KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2013 VALGAVIS Ved generalforsamlingen 2013 skal der vælges en formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om kandidaterne til Danske Kreds bestyrelse her i valgavisen. Der er opstillet 13 kandidater, som i valgavisen giver deres begrundelse og motivation for at stille op til kredsbestyrelsen. Der er kun opstillet en kandidat til posten som formand, og derfor skal der ikke foretages valg til formandsposten. Der er derfor heller ingen begrundelse og motivation fra denne kandidat i valgavisen. Bestyrelsen i Danske Kreds arbejder i det daglige sammen som et hold for at skabe de bedste resultater for medlemmerne. KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE Susanne Arboe, kredsbestyrelsesmedlem Hvad får i hvis i genvælger mig? Det er svært at spå især om fremtiden Men faktum er, at medarbejderantallet er dalende og arbejdspresset er steget, og vi oplever derfor et pres, både på det psykiske arbejdsmiljø og den daglige trivsel. Netop disse to emner har været det gennemgående tema i mit arbejde i Kredsbestyrelsen. Vi skal til stadighed arbejde med trivslen og vi skal sikre, at vores ledere har de kompetancer der skal til for at udøve god ledelse. God ledelse giver trivsel - og da det er et område jeg ønsker at arbejde videre med, har jeg brug for DIN stemme. En erfaren og engageret bestyrelsesmedlem, En aktiv medspiller og ikke bare en høringspart, En der til stadighed vil arbejde for en god og attraktiv arbejdsplads, En der ved hvad der kræves og er klar til at gå forest En der loyalt varetager medlemmernes interesser Det er på holdet jeg kan arbejde for dig, og være med til at gøre en forskel, men selvom jeg er holdspiller tør jeg godt gå selv, og giver ikke op selvom der er modgang. Jeg leger ikke med ilden, men brænder for mit arbejde så stem på mig. 1

2 Dorte Bielefeldt, kredsbestyrelsesmedlem Sammen er vi stærke. At sætte det optimale hold er vigtigt for medlemmerne. Værdien af at være et hold er stor, og jeg ved hvilken synergieffekt, vi kan opnå med det rigtige hold. Jeg ønsker fortsat at være med til at sikre, at vi arbejder med tillid mellem ledelse, medlemmer, tillidsmænd og Kredsen. Jeg er bevidst om vigtigheden af at have indflydelse og er opmærksom på at tage det ansvar, der følger med. Der skal lægges kræfter i samarbejde og vi skal fastholde en god arbejdsplads for medlemmerne. Af de mange opgaver der lægger forude, vil jeg bl.a. arbejde videre med kompetenceudvikling på alle niveauer bevarelse af vore arbejdspladser tidssvarende jobprofiler for alle styrke overenskomsten fra mere til bedre! ordentlige arbejdsvilkår og forhold for medlemmerne Jeg vil gerne være med til at sætte dagsordenen og præge beslutningerne, samt fastholde Koncernen på at overholde indgåede aftaler til gavn for alle. Dem, der kender mig, ved at I får en engageret, målrettet og viljestærk person. 2

3 Kirsten Ebbe Brich, kredsbestyrelsesmedlem Når jeg i de forløbne tre år i kredsbestyrelsen har arbejdet med sagsbehandling, forberedelse af overenskomstforhandlinger, TM-seminar, misbrugssamtaler, hvervning og meget andet, har jeg prioriteret de opgaver og løsninger, der gavner medlemmet mest. Det agter jeg fortsat at gøre. Med grundighed, overblik, sans for struktur samt en evne til at se sagen fra flere sider har jeg medvirket til at kvalificere dialogen og samarbejdet, hvad enten det har været i forhold til tillidsmænd, medlemmer, Finansforbundet eller koncernen. Det agter jeg fortsat at gøre. I min tid i kredsbestyrelsen har jeg lyttet til, hvad medlemmerne og tillidsmændene oplever i hverdagen og er loyalt gået efter, det, de synes, har været det vigtigste. Gennem uddannelse og sparring har jeg udviklet både mine faglige og personlige kompetencer. Jeg har erkendt og taget ved lære af mine samarbejdsrelationer, hvis min viden eller kompetencer (endnu) ikke rakte. Det agter jeg fortsat at gøre. Jeg interesserer mig brændende for overenskomstarbejdet og udvikling af mennesker samt ordentlige arbejdsforhold. Her finder jeg mit engagement og min vilje til at stå fast. Det agter jeg fortsat at gøre. Jeg håber, at du vil give mig din stemme, så jeg fortsat kan gøre det i Danske Kreds. Carsten Eilertsen, næstformand for kredsbestyrelsen Jeg vil gerne fortsætte med at skabe værdi for vores medlemmer. Jeg tager ansvar og står på mål for mine beslutninger overfor både medlemmer, tillidsvalgte og koncernen. Jeg er holdspiller der konstant bestræber mig på at skabe værdifulde resultater for vores medlemmer, i samarbejde med kredsbestyrelsen og tillidsvalgte. Denne kendsgerning forudsætter, at man har modet til at udtrykke sine meninger, også de upopulære, og samtidig være i stand til at omforme disse meninger til positive forhandlingsresultater til gavn for vores medlemmer. Det er vigtigt for mig at holde fokus på vores medlemmers interesser, både individuelle og kollektive. Det kræver overblik, vedholdenhed, hårdt arbejde og ikke mindst indgående kendskab til de aktører som vi samarbejder med. Det forudsætter viden om de regler og vilkår, der definerer rammerne for vores medlemmer, viden jeg mener at besidde. Jeg fokuserer på overblikket, men kan samtidig dykke ned i detaljer og finde det der er vigtigt. Jeg kæmper de helt nødvendige kampe for ordentlige resultater og for at sikre tillidsmændene en solid platform at stå på. Jeg vil fortsat stræbe efter at være lyttende og konstruktiv i mit arbejde og altid være åben for dialog med udgangspunkt i respekt, ansvar og tillid overfor mine medmennesker. 3

4 Knud Grøngaard, kredsbestyrelsesmedlem og medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse Som en konsekvens af finanskrisen ser vi en total forandret Finanssektor med færre banker og hvor rationaliseringer og afskedigelser fortsat står højt på dagsordenen. Danske Bank udgør en stor spiller i Danmark og med en ny ledelse og udformningen af den nye strategi New Standards vil vi også i de kommende år se organisationsændringer, centralisering eller flytning af opgaver til eks. Litauen. Dette sammen med den øget digitalisering gør sit til, at rigtig mange medarbejdere bliver berørt. Danske Kreds skal aktivt gå ind og hjælpe vores medlemmer i disse forandringer og vi skal forfølge nogle klare mål for at påvirke beslutningsgrundlaget. Jeg ser da også nogle hovedområder vi skal forfølge: Alle medarbejdere skal tilbydes kompetenceafklaring og uddannelse som øger deres arbejdsmarkedsværdi. Uddannelsen skal ikke kun målrettes eksisterende job. Vi skal medvirke til, at Finansforbundets beskæftigelsesindsats også bliver en forebyggende indsats. Stress og sygefravær skal tages alvorligt og ledelsen skal skabe en bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Overenskomsten skal fortsat udvikles for at kunne understøtte medlemmernes fleksibilitet i hverdagen. Målet er, at medlemmerne oplever Danske Kreds som en aktiv medspiller i forandringsprocesserne og som en god sparringspartner for den enkelte. 4

5 Kirsten Guntofte, kredsbestyrelsesmedlem Danske Banks strategi har sat skub i en forandringsproces af de helt store. Det giver dønninger hos såvel kunder som medarbejdere. Forandringerne sker i tempo der efterlader medarbejderne noget forpustede, forandringerne stiller store krav til os alle. Nyt kundeprogram, udflytninger af opgaver til udlandet for bare at nævne nogle. Alle er presset til det yderste, der ydes en kæmpe indsats fra medarbejderne i koncernen for at betjene kunderne og skaffe indtjening. Der stilles store krav til vores kompetencer, synes du alle får lige muligheder? Nej vel! Jeg ser flere vigtige hovedområder der skal arbejdes med : - Kompetenceafklaring, fagligt og personligt til ALLE - Mulighed for kompetenceudvikling ud over sidemandsoplæring til ALLE det forøger muligheden for jobskifte - Styrke den sammenhængende beskæftigelsesindsats, så arbejdslivet ses i en helhed - Skabe mulighed for opkvalificering i opsigelsesperioden - Styrkelse af overenskomsten skal understøtte den samlede beskæftigelsesindsats Koncernens nye Bossword er Performencekultur det vil berøre alle. Vi følger udviklingen tæt. Budskab til koncernen: - Giv medarbejderne ordentlige vilkår så de kan leve op til kravene i Performencekulturen - Udflytning af arbejdspladser til udlandet får konsekvenser for danske medarbejdere, giv mulighed for jobskifte hvis jobbet bortfalder. 5

6 Christian Hansen, kredsbestyrelsesmedlem Da jeg den tog min telefon for at få af vide at vores daværende formand var gået og jeg som suppleant var i Danske Kreds bestyrelse, havde jeg ikke set hvor store ændringer det betød. 2 uger efter satte jeg mig i Høje Taastrup og begyndte en lang oplæring i kreds arbejde der ligger langt fra et liv som TM og OTM. Der skal ikke herske tvivl om at selv for en som mig, der har siddet i små kredsbestyrelser før, var flere gange på herrens mark når ting flyttede sig hurtigere end man kunne nå at læse op, mere end en gang sad jeg med forkerte papir som måske var opdateret lige før mødet! Da års hjulet var snurret en omgang var man ved at være med, finde ud af hvornår man skal sige fra og til, man finder sin plads og forsøger at gør gavn hvor man har sin kompetence. Det ville være spild af god oplæring hvis jeg ikke forsøgte at få 3 år mere i jobbet, det er spændende det er udviklende og det er en kamp for at få indflydelse til jeres bedste. En stemme på mig er en stemme på en der tør. René Holm, kredsbestyrelsesmedlem og medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse Efter mange gode år i koncernen med milliardoverskud, opkøb i udlandet og forøgelse af medarbejderstaben, er det siden 2008 kun gået én vej. Outsourcing af IT arbejdspladser til Indien, oprindeligt forklaret med mangel på dansk arbejdskraft, men nu fortsætter outsourscingen for at spare penge, ikke bare IT til Indien, men også andre arbejdsopgaver til Litauen. Filialer lukkes/sammenlægges, kassefunktionen er nedlagt mange steder, arbejdsoptimering ved lean, samt mange andre tiltag, og så vi er blevet rigtig mange færre ansatte i Danske Bank. New Standards, kundeprogram, ny organisation, mediestorm mod vores arbejdsplads og masser af over- /merarbejde. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men forsøge efter bedste evne, at minimere konsekvenserne for medlemmerne, såvel dem der mister deres arbejde, som dem der fortsætter. Udfordringerne er mange, såvel internt som overfor FA / Finansforbundet. De kommende overenskomstforhandlinger bliver svære, og med varslede nedskæringer i hele sektoren, er udfordringen at klæde medlemmerne kompetencemæssigt på til fremtidens job. Der vil også i fremtiden blive stillet store krav til Danske Kreds, tillidsvalgte og medlemmer. Jeg vil gerne være en del af fremtidens Danske Kreds, så vi sammen kan sikre vores medlemmer bedst muligt. Resultater skabes ved teamwork, så det er vigtigt at bestyrelsen fortsat har "fælles fodslag". Godt valg til alle. 6

7 Sanne Lauridsen, kredsbestyrelsesmedlem Tre år er gået siden sidste valg det har været tre år med mange spændende udfordringer. Jeg har sat fokus på større synlighed omkring Danske Kreds gennem både kantinebesøg og medlemsmøder, samt arbejdet for, at den nye grunduddannelse for tillidsmænd, giver dem tidssvarende kompetencer. I mine næste periode vil jeg arbejde for at medlemmerne af Danske Kreds: 1. har gode arbejdsvilkår, så de trives i deres job 2. får opdateret og vedligeholdt deres kompetencer 3. bevarer deres arbejdsplads på dansk grund 4. har en kompetent tillidsmand i deres nærområde 5. har gode og tidssvarende medlemstilbud Jeg vil bruge mit gå på mod til at kæmpe for disse fem punkter. Den personlige kontakt er meget vigtig for mig, og jeg har aldrig for travlt til at lytte og tale med et medlem det er medlemmerne, jeg er her for og deres interesser, jeg først og fremmest skal varetage. Tilgængelighed betyder meget for mig, så du kan forvente et svar fra mig - hurtigt. Synlighed over for medlemmerne skal prioriteres højt. Medlemmerne skal høres og mødes der hvor de er, uanset hvor i landet deres arbejdsplads ligger. En stemme på mig vil arbejde for dig. Benny Läng, tillidsmand og områdetillidsmand for C&BBS Jeg hedder Benny Läng, er 36 år og har arbejdet i Danske Bank C&BBS i Vejle siden maj Jeg blev valgt som både tillidsmand og områdetillidsmand i Det har gjort, at jeg virkelig har fået et rigtig godt indblik i det fagpolitiske arbejde og jeg har allerede på nuværende tidspunkt været med til lidt af hvert. Både fyrringsrunden d. 24 oktober 2012, fyrringer i mit eget område samt litauenprojektet har været med til at styrke mig personligt og fagligt indenfor tillidsmandsområdet. I mit virke som områdetillidsmand har jeg fået indblik i kredsbestyrelsens opgaver og daglig virke, og kan mærke, at det netop er det område jeg brænder for og samtidig her, jeg får mulighed for at gøre en forskel. Som person er jeg tillidsvækkende, engageret og ikke bange for at sige min mening. De kvaliteter vil jeg gerne udnytte fremadrettet og ønsker derfor, at stille op til kredsbestyrelsesmedlem. Hvis I giver mig jeres stemme, så giver jeg jer hånden på, at jeg vil gør mit til, at vi i Danske Bank, får et bedre arbejdsliv, så vi stadig syntes det er sjovt at gå på arbejde. Jeg håber på jeres støtte og jeres stemme. 7

8 Ulla Fischer Nielsen, tillidsmand for Document Systems og Advice and Sales og områdetillidsmand for Personal Banking IT Vedholdende - Ærlig - Ordentlig Med afsæt i de ord vil jeg - med jeres opbakning - arbejde for Danske Kreds og for vores medlemmer. Vores fantastiske overenskomst skal være endnu bedre, det vil jeg arbejde for. Det er vel mange år siden, vi har behøvet et sammenhold og at kunne stå fast, så meget som nu. Trivsel på jobbet samt sikring af, at vores kompetencer bliver så stærke, at vores udviklingssamtaler bliver et værktøj til glæde for alle, hvor vi kan genkende os selv og hvorfra vi kan vokse og blive kompetente, visionære og begejstrede medarbejder, vil jeg prioritere højt i mit arbejde. Jeg vil kæmpe for vores medlemmer og for de tillidsmænd, der tager de daglige udfordringer i frontlinien. Jeg har været tillidsmand siden 2005 de fleste år som Områdetillidsmand. Jeg har været Arbejdsmiljø repræsentant, ligesom jeg er valgt til repræsentantskabet. Jeg er bankuddannet og har været vidt omkring i den store koncern. Jeg er struktureret, tilgængelig og har gennemslagskraft, jeg arbejder altid for en pragmatisk løsning i en forhandlingssituationen. Jeg vil arbejde for at mine opgaver altid bliver fulgt til dørs, altid at se alternative veje, når det tjener opgaven bedst bevare mit overblik og i alle sammenhæng være vedholdende, ærlig og ordentlig. 8

9 Gerner Svendsen, tillidsmand for Bagsværd Afdeling og områdetillidsmand for Region Sjælland Mit navn er Gerner Svendsen, er 54 år og har været ansat i koncernen i 36 år. Jeg har været tillidsmand i 28 år. Har været områdetillidsmand i forskellige Regioner siden Har også været arbejdsmiljørepræsentant gennem 8 år. Jeg er medlem er repræsentantskabet i Finansforbundet og har deltaget i de sidste fire Landsmøder. Jeg har også deltaget i nogle af Kredsen nedsatte arbejdsgrupper, Vedtægtsudvalg samt udvalget der skulle se på vores måde at stemme på ved generalforsamlinger i Danske Kreds, det såkaldte kohaleprincip, som jo afstedkom en ændring i vores stemmefordeling. Jeg har gennem hele min ansættelse arbejdet i filialnettet. Jeg har gennem min tid som TM/OTM opbygget et stort netværk, specielt i filialnettet, som kredsen kan få nytte af. Jeg er helt bevist om, at jeg som bestyrelsesmedlem, skal repræsentere hele koncernen. Hvis i vælger mig, vil jeg være med til at fastholde Kredsen på den noget skarpere profil som jeg syntes vi har fået efter vores formands skifte. Jeg syntes det faglige system for tiden er sat under pres og derfor er det vigtigt med synlighed og at vi alle, Medlemmer, TM, OTM og Kredsbestyrelsen går i samme retning. Jeg ønsker alle et godt valg og håber på Jeres stemme. 9

10 Peter Gaardsdal Sørensen, kredsbestyrelsen Sammen skal vi kæmpe for en ordentlig arbejdsplads! New Standards ruller lige nu ind over banken og giver medarbejderne mange nye udfordringer. Jeg vil arbejde for, at vi fastholder gode og rimelige arbejdsforhold for alle medarbejdere, ligesom vi har tilbud som fagforening til alle medlemsgrupper. I bestyrelsen mener jeg, vi skal være resultatorienteret og bringe emner i spil, som skaber gode vilkår for medlemmerne. Derfor har jeg som Politisk sekretær været med til, at ændre bestyrelsens arbejdsform til en projektorganisation, hvor vi fremover vil arbejde målrettet med udfordringerne. I samarbejdsudvalget skal vi klart udtrykke de problemstillinger vi ser i hverdagen, samt rose initiativer som skaber en god arbejdsplads. Vi skal bidrage med løsninger. Jer som tillidsmænd og medlemmer er vigtige for de emner, som jeg vil sætte på dagsordenen i bestyrelsen. Derfor ligger jeg stor vægt på den dialog, vi har på tillidsmandsmøderne og medlemsmøderne. Sammen er vi stærke. Baggrundsviden og forberedelse er vigtige punkter for mig, for at opnå et godt resultat. Jeg vil arbejde for: Ordentlige arbejdsvilkår Gode vilkår for udvikling i jobbet Fastholde en overenskomst som sætter grænser og giver muligheder At Danske Kreds arbejder som et team Jeg vil arbejde med energi, engagement, ærlighed og troværdighed. 10

11 KANDIDATER OPSTILLET SOM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN Benny Läng, tillidsmand og områdetillidsmand for C&BBS Opstiller kun som suppleant, hvis der ikke opnås valg til bestyrelsen. Læs mere om kandidaten under Kandidater opstillet til kredsbestyrelsen. Ulla Fischer Nielsen, tillidsmand for Document Systems og Advice and Sales og områdetillidsmand for Personal Banking IT Opstiller kun som suppleant, hvis der ikke opnås valg til bestyrelsen. Læs mere om kandidaten under Kandidater opstillet til kredsbestyrelsen. Gerner Svendsen, tillidsmand for Bagsværd Afdeling og områdetillidsmand for Region Sjælland Opstiller kun som suppleant, hvis der ikke opnås valg til bestyrelsen. Læs mere om kandidaten under Kandidater opstillet til kredsbestyrelsen. 11

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år) VALGAVIS GF 2016 KANDIDATER TIL GENERAL- FORSAMLINGEN 2016 10 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) Bente Bang Carsten Eilertsen* Dorte Bielefeldt* Gerner Svendsen* Kirsten Ebbe Brich* Kirsten Guntofte* Kirsten

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

Konstituering Danske Kreds

Konstituering Danske Kreds Danske Kreds Politisk ansvarlig for kommunikation Formanden har denne funktion Politisk ansvarlig for Forhandling Formanden har denne funktion Næstformand (1 el. 2) Opbakning til Danske Kreds Arbejdsglæde

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom.

Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. Den 20. maj 2010, kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Den 23. maj 2012, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens konstituerede formand,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Lizette Kabré Illustrationer: Martin Schwartz Layout:

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere