Bilag 9. Vejledning til prisindsamlere for Danmarks Statistik. Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 9. Vejledning til prisindsamlere for Danmarks Statistik. Juni 2011"

Transkript

1 Juni 2011 Bilag 9. Vejledning til prisindsamlere for Danmarks Statistik Danmarks Statistik indhenter hver måned oplysninger om detailpriser for varer og tjenester inden for det private forbrug. De indhentede priser anvendes til beregning af tre forskellige prisindeks; forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). En del af de priser, som anvendes til de nævnte indeks, indhentes via skemaer, som sendes ud til forretninger i Danmark. De fleste priser på fødevarer og beklædning, indsamles dog via PDA med hjælp fra prisindsamlere fordelt over hele landet. Vejledningen beskriver, hvordan prisindeksene beregnes og hvad de bruges til. Derefter følger en gennemgang af, hvordan forretningerne er udvalgt og hvad du skal gøre hvis en forretning er lukket. Desuden vil det blive beskrevet, hvordan du tager kontakt til personalet i forretningen og foretager prisindsamlingen. KONTAKT Har du spørgsmål i forbindelse med prisindsamlingen, er du meget velkommen til at kontakte Christian Lindeskov, tlf , e-post Ved spørgsmål om beklædning kontakt Christian Lindeskov eller Annette Nielsen, tlf , e-post INDHOLDSFORTEGNELSE: 01. Hvad bruges priserne til? Side Lovgivningen om indsamling af priser Side De udvalgte forretninger Side Ved besøg i forretningen Side Udvælgelse af varer Side De indsamlede priser Side Indsamling af priser på fødevarer Side Indsamling af priser på beklædning Side Bemærkninger om enkelte fødevarer A-Z Side Værd at huske under prisindsamlingen Side 14

2 1. Hvad bruges priserne til? Formål og anvendelse De indsamlede priser anvendes til beregning af tre forskellige prisindeks: - Forbrugerprisindekset - Nettoprisindekset - Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) Prisindeksene anvendes til mange forskellige formål og af mange forskellige brugere. Det er de samme priser, der bruges til beregning af de tre indeks. Forbrugerprisindeks Nettoprisindeks Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) Lidt mere om hvad prisindeks er... Repræsentative forretninger Prisindeks skal vise den "rene" prisudvikling Forbrugerprisindekset måler udviklingen i de priser, forbrugerne faktisk betaler inkl. moms og afgifter. Forbrugerprisindekset er et af de mest centrale økonomiske nøgletal for den økonomiske udvikling, og anvendes af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, pengeinstitutter og en lang række andre private og offentlige organisationer og virksomheder til vurdering af den økonomiske udvikling. Når man i medierne hører, at "inflationen" nu er på vej op eller ned, så er det udviklingen i forbrugerprisindekset, der tales om. Nettoprisindekset måler udviklingen i de priser, forbrugerne faktisk betaler, men fratrukket moms og andre afgifter på varerne. Nettoprisindekset anvendes især til regulering af kontrakter, der løber over længere tidsrum. Fx reguleres mange lejekontrakter med udviklingen i nettoprisindekset, men det kan også dreje sig om større kontrakter mellem virksomheder eller privatpersoner. HICP anvendes til sammenligning af udviklingen i forbrugerpriserne mellem EU-landene, og beregnes i princippet på samme måde som forbrugerprisindekset. Den eneste forskel på de to indeks er, at prisudviklingen på ejerboliger ikke indgår i HICP. Det samme sker i de øvrige EU-lande, således at indeksene bliver sammenlignelige mellem landene. Prisindeksene skal vise prisudviklingen for forbruget i en gennemsnitlig dansk husholdning. Sammensætningen af de varer, der indsamles priser på, skal derfor svare til sammensætningen af de private husholdningers forbrug: Vareudvalget skal være repræsentativt for husholdningernes forbrug. Nogle forretninger mener, at de er for specialiserede, til at vi kan få noget ud af at indsamle priser hos dem. Men vi skal netop også have priser med fra de specialiserede forretninger, for at få et repræsentativt vareudvalg. Med et repræsentativt butiks- og vareudvalg, kommer indekset til at afspejle prisudviklingen for det samlede private forbrug. Et andet kendetegn ved prisindeks er, at de kun skal afspejle prisudviklingen. Det er derfor også afgørende, at det er prisen på den samme vare af samme kvalitet, der indsamles fra måned til måned. Kvalitetsændringer Imidlertid sker det ofte, at en vare erstattes af en ny med en anden kvalitet. Der kan evt. være tale om et nyt mærke eller en ny model, hvor der er en kvalitetsforskel mellem den gamle og den nye vare. Hvis der er prisforskel mellem den gamle og den nye vare, er der imidlertid ikke tale om en "ren" prisændring, fordi en del af prisforskellen skyldes den 2

3 ændrede kvalitet. Hvis prisen på den gamle og den nye vare er ens, er der omvendt ikke tale om reelt uændrede priser, da varens kvalitet er ændret. Hvis fx kvaliteten er 10% lavere, men prisen er uændret, svarer det i realiteten til en prisstigning på 10%. Når en vare erstattes af en anden vare, skal det indberettes til Danmarks Statistik, og der korrigeres for dette ved beregningen af prisindekset. Du kan læse mere om, hvad du gør, når der sker vareudskiftning i afsnit Lovgivningen om indsamling af priser Lovgrundlag Hvornår skal priserne indsamles? Prisoplysningerne er fortrolige Det er bestemt ved lov, at Danmarks Statistik hver måned skal beregne et nettoprisindeks. Reglerne herfor er fastsat i Lov om beregning af et nettoprisindeks (lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999). Danmark er derudover juridisk forpligtet overfor EU til at beregne det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. Danmarks Statistik har ifølge loven om nettoprisindekset bestemt, at der indsamles priser i perioden mellem den hver måned. Oplysningerne vil kun blive anvendt til statistiske formål og ikke komme andre offentlige myndigheder eller private i hænde. Alle indsamlede priser skal behandles fortroligt. Der offentliggøres ikke statistik, hvor det er muligt at identificere forretningen. Der er ikke tale om priskontrol eller lignende. Under besøg i en forretning må der ikke oplyses priser fra andre forretninger. Forretningerne har pligt til at afgive oplysninger Ifølge 5 i loven om nettoprisindekset har forretningsdrivende pligt til at afgive prisoplysninger. En undladelse heraf vil blive straffet med bøde. Det er dog vigtigt at forsøge at opnå en positiv medvirken fra de handlendes side. Det kan ske ved at tilrettelægge indsamlingen sådan, at den er til mindst mulig ulejlighed for forretningen. Hvis det er muligt bør der således tages hensyn til forretningens ønsker med hensyn til tidspunktet for besøget. Hvis der er problemer med indsamling af priser i enkelte forretninger, kan du kontakte Danmarks Statistik, der herefter vil tage kontakt til forretningen. 3. De udvalgte forretninger Oversigt med forretninger De udvalgte forretninger Du vil inden den første prisindsamling modtage en liste med de udvalgte forretninger i dit distrikt. Forretningerne i de enkelte distrikter er beliggende i begrænsede geografiske områder. Du lægger selv din rute for besøgene. Alle forretninger har på forhånd modtaget brev fra Danmarks Statistik om prisindsamlingen og har desuden fået en kopi af loven om nettoprisindekset samt en pjece, som fortæller lidt om, hvad vi bruger oplysningerne til. Forretningerne er udvalgt i en stikprøve ud fra bl.a. Danmarks Statistiks erhvervsregister. Der kan inden første besøg være sket ændringer i form af nedlæggelse, ejerskifte, flytning eller lignende. Tilbagemelding herom gives til Danmarks Statistik. 3

4 Ferielukning En forretning kan midlertidigt være lukket som følge af ferie, ombygning eller lignende. Dette skrives på i bemærkningsfeltet, som sendes til Danmarks Statistik. I den efterfølgende måned indsamles priserne som normalt i forretningen. 4. Ved besøg i forretningen Kontakt indehaver eller bestyrer ved 1. besøg Det vil være naturligt ved det første besøg i en forretning, at kontakte forretningens indehaver eller bestyrer for at præsentere sig. Med dennes indforståelse vil du herefter selv kunne gå rundt i forretningen og indtaste priserne. Det vil også være naturligt, at melde sin ankomst ved de efterfølgende besøg. Du kan evt. oplyse om følgende: Priserne bruges kun til beregning af prisindeks Oplysningerne behandles fortroligt. Der offentliggøres ikke tal, der kan henføres til den enkelte forretning Der er ikke tale om priskontrol. Det har ingen betydning om en forretning har høje eller lave priser Prisindeksene bruges kun til at måle udviklingen i priserne For at få så gode indeks som muligt, er det nødvendigt, at vi får priser fra mange forskellige forretninger Indsaml selv priserne! Hvis indehaveren hjælper at udvælge varerne Kun hvis indehaveren insisterer på at udfylde oplysningerne, i stedet for at du går rundt og finder varerne, godtages dette. Men prøv så vidt muligt selv at finde varer og priser, så du får noteret udsalg, vareskifte o.l. Hvis indehaveren hjælper med at finde varerne og indtaste oplysningerne, er det vigtigt at sikre, at varen forhandles i forretningen, at vi får alle prisændringer med, samt at udgåede modeller udskiftes med nye. 5. Udvælgelse af varer Indtastningsbilledet Hver forretning har et standardskema med en række uspecificerede varer, fx leverpostej, sodavand, sommerbukser etc. For hver enkelt vare noteres mærke, størrelse, vægt, varenummer og andre kendetegn for den pågældende vare. Oplysningerne skrives i feltet "Bemærkninger" ved det første besøg i forretningen. Varen skal ligge inden for den fortrykte varebeskrivelse. Se også afsnit 9. Hver forretning tilpasses efter vareudvalget i de enkelte butikker. Ved efterfølgende måneders prisindsamling vil det, du har indskrevet, være forudfyldt. Den mest solgte varetype angives Det noteres, hvis en vare er udsolgt Hvis der er flere typer af en vare, skal den mest solgte type som hovedregel angives. Du bør forsøge at vælge varer, som kan forventes at indgå i forretningens sortiment gennem længere tid. Hvis en varetype er udsolgt, men forventes solgt igen inden for kort tid, angives det ved at afkrydse haves ikke eller notere det i bemærkningsfeltet. 4

5 Kun hvis varen er udgået, skal ny vare noteres i bemærkningsfeltet. Hvis en vare helt udgår vælges en erstatningsvare Hvis en vare helt udgår skal den udskiftes med den nærmest tilsvarende vare med hensyn til kvalitet og anvendelighed for forbrugeren. Du bør samtidig sikre dig, at den nye vare har en betydelig omsætning, og at den forventes solgt gennem en længere periode. Prisen for den nye vare skrives i Aktuel-feltet. I feltet "Bemærkninger" skrives den nye vare, fx Stryhns baconpostej 350 gram. Hvis du får kendskab til, at en varetype eller et mærke er ved at udgå, bør varen hurtigst muligt udskiftes. 6. De indsamlede priser Forbrugerprisen uden mængderabatter med enkelte undtagelser Tilbudspriser noteres Oplys årsagen til store prisændringer Ved tvivlspørgsmål Ved indtastning skal du angive den pris forbrugerne skal betale for ét styk af varen. Der må kun tages hensyn til mængderabatter, hvor det er tilladt. Se afsnit 9 og 10. Hvis varen på indsamlingstidspunktet er nedsat som følge af udsalg, tilbud eller lignende, er det den pris der skal indtastes, hvis den gælder for den tilladte mængde af varen. Varen skal være af samme kvalitet. I feltet bemærkninger noteres "Tilbud/udsalg" o.l. Ved indtastning af prisen er det nyttigt at sammenligne med den forudfyldte pris fra måneden før. Hvis der er en meget stor prisændring i forhold til måneden før, er det en god idé at få prisændringen bekræftet af butikspersonalet. Er det muligt at oplyse årsagen til prisændringen, skal dette gøres i feltet "Bemærkninger". Derved undgår vi at skulle kontakte dig i tvivlstilfælde. Hvis der under prisindsamlingen opstår tvivlspørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Christian Lindeskov, tlf , e-post eller Annette Nielsen, tlf , e-post 7. Indsamling af priser på fødevarer Beregning af kilopriser De fleste steder, skal priserne omregnes til kilo, men for forretninger, der starter med journal nr. 81, skal varerne under Kolonial og Non food ikke omregnes til kilo eller stk., men angives med salgsprisen samt varens vægt/mængde. De valgte varer vil være forudfyldt i næste måned. Ændres vægten/mængden, angives det i bemærkningsfeltet. Hvis varer som fx grøntsager sælges med en pris pr. stk., mens vægtangivelsen skal opgives i pr. kilo, er det nødvendigt, at veje 2-3 stk. af gennemsnitlig størrelse. Der en funktion på din PDA, som kan omregne til kilopris. Klik på knappen KG. Indtast pris og vægt og herpå beregnes kiloprisen. Den beregnede kilopris kan nu overføres til aktuel pris. Følgende formel anvendes til beregning af kilopriser: Prisen i kr. for vejede antal enheder Prisen for 1kg = 1000 Vægt i gram for vejede antal enheder 5

6 Eksempel på beregning af kilopris Samme pakkestørrelse hver måned Kilopriser fra skilte Ingen prisangivelse hvis varen er udsolgt Pris uden pant for drikkevarer 9,00 kr. Prisen for 1kg bananer = 1000 = 19,91 kr. pr. kg. 452 gram Hvis der er angivet priser pr. kilo eller liter, skal du sikre dig, at priserne beregnes ud fra samme mængdeangivelse fra måned til måned. Det bør således undgås, at der den ene måned anvendes en 250 gram pakning som basis for beregningen af kiloprisen og i den følgende måned benyttes en 500 gram pakning. Angiv derfor gerne pakkestørrelse i bemærkningsfeltet. I mange forretninger er kiloprisen direkte angivet for nogle af de varer, du skal samle priser ind på. Du bør dog være opmærksom og vurdere om prisen er korrekt hertil kan forrige måneds pris måske hjælpe. Hvis en vare er udsolgt, må der IKKE noteres en pris! Det er specielt ved kødvarer, frugt og grøntsager, hvor prisen svinger meget og det ikke kan antages, at prisen er denne samme. Aktuel-prisfeltet skal derfor være tomt, hvis varen er udsolgt. For alle drikkevarer beregnes prisen uden pant. Det skyldes, at pant, som bekendt, refunderes ved tilbagelevering af den tomme emballage. 8. Indsamling af priser på beklædning og fodtøj Ved besøg i blandede herre-, dame- og børnetøjsforretninger benyttes PDAfilerne til de enkelte afdelinger. Det vil fremgå tydeligt på forretningsoversigten. Det er ikke sikkert, at både herre-, dame- og børnetøjsafdelingen skal besøges. Udvælgelse af beklædning Hver forretning har et standardskema med en række uspecificerede varer, fx herrebukser, herreskindjakke eller vinternederdel. For hver enkelt vare noteres mærke, størrelse, vægt, varenummer og andre kendetegn for den pågældende vare. Oplysningerne skrives i feltet "Bemærkninger" ved det første besøg i forretningen. Varen skal ligge inden for den angivne varebeskrivelse. Hver forretning tilpasses efter vareudvalget i de enkelte butikker. Ved efterfølgende måneders prisindsamling vil det du har indskrevet, være forudfyldt. For hver enkelt varetype vælges en vare i forretningen, som forventes solgt gennem et længere stykke tid i samme kvalitet. Varens mærke, størrelse og eventuelle oplysninger om kvalitet (fx materialesammensætning/udseende) eller varenummer noteres i feltet "Bemærkninger". Udvælgelsen kan evt. ske sammen med indehaveren/bestyreren. I næste måned vil de anførte oplysninger om varerne være forudfyldt i de nye PDA-filer. Varebeskrivelser Vælg 1 stk. eller 1 par Det er vigtigt at anføre varens mærke og evt. andre kendetegn, da der, ved prisændringer på varer, som kun fremstår som standard, kan opstå tvivl om det er samme vare. Vælg så vidt muligt 1 stk. eller 1 par af hver vare. Hvis der kun sælges flere stk. sammen (fx 3 par sokker) kan dette benyttes og angives i feltet "Bemærkninger". Det er fremover vigtigt at følge prisen for samme mængde af varen. 6

7 Hvis en vare udgår Hvis en vare udgår, vælges i stedet den nærmest tilsvarende vare med hensyn til kvalitet og anvendelighed for forbrugeren. Den nye vare må aldrig være på tilbud eller udsalg. Oplysningerne om den nye vares mærke, størrelse og kvalitet indtastes i feltet "Bemærkninger". Hvis du vurderer, at den gamle og nye vare er af samme kvalitet, og er der blot tale om en ny model, eller er der kun ubetydelige forskelle mellem den gamle og nye vare - kan dette anføres under "Bemærkninger". Udsalgs- og tilbudspriser Nye varer efter udsalg Ved sæsonskift Ved udsalg eller tilbud skal du sikre dig, at varerne er de samme, som før udsalget. Varer af 2. sortering, der sættes på udsalg/tilbud medtages ikke. Hvis en vare udgår umiddelbart efter udsalg/tilbud, udvælges en ny vare efter ovennævnte retningslinjer. Den nye vare må aldrig være på udsalg/tilbud. For varer, hvor der er stor forskel på stoffets kvalitet mellem sommer og vinter, er der afsat to linjer - én for sommervaren og én for vintervaren. Ved skift fra sommer til vinter bliver mærket stående på linjen med sommervaren og den sidste reelle pris ikke udsalgspris angives under bemærkninger. Til foråret vil du kunne se hvilket mærke og i hvilket prisleje du indsamlede sidste forår. Det er vigtigt, at du prøver på at finde en model af tilsvarende kvalitet som sidste års model. Det samme gælder for skiftet mellem vinter og sommer. Der skal ikke indberettes nogen pris på sommermodellen om vinteren og omvendt. 9. Bemærkninger om enkelte fødevarer A-Z Agurker, pr. kg I forretninger hvor der er en vægt, vejes 1-2 agurker og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Appelsiner, pr. kg I forretningerne hvor der er en vægt, vejes 2-3 appelsiner og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Sælges appelsinerne i net, må der max. omregnes fra 3 kg. net. Appelsinjuice Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives i bemærkningsfeltet. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Bananer, pr. kg I forretninger hvor der er en vægt, vejes 2-3 bananer og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. I sjældne tilfælde forefindes en kilopris og så anvendes den. Bayerske pølser, pr. kg. Prisen omregnes til kilopris. Mærket skal forventes solgt gennem en længere periode. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Følg samme pakkestørrelse hver måned. Blandingssmør, pr. ¼ kg. 7

8 Varianter som Kærgården, Bakkedal og Tusindfryd kan medtages. Fedtprocenten skal være på %. Ikke økologiske varianter. Blomkål (middelstørrelse), pr. kg I forretninger hvor der er en vægt vejes et blomkål af gennemsnitlig størrelse og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Brie, 60 % Der må kun medtages prisen på brie 60 %. Brie med anden fedtprocent medtages ikke. Stykket må højst veje 500 gram. Champignon, pr. kg. Prisen omregnes til kilopris. Der følges samme pakkestørrelse hver måned. Chokolade uden fyld, plade Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres dette. Er mærket udgået vælges et nyt. Cornflakes Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres dette. Er mærket udgået vælges et nyt. Creme Fraiche, 18% fedt, pr. ½ liter Forsøg, om muligt, at variere valget af mærke, så flere mejeriers varer er repræsenteret. Økologiske varianter medtages ikke. Engelsk bøf, af oksefilet eller tykstegsfilet Der er to muligheder for udskæring; af oksefilet eller af tykstegsfilet. Følg om muligt samme type udskæring hver måned. Fedtfattig ost, max. 13 % fedt, pr. kg. Osten skal være et helt stykke, ikke skiveskåret. Angiv fedtprocent og lagringsstyrke. Fedtfattig yoghurt med frugt, max. 1,5 % fedt Føres andet end yoghurt fra Arla må dette gerne noteres, da vi skal sørge for at få forskellige varianter med. Ikke-økologiske varianter medtages ikke. Vaniljeis Prisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Franskbrød, almindeligt Prisen skal gælde et almindeligt franskbrød eller sødmælksbrød. I forretninger, hvor der er en bagerafdeling, vælger du selv om prisen skal tages derfra eller i forretningen. Både små og store brød kan medtages, samme slags skal prisfølges hver måned. Er vægten ikke angivet og kan brødet ikke vejes, formodes det at det små brød vejer 300 gram og store brød 600 gram. Gulerødder pr. kg Det vurderes hvilke gulerødder der sælges flest af og prisen beregnes så vidt muligt ud fra samme pose/pakkestørrelse. Der må omregnes fra poser med 3 kg. Gulerødder med top medtages ikke. Hakket oksekød og økologisk hakket oksekød, max. 12 % fedt 8

9 Følg prisen på hakket kød med samme fedtprocent hver måned. Er varen udsolgt i den aktuelle måned, udlades varen. Hakket skinkekød/svinesmåkød og økologisk hakket svinekød, max. 15 % fedt Følg prisen på hakket kød med samme fedtprocent hver måned. Er varen udsolgt i den aktuelle måned, udlades varen. Hvidkål, pr. kg I forretninger hvor der er en vægt vejes et hvidkål af gennemsnitlig størrelse og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. I sommermånederne kan sommerkål medtages. Hårshampoo Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Icebergsalat, pr. kg. I forretninger hvor der er en vægt vejes et icebergsalat af gennemsnitlig størrelse og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Kaffe, pr. kg Der skal indsamles pris på maksimum 3 pakker, uanset om der er tilbud eller ej. Dog kan tilbudspriser ved køb af én eller to pakker også medtages. Men ikke ved køb af mere end 3 pakker, da tilbud ved køb af 3 pakker ikke ses så tit. Kalkunbryst- eller schnitzel, pr. kg. Du vælger om det skal være prisen på kalkunbryst- eller schnitzel. Den valgte vare følges fremover hver måned. Kalvekød, inderlår, pr. kg. Der er forskellige udskæringer der kan vælges - wienerschnitzel eller inderlår. Enkelte forretninger kalder kødet for ungkvæg. Kalvesmåkød, pr. kg Prisen skal anføres for i tern eller strimler, ikke færdighakket. Kartofler - danske, pr. kg. - nye danske, pr. kg - udenlandske, pr. kg Den anførte pris skal være pr. kilo. Findes der kun kartofler afvejet i fx poser med 2 kg eller 2 1/2 kg, beregnes kiloprisen derudfra. Prisen beregnes så vidt muligt ud fra samme posestørrelse hver gang. Der må omregnes fra max. 3 kg. Kartofler, (gamle danske) Enkelte måneder om sommeren findes der ikke "gamle" danske kartofler, men fra august skal prisen på kartofler føres ud for varen "Kartofler, danske". Kartofler, nye danske Priserne findes normalt i maj - juli måned og må ikke forekomme fra og med august. Kartofler, udenlandske Priser findes normalt fra marts - juli. 9

10 Kyllingefilet/inderfilet Prisen skal være for kyllingefilet eller kyllingeinderfilet. Prisen og pakkestørrelse skal være for samme udskæring hver måned. Ved vareskifte angives dette. Laksefilet, pr. kg. Der kan vælges frisk, færdigpakket laksefilet eller laksefilet fra fiskeafdelingen. Lammekølle, dybfrossen, pr. kg. Prisen skal være på dybfrossen lammekølle (med eller uden ben) ikke bovkølle o.l. Notér om prisen med eller uden ben. Leverpostej, pr. kg. Prisen omregnes til kilopris. Varen skal være en vare, som forventes solgt gennem en længere periode. Er varen udsolgt noteres ingen pris. Der følges samme pakkestørrelse hver måned. Løg, pr. kg Prisen skal være for almindelige løg - ikke skalotteløg eller rødløg o.l. Der kan både vælges "vej selv", net eller pose. Omregnes fra max 2 kg. Medisterpølse, groft hakket, pr. kg. Der må kun medtages frisk medister ikke dybfrossen. Mellemkam med eller uden spæk (svinekam), pr. kg. Priserne skal være på hhv. mellemkam (svinekam) med og uden spæk. Miniflutes Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Følg samme mængde hver måned. Mælk, generelt Økologisk mælk, generelt Prisen skal være pr. stk. ikke ved køb af mere end ét stk. Forsøg, om muligt, at variere valget af mærke, så flere mejeriers varer er repræsenteret. Oksebov, pr. kg. Kan fås med eller uden ben dette noteres i bemærkningsfeltet. Oksebov kaldes nogle steder for oksegrydesteg dette kan også medtages. Oksesmåkød, pr. kg Prisen skal anføres for i tern eller strimler, ikke færdighakket. Hvis der fra begyndelsen indsamles priser på "Gullasch", skal prisen på denne kvalitet indsamles hver måned ellers angives den ændrede kødudskæring, fx stroganoff. Ost, 45 % Osten skal være et helt stykke, ikke skiveskåret. Ost, fedtfattig, max. 13 % Fedtfattig ost med op til 13 % fedtindhold medtages. Osten skal være et helt stykke, ikke skiveskåret. 10

11 Peberfrugt, pr. kg I forretninger hvor der er en vægt vejes 2-3 peberfrugter af gennemsnitlig størrelse og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Sælges peberfrugterne kun i bakker, kan disse også medtages. Normalt vejer en bakke med ca. 3 stk. 500 gram. Piskefløde, ½ liter Forsøg, om muligt, at variere valget af mærke, så flere mejeriers varer er repræsenteret. Økologiske varianter medtages ikke. Porrer, pr. kg I forretninger hvor der er en vægt vejes et bundt porrer og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Sælges de løse, vejes 2-3 stk. af gennemsnitlig størrelse og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Er det angivet på bundtet, at vægten er ca. 1 kg. kan den også medtages. Rugbrød, groft, helt eller i skiver Kiloprisen skal beregnes på grundlag af et helt rugbrød, der vejer gram eller skiveskåret rugbrød, der vejer gram. Du skal vælge hhv. et helt rugbrød og rugbrød i skiver i halvdelen af forretningerne. Brødet kan både være fra forretningen eller bagerafdelingen. Rundstykker Kun pris ved køb af ét stk. skal medtages. Rødspætter, middelstore, pr. kg. Prisen skal være for hele, friske rødspætter ikke for "skrubber" eller "isinger". Det kan være både for renset eller urenset fisk. Dog samme type hver gang. Røget laks, 100 g Prisen skal være for fersk røget laks ikke fx sølaks, lakseørred o.l. Ligeledes skal prisen være for reelle skiver, og ikke for "lakse-rester" i pakker. Omregnes ud fra pakning på max. 250 g. Røget makrel, pr. kg Kun prisen for friskrøgede makrel medtages, ikke vakuumpakket makrel. Sejfiletter, pr. kg Prisen skal være for friske sejfiletter. Kan kiloprisen ikke oplyses, skal du få vejet nogle stykker og heraf beregne kiloprisen. Sildefileter, pr. kg Prisen skal være for friske sildefileter. Kan kiloprisen ikke oplyses, skal du få vejet nogle stykker og heraf beregne kiloprisen. Skinkesmåkød, tern/strimler, pr. kg Prisen skal anføres for i tern strimler og ikke færdighakket. Smør, normalsaltet pr. 1/4 kg Pris ved køb af én pakke - ikke priser ved køb af flere pakker på tilbud. Desuden skal det være den samme emballage hver gang alupakke eller i bæger. Sodavand, 2 x 1½ ltr. 11

12 Der følges prisen på det samme mærke hver måned. Der skal indsamles pris på maksimum 2 x 1½ ltr., uanset om der er tilbud eller ej. Hvis der ikke er tilbud på 2 flasker tages 2 x stykprisen! Er der tilbud på mere end to flasker, medtages dette ikke. Sodavand på dåse, 33 cl. Prisen skal være for køb af ét stk. Ikke mængderabat. Svinelever, pr. kg. Angiv om varen sælges som hel eller i skiver. Svinemørbrad, pr. kg Prisen noteres for friske svinemørbrad. Der skal ikke indsamles priser på dybfrosne mørbrad. Sødmælksyoghurt med frugt Prisen skal være pr. stk. ikke ved køb af mere end ét stk. Føres andet end yoghurt fra Arla må dette gerne noteres, da vi skal sørge for at få forskellige varianter med. Økologiske varianter medtages ikke. Tandpasta Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Toiletpapir Salgsprisen angives i priskolonnen og antal ruller noteres. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Tomater, 1. kl., pr. kg Der vurderes hvilke tomater der sælges flest af i sommermånederne vil det være mest naturligt, at følge prisen på danske tomater, såfremt de findes. Uden for den danske tomatsæson, følges prisen på udenlandske tomater. I forretninger hvor der er en vægt vejes 2-3 tomater og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Sælges tomaterne i bakker skal disse medtages. Normalt vejer en bakke med ca. 6-8 stk. 500 gram. Torsk, middelstore, pr. kg Prisen skal beregnes på grundlag af prisen for hele friske torsk, ikke for udskåret torsk (kabliau). Prisen kan være for renset eller urenset torsk. Dog samme type hver gang. Torskefiletter, pr. kg Prisen skal være for friske torskefiletter. Kan kiloprisen ikke oplyses, skal du få vejet nogle stykker og heraf beregne kiloprisen. Trekornsbrød/grovbrød Prisen skal være for et groft franskbrød trekornsbrød eller lignende. Brødet må ikke være skiveskåret. Der kan medtages brød på ca gram. Prisen skal omregnes til en vægt på 500 gram. Du vælger selv om brødet er fra bagerafdelingen eller forretningen, blot vi får priser fra begge steder. I bagerafdelingerne skal vægten oplyses evt. cirkavægt. Fra måned til måned noteres prisen samme slags brød. 12

13 Tørkage, fx. linse, alm. str. Der vælges frit hvilken tørkage, der skal prisfølges. Den valgte variant, følges herefter hver måned. Vaskepulver Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Vindruer, pr. kg. Prisen skal være for grønne vindruer, da de normalt fås hele året. Wienerbrød, alm. str. Der vælges frit hvilket stykke wienerbrød, der skal prisfølges. Den valgte variant, følges herefter hver måned. Æg, str. L (M/L)(63-73 g) Æg, økologiske, str. L (M/L) (63-73 g) Prisen skal anføres for 10 stk. af str. L (63-73 g) eller M/L, men ikke str. M. Det skal være samme størrelse hver gang. Hvis æggene kun findes i andre pakkestørrelser, må prisen omregnes til en pris for 10 stk. Der følges samme pakkestørrelse hver måned. Æbler, pr. kg Den anførte pris skal være pr. kg. Der vurderes hvilke æbler der sælges flest af dvs. i september - december vil det være mest naturligt, at følge prisen på danske æbler, såfremt de findes. Udenfor den danske æblesæson, følges prisen på udenlandske æbler. I forretninger hvor der er en vægt vejes 2-3 æbler og på grundlag heraf beregnes kiloprisen. Sælges æblerne i pose, må der max omregnes fra 2 kg. poser. Ærter, dybfrosne Salgsprisen angives i priskolonnen og mængden angives. Prisen omregnes ikke. Er mærket udsolgt noteres ingen pris. Er mærket udgået vælges et nyt. Økologiske kartofler, pr. kg. Økologiske gulerødder, pr. kg. Den anførte pris skal være pr. kilo. Findes der kun kartofler/gulerødder afvejet i fx poser med 2 kg eller 2 1/2 kg, beregnes kiloprisen derudfra. Prisen beregnes så vidt muligt ud fra samme posestørrelse hver gang. Der må omregnes fra max. 3 kg. Økologisk mælk Se under Mælk, generelt. Øl, i kasse Vær opmærksom på at følge prisen på det samme mærke hver måned. Der skal indsamles pris på en kasse, uanset om der er tilbud eller ej. I fx Netto er der kun 24 øl i en kasse. Her omregnes prisen til 30 stk. Øl på dåse, 33 cl. Prisen skal være for køb af ét stk. Ikke mængderabat. 13

14 Øl, lys Lys øl skal være med alkoholstyrke 2,0-2,8 %. Kun stykpris. Øl, guld Guldøl skal være skatteklasse 2 de har en styrke på ca. 5,6 % alkohol. Kun stykpris. 10. Værd at huske under prisindsamlingen Husk at følge prisen på samme vare hver gang En ny vare, der medtages, må ikke være på tilbud (medmindre normalprisen kendes og varen var i forretningen i sidste måned). Generelt om frugt og grønt: Prisen kun skal med, hvis varen er af 1. kvalitet. Er varen udsolgt, er vareskifte ikke nødvendigt, prisfeltet skal så bare være tomt og udsolgt noteres i bemærkningsfeltet. Vægten på brød bør aflæses på pakken, da hyldeforkanterne kan "snyde". Priser på drikkevarer skal være uden pant. Mængderabat medtages kun på udvalgte varer: Kaffe: Se mere under kaffe i afsnit 9. Sodavand: Se mere under sodavand i afsnit 9. Øl: Se mere under øl i afsnit 9. Er der tilbud på fx 6 dåse-sodavand, må man ikke tage 1/6 af tilbudsprisen. Det samme gælder frugt. 10 bananer for 10 kr. og dermed en stykpris på 1 kr. medtages ikke. Pris pr. stk. skal anvendes. 14

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse 1. Danmarks Statistik er retlig forpligtet til hver måned at beregne et nettoprisindeks. Reglerne herfor er fastlagt i Lov om beregning et nettoprisindeks (Lbk. nr. 76 3. febr.

Læs mere

Detailpriser Herretøj

Detailpriser Herretøj Herretøj 0 Varer: 1 Vinterfrakke: Matinique pr. stk M Gl. pris: 1199 2 Sommerfrakke: Matinique pr. stk 1599,00 1599,00 F 3 Vinterskindjakke: Legend pr. stk M Gl. pris: 1999 4 Sommerskindjakke: Legend pr.

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Hvad spiser du i løbet af dagen?

Hvad spiser du i løbet af dagen? Navn: Alder: Højde: Vægt: Hvad spiser du i løbet af dagen? Sæt kryds ud for hvad du spiser Hvor ofte spiser du morgenmad? Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end 1-2 gange

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION

FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION 5. maj 2008 Af Luise A. Hansen g Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 FORTSAT FØDEVARER OG ENERGI BAG HØJ INFLATION Resumé: Inflatinen har i starten af 2008 ligget relativt højt efter en stærk stigning igennem

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

ORIENTERING UDGIVET AF KØBENHAVNS STATISTISKE KONTOR I 1985.

ORIENTERING UDGIVET AF KØBENHAVNS STATISTISKE KONTOR I 1985. ORIENTERING UDGIVET AF KØBENHAVNS STATISTISKE KONTOR I 1985. ORIENTERING fra Københavns statistiske kontor Redaktion: Vicekontorchef E. Daugaard Bentzen. (Abonnementspris pr. år: kr. 70,- inkl. moms).

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Pebernødder eller Brune Kager First Price 500 g.

Pebernødder eller Brune Kager First Price 500 g. Cremefine Piskning eller Madlavning 250 ml. Liter pris 35,80 OMA Margarine Stege eller Bage 500 g. Kg. pris 19,90 8 95 9 95 Nescafe Guld 100 g. Kg. pris 299,50 Grønlandske Rejer 150 g. Kg. pris v/2 poser

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Spørgsmål, svar og berigtigelser

Spørgsmål, svar og berigtigelser Spørgsmål, svar og berigtigelser Fødevareudbud for Fælleskøkkenet I/S, Granitvej 1, 4990 Sakskøbing Senest opdateret den 15. juli 2013. GENERELT Nærværende dokument samler op på spørgsmål, svar og berigtigelser

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Matematik på VUC Modul 1 Opgaver. Aflæsning Vægt Rummål Længdemål Tid Blandede opgaver...135

Matematik på VUC Modul 1 Opgaver. Aflæsning Vægt Rummål Længdemål Tid Blandede opgaver...135 Måleenheder Aflæsning...0 Vægt...2 Rummål...20 Længdemål...24 Tid...3 Blandede opgaver...35 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,3 - måleenheder Side 09 Aflæsning : Hvilke

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Er det ok at byde med 15 kg? Ja, dette kan Indkøbsfællesskabet Sjælland acceptere Bananer

Er det ok at byde med 15 kg? Ja, dette kan Indkøbsfællesskabet Sjælland acceptere Bananer Spørgsmål/svar i forbindelse med offentligt EU udbud på fødevarer Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet inkl.

Læs mere

Sæsonvarer. Prisen videreføres uændret, hvis det ikke er muligt at estimere en pris og det i øvrigt skønnes at være en rimelig løsning.

Sæsonvarer. Prisen videreføres uændret, hvis det ikke er muligt at estimere en pris og det i øvrigt skønnes at være en rimelig løsning. 79 9. Særlige problemer 9.1 Manglende priser Ved manglende priser forstås, at der for en vare eller tjeneste, der indgår i indekset, ikke indkommer en pris. Det kan skyldes forskellige forhold og der kan

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Vind - 24 X-Ray Energidrik 25 cl. + Gavekort på kr. 200,- X-Ray Pink Grape eller Energidrik 25 cl. Tulip Pålæg Flere varianter 140/90 g.

Vind - 24 X-Ray Energidrik 25 cl. + Gavekort på kr. 200,- X-Ray Pink Grape eller Energidrik 25 cl. Tulip Pålæg Flere varianter 140/90 g. X-Ray Pink Grape eller Energidrik 25 cl. Liter pris v/2 ds. 20,- 2 dåser 10 00 Tulip Pålæg 140/90 g. Kg pris v/3 pk. 59,52-92,59 Matilde Milkshake - 200 ml. Liter pris 39,75 Gråsten Salater 350 g. Kg pris

Læs mere

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch HCA Golfbuffet Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami anrettet med peberfrugter, agurk, tomat. Røræg, serveres

Læs mere

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks FPI, HICP og NPI Nettoprisindekset (NPI) Lov om beregning af et nettoprisindeks EU-harmoniseret forbrugerprisindeks En række EU forordninger Forbrugerprisindekset Ingen direkte lovkrav Lov om beregning

Læs mere

Bilag F Opdatering af sortiment og indeksregulering af priser Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører

Bilag F Opdatering af sortiment og indeksregulering af priser Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører Bilag F Opdatering af sortiment og indeksregulering af priser Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører Side 1 af 81 Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Substitution af varer...

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Matematik på VUC Modul 1 Opgaver. Terninger og penge...2 Plus og minus...8 Gange...20 Division...34 Blandede opgaver...42

Matematik på VUC Modul 1 Opgaver. Terninger og penge...2 Plus og minus...8 Gange...20 Division...34 Blandede opgaver...42 De fire regnearter Terninger og penge...2 Plus og minus...8 Gange...20 Division...34 Blandede opgaver...42 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,1 - de fire regnearter

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Hvad er optimal opbevaring? FORMÅL OG FORUDSÆTNING Hvad er optimal opbevaring? Er folk i tvivl om opbevaring af deres fødevarer? FORMÅL OG FORUDSÆTNING

Læs mere

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop. Mad ud af huset TØNDER Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.dk Forretter (min. 10 courverter) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dampet laks

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch Restaurant H.C. Andersen Golf HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00 Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami

Læs mere

Karup Rundstykker. X-ray. Sanex Shampoo eller Balsam. Royal Greenland Kutterrejer Store Grønlandske

Karup Rundstykker. X-ray. Sanex Shampoo eller Balsam. Royal Greenland Kutterrejer Store Grønlandske X-ray Energidrik 25 cl. Sanex Shampoo eller Balsam 250 ml. 3 STK. 10 00 Liter pris v/3 stk. 13,30 PRIS BASKER Royal Greenland Kutterrejer Store Grønlandske 150 g. PRIS BASKER 3 PAKKER 55 00 Kg. pris v/3

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

10,- FRIT VALG. Haribo Matador Mix eller Click Mix. 135 g.

10,- FRIT VALG. Haribo Matador Mix eller Click Mix. 135 g. Haribo Matador Mix eller Click Mix. 135 g. Kg pris v/1 pose 74,07. Pr. pose 10,00 FRIT VALG 10,- SPAR OP TIL 15,50 Pepsi, Pepsi Max eller Faxe Kondi 1,5 liter. Literpris v/1 flaske 6,67. Max. 6 flasker

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

SLAGTERVARER. Lays s Chips Flere varianter 200 g. Libresse Flere varianter 14-32 stk. ZIP Optændingsblok 20 stk.

SLAGTERVARER. Lays s Chips Flere varianter 200 g. Libresse Flere varianter 14-32 stk. ZIP Optændingsblok 20 stk. Lays s Chips 200 g. Kg. pris v/2 poser 62,50 2 POSER Libresse 14-32 stk. Stk. pris v/3 pakker 0,52-1,19 3 PAKKER 50 00 ZIP Optændingsblok 20 stk. Stk. pris 0,50 Lotus Toilet- eller Køkkenruller 4-8 ruller

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

PR. STK. Tilbudene gælder fra mandag d. 31/1 til lørdag d. 5/2 uge 05 PR. PAKKE. KINDER ÆG m/legetøj 3-pak. 60 g Pr. 100 g 16,67

PR. STK. Tilbudene gælder fra mandag d. 31/1 til lørdag d. 5/2 uge 05 PR. PAKKE. KINDER ÆG m/legetøj 3-pak. 60 g Pr. 100 g 16,67 KS05-s.01+12-prov1-ds 11/01/05 7:04 Side 3 KINDER ÆG m/legetøj 3-pak. 60 g Pr. 100 g 16,67 MATILDE KAKAOMÆLK 1 ltr. 5 00 POLAR FLØDEIS Nougat, Tricolore eller Vanille 1 ltr. Pr. ltr. 12,50 v/køb af 2 stk.

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

VIND EN VM TASKE MED INDHOLD FRA LEAF. Optændingsblokke First Price 64 stk. Grillbriketter 2,5 kg. Grillbakker. First Price

VIND EN VM TASKE MED INDHOLD FRA LEAF. Optændingsblokke First Price 64 stk. Grillbriketter 2,5 kg. Grillbakker. First Price - tæt på din hverdag Grillbakker Stk. pris 1,98 Optændingsblokke 64 stk. Stk. pris 0,12 Grillbriketter 2,5 kg. Kg. pris 5,18 3 PACK 5 95 7 95 12 95 Juan de Juanes 300 cl. Liter pris 23,32 Ismandens Familiepakke

Læs mere

Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer

Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Spørgsmål

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Blue Ocean Laks i Skiver Røget eller Gravad. 100 g. Kg pris v/1 pakke 200,00. Anthon Berg Favorites 300 g. Kg pris v/1 æske 166,67 PR. KASSE PR.

Blue Ocean Laks i Skiver Røget eller Gravad. 100 g. Kg pris v/1 pakke 200,00. Anthon Berg Favorites 300 g. Kg pris v/1 æske 166,67 PR. KASSE PR. Grøn Tuborg eller Carlsberg Pilsner 30 x 33 cl. Literpris v/30 stk. 10,10. Max. 3 kasser pr. kunde. Herefter er prisen 129, + pant pr. kasse. Afhentningspris + pant PR. KASSE 99 20-, Blue Ocean Laks i

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Vægtenheder...2 Rumfangenheder...6 Længdeenheder...8 Blandede opgaver med vægt, rumfang og længde...

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Vægtenheder...2 Rumfangenheder...6 Længdeenheder...8 Blandede opgaver med vægt, rumfang og længde... Købmandsregning Vægtenheder...2 Rumfangenheder...6 Længdeenheder...8 Blandede opgaver med vægt, rumfang og længde...9 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,1 - købmandsregning

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

Hvad skal vi spise for at få mere jern!

Hvad skal vi spise for at få mere jern! Hvad skal vi spise for at få mere jern! Denne pjece giver råd og vejledning om, hvordan du ved hjælp af kosten kan øge din daglige indtagelse af mineralet jern. Hvornår er der brug for mere jern Efter

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

DETAILSLAGTER Fisk og vildt

DETAILSLAGTER Fisk og vildt DETAILSLAGTER Fisk og vildt Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 454 af 10. juni 2005 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 Postboks 209-4000 Roskilde

Læs mere

Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85

Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt oksemørbrad med

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse

Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... På indkøb - brug regnemaskinen... Negative tal... Mest hovedregning... Regn med papir og blyant... Små tal og

Læs mere

129,- 10,- Betal med dine point i butikken fra d. 1.-14. nov. 3 FLASKER. 1 flaske 73,95 1 BAKKE. eller. eller POINT POINT

129,- 10,- Betal med dine point i butikken fra d. 1.-14. nov. 3 FLASKER. 1 flaske 73,95 1 BAKKE. eller. eller POINT POINT Tilbudsavisen gælder fra torsdag d. 5. november til og med onsdag d. 11. november 3 FLASKER Jairo Veneto, Italien 3 x 75 cl Literpris 57,33 Frit valg 129,- 1843 1 flaske 73,95 1 BAKKE 10,- 143 Blommetomater

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 Morgenmad Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 A-38, yoghurt naturel, havregryn, økologiske rosiner, mandler, nødder, bananer, solsikkekerner, hørfrøkerner, græskarkærner, æbler, appelsiner, pærer

Læs mere

... Værktøjer. Mål og vægt. Kartoffelmel 70 g 12 g. Ris til løse ris 80 g Paprika, stødt g ca. 3 g. Peber,stødt g ca.

... Værktøjer. Mål og vægt. Kartoffelmel 70 g 12 g. Ris til løse ris 80 g Paprika, stødt g ca. 3 g. Peber,stødt g ca. KALKULATION... Værktøjer Mål og vægt Vareart 1 dl (deciliter) 1 spsk. (1 spiseske) Hvedemel 60 g 9 g Kartoffelmel 70 g 12 g Maizena 50 g 8 g Rasp 43 g 7 g Kokosmel 35 g 6 g Ris til grød 90 g ------- Ris

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB TIL SELSKABSPAKKER VI TILBYDER BRUNCHBUFFET - minimum

Læs mere

Menu. til fest & selskab. Menuer, forslag og inspiration til enhver fest, selskab og reception

Menu. til fest & selskab. Menuer, forslag og inspiration til enhver fest, selskab og reception Menu til fest & selskab Menuer, forslag og inspiration til enhver fest, selskab og reception Årstidens Selskabsmenuer...7 timers selskabs-arrangement, med det hele - til fast pris: Fastpris 3-retters Selskabsmenu

Læs mere

BILAG 3 Monica Christiansen

BILAG 3 Monica Christiansen BILAG 3 Monica Christiansen Hvad er dit navn? Monica Hvor kommer du fra - landsdel? København Hvor gammel er du? 51 Hvor mange bor der i din husstand, og hvor gamle er de? 3 personer 51, 25, 22 Hvis I

Læs mere

Daloon Forårsruller. Tulip Pålæg

Daloon Forårsruller. Tulip Pålæg Taffel Chips Salt 220 g. Heinz Tomat Ketchup 910 g. 9 95 Kg. pris 45,23 19 95 Kg. pris 21,92 Daloon Forårsruller Classic 800 g. 19 95 Kg. pris 24,94 Tulip Pålæg 125-150 g. Mad&Smag Skinkeschnitzler 400

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 28. januar 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Kantinedrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Vederlag/samlet økonomisk tilbud 4. Tilbudssum

Læs mere

Platter. Supper. Forretter DKR. EUR. Serveres mellem kl eller på forudbestilling

Platter. Supper. Forretter DKR. EUR. Serveres mellem kl eller på forudbestilling Platter DKR. EUR Serveres mellem kl. 11-16 eller på forudbestilling 1. Færgekroens platte... 198,- 27,30 Marineret sild, karrysalat, 1/2 æg med rejer, fiskefilet med remoulade, gravad laks med sennepsdressing,

Læs mere

Sammenligning af prisindeks for stregkoder med det officielle forbrugerprisindeks

Sammenligning af prisindeks for stregkoder med det officielle forbrugerprisindeks 27. juli 2015 TSJ Priser og Forbrug Sammenligning af prisindeks for stregkoder med det officielle forbrugerprisindeks Implementering af stregkoder Fra og med indeks for januar 2016 bliver priserne for

Læs mere