Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!"

Transkript

1 Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001

2 Indhold Forord Baggrund og kommissorium Dialogmøder Fokusgruppe Interviews Visionsark Tankevækkende udsagn og gode råd Forskelle DBU og DFU Dommerstatistik

3 Forord Danmarks Idræts-Forbunds konsulentafdeling har i perioden maj - september 2001 gennemført en undersøgelse i DFUs dommerklubber, hos 30 centrale nøglepersoner i DBU og DFU samt afholdt et fokusgruppemøde med ledere, trænere, spillere og forældre fra 7 fodboldklubber for at få belyst en række forhold om dommervirksomheden og dommergerningen i dansk fodbold. Undersøgelsen er blevet gennemført for en arbejdsgruppe nedsat af DBU og DFU i forbindelse med et projekt, der har til formål, at få videreudviklet en model for et tættere samarbejde mellem DBU og dommerne på alle niveauer. Undersøgelsen og rapporten er blevet designet, gennemført og beskrevet af konsulent Tom Jensen og udviklingschef Torben Bundgaard, DIF i tæt samspil med DBUs uddannelsesafdeling og DIFs udviklingssektion. I rapporten indgår en Landsdækkende dommeranalyse foretaget i samarbejde mellem DBU og DFU. Analysen er sket på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse som er bearbejdet af Kim Hallberg. Rapporten indeholder ikke de grundlæggende rådata, men primært bearbejdede og/eller systematiserede informationer, angivelser af hovedtemaer og enkelte refleksioner. Som udgangspunkt er alle udtalelser anonymiseret, men de er samtidigt forsøgt gengivet med de anvendte ord og sprog, således at udsagnene udviser en autentisk mangfoldighed. Danmarks Idræts-Forbund ser frem til, at baggrundsrapporten og dens mange informationer og data kan blive nyttiggjort af DBU og DFU i det videre arbejde i fodboldens tjeneste. Torben Bundgaard Udviklingschef Oktober 2001 Tom Jensen Konsulent

4 Baggrund og kommissorium DBUs bestyrelse har ønsket at få foretaget en analyse af dommersituationen i dansk fodbold med henblik på at få et korps af DBU dommere. Årsagen til dette skal findes i primært tre forhold. Honorarproblematikken i sommeren 2000 Problemstillinger i samspillet mellem JBU og JFU Problemstillinger i samspillet mellem SBU og SFU DBU og DFU har på politisk niveau drøftet DBUs ønske, og DFU har tilkendegivet, at ville deltage i arbejdet med at få beskrevet fremtidens dommermodel i fodboldfamilien. DBUs bestyrelse har nedsat et tremandsudvalg til at varetage opgaven. Tremandsudvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DBU, DFU og DIF.Det er vigtigt for arbejdet, at den viden og kompetence som partnerne er i besiddelse af inddrages. Arbejdsgruppen refererer til tremandsudvalget. Opgaven er blandt andet at få fakta om dommersituationen på bordet. Det er arbejdsgruppens opgave at fastlægge de arbejdsmetoder, der er nødvendige for at tilvejebringe det nødvendige materiale. Målet med opgaven er at få kortlagt, hvordan der skabes et korps af DBU dommere, så dommerne knyttes tættere til DBU. Arbejdsgruppen er ikke politisk nedsat, men det ses gerne, at arbejdsgruppen kommer med indstillinger til en senere politisk beslutning om fremtiden på dommersiden. Som proceskonsulent på opgaven har DIF stillet konsulent til rådighed. Arbejdsgruppen har som delopgaver fået fremskaffet informationer og viden om dommervirksomheden og dommergerningen. Denne baggrundsrapport er dokumentation for løsningen af disse delopgaver. Dialogmøder - Regionale møder med repræsentanter fra dommerklubberne Fokusgruppe - Åben gruppesnak med repræsentanter fra fodboldklubber (ledere, trænere, spillere og forældre). Interviews - Personligt interview med centrale nøglepersoner i DBU og i DFU 3

5 Dialogmøder Der er blevet afviklet dialogmøder i Århus, Ålborg, Kolding, Odense, Roskilde, Næstved, København, Nykøbing Falster og Rønne. 28 ud af 29 dommerklubber har været repræsenteret med i alt 101 personer. 99 mænd og 2 kvinder. Som udgangspunkt skulle den enkelte dommerklub stiller med en ny dommer, en breddedommer i 40 års-alderen, en topdommer og en politiker. Ved 8 møder har alle kategorier været repræsenteret. Der har været breddedommer repræsenteret hver gang Møderne har været præget af en stor grad af åbenhed Følgende hovedspørgsmål er blevet stillet Rekruttering Hvorfor blev du dommer? Hvilke motiver har nye dommere? Hvordan rekruttere I dommere? Fastholdelse Hvorfor er du dommer i dag? Hvorfor holder dommere op? Hvad skal der til for, at du er dommer om to år? Hvordan fastholder I dommere? Målgrupper Hvem og hvor er de potentielle dommere? Beskriv dem der siger nej! Profil på en dommer! Hvem vil I ha? Hvem vil I ikke ha? Uddannelse Hvilke behov og ønsker har nye dommere? Beskriv fordele og ulemper ved bedømmersystemet! Administration af dommere og påsætning af dommere Hvordan oplever du kriterierne for påsætning af dommere til kampe? Hvordan oplever du hele administrationen af dommere? Fortæl hver en historie i relation til dommergerningen 4

6 Rekruttering Kasserer i 26 år. Kendskab til dommerne ikke godt. Rekruttering af dommerne provokation. Dommerne var for dårlige, kunne selv gøre det bedre, ville lære reglerne og ville kunne dem bedre end dommerne. Ung årig, fysisk meget skadet, forældres ven var dommer og hans fortælling af dommergerningen, positiv, begyndte derefter at tage dommeruddannelsen, da han ikke kunne komme længere op end i serie 5 og 6. Arbejdskollega rekrutterede Forældre der dømte 7-mandskamp og 11-mandskamp lilleputter og blev tilbudt kursus. Fodboldtræner der var dommer og derved motiverede. Spændende og nyt, lærer noget, der sker noget nyt i starten Nye dommere i dag har mere ild i bagen end før ambitioner på en anden måde end før. Tror ambitionerne er større for de nye dommere og derfor står det ikke altid mål. Der er større fokus på dommerne i dag. Rutinen er ikke altid vigtig i dag for at komme højere op. Motivationen falder når dommerne ikke har evnen til at komme højere op end serie 4. Dommeruddannelse for at hjælpe sin klub Fokusering på indtjeningen drivkraften. Det er ikke for tøsedrenge. For at holde kontakten til fodbold efter man ikke selv kan være aktiv. Han gider ikke løbe klubberne skal betale udgiften, det er ildeset hvis dommeren skal have mange penge. Gennem fodboldklub, 7 toppede, 103 aspiranter, alle dumpede første gang, konkurrerede om at komme igennem ikke en god ide I bund og grund er det ikke pengene, det er interessen. Indtjeningen er en gulerod Ringer rundt til klubberne, og siger det er nu vi skal have nye/flere dommeraspiranter, det er svært at blive ved. Prøver at motiverer de mest bøvlede spiller. Det er ikke så smart at være fodbolddommer det er ikke noget der giver status. Dommerkontaktpersoner har nogen emner i år der har ikke været meget opbakning fra fodboldklubberne til at skaffe nye dommere. Evt. tvinge klubberne til at stille dommeraspiranter til rådighed hvis de ønsker at få deres kampe dømt Spillede sammen, spændende at dømme for at prøve Tilfældighed, kammerat skulle være dommer, efter aktiv karriere, fysisk aktivitet, tilbagebetale lidt af gæld fra tiden som spiller Også træner, blev dommer, tidshensyn, kun fodboldinteresse Provokeret ind i det, kørte på blev dommer, provokeret til det., Dårligt bentøj, beholde kontakten til spillet, nysgerrighed, til at det skulle prøves Spillet fodbold selv, artikel, sammen med kammerat. Interessen kom sammen med lillebror kunne være sjov at prøve. Ikke træt af at spille fodbold, spillede sammen med dommerkarrieren. Dårlige dommer, ville selv lære love og regler Kammerat håndbolddommer, honorar fra kampene blev brugt til jagtinteressen Dialogmøder 5

7 Indfaldsvinklen var at andre dommere var dårlige Komme ud til fodboldspillere og spillet er dejligt For gammel til at spille og stadigvæk med i fodbolden Brevet tirsdag bliver først lukket op Man kan lide det Brugt 8 år til at vide hvorfor det er så sjovt 30 år så prøve noget andet, dømt og spillet samtidig Blev til dommergerningen der var jeg bedst Se forskellige udtryk fra spillerne Synes at dommerne var for ringe, Gav selv udtryk for at dommerne var ringe. Ville selv lære regler og blev bidt af det. Spillede selv fodbold blev skadet og ville derefter kun dømme Nogle har fået rødt kort, klubberne melder personen til dommergerningen. Udfordringen er speciel ved at være dommer Selv kan klare det første kamp, reglerne, kontrollere 22 spiller - sidelinien, Skal tænke på at hjælperen rapporterer Ny kamp, nervøs, Meget for en spiller hvis de taber kampen, giver et pres. Bruger det og bliver mere selvstændig Snakker med folk i fyrrerne er ikke så gammel selv - der bruger erfaringen fra dommergerningen Ikke nye dommere til, alt nye kurser aflyst. Tre gange så meget mere Dommer har mere i hovedet end kun kampe, mere selvværd, stor konkurrence, vælge at være dommer eller træner. Alle slags sportsgrene, man skal vælge hvad man er bedst til. Problemet er nye dommere, træner siger noget, holdleder skælder ud Man skal opføre sig ordentlig overfor nye dommere Indtryk af at nye dommere, fanger interessen, spillere får lyst til at dømme. Ligeværd, hvis dommer laver fejl bliver det fokuseret meget på Unge mennesker vil have succes, sjældent at man ser i tv at dommer har succes. Sælge varen at det kan være fascinerende Lederrollen, Dommersituationen ser man tit at fejlene bliver fokuseret på. Onkelordning er god. Dommerklubben er ikke god, systemet er for stiv, en med dommerkort kan også gøre det. For at holde dem væk der vil slå. Stemningen vendt så det er sjovt at dømme Fleste dommer har spillet fodbold, bliv dommer, der står kun på plakaten bliv dommer, feks. Stå hvad en dommer laver. Primære bliver spiller til dommer. Lægge vægt på hvad der er at blive dommer. Unge mennesker hænger fat hvis udfordringen er der, og vi skal være dygtige til at fortælle om positive ting Indvandrerhalløj fremmer ikke Lave tiltrækning. Skare af klubløse mennesker som er mange. Udfordringer, fælles events og benytte lejlighed til at fortælle hvad det er der er sjovt når det er sjovest, kvalitet, socialt samvær Interne dommerklubber Ledelse og personlig udvikling. Sælge på ledelserollen. Gav udtryk for lyst og interessen gennem artiklen Lavet et stort salgsarbejde. Det kan lykkes. Skive er lille område, ku ikke danne hold skulle være større for at få folk. Forvrænget billede, man skal selv styre det som dommer, Tv fokusere på negative ting. Manipulation er en af årsagerne. Dialogmøder 6

8 Herning ikke store problemer med at skaffe dommer Man føler sig presset til at dømme mere end man har lyst til. Nogle vil have en kamp andre vil have flere Sælge det positive Positiv holdning og mennesker argumenterer Fodboldklubber har gode ledere med positiv holdning Godt forhold mellem dommerklub og fodboldklub Lave ændringer i aktivitet. Socialeaktiveter med nye dommerer. Fisketur og grilltur, overnatning for nye og blive godt trætte så alle kan komme til at kende hinanden, kvinder er blandet ind i det sociale. Der er kliker, men man kommer sammen privat. Nemt at komme ind i klubben, opmærksomhed på problemer. Go til at forklare. Er med til møder og lærer mange dommer at kende. Få fat på dommere er et stort problem. Uddannelsesbyer har gode muligheder Thisted svært ved at få dommere Får dømt kampene, nogle har for mange kampe Dagspressen, kontakter fodboldklubber for at få nye JBU hjalp med at skrive til klubberne. Dommerkontaktperson finder en aspirant Skrevet til alle og jeg vidste ikke hvad opgaven gik ud på. Skal vi som JBU skaffe dommere til jer Enhver klub skal hver tredje år skaffe en ny aspirant Dagliglivet kender klubberne ikke til. JBU kender ikke til problemerne. Hold i det der bliver meldt ud. Vores egen organisation skal selv melde det ud til JBU Dræber alt initiativ hvis pengene ikke er der. Hvis ingen aspiranter ingen fodboldkampe, sådan skal man ikke sige. Utroværdigt Materiale skal sendes ud før. Ikke hyle før det er nødvendigt Bruge penge på kampagne hvis det kommer ud for sent det går ikke. Ulven kommer - bundet af aftale enkelte dommerklub vil lave sanktioner så ringer JBU og DFU Klub nægtede at stille med dommer en anden klub sendte en dommer Præge dommer at kampene skal spilles i weekend. Kunne fordeles ud på andre dage. Materiale kommer ud,. Dommer rekrutteres om efteråret, går lang tid inden kortet bruges, vil hellere spille Hyler om dommermangel. Ramme klubber. Kampfordeler sætter ære i at alle kampe dømmes. Drengehold ingen dommer det er synd. Kampfordeler er for flinke, de kan ikke sige nej. Det skal lykkes. Udfylder en seddel- jeg vil dømme der og der. Tager f.eks. en liniedommer kamp inden almindelig kamp. Efterfølgende sige til klubben at man ikke kan. Så går det op for klubben Problemer stå ved dem Hvis vi lever efter reglerne så var der ikke mange kampe der ikke blev spillet Blevet meget vigtig at alle kampene dømmes, fejl at vedtægter følges, der er gået politik i det. Ikke dommerne der bliver tænkt på. Problem at vi fokuser på negative - vi skal ikke aflyse men få dommer til kampene. Bøde hvis 10 dagesregel ikke holdes. Positiv afhjælpe tingene. Vi har et problem ikke en kamp om magt men om at få dømt kampene. Dialogmøder 7

9 For meget politik i det. Lave arbejdet hvor det skal laves ikke fokusere på alt andet Bruger timer på noget uhåndgribeligt noget rend til møder. Klubkorps i Kolding aspiranter, 5-6 aktive dommere skulle sælge budskabet, Fin dialog med klubberne En kendt person fanger meget bedre. God dommer. Firma til at sponsorere i lokalradioen, 2 ud af 20 havde hørt i lokalradion Mund til mund, nogle der kender nogle, Lokale ugeavis, er god til at hente folk til kurserne Tilbagemelding : Annoncer i avis ikke god. Pjecer kan man aflevere hvis der bliver spurt om at blive dommer. Diskussion er 10 år gammel Prestigefyldt dommerlederuddannelse skal sælges som. Koble Peter Mikkelsen på senere, når først uddannelsen er gået i gang Hvis man kender ham der kommer så er det nemmere. Vi mangler dommer, katastrofal mangel på dommere. Ingen vil have jobbet, vil du have det. Der skal prestige ind i det, alle nedgør dommere, klubber, træner, spiller. Ingen klynkeri, fokuserer på kedelige oplevelser. Giver præg på at det er noget skrækkeligt noget. Det skal gå stærkt for de unge, det skal være positiv, journalister laver top ti på dommere Journalister finder det negative, selv om kampen er dømt godt. Saglig dialog med parter forælder, spiller, leder, træner og boldspilunion og dommerunion, fælles mål at få dømt kampene Siden 1948 er der sket noget uddannelsesmæssigt men ej i dommeruddannelsen Ikke noget mål i sig selv at uddanne dommerne, vi skal fastholde dem Været dommer i 30 år, og blev dommer fordi jeg ikke synes de andre gjorde det godt nok, og fordi jeg blev for gammel til at spille Svært at finde ud af hvordan jeg blev fodbolddommer, og derfor blev jeg håndbolddommer. Man er ikke aktiv nok fra dommerklubben Rart nok at vide som træner hvorfor manden i sort er idiot. Man er en del af spillet, og derfor er det sjovt Medlem af fodboldbestyrelsen, og for at formindske klubbens omkostninger uddannede jeg mig som fodbolddommer. Fodboldfar og gik og dømte 7mandskampe. Klubben spurgte om jeg ville have et dommerkort Blev vist ud i den sidste fodboldkamp jeg spillede, og det ville jeg gerne gøre bedre end den dommer der viste mig ud Vi blev brugt som trænere til at dømme 7mandskampe, og formanden spurgte om det ikke var noget for os og der var nogle der sagde at det var sjovt. Det betyder at klubben mister nogle trænere og ledere Klubben har mistet 6 personer indenfor 2 år, og det skræmmer klubberne Hvis det er helt unge dommere, kan de tjene en god skilling Vil prøve at stå i noget de ikke har prøvet før Som ungt menneske er man mere udadvendt, og de unge har mere mod til at stå for mosten som dommer Hvis de er uheldig får de en meget skæv start Prøve at være ledere, og de tør mere Der er en kombination mellem det at få noget for det og så den personlige udvikling Dialogmøder 8

10 På sigt skal der flere penge til for at fastholde og rekruttere unge Kan også holde nogle tilbage hvis de ikke har det mod der skal til, og der kræver mod at være dommer Mange spørger i håndbold "hvad giver det?", og det er også tendensen i dag Fællesskabet driver også mange unge, at de kan støtte hinanden og opleve noget sammen Det er en alenesport, og man spørger "hvornår møder du nogen du kender?", og det var en overraskelse jeg fik. Efter nogle år kommer fællesskabet og netværket Man skaber en kontakt når man er ude, og grupperer sig efter hvem man var på kursus med Man suger i kliker når man holder møder Der bliver også en dialog i hverdagen, og spørger lidt til hinandens karriere Der kan godt gå en lang periode før man løber ind i hinanden Jeg har mødt to dommere i de to år jeg har kendt Man har svært ved at komme ind i fællesskabet, for der går nogle år før du lærer personerne at kende Frafaldet sker i de to første år, og hvis ikke der er nogle der skubber på så er det ud Efter det 3. år holder de fleste ved Der er ikke noget socialt efter en kamp som der er på et hold. Det er mere som et arbejde, og man har ikke nogen at snakke med efter kampen og drøfte problemerne med Kommer ført med i dommerklubben når man har dømt triokampe, og det er først her man får feedback Det kan være en ensom overlevelse, og det er kærligheden til sporten der får dommerne til at fortsætte Mange bliver styrket når der er succesoplevelser ved det, og der skal faktisk ikke så megen succes til Den første succesoplevelse gør at man bliver bidt af det, når det lykkedes for dig at få det til at glide Nogle har svært ved at få det til at glide, og man må være realistisk omkring tingene, og det må vi også erkende Dem der ikke er særlig gode til at dømme, taber vi også igen Ingen sammenhæng mellem at være en god dommer og træner/spiller Nogle gange kan man være for flink til at trække grænserne Opslag og reklame i klubberne og spot i radioen men det er ikke særligt effektivt Nogen der kender nogen, og man skubber lidt på trænerne i klubberne Følger to tre stykker med i et hug, og det giver nogle fælles oplevelser Ikke ret mange succeshistorier når der rekrutteres Det er klubbernes problem hvis ikke der kommer nogen og dømmer deres kampe Mange vil gerne tage kortet men ikke dømme, og det er her hvor vi i dommerklubberne skal på banen og følge op på dem. Her skal vi i dommerklubberne være bedre Vi kørte kursus på handelsskolen hvor de havde en fodboldlinje, og der er ikke en der har meldt sig Vi arbejdede med AOF for seks år siden, og de var der kun fordi de skulle være der. Vi har ikke flere af dem tilbage, så det hopper vi ikke på mere. Kun hvert 5. år at vi får en ung under 20 år De fleste siger at de ikke gider alt det bøvl som dommer De tager typisk dommerkort i november, og så går der nogle måneder før de kommer til at dømme, og det er for lang tid Dialogmøder 9

11 Dommerklubben er usynlig. Det er meget få gange at der er en fra dommerklubberne der kommer ud og rekrutterer Kommer en kendt dommer ud og er med til at markedsføre og rekruttere Supernavne skal bruges mere aktivt i forbindelse med rekruttering fra klubberne og i samarbejde med toptrænerne. Trommer fodboldklubberne sammen Vi uddanner reelt set nok dommere, men der er for mange nittere Den nye uddannelse er altfor dyr Når man selv betaler, så skal det også bruges!!! Godt at have en god kontakt til vejleder eller kamppåsætter Det er vigtigt med onkelordningen, og det skal være en der selv har gejsten Det er også et spørgsmål om at overleve kravene fra forældre og trænere, og her er der et meget stort informativt arbejde Folk der er over 30 mister vi ikke ret mange af, hvorimod dem der starter som under 18 mister vi mange af Dem der dømmer mange ungdomskampe, står stærkt rustet til seniorkampene. De har ofte en megen stor selvtillid Uddannet som ingeniør, tog syv kilo på og stoppede med at spillede fodbold så det var vægtproblemer Mødte en FIFA dommer (Ib Nielsen), kærligheden til sporten driver dommeren, kan lide at være en del af spillet og være med på en bane, og nogle gange være i centrum, få lov til at lede og få det til at være et team Ikke særlig god til at spille, men ville gerne være med Fik en skade efter at have spillet i mange år, fik et brev fra firmaunionen, prøvede det og er siden hen kommet med i KBU, spændende ledelsesmæssige udfordringer og få en kamp til at flyde Min far var tidligere divisionsdommer, og det er ofte familierelationer der gør det Lommepenge som studerende Skal kunne lide fodbold og glæde sig til at komme ud og dømme Har selv tidligere spillet Har haft mange gode oplevelser og et godt kammeratskab Den lokale fodboldklub som et værested når man kommer som ny til en by Glæden ved fodboldspillet Den ledelsesmæssige opgave erfares først senere "Peter Mikkelsen" effekten og blive ligeså god som ham (eller Kim Milton) Vigtigt at vi har nogle profiler, og der er medierne vigtige til at få formidlet de positive budskaber ud, og ikke svine dommerne til uge efter uge - hvorfor skriver aviser ikke det samme negative om Preben Elkjær som de gør om dommerne? Ved at du kender nogen der anbefaler det til dig og har tillid til dem "Member giver member" Ikke givet så meget i annoncer i dagblade Mener vi skal have klubberne involveret for det er fra fodboldmiljøet vi skal rekruttere Få profilerne til at holde foredrag ude i klubberne, om deres oplevelser og fortælle om deres succesoplevelser Hvorfor ikke gøre det på handelsskoler og gymnasier, og få fortalt om benefits, ledelsesmæssige udfordringer etc. Måske lave et individuelt program Dialogmøder 10

12 Rekruttere fra miljøer hvor der er mere fritid (pædagoger, lærere, politibetjente ) Undgå at få studiegæld!!! Hærens officerskole, søværnets officerskole, undervisningsinstitutioner men det giver ikke rigtig noget (ca. 5 dommere og vi har brugt mange penge!) Synlighed gennem personer er strategien, det at der bliver taget fat i dig, proaktivt ved at lave møder hvor de direkte kan tilmelde sig Mange nye dommere møder ikke op (kun ca. 40% møder op!) Vi samarbejder med AOF men det giver ikke mange dommere, men administrativt og uddannelsesmæssigt giver det godt, men ikke rekrutteringsmæssigt Husum - dommerne hænger meget sammen, kender hinanden, man har en krumtap, har egne dommere der dømmer gratis, de har fået dommerkurset betalt af klubben, en af de erfarne dommere går med ud og kigger og giver gode råd og efter 5 min. bruger de tingene og det giver ro, bagefter er der feedback fra de erfarne i klubben, "onkel-ordning", vigtigt at få onklen med ud de første gange så man får ro, skal helst starte i de mindre rækker så man får nogle gode rutiner (huske fløjte, huske at starte uret etc.) Hvordan tackler jeg en konfliktsituation som ung og urutineret dommer? Vi vil danne et korps af rutinerede dommere Prisen for dommerkursus og tøj (2500,00 kr.), sætte weekender og aftener af, investerer mange ressourcer uden at du ved om det er dig Afleverer gammelt dommertøj så næsten alle kan få det første sæt gratis De fleste får dommerkurset betalt fra deres klub Kan man ikke gøre noget for dommerne i forbindelse med Fodboldskolen, som f.eks. en dommerskole (workshop) hvor skoleelever kommer og dømmer kampe og får prøvet det af. For hvert hold klubberne tilmelder til turneringen, skal de tilmelde en aspirant (og vi vil alt andet lige få en del dommere) Vigtigt at man som dommer føler sig som en del af et team (det første dommerkursus og dem der består kan man så invitere til et ungdomsstævne, få en frokost og føle sig som en del af et team med de andre dommere) Hvorfor ikke lave en pigeturnering indendørs hvor dommerne kommer godt i gang, det er vigtigt at de får succesoplevelser meget hurtigt Jeg blev skadet, men ville gerne blive i fodbolden. Jeg ringede selv for at komme på kursus. Lysten til fodbold Brækkede benet - have aldrig drømt om at blive fodbolddommer - men så en annonce om at blive dommer da jeg gik hjemme (firma) - de betalte og så startede min karriere "Det kunne jeg sgu gøre bedre" have jeg sagt i klubben - de meldte mig til et kursus og så hang jeg på den. Som 16 årig blev jeg spurgt om at komme på trænerkursus og tog samtidig dommerkort - så kunne jeg lige så godt begynde at dømme De fleste er blevet skadet som spillere og derefter gået over til dommergerningen. Via trænergerningen fået kort og så gået over Familietradition Topper som spiller som 30 årig - men kan som dommer få forlænget muligheden for at være med Man skal elske fodbolden - man gør det ikke for pengene Man vil være med i fodboldverdenen Annoncer - men de virker ikke rigtig Dialogmøder 11

13 Plakater bruger vi også på bl.a. handelsskolen og gymnasier. Vi lokker med lidt lommepenge! Det er vanskeligt at få fat i deltagere på kurserne Bruger de personlige omgangskredse I fastholdelsen har jeg brugt de etableret dommere for at få hjælp Delt sedler ud inden vi dømte - men det virkede heller ikke Medvirker ved teoriaftener i klubberne - det er altid en succes, når det gennemføres. Men mange klubber udnytter ikke denne mulighed Ide: Uddanne først til liniedommere - så bliver ansvaret mindre. Det giver også luft i brugen af dommerstaben. Men det er måske vanskeligere, at være liniedommer end dommer! Nogle klubber har et meget skævt forhold til dommere Blev tilbudt at spille oldboys, spillede en kamp, og blev spurgt hvorfor ikke du blev dommer Var fodboldtræner, og der var et opslag i klubhuset og ville gerne kende reglerne ikke for at dømme, men tage kortet Spillede i 10 år, dårlig ankel, træner var første valg men det blev dommer på grund af arbejdet Idrætshøjskolen hvor jeg startede trænerjobbet, gnisten faldt på grund af manglende tilvalg og så startede jeg og er bidt af det, det rykker når jeg kommer ud og jeg savner det Led i træneruddannelsen, Fodboldformand og der kunne ikke påregnes dommere til serie 6, og mente det var det letteste job i hele verden, besluttede på et bestyrelsesmøde at to af os skulle tage kortet, har fået blod på tanden og synes det er smaddersjovt Bristede ambitioner både som spiller og træner, nu prøver jeg dommergerningen Indenfor militæret som befalingsmand der skal dømme de indbyrdes kampe, fik at vide jeg fandme ikke kunne reglerne, så besluttede jeg mig at tage dommerkortet, og så havde jeg dommertøj på Spurgte mig ad i klubben om jeg ikke kunne tænke mig at lære reglerne, fordi jeg kæftede op og spillede hårdt Du skal have deres bagland i orden ellers kan du ikke være dommer Det kræver megen tid Når man bliver skadet eller for gammel til at spille fodbold, og gerne vil blive i miljøet Det er mandehørmen der trækker, lidt kamp, lidt ambitioner og alle vil vinde og være den bedste Sammenholdet når vi er ude i triokamp Det er en lid tom fornemmelse når man er ude som ny dommer og er alene De fleste er blevet skubbet til det, når først vi har lært reglerne vil vi gerne fuldføre det Det er ikke alle det er noget for - du er meget alene Motionen og få ikke at få skaden Det er selvudviklende og der er menneskelig psykologi, hvordan tackler du specielle situationer Det er ledelsesuddannelse Personlig udvikling Vi bliver ligeså skadet som fodboldspillere, vi har ikke en træner der kan styre opvarmningen Vi har hørt at der mangler dommere og bestyrelsen har peget på dem. Af nød På grund af plakaten sidste år Der skal nok lidt pisk og gulerod til. SBU skal til at lave et arbejde i forhold til kampfordelere Opdagede først problemet da vi fik det af vide af SBU. Når man er fodboldformand får man fantastisk megen information, og får ikke læst det hele. I stedet for at udsende en plakat, ringer man ud til den enkelte. Hvis I kan stille med to dommere, så. Dialogmøder 12

14 Klubberne har måske to dommere de kan give et brushup de kan få ved en personlig henvendelse, det nytter ikke med en plakat Den klub der har tre aktive hold meldt til, skal også have tre dommere, ellers er det dobbelt op Vi kan ikke presse fodboldklubber til denne løsning (1 hold 1 dommer), og tvang duer ikke Har opgivet annoncer i avisen, jeg skrev til formændene i klubben, og det virkede (12-14 dommere) Det er den personlige henvendelse der er at foretrække Vigtigt at man kan komme ud en aften i klubberne til en teoriaften og skal hente dem i serie 5 og 6 Mangler positiv omtale af det at være fodbolddommer, andre spørger forundret til hvorfor jeg gider sat være fodbolddommer. Sjældent en positiv omtale i avisen af dommerne Der står ikke en skid om dommerne i en fodboldkamp, men kun om holdene. Prioriteten ligger efter rekruttering af ledere, trænere og holdledere Stor hæmsko at det er så dyrt at starte op som dommer. Jeg var ikke startet hvis ikke klubben havde betalt. Det er 30 kampe de skal dømmes før det løber rundt Vi gør det ikke for pengenes skyld Det er et fyord (fordi vi kan lide det )! Men det er gode lommepenge for studerende. Det er kørepengene der giver noget, og vi skal have kigget på honoraret. Jeg tager ikke ud i weekenden, hvis jeg ikke fik honorar Det første halve år stryger folk væk, på grund af de grimme oplevelser Efter at have prøvet det bliver man bidt af det. Honoraret er i orden, og jeg kommer for at have det sjovt og få noget motion. Der skal være en lille leder i dig, ellers kan du ikke være dommer. Det er selverkendelse, og mange indser at det er for hårdt rent psykisk Det er ikke alle benefits man ser på når man skal investere 1200,00 kr. Du skal ikke have nogen udgifter, vi klæder dig på og så får du en serie 6 kamp, og er det noget for dig så ses vi igen i næste uge. Det har ikke kostet ham en krone Der bliver gjort utroligt meget for dommere i dag i forhold til for 12 år siden Der skal så lidt til for at du føler dig velkommen i fodboldklubben, en velkomst og anvisning af bane og omklædning er små ting der betyder meget for dommeren Der er også klubber ind i mellem hvor man bliver ordentligt behandlet Det er blevet meget bedre at komme i klubberne i dag Hvis man kommer som helt ny kender man ikke nogen Den nye dommeruddannelse ligger der også en "træning" af den nye dommer, hvor man skal præsentere sig i klubben, og markere at man er "leder". Hvis man er nervøs for at hilse, så er det måske nogle andre vi skal have fat i Tror ikke at klubberne ved hvor alene en dommer føler sig, og de gør det ikke for at "skade" dommeren Bør ikke sortere efter dommeruddannelsen Klubberne skal passe godt på de helt unge dommere Klubberne gør stor forskel på nye og erfarne dommere i modtagelsen ved kampens start Mig og 4 kammerater havde snakket lidt løst om at det kunne være sjovt, og så fik vi et tilbud fra klubben. Grunden var at vi havde haft en dommer der havde været lidt uheldig, og det kunne vi godt gøre bedre Dialogmøder 13

15 Spillede serie 1 og mine evner rakte ikke længere end serie 2. Tog dommerkortet samtidig med at jeg selv spillede. Hvis jeg ville nå noget med dommergerningen, så måtte jeg stoppe som aktiv spiller Brækkede benet og karrieren som fodboldspiller måtte indstilles og derfor blev det dommergerningen (i stedet for klubleder) Rart at have tilknytning til en klub og miljøet Mange har motivet og ønsket om at gøre det bedre end de dommere de selv oplever. Økonomien som et supplement til deres studier. Mange bliver dommere for at tjene en skilling, og nogle er "erhvervsdommere" (350 kampe om året!!!!)! Nogle har også ambitioner Der er ikke ret mange der tænker på dommergerningen som ledelsesudvikling i jobmæssige sammenhænge Hvorfor dommer? Fordi det er en lederuddannelse Hvis du vil nå noget som dommer, må du faktisk ikke være mere end 18 år når du starter Vigtigt at have en tilknytning til fodbolden efter aktiv karriere, og det giver dommergerningen en mulighed for Kammeratskabet og det sociale liv er også vigtigt i dommerklubberne Fandens meget alene i starten som dommer, og derfor er det svært at komme ind i det sociale liv i dommerklubben Godt samarbejde med FBU i.f.m. rekrutteringen Tilgangen skal primært komme fra fodboldklubberne Kampagner som f.eks. annoncer og blade har en meget ringe effekt Klubdommere dømmer hjemme i klubben og kampe hvor der ikke er en sort dommer. Alle får kortet og er en forudsætning. Dommerne er selv opsøgende hvis de har ønsker om en karriere Ikke særligt struktureret karriereveje for dommere, og vi er ikke dygtige nok til at fange talenterne Må drive rovdrift på en del af dommerne, og nogle stopper så Prisen på de nye dommeruddannelser kan afholde klubberne fra at uddanne nye dommere, og tiden de skal bruge til det kan også virke afskrækkende Samarbejdsmodel med FBU virker fornuftigt, og vi kan ikke klare os uden det arbejde FBU ligger i samarbejdet. Stor fortjeneste til Allan Hansen Der har altid været dommermangel, men det er sværere at rekruttere i dag på grund af de mange tilbud. Sværere at være nystartet dommer i dag, fordi miljøet er mere råt. Behandlingen i dag er mindre respektfuldt, og sproget er blevet værre. Autoriten bliver ikke på samme måde respekteret Næste kursus og rekrutteringsprojekt målrettes direkte til pigerne Kører traditionelle kampagner for at skaffe dommere Gebyr tilbage hvis de bliver od dømmer kampe for FBU Halvt kontingent det første år Klubberne betaler for at få uddannet dommere, og så dømmer man et halvt år gratis for klubben Generelt de samme grunde, hjælpe klub, ambitioner Rekrutteringen er tilfældig, ungdomsformanden finder dem ude i klubben. Mangler en dommer til lilleputholdet, hvem kan vi få til at hjælpe klubben, der er ikke nogen entydigt forløb Ildsjælene i klubberne genererer dommere Dialogmøder 14

16 En del nysgerrighed, men der skal ske noget aktivt, vi har kigget på Aalborg modellen. Det vigtige er en person i dommerklubben, der kan se hvem der skal have et skub for at komme videre Seniorafdelinger er inaktive, de får deres dommere udefra, ungdommen rekruttere. Dem der kommer fra klubber, bliver i klubben. Dem der kommer ud at dømme bold er dem der kommer af sig selv. De melder sig ikke ind i DFU Nogle klubber melder ud at de ikke vil bruge en krone på dommeruddannelse Det man burde gøre var at pålægge klubberne at deltage på et oplysningsmøde om dommeruddannelse. Giver materiale på indestævne En dommer kom ud og fortalte spændende om uddannelsen, fik derigennem interesse. Vil vise overfor sig selv, at man kan nå langt. Rigtigt at rekruttere via oplysningsmøder. Størst succes, er når eksisterende dommere snakker med folk/spillere ude i klubberne. Klubberne dækker først deres behov for at påsætte trænere/ledere i klubben, dernæst har man først overskud til at sende folk på dommerkurser. Mange små klubber, der har en person der tager ansvaret for at sørge for man får nogle dommere. Savner at klubberne tager del i det ansvar at hjælpe til med at rekruttere dommere. Rejst overfor SBU at tage fat i klublederne Den personlige indsats fra en ildsjæl er afgørende, men der er ikke nogen systematisk løsning. Der er ikke nogen der har taget stilling til en handlingsplan, hvad det er for nogen typer man ønsker at rekruttere, det er ikke nødvendigt at tage revl og krat. Vi har forskellige slags dommere, vi vil altid have elitedommere nok, af ambitions årsager. Hvilke to-tre dommertyper vil vi have, og så målrette hvervekampagnen efter disse typer. Vi får et mindre uddannelsespild Bestyrelser og dommerklubber bør tænke mere over hvad de vil, og lave nogen geografiske koordineringer. Det giver ikke ret meget med plakater og andre reklamer, men det er stadig en nødvendighed. Ideerne kommer hurtigt på bordet, men munder ud i plakaten i klubben. De fleste personer hverves ved personligt kendskab. Der er ikke en eneste dommerklub der har et papir på hvad de vil med rekruttering og hvordan det skal foregå. Kommunikationen fra ledelsen er ikke systematisk opbygget Det er "de andres" skyld at vi ligger som vi har redt. Jo mere kategorisering og konkretisering, jo mere har vi også brug for ressourcer, personlige såvel som økonomiske. Dommerklubber har ikke nogen sammenhæng mellem aktiviteter og budgetter. Folkene til at rekruttere hænger ikke på træerne. Der er ikke mange der ved hvad "salg" er, vi opfører os som bondemanden på landevejen, vi har ikke fundet ud af at sende kartoflerne på markedet. Vi gør det på forskellige måder, nogen putter i plastposer, andre kommer i papirsposer, men princippet er det samme. DFU har været en svag organisation, "DBU hold nallerne væk", hvilket er en stor fejludmelding. Dem der har behovet, skal selvfølgelig også være med i udviklingen. Dem der ikke uddanner nogen dommere, skal blive tilgodeset sidst. Dem der er der trives jo som dommere, men de unge springer mellem forskellige ting i deres liv, derfor er de sværere at holde på. Vi skal integrere "skyldfølelsen" over manglen over til DBU. Vi skal samarbejde, DBU skal levere aspiranterne. Dialogmøder 15

17 Har prøvet forskelligt med reklame og radiospot. Erhvervsledere er glade for dommere, fordi de kan arbejde under pres. Det dommerprojektet der blev afprøvet for år tilbage var et privat egoprojekt - det dårligste rekrutteringsår nogensinde. Vi skal passe på vi ikke får 300 ens dommere. De mennesker vi får ind, skal have et foreningsliv, der gør at de vil blive i klubben, hvadenten de vil være top- eller breddedommere. Der skal være den ramme. En vis træghed i organisationerne, vilkårene er forskellige fra dengang til nu, mangler erkendelse af denne udvikling i bestyrelserne. Noget ved ikke hvad der foregår i projekterne andre arbejder bare imod, nogle kan ikke tænke/forestille sig hvad der behovet i fremtiden, målsætninger. Mange oplever det som mere byrdefuldt at være med i en dommerklub, med salgsarbejde og rekruttering, man ser det stadig i forhold til hvordan det var. Ikke ked af at bruge haglgeværet, jo flere vi uddanner, jo lettere er det at være dommer ude på banen, trænerne burde tvinges til at tage dommereksamen. Hvem har ansvaret, DFU, DBU eller klubberne? - det skal være klart Havde en søn, aldrig nogen til at dømme, valgte derfor at hjælpe klubben og dermed sønnen En betingelse for at kunne brokke sig, er at man skal kende reglerne Blev skadet som fodboldspiller, klubben tilbød at betale dommeruddannelse for at hjælpe, vidste ikke hvad man sagde ja til, men accepterede for at kunne blive i fodboldverdenen (valget mellem leder, træner og dommer), syntes sjovt Træt af at spille fodbold, interesseret i at dømme, tog skridtet. Ambitionerne kunne ikke opnås som spiller Hovedgruppen vil hjælpe klubben, de betaler, typisk holdkurser (træner/hjælper stab), den gruppe der har besluttet at være dommere og kommer single, er meget lille. De to andre grupper bliver i klubregi - bliver for længe her før de ønsker at komme videre Dommerkort som 18 årig, men startede først rigtig som 27 årig, men manglede motivation til at starte som 18 årig, manglede et "spark" fra en "onkel", så det også som meget tidskrævende. Nysgerrig overfor dommergerning, så opslag i klubben, og klubben tilbød at betale, hvilket var afgørende, en god ting med klubbens støtte. Som ung har man behov for en socialgruppe. Som dommer er du din egen herre, du er stadig en del af gamet, bestemmer selv hvor stort et tidsforbrug du vil lægge for dagen. Det er udmærket at stå helt alene, overfor tilskuere, trænere og spillere. Ambitionerne trak, kunne ikke nå længere som spiller, tog derfor kortet for at komme til at dømme divisionsfodbold. Blev dommer fordi alle sagde at jeg ikke kunne noget på en fodboldbane. Hovedet kunne bedre finde ud af det end benene. Prøvede træner men havde ikke tålmodighed Var ungdomstræner, og spurgte om der var en der havde lyst, og det havde jeg. Siden har jeg dømt, og det var altså rent tilfældigt Havde temperament som spiller og mange diskussioner med dommerne. Meldte mig til et kursus, og har aldrig fortrudt Tog dommerkort i forbindelse med min træneruddannelse, og så blev jeg bidt af det. Det er sjovt at være derude, og skal være i rimelig form En stor del kan lide at have med ungdom at gøre. Der er færre der ønsker en stor karriere som Milton Det er for sent at de får taget dommerkortet, så de får svært ved at blive topdommer. Der har været en hel del unge der har taget kortet, og ellers er de over 30 år. Klubberne har et medansvar for at skaffe dommere, og derfor er der en række unge dommere. De har været hjælpetrænere Dialogmøder 16

18 De unge har evnerne, de kan snakke med spillerne og kan lide at dømme Ude blandt klubberne Opslag, annoncering Når der er gået to år, er der som regel kun en 3-4 stykker tilbage De unge tror at det går hurtigt med at komme videre i systemet, og når det ikke er tilfældet så stopper de. Hvis det ikke lige går efter deres hoved De giver det ikke altid en chance Hvis de kan lide det og har lidt flair for det, så holder de lidt længere Mange stopper når de møder modstand fra forældrene på sidelinjen. Og når de ikke er på højde med spillet Nogle stopper også fordi de stadig er aktive som spillere Ser fodbold på en helt ny måde efter at jeg blev dommer, og ser fodbold på en meget positiv måde. Glæder mig hver eneste gang jeg skal ud I dag kan jeg ikke nyde en fodboldkamp, for jeg kigger kun på dommeren! Sætter mig nogle mål som dommer, og derfor fortsætter jeg som dommer. Jeg kan lide det! Kun to kampe hvor der har været protesteret kraftigt. Positivt når det tabende hold kommer og siger tak for kampen. Lægger lidt afstand til de trænere der ikke kommer og siger tak for kampen Det er sjovt, og er en kæmpeudfordring. Man får lov at bestemme, og har magten. Dejligt at fløjte når man har styr på lovstoffet. Bliv ved med at læse på lovstoffet, for det giver en selvtillid Det giver en ro, når man ved at man har ret Når spillere og trænere henvender sig fornuftigt, skal de have et svar Gør det kun for hyggens skyld og det sociale og for at hjælpe dommerklubben. Har nu fået mange store oplevelser da jeg var i divisionen, og vil gerne nu betale lidt tilbage til dommergerningen Hyggeligt at møde alle de mange mennesker - unge og ældre - som er på vej op, eller nogle der har været med i mange år. 3. halvleg plejer at være meget sjov Har fået mange venner blandt kollegaerne, og blandt fodboldens verden Stor forskel på at være dommertrio i divisionsfodbold, og så dømme lokalt i serie 6 En hobby som vi ikke tjener penge på. Der er kun ganske få der dømmer for pengenes skyld. En af de få hobbies der ikke koster penge. Honoraret går som regel til en sommerferie Burde fortælle spillerne at de godt nok hader ham, men kan alligevel ikke undvære ham For 35 års siden -En ville ikke køre alene i bil - jeg ville gerne køre med og endte med at blive dommer Nogle venner lokkede mig med! Jeg blev tvunget som 15 årig af skolelæreren (der var dommer) da han hørte jeg dømte lidt uden at have kort - de personlige relationer betyder meget Det var underligt at være træner uden at kende lovene ordentligt - så jeg tog dommereksamen også.. Som 20 årig ville jeg gerne, men gjorde det ikke - da jeg blev 35 ringede jeg til DBU og spurgte hvor jeg skulle henvende mig Jeg kunne gøre det bedre end de dommere jeg mødte - ville vise jeg kunne Var træner som 15 årig - blev dommer som 17 år for at lære reglerne at kende. Jeg kunne nok nå længere som dommer end som spiller og træner I forbindelse med træneruddannelsen var det en del af uddannelsen - jeg tog kortet og pludselig var jeg dommer Dialogmøder 17

19 Min gode ven havde være dommer i 3-4 år og sagde jeg også burde blive - jeg blev indbudt til en dommeraften i fodboldklubben, hvor dommerklubben kom på besøg En pjece så spændende ud - trænergerningen røg - spillet røg men det at dømme gav helle tiden udvikling/succes De er i familie med og/eller kender nogen der er dommer, der motivere for jobbet Nogle studerende gør det også for pengenes skyld ellers gør man det ikke for pengenes skyld Er der en tendens til at kursisterne er ældre før de bliver dommer Ambitioner - kan nå lidt længere op som dommer end som spiller, og nå nogle personlig mål Hvis man ikke opfatter dommergerningen som en livsstil, dropper man ud når man ikke kan nå længere Spillerne er vandt til at rykke op og ned som noget naturligt, men dommergerningen er lagt op til kun at sætte fokus på fremad og fremad Lad dog dommerens pointssystem blive anderledes anvendt - hvis ikke rykker op i år - rykker jeg aldrig op Dommerklubberne har også et ansvar for, at dommere har andre ting at gør end at dømme - onkler, instruktør, lokalbedømmer osv. Hvis det hele bliver styret oppe fra mister vi mindst 50 % - det er det nære lokal arbejde der i høj grad gør det motiverende i at være med i en dommerklub Der er mange regler og forhold der er afgørende for hvem der går op. Alle dommerklubber har et mål i at få en superligadommer. Topdommer er på lokal plan med til at fastholde også breddedommere Da jeg var talentdommer og året efter ikke mere tilhørte "klanen" var det et stort savn. Det at være en trio er utroligt givtigt Faldet i aspiranter er markant faldende!!! Det skyldes at boldklubberne ikke sørge nok blandt deres egne. Vi arbejder med at få en kontaktmandsordning op og stå. En aspirant hvert 3. år fra den enkelte klub kunne dækket det reelle behov. Men de vil hellere spille. 2 kom fra klubber 12 kom fordi de kendte nogle - det var de 14 kursister der var på det sidste hold. Klubberne ved at de risikerer at mindst en person, hvis de bliver sendt på et kursus og derefter vælge en dommerkarriere i stedet for en træner eller ledergerning Vi skal have flere klubber til at sponsorere personer til deltagelse på kurserne. Dommerne er i fokus bl.a.. i medierne p. g. r. af volden med de fremmede - den er svær at sælge det at blive dommer Når de rykker ned i en lavere række - det vil de ikke acceptere - de tåler det ikke - glæde ved oprykning er stor, de føler sig uretfærdigt behandlet - det er sjældent på grund af alder, men i skuffelse man kan ikke kombinere dommergerning med at være spiller der var ingen onkel i først omgang, men det var 10 år senere de var alligevel ikke modne nok man ønsker ikke konflikter med de voksne - de er konfliksky det bliver for tidsrøvende både med hensyn til prioriteringen inden for fodbold og/eller i fritiden nogle bliver udsat for/oplever voldssituationer nye unge dommer er slet ikke vandt til dommerkulturen - melde afbud 10 dage før, være disciplineret osv. De vælger derfor noget andet. De følger ikke helt automatisk det gældende moralsk kodeks. Specielt ved nydanskere! Dialogmøder 18

20 Opbakningen hjemme fra -accepten om det store tidsforbrug er faldende!! Samfundsudviklingstræk Det kan ikke kombineres med andre funktioner i fodbold. Træner, leder. De havde ikke de ønskede lederegenskaber De unge der ikke kan se at denne verden er noget for dem står de hurtig af og forventninger er ikke i overensstemmelse med dommergerningen, dommerklubbens forventninger. Dem der ser muligheder for den personlige udvikling osv. de fortsætter. Manglen på opdragelse for vores side - eller de ønsker ikke at blive opdraget De var for grønne - kunne ikke forvalte ansvaret - gik tilbage som spillere - de burde spille 7- mandsbold eller ungdomskampe. De får problemkampene inden de er for modne til det. Dommeren kan godt melde afbud (i tide) men det kan en træner ikke - det er faktisk nemmere at administrere at være dommer end at være træner - salgsargumenter Der manglede nogle dommer så kom jeg i gang Det var via firmafodbolden Interessen for fodbolden - jeg ville gerne prøve i 40 årsalderen at være dommer - kunne jeg magte det - det var sjovt Fodboldklubben ville betale - så vi var to der sagde ja - men jeg tror ikke hvis jeg skulle betale selv, at jeg havde sagt ja Via en radioreklame - hov det gør vi Jeg havde altid brokket mig som spiller - så det kort kunne jeg da let snuppe - så fik jeg at vide at jeg havde talent for det. DBUs kampagne for 5 år siden - så jeg forlod trænergerningen (ellers blev kampagnen en fiasko!!!!!) Jeg tog kortet idet jeg fik interessen via som spillet. Man fik en skilling for det! Spillede fodbold ind til 30 årig - så træner - så dommer. Det var udfordrende at prøve nyt Holde mig i form og dommergerningen giver også mulighed for at være leder/udføre ledelse Efter et brækket ben - havde jeg svært ved at komme i gang. En forslog så, at jeg skulle tage kortet Sprang ledbånd to gange - så træner, men de ville ikke lystre - så prøver jeg at blive dommer, så skal de lystre. Det sociale liv ville jeg ikke gå glip af! Spillede fodbold og var ungdomstræner og blev lidt irriteret at have den samme dommer seks gange på en sæson. Jeg arbejdede sammen med en kampfordeler, og han sagde til mig så bliv dog dommer selv Hurtig og let tjente penge Ønsket om at være med - det giver et kick i forbindelse med en kamp Kunne ikke klare trænerjobbet men vil gerne fortsat være med Være aktiv og få motion og komme igen efter en skade Det er for dyrt, hvis man selv skal betale. Ikke kursusprisen, idet det gør klubben som regel. Men tøjet betaler de selv. Vi ved ikke nok om prisen reelt betyder noget Det er vanskeligt, at skaffe dommere, idet det er blandt klubledere vi skal finde dem. Og de er Tordenskjolds soldater. Det er svært, at skaffe frivillige ledere! De fleste fodboldklubber er for forkælet. De forventer at dommere bare er der!!! Få lov at prøve noget i praksis Vi er presset af pressen. Dommere bliver altid omtalt i forbindelse med noget negativt. Dialogmøder 19

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

ved Jens Kjeldbjerg Andersen, Vognstrupvej 14, 7840 Højslev mail: ÅRSBERETNING 2016

ved Jens Kjeldbjerg Andersen, Vognstrupvej 14, 7840 Højslev mail: ÅRSBERETNING 2016 ved Jens Kjeldbjerg Andersen, Vognstrupvej 14, 7840 Højslev 21 77 59 85 mail: jenskjeldbjerg@jubii.dk ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016 DEN SKRIFTLIGE BERETNING OVER AKTIVITETER OG HÆNDELSER, DER ER

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

C: Jeg hedder Camilla, og jeg er 17 år gammel, og jeg har været frivillig i gymnastikforeningen i fem-seks år, tror jeg.

C: Jeg hedder Camilla, og jeg er 17 år gammel, og jeg har været frivillig i gymnastikforeningen i fem-seks år, tror jeg. Fokusgruppe med instruktører i alderen -0 år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige i gymnastikforeningen?

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Velkommen til. FC Holte

Velkommen til. FC Holte Velkommen til FC Holte Velkommen til FC Holte fodbold mest for sjov Foreningen FC Holte (FCH), der har hjemsted i Søllerød kommune, er stiftet den 26. august 2003. FCH er en afdeling af Holte Idrætsforening

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer.

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013 Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Det var med stor glæde at jeg den 24. juni fik meddelelse om at Dennis Mogensen er rykket

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt.

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt. Konflikt! 25. februar 2013 Kære fodbolddommer/dommerudvikler! Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og alle regionsformænd for de danske dommerklubber har i fællesskab besluttet, at såfremt ikke andet sker,

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fair Play for alle i fodbolddanmark

Fair Play for alle i fodbolddanmark Fair Play for alle i fodbolddanmark Den 23. marts sad jeg om morgenen og lyttede på, at Anders Bondo og Michael Ziegler stod og diskuterede i den såkaldte lærerkonflikt. Uden at jeg skal vurdere rigtig

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Page 1 of 5 HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Af Anne Mette Ehlers Ægte interesse, empati og især engagement. Det er den bedste opskrift på en vejledningssamtale, der motiverer unge mennesker. Er man

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere