Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1"

Transkript

1 Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P Undersøgelse: Nyt koagulationsudstyr til afløsning af ACL. Følgende metoder er undersøgt: P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk. P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), INR KFPP INR APTT Udstyr: Thrombolyzer Compact XR fra Medinor A/S. 0.0 RESUME 0.1 Formål og indikationer Formål og indikation for at validere metoderne til analysering på Thrombolyzer er, at erstatte nuværende udstyr, som er ACL fra ILS. 0.2 Aftalepartnere Peter Albeck, Medinor A/S. Jan Schrøder Hansen CSC datalab A/S Klinisk biokemisk afdeling, Amager Hospital 0.3 Informationsmaterialer Tilbudsmateriale fra firmaet. Beregning af forventet reagensforbrug fra firmaet. Engelsk brugervejledning til Thrombolyzer. Kit-inserts fra reagens. Kit-inserts fra kvalitetskontrolmateriale. 0.4 Kravspecifikationer Det forventes at det nye koagulationsudstyr kan erstatte det eksisterende udstyr (ACL) på klinisk biokemisk afdeling. Det forventes at det nye udstyr er mere automatiseret end det nuværende og samtidig er nemt at betjene og vedligeholde. Samtidig forventes at svartiden ikke øges. Det forventes ligeledes at kvaliteten på metoderne ikke forringes i forhold til eksisterende udstyr. 0.5 Dataindsamling Til vurdering af præcision og akkuratesse er analyseret kvalitetskontrolmateriale 3-4 gange dagligt på hverdage i perioden Metodesammenligning mellem Rigshospitalet (apparatur: ACL, Futura fra ILS) og Thrombolyzer er udført i perioden Metodesammenligning mellem Amager Hospital (ACL fra ILS) og Thrombolyzer er udført i perioden G/KS/V/ af 10 BK

2 0.6 Rapportens resultater Impræcision: APTT og INR: Der er fundet en bedre impræcision end den, der er gældende ved rutinedrift på ACL. KFPP: SD og CV % er fundet højere end de krav, der er gældende ved rutinedrift på ACL. Firmaet oplyser om en CV% for INR på 3 %. Denne CV% er ikke opgivet for KFPP og indeholder ikke usikkerhed mht. kontrolfremstilling, reagensrekonstituering, og bioanalytiker til bioanalytiker varians. Beregnes CV % på rådata (antal sekunder) for KFPP findes en CV % på hhv. 2,6 og 3,6 %. Resultaterne ved bestemmelse på dobbeltbestemmelser af patientprøver viser for APTT tilsvarende impræcision og for KFPP og INR en impræcision mindre end gældende ved ACL. Inakkuratesse: Inakkuratessen er vurderet ved at den fundne middelværdi ved bestemmelse af kvalitetskontrolmateriale ligger indenfor det interval firmaet opgiver. Samt at intervallet middelværdi ± 3SD, ligger indenfor det af firmaet angivne interval. APTT: Dette er fundet tilfredsstillende. KFPP: Middelværdierne for normal og abnormal ligger indenfor det opgivne interval. Intervallet middelværdi ± 3SD ligger ikke indenfor de opgivne intervaller, hvilket formentlig skyldes graden af impræcision. INR: Middelværdien ligger indenfor det opgivne interval, men en anelse lavere end opgivet, hvilket medfører at intervallet middelværdi ± 3SD ligger tilsvarende lavere. Metodesammenligning: Gældende for alle metoder er, at den fundne bias mellem ACL og Thrombolyzer er vurderet til ikke at have klinisk betydning. Ved behov for analysering på Rigshospitalet (back-up), er følgende bias fundet: APTT: 3 s. KFPP: 0,04 1. og for INR: 0,1 INR. (Ved negativ bias ligger Rigshospitalet højere og ved positiv bias ligger Rigshospitalet lavere.) 0.7 Rapportens konklusion Udstyret er mere automatiseret end nuværende udstyr (2-vejs kommunikation med labka, analysering på primærrør) og er samtidig nemt at betjene og vedligeholde. Svartiderne for analyseresulater er ikke øgede og kvaliteten på metoderne lever op til de fremsatte krav. Gældende for alle metoder er, at den fundne bias mellem ACL og Thrombolyzer er vurderet til ikke at have klinisk betydning. Økonomisk vil der være en besparelse på omkring kroner pr år ved at overgå til analysering af koagulationsanalyser på Thrombolyzer. Thrombolyzer Compact XR kan erstatte eksisterende udstyr og tages i rutinedrift. G/KS/V/ af 10 /BK

3 1.0 INSTRUMENT Thrombolyzer Compact XR med konsol indeholdende: PC, tastatur og monitor. Thrombolyzer Compact XR er et fuldautomatisk analyseudstyr, som kan måle klot, kromogen og immunologi. Der kan bestemmes ca. 150 analyser pr time. Der er 16 afkølede reagenspositioner. Rotor med plads til 31 patientprøver. STAT funktion. Baseret på Linux software. 2-vejs kommunikation til Labka. 2.0 ANALYSEPRINCIP Analyseprincip, P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk. P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), INR: Citratstabiliseret patientplasma med ukendt indhold af faktor II (prothrombin), faktor VII (proconvertin) og faktor X (Stuarts faktor) blandes med koagulationsreagens bestående af stabiliseret vævsthromboplastin (fra kaninhjerne) og citratstabiliseret okseplasma uden faktor II+VII+X, men indeholdende faktor V (proaccelerin) og faktor I (fibrinogen), samt calcium-ioner. Koagulationstiden i sekunder, omsættes til relativ arbitrær stofkoncentration ved brug af kalibreringskurven. INR-værdien (= International Normalized Ratio) beregnes ved brug af ISI-værdien, som er bestemt ved ISI kalibrering. Analyseprincip, : Citratstabiliseret patientplasma med ukendt indhold af koagulationsfaktorerne i det interne system (fakt.ii,v,ix,x,xi,xii) blandes med koagulationsreagens bestående af fosfolipid udvundet af oksehjerne, samt en aktivator af faktor XII (fremstillet af ellaginsyre). Herved bestemmes aktiviteten af den interne koagulationskaskade (Følsomt for faktorerne: XII, XI, IX, X, VIII, V og II. Ikke følsomt for faktorerne VII og XIII.) Måleprincip: Hver kuvetterack indeholder 4 kuvetter. Hver enkelt kuvette er opdelt i 2 kamre hvori reagens og prøvemateriale afpipetteres. For enden i hver kuvette er der en stålkugle, som skal sikre korrekt blanding af reagens og prøvemateriale samt samle de fibrintråde, der dannes under reaktionen. Kuvetterne transporteres ad inkubationssporet til afpipetteringspositionen, hvori reagens og prøvemateriale afpipetteres, herefter transporteres kuvetteracket til inkubering og derfra til måleområdet. Under transporten fastholdes stålkuglerne af en magnet. Når kuvette-racket når til måleområdet vippes racket og kuglen falder ned igennem kuvetten. Herved blandes reagens og prøvemateriale. Kuglen roteres vhja en magnetomrører og samler derved de dannede fibrintråde i lysvejen. Fibrindannelse bestemmes turbidimetrisk. Absorbansen registreres af en lysfølsom diode. Ved dannelse af fibrintråde stiger absorbansændringen af det udsendte lys. 3.0 PRØVETAGNING Standardprocedure følges. I henhold til Kitinsert benyttes prøverør med natriumcitrat med citratkoncentration 0,129 mol/l. Prøverørene findes med 2 volumen: 4,5 ml og 1,8 ml. Ved rekvirering af både APTT og KFPP/INR udtages et prøverør. Centrifugering ved 20ºC, uden bremse, ved 2500 G i 15 minutter. Holdbarhed af prøvemateriale: G/KS/V/ af 10 /BK

4 Gældende for KFPP/INR: Opbevares ved stuetemperatur og analyseres inden 8 timer efter prøvetagning. Gældende for APTT: Opbevares ved stuetemperatur og analyseres inden 4 timer efter prøvetagning, dog senest 1 time efter centrifugering. Afprøvning af plastprøverør: Idet prøverørene gentagne gange er knust under centrifugering, er der testet en anden type prøverør. Disse prøverør er fremstillet af plast, indeholder citratkoncentration 0,129 mol/l og rummer 2,7 ml. Afprøvningen er foretaget ved at udtage et glasprøverør og et plastprøverør. På begge rør er analyseret for KFPP, INR og APTT. Vurderet ved differensplot ses jævn fordeling omkring differens=0 og ingen differenser overstiger de krav der gælder ved rutinedrift på ACL. 4.0 REAGENSER Metode P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk og INR Reagens Nycotest PT Koagulationsreagens Citratbarbitalbuffer Cephotest CaCl KALIBRATOR INR: Til bestemmelse af ISI-værdi benyttes DEKS kalibratorer, normal, terapeutisk og høj. KFPP: Til bestemmelse af kalibreringskurve til KFPP benyttes DEKS kalibrator normal. APTT: Metoden kalibreres ikke. 6.0 KONTROLMATERIALE I valideringsperioden er kontrolmateriale anbefalet af firmaet. Dækkende 2 niveauer for metoderne. AXIS-SHIELD Control Plasma normal AXIS-SHIELD Control Plasma abnormal AXIS-SHIELD Control Plasma AK 7.0 KALIBRERING APTT: Metoden kalibreres ikke. Gældende for KFPP/INR: Der kalibreres ved - skift af koagulationsreagens lotnummer - konstateret inakkuratesse - efter større reparationer Kalibrering foretages af specialister og følger vejledning til kalibrering. G/KS/V/ af 10 /BK

5 8.0 ANALYTISK KVALITETSKONTROL 1 gang dagligt analyseres kvalitetskontrol. Metode APTT KFPP INR Control Plasma normal x x Control plasma abnormal x x Control Plasma AK x 9.0 ANALYSERING Beskrivelse i vejledning RESULTATBEHANDLING Kommunikationen mellem Labka og Thrombolyzer er tovejs, hvilket gør at resultater overføres automatisk fra Thrombolyzer til Labka. Godkendelse af resultater sker i Labka under kemi-online delen. Alarmgrænsesvar er markeret med udråbstegn Dataoverførsel via LIS som forventet. Kontaktperson CSC datalab A/S Jan Schrøder Hansen LABKA PC port LU 77 i rum 21, er benyttet som port til Thrombolyzer, der benyttes ikke isodriver. Opsætning i LABKA,se online mappe B17, LABKA rum 7. (instrument 1 Kemi Online ) Ved opsætning benyttes samme grænser som ved ACL (instrument 6 Hæmatologi Online ) på nær OBS!! grænse for stik prøver, idet dette styres af opsætning på Thrombolyzer. Se valideringsgrundlag er udstyret flyttet til rum 5, kabler i krydsfelt er byttet om således at online koblingen fastholdes. Online test fundet tilfredsstillende. (ACL port flyttes til rum 21 med funktion til LABKA PC med nyt LU nr.= LU 52) 11.0 SVARAFGIVELSE Følger standardprocedure: Rutinesvar afgives på kumuleret svarskema. Fremskyndede svar afgives via grønt system til rekvirerende afsnits printer samt på kumuleret svarskema. Alarmgrænsesvar afgives ved telefonisk kontakt og samt udskrift på rekvirerende afsnits printer og kumuleret svarskema AFSLUTNING AF ANALYSEPRODUKTION Beskrivelse i vejledning. G/KS/V/ af 10 /BK

6 13.0 ANALYSEKARAKTERISTIK Kurve- og måleområde: Metode Kurveområde Måleområde P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk 0,05-1,50 1 P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), INR 0,8-8,0 INR s Detektionsgrænse: Metode P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk og INR Detektionsgrænse 10 s 15 s Data til vurdering af impræcision og inakkuratesse er opsamlet i 2 perioder i valideringsperioden. Fra og i perioden Efter første opsamlingsperiode er impræcision og inakkuratesse ikke fundet tilfredsstillende og firmaet har derfor vurderet at der var behov for følgende ændringer: Inkubationstider er ændret således: For KFPP fra 240 s til 180 s, for APTT fra 240 s til 300 s. Herefter er KFPP og INR kalibreret. Impræcision og inakkuratesse vurderes på data opsamlet i perioden Bilag 1: Inakkuratesse og impræcision Impræcision: APTT: Der er fundet en bedre impræcision end den, der er gældende ved rutinedrift på ACL. KFPP: SD og CV % er fundet højere end de krav, der er gældende ved rutinedrift på ACL. Firmaet oplyser om en CV% for INR på 3 %. Denne CV% er ikke opgivet for KFPP og indeholder ikke usikkerhed mht. kontrolfremstilling, reagensrekonstituering, og bioanalytiker til bioanalytiker varians. Beregnes CV % på rådata for KFPP (antal sekunder) findes en CV % på hhv. 2,6 og 3,6 %. INR: Der findes en bedre impræcision end den der er gældende ved rutinedrift på ACL. Bilag 1: Inakkuratesse og impræcision Der er foretaget dobbeltbestemmelser på patientprøver, for at efterprøve den fundne impræcision på kontrolmateriale. Resultaterne viser for APTT tilsvarende impræcision og for KFPP og INR en impræcision mindre end gældende ved ACL. Inakkuratesse: Inakkuratessen er vurderet ved at den fundne middelværdi ved bestemmelse af kvalitetskontrolmateriale ligger indenfor det interval firmaet opgiver. Samt at intervallet middelværdi ± 3SD, ligger indenfor det af firmaet angivne interval. APTT: Dette er fundet tilfredsstillende. KFPP: Middelværdierne for normal og abnormal ligger indenfor det opgivne interval. Intervallet middelværdi ± 3SD ligger ikke indenfor de opgivne intervaller, hvilket formentlig skyldes graden af impræcision. INR: Middelværdien ligger indenfor det opgivne interval, men en anelse lavere end opgivet, hvilket medfører at intervallet middelværdi ± 3SD ligger tilsvarende lavere. G/KS/V/ af 10 /BK

7 Bilag 1: Inakkuratesse og impræcision Måleusikkerhedsbudget er foretaget af QC-team, og konklusionen heraf er: Udfra usikkerhedsbudgettet ses en mindre usikkerhed for APTT og en højere usikkerhed for KFPP. For begge analyser vurderes budgettet som tilfredsstillende. Usikkerhedsbudgettet for INR vurderes som tilfredsstillende. Bilag 3: Måleusikkerhedsbudget. Metodesammenligning: For at undersøge betydningen af analyseresultaterne, hvis analysering finder sted på Rigshospitalet er der udført metodesammenligning mellem ACL Futura på Rigshospitalet og Thrombolyzer. Der er analyseret 49 prøver, i perioden , bestemt ved dobbeltbestemmelse for APTT, KFPP og INR. Ekstra prøverør er udtaget ved rekvirering af APTT, KFPP eller INR. Primærrør er sendt på køl til Rigshospitalet, hvor behandling af prøvemateriale er foretaget i henhold til Rigshospitalets procedurer. Prøver til analysering på Thrombolyzer er centrifugeret som beskrevet i punkt 3.0 og efterfølgende analyseret som dobbeltbestemmelse. Ved behov for analysering på Rigshospitalet (back-up), er følgende bias fundet: APTT: 3 s. KFPP: 0,04 1. og for INR: 0,1 INR. (Ved negativ bias ligger Rigshospitalet højere og ved positiv bias ligger Rigshospitalet lavere.) For at undersøge den kliniske betydning ved at overgå fra analysering på ACL til analysering på Thrombolyzer er metodesammenligning udført mellem ACL (Klinisk biokemisk afd., Amager Hospital) og Thrombolyzer. Undersøgelsen er udført i perioden Der er analyseret 32 prøver for APTT, som dobbeltbestemmelse og 56 prøver for KFPP/INR, som dobbeltbestemmelse. Differensplot med middelværdi af begge metoder ad X-aksen og differensen mellem Thrombolyzer og ACL ad Y-aksen, viser: APTT: Der er analyseret 32 prøver i området [18-56 s]. Differenserne er normalfordelte og fordeler sig på en linie omkring X-akse på -4 s. Differenser i området [ 18;-2 s]. KFPP: Der er analyseret 56 prøver i området [0,11-1,39 1]. Differenserne er normalfordelte og fordeler sig på en linie omkring X-akse på -0,15 1. Differenser i området [-0,23;0,00 1]. INR: Der er analyseret 56 prøver i området [0,9-5,2 INR]. Differenserne er normalfordelte og fordeler sig på en linie omkring X-akse på 0,22 INR. Differenser i området [-0,08;1,3 INR]. Bilag 2: Differensplot Thrombolyzer v ACL Gældende for alle metoder er, at den fundne bias mellem ACL og Thrombolyzer er vurderet til ikke at have klinisk betydning. Sporbarhed: Metode P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk og INR Standardisering WHO Ingen G/KS/V/ af 10 /BK

8 14.0 REFERENCEVÆRDIER Metode Referenceinterval Terapeutisk interval P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), rel.arb.stofk >0,70 P-Koagulationsfaktor (II, VII + X), INR 2,0-3, s 15.0 VEDLIGEHOLDELSE Enkel og hurtig vedligeholdelse. Beskrivelse følger i vejledning FEJLFINDING Intet særligt. Beskrivelse følger i vejledning MILJØ/SIKKERHED. ARBEJDSPLADSVURDERING, ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING. Placering af udstyr har været midlertidig under valideringen. Efterfølgende er udstyret flyttet til rum 5 (ACL s placering). Ved valg af koagulationsudstyr har laboratoriets sikkerhedsrepræsentant (AMIR) været inddraget, og ved den foreløbige indretning af analysepladsen i rum 5, har laboratoriets sikkerhedsansvarlige været inddraget. Arbejdspladsvurdering (APV) 2006 havde to kommentarer/problembeskrivelser til udstyret, se APV/klin.biokem.afd/ulykkesfare for Thrombolyzer Godkendelse af hygiejnesygeplejerske ved brug af apparatur til patienter. Ikke aktuelt REFERENCER Beregning af forventet reagensforbrug fra firmaet. Engelsk brugervejledning til Thrombolyzer. Kit-inserts fra reagens. Kit-inserts fra kvalitetskontrolmateriale ØKONOMI Firmaet har beregnet forventede årlige omkostninger ved analysering af antal KFPP og antal APTT, daglig kvalitetskontrol i 2 niveauer, samt udgifter til kalibrering. Se bilag 4. Efter gennemgang af tilbudsmaterialet ses bl.a. en regnefejl vedr. forbrug af kvalitetskontrolmateriale, hvilket vil øge omkostningerne med ca kroner. Se bilag 5. En ny forhandling med firmaet resulterede i en rabat på den samlede ordre. Se bilag 6. Bilag 4: Tilbud på levering af Thrombolyzer Compact XR koagulationsinstrument. Bilag 5: Beregning af reagensforbrug Bilag 6: Reagenser, kontroller og kuvetter til Thrombolyzer XR Årlig drift Beløb i kroner ACL (2004) Thrombolyzer (estimat) Årlig udgift ved analysering af KFPP/INR og APTT Service Total G/KS/V/ af 10 /BK

9 Analysering på Thrombolyzer sammenlignet med ACL er besparende/mere optimal fordi: Reagensbesparende idet reagens benyttes direkte fra reagensflaske og ikke skal hældes i et bæger. Små reagensmængder (rester) kan benyttes. Der benyttes renset vand til apparatets skylleproces frem for referencevæske. Hermed er spild fra apparatet er billigere (afløb og ikke kemikalieaffald) Idet der analyseres fra primærrør, spares udgift til PE rør Enklere at kalibrere, hvilket er tidsbesparende (før ½ dag til kalibrering, nu ca. 1 time) Hurtig og nem vedligeholdelse (ca. 5 minutter dagligt og max. 30 minutter ugentlig) Automatisk analysering på primærrør med barkodescanning. Nu ingen arbejdslister eller nummerering af prøver. Kan analysere APTT og KFPP samtidig. Tidsbesparende idet prøverne ikke skal sorteres, nummereres og afpipetteres. Og apparatet er ikke optaget af en bestemt analyse. Kommunikation til Labka sikrer at analyser (APTT) ikke overses BILAGSFORTEGNELSE (VALIDERINGSGRUNDLAG) Bilag 1: Inakkuratesse og impræcision Bilag 2: Differensplot Thrombolyzer v ACL Bilag 3: Måleusikkerhedsbudget Bilag 4: Tilbud på levering af Thrombolyzer Compact XR koagulationsinstrument. Bilag 5: Beregning af reagensforbrug Bilag 6: Reagenser, kontroller og kuvetter til Thrombolyzer XR G/KS/V/ af 10 /BK

10 Dokumentkarakteristik Dokumenttype: Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Titel: Thrombolyzer Compact XR Forfatter(e): Bengta Kampmann Status: G Dok. nr.: V Afsnitsnr.: 5.3 ISO nr.: Bilag: Bilag 1: Inakkuratesse og impræcision Bilag 2: Differensplot Thrombolyzer v ACL Bilag 3: Måleusikkerhedsbudget Bilag 4: Tilbud på levering af Thrombolyzer Compact XR koagulationsinstrument. Bilag 5: Beregning af reagensforbrug Bilag 6: Reagenser, kontroller og kuvetter til Thrombolyzer XR Foreliggende udgave erstatter: Ingen tidligere Dokumentansvarlig: Bengta Kampmann Sign/dato: Bengta Kampmann Godkendt af afdelingsledelsen: Sign/dato: Lisbeth Mortensen Sign/dato: Jan Fahrenkrug Placering af original dokument: Mappe V-9000 i sekretariatet Placering af styrede dokumenter: G-drev Ja Nej Intranet Ja Nej Analyseplads Ja Nej Kvitteringsfil Ja Nej Andet: Distribution af ikke styrede kopier: DANAK Ikrafttrædelsesdato: Kvalitetsansvarlig Sign/dato: Lene Bangsgaard G/KS/V/ af 10 /BK

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Verificering af nyt reagens

Verificering af nyt reagens Opgaveløser: Hanne Lund 175796@via.dk Antal tegn med mellemrum: 66.653 Opgave: Bachelorprojekt, Modul 14 K-vejleder: Bioanalytikerunderviser Lasse Jacobsen, laja@rn.dk I-vejleder: Cand. Scient. Lektor

Læs mere

Holdbarhed af citratstabiliseret plasma efter

Holdbarhed af citratstabiliseret plasma efter Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Aarhus Holdbarhed af citratstabiliseret plasma efter centrifugering på StatSpin Express 2: Et holdbarhedsstudie for koagulationsanalyserne;

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Koagulationsforstyrrelser

Koagulationsforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Valideringsrapport ACL TOP

Valideringsrapport ACL TOP VAL-3003-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport ACL TOP Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-23 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Pia Ussing

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser.

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. /. navn lab sygehus gade postnr by land Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i af KOAG. Med venlig hilsen. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Metodesammenligning Master app. Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Ansvarlig : HJ Dato : 01-11-07 APPARATUR Cobas 1 Næstved Resultater Student s t-test serienummer: Core: AF0634-27, C: AA0632-16 Beregnet

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Dorit Borgstrup Lis Bülow Birgit Hansen R:\Klinisk

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Valideringsrapport Sysmex XE

Valideringsrapport Sysmex XE VAL-3001-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport Sysmex XE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-20 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Karina

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent ~ Antal sider: l IBilag: O PROTOKOL! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent NPU02642, NPU19844 Minicap-Sebia System: Enhed: neg/pos, type, Labka-nr: 389,!Labka-kode: p gi! 390,? im-kamp,

Læs mere

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S 26/.29 navn lab sygehus gade postnr by land Retur Adresse: Afd 9, DK 6 Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i 29 af KOAG. Med venlig hilsen.

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V

Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling 2002-11-27 Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P-2037. Undersøgelse: B-Leukocytter, antalk. (B) Lkcs-Leukocytscreening:

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Kvalitetssikringsprojekt

Kvalitetssikringsprojekt Kvalitetssikringsprojekt Intromøder for kliniske afdelinger. Lisbeth Gregersen Kvalitetssikringsstandarder 2.8.2: Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse Formål: At sikre grundlag for

Læs mere

1.0 Forhåndsvedtagelser til protokol for valideringen

1.0 Forhåndsvedtagelser til protokol for valideringen Dokumentbrugere: BIO-Alle Valideringsrapport P M-komponent, P-M-komponent identifikation og P-M-komponent kvantificering på Capillarys. DCQ-dokumentet som bilaget understøtter: Dokumentansvarlig: Version:

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Pia Ussing COBAS E411 Godkendt til ikrafttrædelse 2010-04-28 Godkendt udskrift nr. Underskrift: Side / Afsnit Beskrivelse Dato Initialer Forfatter: Side

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Undersøgelse af konsekvenserne for koagulationsanalyser ved underfyldt Natrium Citrat Rør.

Undersøgelse af konsekvenserne for koagulationsanalyser ved underfyldt Natrium Citrat Rør. Undersøgelse af konsekvenserne for koagulationsanalyser ved underfyldt Natrium Citrat Rør. Studerende: Sigurd Kolstrup, Via nr. 167091 167091@via.dk Hold 18 Uddannelse: Bioanalytiker uddannelsen Uddannelses

Læs mere

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline Optimer værdien af dine analystiske instrumenter Lone Vejgaard, Q-Interline Agenda Indledning AnalyticTrust Praktisk eksempel Værdi for virksomhed Afslutning Situationer fra dagligdagen Analyseudstyret

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+.

Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+. Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+. Bachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen København Udarbejdet af Sabero Mohammad (f.

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Formål At sikre en korrekt vurdering af patienters hæmostase ud fra TEG-analysen.

Formål At sikre en korrekt vurdering af patienters hæmostase ud fra TEG-analysen. A 500,2 TEG, Analyse Formål At sikre en korrekt vurdering af patienters hæmostase ud fra TEG-analysen. Patient- og/eller personalemålgruppe Bioanalytikere ansat på Klinisk Immunologisk Afdeling, Region

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Metodevalidering af højsensitiv C-reaktive Protein

Metodevalidering af højsensitiv C-reaktive Protein Metodevalidering af højsensitiv C-reaktive Protein Afsluttende eksamensprojekt Udarbejdet af Shagufta Amin Projektperiode på Bioanalytikeruddannelsen København Klinisk Biokemi Københavns Praktiserende

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret Spørgsmål og svar Spg. modtaget Spg. besvaret Spørgsmål 6/10-09 8/10-09 Vil der blive anvendt en yderligere differentieret vægtning af underkriterier end de i udbudet oplyste procentsatser for tildelingskriterierne

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Analyseret i Lithium Heparin rør med og uden gel på Cobas 8000 Natacha Fischer 60081005 og Maria Mejnborg Hansen 60081009 Modul 14 Bachelorprojekt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Validering af fæces-calprotectin, på BEP 2000 Advance

Validering af fæces-calprotectin, på BEP 2000 Advance Validering af fæces-calprotectin, på BEP 2000 Advance - med undersøgelse af en udskiftning af ekstraktionsmetode og afprøvning af Quantum Blue på klinisk biokemisk afdeling, Køge Mia Kühl Laursen 03-01-2014

Læs mere

Estimation og usikkerhed

Estimation og usikkerhed Estimation og usikkerhed = estimat af en eller anden ukendt størrelse, τ. ypiske ukendte størrelser Sandsynligheder eoretisk middelværdi eoretisk varians Parametre i statistiske modeller 1 Krav til gode

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser 2 Titel: Flambering af vandhaner ved prøveudtagning. Forfatter: Carsten Grønbæk

Læs mere

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 DTU informatic 02402 Introduktion til Statistik Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th edition]. Opgave I.1

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere