Virksomhedsplan for. Bibliotekerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2010. for. Bibliotekerne"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2010 for

2 1. Indledning og præsentation i Halsnæs Kommune består af 4 fysiske betjeningssteder. Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Åbningstider Torvet 41 Mandag kl Frederiksværk (10-18 i sommerferien) Telefon: Tirsdag kl Telefax: Onsdag kl Torsdag kl EAN-nummer: Fredag kl Lørdag kl Hundested Lokalbibliotek Åbningstider Nørregade Hundested Mandag Telefon: Tirsdag Telefax: (13-17 i sommerferien) Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Melby Bibliotek (Kernen) Åbningstider Melbyvej Melby Mandag kl Telefon: Torsdag kl Fredag kl Lukket i alle skoleferier Ølsted bibliotek Åbningstider Hovedgaden Ølsted Tirsdag kl Telefon: Torsdag kl Lukket i alle skoleferier Organisation Bibliotekets organisationsstruktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Hundested Driftsteams daglig opgaveløsning Halsnæs Kommunes biblioteksvæsen består af 4 fysiske enheder, hvor den daglige drift varetages af driftsteams for de enkelte biblioteker. (fig. 1) 1

3 Fig. 1 Faglige teams tværgående opgaveløsning Med udgangspunkt i betragtningen om»4 huse ét væsen«arbejdes der i faglige teams der går på tværs af de 4 fysiske betjeningssteder. De faglige teams er: Team F&F - Fiktion og Fakta Team B&U Børn og Unge Team M&M Musik og Medier Bibliotekets hovedopgaver: Folkebibliotekernes formål er, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed Bibliotekets hovedmål: i Halsnæs Kommune er et tilbud til alle borgere i kommunen Biblioteket er en central faktor i Halsnæs Kommunes lokale kulturliv og center for oplysning, information og kulturelle oplevelser Biblioteket er lokalsamfundets indgang til global kultur, viden og information Biblioteket understøtter og udbygger borgernes mulighed for livslang læring Biblioteket er formidler af den danske kulturarv Biblioteket tilbyder åbne og inspirerende fysiske rammer, der sætter brugeren i centrum Bibliotekets tilbud og samlinger synliggøres gennem god markedsføring, lang åbningstid og optimal udnyttelse af informationsteknologiens muligheder Biblioteket tilbyder alsidige samlinger, der løbende udbygges med relevante medier, som understøtter brugernes behov for aktuel viden og kultur 2

4 Biblioteket er en aktiv samarbejdspartner og støtter det lokale kultur-, forenings- og idrætsliv Virksomheden er karakteriseret ved: at yde service af høj kvalitet med fokus på borgeren i opgaveløsningen helhedstænkning 4 huse - ét biblioteksvæsen en flad organisationsstruktur og korte kommandoveje at arbejde team- og projektorienteret at fokusere på optimering af opgaveløsning og ressourceudnyttelse engagerede og fagligt kompetente medarbejdere en stor grad af udelegering af ansvar og kompetence et højt informationsniveau og god kommunikation at være udviklingsorienteret at være en attraktiv samarbejdspartner Personalesammensætning Ansatte Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Timer 37 timer 37 timer 34 timer 7 Bibliotekarer 276 timer 1 bibliotekar (Gymnasiet) 20 timer Biblioteksassistenter Assistenter/kontorassistenter Servicemedarbejder 199 timer 210,5 timer 37 timer Personaletimer Årsværk i alt 850,5 timer 23 årsværk 6 Bogopsættere 20 timer 3

5 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav Indtil vedtagelsen af kultur- og fritidspolitikken gælder de pejlemærker stadig, der er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen: a. Et biblioteksvæsen for alle - Hovedbibliotek på højt niveau og biblioteksservice i lokalområderne Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Nye øjne på arbejdsgange Resultatkrav Virksomhederne iværksætter konkrete aktiviteter til at effektivisere arbejdsgange med henblik på fokus på kerneydelserne. Aktiviteter Driftsoptimering sætter fokus på driftsledelse i forbindelse med løsning af de daglige driftsopgaver Bookingsystem til s Internetcafé s bookingsystem til Internetcaféen opgraderes således, at brugerne selv kan foretage booking online, og de anvendte personaleressourcer på betjening af bookinger minimeres Flydende bogbestand s materialer er p.t. registreret specifikt i bibliotekssystemet under den enkelte afdeling. Det betyder, at der dagligt fragtes mange materialer imellem s afdelinger - et tungt og ressourcekrævende arbejde. Registreringspraksis ændres således, at materialerne flyder frit imellem afdelingerne, og at materialet bliver i den afdeling hvor det er afleveret Succeskriterier Vi kan se, at vi har nået resultatkravet, når: Driftsoptimering Når driften koordineres i henhold til løsninger og metoder, der optimerer arbejdsprocesser og rutiner, som kan sikre kvaliteten og forbedringer i serviceniveauet Bookingsystem: Når nyt bookingsystem er installeret og brugerne selv booker online og ressourceforbruget på personalesiden er reduceret 4

6 Flydende bogbestand Målemetoder Når mængden af materialer der fragtes mellem afdelingerne er væsentlig reduceret Vi vil måle på om resultatkravet er opfyldt: Driftsoptimering Når vi kan dokumentere, at løbende opfølgning på kvaliteten i den daglige drift er blevet en integreret del af organisationskulturen Bookingsystem: Antallet af personalebetjente bookinger set i forhold til selvbetjente bookinger Flydende bogbestand Mængden af fragtede materialer pr. dag før og efter iværksættelsen af flydende bogbestand Tid til ledelse og kompetenceudvikling Resultatkrav Virksomhederne arbejder systematisk med at fastholde eller forbedre ledernes og medarbejdernes trivsel, med særlig fokus på ledelse, vedligeholdelse af viden og kompetenceudvikling Aktiviteter s leder og mellemledere tilbydes deltagelse i Kommunens Diplomuddannelse i Ledelse Vi vil arbejde med konkrete handleplaner for arbejdsmiljøet på baggrund af netop gennemført APV og kommunens trivselsundersøgelser Vil arbejde målrettet med at tydeliggøre s mangeartede arbejdsopgaver, og det tilhørende ansvar og kompetence Vi vil tilbyde alle ansatte mulighed for at deltage i relevante kurser og temadage og kompetencegivende uddannelse Vi vil i samarbejde med Borgerservice søge midler fra trepartmidlernes centrale kompetenceudviklingspulje til et fælles kompetenceudviklingsprojekt, som har fokus på kommunikation og konflikthåndtering for den samlede personalegruppe Succeskriterier Vi kan se, at vi har nået resultatkravet, når: APV og trivselsmålinger viser stigning i trivslen Når medarbejderne ved MUS-samtaler angiver tilfredshed med trivsel og kompetenceudvikling 5

7 Målemetoder Vi vil måle om der er sket en ændring ved at: Sammenligne nyeste trivselsmålinger med tidligere trivselsmålinger Følge op på handleplaner for APV Tværgående resultatkrav for Kultur- og Fritidsområdet Området for Kultur og Fritid vil i 2010 fokusere på følgende temaer: Udarbejdelse af en kultur- og fritidspolitik Integration Integrationsprojekt: Læring, kulturforståelse og aktive borgere Målet med projektet er at understøtte læring, kulturforståelse og skabe aktive borgere, og øge antallet af deltagere i den udvidede lektiecafé. Projektet er støttet af Biblioteksstyrelsens udviklingspulje med kr. Resultatkrav vil i 2010 gennemføre en række projekter rettet mod kommunens borgere af anden etnisk herkomst end dansk. Aktiviteter Læring s velbesøgte Lektiecafé for skolebørn udvider fra 1 til 2 dage om ugen tilbyder sprogstimulerende arrangementer for 2- sprogede førskolebørn Udvidet lektiecafé for voksne samarbejder med kommunens integrationskonsulent og tilbyder hjælp til f.eks. jobsøgning, brev til/fra kommunen, indfødsretsprøven og sprogtræning Kulturmøde/-forståelse samarbejder med Dansk Flygtningehjælp og andre relevante foreninger om afholdelse af arrangementer, der kan øge kendskabet til dansk kultur og kulturarv samarbejder med Dansk Flygtningehjælp og andre relevante foreninger om at arrangere udflugter til kulturarvsteder i lokalområdet Brugerne inddrages i planlægningen Skabe aktive borgere samarbejder med kommunens integrationskonsulent om at arrangere målrettet oplæring i at agere - såvel på nettet som i det fysiske rum 6

8 Succeskriterier Vi kan se, at vi har nået resultatkravet, når: Antallet af deltagere i Lektiecaféerne er øget At voksne og førskolebørn deltager i de tilbudte aktiviteter i Lektiecaféen og øvrige arrangementer Målemetoder Vi vil måle på om målet er nået ved: At evaluere gennemførte tiltag sammen med frivillige i Lektiecaféen og øvrige samarbejdspartnere At måle på antallet af deltagere i Lektiecaféen og til øvrige de øvrige tilbudte arrangementer Virksomhedsspecifikke resultatkrav Resultatkrav Aktiviteter gør borgerne digitale Målet er at skabe forudsætningerne for, at borgerne bliver mere selvhjulpne og lærer at udnytte de digitale selvbetjeningsmuligheder. i Halsnæs Kommune deltager i den landsdækkende kampagne Lær om it og vil gennem en række aktiviteter yde en målrettet indsats for at understøtte borgernes it-læring. Resultatkravet er flerårigt. vil i løbet af 2010 programsætte og afvikle kurser/ introduktioner i: Generel it/digital selvbetjening It-workshops Formidle bibliotekernes digitale tilbud, som f.eks. Netlydbog, Netmusik og Filmstriben Tilbuddene formidles på s hjemmeside og på det fysiske bibliotek Tilbuddene formidles som en del af den landsdækkende kampagne 'Lær mere it' dvs. med anvendelse af centralt udarbejdede PRmaterialer og logo vil i 2010 have en indgang til 'Lær om it' på hjemmesiden inklusive relevante hjemmesider som borger.dk, itformidler.dk m.v. vil i 2010 udgive selvstændige kursusprogrammer, fysisk og digitalt vil i 2010 have etableret et formelt samarbejde med eksterne partnere: o Samarbejde med Sprogskolen om specielle it-kurser for 2- sprogede o Samarbejde med eksperter fra specifikke områder som f. eks. Skat og Borgerservice om it-formidling 7

9 Målemetoder Vi vil måle på om resultatkravet er indfriet ved: At evaluere på antallet af deltagere til de udbudte kurser og aktiviteter At evaluere på hvilke tilbud der har størst interesse hos brugerne Innovation i øjenhøjde Resultatkravet udgår. Udviklingsprojektet om brugerdreven innovation, kan desværre ikke gennemføres, da der ikke er bevilget projektmidler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklingspulje. 3. Arbejdet med egne mål Projektering og flytning af Hundested Bibliotek til Hundested Rådhus Hundested Bibliotek flyttes til Hundested Rådhus med udgangen af Huset skal rumme en række forskellige kulturelle og borgerrettede services, blandt andet Bibliotek, Borgerservice og Lokalhistorisk Arkiv. Resultatkrav Biblioteket er repræsenteret i projektets Byggeudvalg og deltager aktivt i projekteringen og planlægningen af ombygningen i samarbejde med øvrige interessenter Aktiviteter Biblioteket og Borgerservice samarbejder om integration af Borgerservice og Bibliotek Biblioteket er ansvarlig for tilrettelæggelse af flytning af materialer og inventar i samarbejde med det valgte flyttefirma Succeskriterier At projektet gennemføres indenfor tidsrammen At indretning og samarbejde mellem Bibliotek og Borgerservice har borgeren og serviceniveauet i centrum Målemetoder Evt. gennemførelse af borgertilfredshedsundersøgelse Nyindretning af Frederiksværk Bibliotek Det er 20 år siden at Frederiksværk Bibliotek blev indviet, og indretningen understøtter ikke på tilfredsstillende vis moderne formidlingsprincipper og medietyper. Resultatkrav Bibliotekets indretningsgruppe arbejder med nyindretning på baggrund af visioner og pejlemærker fra personalekonference Det fleksible bibliotek, som blev afholdt i september

10 Aktiviteter Indretningsgruppen deltager i relevante fora og konferencer, og fortager relevante ekskursioner for at indsamle viden og inspiration til processen De faglige teams inddrages løbende i processen og de ønskede indretningstiltag gennemføres under hensyntagen til driften og øvrige processer Nyindretningen tager udgangspunkt i anvendelse af eksisterende inventar og udgifter til evt. nyanskaffelser afholdes indenfor budgetrammen Målemetoder At det nyindrettede bibliotek indbyder til læring, fordybelse og oplevelse Vision for fremtidens biblioteker i Halsnæs Kommune I forlængelse af udarbejdelsen af en kultur- og fritidspolitik arbejder med visioner og profiler for det fremtidige biblioteksvæsen. Resultatkrav Arbejdet tager udgangspunkt i visioner og pejlemærker fra personalekonference Det fleksible bibliotek, som blev afholdt i september Der udarbejdes et visionsoplæg for fremtidens biblioteksvæsen Aktiviteter Visionsoplæg diskuteres og konfirmeres på personalemøder og i virksomheds-med Succeskriterier Succeskriterier At visionen præsenteres for det politiske niveau med henblik at vedtage vision og pejlemærker for en fremtidig bibliotekspolitik Målemetoder Målet er nået når der foreligger et visionsoplæg som er konfirmeret af det politiske niveau til videre bearbejdning og iværksættelse Automodtagelse af materialer De tekniske muligheder for at minimere ressourceforbruget ved indkøb og klargøring af materialer udnyttes. Resultatkrav Der arbejdes med omlægning af bibliotekssystem og arbejdsprocesser, som kan understøtte at indkøbte materialer kan klargøres til udlån 2 dage efter modtagelse fra leverandør Aktiviteter Analyse af arbejdsgange og metoder i forhold til indkøb og klargøring Succes- At bibliotekernes nyindkøbte materialer stilles til rådighed for 9

11 kriterier brugerne indenfor den planlagte tidsramme Målemetoder der evalueres på om målet er nået, ved at måle på, hvor lang tid der går fra materialets modtagelse til materialet er indgået og er til rådighed for brugerne Halsnæs Klimakommune støtter op om kommunens miljø- og klimaprojekter, ved at have fokus på viden om, og formidling af miljø- og klimaspørgsmål. Resultatkrav formidler viden om miljø og klima ved udstillinger, relevant information og links på bibliotekernes hjemmeside Aktiviteter s materialeindkøb understøtter kommunens profil som klimakommune Succeskriteri er At bibliotekerne kan være medvirkende til at sætte klima på dagsordenen Målemetoder Der evalueres på om målet er nået, ved at vurdere antallet af målrettede klimaaktiviteter og eksponering ved udstillinger og pressedækning Harmonisering af servicebegrebet Målet er at personalet igennem en fælles proces får sat ord og billeder på, hvad der kendetegner god service. Resultatkrav I den fortsatte harmoniseringsproces sættes servicebegrebet under lup, og de fælles værdier og rutiner synliggøres Aktiviteter Der afholdes en fælles personalekonference om værdier og servicebegreber, som skal udmunde i et fælles værdisæt for god service og kundebetjening Succeskriteri er At bibliotekspersonalet har et fælles billede og kodeks på hvad der kendetegner god service og at serviceniveauet er det samme i alle afdelinger Målemetoder Vi vil måle på effekten af indsatsen ved at evaluere på, om det fælles kodeks giver ændret praksis i forhold til serviceringen af brugerne 10

12 Faglige udviklingsfora deltager i regionsfaglige udviklingsfora i centralbiblioteksregi. Resultatkrav Deltagelse skal dels understøtte deltagernes kompetenceudvikling, dels medvirke til en stadig udvikling af bibliotekerne tilbud i forhold til fokusområderne: Tweens og som læringsrum Aktiviteter Der deltager 1 teamrepræsentant fra 2 forskellige teams i hvert udviklingsforum Succeskriteri er At det faglige tværgående udviklingsforløb bringer refleksion for deltagerne og fornyelse og udvikling til Målemetoder De faglige udviklingsfora er nye i regional sammenhæng, og der evalueres løbende på, om det tværgående samarbejde bringer den fornyelse og udvikling som er tilstræbt 4. Arbejdet med værdier Kommunens værdier kommer til udtryk i biblioteksvirksomheden ved den måde vi arbejder sammen og omgås hinanden i det daglige: Redelighed - viser vi når: vi er loyale overfor over for hinanden og kommunen som arbejdsplads vi er åbne og ærlige over for hinanden vi accepterer hinandens forskellighed vi går efter bolden, ikke efter manden vi nærer tillid til og tro på hinanden vi værdsætter hinandens kompetencer Mulighed giver vi hinanden når: vores individuelle kompetencer sættes i spil vi giver rum for, og støtter op om, såvel den faglige som den personlige udvikling vi udvikler kreative idéer og omsætter dem til handling vi deltager i kurser og videreuddanner os vi afliver plejer vi er fleksible vi søger nye samarbejdspartnere vi søger nye udfordringer Helhed i arbejdet opstår, når: vi har en et fælles billede af organisationen - 4 huse - ét biblioteksvæsen vi skaber sammenhæng i arbejdet vi trækker på samme hammel vi tager ansvar for løsning af opgaver på tværs af huse og faggrænser vi skaber sammenhæng i kommunikation og information vi skaber samhørighed personalet imellem 11

13 Kommunens værdier kommer til udtryk i det daglige møde med og servicering af borgeren. Redelighed mærkes i vores møde med borgeren, når: vi har respekt for forskellige ønsker og behov vi accepterer forskellighed og agerer herudfra vi møder borgeren i øjenhøjde vi er åbne, imødekommende og udadvendte vi er ikke-bureaukratiske vi står inde for det vi gør vi er handlekraftige og træffer fornuftige beslutninger Mulighed giver vi borgeren, når: vi tilbyder en verden af muligheder og oplevelser i form af de materialer og services vi stiller til rådighed vi skaber inspirerende og kreative læringsrum, og giver borgeren mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt vi giver borgerne mulighed for at søge informationer og vejledning vi løser opgaver, som ingen andre kan/vil vi tilbyder en ekspertise på et højt fagligt niveau vi er åbne over for forslag og initiativer fra borgerne vi optimerer og videreudvikler vores tilbud og services Helhed giver vi borgeren, når: vi yder den samme service uanset betjeningssted, så vi fremstår som en sammenhængende enhed over for borgeren når der er sammenhæng og genkendelighed i den service vi tilbyder i det fysiske og det virtuelle rum vi er indgang til såvel global som lokal information og viden vi er en del af det lokale kulturelle netværk 12

14 5. Budget Konto Total Virksomhedens budget 2010 Budgetramme Kr. (1.000) 400 Personale heraf uddannelse 92 Øvrige personaleudgifter 77 Tjenestemandspensionspræmier Materiale- og aktivitetsudgifter og - heraf 3 Kulturelt Servicecenter 50 og Kulturelle arrangementer og teatre Indkøb af bøger m.m Indkøb af musik - lydbøger m.m. 607 Indtægter vedr. bøder Køb af IT, inventar og materiel (anskaffelser under kr.) - heraf Bibliotekssystem Grunde og bygninger heraf Indvendig vedligehold 61 Skatter og afgifter 140 El 281 Varme 292 Rengøring Indtægter heraf Biblioteket teater refusion -43 Børneteater refusion -81 I alt budgetramme - hovedkonti

15 6. Opfølgning Årsrapport Ifølge mål- og rammestyringskonceptet skal der én gang årligt ske en tilbagemelding fra virksomhederne til byråd og fagudvalg, om målopfyldelse af resultatkrav i virksomhedsaftalen. Årsrapporten følger skabelon og vejledning som udarbejdet af Økonomi og analyse. Budgetopfølgning Budgetopfølgning sker 1 gang årligt i henhold til det af Byrådet vedtagne årshjul. Intern opfølgning Intern opfølgning på servicemål og resultatkrav sker løbende, med udgangspunkt i udarbejdede handleplaner, ved behandling på ledermøder, i MED-udvalg og på Personalemøder. 7. Medarbejdernes kompetencer Indsatsen i det kommende år vil især koncentrere sig om at evaluere og tilpasse den teambaserede organisation, og effektivisere rutiner og arbejdsprocesser. vil også sætte fokus på den gode borgerservice og afholde en konference med det formål, at s ansatte får et fælles billede af servicebegreber og serviceniveau i brugerbetjeningen. Hvilke kompetencer har virksomheden? Virksomheden er karakteriseret ved: at være en servicebaseret virksomhed med fokus på brugeren Systematisering og strukturering af information (informationsspecialister) Formidlingskompetencer fysisk og virtuel Undervisningskompetencer Planlægning af arrangementer, udstillinger og events Behersker søgeteknikker og brug af databaser og søgemaskiner IT-kompetencer Hvilke kompetencer har virksomheden brug for at kunne løse opgaverne og opnå mål? Veluddannede og fleksible medarbejdere, som: kan kommunikere både skriftligt og mundtligt er serviceminded og samarbejdsvillige kan arbejde selvstændigt og struktureret kan arbejde team- og projektorienteret kan arbejde netværksbaseret kan arbejde på tværs af institutioner og områder kan håndtere videndeling og håndtering af nye formidlingsformer evner selv- og medledelse evner at formulere spørgsmål 14

16 Hvilke evt. kompetencegabs og udfordringer står virksomheden overfor? Virksomheden specielle udfordringer består blandt andet i: 1. at udvikle og vedligeholde en teambaseret organisation 2. at kunne arbejde projektorienteret 3. at skabe en struktur for effektiv videndeling 4. at skabe en helhedskultur for alle medarbejdere 5. at skabe en effektiv kommunikation på tværs af huse og faggrupper 6. at skabe et ensartet serviceniveau uafhængigt af fysisk betjeningssted 8. Mødefora og mødestruktur s mødestruktur er et resultat af den valgte organiseringsform, og vil ændre sig i takt med, at der opstår ændrede behov. Størstedelen af s faste mødevirksomhed er planlagt onsdag formiddag, hvor alle 4 biblioteker er lukkede. Dette sikrer, at alle medarbejdere kan deltage i relevante møder. Se Bilag 1 Intern mødestruktur - Interne mødefora i kommunalt regi: Kultur- og Fritidsledermøder Ledermøde områdechef og biblioteksleder Lederforum Lederforum - netværksgrupper Eksterne mødefora i kommunalt regi: Kreative Byer Danmarksbiblioteksforening Region Hovedstaden Biblioteksleder bestyrelsesmedlem Eksterne mødefora i biblioteksfagligt regi: Biblioteksledermøder TR-møder Faglige netværk: Biblioteket har udpeget deltagere til følgende regionale udviklingsfora og netværksgrupper, som ændres i takt med de udpegede indsatsområder: Mellemledernetværk Netværksgruppe for Gymnasiebibliotekarer Netværksgruppe for Musikbiblioteksbetjening Netværksgruppe for webreddaktører Netværksgruppe for biblioteksindretning Det fysiske rum Udviklingsforum for målgruppen Tweens Udviklingsforum for som Læringsrum Borger.dk samarbejde Forbrugerinfo Brugermøder DDElibra Bibliotekssystem Ledermøder DDElibra Bibliotekssystem Driftsmøder DDElibra 15

17 9. Andet Intet. 10. Oversigt over bilag Bilag 1 Intern mødestruktur 11. Bilag M Ø D E K A L E N D E R FØRSTE KVARTAL Januar Februar Marts ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø Personalemøde BF-møde HK-møde Teammøde MED-møde Ad hoc - møder Ledermøder ANDET KVARTAL April Maj Juni ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø Helligdage m.m TREDJE KVARTAL Juli August September ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø FJERDE KVARTAL Oktober November December ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø Bilag 1. Intern mødestruktur - 16

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne

Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne Indledning og præsentation Frederiksværk-Hundested Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder. Åbningstider Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Torvet

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Tina Olsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden s mål at skabe

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/14407 Dato: 08-12-2010 Sag: Sagsbehandler: Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ungdomsskolen

Årsrapport 2009 for Ungdomsskolen Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag har i arbejdet med de 3 resultatkrav for hele Halsnæs kommune indfriet alle 3. Gennem med-udvalget har vi haft fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel og ungdomsskolens

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til.

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Emne Til Kopi til Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge For at tegne et klart

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ølsted børnehus

Årsrapport 2009 for Ølsted børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag Det sidste år i Ølsted Børnehus har igen været voldsomt præget af den uafklarede situation omkring tilbygningen og den ekstra børnegruppe og alle mulige midlertidige

Læs mere

Årsrapport 2009 for Troldehøjen

Årsrapport 2009 for Troldehøjen Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag har haft 4 resultatkrav, som alle er helt indfriet De tre resultatkrav tværgående resultatkrav for alle i Halsnæs Kommune er helt indfriet. Et resultatkrav

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Fremtidens betjening i borgernes hus

Fremtidens betjening i borgernes hus Fremtidens betjening i borgernes hus Indledning - hvad står vi på? Både bibliotek og borgerservice er i disse år stærkt presset af udviklingen i samfundet. Biblioteket, som er en århundredgammel institution,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for LYNÆS BØRNEHAVE Side 1 af 11 1. Indledning og præsentation Faktuelle oplysninger: Lynæs børnehave, Lyngbakken 16, 3390 Hundested, Tlf. nr.: 47988553. Åbningstid: 6 til 17 mandag-fredag

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere