CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE"

Transkript

1 BILAG 4 Detaljer vedrørende medtagede studier Ved beskrivelsen af konsistens af drikke og mad anvendes den betegnelse, som er anvendt i artiklen. Den engelske tekst fra artiklerne fremgår af fodnoterne. Spørgsmål 1 Ved litteratursøgningen blev der identificeret to RCT: Logemann et al. (16) RCT (multicenter): korttidseffekt på aspiration ved tre tilgange hos 711 personer med Parkinsons eller demens (50-95 år). Videofluroskopi & tynd væske + chin down procedure, væske med nektarkonsistens og væske med honningkonsistens 1 givet i tilfældig rækkefølge. o 39 % (Parkinsons) og 50 % (demens) havde ingen effekt. o Aspiration v. tynd væske + chin down vs. honningkonsistens (68 % vs. 53 %, p<0,0001) og aspiration ved tynd væske + chin down vs. nektarkonsistens (68 % vs. 63 %, p<0,001) o Når honningkonsistens gives til sidst ses mindsket effekt. o Personer med svær demens havde mindst effekt af alle tre tilgange. o år havde mest gavn af chin down og honningkonsistens De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+). Evidensniveau 1b og anbefaling A Dinitz et al. (17) RCT (cross-over): korttidseffekt på aspiration/penetration ved indtagelse af væske med forskelligkonsistens hos 61 personer med apopleksi (31-92 år) i akutte fase (n=19) eller kroniske fase (n=42). Under fiberendoskopisk undersøgelse indtog deltagerne både tynde væsker og væske med buddingekonsistens 2 givet i tilfældig rækkefølge. o Flere deltagere der indtog tynd væske aspirerede end deltagere der indtog buddingekonsistens (39 % vs. 5%, p<0,001) o Flere deltagere havde penetration ved indtagelse af tynd væske versus deltagere der indtog væske med buddingekonsistens (13 % vs. 0 %, p=0,006). o Gruppen af deltagere, der aspirerede var ældst. De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt, men beskrivelsen af randomiseringen mangler (+/+). 1 thin 15 cp, nectar 300 cp, honey 3000 cp 2 water, spoon-thick/pudding like Side 1

2 Evidensniveau 1b og anbefaling A Spørgsmål 2a. Ved litteratursøgningen blev der identificeret to RCT og et kohortestudie der havde undersøgt effekten på ernæringsindtaget Germain et al. (18) RCT: langtidseffekt (12 uger) på ernæringsindtag ved to forskellige modificeret kost og væske regimer 3 hos 17 plejehjemsbeboere (65-90 år) med dysfagi. Interventionsgruppen med specielfremstillet og ernæringsberiget modificeret kost (blød og puré i form af timbaler) og væske (nektar-, honning- og buddingekonsistens) + valgmuligheder havde en større øgning i energiindtag efter seks og 12 uger vs. kontrolgruppen med standard regime (puré/blød kost og væske med honningkonsistens) (hhv. -79 vs. 563 kcal, p<0,01 og 81 vs. 611 kcal, p=0,03). Studiet opfylder ikke alle kriterierne ved kvalitetsvurdering: Undersøgelsen er ikke blindet og har meget få deltagere med stor heterogenitet og derfor kan generalisering kun gøres med forsigtighed (+). Taylor & Barr (19) RCT (cross-over): (langtids-)effekt på ernærings- og væskeindtag ved tre eller fem daglige måltider med modificeret kost (puré eller blød) 4 (2 x 4 dage) hos 31 plejehjemsbeboere (71-96 år) med dysfagi. Servering af fem daglige måltider øgede ikke energiindtaget (1325 kcal vs kcal, p=0,565) Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-), idet blindingsmetoden var utilstrækkelig og ikke alle deltagere blev analyseret i forhold til randomiseringen Evidensniveau 1b og anbefaling B* Foley et al. (20) Kohortestudie (dag 0, 7, 11, 14 og 21 efter indlæggelse) af ernæringsstatus efter tre forskellige ernæringsformer hos 91 deltagere med apopleksi i den akutte fase og dysfagi. Ved sondeernæring opnåedes et højere energi- og proteinindtag end ved almindelig kost eller kost og væske med modificeret konsistens (type er ikke 3 Reformed minced diet, minced/pureed diet, pureed diet and nectar, honey, pudding vs. minced-70 diet, minced-3 diet, pureed diet, and honey 4 pureed, minced Side 2

3 beskrevet). Alle tre grupper fik dækket >75 % af deres energibehov. Ved kost med modificeret konsistens opnåedes ikke helt den anbefalede proteinmængde Studiet opfylder ikke alle kriterier ved kvalitetsvurdering, der er svagt design og stort frafald (+) Evidensniveau 2b og anbefaling B* Spørgsmål 2b. Ved litteratursøgningen blev der identificeret en systematisk oversigtsartikel, og fire studier (tre RCT og et kohorte) der havde undersøgt effekten på væskeindtaget Hines et al. (21) Systematisk oversigtsartikel, der bl.a. inkluderede otte kvantitative studier (heraf et RCT (19)) om modificeret kost og væske til demente plejehjemsbeboere med dysfagi. Konklusion: For få kliniske studier med høj kvalitet til at vurdere effekten af modificeret væske med henblik på at vedligeholde eller øge væskeindtag hos demente plejehjemsbeboere med dysfagi. Demente plejehjemsbeboere med dysfagi, der ordineres modificeret væske bør have deres væskeindtag monitoreret pga. risiko for dehydrering. Det ser ud til, at præfabrikeret modificeret væske holder en mere konsistent viskositet end væske der tilsættes fortykningsmiddel De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+) Evidensniveau 1a og anbefaling B* da de fleste studier er kvalitative Goulding & Bakheit (22) RCT: korttidseffekt af at indtage pulverfortykkede væsker der blev tilberedt via et viskometer (= interventionen) versus via subjektiv vurdering undersøgt hos 46 personer med apopleksi (50-91 år) og med dysfagi i rehabiliteringsfasen. Deltagerne blev ordineret væsker med hhv. sirup og yoghurt konsistens 5. Væske der var tilberedt via subjektiv vurdering var generelt tykkere end det foreskrevne. Denne højere viskositet var associeret med mindre væskeindtag (r=0,7, p<0,02). 43,5 % af interventionsgruppen vs. 39,5 % af kontrolgruppen havde tegn på aspiration (p=0,7) Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-), idet blindingen var utilstrækkelig, og grupperne blev behandlet forskelligt (udover den undersøgte behandling) Evidensniveau 1b og anbefaling B* Whelan (23) 5 syrup, yoghurt Side 3

4 RCT: langtidseffekt (op til 14 dage) af at indtage pulverfortykket væske versus præfabrikeret væske med sirup konsistens 6 hos 24 personer (+65 år) med apopleksi i den akutte fase. Ved indtagelse af begge typer modificeret væske skulle deltagerne have suppleret væskeindtag (enteralt/parenteralt) med henblik på at få dækket daglige væskebehov. Tendens til, at præfabrikeret modificeret væske versus pulverfortykket væske resulterede i øget væskeindtag hos deltagere med apopleksi, der ikke var indlagt på specialiseret apopleksiafsnit (+276 ml/d, p=0,04) -), idet blindingen var utilstrækkelig, og grupperne blev behandlet forskelligt (udover den undersøgte behandling) Evidensniveau 1b og anbefaling B* Taylor & Barr (19) RCT (cross-over): (langtids)effekt på ernærings- og væskeindtag ved tre eller fem daglige måltider med modificeret kost (puré eller blød) 7 (2 x 4 dage) hos 31 plejehjemsbeboere (71-96 år) med dysfagi. Servering af fem daglige måltider øgede væskeindtag med 10 % (698 vs. 612 ml/d, p=0,003) Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-), idet blindingsmetoden var utilstrækkelig og ikke alle deltagere blev analyseret i forhold til randomiseringen Evidensniveau 1b og anbefaling B* Finestone et al. (24) Kohorteundersøgelse med 13 deltagere (i gruppe 1 var alderen 76 år +/- 14, gruppe 2 var alderen 65 år +/-13) med apopleksi i den akutte fase og dysfagi. Gruppe 1 fik enteral og intravenøs væske, mens gruppe 2 udelukkende fik modificeret kost og væske (type ikke beskrevet) (uden enteralt eller intravenøst tilskud) Deltagerne (gruppe 2), der kun blev tilbudt modificeret kost og væske uden ekstra væsketilskud opnåede ikke et tilstrækkeligt væskeindtag Studiet opfylder ikke alle kriterierne ved kvalitetsvurdering. Der var et stort frafald blandt deltagerne og i gruppe 1, nogle blev udskrevet og de der udgik blev ikke sammenlignet med de der blev i studiet. Undersøgelsen er meget lille der er tale om en præliminær undersøgelse (+). Evidensniveau 2b og anbefaling B* 6 syrup 7 pureed, minced Side 4

5 Spørgsmål 3. Ved litteratursøgningen blev der identificeret et RCT der havde undersøgt effekten på ernæringstilstanden. Germain et al. (18) RCT: langtidseffekt (12 uger) på ernæringsindtag ved to forskellige modificeret kost og væske regimer 8 hos 17 plejehjemsbeboere (65-90 år) med dysfagi. Interventionsgruppen med specielfremstillet og ernæringsberiget modificeret kost (blød og puré i form af timbaler) og væske (nektar-, honning- og buddingekonsistens) + valgmuligheder havde en vægtøgning over en 12 ugers periode versus kontrolgruppen med standard regime (puré/blød kost og væske med honningkonsistens) (3,9 vs. -0,8 kg, p=0,02). Studiet opfylder ikke alle kriterierne ved kvalitetsvurdering. Undersøgelsen er ikke blindet og har meget få deltagere med stor heterogenitet og derfor kan generalisering kun gøres med forsigtighed (+) Evidensniveau 1b og anbefaling B* Spørgsmål 4. Ved litteratursøgningen blev der identificeret fire systematiske oversigtsartikler og fem RCT der havde undersøgt effekten på aspirationspneumoni. Hines et al. (21) Systematisk oversigtsartikel, der bl.a. inkluderede otte kvantitative studier (heraf et RCT (18)) om modificeret kost og væske til demente plejehjemsbeboere med dysfagi. Konklusion: For få kliniske studier med høj kvalitet til at vurdere effekten af modificeret væske med henblik på at vedligeholde eller øge væskeindtag hos demente plejehjemsbeboere med dysfagi. Demente plejehjemsbeboere med dysfagi, der ordineres modificeret væske bør have deres væskeindtag monitoreret pga. risiko for dehydrering. Det ser ud til, at præfabrikeret modificeret væske holder en mere konsistent viskositet end væske der tilsættes fortykningsmiddel De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+) Evidensniveau 1a og anbefaling B* da de fleste studier er kvalitative 8 Reformed minced diet, minced/pureed diet, pureed diet and nectar, honey, pudding vs. minced-70 diet, minced-3 diet, pureed diet, and honey Side 5

6 Foley et al. (25) Systematisk oversigtsartikel der undersøgte betydningen af modificeret kost og væske hos ældre (65+ år) deltagere med dysfagi efter apopleksi. I artiklen er inkluderet fire RCT, der specifikt omhandler modificeret kost og væske (22, 23, 29, 32) Konklusion: For få kliniske studier med høj kvalitet til at anbefale brugen af modificeret kost og væske med henblik på at reducere hyppigheden af aspirationspneumoni hos ældre (65+ år) med dysfagi efter apopleksi De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+) Evidensniveau 1a og anbefaling A Loeb et al. (26) Systematisk oversigtsartikel der undersøgte betydningen af modificeret kost og væske hos ældre (65+ år) med neurologisk betinget dysfagi. I artiklen er inkluderet to RCT der specifikt omhandler modificeret kost og væske (27, 30). Konklusion: For få kliniske studier med høj kvalitet til at anbefale brugen af modificeret kost og væske med henblik på at reducere hyppigheden af aspirationsbetinget pneumoni hos ældre (65+ år) med neurologiskbetinget dysfagi De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+) Evidensniveau 1a og anbefaling A Speyer et al. (27) Systematisk oversigtsartikel der undersøgte betydningen af modificeret kost og væske hos deltagere med kronisk eller akut dysfagi. I artiklen er inkluderet syv kvantitative studier (heraf et RCT (29)), der specifikt omhandler modificeret kost og væske. Konklusion: For få kliniske studier med høj kvalitet til at anbefale brugen af modificeret kost og væske med henblik på at reducere hyppigheden af aspirationsbetinget pneumoni hos personer med akut eller kronisk dysfagi Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-), bl.a. er de inkluderede undersøgelsers kvalitet ikke vurderet og taget i betragtning og potentielle positive og negative effekter berøres ikke tilstrækkeligt. Evidensniveau1a og anbefaling B* Robbins et al. (28) RCT (multicenter): langtidseffekt (tre mdr.) på aspirationspneumoni ved tre forskellige tilgange hos 515 deltagere med Parkinsons eller demens (50-95 år). Randomisering til enten: chin down procedure + tynd væske, neutral position Side 6

7 og nektar konsistens eller neutral position og honning konsistens 9 50 % blev monitoreret mht. compliance. Compliance: 57% (Demens), 91% (Parkinsons). En samlet hyppighed af aspirationspneumoni på 11 % Tendens til øget hyppighed af aspirationspneumoni + dehydrering + urinvejsinfektion og febertilfælde efter indtag af fortykket væske versus Chin down + tynd væske proceduren (9 % vs. 5 %, p=0,055) Tendens til øget hyppighed af aspirationspneumoni efter indtag af væske med honningkonsistens versus væske med nektarkonsistens (HR, 0,5 [CI, 0,23 to 1,09], p=0,083). De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+). Evidensniveau 1b og anbefaling A Groher (29) RCT: langtidseffekt (seks mdr.) på aspirationsbetinget pneumoni ved to forskellige typer modificeret kost og væske 10 hos 56 plejehjemsbeboere (62-91 år). Signifikant flere tilfælde af aspirationsbetinget pneumoni ved puré kost og tynd væske versus blød kost og fortykket væske (28 vs. 5 tilfælde, p<0,05) Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-), idet blindingen er utilstrækkelig, ikke alle deltagere medtages i de endelige analyser og ikke alle analyseres i forhold til randomiseringen. Evidensniveau1b og anbefaling B* Goulding & Bakheit (22) RCT: korttidseffekt af at indtage pulverfortykkede væsker der blev tilberedt via et viskosimeter versus via subjektiv vurdering undersøgt hos 46 deltagere med apopleksi (50-91 år) med dysfagi i rehabiliteringsfasen. Deltagerne blev ordineret væsker med hhv. sirup og yoghurt konsistens 11. Væske der var tilberedt via subjektiv vurdering var generelt tykkere end det foreskrevne og denne højere viskositet reducerede ikke frekvensen af aspirationspneumoni (43,5 % vs. 39,5 %, p=0,7) Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-), idet blindingen var utilstrækkelig, og grupperne ikke blev behandlet ens (bortset fra den undersøgte behandling) Evidensniveau 1b og anbefaling B* 9 thin 15 cp, nectar 300 cp, honey 3000 cp 10 pureed foods and non-altered fluids, soft mechanical diet and altered fluids 11 syrup, yoghurt Side 7

8 De Pippo et al. (30) RCT: langtidseffekt (et år) af tre graduerede interventioner på pneumonifrekvens hos 115 subakutte deltagere med apopleksi (64-80 år) og dysfagi. Typerne af modificeret kost og væske er ikke beskrevet. Interventioner: 1. én konsultation med råd/vejledning + selvvalgt konsistensniveau 2. én konsultation med råd/vejledning + ordineret konsistensniveau, der blev evalueret 1 x ugentligt. 3. én konsultation med råd/vejledning + ordineret konsistensniveau, der blev evalueret 1 x ugentligt + dagligt tilsyn med henblik på yderligere instruktion. Ingen statistisk signifikant forskel mht. pneumonifrekvens mellem de tre grupper (1/38 vs. 5/38 vs. 2/38, p=ns) Studiet opfylder kun få kriterier ved kvalitetsvurderingen (-) idet der er manglende oplysninger om blindingsmetoden, grupperne ikke blev behandlet ens (bortset fra den undersøgte behandling) og relevante slutresultater ikke er troværdigt målt Evidensniveau 1b og anbefaling B* Carnaby et al. (31) RCT: langtidseffekt (seks mdr.) af tre graduerede interventioner på pneumonifrekvens hos 306 deltagere (ca. 70 år) med apopleksi i den akutte fase og dysfagi. Typerne af modificeret kost og væske er ikke beskrevet. Standard behandling vs. lav-intensiv (råd/vejledning om sikker synkning samt om modificeret kost og væske x 3/uge) vs. høj-intensiv (råd/vejledning om sikker synkning samt om modificeret kost og væske x 5/uge) Forskel mellem hhv. standard, lav-intensiv og høj-intensiv i forhold til aspirationspneumoni (48 vs. 26 vs. 28 tilfælde, p=0,003) samt død/institutionalisering (49 vs. 36 vs. 36 tilfælde, p=0,06). Intensiv behandling (lav-intensiv slås sammen med høj-intensiv) vs. standard behandling reducerede bl.a. risiko for aspirationspneumoni (RR 0,56 (0,41-0,76) samt død/institutionalisering (RR 0,73 (0,55-0,97) De fleste kriterier ved kvalitetsvurderingen er opfyldt (+/+). Evidensniveau 1b og anbefaling A Side 8

9 Side 9

Kost med modificeret konsistens et godt tilbud ved dysfagi?

Kost med modificeret konsistens et godt tilbud ved dysfagi? Kost med modificeret konsistens et godt tilbud ved dysfagi? Anne Marie Beck LIFE Dias 1 Introduktion Følger efter slagtilfælde..kraftigt underernæret. ikke udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med dysfagi

Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med dysfagi Titel Søgeord Arbejdsgruppe Godkendelse Dato Bedømt af Målgruppe Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med dysfagi Hoved søgeord: Ernæring Andre søgeord: Kost-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser Annette Kjærsgaard Ph.d. studerende, MSc, Ergoterapeut Forskningsinitiativerne for Rehabilitering og Aktivitetsstudier/Ergoterapi, Syddansk Universitet Tilknyttet

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med øvre dysfagi CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt dato: 18.06.2012 Revisions dato: 18.11.2014 Ophørs dato:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for synkebesvær Baggrund og formål En velfungerende synkefunktion er afgørende for at bringe mad og drikke fra mundhulen gennem svælget

Læs mere

20. november 2013. slide 1. Patientsikkerhed. Faren ved fejlsynkning. Temarapport om dysfagi fra Patientombuddet

20. november 2013. slide 1. Patientsikkerhed. Faren ved fejlsynkning. Temarapport om dysfagi fra Patientombuddet slide 1 Faren ved fejlsynkning Patientsikkerhed Temarapport om dysfagi fra Patientombuddet 2013 slide 2 De næste 35 minutter Hvad gør patientombuddet Viden om dysfagi fra utilsigtede hændelser Sikkerhedstænkning.

Læs mere

VOLUME-VISCOSITY SWALLOW TEST: EN KLINISK METODE TIL DIAGNOSTICERING AF OROFARYNGEAL DYSFAGI

VOLUME-VISCOSITY SWALLOW TEST: EN KLINISK METODE TIL DIAGNOSTICERING AF OROFARYNGEAL DYSFAGI VOLUME-VISCOSITY SWALLOW TEST: EN KLINISK METODE TIL DIAGNOSTICERING AF OROFARYNGEAL DYSFAGI VOLUME-VISCOSITY SWALLOW TEST (V-VST): EN KLINISK METODE TIL DIAGNOSTICERING AF OROFARYNGEAL DYSFAGI INDLEDNING

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Titel Indeksering Arbejdsgruppe Godkendelse Dato Bedømt af Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med øvre dysfagi Hoved søgeord: Ernæring Indeks søgeord: Kost-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med øvre dysfagi CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt dato: 18.06.2012 Revisions dato: 18.11.2014 Ophørs dato:

Læs mere

MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET KONSISTENS TIL PERSONER MED DYSFAGI

MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET KONSISTENS TIL PERSONER MED DYSFAGI MAD OG DRIKKE MED MODIFICERET TIL PERSONER MED DYSFAGI Af specialergoterapeut senhjerneskadede F.O.T.T. instruktør Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter, klinisk diætist, cand.scient. i Human Ernæring

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med øvre dysfagi

Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med øvre dysfagi Titel Indeksering Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne ( 18 år) personer med øvre dysfagi Hoved søgeord: Ernæring Indeks søgeord: Kost- og væskekonsistens, dysfagi,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Business Case nr. I 30X/01

Business Case nr. I 30X/01 Business Case nr. I 30X/01 Forslagets overskrift: Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi Forslagsstiller: Tværgående gruppe sudfordring (vision): Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi,

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

Dagsorden. Udvikling. Energy intake above 75% of requirement 90% 100% 80% 60% 50% 60% 30% 40% 20% 0% Group 1. 21.01.09-12.02.09

Dagsorden. Udvikling. Energy intake above 75% of requirement 90% 100% 80% 60% 50% 60% 30% 40% 20% 0% Group 1. 21.01.09-12.02.09 Dagsorden Herlevs Herligheder Baggrund for udviklingen af Herlevs Herligheder Målet med Herlevs Herligheder Udvikling, afprøvning, effekt (pilot) Udvikling, afprøvning, effekt (RCT) Implementering Udfordringer/fordele

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1 Evidensbaseret klinisk retningslinje for undersøgelse af dysfagi hos voksne patienter med traumatisk hjerneskade Klinisk sygeplejespecialist Leanne Langhorn Ergoterapeut Eva Eriksen Århus Universitetshospital

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

ATTYLET 3 i 1 PLUS. Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens)

ATTYLET 3 i 1 PLUS. Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens) ATTYLET 3 i 1 PLUS Hjemmelavet koldskål (Sirupskonsistens) ATTYLET 3 i 1 PLUS Toft Care har sammen med sin kliniske diætist udviklet opskriftshæftet ATTYLET 3 i 1 for at give dig inspiration til brugen

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Optimering af sensoriske aspekter af dysfagikosten på Herlev hospital

Optimering af sensoriske aspekter af dysfagikosten på Herlev hospital Optimering af sensoriske aspekter af dysfagikosten på Herlev hospital Af cand. Scient i Gastronomi og Sundhed, Signe Loftager Okkels, forskningsassistent i Enheden for Forskning i Ernæring (EFFECT). Baggrund

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

BCA: Dysfagi. OPI-Platform

BCA: Dysfagi. OPI-Platform BCA: Dysfagi OPI-Platform Hvor er vi i processen fra case til OPI forløb? BCA en er et beslutningsgrundlagt for den offentlige part: BCA en indeholder en mere detaljeret beskrivelse af udfordringen, de

Læs mere

Synkebesvær øger dødelighed

Synkebesvær øger dødelighed Synkebesvær øger dødelighed Ældres risiko for lungebetændelse stiger, hvis de ikke kan synke mad og drikke normalt, og det medfører flere dødsfald. Af Britta Lundqvist tema dysfagi Fire ud af 10, der indlægges

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI OPSPORING, UDREDNING OG UDVALGTE INDSATSER

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI OPSPORING, UDREDNING OG UDVALGTE INDSATSER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI OPSPORING, UDREDNING OG UDVALGTE INDSATSER 2015 Titel National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Dysfagi. Tygge- og synkebesvær. Vi er kendt for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre

Dysfagi. Tygge- og synkebesvær. Vi er kendt for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre Dysfagi Tygge- og synkebesvær Rehabiliteringssektionen Vi er kendt for at få mennesker til at gro - alene og sammen med andre Bevægelse Trivsel Engagement Rummelighed Kompetence Sammenhæng Værdighed Hvad

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte

Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte Anna Lund Jepsen Lektor, ph.d. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi SDU i Esbjerg Evalueringsmetoder Anna Lund Jepsen maj 2008 1 Formålet med at evaluere

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Risikoscoringssystemer også kaldet "Early Warning Score, hvor patientens vitale parametre måles systematisk (McGaughey, Aldernice et al. 2007) Agenda Baggrund

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Oversigt over udvalgte projekter/forskning der beskæftiger sig med forhold relateret til madproduktion på hospitaler.

Oversigt over udvalgte projekter/forskning der beskæftiger sig med forhold relateret til madproduktion på hospitaler. Region Hovedstadens Ernæringskomité 18-10-2013 Bilag til besvarelse af RR spørgsmål nr. 131. Oversigt over udvalgte projekter/forskning der beskæftiger sig med forhold relateret til madproduktion på hospitaler.

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Effekt af to forskellige hjemmetræningsprogrammer til patienter sygemeldt på grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Formål At sammenligne

Læs mere

Denne publikation er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse. Temarapport om dysfagi. - om faren ved fejlsynkning

Denne publikation er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse. Temarapport om dysfagi. - om faren ved fejlsynkning Denne publikation er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse. Temarapport om dysfagi - om faren ved fejlsynkning 2012 Titel: Temarapport om dysfagi Patientombuddet, 15.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 3. maj 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

Ernæring ved tygge- og synkeproblemer Information til personale

Ernæring ved tygge- og synkeproblemer Information til personale Ernæring ved tygge- og synkeproblemer Information til personale Madservice Viborg Hvad er dysfagi? En samlet betegnelse for spiseproblemer. Ordet stammer fra græsk, hvor dys betyder besvær, dårlig, og

Læs mere

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Baggrund Intervention i HPF Randomisering (interventions- & kontrolgruppe) Telemedicinsk måleudstyr Telemedicinske

Læs mere

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Baggrund og struktur for Ringe hjem projektet Lungemedicinsk afdeling i har 2010 søgt

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning kost og træning Øgning af magre kropsvægt, muskelvægt opnås bedst gennem en kombination mellem styrketræning og en sund og varierende kost. Stimuliene

Læs mere

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen Væskedøgn og væskeskema, inkl. nedetidsvæskeskema Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning Version: 1 Forfattere : Faglige eksperter under SFR anæstesiologi,

Læs mere

Flowcharts NKR for behandling af OCD

Flowcharts NKR for behandling af OCD Flowcharts NKR for behandling af OCD Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 701 ) (n = ) (n = 650 ) (n = 51) Inkluderede retningslinjer (n = 0) (n = 51) Forkert studiedesign: (n=47) Forkert setting:

Læs mere

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie 6 Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie Baggrund Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

MINIPROJEKT. Tidlig mobilisering af intensive patienter.

MINIPROJEKT. Tidlig mobilisering af intensive patienter. MINIPROJEKT. Tidlig mobilisering af intensive patienter. BILLEDE BAGGRUND hvorfor netop dette emne? kursist på egen/andre afdelinger, ser mange måder at mobilisere på. undren over forskelle. holdninger

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk

Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk Herlevs Herligheder/Christiansborg Christian Bitz; Anne Marie Beck; Annette Vedelspang;

Læs mere

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL PRIMÆR VS. SEKUNDÆR EFFEKTFORSKNING Primær effektforskning Studium af grunddata. Undersøgelsesdesign afhænger af problemstilling og datamuligheder.

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Notat Til: Fra: Notat til sagen: Det Sociale Udvalg Malene Herbsleb 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Baggrund

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Cost/benefit og effekt af medicingennemgange

Cost/benefit og effekt af medicingennemgange Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 08-08-2017 Cost/benefit og effekt af medicingennemgange Midlertidigt udvalg

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING

MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING DISPOSITION Effektmålinger på det sociale område Forskellige metoder Forskellige data 2 HVORFOR EFFEKTMÅLING? Velfærdsstaten griber ind i flere og flere

Læs mere

Forskning i neurorehabilitering

Forskning i neurorehabilitering Af Trine Schow, Ph.d. forskningsergoterapeut. Afdeling for Ergoterapi, Hvidovre Hospital. Afdeling Stine for Holm, Højt børneergoterapeut Specialiseret, og kandidat i Glostrup Hospital med pædagogisk udefunktion

Læs mere

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha ERNÆRINGSPRODUKTER Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt, og kombineret med

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Confounding. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Confounding. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social medicin Confounding Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Skaberen nøder Mennesket til at spise for derigennem at opretholde Livet, indbyder ham dertil gennem Appetitten, og lønner ham derfor gennem Nydelsen.

Skaberen nøder Mennesket til at spise for derigennem at opretholde Livet, indbyder ham dertil gennem Appetitten, og lønner ham derfor gennem Nydelsen. Skaberen nøder Mennesket til at spise for derigennem at opretholde Livet, indbyder ham dertil gennem Appetitten, og lønner ham derfor gennem Nydelsen. J.-A. Brillat-Savarin s V aforisme i Smagens Fysiologi

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Hvad er en klinisk retningslinje? En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede

Læs mere

HVAD ER EN EFFEKTMÅLING? Mette Deding

HVAD ER EN EFFEKTMÅLING? Mette Deding HVAD ER EN EFFEKTMÅLING? Mette Deding TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG EFTERMÅLINGER 90% af dem, der modtog behandlingen var tilfredse eller meget tilfredse men det siger ikke noget om effekten 75% af dem,

Læs mere