Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014"

Transkript

1 Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni

2 Hvem er de generede naboer? Jeg bor 750 m fra en stor vindmølle og har fået ødelagt min nattesøvn Jeg bor 2 km fra en stor vindmølle og sover godt Jysk Analyse gennemførte i 2012 en analyse vedrørende naboskab til vindmøller. En sammenstilling af de bagvedliggende tal for analysen viser, at der er væsentlig forskel på naboernes oplevelser af naboskabet afhængig af, hvor langt væk fra vindmøllerne de bor. 60% VidenOmVind konkluderer at kun 19 % af naboer føler sig generede af vindmøllestøj, hvilket er klart når man undersøger naboer op til 2 km fra møllerne. Undersøgelsen viser at blandt de nærmeste naboer får 29 % forstyrret deres nattesøvn og 53 % føler sig generede, mens 20 % oplever den lavfrekvente støj helt ude på 2 km afstand. 50% 40% 30% 20% Hører lavfrekvent støj Føler sig generet Forstyrret nattesøvn Undersøgelsen viser også at genegraden ikke afhænger af om man kan se møllerne, men derimod afhænger af afstanden. Man skal helt ud på min. 1,5 km afstand, før andelen af generede naboer kan sammenlignes med det man politisk accepterer for trafikstøj. 10% 0% 750 m 1000 m 1500 m 2000 m Kilde: Jysk Analyse 2012 Undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed, at vindmøller i dag opstilles alt for tæt på naboerne! 2

3 Ville du betale fuld pris for en ejendom, som er nabo til en 150 m høj vindmølle? Vindindustrien påstår, at ingen huskøbere er betænkelige ved at bo tæt på store vindmøller, og at huse tæt på store vindmøller sælges ligeså hurtigt og til samme priser, som huse der ikke ligger tæt på vindmøller. Foreningen Vindmøller med omtanke efterprøvede VidenOmVinds analyser fra Tåsinge og Kyse. I analysen for Tåsinge havde VidenOmVind medtaget ejendomme, der var solgt på auktion, ejendomme med store jordtilliggender, ejendomme, der var solgt før møllerne blev opstillet, samt en ejendom væsentlig udenfor nærområdet. Når der blev korrigeret for disse ejendomme, blev resultatet et ganske andet: Ejendomme UDEN vindmøller som nabo Ejendomme MED vindmøller som nabo Liggetid før salg: 140 dage Salgspriser i gennemsnit kr OVER ejendomsvurderingen Salgspriserne for ejendomme med vindmøller som nabo var i gennemsnit 38% mindre end salgsprisen for ejendomme uden vindmøller som nabo, og liggetiden var næsten dobbelt så lang. Denne video fortæller mere. Ved Kyse benyttede VidenOmVind nabobyen Sandved som kontrolgruppe. VidenOmVind fortæller dog ikke, at der siden årtusindskiftet har stået 13 vindmøller indenfor en radius af 2 km fra Sandved. Denne analyse kan i hvert fald ikke bruges til noget som helst. Se her hvem som står bag VidenOmVind. Liggetid før salg: 299 dage Salgspriser i gennemsnit kr UNDER ejendomsvurderingen Vi har talt med repræsentanter hos forskellige kreditforeninger. Telefonisk indrømmer de, at de er tilbageholdende med, eller helt afvisende overfor, at finansiere huskøb - eller tilbygninger til huse - med beliggenhed tæt på store vindmøller. Nogle ejendomsmæglere har vovet at sætte på skrift, at udsigten til at der kommer store vindmøller tæt på en ejendom, medfører en betydelig lavere ejendomsvurdering, se her. Er dette egentlig ikke ren logik? 3

4 Vindmøller er en god investering for opstiller! 20% af et vindmølleprojekt skal udbydes til vindmøllenaboerne. MEN: Ikke alle naboer KAN købe de tilbudte vindmølleandele. Det kræver nemlig, at man er kreditværdig. Ikke alle naboer ØNSKER at købe vindmølleandele. Mange takker nej, fordi deres livskvalitet og helbred ikke kan købes for penge. Usolgte vindmølleandele falder tilbage til opstiller. Dette har, ifølge Dansk Vindmølleforening, givet anledning til formuleringer i købsaftalerne, som fremhæver usikkerheden i projekterne, hvilket har medført, naboerne ikke tør at købe andele, eller at banker og kreditforeninger har afslået at finansiere naboernes køb af andele. Læs mere her. Vindmøllefundamenter er gigantiske. Det koster millioner af kroner at fjerne hvert fundament. Hvem dækker denne omkostning når vindmøllen tages ned efter års drift? Dette fremgår ofte ikke af byggetilladelsen. Lader vi fundamenterne blive i jorden, og overlader til vores børnebørn at rydde op? Mange vindmølleopstillere tilbyder årlige tilskud til udvalgte lokale foreninger for at sikre sig lokale meningsdanneres opbakning: Et stort beløb at modtage for en forening, et meget lille beløb at give for en vindmølleopstiller. Denne fremgangsmåde har bidraget til at skabe stor splid i mange lokalsamfund. STORE penge på spil Det koster ca. kr. 28 mio. at opstille en 3 MW vindmølle på land. Når møllen er opstillet, kan den sælges for ca. kr. 44 mio. Dette giver en profit til opstiller på ca. kr. 16 mio. Tilskuddet som vindmølleopstiller modtager via PSOafgiften, er ca. kr. 16,5 mio. per 3 MW mølle. Den profit, som projektudvikler modtager ved at opstille og så sælge en vindmølle, svarer således ca. til det statsgaranterede driftstilskud, som vi alle sammen er med til at betale via PSO-afgiften. En byggetilladelse fra kommunen er med statsgaranti ensbetydende med hurtigt tjente penge til opstiller! Hvis vindmølleopstiller vælger selv at eje og drive møllen i hele dens levetid, kan han under forskellige forudsætninger se frem til en profit på helt op til kr. 100 mio. PR. MØLLE, afhængig af el-pris, belåningsgrad og møllens levetid. Klik her for en opstilling af informationer givet af mølleopstiller ved et lokalt projekt. Når man ved, hvor store penge der er at tjene på at opstille en vindmølle, så forstår man, hvorfor vindmølleopstiller kan betale de lokale landmænd en stor overpris for jordleje. 4

5 Er der naboer som klager? Jada, det er der! Ifølge VidenOmVind er der registreret 274 klager på to år (2011 og 2012). VidenOmVinds første undersøgelse af klager omfattede 10 sønderjyske kommuner. Her spurgte man om klager i 2010 og 2012, men af en eller anden grund ikke i Vi gik dem lidt efter i sømmene og fandt ud af følgende: I Esbjerg blev fem møller (dog kun 100 m høje) opført så tidligt som i Kommunen modtog alligevel en klage i 2010/12. Syv kæmpemøller blev opført i Billund i november Kommunen modtog seks klager over disse møller. I Varde blev fire møller opført i slutningen af december 2012, og der nåede alligevel at blive registreret en klage inden årsskiftet. I Åbenrå, helt på grænsen til Tyskland, blev der opført fem store møller i 2010, som ingen har klaget over. Der er også kun én dansk bolig indenfor 1200 m fra møllerne. Denne ligger få hundrede meter fra vindmøller på tysk side, og ejendommen blev handlet efter opsættelsen af møllerne på dansk side. I 2012 stod boligen tom. VidenOmVind fremhæver, at Syddjurs Kommune ikke havde modtaget klager over vindmøller. Forståeligt nok: Der er slet ikke opstillet store vindmøller i Syddjurs Kommune. Der er også andre grunde til ikke at klage: I flere tilfælde bliver der indgået økonomisk forlig med utilfredse naboer, som derved moralsk frasiger sig retten til at klage. I andre tilfælde har naboerne indledt retssager for at få en øget værditabserstatning. Ingen af delene tælles med som klager. Holbæk Kommune har modtaget en del klager og ikke kun fra én nabo, som VidenOmVind påstår. Læs referat af møde mellem elleve husstande og Holbæk Kommune her. 5

6 Er der noget at klage over? Det er desværre oftest spild af tid at klage. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller gælder nemlig kun ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Dette er også tilfældet, selv om møllerne står så tæt på naboer, at de i byggetilladelsen er forudsat støjdæmpede. Hvis vinden blæser mere eller mindre, kan møllerne støje frit, og kommunen kan intet gøre. Se bare det svar som Gitte Torneløkke modtog fra kommunen og som er gengivet her på siden. I Holbæk Kommune har naboerne bl.a. klaget over skrigelyde fra møllerne ved høje vindhastigheder. Selv med loven i hånden, kan kommunen absolut intet gøre læs bare dette referat af et møde mellem kommunen og Miljøstyrelsen her. En vindmøllenabo kan i øvrigt kun klage til kommunen den selvsamme myndighed, som har givet byggetilladelsen til vindmøllen. Den 25. april 2012 Til Gitte Torneløkke Du har spurgt til, om der findes et brev med tilladelse til, at vindmøllerne må køre med højere rotorhastighed ved vindhastigheder over 8 m/s. Støjgrænserne for vindmøllestøj gælder ved 6 m/s og 8 m/s. Tilsynsmyndigheden kan ikke regulere støjen ved andre vindhastigheder. Kommunen er orienteret om, at rotorhastigheden er øget, ved vindhastigheder der er højere end referencevindhastighederne. Det vil sige ved vindhastigheder, som ikke kan reguleres med vindmøllebekendtgørelse, så derfor har kommunen ikke givet en tilladelse. Venlig hilsen Miljøsagsbehandler Pia Ellegaard Jørgensen Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Kontrolmålingen af kildestøjen for de elektronisk styrede, moderne møller kan kun foretages én gang årligt, og tidspunktet skal på forhånd aftales med vindmølleopstiller! 6

7 Støjer store møller ikke mere end små? VidenOmVind angiver, at store møller ikke udsender forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj, end de små møller gør. Det er tilnærmelsesvis korrekt. Det er dog også ligegyldigt idet det er den støj naboerne oplever der har betydning. Som professor i akustik ved Ålborg Universitet, Henrik Møller, har udtalt, at dette i alle tilfælde er en skindiskussion: De høje frekvenser dæmpes mere ved lydudbredelsen, dvs. at de lave frekvenser når længere væk end de høje. Og da afstanden til naboerne skal være større, for at store møller kan nå ned på grænseværdierne, så bliver støjen fra store møller under alle omstændigheder mere lavfrekvent, når den rammer naboerne, end støjen fra de mindre møller. En undersøgelse udført i 2008 af Delta og Ålborg Universitet viste allerede der, at den beregnede støjbelastning ved naboerne langt overskrider de 20 db lavfrekvent støj der er tilladt. Ved fortrolige beregninger i 2011 fandt Miljøstyrelsen det samme. Herefter ændrede man beregningsformlen så tallet kom ned på 20 således at møllerne i dag må stå på samme afstand. Den reelle støjbelastning i naboernes soveværelser dog ikke ændret sig. Dette kan du læse mere om her. Fup frem for fakta Vestas påstod i deres højlydte Act on Facts -kampagne, at en stor vindmølle ikke larmer mere end et køleskab og beviste derved, at de selv har morderligt svært ved at forholde sig til fakta. Forskerne i akustik ved Ålborg Universitet havde følgende at sige om den uhyrlige påstand: Det er nok de færreste naboer til vindmøller, der kan genkende sammenligningen, og det er da også det rene vrøvl. En vindmølle udsender flere millioner gange så meget støj som et køleskab, og selv på 400 meters afstand larmer vindmøllen meget mere end et køleskab` `Vindmøllen larmer ikke mindre end køleskabet, men mere end 10 decibel mere. Vestas har tilsyneladende sammenlignet køleskabets kildestøj med vindmøllens lydtryk - og det går altså ikke. Øv, så er jeg alligevel ekstremt lydsvag i forhold til en kæmpevindmølle Bo Søndergaard i Grontmij, som stod bag den undersøgelse som VidenOmVind henviser til, har efterfølgende indrømmet at store vindmøller støjer mere end små vindmøller, ingen tvivl om det, også i det lavfrekvente område. 7

8 Hvorfor virker støjbekendtgørelsen ikke? Først og fremmest fordi den ikke MÅ virke! Hvis den virkede, ville det jo medføre begrænsninger for, hvor man må opstille vindmøller og for hvor mange møller man kan opstille på land. Og sådanne begrænsninger har man ikke ønsket. I referatet af et indledende møde om støjbekendtgørelsen mellem repræsentanter fra vindindustrien og Miljøstyrelsen, skriver Miljøstyrelsen således bl.a. følgende (læs hele referatet her) : Grænseværdien skal nok være den samme ved 6 og 8 m/s; det vil være fint hvis den hedder 20 db men det afhænger af den overordnede målsætning, nemlig at den nye grænseværdi ikke må medføre nye begrænsninger for vindmøller. Det der kan lade sig gøre at etablere i dag skal også kunne lade sig gøre efter sommer; det er en udfordring. Grænseværdien for indendørs lavfrekvent støj blev vedtaget til 20 db. Men som professor i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, udtaler: Hvis de 20 db faktisk blev overholdt, ville det være helt fint, men man har udformet reglerne sådan, at grænserne ikke baseres på rent faktiske indendørs målinger. I stedet foretager man en støjmåling tæt på møllen og beregner, hvor meget støjen vil være uden for huset. Til sidst trækker man så et lydisoleringstal fra, og dette tal er kunstigt højt, så man er sikker på at nå et lavt tal for den anslåede støj inde i huset. VidenOmVind og andre repræsentanter for vindindustrien påstår i offentligheden, at det er i orden, at støjgrænserne kun er fastsat for 6 og 8 m/s, fordi det er ved 8 m/s, at vindmøller larmer mest. I deres høringssvar til Vindmøllebekendtgørelsen i 2006, skriver Vestas dog følgende meget bemærkelsesværdige anbefaling: Anvendelse af grænseværdier ved specifikke vindhastigheder på 6 hhv. 8 m/s er ikke sammenlignelige med møllens støjemission. Grænserne bør udlægges således at grænsen ved 6 m/s er gældende for alle vindhastigheder mindre end 6 m/s. Herefter bør grænseværdien stige lineært op til 8 m/s. Over 8 m/s kan enten fortsættes med en lineært stigende grænseværdi, eller der kan anvendes ingen grænseværdi. Ikke at have nogen grænseværdi vil være at foretrække. Eneste ikke anvendelige option er, at grænseværdien ved 8 m/s gælder for alle vindhastigheder over 8 m/s. Dette tyder på, at vindindustrien er vel vidende om, at vindmøllerne støjer mere ved højere vindhastigheder end 8 m/s. Vestas fik dog sin vilje, således at der ikke er nogen grænseværdi over 8 m/s, og møllerne må støje fuldstændig frit ved de højere vindhastigheder. Hele dokumentet kan læses her. Henrik Møller, professor i akustik, Aalborg Universitet 8

9 Er støjkravene ufravigelige og skrappe? På overfladen har vi en støjbekendtgørelse med det VidenOmVind kalder ufravigelige krav. Men denne ufravigelighed gælder altså kun ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s. Ved alle andre vindhastigheder er støjbekendtgørelsen absolut fravigelig den er ikke en gang gældende! Sådan sættes støjbekendtgørelsen de facto ud af kraft 1. Støjgrænserne er kun defineret ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund. Vindhastigheden måles i øvrigt ikke, men beregnes med voldsom usikkerhed. 2. Støjbelastningen ude ved naboboligen måles ikke, men beregnes med en stor usikkerhed. Beregningerne er baseret på tal, der er svære at kontrollere og at få aktindsigt i. For anden industri gælder skærpede støjregler om natten, nemlig 35 db(a). Vindmøllerne må dog stadig støje hhv. 39 og 44 db(a) om natten og stadig fuldstændig frit når der blæser med alle andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. De fleste støjkilder, såsom trafikstøj, stilner af om natten. Det gør vindmøllerne ikke, snarere tvært imod. Atmosfæriske forhold gør nemlig, at støj fra vindmøller høres tydeligere og opleves som allermest generende om natten. 3. Ved kontrol af møllen foretages en måling ved møllen efterfulgt af en beregning af støjen hos naboen. Kontrollen pålægges mølleejer selv, og vil derfor være varslet (dvs. på et tidspunkt aftalt med mølleejer). Udover almindelig usikkerhed ved beregningen, gives der ved kontrolberegning et tillæg på 2 db dvs. at den indendørs lavfrekvente støj kan være op til 24 db når møllen er stillet op. 4. Naboerne kan kun klage over en vindmølle til kommunen; den kommune, som samtidig er den myndighed, som har planlagt for vindmøllen, har godkendt den og er blevet betalt for opstillingen af vindmøllen, og hvis afgørelse ikke kan ankes til anden myndighed. Under udarbejdelsen af vindmøllebekendtgørelsen har der aldrig medvirket hverken læger eller akustikere til trods for at den sætter støjgrænser, der skal sikre, at mennesker ikke får ødelagt deres helbred. 9

10 Sidder generne i hovedet? VidenOmVind påstår faktisk, at vindmøllenaboerne ikke egentlig er generede af vindmøllerne, men at de blot bilder sig ind, at de er generede og er blevet syge, fordi andre har fortalt dem, at de er det. Er dette en plausibel forklaring? Så meget ved vi videnskabeligt: Vindmøller støjer. Alt støj af en given styrke og over en given tid er skadelig. Støj forstyrrer vores søvn. Dels bliver perioderne med dyb søvn mindre, og vi vågner oftere. Søvnproblemer over tid giver bl.a. øget risiko for forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, slagtilfælde, fedme, depression, ADHD og nedsat livskvalitet. Ifølge Miljøstyrelsen koster trafikstøj hvert eneste år mellem 200 og 500 danskere livet, mens støjen er medvirkende til mellem 800 og indlæggelser. Desuden medfører trafikstøj også alvorlige gener og helbredslidelser som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjerte-/karsygdomme, hormonelle påvirkninger, stress og søvnproblemer. Dertil kommer, at børn udsat for vedvarende støj har forøget risiko for indlæringsproblemer. Er det ikke forventeligt, at de helbredsrisici, som vi ved følger af trafikstøj, også følger af vindmøllestøj? Cheflæge ved Sundhedsstyrelsen, Hilde Balling, Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, juli 2012: Stress udløst af trafikstøj og mulige søvnforstyrrelser menes at kunne give hjerte-kar-lidelser. Om det også gælder ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj er ikke undersøgt og det kan derfor ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Der kan naturligvis senere vise sig at være negative helbredseffekter af vindmøllestøj. Miljøminister Ida Aukens svar på samrådsspørgsmål den : Der foreligger ikke epidemiologiske undersøgelser af vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom, så effekter på hjerte-kar-systemet ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj kan derfor ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Undersøgelsen fra Jysk Analyse viser, at støjgrænserne for vindmøller tillader, at ca. 30% af de nærmeste naboer har søvnbesvær og ca. 50% af naboerne er generede af støjen fra vindmøllerne. Det er 4 gange så mange naboer, der er generede, som ved trafikstøj. 10

11 Videnskabeligt belæg for hvad? Vi bruger 1,6 mio. kr. på at undersøge den helbredsrisiko og de vindmøller, som vi er sikre på vil vise, at der ikke er nogen sammenhæng. Mens undersøgelsen pågår, bruger vi 20 mio. kr. på at forske i og bekæmpe naboernes modstand Der er ikke videnskabeligt belæg for at hævde, at der er en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følge-virkninger, siger vindindustrien. Nu er der altså heller ikke belæg for at hævde, at der IKKE er en sammenhæng. Det er nemlig aldrig blevet undersøgt! Både sundhedsministeren og miljøministeren indrømmede dette, da de offentliggjorde nyheden om, at der bliver igangsat en videnskabelig registerundersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdomme. Helbredsundersøgelsen lyder som en relevant og god nyhed, men vil den igangværende registerundersøgelse, hvor man i al hovedsag ser på historiske data for små vindmøller, kunne afdække en sådan sammenhæng for de store vindmøller? Desværre, nej. Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen, har da også udtalt følgende: Vi vil ikke kunne (undersøge) på de langsigtede effekter, fordi kæmpevindmøllerne ikke har været på dansk jord i så lang tid endnu. Vi vil måske kunne kigge på akut-effekter, om de vil kunne udløse hjertekarsygdomme. Hvis målet med undersøgelsen er, IKKE at få viden om de store vindmøllers effekt på naboernes helbred, er det smart at gøre som man har gjort, og begrænse sig til en registerundersøgelse baseret på historiske data for mindre møller. I Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller vil vi dog gerne have mere viden, bl.a. om hvilke støjkrav og hvilken afstand som er den forsvarlige mellem de store vindmøller og naboerne. Dette ved vi jo ikke i dag. Her kan du læse det brev, som vi har skrevet til de ansvarlige for helbredsundersøgelsen. Naboerne beder om ærlige svar men bydes Brød og Skuespil Det er svært at finde forskningsmidler til en anstændig helbredsundersøgelse. Anderledes stiller det sig, når det gælder om at finde midler til at bekæmpe naboernes modstand. Der er både Vindmøllesekretariatet, VidenOmVind, Vindmøllerejseholdet og Vindmølleberedskabet, som alle rådgiver kommunerne og påvirker opinionen med læserbreve og gode historier. Vestas alene har haft 100 spindoktorer og 20 medarbejdere i en Government Relations afdeling, som har arbejdet for at påvirke regeringer og den danske lovgivning. Projekt Wind2050 er fornylig blevet bevilget 20 mio. kr. til at kortlægge og imødekomme naboernes modstand. Senest har Miljøministeriet hyret konsulentfirmaet Antropologerne for at bringe de utilfredse naboer til tavshed. De har anbefalet, at invitere naboer og andre parter til middag og selskabslege på det lokale gods, hvis ejer som regel er involveret i vindmølleplanerne. Der skal skåles og hilses på, med nik, ord og kiggen hinanden i øjnene, og sikres, at der hele tiden skænkes i glassene. Brød og skuespil til naboerne skal nok passivisere dem, så vi kan stille vores vindmøller op i fred 11

12 Gør vindmøllerne en forskel? For CO2 udslippet? Nej. Det er for længst blevet klart, at opstillingen af flere vindmøller i Danmark ikke reducerer klodens udslip af CO2 med et eneste gram. Bl.a. vores økonomiske vismænd har sagt dette højt og tydeligt. Når det ikke blæser, producerer vi for lidt, og så må der importeres mere kulkraft og atomkraft fra udlandet. Takket været os vindmøller får danskerne nu 14% atomkraft i stikkontakterne! Når det blæser, producerer vi for meget. Men tænk, vi får fuld betaling for produktionen, inkl. PSO-afgift, selv om de eksporterer vores strøm til en meget lavere pris!! For partikelforureningen? Nej. Den menneskeskabte partikelforurening skønnes kun at udgøre 10% af den samlede partikelforurening i verden vegetation, skovbrande, vulkanudbrud mv. forurener langt mere. En stor del af partikelforureningen i Danmark kommer i øvrigt fra biltrafik, togdrift, flytrafik og brændeovne og importeres luftbåret fra andre lande. Den reduktion af partikelforurening, som opstillingen af vindmøller på land i Danmark medfører, er helt mikroskopisk, hvis den overhovedet er til at få øje på. For arbejdsmarkedet? Ja, negativt! I Danmark betaler vi verdens højeste pris for el. Dansk Industri har længe sagt, at PSO-afgiften er direkte ødelæggende for danske industrivirksomheder, og en direkte årsag til, at mange virksomheder flytter ud af Danmark eller lægger investeringer i udlandet hellere end i Danmark. Senest er Dansk Erhverv kommet på banen og siger, at PSO-afgiften også har negativ indflydelse på de danske serviceerhverv, såsom handel og turisme. I Spanien beregnede forskere i 2009 at hver skabte grønne arbejdsplads kostede 2,2 arbejdspladser i andre sektorer. Det samme mentes at være tilfælde i andre lande. I 2014 betaler vi kr. 7,6 milliarder i PSO-afgift. Dette beløb stiger for hver eneste vindmølle, der stilles op. For de samme milliarder kunne vi få flere i arbejde, hvis vi brugte dem på noget andet. Vi kunne f.eks i højere grad understøtte energi-renoveringen af den ældre boligmasse. For investorerne? Ja! De professionelle, grønne investorer tjener rigtig mange penge - betalt af den almindelige danske borger og den helt almindelige virksomhed. For forsyningssikkerheden? Ja, negativt! Danmark er blevet et af tre lande i Europa i kategorien ekstremt afhængig af elimport. Vindmøller producerer el som vinden blæser. Når det blæser, producerer vindmøllerne for meget el, og vi må sælge den til udlandet til en lav pris for at komme af med al strømmen som vi danskere i øvrigt betaler fuld pris og PSO-afgift for, at vindmøllerne skal producere. Når vinden ikke blæser, må vi importere strøm fra udlandet, og så importerer vi både kulkraft og atomkraft. På grund af vindmøllerne, udgør atomkraft nu 14% af den strøm vi får leveret i vores stikkontakter, og det er en stigning fra 1-3% for kun tre år siden. For naboerne? Ja, negativt! De må leve med gener, søvnforstyrrelser og måske helbredsproblemer forårsaget af vindmøllerne samt reducerede ejendomsværdier og ødelagte landskaber. Dansk energipolitik anno 2014: Vi bliver ved med at stille vindmøller op, så vi kan lukke flere effektive og forholdsmæssigt rene, danske kulkraftværker og eksportere mere dyrt produceret vind-el til dumpingpris og importere mere beskidt kulkraft og atomkraft, afhængig af hvordan vinden den blæser!! Dertil oplever naboerne, at deres egne demokratiske institutioner bliver brugt imod dem, fx ved udformningen af støjbekendtgørelsen. 12

13 Danmark skal være et fuldskalalaboratorium for vindkraft og vi skal gå foran alle andre, koste hvad det vil.. Danmark som foregangsland I Spanien reducerer vi også tilskuddene til vindmøller I Polen glæder vi os over de billige CO2-kvoter og fyrer med kul I Tyskland har vi indset, at vindmøller har behov for masser af back-up og vi bygger nu 24 nye kulkraftværker Vindmølletilskuddene reduceres. I Canada er vi i gang med en meget omfattende helbredsundersøgelse Man fremfører, at Danmark bør være et foregangsland og støtte vedvarende energi i kvotesektoren, selv om det ikke har en direkte CO2-effekt. Herved kan vi demonstrere, at det ikke er så dyrt at gå langt med omstillingen til vedvarende energi. Argumentet er tvivlsomt: Det kan også være, at Danmark ved at gå foran kommer til at vise, at det er forbundet med betydelige omkostninger at gennemføre en ekstra grøn omstilling For hvilke andre lande vil underminere deres økonomi og følge det danske eksempel og implementere en ekstremt dyr, ineffektiv og usikker energiform, som kræver back-up produktion, truer deres forsyningssikkerhed, forurener deres landskaber og er til stor gene for de mennesker, der bor tæt på? UDEN at man kender noget til helbredsrisikoen ved at gøre dette? Landvindmøller kan måske godt være en del af den fremtidige energiforsyning i Europa, men de skal selvfølgelig ikke stilles op i tætbefolkede lande og værdifulde landskaber eller hvor vindressourcerne ikke er optimale. Mens Danmark smider 96% af forskningsmidlerne til vedvarende energi i kurven for vindkraft og i øvrigt bruger forskningsmidler på at bringe naboerne til tavshed, forsker udlandet i andre, billige og effektive vedvarende energikilder, som i fremtiden KAN erstatte de fossile brændsler. Vi kan jo ikke stoppe udviklingen grundet manglende viden Sundhedsminister Astrid Krag om hvorfor vi skal blive ved med at opstille vindmøller mens helbredsundersøgelsen pågår. I Falmouth, Massachusettes er vindmøller blevet dømt helbredsskadelige i højesteret og må ikke køre om natten eller på søn- og helligdage. I USA satser vi på billig skifergas og reducerer samtidig vores CO2- udslip væsentlig mere end I gør i Europa. 13

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Sendt i søvnskole af vindmøllestøj

Sendt i søvnskole af vindmøllestøj Søvnmangel Sendt i søvnskole af vindmøllestøj Beboere i nærheden af tolv kæmpemøller føler, at deres livskvalitet er blevet væsentligt forringet på grund af søvnforstyrrelser, søvnmangel og andre mærkbare

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om vindmøller

Velkommen til informationsmøde om vindmøller Velkommen til informationsmøde om vindmøller Informationsmøde - Ingen debat - Spørgsmål besvares gerne - Spørgsmål fremsendes skriftligt til: jens@vesterbaek.com Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Støj er noget møg. Også i bilen. Alle hader støj. Undtagen når den kaldes musik. F.eks tonerne fra en muskelsvulmende motor. Af Hans Uffe Christensen, 26. januar

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere