Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014"

Transkript

1 Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni

2 Hvem er de generede naboer? Jeg bor 750 m fra en stor vindmølle og har fået ødelagt min nattesøvn Jeg bor 2 km fra en stor vindmølle og sover godt Jysk Analyse gennemførte i 2012 en analyse vedrørende naboskab til vindmøller. En sammenstilling af de bagvedliggende tal for analysen viser, at der er væsentlig forskel på naboernes oplevelser af naboskabet afhængig af, hvor langt væk fra vindmøllerne de bor. 60% VidenOmVind konkluderer at kun 19 % af naboer føler sig generede af vindmøllestøj, hvilket er klart når man undersøger naboer op til 2 km fra møllerne. Undersøgelsen viser at blandt de nærmeste naboer får 29 % forstyrret deres nattesøvn og 53 % føler sig generede, mens 20 % oplever den lavfrekvente støj helt ude på 2 km afstand. 50% 40% 30% 20% Hører lavfrekvent støj Føler sig generet Forstyrret nattesøvn Undersøgelsen viser også at genegraden ikke afhænger af om man kan se møllerne, men derimod afhænger af afstanden. Man skal helt ud på min. 1,5 km afstand, før andelen af generede naboer kan sammenlignes med det man politisk accepterer for trafikstøj. 10% 0% 750 m 1000 m 1500 m 2000 m Kilde: Jysk Analyse 2012 Undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed, at vindmøller i dag opstilles alt for tæt på naboerne! 2

3 Ville du betale fuld pris for en ejendom, som er nabo til en 150 m høj vindmølle? Vindindustrien påstår, at ingen huskøbere er betænkelige ved at bo tæt på store vindmøller, og at huse tæt på store vindmøller sælges ligeså hurtigt og til samme priser, som huse der ikke ligger tæt på vindmøller. Foreningen Vindmøller med omtanke efterprøvede VidenOmVinds analyser fra Tåsinge og Kyse. I analysen for Tåsinge havde VidenOmVind medtaget ejendomme, der var solgt på auktion, ejendomme med store jordtilliggender, ejendomme, der var solgt før møllerne blev opstillet, samt en ejendom væsentlig udenfor nærområdet. Når der blev korrigeret for disse ejendomme, blev resultatet et ganske andet: Ejendomme UDEN vindmøller som nabo Ejendomme MED vindmøller som nabo Liggetid før salg: 140 dage Salgspriser i gennemsnit kr OVER ejendomsvurderingen Salgspriserne for ejendomme med vindmøller som nabo var i gennemsnit 38% mindre end salgsprisen for ejendomme uden vindmøller som nabo, og liggetiden var næsten dobbelt så lang. Denne video fortæller mere. Ved Kyse benyttede VidenOmVind nabobyen Sandved som kontrolgruppe. VidenOmVind fortæller dog ikke, at der siden årtusindskiftet har stået 13 vindmøller indenfor en radius af 2 km fra Sandved. Denne analyse kan i hvert fald ikke bruges til noget som helst. Se her hvem som står bag VidenOmVind. Liggetid før salg: 299 dage Salgspriser i gennemsnit kr UNDER ejendomsvurderingen Vi har talt med repræsentanter hos forskellige kreditforeninger. Telefonisk indrømmer de, at de er tilbageholdende med, eller helt afvisende overfor, at finansiere huskøb - eller tilbygninger til huse - med beliggenhed tæt på store vindmøller. Nogle ejendomsmæglere har vovet at sætte på skrift, at udsigten til at der kommer store vindmøller tæt på en ejendom, medfører en betydelig lavere ejendomsvurdering, se her. Er dette egentlig ikke ren logik? 3

4 Vindmøller er en god investering for opstiller! 20% af et vindmølleprojekt skal udbydes til vindmøllenaboerne. MEN: Ikke alle naboer KAN købe de tilbudte vindmølleandele. Det kræver nemlig, at man er kreditværdig. Ikke alle naboer ØNSKER at købe vindmølleandele. Mange takker nej, fordi deres livskvalitet og helbred ikke kan købes for penge. Usolgte vindmølleandele falder tilbage til opstiller. Dette har, ifølge Dansk Vindmølleforening, givet anledning til formuleringer i købsaftalerne, som fremhæver usikkerheden i projekterne, hvilket har medført, naboerne ikke tør at købe andele, eller at banker og kreditforeninger har afslået at finansiere naboernes køb af andele. Læs mere her. Vindmøllefundamenter er gigantiske. Det koster millioner af kroner at fjerne hvert fundament. Hvem dækker denne omkostning når vindmøllen tages ned efter års drift? Dette fremgår ofte ikke af byggetilladelsen. Lader vi fundamenterne blive i jorden, og overlader til vores børnebørn at rydde op? Mange vindmølleopstillere tilbyder årlige tilskud til udvalgte lokale foreninger for at sikre sig lokale meningsdanneres opbakning: Et stort beløb at modtage for en forening, et meget lille beløb at give for en vindmølleopstiller. Denne fremgangsmåde har bidraget til at skabe stor splid i mange lokalsamfund. STORE penge på spil Det koster ca. kr. 28 mio. at opstille en 3 MW vindmølle på land. Når møllen er opstillet, kan den sælges for ca. kr. 44 mio. Dette giver en profit til opstiller på ca. kr. 16 mio. Tilskuddet som vindmølleopstiller modtager via PSOafgiften, er ca. kr. 16,5 mio. per 3 MW mølle. Den profit, som projektudvikler modtager ved at opstille og så sælge en vindmølle, svarer således ca. til det statsgaranterede driftstilskud, som vi alle sammen er med til at betale via PSO-afgiften. En byggetilladelse fra kommunen er med statsgaranti ensbetydende med hurtigt tjente penge til opstiller! Hvis vindmølleopstiller vælger selv at eje og drive møllen i hele dens levetid, kan han under forskellige forudsætninger se frem til en profit på helt op til kr. 100 mio. PR. MØLLE, afhængig af el-pris, belåningsgrad og møllens levetid. Klik her for en opstilling af informationer givet af mølleopstiller ved et lokalt projekt. Når man ved, hvor store penge der er at tjene på at opstille en vindmølle, så forstår man, hvorfor vindmølleopstiller kan betale de lokale landmænd en stor overpris for jordleje. 4

5 Er der naboer som klager? Jada, det er der! Ifølge VidenOmVind er der registreret 274 klager på to år (2011 og 2012). VidenOmVinds første undersøgelse af klager omfattede 10 sønderjyske kommuner. Her spurgte man om klager i 2010 og 2012, men af en eller anden grund ikke i Vi gik dem lidt efter i sømmene og fandt ud af følgende: I Esbjerg blev fem møller (dog kun 100 m høje) opført så tidligt som i Kommunen modtog alligevel en klage i 2010/12. Syv kæmpemøller blev opført i Billund i november Kommunen modtog seks klager over disse møller. I Varde blev fire møller opført i slutningen af december 2012, og der nåede alligevel at blive registreret en klage inden årsskiftet. I Åbenrå, helt på grænsen til Tyskland, blev der opført fem store møller i 2010, som ingen har klaget over. Der er også kun én dansk bolig indenfor 1200 m fra møllerne. Denne ligger få hundrede meter fra vindmøller på tysk side, og ejendommen blev handlet efter opsættelsen af møllerne på dansk side. I 2012 stod boligen tom. VidenOmVind fremhæver, at Syddjurs Kommune ikke havde modtaget klager over vindmøller. Forståeligt nok: Der er slet ikke opstillet store vindmøller i Syddjurs Kommune. Der er også andre grunde til ikke at klage: I flere tilfælde bliver der indgået økonomisk forlig med utilfredse naboer, som derved moralsk frasiger sig retten til at klage. I andre tilfælde har naboerne indledt retssager for at få en øget værditabserstatning. Ingen af delene tælles med som klager. Holbæk Kommune har modtaget en del klager og ikke kun fra én nabo, som VidenOmVind påstår. Læs referat af møde mellem elleve husstande og Holbæk Kommune her. 5

6 Er der noget at klage over? Det er desværre oftest spild af tid at klage. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller gælder nemlig kun ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Dette er også tilfældet, selv om møllerne står så tæt på naboer, at de i byggetilladelsen er forudsat støjdæmpede. Hvis vinden blæser mere eller mindre, kan møllerne støje frit, og kommunen kan intet gøre. Se bare det svar som Gitte Torneløkke modtog fra kommunen og som er gengivet her på siden. I Holbæk Kommune har naboerne bl.a. klaget over skrigelyde fra møllerne ved høje vindhastigheder. Selv med loven i hånden, kan kommunen absolut intet gøre læs bare dette referat af et møde mellem kommunen og Miljøstyrelsen her. En vindmøllenabo kan i øvrigt kun klage til kommunen den selvsamme myndighed, som har givet byggetilladelsen til vindmøllen. Den 25. april 2012 Til Gitte Torneløkke Du har spurgt til, om der findes et brev med tilladelse til, at vindmøllerne må køre med højere rotorhastighed ved vindhastigheder over 8 m/s. Støjgrænserne for vindmøllestøj gælder ved 6 m/s og 8 m/s. Tilsynsmyndigheden kan ikke regulere støjen ved andre vindhastigheder. Kommunen er orienteret om, at rotorhastigheden er øget, ved vindhastigheder der er højere end referencevindhastighederne. Det vil sige ved vindhastigheder, som ikke kan reguleres med vindmøllebekendtgørelse, så derfor har kommunen ikke givet en tilladelse. Venlig hilsen Miljøsagsbehandler Pia Ellegaard Jørgensen Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Kontrolmålingen af kildestøjen for de elektronisk styrede, moderne møller kan kun foretages én gang årligt, og tidspunktet skal på forhånd aftales med vindmølleopstiller! 6

7 Støjer store møller ikke mere end små? VidenOmVind angiver, at store møller ikke udsender forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj, end de små møller gør. Det er tilnærmelsesvis korrekt. Det er dog også ligegyldigt idet det er den støj naboerne oplever der har betydning. Som professor i akustik ved Ålborg Universitet, Henrik Møller, har udtalt, at dette i alle tilfælde er en skindiskussion: De høje frekvenser dæmpes mere ved lydudbredelsen, dvs. at de lave frekvenser når længere væk end de høje. Og da afstanden til naboerne skal være større, for at store møller kan nå ned på grænseværdierne, så bliver støjen fra store møller under alle omstændigheder mere lavfrekvent, når den rammer naboerne, end støjen fra de mindre møller. En undersøgelse udført i 2008 af Delta og Ålborg Universitet viste allerede der, at den beregnede støjbelastning ved naboerne langt overskrider de 20 db lavfrekvent støj der er tilladt. Ved fortrolige beregninger i 2011 fandt Miljøstyrelsen det samme. Herefter ændrede man beregningsformlen så tallet kom ned på 20 således at møllerne i dag må stå på samme afstand. Den reelle støjbelastning i naboernes soveværelser dog ikke ændret sig. Dette kan du læse mere om her. Fup frem for fakta Vestas påstod i deres højlydte Act on Facts -kampagne, at en stor vindmølle ikke larmer mere end et køleskab og beviste derved, at de selv har morderligt svært ved at forholde sig til fakta. Forskerne i akustik ved Ålborg Universitet havde følgende at sige om den uhyrlige påstand: Det er nok de færreste naboer til vindmøller, der kan genkende sammenligningen, og det er da også det rene vrøvl. En vindmølle udsender flere millioner gange så meget støj som et køleskab, og selv på 400 meters afstand larmer vindmøllen meget mere end et køleskab` `Vindmøllen larmer ikke mindre end køleskabet, men mere end 10 decibel mere. Vestas har tilsyneladende sammenlignet køleskabets kildestøj med vindmøllens lydtryk - og det går altså ikke. Øv, så er jeg alligevel ekstremt lydsvag i forhold til en kæmpevindmølle Bo Søndergaard i Grontmij, som stod bag den undersøgelse som VidenOmVind henviser til, har efterfølgende indrømmet at store vindmøller støjer mere end små vindmøller, ingen tvivl om det, også i det lavfrekvente område. 7

8 Hvorfor virker støjbekendtgørelsen ikke? Først og fremmest fordi den ikke MÅ virke! Hvis den virkede, ville det jo medføre begrænsninger for, hvor man må opstille vindmøller og for hvor mange møller man kan opstille på land. Og sådanne begrænsninger har man ikke ønsket. I referatet af et indledende møde om støjbekendtgørelsen mellem repræsentanter fra vindindustrien og Miljøstyrelsen, skriver Miljøstyrelsen således bl.a. følgende (læs hele referatet her) : Grænseværdien skal nok være den samme ved 6 og 8 m/s; det vil være fint hvis den hedder 20 db men det afhænger af den overordnede målsætning, nemlig at den nye grænseværdi ikke må medføre nye begrænsninger for vindmøller. Det der kan lade sig gøre at etablere i dag skal også kunne lade sig gøre efter sommer; det er en udfordring. Grænseværdien for indendørs lavfrekvent støj blev vedtaget til 20 db. Men som professor i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, udtaler: Hvis de 20 db faktisk blev overholdt, ville det være helt fint, men man har udformet reglerne sådan, at grænserne ikke baseres på rent faktiske indendørs målinger. I stedet foretager man en støjmåling tæt på møllen og beregner, hvor meget støjen vil være uden for huset. Til sidst trækker man så et lydisoleringstal fra, og dette tal er kunstigt højt, så man er sikker på at nå et lavt tal for den anslåede støj inde i huset. VidenOmVind og andre repræsentanter for vindindustrien påstår i offentligheden, at det er i orden, at støjgrænserne kun er fastsat for 6 og 8 m/s, fordi det er ved 8 m/s, at vindmøller larmer mest. I deres høringssvar til Vindmøllebekendtgørelsen i 2006, skriver Vestas dog følgende meget bemærkelsesværdige anbefaling: Anvendelse af grænseværdier ved specifikke vindhastigheder på 6 hhv. 8 m/s er ikke sammenlignelige med møllens støjemission. Grænserne bør udlægges således at grænsen ved 6 m/s er gældende for alle vindhastigheder mindre end 6 m/s. Herefter bør grænseværdien stige lineært op til 8 m/s. Over 8 m/s kan enten fortsættes med en lineært stigende grænseværdi, eller der kan anvendes ingen grænseværdi. Ikke at have nogen grænseværdi vil være at foretrække. Eneste ikke anvendelige option er, at grænseværdien ved 8 m/s gælder for alle vindhastigheder over 8 m/s. Dette tyder på, at vindindustrien er vel vidende om, at vindmøllerne støjer mere ved højere vindhastigheder end 8 m/s. Vestas fik dog sin vilje, således at der ikke er nogen grænseværdi over 8 m/s, og møllerne må støje fuldstændig frit ved de højere vindhastigheder. Hele dokumentet kan læses her. Henrik Møller, professor i akustik, Aalborg Universitet 8

9 Er støjkravene ufravigelige og skrappe? På overfladen har vi en støjbekendtgørelse med det VidenOmVind kalder ufravigelige krav. Men denne ufravigelighed gælder altså kun ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s. Ved alle andre vindhastigheder er støjbekendtgørelsen absolut fravigelig den er ikke en gang gældende! Sådan sættes støjbekendtgørelsen de facto ud af kraft 1. Støjgrænserne er kun defineret ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund. Vindhastigheden måles i øvrigt ikke, men beregnes med voldsom usikkerhed. 2. Støjbelastningen ude ved naboboligen måles ikke, men beregnes med en stor usikkerhed. Beregningerne er baseret på tal, der er svære at kontrollere og at få aktindsigt i. For anden industri gælder skærpede støjregler om natten, nemlig 35 db(a). Vindmøllerne må dog stadig støje hhv. 39 og 44 db(a) om natten og stadig fuldstændig frit når der blæser med alle andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. De fleste støjkilder, såsom trafikstøj, stilner af om natten. Det gør vindmøllerne ikke, snarere tvært imod. Atmosfæriske forhold gør nemlig, at støj fra vindmøller høres tydeligere og opleves som allermest generende om natten. 3. Ved kontrol af møllen foretages en måling ved møllen efterfulgt af en beregning af støjen hos naboen. Kontrollen pålægges mølleejer selv, og vil derfor være varslet (dvs. på et tidspunkt aftalt med mølleejer). Udover almindelig usikkerhed ved beregningen, gives der ved kontrolberegning et tillæg på 2 db dvs. at den indendørs lavfrekvente støj kan være op til 24 db når møllen er stillet op. 4. Naboerne kan kun klage over en vindmølle til kommunen; den kommune, som samtidig er den myndighed, som har planlagt for vindmøllen, har godkendt den og er blevet betalt for opstillingen af vindmøllen, og hvis afgørelse ikke kan ankes til anden myndighed. Under udarbejdelsen af vindmøllebekendtgørelsen har der aldrig medvirket hverken læger eller akustikere til trods for at den sætter støjgrænser, der skal sikre, at mennesker ikke får ødelagt deres helbred. 9

10 Sidder generne i hovedet? VidenOmVind påstår faktisk, at vindmøllenaboerne ikke egentlig er generede af vindmøllerne, men at de blot bilder sig ind, at de er generede og er blevet syge, fordi andre har fortalt dem, at de er det. Er dette en plausibel forklaring? Så meget ved vi videnskabeligt: Vindmøller støjer. Alt støj af en given styrke og over en given tid er skadelig. Støj forstyrrer vores søvn. Dels bliver perioderne med dyb søvn mindre, og vi vågner oftere. Søvnproblemer over tid giver bl.a. øget risiko for forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, slagtilfælde, fedme, depression, ADHD og nedsat livskvalitet. Ifølge Miljøstyrelsen koster trafikstøj hvert eneste år mellem 200 og 500 danskere livet, mens støjen er medvirkende til mellem 800 og indlæggelser. Desuden medfører trafikstøj også alvorlige gener og helbredslidelser som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjerte-/karsygdomme, hormonelle påvirkninger, stress og søvnproblemer. Dertil kommer, at børn udsat for vedvarende støj har forøget risiko for indlæringsproblemer. Er det ikke forventeligt, at de helbredsrisici, som vi ved følger af trafikstøj, også følger af vindmøllestøj? Cheflæge ved Sundhedsstyrelsen, Hilde Balling, Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, juli 2012: Stress udløst af trafikstøj og mulige søvnforstyrrelser menes at kunne give hjerte-kar-lidelser. Om det også gælder ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj er ikke undersøgt og det kan derfor ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Der kan naturligvis senere vise sig at være negative helbredseffekter af vindmøllestøj. Miljøminister Ida Aukens svar på samrådsspørgsmål den : Der foreligger ikke epidemiologiske undersøgelser af vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom, så effekter på hjerte-kar-systemet ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj kan derfor ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Undersøgelsen fra Jysk Analyse viser, at støjgrænserne for vindmøller tillader, at ca. 30% af de nærmeste naboer har søvnbesvær og ca. 50% af naboerne er generede af støjen fra vindmøllerne. Det er 4 gange så mange naboer, der er generede, som ved trafikstøj. 10

11 Videnskabeligt belæg for hvad? Vi bruger 1,6 mio. kr. på at undersøge den helbredsrisiko og de vindmøller, som vi er sikre på vil vise, at der ikke er nogen sammenhæng. Mens undersøgelsen pågår, bruger vi 20 mio. kr. på at forske i og bekæmpe naboernes modstand Der er ikke videnskabeligt belæg for at hævde, at der er en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følge-virkninger, siger vindindustrien. Nu er der altså heller ikke belæg for at hævde, at der IKKE er en sammenhæng. Det er nemlig aldrig blevet undersøgt! Både sundhedsministeren og miljøministeren indrømmede dette, da de offentliggjorde nyheden om, at der bliver igangsat en videnskabelig registerundersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdomme. Helbredsundersøgelsen lyder som en relevant og god nyhed, men vil den igangværende registerundersøgelse, hvor man i al hovedsag ser på historiske data for små vindmøller, kunne afdække en sådan sammenhæng for de store vindmøller? Desværre, nej. Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen, har da også udtalt følgende: Vi vil ikke kunne (undersøge) på de langsigtede effekter, fordi kæmpevindmøllerne ikke har været på dansk jord i så lang tid endnu. Vi vil måske kunne kigge på akut-effekter, om de vil kunne udløse hjertekarsygdomme. Hvis målet med undersøgelsen er, IKKE at få viden om de store vindmøllers effekt på naboernes helbred, er det smart at gøre som man har gjort, og begrænse sig til en registerundersøgelse baseret på historiske data for mindre møller. I Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller vil vi dog gerne have mere viden, bl.a. om hvilke støjkrav og hvilken afstand som er den forsvarlige mellem de store vindmøller og naboerne. Dette ved vi jo ikke i dag. Her kan du læse det brev, som vi har skrevet til de ansvarlige for helbredsundersøgelsen. Naboerne beder om ærlige svar men bydes Brød og Skuespil Det er svært at finde forskningsmidler til en anstændig helbredsundersøgelse. Anderledes stiller det sig, når det gælder om at finde midler til at bekæmpe naboernes modstand. Der er både Vindmøllesekretariatet, VidenOmVind, Vindmøllerejseholdet og Vindmølleberedskabet, som alle rådgiver kommunerne og påvirker opinionen med læserbreve og gode historier. Vestas alene har haft 100 spindoktorer og 20 medarbejdere i en Government Relations afdeling, som har arbejdet for at påvirke regeringer og den danske lovgivning. Projekt Wind2050 er fornylig blevet bevilget 20 mio. kr. til at kortlægge og imødekomme naboernes modstand. Senest har Miljøministeriet hyret konsulentfirmaet Antropologerne for at bringe de utilfredse naboer til tavshed. De har anbefalet, at invitere naboer og andre parter til middag og selskabslege på det lokale gods, hvis ejer som regel er involveret i vindmølleplanerne. Der skal skåles og hilses på, med nik, ord og kiggen hinanden i øjnene, og sikres, at der hele tiden skænkes i glassene. Brød og skuespil til naboerne skal nok passivisere dem, så vi kan stille vores vindmøller op i fred 11

12 Gør vindmøllerne en forskel? For CO2 udslippet? Nej. Det er for længst blevet klart, at opstillingen af flere vindmøller i Danmark ikke reducerer klodens udslip af CO2 med et eneste gram. Bl.a. vores økonomiske vismænd har sagt dette højt og tydeligt. Når det ikke blæser, producerer vi for lidt, og så må der importeres mere kulkraft og atomkraft fra udlandet. Takket været os vindmøller får danskerne nu 14% atomkraft i stikkontakterne! Når det blæser, producerer vi for meget. Men tænk, vi får fuld betaling for produktionen, inkl. PSO-afgift, selv om de eksporterer vores strøm til en meget lavere pris!! For partikelforureningen? Nej. Den menneskeskabte partikelforurening skønnes kun at udgøre 10% af den samlede partikelforurening i verden vegetation, skovbrande, vulkanudbrud mv. forurener langt mere. En stor del af partikelforureningen i Danmark kommer i øvrigt fra biltrafik, togdrift, flytrafik og brændeovne og importeres luftbåret fra andre lande. Den reduktion af partikelforurening, som opstillingen af vindmøller på land i Danmark medfører, er helt mikroskopisk, hvis den overhovedet er til at få øje på. For arbejdsmarkedet? Ja, negativt! I Danmark betaler vi verdens højeste pris for el. Dansk Industri har længe sagt, at PSO-afgiften er direkte ødelæggende for danske industrivirksomheder, og en direkte årsag til, at mange virksomheder flytter ud af Danmark eller lægger investeringer i udlandet hellere end i Danmark. Senest er Dansk Erhverv kommet på banen og siger, at PSO-afgiften også har negativ indflydelse på de danske serviceerhverv, såsom handel og turisme. I Spanien beregnede forskere i 2009 at hver skabte grønne arbejdsplads kostede 2,2 arbejdspladser i andre sektorer. Det samme mentes at være tilfælde i andre lande. I 2014 betaler vi kr. 7,6 milliarder i PSO-afgift. Dette beløb stiger for hver eneste vindmølle, der stilles op. For de samme milliarder kunne vi få flere i arbejde, hvis vi brugte dem på noget andet. Vi kunne f.eks i højere grad understøtte energi-renoveringen af den ældre boligmasse. For investorerne? Ja! De professionelle, grønne investorer tjener rigtig mange penge - betalt af den almindelige danske borger og den helt almindelige virksomhed. For forsyningssikkerheden? Ja, negativt! Danmark er blevet et af tre lande i Europa i kategorien ekstremt afhængig af elimport. Vindmøller producerer el som vinden blæser. Når det blæser, producerer vindmøllerne for meget el, og vi må sælge den til udlandet til en lav pris for at komme af med al strømmen som vi danskere i øvrigt betaler fuld pris og PSO-afgift for, at vindmøllerne skal producere. Når vinden ikke blæser, må vi importere strøm fra udlandet, og så importerer vi både kulkraft og atomkraft. På grund af vindmøllerne, udgør atomkraft nu 14% af den strøm vi får leveret i vores stikkontakter, og det er en stigning fra 1-3% for kun tre år siden. For naboerne? Ja, negativt! De må leve med gener, søvnforstyrrelser og måske helbredsproblemer forårsaget af vindmøllerne samt reducerede ejendomsværdier og ødelagte landskaber. Dansk energipolitik anno 2014: Vi bliver ved med at stille vindmøller op, så vi kan lukke flere effektive og forholdsmæssigt rene, danske kulkraftværker og eksportere mere dyrt produceret vind-el til dumpingpris og importere mere beskidt kulkraft og atomkraft, afhængig af hvordan vinden den blæser!! Dertil oplever naboerne, at deres egne demokratiske institutioner bliver brugt imod dem, fx ved udformningen af støjbekendtgørelsen. 12

13 Danmark skal være et fuldskalalaboratorium for vindkraft og vi skal gå foran alle andre, koste hvad det vil.. Danmark som foregangsland I Spanien reducerer vi også tilskuddene til vindmøller I Polen glæder vi os over de billige CO2-kvoter og fyrer med kul I Tyskland har vi indset, at vindmøller har behov for masser af back-up og vi bygger nu 24 nye kulkraftværker Vindmølletilskuddene reduceres. I Canada er vi i gang med en meget omfattende helbredsundersøgelse Man fremfører, at Danmark bør være et foregangsland og støtte vedvarende energi i kvotesektoren, selv om det ikke har en direkte CO2-effekt. Herved kan vi demonstrere, at det ikke er så dyrt at gå langt med omstillingen til vedvarende energi. Argumentet er tvivlsomt: Det kan også være, at Danmark ved at gå foran kommer til at vise, at det er forbundet med betydelige omkostninger at gennemføre en ekstra grøn omstilling For hvilke andre lande vil underminere deres økonomi og følge det danske eksempel og implementere en ekstremt dyr, ineffektiv og usikker energiform, som kræver back-up produktion, truer deres forsyningssikkerhed, forurener deres landskaber og er til stor gene for de mennesker, der bor tæt på? UDEN at man kender noget til helbredsrisikoen ved at gøre dette? Landvindmøller kan måske godt være en del af den fremtidige energiforsyning i Europa, men de skal selvfølgelig ikke stilles op i tætbefolkede lande og værdifulde landskaber eller hvor vindressourcerne ikke er optimale. Mens Danmark smider 96% af forskningsmidlerne til vedvarende energi i kurven for vindkraft og i øvrigt bruger forskningsmidler på at bringe naboerne til tavshed, forsker udlandet i andre, billige og effektive vedvarende energikilder, som i fremtiden KAN erstatte de fossile brændsler. Vi kan jo ikke stoppe udviklingen grundet manglende viden Sundhedsminister Astrid Krag om hvorfor vi skal blive ved med at opstille vindmøller mens helbredsundersøgelsen pågår. I Falmouth, Massachusettes er vindmøller blevet dømt helbredsskadelige i højesteret og må ikke køre om natten eller på søn- og helligdage. I USA satser vi på billig skifergas og reducerer samtidig vores CO2- udslip væsentlig mere end I gør i Europa. 13

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 394 Offentligt

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 394 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 394 Offentligt Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 1 Hvem er de generede naboer? Jeg

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende: (Tillæg til indsigelse område 20.T.06 Fæsted Plantage) Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Vedr.: Forslag og ideer til planlægning for vindmøller i Vordingborg Kommune

Vedr.: Forslag og ideer til planlægning for vindmøller i Vordingborg Kommune Tone Brix-Hansen Engvej 6 4780 Stege Vordingborg Kommune Plan og Byg Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg tekpost@vordingborg.dk Vedr.: Forslag og ideer til planlægning for vindmøller i Vordingborg Kommune

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Sundhedsstyrelsens rolle er beskrevet i 213 213. Sundhedsstyrelsen skal følge sundhedsforholdene og skal holde sig orienteret

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmøller på land - fordele og ulemper. Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther

Vindmøller på land - fordele og ulemper. Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther Vindmøller på land - fordele og ulemper Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther VidenOmVind Organisationer og virksomheder i vindmøllebranchen står bag www.videnomvind.dk Skriftlige kommunikationsprodukter

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Samrådsspørgsmål Ø vedr. helbredsundersøgelse om vindmøllestøj

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Samrådsspørgsmål Ø vedr. helbredsundersøgelse om vindmøllestøj Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 911 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPSHM Sags nr.: 1400908 Dok. Nr.:

Læs mere

Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013:

Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. november 2013 Sagsbehandler Ole Beck Andersen Sagsid 2012-3913 Notat Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg

Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg Kommune Der har i foråret 2016 været afholdt en idéhøring om opstilling af op til 19 møller på op til 150 m i Esbjerg

Læs mere

Fakta i vindmølledebatten

Fakta i vindmølledebatten Fakta i vindmølledebatten Kommunerne spiller en afgørende rolle for at omstille den danske energiforsyning til vedvarende energi. Dialogen i planlægningsprocessen mellem vindmøllenaboer, borgere, politikere

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind februar 2015

Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind februar 2015 Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind februar 2015 JYSK ANALYSE A/S Algade 31, 3. sal 9000 Aalborg Denmark Tlf.: + 45 9811 4090 Fax: +45

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget onsdag d. 4nov. 2015

Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget onsdag d. 4nov. 2015 Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget onsdag d. 4nov. 2015 Naboskabet til kæmpevindmøller har haft katastrofale følger for min virksomhed, medarbejderne, min kone og jeg. 14dage efter at kæmpevindmøllerne

Læs mere

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015 Sakskøbing, den 11. maj 2015 Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Kære Byrådsmedlemmer! Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015 Fællesrådet

Læs mere

Spørgsmålene omfatter følgende forhold:

Spørgsmålene omfatter følgende forhold: Supplerende notat til Resumé af de indkomne bidrag til VVM-redegørelse/miljørapport, Kommuneplantillæg 28 og forslag til lokalplan 25.10.L02 med udkast til Byrådets vurdering af disse Forvaltningen har

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Besvarelser på de spørgsmål fra salen, som vi ikke nåede på borgermødet den 24. juni 2014

Besvarelser på de spørgsmål fra salen, som vi ikke nåede på borgermødet den 24. juni 2014 Besvarelser på de spørgsmål fra salen, som vi ikke nåede på borgermødet den 24. juni 2014 Spg. 1: Ove Knudsen Information er yderst mangelfuld når kun beboere indenfor 900 m får info. Samme info beskriver

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Krav til en ny vindmøllebekendtgørelse

Krav til en ny vindmøllebekendtgørelse Krav til en ny vindmøllebekendtgørelse v/ Tone Brix-Hansen, Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Foretræde for Miljøudvalget den 4. november 2015 1. Støjgrænserne er for høje helt op til

Læs mere

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller. Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller. Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind september/oktober 2012 Resultater Side 2 Blandt de interviewede: Målt

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Nej til vindmøller mellem Sjelle og Skjørring!

Nej til vindmøller mellem Sjelle og Skjørring! Nej til vindmøller mellem Sjelle og Skjørring! Indlæg på borgermøde 23 maj 2012 Galten hallen 1 Indhold Hvem er vi? Derfor er vi imod vindmøller i vores lokalsamfund! Der er alternativer! 2 Hvem er vi?

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ulvemosevej 8, Næsbjerg, 6800 Varde som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 UDPEGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Afstand til boliger, hvor en eller flere borgere har adresse Arealer, der skal friholdes for vindmøller I den endelige udpegning inkluderes

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Status for udbygning og indpasning af vindkraft

Status for udbygning og indpasning af vindkraft Status for udbygning og indpasning af vindkraft Seminar - Vindenergi Danmark, 15. nov. 2013 Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening Indpasning Samtidighed mellem - mål for udbygning - og beslutninger

Læs mere

l Værditab og stavnsbinding x 7 (20.T.07} Brøstrup Skov X lavfrekvent støj X Skyggekast og lysglimt 8 (20.T.08) Rødding Søndermark

l Værditab og stavnsbinding x 7 (20.T.07} Brøstrup Skov X lavfrekvent støj X Skyggekast og lysglimt 8 (20.T.08) Rødding Søndermark Side 1 af 2 Høringssvar til Vejen Kommunes forslag vedrørende vlndtnøllepl~nlægning. {Sæt kr;d-;) Jeg vil som borger i Vejen Kommune gøre Indsigelse imod område( r): l (20.T.01) Jembæk 2 (20.T.02) Holsted

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klinkvej 28, 7323 Give som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81557

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Sagsnr.:01.02.20-P19-3-15. Liste til idehøring Idehøring vindmøller - Haved. 1. Indsendt af: Ib og Viola Mærsk

Sagsnr.:01.02.20-P19-3-15. Liste til idehøring Idehøring vindmøller - Haved. 1. Indsendt af: Ib og Viola Mærsk Sagsnr.:01.02.20-P19-3-15 Liste til idehøring Idehøring vindmøller - Haved 1. Indsendt af: Ib og Viola Mærsk Min ide ved Haved er at man sætter nogle solceller op. Kører man sydpå ser man mange solceller

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

#split# Mulighed for at blive medejer af projektet gennem køberetsordning. Der udbydes mellem 9000-10.000 andele i projektet.

#split# Mulighed for at blive medejer af projektet gennem køberetsordning. Der udbydes mellem 9000-10.000 andele i projektet. #split# Referat Vedrørende : Borgermøde om vindmølleprojekt ved Skovengen Side: 1/5 Journalnr.: 01.02.03-P05-23800-11 Mødedato : 24. august 2015 Deltagere : Sted : Referent : Ca. 50 borgere Møllehuset,

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Tidspunkt: 05-10-2015 10:30:44 Udskrevet af: Bente Kjeldal Jensen Målestoksforhold: 1:3500 200m Husk: data er vejledende. Geodatastyrelsen Bilag 3 Høringssvar

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer. Al støj af en given styrke og over en given 7d er skadelig. Ifølge WHO er støj sundhedsskadelig. Søvnen forstyrres Støj kan medføre hovedpine, stress, Støj forstyrrer

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 154 Offentligt

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 154 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 154 Offentligt Fra: Erik Nielsen [mailto:eri.rig@mail.dk] Sendt: 16. januar 2014 23:32 Til: Lene Gregersen Kaasgaard Emne: Vindmølle støj. Miljøstyrelsen. Kære Lene

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Egebjergvej 16, 6818 Årre.

Den 28. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Egebjergvej 16, 6818 Årre. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 16, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade København K. Sagsnummer: MST Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Miljøstyrelsen Strandgade København K. Sagsnummer: MST Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Sagsnummer: MST-5114-00048 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Dalsmarkvej 39, 9800 Hjørring som følge af opstilling af vindmøller ved Gårestrup i henhold til lokalplan nr. 900.8111-L11 for Hjørring

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013

Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013 #1 Påbegyndt: 15. november 2013 23:54:37 Sidst ændret: 16. november 2013 00:08:20 Tidsforbrug: 00:13:42 IP-adresse: 5.103.228.94 Sejer Folke Udfra det jeg har sat mig ind i er min fornemmelse at 1500 meter

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere