1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))"

Transkript

1 Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) 2) laboratoriemodulet for den ordinerede biokemiske undersøgelse 3) i henvisninger til eksempelvis billeddiagnostisk afdeling Begrundelse: ovennævnte forslag vil givetvis få især læger til at overveje nødvendigheden af deres ordinationer. Ved de anledninger, hvor vi i vores afdeling har drøftet priser på laboratorieundersøgelser, har det givet anledning til overvejelser, om en given undersøgelse gav 'value for money'. På medicinområdet kan der i psykiatrien (hvor jeg arbejder) være stor økonomisk forskel på et dyrt præparat og et billigt alternativ - og paradokset forstærkes, hvis det billige præparat viser sig mere effektivt end det dyre! Der vil naturligvis være omkostninger forbundet med at foretage ændringer i EDB-systemet, herunder vedligeholdelse af prisdatabaser, men jeg vil tro, at synliggørelse af prisen i kroner og ører for den enkelte læge, der bestiller disse ydelser, vil medføre en forbrugsdæmpende adfærd og dermed rumme potentiale for væsentlige besparelser. Forslagene rummer ikke en intention om at undlade nødvendig behandling, blot en bevidstgørelse af omkostningsniveauet for den enkeltes (be)handlinger.

2 Spareforslag Når afdelinger og ambulatorier skal bestille blodprøver på patienterne mødes de af et ganske stort og ofte uoverskueligt udbud af analyser, og ofte får vi her på biokemisk afdeling forespørgsler om hjælp til at bestille analyser i EPJ, hvilket vi desværre ikke kan bistå med, da vi på laboratoriet arbejder med LABKA. I stedet for at få bestilt en helt almindelig, og billig hæmoglobin, ender det derfor nogen gange med at der bliver bestilt en fraktioneret hæmoglobin, eller måske endda en gentest. Nogen af disse fejlbestilte, og ganske unødvendige analyser er meget dyre. Mit forslag er derfor at synliggøre de mest anvendte analyser i EPJ s opslagsværk, evt. vise prisen, så rekvirenten er opmærksom på at få bestilt det rigtige. På den måde kan der spares mange penge.

3 Til rette vedkommende. Spar æble- og appelsinjuice på korttidsafsnittene / sammedagskirurgi. Da patienterne kun er i hospitalsregi i få timer, behøver de ikke at blive tilbudt både kaffe, the, chokolade (fra automat), æblejuice, appelsinjuice, saft med og uden sukker og vand.

4 For nyligt fik vi en mail hvor af det fremgik at NYE medicinudgifterne pr år stiger fra 400 mio i 2016 til 1100 mio i Denne stigning er desværre ikke delt ud på de forskellige specialer, men jeg vil gætte på at tre specialer står for mindst 80% af denne stigning. Det betyder at andre specialer skal spare, selv mit speciale endokrinologien hvor den adipøse og diabetiske pukkel endnu ikke har nået sin top. Skal nogle specialer overforbruge af nye medicintyper og andre skære ned på deres aktiviteter? det vil være helt urimeligt Hvis disse medicintyper skal ind under samme budget (sundhedsbudgettet i region) svarer det til en lille familie der har uændret budget og faderen køber en Ferrari selvom den samlede husstandsindkomst bare er sv.t. middeklassens. Det går jo ikke. Enten skal medicinudgifterne NULSTILLES, eller der skal oprettes et PRIORITERINGSMINISTERIUM dertil, så det vanlige sundhedsbudget ikke skydes i sænk. Jeg stemmer på sidstnævnte mulighed

5 Dette er måske ikke et egentligt spareforslag. Men jeg føler mig pikeret af, at man i HEV nu kun indkøber eks. økologiske mejerivarer. De er dyrere end ganske almindelige mejerivarer, som de fleste af os, også patienter, bruger i det hjemlige køkken. Er det fordi man ikke anerkender de danske, ganske stramme, grænseværdier for konventionelt mejeribrug og fødevarer, eller hvad er intentionen? Det kan godt være, nogen mener, de er sundere. Men dette må være et personligt valg. Det er klart, at hvis man bestemmer sig for at købe økologisk, så er det dyrere. Og disse penge kan så ikke bruges i patientbehandlingen. Jeg mener, at man må følge de anerkendte fødevaregrænser.

6 I forbindelse med skift mellem arbejdsplads indenfor regionen, har jeg flere forslag der kan gøre processen lettere, billigere og give mere arbejdskraft for de samme penge: Når en medarbejder i Regionen flytter fra en enhed til en anden (Eks. Vest til Midt) skal man deltage i en introduktionsdag. Her bliver bl.a. informeret om Regionens opbygning, MEDudvalg, håndhygiejne, brandslukning og genoplivning. Alle emner som man allerede har kendskab til og en del som er obligatorisk e-læring. Det er mildest talt spild af tid. Og det foregår i alle enheder hver måned! Det er altså rigtig mange mennesker/arbejdstimer det drejer sig om. Der må kunne laves korte forløb (en time) med specifik arbejdsplads information til "gamle" regionsmedarbejdere, så vi kan komme i gang med at arbejde. Jeg har lagt mærke til at strategiplaner for de enkelte enheder ligner hinanden til forveksling. Man må kunne man spare en del kontortimer i enhederne, ved at lave en overordnet regionsstrategi. Der skal udfyldes børneattest HVER GANG der skiftes arbejdsplads. Det må da kunne tjekkes, at jeg allerede har afleveret en ren attest for ikke så mange år siden. Desuden er det mig uforståeligt at der ikke er koordinering mellem HR-kontorene, så de kan se hvor jeg er indplaceret lønmæssigt. Som det er nu skal jeg udskrive sidste lønseddel (fra Region Midtjylland) og aflevere den på HR-kontoret, for at få den rigtige løn (fra Region Midtjylland). Disse forslag vil gøre det lettere for os der flytter arbejdsplads indenfor regionen og samtidig spare en del spildtid på flere kontorer.

7 Kære sparegruppe. I forbindelse med mit arbejde på KBA i Herning bliver vi ofte nødt til at tage dobbeltanalyser på flere patienter. Når patienter går hos flere ambulatorier/afdelinger rundt i huset vil lægerne/sygeplejerskerne bestille hver deres blodprøver, selvom det er de samme analyser de bestiller. Mine kollegaer og jeg har ofte talt om, at det ville medføre en stor besparelse, hvis den pågældende person, der bestiller prøverne, bliver mindet om, ved f.eks. en pop up meddelelse, at de pågældende analyser er bestilt i forvejen eller, at de f.eks. kan efterbestille, hvis der er taget de glas der skal bruges f.eks. på morgenrunden. Når patienten kommer i vores ambulatorium bliver vi nødt til at tage alle analyser fra begge rekvisitioner selv om det er dobbeltarbejde og i samme indstik, da begge læger fra de 2 afdelinger/ambulatorier skal kvittere for svar. (Dvs. have ansvar for at de har set og reageret på deres analysesvar) Derudover er en årsag til dobbeltanalyse, at praksislægerne ikke kan se de svar, deres patienter har fået taget på f.eks. sygehuset. Bør alle analysesvar ikke være tilgængelige for egen læge, hvis patienten har givet samtykke til det ved indlæggelsen?

8 Til rette vedkommende Jeg tillader mig her at komme med et bud på, hvad jeg tror, vil kunne skabe store besparelser for regionen. Stigende medicinudgifter har været nævnt som et af de områder, hvor regionens udgifter er steget voldsomt. Hermed et forslag til besparelse af medicinudgifterne: Når en borger indlægges på sygehuset er alle efterhånden vant til at medbringe bl.a. egne toiletsager, hvorfor ikke også medbringe egen medicin? Hvis jeg fx hjemme hver dag fik 4 tabletter for hjertet og indlægges med fraktur i et ben pådraget under en skiferie, kan jeg sagtens selv fortsætte med at spise de tabletter jeg er vant til hjemmefra, altså medbringe dem og opbevare dem i mit sengebord. Nogle borgere vil have behov for hjælp. De er måske vant til hjemmefra at der kommer en hjemmesygeplejerske og hælder medicinen op i doseringsæsker. Har denne borger egen medicin med, vil proceduren som borgeren er vant til hjemmefra kunne overføres til sygehuset. Det betyder også, at eventuelle medicinændringer vil kunne foretages sammen med borgeren på stuen og dermed minimere risikoen for fejl efter udskrivelse. Medicinskabet flyttes altså ud til patienterne. I stedet for at sygeplejersken kommer med medicinen til patienten, vil hun i stedet enten hjælpe på stuen, eller blot minde patienten om at huske det der, hvor der er et behov for det. Der vil ved medicinændringer stadig være et behov for at udlevere medicin, men det vil under alle omstændigheder være i et mindre omfang end det som udleveres i dag. Ligesom evt. smertestillende medicin kun anvendes ifm. indlæggelsen og behandlingen, og derfor ikke er noget borgeren selv har med. De borgere som hjemme får dosispakket medicin oplever også, at den medicin som de ikke har spist pga. indlæggelsen går til spilde, da disse pakninger er mærket med dato og derfor følger faste leveringstidspunkter.

9 Jeg synes man skal fjerne samtlige Apple produkter i ILM kataloget og erstatte dem med nogenlunde tilsvarende og meget billigere produkter. Det må være de færreste der reelt har behov for, at deres arbejdsredskab nødvendigvis skal hedde ipad eller en iphone. Der er naturligvis behov for, at der samtidig gøres opmærksom på, at produkterne heller ikke må indkøbes uden om ILM.

10 Jeg ved ikke hvor mange m2 kælder der er under Skejby sygehus, og jeg ved ikke hvor mange omklædningsrum der er, men jeg ved at rigtig meget lys i de omklædningsrum står tændte døgnets 24 timer. Jeg tror man kunne spare rigtig meget, hvis der kom automatisk tænd/sluk funktion i omklædningsrummene/baderummene/ toiletterne i kælderen, da der altid er næsten fuldt oplyst. Bare i et omklædningsrum er der jo adskillige lamper, så er der lamper på hvert for-toilet og på selve toilettet, og så er der adskillige lamper i hvert baderum, hvorfor folk ikke slukker efter sig ved jeg ikke, men det gør de ikke.

11 Slank kvalitetsorganisationen. Det er ikke nødvendigt med fuldtidsansatte kvalitetsmedarbejdere i afdelingerne. Nogle få centralt placerede på hospitalerne som tager på rundtur til resten af afdelingerne efter behov. Opsæt en standard for personalenormering baseret på de mest effektive hospitaler. Fjern bagvagt-tillæg for funktioner som sjældent bruges ( servicechefer/tekniske chefer/maskinmestre). Der er forskel på tværs af regionen.

12 Jeg har, ligesom resten af hospitalet og måske også resten af regionen, modtaget et ekstra print, som jeg ikke kan bruge til noget som helst, hver gang jeg udskriver en fremsøgt aftale inde i EPJ. Hvis vi skulle spare noget papir og toner, så skal det ekstra print ikke udskrives. Jeg har henvendt mig to gange til Sundheds IT, som har fejlmeldt det, men det bliver altså ved med at komme ud.

13 Større grad ift. at den indlagte patient medbringer og iføre sig eget tøj i stedet for hospitalstøj. Har daglig gang som ergoterapeutvikar på Neurokirurgisk afd. NBG, AUH. I rehabiliteringsøjemed giver dette stor mening (og mere realistisk vurderinger ift. vurdering af funktionsevne). Min oplevelse er at patienterne føler sig mere som sig selv når de iklæder sig eget tøj, større lyst til mobilisering, mindre grad af sygerolle. Ved at medicinske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg har gjort sig erfaringer med dette koncept ved ikke noget om det økonomiske perspektiv. Det skal selvfølgelig fortsat være muligt at låne fx undertøj og strømper. Ligeledes at patienter med specielle behov kan låne tøj som normalt.

14 Spar på strømmen kampagne tror der er rigtig meget at spare, hvis man husker at slukke for lys, computere m.m. TV slukkes på el-kontakten, således det ikke står standby kaffe hældes på termokander, så kaffemaskiner ikke bruger strøm til at holde kaffen varm med. Gjorde øvelsen derhjemme sidste år vi sparede 20% på el-regningen

15 Har et forslag til besparelse. Synes der skulle kikkes på hvem der går i det blå operationstøj, da det efter sigende kun kan vaskes gange og har en chip i sig der registrerer hvor mange gange den kan vaskes inden destruktion. Alle læger og jordemødre i vores gyn.obs. afdeling går i det blå tøj, som hvis kun er nødvendigt til højrisiko-operationer.

16 Spareforslag Jeg vil foreslå at påbegynde eller speede processen med fulddækkende MidtEPJ. Jeg ved ikke, hvor langt man er på nuværende tidspunkt. Dette ville frigøre rigtig mange lønkroner, som i dag i Kræftafdelingen bruges til sekretærer, en stor stab piccoloer samt plejepersonale til rekvirering, omdeling, arkivering m.m. af papirjournaler. Det er rigtig mange lønkroner, som man ikke får noget konstruktivt ud af på selve kerneydelsen. En integrering af behandlingsskemaer i MidtEPJ ville overflødiggøre papirjournalen og de mange lønkroner kunne spares.

17 Vi får dagligt rigtig rigtig mange anmodninger fra forsikringsselskaber, kommuner advokatfirmaer etc., som ønsker kopi af patientjournal. Indtil for nyligt har vi printet alt materiale og sendt det pr. post og nogle gange er det rigtig mange sider der printes og postes. Vi er nyligt begyndt at benytte sikker mail system (send digitalt) og vores funktionspostkasse, dvs. vi IKKE skal printe mere, til dem som har sikker mail, og IKKE skal sende det som et brev og bruge porto. Vi har kontaktet diverse og fået deres sikre mailadresser og det fungerer så fint og så sparer vi også tid. Vi håber, at kommunerne (EG kommuneinformation varetager opgaven) også snart vil anmode digitalt, så vi også kan spare print og porto der, men de har endnu ikke vendt tilbage.

18 Jeg har lagt mærke til, at der bliver klippet bøgehække 2 gange om året, da jeg sidder ved vinduet her på Arbejdsmedicinsk Klinik. Kunne ikke lade være med at tænke, er det nu nødvendigt. I egen have gøres det kun 1 gang. Hermed givet videre. Og måske der er mere i den stil.

19 Når man læser nyheder på intranettet Randers/Grenaa - er det bekymrende indlæg omhandlende Akutafdelingen der dominerer - og det skal der jo ændres på - det er alle vel enige om tænker jeg? Jeg arbejder på Akutklinikken/Lægevagten Grenaa Sundhedshus - vi har mulighed for flere funktioner/opgaver i dagtiden - så jeg vil endnu engang opfordre til, at de patienter der bor /er på Djursland behandles i Akutklinikken med afsæt i skadens omfang selvfølgelig - det betyder en mere fokuseret visitation - på baggrund af konkret viden omkring Akutklinikkens behandlingsmuligheder, det vil minimere presset på Skadestuen/Akutmodtagelsen i Randersog minimere udgifter til befordringsgodtgørelse. Vi kan tilbyde rigtig mange behandlinger -blodtransfusioner - i.v behandling osv. men vi er fuldstændig afhængige af dem der visiterer patienter til os - så brug os nu! Lægebilen er det vores back up - såvel i dagtiden som i vagtiden, hvor vi arbejder i Lægevagts régi - vi er fuldstændig afhængige af at kunne få hjælp af LÆGEN i lægebilen - så sent som i aftes var Lægebils-lægen tilkaldt til Lægevagten/Sundhedshuset 3 gange - 2 patienter måtte overflyttes til Skejby og Randers - mens 1 patient blev færdigbehandlet her - fik konverteret sin hjerterytme og således undgik at komme til Akutmodtagelsen i Randers som jo er ekstremt overbelastet. I samarbejde med Lægen i lægebilen kan behandlingen indimellem afsluttes her - og det betyder jo, at patienterne ikke skal indlægges - og det vil ikke være en mulighed med en Paramediciner - de må ikke afslutte patienten - det er vel hele ideen med den præhospitale funktion - at antal indlæggelser skal minimeres. Desuden er det jo en lægebils-læge vi har brug for, når vi kalder - det andet kan vi jo selv, så det er en forudsætning for et fortsat godt arbejdsmiljø for os behandlersygeplejersker, at der er en lægebil der har sin base i Grenaa - den benytter vi os ofte af - og har et fortrinligt samarbejde med. I dagtiden har vi kun læge på akutklinikken 2 dage om ugen og i vagterne er systemet skruet sådan sammen, at vagtlægen kører på hele Djursland, så vi behandlersygeplejersker står alene med dårlige patienter, som udløser et kald til lægebilen. Vi er altid kun èn behandlersygeplejerske på arbejde ad gangen - så vi kan ikke reduceres - men vi kan til gengæld kun opfordre til, at der bliver en mere fokuseret visitation, således at vi får flere arbejdsopgaver. Vi er ikke i tvivl om at vi gør en stor forskel her på Djursland - vores patienter er altid meget glade for at kunne komme her og blive behandlet - der er høj patienttilfredshed og det er en særdeles vigtig parameter i et presset sundhedsvæsen - tænker jeg.

20 Region Midtjylland skal spare 660 mio. kr. og i den forbindelse beder man om forslag til besparelser. Forslag: Der indgås en ny aftale om aflønning af akutlæger ved regionens akutlægebiler, der afspejler det tidsforbrug, der reelt er i arbejdet på bilerne. Som det ser ud i dag udgør det ugentlig antal effektive timer på bilerne ifølge den gældende aftale 539 timer, som aflønnes med kr. 435,90 ( niveau). Indgås der en ny aftale, der afspejler den reelle effektive tid på bilerne, vil det ugentlige timetal ligge på omkring 491, dvs sparet 48 timer ugentlig og 2496 timer årligt, svarende til en besparelse på over 1 mio. kr. Denne aftale forudsætter et minimum timetal på 7 timer på hverdage og 11 timer i weekenden og følger i øvrigt en opgørelse lavet ud fra motorminutter. Den kompliceres dog af at flere af bilerne drives delvist som en del af afdelingernes budgetter.

21 Mit spareforslag handler om kørsel af patienter med Midttrafik. Jeg oplever at så snart en patient er pensionist, sendes de dem hjem med Midttrafik, med mindre der står en pårørende ved siden af og siger at de vil hente patienten. Man kunne gøre mere ud af at spørge patienten, om de har nogle pårørende der kan hente dem. Jeg ved ikke hvad regionen giver for at køre patienter hjem med midttrafik, men alt andet lige må det være billigere, hvis patienterne selv kunne sørge for at komme hjem efter en indlæggelse.

22 En måde at spare nok ca. 30 % af udgiften til håndsæbe! Mon man kan presse leverandørerne af sæbe- og spritdispenserne ved håndvaskene til at gøre mængden pr. tryk mindre end 2 ml fx de halve. De 2 ml sæbe får vasken til næsten at skumme over, og med den automatisk vandhane vi er blevet belemret med når sæberesterne ikke at blive skyllet ud af vasken, som efterlades uhumsk til de næste brugere. Spritdispenserne kunne ligeledes med fordel sættes ned til det halve man bliver våd nok i forvejen. De, der synes, den giver for lidt, kan evt. trykke 2 gange.

23 Udskiftning af gamle radiatorventiler til nutidige ventiler med termostater. Der er rigtig mange steder på RRA hvor de store gamle radiatorer er udstyret med den oprindelige sorte ventil, som jo ikke har en termostatfunktion. Private hjem er for længst skiftet til nutidige termostater af hensyn til varmeregningen - og indeklima.

24 Jeg mener, at man kunne udnytte personale ressourcer i akutklinikkerne mere optimalt - kan selvfølgelig kun snakke for Grenaa/Randers. Man kunne med god effekt lægge flere ambulatorier ud til Grenaa, hvor behandlersygeplejerskerne kunne assistere lægen. Bl.a. flere ambulante blodpatienter. Der er jo også pres på O amb. i Randers og vi ved jo der kører patienter til Randers dagligt til kontroller - disse kunne selvfølgelig tages her i Grenaa - der skal bare mere opmærksomhed på at vi er her.. Ud over det kunne speciallæger jo også tilse deres visiterede patienter her. Der er jo også Røntgenafdeling her. Om patienter fra Randers og opland kører til Grenå eller Randers kan jo være det samme i hvert fald så kører folk fra Djursland til Randers:) Der er vel lige langt den anden vej:) Vi har så mange muligheder for at udnytte Sundhedshuset til regionale ambulatorier og vi hører mange patienter blive så glade når de hører at de kan komme her. Patienter kommer også til skadestuen i Randers - selvom de udmærket kunne blive behandlet her på akutklinikken - ved jeg da jeg også arbejder i Randers og møder lokale borgere der. Det er et informationsproblem som skal tages op med de praktiserende læger. Hører tit folk sige at de spurgte om de ikke måtte komme til Grenå men man ikke vidste at vi var her??

25 Spareforslag: Udskiftning af gamle radiatorventiler til nutidige ventiler med termostater. Der er rigtig mange steder på RRA hvor de store gamle radiatorer er udstyret med den oprindelige sorte ventil, som jo ikke har en termostatfunktion. Private hjem har for længst.

26 Kære region midt. Det er mig stadig en gåde, at man i disse særdeles trange tider vælger at holde fast i projekter som Safari, som koster så mange penge. Ligeledes projektet, eller hvad man kan kalde det vedr. Log på og af med omtanke Borgeren har ikke et valg det har du : Det undrer mig rigtig meget, at man sender dyre farvede kort og plakater rundt på hele sygehuset/sygehusene til folk, der allerede godt kender reglerne. Og dertil kommer de smarte hyldesvirpere, eller hvad man nu har kaldt dem, som skal sættes rundt omkring på vores skærme. Synes en helt klar besparelse kunne have gået på, blot at sende en mail rundt til folk om at få genopfrisket reglerne, og så have lagt de flotte oplysninger deri i stedet for det helt sikkert meget dyre materiale vi nu sidder med på vores kontorer, som blot ryger i skraldespanden hos mange, for vi kender jo godt reglerne. Det virker altså dumt synes jeg. Hvis regionen fattes penge, så må man jo stille sådanne ting i bero eller helt droppe dem. Det er klart vigtigere, at patienterne og personalet på sygehusene ikke dør af at være hhv. patient eller personale på et sygehus. Tror f.eks. ikke, at eksempelvis sygeplejersker på vores fine nye akutafdeling ser flot til disse fine materialer, når de er tæt på at løbe livet af sig selv. Ved godt, at dette ikke kan bruges fremadrettet som besparelse, men det undrer mig meget, at man ikke har kunnet forudse, at der simpelthen ikke var dækning for disse nye tiltag. Virker som om der er nogen i den ene ende, der ikke ved, hvad der foregår ude i den anden ende. Tror i hvert fald ikke kommunikation og innovation eksempelvis, er nogle ord, der fylder meget for personalet i f.eks. den nye akutafdeling.. Derudover må jeg også undres, og finder det direkte modstridende, at man i den nye akutafdeling opsætter et ekstremt flot og garanteret ekstremt dyrt kunstværk i indegård midt i afdelingen. Godt nok flot at kigge på, men hvad kunne man ikke have fået af varme hænder for disse penge. Det ser jo ikke flot ud med fin og dyr kunst på væggene, når så personalet bryder grædende sammen på gangene. Ved godt, at der nok er tale om forskellige kasser, men det er jeg bange for personalet og patienterne slet ikke forstår noget af.

27 Jf. denne britiske undersøgelse er der meget at hente på PC er som ikke bliver slukket og ikke er aktive. Af omveje har jeg hørt at idé har været forelagt IT, men de har afvist forslaget. I denne sparerunde bør man kigge på det en gang mere eller finde lignende løsninger Att Sparegruppe

28 Det er altid svært at blive ved med at finde sparetiltag, når man har oplevelsen af at der bare ikke kan skæres mere. Mener det er vigtig at det ikke går ud over patientens pleje og behandlingstilbud, så mine forslag går på mere generelt. 1: befordrings godtgørelse, man kan koor pjece og regler for hvornår man kan få befordring. Over 50 KM til behandlingssted slettes! At man er pensionist gir ikke automatisk ret til hjemkørsel (hvis pårørende evt. kan hente, skal det altid være første valg Vel vidende at det formentlig kommer til at betyde at patienterne først kan hentes efter pårørendes arbejdstid, kommer til at blokere sengepladser længere tid...) 2: Melde ud i medier at man altid skal have eget medicin med på sygehuset og at vi kun giver evt. ny medicin, som er nødvendigt under indlæggelse... Kan dog blive problematisk mht. sikkerheden omkring hvad patienterne får og dermed UTH stiger...)

29 Spareforslag Man kunne lægge de 3 hospitaler på østkysten sammen, så Randers og Horsens bliver til henholdsvis AUH Center Nord og AUH Center Syd. Herved spares en masse administrativt arbejde. Samtidig kunne Vest og Viborg lægges sammen til et midt/vest hospital. Silkeborg kunne lukkes (med undtagelse af en akutklinik som i Grenaa). Patienterne fordeles imellem de omkringliggende hospitaler uden beregning. Der leanes omkring de administrative opgaver der ligger i regionshusene og hospitalerne således, at opgaverne kun udføres et sted (vi har været for gode til at skabe arbejde til hinanden). Dette betyder at der både fjernes opgaver fra hospitalerne og fra regionshusene.

30 Jeg tænker at der kan spares en stor sum penge ved, at ophøre med måtteservice.. Ved det koster en anselig sum. Før i tiden støvsugede vores rengøringsdame måtterne.

31 Spar på unødigt forbrug (også for miljøets skyld): Fx ved at indføre natsænkning af varme og automatisk sluk af lamper og andet el-forbrugende udstyr. Fx ved at bruge leasede biler frem for at betale dyr kilometertakst til medarbejdere, der kører på hjemmebesøg, til møder etc. Fx ved i højere grad at bruge videomøder, -konferencer, -undervisning og dermed spare tid og transportudgifter. Fx at ved at undlade, at udsende magasinet PS i fysisk udgave til samtlige medarbejdere i psykiatrien. Vi kan se det elektronisk, så et par stykker til hver afd. i kaffestue og venteværelser må være rigeligt! Desuden: Spar dyre indlæggelser ved at fokusere mere på intensiv hjemmebehandling og ved i højere grad at behandle med henblik på at forebygge tilbagefald. Benyt specialpsykologer, når der ikke kan fastansættes kvalificerede speciallæger, i stedet for at bruge dyre vikar/konsulent-ordninger. Principielt er det kun medicinering og behandling ift. Psykiatriloven, som psykologer ikke kan varetage. Udenfor mit område: Prioritering af behandlingstilbud og ny dyr medicin, især ved udsigtsløs behandling/ teminale patienter. (Selvom sundhedsministeren mener, at vi finder pengene ja, men jo ikke til alt det andet også!?)

32 Hver gang der afsendes et digitalt brev i stedet for et fysisk brev, er der i gennemsnit sparet 5 kroner. Allerede ved digitale afsendelser vil der være sparet 1 mio. kr. i porto/papir etc. Dertil kommer den tid hos personalet, som slipper for at bruge tid og ressourcer på at printe, pakke og afsende fysisk post. Vores borgere/patienter er nu blevet digitale (ca. 90 % af de midtjyske borgere kan modtage digital post fra det offentlige). Derfor bør vi understøtte digitaliseringen af den offentlige sektor og fremme at medarbejderne ændrer praksis ved at sende så meget post som muligt digitalt. Regionens centrale system til digital post og fjernprint Dok2mail viser, at der fortsat er enheder, der ikke sender digital post/fjernprint via systemet. En måde at ændre adfærd og fremme medarbejdernes motivation til at sende digital post/fjernprint, er ved at fjerne servicen omkring fysisk post. I Regionshuset Viborg er der fortsat sat brevbakker op lokalt ude i afdelingerne og dagligt bruger personale (piccoline) tid og arbejdsressourcer på at gå rundt og samle post ind. Dette led burde kunne overflødiggøres og i de sjældne tilfælde, hvor medarbejderne ikke kan sende digitalt/fjernprint, kan de selv gå forbi postrummet og aflevere brevet. Hvis der også er portører/servicemedarbejdere ansat på hospitalerne til intern post kan man overveje om der ikke tilsvarende ligger et sparepotentiale som på de administrative enheder.

33 Flere af de ledende overlæger deltager i det kliniske arbejde. Dels for at bevare kontakten til deres speciale/fagområde, men nogle også for at kunne kvalificere deres ledelse. Hvor mange dage afhænger af ledelsesopgavens kompleksitet fra ingen til fuld deltagelse. Antallet af arbejdsgrupper og taskforces lokalt og regionalt, der fordrer deltagelse af ledende overlæger, er stadigt stigende. Der er ligeledes et stigende behov for at mødes på tværs af hospitalsenhederne, og man må antage at afdelingsledelser på sigt kan være tværgående, og måske skal kunne dække flere hospitalsenheder. Derfor kunne regionen med fordel anbefale eller definerer to sammenhængende ugentlige hverdage som klinikdage, hvor man så kan minimere antallet af møder med klinisk arbejdende læger. Forslaget giver mulighed for at hospitalsenhederne og regionen kan planlægge tværgående møder med deltagelse af de kliniske ledere hovedsageligt på de tre øvrige dage. Forslaget vil tilsikre mere effektive klinikdage for de ledende overlæger, der ligeledes arbejder klinisk.

34 Hvad der er tjent er sparet!! Hvorfor ikke vende tanken og se på, hvor der kan tjenes penge, i stedet for at spare? Hvad med at tjene penge på parkering også ved Viborg Hospital.

35 Hvad nu, hvis man begyndte at sælge relevant reklameplads? Jeg tænker da at der sikkert er virksomheder/firmaer, der kan se en fidus i at få deres navn set på afdelingerne. Det vi spiser/drikker på afdelingerne må jeg være af en vis kvalitet - og hvis jeg kunne se, hvor det kom fra, ville jeg nok købe det nede i brugsen. De sko terapeuterne går i, må være gode, fordi ellers havde de valgt nogle andre. Dem vil jeg også have! Det tøjmærke sygeplejerskerne går i vil sikkert også være godt for min sarte hud Osv osv... Tanken kommer fra sportsverden, hvor man ser massere af bannere og reklamespots.

36 I dag skal blodglukose værdier, BAC test, EKG, forældede analysesvar, aflyste analyser, samt U-stix analyse godkendes i vores biokemi modul i MidtEPJ. Hvis de ikke godkendes, kommer de på afdelingslisten svar til godkendelse. Der ligger de så blandet med, hvad der kan være livsvigtige analyse svar. For at undgå at der ligger prøvesvar, som der ikke er set og handlet på, som har betydning for patienten, kigges denne liste svar til godkendelse igennem hver dag. Jeg bruger ca min på denne liste hver dag. 80 % af svarene er blodglukose værdier, BAC test, EKG, forældede analysesvar, aflyste analyser, samt U-stix analyse, som ligeså godt kunne autogodkendes. Vi er en forholdsvis lille afdeling og jeg bruger ugentlig 2 timer på denne opgave om ugen. Jeg kunne spare ca. 1 time og 20 min om ugen, hvis ovenstående svar blev autogodkendt i systemet. Så det kun var de vigtige prøvesvar jeg kiggede igennem (de tager lidt længere tid at kigge igennem, end de prøvesvar jeg foreslår gøres autogodkendt). På HEH har vi ca. 26 af sådanne godkendelses lister nogle større end vores afdeling og nogle mindre. Her er altså ca. en ugentlig besparelse på 37 timer. Hvad mon det er på regionalt niveau? På mange afdelinger er det læge timer, som går til denne opgave.

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Resultater af enquete vedr. Innovation

Resultater af enquete vedr. Innovation Resultater af enquete vedr. Innovation 22 marts 15 april 2010 Hvordan? Vi udsendte en mail til alle 25.000 medarbejdere på hospitaler og i psykiatrien Der var over 2.500 kontakter til adressen Der indkom

Læs mere