1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))"

Transkript

1 Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) 2) laboratoriemodulet for den ordinerede biokemiske undersøgelse 3) i henvisninger til eksempelvis billeddiagnostisk afdeling Begrundelse: ovennævnte forslag vil givetvis få især læger til at overveje nødvendigheden af deres ordinationer. Ved de anledninger, hvor vi i vores afdeling har drøftet priser på laboratorieundersøgelser, har det givet anledning til overvejelser, om en given undersøgelse gav 'value for money'. På medicinområdet kan der i psykiatrien (hvor jeg arbejder) være stor økonomisk forskel på et dyrt præparat og et billigt alternativ - og paradokset forstærkes, hvis det billige præparat viser sig mere effektivt end det dyre! Der vil naturligvis være omkostninger forbundet med at foretage ændringer i EDB-systemet, herunder vedligeholdelse af prisdatabaser, men jeg vil tro, at synliggørelse af prisen i kroner og ører for den enkelte læge, der bestiller disse ydelser, vil medføre en forbrugsdæmpende adfærd og dermed rumme potentiale for væsentlige besparelser. Forslagene rummer ikke en intention om at undlade nødvendig behandling, blot en bevidstgørelse af omkostningsniveauet for den enkeltes (be)handlinger.

2 Spareforslag Når afdelinger og ambulatorier skal bestille blodprøver på patienterne mødes de af et ganske stort og ofte uoverskueligt udbud af analyser, og ofte får vi her på biokemisk afdeling forespørgsler om hjælp til at bestille analyser i EPJ, hvilket vi desværre ikke kan bistå med, da vi på laboratoriet arbejder med LABKA. I stedet for at få bestilt en helt almindelig, og billig hæmoglobin, ender det derfor nogen gange med at der bliver bestilt en fraktioneret hæmoglobin, eller måske endda en gentest. Nogen af disse fejlbestilte, og ganske unødvendige analyser er meget dyre. Mit forslag er derfor at synliggøre de mest anvendte analyser i EPJ s opslagsværk, evt. vise prisen, så rekvirenten er opmærksom på at få bestilt det rigtige. På den måde kan der spares mange penge.

3 Til rette vedkommende. Spar æble- og appelsinjuice på korttidsafsnittene / sammedagskirurgi. Da patienterne kun er i hospitalsregi i få timer, behøver de ikke at blive tilbudt både kaffe, the, chokolade (fra automat), æblejuice, appelsinjuice, saft med og uden sukker og vand.

4 For nyligt fik vi en mail hvor af det fremgik at NYE medicinudgifterne pr år stiger fra 400 mio i 2016 til 1100 mio i Denne stigning er desværre ikke delt ud på de forskellige specialer, men jeg vil gætte på at tre specialer står for mindst 80% af denne stigning. Det betyder at andre specialer skal spare, selv mit speciale endokrinologien hvor den adipøse og diabetiske pukkel endnu ikke har nået sin top. Skal nogle specialer overforbruge af nye medicintyper og andre skære ned på deres aktiviteter? det vil være helt urimeligt Hvis disse medicintyper skal ind under samme budget (sundhedsbudgettet i region) svarer det til en lille familie der har uændret budget og faderen køber en Ferrari selvom den samlede husstandsindkomst bare er sv.t. middeklassens. Det går jo ikke. Enten skal medicinudgifterne NULSTILLES, eller der skal oprettes et PRIORITERINGSMINISTERIUM dertil, så det vanlige sundhedsbudget ikke skydes i sænk. Jeg stemmer på sidstnævnte mulighed

5 Dette er måske ikke et egentligt spareforslag. Men jeg føler mig pikeret af, at man i HEV nu kun indkøber eks. økologiske mejerivarer. De er dyrere end ganske almindelige mejerivarer, som de fleste af os, også patienter, bruger i det hjemlige køkken. Er det fordi man ikke anerkender de danske, ganske stramme, grænseværdier for konventionelt mejeribrug og fødevarer, eller hvad er intentionen? Det kan godt være, nogen mener, de er sundere. Men dette må være et personligt valg. Det er klart, at hvis man bestemmer sig for at købe økologisk, så er det dyrere. Og disse penge kan så ikke bruges i patientbehandlingen. Jeg mener, at man må følge de anerkendte fødevaregrænser.

6 I forbindelse med skift mellem arbejdsplads indenfor regionen, har jeg flere forslag der kan gøre processen lettere, billigere og give mere arbejdskraft for de samme penge: Når en medarbejder i Regionen flytter fra en enhed til en anden (Eks. Vest til Midt) skal man deltage i en introduktionsdag. Her bliver bl.a. informeret om Regionens opbygning, MEDudvalg, håndhygiejne, brandslukning og genoplivning. Alle emner som man allerede har kendskab til og en del som er obligatorisk e-læring. Det er mildest talt spild af tid. Og det foregår i alle enheder hver måned! Det er altså rigtig mange mennesker/arbejdstimer det drejer sig om. Der må kunne laves korte forløb (en time) med specifik arbejdsplads information til "gamle" regionsmedarbejdere, så vi kan komme i gang med at arbejde. Jeg har lagt mærke til at strategiplaner for de enkelte enheder ligner hinanden til forveksling. Man må kunne man spare en del kontortimer i enhederne, ved at lave en overordnet regionsstrategi. Der skal udfyldes børneattest HVER GANG der skiftes arbejdsplads. Det må da kunne tjekkes, at jeg allerede har afleveret en ren attest for ikke så mange år siden. Desuden er det mig uforståeligt at der ikke er koordinering mellem HR-kontorene, så de kan se hvor jeg er indplaceret lønmæssigt. Som det er nu skal jeg udskrive sidste lønseddel (fra Region Midtjylland) og aflevere den på HR-kontoret, for at få den rigtige løn (fra Region Midtjylland). Disse forslag vil gøre det lettere for os der flytter arbejdsplads indenfor regionen og samtidig spare en del spildtid på flere kontorer.

7 Kære sparegruppe. I forbindelse med mit arbejde på KBA i Herning bliver vi ofte nødt til at tage dobbeltanalyser på flere patienter. Når patienter går hos flere ambulatorier/afdelinger rundt i huset vil lægerne/sygeplejerskerne bestille hver deres blodprøver, selvom det er de samme analyser de bestiller. Mine kollegaer og jeg har ofte talt om, at det ville medføre en stor besparelse, hvis den pågældende person, der bestiller prøverne, bliver mindet om, ved f.eks. en pop up meddelelse, at de pågældende analyser er bestilt i forvejen eller, at de f.eks. kan efterbestille, hvis der er taget de glas der skal bruges f.eks. på morgenrunden. Når patienten kommer i vores ambulatorium bliver vi nødt til at tage alle analyser fra begge rekvisitioner selv om det er dobbeltarbejde og i samme indstik, da begge læger fra de 2 afdelinger/ambulatorier skal kvittere for svar. (Dvs. have ansvar for at de har set og reageret på deres analysesvar) Derudover er en årsag til dobbeltanalyse, at praksislægerne ikke kan se de svar, deres patienter har fået taget på f.eks. sygehuset. Bør alle analysesvar ikke være tilgængelige for egen læge, hvis patienten har givet samtykke til det ved indlæggelsen?

8 Til rette vedkommende Jeg tillader mig her at komme med et bud på, hvad jeg tror, vil kunne skabe store besparelser for regionen. Stigende medicinudgifter har været nævnt som et af de områder, hvor regionens udgifter er steget voldsomt. Hermed et forslag til besparelse af medicinudgifterne: Når en borger indlægges på sygehuset er alle efterhånden vant til at medbringe bl.a. egne toiletsager, hvorfor ikke også medbringe egen medicin? Hvis jeg fx hjemme hver dag fik 4 tabletter for hjertet og indlægges med fraktur i et ben pådraget under en skiferie, kan jeg sagtens selv fortsætte med at spise de tabletter jeg er vant til hjemmefra, altså medbringe dem og opbevare dem i mit sengebord. Nogle borgere vil have behov for hjælp. De er måske vant til hjemmefra at der kommer en hjemmesygeplejerske og hælder medicinen op i doseringsæsker. Har denne borger egen medicin med, vil proceduren som borgeren er vant til hjemmefra kunne overføres til sygehuset. Det betyder også, at eventuelle medicinændringer vil kunne foretages sammen med borgeren på stuen og dermed minimere risikoen for fejl efter udskrivelse. Medicinskabet flyttes altså ud til patienterne. I stedet for at sygeplejersken kommer med medicinen til patienten, vil hun i stedet enten hjælpe på stuen, eller blot minde patienten om at huske det der, hvor der er et behov for det. Der vil ved medicinændringer stadig være et behov for at udlevere medicin, men det vil under alle omstændigheder være i et mindre omfang end det som udleveres i dag. Ligesom evt. smertestillende medicin kun anvendes ifm. indlæggelsen og behandlingen, og derfor ikke er noget borgeren selv har med. De borgere som hjemme får dosispakket medicin oplever også, at den medicin som de ikke har spist pga. indlæggelsen går til spilde, da disse pakninger er mærket med dato og derfor følger faste leveringstidspunkter.

9 Jeg synes man skal fjerne samtlige Apple produkter i ILM kataloget og erstatte dem med nogenlunde tilsvarende og meget billigere produkter. Det må være de færreste der reelt har behov for, at deres arbejdsredskab nødvendigvis skal hedde ipad eller en iphone. Der er naturligvis behov for, at der samtidig gøres opmærksom på, at produkterne heller ikke må indkøbes uden om ILM.

10 Jeg ved ikke hvor mange m2 kælder der er under Skejby sygehus, og jeg ved ikke hvor mange omklædningsrum der er, men jeg ved at rigtig meget lys i de omklædningsrum står tændte døgnets 24 timer. Jeg tror man kunne spare rigtig meget, hvis der kom automatisk tænd/sluk funktion i omklædningsrummene/baderummene/ toiletterne i kælderen, da der altid er næsten fuldt oplyst. Bare i et omklædningsrum er der jo adskillige lamper, så er der lamper på hvert for-toilet og på selve toilettet, og så er der adskillige lamper i hvert baderum, hvorfor folk ikke slukker efter sig ved jeg ikke, men det gør de ikke.

11 Slank kvalitetsorganisationen. Det er ikke nødvendigt med fuldtidsansatte kvalitetsmedarbejdere i afdelingerne. Nogle få centralt placerede på hospitalerne som tager på rundtur til resten af afdelingerne efter behov. Opsæt en standard for personalenormering baseret på de mest effektive hospitaler. Fjern bagvagt-tillæg for funktioner som sjældent bruges ( servicechefer/tekniske chefer/maskinmestre). Der er forskel på tværs af regionen.

12 Jeg har, ligesom resten af hospitalet og måske også resten af regionen, modtaget et ekstra print, som jeg ikke kan bruge til noget som helst, hver gang jeg udskriver en fremsøgt aftale inde i EPJ. Hvis vi skulle spare noget papir og toner, så skal det ekstra print ikke udskrives. Jeg har henvendt mig to gange til Sundheds IT, som har fejlmeldt det, men det bliver altså ved med at komme ud.

13 Større grad ift. at den indlagte patient medbringer og iføre sig eget tøj i stedet for hospitalstøj. Har daglig gang som ergoterapeutvikar på Neurokirurgisk afd. NBG, AUH. I rehabiliteringsøjemed giver dette stor mening (og mere realistisk vurderinger ift. vurdering af funktionsevne). Min oplevelse er at patienterne føler sig mere som sig selv når de iklæder sig eget tøj, større lyst til mobilisering, mindre grad af sygerolle. Ved at medicinske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg har gjort sig erfaringer med dette koncept ved ikke noget om det økonomiske perspektiv. Det skal selvfølgelig fortsat være muligt at låne fx undertøj og strømper. Ligeledes at patienter med specielle behov kan låne tøj som normalt.

14 Spar på strømmen kampagne tror der er rigtig meget at spare, hvis man husker at slukke for lys, computere m.m. TV slukkes på el-kontakten, således det ikke står standby kaffe hældes på termokander, så kaffemaskiner ikke bruger strøm til at holde kaffen varm med. Gjorde øvelsen derhjemme sidste år vi sparede 20% på el-regningen

15 Har et forslag til besparelse. Synes der skulle kikkes på hvem der går i det blå operationstøj, da det efter sigende kun kan vaskes gange og har en chip i sig der registrerer hvor mange gange den kan vaskes inden destruktion. Alle læger og jordemødre i vores gyn.obs. afdeling går i det blå tøj, som hvis kun er nødvendigt til højrisiko-operationer.

16 Spareforslag Jeg vil foreslå at påbegynde eller speede processen med fulddækkende MidtEPJ. Jeg ved ikke, hvor langt man er på nuværende tidspunkt. Dette ville frigøre rigtig mange lønkroner, som i dag i Kræftafdelingen bruges til sekretærer, en stor stab piccoloer samt plejepersonale til rekvirering, omdeling, arkivering m.m. af papirjournaler. Det er rigtig mange lønkroner, som man ikke får noget konstruktivt ud af på selve kerneydelsen. En integrering af behandlingsskemaer i MidtEPJ ville overflødiggøre papirjournalen og de mange lønkroner kunne spares.

17 Vi får dagligt rigtig rigtig mange anmodninger fra forsikringsselskaber, kommuner advokatfirmaer etc., som ønsker kopi af patientjournal. Indtil for nyligt har vi printet alt materiale og sendt det pr. post og nogle gange er det rigtig mange sider der printes og postes. Vi er nyligt begyndt at benytte sikker mail system (send digitalt) og vores funktionspostkasse, dvs. vi IKKE skal printe mere, til dem som har sikker mail, og IKKE skal sende det som et brev og bruge porto. Vi har kontaktet diverse og fået deres sikre mailadresser og det fungerer så fint og så sparer vi også tid. Vi håber, at kommunerne (EG kommuneinformation varetager opgaven) også snart vil anmode digitalt, så vi også kan spare print og porto der, men de har endnu ikke vendt tilbage.

18 Jeg har lagt mærke til, at der bliver klippet bøgehække 2 gange om året, da jeg sidder ved vinduet her på Arbejdsmedicinsk Klinik. Kunne ikke lade være med at tænke, er det nu nødvendigt. I egen have gøres det kun 1 gang. Hermed givet videre. Og måske der er mere i den stil.

19 Når man læser nyheder på intranettet Randers/Grenaa - er det bekymrende indlæg omhandlende Akutafdelingen der dominerer - og det skal der jo ændres på - det er alle vel enige om tænker jeg? Jeg arbejder på Akutklinikken/Lægevagten Grenaa Sundhedshus - vi har mulighed for flere funktioner/opgaver i dagtiden - så jeg vil endnu engang opfordre til, at de patienter der bor /er på Djursland behandles i Akutklinikken med afsæt i skadens omfang selvfølgelig - det betyder en mere fokuseret visitation - på baggrund af konkret viden omkring Akutklinikkens behandlingsmuligheder, det vil minimere presset på Skadestuen/Akutmodtagelsen i Randersog minimere udgifter til befordringsgodtgørelse. Vi kan tilbyde rigtig mange behandlinger -blodtransfusioner - i.v behandling osv. men vi er fuldstændig afhængige af dem der visiterer patienter til os - så brug os nu! Lægebilen er det vores back up - såvel i dagtiden som i vagtiden, hvor vi arbejder i Lægevagts régi - vi er fuldstændig afhængige af at kunne få hjælp af LÆGEN i lægebilen - så sent som i aftes var Lægebils-lægen tilkaldt til Lægevagten/Sundhedshuset 3 gange - 2 patienter måtte overflyttes til Skejby og Randers - mens 1 patient blev færdigbehandlet her - fik konverteret sin hjerterytme og således undgik at komme til Akutmodtagelsen i Randers som jo er ekstremt overbelastet. I samarbejde med Lægen i lægebilen kan behandlingen indimellem afsluttes her - og det betyder jo, at patienterne ikke skal indlægges - og det vil ikke være en mulighed med en Paramediciner - de må ikke afslutte patienten - det er vel hele ideen med den præhospitale funktion - at antal indlæggelser skal minimeres. Desuden er det jo en lægebils-læge vi har brug for, når vi kalder - det andet kan vi jo selv, så det er en forudsætning for et fortsat godt arbejdsmiljø for os behandlersygeplejersker, at der er en lægebil der har sin base i Grenaa - den benytter vi os ofte af - og har et fortrinligt samarbejde med. I dagtiden har vi kun læge på akutklinikken 2 dage om ugen og i vagterne er systemet skruet sådan sammen, at vagtlægen kører på hele Djursland, så vi behandlersygeplejersker står alene med dårlige patienter, som udløser et kald til lægebilen. Vi er altid kun èn behandlersygeplejerske på arbejde ad gangen - så vi kan ikke reduceres - men vi kan til gengæld kun opfordre til, at der bliver en mere fokuseret visitation, således at vi får flere arbejdsopgaver. Vi er ikke i tvivl om at vi gør en stor forskel her på Djursland - vores patienter er altid meget glade for at kunne komme her og blive behandlet - der er høj patienttilfredshed og det er en særdeles vigtig parameter i et presset sundhedsvæsen - tænker jeg.

20 Region Midtjylland skal spare 660 mio. kr. og i den forbindelse beder man om forslag til besparelser. Forslag: Der indgås en ny aftale om aflønning af akutlæger ved regionens akutlægebiler, der afspejler det tidsforbrug, der reelt er i arbejdet på bilerne. Som det ser ud i dag udgør det ugentlig antal effektive timer på bilerne ifølge den gældende aftale 539 timer, som aflønnes med kr. 435,90 ( niveau). Indgås der en ny aftale, der afspejler den reelle effektive tid på bilerne, vil det ugentlige timetal ligge på omkring 491, dvs sparet 48 timer ugentlig og 2496 timer årligt, svarende til en besparelse på over 1 mio. kr. Denne aftale forudsætter et minimum timetal på 7 timer på hverdage og 11 timer i weekenden og følger i øvrigt en opgørelse lavet ud fra motorminutter. Den kompliceres dog af at flere af bilerne drives delvist som en del af afdelingernes budgetter.

21 Mit spareforslag handler om kørsel af patienter med Midttrafik. Jeg oplever at så snart en patient er pensionist, sendes de dem hjem med Midttrafik, med mindre der står en pårørende ved siden af og siger at de vil hente patienten. Man kunne gøre mere ud af at spørge patienten, om de har nogle pårørende der kan hente dem. Jeg ved ikke hvad regionen giver for at køre patienter hjem med midttrafik, men alt andet lige må det være billigere, hvis patienterne selv kunne sørge for at komme hjem efter en indlæggelse.

22 En måde at spare nok ca. 30 % af udgiften til håndsæbe! Mon man kan presse leverandørerne af sæbe- og spritdispenserne ved håndvaskene til at gøre mængden pr. tryk mindre end 2 ml fx de halve. De 2 ml sæbe får vasken til næsten at skumme over, og med den automatisk vandhane vi er blevet belemret med når sæberesterne ikke at blive skyllet ud af vasken, som efterlades uhumsk til de næste brugere. Spritdispenserne kunne ligeledes med fordel sættes ned til det halve man bliver våd nok i forvejen. De, der synes, den giver for lidt, kan evt. trykke 2 gange.

23 Udskiftning af gamle radiatorventiler til nutidige ventiler med termostater. Der er rigtig mange steder på RRA hvor de store gamle radiatorer er udstyret med den oprindelige sorte ventil, som jo ikke har en termostatfunktion. Private hjem er for længst skiftet til nutidige termostater af hensyn til varmeregningen - og indeklima.

24 Jeg mener, at man kunne udnytte personale ressourcer i akutklinikkerne mere optimalt - kan selvfølgelig kun snakke for Grenaa/Randers. Man kunne med god effekt lægge flere ambulatorier ud til Grenaa, hvor behandlersygeplejerskerne kunne assistere lægen. Bl.a. flere ambulante blodpatienter. Der er jo også pres på O amb. i Randers og vi ved jo der kører patienter til Randers dagligt til kontroller - disse kunne selvfølgelig tages her i Grenaa - der skal bare mere opmærksomhed på at vi er her.. Ud over det kunne speciallæger jo også tilse deres visiterede patienter her. Der er jo også Røntgenafdeling her. Om patienter fra Randers og opland kører til Grenå eller Randers kan jo være det samme i hvert fald så kører folk fra Djursland til Randers:) Der er vel lige langt den anden vej:) Vi har så mange muligheder for at udnytte Sundhedshuset til regionale ambulatorier og vi hører mange patienter blive så glade når de hører at de kan komme her. Patienter kommer også til skadestuen i Randers - selvom de udmærket kunne blive behandlet her på akutklinikken - ved jeg da jeg også arbejder i Randers og møder lokale borgere der. Det er et informationsproblem som skal tages op med de praktiserende læger. Hører tit folk sige at de spurgte om de ikke måtte komme til Grenå men man ikke vidste at vi var her??

25 Spareforslag: Udskiftning af gamle radiatorventiler til nutidige ventiler med termostater. Der er rigtig mange steder på RRA hvor de store gamle radiatorer er udstyret med den oprindelige sorte ventil, som jo ikke har en termostatfunktion. Private hjem har for længst.

26 Kære region midt. Det er mig stadig en gåde, at man i disse særdeles trange tider vælger at holde fast i projekter som Safari, som koster så mange penge. Ligeledes projektet, eller hvad man kan kalde det vedr. Log på og af med omtanke Borgeren har ikke et valg det har du : Det undrer mig rigtig meget, at man sender dyre farvede kort og plakater rundt på hele sygehuset/sygehusene til folk, der allerede godt kender reglerne. Og dertil kommer de smarte hyldesvirpere, eller hvad man nu har kaldt dem, som skal sættes rundt omkring på vores skærme. Synes en helt klar besparelse kunne have gået på, blot at sende en mail rundt til folk om at få genopfrisket reglerne, og så have lagt de flotte oplysninger deri i stedet for det helt sikkert meget dyre materiale vi nu sidder med på vores kontorer, som blot ryger i skraldespanden hos mange, for vi kender jo godt reglerne. Det virker altså dumt synes jeg. Hvis regionen fattes penge, så må man jo stille sådanne ting i bero eller helt droppe dem. Det er klart vigtigere, at patienterne og personalet på sygehusene ikke dør af at være hhv. patient eller personale på et sygehus. Tror f.eks. ikke, at eksempelvis sygeplejersker på vores fine nye akutafdeling ser flot til disse fine materialer, når de er tæt på at løbe livet af sig selv. Ved godt, at dette ikke kan bruges fremadrettet som besparelse, men det undrer mig meget, at man ikke har kunnet forudse, at der simpelthen ikke var dækning for disse nye tiltag. Virker som om der er nogen i den ene ende, der ikke ved, hvad der foregår ude i den anden ende. Tror i hvert fald ikke kommunikation og innovation eksempelvis, er nogle ord, der fylder meget for personalet i f.eks. den nye akutafdeling.. Derudover må jeg også undres, og finder det direkte modstridende, at man i den nye akutafdeling opsætter et ekstremt flot og garanteret ekstremt dyrt kunstværk i indegård midt i afdelingen. Godt nok flot at kigge på, men hvad kunne man ikke have fået af varme hænder for disse penge. Det ser jo ikke flot ud med fin og dyr kunst på væggene, når så personalet bryder grædende sammen på gangene. Ved godt, at der nok er tale om forskellige kasser, men det er jeg bange for personalet og patienterne slet ikke forstår noget af.

27 Jf. denne britiske undersøgelse er der meget at hente på PC er som ikke bliver slukket og ikke er aktive. Af omveje har jeg hørt at idé har været forelagt IT, men de har afvist forslaget. I denne sparerunde bør man kigge på det en gang mere eller finde lignende løsninger Att Sparegruppe

28 Det er altid svært at blive ved med at finde sparetiltag, når man har oplevelsen af at der bare ikke kan skæres mere. Mener det er vigtig at det ikke går ud over patientens pleje og behandlingstilbud, så mine forslag går på mere generelt. 1: befordrings godtgørelse, man kan koor pjece og regler for hvornår man kan få befordring. Over 50 KM til behandlingssted slettes! At man er pensionist gir ikke automatisk ret til hjemkørsel (hvis pårørende evt. kan hente, skal det altid være første valg Vel vidende at det formentlig kommer til at betyde at patienterne først kan hentes efter pårørendes arbejdstid, kommer til at blokere sengepladser længere tid...) 2: Melde ud i medier at man altid skal have eget medicin med på sygehuset og at vi kun giver evt. ny medicin, som er nødvendigt under indlæggelse... Kan dog blive problematisk mht. sikkerheden omkring hvad patienterne får og dermed UTH stiger...)

29 Spareforslag Man kunne lægge de 3 hospitaler på østkysten sammen, så Randers og Horsens bliver til henholdsvis AUH Center Nord og AUH Center Syd. Herved spares en masse administrativt arbejde. Samtidig kunne Vest og Viborg lægges sammen til et midt/vest hospital. Silkeborg kunne lukkes (med undtagelse af en akutklinik som i Grenaa). Patienterne fordeles imellem de omkringliggende hospitaler uden beregning. Der leanes omkring de administrative opgaver der ligger i regionshusene og hospitalerne således, at opgaverne kun udføres et sted (vi har været for gode til at skabe arbejde til hinanden). Dette betyder at der både fjernes opgaver fra hospitalerne og fra regionshusene.

30 Jeg tænker at der kan spares en stor sum penge ved, at ophøre med måtteservice.. Ved det koster en anselig sum. Før i tiden støvsugede vores rengøringsdame måtterne.

31 Spar på unødigt forbrug (også for miljøets skyld): Fx ved at indføre natsænkning af varme og automatisk sluk af lamper og andet el-forbrugende udstyr. Fx ved at bruge leasede biler frem for at betale dyr kilometertakst til medarbejdere, der kører på hjemmebesøg, til møder etc. Fx ved i højere grad at bruge videomøder, -konferencer, -undervisning og dermed spare tid og transportudgifter. Fx at ved at undlade, at udsende magasinet PS i fysisk udgave til samtlige medarbejdere i psykiatrien. Vi kan se det elektronisk, så et par stykker til hver afd. i kaffestue og venteværelser må være rigeligt! Desuden: Spar dyre indlæggelser ved at fokusere mere på intensiv hjemmebehandling og ved i højere grad at behandle med henblik på at forebygge tilbagefald. Benyt specialpsykologer, når der ikke kan fastansættes kvalificerede speciallæger, i stedet for at bruge dyre vikar/konsulent-ordninger. Principielt er det kun medicinering og behandling ift. Psykiatriloven, som psykologer ikke kan varetage. Udenfor mit område: Prioritering af behandlingstilbud og ny dyr medicin, især ved udsigtsløs behandling/ teminale patienter. (Selvom sundhedsministeren mener, at vi finder pengene ja, men jo ikke til alt det andet også!?)

32 Hver gang der afsendes et digitalt brev i stedet for et fysisk brev, er der i gennemsnit sparet 5 kroner. Allerede ved digitale afsendelser vil der være sparet 1 mio. kr. i porto/papir etc. Dertil kommer den tid hos personalet, som slipper for at bruge tid og ressourcer på at printe, pakke og afsende fysisk post. Vores borgere/patienter er nu blevet digitale (ca. 90 % af de midtjyske borgere kan modtage digital post fra det offentlige). Derfor bør vi understøtte digitaliseringen af den offentlige sektor og fremme at medarbejderne ændrer praksis ved at sende så meget post som muligt digitalt. Regionens centrale system til digital post og fjernprint Dok2mail viser, at der fortsat er enheder, der ikke sender digital post/fjernprint via systemet. En måde at ændre adfærd og fremme medarbejdernes motivation til at sende digital post/fjernprint, er ved at fjerne servicen omkring fysisk post. I Regionshuset Viborg er der fortsat sat brevbakker op lokalt ude i afdelingerne og dagligt bruger personale (piccoline) tid og arbejdsressourcer på at gå rundt og samle post ind. Dette led burde kunne overflødiggøres og i de sjældne tilfælde, hvor medarbejderne ikke kan sende digitalt/fjernprint, kan de selv gå forbi postrummet og aflevere brevet. Hvis der også er portører/servicemedarbejdere ansat på hospitalerne til intern post kan man overveje om der ikke tilsvarende ligger et sparepotentiale som på de administrative enheder.

33 Flere af de ledende overlæger deltager i det kliniske arbejde. Dels for at bevare kontakten til deres speciale/fagområde, men nogle også for at kunne kvalificere deres ledelse. Hvor mange dage afhænger af ledelsesopgavens kompleksitet fra ingen til fuld deltagelse. Antallet af arbejdsgrupper og taskforces lokalt og regionalt, der fordrer deltagelse af ledende overlæger, er stadigt stigende. Der er ligeledes et stigende behov for at mødes på tværs af hospitalsenhederne, og man må antage at afdelingsledelser på sigt kan være tværgående, og måske skal kunne dække flere hospitalsenheder. Derfor kunne regionen med fordel anbefale eller definerer to sammenhængende ugentlige hverdage som klinikdage, hvor man så kan minimere antallet af møder med klinisk arbejdende læger. Forslaget giver mulighed for at hospitalsenhederne og regionen kan planlægge tværgående møder med deltagelse af de kliniske ledere hovedsageligt på de tre øvrige dage. Forslaget vil tilsikre mere effektive klinikdage for de ledende overlæger, der ligeledes arbejder klinisk.

34 Hvad der er tjent er sparet!! Hvorfor ikke vende tanken og se på, hvor der kan tjenes penge, i stedet for at spare? Hvad med at tjene penge på parkering også ved Viborg Hospital.

35 Hvad nu, hvis man begyndte at sælge relevant reklameplads? Jeg tænker da at der sikkert er virksomheder/firmaer, der kan se en fidus i at få deres navn set på afdelingerne. Det vi spiser/drikker på afdelingerne må jeg være af en vis kvalitet - og hvis jeg kunne se, hvor det kom fra, ville jeg nok købe det nede i brugsen. De sko terapeuterne går i, må være gode, fordi ellers havde de valgt nogle andre. Dem vil jeg også have! Det tøjmærke sygeplejerskerne går i vil sikkert også være godt for min sarte hud Osv osv... Tanken kommer fra sportsverden, hvor man ser massere af bannere og reklamespots.

36 I dag skal blodglukose værdier, BAC test, EKG, forældede analysesvar, aflyste analyser, samt U-stix analyse godkendes i vores biokemi modul i MidtEPJ. Hvis de ikke godkendes, kommer de på afdelingslisten svar til godkendelse. Der ligger de så blandet med, hvad der kan være livsvigtige analyse svar. For at undgå at der ligger prøvesvar, som der ikke er set og handlet på, som har betydning for patienten, kigges denne liste svar til godkendelse igennem hver dag. Jeg bruger ca min på denne liste hver dag. 80 % af svarene er blodglukose værdier, BAC test, EKG, forældede analysesvar, aflyste analyser, samt U-stix analyse, som ligeså godt kunne autogodkendes. Vi er en forholdsvis lille afdeling og jeg bruger ugentlig 2 timer på denne opgave om ugen. Jeg kunne spare ca. 1 time og 20 min om ugen, hvis ovenstående svar blev autogodkendt i systemet. Så det kun var de vigtige prøvesvar jeg kiggede igennem (de tager lidt længere tid at kigge igennem, end de prøvesvar jeg foreslår gøres autogodkendt). På HEH har vi ca. 26 af sådanne godkendelses lister nogle større end vores afdeling og nogle mindre. Her er altså ca. en ugentlig besparelse på 37 timer. Hvad mon det er på regionalt niveau? På mange afdelinger er det læge timer, som går til denne opgave.

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde MidtEPJ Nødprocedurer Hospitalsenheden Vest Herning Klinisk IT Kontoret Overgade 24 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8730 He.Epj-Kontoret@rm.dk www.vest.rm.dk Generelt Dette dokument er en specialplan til

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1 og M2 Indhold Velkommen til Medicinsk Afsnit

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

CF centret har brug for din hjælp!

CF centret har brug for din hjælp! CF centret har brug for din hjælp! Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. Det er derfor blevet

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV?

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV? Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Til afdelingsledelsen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 308 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 308 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 308 Offentligt København den 3. maj 2012 OVERFLØDIG DOKUMENTATION I PSYKIATRIEN Der er de senere år kommet stadigt flere krav til, hvad lægerne

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

IT-relaterede hændelser rapporteret til DPSD. Hvad kan vi lære?

IT-relaterede hændelser rapporteret til DPSD. Hvad kan vi lære? IT-relaterede hændelser rapporteret til DPSD Hvad kan vi lære? Morten Sonne 2. oktober 2014 Dansk PatientSikkerhedsDatabase DPSD - Oprettet 2004 hospitaler - Udvidet 2010 bl.a kommuner, privathospitaler

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Dagsorden 1. Indsamling af ønsker til e-dok. Afd bør samle op ift egne kommentarer til e-dok 2. Merete Jensen, tværfaglig e-dok koordinator

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Aarhus Universitetshospital Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Øre-Næse-Halsafdeling

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest.

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Vedrørende forslaget om at vagtdækningen på røntgenafdelingerne samles på Aarhus Universitetshospital AUH i tidsrummet

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Vejledning. Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt. Log in på rette afdeling/afsnit i MidtEPJ. = Sengeafdelinger = Ambulatorium

Vejledning. Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt. Log in på rette afdeling/afsnit i MidtEPJ. = Sengeafdelinger = Ambulatorium Vejledning Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt Log in i MidtEPJ Hvis du allerede har en ansættelse på ét af Region Midt's hospitaler, bliver du, ved log in til EPJ, præsenteret for to adgange.

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation.

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation. Traume- og akutmodtagelsen: planer for arbejdsgange/sp dokumentation Til modtagelse af traumepatienten er udarbejdet et modul, traumedoc. I dette dokument er der mange systematiske data ex trafikuheld,

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV 1.3.3.5. Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV Udgiver Hospitalsenheden Vest Fagligt ansvarlig Birgitte Ostersen/BIROST/RegionMidtjylland Version 1 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere