AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN Køkken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken"

Transkript

1 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens elever og personale alle ugens dage. Arbejdsopgaverne er mange og afvekslende, og der er faglige udfordringer til alle, uanset om man har meget kendskab til madlavning, eller aldrig har lavet mad før. Vi producerer: Varme retter Internationale retter Klassiske danske retter Vegetarretter Specialsalater Salatbar Bagning af brød Anretning af pålæg Vi lægger vægt på at måltiderne er nærende, sunde og appetitlige. Hvor det er muligt bruger vi råvarer efter sæson, fairtrade, bæredygtighed og økologi. Som elev på Køkkenværkstedet, skal man i perioder være i stand til at møde kl , men derudover kræver det ikke særlige forudsætninger at starte på Køkkenværkstedet. Vi prioriterer det forpligtende arbejdsfællesskab, vi overholder aftaler med hinanden og at alle deltager aktivt i arbejdet og fællesskabet i hverdagen. Ud over den daglige produktion, laver vi ind imellem arrangementer med sociale, kulturelle og faglige aktiviteter. Køkkenværkstedet er et dobbeltværksted og en del af Team Håndværkergården, som vi også deltager i diverse fællesaktiviteter med. Derudover forsøger vi at styrke sammenholdet imellem køkkenet, kantinen og flexservice. Værkstedsundervisning At den enkelte elev udvikler sig køkkenfagligt, socialt og personligt. At undervisningen sker, så det er meningsfuldt og motiverende for eleven. At det er overskueligt at være elev på Køkkenværkstedet og at modtage undervisning. Med udgangspunkt i de enkelte elevers ønsker og kompetencer, modtager eleverne praktisk oplæring i de arbejdsopgaver, der udføres på værkstedet. Undervisning og vejledning i emner som hygiejne, råvarekendskab, madlavningsteknikker, menuplan-lægning, økologi, sundhed mm., vil foregå individuelt og i grupper såvel planlagt som spontant i forbindelse med opgaver der udføres på værkstedet. Når der er elever til det, opdeler vi eleverne i hold, således at der hver uge er 1/3 af eleverne der er Planlægningsholdet som får undervisning, vejledning, laver menuplanlægning, portionsberegning, projektarbejde, kontorarbejde, oprydning, rengøring, tøjvask samt har almenundervisning eller for de elever der ønsker det går til forberedende undervisning. De resterende 2/3 er Køkkenholdet og de er i køkkenet. Holdene skifter hver uge, så alle elever kommer til at arbejde sammen på skift og vi forbliver ét hold. De 2 værkstedslærer skiftes til at have køkkenholdet og planlægningsholdet, så alle elever på skift også får begge lærere. 1

2 At eleverne føler sig i udvikling både fagligt, socialt og personligt. At eleverne oplever undervisningen som anvendelig og værdifuld. At eleverne bliver ufordret i hverdagen og deltager aktivt. At det er overskueligt for eleven at være på dobbeltværkstedet. Værkstedsproduktion At der dagligt produceres og serveres et morgenmåltid og et middagsmåltid til skolens elever og ansatte. At måltiderne er sunde, nærende, varierende og appetitlige. At køkkenet skal være et rart og trygt sted at arbejde. At der tages hensyn til alle elever og disses forudsætninger. At eleverne dygtiggøres inden for køkkenfaget og føler sig ansvarlige for og stolte af det de laver. At arbejdet tilrettelægges, så der også er tid til andet end ren produktion. Skal produktionen på Køkkenværkstedet: At tilberede, pakke og udlevere morgenmad til skolens værksteder. At tilberede middagsmåltidet til skolens elever og ansatte, samt at servere den for 3 hold hver middag. Hvis der er mindre elever indskrevet på skolen, regulerer vi hvor mange hold vi spiser i for at mindske madspildet. At rengøre køkken, spisesal og fællestoiletter ved spisesal hver dag. At bespise personale på pædagogiske dage. Ca. 5-7 elever møder kl for at tilberede og pakke morgenmad. Disse elever vælges for en periode ad gangen, så det så vidt muligt er efter elevernes eget ønske, om de vil være blandt dem der møder kl Alle elever der starter på Køkkenværkstedet skal dog kunne møde kl , da det er nødvendigt at nogen gør det. Disse elever optjener derved ekstra timer og har mulighed for at afholde afspadsering efter eget ønske, efter forudgående aftale med værkstedslærer. De resterende elever møder kl Alle elever er omklædt til arbejdstøj inden morgenmaden. Alle spiser morgenmad samlet, når morgenmads-produktionen er færdig går alle i gang kl , med de opgaver de har påtaget sig under morgensamlingen. Eleverne får mulighed for at påtage sig ansvaret for en opgave og lov til at arbejde selvstændigt med den. Det er vigtigt at eleverne lærer at deres arbejde udføres i en god kvalitet, er færdigt til tiden og serveres på en servicemindet måde. Ansvaret skal gerne gøre eleverne tilfredse og stolte af det de laver. Der arbejdes ligeledes meget med elevernes fornemmelse for at være omstillingsparate, positive og hjælpsomme. Vi benytter os af sidemandsoplæring, hvor det skønnes udbytterigt for begge parter. At der dagligt produceres morgenmad og middagsmad som er sundt, nærende, varierende og appetitligt. At måltiderne er af god kvalitet og klar til tiden. At der holdes en god rengøringsstandart og hygiejne på værkstedet. At eleverne møder hver dag, deltager aktivt i hverdagens opgaver og føler sig ansvarlige i forhold til den daglige produktion og fællesskabet At eleverne oplever, at de kan mere end de forventede. At eleverne føler sig i udvikling fagligt, personligt og socialt. At eleverne føler at de er stolte, af det de laver. At eleverne også får mulighed for at deltage i andre aktiviteter end produktionen, som f.eks. almenundervisning, anden undervisning, vejledning, ekskursioner m.m. At den enkelte elev kan se, at han/hun via perlerækken har udviklet sig. 2

3 Morgensamling At fordele dagens opgaver. At styrke elevernes trivsel. At eleverne får et pusterum imellem produktionerne til at koble af og samle energi og fokus. At styrke sammenholdet på værkstedet. At eleverne bliver udfordret på deres refleksion og holdninger, f.eks. ansvarlighed i forhold til opgavefordelingen og egen læring på værkstedet, det sociale liv på værkstedet og deres egen rolle deri, hverdagsudfordringer i deres liv, relevante samfundsemner, aktuelle emner i dagspressen m.m. Efter morgenmadsproduktionen spises der morgenmad samlet på køkkenholdet. En elev siger værsgo, når denne har sikret at morgenmadsproduktionen er helt færdig. Under morgenmaden fordeles dagens faste opgaver for Køkkenholdet: varm hovedret med tilbehør, vegetarret, specialsalater, salatbar, evt. ret uden svinekød, præsentation af maden, servering i hestestald, opfyldning i udsalget, rengøring af Hestestald og toiletter, duks, hvem der gør rent de forskellige steder i køkkenet og evt. andet, samt for Planlægningsholdet: menuplanlægning, portionsberegning, undervisning, projektarbejde, kontorarbejde, oprydning, rengøring, tøjvask. Det er som regel en elev der skriver på tavlen og står for at fordele opgaverne blandt eleverne. Værkstedslærere er altid til stede, men blander sig så lidt som muligt i denne proces. På den måde arbejdes der med elevernes evne til at planlægge, samarbejde, at rumme hinanden og føle ansvarlighed overfor hinanden og opgaverne på værkstedet. Der udleveres opskrifter og eleverne ved efter morgensamlingen, hvad de skal beskæftige sig med resten af dagen. Morgensamlingen bruges ligeledes til orientering og meddelelser fra elever, værkstedslærere, vejledere eller læringsvejleder. Der noteres fremmøde og tales om evt. fravær, sygdom, praktik, kombinationsforløb m.m. for at skabe så megen åbenhed som muligt. Eleverne udfordres til at deltage på det refleksionsniveau, hvor hver enkelt er og tage stilling til de emner der bringes op under morgensamlingen. Der bringes emner op, som motiverer eleverne til refleksion over egen læring. Der lægges meget stor vægt på at morgensamlingen også er en uformel, hyggelig, tryg og behagelig stund. At alle elever føler sig set af værkstedslærer fra morgenstunden af. At eleverne føler at der er mulighed for at koble af og samle energi i løbet af dagen. At sammenholdet, rummeligheden og ansvarligheden på værkstedet udvikles. At eleverne tydeligt fornemmer at de selv er ansvarlige for at overholde aftaler og deadlines. At eleverne bliver mere bevidste om hvad deres holdning er til det samfund de lever i. At eleverne øger bevidstheden om egen læring og ansvar for denne. At eleverne føler sig en del af fællesskabet. Læringsvejledning (almen undervisning, evt. anden undervisning); målsætninger, handlinger (hvad, hvordan, hvornår og hvem) og succeskriterier. Eleverne på køkkenværkstedet lærer primært via produktionen, fællesskabet og undervisningen på værkstedet. et er, at eleverne tilegner sig nødvendige kompetencer, så de kan gennemføre en uddannelse. Vi lægger stor vægt på at skabe/genskabe elevernes lyst til læring, samt støtte dem i at finde den måde, hvorpå de bedst tilegner sig ny viden. Når der er elever til det har værkstedet læringsvejledning to gange to timer om ugen (se ugeskema). Eleven får en god oplevelse af en undervisningssituation fx er aktiv, glad, kommer 3

4 i flow, får lyst til yderligere læring alene og sammen med andre. Læringsvejledningen motiverer eleven til at tage ansvar for læring egen læring og læringen i gruppen. Et ansvar som betyder refleksion over egen adfærd, og hvordan den enkelte skal agere i undervisningssituationen, så både eleven og de øvrige får det optimale ud af undervisningen. I læringsvejledning indgår almene fag, som dansk, matematik og samfundsfag, samt fx biologi, musik, fysik, engelsk, geografi, natur og teknik. Leg, spil og konkurrence er en metode til at vække nysgerrighed og engagement. Læringsvejledningen foregår i læringsvejlederlokale på Servicegården, på værksted eller på relevant sted, fx i en virksomhed, en uddannelsesinstitution eller biblioteket. Eleven har tilegnet sig de nødvendige kompetencer for at kunne gennemføre en uddannelse, og fået en større forståelse for egen og andres måder at lære på, samt at eleven er bedre rustet, til at kunne lægge sig en fornuftig læringsstrategi. Praktik og kombinationsforløb At så mange elever som muligt kommer i relevant praktik og kombinationsforløb i forbindelse med deres ophold på værkstedet. At eleverne får indsigt i virksomhedens eller uddannelsesinstitutionernes arbejdes/ undervisningsområde og arbejds/undervisningsmiljø. At eleverne får mulighed for afklaring af fremtidigt uddannelses- og erhvervsvalg. Gennem forløbssamtalerne og ud fra elevernes ønsker for fremtiden, planlægges praktikken. Når en elev skal i praktik finder eleven 5-6 steder han/hun kunne tænke sig at søge praktikplads. Eleven opfordres til selv at tage ud og søge praktikpladsen personligt. Har han/hun ikke mod på det eller er der andre særlige grunde, kontakter værkstedslærer, eller vejleder en virksomhed med henblik på at finde en egnet praktikplads til eleven. Forud for praktiksøgning og selve praktikken gennemgås aftaler og forventninger til det kommende forløb med eleven. Det tilstræbes at elever der skønnes parate kommer i praktik 4 uger pr. halvår. For elever som ikke er parate til en ekstern praktik, prøver vi at finde den bedste løsning for dem evt. kan en intern praktik være en mulighed. Under praktikperioden aflægger værkstedslærer eller vejleder besøg på praktikstedet, hvor der snakkes med både elev og praktikvært. Evaluering af praktikken skrives i elevens forløbsplan. Kombinationsforløbsudbuddene modtages fra Vejleder. Under forløbssamtalerne og værkstedsundervisningen, hvor der tages udgangspunkt i elevernes ønsker for fremtiden, motiveres eleverne i god tid til at deltage. Forud for kombinationsforløb gennemgås aftaler og forventninger til det kommende forløb. Vejleder følger op på kombinationsforløbet, At eleven kommer i praktik og kombinationsforløb og gennemfører disse. At eleven får en god oplevelse. At eleven møder op og er motiveret og engageret i at deltage i forløbet. At eleven bliver mere afklaret med hensyn til uddannelses- og erhvervsvalg. RKA At dokumentere, følge og følge op på aftaler og planer i forhold til elevens uddannelse, job, praktik, kombinationsforløb. At sikre, at eleven udvikler sig fagligt, socialt og personligt. At eleven får mulighed for refleksion af handlinger og mål. At eleven føler sig taget alvorligt. 4

5 At tilbyde eleven et kompetencebevis ved endt produktionsskoleophold, der beskriver i hvilken grad eleven har udviklet sine faglige, sociale og personlige kompetencer. Den første dag byder værkstedslærer den nye elev velkommen og tager en snak om de gensidige forventninger, til det fremtidige samarbejde. Forventninger, værkstedets regler samt tlf.nr. på værkstedslærer udleveres til eleven den første dag. Det tilstræbes hurtigst muligt at afholde introsamtale, med udfyldelse af de fortrykte spørgsmål. Værkstedslærer skriver så vidt muligt i elevens forløbsplan efter behov. Det tilstræbes dog, hver 3 gange om året at vi holder RKA samtaler, hvor der bliver skrevet i forløbsplanen De elever som skal til samtale, introduceres til og får udleveret RKA-skemaer og perlerække, så de kan forberede sig til samtalen. Eleverne gennemgår i fællesskab med værkstedslærer besvarelserne og disse skrives i forløbsplan. Den enkelte elev vil til hver en tid have mulighed for at se og godkende, hvad der er skrevet i forløbsplanen, hvilket eleven gøres opmærksom på, ved den første samtale på værkstedet. Ved værkstedsskift skrives i elevens forløbsplan efter samtale med eleven. Afslutningssamtale afholdes når der er tale om planlagt udskrivning. Samtalen skrives i forløbsplanen og der udarbejdes kompetencebevis i samarbejde med eleven. Beviset udleveres til eleven den sidste dag på skolen, eller sendes efterfølgende til eleven. At eleven oplever at forløbsplanen har værdi og bliver mere bevidst om hvad han/hun vil bruge produktionsskoleforløbet til. At der arbejdes med realkompetenceafklaring omkring den enkelte elev ca. 3 gange om året At eleven arbejder med det der aftales til samtalerne og oplever, at der sker en udvikling. At samtalerne bidrager til at værkstedet fungerer godt fagligt og socialt. At andre ansatte, ved værkstedsskift mv., kan danne sig et indtryk af eleven. At eleven efter endt produktionsskoleophold får et kompetencebevis udleveret. At elevens kompetencer beskrives i kompetencebeviset. Undervisningsmiljø At eleverne igennem det praktiske arbejde, undervisningen og det sociale liv på værkstedet, føler sig værdsatte og vigtige. At det betyder noget at de møder op. At eleverne har et godt sammenhold på værkstedet. At der tages hensyn til hinanden og at forskelligheder accepteres. At eleverne bliver bevidste om sikkerhed og brugen af energi og ressourcer i forbindelse med arbejdsopgaverne på værkstedet. Nye elever møder kl og bydes velkommen af værkstedslærer, som introducerer eleven til procedurer omkring omklædning, arbejdstøj, skab m.m. Alle lærere og gamle elever præsenterer sig under morgenmaden. Vi bestræber os på hurtigst muligt efter eleven er startet, at værkstedslærer tager introsamtale med eleven, hvor de fortrykte spørgsmål udfyldes og hvor gensidige forventninger og værkstedets spilleregler m.m. gennemgås. Til hverdag spiser vi samlet morgenmad efter morgenmadsproduktionen. Udover at uddelegere opgaver og give beskeder, bliver tiden også brugt til at styrke sammenholdet på værkstedet. Vi snakker om samfundsrelaterede emner, akut opståede problemer, morsomme historier og andet der lige viser sig spontant. Der er stor fokus på, fra dagens begyndelse at den enkelte elev føler sig set hver dag. Vi er opmærksomme på at der et trygt miljø, og at så mange som muligt tør ytre sig i gruppen. Der lægges vægt på det sociale liv på værkstedet og der tages hurtigt hånd om problemer når de opstår. Der arbejdes med sociale spilleregler, verbale og nonverbale udtryksformer, 5

6 hensynstagen, at give hinanden plads og lov til at være forskellige og at udnytte forskellighederne positivt. Ved dagens afslutning samles vi, ser og siger tak for i dag til hver enkelt elev. Når andre værksteder er i køkkenet, arrangeres der besøg på virksomheder, andre produktionsskoler, uddannelsesinstitutioner og der afholdes sociale arrangementer på værkstedet. Ligeledes arrangeres der i løbet af året forskellige aktiviteter for hele teamet. Dette for at få ny viden og for at styrke det sociale sammenhold. Forud for arrangementer, taler vi ved morgenbordet om hvad der skal foregå, hvorfor, hvordan og hvilke regler der gælder under arrangementet. Sikkerhed indgår som en naturlig del af både den praktiske og teoretiske undervisning i Køkkenværkstedet. Der er i køkkenet opsat sikkerhedsblade for de forskellige maskiner. Vi taler løbende med eleverne om anvendelse af de maskiner, materialer og produkter der bruges på værkstedet. Vi har daglig fokus på at køkken, opvask, Hestestalden, toiletter og grupperum fremstår rene, inspirerende og præsentable. At det praktiske arbejde på værkstedet bliver værdsat. At eleverne oplæres i at gøre deres arbejde godt, så de kan være tilfredse og stolte af det. At eleverne møder op, kan lide at komme her, føler sig vigtige og værdsatte, føler sig som en del af værkstedet og synes at de får udbytte af at gå på værkstedet. At både eleven og vi, kan se der har været en fremgang personligt, socialt og/eller fagligt. At vi så vidt muligt undgår ulykker og at energiforbruget ikke er stigende. At resultatet af undervisningsmiljøvurderingsskemaet viser, at en overvejende del af eleverne er godt tilfredse med undervisningsmiljøet på værkstedet. Sundhed At eleverne opnår forståelse for, at måden de lever på påvirker deres livskvalitet. At de opnår viden om vigtigheden af bl.a. at spise sundt, dyrke motion og at få søvn nok. Vi lægger vægt på, at måltiderne på skolen er sunde. Vi opfordrer eleverne til at spise morgenmad og frokost på skolen. Vi snakker om hvad sund kost og adfærd er og hvorfor motion og søvn er vigtig. Vi tager fat i elever der ikke trives fysisk eller psykisk, trækker på interne og eksterne ressourcer og sætter hurtigst muligt ind med en indsats, der er tilpasset elevens behov og ønsker. Emner som sundhed, livskvalitet, misbrug mm. Tages jævnligt op til diskussion på værkstedet. Ved behov tilkalder vi skolens misbrugskonsulent, som snakker med eleverne om emnet enten i gruppen eller individuelt. For at styrke elevernes sociale færdigheder og skabe sammenhold på værkstedet, tager holdet indimellem på ture ud af huset, hvor vi lægger stor vægt på at indtænke motion og sundhed. At eleverne mærker at de trives og at der er fokus på dette. At eleverne udvikler deres bevidsthed om og ansvarlighed for egen sundhed. At eleverne igennem det praktiske arbejde og undervisningen føler sig udfordret og respekteret. Dannelse, mobning, sprog osv. er ligeledes temaer der er fokus på i dagligdagen. Hygiejne At eleven lærer at færdes i et køkken hygiejnemæssigt forsvarligt. At hygiejne ind tænkes i dagligdagen. At den personlige hygiejne er i top men ligeledes hvor vigtig den hyppige håndvask er. At al rengøring af køkken/hestestald, toiletter, grupperum osv. bliver gjort omhyggeligt. 6

7 At eleverne lærer at følge fødevarestyrelsen krav så vi beholder vores Elite smiley. Dette sker ved at eleven får forståelsen af, hvilke krav, der er i et køkken. Ved morgenmadssamlingen, hvor vi spiser morgenmad er der altid en gaffel i pålægget og osten, for at tænke hygiejne helt fra starten og undgå bakterier. Den personlige hygiejne er i top ved at langt hår sættes op i en hestehale og der bæres kalot, når eleven arbejder i køkkenet. Der må ligeledes ikke bæres neglelak eller ringe i køkkenet. Vi ligger vægt på fra 1. dag eleven starter, at eleven får en grundig vejledning i den personlig samt køkkenhygiejne. Eleven bliver vejledt i hvor vigtig en hyppig håndvask er som: Inden påbegyndt arbejde i køkkenet, efter skift af arbejdsopgave, efter pause osv. Eleven bliver vejledt i hvordan han/hun gør rent i bla. Grupperum, toiletter, køleskabe, gulve, håndvaske og den generelle rengøring med de rigtige rengøringsmidler. Dette bestræber vi os på, så eleven lærer at værdsætte at arbejde ryddeligt og hygiejnemæssigt forsvarligt. Så eleven lærer selv at se, hvor der trænger til at blive gjort rent og kan instruerer andre elever i, hvordan og hvor der skal gøres rent. Dette sker ved grundig vejledning fra værkstedslærer men også ved sidemandsoplæring. : At vi øger elevernes bevidsthed omkring den personlige hygiejne og den almene køkkenhygiejne Ugeskema og årsplan for værkstedet At den enkelte elev skal kunne orientere sig om, hvad der skal ske i ugens løb. At det skal være muligt for eleverne at tilrettelægge deres tid, ud fra hvilke arrangementer der skal deltages i på skolen, i årets løb. Ugeskema hænges op i køkkenet. Årskalender udfyldt med datoer for arrangementer på værkstedet, i teamet og på skolen hænges op i køkkenet. Eleverne bliver ved introsamtalen, også gjort bekendt med, at de selv har ansvar for at orientere sig om arrangementer udenfor alm. skoletid via årskalenderen. At eleven føler at der er styr på planlægningen og at det er nemt at orientere sig om hvad der skal ske på værkstedet/teamet/skolen. At eleverne føler at de ved udvalgte arrangementer får medbestemmelse og ansvar. 7

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2015 Elmelund Skov værksted

Aktivitets- og Handlingsplan 2015 Elmelund Skov værksted Aktivitets- og splan 2015 Elmelund Skov værksted Præsentation af værkstedet Elmelund Skov værksted er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores produktion

Læs mere

Aktivitets- og handlingsplan 2014 Butikken

Aktivitets- og handlingsplan 2014 Butikken Aktivitets- og handlingsplan 2014 Butikken Præsentation af værkstedet Vi sælger buketter, kranse, pil, pileflet og produkter der er fremstillet på andre værksteder på skolen. Butikken besøges af kunder

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

Aktivitets- og handlingsplan 2015 Butikken

Aktivitets- og handlingsplan 2015 Butikken Aktivitets- og handlingsplan 2015 Butikken Præsentation af værkstedet Butikken er et værksted med 4 elever. I Butikken indgår eleverne i det fællesskab der er omkring i alle arbejdsopgaverne. Elever i

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Handleplan 2015. Servicegården. Præsentation af teamet: Målsætninger, handlinger og succeskriterier.

Handleplan 2015. Servicegården. Præsentation af teamet: Målsætninger, handlinger og succeskriterier. Handleplan 2015 Servicegården Præsentation af teamet: sætninger, handlinger og succeskriterier. Teamsamarbejdet samt teamets arbejdsmiljø: I forhold til værdier, ansvar, opgaver, det sociale miljø, det

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2014

Aktivitets- og Handleplan 2014 Aktivitets- og Handleplan 2014 Kunst og Håndværk Præsentation af værkstedet På værkstedet Kunst- og håndværk arbejder vi med form, farve og funktion. Værkstedet laver kunsthåndværksprodukter til salg på

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2014 Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplan 2014 Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplan 2014 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2014. Bygge og Anlæg

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2014. Bygge og Anlæg AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2014 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2014 Musik

Aktivitets- og Handleplan 2014 Musik Aktivitets- og Handleplan 2014 Musik Præsentation af værkstedet Med musikken som det pædagogiske redskab, giver vi eleven en indholdsrig, spændende og udfordrende hverdag. Giver eleven et indblik i, hvordan

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015

Aktivitets- og handleplan 2015 Aktivitets- og handleplan 2015 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Fyns Laksefisk Præsentation af værkstedet Fyns Laksefisk er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Det er et recirkuleret opdrætsanlæg for havørreder samt et

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 MALER

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 MALER AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 MALER Præsentation På Malerværkstedet vil vi sprede glæde på hele skolen, ved at forskønne omgivelserne med vores værktøj og farver. Vi vil krybe langs fodpanelerne og hænge

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Bybondegården

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Bybondegården Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Bybondegården Præsentation af teamet Bybondegården er en delvis økologisk drevet bondegård og en del af Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Teamet består af fem

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 : Metal, Træværkstedet, Bygge

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Dyrepasser Præsentation af værkstedet Dyrepasser er et værksted med et stort dyrehold. Lige fra produktionsdyr til Zoo dyr. Vi har ca. 100 dyrearter fordelt på ca. 350 dyr.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2014 Dyr og Økologi

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2014 Dyr og Økologi AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2014 Dyr og Økologi Præsentation af værkstedet Dyr og Økologi er et værksted med et stort dyrehold. Lige fra produktionsdyr til zoo Vi har ca. 90 dyrearter fordelt på ca. 300

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Teamskolen Håndværkergården

Teamskolen Håndværkergården AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN ÅR 2012 Teamskolen Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET. Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 værksteder; Jern

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø Aktivitets- og splan 2014 Natur og Miljø Præsentation af værkstedet Natur og Miljøkompagniet er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores produktion består

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2013

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2013 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2013 Dyr og økologi Præsentation af værkstedet Dyr og økologi er et værksted med et stort dyrehold. Lige fra produktionsdyr til Zoo dyr. Vi har ca. 90 dyrearter fordelt på ca.

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2015. Kulturteamet

Aktivitets- og Handleplanen 2015. Kulturteamet Aktivitets- og Handleplanen 2015 Kulturteamet Præsentation Teamskolens målsætninger Teamskolens målsætning er, at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetancer for der ved at forbedre deres

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design

Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design Præsentation af værkstedet På Tekstil og Design er den vigtigste faglige opgave at sy eller skabe opgaver, som er bestilt af vores kunder. Kunderne

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Teamskolen Håndværkergården

Teamskolen Håndværkergården AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN ÅR 2013 Teamskolen Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 værksteder; Jern

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet

Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet Præsentation Teamskolens målsætninger Teamskolens målsætning er, at styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø Aktivitets- og splan 2014 Natur og Miljø Præsentation af værkstedet Natur og Miljøkompagniet er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores produktion består

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk 6. MØDEGANG Mad Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk At deltagerne bliver bevidste om hvilke valg, de træffer og hvorfor At deltagerne bliver bevidste om barndommens og ungdommens madvaner,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Indledning Ernæring har stor indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed. Sundheden er vigtig for børns læring og udvikling, og derfor er kosten i daginstitutionerne af

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad.

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Arbejde praktisk, eksperimenterende og Hygiejne håndværksmæssigt. Vi skal bruge de forskellige danske grønsager der er klar nu (tomat æbler osv.) Opleve med

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2015 Tekstil og Design

Aktivitets- og Handleplan 2015 Tekstil og Design Aktivitets- og Handleplan 2015 Tekstil og Design Præsentation af værkstedet På Tekstil og Design er den vigtigste faglige opgave at sy eller skabe opgaver, som er bestilt af vores kunder. Kunderne kan

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2013. Værksted Tekstil & Design

Aktivitets- og Handleplan 2013. Værksted Tekstil & Design Aktivitets- og Handleplan 2013 Værksted Tekstil & Design Præsentation af værkstedet På Tekstil & Design er den vigtigste faglige opgave at sy eller skabe opgaver, som er bestilt af vores kunder. Kunderne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2014. Tekstil og Design

Aktivitets- og Handleplan 2014. Tekstil og Design Aktivitets- og Handleplan 2014 Tekstil og Design Præsentation af værkstedet På Tekstil og Design er den vigtigste faglige opgave at sy eller skabe opgaver, som er bestilt af vores kunder. Kunderne kan

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2012 Natur & Miljøkompagniet

Aktivitets- og Handlingsplan 2012 Natur & Miljøkompagniet Aktivitets- og Handlingsplan 2012 Natur & Miljøkompagniet Præsentation af værkstedet. Natur og Miljøkompagniet er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere