Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen"

Transkript

1 Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober 1902 overladt til murermester H.F. Hansen.. I januar 1903 stod den nye fabrik færdig og blev taget i brug. 1 Dermed var startskuddet givet til det, der skulle vise sig at blive mere end 100 års industrihistorie i Nyborg. Da P. Korsgaard grundlagde virksomheden, var det dog forbundet med nogen usikkerhed, for det var lidt af en satsning at påbegynde en helt ny produktion. Korsgaard var uddannet ingeniør og havde i maj 1899 fået arbejde som stadsingeniør og gasværksbestyrer i Silkeborg. Det var her i det midtjyske, at han fik øjnene op for ammoniakfremstilling. På gasværket var der en del spildprodukter ved fremstillingen af gas, navnlig det dårligt lugtende gasvand, som faktisk var en mild opløsning af ammoniak. Langt de fleste gasværker kasserede vandet, da de ikke havde noget at bruge det til, men Korsgaard havde hørt, at et gasværk i Flensborg tjente penge ved at sælge gasvandet i koncentreret form, altså salmiakspiritus. Korsgaard gik i gang med forarbejdet og kontaktede forskellige gasværker, som alle var mere end interesserede i at komme af med det stinkende gasvand. Med muligheden for at få alt det gasvand, han ønskede sig, satte Korsgaard sig ned og så på den økonomiske side af sagen. Hvad ville det koste at etablere en fabrik, der kunne modtage gasvandet og forarbejde det til ammoniak? Korsgaard regnede på sagen og nåede frem til en pris på kr. Det var ikke nemt for ham at skaffe så mange penge, men med lån fra familie, venner og senere Nyborg Byråd lykkedes det ham at samle de penge, der skulle til for at etablere 1

2 fabrikken. Faktisk viste det sig senere, at stadsingeniøren havde lavet en ret fatal regnefejl, da han skulle kalkulere sig frem til en startkapital for fabrikken. Etableringen af fabrikken blev nemlig 50 procent dyrere end beregnet. En regnefejl, der dog viste sig at være heldig, for ellers ville fabrikken, ifølge ham selv, formentlig ikke være blevet grundlagt. Fig.1. Den nostalgiske væg. Hvorfor var det så Nyborg, der blev valgt til residens for Dansk Ammoniakfabrik? Byens placering gjorde udslaget! Da fabrikken skulle indhente gasvand fra hele landet, var det vigtigt, at den blev bygget et sted, hvor det var nemt at komme til, og her var havnearealet i Nyborg velegnet. 2

3 Der var let adgang til havnen, der var lagt spor til godstogene, og så var byen gunstigt placeret nogenlunde midt i landet, så det var nemt at komme hertil. Dertil kom, at det var tilsvarende let at komme af med spildprodukterne ved ammoniakproduktionen. En anden fordel ved at placere fabrikken ved havnen var den lette adgang til kølevand, når der blev fremstillet ammoniak på fabrikken. Havvandet var nemlig udmærket til dette formål, men det blev dog senere udskiftet med vandværksvand. P. Korsgaard beskrev valget af havnen således:»da gasvandet skulle køres sammen fra alle egne af landet, maatte fabriken ligge centralt og her som i virkeligheden mange, mange gange senere var heldet mig gunstig, idet jeg paa det den gang lige fuldførte havneanlæg i Nyborg fandt en egnet plads «. De første år I 1903 begyndte Dansk Ammoniakfabrik sin produktion. I folkemunde blev fabrikken hurtigt døbt Ammoniakken, og efterhånden blev en lang række af byens indbyggere ansat her. Indledningsvis var der dog kun ansat to mænd på fabrikken, mens Korsgaard selv beholdt sit job i Silkeborg som stadsingeniør og bestyrer på gasværket. Dette gjorde han formentlig for at have noget at falde tilbage på, ifald ammoniakeventyret ikke levede op til forventningerne. I denne henseende blev han dog ikke skuffet, og fra 1904 arbejdede han på fuld tid på Ammoniakfabrikken. Det første år, 1903, tjente Korsgaard 3000 kroner på virksomheden, og i 1904 var beløbet steget til hele kroner. Det må have varmet ingeniøren om hjertet, idet han havde investeret en del lånte penge som startkapital til fabrikken, der i alt kom til at koste kroner at etablere. Korsgaards forretninger på Ammoniakfabrikken gik støt fremad, og kun enkelte gange var der underskud i pengekassen. Den stigende produktionsmæssige fremgang indebar også, at der kom flere og flere medarbejdere på fabrikken. De to mand, der i begyndelsen udgjorde personalet, fik snart flere kolleger, således at der i fabrikkens storhedstid var 18 medarbejdere under P. Korsgaards ledelse. 3

4 Fig. 2. Skilt med retningslinier. Produktionen Som navnet antyder, er der naturligvis blevet produceret ammoniakvand på Ammoniakfabrikken. Ammoniakvandet blev brugt i industrien til blandt andet køling, og det var dette produkt, der tegnede sig for størstedelen af fabrikkens produktion, ligesom der også fra 1905 blev solgt salmiakspiritus fra fabrikken begyndte produktionen af flydende ammoniak, og selv om fabrikken mest producerede til indenlandsk brug, kom der efterhånden også gang i eksporten af varer til Tyskland, England og Norge. 4

5 Fig. 3. Skilt der har siddet på flasker fra Dansk Ammoniakfabrik. Der blev en overgang også produceret hjortetaksalt på Ammoniakfabrikken. P. Korsgaard skrev»jeg betragter det at lave Hjortetaksalt som min største tekniske Indsats«. De tekniske vanskeligheder heri er, at hjortetaksalt er en forbindelse af ammoniak og kulsyre, og P. Korsgaard havde visse problemer med at fremstille kulsyren. Han gik dog til opgaven med entusiasme, og det lykkedes da også for ham at få kulsyren frembragt, så hjortetaksaltet kunne produceres i Allerede i 1920 ophørte fremstillingen af hævemidlet, idet hjortetaksalt efter 1. Verdenskrig blev udsat for konkurrence, som P. Korsgaard ikke anså for at være rentabel at imødegå. Langt senere pumpede man også freon-stoffer på trykflasker. 2 På andre hænder I 1933 blev P. Korsgaards søn, A. G. Korsgaard, tilknyttet fabrikken, og hans engagement fik stor betydning for fabrikkens udvikling, idet han tog rundt og besøgte fabrikkens kunder og derigennem fik vigtig viden og ideer til forbedringer. P. 5

6 Korsgaard selv erkendte vigtigheden af sønnens tilknytning til fabrikken i den rapport, som han skrev i 1953 i anledning af fabrikkens 50-årsdag. Ammoniakfabrikken havde i perioden tabt terræn på markedet, men udviklingen blev vendt, da sønnen blev en del af foretagendet. P. Korsgaard skrev:»det for Fabrikken i Perioden 1921 til 1939 tabte Marked skyldtes sikkert i ikke ringe Grad, at kunderne ikke besøgtes, før min Søn A. G. Korsgaard i 1933 knyttedes til Fabrikken«. 3 Fabrikkens grundlægger var meget tilfreds med sønnens interesse og indsats, og A. G. Korsgaard blev da også med tiden fabrikkens daglige leder og senere direktør. Således var fabrikken på andre hænder, men stadig som et familieforetagende. En tragisk hændelse satte en stopper for A. G. Korsgaards engagement i fabrikken. Det betød samtidig, at andre uden for familien overtog fabrikken. En sommerdag i 1973 blev direktøren brutalt overfaldet, slået ned med en kuglehammer og efterladt blødende og med kraniebrud. Overfaldet fandt sted søndag den 29. juli om formiddagen, og direktøren blev først fundet flere timer senere af rengøringspersonalet. Han blev indlagt på hospitalet i Odense, hvor det lykkedes lægerne at redde hans liv. Han lå dog bevidstløs i flere dage, og da han vågnede op, var han kronisk skadet psykisk. Han døde tre år efter overfaldet. Dansk Ammoniakfabrik blev efterfølgende købt af Superfos, der udvidede ammoniakproduktionen med kølevand til køleskabsproduktion. HCI Nordic købte senere Superfos kemiafdeling, hvorunder Dansk Ammoniakfabrik hørte, og senest overtog det tyske selskab Brenntag fabrikken. 4 6

7 Fig. 4. Farligt gods-skilt. 7

8 Presset af boligbyggeri I maj 1998 modtog Dansk Ammoniakfabrik en opsigelse af lejeaftalen for grunden på havnen, hvor fabrikken havde haft sit virke i adskillige år. Kommunen havde besluttet at udlægge området på havnen til boligområde, og der skulle således bygges boliger frem for at producere ammoniak. Opsigelsen skulle være gældende fra 1. oktober Denne beslutning faldt ikke i god jord hos firmaet, der mente, at fabrikken var i sin gode ret til at blive liggende af den simple grund, at det havde den gjort i mange år. Dertil havde fabrikken i de senere år brugt mange midler på at forbedre sikkerheden. Hvis fabrikken skulle tvinges væk, måtte der ud fra virksomhedens synspunkt blive tale om en erstatning. I 2000 trak det op til en voldgiftssag. Løsningen blev dog knap så drastisk, idet man valgte at indgå et kompromis i efteråret Kompromiset gik ud på, at fabrikken skulle fjerne de udendørs tanke, og ændre produktionen inden oktober 2002, så fabrikationen ikke længere var risikobetonet. Desuden, og nok så vigtigt for fabrikken, indebar forliget, at virksomheden kunne forblive på havnearealet frem til 1. oktober Af vigtighed for kommunen var det, at man ved en produktionsændring på fabrikken kunne få de eftertragtede tilladelser til at sætte boligbyggeriet i gang. Den ændrede produktion betød, at der ikke længere måtte arbejdes med ammoniak på fabrikken, mens fremstillingen af ammoniakspiritus og påfyldning af HFC-gasser på trykflasker fortsat var tilladt. 5 Lukning, nedrivning og udflytning Således fortsatte Dansk Ammoniakfabrik arbejdet indtil sommeren 2005, hvor lukningen blev en realitet, og nedrivning og oprydning blev påbegyndt. Håbet om, at Dansk Ammoniakfabrik kunne flytte ud på Lindholmen og dermed fortsat bevare sin tilknytning til Nyborg, blev ikke indfriet, hvilket betød, at fabrikken 8

9 flyttede produktionen til afdelingen på Sjælland. Nogle af medarbejderne kunne følge med, mens andre måtte søge nye veje. Kildemateriale: Beretning af P. Korsgaard ang. starten af Dansk Ammoniakfabrik. Skrevet Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Diverse avisartikler, dels fra elektronisk arkiv hos fyens.dk samt fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Noter: 1 Nyborg Avis, gamle årgange, bd. 3. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. 2 Artikel fra Fyens Stiftstidende Beretning af P. Korsgaard vedrørende etableringen af Dansk Ammoniakfabrik, s. 9. Skrevet Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. 4 Avisartikler: Fyns Amts Avis og , Fyens Stiftstidende og Fyens Stiftstidende og

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17.

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17. Tømrerfirma A/S Tlf. 86 33 18 88 Fax. 86 33 16 88 Toftevej 4 8500 Grenaa www.aat.dk 100 Invitation I anledning af vores 100 års jubilæum vil det glæde Tømrerfirma A/S at se dig til åben reception i Kulturhuset

Læs mere

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

VORES KUNDER. SpotOn Marketing

VORES KUNDER. SpotOn Marketing VORES KUNDER SpotOn Marketing CITYDENT TANDLÆGE I KØBENHAVN Nr. 1 på Google CityDent en tandlægeklinik i midten af København - kontaktede os for at få hjælp til online markedsføring. Samarbejdet har blandt

Læs mere

Young consumer s credit related lifestyles and payment problems Den danske del af projektet. Jesper Olesen CFK-RAPPORT 2004:01

Young consumer s credit related lifestyles and payment problems Den danske del af projektet. Jesper Olesen CFK-RAPPORT 2004:01 Young consumer s credit related lifestyles and payment problems Den danske del af projektet Jesper Olesen CFK-RAPPORT 2004:01 Rapport fra den danske projektet Young Consumer s s credit related lifestyles

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV.

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET SALLING I ROSLEV. MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV. Af Keld Lauge Nielsen I februar 1899 lejede Mads Kaagaard Nielsen sig ind i et kælderrum på Engholm i Roslev. Han havde bestemt sig for at starte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere