TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER"

Transkript

1 GRUPPE 9 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER PESTEL ANALYSE ( ALLE ) SWOT ANALYSE ( ALLE ) TOWS ANALYSE ( ALLE ) INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE ) ANALYSE AF KRITISKE ISSUES ( DITTE OG SOFIE ) LEDELSESSTIL OG KULTUR ( NIKOLINE OG DITTE ) SOCIALE MEDIER ( LINETTE OG BARBARA ) KONKLUSION LITTERATURLISTE 23 2

3 1. INDLEDNING I kølvandet af finanskrisen er Mærsks udfordringer større end nogensinde før. Hvis verdens største rederi skal fortsætte med at være konkurrencedygtig, skal deres strategi for alvor ændres. Den traditionelle kultur og lukkede image giver problemer for virksomheden, der bliver nødt til tænke nyt og følge med omverden. For første gang kommer åbenhed på dagsordenen. AFGRÆNSNING: Der afgrænses i første del af opgaven til Mærsk Group som helhed. 3

4 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 2. 1 PESTEL ANALYSE POLITISKE Mærsks hovedkontor er placeret i Danmark, og derfor har de politiske forhold nationalt stor betydning for virksomheden. Virksomheder inde for rederi og shipping agerer på det internationale marked. Mærsk er en global virksomhed, og det er således vigtigt ikke blot at se på de politiske forhold i Danmark, men også at kigge på de resterende 130 lande, som de har afdelinger i - især inden for finans- og erhverspolitik. Regeringen udarbejder i 2008 en handlingsplan for danske virksomheders samfundsansvar (CSR). Regeringens mål med planen er at styrke og forbedre danske virksomheders samfundsansvarlige omdømme ved at opstille regulativer. 1 Herunder indgår Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening et partnerskab for at fremme renere skibsfart i Danmark og globalt. 2 Denne strategi skal blandt andet påvirke koncerner som Mærsk til at leve op til FN s søfartsorganisation IMO s regulativer. 3 4 ØKONOMISKE Finanskrisen udspiller sig for alvor i Der er lavkonjunktur, hvilket betyder, at privatpersoner såvel som virksomheder har færre penge mellem hænderne. Investering og efterspørgslen falder i denne periode. Det medfører kraftige fald i shippingbranchens bruttofortjeneste, drifts- og årsresultatet samt giver dårlige fragtrater for- renere- skibsfart- et- samarbejde- mellem- miljoestyrelsen- og- danmarks- rederiforening/ 3 IMO s primære opgave er øget sikkerhed indenfor shipping og forebyggelse af forureningskatastrofer APM/Danske: Maersk Line taber milliarder i 2009 og 2010, Ritzaus Bureau Maersk Line lægger otte skibe på land, Ritzaus Bureau

5 Der vil altid være en vekselvirkning mellem høj- og lavkonjunktur, og da lavkonjunkturen begynder at indtræffe i 2008, er prisen på olie højere end nogensinde. 6 Det positive økonomiske opsving gør samtidig, at der inden for shipping er kamp om priserne. Det handler i højere grad om at udbyde den billigste service frem for den bedste pris. 7 Derudover sker der et historisk fald på det danske aktiemarked. C20- indekset falder med over 11 %. SOCIOKULTURELLE I et stort og international selskab er det ikke længere nok at skaffe profit og gode tal på bundlinjen. Det handler også om at løfte et socialt ansvar. I forhold til for 20 år siden er der i dag større krav om lønniveau, ligestilling, motivation og menneskelig forståelse af medarbejderen. Hvis medarbejderen eller miljøet ikke bliver behandlet ordentligt, står medierne og NGO er parate til anklage og fortælle omverden om de dårlige forhold. TEKNOLOGISKE På skibsfartsområdet er der de seneste år sket teknologiske fremskridt, der tilbyder mere miljøvenlige og energieffektive skibe. Inden for skibsdesign har den teknologiske udvikling muliggjort større skibe og dermed lavere enhedsomkostninger for rederierne. MILJØ Søfart er den mest klimavenlige transportform, der findes. Alligevel står søfart for 4% af den globale CO2 udledning. På baggrund af dette er shippingbranchen netop i fokus i forhold til miljø steget- til dollar/ 7 og- transport- i- fremgang 8 og- miljoe/ 5

6 LOVGIVNINGSMÆSSIGT Lovgivningsmæssigt skal Mærsk tage hensyn til diverse regler, der gælder alt efter, hvilke af verdenshavene de enkelte filialer opererer på. I USA gælder Jones Act. Denne lovgivning dikterer, at virksomheder der ønsker at operere i de amerikanske havne skal oprette en organisation i landet. Samtidig skal skibene være amerikansk byggede. 9 Søfarten i Europa har tidligere været undtaget i forhold til EU s konkurrenceregler, hvilket har betydet, at virksomhederne har kunnet samarbejde frit imellem. I 2008 begrænser nye EU- regler rederiernes mulighed for det, og mange mindre virksomheder kan blive tvunget til at fusionere SWOT ANALYSE g_03_09.pdf 6

7 STYRKER S1. Brændstofbesparelse og miljø: Siden 2007 har Mærsk søgt at opnå lavere miljøpåvirkning. Herunder er blandt andet CO2- udslip pr. container faldet over de seneste år. 11 Det har medført både økonomiske besparelser, men også mulighed for at tiltrække nye kunder med en grøn profil. Mærsk Group har blandt andet arbejdet på at udvikle nye miljøvenlige skibe og reduceret skibenes hastighed for at opnå en besparelse på brændstof. 12 S2. Ny administrerende direktør: I en virksomhed i krise er forandringer nødvendigt. Det er således en styrke med en ny adm. direktør. S3.Mærsk arbejder på åbenhed: Større gennemsigtighed og åbenhed er med til at styrke tilliden omkring Mærsk både hos interne og eksterne interessenter. Især på aktiemarkedet og hos samarbejdspartnerne giver åbenheden tillid, og det kan betyde, at de i sidste ende er mere investeringsvillige. S4. Størst på markedet: Mærsk er det største containerrederi i verden. 13 SVAGHEDER W1. Svækkelse af loyalitet: I 2008 bliver medarbejdere fyret i den første afskedigelsesrunde nogensinde. Det er et brud med den tidligere opfattelse af Mærsk som værende en arbejdsplads for livet. Alle mellemledere der består Mærsks interne uddannelsesprogram har en forventning om at få ledelsesansvar hurtigt. Når det ikke sker, skaber det frustration blandt mellemlederne, der føler, at deres karrieremuligheder er blevet taget fra dem g_03_09.pdf 12 Mærsk sætter sparerekord i at sejle langsomt, , Børsen.dk

8 W2. Manglende samhørighed: Outsourcingen i Mærsk og de mange fusioner af internationale shippingvirksomheder såsom Sealand og P&O Nedlloyd medfører manglende samhørighed i virksomheden. W3. Lukket kommunikation: Mærsk har tidligere kørt en meget lukket kommunikation både intern og ekstern. Dette ry har de svært ved at bevæge sig væk fra på trods af deres nye strategi om åbenhed i virksomheden. W4. Ikke øget profit. I perioden fra forøges Mærsks størrelse fem gange gennem opkøb og fusioner. Dog uden at profitten øges. MULIGHEDER 15 O1. Nye EU- regler. O2. Øget teknologiske fremskridt på miljøområdet. O3. Regeringen udarbejder handleplan for at forbedre danske virksomheders CSR. TRUSLER 16 T1. Finanskrisen. T2. Store krav om CSR. T3. Omfattende lovgivningsmæssige regler i en international verden. T4. Rekordhøje oliepriser. 15 Lavet udfra pestel - der kan man også finde uddybning. 16 Lavet ud fra pestel - der kan man også finde uddybning 8

9 2.3 TOWS ANALYSE STØRRE FOKUS PÅ DEN GRØNNE PROFIL - S1 + O2 Mærsk Lines fokus på miljø og CO2- udledning giver i takt med den teknologiske udvikling på markedet mulighed for yderligere besparelser og mindre forurening. Desuden kan den grønne profil tiltrække flere kunder. 9

10 OPKØB AF MINDRE VIRKSOMHEDER - S4+O1 EU s nye regulativer tvinger mindre rederier til at fusionere. I og med at Mærsk Line er det største rederi på markedet, giver dette Mærsk mulighed for konsolidering i branchen. PROFIT GENNEM MILJØTILTAG - W4 + O2 Mærsk har en stillestående profit, der ikke har udviklet sig fra 1997 til De teknologiske muligheder på miljøområdet stiller nye alternativer til rådighed for Mærsk til både at tjene og spare penge. Dette kan på sigt være med til at øge deres profit. STØRRE FOKUS PÅ CSR - S3 + T2 I forbindelse med at der kommer større åbenhed omkring virksomheden, kommer der fokus på de ansattes rettigheder. Fremover skal der derfor gøres mere ud af lønforhold, overarbejde og andre generelle forhold for medarbejderne. 17 NY ADM. DIREKTØR SKABER FORANDRING - S2. + T1 Mærsk ansætter ny direktør, der skal hjælpe virksomheden med at komme oven på finanskrisen. Ved at implementere en ny ledelsesstrategi er formålet at øge tilliden til virksomheden eksternt som internt. ÅBEN KOMMUNIKATION - W3 + T1 I finanskrisen har både privatperson og virksomheder færre penge mellem hænderne, hvilket betyder, at de ikke er lige så investerings- og risikovillige. For at styrke tilliden til virksomheden kan Mærsk skabe en større gennemsigtighed i den interne og eksterne kommunikation. Det vil differentiere Mærsk fra andre rederier

11 2.4 INTERESSENTANALYSE ØKONOMISKE INTERESSENTER (PRIMÆRE): Kunder Medarbejdere Aktionærer Leverandører LOVGIVNING OG MAGT BASEREDE INTERESSENTER: Staten Internationale myndigheder MORAL OG NORM BASERET INTERESSENTER: Medierne Interesseorganisationer Borgerne MENDELOWS MAP 11

12 AKTIONÆRER: For at vokse og forblive en stor virksomhed er der brug for investorer. I forbindelse med Mærsks kulturforandring i 2008 er der kommet større gennemsigtighed i virksomheden. Dette medfører en større grad af information til investorerne, som har rigtig meget magt og indflydelse i virksomheden. Da man som investor er en vigtig økonomisk interessent, skal deres krav imødekommes i så stor udstrækning, det er muligt. LEVERANDØRER: Leverandører til Mærsk skal indgå i the Third Party Code of Conduct, som er en lang række krav til sikkerhed, anti- korruption, miljø og menneskerettigheder især. 19 Mærsk har en stærk holdning til, at deres leverandører opfylder disse krav. På trods af at disse skal overholdes, har leverandørerne stor magt. De skal levere materialer til Mærsks produktion og kan derfor holde Mærsk i stampe, hvis de ikke gør det. MEDARBEJDERE: I alle virksomheder er medarbejdere en vigtig interessent. De skal passes ordentligt, så der kommer et godt stykke arbejde ud af dem. De har stor indflydelse på organisationen. KUNDER: Kunderne er en central interessent, da de er essentielle for, at en virksomhed kan eksistere. Kunderne kræver, at Mærsk leverer til tiden og har en god service. Samtidig er de fleste af Mærsks kunder andre virksomheder, altså business- to- business. Virksomhederne kræver ofte høj information, og Mærsk bliver derfor nødt til at have en stor åbenhed overfor disse. INTERNATIONALE MYNDIGHEDER: Da Mærsk leverer varer i hele verden, skal de kunne samarbejde med mange forskellige 19 maersk- group/sustainability/~/media/8f6bf3a65a13482aa b5e024e.ashx 12

13 myndigheder. Når man for eksempel sejler ind i amerikanske havne, skal man oprette en organisation i landet samt bygge skibene i USA. 20 MEDIERNE: Medierne er en anden central interessent, da dårlig omtale kan ødelægge Mærsks image. Det kan være med til at ændre på virksomheden, da Mærsk er nødt til at tage stilling til det, medierne skriver. Det skal enten kunne forsvares eller ændres fra virksomhedens side. Medierne er bindeleddet mellem virksomheden og befolkningen, hvilket giver dem en stor magt. INTERESSEORGANISATIONER: Interessseorganisationer har ikke en direkte magt hos Mærsk, men hvis de går gennem medierne har de større chance for at påvirke virksomheden. De går op i, at virksomheder generelt har et miljøansvar, og at der bliver taget forbehold for luftforurening og CO2- udledning. 2.5 ANALYSE AF KRITISKE ISSUES Som en del af Mærsks nye strategi om åben kommunikation er det nødvendigt at kigge indad i virksomheden. Mærsk er et succesfuldt internationalt selskab, som har afdelinger og samarbejdspartnere over hele verden. Det stiller store krav til deres corporate social responsibility (CSR). I 2009 udkommer en bæredygtighedsrapport for første gang i kølvandet af Mærsks nye strategi. 21 Rapporten omhandler blandt andet etik, miljø og medarbejdernes forhold. Den går også i dybden med de dårlige såvel som gode forhold, hvilket betyder, at Mærsk skal være parate til kritik

14 Socialt ansvar: Internt må de se på lønniveau, overarbejde, sikkerhed og andre generelle arbejdsforhold. Mærsk har tidligere haft en del brud på reglerne omkring passende arbejdsforhold. 22 Set i lyset af det og med den nye strategi skal de være yderst opmærksomme på dette område. Stor udleder af CO2: Mærsk skibe udleder hvert år ligeså meget CO2 som hele Danmark tilsammen. 23 Så længe tankene er fyldt op med olie, skal Mærsk være klar på at få stor kritik fra miljøorganisationer. Lobbyisme: Mærsk bevæger sig igennem mange farvande og har afdelinger i hele 130 lande. De har derfor altid interesse i, at der i disse lande ikke bliver ændret eller gennemført love, der er imod deres interesser. Mærsk har i den forbindelse en bred gruppe lobbyister, som til tider tager større højde for Mærsks mulige økonomiske gevinst eller tab frem for, hvad der er etisk korrekt. 24 Det kan skabe stor debat og kritik af Mærsk. Staten og regeringen forgylder Mærsk: Mærsk er en af Danmarks stoltheder. Virksomheden bidrager til det danske samfund både økonomisk og kulturelt med blandt andet Operahuset. Men i forbindelse med olieaftaler i 2003 kom det dog frem, at daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen havde indgået en aftale med Mærsk, som kom til at koste staten dyrt. 25 Da Mærsk er en af landets største virksomheder, som bidrager klækkeligt til den danske BNP, kommer de til tider til at køre på frihjul hos politikerne. Også her skal Mærsk være klar på, at meningsdannere kan protesterere imod dem nej- fra- atp- til- faglige- rettigheder- hos- maersk 23 forurener- lige- sa- meget- som- hele- danmark advarsler- bendtsen- forgyldte- maersk 14

15 3. LEDELSESSTIL OG KULTUR LEDELSESSTIL Det er vigtigt i en virksomhed, at kulturen er kendt og skinner igennem virksomhedens kommunikation. Tidligere har Mærsks image i omverdenen været meget professionelt og lukket, hvilket stemte overens med deres identitet internt samt deres profil. Det lukkede og lidt stive billede af Mærsk holdte ved i alle dele af kommunikationstrekanten. Med den nye strategi forsøger Mærsk at profilere sig som en åben og mere moderne virksomhed. Men for at det skal have troværdighed og indvirkning på imaget er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem profilen og identitet. Derfor er det essentielt, at der er sammenhæng mellem den eksterne og interne åbenhed og modernisering og at kulturen herunder også følger med. LEDELSESSTIL OG KULTUR Ifølge Edgar Shein skabes de grundlæggende antagelser i virksomheden af grundlæggeren i de begyndende år. Kulturen i Mærsk stammer tilbage fra virksomhedens begyndelse i 1904 og er skabt af Arnold Peter Møller. Senere har Jens Søderberg videreført samme værdier. Mærsks kultur var kendetegnet ved lange arbejdsdage, snorlige slips og jakkesæt samt en loyalitet til virksomheden, som man sjældent så andre steder. Man startede op med en lav løn og arbejdede sig op i hierarkiet med en forsikring om, at man aldrig ville miste sit job. 26 De grundlæggende antagelser var dermed lagt med hårdt arbejde og en leder, der fremsatte klare regler og retningslinjer. Magten var centraliseret hos lederne, og de ansatte havde ikke meget at skulle have sagt. Kommunikationen var altså top- down og meget formel. 27 Da Nils Smedegaard Andersen kommer til i 2007, har Mærsk inderligt behov for ændringer især i den interne og eksterne kommunikation. Der er behov for at følge med tiden og bryde væk fra den tidligere meget traditionelle tænkning omkring kultur, struktur og 26 maersk- gik- ind- i- den- nye- verden 27 Edgar Shein i Kommunikation skaber din organisation, s.74 15

16 kommunikation. For at ændre så dybtliggende værdier og strukturer i en virksomhed er det altafgørende med en udskiftning af lederen og ansættelse af en udefra, da kulturen er indlemret hos de ansatte. Ellers risikerer man, at de samme problemer og den ugunstige kultur bliver gentaget. Mærsk vokser efter flere opkøb gennem 90 erne og starten af 00 erne. Det gør virksomheden uoverskuelig, fordi der er problemer med at integrere de mange forskellige forretninger under ét. Forvirringen gør, at medarbejderne ikke længere føler den samme tilknytning til Mærsk, og loyaliteten til virksomheden bliver svækket. I 2007 er der behov for en ny leder, der kan skabe sammenhold i virksomheden, men også optimere processerne internt og modernisere virksomhedens image eksternt. Smedegaard bliver løsningen. 28 Som leder har Smedegaard haft stor fokus på sine ansattes trivsel og motivation i deres arbejde. I forhold til McGregors XY- teori kommer han derfor med et Y- menneskesyn. Han har som leder tillid til sine ansatte og mener, at de bliver motiveret af ansvar, udfordringer og kreative opgaver. 29 Denne tillid til medarbejderne betyder også, at magten bliver decentraliseret, og en stor del af ansvaret bliver givet videre til mellemlederne i de forskellige divisioner. 30 I takt med at både medarbejderne og mellemlederne får mere ansvar bliver det nødvendigt med en mere åben kommunikation, som ikke længere kun går top- down. Tidligere har Mærsk båret præg af det rationelle perspektiv med formel struktur, centraliseret magt, styring af medarbejderen og optimering af arbejdsprocesser med løn som motivationsfaktor. I dag har virksomhedsperspektivet ændret sig hen imod det naturlige perspektiv med fokus på motivation og adfærd samt det åbne perspektiv, hvor virksomheden i højere grad har fokus på at tilpasse sig sine omgivelser, hvilket er nødvendigt som international virksomhed i Douglas McGregor i Ledelse og oraganisation, s Indefra med Anders Agger 16

17 en global verden i konstant forandring. 31 Hvilket også hænger sammen med den nye strategi om åbenhed. KULTUR I FORHOLD TIL NY STRATEGI I dag ligner Mærsk i langt højere grad de andre virksomheder i branchen. Tidligere kunne man se artefakter, som påviste den formelle og traditionelle kultur såsom kriterierne om jakkesæt og slips, strenge arbejdstider og ansættelse af danske mænd på de ledende stillinger frem for kvinder og udlændinge. I dag er kriterierne for påklædning ændret, og der er samtidig sket en ombygning af kontorer. Som ansat i Mærsk må man gerne møde på arbejde med en farvet skjorte, og slipset er ikke længere et krav. Man har mulighed for at få barns første sygedag, og mændene kan sågar tage barsel. Nu bliver arbejdsindsatsen ikke længere målt på, hvor lang ens arbejdsdag er, men på præstationen. Samtidig bliver de ledende poster i højere grad end tidligere tildelt kvinder og udlændinge. 32 Men i den virkelige verden kan man stille spørgsmålstegn ved, om kulturen i virksomheden har taget helt afstand fra det gamle værdisæt og de grundlæggende antagelser. Ikke alle afdelinger af den store virksomhed har taget forandringerne til sig. Der ses endnu ikke jeans og farvede skjorter, snakken er fortsat ofte meget formel og det er stadig ikke helt accepteret at have forhold på tværs af arbejdsgangene. 33 Samtidig har de også bibeholdt en af de oprindelige værdier fra den tidligere kultur i form af, at man agerer som en samlet enhed - en familie - internt i virksomheden. På trods af det er forandringerne til en mere uformelle, åbne og moderne kultur på Mærsks arbejdspladser med til at understøtte den nye strategi om mere åbenhed. Der er hermed en sammenhæng mellem identiteten og den åbne profil de forsøger at skabe ved blandt andet at åbne op på de sociale medier samt offentliggøre et etisk regnskab, som 31 Perspektiver i Strategisk kommunikation for praktikere s maersk- gik- ind- i- den- nye- verden 33 Indefra med Anders Agger 17

18 indeholder en bæredygtighedsrapport. 34 Det kan samlet set være med til at ændre deres image. 4. SOCIALE MEDIER Tidligere har Mærsk været kendt for deres lukkede image og traditionelle kommunikationsform, men med de sociale medier er der sket et paradigmeskift, og Mærsk har åbnet sig op rent kommunikativt. Mærsk er en af de virksomheder, der i dag betragtes som særligt gode til at formidle deres forhold gode som dårlige, og de har flere gange modtaget CSR- prisen på baggrund af dette. 35 Den alsidige åbenhed har hjulpet til at udviske Mærsks tidligere image og har samtidig været med til at styrke Mærsks tillid og troværdighed udadtil blandt andet ved at skabe tryghed overfor kunder og interessenter. Den massive brug af sociale medier som Mærsk har benyttet sig af siden 2011 har spillet en stor rolle i at udleve deres mål om at blive mere åben både eksternt og internt. Mærsk er et af de få gode eksempler på firmaer, der har haft succes med B2B- kommunikation på de sociale medier. Mærsk ønskede, at strategien for de sociale medier skulle hjælpe virksomheden med øget indsigt i markedet, branding samt styrket medarbejdertilfredshed. Hovedformålet med kommunikationen har dog været at komme tættere på deres kunder. 36 Sociale medier gør det netop muligt for B2B virksomheder at udnytte deres potentiale til at bruge relationer strategisk. En af de største fordele ved brugen af sociale medier er muligheden for at differentiere markedsføringen direkte mod målgruppens præferencer på det enkelte medie. Det er muligt sociale- medier- tvinger- virksomheder- til- åbenhed 36 line- har fans- paa- facebook- og- en- rekordhoej- engagement- score 18

19 at udskifte de traditionelle kommunikative tiltag med tovejskommunikation og derigennem opnå en bredere og mere indsigtsfuld forståelse for både kunder og medarbejdere. Mærsks marketingafdeling præsenterede i 2011 den forretningsbaserede case, der førte til brugen af de sociale medier i Mærsk Group. På det tidspunkt havde Mærsk 75 fans på Facebook - et tal der i dag er over 1 million. Antallet af følgere er dog ikke i Mærsks interessefelt, men derimod de muligheder som den sociale platform stiller til rådighed. En af grundpillerne i beslutningen om at gå ind på de sociale medier lå i, at koncernen blev opfattet som konservativ af de unge talenter, man ønskede at rekruttere. 37 Sammenlignet med traditionelle kanaler kan sociale medier tilbyde billige, fleksible og præcise rekrutteringskampagner, som er målrettet de strategiske markeder. I sammenhæng med troværdigheden i anbefalinger, udnytter Mærsk potentialet i deres medarbejdernetværk online, når de rekrutterer. Ligeledes er sociale medier en oplagt platform til at vise, hvordan det er at være medarbejder hos Mærsk. Mærsk står overfor udfordringen i forhold til at sikre, at der leveres relevant content på de 10 forskellige sociale platforme, som de benytter. Derfor har Mærsk Line valgt at kortlægge platformene, de er tilstede på i forhold til, hvor corporate de er samt hvilke platforme, der henvender sig til henholdsvis fans, kunder, medarbejdere og branchefolk. Herved bliver det nemmere at tilpasse indholdet til målgruppen

20 38 En stor del af målgruppen for Mærsks interaktion på de sociale medier er deres medarbejdere. Her erstatter værktøjer som Chatter og de mange billedrige nyhedsplatforme den interne vidensdeling og kommunikation i virksomheden. En metode der har vist sig at kunne øge produktiviteten med procent, da besværlig vidensdeling gennem e- mail og møder undgåes. Fokuserer man på Facebook, rammer den sociale platform en række af Mærsks segmenter indenfor den brede målgruppe. En stor del af modtagerne består af de ansatte og mulige ansatte. Derudover består følgerne af NGO er, konkurrenter, leverandører og en lang række shippingentusiaster. En undersøgelse fra 2013 viste, at procent af følgerne udgøres af Mærsks kunder. 39 Derved opstår muligheden for at hjælpe virksomhedens salgscyklus gennem sociale medier ved hjælp af en større kundeforståelse, online kundeservice og interaktion, der i sidste ende øger kundebasen. På trods af salgselementet benytter Mærsk 38 line- and- why- social- media- still- matter 39 social_media 20

21 stort set ikke Facebook til marketingskampagner, da grundreglen for deres Facebook er, at den skal benyttes til kommunikation. Mærsk Lines LinkedIn profil er mere B2B fokuseret og foregår i kommunikationen som et professionelt forum for eksperter, kunder og medarbejdere. Mærsk benytter LinkedIn profilen som et diskussionsforum, hvor eksperter inden for shipping inviteres til at diskutere trends, innovation og diverse problemstillinger indenfor for industrien. 40 Diskussioner som Mærsk benytter til at influere virksomhedens strategiske belsutninger. Twitter er ligeledes B2B relateret og henvender sig til en målgruppe af journalister og branchefolk ved at fungere som en nyhedsportal af mere seriøs art end for eksempel Facebook. Udover at figurere som presseforum, tweeter et officielt og nøje udvalgt panel af Mærsk Line- tweeters fra kontoen. Derigennem øges transparensen, og medarbejdernes ekspertise kommer i spil. 41 Google+ Hangout benyttes overfor pressen, hvor mediet bruges til at afholde mindre presseevents blandt andet i forbindelse med briefings og launch af nye initiativer. 42 Instagram, som er deres billedlige platform, er blevet rost og fremhævet af mange eksperter. Her nyder Mærsk- brandet godt af, at brandet er så visuelt tilgængeligt verden over. Når Mærsk interagerer på de sociale medier, er det vigtigt, at de opfylder kravet om at svare inden for en rimelig tidsramme og indgå i dialog med modtagerne. Derfor skal der hele tiden være ansatte til at svare, hvilket kræver ekstra ressourcer fra Mærsks side. Samtidig er det vigtigt at bibeholde de ressourcer, der benyttes til at holde de mere forældede kanaler opdaterede. Man kan ikke forvente, at alle Mærsks interessenter er på de sociale medier, 40 communicate.com/case- studies/company- profile/maersk- line- sets- b2b- social- media- example 41 line- har fans- paa- facebook- og- en- rekordhoej- engagement- score 42 communicate.com/case- studies/company- profile/maersk- line- sets- b2b- social- media- example 21

22 hvorfor man stadig skal bruge tid på andre kommunikationskanaler til de mere traditionel orienterede interessenter. En anden udfordring kan være den såkaldte shit storm, som kan opstå på de sociale medier på baggrund af utilfredse kunder. Negativ omtale spredes hurtigt, og selvom kommunikationsafdelingen kan styre deres eget output på de sociale medier, kan de ikke kontrollere, hvad der kommer ind og det kan have negative konsekvenser for Mærsks image. 5. KONKLUSION Den nye åbenhedsstrategi som blev implementeret af Nils Smedegaard Andersen i løbet af 2008 har i den grad båret frugt. Kommunikationen både eksternt og internt har ændret sig markant i forhold til de sociale medier samt virksomhedens kultur, hvilket har været med til at sikre Mærsks fortsatte konkurrencedygtighed i shippingbranchen. 22

23 6. LITTERATURLISTE BØGER Titel: Forfatter: Årstal: Forlag: Udgave: Strategisk kommunikation for praktikere Kjær Hansen, Jens Otto Jørgensen, Hanne Birgitte 2015 Forlaget Ajour 2. udgave Kommunikation skaber din organisation Hansen, Heidi 2014 Hans Reitzels forlag 2. udgave Kommunikationsteori en grundbog Helder, Jørn Bredenlöw, Torbjörn Lautrup Nørgaard, Jens 2009 Hans Reitzels forlag 1. udgave HJEMMESIDER for- renere- skibsfart- et- samarbejde- mellem- miljoestyrelsen- og- danmarks- rederiforening/ Svendborg_03_09.pdf maersk- gik- ind- i- den- nye- verden ttp:// maersk- group/sustainability/~/media/8f6bf3a65a13482aa b5e024e.ashx nej- fra- atp- til- faglige- rettigheder- hos- maersk forurener- lige- sa- meget- som- hele- danmark

24 advarsler- bendtsen- forgyldte- maersk maersk- gik- ind- i- den- nye- verden sociale- medier- tvinger- virksomheder- til- åbenhed line- har fans- paa- facebook- og- en- rekordhoej- engagement- score line- and- why- social- media- still- matter _of_social_media communicate.com/case- studies/company- profile/maersk- line- sets- b2b- social- media- example line- har fans- paa- facebook- og- en- rekordhoej- engagement- score communicate.com/case- studies/company- profile/maersk- line- sets- b2b- social- media- example FILM Indefra med Anders Agger (4:8) 24

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER GRUPPE 9 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 4 2. 1 PESTEL ANALYSE ( ALLE ) 4 2. 2 SWOT ANALYSE ( ALLE ) 6 2. 3 TOWS ANALYSE ( ALLE ) 9 2. 4 INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Workshop(i(Kommunikation(og( organisationsteori( Åbenhed(fulgte(med(ny(direktør!

Workshop(i(Kommunikation(og( organisationsteori( Åbenhed(fulgte(med(ny(direktør! Thilde(Høybye( Workshop(i(Kommunikation(og( organisationsteori( Åbenhed(fulgte(med(ny(direktør Gruppe(6.(Ditte=Marie,(Sara(W,(Caroline,(Maria(og(Thilde( DMJX Indholdsfortegnelse 1.Indledning(Thilde,Ditte8Marie)...3

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

3. Mærsk Line på de sociale medier... 14 Mange platforme - mange budskaber... 15 Målgruppe for sociale medier... 16. Litteraturliste...

3. Mærsk Line på de sociale medier... 14 Mange platforme - mange budskaber... 15 Målgruppe for sociale medier... 16. Litteraturliste... Indholdsfortegnelse 1. Interne og eksterne faktorer, der omkring 2008 spillede ind på A.P. Møller Mærsks strategi om øget åbenhed i sin kommunikation... 3 PESTEL... 5 SWOT- analyse... 6 TOWS- analyse...

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier:

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Guide til LinkedIn Dos and Don ts på LinkedIn Skrevet af: Line Poulsen, Konsulent i DI Handel Harald Tokerød, Strategisk Digital Rådgiver

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN I samarbejde med BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN Landets kulturinstitutioner står i de kommende år over for et øget politisk pres for at betyde mere for flere kunne tjene flere penge selv. Der

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Kommunikation i Danmarks største virksomhed

Kommunikation i Danmarks største virksomhed Kommunikation i Danmarks største virksomhed Afsluttende tværfaglig workshop : Eva Lai Kromann Kristensen, Ida Maria Westermann, Laura Kesby, John Shin Hansen, Nicolaj Hougaard og Sarah Terkelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

VIDSTE DU AT. af landets fagledere mener, at konkrete kommunikationsværktøjer vil hjælpe dem i dagligdagen

VIDSTE DU AT. af landets fagledere mener, at konkrete kommunikationsværktøjer vil hjælpe dem i dagligdagen Infographics 69% af landets fagledere mener, at konkrete kommunikationsværktøjer vil hjælpe dem i dagligdagen? kun hver TREDJE medarbejder mener, at topledelsen prioriterer den direkte kommunikation med

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere