Danske Kommuner, september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Kommuner, september 2012"

Transkript

1

2 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det vil sige, at private virksomheder har en forretningsmodel, der via klikpriser tjener penge på, at offentlige myndigheder dagligt udveksler data med hinanden;; vel at mærke statens og kommunernes egne data. Det er den forretningsmodel en række kommuner gerne vil gøre op med ved at gå sammen om en open source løsning udviklet af firmaet Magenta i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommuner: CPR Broker. Danske Kommuner, september 2012

3 Indledning Alle kommuner i Danmark har brug for adgang til CPR-data. Hidtil har de primære leverandører CSC og KMD solgt proprietære CPR-dataløsninger til landets kommuner på forskellige abonnementsbetingelser. Kommunen betaler typisk et beløb, hver gang et fagsystem eller en medarbejder henter CPR-data om en borger. Problemet med sådan en klikpris er, at leverandørerne ikke giver kommunerne mulighed for at udveksle og genbruge de allerede indkøbte CPR-data internt mellem fagsystemerne. Det betyder, at kommunen ofte betaler flere gange for de samme persondata, når de skal bruges i flere forskellige sammenhænge og fagsystemer. Det er dine og mine skattekroner, som går til at betale for dårlige IT-løsninger i det offentlige. Steen Deth, IT-chefarkitekt i Gentofte Kommune CPR Broker - et billigt og åbent alternativ CPR Broker er en 100 % kundeejet open source løsning, der fungerer som et fælles CPR-datalager i kommunens ITinfrastruktur, som alle fagsystemer og medarbejdere har adgang til via standardiserede webforespørgsler. Hvor kommunen traditionelt har måttet betale for flere forskellige typer CPR-implementeringer og datalinjer til fagsystemejernes egne datakilder, danner CPR Broker et fælles lag for CPRdataudveksling i kommunen mellem fagsystemerne og CPRregistre. CPR Broker opdaterer løbende de CPR-data, som kommunen køber af CPR-registrene og gør dem dermed frit tilgængelige for alle kommunens interne fagsystemer. Det betyder: kommunen kun skal betale én gang for brugsretten over borgernes CPR-data kommunen kun skal betale og vedligeholde én type implementering af sine fagsystemer kommunen kan skære kraftigt ned i antallet af dyre abonnementsløsninger på CPR-datakilder, da CPR Broker kun har brug for én kilde Det er jo egentlig vores egne data, som vi har været tvunget til at betale for at få adgang til. CSC og KMD har levet af at sælge kommunernes egne data tilbage til dem. Jens Kjellerup, digitaliseringschef i Lyngby-Taarbæk Kommune Business case Business casen hos de enkelte kommuner varierer alt efter kommunens størrelse, IT-arkitektur og hvor mange systemer, der er integreret med CPR Broker. På økonomisiden kan nogle af de afgørende parametre for den enkelte kommunes besparelser afhænge af: hvor hurtigt og hvor mange fagsystemer kommunen implementerer med CPR Broker hvor mange CPR-datakilder kommunen abonnerer på hvilke serviceaftaler kommunen har indgået om vedligeholdelse og levering af CPR-data til særskilte fagsystemer 2

4 Med CPR Broker behøver kommunen kun at abonnere på én CPR-datakilde. Derfor hænger en stor del af besparelsespotentialet sammen med, hvor mange fagsystemer, der implementeres med CPR Broker og hvor hurtigt. Jo flere fagsystemer, der implementeres med CPR Broker, desto flere abonnementer på datakilder kan der potentielt spares væk. Tabel 1 viser et overblik over en typisk kommunes årlige udgifter på CPR-data. Der er tale om priser primo Der er et besparelsespotentiale på driftsbudgettet på mindst en kvart million om året. Steen Deth, IT-chefarkitekt i Gentofte Kommune De fleste kommuner har to eller tre leverandører af CPR-data: CSC, KMD og Indenrigsministeriets CPR Direkte. Med CPR Broker kan to ud af tre kilder typisk spares. Det giver både en besparelse på driftsudgifter og på klikprisen. Hvis tilslutningen til services fra KMD og CSC kan spares væk, og man alene køber fra Indenrigsministeriet, vil besparelsen det første år være ca. DKK og godt DKK de efterfølgende år. For at få den reelle business case skal man inddrage udgifterne til implementering, vedligeholdelse og service af CPR Broker. Udgifterne er i store træk som angivet i tabel 2. Tabel 1: Sammenligning ved nyindkøb (cirkatal i DKK) Opstart Årlig drift Opslag År 1 Efterfølgende år CSC DPR KMD E&M CPR Direkte Tabel 2: Udgifter til CPR Broker (cirkatal i DKK) Implementering af CPR Broker 0 Årlig drift og vedligeholdelse af server, netværk mv Årligt serviceabonnement (afhængigt af niveau) Hver gang et eksisterende fagsystem kobles på CPR Broker, sparer kommunen penge på enkeltopslag og på forbindelsesleddet mellem fagsystemet og leverandøren af CPR-data. Det samme gælder nyindkøb af fagsystemer, hvor der er endnu mere at spare, fordi kommunen ikke først skal betale for integration til fagsystemet, men kan benytte de åbne snitflader i CPR Broker. 3

5 Indtil videre findes der snitflader til følgende systemer: Acadre (FormPipe) ITQ s Eazy IDM, baseret på Novell IDM Compass softwares Calibra, økonomisystem til opfølgning på migrantfamilier mv. DataPros P-system, webløsning til udstedelse af P-tilladelser Plug-in til Outlook fra Nordicmind. Applikationen indsamler og mobilnumre SKS Applikation Service, dagpengerefusioner Der kommer løbende nye systemer til, og i efteråret 2014 er følgende systemer under indarbejdelse eller på analysestadiet: SBSYS GoPro ESDH Generel integration fra Sharepoint (Netcompany) Kontakt os gerne for uddybende oplysninger om de enkelte fagsystemer og applikationer. 4

6 Kunden ejer CPR Broker CPR Broker er udviklet af Magenta ApS. Der er indgået en aftale med brugerne af CPR Broker om, at alle rettigheder løbende overføres til det community, som en række kommuner valgte at etablere i efteråret Et open source community bestående af kunder er en fremtidssikret platform for fællesoffentlige ITsamarbejder. Det er en model, der går fint i tråd med Magentas forretningskoncept, der er baseret på, at det er kundernes og ikke leverandørernes business case, der styrer IT-udviklingen. Ved at dele viden med hinanden kan vi begynde at stille krav til leverandørerne. Jens Kjellerup, digitaliseringschef i Lyngby-Taarbæk Kommune Desuden giver open source modellen mere gennemsigtighed på såvel kundesiden som i leverandørleddet. Den øgede frihed og uafhængighed vil invitere flere leverandører til at deltage i udviklingen og dermed øge konkurrencen, hvilket igen styrker innovationen. CPR Broker bygger på traditionelle tanker om open source software. Open source bliver ofte opfattet som noget jeg kan downloade gratis fra nettet, men er i denne sammenhæng også en ramme for kommunernes samarbejdsform. Der er et paradigmeskift på vej i den offentlige sektor, og Magenta er med til at bane vejen. De mest velfungerende open source projekter bygger på ideen om communitydrevet udvikling, og det er den idé, CPR Broker er med til at understrege. Danske Kommuner 27. september 2012 Business casen bliver bedre og bedre år for år, efterhånden som flere og flere systemer kommer over på CPR Broker. Og så opnår vi altså væsentlige frihedsgrader, siger Jens Kjellerup. Friheden er ifølge ham mindst lige så vigtig som pengene. Det handler om, at viden er magt og at innovationskraften på IT-området skal tilbage til kommunerne, siger digitaliseringschefen. Som Jens Kjellerup ser det, er problemet i dag, at private leverandører ejer og sælger systemer, der er baseret på kommunernes viden. Det er os kommuner, der beskriver hele forretningslogikken i et system. Hvad skal det kunne og hvordan skal det se ud? Vi afleverer en masse information. Så kommer der et fint udbud, og en leverandør udvikler det her system. Men hvem ejer så løsningen? Det gør leverandøren. Det vil sige, at leverandøren ejer den forretningsmæssige udgave af vores digitale viden. Sådan er det for eksempel med KMD. Den forretningsmæssige viden lå bundet i KMD. Med CPR Broker bliver vi ved med at eje, siger Jens Kjellerup. 5

7 Lyngby- Taarbæk: Åben software giver frihed og sparer penge Besparelser og frie arkitekturkomponenter var nogle af nøgleordene for digitaliseringschef Jens Kjellerup, da Lyngby- Taarbæk Kommune i slutningen af 2011 besluttede sig for at implementere CPR Broker som en central del af infrastrukturen. Allerede i marts 2012 var CPR Broker færdigimplementeret, og siden er det gået stærkt. I dag understøtter fire større fagsystemer i kommunen CPR Broker, og i slutningen af 2014 forventes det, at andre systemer vil følge trop. En af de afgørende årsager til at valget faldt på CPR Broker var, at Jens Kjellerup arbejder på en vision om, at kommunens mange fagsystemer skal gøres fri af de proprietære snitflader fra KMD og CSC og at fagsystemerne skal køre på en mere fleksibel modul- og serviceorienteret IT- arkitektur. Med CPR Broker kan vi få adgang til CPR- data på en struktureret måde, så vores IT- arkitektur får et et servicelag, der kan levere CPR- ydelser på hele vores netværk via standardiserede websnitflader, siger Jens Kjellerup. Penge at spare Ifølge Jens Kjellerup har CPR Broker allerede sparet kommunen for en del penge og givet nye værktøjer, som kommunen ikke havde i sin foregående proprietære løsning. Tidligere kunne vi ikke have haft adgang til CPR- data i alle vores brugerstyringssystemer. Men nu bliver vi i stand til at validere vores interne brugerdata op imod CPR- data, så vi kan sikre os, at der er tale om en reel person, og at vi har de rigtige oplysninger, siger han. Omkring besparelserne fortæller Jens Kjellerup, at man i det tidligere system årligt brugte for omkring kroner i CPR- opslag alene. Leverandørerne tager nemlig et gebyr, hver gang kommunens medarbejdere og fagsystemer skal indhente CPR- data fra registrene. Dertil skal lægges forskellige abonnementer på CPR- datakilder hos leverandørerne. Derfor er han glad for den nye løsning. Vores store gevinst er på økonomisiden. Med CPR Broker skal vi kun betale en enkelt gang for et opslag, da borgerens CPR- data bliver gemt i Brokerens database, hvor alle kommunens fagsystemer kan tilgå oplysningerne, så tit de vil, uden meromkostninger. Det betyder, at vi pludselig kan levere CPR- data til vores egne systemer til en pris, der ligger langt under det, vi tidligere skulle betale, siger han. Vores store gevinst er på økonomisiden. Og lige nu er det bare Magenta, der har hæn-derne nede i bolledejen. Jens Kjellerup, digitaliserings- chef i Lyngby- Taarbæk Kommune 6

8 7 Frihed til at ændre Lyngby-Taarbæk drager desuden fordel af, at CPR Broker er udviklet under en open source licens, der betyder, at ejerskabet over produktets kode tilhører et community af kommuner. I efteråret 2012 opdagede kommunen nemlig et problem, som krævede en hurtig indsats i kildekoderne. En vigtig funktion i CPR-modulet, som holder styr på borgernes historiske data, kunne ikke indhente CPR-data fra den eller de kommuner, som en tilflyttende borger tidligere havde boet i. Det gjorde det blandt andet problematisk at servicere de borgere, der havde modtaget specialtilbud og særlig hjælp fra deres forrige kommune, og som Lyngby-Taarbæk nu overtog ansvaret for. Men det gjorde det også potentielt muligt for såkaldte nomadefamilier at udnytte de manglende historiske data til at undgå opmærksomhed fra kommunen, selv om de måske var under særligt opsyn i den kommune, de flyttede fra. Hul krævede løsning Da kommunen ifølge licensaftalen havde fuld råderet over CPR Brokers kildekode, var der altså frihed til at løse problemet uden at skulle igennem lange og dyre forhandlinger med en systemleverandør. Med den frihed og viden i bagagen valgte Jens Kjellerup i første omgang at tage kontakt til open source leverandøren Magenta for at indhente et tilbud på at få videreudviklet historikfunktionen. Magenta har i sin tid udviklet og implementeret CPR Broker i Lyngby-Taarbæk og flere andre kommuner, så det var nærliggende, men ikke nødvendigt, at tage kontakt til dem igen, understreger Jens Kjellerup. Det kunne i princippet have været en hvilken som helst leverandør, da koden jo er ejet af kommunerne. Men lige nu er det bare Magenta, der har hænderne nede i bolledejen, siger han. Jeg forklarede, at vi kunne få lavet forbedringen, hvis vi gik sammen om det, fortæller Jens Kjellerup, der dog pointerer, at alle brugere af CPR Broker ville have fået adgang til den nye funktionalitet, uanset om man havde bidraget eller ej. Men det ændrer ikke på, at det ville blive billigere per kunde, jo flere vi gik sammen, siger han. 10 kommuner støttede op om udvidelsen, og takket være fællesfinansieringen endte regningen på overkommelige kroner per kommune. Viden giver kontrol Jens Kjellerup ved godt, at det kan være en udfordring for kommuner at skifte fra de mere traditionelle løsninger til open source-modellen. Skiftet kræver nemlig, at man overtager en del af ansvaret for en løsning, som man må tage aktiv del i udviklingen og planlægningen af. Men han peger på, at de kommuner, der ikke har taget springet endnu, skal betragte fællesskabet omkring CPR Broker og lignende open source produkter som en væsentlig merværdi. Ud over muligheden for fælles finansieringer laver vi eksempelvis også fælles interne registre over, hvilke leverandører der understøtter CPR Broker. Typisk har vi oplevet, at leverandører siger, at de aldrig har hørt om en specifik løsningsmodel før, og at det vil koste dyrt at udvikle en opkobling til CPR Broker, siger han og fortsætter: Ved at dele vores viden med hinanden kan vi begynde at stille krav til leverandørerne. Det er et strategisk skifte, da vi flytter vægten af viden fra leverandørsiden til kundesiden. Den viden kan vi bruge til at få bedre og billigere løsninger fremadrettet, siger han. Løfter i flok Da Jens Kjellerup modtog Magentas tilbud på at udvikle den ekstra egenskab i historikfunktionen, udnyttede han endnu en fordel ved open sourcetilgangen. Frem for at gå videre med projektet alene tog han kontakt til de andre kommuner i CPR Brokers community for at høre, om andre ville være interesseret i at bidrage til at dække udgifterne til den udvidede funktionalitet.

9 CPR Broker: Første spadestik blev taget i Gentofte Open source- leverandøren Magenta har stået for størstedelen af udviklingen af den CPR Broker, man kender i dag. - Men det var faktisk en kommunal IT- chefarkitekt, der tilbage i 2007 fandt på det grundlæggende koncept bag løsningen og skitserede de første linjer kode. Idémanden bag var Steen Deth fra Gentofte Kommune. For ham opstod ideen i forlængelse af hans daglige arbejde, hvor han har ansvaret for, at IT- arkitekturen i kommunen fungerer på den bedst mulige måde. I den optik var infrastrukturen omkring kommunernes CPR- system og de tvungne abonnements- og takseringsmodeller områder, der måtte kunne gøres enklere og billigere. I mange år har det været sådan, at vi skulle betale for en ny integrationsløsning til en leverandørs CPR- register, hver gang vi anskaffede os et nyt fagsystem, der skulle bruge CPR- data. Samtidig har vi efterfølgende måttet betale for hvert eneste opslag i leverandørernes registre, selv om det måske er de samme borgerdata, vores medarbejdere kan risikere at skulle bruge senere samme dag i andre fagsystemer. Ud fra de betragtninger kom ideen til Brokeren op, fortæller han. Mangel på transparens Ideen var at skabe en fælles standard for adgangen til CPR- data, som samtidig ville give en større transparens i forhold til datakilderne og dataenes aktualitet. Særligt det sidste punkt, selve aktualiteten, er væsentligt, da kommunerne ofte får stillet kopier af CPR- data til rådighed fra leverandørerne, der har forskellige procedurer og tidsrammer for, hvornår eventuelle ændringer i data bliver synkroniseret med det centrale CPR- register. I visse tilfælde kan der gå op imod 48 timer. Når man køber kopidata, er der normalt en latenstid fra, at en ændring bliver afsendt og til, at den bliver opdateret i det centrale register. Men hvis ændringen eksempelvis er et dødsfald, så duer det ikke, at der går lang tid før det figurerer i registeret. Det er vigtigt, at data er aktuelle, og det giver Brokeren os mulighed for at få, siger han. Brokerens opgave CPR Broker kan forklares som et centralt datalag i kommunens IT- arkitektur, som dels står for integrationen med kommunes fagsystemer og dels formidler kontakten med de CPR- datakilder, som kommunen abonnerer på. Den væsentlige forskel i denne løsning er, at CPR Broker opfanger data i de CPR- opslag, som medarbejderne og fagsystemerne laver og gemmer dem i det centrale datalag i kommunen. Jeg mener ikke, at elementer, der konkret ejes af det offentlige, skal ejes af en leverandør. Steen Deth, IT- chefarkitekt i Gentofte Kommune 8

10 9 Her bliver de opslåede data stillet gratis til rådighed for alle kommunens fagsystemer og medarbejdere, uden at det koster ekstra at tilgå dem. Dermed betaler kommunen kun én gang for at få leveret CPR-data, og en opdateringsmekanisme sørger desuden for, at CPR Broker får besked, så snart en borgers CPR-data bliver ændret. Ulmede i skuffen I begyndelsen måtte Steen Deth lægge projektet tilbage i skuffen, da kommunen ikke havde midler til at implementere det. Gennem et andet open source-projekt på Softwarebørsen kom han i 2008 i kontakt med Morten Kjærsgaard, der er stifter og direktør i Magenta, og han vidste, at der fandtes en middelpulje i det nu nedlagte IT- og Telestyrelsen, som støttede udviklingen af fællesoffentlige open source-komponenter. En beskrivelse, som passede perfekt på den nye CPR-løsning, der netop skulle rette op på den besværlige og dyre CPR-håndtering, som var fælles for alle landets kommuner. Steen Deth og Gentofte Kommune ansøgte og fik grønt lys fra IT- og Telestyrelsen, der gav dem midler til at gennemføre projektet. Derefter opgaven med at udvikle den nye open source CPR-løsning til kommunerne givet til Magenta, der i 2010 kunne introducere CPR Broker. Spar penge på frie data Steen Deth er glad for, at projektet blev etableret. For selv om der tidligere havde været utilfredse røster i kommunerne og organisationerne omkring håndteringen af CPR-data, var der ingen, der ville tage stafetten og lave en løsning. Det er jo ikke særlig sexet, det her. Det er en ren arkitekturkomponent, som ingen lægger mærke til nedenunder brugerfladerne. Men i min optik er det et område, hvor der var brug for en indsats, siger han om sin personlige motivation bag projektet, som han afviser er et udtryk for en rebelånd. Det er drevet af, at det er dine og mine skattekroner, som går til at betale for dårlige IT-løsninger i det offentlige. I dette tilfælde er der et besparelsespotentiale på driftsbudgettet på mindst 1/4 million om året, som jo også er værd at tage med. Så det har ikke været et oprør fra min side. Men jeg mener derimod heller ikke, at elementer, der konkret ejes af det offentlige, skal ejes af en leverandør, siger han.

11 10 SÅDAN FUNGERER CPR BROKER Komponenter CPR Broker består af følgende overordnede komponenter: CPR Broker Basisprogrammet der høster data og præsenterer XML som service Event Message Broker Særskilt program der håndterer hændelsesbesked og abonnementer PersonMaster Program der tildeler og administrerer UUID til CPR-numre Update-programmer Plug-ins til de forskellige datakilder, der monitorerer ændringer og giver besked til CPR Brokeren Det er jo ikke særlig sexet, det her. Det er en arkitekturkomponent, som i ingen lægger mærke til nedenunder brugerfladerne. Steen Deth, IT-chefarkitekt i Gentofte Kommune CPR data Illustration 1: Typisk scenarie i en kommune uden CPR Broker Hvert fagsystem har sin egen datamodel, som systemet arbejder med. Nogle fagsystemer opdaterer persondata i batch, mens andre opdaterer realtime fra eksempelvis det Decentrale PersonRegister (DPR). Interfacet til opdateringen af data er forskelligt fra fagsystem til fagsystem. Hvert system leverer derfor sit eget interface til en eller flere af dataleverandørerne. Integrationen er dels en omkostning, hver gang et fagsystem skal integreres, dels er der tale om en betydelig årlig omkostning til vedligeholdelse. Med fagsystemer i en kommune, hvoraf anslået har brug for CPR-data, er der tale om en stor udgiftspost. I store træk ser processen i en kommune uden CPR Broker ud som på illustration 1. Tegningen er dog meget mere simpel end

12 11 den virkelige verden, hvor hver enkelt kommune har mindst 50 CPR-afhængige fagsystemer. Med CPR Broker etableres der en central komponent i kommunernes infrastruktur, der sørger for at holde persondata opdateret og tilbyde en åben webservice baseret på OIOXML 1 til alle fagsystemerne. Med CPR Broker ser den kommunale ITarkitektur på CPR-håndtering ud som på illustration 2. Illustration 2: kommune med CPR Broker Beskedservice Det er imidlertid ikke nok at trække persondata fra en datakilde og derefter opbevare en kopi i en database. CPR-oplysninger er kritiske for kommunerne, og det er vigtigt, at ændringer i datakilderne også slår igennem i den kopi, der er gemt i CPR Broker. CPR Broker har derfor indbygget mulighed for at detektere ændringer og derefter trække et nyt sæt data. CPR Broker tilbyder desuden en abonnementsordning til fagsystemerne, således at fagsystemerne kan modtage en besked, når der sker ændringer til et CPR-nummer. CPR-nummeret som nøgle Vi betragter CPR-nummeret som en entydig og unik nøgle til borgerinformation. CPR-nummeret har dog en svaghed som nøgle: Nummeret kan ændres. Der er en række situationer 2, hvor der er behov for at ændre CPR-nummeret, og der sker CPR-nummerskift hver eneste dag. Myndighederne har derfor i forbindelse med standardiseringsarbejdet besluttet, at borgerne i de enkelte kommuner skal have tilknyttet en teknisk nøgle, en 1 OIO står for Offentlig Information Online. 2 F.eks.: Kønsskifte, korrektion af flygtninges fødselsdato og personer under vidnebeskyttelse (ny identitet)

13 12 såkaldt UUID 3, der ikke ændrer sig, selv om CPR-nummeret skulle ændres. CPR Broker understøtter UUID, og sammen med CPR Broker får kommunen også en komponent, PersonMaster, der kan bruges som central udsteder af UUID er. Datakilder CPR Broker har implementeret interface mod de mest anvendte datakilder. Herunder ses en oversigt over de datakilder, der er implementeret september 2014: DPR (Decentralt PersonRegister) DPR Viderestilling (On-line version af DPR) P-data Ejendoms- og Miljødatabasen CPR-Kontoret Datakilderne har forskellige egenskaber. Det er derfor vigtigt, at kommunen nøje overvejer, hvordan datakilderne bedst kan kombineres. Kombinerede datakilder CPR Broker implementerer en primær og en sekundær datakilde. Kun hvis det ønskede CPR-nummer ikke eksisterer i den primære kilde, benyttes den sekundære datakilde. Visse datakilder indeholder kun kommunens egne borgere, mens andre giver adgang til alle CPR-numre i hele landet. Typisk abonnerer kommunen på et afgrænset antal borgere, eksempelvis kommunens indbyggere. Desuden rummer datakilderne ikke det samme indhold, hvilket også skal tages med i overvejelserne. Datakilden Ejendoms- og Miljødatabasen indeholder eksempelvis ikke relationer mellem borgere (ægteskab, værge etc.), sådan som man for eksempel finder det i data fra CPR-Kontoret og Decentralt Person Register (DPR) 3 Universally Unique Identifier.

14 13 OM MAGENTA Magenta har arbejdet med open source teknologier siden virksomhedens stiftelse i Virksomheden består af 15 ansatte, en håndfuld freelancere og ledes af stifter og direktør Morten Kjærsgaard. Magenta har sammen med kommunerne stået i spidsen for udviklingen af CPR Broker siden projektets begyndelse. Derfor har vores udviklere i dag flere års unik ekspertise omkring implementering, vedligeholdelse og videreudvikling af nye features til CPR Broker. Magenta udvikler desuden løsninger inden for web, intranet, ESDH, design og integration mellem fagsystemer. Siden 1999 har vi leveret IT-systemer til primært større offentlige institutioner. I dag er Magenta blandt de største danske kommercielle leverandører på en række open source-platforme. Magenta leverer implementering, rådgivning og support på følgende systemer: Alfresco CPR Broker Drupal Obvius Plone Derudover yder vi rådgivning, support og udvikling på en række Linux-distributioner, Apache, MySQL og LibreOffice/OpenOffice. De seneste år har Magenta bredt strategien ud til flere områder, og vi arbejder målrettet mod at blive Danmarks ledende leverandør af produkter og tjenester baseret på konceptet open computing, hvilket vil sige et fokus på åbne standarder og open source.

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Digitale fodspor i det offentlige landskab. Magasinet. KMD priser svinger otte gange for samme ydelser

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Digitale fodspor i det offentlige landskab. Magasinet. KMD priser svinger otte gange for samme ydelser KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 5 / 2012 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet www.kitmagasinet.dk KMD priser svinger otte gange for samme ydelser Licensrevisioner koster kassen Digitaliseringsmessen12 sætter ny

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere