Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16"

Transkript

1 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til at spille i en flot og velisoleret hal - men gør først dig selv den tjeneste at læse infohæftet godt igennem. Så er du klædt på!

2 Gamle medlemmer har førsteret! Så ønsker du at bevare din nuværende status, d.v.s. * som ungdomsspiller at spille på det hold, du alders- og styrkemæssigt hører til * som turneringsspiller at spille på det hold, du styrkemæssigt passer til * som gruppespiller at fortsætte på samme gruppe * som banelejer at beholde din nuværende bane...så betaler du bare kontingentet on-line senest d. 1. august som beskrevet her nedenfor og fortsætter uændret i klubben. Tilmeld og betal kontingent on-line: Ungdom: Senior: Banelejere: Gruppespillere: Følg vejledningen på siden for at tilmelde dig og betale kontingent Ønsker du imidlertid at ændre din nuværende status: * hvis du er ungdomsspiller, kontakter du Nønne Meilby, * hvis du er turneringsspiller, kontakter du Sabrine Frandsen, * hvis du er gruppespiller, kontakter du din holdleder (se side 11) * hvis du er banelejer, kontakter du Eddie Morgan, Få svar på alt her i infohæftet * Hvor kan man leje en bane? * Hvad koster det? * Hvordan betaler man kontingent? * Hvilke turneringshold har vi tilmeldt? * Hvad sker der i ungdomsafdelingen? * Hvad sker der i turneringsafdelingen? * Hvad sker der i motionsafdelingen? * Alt om badmintonafdelingen! SKOVBAKKEN BADMINTON

3 Velkommen til en ny sæson Vi holder skindet på næsen! Jo, for selvom vi - ligesom andre badmintonklubber - er i en periode med vigende medlemstal, så får vi alligevel minimeret underskuddet på driften. Det skyldes stor påpasselighed med, hvad vi bruger penge til - samtidig med, at vi hele tiden er opmærksomme på nye indtjeningsmuligheder. Vi kommer ud af regnskabsåret med et mindre underskud end forventet - ca kr. - sidste sæson var det på ca kr. Da vi imidlertid har oparbejdet en stor egenkapital - og da vi ikke er en sparekasse - mener vi godt at kunne undgå en kontingentforhøjelse i denne omgang. Vi vil dog gerne have en økonomisk tryghed, så vi kan klare os i krisetider - boldpriserne stiger - til den kommende sæson med ca kr. - og vores trænerudgifter med ca kr. - så vi må se, hvordan situationen er igen til næste år. Ser vi på det sportslige, var det vores mål at turneringsholdene, efter de mange oprykninger sidste år, kunne blive i deres respektive rækker. Det lykkedes! Knap så prangende er det i motionsafdelingen, hvor vi igen må konstatere en mindre tilbagegang i medlemstallet. Vi har prøvet flere tiltag for at øge medlemsskaren, men uden det store held. Der er dog stadig fire motionsgrupper med over 100 spillere. Ganske pænt! Hvad angår banelejere, har vi god belægning i de fem timer, vi har i Annexhallen. Ungdomsafdelingen kæmper om de unges gunst med en mængde andre udbydere, men man forsøger til stadighed at lave nye tiltag for at gøre det mere attraktivt at spille hos os. Juleafslutning, Natminton, sommerlejr, sommerspil og klubmesterskaber er blandt de mange tilbud til de unge. Og så naturligvis nogle rigtig dygtige trænere! Vi håber at antallet af medlemmer vil nå op på "de magiske" 100 i den kommende sæson. Det ville være dejligt, da vi gerne ser, at den ungdomsspiller, der starter som 7-8 årig, en dag bliver enten en dygtig turneringsspiller eller en motionist/gruppespiller, for hvem Skovbakken er noget, der fylder godt i fritiden. Kontingent Du modtager d. 15. juli en indbydelse til den nye sæson med en udførlig beskrivelse af, hvordan du indbetaler kontingentet. Vi beder dig venligst om at indbetale det inden d. 1. august, så du er sikker på at bevare din status i klubben. Det vil også lette bestyrelsens arbejde betydeligt, hvis vi ikke skal bruge tid på at rykke for kontingent, men i stedet kan bruge tiden på noget mere konstruktivt. Jeg vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig god sæson Eddie Morgan SKOVBAKKEN BADMINTON

4 Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf Bethesdavej 37 a, s: 8200 Århus N. Badmintonafdelingens postadresse: Næstformand: Kent Pedersen Tlf Grøfthøjparken 166, 4. sal Viby J. Kasserer: Mette Mauritzen Tlf Edouard Suensonsgade 3, 3, Mobil: Århus N ANNEXHALLEN Bethesdavej Århus N. Sekretær: Jesper Kamp Jensen Tlf Tordenskjoldsgade 8, Aarhus N Halinspektør: Ungdomsudvalgs- Nønne Meilby Tlf formand: Jordbrovej 29 1, Aarhus N. Spilleudvalgs- Sabrine Frandsen Tlf formand: Jægergårdsgade 112, 2. tv, Århus C. Torben Blom Annexhallen Bethesdavej Århus N. Tlf Suppleant: Sonja Andersen Tlf Åtoften Egå Ansvarlig for medlemskartoteket: Suppleant: Kristoffer Berthelsen Tlf Odensegade 43, 2.tv Århus C Revisorer: Henning Horn Tlf Jesper Vium Tlf Sonja Andersen Mobil: Revisor Henning Horn Revisor Jesper Vium SKOVBAKKEN BADMINTON

5 Hold tilmeldt turneringen i : Hold Række Ansvarlig Hold/Gruppe Deltagere Skovbakken 1 2. Division Morten Hemmersam 1. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 2 3. Division Morten Hemmersam 1. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 3 Danmarksserien Morten Hemmersam 2. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 4 Danmarksserien Morten Hemmersam 2. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 5 Serie 1 Kasper Iversen træningstrup 5 H + 3 D Senior DGI 1 Mixed-senior Daniel Nygaard 4. træningstrup 4 H + 2 D Veteran Veteran B Ole Glindtvad Tirsdag H + 2 D Motion DGI 1 Mixed-motion Sonja Andersen Gruppespillere 4 H + 4 D En ny sæson i en nyrenoveret hal står for døren! Så du kan godt finde grejet frem! SKOVBAKKEN BADMINTON

6 Vores timer i hallerne Timer i Annexhallen TIME/KLOK. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG Ungdom Ungdom Ungdom BANELEJE BANELEJE BANELEJE BANELEJE Gruppespil Turnering BANELEJE Turnering Ungdom Timer i Vejlby-Risskov Centret Hal 4 TIME/KLOK. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG Ungdom Gruppespil Ændring af adresse eller telefon Henv. til Sonja Andersen, ansvarlig for vores medlemskartotek. Dette er vigtigt af hensyn til registrering, så du kan få mulighed for at deltage i vores arrangementer. Tlf mail: Turnering Gruppespil kl Sæsonstart 1. september Gælder ungdom, gruppespillere, banelejere og andre, der ikke har fået anden besked! Generalforsamling afholdes tirsdag d. 8. september i Annexhallen Dagsorden iflg. lovene 6 SKOVBAKKEN BADMINTON

7 KUN KREDIT TIL DEM, DER BETALER TIL TIDEN! BETALING MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN! BETALING MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN! Regler Annexhallen SKOVBAKKEN BADMINTON

8 Spil udenfor normal træningstid Annexhallens bestyrelse har vedtaget, at man skal være mindst 10 personer for at måtte bruge hallen. Dette skyldes, at det koster mange penge at tænde lys og bruge varmt vand. Derfor kan vi ikke tillade, at et mindre antal medlemmer bruger hallen. OBS! Det betyder min. 10 spillere fra start til slut! Arrangementer i hallen Når man samles til lidt hygge, f.eks efter en holdkamp, har alle, der deltager, ansvar for, at det foregår i god ro og orden. Der må ikke holdes fester i klublokalet! LOKALET KAN IKKE LEJES/LÅNES! Udover det fælles ansvar skal der altid være en ansvarlig leder. Alle spillere, der deltager i sociale arrangementer, kan på et tidspunkt blive bedt om at være ansvarlig leder. Den ansvarlige leder har følgende ansvar: 1. Står for regnskab med øl og vand - hvis det aftales, at Torben Blom sætter noget frem til salg. Der skal være låst ind til Torben Bloms kontor, når det ikke bruges. 2. Sørge for at ingen opholder sig i hallen under sammenkomsten. 3. Sørge for at klublokalet og tilstødende lokaler efterlades i samme stand, som de modtages, samt at der er låst og slukket - vinduer lukket, når Annexhallen forlades. 4. Ansvarlig for at de personer, som skal rydde op efter sammenkomsten, får gjort deres arbejde. Det vil sige, at madrester o. l. smides i en sort affaldspose (findes i rengøringsrummet - nøgle på tavlen i Torbens kontor) og stilles ved gitterporten ude foran hallen. Bestik, ta tøj og gryder vaskes af og stilles på plads. OBS! Evt. andre ting må stå i dommerrummet weekenden over, men skal fjernes senest om mandagen! 8 SKOVBAKKEN BADMINTON

9 Nøgler til hallen Har du lånt en nøgle til hallen i forb. med et arrangement, har DU ansvaret for den - også for, at den afleveres til rette vedkommende hurtigst muligt efter arrangementet! Hvis den er lånt hos halinspektøren, skal den lægges i postkassen udenfor hoveddøren efter arrangementet. Dommerrummet Der er et rum inde ved herrerne, som kaldes Dommerrummet, fordi det bruges som omklædningsrum for dommere ved håndboldkampe. Sådan nogle afvikles også i Annexhallen, idet klubberne JAI og Århus Fremad er brugere af denne hal på lige fod med os. Vi har vores eget skab stående i dommerrummet. Et skab med diverse ting, såsom kontorartikler, tøj m. m. Nøglen til rummet hænger på tavlen inde i kiosken. Hold orden i skabet. Læg ting pænt og ordentligt ind på den/de hylder, hvor det hører til. Det er meget vigtigt at alle, der bruger rummet, sørger for at holde orden, da det er betingelsen for, at vi fortsat kan råde over det. Ting, som er lånt fra skabet - f. eks. bestik, skal lægges tilbage i renvasket tilstand. Der må ikke ligge noget at rode på bænkene. Mad og drikkevarer Det er ikke tilladt at medbringe/indtage mad- og drikkevarer i hallen, så længe kiosken er åben! Kredit i kiosken Det er muligt at få kredit i kiosken - men kun for en måned ad gangen. Og så skal man betale sin regning op til jul - og naturligvis til sæsonafslutningen. SKOVBAKKEN BADMINTON

10 Ændringer Enhver ændring af tidspunkter for træning, holdkampe, stævner el. lign. skal omgående meddeles halinspektøren! Ligeledes skal han altid - i god tid - have besked om, hvorvidt der arrangeres lørdagstræning. Hvis han ikke får besked, pilles nettene ned kl. 13, da der ofte er håndbold om søndagen. Ved brug herefter må de deltagende spillere selv pille dem ned efter brug! VIGTIGT! Naboen Naboen ovre i huset ved siden af hallen er IKKE en del af Skovbakken. Derfor ønsker de ikke besøg fra os - heller ikke for at låne noget. Bedes respekteret! Sommertræning Om sommeren gælder træningstiderne fra vintersæsonen ikke. Her er dagene i maj-juni fordelt således, at vi har mandag aften til rådighed for turneringsafd. og tirsdag til ungdom og motion. I juli er hallen lukket. Overhold venligst reglerne Vær med til at gøre vores hal til et dejligt sted at være - for såvel halinspektøren som for alle brugere. Hvis vi alle gør det, slipper vi for ærgelser over at skulle rydde op efter andre, der ikke kan finde ud af det. Tak for din indsats! 10 SKOVBAKKEN BADMINTON

11 Kontingenter : UNGDOM Kontingent kan ikke refunderes! U9, U11 & U13 én gang ugentlig kr. U9, U11 & U13 to gange ugentlig kr. U15 & U17...én gang ugentlig kr. U15 & U17...to gange ugentlig kr. MOTION Kontingent kan ikke refunderes! Gruppespil...tirsdag kr. Gruppespil...torsdag kr. Gruppespil...lørdag kr. Gruppespil...lørdag kr. TURNERING Turneringsspillere 1. og 2. trup man. & tors. MÆND *) kr. Turneringsspillere 1. og 2. trup man. & tors. KVINDER *) kr. Turneringsspillere 3. truppen man. & tors. MÆND *) kr. Turneringsspillere 3. truppen man. & tors. KVINDER *) kr. Turneringsspillere onsdag 4. truppen *) kr. *) Incl. bolde Kontingent/boldpenge kan ikke refunderes! Kontingent kan ikke refunderes! BANELEJERE Lejere af bane - pris pr. bane kr. Sidste frist for betaling er 1. august SKOVBAKKEN BADMINTON

12 UNGDOMMEN Velkommen til sæsonen 2015/16 En ny sæson står for døren, og vi glæder os endnu engang til at byde både spillere og forældre velkommen til en masse badmintontræning. Vi fortsætter linjen med forskellige sociale badmintonarrangementer udover den daglige træning. Derudover er der som vanligt mulighed for deltagelse i henholdsvis holdturnering og stævner i løbet af sæsonen. Tilmelding Tilmeldingen til den kommende sæson foregår som sædvanlig på vores hjemmeside: Der vil allereded. 15. juli være mulighed for at se træningstiderne og tilmelde sig. Desuden kan der på hjemmesiden findes yderligere information om klubben og de aktiviteter, som der kommer til at foregå i ungdomsafdelingen. Annexhallen: Træningstider/steder *) Holdturnering og stævner Vi har i den forgangne sæson deltaget med et hold i U13, U15 og U17 i DGI s holdturnering, og vil ligeledes gøre det i den kommende sæson. Holdturneringen er en rigtig god måde at prøve kræfter med badminton mod andre spillere og samtidig hygge sig med sine hold- og træningskammerater. Der vil også være mulighed for deltagelse til forskellige stævner i og omkring Aarhus. Dette vil der løbende i sæsonen komme information omkring. Klubtøj og ungdomsaktiviteter Der vil ligesom i sidste sæson være mulighed for køb af klubtøj. Dette vil der i begyndelsen af sæsonen komme yderligere information om. Henover den kommende sæson vil vi traditionen tro afholde forskellige sociale og sportslige arrangementer. Dette er en Mandag kl U9-U11 Tirsdag kl U11-U13 Tirsdag kl U15-U17 Onsdag kl Girls only Torsdag kl U11-U13 Torsdag kl U15-U17 Vejlby- Risskov Centret: Onsdag kl HAL 4 U11-13 *Vejledende tider, ændringer kan forekomme 12 SKOVBAKKEN BADMINTON

13 Kontingenter Kontingenter U9, U11 & U13... én gang ugentlig kr. U9, U11 & U13... to gange ugentlig kr. U15 & U17... én gang ugentlig kr. U15 & U17... to gange ugentlig kr. god måde at spille og hygge sig med de spillere i klubben, man ikke møder i den daglige træning. Arrangementerne er natminton, juleafslutning og klublejr. Kontingenter Sæsonen forløber fra mandag d. 31/08 til sidste uge i april.*) *) Vejledende datoer. Ændringer kan forekomme. Derudover slutter vi sæsonen af med det årlige klubmesterskab, hvor man har mulighed for at vise alt det, man har lært gennem sæsonen og kæmpe for at vinde titlen som årets klubmester i Skovbakken. Vi ser frem til endnu en spændende sæson med masser af aktiviteter og ungdomsbadminton. Nønne Meilby, Ungdomsformand Kristoffer Berthelsen, Suppleant Ændring af adresse, telefon eller hold Henv. til Sonja Andersen, ansvarlig for vores medlemskartotek. Dette er vigtigt af hensyn til registrering, så du kan få mulighed for at deltage i vores arrangementer. Tlf mail: Sæsonstart 1. september SKOVBAKKEN BADMINTON

14 motionister I badmintonafdelingen tilbyder vi, at du kan leje en bane i Annexhallen. Det kræver, at du har en eller flere makkere. Du har også mulighed for at blive gruppespiller, hvor man i to timer spiller doubler med forskellige makkere og mod forskellige modstandere. Vi har ialt 4 hold - fordelt på 3 dage (se næste side). Du kan også læse om gruppespil på hjemmesiden Hvad tilbyder vi? Både gruppespillere og banelejere får tilbud om at deltage i * Instruktion * Juleturnering * Klubmesterskaber Disse tiltag annonceres på vores hjemmeside og ved opslag i hallerne. Desuden har gruppespillerne som sæsonafslutning en turnering kaldet "Beer Open", hvor man drikker "straføllene". Banelejere Som banelejer har du råderet over en bane én time om ugen - den har du betalt for! Derudover kan du deltage i ovennævnte arrangementer og - du må også, såfremt der er tomme baner - benytte disse udover din egen time. Ønsker du samme tid som sidste sæson, betaler du blot kontingent som skrevet på side 2. Ønsker du at skifte tid, så se ligeledes på side 2. Gruppespil Er du interesseret i at spille gruppespil, så skal du henvende dig til én af holdlederne, som du ser på næste side. Aflysninger Der kan komme aflysninger i løbet af sæsonen. Er der over to, får man erstatningstimer i forlængelse af sæsonen. Hold øje med opslagstavlerne! Bestyrelsen Motionsafdelingen har flere repræsentanter i bestyrelsen. Har du spørgsmål om dette eller hint, kan du henvende dig til en af os. Se bestyrelsen på side 4. Eddie Morgan Kent Pedersen To værdige repræsentanter for motionsafdelingen. F. v. Pia Sindal og Henriette Buttenschön, som begge tilhører gruppen "de morgenfriske", der spiller hver lørdag kl SKOVBAKKEN BADMINTON

15 Gruppespil for motionister Kunne du tænke dig at spille gruppespil? Så kan du kontakte en af disse holdledere, som vil kunne fortælle dig mere om betingelserne. Det er holdlederen, der skal godkende optagelse af en ny spiller på gruppen. ANNEXHALLEN START 18. aug. Gruppespil Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen Tirsdag kl Sven Storm, Solbakken 29, 8240 Risskov Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen V-R CENTRET HAL 4 START 3. sept. Gruppespil Torsdag kl Lars Jersin, Graven Århus C Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen ANNEXHALLEN START 5. sept. Gruppespil Lørdag kl Anders Larsen, Grenåvej Risskov Tlf.: / Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen ANNEXHALLEN START 5. sept. Gruppespil Lørdag kl Eddie Morgan, Bethesdavej 37 A 8200 Århus N SKOVBAKKEN BADMINTON

16 TURNERINGSAFDELINGEN Træningsstart i august Der er træningsstart mandag den 3. august Det plejer at tage et par uger, før fremmødet bliver normalt. For at øge intensiteten vil 1., 2. og 3. træningstrup de første uger være slået sammen på følgende træninger: Mandag den 3. august Torsdag den 6. august Mandag den 10. august Træningen vil foregå fra om mandagen og fra om torsdagen. Efter disse tre træninger vil spilletiderne være normale, medmindre andet bliver kommunikeret ud. Da sæsonens holdkampe starter tidligt igen i år, håber vi meget på, at træningen så hurtigt som muligt bliver normal. Så husk! Alle, som har mulighed for at træne i august, bør gøre det. For 4. truppens vedkommende starter træningen onsdag den 5. august fra Hvis fremmødet er lavt, vil 4. truppen blive slået sammen med de andre tre trupper de to følgende træninger. Træningslejr Træningslejren afholdes i starten af sæsonen ligesom sidste år. Vi har på nuværende tidspunkt ikke sat et endeligt hold, der skal stå for arrangementet, så hjælpere modtages med kyshånd. Programmet er derfor ej heller fastsat, men datoerne ligger fast: fredag den 21. august til søndag den 23. august Igen i år vil lejren foregå i Randers Badmintonklub. SU håber på bred opbakning det plejer at være sjovt! Det foregå på hjemmesiden, hvor det er muligt at melde afbud i god tid, hvilket betyder, at trænerne kan indarbejde eventuelle afbud i træningstrupperne. Alle fire træningstrupper har afbudspligt. Afbud skal senest falde kl på dagen, men vi ser gerne, at afbuddet falder, så tidligt som muligt. Derudover skal afbud til holdkampe falde senest lørdagen inden holdkampsweekenden kl Holdturnering Holdrunderne er fastsat, og I bedes venligst notere disse weekender i kalenderne, så vi undgår for mange afbud. 5. september 19. september 3. oktober 24. oktober 14. november 5. december 19. december (også dato for julefrokosten) 16. januar 27. februar 12. marts 2. april Spillerudvalg (SU) Sabrine Frandsen Helle Iversen Henriette Honoré Afbudsordning For at optimere træningen er det vigtigt, at spillerne melder afbud til trænerne. Anna Schøn Nielsen Anne Sofie Kjer Anders Vestergaard SKOVBAKKEN BADMINTON

17 Spillerudvalget har været meget velfungerende i år, og vi fortsætter derfor med samme udvalg i sæson 15/16. Vi mangler stadig en repræsentant for henholdsvis 3. og 4. truppen, så hvis du går med en lille drøm om at blive del af SU, må du meget gerne kontakte seniorformand Sabrine. Spillerudvalget repræsenterer spillerne og sørger for, at hverdagen i Skovbakken fungerer. Det er ikke meningen, at vi skal gøre alt arbejdet, men derimod sørge for, at opgaverne bliver løst. Derfor er det vigtigt, at I bruger os og kommer til os, hvis I har spørgsmål eller svar. Stævne i Skovbakken Igen i år vil Skovbakken Badminton afholde deres turneringsstævne. Det er et arrangement, der danner rammerne om rigtig god badminton med en fantastisk stemning i Annexen. En forudsætning for, at stævnet endnu engang bliver en succes, er, at der er folk i kulissen til at hjælpe med afviklingen af stævnet. Reserver derfor weekenden både som deltager og hjælper den 12. og 13. september DHL Endnu engang skal Skovbakken være hjælpere til DHL Stafetten, som er Støtteforeningens største indtægtskilde. Derfor er det også vigtigt, at du giver en hjælpende hånd. Datoerne er i år den 18., 19. og 20. august 2015, så vær klar med en tilbagemelding, når Støtteforeningen henvender sig om deltagelse. Det plejer at være en hyggelig dag i godt selskab med sine badmintonkolleger. (Se mere næste side) Spil udenfor normal træningstid Annexhallens bestyrelse har vedtaget, at man skal være mindst 10 personer for at måtte bruge hallen. Dette skyldes, at det koster mange penge at tænde lys og bruge varmt vand. Derfor kan vi ikke tillade, at et mindre antal medlemmer bruger hallen. OBS! Det betyder min. 10 spillere fra start til slut! BETAL venligst kontingent senest 1. august! TAK! Kontingent/Boldpenge Kontingent incl. boldpenge betales via hjemmesiden senest 1. august. Trænerprofiler Trænerduoen Morten Hemmersam og Kasper Iversen fortsætter som trænere for de første tre træningstrupper. Derudover vil Jeppe Kvistgaard tage endnu en sæson som træner for 4. træningstrup. Morten Hemmersam Kasper Iversen Jeppe Kvistgaard SKOVBAKKEN BADMINTON

18 DEPECHEN IND OVER MÅTTEN HUSK: DEPECHEN IND OVER MÅTTEN! DHL Stafetten 18., 19. og 20. august 2015 Der er igen i år brug for hænder til at hjælpe til DHL Stafetten. Det betyder, at vi skal have alle turneringsspillere til at give en hånd med. Tidsrummet vil typisk være mellem kl (Der er selvfølgelig mulighed for at møde senere pga. arbejde o.lign). Opgaven er den samme som sidste år så gør stemmebåndene klar! Pengene er utrolig let tjente, og dagen ender altid med at blive rigtig hyggelig. Derfor: Vær parat, når Morten Spjuth henvender sig til dig om deltagelse. Deltager alle turneringsspillere, er vi folk nok til, at man kun skal deltage en enkelt dag. Derfor er det en stor hjælp, at alle stiller sig til rådighed alle dage, så det er let at strikke et program sammen for dagene. STØTTEFORENINGEN 2 Foreningens formål Støtteforeningen for Skovbakkens Badmintonafdeling har til formål at støtte Skovbakkens Badmintonafdeling økonomisk. Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til at give tilskud af foreningens midler, hvor den skønner, det er formålstjenligt. Derfor har alle spillere mulighed for at søge støtte. Støtteforeningen har tidligere givet støtte til klubtøj, træsningslejr og madordning. Støtteforeningens indtægtskilde er DHL og sponsorer. 18 SKOVBAKKEN BADMINTON

19 SUPER SUND HAL! Det kunne halinspektør Torben Blom konstatere, da håndværkerne fik pillet den indvendige beklædning af. De kunne nu lave det dengang i 1953! Nye regler for kredit Hvis du vil opnå kredit i kiosken, skal du betale din regning én gang om måneden, så den ikke bliver for stor, og du må ikke skylde noget i kiosken pr. 1. januar og ved sæsonafslutning 30. april. SKOVBAKKEN BADMINTON

20 Mobil Mobil Mobil Bærmosehøjen Trige Tlf Fax TRIGE TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS Søren Peter Krei Christian L. Andersen CVR Annexhallen renoveres sommeren 2015 Lidt om os: Bestyrelsen Badmintonafdelingen ligger i dag på På vores årlige generalforsamling i september et medlemstal omkring 350, heraf ca. vælges en bestyrelse på 6 medlemmer og motionsgruppespillere, ca. 80 suppleanter, som varetager alle kategoriers turneringsspillere og ca. 80 ungdomsspillere. Afdelingen er repræsenteret med et medlem i interesser med lige stor ildhu. De resterende er banelejere. Annexhallens bestyrelse, hvor også de øvrige Vi er én af 11 afdelinger i Idrætsklubben Skovbakken, hvor en hoved- brugere af hallen har sæde. Aktiviteter Badmintonafdelingen har sine aktiviteter i bestyrelse overordnet styrer begivenhederne. Derfor betaler vi også et Benyttelse af hallerne Annexhallen og Vejlby-Risskov Centret. beløb pr. medlem til denne. Der skal minimum skal være 10 medlemmer af Hovedafdelingens hjemmeside er klubben, for at man kan benytte hallerne. Medlemsskab Her kan du læse mere om, hvad der Når du betaler dit kontingent, indgår du sker i den store idrætsklub, som vi er samtidig en aftale om, at du sammen med en af. en/flere andre benytter én bane på et bestemt Henvendelse i hallerne tidspunkt - eller spiller på en bestemt gruppe. Alle vore medlemmer har mulighed for at benytte de baner, der ikke er lejet ud til andre. Annexhallen Halinspektør Torben Blom Kontingentet er DIT medlemsskab af badmintonafdelingen - derfor kan det ikke refun- Bethesdavej 29, 8200 Århus N. Tlf deres og er ufravigeligt. Træffetid - hverdage efter kl Timer i hallerne På opslagstavlen i hallen kan man se hvilke Vejlby-Risskov Centret baner der er optaget, og hvilke der er ledige. Informationskontoret Tilbud Per Sørensen Vi afholder en række interne turneringer for Tlf alle i afdelingen. Træffetid - hverdage Dette og meget andet ligger på vores hjemmeside SKOVBAKKEN BADMINTON

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Albertslund Tennisklub

Albertslund Tennisklub Albertslund Tennisklub NR. 1. FEBRUAR 2013. 42. ÅRGANG Baneåbning 7. april kl.11 Generalforsamling 6. marts - - - - - Husk at betale kontingent inden 15. marts - - - - - Du kan altid blive bedre! Tilmelding

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere