Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16"

Transkript

1 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til at spille i en flot og velisoleret hal - men gør først dig selv den tjeneste at læse infohæftet godt igennem. Så er du klædt på!

2 Gamle medlemmer har førsteret! Så ønsker du at bevare din nuværende status, d.v.s. * som ungdomsspiller at spille på det hold, du alders- og styrkemæssigt hører til * som turneringsspiller at spille på det hold, du styrkemæssigt passer til * som gruppespiller at fortsætte på samme gruppe * som banelejer at beholde din nuværende bane...så betaler du bare kontingentet on-line senest d. 1. august som beskrevet her nedenfor og fortsætter uændret i klubben. Tilmeld og betal kontingent on-line: Ungdom: Senior: Banelejere: Gruppespillere: Følg vejledningen på siden for at tilmelde dig og betale kontingent Ønsker du imidlertid at ændre din nuværende status: * hvis du er ungdomsspiller, kontakter du Nønne Meilby, * hvis du er turneringsspiller, kontakter du Sabrine Frandsen, * hvis du er gruppespiller, kontakter du din holdleder (se side 11) * hvis du er banelejer, kontakter du Eddie Morgan, Få svar på alt her i infohæftet * Hvor kan man leje en bane? * Hvad koster det? * Hvordan betaler man kontingent? * Hvilke turneringshold har vi tilmeldt? * Hvad sker der i ungdomsafdelingen? * Hvad sker der i turneringsafdelingen? * Hvad sker der i motionsafdelingen? * Alt om badmintonafdelingen! SKOVBAKKEN BADMINTON

3 Velkommen til en ny sæson Vi holder skindet på næsen! Jo, for selvom vi - ligesom andre badmintonklubber - er i en periode med vigende medlemstal, så får vi alligevel minimeret underskuddet på driften. Det skyldes stor påpasselighed med, hvad vi bruger penge til - samtidig med, at vi hele tiden er opmærksomme på nye indtjeningsmuligheder. Vi kommer ud af regnskabsåret med et mindre underskud end forventet - ca kr. - sidste sæson var det på ca kr. Da vi imidlertid har oparbejdet en stor egenkapital - og da vi ikke er en sparekasse - mener vi godt at kunne undgå en kontingentforhøjelse i denne omgang. Vi vil dog gerne have en økonomisk tryghed, så vi kan klare os i krisetider - boldpriserne stiger - til den kommende sæson med ca kr. - og vores trænerudgifter med ca kr. - så vi må se, hvordan situationen er igen til næste år. Ser vi på det sportslige, var det vores mål at turneringsholdene, efter de mange oprykninger sidste år, kunne blive i deres respektive rækker. Det lykkedes! Knap så prangende er det i motionsafdelingen, hvor vi igen må konstatere en mindre tilbagegang i medlemstallet. Vi har prøvet flere tiltag for at øge medlemsskaren, men uden det store held. Der er dog stadig fire motionsgrupper med over 100 spillere. Ganske pænt! Hvad angår banelejere, har vi god belægning i de fem timer, vi har i Annexhallen. Ungdomsafdelingen kæmper om de unges gunst med en mængde andre udbydere, men man forsøger til stadighed at lave nye tiltag for at gøre det mere attraktivt at spille hos os. Juleafslutning, Natminton, sommerlejr, sommerspil og klubmesterskaber er blandt de mange tilbud til de unge. Og så naturligvis nogle rigtig dygtige trænere! Vi håber at antallet af medlemmer vil nå op på "de magiske" 100 i den kommende sæson. Det ville være dejligt, da vi gerne ser, at den ungdomsspiller, der starter som 7-8 årig, en dag bliver enten en dygtig turneringsspiller eller en motionist/gruppespiller, for hvem Skovbakken er noget, der fylder godt i fritiden. Kontingent Du modtager d. 15. juli en indbydelse til den nye sæson med en udførlig beskrivelse af, hvordan du indbetaler kontingentet. Vi beder dig venligst om at indbetale det inden d. 1. august, så du er sikker på at bevare din status i klubben. Det vil også lette bestyrelsens arbejde betydeligt, hvis vi ikke skal bruge tid på at rykke for kontingent, men i stedet kan bruge tiden på noget mere konstruktivt. Jeg vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig god sæson Eddie Morgan SKOVBAKKEN BADMINTON

4 Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf Bethesdavej 37 a, s: 8200 Århus N. Badmintonafdelingens postadresse: Næstformand: Kent Pedersen Tlf Grøfthøjparken 166, 4. sal Viby J. Kasserer: Mette Mauritzen Tlf Edouard Suensonsgade 3, 3, Mobil: Århus N ANNEXHALLEN Bethesdavej Århus N. Sekretær: Jesper Kamp Jensen Tlf Tordenskjoldsgade 8, Aarhus N Halinspektør: Ungdomsudvalgs- Nønne Meilby Tlf formand: Jordbrovej 29 1, Aarhus N. Spilleudvalgs- Sabrine Frandsen Tlf formand: Jægergårdsgade 112, 2. tv, Århus C. Torben Blom Annexhallen Bethesdavej Århus N. Tlf Suppleant: Sonja Andersen Tlf Åtoften Egå Ansvarlig for medlemskartoteket: Suppleant: Kristoffer Berthelsen Tlf Odensegade 43, 2.tv Århus C Revisorer: Henning Horn Tlf Jesper Vium Tlf Sonja Andersen Mobil: Revisor Henning Horn Revisor Jesper Vium SKOVBAKKEN BADMINTON

5 Hold tilmeldt turneringen i : Hold Række Ansvarlig Hold/Gruppe Deltagere Skovbakken 1 2. Division Morten Hemmersam 1. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 2 3. Division Morten Hemmersam 1. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 3 Danmarksserien Morten Hemmersam 2. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 4 Danmarksserien Morten Hemmersam 2. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 5 Serie 1 Kasper Iversen træningstrup 5 H + 3 D Senior DGI 1 Mixed-senior Daniel Nygaard 4. træningstrup 4 H + 2 D Veteran Veteran B Ole Glindtvad Tirsdag H + 2 D Motion DGI 1 Mixed-motion Sonja Andersen Gruppespillere 4 H + 4 D En ny sæson i en nyrenoveret hal står for døren! Så du kan godt finde grejet frem! SKOVBAKKEN BADMINTON

6 Vores timer i hallerne Timer i Annexhallen TIME/KLOK. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG Ungdom Ungdom Ungdom BANELEJE BANELEJE BANELEJE BANELEJE Gruppespil Turnering BANELEJE Turnering Ungdom Timer i Vejlby-Risskov Centret Hal 4 TIME/KLOK. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG Ungdom Gruppespil Ændring af adresse eller telefon Henv. til Sonja Andersen, ansvarlig for vores medlemskartotek. Dette er vigtigt af hensyn til registrering, så du kan få mulighed for at deltage i vores arrangementer. Tlf mail: Turnering Gruppespil kl Sæsonstart 1. september Gælder ungdom, gruppespillere, banelejere og andre, der ikke har fået anden besked! Generalforsamling afholdes tirsdag d. 8. september i Annexhallen Dagsorden iflg. lovene 6 SKOVBAKKEN BADMINTON

7 KUN KREDIT TIL DEM, DER BETALER TIL TIDEN! BETALING MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN! BETALING MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN! Regler Annexhallen SKOVBAKKEN BADMINTON

8 Spil udenfor normal træningstid Annexhallens bestyrelse har vedtaget, at man skal være mindst 10 personer for at måtte bruge hallen. Dette skyldes, at det koster mange penge at tænde lys og bruge varmt vand. Derfor kan vi ikke tillade, at et mindre antal medlemmer bruger hallen. OBS! Det betyder min. 10 spillere fra start til slut! Arrangementer i hallen Når man samles til lidt hygge, f.eks efter en holdkamp, har alle, der deltager, ansvar for, at det foregår i god ro og orden. Der må ikke holdes fester i klublokalet! LOKALET KAN IKKE LEJES/LÅNES! Udover det fælles ansvar skal der altid være en ansvarlig leder. Alle spillere, der deltager i sociale arrangementer, kan på et tidspunkt blive bedt om at være ansvarlig leder. Den ansvarlige leder har følgende ansvar: 1. Står for regnskab med øl og vand - hvis det aftales, at Torben Blom sætter noget frem til salg. Der skal være låst ind til Torben Bloms kontor, når det ikke bruges. 2. Sørge for at ingen opholder sig i hallen under sammenkomsten. 3. Sørge for at klublokalet og tilstødende lokaler efterlades i samme stand, som de modtages, samt at der er låst og slukket - vinduer lukket, når Annexhallen forlades. 4. Ansvarlig for at de personer, som skal rydde op efter sammenkomsten, får gjort deres arbejde. Det vil sige, at madrester o. l. smides i en sort affaldspose (findes i rengøringsrummet - nøgle på tavlen i Torbens kontor) og stilles ved gitterporten ude foran hallen. Bestik, ta tøj og gryder vaskes af og stilles på plads. OBS! Evt. andre ting må stå i dommerrummet weekenden over, men skal fjernes senest om mandagen! 8 SKOVBAKKEN BADMINTON

9 Nøgler til hallen Har du lånt en nøgle til hallen i forb. med et arrangement, har DU ansvaret for den - også for, at den afleveres til rette vedkommende hurtigst muligt efter arrangementet! Hvis den er lånt hos halinspektøren, skal den lægges i postkassen udenfor hoveddøren efter arrangementet. Dommerrummet Der er et rum inde ved herrerne, som kaldes Dommerrummet, fordi det bruges som omklædningsrum for dommere ved håndboldkampe. Sådan nogle afvikles også i Annexhallen, idet klubberne JAI og Århus Fremad er brugere af denne hal på lige fod med os. Vi har vores eget skab stående i dommerrummet. Et skab med diverse ting, såsom kontorartikler, tøj m. m. Nøglen til rummet hænger på tavlen inde i kiosken. Hold orden i skabet. Læg ting pænt og ordentligt ind på den/de hylder, hvor det hører til. Det er meget vigtigt at alle, der bruger rummet, sørger for at holde orden, da det er betingelsen for, at vi fortsat kan råde over det. Ting, som er lånt fra skabet - f. eks. bestik, skal lægges tilbage i renvasket tilstand. Der må ikke ligge noget at rode på bænkene. Mad og drikkevarer Det er ikke tilladt at medbringe/indtage mad- og drikkevarer i hallen, så længe kiosken er åben! Kredit i kiosken Det er muligt at få kredit i kiosken - men kun for en måned ad gangen. Og så skal man betale sin regning op til jul - og naturligvis til sæsonafslutningen. SKOVBAKKEN BADMINTON

10 Ændringer Enhver ændring af tidspunkter for træning, holdkampe, stævner el. lign. skal omgående meddeles halinspektøren! Ligeledes skal han altid - i god tid - have besked om, hvorvidt der arrangeres lørdagstræning. Hvis han ikke får besked, pilles nettene ned kl. 13, da der ofte er håndbold om søndagen. Ved brug herefter må de deltagende spillere selv pille dem ned efter brug! VIGTIGT! Naboen Naboen ovre i huset ved siden af hallen er IKKE en del af Skovbakken. Derfor ønsker de ikke besøg fra os - heller ikke for at låne noget. Bedes respekteret! Sommertræning Om sommeren gælder træningstiderne fra vintersæsonen ikke. Her er dagene i maj-juni fordelt således, at vi har mandag aften til rådighed for turneringsafd. og tirsdag til ungdom og motion. I juli er hallen lukket. Overhold venligst reglerne Vær med til at gøre vores hal til et dejligt sted at være - for såvel halinspektøren som for alle brugere. Hvis vi alle gør det, slipper vi for ærgelser over at skulle rydde op efter andre, der ikke kan finde ud af det. Tak for din indsats! 10 SKOVBAKKEN BADMINTON

11 Kontingenter : UNGDOM Kontingent kan ikke refunderes! U9, U11 & U13 én gang ugentlig kr. U9, U11 & U13 to gange ugentlig kr. U15 & U17...én gang ugentlig kr. U15 & U17...to gange ugentlig kr. MOTION Kontingent kan ikke refunderes! Gruppespil...tirsdag kr. Gruppespil...torsdag kr. Gruppespil...lørdag kr. Gruppespil...lørdag kr. TURNERING Turneringsspillere 1. og 2. trup man. & tors. MÆND *) kr. Turneringsspillere 1. og 2. trup man. & tors. KVINDER *) kr. Turneringsspillere 3. truppen man. & tors. MÆND *) kr. Turneringsspillere 3. truppen man. & tors. KVINDER *) kr. Turneringsspillere onsdag 4. truppen *) kr. *) Incl. bolde Kontingent/boldpenge kan ikke refunderes! Kontingent kan ikke refunderes! BANELEJERE Lejere af bane - pris pr. bane kr. Sidste frist for betaling er 1. august SKOVBAKKEN BADMINTON

12 UNGDOMMEN Velkommen til sæsonen 2015/16 En ny sæson står for døren, og vi glæder os endnu engang til at byde både spillere og forældre velkommen til en masse badmintontræning. Vi fortsætter linjen med forskellige sociale badmintonarrangementer udover den daglige træning. Derudover er der som vanligt mulighed for deltagelse i henholdsvis holdturnering og stævner i løbet af sæsonen. Tilmelding Tilmeldingen til den kommende sæson foregår som sædvanlig på vores hjemmeside: Der vil allereded. 15. juli være mulighed for at se træningstiderne og tilmelde sig. Desuden kan der på hjemmesiden findes yderligere information om klubben og de aktiviteter, som der kommer til at foregå i ungdomsafdelingen. Annexhallen: Træningstider/steder *) Holdturnering og stævner Vi har i den forgangne sæson deltaget med et hold i U13, U15 og U17 i DGI s holdturnering, og vil ligeledes gøre det i den kommende sæson. Holdturneringen er en rigtig god måde at prøve kræfter med badminton mod andre spillere og samtidig hygge sig med sine hold- og træningskammerater. Der vil også være mulighed for deltagelse til forskellige stævner i og omkring Aarhus. Dette vil der løbende i sæsonen komme information omkring. Klubtøj og ungdomsaktiviteter Der vil ligesom i sidste sæson være mulighed for køb af klubtøj. Dette vil der i begyndelsen af sæsonen komme yderligere information om. Henover den kommende sæson vil vi traditionen tro afholde forskellige sociale og sportslige arrangementer. Dette er en Mandag kl U9-U11 Tirsdag kl U11-U13 Tirsdag kl U15-U17 Onsdag kl Girls only Torsdag kl U11-U13 Torsdag kl U15-U17 Vejlby- Risskov Centret: Onsdag kl HAL 4 U11-13 *Vejledende tider, ændringer kan forekomme 12 SKOVBAKKEN BADMINTON

13 Kontingenter Kontingenter U9, U11 & U13... én gang ugentlig kr. U9, U11 & U13... to gange ugentlig kr. U15 & U17... én gang ugentlig kr. U15 & U17... to gange ugentlig kr. god måde at spille og hygge sig med de spillere i klubben, man ikke møder i den daglige træning. Arrangementerne er natminton, juleafslutning og klublejr. Kontingenter Sæsonen forløber fra mandag d. 31/08 til sidste uge i april.*) *) Vejledende datoer. Ændringer kan forekomme. Derudover slutter vi sæsonen af med det årlige klubmesterskab, hvor man har mulighed for at vise alt det, man har lært gennem sæsonen og kæmpe for at vinde titlen som årets klubmester i Skovbakken. Vi ser frem til endnu en spændende sæson med masser af aktiviteter og ungdomsbadminton. Nønne Meilby, Ungdomsformand Kristoffer Berthelsen, Suppleant Ændring af adresse, telefon eller hold Henv. til Sonja Andersen, ansvarlig for vores medlemskartotek. Dette er vigtigt af hensyn til registrering, så du kan få mulighed for at deltage i vores arrangementer. Tlf mail: Sæsonstart 1. september SKOVBAKKEN BADMINTON

14 motionister I badmintonafdelingen tilbyder vi, at du kan leje en bane i Annexhallen. Det kræver, at du har en eller flere makkere. Du har også mulighed for at blive gruppespiller, hvor man i to timer spiller doubler med forskellige makkere og mod forskellige modstandere. Vi har ialt 4 hold - fordelt på 3 dage (se næste side). Du kan også læse om gruppespil på hjemmesiden Hvad tilbyder vi? Både gruppespillere og banelejere får tilbud om at deltage i * Instruktion * Juleturnering * Klubmesterskaber Disse tiltag annonceres på vores hjemmeside og ved opslag i hallerne. Desuden har gruppespillerne som sæsonafslutning en turnering kaldet "Beer Open", hvor man drikker "straføllene". Banelejere Som banelejer har du råderet over en bane én time om ugen - den har du betalt for! Derudover kan du deltage i ovennævnte arrangementer og - du må også, såfremt der er tomme baner - benytte disse udover din egen time. Ønsker du samme tid som sidste sæson, betaler du blot kontingent som skrevet på side 2. Ønsker du at skifte tid, så se ligeledes på side 2. Gruppespil Er du interesseret i at spille gruppespil, så skal du henvende dig til én af holdlederne, som du ser på næste side. Aflysninger Der kan komme aflysninger i løbet af sæsonen. Er der over to, får man erstatningstimer i forlængelse af sæsonen. Hold øje med opslagstavlerne! Bestyrelsen Motionsafdelingen har flere repræsentanter i bestyrelsen. Har du spørgsmål om dette eller hint, kan du henvende dig til en af os. Se bestyrelsen på side 4. Eddie Morgan Kent Pedersen To værdige repræsentanter for motionsafdelingen. F. v. Pia Sindal og Henriette Buttenschön, som begge tilhører gruppen "de morgenfriske", der spiller hver lørdag kl SKOVBAKKEN BADMINTON

15 Gruppespil for motionister Kunne du tænke dig at spille gruppespil? Så kan du kontakte en af disse holdledere, som vil kunne fortælle dig mere om betingelserne. Det er holdlederen, der skal godkende optagelse af en ny spiller på gruppen. ANNEXHALLEN START 18. aug. Gruppespil Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen Tirsdag kl Sven Storm, Solbakken 29, 8240 Risskov Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen V-R CENTRET HAL 4 START 3. sept. Gruppespil Torsdag kl Lars Jersin, Graven Århus C Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen ANNEXHALLEN START 5. sept. Gruppespil Lørdag kl Anders Larsen, Grenåvej Risskov Tlf.: / Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen ANNEXHALLEN START 5. sept. Gruppespil Lørdag kl Eddie Morgan, Bethesdavej 37 A 8200 Århus N SKOVBAKKEN BADMINTON

16 TURNERINGSAFDELINGEN Træningsstart i august Der er træningsstart mandag den 3. august Det plejer at tage et par uger, før fremmødet bliver normalt. For at øge intensiteten vil 1., 2. og 3. træningstrup de første uger være slået sammen på følgende træninger: Mandag den 3. august Torsdag den 6. august Mandag den 10. august Træningen vil foregå fra om mandagen og fra om torsdagen. Efter disse tre træninger vil spilletiderne være normale, medmindre andet bliver kommunikeret ud. Da sæsonens holdkampe starter tidligt igen i år, håber vi meget på, at træningen så hurtigt som muligt bliver normal. Så husk! Alle, som har mulighed for at træne i august, bør gøre det. For 4. truppens vedkommende starter træningen onsdag den 5. august fra Hvis fremmødet er lavt, vil 4. truppen blive slået sammen med de andre tre trupper de to følgende træninger. Træningslejr Træningslejren afholdes i starten af sæsonen ligesom sidste år. Vi har på nuværende tidspunkt ikke sat et endeligt hold, der skal stå for arrangementet, så hjælpere modtages med kyshånd. Programmet er derfor ej heller fastsat, men datoerne ligger fast: fredag den 21. august til søndag den 23. august Igen i år vil lejren foregå i Randers Badmintonklub. SU håber på bred opbakning det plejer at være sjovt! Det foregå på hjemmesiden, hvor det er muligt at melde afbud i god tid, hvilket betyder, at trænerne kan indarbejde eventuelle afbud i træningstrupperne. Alle fire træningstrupper har afbudspligt. Afbud skal senest falde kl på dagen, men vi ser gerne, at afbuddet falder, så tidligt som muligt. Derudover skal afbud til holdkampe falde senest lørdagen inden holdkampsweekenden kl Holdturnering Holdrunderne er fastsat, og I bedes venligst notere disse weekender i kalenderne, så vi undgår for mange afbud. 5. september 19. september 3. oktober 24. oktober 14. november 5. december 19. december (også dato for julefrokosten) 16. januar 27. februar 12. marts 2. april Spillerudvalg (SU) Sabrine Frandsen Helle Iversen Henriette Honoré Afbudsordning For at optimere træningen er det vigtigt, at spillerne melder afbud til trænerne. Anna Schøn Nielsen Anne Sofie Kjer Anders Vestergaard SKOVBAKKEN BADMINTON

17 Spillerudvalget har været meget velfungerende i år, og vi fortsætter derfor med samme udvalg i sæson 15/16. Vi mangler stadig en repræsentant for henholdsvis 3. og 4. truppen, så hvis du går med en lille drøm om at blive del af SU, må du meget gerne kontakte seniorformand Sabrine. Spillerudvalget repræsenterer spillerne og sørger for, at hverdagen i Skovbakken fungerer. Det er ikke meningen, at vi skal gøre alt arbejdet, men derimod sørge for, at opgaverne bliver løst. Derfor er det vigtigt, at I bruger os og kommer til os, hvis I har spørgsmål eller svar. Stævne i Skovbakken Igen i år vil Skovbakken Badminton afholde deres turneringsstævne. Det er et arrangement, der danner rammerne om rigtig god badminton med en fantastisk stemning i Annexen. En forudsætning for, at stævnet endnu engang bliver en succes, er, at der er folk i kulissen til at hjælpe med afviklingen af stævnet. Reserver derfor weekenden både som deltager og hjælper den 12. og 13. september DHL Endnu engang skal Skovbakken være hjælpere til DHL Stafetten, som er Støtteforeningens største indtægtskilde. Derfor er det også vigtigt, at du giver en hjælpende hånd. Datoerne er i år den 18., 19. og 20. august 2015, så vær klar med en tilbagemelding, når Støtteforeningen henvender sig om deltagelse. Det plejer at være en hyggelig dag i godt selskab med sine badmintonkolleger. (Se mere næste side) Spil udenfor normal træningstid Annexhallens bestyrelse har vedtaget, at man skal være mindst 10 personer for at måtte bruge hallen. Dette skyldes, at det koster mange penge at tænde lys og bruge varmt vand. Derfor kan vi ikke tillade, at et mindre antal medlemmer bruger hallen. OBS! Det betyder min. 10 spillere fra start til slut! BETAL venligst kontingent senest 1. august! TAK! Kontingent/Boldpenge Kontingent incl. boldpenge betales via hjemmesiden senest 1. august. Trænerprofiler Trænerduoen Morten Hemmersam og Kasper Iversen fortsætter som trænere for de første tre træningstrupper. Derudover vil Jeppe Kvistgaard tage endnu en sæson som træner for 4. træningstrup. Morten Hemmersam Kasper Iversen Jeppe Kvistgaard SKOVBAKKEN BADMINTON

18 DEPECHEN IND OVER MÅTTEN HUSK: DEPECHEN IND OVER MÅTTEN! DHL Stafetten 18., 19. og 20. august 2015 Der er igen i år brug for hænder til at hjælpe til DHL Stafetten. Det betyder, at vi skal have alle turneringsspillere til at give en hånd med. Tidsrummet vil typisk være mellem kl (Der er selvfølgelig mulighed for at møde senere pga. arbejde o.lign). Opgaven er den samme som sidste år så gør stemmebåndene klar! Pengene er utrolig let tjente, og dagen ender altid med at blive rigtig hyggelig. Derfor: Vær parat, når Morten Spjuth henvender sig til dig om deltagelse. Deltager alle turneringsspillere, er vi folk nok til, at man kun skal deltage en enkelt dag. Derfor er det en stor hjælp, at alle stiller sig til rådighed alle dage, så det er let at strikke et program sammen for dagene. STØTTEFORENINGEN 2 Foreningens formål Støtteforeningen for Skovbakkens Badmintonafdeling har til formål at støtte Skovbakkens Badmintonafdeling økonomisk. Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til at give tilskud af foreningens midler, hvor den skønner, det er formålstjenligt. Derfor har alle spillere mulighed for at søge støtte. Støtteforeningen har tidligere givet støtte til klubtøj, træsningslejr og madordning. Støtteforeningens indtægtskilde er DHL og sponsorer. 18 SKOVBAKKEN BADMINTON

19 SUPER SUND HAL! Det kunne halinspektør Torben Blom konstatere, da håndværkerne fik pillet den indvendige beklædning af. De kunne nu lave det dengang i 1953! Nye regler for kredit Hvis du vil opnå kredit i kiosken, skal du betale din regning én gang om måneden, så den ikke bliver for stor, og du må ikke skylde noget i kiosken pr. 1. januar og ved sæsonafslutning 30. april. SKOVBAKKEN BADMINTON

20 Mobil Mobil Mobil Bærmosehøjen Trige Tlf Fax TRIGE TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS Søren Peter Krei Christian L. Andersen CVR Annexhallen renoveres sommeren 2015 Lidt om os: Bestyrelsen Badmintonafdelingen ligger i dag på På vores årlige generalforsamling i september et medlemstal omkring 350, heraf ca. vælges en bestyrelse på 6 medlemmer og motionsgruppespillere, ca. 80 suppleanter, som varetager alle kategoriers turneringsspillere og ca. 80 ungdomsspillere. Afdelingen er repræsenteret med et medlem i interesser med lige stor ildhu. De resterende er banelejere. Annexhallens bestyrelse, hvor også de øvrige Vi er én af 11 afdelinger i Idrætsklubben Skovbakken, hvor en hoved- brugere af hallen har sæde. Aktiviteter Badmintonafdelingen har sine aktiviteter i bestyrelse overordnet styrer begivenhederne. Derfor betaler vi også et Benyttelse af hallerne Annexhallen og Vejlby-Risskov Centret. beløb pr. medlem til denne. Der skal minimum skal være 10 medlemmer af Hovedafdelingens hjemmeside er klubben, for at man kan benytte hallerne. Medlemsskab Her kan du læse mere om, hvad der Når du betaler dit kontingent, indgår du sker i den store idrætsklub, som vi er samtidig en aftale om, at du sammen med en af. en/flere andre benytter én bane på et bestemt Henvendelse i hallerne tidspunkt - eller spiller på en bestemt gruppe. Alle vore medlemmer har mulighed for at benytte de baner, der ikke er lejet ud til andre. Annexhallen Halinspektør Torben Blom Kontingentet er DIT medlemsskab af badmintonafdelingen - derfor kan det ikke refun- Bethesdavej 29, 8200 Århus N. Tlf deres og er ufravigeligt. Træffetid - hverdage efter kl Timer i hallerne På opslagstavlen i hallen kan man se hvilke Vejlby-Risskov Centret baner der er optaget, og hvilke der er ledige. Informationskontoret Tilbud Per Sørensen Vi afholder en række interne turneringer for Tlf alle i afdelingen. Træffetid - hverdage Dette og meget andet ligger på vores hjemmeside SKOVBAKKEN BADMINTON

Infohæfte. sæson 2014-15

Infohæfte. sæson 2014-15 Infohæfte sæson 2014-15 Få svar på alt her i infohæftet *Hvor kan man leje en bane? *Hvad koster det? *Hvordan betaler man kontingent? *Hvilke turneringshold har vi tilmeldt? *Hvad sker der i ungdomsafdelingen?

Læs mere

Infohæfte sæsonen

Infohæfte sæsonen Infohæfte sæsonen 2016-17! e d i v r ø b u Alt d Gamle medlemmer har førsteret! Så ønsker du at bevare din nuværende status, d.v.s. * som ungdomsspiller at spille på det hold, du alders- og styrkemæssigt

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen

Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Generalforsamling Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Bestyrelsen før generalforsamlingen: Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf. 4047 7637 Bethesdavej

Læs mere

Gruppespil GRUPPESPIL ÅR

Gruppespil GRUPPESPIL ÅR Gruppespil 2016-17 GRUPPESPIL ÅR 2016-17 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppe spil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at fungere er det vigtigt at DU, som en af deltagerne,

Læs mere

Generalforsamling. Mandag 18. september 2017 kl klublokalet i Annexhallen

Generalforsamling. Mandag 18. september 2017 kl klublokalet i Annexhallen Generalforsamling Mandag 18. september 2017 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf. 4047 7637 Bethesdavej 37 a, E-mails: 8200 Århus N.

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag 8. september 2015 kl. 19.30 klublokalet i Annexhallen

Generalforsamling. Tirsdag 8. september 2015 kl. 19.30 klublokalet i Annexhallen Generalforsamling Tirsdag 8. september 2015 kl. 19.30 klublokalet i Annexhallen Generalforsamling 2015 Der var plads til flere medlemmer, da vi afholdt den årlige generalforsamling tirsdag d. 8. september!

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Århus Fremad Håndbold Velkomstpjece sæsonen 2011 / 2012

Århus Fremad Håndbold Velkomstpjece sæsonen 2011 / 2012 Århus Fremad Håndbold Velkomstpjece sæsonen 2011 / 2012 www.fremad-haandbold.dk Trøjesponsorer for sæsonerne 2010/2011 og 2011/2012 Andre partnere Velkommen i Århus Fremad Håndbold! Vi, dine nye klubkammerater

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN

VELKOMMEN TIL SÆSONEN VELKOMMEN TIL SÆSONEN 017-018 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Fælles billede ungdom Opvisning ved LBK jubilæum Side : Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Træningstider Starup Badminton Klub 2017/2018

Træningstider Starup Badminton Klub 2017/2018 Træningstider Starup Badminton Klub 2017/2018 Ugedag Klokken Hvem Hvor Træner Mandag 16.30.17.30 U7, U9 og U11 Starup Hallen Caroline Jakobsen 17.30.19.00 U13, U15 og U17 Starup Hallen Jørgen Thomsen 19.00.21.00

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Lige nu er det svært at forestille sig at banerne bliver klar til

Læs mere

If you lay up, make sure you lay up, not in

If you lay up, make sure you lay up, not in Velkommen Opstart og information for eliten 2013 Trupper og træningstider Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sportslig målsætning og vores værdier Eksterne elitematcher 2013 Race to sæsonstart

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent. Ole Weien Svendsen blev valgt Referent Karin Christiansen 2. Formandens beretning. Navneændring af klubben:

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Klubblad for Sportslig målsætning og vigtig information.

Klubblad for Sportslig målsætning og vigtig information. Klubblad for 2017-2018 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2017/18 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

25 I Bakkens tjeneste

25 I Bakkens tjeneste 25 I Bakkens tjeneste Ikke fordi der skal gøres noget stort nummer ud af det, men netop nu er det 25 år siden jeg kom i bestyrelsen. Så her et lille tilbageblik: Jeg kan jo sige, at jeg blev headhunted

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Med alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Med alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Med alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med dine faste makkere er god motion og hyggeligt samvær, men kom ud og mød endnu flere : Hermed en oversigt over de stævner og aktiviteter,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

Velkommen til sæson 2018

Velkommen til sæson 2018 Klub 37 2018 Velkommen til sæson 2018 Klub 37 vil gerne byde alle både gamle Begyndere og ikke mindst nye Klub 37 medlemmer velkommen til en fantastisk og frisk golf sæson. Her får du et hurtigt overblik

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

Klubblad for

Klubblad for Klubblad for 2016-2017 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2016/17 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Træningstider Starup Badminton Klub 2016/2017

Træningstider Starup Badminton Klub 2016/2017 Træningstider Starup Badminton Klub 2016/2017 Ugedag Klokken Hvem Hvor Træner Mandag 16.00-17.00 U7, U9 og U11 Starup Hallen Nicolai Boysen, Anna Lydiksen 17.00-19.00 U13, U15 og U17 Starup Hallen Nicolai

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Velkommen til sæsonen 16/17. Information om klub, hold, tilmelding, træningstider, stævner, aktiviteter mv.

Velkommen til sæsonen 16/17. Information om klub, hold, tilmelding, træningstider, stævner, aktiviteter mv. Velkommen til sæsonen 16/17 Information om klub, hold, tilmelding, træningstider, stævner, aktiviteter mv. Nye tiltag og målsætninger I uge 33 starter den nye badmintonsæson op. Fra bestyrelsens side ser

Læs mere

VALBY OPEN 2014. 23.-24. august i Valbyhallen

VALBY OPEN 2014. 23.-24. august i Valbyhallen VALBY OPEN 2014 23.-24. august i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2014 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 23.-24. AUGUST Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super stemning

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Den 14. april 2011 Kl. 19.00 hos Karsten Westergaard Referatnotater:

Referat fra bestyrelsesmøde Den 14. april 2011 Kl. 19.00 hos Karsten Westergaard Referatnotater: GRINDSTED BADMINTONKLUB 7200 GRINDSTED Punkter på dagsordenen: Deltagere: Referat fra bestyrelsesmøde Den 14. april 2011 Kl. 19.00 hos Karsten Westergaard Referatnotater: Tilstede: Erik Thøgersen(ET)formand

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Velkommen! Odder Bordtennis

Velkommen! Odder Bordtennis Velkommen! Odder Bordtennis Forældremøde 25/09-2013 Klubben Bestyrelsen Træning Klubdragt og sponsorer Stævne fra A til Z Klub kalender Bordtennis i korte træk Opsummering Klubben Grundlag Egen økonomi

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2013/2014 Sæson 2013-2014 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SÆSONPLAN 2009-2010. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN 2009-2010. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2009-2010 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE Deltagelse på HIK hold Talent og turnerings træning Sommer og Vinter deltagelse DTF Licens Deltag i flere turneringer Vær med i klubturnering Spil tennis

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere