Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16"

Transkript

1 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til at spille i en flot og velisoleret hal - men gør først dig selv den tjeneste at læse infohæftet godt igennem. Så er du klædt på!

2 Gamle medlemmer har førsteret! Så ønsker du at bevare din nuværende status, d.v.s. * som ungdomsspiller at spille på det hold, du alders- og styrkemæssigt hører til * som turneringsspiller at spille på det hold, du styrkemæssigt passer til * som gruppespiller at fortsætte på samme gruppe * som banelejer at beholde din nuværende bane...så betaler du bare kontingentet on-line senest d. 1. august som beskrevet her nedenfor og fortsætter uændret i klubben. Tilmeld og betal kontingent on-line: Ungdom: Senior: Banelejere: Gruppespillere: Følg vejledningen på siden for at tilmelde dig og betale kontingent Ønsker du imidlertid at ændre din nuværende status: * hvis du er ungdomsspiller, kontakter du Nønne Meilby, * hvis du er turneringsspiller, kontakter du Sabrine Frandsen, * hvis du er gruppespiller, kontakter du din holdleder (se side 11) * hvis du er banelejer, kontakter du Eddie Morgan, Få svar på alt her i infohæftet * Hvor kan man leje en bane? * Hvad koster det? * Hvordan betaler man kontingent? * Hvilke turneringshold har vi tilmeldt? * Hvad sker der i ungdomsafdelingen? * Hvad sker der i turneringsafdelingen? * Hvad sker der i motionsafdelingen? * Alt om badmintonafdelingen! SKOVBAKKEN BADMINTON

3 Velkommen til en ny sæson Vi holder skindet på næsen! Jo, for selvom vi - ligesom andre badmintonklubber - er i en periode med vigende medlemstal, så får vi alligevel minimeret underskuddet på driften. Det skyldes stor påpasselighed med, hvad vi bruger penge til - samtidig med, at vi hele tiden er opmærksomme på nye indtjeningsmuligheder. Vi kommer ud af regnskabsåret med et mindre underskud end forventet - ca kr. - sidste sæson var det på ca kr. Da vi imidlertid har oparbejdet en stor egenkapital - og da vi ikke er en sparekasse - mener vi godt at kunne undgå en kontingentforhøjelse i denne omgang. Vi vil dog gerne have en økonomisk tryghed, så vi kan klare os i krisetider - boldpriserne stiger - til den kommende sæson med ca kr. - og vores trænerudgifter med ca kr. - så vi må se, hvordan situationen er igen til næste år. Ser vi på det sportslige, var det vores mål at turneringsholdene, efter de mange oprykninger sidste år, kunne blive i deres respektive rækker. Det lykkedes! Knap så prangende er det i motionsafdelingen, hvor vi igen må konstatere en mindre tilbagegang i medlemstallet. Vi har prøvet flere tiltag for at øge medlemsskaren, men uden det store held. Der er dog stadig fire motionsgrupper med over 100 spillere. Ganske pænt! Hvad angår banelejere, har vi god belægning i de fem timer, vi har i Annexhallen. Ungdomsafdelingen kæmper om de unges gunst med en mængde andre udbydere, men man forsøger til stadighed at lave nye tiltag for at gøre det mere attraktivt at spille hos os. Juleafslutning, Natminton, sommerlejr, sommerspil og klubmesterskaber er blandt de mange tilbud til de unge. Og så naturligvis nogle rigtig dygtige trænere! Vi håber at antallet af medlemmer vil nå op på "de magiske" 100 i den kommende sæson. Det ville være dejligt, da vi gerne ser, at den ungdomsspiller, der starter som 7-8 årig, en dag bliver enten en dygtig turneringsspiller eller en motionist/gruppespiller, for hvem Skovbakken er noget, der fylder godt i fritiden. Kontingent Du modtager d. 15. juli en indbydelse til den nye sæson med en udførlig beskrivelse af, hvordan du indbetaler kontingentet. Vi beder dig venligst om at indbetale det inden d. 1. august, så du er sikker på at bevare din status i klubben. Det vil også lette bestyrelsens arbejde betydeligt, hvis vi ikke skal bruge tid på at rykke for kontingent, men i stedet kan bruge tiden på noget mere konstruktivt. Jeg vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig god sæson Eddie Morgan SKOVBAKKEN BADMINTON

4 Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf Bethesdavej 37 a, s: 8200 Århus N. Badmintonafdelingens postadresse: Næstformand: Kent Pedersen Tlf Grøfthøjparken 166, 4. sal Viby J. Kasserer: Mette Mauritzen Tlf Edouard Suensonsgade 3, 3, Mobil: Århus N ANNEXHALLEN Bethesdavej Århus N. Sekretær: Jesper Kamp Jensen Tlf Tordenskjoldsgade 8, Aarhus N Halinspektør: Ungdomsudvalgs- Nønne Meilby Tlf formand: Jordbrovej 29 1, Aarhus N. Spilleudvalgs- Sabrine Frandsen Tlf formand: Jægergårdsgade 112, 2. tv, Århus C. Torben Blom Annexhallen Bethesdavej Århus N. Tlf Suppleant: Sonja Andersen Tlf Åtoften Egå Ansvarlig for medlemskartoteket: Suppleant: Kristoffer Berthelsen Tlf Odensegade 43, 2.tv Århus C Revisorer: Henning Horn Tlf Jesper Vium Tlf Sonja Andersen Mobil: Revisor Henning Horn Revisor Jesper Vium SKOVBAKKEN BADMINTON

5 Hold tilmeldt turneringen i : Hold Række Ansvarlig Hold/Gruppe Deltagere Skovbakken 1 2. Division Morten Hemmersam 1. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 2 3. Division Morten Hemmersam 1. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 3 Danmarksserien Morten Hemmersam 2. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 4 Danmarksserien Morten Hemmersam 2. træningstrup 6 H + 4 D Skovbakken 5 Serie 1 Kasper Iversen træningstrup 5 H + 3 D Senior DGI 1 Mixed-senior Daniel Nygaard 4. træningstrup 4 H + 2 D Veteran Veteran B Ole Glindtvad Tirsdag H + 2 D Motion DGI 1 Mixed-motion Sonja Andersen Gruppespillere 4 H + 4 D En ny sæson i en nyrenoveret hal står for døren! Så du kan godt finde grejet frem! SKOVBAKKEN BADMINTON

6 Vores timer i hallerne Timer i Annexhallen TIME/KLOK. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG Ungdom Ungdom Ungdom BANELEJE BANELEJE BANELEJE BANELEJE Gruppespil Turnering BANELEJE Turnering Ungdom Timer i Vejlby-Risskov Centret Hal 4 TIME/KLOK. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG Ungdom Gruppespil Ændring af adresse eller telefon Henv. til Sonja Andersen, ansvarlig for vores medlemskartotek. Dette er vigtigt af hensyn til registrering, så du kan få mulighed for at deltage i vores arrangementer. Tlf mail: Turnering Gruppespil kl Sæsonstart 1. september Gælder ungdom, gruppespillere, banelejere og andre, der ikke har fået anden besked! Generalforsamling afholdes tirsdag d. 8. september i Annexhallen Dagsorden iflg. lovene 6 SKOVBAKKEN BADMINTON

7 KUN KREDIT TIL DEM, DER BETALER TIL TIDEN! BETALING MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN! BETALING MINDST ÉN GANG OM MÅNEDEN! Regler Annexhallen SKOVBAKKEN BADMINTON

8 Spil udenfor normal træningstid Annexhallens bestyrelse har vedtaget, at man skal være mindst 10 personer for at måtte bruge hallen. Dette skyldes, at det koster mange penge at tænde lys og bruge varmt vand. Derfor kan vi ikke tillade, at et mindre antal medlemmer bruger hallen. OBS! Det betyder min. 10 spillere fra start til slut! Arrangementer i hallen Når man samles til lidt hygge, f.eks efter en holdkamp, har alle, der deltager, ansvar for, at det foregår i god ro og orden. Der må ikke holdes fester i klublokalet! LOKALET KAN IKKE LEJES/LÅNES! Udover det fælles ansvar skal der altid være en ansvarlig leder. Alle spillere, der deltager i sociale arrangementer, kan på et tidspunkt blive bedt om at være ansvarlig leder. Den ansvarlige leder har følgende ansvar: 1. Står for regnskab med øl og vand - hvis det aftales, at Torben Blom sætter noget frem til salg. Der skal være låst ind til Torben Bloms kontor, når det ikke bruges. 2. Sørge for at ingen opholder sig i hallen under sammenkomsten. 3. Sørge for at klublokalet og tilstødende lokaler efterlades i samme stand, som de modtages, samt at der er låst og slukket - vinduer lukket, når Annexhallen forlades. 4. Ansvarlig for at de personer, som skal rydde op efter sammenkomsten, får gjort deres arbejde. Det vil sige, at madrester o. l. smides i en sort affaldspose (findes i rengøringsrummet - nøgle på tavlen i Torbens kontor) og stilles ved gitterporten ude foran hallen. Bestik, ta tøj og gryder vaskes af og stilles på plads. OBS! Evt. andre ting må stå i dommerrummet weekenden over, men skal fjernes senest om mandagen! 8 SKOVBAKKEN BADMINTON

9 Nøgler til hallen Har du lånt en nøgle til hallen i forb. med et arrangement, har DU ansvaret for den - også for, at den afleveres til rette vedkommende hurtigst muligt efter arrangementet! Hvis den er lånt hos halinspektøren, skal den lægges i postkassen udenfor hoveddøren efter arrangementet. Dommerrummet Der er et rum inde ved herrerne, som kaldes Dommerrummet, fordi det bruges som omklædningsrum for dommere ved håndboldkampe. Sådan nogle afvikles også i Annexhallen, idet klubberne JAI og Århus Fremad er brugere af denne hal på lige fod med os. Vi har vores eget skab stående i dommerrummet. Et skab med diverse ting, såsom kontorartikler, tøj m. m. Nøglen til rummet hænger på tavlen inde i kiosken. Hold orden i skabet. Læg ting pænt og ordentligt ind på den/de hylder, hvor det hører til. Det er meget vigtigt at alle, der bruger rummet, sørger for at holde orden, da det er betingelsen for, at vi fortsat kan råde over det. Ting, som er lånt fra skabet - f. eks. bestik, skal lægges tilbage i renvasket tilstand. Der må ikke ligge noget at rode på bænkene. Mad og drikkevarer Det er ikke tilladt at medbringe/indtage mad- og drikkevarer i hallen, så længe kiosken er åben! Kredit i kiosken Det er muligt at få kredit i kiosken - men kun for en måned ad gangen. Og så skal man betale sin regning op til jul - og naturligvis til sæsonafslutningen. SKOVBAKKEN BADMINTON

10 Ændringer Enhver ændring af tidspunkter for træning, holdkampe, stævner el. lign. skal omgående meddeles halinspektøren! Ligeledes skal han altid - i god tid - have besked om, hvorvidt der arrangeres lørdagstræning. Hvis han ikke får besked, pilles nettene ned kl. 13, da der ofte er håndbold om søndagen. Ved brug herefter må de deltagende spillere selv pille dem ned efter brug! VIGTIGT! Naboen Naboen ovre i huset ved siden af hallen er IKKE en del af Skovbakken. Derfor ønsker de ikke besøg fra os - heller ikke for at låne noget. Bedes respekteret! Sommertræning Om sommeren gælder træningstiderne fra vintersæsonen ikke. Her er dagene i maj-juni fordelt således, at vi har mandag aften til rådighed for turneringsafd. og tirsdag til ungdom og motion. I juli er hallen lukket. Overhold venligst reglerne Vær med til at gøre vores hal til et dejligt sted at være - for såvel halinspektøren som for alle brugere. Hvis vi alle gør det, slipper vi for ærgelser over at skulle rydde op efter andre, der ikke kan finde ud af det. Tak for din indsats! 10 SKOVBAKKEN BADMINTON

11 Kontingenter : UNGDOM Kontingent kan ikke refunderes! U9, U11 & U13 én gang ugentlig kr. U9, U11 & U13 to gange ugentlig kr. U15 & U17...én gang ugentlig kr. U15 & U17...to gange ugentlig kr. MOTION Kontingent kan ikke refunderes! Gruppespil...tirsdag kr. Gruppespil...torsdag kr. Gruppespil...lørdag kr. Gruppespil...lørdag kr. TURNERING Turneringsspillere 1. og 2. trup man. & tors. MÆND *) kr. Turneringsspillere 1. og 2. trup man. & tors. KVINDER *) kr. Turneringsspillere 3. truppen man. & tors. MÆND *) kr. Turneringsspillere 3. truppen man. & tors. KVINDER *) kr. Turneringsspillere onsdag 4. truppen *) kr. *) Incl. bolde Kontingent/boldpenge kan ikke refunderes! Kontingent kan ikke refunderes! BANELEJERE Lejere af bane - pris pr. bane kr. Sidste frist for betaling er 1. august SKOVBAKKEN BADMINTON

12 UNGDOMMEN Velkommen til sæsonen 2015/16 En ny sæson står for døren, og vi glæder os endnu engang til at byde både spillere og forældre velkommen til en masse badmintontræning. Vi fortsætter linjen med forskellige sociale badmintonarrangementer udover den daglige træning. Derudover er der som vanligt mulighed for deltagelse i henholdsvis holdturnering og stævner i løbet af sæsonen. Tilmelding Tilmeldingen til den kommende sæson foregår som sædvanlig på vores hjemmeside: Der vil allereded. 15. juli være mulighed for at se træningstiderne og tilmelde sig. Desuden kan der på hjemmesiden findes yderligere information om klubben og de aktiviteter, som der kommer til at foregå i ungdomsafdelingen. Annexhallen: Træningstider/steder *) Holdturnering og stævner Vi har i den forgangne sæson deltaget med et hold i U13, U15 og U17 i DGI s holdturnering, og vil ligeledes gøre det i den kommende sæson. Holdturneringen er en rigtig god måde at prøve kræfter med badminton mod andre spillere og samtidig hygge sig med sine hold- og træningskammerater. Der vil også være mulighed for deltagelse til forskellige stævner i og omkring Aarhus. Dette vil der løbende i sæsonen komme information omkring. Klubtøj og ungdomsaktiviteter Der vil ligesom i sidste sæson være mulighed for køb af klubtøj. Dette vil der i begyndelsen af sæsonen komme yderligere information om. Henover den kommende sæson vil vi traditionen tro afholde forskellige sociale og sportslige arrangementer. Dette er en Mandag kl U9-U11 Tirsdag kl U11-U13 Tirsdag kl U15-U17 Onsdag kl Girls only Torsdag kl U11-U13 Torsdag kl U15-U17 Vejlby- Risskov Centret: Onsdag kl HAL 4 U11-13 *Vejledende tider, ændringer kan forekomme 12 SKOVBAKKEN BADMINTON

13 Kontingenter Kontingenter U9, U11 & U13... én gang ugentlig kr. U9, U11 & U13... to gange ugentlig kr. U15 & U17... én gang ugentlig kr. U15 & U17... to gange ugentlig kr. god måde at spille og hygge sig med de spillere i klubben, man ikke møder i den daglige træning. Arrangementerne er natminton, juleafslutning og klublejr. Kontingenter Sæsonen forløber fra mandag d. 31/08 til sidste uge i april.*) *) Vejledende datoer. Ændringer kan forekomme. Derudover slutter vi sæsonen af med det årlige klubmesterskab, hvor man har mulighed for at vise alt det, man har lært gennem sæsonen og kæmpe for at vinde titlen som årets klubmester i Skovbakken. Vi ser frem til endnu en spændende sæson med masser af aktiviteter og ungdomsbadminton. Nønne Meilby, Ungdomsformand Kristoffer Berthelsen, Suppleant Ændring af adresse, telefon eller hold Henv. til Sonja Andersen, ansvarlig for vores medlemskartotek. Dette er vigtigt af hensyn til registrering, så du kan få mulighed for at deltage i vores arrangementer. Tlf mail: Sæsonstart 1. september SKOVBAKKEN BADMINTON

14 motionister I badmintonafdelingen tilbyder vi, at du kan leje en bane i Annexhallen. Det kræver, at du har en eller flere makkere. Du har også mulighed for at blive gruppespiller, hvor man i to timer spiller doubler med forskellige makkere og mod forskellige modstandere. Vi har ialt 4 hold - fordelt på 3 dage (se næste side). Du kan også læse om gruppespil på hjemmesiden Hvad tilbyder vi? Både gruppespillere og banelejere får tilbud om at deltage i * Instruktion * Juleturnering * Klubmesterskaber Disse tiltag annonceres på vores hjemmeside og ved opslag i hallerne. Desuden har gruppespillerne som sæsonafslutning en turnering kaldet "Beer Open", hvor man drikker "straføllene". Banelejere Som banelejer har du råderet over en bane én time om ugen - den har du betalt for! Derudover kan du deltage i ovennævnte arrangementer og - du må også, såfremt der er tomme baner - benytte disse udover din egen time. Ønsker du samme tid som sidste sæson, betaler du blot kontingent som skrevet på side 2. Ønsker du at skifte tid, så se ligeledes på side 2. Gruppespil Er du interesseret i at spille gruppespil, så skal du henvende dig til én af holdlederne, som du ser på næste side. Aflysninger Der kan komme aflysninger i løbet af sæsonen. Er der over to, får man erstatningstimer i forlængelse af sæsonen. Hold øje med opslagstavlerne! Bestyrelsen Motionsafdelingen har flere repræsentanter i bestyrelsen. Har du spørgsmål om dette eller hint, kan du henvende dig til en af os. Se bestyrelsen på side 4. Eddie Morgan Kent Pedersen To værdige repræsentanter for motionsafdelingen. F. v. Pia Sindal og Henriette Buttenschön, som begge tilhører gruppen "de morgenfriske", der spiller hver lørdag kl SKOVBAKKEN BADMINTON

15 Gruppespil for motionister Kunne du tænke dig at spille gruppespil? Så kan du kontakte en af disse holdledere, som vil kunne fortælle dig mere om betingelserne. Det er holdlederen, der skal godkende optagelse af en ny spiller på gruppen. ANNEXHALLEN START 18. aug. Gruppespil Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen Tirsdag kl Sven Storm, Solbakken 29, 8240 Risskov Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen V-R CENTRET HAL 4 START 3. sept. Gruppespil Torsdag kl Lars Jersin, Graven Århus C Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen ANNEXHALLEN START 5. sept. Gruppespil Lørdag kl Anders Larsen, Grenåvej Risskov Tlf.: / Evt. afbud 1. spilledag: til holdlederen ANNEXHALLEN START 5. sept. Gruppespil Lørdag kl Eddie Morgan, Bethesdavej 37 A 8200 Århus N SKOVBAKKEN BADMINTON

16 TURNERINGSAFDELINGEN Træningsstart i august Der er træningsstart mandag den 3. august Det plejer at tage et par uger, før fremmødet bliver normalt. For at øge intensiteten vil 1., 2. og 3. træningstrup de første uger være slået sammen på følgende træninger: Mandag den 3. august Torsdag den 6. august Mandag den 10. august Træningen vil foregå fra om mandagen og fra om torsdagen. Efter disse tre træninger vil spilletiderne være normale, medmindre andet bliver kommunikeret ud. Da sæsonens holdkampe starter tidligt igen i år, håber vi meget på, at træningen så hurtigt som muligt bliver normal. Så husk! Alle, som har mulighed for at træne i august, bør gøre det. For 4. truppens vedkommende starter træningen onsdag den 5. august fra Hvis fremmødet er lavt, vil 4. truppen blive slået sammen med de andre tre trupper de to følgende træninger. Træningslejr Træningslejren afholdes i starten af sæsonen ligesom sidste år. Vi har på nuværende tidspunkt ikke sat et endeligt hold, der skal stå for arrangementet, så hjælpere modtages med kyshånd. Programmet er derfor ej heller fastsat, men datoerne ligger fast: fredag den 21. august til søndag den 23. august Igen i år vil lejren foregå i Randers Badmintonklub. SU håber på bred opbakning det plejer at være sjovt! Det foregå på hjemmesiden, hvor det er muligt at melde afbud i god tid, hvilket betyder, at trænerne kan indarbejde eventuelle afbud i træningstrupperne. Alle fire træningstrupper har afbudspligt. Afbud skal senest falde kl på dagen, men vi ser gerne, at afbuddet falder, så tidligt som muligt. Derudover skal afbud til holdkampe falde senest lørdagen inden holdkampsweekenden kl Holdturnering Holdrunderne er fastsat, og I bedes venligst notere disse weekender i kalenderne, så vi undgår for mange afbud. 5. september 19. september 3. oktober 24. oktober 14. november 5. december 19. december (også dato for julefrokosten) 16. januar 27. februar 12. marts 2. april Spillerudvalg (SU) Sabrine Frandsen Helle Iversen Henriette Honoré Afbudsordning For at optimere træningen er det vigtigt, at spillerne melder afbud til trænerne. Anna Schøn Nielsen Anne Sofie Kjer Anders Vestergaard SKOVBAKKEN BADMINTON

17 Spillerudvalget har været meget velfungerende i år, og vi fortsætter derfor med samme udvalg i sæson 15/16. Vi mangler stadig en repræsentant for henholdsvis 3. og 4. truppen, så hvis du går med en lille drøm om at blive del af SU, må du meget gerne kontakte seniorformand Sabrine. Spillerudvalget repræsenterer spillerne og sørger for, at hverdagen i Skovbakken fungerer. Det er ikke meningen, at vi skal gøre alt arbejdet, men derimod sørge for, at opgaverne bliver løst. Derfor er det vigtigt, at I bruger os og kommer til os, hvis I har spørgsmål eller svar. Stævne i Skovbakken Igen i år vil Skovbakken Badminton afholde deres turneringsstævne. Det er et arrangement, der danner rammerne om rigtig god badminton med en fantastisk stemning i Annexen. En forudsætning for, at stævnet endnu engang bliver en succes, er, at der er folk i kulissen til at hjælpe med afviklingen af stævnet. Reserver derfor weekenden både som deltager og hjælper den 12. og 13. september DHL Endnu engang skal Skovbakken være hjælpere til DHL Stafetten, som er Støtteforeningens største indtægtskilde. Derfor er det også vigtigt, at du giver en hjælpende hånd. Datoerne er i år den 18., 19. og 20. august 2015, så vær klar med en tilbagemelding, når Støtteforeningen henvender sig om deltagelse. Det plejer at være en hyggelig dag i godt selskab med sine badmintonkolleger. (Se mere næste side) Spil udenfor normal træningstid Annexhallens bestyrelse har vedtaget, at man skal være mindst 10 personer for at måtte bruge hallen. Dette skyldes, at det koster mange penge at tænde lys og bruge varmt vand. Derfor kan vi ikke tillade, at et mindre antal medlemmer bruger hallen. OBS! Det betyder min. 10 spillere fra start til slut! BETAL venligst kontingent senest 1. august! TAK! Kontingent/Boldpenge Kontingent incl. boldpenge betales via hjemmesiden senest 1. august. Trænerprofiler Trænerduoen Morten Hemmersam og Kasper Iversen fortsætter som trænere for de første tre træningstrupper. Derudover vil Jeppe Kvistgaard tage endnu en sæson som træner for 4. træningstrup. Morten Hemmersam Kasper Iversen Jeppe Kvistgaard SKOVBAKKEN BADMINTON

18 DEPECHEN IND OVER MÅTTEN HUSK: DEPECHEN IND OVER MÅTTEN! DHL Stafetten 18., 19. og 20. august 2015 Der er igen i år brug for hænder til at hjælpe til DHL Stafetten. Det betyder, at vi skal have alle turneringsspillere til at give en hånd med. Tidsrummet vil typisk være mellem kl (Der er selvfølgelig mulighed for at møde senere pga. arbejde o.lign). Opgaven er den samme som sidste år så gør stemmebåndene klar! Pengene er utrolig let tjente, og dagen ender altid med at blive rigtig hyggelig. Derfor: Vær parat, når Morten Spjuth henvender sig til dig om deltagelse. Deltager alle turneringsspillere, er vi folk nok til, at man kun skal deltage en enkelt dag. Derfor er det en stor hjælp, at alle stiller sig til rådighed alle dage, så det er let at strikke et program sammen for dagene. STØTTEFORENINGEN 2 Foreningens formål Støtteforeningen for Skovbakkens Badmintonafdeling har til formål at støtte Skovbakkens Badmintonafdeling økonomisk. Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til at give tilskud af foreningens midler, hvor den skønner, det er formålstjenligt. Derfor har alle spillere mulighed for at søge støtte. Støtteforeningen har tidligere givet støtte til klubtøj, træsningslejr og madordning. Støtteforeningens indtægtskilde er DHL og sponsorer. 18 SKOVBAKKEN BADMINTON

19 SUPER SUND HAL! Det kunne halinspektør Torben Blom konstatere, da håndværkerne fik pillet den indvendige beklædning af. De kunne nu lave det dengang i 1953! Nye regler for kredit Hvis du vil opnå kredit i kiosken, skal du betale din regning én gang om måneden, så den ikke bliver for stor, og du må ikke skylde noget i kiosken pr. 1. januar og ved sæsonafslutning 30. april. SKOVBAKKEN BADMINTON

20 Mobil Mobil Mobil Bærmosehøjen Trige Tlf Fax TRIGE TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS Søren Peter Krei Christian L. Andersen CVR Annexhallen renoveres sommeren 2015 Lidt om os: Bestyrelsen Badmintonafdelingen ligger i dag på På vores årlige generalforsamling i september et medlemstal omkring 350, heraf ca. vælges en bestyrelse på 6 medlemmer og motionsgruppespillere, ca. 80 suppleanter, som varetager alle kategoriers turneringsspillere og ca. 80 ungdomsspillere. Afdelingen er repræsenteret med et medlem i interesser med lige stor ildhu. De resterende er banelejere. Annexhallens bestyrelse, hvor også de øvrige Vi er én af 11 afdelinger i Idrætsklubben Skovbakken, hvor en hoved- brugere af hallen har sæde. Aktiviteter Badmintonafdelingen har sine aktiviteter i bestyrelse overordnet styrer begivenhederne. Derfor betaler vi også et Benyttelse af hallerne Annexhallen og Vejlby-Risskov Centret. beløb pr. medlem til denne. Der skal minimum skal være 10 medlemmer af Hovedafdelingens hjemmeside er klubben, for at man kan benytte hallerne. Medlemsskab Her kan du læse mere om, hvad der Når du betaler dit kontingent, indgår du sker i den store idrætsklub, som vi er samtidig en aftale om, at du sammen med en af. en/flere andre benytter én bane på et bestemt Henvendelse i hallerne tidspunkt - eller spiller på en bestemt gruppe. Alle vore medlemmer har mulighed for at benytte de baner, der ikke er lejet ud til andre. Annexhallen Halinspektør Torben Blom Kontingentet er DIT medlemsskab af badmintonafdelingen - derfor kan det ikke refun- Bethesdavej 29, 8200 Århus N. Tlf deres og er ufravigeligt. Træffetid - hverdage efter kl Timer i hallerne På opslagstavlen i hallen kan man se hvilke Vejlby-Risskov Centret baner der er optaget, og hvilke der er ledige. Informationskontoret Tilbud Per Sørensen Vi afholder en række interne turneringer for Tlf alle i afdelingen. Træffetid - hverdage Dette og meget andet ligger på vores hjemmeside SKOVBAKKEN BADMINTON

Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen

Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Generalforsamling Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Bestyrelsen før generalforsamlingen: Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf. 4047 7637 Bethesdavej

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2013 2014....... 6 Hvad får man for Kontingentet.... 7 Nyt fra Ungdomsafdelingen....

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN FBK 92 NETBOLDEN 23. årgang Sæsonen 2015 2016 Juni 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formand 3 Kontingenter for 2015 2016 6 Hvad får man for Kontingentet 7 Ungdomsformand 8 Motionist og Veteranformand 13 Baneformand

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere