Future Strategies for Profit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Future Strategies for Profit"

Transkript

1 Future Strategies for Profit Fremtiden er nu, og den kan man kun håndtere ved at blive bedre og dygtigere; men hvordan gør man så det? Af Morten Jarlbæk Pedersen Citius, altius, fortius! Det olympiske motto Hurtigere, højere, stærkere. For mange virksomheder er det også et godt motto, for det handler vel om at få virksomheden til at yde mere hurtigere, højere, stærkere. Er man en videnvirksomhed må man dog kaste lange og misundelige blikke efter den produktivitetsstigning, der følger af den ny robot, thi så er man jo på en helt anden vis afhængig af sit vigtigste aktiv: menneskene omkring dig. Det skal dog ikke forhindre én i at forsøge at gøre tingene bedre hurtigere, højere og stærkere. Som videnvirksomhed skabes fremgang ved, at medarbejderne yder det bedste og lidt til Vil vi nok i Danmark? På trods af 9 medaljer ved dette års OL er der dog stadig noget, der tyder på, at det olympiske credo ikke helt fænger i Danmark. På den ene side får de danske virksomheder ikke altid nok ud af indsatsen: Ser man på, hvor meget de videntunge virksomheder tjener for hver krone, de lægger i løn, ser billedet nemlig ikke kun rosenrødt ud. Performer vi godt nok? Hvor mange euro tjener videnvirksomhederne for hver 100 euro, de betaler i løn? 150 Strategisk fokus på performance (gen)vejen til fremtidens profit? Danmark Nederlandene Norge Polen Storbritannien Tyskland Kilde: Eurostat, sbs_na_1a_se_r2. Wage adjusted labour productivity, Note: Tallene dækker kun såkaldte Professional, scientific and technical activities og ikke erhvervslivet som helhed. Samtidig er medarbejderne måske heller ikke helt så sultne : I den internationale undersøgelse World Value Survey scorer danskerne gang på gang højt på værdier knyttet til selvrealisering og lavt på værdier knyttet overlevelse, herunder værdien af hårdt arbejde. Vi vil det altså måske ikke nok? Man skal altså aktivt gøde jorden for høj og målrettet performance, når man driver forretning i vores del af verden. Dansk Erhvervs Initiativ 2012 #5

2 Fokuserer vi mere på selvrealisering end på nødvendigheden? Eksempler på lande med en overvægt af værdier knyttet til overlevelse Bulgarien Eksempler på lande med en overvægt af værdier knyttet til selvrealisering Belgien Estland Danmark Indien Japan Kina Spanien Polen Sverige Sydkorea USA Kilde: World Value Survey. Senest lokaliseret 28. august 2012 på: Undersøgelsen fra 2000 er anvendt, da det er den seneste undersøgelse, som Danmark har medvirket i. Begge dele peger på, at de danske videnservicevirksomheder ikke skal glemme at fokusere strategisk på egen og medarbejdernes performance på trods af tilsyneladende succes. Dette nummer af Initiativ handler netop om dette strategiske fokus på fremtidens profitstrategier. Performance har mange kilder Når man spørger, hvordan man øger sin performance, får man mange svar: Det handler om ledelse! Det handler om at skabe gejst! Det handler om incitamenter hos medarbejderne! Det handler om at sætte det rette hold! Mulighederne er legio, og det er faldgruberne velsagtens også. Én af vejene klarlægges af professor Lynda Gratton fra London School of Economics. Hun er blandt de førende managementtænkere i verden og i øvrigt hovedtaler på Dansk Erhvervs Rådgiverdag Du kan læse om hendes veje gennem den strategiske jungle på side 4. Ofte kan man dog blive mere forvirret end afklaret, når man forsøger at hitte rede i hvilket nodeblad, man skal spille efter, hvis man vil øge sin virksomheds performance. Afklaringen er ikke desto mindre aldeles nødvendig, hvis man vil se sin virksomheds performance i et strategisk lys. Målet med dette nummer af Initiativ er således at give dig et overblik, og i fokus på side 5 er netop denne plethora af veje til bedre performance eller måske mere præcist: Hvordan du får nogle af disse mange veje til at spille bedre sammen. Fra virkeligheden Et konkret bud på hvordan et sligt sammenspil kan gøres, har man i revisions- og rådgivningshuset PwC, der til daglig råder virksomheder gennem de lange og snørklede strategiske overvejelser, der ligger bag enhver velfungerende incitamentsmodel. Du kan læse mere om en af virkelighedens performancemodeller på side 8. Et andet sted i virkeligheden, hvor mange mennesker yder mere, end der forventes, er i frivillighedens verden og her ydes den ekstra indsats endda ganske gratis. Måske kunne man i erhvervslivet lære lidt af det? Hvis du vil have belyst denne skæve vinkel, kan du læse mere på side 10, hvor forbundssekretær i FDF Morten N. Dalgaard fortæller om nogle af de ting, der motiverer frivillige. 2 DANSK ERHVERV

3 LEDER Jo, vi kan godt drive det til mere! Vi skal holde op med at plage os selv med undergangshistorier og jantelov. I stedet skal vi fokusere på at blive bedre og vi skal belønne dem, der bliver det. Af Søren Friis Larsen, markedsdirektør for rådgivning og videnservice i Dansk Erhverv Ja, den danske økonomi har det ikke videre godt, og politikerne skændes herfra og til dommedag over, hvis skyld det var. I mellemtiden overlades det hårde arbejde med at få rettet op på tingene til hverdagens helte i erhvervslivet. Desværre lever vi i et land, hvor mange af disse hverdagens helte ikke helt får den plads i solen, som faktisk tilkommer dem. Det skyldes groft sagt to uheldige elementer i den danske folkesjæl: Brok og jantelov. Begge dele besværliggør et strategisk fokus på hele tiden at blive lidt bedre for hvem kan blive bedre, hvis alt ses som begrænsninger, og man ikke må stikke for meget ud? Er danskerne sortseere? Den seneste budgetredegørelse fra Finansministeriet er ikke rar læsning. Bruttonationalproduktet forventes at falde nok en gang, og selvom underskuddet på de offentlige finanser ikke forventes at se så slemt ud næste år som i år, så skyldes det primært den fremrykkede pensionsafkastskat og bogføringen heraf. Derudover er der stadig mange konkurser, og arbejdsløsheden stiger fortsat. Der er altså ingen grund til jubel. Vi er for gode til at se begrænsninger, og derfor er vi ikke gode nok til at belønne dem, der overskrider disse begrænsninger selvom det kan øge vores performance. Søren Friis Larsen Og jubel finder man da også meget lidt af, for her til lands er vi nemlig meget gode til at se begrænsninger og meget dårlige til at se muligheder. Det hæmmer den innovative kraft, og det gælder desværre ofte på mange lag i organisationer, institutioner og virksomheder også de øverste. Derfor kan de ikke undre, at man få steder i Danmark aktivt belønner de medarbejdere, der trækker i den rigtige retning de medarbejdere, der performer bedst. Vi tror ganske enkelt ikke nok på, at vi kan gøre det bedre. Og er danskerne for bange for at stikke ud Denne tro på sig selv nytter dog ingenting, hvis ikke den belønnes og omsættes til udvikling og bedre performance. Det gør den kun, hvis man har lov til at tro på sig selv, har lov til at udvikle sig og har lov til at blive belønnet også selvom der er nogen, der ikke bliver belønnet. Ja, janteloven er én af vores yndlings-prügelknaber; men det er der altså en grund til. Søren Friis Larsen Selvom vi så småt er ved at lære, at talenter skal dyrkes, plejes og belønnes, så er der langt til målet. Det gælder både i det store og i det små: Både den enkelte virksomhed og landet som helhed kan performe bedre, hvis vi faktisk har fokus på det frem for vores tilsyneladende uoverstigelige problemer. Det fordrer dog, at vi både anerkender og belønner fremgang. DANSK ERHVERV 3

4 ELFENBENSTAARNET Hot spots en opskrift på succes? Af Jakob Tietge Der er mange opskrifter på succes, men få opskrifter er så oppe i tiden som den, der er skrevet af Lynda Gratton fra London Business School (billedet til venstre). Derfor er Lynda Gratton også hovedtaler på Dansk Erhvervs rådgiverdag 2012 den 11. september. Lynda Gratton er hovedtaler på Dansk Erhvervs rådgiverdag 2012 Future Strategies for Profit den 11. september Lynda Gratton er anerkendt for sin forskning og sine idéer om, hvordan virksomheder bedre kan arbejde strategisk med innovation og effektiviten gennem stimulering af såkaldte hot spots. Evnen til samarbejde central Evnen til at arbejde i kreative netværk vil være afgørende for de fleste virksomheder i en forretningsverden, der efter Lynda Grattons opfattelse fremover vil basere sig mindre på konkurrence og mere på samarbejde og fælles interesser og mål, hvis man ønsker at realisere højere vækst og succes. Denne opfattelse bygger hun på studier af to spørgsmål: Hvilke karaktertræk findes hos personer, som skaber og driver disse hot spots? Og hvordan udnytter man det strategisk hvordan initierer og plejer man som leder et hot spot, hvor arbejdsenergien og innovationen florerer og ikke falmer? Hvordan skaber og nurser man hot spots små kreative netværk, hvor innovationen blomstrer? The Future of work Med hendes seneste bog The Shift The Future of Work is Already Here, anvender Lynda Gratton sit syn på netværk som en central ressource for innovation og vækst til at undersøge spørgsmål om, hvad der vil kendetegne fremtidens arbejde. Én af hendes grundtanker er, at vi bevæger os væk fra individualisme og konkurrence som fundament for at bygge en karriere og godt arbejdsliv. I stedet bevæger vi os mod en øget rolle for gensidig afhængighed, samarbejde og netværk som den ressource, der gør individer i stand til at møde udfordringer og løse dem effektivt. Fra individualisme og konkurrence til netværk og samarbejde The business thinker most likely to make a real difference over the next decade. Financial Times om Lynda Gratton I disse nye netværk er adgangsbilletten, at man har noget særligt at byde ind med. I en fremtid hvor meget viden er frit tilgængeligt for alle, er generalistens tidsalder forbi. I stedet vil vi skulle arbejde som serielle eksperter, der evner at opnå dyb faglig indsigt i forskellige roller gennem vores arbejdsliv. Netværkssamfundet: Generalistens død og specialistens brød? Åben innovation For at kunne overleve under disse nye forhold, er det en afgørende udfordring for mange virksomheder at forstå for nødvendigheden af at åbne sig. Denne tendens er også beskrevet i Initiativ nr. 3: A Perfect Match, hvor fokus er på medarbejderen. Lynda Gratton ser dog bredere på emnet: Hele virksomhedens innovation skal være åben, hvis den skal opnå det fulde innovative potentiale i dag. Den åbne virksomhed en nødvendighed for overlevelse i fremtidens erhvervsliv Åben innovation handler om evnen til i samspil med interne og eksterne parter og på tværs af funktionelle og nationale grænser at skabe innovation. Det forudsætter, at virksomhederne udvikler evnen til at skabe koalitioner eller partnerskaber, hvor medarbejdere, kunder og andre interessenter involveres i udvikling af produkter og strategi. 4 DANSK ERHVERV

5 I FOKUS Det ekstra nøk Af Morten Jarlbæk Pedersen Money makes the world go round lyder det velkendte refræn fra en sang i musicalen Cabaret. Forudsætningen for det er dog, at virksomhederne kan finde ud af at tjene dem. Og forudsætningen for det igen er, at virksomhederne får mest muligt ud af deres produktion, hvad end der er tale om produktion af varer eller produktion af viden. Langt de fleste virksomheder lever for at tjene penge til sig selv, til sine ejere og til samfundet. Når nu dette er begrundelsen for selve deres eksistens, ville det mindst overraskende være, hvis alle virksomheder fokuserede strategisk på konstant at gøre alting bare lidt bedre. Det er dog langt fra tilfældet, og muligvis kan man også godt forstå det: Hvis man i hverdagen har travlt med at tjene penge, og man tjener fint eller i al fald tilstrækkeligt under de nuværende forhold hvorfor skal man så bruge tid og energi på at tænke strategisk på at forbedre sin forretning? De fleste virksomheder eksisterer for at tjene penge men mange virksomheder tænker ikke nok over, hvordan de tjener dem Den velkendte melodi: Konkurrencen skærpes, globaliseringen trænger sig på, og talentmassen svinder Fordi det er nødvendigt! Så kort kan det siges, og det er blevet sagt flere gange, men lad os lige tage den igen: Mange danske virksomheder mester i dag en farlig linedans; de klarer sig fint, men der skal ikke mange kraftige vindstød til, før de vælter ned i afgrunden. Det ved man godt ude i virksomhederne, og man kan også se det på de nøgne tal: Trækæslerne står næsten stille i Danmark, mens man andre steder rider rask ud over prærien. Og det er ikke nok at kigge på the usual suspects Brasilien, Rusland, Indien og Kina; næ, vi skal også vænne os til at føle åndedraget i nakken fra en række i økonomisk forstand endnu mere eksotiske lande. Lande, der nok er meget fattige, men som har tænkt sig at blive meget mindre fattige på meget kort tid. Et strategisk fokus på performance er nødvendigt, hvis danske virksomheder ikke skal sagte agterud Vækstskøn for 2013: Danmark har tabt pusten i vækstkapløbet 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 6,4% 6,6% 6,6% 6,3% 4,7% 1,2% Bangladesh Danmark Filippinerne Indonesien Nigeria Vietnam Kilde: International Monetary Foundation (IMF), World Economic Database, april Nu skal man naturligvis ikke male fanden på væggen, for udviklingen i nogle af disse lande sker fra et meget lavt niveau. Det alene kan dog give dem fordelen af at være meget billige. Hvis udviklingen fortsætter sådan ret længe, skal man imidlertid ikke være synsk for at gennemskue, at danske virksomheder lige pludselig får en hel masse nye konkurrenter. Fremgangen og udviklingen finder ikke længere sted i gamle og måske dyre og træge Europa; næ, den findes alle mulige eksotiske og mindre eksotiske steder, hvor vi ikke lige havde forventet den. Konklusionen for de europæiske og danske virksomheder er altså lige for: Vi skal være dygtigere og bedre, hvis vi skal skumme fløden af den rivende udvikling, man ser ude i verden. DANSK ERHVERV 5

6 To syn på bedre performance eller? Ovenstående konklusion kan virke banal, for den er efterhånden så velkendt. Mere interessant og en hel del sværere bliver det straks, når talen skal omgøres udi handling. For hvis man vil øge sin virksomheds performance, skal man så skrue bissen på eller stryge medarbejderne med hårene? To forskellige veje til bedre performance? Den hårde vej, f.eks. Benchmarks, evalueringer eller incitamenter Den bløde vej, f.eks. Lederskab i det daglige, motivation og gejst og medarbejdertrivsel Forbedres performance med hjælp fra økonomi eller sociologi eller lidt fra begge sider? Eller? Kilde: Dansk Erhverv Denne dikotomi kan virke logisk: Enten tænker man strengt økonomisk, eller også tænker man mere blødt og sociologisk. Spørger man folk med forstand, er det dog forsimplet. Sådan er i al fald meldingen fra Dansk Erhvervs HR- og ledelseskonsulenter. Herfra lyder det, at vi i dag snarere ser en bevægelse mod at få de to tilgange til at spille sammen i den konkrete virksomheds virkelighed. Idéen er at undgå, at den økonomiske tilgang sætter for snævre rammer for f.eks. innovation ved kun at belønne enkelte og allerede kendte adfærdsmønstre men samtidig at sikre, at der holdes hånd i hanke med, at der faktisk opnås resultater. Modsætningen er kunstig, lyder reaktionen fra eksperter Nok snak hvad med praksis? Filosofisk snak om, at man skal huske både den bløde og den hårde dimension, hvis man arbejder strategisk med performance er på sin vis letkøbt. Som med så mange andre ting bliver det straks mere kompliceret, når man skal føre det ud i livet. Katja Brandt er ansættelsesretsadvokat hos Dansk Erhverv og rådgiver til daglig virksomheder bl.a. om, hvordan man skriver en kontrakt, der tager højde for denne balance og ud samtidig respekterer virksomhedens strategiske mål: Der er flere muligheder; f.eks. kan man skrue en bonusordning sammen, så den belønner et team, der sammen skal løfte et projekt, forklarer Katja Brandt. Katja Brandt understreger dermed, at målet om at inddrage bredt ikke betyder, at man skal give køb på evalueringer, incitamenter og benchmarks men det betyder, at man i brugen heraf skal overveje deres betydning også for motivation og gejst, holdånden på arbejdspladsen, det daglige ledelsesrum og en lang række mere subjektive faktorer, der også påvirker arbejdspladsens samlede performance. En incitament- eller bonusordning kan sagtens indeholde et bredere syn på performance Når man skruer en bonusordning sammen, som skal tage højde for medarbejdernes motivation ud over den rent økonomiske, så bliver sagen naturligvis mere kompliceret. Omvendt kan gevinsten også være så meget større. Katja Brandt Passion, kreativitet og initiativ bliver det, som virksomhederne skal konkurrere på fremover. Derfor er man som leder nødt til at forholde sig til, hvordan man sikrer, at medarbejderne tager disse tre ting med på arbejde hver dag, lyder det fra Katja Brandt. 6 DANSK ERHVERV

7 Fart er ikke nok der skal også accelereres Alt dette er man også pinligt bevidst om i Magasin du Nord. Her har man nemlig gennem en længere periode arbejdet på netop det, som Katja Brandt beskriver: At skabe en incitamentsordning, der har et bredere fokus. Thor Palmhøj er HR-direktør i Magasin og hovedarkitekten bag Magasins skærpede indsats for at højne virksomhedens performance. Ifølge ham går Magasins performancemodel på tre ben: Grundlaget for hele øvelsen er meget præcise stillingsbeskrivelser, så man bliver klar over hvad, der skal sigtes efter og man skal være meget detaljeret. Dernæst skal man erkende, at god performance ét sted i organisationen ikke nødvendigvis er det samme som god performance et andet sted i organisationen, og man skal være villig til at lade bonusser og andet afspejle dette. Slutteligt skal man huske at se fremad: Hvordan sikrer vi, at vi hele tiden bliver lidt bedre? God performance ét sted i organisationen er ikke nødvendigvis god performance et andet sted Giver man ikke medarbejderne muligheden for at blive bedre giver man dem ikke værktøjerne til at yde det ekstra så har de også svært ved det. Thor Palmhøj Selvom Magasins model primært er rettet mod sælgere i detailhandelen, så er pointen den samme også i mere videntunge virksomheder ja, men kan måske argumentere for, at det tredje ben hvordan sikrer man, at man hele tiden bliver lidt bedre? endda er endnu vigtigere i virksomheder, der lever af at levere rådgivning og viden til andre. God performance i videntunge virksomheder kræver løbende videreudvikling af medarbejderne, Buy versus build? En kilde til bedre performance er således at sikre, at medarbejderne konstant videreudvikles og dygtiggøres. Det er imidlertid desværre ikke noget, europæiske virksomheder er verdensmestre i. Holdningen blandt mange europæiske virksomheder er nemlig den, at talent er noget man køber, og ikke noget man udvikler. Få muligheder for formel uddannelse i europæiske virksomheder 60 pct. Heraf mener 45 pct., at de til enhver tid kan finde kandidater, der har de efterspurgte kompetencer og evner men mange europæiske virksomheder bruger ikke særlig meget energi på formel videreuddannelse af medarbejdere af alle europæiske virksomheder tilbyder ingen formel opkvalificering til sine medarbejdere Heraf mener 47 pct., at de er for små til at tilbyde den slags programmer Kilde: Manpower Group (2012): Leveraging Talent Through Training. Senest lokaliseret 21. august 2012 på: pp Selvom omdrejningspunktet i ovenstående er talentet den dygtige medarbejder så er rækkevidden af den afslørede holdning videre: Vi kan købe os til talent er nemlig ikke særlig langt fra Vi kan købe os til bedre performance. Og den holdning kan såmænd nok afspejle virkeligheden for nogle af de store, kapitalstærke og international virksomheder, men den kan vise sig ganske fatal for rigtig mange andre særligt hvis de virksomheder, der ikke kan købe sig til bedre performance, tilfældigvis også er de virksomheder, der ikke tænker strategisk på bedre performance. DANSK ERHVERV 7

8 REALITY CHECK Få det hele med Af Ulla Brandt Der er mange faldgruber og potentielle ubehagelige overraskelser, hvis en virksomhed ønsker at arbejde strategisk med performance. Det ved man noget om i revisions- og rådgivningshuset PwC, hvor man har stor erfaring med at hjælpe andre virksomheder med at etablere incitamentsmodeller. Hvad vil I egentlig? Mange virksomheder er ganske bevidste om, at beslutningen om etablering eller forbedring af en incitamentsmodel er en beslutning, der påvirker hele virksomheden. Derfor tages beslutningen om både form og indhold af en incitamentsordning som regel også på virksomhedens øverste, strategiske niveau. At beslutningen tages på strategisk niveau, er dog ingen garanti for, at beslutningen bliver behandlet som en strategisk beslutning. Beslutninger om incitamentsstrukturer tages ofte på virksomhedens allerøverste, strategiske niveau Det første spørgsmål, vi stiller virksomheden, er: Hvad vil I med det her? En incitamentsordning kan have et utal af forskellige formål, og det er uhyre vigtigt at blive klar over, hvilket mål man forfølger, lyder det fra Kim Füchsel, der er Managing Partner hos PwC. Det mest fundamentale spørgsmål er: Hvad vil I faktisk opnå med ordningen? Kim Füchsel Kim Füchsels erfaring er, at mange virksomheder godt ved, at der er tale om en strategisk beslutning for ellers ville beslutningen ikke blive taget i f.eks. bestyrelsen. Ofte hænder det dog, at beslutningen ikke bliver overvejet lige så grundigt som andre strategiske spørgsmål. Der er nemlig mange virksomheder, der ukritisk skeler til andre virksomheders ordninger, men ved at definere sine succeskriterier på samme måde som naboen, risikerer man at forskertse sine muligheder for at høste den store performancegevinst af sin model. Mange virksomheder bruger ikke nok tid og energi på de strategiske overvejelser bag en velfungerende incitamentsmodel Der er ikke to virksomheder, der er ens, og derfor kan man ikke bare følge de generelle trends på området. Måske ønsker du at sikre et bedre sammenhold på arbejdspladsen, måske ønsker du at sikre medejerskab blandt medarbejderne, måske ønsker du at sikre fastholdelse af talenter, eller måske ønsker du bare at få alle til at løbe lidt stærkere i en periode. Og naboernes bevæggrunde kan være helt anderledes end disse, lyder det fra Kim Füchsel. Incitamentsordninger er meget individuelle og kan ikke kopieres fra virksomhed til virksomhed. Kim Füchsel Det lange kontra det korte sigt Tæt forbundet med dette er spørgsmålet om, hvorvidt incitamenterne skal understøtte mål her og nu f.eks. et ønske om øget omsætning i en krisetid eller om incitamenterne skal understøtte mere langsigtede mål. Tidshorisonten er nemlig også relevant at tage med i sine overvejelser. Genvinsten for virksomheden: Her og nu eller om tre til fem år? 8 DANSK ERHVERV

9 På kort sigt fokuserer mange på den økonomiske formåen lige nu: Sælger vi f.eks. nok? På lang sigt er det naturligt at fokusere på virksomhedens strategiske mål: Et udviklingsprojekt, adgang til et nyt marked eller lignende, lyder rådet fra partner i PwC Claus Høegh-Jensen, der til daglig rådgiver virksomheder om netop konstruktionen af incitamentsordninger. Kortsigtede og langsigtede incitamentsmodeller kan være meget forskellige Uanset hvad, skal man gøre sig selv bevidst, om incitamentsordningen skal fokusere på gevinster her og nu eller lidt længere ude i fremtiden. Claus Høegh-Jensen Og netop fokus på det lange sigt er desværre ofte fraværende, viser Claus Høegh-Jensens erfaringer. Det korte sigt den umiddelbare, kontante belønning er nemlig det, som mange automatisk vender sig mod, når overvejelserne om et mere strategisk fokus på performance melder sig. Belønning er mere end aflønning Det handler altså om at forstå sin virksomhed og dens strategiske mål, hvis man vil arbejde strategisk med dens performance. Belønning kan nemlig være mange andre ting end blot aflønning alt afhængigt af hvad, der er målet med en incitamentsordning. Incitamenter kan være mange ting. For nogen kan adgang til uddannelse eller udstationering f.eks. motivere rigtig meget og hvorfor så ikke lade det være en del af incitamentstrukturen på arbejdspladsen? Det vigtigste er, at man forstår de vilkår og den kultur, der hersker i netop din virksomhed, siger Claus Høegh-Jensen. Incitamenter kan være mange ting Virksomhedens kultur spiller også en rolle her. I nogle virksomheder er intern konkurrence intet problem, mens man i andre fokuserer mere på at skabe sammenhold og synergi. Virksomhedens oprindelsesland spiller her en ikke uvæsentlig rolle. Det er ikke så mange steder i Danmark, at variabel løndele udgør en væsentlig del af den samlede løn. Det betyder dog ikke, at man ikke godt kan lave incitamentsmodeller i Norden, forklarer Claus Høegh-Jensen og peger på, at man i f.eks. amerikanske eller britiske virksomheder ofte ser, at en langt større del af lønnen udgøres af bonusser og lignende også selvom de opererer i Danmark og Norden. Virksomhedens kultur spiller en afgørende rolle for hvilken incitamentsmodel, der er den rigtige Vi er måske lidt tryghedsnarkomaner her i de nordiske lande, og derfor er vi lidt fremmede over for incitamentsmodeller. Claus Høegh-Jensen Tror topledelsen selv på det? Man skal også overveje hvem, der skal omfattes af en incitamentsmodel: Ønsker man en bred model for mange medarbejdere? Eller vil man fokusere på udvalgte nøglemedarbejdere, f.eks. mellemledere, ledere, topledere eller specialister? Uanset valget, så er én ting dog påkrævet: At modellen og den strategi, der ligger bag har fuldstændig opbakning i topledelsen. Ellers er det uhyre svært at få tilpasset den ordentligt til de givne vilkår. Det er vigtigt, at topledelsen selv bakker de strategiske overvejelser bag incitamentmodellen fuldkommen op Èn ting er at skrue en model sammen, så den passer til virksomheden og medarbejderne. Det er i lige så høj grad vigtigt, at topledelsen forstår og tror på den strategi, der ligger til grund for incitamentsmodellen, for ellers risikerer man, at det hele falder til jorden lyder den afsluttende bemærkning fra Claus Høegh-Jensen. DANSK ERHVERV 9

10 DEN SKÆVE VINKEL Giv arbejdet til de, der har i forvejen Af Morten Jarlbæk Pedersen personer er medlem af de tre største frivillige, uniformerede børne- og ungdomsforbund i Danmark (FDF, Det Danske Spejderkorps og KFUM-spejderne). Mange af dem er voksne mennesker, der ganske ulønnet ofte lægger mange timers arbejde i deres gerning. Ønsker man at få ens virksomhed til at performe bedre, er det et interessant fænomen: Hvordan får man så mange mennesker til at gøre så meget helt frivilligt? Morten N. Dalgaard, forbundssekretær i FDF (billedet til venstre), har flere bud på hvad, der motiverer frivillige. Kan man bruge erfaringen fra motivation af frivillige på en arbejdsplads? Folk, der kender folk Én af Morten N. Dalgaards centrale pointer er, at folk godt kan lide at arbejde sammen med de rigtige. Hvis man vil have folk til at yde en ekstra indsats, gælder det derfor sjældent om at kigge efter dem, der har de rette formelle kompetencer. Snarere skal man rette blikket mod de folk, der i forvejen kender hinanden og ved, at de kan arbejde sammen og levere et produkt: Særlig vigtig er personen i centrum. Har vedkommende karisma og kender sit hold ja, så vil de ofte levere et stykke arbejde over forventning. På den måde bliver personerne vigtigere end opgaverne, fortæller Morten N. Dalgaard på baggrund af sin erfaring med at finde frivillige folk til større projekter. Personerne er vigtigere end opgaverne: Er man sammen med de rette mennesker, går man gerne meget langt. Morten N. Dalgaard Morten N. Dalgaards pointe er, at hvis man ikke bare vil have løst en opgave, men i stedet ønsker reelt at få folk til at yde deres bedste, så er det i høj grad menneskene omkring dig, der driver dig. Og det er ifølge Morten N. Dalgaard en pointe og en indsigt, man også kan bruge uden for de frivilliges rækker: Mennesker motiveres i høj grad af andre mennesker og særligt personen i centrum spiller en vigtig rolle for de andres motivation Det handler ikke kun om at finde folk, der kan løse en given opgave; det handler om at finde de folk, der vil løse opgaven og så lidt til. Det er det, der ofte gør forskellen i det frivillige arbejde, men vel også i det professionelle, siger Morten N. Dalgaard. Find kaffeklubben og giv dem mere at lave Morten N. Dalgaard peger desuden på, at det i det frivillige arbejde ofte er de samme personer, der ender med at engagere sig igen og igen. Mange udlægger det som et problem, men for Morten N. Dalgaard kan det også ses som en styrke: De mest engagerede formår både at løse opgaven, men også at udvikle den undervejs og de formår at engagere folk omkring sig. Det gælder ikke om at finde alle de bedste kompetencer og sætte dem sammen; det gælder om at sammensætte en kaffeklub mennesker, der fungerer godt sammen socialt, og som ved, hvordan hinanden arbejder. Derfor ender man ofte med at ringe til de samme personer, men det virker ikke mindst fordi det ofte er mennesker, der formår at inddrage deres omgivelser. Der er naturligvis en smertetærskel, men det betaler sig ofte at lade de, der i forvejen er meget aktive, fylde endnu mere. Hvis opgaven er tilstrækkelig udviklende og interessant, så finder de også tiden selvom de knapt har afsluttet det sidste projekt, slutter Morten N. Dalgaard. 10 DANSK ERHVERV

11 NY VIDEN Contemporary Performance Measurement Systems: A Review of Their Consequences and a Framework for Research I denne videnskabelige artikel, der er at finde i juni 2012-udgaven af tidsskriftet Management Accountant Research, forsøger de tre forskere Monica Franco-Santos fra Cranfield University, Lorenzo Lucianetti og Mike Bourne begge fra University of Chieti and Pescara at belyse konsekvenserne af forskellige performance management-systemer ved at gennemgå den eksisterende forskning på området. Formålet er at bedre forstå disse konsekvenser for folks adfærd, organisationens kapabiliteter og organisationens performance. Find og køb adgang til den på Sales Performance 2012: Rewards and Recognition as a Vital Compensation Component Aberdeen Group har kigget på, hvad der motiverer sælgere i bred forstand og hvordan disse motivationsfaktorer kan oversættes til performanceinstrumenter. Konklusionen er, at de bedst performende organisationer ikke blot anvender en pekuniær belønning af deres medarbejdere, men også andre og blødere instrumenter, som f.eks. intern anerkendelse af medarbejderne, der performer over mål. Find og køb adgang til den på Library/7944/RB-sales-performance-management.aspx. The Talent Paradox. Critical Skills, Recession and the Illusion of Plentitude Denne udgave af Deloitte Review viser, hvordan vi selvom krisebevidstheden stadig dominerer faktisk allerede er i den situation, at talent er en mangelvare inden for de mest videntunge brancher. Det skaber det paradoks, som titlen angiver: Selvom der er høj arbejdsløshed generelt, er der flere firmaer, der står over for manglende medarbejdere inden for kritiske områder netop de områder, hvor de har allermest brug for at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft. Find den på https://www.deloitte.com/view/en_us/us/insights/browseby-content-type/deloittereview/eadd148c vgnvcm a56f00arcrd.htm. De-Stranding the Strategic Planning Process A.T. Kearney giver i denne publikation et billede af nødvendigheden af at tænke strategisk på en ny og anderledes ubunden måde. Omdrejningspunktet er en erkendelse af, at den traditionelle måde at tænke strategi på hvor strategien formuleres én gang for alle på sikker afstand af virksomheden ikke stemmer overens med de udfordringer og vilkår, som præger virksomhederne i dag. A.T. Kearney giver i publikationen også en række gode råd til, hvordan man kommer ud over dette problem ved at de-strande sin strategi på syv forskellige måder. Find den på DANSK ERHVERV 11

12 Om denne udgave OM DENNE UDGAVE Future Strategies for Profit er femte udgave af Dansk Erhvervs nyhedspublikation Initiativ. Viden rådgivning vækst. Redaktionen er afsluttet d. 31. august OM DENNE PUBLIKATION Dansk Erhverv Initiativ er et nyhedsbrev målrettet topledere og andre beslutningstagere i Danmarks mest videntunge virksomheder inden for service og rådgivning og andre med interesse for rammebetingelserne for disse virksomheder. Publikationen udkommer ca. 6-8 gange årligt, og er tilgængelig på Dansk Erhvervs hjemmeside og i et trykt oplag på 700 stk. Ambitionen er at øge fokus på videnservice som en sektor med meget betydelig værdiskabelse og på de rammevilkår, som betinger og påvirker denne værdiskabelse både forretningsmæssige og politiske. Det er også målet at vise en række konkrete eksempler på, hvordan rådgivning i praksis kan hjælpe til at løse udfordringer både på virksomheds- og samfundsniveau. Billedet på side 10 er taget af Christian Nesgaard. REDAKTION Direktør, MBA, cand.jur. Christian T. Ingemann (ansv.); markedsdirektør, cand.scient.pol. Søren Friis Larsen; politisk konsulent, cand.scient.pol. Morten Jarlbæk Pedersen (redaktør); advokat, cand.jur. Ulla Brandt; forskningspolitisk chef, cand.scient.pol. Jannik Schack Linnemann; chefkonsulent Jakob Tietge. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af information videreformidlet af Dansk Erhverv er afgørende, og vi arbejder derfor med en grundig kvalitetssikring og med stor grad af åbenhed, hvad angår kilder, metoder og eventuelle forbehold. Denne nyhedspublikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i nærværende, vil disse blive rettet hurtigst muligt, og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående historier, analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan ske til redaktør Morten Jarlbæk Pedersen på eller tlf , eller til markedsdirektør Søren Friis Larsen på eller tlf DANSK ERHVERV

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet EN GOD INVESTERING FutureMatch er din direkte kontakt til flere end 60.000 potentielle kursister Hvor mange kurser skal du sælge, for at den årlige

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere