Future Strategies for Profit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Future Strategies for Profit"

Transkript

1 Future Strategies for Profit Fremtiden er nu, og den kan man kun håndtere ved at blive bedre og dygtigere; men hvordan gør man så det? Af Morten Jarlbæk Pedersen Citius, altius, fortius! Det olympiske motto Hurtigere, højere, stærkere. For mange virksomheder er det også et godt motto, for det handler vel om at få virksomheden til at yde mere hurtigere, højere, stærkere. Er man en videnvirksomhed må man dog kaste lange og misundelige blikke efter den produktivitetsstigning, der følger af den ny robot, thi så er man jo på en helt anden vis afhængig af sit vigtigste aktiv: menneskene omkring dig. Det skal dog ikke forhindre én i at forsøge at gøre tingene bedre hurtigere, højere og stærkere. Som videnvirksomhed skabes fremgang ved, at medarbejderne yder det bedste og lidt til Vil vi nok i Danmark? På trods af 9 medaljer ved dette års OL er der dog stadig noget, der tyder på, at det olympiske credo ikke helt fænger i Danmark. På den ene side får de danske virksomheder ikke altid nok ud af indsatsen: Ser man på, hvor meget de videntunge virksomheder tjener for hver krone, de lægger i løn, ser billedet nemlig ikke kun rosenrødt ud. Performer vi godt nok? Hvor mange euro tjener videnvirksomhederne for hver 100 euro, de betaler i løn? 150 Strategisk fokus på performance (gen)vejen til fremtidens profit? Danmark Nederlandene Norge Polen Storbritannien Tyskland Kilde: Eurostat, sbs_na_1a_se_r2. Wage adjusted labour productivity, Note: Tallene dækker kun såkaldte Professional, scientific and technical activities og ikke erhvervslivet som helhed. Samtidig er medarbejderne måske heller ikke helt så sultne : I den internationale undersøgelse World Value Survey scorer danskerne gang på gang højt på værdier knyttet til selvrealisering og lavt på værdier knyttet overlevelse, herunder værdien af hårdt arbejde. Vi vil det altså måske ikke nok? Man skal altså aktivt gøde jorden for høj og målrettet performance, når man driver forretning i vores del af verden. Dansk Erhvervs Initiativ 2012 #5

2 Fokuserer vi mere på selvrealisering end på nødvendigheden? Eksempler på lande med en overvægt af værdier knyttet til overlevelse Bulgarien Eksempler på lande med en overvægt af værdier knyttet til selvrealisering Belgien Estland Danmark Indien Japan Kina Spanien Polen Sverige Sydkorea USA Kilde: World Value Survey. Senest lokaliseret 28. august 2012 på: Undersøgelsen fra 2000 er anvendt, da det er den seneste undersøgelse, som Danmark har medvirket i. Begge dele peger på, at de danske videnservicevirksomheder ikke skal glemme at fokusere strategisk på egen og medarbejdernes performance på trods af tilsyneladende succes. Dette nummer af Initiativ handler netop om dette strategiske fokus på fremtidens profitstrategier. Performance har mange kilder Når man spørger, hvordan man øger sin performance, får man mange svar: Det handler om ledelse! Det handler om at skabe gejst! Det handler om incitamenter hos medarbejderne! Det handler om at sætte det rette hold! Mulighederne er legio, og det er faldgruberne velsagtens også. Én af vejene klarlægges af professor Lynda Gratton fra London School of Economics. Hun er blandt de førende managementtænkere i verden og i øvrigt hovedtaler på Dansk Erhvervs Rådgiverdag Du kan læse om hendes veje gennem den strategiske jungle på side 4. Ofte kan man dog blive mere forvirret end afklaret, når man forsøger at hitte rede i hvilket nodeblad, man skal spille efter, hvis man vil øge sin virksomheds performance. Afklaringen er ikke desto mindre aldeles nødvendig, hvis man vil se sin virksomheds performance i et strategisk lys. Målet med dette nummer af Initiativ er således at give dig et overblik, og i fokus på side 5 er netop denne plethora af veje til bedre performance eller måske mere præcist: Hvordan du får nogle af disse mange veje til at spille bedre sammen. Fra virkeligheden Et konkret bud på hvordan et sligt sammenspil kan gøres, har man i revisions- og rådgivningshuset PwC, der til daglig råder virksomheder gennem de lange og snørklede strategiske overvejelser, der ligger bag enhver velfungerende incitamentsmodel. Du kan læse mere om en af virkelighedens performancemodeller på side 8. Et andet sted i virkeligheden, hvor mange mennesker yder mere, end der forventes, er i frivillighedens verden og her ydes den ekstra indsats endda ganske gratis. Måske kunne man i erhvervslivet lære lidt af det? Hvis du vil have belyst denne skæve vinkel, kan du læse mere på side 10, hvor forbundssekretær i FDF Morten N. Dalgaard fortæller om nogle af de ting, der motiverer frivillige. 2 DANSK ERHVERV

3 LEDER Jo, vi kan godt drive det til mere! Vi skal holde op med at plage os selv med undergangshistorier og jantelov. I stedet skal vi fokusere på at blive bedre og vi skal belønne dem, der bliver det. Af Søren Friis Larsen, markedsdirektør for rådgivning og videnservice i Dansk Erhverv Ja, den danske økonomi har det ikke videre godt, og politikerne skændes herfra og til dommedag over, hvis skyld det var. I mellemtiden overlades det hårde arbejde med at få rettet op på tingene til hverdagens helte i erhvervslivet. Desværre lever vi i et land, hvor mange af disse hverdagens helte ikke helt får den plads i solen, som faktisk tilkommer dem. Det skyldes groft sagt to uheldige elementer i den danske folkesjæl: Brok og jantelov. Begge dele besværliggør et strategisk fokus på hele tiden at blive lidt bedre for hvem kan blive bedre, hvis alt ses som begrænsninger, og man ikke må stikke for meget ud? Er danskerne sortseere? Den seneste budgetredegørelse fra Finansministeriet er ikke rar læsning. Bruttonationalproduktet forventes at falde nok en gang, og selvom underskuddet på de offentlige finanser ikke forventes at se så slemt ud næste år som i år, så skyldes det primært den fremrykkede pensionsafkastskat og bogføringen heraf. Derudover er der stadig mange konkurser, og arbejdsløsheden stiger fortsat. Der er altså ingen grund til jubel. Vi er for gode til at se begrænsninger, og derfor er vi ikke gode nok til at belønne dem, der overskrider disse begrænsninger selvom det kan øge vores performance. Søren Friis Larsen Og jubel finder man da også meget lidt af, for her til lands er vi nemlig meget gode til at se begrænsninger og meget dårlige til at se muligheder. Det hæmmer den innovative kraft, og det gælder desværre ofte på mange lag i organisationer, institutioner og virksomheder også de øverste. Derfor kan de ikke undre, at man få steder i Danmark aktivt belønner de medarbejdere, der trækker i den rigtige retning de medarbejdere, der performer bedst. Vi tror ganske enkelt ikke nok på, at vi kan gøre det bedre. Og er danskerne for bange for at stikke ud Denne tro på sig selv nytter dog ingenting, hvis ikke den belønnes og omsættes til udvikling og bedre performance. Det gør den kun, hvis man har lov til at tro på sig selv, har lov til at udvikle sig og har lov til at blive belønnet også selvom der er nogen, der ikke bliver belønnet. Ja, janteloven er én af vores yndlings-prügelknaber; men det er der altså en grund til. Søren Friis Larsen Selvom vi så småt er ved at lære, at talenter skal dyrkes, plejes og belønnes, så er der langt til målet. Det gælder både i det store og i det små: Både den enkelte virksomhed og landet som helhed kan performe bedre, hvis vi faktisk har fokus på det frem for vores tilsyneladende uoverstigelige problemer. Det fordrer dog, at vi både anerkender og belønner fremgang. DANSK ERHVERV 3

4 ELFENBENSTAARNET Hot spots en opskrift på succes? Af Jakob Tietge Der er mange opskrifter på succes, men få opskrifter er så oppe i tiden som den, der er skrevet af Lynda Gratton fra London Business School (billedet til venstre). Derfor er Lynda Gratton også hovedtaler på Dansk Erhvervs rådgiverdag 2012 den 11. september. Lynda Gratton er hovedtaler på Dansk Erhvervs rådgiverdag 2012 Future Strategies for Profit den 11. september Lynda Gratton er anerkendt for sin forskning og sine idéer om, hvordan virksomheder bedre kan arbejde strategisk med innovation og effektiviten gennem stimulering af såkaldte hot spots. Evnen til samarbejde central Evnen til at arbejde i kreative netværk vil være afgørende for de fleste virksomheder i en forretningsverden, der efter Lynda Grattons opfattelse fremover vil basere sig mindre på konkurrence og mere på samarbejde og fælles interesser og mål, hvis man ønsker at realisere højere vækst og succes. Denne opfattelse bygger hun på studier af to spørgsmål: Hvilke karaktertræk findes hos personer, som skaber og driver disse hot spots? Og hvordan udnytter man det strategisk hvordan initierer og plejer man som leder et hot spot, hvor arbejdsenergien og innovationen florerer og ikke falmer? Hvordan skaber og nurser man hot spots små kreative netværk, hvor innovationen blomstrer? The Future of work Med hendes seneste bog The Shift The Future of Work is Already Here, anvender Lynda Gratton sit syn på netværk som en central ressource for innovation og vækst til at undersøge spørgsmål om, hvad der vil kendetegne fremtidens arbejde. Én af hendes grundtanker er, at vi bevæger os væk fra individualisme og konkurrence som fundament for at bygge en karriere og godt arbejdsliv. I stedet bevæger vi os mod en øget rolle for gensidig afhængighed, samarbejde og netværk som den ressource, der gør individer i stand til at møde udfordringer og løse dem effektivt. Fra individualisme og konkurrence til netværk og samarbejde The business thinker most likely to make a real difference over the next decade. Financial Times om Lynda Gratton I disse nye netværk er adgangsbilletten, at man har noget særligt at byde ind med. I en fremtid hvor meget viden er frit tilgængeligt for alle, er generalistens tidsalder forbi. I stedet vil vi skulle arbejde som serielle eksperter, der evner at opnå dyb faglig indsigt i forskellige roller gennem vores arbejdsliv. Netværkssamfundet: Generalistens død og specialistens brød? Åben innovation For at kunne overleve under disse nye forhold, er det en afgørende udfordring for mange virksomheder at forstå for nødvendigheden af at åbne sig. Denne tendens er også beskrevet i Initiativ nr. 3: A Perfect Match, hvor fokus er på medarbejderen. Lynda Gratton ser dog bredere på emnet: Hele virksomhedens innovation skal være åben, hvis den skal opnå det fulde innovative potentiale i dag. Den åbne virksomhed en nødvendighed for overlevelse i fremtidens erhvervsliv Åben innovation handler om evnen til i samspil med interne og eksterne parter og på tværs af funktionelle og nationale grænser at skabe innovation. Det forudsætter, at virksomhederne udvikler evnen til at skabe koalitioner eller partnerskaber, hvor medarbejdere, kunder og andre interessenter involveres i udvikling af produkter og strategi. 4 DANSK ERHVERV

5 I FOKUS Det ekstra nøk Af Morten Jarlbæk Pedersen Money makes the world go round lyder det velkendte refræn fra en sang i musicalen Cabaret. Forudsætningen for det er dog, at virksomhederne kan finde ud af at tjene dem. Og forudsætningen for det igen er, at virksomhederne får mest muligt ud af deres produktion, hvad end der er tale om produktion af varer eller produktion af viden. Langt de fleste virksomheder lever for at tjene penge til sig selv, til sine ejere og til samfundet. Når nu dette er begrundelsen for selve deres eksistens, ville det mindst overraskende være, hvis alle virksomheder fokuserede strategisk på konstant at gøre alting bare lidt bedre. Det er dog langt fra tilfældet, og muligvis kan man også godt forstå det: Hvis man i hverdagen har travlt med at tjene penge, og man tjener fint eller i al fald tilstrækkeligt under de nuværende forhold hvorfor skal man så bruge tid og energi på at tænke strategisk på at forbedre sin forretning? De fleste virksomheder eksisterer for at tjene penge men mange virksomheder tænker ikke nok over, hvordan de tjener dem Den velkendte melodi: Konkurrencen skærpes, globaliseringen trænger sig på, og talentmassen svinder Fordi det er nødvendigt! Så kort kan det siges, og det er blevet sagt flere gange, men lad os lige tage den igen: Mange danske virksomheder mester i dag en farlig linedans; de klarer sig fint, men der skal ikke mange kraftige vindstød til, før de vælter ned i afgrunden. Det ved man godt ude i virksomhederne, og man kan også se det på de nøgne tal: Trækæslerne står næsten stille i Danmark, mens man andre steder rider rask ud over prærien. Og det er ikke nok at kigge på the usual suspects Brasilien, Rusland, Indien og Kina; næ, vi skal også vænne os til at føle åndedraget i nakken fra en række i økonomisk forstand endnu mere eksotiske lande. Lande, der nok er meget fattige, men som har tænkt sig at blive meget mindre fattige på meget kort tid. Et strategisk fokus på performance er nødvendigt, hvis danske virksomheder ikke skal sagte agterud Vækstskøn for 2013: Danmark har tabt pusten i vækstkapløbet 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 6,4% 6,6% 6,6% 6,3% 4,7% 1,2% Bangladesh Danmark Filippinerne Indonesien Nigeria Vietnam Kilde: International Monetary Foundation (IMF), World Economic Database, april Nu skal man naturligvis ikke male fanden på væggen, for udviklingen i nogle af disse lande sker fra et meget lavt niveau. Det alene kan dog give dem fordelen af at være meget billige. Hvis udviklingen fortsætter sådan ret længe, skal man imidlertid ikke være synsk for at gennemskue, at danske virksomheder lige pludselig får en hel masse nye konkurrenter. Fremgangen og udviklingen finder ikke længere sted i gamle og måske dyre og træge Europa; næ, den findes alle mulige eksotiske og mindre eksotiske steder, hvor vi ikke lige havde forventet den. Konklusionen for de europæiske og danske virksomheder er altså lige for: Vi skal være dygtigere og bedre, hvis vi skal skumme fløden af den rivende udvikling, man ser ude i verden. DANSK ERHVERV 5

6 To syn på bedre performance eller? Ovenstående konklusion kan virke banal, for den er efterhånden så velkendt. Mere interessant og en hel del sværere bliver det straks, når talen skal omgøres udi handling. For hvis man vil øge sin virksomheds performance, skal man så skrue bissen på eller stryge medarbejderne med hårene? To forskellige veje til bedre performance? Den hårde vej, f.eks. Benchmarks, evalueringer eller incitamenter Den bløde vej, f.eks. Lederskab i det daglige, motivation og gejst og medarbejdertrivsel Forbedres performance med hjælp fra økonomi eller sociologi eller lidt fra begge sider? Eller? Kilde: Dansk Erhverv Denne dikotomi kan virke logisk: Enten tænker man strengt økonomisk, eller også tænker man mere blødt og sociologisk. Spørger man folk med forstand, er det dog forsimplet. Sådan er i al fald meldingen fra Dansk Erhvervs HR- og ledelseskonsulenter. Herfra lyder det, at vi i dag snarere ser en bevægelse mod at få de to tilgange til at spille sammen i den konkrete virksomheds virkelighed. Idéen er at undgå, at den økonomiske tilgang sætter for snævre rammer for f.eks. innovation ved kun at belønne enkelte og allerede kendte adfærdsmønstre men samtidig at sikre, at der holdes hånd i hanke med, at der faktisk opnås resultater. Modsætningen er kunstig, lyder reaktionen fra eksperter Nok snak hvad med praksis? Filosofisk snak om, at man skal huske både den bløde og den hårde dimension, hvis man arbejder strategisk med performance er på sin vis letkøbt. Som med så mange andre ting bliver det straks mere kompliceret, når man skal føre det ud i livet. Katja Brandt er ansættelsesretsadvokat hos Dansk Erhverv og rådgiver til daglig virksomheder bl.a. om, hvordan man skriver en kontrakt, der tager højde for denne balance og ud samtidig respekterer virksomhedens strategiske mål: Der er flere muligheder; f.eks. kan man skrue en bonusordning sammen, så den belønner et team, der sammen skal løfte et projekt, forklarer Katja Brandt. Katja Brandt understreger dermed, at målet om at inddrage bredt ikke betyder, at man skal give køb på evalueringer, incitamenter og benchmarks men det betyder, at man i brugen heraf skal overveje deres betydning også for motivation og gejst, holdånden på arbejdspladsen, det daglige ledelsesrum og en lang række mere subjektive faktorer, der også påvirker arbejdspladsens samlede performance. En incitament- eller bonusordning kan sagtens indeholde et bredere syn på performance Når man skruer en bonusordning sammen, som skal tage højde for medarbejdernes motivation ud over den rent økonomiske, så bliver sagen naturligvis mere kompliceret. Omvendt kan gevinsten også være så meget større. Katja Brandt Passion, kreativitet og initiativ bliver det, som virksomhederne skal konkurrere på fremover. Derfor er man som leder nødt til at forholde sig til, hvordan man sikrer, at medarbejderne tager disse tre ting med på arbejde hver dag, lyder det fra Katja Brandt. 6 DANSK ERHVERV

7 Fart er ikke nok der skal også accelereres Alt dette er man også pinligt bevidst om i Magasin du Nord. Her har man nemlig gennem en længere periode arbejdet på netop det, som Katja Brandt beskriver: At skabe en incitamentsordning, der har et bredere fokus. Thor Palmhøj er HR-direktør i Magasin og hovedarkitekten bag Magasins skærpede indsats for at højne virksomhedens performance. Ifølge ham går Magasins performancemodel på tre ben: Grundlaget for hele øvelsen er meget præcise stillingsbeskrivelser, så man bliver klar over hvad, der skal sigtes efter og man skal være meget detaljeret. Dernæst skal man erkende, at god performance ét sted i organisationen ikke nødvendigvis er det samme som god performance et andet sted i organisationen, og man skal være villig til at lade bonusser og andet afspejle dette. Slutteligt skal man huske at se fremad: Hvordan sikrer vi, at vi hele tiden bliver lidt bedre? God performance ét sted i organisationen er ikke nødvendigvis god performance et andet sted Giver man ikke medarbejderne muligheden for at blive bedre giver man dem ikke værktøjerne til at yde det ekstra så har de også svært ved det. Thor Palmhøj Selvom Magasins model primært er rettet mod sælgere i detailhandelen, så er pointen den samme også i mere videntunge virksomheder ja, men kan måske argumentere for, at det tredje ben hvordan sikrer man, at man hele tiden bliver lidt bedre? endda er endnu vigtigere i virksomheder, der lever af at levere rådgivning og viden til andre. God performance i videntunge virksomheder kræver løbende videreudvikling af medarbejderne, Buy versus build? En kilde til bedre performance er således at sikre, at medarbejderne konstant videreudvikles og dygtiggøres. Det er imidlertid desværre ikke noget, europæiske virksomheder er verdensmestre i. Holdningen blandt mange europæiske virksomheder er nemlig den, at talent er noget man køber, og ikke noget man udvikler. Få muligheder for formel uddannelse i europæiske virksomheder 60 pct. Heraf mener 45 pct., at de til enhver tid kan finde kandidater, der har de efterspurgte kompetencer og evner men mange europæiske virksomheder bruger ikke særlig meget energi på formel videreuddannelse af medarbejdere af alle europæiske virksomheder tilbyder ingen formel opkvalificering til sine medarbejdere Heraf mener 47 pct., at de er for små til at tilbyde den slags programmer Kilde: Manpower Group (2012): Leveraging Talent Through Training. Senest lokaliseret 21. august 2012 på: pp Selvom omdrejningspunktet i ovenstående er talentet den dygtige medarbejder så er rækkevidden af den afslørede holdning videre: Vi kan købe os til talent er nemlig ikke særlig langt fra Vi kan købe os til bedre performance. Og den holdning kan såmænd nok afspejle virkeligheden for nogle af de store, kapitalstærke og international virksomheder, men den kan vise sig ganske fatal for rigtig mange andre særligt hvis de virksomheder, der ikke kan købe sig til bedre performance, tilfældigvis også er de virksomheder, der ikke tænker strategisk på bedre performance. DANSK ERHVERV 7

8 REALITY CHECK Få det hele med Af Ulla Brandt Der er mange faldgruber og potentielle ubehagelige overraskelser, hvis en virksomhed ønsker at arbejde strategisk med performance. Det ved man noget om i revisions- og rådgivningshuset PwC, hvor man har stor erfaring med at hjælpe andre virksomheder med at etablere incitamentsmodeller. Hvad vil I egentlig? Mange virksomheder er ganske bevidste om, at beslutningen om etablering eller forbedring af en incitamentsmodel er en beslutning, der påvirker hele virksomheden. Derfor tages beslutningen om både form og indhold af en incitamentsordning som regel også på virksomhedens øverste, strategiske niveau. At beslutningen tages på strategisk niveau, er dog ingen garanti for, at beslutningen bliver behandlet som en strategisk beslutning. Beslutninger om incitamentsstrukturer tages ofte på virksomhedens allerøverste, strategiske niveau Det første spørgsmål, vi stiller virksomheden, er: Hvad vil I med det her? En incitamentsordning kan have et utal af forskellige formål, og det er uhyre vigtigt at blive klar over, hvilket mål man forfølger, lyder det fra Kim Füchsel, der er Managing Partner hos PwC. Det mest fundamentale spørgsmål er: Hvad vil I faktisk opnå med ordningen? Kim Füchsel Kim Füchsels erfaring er, at mange virksomheder godt ved, at der er tale om en strategisk beslutning for ellers ville beslutningen ikke blive taget i f.eks. bestyrelsen. Ofte hænder det dog, at beslutningen ikke bliver overvejet lige så grundigt som andre strategiske spørgsmål. Der er nemlig mange virksomheder, der ukritisk skeler til andre virksomheders ordninger, men ved at definere sine succeskriterier på samme måde som naboen, risikerer man at forskertse sine muligheder for at høste den store performancegevinst af sin model. Mange virksomheder bruger ikke nok tid og energi på de strategiske overvejelser bag en velfungerende incitamentsmodel Der er ikke to virksomheder, der er ens, og derfor kan man ikke bare følge de generelle trends på området. Måske ønsker du at sikre et bedre sammenhold på arbejdspladsen, måske ønsker du at sikre medejerskab blandt medarbejderne, måske ønsker du at sikre fastholdelse af talenter, eller måske ønsker du bare at få alle til at løbe lidt stærkere i en periode. Og naboernes bevæggrunde kan være helt anderledes end disse, lyder det fra Kim Füchsel. Incitamentsordninger er meget individuelle og kan ikke kopieres fra virksomhed til virksomhed. Kim Füchsel Det lange kontra det korte sigt Tæt forbundet med dette er spørgsmålet om, hvorvidt incitamenterne skal understøtte mål her og nu f.eks. et ønske om øget omsætning i en krisetid eller om incitamenterne skal understøtte mere langsigtede mål. Tidshorisonten er nemlig også relevant at tage med i sine overvejelser. Genvinsten for virksomheden: Her og nu eller om tre til fem år? 8 DANSK ERHVERV

9 På kort sigt fokuserer mange på den økonomiske formåen lige nu: Sælger vi f.eks. nok? På lang sigt er det naturligt at fokusere på virksomhedens strategiske mål: Et udviklingsprojekt, adgang til et nyt marked eller lignende, lyder rådet fra partner i PwC Claus Høegh-Jensen, der til daglig rådgiver virksomheder om netop konstruktionen af incitamentsordninger. Kortsigtede og langsigtede incitamentsmodeller kan være meget forskellige Uanset hvad, skal man gøre sig selv bevidst, om incitamentsordningen skal fokusere på gevinster her og nu eller lidt længere ude i fremtiden. Claus Høegh-Jensen Og netop fokus på det lange sigt er desværre ofte fraværende, viser Claus Høegh-Jensens erfaringer. Det korte sigt den umiddelbare, kontante belønning er nemlig det, som mange automatisk vender sig mod, når overvejelserne om et mere strategisk fokus på performance melder sig. Belønning er mere end aflønning Det handler altså om at forstå sin virksomhed og dens strategiske mål, hvis man vil arbejde strategisk med dens performance. Belønning kan nemlig være mange andre ting end blot aflønning alt afhængigt af hvad, der er målet med en incitamentsordning. Incitamenter kan være mange ting. For nogen kan adgang til uddannelse eller udstationering f.eks. motivere rigtig meget og hvorfor så ikke lade det være en del af incitamentstrukturen på arbejdspladsen? Det vigtigste er, at man forstår de vilkår og den kultur, der hersker i netop din virksomhed, siger Claus Høegh-Jensen. Incitamenter kan være mange ting Virksomhedens kultur spiller også en rolle her. I nogle virksomheder er intern konkurrence intet problem, mens man i andre fokuserer mere på at skabe sammenhold og synergi. Virksomhedens oprindelsesland spiller her en ikke uvæsentlig rolle. Det er ikke så mange steder i Danmark, at variabel løndele udgør en væsentlig del af den samlede løn. Det betyder dog ikke, at man ikke godt kan lave incitamentsmodeller i Norden, forklarer Claus Høegh-Jensen og peger på, at man i f.eks. amerikanske eller britiske virksomheder ofte ser, at en langt større del af lønnen udgøres af bonusser og lignende også selvom de opererer i Danmark og Norden. Virksomhedens kultur spiller en afgørende rolle for hvilken incitamentsmodel, der er den rigtige Vi er måske lidt tryghedsnarkomaner her i de nordiske lande, og derfor er vi lidt fremmede over for incitamentsmodeller. Claus Høegh-Jensen Tror topledelsen selv på det? Man skal også overveje hvem, der skal omfattes af en incitamentsmodel: Ønsker man en bred model for mange medarbejdere? Eller vil man fokusere på udvalgte nøglemedarbejdere, f.eks. mellemledere, ledere, topledere eller specialister? Uanset valget, så er én ting dog påkrævet: At modellen og den strategi, der ligger bag har fuldstændig opbakning i topledelsen. Ellers er det uhyre svært at få tilpasset den ordentligt til de givne vilkår. Det er vigtigt, at topledelsen selv bakker de strategiske overvejelser bag incitamentmodellen fuldkommen op Èn ting er at skrue en model sammen, så den passer til virksomheden og medarbejderne. Det er i lige så høj grad vigtigt, at topledelsen forstår og tror på den strategi, der ligger til grund for incitamentsmodellen, for ellers risikerer man, at det hele falder til jorden lyder den afsluttende bemærkning fra Claus Høegh-Jensen. DANSK ERHVERV 9

10 DEN SKÆVE VINKEL Giv arbejdet til de, der har i forvejen Af Morten Jarlbæk Pedersen personer er medlem af de tre største frivillige, uniformerede børne- og ungdomsforbund i Danmark (FDF, Det Danske Spejderkorps og KFUM-spejderne). Mange af dem er voksne mennesker, der ganske ulønnet ofte lægger mange timers arbejde i deres gerning. Ønsker man at få ens virksomhed til at performe bedre, er det et interessant fænomen: Hvordan får man så mange mennesker til at gøre så meget helt frivilligt? Morten N. Dalgaard, forbundssekretær i FDF (billedet til venstre), har flere bud på hvad, der motiverer frivillige. Kan man bruge erfaringen fra motivation af frivillige på en arbejdsplads? Folk, der kender folk Én af Morten N. Dalgaards centrale pointer er, at folk godt kan lide at arbejde sammen med de rigtige. Hvis man vil have folk til at yde en ekstra indsats, gælder det derfor sjældent om at kigge efter dem, der har de rette formelle kompetencer. Snarere skal man rette blikket mod de folk, der i forvejen kender hinanden og ved, at de kan arbejde sammen og levere et produkt: Særlig vigtig er personen i centrum. Har vedkommende karisma og kender sit hold ja, så vil de ofte levere et stykke arbejde over forventning. På den måde bliver personerne vigtigere end opgaverne, fortæller Morten N. Dalgaard på baggrund af sin erfaring med at finde frivillige folk til større projekter. Personerne er vigtigere end opgaverne: Er man sammen med de rette mennesker, går man gerne meget langt. Morten N. Dalgaard Morten N. Dalgaards pointe er, at hvis man ikke bare vil have løst en opgave, men i stedet ønsker reelt at få folk til at yde deres bedste, så er det i høj grad menneskene omkring dig, der driver dig. Og det er ifølge Morten N. Dalgaard en pointe og en indsigt, man også kan bruge uden for de frivilliges rækker: Mennesker motiveres i høj grad af andre mennesker og særligt personen i centrum spiller en vigtig rolle for de andres motivation Det handler ikke kun om at finde folk, der kan løse en given opgave; det handler om at finde de folk, der vil løse opgaven og så lidt til. Det er det, der ofte gør forskellen i det frivillige arbejde, men vel også i det professionelle, siger Morten N. Dalgaard. Find kaffeklubben og giv dem mere at lave Morten N. Dalgaard peger desuden på, at det i det frivillige arbejde ofte er de samme personer, der ender med at engagere sig igen og igen. Mange udlægger det som et problem, men for Morten N. Dalgaard kan det også ses som en styrke: De mest engagerede formår både at løse opgaven, men også at udvikle den undervejs og de formår at engagere folk omkring sig. Det gælder ikke om at finde alle de bedste kompetencer og sætte dem sammen; det gælder om at sammensætte en kaffeklub mennesker, der fungerer godt sammen socialt, og som ved, hvordan hinanden arbejder. Derfor ender man ofte med at ringe til de samme personer, men det virker ikke mindst fordi det ofte er mennesker, der formår at inddrage deres omgivelser. Der er naturligvis en smertetærskel, men det betaler sig ofte at lade de, der i forvejen er meget aktive, fylde endnu mere. Hvis opgaven er tilstrækkelig udviklende og interessant, så finder de også tiden selvom de knapt har afsluttet det sidste projekt, slutter Morten N. Dalgaard. 10 DANSK ERHVERV

11 NY VIDEN Contemporary Performance Measurement Systems: A Review of Their Consequences and a Framework for Research I denne videnskabelige artikel, der er at finde i juni 2012-udgaven af tidsskriftet Management Accountant Research, forsøger de tre forskere Monica Franco-Santos fra Cranfield University, Lorenzo Lucianetti og Mike Bourne begge fra University of Chieti and Pescara at belyse konsekvenserne af forskellige performance management-systemer ved at gennemgå den eksisterende forskning på området. Formålet er at bedre forstå disse konsekvenser for folks adfærd, organisationens kapabiliteter og organisationens performance. Find og køb adgang til den på Sales Performance 2012: Rewards and Recognition as a Vital Compensation Component Aberdeen Group har kigget på, hvad der motiverer sælgere i bred forstand og hvordan disse motivationsfaktorer kan oversættes til performanceinstrumenter. Konklusionen er, at de bedst performende organisationer ikke blot anvender en pekuniær belønning af deres medarbejdere, men også andre og blødere instrumenter, som f.eks. intern anerkendelse af medarbejderne, der performer over mål. Find og køb adgang til den på Library/7944/RB-sales-performance-management.aspx. The Talent Paradox. Critical Skills, Recession and the Illusion of Plentitude Denne udgave af Deloitte Review viser, hvordan vi selvom krisebevidstheden stadig dominerer faktisk allerede er i den situation, at talent er en mangelvare inden for de mest videntunge brancher. Det skaber det paradoks, som titlen angiver: Selvom der er høj arbejdsløshed generelt, er der flere firmaer, der står over for manglende medarbejdere inden for kritiske områder netop de områder, hvor de har allermest brug for at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft. Find den på https://www.deloitte.com/view/en_us/us/insights/browseby-content-type/deloittereview/eadd148c vgnvcm a56f00arcrd.htm. De-Stranding the Strategic Planning Process A.T. Kearney giver i denne publikation et billede af nødvendigheden af at tænke strategisk på en ny og anderledes ubunden måde. Omdrejningspunktet er en erkendelse af, at den traditionelle måde at tænke strategi på hvor strategien formuleres én gang for alle på sikker afstand af virksomheden ikke stemmer overens med de udfordringer og vilkår, som præger virksomhederne i dag. A.T. Kearney giver i publikationen også en række gode råd til, hvordan man kommer ud over dette problem ved at de-strande sin strategi på syv forskellige måder. Find den på DANSK ERHVERV 11

12 Om denne udgave OM DENNE UDGAVE Future Strategies for Profit er femte udgave af Dansk Erhvervs nyhedspublikation Initiativ. Viden rådgivning vækst. Redaktionen er afsluttet d. 31. august OM DENNE PUBLIKATION Dansk Erhverv Initiativ er et nyhedsbrev målrettet topledere og andre beslutningstagere i Danmarks mest videntunge virksomheder inden for service og rådgivning og andre med interesse for rammebetingelserne for disse virksomheder. Publikationen udkommer ca. 6-8 gange årligt, og er tilgængelig på Dansk Erhvervs hjemmeside og i et trykt oplag på 700 stk. Ambitionen er at øge fokus på videnservice som en sektor med meget betydelig værdiskabelse og på de rammevilkår, som betinger og påvirker denne værdiskabelse både forretningsmæssige og politiske. Det er også målet at vise en række konkrete eksempler på, hvordan rådgivning i praksis kan hjælpe til at løse udfordringer både på virksomheds- og samfundsniveau. Billedet på side 10 er taget af Christian Nesgaard. REDAKTION Direktør, MBA, cand.jur. Christian T. Ingemann (ansv.); markedsdirektør, cand.scient.pol. Søren Friis Larsen; politisk konsulent, cand.scient.pol. Morten Jarlbæk Pedersen (redaktør); advokat, cand.jur. Ulla Brandt; forskningspolitisk chef, cand.scient.pol. Jannik Schack Linnemann; chefkonsulent Jakob Tietge. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af information videreformidlet af Dansk Erhverv er afgørende, og vi arbejder derfor med en grundig kvalitetssikring og med stor grad af åbenhed, hvad angår kilder, metoder og eventuelle forbehold. Denne nyhedspublikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i nærværende, vil disse blive rettet hurtigst muligt, og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående historier, analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan ske til redaktør Morten Jarlbæk Pedersen på eller tlf , eller til markedsdirektør Søren Friis Larsen på eller tlf DANSK ERHVERV

En kilde til forbedringer

En kilde til forbedringer En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Gennembrud for M-læring

Gennembrud for M-læring Gratis prøvenummer 2011 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Gratis prøve nummer Ledelse gennem økonomisk styring virker måske FOKUS: Når kommuner og andre offentlige institutioner

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding. Schultz Forlag

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding. Schultz Forlag Peter Horn Top of Mind Håndbog i personlig branding Schultz Forlag 1 Kapitel 2: Sådan bruger du Top of Mind Top of Mind kan ikke erstatte personlig branding som disciplin. Men det er en hurtig og bekvem

Læs mere