Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда"

Transkript

1 Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА (''Службени гласник РС-Међународни уговори'' бр. 06/10, у даљем тексту Споразум) у ставу 3. прописано је да Споразум ступа на снагу првог дана трећег месеца након што Србија и најмање једна држава ЕФТА депонују своје инструменте ратификације, прихватања или одобрења код депозитара или га обавесте о привременој примени. Инструменте ратификације, поред Србије, Швајцарске и Норвешке, доставио је и Исланд јула месеца године. У складу са наведеним Споразум ће се у трговинским односима између Републике Србије и Исланда примењивати од године. У циљу правилне и једнообразне примене Споразума, Управа царина је издала објашњење бр /2010 од године, које се односи на примену свих одредаба Споразума. Сходно томе, у преференцијалним трговинским односима према Споразуму са државама ЕФТА између Србије и Исланда, примењиваће се сва објашњења дата у наведеном акту, уз уважавање следећих допуна и измена истог: 11. КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ Споразумом су предвиђене концесије које у међусобној трговини уговорне стране дају једна другој. Концесије се примењују искључиво на производе са преференцијалним пореклом, у складу са одредбама Протокола о пореклу. Концесије Републике Србије регулисане су следећим одредбама Споразума: Члан 8. и Анекс III Споразума - Концесије Србије на индустријске производе пореклом из држава ЕФТА; Анекс II табеле 1 и 3 - Концесије Србије на рибе и морске производе пореклом из држава ЕФТА; Протокол А табела 2 Концесије Србије на прерађене пољопривредне производе пореклом из држава ЕФТА; Анекс I Споразумa о пољопривредним производима између Србије и Исланда и члан 2. Споразума - Концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Исланда 12. ПОПУЊАВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 12.1 Увоз - шифре у рубрици 36 ЈЦИ Приликом коришћења преференцијала за производе пореклом из држава ЕФТА/Исланда, у рубрику 36 Јединствене царинске исправе уписују се следеће шифра:

2 производи обухваћени Главама 25 до 97 Царинске тарифе, за које су укинуте све царине на увоз (осим производа наведених у Анексу III (листе А,Б,В), у смислу члана 6. став 1(а)), на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа А) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа Б) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа В) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума Трговински Споразум између Србије и држава ЕФТА прерађени пољопривредни производи у смислу члана 6. став 1(б) Споразума, обухваћени табелом 2 Протокола А, на које се примењују снижене царинске стопе Трговински Споразум између Србије и држава ЕФТА риба и остали морски производи, у смислу члана 6. став 1(в) Споразума, обухваћени табелама 1 и 3 Анекса II, за које је царина укинута или се примењује снижена царинска стопа Споразум о пољопривредним производима између Србије и Исланда - пољопривредни производи обухваћени Анексом I Споразума о пољопривредним производима између Србије и Исланда, на које се примењују царинске концесије (прописана снижења царина), на основу члана 2. Споразума о пољопривредним производима између Србије и Исланда EF0IF EF3AF EF3BF EF3VF EFPAF EFA2F IS11F ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА У УСЛОВИМА ПОСТОЈЕЋЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ТРГОВИНЕ Од године Споразум се примењује између Србије и Швајцарске/Лихтенштајна, oд године између Србије и Норвешке, a од године између Србије и Исланда;

3 Кумулација порекла тренутно је могућa између Србије, Швајцарске/Лихтенштајн и Норвешке, почев од године (акт УЦ бр /5/10) Услед одсуства идентичних Протокола о пореклу робе, није могућа кумулација порекла са европским материјалима када се ради о преференцијалном извозу у Швајцарску/Лихтенштајн, Норвешку и Исланд, и обрнуто; У овом тренутку Албанија и Македонија (ЦЕФТА земље) јесу потенцијални партнери за примену кумулације са замљама ЕФТА, тако да ће тек након договора о датуму почетка примене и објављивању матрице, дијагонална кумулације између земаља у питању бити могућа, о чему ћете бити благовремено обавештени. Акт УЦ бр /7/2010 од године

4 Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Краљевине Норвешке Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА (''Службени гласник РС-Међународни уговори'' бр. 06/10, у даљем тексту Споразум) у ставу 3. прописано је да Споразум ступа на снагу првог дана трећег месеца након што Србија и најмање једна држава ЕФТА депонују своје инструменте ратификације, прихватања или одобрења код депозитара или га обавесте о привременој примени. Инструменте ратификације, поред Србије и Швајцарске, доставила је и Краљевина Норвешка у марту године. У складу са наведеним Споразум ће се у трговинским односима између Републике Србије и Краљевине Норвешке примењивати од године. У циљу правилне и једнообразне примене Споразума, Управа царина је издала објашњење бр /2010 од године, које се односи на примену свих одредаба Споразума. Сходно томе, у преференцијалним трговинским односима према Споразуму са државама ЕФТА између Србије и Норвешке, примењиваће се сва објашњења дата у наведеном акту, уз уважавање следећих допуна и измена истог: 11. КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ Споразумом су предвиђене концесије које у међусобној трговини уговорне стране дају једна другој. Концесије се примењују искључиво на производе са преференцијалним пореклом, у складу са одредбама Протокола о пореклу. Концесије Републике Србије регулисане су следећим одредбама Споразума: Члан 8. и Анекс III Споразума - Концесије Србије на индустријске производе пореклом из држава ЕФТА; Анекс II табеле 1 и 3 - Концесије Србије на рибе и морске производе пореклом из држава ЕФТА; Протокол А табела 2 Концесије Србије на прерађене пољопривредне производе пореклом из држава ЕФТА; Анекс I Споразумa о пољопривредним производима између Србије и Норвешке и члан 2. Споразума - Концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Норвешке 12. ПОПУЊАВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 12.1 Увоз - шифре у рубрици 36 ЈЦИ Приликом коришћења преференцијала за производе пореклом из држава ЕФТА/Норвешке, у рубрику 36 Јединствене царинске исправе уписују се следеће шифра:

5 производи обухваћени Главама 25 до 97 Царинске тарифе, за које су укинуте све царине на увоз (осим производа наведених у Анексу III (листе А,Б,В), у смислу члана 6. став 1(а)), на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа А) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа Б) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа В) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума Трговински Споразум између Србије и држава ЕФТА прерађени пољопривредни производи у смислу члана 6. став 1(б) Споразума, обухваћени табелом 2 Протокола А, на које се примењују снижене царинске стопе Трговински Споразум између Србије и држава ЕФТА риба и остали морски производи, у смислу члана 6. став 1(в) Споразума, обухваћени табелама 1 и 3 Анекса II, за које је царина укинута или се примењује снижена царинска стопа Споразум о пољопривредним производима између Србије и Норвешке - пољопривредни производи обухваћени Анексом I Споразума о пољопривредним производима између Србије и Норвешке, на које се примењују царинске концесије (прописана снижења царина), на основу члана 2. Споразума о пољопривредним производима између Србије и Норвешке EF0IF EF3AF EF3BF EF3VF EFPAF EFA2F NO11F ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА У УСЛОВИМА ПОСТОЈЕЋЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ТРГОВИНЕ Од године Споразум се примењује између Србије и Швајцарске/Лихтенштајна; Од године Споразум ће се примењивати између Србије и Норвешке;

6 Због одсуства идентичних Протокола о пореклу робе, није могућа кумулација порекла са европским материјалима када се ради о преференцијалном извозу у Швајцарску/Лихтенштајн и Норвешку, и обрнуто; У овом тренутку Албанија и Македонија као земље ЦЕФТА региона које су укључене у појам потенцијалних ''партнера'' у Споразумима са државама ЕФТА, имају идентичне Протоколе о пореклу, али до објављивања датума за почетак примене, дијагонална кумулације између земаља у питању неће бити могућа. Акт УЦ бр /2/2010 од године.

7 Предмет: Примена Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава европског удружења слободне трговине ЕФТА (Швајцарска Kонфедерација, Кнежевина Лихтенштајн, Краљевина Норвешка, Исланд) Дана 17. децембра године у Женеви потписан је Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА (у даљем тексту: Споразум). Чланом 44. Споразума (ступање на снагу) у ставу 3. прописано је да Споразум ступа на снагу првог дана трећег месеца након што Србија и најмање једна држава ЕФТА депонују своје инструменте ратификације, прихватања или одобрења код депозитара или га обавесте о привременој примени. Инструменте ратификације доставиле су депозитару (Влади Норвешке) Република Србија и Швајцарска Конфедерација. У складу са наведеним Споразум се у трговинским односима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације/Кнежевине Лихтенштајн примењује од године. У циљу правилне и једнообразне примене Споразума, Управа царина издаје следеће објашњење. 1. ТРГОВИНА РОБАМА Споразум се односи на трговину производима између Републике Србије и држава ЕФТА. Између осталог то значи да се, без обзира на потенцијалну могућност кумулације порекла са трећим земљама или територијама, правила о пореклу робе прописана Протоколом Б Споразума, искључиво примењују на производе који се извозе из Републике Србије у државе ЕФТА, односно из држава ЕФТА у Републику Србију. Специфичност овог Споразума је у томе што је Србија појединачно закључила са сваком државом ЕФТА (Швајцарска укључујући Лихтенштајн, Норвешка и Исланд) посебне билатералне споразуме о трговини пољопривредним производима, који чине саставни део Споразума о слободној трговини којим се успоставља зона слободне трговине између Србије и држава ЕФТА. 2. ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ РОБЕ Правила о пореклу робе садржана су у Протоколу Б уз Споразум (Протокол - дефиниција појма ''производи са пореклом'' и методе административне сарадње, у даљем тексту: Протокол о пореклу, односно Протокол). 3. СТИЦАЊЕ СРПСКОГ ПОРЕКЛА Производ стиче порекло Србије уколико је у потпуности добијен у Србији (члан 2. став 2. тачка (а)) или је довољно обрађен или прерађен у Србији (члан 2. став 2. тачка (б)). Потпуно добијени производи из члана 2. став 2. тачка (а) таксативно су набројани у члану 5. Протокола. Довољно обрађеним или прерађеним производима, поменутим у члану 2. став 2. тачка (б), сматрају се производи који испуњавају услове из члана 6. Протокола. Ради се о производима који нису у потпуности добијени, али испуњавају услов из Листе обраде или прераде из Прилога 2 Протокола, при чему се подразумева да су операције извршене у

8 Србији веће од недовољних поступака обраде или прераде ( минимални поступци ), наведених у члану 7. Протокола. НАПОМЕНА: Листа недовољних поступака обраде или прераде (''минимални поступци'') дата је у члану 7. Протокола КУМУЛАЦИЈА ПОРЕКЛА Члан 3. Протокола уређује питање кумулације порекла у државама ЕФТА, а члан 4. Протокола кумулацију порекла у Републици Србији. Кумулација порекла значи да се производи пореклом из било које земље или територије са којом је могућа кумулација порекла (у даљем тексту ''партнери''), могу сматрати производима са пореклом. Термин ''партнер'' нема никакво правно значење већ се користи у овом тексту ради јаснијег разумевање одредби Протокола. Према одредбама члана 4. Протокола, потенцијални ''партнери'' Србије чије порекло производа (материјала и робе) може да се кумулира (сабира) или задржава у сврху извоза у државе ЕФТА са преференцијалним статусом су: Исланд, Норвешка, Швајцарска (укључујући Лихтенштајн који чине царинску унију), Турска или Европска заједница, у смислу става 1.; друге земље или територије које су укључене или повезане у Процес стабилизације и придруживања Европској унији, у смислу става 2., и Фарска Острва или било која земља која је укључена у Евро-Медитеранско партнерство, на основу Барселонске декларације усвојене на Евро-Медитеранској конференцији одржаној 27. и 28. новембра године, 2 осим Турске, у смислу става 3. истог члана 4. Протокола Који од потенцијалних ''партнера'', у којем обиму и од када ће примењивати кумулацију порекла, зависи од испуњености услова из члана 4. став 6. Протокола о пореклу. Дијагонална кумулација порекла која је применљива између Страна Уговорница ЦЕФТА Споразума, Европске заједнице, Турске и држава ЕФТА, изгледа према табели која је дата у прилогу 1. овог акта. Дијагонална кумулација порекла робе између Страна Уговорница ЦЕФТА Споразума и држава ЕФТА, изгледа према табели која следи: RS Србија HR Хрватска MK Македонија AL Албанија CH/LI Швајцарска NO Норвешка IS Исланд RS HR MK AL CH/LI NO IS За разлику од одредби Прелазног споразума и Споразума са Републиком Турском, мешање шећера са било којим другим материјалом није посебно наведено као недоваљан поступак. 2 Списак земаља или територија које су укључене у Евро-Медитеранско партнерство налази се у Прилогу 5 Протокола Б.

9 Напоменe уз табелу: земље/територије Уговорнице ЦЕФТА Споразума које нису наведене у табели (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија и УНМИК/Косово) у овом тренутку немају закључене споразуме са државама ЕФТА. Да би се применила дијагонална кумулација потребно је да су датуми примене уписани у свим пољима где се укрштају земље/територије које учествују у стицању статуса робе са пореклом и земље/територије одредишта. За разлику од Прелазног споразума и Споразума са Републиком Турском нема листе производа са високим садржајем шећера који су искључени из кумулације порекла. Кумулација порекла у којој учествује и Србија (као земља дестинације или земља која учествује у стицању статуса робе са пореклом) биће могућа тек након објављивања обавештења о испуњености услова за договорени датум примене кумулације, у Србији и у државама ЕФТА (сада Швајцарској/Лихтенштајну), о чему ће царинарнице бити обавештене. 5. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА РОБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Поступак утврђивања преференцијалног порекла производа представља процедуру која у обзир узима одредбе члана Протокола о пореклу. 5.1 Резултат поступка утврђивања порекла робе Као резултат спроведеног поступка утврђивања порекла производа који се из Републике Србије извози у државе ЕФТА, могуће су следеће ситуације: а) производ има порекло Србије; б) проивод има порекло ''партнера''; в) производ је без порекла. 5.2 Производи који приликом извоза имају порекло Србије У складу са одредбама Протокола, приликом извоза из Републике Србије у државе ЕФТА, производ може имати порекло Србије уколико је: а) у потпуности добијен (члан 5. Протокола); б) довољно обрађен или прерађен (члан 6. Протокола), односно испуњава услове из Листе обраде или прераде из Прилога 2 Протокола, при чему: обрада или прерада извршена у Србији већа је од недовољних поступака обраде или прераде (''минимални поступци''), наведених у члану 7. Протокола; или у Србији су на производу извршене само операције које се сматрају недовољним поступцима обраде или прераде из члана 7. Протокола, али је додата вредност у Србији већа од вредности коришћених материјала са пореклом било ког ''партнера'' (члан 4. став 4. Протокола)

10 5.3 Производи који приликом извоза имају порекло ''партнера'' У складу са одредбама Протокола, приликом извоза из Републике Србије у државе ЕФТА, производ може имати порекло ''партнера'' у следећим случајевима: 1. производ са пореклом ''партнера'' који у Србији није био предмет обраде или прераде, задржава своје порекло (члан 4. став 5. Протокола); 2. на производу у Србији нису извршене операције које премашују недовољне поступке обраде или прераде из члана 7. Протокола и додата вредност у Србији није већа од вредности коришћених материјала са пореклом, тако да производ стиче порекло оног ''партнера'' чији материјал са пореклом учествује у производу са највећом вредношћу (члан 4. став 4. Протокола). За производе за које се утврди порекло ''партнера'' и који испуњавају остале услове из Протокола о пореклу, може се издати доказ о пореклу у складу са прописаним формама. 5.4 Производи који приликом извоза немају порекло За производе за које се приликом извоза утврди да имају порекло треће земље, или се, на основу презентоване документације, не може утврдити порекло Србије или земље/територије ''партнера'' (производ непознатог порекла) неће се издати доказ о пореклу. 6. ДОКАЗИ О ПОРЕКЛУ Споразум о слободној трговини са државама ЕФТА предвиђа следеће врсте доказа о пореклу: уверење о кретању робе EUR.1, уверење о кретању робе EUR-МЕD, изјавa на фактури и изјава на фактури EUR-MED. Сви документи могу се користити као доказ о пореклу, а одговарајуће одредбе Протокола дефинишу критеријуме за употребу сваког од њих. 6.1 Уверење о кретању робе EUR.1 Уверење о кретању робе EUR.1 прописано је у Прилогу 3а Протокола о пореклу, и има исту форму и садржину као и сертификат EUR.1 који је одређен и користи се за потребе Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима са Европском заједницом. Уверење о кретању робе EUR.1 издаће се у следећим случајевима: (а) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у члану 3. став 1. и члану 4. став 1. са којима је могућа кумулација порекла, без примене кумулације са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. и ако испуњавају друге услове из овог протокола; или (б) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. са којима је могућа кумулација порекла, без примене кумулације са материјалима пореклом из неке од

11 земаља наведених у чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог протокола, под условом да је у земљи порекла било издато уверење о кретању робе EUR-MED или сачињена изјава на фактури EUR-MED. 6.2 Уверење о кретању робе EUR-MED Уверење о кретању робе EUR-MED прописано је у Прилогу 3б Протокола о пореклу, и има исту садржину као сертификат EUR.1, с тим што се, као и код ЦЕФТА сертификата, у рубрику 7. обавезно уноси назнака о томе да ли је примењена кумулација порекла, и ако јесте са којим земљама односно територијама. Уверење о кретању робе EUR-MED издаће се ако се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у чл. 3. и 4. са којима је могућа кумулација порекла, уколико испуњавају друге услове из овог протокола и: (а) кумулација је била примењена са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3; (б) производи ће бити коришћени, уз примену кумулације, као материјали за израду производа за извоз у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3; или (в) производи ће из одредишне земље, без икакве обраде или прераде, бити извезени у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. Сходно наведеним одредбама царинарнице су дужне да приликом сваког извоза робе са пореклом у државе ЕФТА, поред осталог утврде испуњеност услова за издавање траженог доказа о пореклу, нарочито полазећи од тога да ли предметна роба стиче порекло Србије или ''партнера'' на основу кумулације или без примене кумулације порекла. 6.3 Изјава на фактури Чланом 22. Протокола дефинисани су услови за сачињавање изјаве на фактури, као и основни елементи које она мора да садржава. Текст изјаве на фактури мора да одговара ономе који је дат у Прилогу 4а Протокола и може да буде у било којој језичној верзији датој у наведеном прилогу. Изјава на фактури предвиђа и следеће податке:... (Место и датум)... (Потпис извозника, додатно мора бити читко наведено име лица које је изјаву потписало) Подаци о месту и датуму могу се испустити ако су садржани у самом документу на коме је дата изјава на фактури.

12 Такође, у случајевима када се не захтева потпис извозника, изузеће потписа се такође односи на навођење имена потписника. У складу са чланом 22. став 7. Протокола, овлашћени извозник не мора потписивати такве изјаве под условом да се пред царинским органима Стране уговорнице - извознице писмено обавеже да преузима пуну одговорност за сваку изјаву на фактури која га идентификује, као да ју је сам својеручно потписао. Дакле, у случају овлашћеног извозника, у зависности од тога да ли је царинским органима пружио писмену обавезу или не, произаћи ће и његова обавеза у вези потписивања и навођења имена лица које је изјаву потписало. Изјава на фактури може да буде сачињена у следећим случајевима: (а) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у члану 3. став 1. и члану 4. став 1. са којима је могућа кумулација порекла, без примене кумулације са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. и ако испуњавају друге услове из овог протокола; или (б) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. са којима је могућа кумулација порекла, без примене кумулације са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог протокола, под условом да је у земљи порекла било издато уверење о кретању робе EUR-MED или сачињена изјава на фактури EUR-MED. 6.4 Изјава на фактури EUR-MED Текст изјаве на фактури EUR-MED мора да одговара ономе који је дат у Прилогу 4б Протокола и може да буде у било којој језичној верзији датој у наведеном Прилогу. Као и уверење о кретању EUR-MED и изјава на фактури EUR-MED обавезно садржи назнаку на енглеском језику о томе да ли је примењена кумулација порекла, и ако јесте са којом земљом односно територијом. У свему осталом изјава на фактури EUR-MED се не разликује од изјаве на фактури из тачке 6.3 па се на њу примењују сва објашњења из тачке 6.3. Изјава на фактури EUR-MED може да буде сачињена ако се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у чл. 3. и 4. са којима је могућа кумулација порекла, уколико испуњавају друге услове из овог протокола и: (а) кумулација је била примењена са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3; (б) производи ће бити коришћени, уз примену кумулације, као материјали за израду производа за извоз у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3; или (в) производи ће из одредишне земље, без икакве обраде или прераде, бити извезени у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3.

13 7. ДИРЕКТНИ ТРАНСПОРТ Поред утврђене чињенице о пореклу робе, за издавање, односно прихватање доказа о пореклу у циљу примене преференцијала нужно је да буде испуњен услов директног транспорта. У том циљу, царинарнице су дужне да доследно примењују одредбе члана 13. Протокола. 8. ЗАБРАНА ПОВРАЋАЈА ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ЦАРИНЕ Појам ''повраћај'' из члана 15. Протокола односи се на одустајање од права на ослобођење или на повраћај дажбина за материјале без порекла, коришћене у изради финалног производа за који се издаје доказ о пореклу. На захтев царинских органа извозник је дужан да докаже да су на коришћене материјале без порекла плаћене царина и дажбине истоветног учинка. У циљу доследног спровођења одредби члана 15. Протокола, приликом извозног царињења пошиљки које прати доказ о пореклу, од извозника ће бити затражен доказ о томе да је на материјале без порекла коришћене у изради финалног производа плаћена царина и друге увозне дажбине. Уколико су коришћени материјали без порекла који су били увезени кроз поступак активног оплемењивања у систему одлагања, извозник ће кроз извозну царинску исправу извршити обрачун дажбина. Уколико се током извозног поступка утврди да нису испуњени услови из члана 15. Протокола, царински органи неће издати доказ о пореклу робе. Материјали без порекла који су стављени у слободан промет применом Споразума о слободној трговини са неком трећом земљом (нпр. Споразум са Руском Федерацијом или Белорусијом), а затим коришћени у изради финалног производа који се извози у државе ЕФТА, сматрају се материјалима без порекла, али не подлежу одредбама члана 15. Протокола. 9. ИЗВОЗ УЗ ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ИЛИ УЗ САЧИЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ НА ФАКТУРИ 9.1 Извоз са сертификатом EUR.1 или EUR-MED Уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED може се оверити само уколико су испуњени сви следећи услови: 1) да се ради о производима који имају преференцијално порекло Републике Србије или неког од ''партнера'', у складу са одредбама Протокола, 2) да је испуњен услов директне испоруке, 3) да су на материјале без порекла који су коришћени у изради финалног производа плаћени царина и друге увозне дажбине, у складу са одредбама члана 15. Протокола, 4) да је сет образаца уверења EUR.1 или EUR-MED попуњен на коректан начин 5) да су уз захтев за издавање сертификата EUR.1 или EUR-MED приложена сва документа потребна за доказивање преференцијалног порекла и документа која оправдавају издавање траженог доказа о пореклу.

14 За извоз производа у државе ЕФТА користиће се обрасци сертификата EUR.1 које издаје и штампа ЈП ''Службени гласник РС'' из Београда, и који на полеђини сваког примерка (оригинал, захтев и копија) у сету обрасца EUR.1 (поред података о издавачу и штампару) имају напомену На основу овлашћења директора Управе царина Србије, бр /2009, и обрасци сертификата EUR-MED који на полеђини сваког примерка имају напомену На основу овлашћења директора Управе царина Србије, бр /2010. Попуњавање сертификата EUR.1 вршиће се на идентичан начин као и до сада. Сертификат EUR-MED попуњаваће се додатно у рубрици 7. одговарајућом напоменом (CUMULATION APPLIED WITH/ NO CUMULATION APPLIED). Печати за оверавање сертификата Уверења о кретању робе EUR.1 и EUR-MED која се приликом извоза у државе ЕФТА издају ради примене Споразума о слободној трговини (преференцијалног режима), оверавају се посебним печатом Управе царина Србије, који може да се користи само за сврхе овере уверења о пореклу. Све царинске испоставе које су овлашћене за издавање уверења задужене су са одговарајућим печатима намењеним за те сврхе. 9.2 Извоз уз прилагање изјава на фактури У циљу отклањања могућности покушаја изигравања одредби Споразума, у случајевима када се извозе производи уз прилагање изјаве на фактури или изјаве на фактури EUR-MED, царинска испостава ће на одговарајући начин (сходно) применити услове наведене у ставу 1), 2), 3) и 5) тачке КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ Споразумом су предвиђене концесије које у међусобној трговини уговорне стране дају једна другој. Концесије се примењују искључиво на производе са преференцијалним пореклом, у складу са одредбама Протокола о пореклу. Концесије Републике Србије регулисане су следећим одредбама Споразума: Члан 8. и Анекс III Споразума - Концесије Србије на индустријске производе пореклом из држава ЕФТА; Анекс II табеле 1 и 3 - Концесије Србије на рибе и морске производе пореклом из држава ЕФТА; Протокол А табела 2 Концесије Србије на прерађене пољопривредне производе пореклом из држава ЕФТА; Анекс I Споразумa о пољопривредним производима између Србије и Швајцарске/Лихтенштајна и члан 2. Споразума Концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Швајцарске/Лихтенштајна; Анекс I Споразумa о пољопривредним производима између Србије и Исланда и члан 2. Споразума - Концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Исланда; Анекс I Споразумa о пољопривредним производима између Србије и Норвешке и члан 2. Споразума - Концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Норвешке;

15 11. ПОПУЊАВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 11.1 Увоз - шифре у рубрици 36 ЈЦИ Приликом коришћења преференцијала за производе пореклом из држава ЕФТА (Швајцарске/Лихтенштајна), у рубрику 36 Јединствене царинске исправе уписују се следеће шифре: производи обухваћени Главама 25 до 97 Царинске тарифе, за које су укинуте све царине на увоз (осим производа наведених у Анексу III (листе А,Б,В), у смислу члана 6. став 1(а)), на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа А) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа Б) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума производи обухваћени Анексом III (листа В) на које се примењује постепено укидање царинских стопа закључно са године, на основу члана 8. став 1. Споразума Трговински Споразум између Србије и држава ЕФТА прерађени пољопривредни производи у смислу члана 6. став 1(б) Споразума, обухваћени табелом 2 Протокола А, на које се примењују снижене царинске стопе Трговински Споразум између Србије и држава ЕФТА риба и остали морски производи, у смислу члана 6. став 1(в) Споразума, обухваћени табелама 1 и 3 Анекса II, за које је царина укинута или се примењује снижена царинска стопа Споразум о пољопривредним производима између Србије и Швајцарске/Лихтенштајна - пољопривредни производи обухваћени Анексом I Споразума о пољопривредним производима између Србије и Швајцарске, на које се примењују царинске концесије (прописана снижења царина), на основу члана 2. Споразума о пољопривредним производима између EF0IF EF3AF EF3BF EF3VF EFPAF EFA2F CH11F

16 Србије и Швајцарске Споразум о пољопривредним производима између Србије и Швајцарске/Лихтенштајна - пољопривредни производи обухваћени Анексом I Споразума о пољопривредним производима између Србије и Швајцарске, на које се примењују царинске концесије (прописана снижења царина) у оквиру одобрених квота, на основу члана 2. Споразума о пољопривредним производима између Србије и Швајцарске. Исцрпљењем квота наплаћују се дажбине у пуном износу. CH12F 11.2 Попуњавање рубрике 44 ЈЦИ Ради примене Споразума, приликом увоза или извоза робе, у рубрику 44 Јединствене царинске исправе и у ИСЦС неопходно је унети шифру доказа о пореклу и његов серијски број, како следи: Опис Шифра у Шифра у 44/1 44/2 Уверење о кретању робе ЕУР.1 U01 - Изјава извозника на фактури U03 - Уверење о кретању робе EUR-MED U13 - Изјава на фактури EUR-MED U14 - Изјава овлашћеног извозника на фактури U04 Број царинског овлашћења 11.3 Попуњавање рубрике 17 у извозној ЈЦИ Приликом извозног царињења робе, коју прати доказ о пореклу, неопходно је да земља одредишта у рубрици 17 ЈЦИ буде нека од држава ЕФТА. Независно од наведеног, надлежна царинска испостава дужна је да провери да ли је испуњен услов директног транспорта, како је наведено у тачки 7. овог акта. 12. КОНТРОЛЕ У ПОСТУПКУ ЦАРИЊЕЊА 12.1 Сврставање робе Приликом царињења производа уз примену Споразума потребно је посебну пажњу посветити исправном сврставању робе по Царинској тарифи, како би се осигурала коректна примена преференцијала и осигурали поуздани статистички подаци потребни за његово спровођење.

17 12.2 Порекло робе Увозно царињење Уколико постоји сумња у исправност презентираних података, надлежна царинарница доставиће Управи царина Србије - Одељењу за порекло робе спорни доказ о пореклу робе на накнадну проверу. При томе, нужно је да се доставе следећи документи: а) фотокопија доказа о пореклу (уколико је то сертификат EUR.1, обавезно копирати и полеђину сертификата); б) фотокопија увозне царинске декларације; в) фотокопија фактуре; г) фотокопије других докумената, уколико су значајни за постојање сумње у исправност пријављеног порекла робе; д) остале индикације значајне за конкретан случај, а нарочито разлоге који оправдавају насталу основану сумњу у декларисано порекло робе, исправност доказа о пореклу робе или испуњеност осталих услова из Споразума. Приликом селекције предност треба дати пошиљкама за које постоји сумња у погледу порекла робе, посебно уколико су у питању пошиљке већих вредности (без обзира да ли се ради о појединачним пошиљкама или се ради о пошиљкама које се у континуитету испоручују у већим количинама од стране одређених испоручилаца) Извозно царињење Приликом извозног царињења производа уз примену Споразума царинарнице су дужне да се придржавају објашњења из овог акта, као и раније издатих објашњења Управе царина који се односе на издавање преференцијалних уверења о пореклу робе Преглед робе Царинарнице у којима се обавља царињење робе са преференцијалним пореклом, обавезне су да извештаје о разултатима спроведене документарне и физичке контроле пошиљки са пореклом, достављају квартално Управи царина - Одељењу за порекло робе, са подацима о контролисаним декларацијама, врсти робе, називу привредног друштва (увозник или извозник). У извештају је потребно посебну пажњу посветити уоченим проблемима и пропустима, као и навести одговарајуће предлоге у циљу побољшања. Поступак из претходног става примењује се без обзира да ли се ради о увозу или о извозу. 13. НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ Изградња система контроле порекла робе и ефикасно спровођење тих контрола у надлежности су Сектора за тарифске послове, односно Одељења за порекло робе. Обзиром да за царинску службу један од приоритета представља пуна и ефикасна контрола порекла робе и примене преференцијала, све организационе јединице царинске службе дужне су да, у оквиру својих надлежности, правилном и једнообразном спровођењу наведених контрола посвете посебну пажњу. 14. ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА

18 У циљу правилне и једнообразне примене прописа, управници царинарница дужни су да осигурају да сви надлежни царински службеници буду упознати са правном регулативом којом је регулисана материја у вези трговине у оквиру Споразума, као и да им она буде на располагању на царинским испоставама. Царинарнице, односно царинске испоставе дужне су да пажљиво и савесно прате спровођење Споразума, у делокругу свог рада као и да о сваком већем проблему који се појављује у практичној примени Споразума обавесте Управу царина Србије - Одељење за порекло робе. 15. ОБРАСЦИ УВЕРЕЊА О ПОРЕКЛУ Сертификате EUR.1 и EUR-MED које оверавају царински органи, а којима се потврђује порекло робе ради извоза у државе ЕФТА, издаје и штампа ЈП Службени гласник РС из Београда. Сходно томе царинске испоставе могу извознике, заинтересоване за набавку сетова образаца предметних уверења, упућивати на ЈП Службени гласник РС. ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА У УСЛОВИМА ПОСТОЈЕЋЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ТРГОВИНЕ Од године Споразум се примењује између Србије и Швајцарске уместо досадашње Опште шеме преференцијала (Generalised System of Preferences - GSP) на основу којих је Швајцарска одобравала преференцијале српској роби; До окончања своје националне процедуре ратификације у складу са чланом 44. Споразума, Норвешка наставља примену Опште шеме преференцијала (GSP систем) на извоз српске робе; Са преласком на одредбе међународног споразума, а услед одсуства идентичних правила о пореклу робе, неће бити могућа кумулација порекла са европским материјалима када се ради о преференцијалном извозу у Швајцарску, која је до сада била могућа. У овом тренутку ниједна земља уговорница ЦЕФТА Споразума нема у примени Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА који има идентичне протоколе о пореклу као Србија, због чега је могућност кумулација порекла са земљама укљученим у Процес стабилизације и придруживања за сада хипотетичка. Албанија има закључен Споразум са државама ЕФТА и Протокол о пореклу идентичан споразуму Србије са државама ЕФТА, али исти још увек није на правној снази (у примени). Сходно свему наведеном, у постојећим условима преференцијалне трговине у примени ће бити билатерална кумулација порекла између Србије и Швајцарске/Лихтенштајна и уверење о кретању робе EUR.1. Акт УЦ бр /2010 од године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

Ономасиолошки и граматички прилози

Ономасиолошки и граматички прилози BIBLIOTEKA VOJVODJANSKOG MUZEJA V.S. 114 Будимир Милан Ономасиолошки и граматички прилози 1. bēsu. ''δαικων''. 2. duchori ''Putorius foetidus''. 3. korva. 4. nevēsta. САДРЖАЈ 1. bēsu. ''δαικων δαικων''.

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ

МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ УДК: 94(=163.41) "1943/1944" ; 94(497.11) "1943/1944" ; 327(497)"1943/1944" МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ 1943. ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ Б Мирјана Зорић * Универзитет

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere