En million i den ene hånd eller revolveren i den anden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En million i den ene hånd eller revolveren i den anden"

Transkript

1 PER BLAK En million i den ene hånd eller revolveren i den anden En erindring om den vanskelige kunst at drive minkfarm med alt, hvad det kan føre med sig. Samtidig et tidsbillede af livet på grænsen mellem land og by i tiden omkring Ca begyndte min far Svend Blak at drive minkfarm som fuldtidsbeskæftigelse i dét, der tidligere hed Thisted Landsogn, nærmere betegnet, hvor det vestlige Australiavænget ligger i dag. Grunden havde han lejet af daværende bogholder på Thisted Amts Tidende, Chr. Jensen, der på det tidspunkt ejede en del jord i området, der bl.a. var udlagt til kolonihaver i den østlige ende og minkfarme i den vestlige. Der var allerede to pelsdyrfarme placeret, dog kun på fritidsbasis. Chr. Jensen var særdeles samarbejdsvillig og meget ivrig efter at få lejet jorden ud til pelsdyravl, da han samtidig drev et køle- og frysehus på Vegendalvej, hvorfra han handlede med skidtfisk og fiskeaffald til pelsdyravlerne i området. Bygningerne blev for mange år siden nedrevet, udkonkurreret af fodercentralerne til pelsdyr og dybfryserne i private hjem. I dag er der opført en villa, hvor der har været drevet antikvitetsforretning, og som har adressen Vegendalvej 13. Min fars erhvervsvalg fik noget af en blandet modtagelse i Thy. Næsten ingen havde vovet at gøre pelsdyravl til levevej, da branchen var meget usikker, og prisen på minkskind kunne variere meget fra år til år. En kollega, der drev en mindre minkfarm på hobbybasis, advarede min far kraftigt. Han mente, at pelsdyravl var og altid ville være en million i den ene hånd eller revolveren i den anden. Advarslen og de velmenende ord ignorerede min far og grinede vel lidt af de bevingede ord. Han havde jo selv en del viden og erfaring om branchen, da han også havde startet op med pelsdyravl i Skovsted sideløbende med driften af grusgraven. Nu var grusgraven afhændet, så hvorfor ikke gøre sin hobby til levevej. Der var jo på det tidspunkt et begyndende opsving i pelsdyravlen. Minkfarmen blev flyttet til Thisted Landsogn på det lejede jordareal med en kæmpestor træbarak. Hverdagen på minkfarmen bød ikke på de helt store fysiske anstrengelser. Bortset fra parrings- og pelstiden, så kunne det faste arbejde udføres på to-tre timers tid hver dag. Fiskeaffaldet blev hentet i kølehuset hver morgen, blandet med kreaturindvolde fra slagteriet i Thisted, der på det tidspunkt også omfattede kreaturslagtning. Det hele blev kørt gennem en kæmpestor elektrisk hakkemaskine, dernæst tilsat grutning, hvedeklid, kød- og benmel og levertran efter årstiden. Når endelig det hele var færdighakket til en farslignende masse og tilsat de forskellige tilsætningsstoffer, så kom der egentlig et me- 129

2 Der sorteres minkskind i hjemmet på Hundborgvej 66. Personerne er fra venstre: mine forældre Ellen og Svend Blak, jeg selv samt bogholder i Landbosparekassen, Ella Øer, der er på besøg, og giver en hjælpende hånd. get velduftende produkt ud af det hele. Dernæst blev foderet kørt i baljer på en fladbør til minkhallerne og fordelt med håndkraft. En portion med en speciel foderske til hvert bur. Fodermaskinen og fodercentraler var ikke opfundet, så hver minkavler med respekt for sig selv havde sin egen opskrift på foderblandingen, og han holdt den meget hemmelig for andre. Dernæst skulle dyrene have vand. Det automatiske vandingsanlæg var heller ikke opfundet, så denne procedure foregik med en vandkande. Hvert bur fik en slant vand i en specielt indrettet skål på tråden. I sommerhalvåret kunne det være noget af et slid at holde vand ved dyrene. Når minkene havde unger, måtte de aldrig tørste, så kunne de finde på at dræbe hinanden for at drikke blodet. Vandingsprocessen skulle udføres mange gange i døgnet. De mange ledige timer midt på dagen blev virkelig udnyttet. Træbarakken blev lynhurtigt ombygget til svinestald. Det mest 130

3 moderne inventar blev monteret. Endda med fodergang og udmugningssti, produktionen skulle været let og ubesværet, og snart var svineproduktionen i gang. Mange smågrise blev fremavlet og solgt, eller opfedet til slagtning, alt efter hvordan noteringen var på henholdsvis smågrise og fedesvin. Priserne på skind steg eksplosivt, flere pelsdyrhaller blev rejst, nogle blev nu indrettet til blåræve. Alt, hvad der hed skind, syntes at være guld værd. Den ene minkfarm efter den anden skød frem på egnen. Alle var optimistiske inden for branchen, millionen syntes nærmere end revolveren. Min far blev tilbudt en hundekennel til nærmest foræringspris. Også denne fik han gang i, mange cockerspaniel-hvalpe blev det til solgt til en dyrehandler i København. Rart nok med flere forskellige dyreproduktioner skulle prisen på den ene produktion falde, kunne den anden nok redde årslønnen. Skønt dyreholdet var en utrolig let og fri branche, så var det et meget bundet erhverv på anden måde. Dyrene skulle jo passes 365 dage om året, og ikke andre kunne passe minkene på forsvarlig vis. Helst den samme person skulle fodre dem hver dag, så aldrig en hel ferie- eller fridag sammen med familien. Altid skulle nogle af os i familien være til stede, og vi kunne da til nød passe alle dyrene. Minken var et utroligt sky dyr. Ved den mindste fremmede lyd eller ukendte personers tilstedeværelse kunne dyrene gå i panik og meget let dræbe hinanden. På det lejede jordareal var der en mark, som havde været opdyrket engang. Min far syntes, det var en skam at lade jorden ligge ubenyttet hen. Han lånte et spand heste, plov og harve, og fik jorden i brugbar stand. Kål skulle kunne kvæle al ukrudt, tilføre jorden næringsstoffer, og hvad ved jeg. Sikken dog en fiasko fra begyndelse til slutning. En hel sommer gik vi og plantede, vandede, lugede og hakkede ukrudt ved de ja undskyld mig, satans kålplanter. Et arbejde så trivielt skal man lede længe efter. Når man var færdig i den ene ende af marken, kunne man begynde i den anden med at fjerne ukrudt. Jeg havde særdeles svært ved at forstå kålens ukrudtsdræbende virkning. Der var dog også visse lyspunkter i tilværelsen ved dette trælse arbejde. Pludselig en dag gik én af hundene totalt amok i et tilstødende læbælte. Gøede, knurrede, viste tænder og rejste alle børsterne. Alle styrtede vi hen til hunden, noget ganske usædvanligt måtte der da være på færde, ingen observerede dog noget unaturligt. Hunden fik et ordentligt møgfald og rusk i halsbåndet at skabe sig sådan, dumme møgkøter irriteret fortsatte vi arbejdet. Hunden fortsatte med sin aggressive adfærd, næsten hylede af raseri. Nu kunne det være nok. Jeg blev sendt hen for at lukke dette irriterende kræ ind. Jamen hvad i alverden! På en bar plet i græsset lå der en levende skildpadde, dog med ben og hoved trukket ind under skjoldet. Jeg råbte og skreg om hjælp, turde knapt røre det øglelignende dyr, havde vel aldrig været så tæt på en skildpadde før. De andre rystede opgivende på hovedet. Først gik hunden amok, dernæst virkede jeg halvt sindsforvirret med snak om en skildpadde mon ikke både hunden og jeg trængte til at hvile lidt. Da de andre kom til, fik tonen virkelig en helt anden lyd. Hunden fik ros og klap, og jeg masser af undskyldninger. Der blev lynhurtigt fremskaffet en kasse foret med halm til opbevaring af dyret. Snart bredte rygtet sig, folk strømmede til 131

4 for at se det sjældne fund, skildpadden var et meget sjældent kæledyr dengang. Fundet blev meldt til politiet og fremlyst i avisen, men ingen meldte sig som ejermand. Flere skildpadder blev fundet i sommerens løb, stadig ingen ejermand efter gentaget fremlysning. Til sidst meddelte politiet os, at skildpadderne var vores private ejendom. En spøgefuld nabo foreslog at oprette en skildpaddefarm sammen med alle de andre dyr. Jeg steg betragtelig i agtelse hos mine kammerater. At være i besiddelse af sådanne sjældne og eksotiske dyr, det vakte virkelig beundring. Til sidst blev alle de fundne dyr solgt til tropehandler Stenstrup på Sofievej, ingen vidste jo, hvordan en skildpadde virkelig skulle passes og opbevares til vinter. Pengene delte min bror og jeg, virkeligt et kærkomment supplement til de slatne lommepenge. Hvordan og hvorledes dyrene var kommet til stede, blev aldrig nogensinde opklaret. Da efteråret satte ind, blev kålen høstet. Meget forsigtigt blev høsten taget op og kørt ind til opbevaring, måtte endelig ikke stødes, da det kunne give rådne pletter. I flere dage gik hele familien og puslede om årets kålhøst, som var det et spædbarn. Min far prøvede nu at sælge hele partiet på én gang havde vel forventet at kunne få lidt fortjeneste. Flere frugtgrosserere blev kontaktet, ingen ville give mere end trefem øre pr. kilo. De skulle jo også leve, En nabo og kollega, mælkehandler Larsen, er på besøg. Han drev i sin pensionsalder en mindre minkfarm i området. Der studeres kattekillinger, katten var et meget vigtigt dyr på minkfarmene. Den udryddede effektivt mus og rotter. De to børn i front er jeg og min tre år ældre bror Svend Åge. 132

5 Der var gyldne tider i pelsdyrbranchen. En næsten ny Opel Rekord varevogn på papegøjeplader (sort-gule plader) er anskaffet. Ikke så ofte kunne familien forlade de mange dyr længere tid ad gangen. Her går søndagsturen til Eshøj Strand øst for Thisted. Personerne er fra venstre: Jeg selv, min bror og Svend Blak. som de alle sagde. Min far var komplet rasende over den slags skambud og besluttede at bruge kålen til svinefoder og til eget forbrug. Kål og svinefoder var jo dyrt nok, når det skulle købes, så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk. Om så nogen frugtgrosserer sultede ihjel den vinter, fordi handlen ikke blev indgået, husker jeg ikke. Men en ting var helt sikker, vi manglede bestemt ikke vitaminer den vinter doktorbesøg og alle kunstige vitamintilsætninger var næsten overflødige. Alle grise, der havde mæsket sig i den næringsrige kål, blev bedømt som 1. klasse på slagteriet, så helt forgæves havde kålhøsten ikke været. Jeg tror egentligt, at jeg pådrog mig psykiske mén ved det fejlslagne gartneri-projekt tog varig skade på sjæl og legeme. Alle former for havearbejde og kålretter har jeg undgået lige siden. Efter nogle års pelsdyravl indtrådte katastrofen virkelig. Min far blev meget syg. I en måned var han sengeliggende med mellemøre- og lungebetændelse. Penicillin blev udleveret, men havde begrænset virkning. Min mor og vi to børn måtte virkelig slide i det for at passe dyrene. Ingen forstod hvorfor hans tilstand forværredes væsentlig, når vi vendte hjem fra minkfarmen. Ordet allergi var ikke kendt, og antihistaminer slet ikke opfundet. Kunne det da være nerverne, det var galt med lægen kunne intet sige med sikkerhed. Min far kom sig, men nyt stødte til. De uundgåelige bid fra pelsdyrene udløste de voldsomste reaktioner, negle faldt af fingre, skindet hang i laser på armene. Flere lægeeksperter blev kontaktet, alt blev prøvet, men intet syntes at kunne hjælpe. Efter mange undersøgelser blev det dog konstateret, at han var overfølsom over for 133

6 pelsdyrene, når minkhvalpene skiftede pels om sommeren samt overfølsom over for bid og rifter fra pelsdyrene. Ingen medicin fandtes på markedet, der med sikkerhed kunne hjælpe. Gode råd var dyre. Skulle pelsdyrproduktionen fortsætte, skulle det være med fremmed arbejdskraft. Min mor og vi to drenge kunne ikke overkomme at passe dyrene året rundt. Langsomt blev de forskellige dyrearter solgt fra. Den tunge beslutning blev truffet. Minkfarmen blev averteret til salg i landets førende dagblade, men kun til seriøse og kapitalstærke købere. Min fars søster, Dagmar, fra København, er på besøg. Hun nød virkelig at pusle om de mange dyr på minkfarmen. Det mindede nok om hendes barndomstid ved landbruget i Skovsted. Der kom et hav af henvendelser, der var jo virkelig tale om en økonomisk guldklump. Et af de mest seriøse tilbud kom fra plantøren i Thingskoven og landbetjenten i Fjerritslev, der havde planer om kompagniskab inden for pelsdyrbranchen. Plantørens navn husker jeg desværre ikke, men landbetjenten i daglig tale kaldet»røde Villy«efter hans hårfarve vakte virkelig min interesse. Han var efterhånden blevet landskendt for den betydelige nidkærhed, hvor han røgtede sit embede. Selv mindre forseelser kunne give anledning til påtaler og bøder. Var der optræk til uro eller ballade, var»røde Villy s«tilsynekomst på arenaen i reglen tilstrækkeligt til, at der blev ro i lejren. Rygterne ville vide, at der måske også i ny og næ kunne vanke en øretæve. Virkelig en betjent, folk havde respekt for. Rigtig mange historier gik der om ham sande som usande. De vordende kompagnoner ønskede at besigtige minkfarmen. Da dagen oprandt, var jeg skræmt fra vid og sans. Hvad kunne den skrappe betjent dog ikke finde på. Hvor blev jeg dog overrasket ved mødet med ham. Han har nok kunnet mærke min angst for ham som den menneskekender han var. Efter at alle havde hilst høfligt på hinanden, gav han mig en femkrone-seddel og bad mig købe slik hos købmanden på Tingstrupvej for den. Blot skulle jeg love at dele med ham, for lige netop i dag var han meget slikken og trængte til søde sager. Stolt gik jeg hen til købmanden og hentede en kæmpepose med godter. Da jeg kom tilbage, var stemningen på højdepunktet. Plantøren,»Røde Villy«og min far havde virkelig fundet sammen. De snakkede, grinede og udvekslede erfaringer.»røde Villy«viste stor interesse for slikposen, ærbødigt bød jeg ham smage. Han næsten flåede posen ud af hånden på mig og tog et stykke slik. Øjeblikkelig faldt han næsten livløs om, lå på jorden rallende, gispende og med himmelvendte øjne. Da han havde fået luften igen og var 134

7 kommet på benene, meddelte han mig, at hvis jeg nogensinde kom til Fjerritslev, måtte jeg love at opføre mig ordentlig. En dreng der tålte så stærk slik, måtte være Jordens stærkeste, og mig turde han bestemt ikke anholde. Og for øvrigt slikposens indhold var min egen han skulle bestemt ikke nyde mere. Jo, han var virkelig som rygtet også sagde i privatlivet jordens rareste mand. Handlen var kommet i gang, der var opstået lidt uenighed om prisen. Det var helt tydeligt, at køberne ville købe minkfarmen og min far også sælge. Blot skulle der, på bedste jyske vis, pruttes om prisen. Stemningen var virkelig munter, så plantøren foreslog spøgefuldt, at»røde Villy«og min far kunne vende arm om det beløb, de var uenige om. Et tomt minkbur blev vendt på hovedet. De to kæmpestore, stærke mænd, hver på sin måde, skulle nu udkæmpe den ædle værtshussport. Som to sumibrydere mødtes de ved minkburet, så hinanden lige i øjnene, og kampen gik i gang. Meget hurtigt begyndte landbetjentens arm at sitre og ryste, ansigtskuløren blev mere og mere lig med hårfarven. Og bang klask!»røde Villy«s arm var lagt ned som en knækket pilekvist i vestenstormen. Et ord var et ord, og en mand en mand. Køberne måtte respektere sælgers forlangende minkfarmen var solgt til højeste pris. Lejemålet på grunden kunne nu opsiges, og meget snart begyndte de to kompagnoner at nedbryde og fjerne minkfarmen. Desværre fjernede de ikke alle skure og minkhaller. Et taxi-flyvefirma annoncerede rundflyvning over Thisted by. Som tak fra mine forældres side for vi to børns indsats i sygdomsperioderne forærede de os en flyvetur, der foregik fra en mark på gården»kronborg«nord for Thisted. Om der dengang allerede var tyrestation, husker jeg ikke. Sikke dog en oplevelse at få sin luftdåb og se Thisted fra luften, det var virkelig en sensation først i 60 erne. En ny næringsvej måtte til i mine forældres tilværelse.»søstrene Jensens Café«, på hjørnet af Østergade og Nygade, blev opkøbt og ombygget til cafeteria med udskænkning af kaffe og små lune retter, spilleautomater og musikboks, som var noget helt nyt i Thisted dengang. Vi havde alle virkelig store forventninger til den nye branche. Alle havde vel regnet med lidt let tjente penge. Slut med hårdt arbejde, alt foregik kontant, og spilleautomaterne var der ikke meget arbejde ved. Men desværre, restaurationsbranchen var bestemt ikke noget for mine forældre. Meget hurtigt blev det nyåbnede cafeteria solgt. Desværre begyndte en krise inden for pelsdyravlen at bide sig fast, og udviklede sig til den værste og længste vel i mands minde. Hvor det kunne lade sig gøre, nedlagde minkavlerne blot produktionen. Meget værre var det, hvor der var en nystartet farm med gæld. Rigtig mange blev erklæret konkurs med store sociale tragedier til følge. Mine forældre havde virkelig ondt af»røde Villy«og plantøren. De talte tit om det, men sådan var spillets regler nu engang. Men de var vel også glade for at have afhændet minkfarmen lige i det psykologisk rette øjeblik, hvor priserne var tårnhøje. Jo,»den enes brød, den andens død«måtte også gælde her. 135

8 Som tiden gik, blev ejeren af grunden, hvor minkfarmen havde stået, mere og mere utålmodig. Han stod for at skulle udstykke jorden til byggegrunde og forlangte naturligvis bygningerne fjernet. Min far påstod, det var køberne, der måtte fjerne dem, da de havde købt hele minkfarmen. Køberne var naturligvis ikke interesseret i at få hverken udgifter eller ulejlighed med at fjerne de sidste rekvisitter på grund af krisen i branchen. Var vel lidt knotne og havde bestemt ingen planer om udvidelse af minkfarmen, der nu var en ren og skær underskudsforretning. Efter lang tids juridisk tovtrækkeri fik sagen pludselig en helt anden drejning. Pludselig en søndag formiddag ringede det på døren i hjemmet på Hundborgvej. En virkelig skamfuld mand kom ind i køkkenet. Stod og så ned i gulvet, drejede kasketten nervøst i hænderne, kunne næsten ikke få ordene lagt i sin mund. Langt om længe kom han da i gang. Hans børn og nogle kammerater havde indrettet en halmhule i de nedlagte træskure og haft et stearinlys tændt. Pludselig en forårsdag med frisk vind var det gået galt der var udbrudt brand. Heldigvis/desværre var vindretningen således, at hele etablissementet var overtændt på få minutter. Brandvæsenet havde der ikke været tid til at tilkalde, rub og stub var nedbrændt på kort tid. Heldigvis var ingen børn kommet til skade ved branden. Manden var virkelig tynget af situationen. På bedste ærlig vis tilbød han erstatning for de nedbrændte bygninger, hvilket mine forældre naturligvis afslog. De havde jo allerede fået en god betaling for det hele. Den betuttede mand begyndte nu at tø lidt op. Han havde frygtet at skulle udrede en stor erstatning og forlod mine forældre meget lettet. Vi grinede alle af historien lang tid efter. Mon det hele var så uskyldigt som påstået? Der havde vel ikke været røget i smug i halmhulen? Nu var der virkelig sat et effektivt punktum i striden om de henstående og forladte bygninger. Børnene havde gjort alle en tjeneste. Nu kunne der da komme gang i udstykningen til byggegrunde. Først i 70 erne købte min bror grunden, hvor minkfarmen havde stået. Ved giftermålet opførte han og hustruen Australiavænget 30, hvor deres eneste barn blev født. Villaen blev senere solgt, da de flyttede til Århus. Her i julen 2001 var jeg en tur på Australiavænget. Ak ja, minderne er mange og gode. De senere års opsving i økonomien præger virkelig det mondæne villakvarter. Ved hvert hus står der en-to nye biler i garagen. Villaerne er i millionklassen og virkelig velholdte. Tiden er gået, mange ting er sket, siden der blev drevet minkfarm i området. Langsomt kører jeg derfra ad den stejle bakke. Trækker lidt på smilebåndet, nåja, de bevingede ord»en million i den ene hånd eller revolveren i den anden«var slet ikke så dumme endda og gælder nok også den dag i dag. 136

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Reach Out to Horses kurser 2013:

Reach Out to Horses kurser 2013: Reiki Healing Level I og II samt Reiki for Horses var en stor succes. Alle deltagere havde nogle fantastiske dage og knyttede mange venskabelige bånd. I år havde vi for første gang i Danmark arrangeret

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere