Muslinger som mærkevare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muslinger som mærkevare"

Transkript

1 Nyviden Syddansk Universitet April 2008 nr. 4 Muslinger som mærkevare side 4 Læs også : Vil kende udkantsunge Nu kan de finde den rigtige bus Panikangst er måske arvelig Tyskland er trendy Det store sprogtjek

2 NYVIDEN April 2008 nr. 4 REKTORS HJØRNE REKTORS HJØRNE Køb Omo gå på Uni Der er nok af tilbud at vælge mellem i supermarkedernes farvestrålende annoncer. En stor pakke OMO Color til 99,95 den snupper vi. Men hvad når de unge skal vælge universitet går de så også kun efter et fristende og farvestrålende tilbud? Spørger man landets andre universiteter, må svaret være ja, for de har de seneste år optrappet deres markedsføring over for unge med kampagner, som nu også finder sted langt primært betaler vores drift. Vil de mon gerne betale for gratis bustransport, jellybeans og bannerreklamer, eller ser de hellere, at vi bruger pengene på uddannelse og forskning? Syddansk Universitet har indtil videre valgt ikke at deltage i de landsdækkende reklamekampagner. I stedet koncentrerer vi os om omtale gennem vores forskere, blandt andet via bladet Ny Viden, en kraftig opgradering af vores website, styrket fra universiteternes naturlige opland. Et universitet har således sendt breve ud til konfirmander om, hvilket universitet de bør vælge, når den tid kommer. Samme universitet deler jellybeans ud på gågaden i Odense og inviterer alle unge fra Jylland og Fyn på besøg med gratis bustransport naturligvis. Andre universiteter hopper Når de unge skal vælge universitet går de så også kun efter et fristende og farvestrålende tilbud? international markedsføring af universitetet samt brobygning mellem universitet og lokale gymnasier i uge 43 og indtil videre har dette valg ingenlunde haft negative effekter på vores tilgang af nye studerende. Derfor viger vi tilbage for disse landsdækkende kampagner. Men jeg er selvfølgelig med på kampagne-vognen: Et markedsfører sig nu under navnet Danmarks Universitet, et andet har forsynet busserne i Odense og andre større provinsbyer med banner-reklamer. Spørger man mig, om det er vejen til de unges gunst, er svaret nej, eller rettere, så er det min forhåbning, at de unge ikke lader sig lokke af disse reklamefiduser, som i mine øjne er eskaleret, så det virker både skingert og er med til at give universiteterne et utroværdigt skær. Jeg tænker også her på bl.a. skatteyderne, som først og fremmest interesseret i at styrke det universitet, jeg er rektor for, og sikre, at det har et positivt image. Hvis denne tendens til landsdækkende, omfattende mediekampagner for enkelte universiteter fortsat vokser i styrke, så må SDU nødtvunget også overveje sin situation. Men hånden på hjertet, var det så ikke bedre, om de danske universiteter markedsførte sig i fællesskab over for vordende studerende? Af Jens Oddershede, 2

3 nr. 4 april 2008 NYVIDEN Indhold Muslinger er en ny delikatesse side 4 Panikangst er måske arvelig side 8 Vil kende udkantsunge side 10 Nu kan de finde den rigtige bus side 12 Tyskland er trendy side 14 Det store sprogtjek side 20 Unge og uddannelse Hvorfor er der færre studenter i Tønder og Nyborg end i andre dele af Syddanmark? Det spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt om unge i udkantsområder besvare Side 10 Blinde i trafikken Opfindelse hjælper dem Panikangst Måske er den arvelig Det store sprogtjek Smæk til de kendte Trendy nabo Danskerne er fascineret af side 12 side 8 side 20 Tyskland side 14 Nyviden udgives af Syddansk Universitet. Bladet udkommer med 12 numre årligt. Abonnement (gratis): Bestilles/afbestilles på Bladet kan med kildeangivelse frit citeres. Redaktion: Presse og formidling, Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M, tlf , fax , Dan Hansen (journalist, ansvh.), tlf , Kent Kristensen (journalist), tlf , Bente Dalgaard (journalist), tlf , Martin Vikkelsø (layout og web), tlf , Forsidefoto: Polfoto. Tryk: one2one A/S. Oplag: Annoncer: DG Media as, tlf , fax , Ny deadline: Nr. 5, 2008: 15. april kl. 12. Udkommer: 2. maj ISSN

4 NYVIDEN April 2008 nr. 4 Scanpix Muslinger en ny delikatesse Syddansk Universitet i spidsen for stor satsning på ny miljørigtig produktion af muslinger. Måske skal blåmuslinger gro på liner i Storebælt Om nogle år kan friske Storebæltsmuslinger blive den lækkerbisken, vi sætter på bordet fredag aften. Det er en af visionerne bag et stort udviklingsprojekt, som vil undersøge, om det er realistisk at skabe en miljørigtig og rentabel muslingeproduktion i farvandet mellem Fyn og Sjælland. Forventningerne er, at der inden 2020 opnås en årlig høst på mellem og ton muslinger. Projektet MarBioShell styres af lektor, dr.scient. Hans Ulrik Riisgård, som er daglig leder af Marinbiologisk Forskningscenter på Syddansk Universitet, og det støttes af Det Strategiske Forskningsråd for fødevarer og sundhed med 12,4 millioner kroner i årene Danske blåmuslinger produceres i dag i fjorde og især i Limfjorden. Men de lavvandede fjorde med dårligt vandskifte er overgødskede og lider af iltmangel og overfiskeri. En femtedel af Limfjordens bund dør af iltmangel hver sensommer, og en udbygning af fiskeriet her er problematisk, fordi affaldsstoffer fra muslingerne ophobes på bunden. Der er behov for nytænkning og omlægning af muslingefiskeriet til off-shore stordrift af linemuslinger. Mange fagfolk vurderer, at Storebælt er det sted i Danmark, der er bedst egnet, fordi der er gode strømforhold og rigeligt med føde i form af mikroskopiske planktonalger. I Storebælt kan blåmuslinger vokse til høststørrelse på fem centimeter i løbet af ni måneder. En af udfordringerne er at udvikle metoder og udstyr, som kan klare hårdt vejr, strøm og vind, så vi skal blandt andet udvikle ny teknologi, siger Hans Ulrik Riisgård. Tovene, som holder linerne med muslinger, skal sandsynligvis spændes ud mellem bøjer, som man gør ved lineproduktion af muslinger i Sverige, Norge, Portugal og Canada. Det er også den måde, Sydfyns Linemuslinger arbejder på. Men der arbejdes også med udvikling og afprøvning af nye, alternative metoder. Hvor 4

5 PLANTEFABRIK SLANKECHOKOLADE KÆNGURUPRUT Bring Your Ideas to LIFE kom til åbent hus 25/4 OPLEV 17 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR LIFE SCIENCES: DYR, ETIK OG VELFÆRD KLIMA, ENERGI OG MILJØ FØDEVARER OG SUNDHED PLANTER OG NATURRESSOURCER POLITIK, ØKONOMI OG ULANDE SKOV-, LAND- OG BYUDVIKLING BIOTEKNOLOGI SMS: KONTAKT LIFE OG DIN TIL 1231 ELLER LÆS MERE PÅ DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET

6 NYVIDEN April 2008 nr. 4 fakta Én blåmusling kan blive til flere millioner Én blåmusling kan blive til flere millioner. Den gyder om foråret, når vandtemperaturen er nået op på 12 grader. De små larver svømmer rundt i vandet i nogle uger, inden de slår sig ned på fast materiale. Hvor hurtigt de vokser, afhænger af strømforhold og af hvor mange planktonalger, der er i vandet. En blåmusling med en skallængde på 5 cm filtrerer omkring 5 liter vand i timen. På 1 meter line kan der sidde 500 muslinger, som tilsammen filtrerer liter vand i døgnet. For at opnå optimal vækst skal muslingeanlæg med mange og lange tætsiddende liner placeres i områder med stort vandskifte. En høst på 1000 ton blåmuslinger svarer til at fjerne 10 ton kvælstof fra det marine miljø. 6 Scanpix

7 nr. 4 april 2008 NYVIDEN store anlæggene skal være, vil de kommende års undersøgelser Havets renseanlæg vise. Andre deltagere i projektet er interesserede i muslingeproduktion, Men stordrift er nødvendig, hvis produktionen skal kunne hænge fordi muslinger kan rense vandet ved havbrug. Det er f.eks. Musholm Lax, som har et stort ørredbrug i bugten ved Kalundborg. sammen økonomisk, da den kræver meget personale. Tovene skal hænges ud om foråret, de små muslinger skal tyndes ud, sorteres Muslinger kan også bruges til at fremme miljøneutral havbrugsproduktion, fordi de hiver fosfor og kvælstof ud af vandet. og samles i en slags netstrømper. Muslingerne lever af mikroskopiske planktonalger, der udgør havets Det princip udnytter man ved Lysekil i græsgange, og skal ikke fodres. Men Sverige, hvor de dyrker muslinger i store de skal tilses, mens de vokser, så man for eksempel kan fjerne søstjerner, der vil æde muslingerne. Og der skal jævnligt tages vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er i orden. En mærkevare Viden og erhverv skal bringes sammen og støtte hinanden for at skabe vækst i muslingeproduktionen. Den del af opgaven bidrager Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) og Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME), Syddansk Universitet i Esbjerg, med at løse. Når vi ser på fødevarer, har det en betydning, at der er et samlet fokus. En samlet indsats fra viden, erhverv, et teknologisk støttesystem, måske en specialiseret uddannelse og eventuelt en form for offentlig opbakning, som vi f.eks. ser det med en stærk møbelindustri i Vestjylland, siger Flemming Just, professor og institutleder for IFUL, der også skal arbejde med løsninger i forhold til afsætning af skaldyrene. I dag ligger muslinger i den lavere del af værdiskalaen. De koges og går til konserves og som topping på pizza. En del sælges dog også til konsum, især til Belgien. Vi vil se på mulighederne for i højere grad at gøre opmærksom på muslinger som en delikat spise, og vi vil søge at få turistsektoren og hele gastronomisiden med, siger Flemming Just. Han ser en fremtid i at gøre friske muslinger til en attraktiv spise i stil med østers. At gøre dem interessante over for førende restauranter på det københavnske marked og lokalt, over for gastronomiske meningsdannere og supermarkedskæder. Som mærkevare kan muslinger komme højere op i værdikæden, og forbrugerne vil være villige til at betale en højere pris. Afsætningen skal hjælpes på vej af storytelling og branding. Flemming Just forventer ikke, at der vil opstå en hel masse nye arbejdspladser. Men en muslingeproduktion kan give et ekstra ben at stå på for eksisterende virksomheder og forarbejdningsvirksomheder. I dag ligger muslinger i den lavere del af værdiskalaen. De koges og går til konserves og som topping på pizza. Flemming Just, professor og institutleder mængder i stedet for at udbygge renseanlægget. Så kan muslingerne nøjes med at vokse til de er 2-3 centimeter, måske høstes med en stor maskine, og når skallerne er skilt fra, kan de bruges til fiskeog hønsefoder, siger Hans Ulrik Riisgård. Han er glad for, at han i projektet kan omsætte 25 års grundforskning i bioenergetik. For eksempel viden om hvor meget vand en musling filtrerer i timen, og hvordan den vokser. Det kan bruges til at beregne, hvordan muslingeanlæggene skal dimensioneres. For første gang skal han arbejde tæt sammen med folk fra erhvervslivet, mens andre parter er hydraulikere og modellører, ligesom der bliver plads til unge forskere i projektet. Af Lis Agerbæk Jørgensen, fakta MarBioShell MarBioShell foregår som et integreret samarbejde mellem to ledende forskningsgrupper ved Syddansk Universitet (Marinbiologisk Forskningscenter, Kerteminde, og to samfundsvidenskabelige institutter i Esbjerg) og Københavns Universitet (Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør). Desuden deltager Danmarks Tekniske Universitet, Ålborg Universitet og Dansk Hydraulisk Institut. De samarbejder med en række danske virksomheder bl.a. Musholm Lax, Sydfyns Linemuslinger og Wittrup Seafood. MarBioShell skal fremme tværfaglig og tværinstituti onel forskning. Blandt andet ved at producere plankton alger og lave vækstforsøg med muslinger i laboratoriet og ved at studere forekomsten af giftige planktonalger, som hyppigt lukker for muslingefiskeriet. Læs mere på 7

8 NYVIDEN April 2008 nr. 4 Panikangst er måske arvelig Forskere fra Syddansk Universitet skal undersøge, om der er sammenhæng mellem panikangst og bestemte gener i kroppen. Håbet er at kunne finde et middel, som kan hjælpe dem, der lider af alvorlige angstanfald Ny undersøgelse tyder på, at folk med panikangst har en genvariant, som raske ikke har. Hidtil har man behandlet lidelsen med psykoterapi og antidepressiv medicin. Men skulle det vise sig, at panikangst som op mod hver tyvende dansker rammes af i løbet af livet er arveligt betinget, vil det give helt nye muligheder for at målrette behandlingen. Professor Torben A. Kruse fra Klinisk Institut på Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital har stået i spidsen for et team inden for genforskning og psykiatri, der i over ti år har undersøgt færinger for arvelige psykiatriske sygdomme. Her opdagede han og hans samarbejdspartnere, at 8

9 nr. 4 april 2008 NYVIDEN Foto: Polfoto. 13 færinger, som lider af panikangst, har et genområde til fælles, som kan påvirke deres tilstand. Gener som er anderledes end dem, raske færinger har. Nu har Lundbeckfonden bevilget kroner til et nyt forskningsprojekt, der skal efterprøve forskningen på en langt større Selvom vi har lært mere om, hvordan det hænger sammen, er det ikke sikkert, at det er så let at komme til at påvirke genet. Men dyreforsøg viser, at det ikke er umuligt. Det, at det sidder på overfladen af cellen, gør, at det måske er lettere at lave et antistof imod det, siger han. gruppe. Vi kender ganske små brikker, men hvem der får det, hvorfor, og hvordan vi behandler effektivt, det mangler vi i stor udstrækning at finde ud af. Meget tyder på, at generne spiller en vis rolle. Man kan være født med en ekstra sårbarhed, det ser vi i forbindelse med depression, autisme og skizofreni. Derfor kan panikangst måske også være medfødt. Vi tror, at folk bliver syge af lidt forskellige årsager. Hvis vi bliver klogere på de årsager, kan vi måske finde en behandling, som virker mere målrettet end i dag, siger Torben A. Kruse. Færinger en god gruppe Befolkningen på Færøerne er kræs for genforskerne, fordi øernes afsides beliggenhed gør, at befolkningen er mindre blandet end den danske. Tolv generationer tilbage er de 13 færinger i familie med hinanden, og de har derfor en mere ens arvemasse. Når det drejer sig om sygdomme, hvor årsagsforholdene er komplekse, er generne bag sikkert også komplekse. Og her er det en fordel at se på patienter fra en lille befolkning, for den er genetisk set mere Anfald i supermarkedet Angstanfaldene opstår tilsyneladende uden ydre provokation, og psykiaterne ved ikke, om panikangsten udløses af bestemte begivenheder, eller om den er Vi har resultater, som tyder på, at et gen, som ligger på kromosom 17, og et nabogen kan være medvirkende til, at man homogen og med færre risikogener end en mere blandet befolkning, siger Torben A. Kruse. Han tror, at det genetiske billede er lidt mere simpelt hos færinger med panikangst end hos danske patienter. Men tillært. Hvis den kommer, når man køber han kan ikke vide det, før han og kollegerne har undersøgt flere færinger med oplever panikangst. ind i Føtex, forbinder man panikangsten med den situation, og så udløses angsten måske også, næste gang man køber ind i supermarkedet. Vi har resultater, som tyder på, at et Torben A. Kruse, professor panikangst og også flere hundrede danskere. Kruse arbejder blandt andet sammen med færingerne ph.d. Hans Atli Dahl, Odense, og overlæge i psykiatri August gen, som ligger på kromosom 17, og et nabogen kan være medvirkende til, at man oplever panikangst. Det er en transportkanal i cellen, som ser ud til at være påvirket af syre-base-balancen. Måske kan vi påvirke denne kanal og dermed en af årsagerne til, at panikangst opstår, siger Torben A. Kruse. Vang, Thorshavn, nu København, og desuden professor Ole Mors, Psykiatrisk Hospital i Risskov. I den udvidede undersøgelse af danske patienter, som støttes af Lundbeckfonden, deltager også professorerne Tom Bolwig og David oldbye, Københavns Universitet. Af Lis Agerbæk Jørgensen, Undersøgelser af mus viser, at det gen, forskerne har kig på, kan have med tillært angst at gøre. Og det ser ud til, at man godt kan påvirke genet uden de store bivirkninger. Det får Torben A. Kruse til at tro, at der måske kan findes en behandling, som kan hjælpe patienter mod panikangst engang i fremtiden. 9

10 NYVIDEN April 2008 nr. 4 Vil kende udkantsunge Visse dele af landet fostrer færre studenter end andre områder. Forskere fra Syddansk Universitet vil finde ud af hvorfor Unge fra Langeland, Ærø, Tønderegnen og områder i Nyborg og Ingen manipulation Faaborg-Midtfyn kommuner har mindre sandsynlighed for at få Hypoteserne er mange, og går lige fra at ungdomsuddannelserne en studentereksamen end unge fra andre områder af Region Syddanmark. Det er problematisk, blandt andet fordi de afskærer sig akademiske forbilleder, fordi deres forældre i højere grad end er for akademiske, til at de unge i udkantsområderne mangler selv og det lokalsamfund, de tilhører, fra at udvikle sig i takt med forældre i byerne ikke er fokuserede på det almene gymnasiums videnssamfundet. muligheder. Hvis der ikke er præcedens for at uddanne sig eller Nu vil to forskere fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet finde frem til årsagerne. De er spilde endnu ti år på at gå i skole, kan det let påvirke de unges holdningen er, at man hurtigt skal ud og tjene penge frem for at taget på turné i regionens udkantsområder for at møde de unge, valg. Et andet problem kan være manglende uddannelsesmuligheder i nærområdet, eller at det simpelthen er for besværligt at det hele handler om. I gamle dage var det ikke så slemt, hvis man ikke fik en uddannelse. I dag sætter videnssamfundet Vi kan se, at der er ved at tegne sig et komme frem til uddannelsesstederne med offentlig transport. dagsordenen, og man bliver sat helt ud af skævt Danmark, der betyder, at udviklingen uden for de største byer kan gå spillet, hvis man ikke har noget at tilbyde. helt Vi vil finde ud af, hvorfor de unge handler, som de gør, og bruge den viden til at få brudt det kedelige mønster, forklarer lektor Steen Beck. Han er ungdomsforsker og skal sammen med gymnasielektor Aase Bitsch Ebbensgaard, der er gæsteforsker ved instituttet, stå for forskningsprojektet. I løbet af det næste års tid skal de tegne et billede af, hvordan unge tænker, hvad de drømmer Vi kan se, at der er ved at tegne sig et skævt Danmark, der betyder, at udviklingen uden for de største byer kan gå helt i stå. Aase Bitsch Ebbensgaard, forsker i stå. Derfor er det vigtigt, at man nu får lokaliseret de lommer rundt omkring i regionen, hvor det ikke står for godt til, og får taget fat om problemerne, siger Aase Bitsch Ebbensgaard. Resultaterne af undersøgelsen afventes med spænding af Undervisningsministeriet, EU s Regionalfond og Region Syddanmark, som støtter forskningen med tilsammen en million kroner. De anbefalinger om, og hvorfor en del af dem fravælger en gymnasial uddannelse. som forskerne kommer med på baggrund af undersøgelsen, skal Undervejs skal de interviewe en lang række unge fra de sidste bruges til at udvide tilbud og tilpasse undervisningen, så mange årgange i folkeskolen om deres fremtidsforestillinger om uddannelse samt en masse årige, der er i gang med eller har Vi skal på ingen måde levere gode råd til politikerne om, hvor- flere får lyst til at genoverveje deres uddannelsesmuligheder. fravalgt en uddannelse. dan man manipulerer de unge ind på en uddannelse, der ikke passer til dem, siger Steen Beck. Vi skal med en lidt fin formulering finde ud af, hvordan de unge konstruerer deres egen forestilling om, hvem de er blevet til, siger Omvendt handler det heller ikke om bare at give de unge det, Steen Beck. de tror, de vil have. Det hele skulle gerne ende med et mere fleksibelt uddannelsessystem, der er tilpasset den tid og virkelighed, det Derudover skal også studievejledere og rektorer fra skolerne være med til at finde forklaringer på de unges valg og fravalg. skal fungere i, siger han. 10

11 nr. 4 april 2008 NYVIDEN Unge fra udkantsområderne fravælger ofte en gymnasial uddannelse. SDU-forskere vil identificere de unge og kende årsagerne til deres valg. Foto: Polfoto. Kreativ tænkning Forskerne nævner HF Søfart i Marstal som et eksempel på en tidssvarende ungdomsuddannelse. Her har man udnyttet lokalsamfundets tradition og de unges interesser for søfart og kombineret den med en gymnasial uddannelse, der giver de unge viden og ikke mindst et fundament for videre uddannelse. Andre eksempler er sportsgymnasier, hvor de akademiske fag kombineres med de unges interesse for sport. Vores første samtaler med de unge i regionen viser, at efterskoler med meget sport på programmet er noget, mange unge går efter. Måske kunne man gøre eksempelvis en HF mere interessant, hvis der var mere idræt og sundhed på skemaet sammen med de mere boglige fag, siger Aase Bitsch Ebbensgaard og understreger, at forskningsprojektet ikke bare handler om at lokalisere problemer, men i lige så høj grad om at finde frem til de mange ressourcer, som de unge i udkantsområderne har. Allerede nu tegner der sig et billede af, at disse unge har mange styrker, som unge i byerne ikke har. Men vi skal sikre, at de bliver stimuleret og udviklet. De må for alt i verden ikke gå til spilde, for fremtiden har brug for både hjernekraft og skatteborgere, siger Steen Beck. Begge forskere har forventninger til, at deres forskning vil få betydning både uden for og inden for Syddansk Universitets mure. Den nye viden kan nemlig også udnyttes i den nye kandidatuddannelse i pædagogik, som SDU udbyder for første gang efter sommerferien. Af Dan Hansen, 11

12 NYVIDEN April 2008 nr. 4 Nu kan de finde den rigtige bus To ingeniører fra SDU har udviklet en lille sender, som skal hjælpe landets blinde i trafikken Du kender scenen fra busstationen: Til lyden af dieselmotorer styrter du rundt for at lede efter en bestemt afgang. Ofte holder de den blinde stiger på den rigtige bus, men konsulent Michael Jen- I første omgang skal det lille handy apparat bruges til at sikre, at store vogne kofanger ved kofanger, og du skal derfor hen foran sen fra Dansk Blindesamfund håber, at opfindelsen med tiden kan den enkelte bus for at identificere den. få betydning i flere andre sammenhænge. På et tidspunkt sætter hele flokken i gåsegang, og af praktiske Det kunne være i forbindelse med rejser i metroen eller med S- hensyn lader nogle chauffører passagererne stige ind et stykke fra busstoppet, byerne, siger han. tog. Eller ved at advare om opgravninger i så bussen ikke skal bryde ud af køen. Foreløbig har Katrine Schousbøll Leth og Forvirringen er herefter total, og i kamp med hunde, svingende indkøbsposer og andre forvirrede rejsende når du akkurat ombord. Men hvad nu, hvis du skulle have gjort det samme med bind med for øjnene? Hidtil har det været betingelserne for mange af landets synshandicappede og blinde, men det er to ingeniører fra Syddansk Universitet nu ved at lave om på. På forhånd havde vi en ambition om at udvikle noget, som kunne gøre en forskel i hverdagen. Mette Olsen, diplomingeniør i integreret design Mette Olsen dog målrettet deres opfindelse, så den kan benyttes til busser. Der er tale om en sender, som monteres i den enkelte bus, og den svagtseende får så en lille modtager, der kan identificere de forskellige busser fra hinanden, forklarer Katrine Schousbøll Leth. Mange af landets synshandicappede har nemlig mere end vanskeligt ved at finde rundt i busnumrene, når de rejser med den kollektive trafik. De to ingeniører, Katrine Schousbøll Leth og Mette Olsen, har Det er især vanskeligt, når der er flere busser, der benytter udviklet en lille sender, som skal hjælpe landets synshandicappede, samme stop. Så skal den svagtseende måske krydse en trafikeret når de færdes i trafikken. cykelsti for at komme hen og spørge buschaufføren, og ofte er der mange mennesker på vej ind og ud af bussen. I sådan en situation vil alle jo helst kunne klare sig selv, og det gælder også for de synshandicappede, påpeger Michael Jensen. fakta synshandicappede personer Ifølge Dansk Blindesamfund vurderer man, at der i Danmark er synshandicappede med en synsstyrke på under 33 procent. Ud af disse regner man med, at cirka halvdelen er helt nede på under 10 procent af det normale syn, og det er denne gruppe, der betegnes som blinde eller stærkt svagsynede. Ville gøre en forskel Katrine Schousbøll Leth og Mette Olsen begyndte allerede at arbejde på deres idé sidste sommer. Dengang skulle de i gang med deres afgangsprojekt på uddannelsen som diplomingeniører i integreret design ved Syddansk Universitet. På forhånd havde vi en ambition om at udvikle noget, som kunne gøre en forskel i hverdagen. Vi tænder ikke på at lave et 12

13 nr. 4 april 2008 NYVIDEN Foto: Scanpix. smart design til en telefon men foretrækker noget, der giver mere mening. Og så var det, at vi kom i kontakt med Dansk Blindesamfund, fortæller Mette Olsen. Undervejs i arbejdet har de to kvinder måttet overvinde en række forhindringer. Efter at de havde besluttet sig for at anvende radiosignaler i deres produkt, skulle de finde en løsning, der blandt andet lever op til tre følgende krav: Signalet skal have en rimelig rækkevidde, det skal være hurtigt, og det skal være meget pålideligt, siger de to kvinder og uddyber: Det skal kunne identificere den enkelte bus i tilpas god tid til, at den blinde kan nå hen til den. Og da der ofte kommer flere busser på én gang, skal signalet kunne skelne dem fra hinanden, selv om de holder side om side. Tidligere i år modtog Katrine Schousbøll Leth og Mette Olsen en innovationspris fra Syddanske Forskerparker. Ud over en symbolsk anerkendelse på 5000 kroner indeholder prisen ret til at trække på organisationens rådgivere, når de to ingeniører om en måneds tid regner med at være klar til at kunne sætte deres apparat i produktion. Jeg håber bestemt, at de kan finde en investor til at hjælpe dem i gang. Generelt findes der næsten kun skriftlig information til rejsende, fordi kommunerne undgår auditive løsninger, da andre borgere kan finde dem støjende. Derfor er der brug for et produkt som det, de to ingeniører fra Syddansk Universitet arbejder med, siger Michael Jensen fra Dansk Blindesamfund. Af Kent Kristensen, 13

14 NYVIDEN April 2008 nr. 4 Danskerne har fået øjnene op for Tyskland og ikke mindst kulturlivet i Berlin. Hans Clausen er kunstneren bag dette maleri af det store underholdningsteater Theater des Westens, som ligger i nærheden af Bahnhof Zoo i Berlin. Foto: Image2use. Tyskland er trendy Danskernes holdning til tyskere har forandret sig på få år. Og det er mere end et forbigående fænomen, mener to forskere fra tyskstudierne Det er rart at være populær hos naboen især når man ikke har været forvænt med imødekommenhed fra den kant. Men ud over at glæde sig over at naboen ikke længere lufter gamle fordomme om øl, pølser og Ordnung muss sein, så efterspørger ikke mindst tyske forskere i Danmark en forklaring på, hvorfor danskerne i de seneste år har ændret holdning til Tyskland. I dag er der en interesse og fascination af det tyske, som viser sig inden for kultur, politik og hverdagslivet. Man taler meget om, at Tyskland er blevet trendy, men flere mener, at der blot er tale om en overfladisk begejstring, hvor Tyskland i en periode kan opleves som spændende og eksotisk, indtil der dukker noget andet nyt op, siger adjunkt Moritz Schramm fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet. Selv er han og hans kolleger på tyskstudierne dog ikke i tvivl om, at der er flere og dybere forklaringer på holdningsændringen, og emnet afføder livlige interne diskussioner. For måske er det forbigående fænomener, at danskere dyrker sydtysk øltelt-stemning a la oktoberfest, drikker tysk vin og køber lejligheder i Berlin. Måske krydrer danske unge deres sprog med tyske udtryk som supergeil og wunderbar, fordi de vil distancere sig fra deres forældre, som strør om sig med engelske udtryk. Og måske er der en sandhed i, at modviljen mod tyskerne blegner, fordi det tynder gevaldigt ud i de generationer, som oplevede tyskernes besættelse under 2. Verdenskrig. Men meget tyder på, at der også er tale om en grundlæggende forskydning af det danske Tysklandsbillede, og derfor er der grund til at kikke videnskabeligt på det opbrud, vi ser i disse år, siger lektor Christian Benne, som også er tysk konsul på Fyn. 14

15 nr. 4 april 2008 NYVIDEN Den lille mod den store Både Christian Benne og Moritz Schramm peger på den danske selvforståelse som en nøgle til opbruddet. Tyskland har spillet en afgørende rolle for den danske identitet. I den videnskabelige litteratur om fremmedbilleders betydning er det almindelig kendt, at man afgrænser sig mod de andre i et forsøg på at bestemme, hvem man selv er, og Danmark er i den sammenhæng en lille nationalstat, som skal beskytte sig mod sin store nabo mod syd, siger Moritz Schramm, som forsker i det forandrede Tysklandsbillede. 15

16 NYVIDEN April 2008 nr. 4 Som tyskere i Danmark mærker vi helt klart, at vi ikke længere konfronteres med den gamle stereotype opfattelse af tyskerne. I stedet møder vi velvillig nysgerrighed. Moritz Schramm, adjunkt righed. Men så sent som i år 2000 altså 10 år efter den tyske genforening viste en undersøgelse, at stereotyperne stadig var til stede, siger Moritz Schramm. Men hvordan har den danske selvforståelse og dermed opfattelsen af de andre Der er tale om et historisk mindreværdskompleks, hvor danskerne i et par hundrede år har defineret sig i lyset af tyskerne ud fra devisen, at Tyskland og tyskerne var det modsatte af alt det, der var godt ved Danmark og danskerne. Krigen i 1864 og 2. verdenskrig har været med til at cementere denne holdning, som først er blødt op inden for de seneste 4-5 år. Som tyskere i Danmark mærker vi helt klart, at vi ikke længere konfronteres med den gamle stereotype opfattelse af tyskerne. I stedet møder vi velvillig nysgerkunnet forandre sig så markant i løbet af så få år? Nye fjender nye venner Moritz Schramm peger på to skelsættende begivenheder i Terrorangrebet i USA den 11. september og det politiske systemskifte, som kom med Anders Fogh Rasmussens valgsejr. De to begivenheder varslede et opbrud og en omdefinering af det at være dansk. Både venstrefløjen og den borgerlige fløj er inde i en proces, hvor de kikker sig om efter forbilleder og argumenter, som de kan bruge i den værdikamp, som nu finder sted i Danmark og begge lejre tildeler Tyskland en positiv rolle, siger Moritz Schramm. 11. september rokkede ved de gamle fjendebilleder. Men danskerne fik ikke blot nye fjender, de fik også nye venner, deriblandt Tyskland. For i den globale kamp mellem vestlig-kristen og arabiskmuslimsk kulturer er Danmark og Tyskland på samme hold. Især på den borgerlige fløj er afgrænsningen mod Tyskland blevet erstattet af en modsætning mellem Vesten og den Flere mener, at der er tale om en overfladisk begejstring, hvor Tyskland i en periode opleves som spændende og eksotisk. Men den holdning deler forskerne på Syddansk Universitet ikke. Foto: Polfoto. 16

17 nr. 4 april 2008 NYVIDEN arabiske verden. Højrefløjen i Danmark har således lagt mærke til, at tyske aviser trykte Muhammed-tegningerne og har samtidig fået øjnene op for, at Tyskland har en intellektuel konservativ elite, som man kan inspireres af, siger Moritz Schramm. Venstrefløjen har til gengæld bidt mærke i, at Tyskland ikke er med i krigen mod Irak, og efterspørger samtidig tyske erfaringer med højrepopulismen. De er flove over den danske udlændingepolitik og den skarpe retorik om indvandringen. De fremhæver Tyskland som et land, der har arbejdet meget med sin historie, og derfor er blevet en nærmest pacifistisk, ikke-nationalistisk stat med velfungerende multikulturelle miljøer. Det er et meget positivt, men også idylliseret Tysklandsbillede, de tegner, siger Moritz Schramm. Stærkt tyskmiljø De nye opfattelser af Tyskland kommer også til at påvirke tyskstudierne på universiteterne, vurderer Moritz Schramm og Christian Benne. Syddansk Universitet har således i de seneste par år udvidet medarbejderstaben for at skabe et stærkt forskningsmiljø. Det er en forskningsmæssig udfordring at kvalificere debatten om danskernes nye syn på Tyskland. Men den hastigt voksende interesse for tysk kultur og samfundsforhold betyder også, at der bliver større efterspørgsel efter sproglige kompetencer og viden om tysk kultur og samfundsforhold, siger Christian Benne. Af Bente Dalgaard, 17

18 Kom mere rundt Med et DSB WildCard er du ikke mere lænket end du ønsker! Du får nemlig en hardcore rabat på op til 50% på togbilletter i Danmark og på 25% til udlandet. Foretager du mere en blot én returrejse om året, så kan det betale sig at købe et DSB WildCard! Og så har vi ikke engang medregnet alle dine klubfordele! Du skal bare være mellem 16 og 26 år eller er over 25 og på SU. Bestil nu på stationen eller dsb.dk/wildcard.

19 sagt & skrevet Forbrug og værdier Forbrug og værdier smelter sammen. Selv i de mest private øjeblikke, hvor vi tror os afskåret fra omverdenens blikke, bringer vi naboerne og kollegaerne med i den måde, vi kigger på vores eget liv. Det er den grundlæggende sandhed om menneskets liv, at det må foregå i en dialog med omgivelserne. Vi kan kun opnå en selverkendelse ved hele tiden at sende signaler, tolke andres reaktion på dem og justere vores opførsel og livsstil herudfra. Jeppe Linnet, ph.d.-stipendiat på Institut for Marketing & Management, til Kristeligt Dagblad Styr på de kronisk syge Hvis vi ikke får styr på de mange kronisk syge, og de fortsætter med at ryge ud og ind af sygehusene, sander sundhedssystemet til. Udfordringen er blevet så stor, fordi befolkningen bliver ældre og ældre, og vi samtidig nu mærker regningen for en lang række livsstilssygdomme. Kjeld Møller Petersen, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, til Jyllands-Posten Talebans strategi Det, som Taliban helt sikkert forstår, er, at denne her krig ikke bliver afgjort i Afghanistan. Den bliver afgjort i de vestlige hovedstæder, og af den politiske vilje i Vesten til at fortsætte krigen. Derfor er det den politiske effekt, som et angreb kan have, Talibanerne går efter. Jens Ringsmose, post.doc. på Institut for Statskundskab, til Ritzau om brug af vejsidebomber og selvmordsbomber Sundhed på jobbet Sundhed er kommet på dagsordenen. Det er et gode at have sunde medarbejdere, fordi sygefraværet falder, og nu hvor der er mangel på arbejdskraft, ser virksomhederne en fordel i at kunne tilbyde en form for fryns. Det er en måde at markedsføre virksomheden på. Man kan sige, at der er tale om en win-win situation. For det er også et gode for medarbejderne at have det godt. Knud Juel, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, til Fyens Stiftstidende Smutvej over Nordpolen Hvis man kan sejle gennem Nordøstpassagen, vil sejlruten mellem Asien og Europa blive reduceret med 40 pct. Det vil betyde, at brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen vil blive markant mindre, og samtidig vil man kunne transportere varer mellem Europa og Asien langt hurtigere end i dag. Jacob Kronbak, lektor på Institut for Maritim Forskning og Innovation, til Børsen Fodbold som tro Før i tiden gik man i kirke om søndagen for at høre præstens formanende ord og få ro i sindet. På samme måde ved man, at når det er kampdag, så mødes man med de andre supportere og forsikrer hinanden om, at verden stadig står. Bo Kampmann Walther, lektor på Institut for Litteratur, Kultur og Medier, til Nyhedsavisen Reklamer i postkassen Smertegrænsen for hvor meget papir en almindelig dansk husstand orker at modtage, er ved at være nået. Der er jo næsten ikke plads i postkassen om lørdagen, når det vælter ind med reklamer. Det er blevet et irritationsmoment for mange og anledning til reelt merarbejde, når reklamerne skal bæres ned fra for eksempel lejligheder. Lars Pynt Andersen, lektor på Institut for Marketing og Management, til Fyens Stiftstidende Kvalitetsudvikling Der er simpelthen ikke nogen alvorlig uenighed mellem de ledende politiske kræfter om, hvad man skal gøre med velfærdsstaten. I den situation er kvalitet et herligt begreb, for ingen Den globale opvarmning får isen til at smelte i de arktiske egne, så det inden længe bliver muligt at sejle tværs over Nordpolen. Foto: Polfoto. kan være imod at få noget bedre for de samme penge, bare man ikke behøver at diskutere, om der er behov for en helt ny samfundsmodel. Peter Dahler-Larsen, professor på Institut for Statskundskab, til Danske Kommuner Kvalitetsreformen Den minder om et stykke absurd teater. Ret beset så forekommer det komisk, at man lancerer en afbureaukratiseringsplan, der indebærer mere måling, kontrol og sammenligning i den offentlige sektor. Michael Baggesen Klitgaard, lektor på Institut for Statskundskab, til Ugebrevet A4 Lovgivning halter bagud Man må erkende, at juraen har enormt svært ved at følge med, fordi det finansielle marked og dets produkter udvikler sig så enormt hurtigt. Det er blevet lettere at lukke hullerne, men det er en vanskelig proces, fordi bankerne bevæger sig så hurtigt. Så der er risiko for, at kunderne ikke får den beskyttelse, som reglerne ellers lagde op til. Nis Jul Clausen, professor på Juridisk Institut, til Børsen 19

20 G NYVIDEN April 2008 nr. 4 GodtDanskOmslag.TRYK 07/03/08 16:16 Side 1 PEDER SKYUM-NIELSEN PEDER SKYUM-NIELSEN Født Guldmedalje i nordiske sprog. Cand.mag. i dansk og retorik. Ph.d. i sprogoptimering. Dr.phil. for Fyndord 1-2, SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG / DR kaldt "Verdens sjoveste doktordisputats". Det store sprogtjek Professor ved Syddansk Universitet i dansk mediesprog. Ill.: Ivar Nørregaard-Jensen. Tv-værter, lærere og skuespillere har stor indflydelse på, hvordan andre mennesker taler. Men mange af dem er dårlige rollemodeller, siger forsker. Han opfordrer os alle til at løfte det danske sprog i fællesskab Det bliver stadig sværere at høre, hvad TV Avisens værter og skuespillerne i serier som Forbrydelsen og Anna Pihl har på hjerte. For når ordene skal over læberne, kommer de uden den saft, kraft og umage, som vores svære danske sprog kræver. Danskernes rollemodeller sjusker sig tit gennem alt for knudrede sætninger. De snakker for hurtigt, artikulerer for dårligt og æder endelser af ordene. Det mener sprogprofessor Peder Skyum-Nielsen fra Center for Journalistik på Syddansk Universitet. 20

Kræftoverlevere er lykkeligere

Kræftoverlevere er lykkeligere Nyviden Syddansk Universitet November 2007 nr. 11 Kræftoverlevere er lykkeligere side 12 Læs også : Den fri konkurrence Sport, skat og Spare-Petersen Fattig og syg eller rig og rask 1700 kilo kunstværk

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Mellem Bagenkop og Harboøre

Mellem Bagenkop og Harboøre Mellem Bagenkop og Harboøre elevfortællinger fra danske udkanter Steen Beck og Aase B. Ebbensgaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Gymnasiepædagogik Nr. 75. 2009

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

kend krops- politik din Red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald STENO MUSEET

kend krops- politik din Red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald STENO MUSEET kend din krops- politik Red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald STENO MUSEET kend din kropspolitik Forfatterne & Steno Museet 2011 Omslag og tilrettelægning Ulla Korgaard, Designeriet Tegninger Kamilla

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 4 KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 OM AT PÅVIRKE MED PENGE

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere