Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om biomasse og affald til forbrænding"

Transkript

1 til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1

2 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind Eltransmission

3 Københavns Energi i tal 1 mio. vandkunder ½ mio. afløbskunder ½ mio. varmekunder (98 % af fjernvarme i København er dækket af fjernvarme) ¼ mio. bygaskunder 20 fjernkølingskunder 750 medarbejdere Ca. 4 mia. kr. årlig omsætning Investerer årligt for en lille mia. i rør og ledninger 3

4 Københavns energis mål At sikre varmeproduktion til de lavest mulige varmepriser på kort og langt sigt samt bevare en høj forsyningssikkerhed for vores kunder KE s koncernstrategi: varmeprisen skal være gennemsigtig overfor vores kunder KEs varmepris skal udvikle sig relativt bedre end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK. KE være 60 % CO 2 -neutral i 2015 KE skal sikre en optimal varmeforsyning i Hovedstaden KE s klimastrategi CO 2 -neutralitet i

5 KE og varmeproducenterne Det samlede varmeforbrug i hovedstaden er ca. 33 PJ ~ ca. 25 % af det danske fjernvarmeforbrug. KE leverer ca. 55 % af hovedstadens fjernvarme To store kraftvarmeproducenter DONG energy og Vattenfall Tre varmeområder i Storkøbenhavn VEKS, CTR og KE Tre affaldsforbrændinger Amagerforbrænding, Vestforbrænding og KARA/NOVOREN Varmekapacitet på kraftvarme- og affaldsværker 27% 16% Dong Energy Vattenfall Affald 57% Varmelast.dk (CTR, VEKS og KE) står for den daglige optimering af el- og varmeproduktionen på kraftvarmeværkerne samarbejde med de store producenter samt Indpasning af varme fra affaldsforbrændingsanlæg. CTR, VEKS og KE har varmekøbsaftaler med de enkelte producenter. Varmekøbsaftalerne afregner den realiserede produktion. 5

6 Kraftvarme- og affaldsværker KARA VESTF AVV 2 AVV 1 HCV 7+8 SMV 7 AMV 3 AMV 1 AMF Naturgas Kul Biomasse Olie Affald 6

7 El og varme er forbundne kar Fra integrerede løsninger på el- og varmesiden før el-liberaliseringen til monopol på varmesiden overfor kommercielle kraftvarmeproducenter, el- og energimarkeder og forskellig regulering Kraftvarmeproducenter producerer el til det liberaliserede el-marked og varme til et reguleret varmemarked på samme tid fra samme anlæg Elmarkedet Produktion og salg af el er fuldt ud konkurrenceudsat i Norden på både engros- og slutkundemarkedet. Varmemarkedet Varmesiden er hvile i sig selv reguleret og indregner faktiske omkostninger i varmeprisen CO 2 -kvotemarkedet CO 2 -kvote marked i EU er i funktion prissætter værdi af kvoter Brændselsmarkeder Kul og oliemarkederne er globale Naturgasmarkedet er under udvikling (Dong energy har i dag dominerende stilling) Biomassemarkedet, under udvikling Rammer for affaldsforbrænding 7

8 Varmeomkostning (DKK/GJ) Varmeomkostninger forskellige teknologier (2015) Biomasse er i sig selv dyrere end fossile brændsler, men afgiftsfritagelse på biomasse til varmeproduktion plus tilskud til biomasse-el samt intet CO 2- kvoteforbrug gør biomasse på eksisterende kraftvarmeværker til det økonomisk bedste. 8

9 PJ/år Varmeplan Hovedstaden (september 2009) Varmeproduktion i grundscenariet Kul Olie Affald Naturgas Biomasse Geotermi

10 Mio. ton CO2/år Varmeplan Hovedstaden CO 2 emissioner i de 4 scenarier 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Grundscenarie Grundscenarie Besparelser og dec. Øget varmemarked VE, besp. og konv. Affald Kul Naturgas Olie Individuel opvarmning 2025 sammenlignet med pct. metoden

11 Ændrede rammer på vej 1. Liberalisering af affald (erhvervsaffald og husholdningsaffald), som betyder usikkerhed med hensyn til kommende investeringer i affaldsforbrænding 2. Mulig ændring af varmeforsyningsloven til at skabe nok incitament til omlægning til biomasse. (Regerings Energistrategi 2025 februar 2011: Fri forhandlingsret). Elproducenternes mulige adgang til at tjene penge på biomassekraftvarme skærper behovet for at sikre varmeforbrugernes varmepriser 3. Ændrede afgifter og afgiftsstruktur (Regerings Energistrategi 2025 februar 2011: indfasning af biomasseafgift frem mod 2020). Samlet set forringes biomasseøkonomi med ca. 5 kr./gj. 4. Nye CO 2 -kvoter til varme efter Klimamålsætningerne hos kommuner er forskellige, og villighed til at betale for de sidste dyre tiltag kan være varierende. 6. Plastik ud af affaldet i affaldsplanlægningen? 11

12 Tons i KBH Affaldsmængder Fremskrivning af affaldsmængder til forbrænding for Hovedstaden Hovedstaden (FRIDA august profil) Hovedstaden (FRIDA maj profil) VPH2 Historik Hovedstaden VPH1 12

13 Plastik til genbrug i husholdningsaffald Kilde: EU-kommissionen

14 Affaldsprognose i hovedstaden med og uden plastik TJ År Affaldsprognose Affaldsprognose uden plastik Fjernes plastik helt fra affaldet fjernes op til ca. 15 % af energi til varmeproduktionen I hovedstaden i dag. 14

15 Biomasseressourcer Enhed: PJ Anvendelse i dag Ressource efter 2030 Globalt EU Danmark

16 Hvorfor stiller KE krav om biomassens bæredygtighed? EU stiller i dag ikke bindende bæredygtighedskrav til fast biomasse, men har en række anbefalinger, og overlader det til nationalstaterne og aktørerne Presset på biomasseressourcerne øges de kommende år Der er biomasseressourcer nok, men bæredygtigheden varierer meget Biomassevarme i hovedstaden er hovedsageligt baseret på træpiller som importeres Halm er mere et lokalt brændsel, som i dag ikke nødvendiggør bæredygtighedskrav.

17 EU s vejledende anbefalinger for fast biobrændsel EUs væsentligste vejledende anbefalinger: Krav om oprindelsescertifikater Beskyttelse af bevaringsværdig natur Udvælgelse efter drivhusgas-regnskab KEs udmøntning heraf på kort sigt ved at stille krav til store varmeproducenter: Krav om oprindelsesdokumentation. Kun lande udenfor EU og Nordamerika udløser ekstra dokumentation Dokumentation for ansvarlig råvareproduktion hvis oprindelsen er Rusland, Afrika eller Sydamerika Tørring på træpillefabrik bør ikke være med fossilt brændsel En lempelse af kravene i forbindelse med spot-indkøb Kravene indarbejdes i KEs CSR-strategi KE anbefaler at EU stiller bindende krav til biomasses bæredygtighed, da det er en markedsramme

18 Planlægningsmæssige udfordringer på produktionssiden i København Omlægning til biomasse på eksisterende kraftvarmeværker Skrotning af kraftvarmeværker hurtigere end forventet (SMV7 og HCV7) i 2014 og 2015 manglende effekt inde i byen Mindre affaldsmængder usikker kapacitet og energi fremover Plastik ud af affaldet? mindre energi Geotermi, de næste anlæg? Nyt biomassefyret kraftvarmeværk? Store varmepumper og elpatroner? Store varmelagre? Hvor og hvornår skal der etableres ny grundlastkapacitet? 18

19 Affald og biomasse Biomasse og affald vigtig i fremtidens energiforsyning Affaldsmængder og genanvendelsesgrad er usikre Biomasseressourcer er ikke uendelige og bør udnyttes så effektivt som muligt Biomasse er et godt brændsel, som bør udnyttes på kraftvarmeværker med høje virkningsgrader/brændselseffektivitet Biomasse er endvidere velegnet til at lagre, hvilket er vigtigt i et energisystem med meget vind- og vandkraft. Affaldsforbrændingsanlæg er indrettede til at håndtere affaldets vanskelige fysiske form og kemiske sammensætning. Derfor er virkningsgraderne væsentligt lavere end i et kraftvarmeværk; også når der anvendes biomasse som brændsel. Ny kapacitet til biomasse bør etableres som højeffektiv kraftvarme. Såkaldt affaldsbiomasse kan medforbrændes i mindre omfang på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, såfremt der i mindre perioder mangler affald, men der bør ikke planlægges kapacitet efter dette. 19

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere