AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE"

Transkript

1 R ET GR I Y O G N H EH DO SV GE RD US PT PA ED NE N FREMTIDENS HOSPITAL SUCCES I FREMTIDEN AT GØRE NOGET BEDRE FOR FLERE MED MINDRE EN BØLGE AF GODE IDEER TIDENS TRENDS ER MED OS BÆRENDE PRINCIPPER - HVAD ER VI ENIGE OM AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE DETTE MAGASIN SKAL SES SOM ET OPLÆG TIL DIALOG TIL AT SAMLE TANKER OG IDEER OG NÅ TIL ENIGHED AFSLØRING: GRUNDANTAGELSER, VILKÅR OG PRINCIPPER FOR FREMTIDENS HOSPITAL Nullam arcu leo, facilisis ut 1

2 T R Y G H E D S G R U P P E N Fra fremtidsforskernes bord Fremtidens hospital - Så bliver det ikke mere kompliceret.. Men heldigvis har vi alt det, vi skal bruge Anne Skare Nielsen DE BÆRENDE PINCIPPER FOR DET GODE HOSPITAL Hvad er det vi vil have, og hvordan kommer vi derhen? Anne Skare Nielsen, Future Navigator En arkitekt fortale engang, at hvis man i dag rev Rigshospitalet ned, og byggede det op igen, så det passede til fremtiden, så ville pengene være tjent ind på 2 år. Forelagt for en overlæge, sagde han 2 år? Det vil højest tage 6 måneder!. Fra mere til bedre Spørger man fremtidsforskerne er vores holding, at man skal bygge efter devisen ikke mere men bedre - ikke mere hospital, men bedre hospital. Hellere småt og godt der viser vejen frem, end stort og flot der blot er mere af samme skuffe. En kommunaldirektør sagde engang til en ny medarbejder, der var ansat til at forny en vigtig afdeling: du skal bare vide, at gør du som vi plejer, så bliver du en fiasko. Spørger man unge mennesker om, hvad de ser som worst case er svaret interessant nok at vi fortsætter som vi gør nu. Mange mennesker har rigeligt at gøre bare med at få hverdagen til at hænge sammen, og har en fantastisk evne til at tilpasse sig. Men det er ikke optimalt og slider alt for meget. Set fra fremtidshelikopteren vil disse 5 ting under alle omstændigheder gøre en kæmpe forskel: * Mennesket skal i fokus. Ikke sygdomme, patienter eller systemer, men det enkelte, mangfoldige menneske. * Der skal skabes nye forretningsmodeller, der belønner systemet for at gøre det rigtige. I Kina belønner man f.eks. læger for at holde folk raske, hvilket nudger lægerne til at blive mere opsøgende, samarbejdende og vidensdelende. På fremtidens hospital bør man have en ny innovativ og attraktiv finansieringsmodel, der kan sætte positive spiraler i gang. * Der skal tænkes i helheder og skabes integrative systemer, altså teknologiske, strukturelle og humant orienterede arkitekturer - i byggeri, kommunikation, arbejdsdeling, videndeling, IT osv. Måske monitoreres vi i 2020 fra vugge til krukke, og får forebyggelse på abonnement, skræddersyet behandling og lovpligtig rehabilitering? Hvem ved? Der skal findes dygtige og professionelle samarbejdspartnerne som kan tænke i helheder og sammenhænge. * De store forandringer kommer ikke til at ske i en konsensussøgende demokratisk proces. Der er behov for mønsterbrydere, rebeller, græsrødder, nye perspektiver og provokationer udefra. Nutiden favoriserer status quo. I dag opleves det som fuldstændig omkostningsfrit at gøre som vi plejer. Problemet er bare, at vi sender regningen og problemerne videre til de kommende generationer. Som minimum bør vi tage de kampe, der hører vores tid til: kampen mod meningsløs bureakratisering f.eks. * Hverdagen skal indrettes i et eksperimenterede, fleksibelt og lærende miljø, der gør det muligt hele tiden at indbygge små forbedringer. Det skal være nemt at dele viden og forbedringer. Status bør følge professionalisme og ikke profession. Den gode nyhed er, at vi har alt det vi skal bruge. Når vi har fundet ud af, hvad vi vil, er resten bare hårdt arbejde. Der findes talrige eksempler på smarte og rentable løsninger i sundhedssektoren. Men fremtiden bliver også mere kompliceret og kræver nye former for partnerskab, samt evnen til at lytte højere. Fremtidens hospital kommer ikke af sig selv. Og det ligger på den anden side af et bjerg, det ikke er nemt at bestige. Udsigten deroppe fra er dog noget ganske særligt. Vil du med derop? Og hvad kan du se? Når vi ved hvad vi vil, er resten bare hårdt arbejde Hvis vi for en stund tillader os at træde ud af hverdagen og glemme hvad det er vi plejer at gøre, og alle de problemer vi sidder med i hverdagen, så tegner der sig i horisonten et billede af noget, der kunne være helt, helt fantastisk. Den store udfordring er, at der i dag ikke findes noget der er mere kompliceret at arbejde med end sundhedssektoren. Gode idéer, smarte løsninger og optimale rammer kan hurtigt drukne i politiske og økonomiske dilemmaer, teknologiske muligheder og den daglige drift. Men tidens trends er med jer - men I skal fortælle, hvad I vil have - for ellers får I det ikke. Der er brug for en eller anden form for simplicitet og optimal enighed. På første workshop blev der lavet et rigtig godt stykke arbejde af direktionerne i Nord. Vi kom nærmere på et antal bærende principper for Det Gode Hospital, dvs. de elementer, der som minimum skal være til stede, når hospitalet bliver bygget, og som der ikke må gåes på kompromis med. På de følgende sider samler vi op herpå, med det formål at give direktioner den bedst mulige hjælp til at skabe de bærende principper for fremtidens hospital - sammen. I 2020 tænkes der hele vejen rundt om mennesket 2

3 Udpluk fra workshop hos DR Direktionerne i Nord mødtes i DR, hvor vi hentede inspiration til en dialog om ledelse, organisering, principper, drømme, håb og ønsker for byggeriet Vi skal både i højden og bredden, rumme både det almindelige og det unikke Det systemteoretiske perspektiv er det rigtige Vi skal være et hospital for de mange og for de almindelige sygdomme Vi skal undgå indlæggelser - det er det dyreste for samfundet og det dårligste for borgeren Vi skal fremme fagligheden og bryde silotankegangen Den eksisterende organisering kan ikke levere den fremtidige ydelse Patienten skal behandles i flow - i glatte, smidige, accelererede patientforløb Vi skal hele tiden anvende de bedste og mest rentable teknologiske løsninger Frokoststuerne blev slået sammen men faggrupperne sidder stadig ved hver sit bord Vi skal finde alt det gode og alt det, der fungerer i dag og bygge videre på det Hjemmelavet nedløbsrør på operationsstue - det bliver bare aldrig moderne.. 3

4 Principper - Work in progress På workshoppen blev begreberne introducerede og arbejdet påbegyndt Principperne skal bruges til at prioritere udfra og dermed gøre det nemmere at skabe visionen. Det vigtige er at nå til en fælles fornemmelse. Principper og visioner er ikke meget værd, hvis ikke de kan deles. Ambition / Potentiale Værdighed Funktionelt Lærende miljø Rent Kvalitet Paskram Glæ de Sundhed Fleksibilitet Bærende principper Pindene i karret er de bærende principper. Der kan være mange eller få, og de kan have forskellig bredde. Sammen skaber de bærende principper rammerne for fremtidens hospital. De skal tydeliggøre hvad I vil have (og dermed også ikke have), samt hvad det er mest vigtigt for jer. Det vigtige er, at de bærende principper giver mening ift. hinanden og at I er enige - så optimalt som overhovedet muligt (den laveste fællesnævner er som regel nem nok). Principperne fra workshoppen kan ses på billedet herover. Til inspiration er fremtidsforskernes og styregruppens indsat til venstre. Principperne bruges til at prioritere ud fra og som afsæt til visionen. Kvalitet, velfærdspotentiale, succes, eller? Væsken i karret er jeres mål for kvalitet. Væsken i karret præciserer hvad der kan leveres indenfor de givne rammer. Vi skal gøre noget bedre for flere med mindre, og vi kan ikke gøre som vi plejer - men træerne vokser heller ikke ind i himlen. En succes kan f.eks. også være at skabe rammerne for en arbejdsplads, hvor der er meget høj trivsel hos personalet - på trods af at man arbejder i et meget udfordrende miljø. Eller bygge mindre, men til gengæld lykkes med at fylde karret. Hvad er væsken i karret for jer? Begrænsende faktor Den begrænsende faktor Hvis væsken i karret skal stå højt = hospitalet skal præstere sit fulde potentiale i hverdagen, skal alle principperne være lige høje og så høje som muligt (men de må gerne varierere i bredden ift. vigtighed). Hvis ét princip, står lavt bliver det en begrænsende faktor, dvs. hvis funktionaliteten er lav, nytter det ikke noget at tilsætte mere god adfærd. Det er en opgave for den daglige drift, når hospitalet står færdigt. 4

5 FUNKTIONALITET Alt skal primært fungere funktionalitet trumfer design, æstetik, det spektakulære, pris og eksisterende muligheder. Hvis ikke der eksisterer en løsning, der fungerer ift. visionens behov, må den opfindes. PASKRAM Kram er godt, paskram er bedre. Paskram er når kram passer med andet kram. Tiltag skal give mening ift. hinanden og ikke stråle alene. BÆREDYGTIGHED Hele vejen rundt. Hospitalet skal skabe mere energi end det forbruger både som byggeri i traditionel forstand, og for mennesker i organisk forstand GLÆDE Alle der besøger hospitalet skal være mere glade, når de forlader det, end da de kom. Styregruppens forslag til bærende principper SUNDHED Hvis ikke et tiltag understøtter sundhed, vil vi ikke have det. Vi venter gerne på, at den rette løsning findes. VÆRDIGHED Tidens trends skal vige for evigtgyldige behov om ro, respekt, ansvar og selvkontrol. FLEKSIBILITET RENT Vi ved, at fremtiden byder på masser af overraskelser, og det Alt skal være designet, så blinde mennesker er umuligt at ramme 100% rigtigt. Det skal være nemt at kunne foretage rengøringen skille sig af med det uddaterede og tilpasse os det nye og Nullam arcu leo, facilisis ut bedre. 5

6 TRANSFORMATIONSMODELLEN Verden ændrer sig - og vi ændrer os med. Her er nogle vigtige begreber. adgang tid virksomhed organisation profesionalisme tillid performance ejerskab kontrol leve med profession dø af planer mere Succes bedre tid patient produkt sygdom størst og først menneske aktivering attraktiv principper energi servicering sundhedsprojekt HVORNÅR ER HOSPITALET EN SUCCES? Vi kan ikke få det hele - men så skal vi i hvert fald have det, der giver mening. Pointen med modellen er, at vi ved at fokusere på den ydre ring også højner sandsynligheden for at få succes i den inderste. Men det omvendte vil ikke virke. Vi kan godt få noget mere ud af at gøre tingene bedre. Men vi kan ikke få noget bedre ud af at presse citronen mere 6

7 DE NÆSTE TI ÅR Fremtidsforskernes succeskriterier - og husk at nyde turen. For at være med til at forme fremtidens hospital; det er da en fantastisk rejse at være med på! 10. år Professionel 3. år Originalitet 5. år Bedre på den gode måe 1. år Mening, lyt højere, giv slip, fra mere til bedre HVORDAN SER DU DE NÆSTE TI ÅR? Hvilke mål eller succeskriterier giver det god mening at sætte sig? Fra En linedans fra idé til succes, 2011, Nyt Nordisk Forlag 7

8 LEKSIKON VILKÅR er megatrends vi ikke behøver bruge tid på at diskutere. Hvilke ting ved vi med rimelig sikkerhed? - Folk lever længere og pådrager sig flere livsstilsygdomme - Vi skal gøre noget bedre for flere med mindre - Teknologi (hard & soft) bliver en afgørende og hjælpende faktor - Evnen til at samarbejde på nye, meningsfulde måder bliver essentiel - Vi får brug for nye partnerskaber og forhandlingsstrukturer - Der er masser af ting, vi ikke kan forudsige, men skal forholde os til, når de kommer GRUNDANTAGELSER bør man i et forløb som dette gøre sig meget umage med at stille spørgsmålstegn ved. Når vi bliver irriterede er det ofte, fordi nogen træder på vores grundholdninger. Når man har problemer i hverdagen, er det ofte fordi ens grundantagelser er komme ud af trit med virkeligheden. Tænk på Kaj Holger i Krøniken. Hvis han bare én gang havde sat sig ned med sin fremtidsorienterede søn Erik, og havde skubbet alle sine fordomme og meninger til side og virkelig lyttet til ham, kunne det have gjort en kæmpe forskel for dem begge. DILEMMAER er gode til at sparke en berigende dialog i gang. Vi kan ikke få det hele, og det er lederes og politikeres opgave at prioritere. Et godt dilemma skal løfte horisonten og skabe konstruktive løsninger, så vi kan få det bedste fra begge verdener med minimale omkostninger: 1. Fokus: Sygdom eller menneske? 2. Ledelse: Styring eller orkestrering? 3. Samarbejde: Faggruppe eller brancheglidning? VISION PRINCIPPER er som ordet siger noget visuelt. At skrive en vision ned på papir, er som at tage et billede af sin ferie. Visioner er ønskede forestillinger om fremtiden det billede vi skaber sammen, og som ikke er meget værd, hvis ikke det er fælles. Visionen skal vise, hvordan principperne er blevet realiserede i en ønsket virkelighed. Visioner bliver man aldrig færdige med de skal leve og forvandle sig i takt med, at man bliver klogere. Forskellige ledelser vil have forskellige visioner, men principperne skal være ufravigelige. Et princip er en ufravigelig grundsætning eller leveregel. Hvís man har et princip, så er det ensbetydende med, at man overholder det, uanset, hvad der i øjeblikket kan betale sig. Principperne for fremtidens hospital skal bære projektet, og harmonere med hinanden. Overholder man principper strengt, taler man om principfasthed. En person med mange strenge principper, som vedkommende også forventer, at andre er blindt lydige imod, kalder man for en puritaner, i særligt grelle tilfælde en fanatiker. Principper er således ikke en undskyldning for ikke at tænke selv, men tjener til at have en fælles rygrad og identitet. VÆRDIER TRENDS SUCCESKRITERIER er en kulturelt bestemte betegnelse for det, der skal fastholdes eller virkeliggøres. Forskellige mennesker kan have forskellige opfattelse af værdier, og de ændrer sig over tid: f.eks. økologi, religiøsitet, status, seksualitet, tolerance, åbenhed, det gode liv osv. Værdier er noget man tilstræber. Har man ærlighed som værdi, må man f.eks. godt sige nej, hvis ens kone spørger om hendes mås er blevet for stor. Det må man ikke, hvis man har ærlighed som princip. er interessant viden, ideer, tanker og mønstre som måske er vigtige. Vi har samlet en masse data i en række trendkort på siderne herefter. Uden principperne og uden en holdning til, hvad man gerne vil, farer man nemt vild i fremtidens trends eller forelsker sig måske i nogle attraktive muligheder. er konkrete mål som vurderes retrospektivt, f.eks. vi vil halvere antallet af indlæggelser eller vi vil være det sted, der får flest uopfordrede ansøgninger fra eliteforskere fra hele verden. 8

9 T R Y G H E D S G R U P P E N PATIENT-TIL-PATIENT Partnerskaber og videndeling mellem patienter med samme sygdom skaber winwin-win. LANGTIDS-FRISK Vi skal ikke primært have fokus på, hvad der gør folk syge, og fortælle dem, hvad de ikke skal gøre for ikke at blive syge, men forske i, hvad vi skal gøre for at være kroniske raske BRAIN FITNESS Positiv indstilling, visualisering, vilje og evne til forandring er afgørende for succes. Trendkort - interessante input, ideer og tanker UNDGÅ INDLÆGGELSE Det dyreste for samfundet og det dårligste for patienten man kan lave er en indlæggelse, så det skal vi arbejde meget mere på at undgå i fremtiden PATIENTEN I FOKUS Hver eneste patient skal opleve et meningsfyldt, personligt og skræddersyet forløb, der strækker sig både før og efter en indlæggelse. LIVET FORTSÆTTER Patienter og pårørende skal kunne passe deres arbejde under indlæggelse AFD. FOR OPFINDELSER Personalets innovative opfindelser skal sættes i produktion - f.eks. sutten med iltslangen eller vaskekilen PROFYLAKTISKE SYSTEMER Man går til tandlægen for ikke at få huller i tænderne, og i fremtiden går man til lægen for ikke at blive syg Forebyggelse

10 OLDIES ER GOLDIES Halvdelen af verdenshistoriens +55årige lever nu. Vi bliver mindre ungdomsfikserede og langt mere erfaringselskende, voksne og ansvarsfulde FRA VUGGE TIL KRUKKE Hospitalet forudser dine sundhedsbehov gennem alle livsfaserne PENSION? NEJ, DA! Det bliver afgørende at skabe en attraktiv arbejdsplads og ikke slide medarbejderne op, så de har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, så længe som muligt SUNDHEDSTURISME Ressourcestærke mennesker rejser derhen, hvor behandlingen er bedst SPECIALISERING Hospitalet bliver er sted, man kommer, når man virkeligt er syg. Alle andre opgaver skal klares andre steder. MONEY, MONEY Vi skal nytænke vores måde at designe budget på, hvis vi bevæger os til forebyggelse og livslang patientkontakt DIAGNOSE Diagnose-begrebet skal gøres meget bredere grader. Vi kan lære af f.eks. flysikkerhed og jordbrugsanalyser % OMSORG Patienten skal tilknyttes en omsorgs-coach / en sundhedspædagog, der fungerer som livline under og efter en indlæggelse

11 T R Y G H E D S G R U P P E N GLADE ANSATTE Når personalet er tilfredse, så bliver patienterne det også SELVFORSYNENDE Patienthaver leverer friske grøntsager til køkkenet og tjener samtidigt som kolonihave-ro for indlagte og ansatte GENERATION G De mennesker, der er voksne i tilhører en generation, der bl.a. måler status udfra hvor meget man giver og hjælper. AKUT I ALT Failure is not an option - alt fungerer tilsyneladende rigtig godt i akut-situationen. Kan principperne herfra overføres? UPGRADE Vi skal have mulighed for at tilbyde bedre rammer mod betaling. DO IT YOURSELF Alt, hvad patienterne og pårørende med fordel selv kan ordne, skal de selv ordne. NYE PARTNERSKABER At få folk hurtigere igennem, undgå indlæggelser og genindlæggelser kræver nyt samarbejde mellem CRADLE TO CRADLE En holistist økonomisk, industriel og social metode, der søger at skabe systemer, der ikke blot er effektive, Forebyggelse praktiserende 2020 læger, hospitalet og kommunen men også waste-free 11

12 HAR VI FAKTISK NOK? Vi kan gøre det. Vi har penge nok og ressourcer nok, men vi skal lære at tænke anderledes, at forvalte anderledes.vi skal hele tiden have meningen med det, vi gør, for øje. Og det gælder både chefer og medarbejdere. Plejehjemsleder, Thyra Frank HJERNEFORSKNING De kommende år vil skabe radikale fornyelser i forståelsen af hjernen og dermed behandlingen af vaner, dysfunktionel adfærd og viljestyrke. UDBUD SKABER EFTERSPØRGSEL I USA anslår man at 50% af health care forbruget er drevet af læger og hospitaler - ikke af patienter SUNHEDS APPS Teknologien eksisterer allerede til man selv kan sammensætte sin egen forebyggelsespakke. Vi skal blot kvalitetssikre. TELE-MEDICIN Det store hit for mange eller for en lille udvalgt skare? FRED & RO Skrald skal adskilles fra patienter, de raske fra de syge, pårørende fra de døde, vasketøj fra mad. Det handler både om logistik (systemer) og planlægning. 12 FLEKSIBILITET Vi skal kunne modulere og ændre det hele konstant. Lindøværftet arbejder pt. på at lave udskiftelige moduler, så man med en kran kan indsætte og udtage hele stuer LIGEVÆRDIGHED At man evner at være på niveau med patienten, ikke taler ned til, men respekterer og inddrager

13 T R Y G H E D S G R U P P E N MINIMERE LIDELSER Der bliver ikke råd til at behandle alle, men vi kan mindske lidelserne TRANSPARENS Vi kan ligesågodt være åbne og ærlige i alt. I fremtiden kan intet alligevel holdes skjult. KOMMUNIKATION med patient og pårørende skal ske på mange forskellige platforme. Vi skal ikke være bange for at servicere - det vigtige er ikke, hvad vi siger, men hvad de hører DEN GODE SAMTALE Vi har brug for rum, hvor der kan skabes mening og forståelse. Vi skal indbygge de gode samtaler i forløbet - så får vi også mere ro CURE & CARE Den gode patientoplevelse har overraskelsen som vigtigt element. Har du hørt om den syngende jordemoder? PÅRØRENDE - JA TAK! De pårørende er en ressource vi skal bruge. De skaber ro, tryghed, nærvær og aflaster ved at fungere som patientens hjælpere i alle de praktiske ting GOD ENERGI Fremtidens hospital skaber mere energi end det forbruger - på alle niveauer ROBOTTER Til dull, dirty and dangerous. Derved flere varme hænder tilovers. Forebyggelse

14 MANGFOLDIGHED Skal vi definere spillereglerne eller skal vi følge det enkelte menneskes værdier - religion, kultur, status etc.? LOGISTIK Hospitalet skal være en lean, mean, sundhedsmachine. Smidig, velfungerende logistik er afgørende for succes. TØM KØLESKABET Vi skal 2-4 gange om året skille os af med alt det vi ikke bruger. HVIS MAN REV RIGSHOSPITALET NED... og byggede det op igen, så det passer med fremtiden, ville pengene være tjent ind på to år. Vi kunne også bare bygge 2 hospitaler, der kunne rives ned på skift hvert 2 år? EJERSKAB -> ADGANG TIL I Holland findes en restaurant, der ikke har noget køkken. De har food dj s der hjælper med at sammensætte det ønskede måltid, og herefter bestiller de og afhenter på de omkringliggende restauranter SELVLEDELSE Orpheus symfoniorkester er berømt for at spille uden dirigent. Det tvinger dem til at lytte højere og tale med hinanden. Og som sidegevinst er mange af medlemmerne blevet supergode dirigenter. 14 MEANING MINING Hospitalets rolle bliver at skabe mening og kvalitetssikring i en fremtid, der drukner i information og løsninger MERE -> BEDRE Vi skal ikke have mere ud af hinanden og vores ressourcer, men noget bedre. Uden en ændring i tankegang, laver vi bare det vi plejer

15 T R Y G H E D S G R U P P E N HELBREDENDE ARKITEKTUR Fra malede parkeringshuse til fysiske rammer, der understøtter helbredelse og trivsel LOUNGEMILJØER Jo mindre det ligner og lugter som et hospital jo bedre NYE PERSPEKTIVER Løsningen er ikke en maskine, der kan tage skarpere billeder, men at få patienten til at ligge mere stille. Ved at spørge andre mennesker, får vi nye svar MULTIETNISK SAMFUND Forskellige kulturer bruger og sanser hospitalet forskelligt ORGANISÉR FOR SUCCES Vil afdelingsstrukturen være fremtidens kliniske organisationsmodel? ALTID DILEMMAER F.eks. ordentligt lys og store vinduespartier contra krav om sparepærer og mindsket energitab. TVÆRFAGLIGHED ANLÆGSBUDGET På tværs af afdelinger eller på tværs af Hellere for stort end for småt. Vi skal ikke være bange fagligheder? for arkitekter og entreprenører, der tjener penge. Det Forebyggelse 2020 gør de, fordi de er dygtige. 15

16 ON LOCATION Ambulancer bliver minitraumestuer og paramedicinerne bedre uddannede = færre indlæggelser i akutmodtagelsen ON LOCATION 2 Hospitalssygeplejersker kører ud og behandler i hjemmet = færre indlæggelser og mindre smitte. SYSTEMARKITEKTER Hvis vi skal have max værdi for pengene, skal byggeriet kvalitetssikres af et team af mennesker, der kan tænke holistisk - fra start til slut KRONISKE SYGDOMME Fylder en meget stor del af udgifterne og vil kun blive værre - det er vores ansvar at vende den udvikling. KOMPLEKSITET > INTELLIGENS Kompleksiteten er blevet så stor, at selv de klogeste mennesker ikke længere kan følge med. Løsninger skal konstrueres i teams og via indragelse og social innovation DEMOKRATI? Demokratiske processer kan ikke skabe radiale forandringer. Belønningen for at bevare status quo overstiger gevinsten ved risikovilligheden. HOSPITAL FOR ALLE? Eller målrettet de virkeligt, virkeligt syge? SIZE MATTERS Bygger vi for stort? 16

17 T R Y G H E D S G R U P P E N PATIENTEN I FOKUS Floskel eller præmis? GIV DET VIDERE Skal knowhow i hospitalsbyggeri og velfærdsteknologi kapitaliseres? RISIKOVILLIGHED Vidensbaseret design contra innovation LIVSCYKLUS-ANALYSER De tunge områder med teknologi og mange installationer som f.eks. Op.stuer nedslides væsentligt hurtigere. NUDGING Vi skal indrette hospitalet således, at man af sig selv gør de rigtige ting LÆRING Det bliver ikke perfekt ligegyldig hvad. Læringsprocessen skal være en del af pakken. HVORFOR? Kunne fremtidens hospital være noget helt, helt andet end det, vi er i gang med her? KULTUR Personalet skal coaches og aflære dysfunktionelle vaner, før de kan præstere deres bedste sammen Forebyggelse

18

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø. mod 2020

Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø. mod 2020 Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø Mega trends mod 2020 Lønmodtagerkulturen er død, amatørernes æra slutter, papirskubbernes tid rinder ud, og det bliver godt at være en rigtig original.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere