AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE"

Transkript

1 R ET GR I Y O G N H EH DO SV GE RD US PT PA ED NE N FREMTIDENS HOSPITAL SUCCES I FREMTIDEN AT GØRE NOGET BEDRE FOR FLERE MED MINDRE EN BØLGE AF GODE IDEER TIDENS TRENDS ER MED OS BÆRENDE PRINCIPPER - HVAD ER VI ENIGE OM AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE DETTE MAGASIN SKAL SES SOM ET OPLÆG TIL DIALOG TIL AT SAMLE TANKER OG IDEER OG NÅ TIL ENIGHED AFSLØRING: GRUNDANTAGELSER, VILKÅR OG PRINCIPPER FOR FREMTIDENS HOSPITAL Nullam arcu leo, facilisis ut 1

2 T R Y G H E D S G R U P P E N Fra fremtidsforskernes bord Fremtidens hospital - Så bliver det ikke mere kompliceret.. Men heldigvis har vi alt det, vi skal bruge Anne Skare Nielsen DE BÆRENDE PINCIPPER FOR DET GODE HOSPITAL Hvad er det vi vil have, og hvordan kommer vi derhen? Anne Skare Nielsen, Future Navigator En arkitekt fortale engang, at hvis man i dag rev Rigshospitalet ned, og byggede det op igen, så det passede til fremtiden, så ville pengene være tjent ind på 2 år. Forelagt for en overlæge, sagde han 2 år? Det vil højest tage 6 måneder!. Fra mere til bedre Spørger man fremtidsforskerne er vores holding, at man skal bygge efter devisen ikke mere men bedre - ikke mere hospital, men bedre hospital. Hellere småt og godt der viser vejen frem, end stort og flot der blot er mere af samme skuffe. En kommunaldirektør sagde engang til en ny medarbejder, der var ansat til at forny en vigtig afdeling: du skal bare vide, at gør du som vi plejer, så bliver du en fiasko. Spørger man unge mennesker om, hvad de ser som worst case er svaret interessant nok at vi fortsætter som vi gør nu. Mange mennesker har rigeligt at gøre bare med at få hverdagen til at hænge sammen, og har en fantastisk evne til at tilpasse sig. Men det er ikke optimalt og slider alt for meget. Set fra fremtidshelikopteren vil disse 5 ting under alle omstændigheder gøre en kæmpe forskel: * Mennesket skal i fokus. Ikke sygdomme, patienter eller systemer, men det enkelte, mangfoldige menneske. * Der skal skabes nye forretningsmodeller, der belønner systemet for at gøre det rigtige. I Kina belønner man f.eks. læger for at holde folk raske, hvilket nudger lægerne til at blive mere opsøgende, samarbejdende og vidensdelende. På fremtidens hospital bør man have en ny innovativ og attraktiv finansieringsmodel, der kan sætte positive spiraler i gang. * Der skal tænkes i helheder og skabes integrative systemer, altså teknologiske, strukturelle og humant orienterede arkitekturer - i byggeri, kommunikation, arbejdsdeling, videndeling, IT osv. Måske monitoreres vi i 2020 fra vugge til krukke, og får forebyggelse på abonnement, skræddersyet behandling og lovpligtig rehabilitering? Hvem ved? Der skal findes dygtige og professionelle samarbejdspartnerne som kan tænke i helheder og sammenhænge. * De store forandringer kommer ikke til at ske i en konsensussøgende demokratisk proces. Der er behov for mønsterbrydere, rebeller, græsrødder, nye perspektiver og provokationer udefra. Nutiden favoriserer status quo. I dag opleves det som fuldstændig omkostningsfrit at gøre som vi plejer. Problemet er bare, at vi sender regningen og problemerne videre til de kommende generationer. Som minimum bør vi tage de kampe, der hører vores tid til: kampen mod meningsløs bureakratisering f.eks. * Hverdagen skal indrettes i et eksperimenterede, fleksibelt og lærende miljø, der gør det muligt hele tiden at indbygge små forbedringer. Det skal være nemt at dele viden og forbedringer. Status bør følge professionalisme og ikke profession. Den gode nyhed er, at vi har alt det vi skal bruge. Når vi har fundet ud af, hvad vi vil, er resten bare hårdt arbejde. Der findes talrige eksempler på smarte og rentable løsninger i sundhedssektoren. Men fremtiden bliver også mere kompliceret og kræver nye former for partnerskab, samt evnen til at lytte højere. Fremtidens hospital kommer ikke af sig selv. Og det ligger på den anden side af et bjerg, det ikke er nemt at bestige. Udsigten deroppe fra er dog noget ganske særligt. Vil du med derop? Og hvad kan du se? Når vi ved hvad vi vil, er resten bare hårdt arbejde Hvis vi for en stund tillader os at træde ud af hverdagen og glemme hvad det er vi plejer at gøre, og alle de problemer vi sidder med i hverdagen, så tegner der sig i horisonten et billede af noget, der kunne være helt, helt fantastisk. Den store udfordring er, at der i dag ikke findes noget der er mere kompliceret at arbejde med end sundhedssektoren. Gode idéer, smarte løsninger og optimale rammer kan hurtigt drukne i politiske og økonomiske dilemmaer, teknologiske muligheder og den daglige drift. Men tidens trends er med jer - men I skal fortælle, hvad I vil have - for ellers får I det ikke. Der er brug for en eller anden form for simplicitet og optimal enighed. På første workshop blev der lavet et rigtig godt stykke arbejde af direktionerne i Nord. Vi kom nærmere på et antal bærende principper for Det Gode Hospital, dvs. de elementer, der som minimum skal være til stede, når hospitalet bliver bygget, og som der ikke må gåes på kompromis med. På de følgende sider samler vi op herpå, med det formål at give direktioner den bedst mulige hjælp til at skabe de bærende principper for fremtidens hospital - sammen. I 2020 tænkes der hele vejen rundt om mennesket 2

3 Udpluk fra workshop hos DR Direktionerne i Nord mødtes i DR, hvor vi hentede inspiration til en dialog om ledelse, organisering, principper, drømme, håb og ønsker for byggeriet Vi skal både i højden og bredden, rumme både det almindelige og det unikke Det systemteoretiske perspektiv er det rigtige Vi skal være et hospital for de mange og for de almindelige sygdomme Vi skal undgå indlæggelser - det er det dyreste for samfundet og det dårligste for borgeren Vi skal fremme fagligheden og bryde silotankegangen Den eksisterende organisering kan ikke levere den fremtidige ydelse Patienten skal behandles i flow - i glatte, smidige, accelererede patientforløb Vi skal hele tiden anvende de bedste og mest rentable teknologiske løsninger Frokoststuerne blev slået sammen men faggrupperne sidder stadig ved hver sit bord Vi skal finde alt det gode og alt det, der fungerer i dag og bygge videre på det Hjemmelavet nedløbsrør på operationsstue - det bliver bare aldrig moderne.. 3

4 Principper - Work in progress På workshoppen blev begreberne introducerede og arbejdet påbegyndt Principperne skal bruges til at prioritere udfra og dermed gøre det nemmere at skabe visionen. Det vigtige er at nå til en fælles fornemmelse. Principper og visioner er ikke meget værd, hvis ikke de kan deles. Ambition / Potentiale Værdighed Funktionelt Lærende miljø Rent Kvalitet Paskram Glæ de Sundhed Fleksibilitet Bærende principper Pindene i karret er de bærende principper. Der kan være mange eller få, og de kan have forskellig bredde. Sammen skaber de bærende principper rammerne for fremtidens hospital. De skal tydeliggøre hvad I vil have (og dermed også ikke have), samt hvad det er mest vigtigt for jer. Det vigtige er, at de bærende principper giver mening ift. hinanden og at I er enige - så optimalt som overhovedet muligt (den laveste fællesnævner er som regel nem nok). Principperne fra workshoppen kan ses på billedet herover. Til inspiration er fremtidsforskernes og styregruppens indsat til venstre. Principperne bruges til at prioritere ud fra og som afsæt til visionen. Kvalitet, velfærdspotentiale, succes, eller? Væsken i karret er jeres mål for kvalitet. Væsken i karret præciserer hvad der kan leveres indenfor de givne rammer. Vi skal gøre noget bedre for flere med mindre, og vi kan ikke gøre som vi plejer - men træerne vokser heller ikke ind i himlen. En succes kan f.eks. også være at skabe rammerne for en arbejdsplads, hvor der er meget høj trivsel hos personalet - på trods af at man arbejder i et meget udfordrende miljø. Eller bygge mindre, men til gengæld lykkes med at fylde karret. Hvad er væsken i karret for jer? Begrænsende faktor Den begrænsende faktor Hvis væsken i karret skal stå højt = hospitalet skal præstere sit fulde potentiale i hverdagen, skal alle principperne være lige høje og så høje som muligt (men de må gerne varierere i bredden ift. vigtighed). Hvis ét princip, står lavt bliver det en begrænsende faktor, dvs. hvis funktionaliteten er lav, nytter det ikke noget at tilsætte mere god adfærd. Det er en opgave for den daglige drift, når hospitalet står færdigt. 4

5 FUNKTIONALITET Alt skal primært fungere funktionalitet trumfer design, æstetik, det spektakulære, pris og eksisterende muligheder. Hvis ikke der eksisterer en løsning, der fungerer ift. visionens behov, må den opfindes. PASKRAM Kram er godt, paskram er bedre. Paskram er når kram passer med andet kram. Tiltag skal give mening ift. hinanden og ikke stråle alene. BÆREDYGTIGHED Hele vejen rundt. Hospitalet skal skabe mere energi end det forbruger både som byggeri i traditionel forstand, og for mennesker i organisk forstand GLÆDE Alle der besøger hospitalet skal være mere glade, når de forlader det, end da de kom. Styregruppens forslag til bærende principper SUNDHED Hvis ikke et tiltag understøtter sundhed, vil vi ikke have det. Vi venter gerne på, at den rette løsning findes. VÆRDIGHED Tidens trends skal vige for evigtgyldige behov om ro, respekt, ansvar og selvkontrol. FLEKSIBILITET RENT Vi ved, at fremtiden byder på masser af overraskelser, og det Alt skal være designet, så blinde mennesker er umuligt at ramme 100% rigtigt. Det skal være nemt at kunne foretage rengøringen skille sig af med det uddaterede og tilpasse os det nye og Nullam arcu leo, facilisis ut bedre. 5

6 TRANSFORMATIONSMODELLEN Verden ændrer sig - og vi ændrer os med. Her er nogle vigtige begreber. adgang tid virksomhed organisation profesionalisme tillid performance ejerskab kontrol leve med profession dø af planer mere Succes bedre tid patient produkt sygdom størst og først menneske aktivering attraktiv principper energi servicering sundhedsprojekt HVORNÅR ER HOSPITALET EN SUCCES? Vi kan ikke få det hele - men så skal vi i hvert fald have det, der giver mening. Pointen med modellen er, at vi ved at fokusere på den ydre ring også højner sandsynligheden for at få succes i den inderste. Men det omvendte vil ikke virke. Vi kan godt få noget mere ud af at gøre tingene bedre. Men vi kan ikke få noget bedre ud af at presse citronen mere 6

7 DE NÆSTE TI ÅR Fremtidsforskernes succeskriterier - og husk at nyde turen. For at være med til at forme fremtidens hospital; det er da en fantastisk rejse at være med på! 10. år Professionel 3. år Originalitet 5. år Bedre på den gode måe 1. år Mening, lyt højere, giv slip, fra mere til bedre HVORDAN SER DU DE NÆSTE TI ÅR? Hvilke mål eller succeskriterier giver det god mening at sætte sig? Fra En linedans fra idé til succes, 2011, Nyt Nordisk Forlag 7

8 LEKSIKON VILKÅR er megatrends vi ikke behøver bruge tid på at diskutere. Hvilke ting ved vi med rimelig sikkerhed? - Folk lever længere og pådrager sig flere livsstilsygdomme - Vi skal gøre noget bedre for flere med mindre - Teknologi (hard & soft) bliver en afgørende og hjælpende faktor - Evnen til at samarbejde på nye, meningsfulde måder bliver essentiel - Vi får brug for nye partnerskaber og forhandlingsstrukturer - Der er masser af ting, vi ikke kan forudsige, men skal forholde os til, når de kommer GRUNDANTAGELSER bør man i et forløb som dette gøre sig meget umage med at stille spørgsmålstegn ved. Når vi bliver irriterede er det ofte, fordi nogen træder på vores grundholdninger. Når man har problemer i hverdagen, er det ofte fordi ens grundantagelser er komme ud af trit med virkeligheden. Tænk på Kaj Holger i Krøniken. Hvis han bare én gang havde sat sig ned med sin fremtidsorienterede søn Erik, og havde skubbet alle sine fordomme og meninger til side og virkelig lyttet til ham, kunne det have gjort en kæmpe forskel for dem begge. DILEMMAER er gode til at sparke en berigende dialog i gang. Vi kan ikke få det hele, og det er lederes og politikeres opgave at prioritere. Et godt dilemma skal løfte horisonten og skabe konstruktive løsninger, så vi kan få det bedste fra begge verdener med minimale omkostninger: 1. Fokus: Sygdom eller menneske? 2. Ledelse: Styring eller orkestrering? 3. Samarbejde: Faggruppe eller brancheglidning? VISION PRINCIPPER er som ordet siger noget visuelt. At skrive en vision ned på papir, er som at tage et billede af sin ferie. Visioner er ønskede forestillinger om fremtiden det billede vi skaber sammen, og som ikke er meget værd, hvis ikke det er fælles. Visionen skal vise, hvordan principperne er blevet realiserede i en ønsket virkelighed. Visioner bliver man aldrig færdige med de skal leve og forvandle sig i takt med, at man bliver klogere. Forskellige ledelser vil have forskellige visioner, men principperne skal være ufravigelige. Et princip er en ufravigelig grundsætning eller leveregel. Hvís man har et princip, så er det ensbetydende med, at man overholder det, uanset, hvad der i øjeblikket kan betale sig. Principperne for fremtidens hospital skal bære projektet, og harmonere med hinanden. Overholder man principper strengt, taler man om principfasthed. En person med mange strenge principper, som vedkommende også forventer, at andre er blindt lydige imod, kalder man for en puritaner, i særligt grelle tilfælde en fanatiker. Principper er således ikke en undskyldning for ikke at tænke selv, men tjener til at have en fælles rygrad og identitet. VÆRDIER TRENDS SUCCESKRITERIER er en kulturelt bestemte betegnelse for det, der skal fastholdes eller virkeliggøres. Forskellige mennesker kan have forskellige opfattelse af værdier, og de ændrer sig over tid: f.eks. økologi, religiøsitet, status, seksualitet, tolerance, åbenhed, det gode liv osv. Værdier er noget man tilstræber. Har man ærlighed som værdi, må man f.eks. godt sige nej, hvis ens kone spørger om hendes mås er blevet for stor. Det må man ikke, hvis man har ærlighed som princip. er interessant viden, ideer, tanker og mønstre som måske er vigtige. Vi har samlet en masse data i en række trendkort på siderne herefter. Uden principperne og uden en holdning til, hvad man gerne vil, farer man nemt vild i fremtidens trends eller forelsker sig måske i nogle attraktive muligheder. er konkrete mål som vurderes retrospektivt, f.eks. vi vil halvere antallet af indlæggelser eller vi vil være det sted, der får flest uopfordrede ansøgninger fra eliteforskere fra hele verden. 8

9 T R Y G H E D S G R U P P E N PATIENT-TIL-PATIENT Partnerskaber og videndeling mellem patienter med samme sygdom skaber winwin-win. LANGTIDS-FRISK Vi skal ikke primært have fokus på, hvad der gør folk syge, og fortælle dem, hvad de ikke skal gøre for ikke at blive syge, men forske i, hvad vi skal gøre for at være kroniske raske BRAIN FITNESS Positiv indstilling, visualisering, vilje og evne til forandring er afgørende for succes. Trendkort - interessante input, ideer og tanker UNDGÅ INDLÆGGELSE Det dyreste for samfundet og det dårligste for patienten man kan lave er en indlæggelse, så det skal vi arbejde meget mere på at undgå i fremtiden PATIENTEN I FOKUS Hver eneste patient skal opleve et meningsfyldt, personligt og skræddersyet forløb, der strækker sig både før og efter en indlæggelse. LIVET FORTSÆTTER Patienter og pårørende skal kunne passe deres arbejde under indlæggelse AFD. FOR OPFINDELSER Personalets innovative opfindelser skal sættes i produktion - f.eks. sutten med iltslangen eller vaskekilen PROFYLAKTISKE SYSTEMER Man går til tandlægen for ikke at få huller i tænderne, og i fremtiden går man til lægen for ikke at blive syg Forebyggelse

10 OLDIES ER GOLDIES Halvdelen af verdenshistoriens +55årige lever nu. Vi bliver mindre ungdomsfikserede og langt mere erfaringselskende, voksne og ansvarsfulde FRA VUGGE TIL KRUKKE Hospitalet forudser dine sundhedsbehov gennem alle livsfaserne PENSION? NEJ, DA! Det bliver afgørende at skabe en attraktiv arbejdsplads og ikke slide medarbejderne op, så de har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, så længe som muligt SUNDHEDSTURISME Ressourcestærke mennesker rejser derhen, hvor behandlingen er bedst SPECIALISERING Hospitalet bliver er sted, man kommer, når man virkeligt er syg. Alle andre opgaver skal klares andre steder. MONEY, MONEY Vi skal nytænke vores måde at designe budget på, hvis vi bevæger os til forebyggelse og livslang patientkontakt DIAGNOSE Diagnose-begrebet skal gøres meget bredere grader. Vi kan lære af f.eks. flysikkerhed og jordbrugsanalyser % OMSORG Patienten skal tilknyttes en omsorgs-coach / en sundhedspædagog, der fungerer som livline under og efter en indlæggelse

11 T R Y G H E D S G R U P P E N GLADE ANSATTE Når personalet er tilfredse, så bliver patienterne det også SELVFORSYNENDE Patienthaver leverer friske grøntsager til køkkenet og tjener samtidigt som kolonihave-ro for indlagte og ansatte GENERATION G De mennesker, der er voksne i tilhører en generation, der bl.a. måler status udfra hvor meget man giver og hjælper. AKUT I ALT Failure is not an option - alt fungerer tilsyneladende rigtig godt i akut-situationen. Kan principperne herfra overføres? UPGRADE Vi skal have mulighed for at tilbyde bedre rammer mod betaling. DO IT YOURSELF Alt, hvad patienterne og pårørende med fordel selv kan ordne, skal de selv ordne. NYE PARTNERSKABER At få folk hurtigere igennem, undgå indlæggelser og genindlæggelser kræver nyt samarbejde mellem CRADLE TO CRADLE En holistist økonomisk, industriel og social metode, der søger at skabe systemer, der ikke blot er effektive, Forebyggelse praktiserende 2020 læger, hospitalet og kommunen men også waste-free 11

12 HAR VI FAKTISK NOK? Vi kan gøre det. Vi har penge nok og ressourcer nok, men vi skal lære at tænke anderledes, at forvalte anderledes.vi skal hele tiden have meningen med det, vi gør, for øje. Og det gælder både chefer og medarbejdere. Plejehjemsleder, Thyra Frank HJERNEFORSKNING De kommende år vil skabe radikale fornyelser i forståelsen af hjernen og dermed behandlingen af vaner, dysfunktionel adfærd og viljestyrke. UDBUD SKABER EFTERSPØRGSEL I USA anslår man at 50% af health care forbruget er drevet af læger og hospitaler - ikke af patienter SUNHEDS APPS Teknologien eksisterer allerede til man selv kan sammensætte sin egen forebyggelsespakke. Vi skal blot kvalitetssikre. TELE-MEDICIN Det store hit for mange eller for en lille udvalgt skare? FRED & RO Skrald skal adskilles fra patienter, de raske fra de syge, pårørende fra de døde, vasketøj fra mad. Det handler både om logistik (systemer) og planlægning. 12 FLEKSIBILITET Vi skal kunne modulere og ændre det hele konstant. Lindøværftet arbejder pt. på at lave udskiftelige moduler, så man med en kran kan indsætte og udtage hele stuer LIGEVÆRDIGHED At man evner at være på niveau med patienten, ikke taler ned til, men respekterer og inddrager

13 T R Y G H E D S G R U P P E N MINIMERE LIDELSER Der bliver ikke råd til at behandle alle, men vi kan mindske lidelserne TRANSPARENS Vi kan ligesågodt være åbne og ærlige i alt. I fremtiden kan intet alligevel holdes skjult. KOMMUNIKATION med patient og pårørende skal ske på mange forskellige platforme. Vi skal ikke være bange for at servicere - det vigtige er ikke, hvad vi siger, men hvad de hører DEN GODE SAMTALE Vi har brug for rum, hvor der kan skabes mening og forståelse. Vi skal indbygge de gode samtaler i forløbet - så får vi også mere ro CURE & CARE Den gode patientoplevelse har overraskelsen som vigtigt element. Har du hørt om den syngende jordemoder? PÅRØRENDE - JA TAK! De pårørende er en ressource vi skal bruge. De skaber ro, tryghed, nærvær og aflaster ved at fungere som patientens hjælpere i alle de praktiske ting GOD ENERGI Fremtidens hospital skaber mere energi end det forbruger - på alle niveauer ROBOTTER Til dull, dirty and dangerous. Derved flere varme hænder tilovers. Forebyggelse

14 MANGFOLDIGHED Skal vi definere spillereglerne eller skal vi følge det enkelte menneskes værdier - religion, kultur, status etc.? LOGISTIK Hospitalet skal være en lean, mean, sundhedsmachine. Smidig, velfungerende logistik er afgørende for succes. TØM KØLESKABET Vi skal 2-4 gange om året skille os af med alt det vi ikke bruger. HVIS MAN REV RIGSHOSPITALET NED... og byggede det op igen, så det passer med fremtiden, ville pengene være tjent ind på to år. Vi kunne også bare bygge 2 hospitaler, der kunne rives ned på skift hvert 2 år? EJERSKAB -> ADGANG TIL I Holland findes en restaurant, der ikke har noget køkken. De har food dj s der hjælper med at sammensætte det ønskede måltid, og herefter bestiller de og afhenter på de omkringliggende restauranter SELVLEDELSE Orpheus symfoniorkester er berømt for at spille uden dirigent. Det tvinger dem til at lytte højere og tale med hinanden. Og som sidegevinst er mange af medlemmerne blevet supergode dirigenter. 14 MEANING MINING Hospitalets rolle bliver at skabe mening og kvalitetssikring i en fremtid, der drukner i information og løsninger MERE -> BEDRE Vi skal ikke have mere ud af hinanden og vores ressourcer, men noget bedre. Uden en ændring i tankegang, laver vi bare det vi plejer

15 T R Y G H E D S G R U P P E N HELBREDENDE ARKITEKTUR Fra malede parkeringshuse til fysiske rammer, der understøtter helbredelse og trivsel LOUNGEMILJØER Jo mindre det ligner og lugter som et hospital jo bedre NYE PERSPEKTIVER Løsningen er ikke en maskine, der kan tage skarpere billeder, men at få patienten til at ligge mere stille. Ved at spørge andre mennesker, får vi nye svar MULTIETNISK SAMFUND Forskellige kulturer bruger og sanser hospitalet forskelligt ORGANISÉR FOR SUCCES Vil afdelingsstrukturen være fremtidens kliniske organisationsmodel? ALTID DILEMMAER F.eks. ordentligt lys og store vinduespartier contra krav om sparepærer og mindsket energitab. TVÆRFAGLIGHED ANLÆGSBUDGET På tværs af afdelinger eller på tværs af Hellere for stort end for småt. Vi skal ikke være bange fagligheder? for arkitekter og entreprenører, der tjener penge. Det Forebyggelse 2020 gør de, fordi de er dygtige. 15

16 ON LOCATION Ambulancer bliver minitraumestuer og paramedicinerne bedre uddannede = færre indlæggelser i akutmodtagelsen ON LOCATION 2 Hospitalssygeplejersker kører ud og behandler i hjemmet = færre indlæggelser og mindre smitte. SYSTEMARKITEKTER Hvis vi skal have max værdi for pengene, skal byggeriet kvalitetssikres af et team af mennesker, der kan tænke holistisk - fra start til slut KRONISKE SYGDOMME Fylder en meget stor del af udgifterne og vil kun blive værre - det er vores ansvar at vende den udvikling. KOMPLEKSITET > INTELLIGENS Kompleksiteten er blevet så stor, at selv de klogeste mennesker ikke længere kan følge med. Løsninger skal konstrueres i teams og via indragelse og social innovation DEMOKRATI? Demokratiske processer kan ikke skabe radiale forandringer. Belønningen for at bevare status quo overstiger gevinsten ved risikovilligheden. HOSPITAL FOR ALLE? Eller målrettet de virkeligt, virkeligt syge? SIZE MATTERS Bygger vi for stort? 16

17 T R Y G H E D S G R U P P E N PATIENTEN I FOKUS Floskel eller præmis? GIV DET VIDERE Skal knowhow i hospitalsbyggeri og velfærdsteknologi kapitaliseres? RISIKOVILLIGHED Vidensbaseret design contra innovation LIVSCYKLUS-ANALYSER De tunge områder med teknologi og mange installationer som f.eks. Op.stuer nedslides væsentligt hurtigere. NUDGING Vi skal indrette hospitalet således, at man af sig selv gør de rigtige ting LÆRING Det bliver ikke perfekt ligegyldig hvad. Læringsprocessen skal være en del af pakken. HVORFOR? Kunne fremtidens hospital være noget helt, helt andet end det, vi er i gang med her? KULTUR Personalet skal coaches og aflære dysfunktionelle vaner, før de kan præstere deres bedste sammen Forebyggelse

18

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG KENMAY 07-05-2015 FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG VED METTE SILLESEN FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR VIL DU HAVE PRÆSENTATIONEN? SÅ SEND EN MAIL TIL: MAIL@METTESILLESEN.COM OG DU VIL MODTAGE

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Vil du med? Hvad er fremtidsforskning? FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

Vil du med? Hvad er fremtidsforskning? FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG! NY VERDEN, NYE EGENSKABER Vil du med? 1. I er mine fremtidsforskere!! 2. Ny verden, nye egenskaber! 3. Kærlighedserklæring Anne Skare Nielsen! anne@futurenavigator.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder?

Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder? Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder? Innovationsledelse når der kræves ro, regler og renlighed! Anders Seneca Dall asd@aarhus.dk Selv en skildpadde kan stikke af! Innovation betyder god ledelse.

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 ! " # # $! #! " %#! & & %$ ' $ ( )! $ # " " %! ( * # + KAN MAN FORBEREDE SIG PÅ FREMTIDEN? Er det muligt at finde ud af, hvad kunderne vil

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Et europæisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenør

Et europæisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenør Et europæisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenør Anne-Marie Dahl Fremtidsforsker, cand.scient.pol., sidefag i psykologi www.futuria.dk dahl@futuria.dk Hvis man havde spurgt kunderne hvad de ønskede

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia,

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Nudging et puf i den rigtige retning Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

PRESSALIT. MATRIX Vi satte os for at udvikle den perfekte vask. Og skabte en unik serie.

PRESSALIT. MATRIX Vi satte os for at udvikle den perfekte vask. Og skabte en unik serie. I 2014 fyldte Pressalit 60 år. Meget er sket, og meget mere vil ske. Succes handler om at overraske positivt igen og igen. PRESSALIT SPACES Nyt syn på unikke løsninger MATRIX Vi satte os for at udvikle

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere