AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE"

Transkript

1 R ET GR I Y O G N H EH DO SV GE RD US PT PA ED NE N FREMTIDENS HOSPITAL SUCCES I FREMTIDEN AT GØRE NOGET BEDRE FOR FLERE MED MINDRE EN BØLGE AF GODE IDEER TIDENS TRENDS ER MED OS BÆRENDE PRINCIPPER - HVAD ER VI ENIGE OM AT VI VIL HAVE? FOR DET, DER ER INDLYSENDE FOR OS, KAN NEMT BLIVE GLEMT BLIVE TAGET FOR GIVET ELLER OVERSET AF ANDRE DETTE MAGASIN SKAL SES SOM ET OPLÆG TIL DIALOG TIL AT SAMLE TANKER OG IDEER OG NÅ TIL ENIGHED AFSLØRING: GRUNDANTAGELSER, VILKÅR OG PRINCIPPER FOR FREMTIDENS HOSPITAL Nullam arcu leo, facilisis ut 1

2 T R Y G H E D S G R U P P E N Fra fremtidsforskernes bord Fremtidens hospital - Så bliver det ikke mere kompliceret.. Men heldigvis har vi alt det, vi skal bruge Anne Skare Nielsen DE BÆRENDE PINCIPPER FOR DET GODE HOSPITAL Hvad er det vi vil have, og hvordan kommer vi derhen? Anne Skare Nielsen, Future Navigator En arkitekt fortale engang, at hvis man i dag rev Rigshospitalet ned, og byggede det op igen, så det passede til fremtiden, så ville pengene være tjent ind på 2 år. Forelagt for en overlæge, sagde han 2 år? Det vil højest tage 6 måneder!. Fra mere til bedre Spørger man fremtidsforskerne er vores holding, at man skal bygge efter devisen ikke mere men bedre - ikke mere hospital, men bedre hospital. Hellere småt og godt der viser vejen frem, end stort og flot der blot er mere af samme skuffe. En kommunaldirektør sagde engang til en ny medarbejder, der var ansat til at forny en vigtig afdeling: du skal bare vide, at gør du som vi plejer, så bliver du en fiasko. Spørger man unge mennesker om, hvad de ser som worst case er svaret interessant nok at vi fortsætter som vi gør nu. Mange mennesker har rigeligt at gøre bare med at få hverdagen til at hænge sammen, og har en fantastisk evne til at tilpasse sig. Men det er ikke optimalt og slider alt for meget. Set fra fremtidshelikopteren vil disse 5 ting under alle omstændigheder gøre en kæmpe forskel: * Mennesket skal i fokus. Ikke sygdomme, patienter eller systemer, men det enkelte, mangfoldige menneske. * Der skal skabes nye forretningsmodeller, der belønner systemet for at gøre det rigtige. I Kina belønner man f.eks. læger for at holde folk raske, hvilket nudger lægerne til at blive mere opsøgende, samarbejdende og vidensdelende. På fremtidens hospital bør man have en ny innovativ og attraktiv finansieringsmodel, der kan sætte positive spiraler i gang. * Der skal tænkes i helheder og skabes integrative systemer, altså teknologiske, strukturelle og humant orienterede arkitekturer - i byggeri, kommunikation, arbejdsdeling, videndeling, IT osv. Måske monitoreres vi i 2020 fra vugge til krukke, og får forebyggelse på abonnement, skræddersyet behandling og lovpligtig rehabilitering? Hvem ved? Der skal findes dygtige og professionelle samarbejdspartnerne som kan tænke i helheder og sammenhænge. * De store forandringer kommer ikke til at ske i en konsensussøgende demokratisk proces. Der er behov for mønsterbrydere, rebeller, græsrødder, nye perspektiver og provokationer udefra. Nutiden favoriserer status quo. I dag opleves det som fuldstændig omkostningsfrit at gøre som vi plejer. Problemet er bare, at vi sender regningen og problemerne videre til de kommende generationer. Som minimum bør vi tage de kampe, der hører vores tid til: kampen mod meningsløs bureakratisering f.eks. * Hverdagen skal indrettes i et eksperimenterede, fleksibelt og lærende miljø, der gør det muligt hele tiden at indbygge små forbedringer. Det skal være nemt at dele viden og forbedringer. Status bør følge professionalisme og ikke profession. Den gode nyhed er, at vi har alt det vi skal bruge. Når vi har fundet ud af, hvad vi vil, er resten bare hårdt arbejde. Der findes talrige eksempler på smarte og rentable løsninger i sundhedssektoren. Men fremtiden bliver også mere kompliceret og kræver nye former for partnerskab, samt evnen til at lytte højere. Fremtidens hospital kommer ikke af sig selv. Og det ligger på den anden side af et bjerg, det ikke er nemt at bestige. Udsigten deroppe fra er dog noget ganske særligt. Vil du med derop? Og hvad kan du se? Når vi ved hvad vi vil, er resten bare hårdt arbejde Hvis vi for en stund tillader os at træde ud af hverdagen og glemme hvad det er vi plejer at gøre, og alle de problemer vi sidder med i hverdagen, så tegner der sig i horisonten et billede af noget, der kunne være helt, helt fantastisk. Den store udfordring er, at der i dag ikke findes noget der er mere kompliceret at arbejde med end sundhedssektoren. Gode idéer, smarte løsninger og optimale rammer kan hurtigt drukne i politiske og økonomiske dilemmaer, teknologiske muligheder og den daglige drift. Men tidens trends er med jer - men I skal fortælle, hvad I vil have - for ellers får I det ikke. Der er brug for en eller anden form for simplicitet og optimal enighed. På første workshop blev der lavet et rigtig godt stykke arbejde af direktionerne i Nord. Vi kom nærmere på et antal bærende principper for Det Gode Hospital, dvs. de elementer, der som minimum skal være til stede, når hospitalet bliver bygget, og som der ikke må gåes på kompromis med. På de følgende sider samler vi op herpå, med det formål at give direktioner den bedst mulige hjælp til at skabe de bærende principper for fremtidens hospital - sammen. I 2020 tænkes der hele vejen rundt om mennesket 2

3 Udpluk fra workshop hos DR Direktionerne i Nord mødtes i DR, hvor vi hentede inspiration til en dialog om ledelse, organisering, principper, drømme, håb og ønsker for byggeriet Vi skal både i højden og bredden, rumme både det almindelige og det unikke Det systemteoretiske perspektiv er det rigtige Vi skal være et hospital for de mange og for de almindelige sygdomme Vi skal undgå indlæggelser - det er det dyreste for samfundet og det dårligste for borgeren Vi skal fremme fagligheden og bryde silotankegangen Den eksisterende organisering kan ikke levere den fremtidige ydelse Patienten skal behandles i flow - i glatte, smidige, accelererede patientforløb Vi skal hele tiden anvende de bedste og mest rentable teknologiske løsninger Frokoststuerne blev slået sammen men faggrupperne sidder stadig ved hver sit bord Vi skal finde alt det gode og alt det, der fungerer i dag og bygge videre på det Hjemmelavet nedløbsrør på operationsstue - det bliver bare aldrig moderne.. 3

4 Principper - Work in progress På workshoppen blev begreberne introducerede og arbejdet påbegyndt Principperne skal bruges til at prioritere udfra og dermed gøre det nemmere at skabe visionen. Det vigtige er at nå til en fælles fornemmelse. Principper og visioner er ikke meget værd, hvis ikke de kan deles. Ambition / Potentiale Værdighed Funktionelt Lærende miljø Rent Kvalitet Paskram Glæ de Sundhed Fleksibilitet Bærende principper Pindene i karret er de bærende principper. Der kan være mange eller få, og de kan have forskellig bredde. Sammen skaber de bærende principper rammerne for fremtidens hospital. De skal tydeliggøre hvad I vil have (og dermed også ikke have), samt hvad det er mest vigtigt for jer. Det vigtige er, at de bærende principper giver mening ift. hinanden og at I er enige - så optimalt som overhovedet muligt (den laveste fællesnævner er som regel nem nok). Principperne fra workshoppen kan ses på billedet herover. Til inspiration er fremtidsforskernes og styregruppens indsat til venstre. Principperne bruges til at prioritere ud fra og som afsæt til visionen. Kvalitet, velfærdspotentiale, succes, eller? Væsken i karret er jeres mål for kvalitet. Væsken i karret præciserer hvad der kan leveres indenfor de givne rammer. Vi skal gøre noget bedre for flere med mindre, og vi kan ikke gøre som vi plejer - men træerne vokser heller ikke ind i himlen. En succes kan f.eks. også være at skabe rammerne for en arbejdsplads, hvor der er meget høj trivsel hos personalet - på trods af at man arbejder i et meget udfordrende miljø. Eller bygge mindre, men til gengæld lykkes med at fylde karret. Hvad er væsken i karret for jer? Begrænsende faktor Den begrænsende faktor Hvis væsken i karret skal stå højt = hospitalet skal præstere sit fulde potentiale i hverdagen, skal alle principperne være lige høje og så høje som muligt (men de må gerne varierere i bredden ift. vigtighed). Hvis ét princip, står lavt bliver det en begrænsende faktor, dvs. hvis funktionaliteten er lav, nytter det ikke noget at tilsætte mere god adfærd. Det er en opgave for den daglige drift, når hospitalet står færdigt. 4

5 FUNKTIONALITET Alt skal primært fungere funktionalitet trumfer design, æstetik, det spektakulære, pris og eksisterende muligheder. Hvis ikke der eksisterer en løsning, der fungerer ift. visionens behov, må den opfindes. PASKRAM Kram er godt, paskram er bedre. Paskram er når kram passer med andet kram. Tiltag skal give mening ift. hinanden og ikke stråle alene. BÆREDYGTIGHED Hele vejen rundt. Hospitalet skal skabe mere energi end det forbruger både som byggeri i traditionel forstand, og for mennesker i organisk forstand GLÆDE Alle der besøger hospitalet skal være mere glade, når de forlader det, end da de kom. Styregruppens forslag til bærende principper SUNDHED Hvis ikke et tiltag understøtter sundhed, vil vi ikke have det. Vi venter gerne på, at den rette løsning findes. VÆRDIGHED Tidens trends skal vige for evigtgyldige behov om ro, respekt, ansvar og selvkontrol. FLEKSIBILITET RENT Vi ved, at fremtiden byder på masser af overraskelser, og det Alt skal være designet, så blinde mennesker er umuligt at ramme 100% rigtigt. Det skal være nemt at kunne foretage rengøringen skille sig af med det uddaterede og tilpasse os det nye og Nullam arcu leo, facilisis ut bedre. 5

6 TRANSFORMATIONSMODELLEN Verden ændrer sig - og vi ændrer os med. Her er nogle vigtige begreber. adgang tid virksomhed organisation profesionalisme tillid performance ejerskab kontrol leve med profession dø af planer mere Succes bedre tid patient produkt sygdom størst og først menneske aktivering attraktiv principper energi servicering sundhedsprojekt HVORNÅR ER HOSPITALET EN SUCCES? Vi kan ikke få det hele - men så skal vi i hvert fald have det, der giver mening. Pointen med modellen er, at vi ved at fokusere på den ydre ring også højner sandsynligheden for at få succes i den inderste. Men det omvendte vil ikke virke. Vi kan godt få noget mere ud af at gøre tingene bedre. Men vi kan ikke få noget bedre ud af at presse citronen mere 6

7 DE NÆSTE TI ÅR Fremtidsforskernes succeskriterier - og husk at nyde turen. For at være med til at forme fremtidens hospital; det er da en fantastisk rejse at være med på! 10. år Professionel 3. år Originalitet 5. år Bedre på den gode måe 1. år Mening, lyt højere, giv slip, fra mere til bedre HVORDAN SER DU DE NÆSTE TI ÅR? Hvilke mål eller succeskriterier giver det god mening at sætte sig? Fra En linedans fra idé til succes, 2011, Nyt Nordisk Forlag 7

8 LEKSIKON VILKÅR er megatrends vi ikke behøver bruge tid på at diskutere. Hvilke ting ved vi med rimelig sikkerhed? - Folk lever længere og pådrager sig flere livsstilsygdomme - Vi skal gøre noget bedre for flere med mindre - Teknologi (hard & soft) bliver en afgørende og hjælpende faktor - Evnen til at samarbejde på nye, meningsfulde måder bliver essentiel - Vi får brug for nye partnerskaber og forhandlingsstrukturer - Der er masser af ting, vi ikke kan forudsige, men skal forholde os til, når de kommer GRUNDANTAGELSER bør man i et forløb som dette gøre sig meget umage med at stille spørgsmålstegn ved. Når vi bliver irriterede er det ofte, fordi nogen træder på vores grundholdninger. Når man har problemer i hverdagen, er det ofte fordi ens grundantagelser er komme ud af trit med virkeligheden. Tænk på Kaj Holger i Krøniken. Hvis han bare én gang havde sat sig ned med sin fremtidsorienterede søn Erik, og havde skubbet alle sine fordomme og meninger til side og virkelig lyttet til ham, kunne det have gjort en kæmpe forskel for dem begge. DILEMMAER er gode til at sparke en berigende dialog i gang. Vi kan ikke få det hele, og det er lederes og politikeres opgave at prioritere. Et godt dilemma skal løfte horisonten og skabe konstruktive løsninger, så vi kan få det bedste fra begge verdener med minimale omkostninger: 1. Fokus: Sygdom eller menneske? 2. Ledelse: Styring eller orkestrering? 3. Samarbejde: Faggruppe eller brancheglidning? VISION PRINCIPPER er som ordet siger noget visuelt. At skrive en vision ned på papir, er som at tage et billede af sin ferie. Visioner er ønskede forestillinger om fremtiden det billede vi skaber sammen, og som ikke er meget værd, hvis ikke det er fælles. Visionen skal vise, hvordan principperne er blevet realiserede i en ønsket virkelighed. Visioner bliver man aldrig færdige med de skal leve og forvandle sig i takt med, at man bliver klogere. Forskellige ledelser vil have forskellige visioner, men principperne skal være ufravigelige. Et princip er en ufravigelig grundsætning eller leveregel. Hvís man har et princip, så er det ensbetydende med, at man overholder det, uanset, hvad der i øjeblikket kan betale sig. Principperne for fremtidens hospital skal bære projektet, og harmonere med hinanden. Overholder man principper strengt, taler man om principfasthed. En person med mange strenge principper, som vedkommende også forventer, at andre er blindt lydige imod, kalder man for en puritaner, i særligt grelle tilfælde en fanatiker. Principper er således ikke en undskyldning for ikke at tænke selv, men tjener til at have en fælles rygrad og identitet. VÆRDIER TRENDS SUCCESKRITERIER er en kulturelt bestemte betegnelse for det, der skal fastholdes eller virkeliggøres. Forskellige mennesker kan have forskellige opfattelse af værdier, og de ændrer sig over tid: f.eks. økologi, religiøsitet, status, seksualitet, tolerance, åbenhed, det gode liv osv. Værdier er noget man tilstræber. Har man ærlighed som værdi, må man f.eks. godt sige nej, hvis ens kone spørger om hendes mås er blevet for stor. Det må man ikke, hvis man har ærlighed som princip. er interessant viden, ideer, tanker og mønstre som måske er vigtige. Vi har samlet en masse data i en række trendkort på siderne herefter. Uden principperne og uden en holdning til, hvad man gerne vil, farer man nemt vild i fremtidens trends eller forelsker sig måske i nogle attraktive muligheder. er konkrete mål som vurderes retrospektivt, f.eks. vi vil halvere antallet af indlæggelser eller vi vil være det sted, der får flest uopfordrede ansøgninger fra eliteforskere fra hele verden. 8

9 T R Y G H E D S G R U P P E N PATIENT-TIL-PATIENT Partnerskaber og videndeling mellem patienter med samme sygdom skaber winwin-win. LANGTIDS-FRISK Vi skal ikke primært have fokus på, hvad der gør folk syge, og fortælle dem, hvad de ikke skal gøre for ikke at blive syge, men forske i, hvad vi skal gøre for at være kroniske raske BRAIN FITNESS Positiv indstilling, visualisering, vilje og evne til forandring er afgørende for succes. Trendkort - interessante input, ideer og tanker UNDGÅ INDLÆGGELSE Det dyreste for samfundet og det dårligste for patienten man kan lave er en indlæggelse, så det skal vi arbejde meget mere på at undgå i fremtiden PATIENTEN I FOKUS Hver eneste patient skal opleve et meningsfyldt, personligt og skræddersyet forløb, der strækker sig både før og efter en indlæggelse. LIVET FORTSÆTTER Patienter og pårørende skal kunne passe deres arbejde under indlæggelse AFD. FOR OPFINDELSER Personalets innovative opfindelser skal sættes i produktion - f.eks. sutten med iltslangen eller vaskekilen PROFYLAKTISKE SYSTEMER Man går til tandlægen for ikke at få huller i tænderne, og i fremtiden går man til lægen for ikke at blive syg Forebyggelse

10 OLDIES ER GOLDIES Halvdelen af verdenshistoriens +55årige lever nu. Vi bliver mindre ungdomsfikserede og langt mere erfaringselskende, voksne og ansvarsfulde FRA VUGGE TIL KRUKKE Hospitalet forudser dine sundhedsbehov gennem alle livsfaserne PENSION? NEJ, DA! Det bliver afgørende at skabe en attraktiv arbejdsplads og ikke slide medarbejderne op, så de har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, så længe som muligt SUNDHEDSTURISME Ressourcestærke mennesker rejser derhen, hvor behandlingen er bedst SPECIALISERING Hospitalet bliver er sted, man kommer, når man virkeligt er syg. Alle andre opgaver skal klares andre steder. MONEY, MONEY Vi skal nytænke vores måde at designe budget på, hvis vi bevæger os til forebyggelse og livslang patientkontakt DIAGNOSE Diagnose-begrebet skal gøres meget bredere grader. Vi kan lære af f.eks. flysikkerhed og jordbrugsanalyser % OMSORG Patienten skal tilknyttes en omsorgs-coach / en sundhedspædagog, der fungerer som livline under og efter en indlæggelse

11 T R Y G H E D S G R U P P E N GLADE ANSATTE Når personalet er tilfredse, så bliver patienterne det også SELVFORSYNENDE Patienthaver leverer friske grøntsager til køkkenet og tjener samtidigt som kolonihave-ro for indlagte og ansatte GENERATION G De mennesker, der er voksne i tilhører en generation, der bl.a. måler status udfra hvor meget man giver og hjælper. AKUT I ALT Failure is not an option - alt fungerer tilsyneladende rigtig godt i akut-situationen. Kan principperne herfra overføres? UPGRADE Vi skal have mulighed for at tilbyde bedre rammer mod betaling. DO IT YOURSELF Alt, hvad patienterne og pårørende med fordel selv kan ordne, skal de selv ordne. NYE PARTNERSKABER At få folk hurtigere igennem, undgå indlæggelser og genindlæggelser kræver nyt samarbejde mellem CRADLE TO CRADLE En holistist økonomisk, industriel og social metode, der søger at skabe systemer, der ikke blot er effektive, Forebyggelse praktiserende 2020 læger, hospitalet og kommunen men også waste-free 11

12 HAR VI FAKTISK NOK? Vi kan gøre det. Vi har penge nok og ressourcer nok, men vi skal lære at tænke anderledes, at forvalte anderledes.vi skal hele tiden have meningen med det, vi gør, for øje. Og det gælder både chefer og medarbejdere. Plejehjemsleder, Thyra Frank HJERNEFORSKNING De kommende år vil skabe radikale fornyelser i forståelsen af hjernen og dermed behandlingen af vaner, dysfunktionel adfærd og viljestyrke. UDBUD SKABER EFTERSPØRGSEL I USA anslår man at 50% af health care forbruget er drevet af læger og hospitaler - ikke af patienter SUNHEDS APPS Teknologien eksisterer allerede til man selv kan sammensætte sin egen forebyggelsespakke. Vi skal blot kvalitetssikre. TELE-MEDICIN Det store hit for mange eller for en lille udvalgt skare? FRED & RO Skrald skal adskilles fra patienter, de raske fra de syge, pårørende fra de døde, vasketøj fra mad. Det handler både om logistik (systemer) og planlægning. 12 FLEKSIBILITET Vi skal kunne modulere og ændre det hele konstant. Lindøværftet arbejder pt. på at lave udskiftelige moduler, så man med en kran kan indsætte og udtage hele stuer LIGEVÆRDIGHED At man evner at være på niveau med patienten, ikke taler ned til, men respekterer og inddrager

13 T R Y G H E D S G R U P P E N MINIMERE LIDELSER Der bliver ikke råd til at behandle alle, men vi kan mindske lidelserne TRANSPARENS Vi kan ligesågodt være åbne og ærlige i alt. I fremtiden kan intet alligevel holdes skjult. KOMMUNIKATION med patient og pårørende skal ske på mange forskellige platforme. Vi skal ikke være bange for at servicere - det vigtige er ikke, hvad vi siger, men hvad de hører DEN GODE SAMTALE Vi har brug for rum, hvor der kan skabes mening og forståelse. Vi skal indbygge de gode samtaler i forløbet - så får vi også mere ro CURE & CARE Den gode patientoplevelse har overraskelsen som vigtigt element. Har du hørt om den syngende jordemoder? PÅRØRENDE - JA TAK! De pårørende er en ressource vi skal bruge. De skaber ro, tryghed, nærvær og aflaster ved at fungere som patientens hjælpere i alle de praktiske ting GOD ENERGI Fremtidens hospital skaber mere energi end det forbruger - på alle niveauer ROBOTTER Til dull, dirty and dangerous. Derved flere varme hænder tilovers. Forebyggelse

14 MANGFOLDIGHED Skal vi definere spillereglerne eller skal vi følge det enkelte menneskes værdier - religion, kultur, status etc.? LOGISTIK Hospitalet skal være en lean, mean, sundhedsmachine. Smidig, velfungerende logistik er afgørende for succes. TØM KØLESKABET Vi skal 2-4 gange om året skille os af med alt det vi ikke bruger. HVIS MAN REV RIGSHOSPITALET NED... og byggede det op igen, så det passer med fremtiden, ville pengene være tjent ind på to år. Vi kunne også bare bygge 2 hospitaler, der kunne rives ned på skift hvert 2 år? EJERSKAB -> ADGANG TIL I Holland findes en restaurant, der ikke har noget køkken. De har food dj s der hjælper med at sammensætte det ønskede måltid, og herefter bestiller de og afhenter på de omkringliggende restauranter SELVLEDELSE Orpheus symfoniorkester er berømt for at spille uden dirigent. Det tvinger dem til at lytte højere og tale med hinanden. Og som sidegevinst er mange af medlemmerne blevet supergode dirigenter. 14 MEANING MINING Hospitalets rolle bliver at skabe mening og kvalitetssikring i en fremtid, der drukner i information og løsninger MERE -> BEDRE Vi skal ikke have mere ud af hinanden og vores ressourcer, men noget bedre. Uden en ændring i tankegang, laver vi bare det vi plejer

15 T R Y G H E D S G R U P P E N HELBREDENDE ARKITEKTUR Fra malede parkeringshuse til fysiske rammer, der understøtter helbredelse og trivsel LOUNGEMILJØER Jo mindre det ligner og lugter som et hospital jo bedre NYE PERSPEKTIVER Løsningen er ikke en maskine, der kan tage skarpere billeder, men at få patienten til at ligge mere stille. Ved at spørge andre mennesker, får vi nye svar MULTIETNISK SAMFUND Forskellige kulturer bruger og sanser hospitalet forskelligt ORGANISÉR FOR SUCCES Vil afdelingsstrukturen være fremtidens kliniske organisationsmodel? ALTID DILEMMAER F.eks. ordentligt lys og store vinduespartier contra krav om sparepærer og mindsket energitab. TVÆRFAGLIGHED ANLÆGSBUDGET På tværs af afdelinger eller på tværs af Hellere for stort end for småt. Vi skal ikke være bange fagligheder? for arkitekter og entreprenører, der tjener penge. Det Forebyggelse 2020 gør de, fordi de er dygtige. 15

16 ON LOCATION Ambulancer bliver minitraumestuer og paramedicinerne bedre uddannede = færre indlæggelser i akutmodtagelsen ON LOCATION 2 Hospitalssygeplejersker kører ud og behandler i hjemmet = færre indlæggelser og mindre smitte. SYSTEMARKITEKTER Hvis vi skal have max værdi for pengene, skal byggeriet kvalitetssikres af et team af mennesker, der kan tænke holistisk - fra start til slut KRONISKE SYGDOMME Fylder en meget stor del af udgifterne og vil kun blive værre - det er vores ansvar at vende den udvikling. KOMPLEKSITET > INTELLIGENS Kompleksiteten er blevet så stor, at selv de klogeste mennesker ikke længere kan følge med. Løsninger skal konstrueres i teams og via indragelse og social innovation DEMOKRATI? Demokratiske processer kan ikke skabe radiale forandringer. Belønningen for at bevare status quo overstiger gevinsten ved risikovilligheden. HOSPITAL FOR ALLE? Eller målrettet de virkeligt, virkeligt syge? SIZE MATTERS Bygger vi for stort? 16

17 T R Y G H E D S G R U P P E N PATIENTEN I FOKUS Floskel eller præmis? GIV DET VIDERE Skal knowhow i hospitalsbyggeri og velfærdsteknologi kapitaliseres? RISIKOVILLIGHED Vidensbaseret design contra innovation LIVSCYKLUS-ANALYSER De tunge områder med teknologi og mange installationer som f.eks. Op.stuer nedslides væsentligt hurtigere. NUDGING Vi skal indrette hospitalet således, at man af sig selv gør de rigtige ting LÆRING Det bliver ikke perfekt ligegyldig hvad. Læringsprocessen skal være en del af pakken. HVORFOR? Kunne fremtidens hospital være noget helt, helt andet end det, vi er i gang med her? KULTUR Personalet skal coaches og aflære dysfunktionelle vaner, før de kan præstere deres bedste sammen Forebyggelse

18

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG KENMAY 07-05-2015 FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG VED METTE SILLESEN FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR VIL DU HAVE PRÆSENTATIONEN? SÅ SEND EN MAIL TIL: MAIL@METTESILLESEN.COM OG DU VIL MODTAGE

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM

Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spa- destik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 FREMTIDENS PLEJEHJEM Rådmand Tina French Nielsens tale ved 1. spadestik til Fremtidens Plejehjem, 30. marts 2012 Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til 1. spadestik på havnefronten i Nørresundby. Det er

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

1)FÆLLESSKAB 4)MENING 2)AKTIV 3)FORNYELSE HVAD DRØMTE DU OM AT BLIVE DA DU VAR BARN? BEVÆGELSE BLIVER ENDNU VIGTIGERE!

1)FÆLLESSKAB 4)MENING 2)AKTIV 3)FORNYELSE HVAD DRØMTE DU OM AT BLIVE DA DU VAR BARN? BEVÆGELSE BLIVER ENDNU VIGTIGERE! PÅ FORKANT MED FREMTIDEN Intensivt minikursus Kl. 09.00-09.35 Hvorfor og hvordan Kl. 09.35-09.55 Walk and talk Kl. 09.55-10.20 Valg eller vilkår? Kl. 10.20-10.40 Trend-mapping Kl. 10.40-11.10 - Oplæg den

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Muligheder og visioner i udviklingen af rollen som social og sundhedshjælper. Mads Gammelmark Sundhed- og omsorgschef Aarhus Kommune

Muligheder og visioner i udviklingen af rollen som social og sundhedshjælper. Mads Gammelmark Sundhed- og omsorgschef Aarhus Kommune Muligheder og visioner i udviklingen af rollen som social og sundhedshjælper Mads Gammelmark Sundhed- og omsorgschef Aarhus Kommune Det skal jeg igennem Hvordan er det at være social- og sundhedshjælper

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Vil du med? Hvad er fremtidsforskning? FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

Vil du med? Hvad er fremtidsforskning? FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG! NY VERDEN, NYE EGENSKABER Vil du med? 1. I er mine fremtidsforskere!! 2. Ny verden, nye egenskaber! 3. Kærlighedserklæring Anne Skare Nielsen! anne@futurenavigator.dk

Læs mere

Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder?

Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder? Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder? Innovationsledelse når der kræves ro, regler og renlighed! Anders Seneca Dall asd@aarhus.dk Selv en skildpadde kan stikke af! Innovation betyder god ledelse.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese

Nye Vinde - nye muligheder. Torben Wiese Udover at være kåret til Danmarks anden bedste foredragsholder er Torben Wiese også coach, forfatter og underviser i at ændre dårlige vaner til gode vaner. Torben er et energisk menneske med viljestyrke

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

SPOT DE STORE SKIFT OG BEGYND AT TRÆNE NU BLUE SKY CAMP 26-27. NOVEMBER 2015 UDFORSK FREMTIDEN LISELOTTE LYNGSØ, LLL@FUTURENAVIGATOR.

SPOT DE STORE SKIFT OG BEGYND AT TRÆNE NU BLUE SKY CAMP 26-27. NOVEMBER 2015 UDFORSK FREMTIDEN LISELOTTE LYNGSØ, LLL@FUTURENAVIGATOR. SPOT DE STORE SKIFT OG BEGYND AT TRÆNE NU BLUE SKY CAMP 26-27. NOVEMBER 2015 UDFORSK FREMTIDEN EJERSKAB-ADGANG MÅLE-MONITORERE LISELOTTE LYNGSØ, LLL@FUTURENAVIGATOR.DK 1 STRES-ENSOMHED HR -HUMAN REVOLUTIONARY

Læs mere

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 1 Indholdsmæssige udfordringer Bedre resultater (95% målsætning mv.) Styrket effektivitet Stærkere fokus på den enkeltes resultater Inkludere

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

Brug af hverdagsfortællinger i Lærings- og mestringstilbud

Brug af hverdagsfortællinger i Lærings- og mestringstilbud Brug af hverdagsfortællinger i Lærings- og mestringstilbud -erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd Käte Filsøe, erfaren patient, Holstebro Ellen Kastberg Hinrichsen, Sundheds- og udviklingskonsulent,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Hvor originalt! onsdag den 22. september 2010. 15. september 2010 Liselotte Lyngsø, www.futurenavigator.dk

Hvor originalt! onsdag den 22. september 2010. 15. september 2010 Liselotte Lyngsø, www.futurenavigator.dk Hvor originalt! 15. september 2010 Liselotte Lyngsø, www.futurenavigator.dk Fremtiden Værsgo En fiskestang Metoder/øvelser Lidt fisk Her og nu trends Fra forundring til forandring Virkeligheds check Opførsel,

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere