Formue. realistiske bud på et godt Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne"

Transkript

1 Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser Formue // 1. kvartal

2 Leder Benhård fokus på risikostyring i 2014 Siden finanskrisen i 2008 har vi haft ekstremt fokus på risikostyringen i alle investeringsbeslutninger i Formuepleje, uden at vi ville afskære os muligheden for at skabe fornuftige afkast. Udviklingen i Formuepleje Penta den mest risikofyldte af de klassiske Formueplejeporteføljer illustrerer dette forhold. Her blev afkastet på over 37 procent i 2013 skabt med en risiko*, som var marginalt højere end verdensmarkedsindekset for aktier, MSCI World inklusive udbytter. Til sammenligning var afkastet på verdensmarkedsindekset knap 22 procent. Også for de øvrige klassiske Formueplejeporteføljer blev der skabt tilfredsstillende risikojusterede afkast, og resultatet kan forklares ud fra tre simple ting: 1) Konservativ gearing af en portefølje bestående af aktier og obligationer viste igen sin overlegenhed i forhold til den rene aktieinvestering i Med andre ord leverede tangentporteføljen, som i 2013 indeholdt cirka 25 procent globale aktier og 75 procent obligationer, igen et solidt afkast 2) De rigtige investeringsbeslutninger blev truffet på de rigtige tidspunkter i årets løb 3) Benhård fokus på risikostyring i samtlige investeringsbeslutninger Opsving på vej Selvom verdensøkonomien stadig er udfordret af dønningerne af finans- og gældskrisen, er der mange tegn på, at et globalt opsving er på vej. Ikke et kraftigt opsving, men et opsving ført an af USA, som, vi stille og roligt forventer, vil bide sig fast i 2014 til gavn for finansmarkederne vil dermed blive et vendepunkt til det bedre for verdensøkonomien. Vores erfaring siger os, at vendepunkter i økonomien altid er forbundet med, at markederne midlertidigt bliver grebet af tvivl og usikkerhed. Derfor et det overvejende sandsynligt, at vi kommer til at opleve større midlertidige kursudsving i 2014 end de forgangne år. Da vores risikostyring er i centrum, er vi forberedte på uro, selvom det kan give nogle midlertidige afkastbump. Hvad, vi ellers forventer, vil påvirke afkas t ene i 2014, kan man læse mere om i resten af magasinet. Business as usual men med nye fordele 2014 byder med sikkerhed på nogle nye fordele for alle investorer. I januar har alle investorer i Formueplejeselskaberne fået udloddet investeringsbeviser i tilsvarende investerings- og hedgeforeninger. Dermed er alle investorer hos Formuepleje nu sikret endnu bedre investorbeskyttelse end hidtil. For så vidt angår investeringsstrategi, risikostyring, vedtægter med videre, er alt ved det gamle. De nye fordele er dog synlige. Det er blevet nemmere og billigere at investere hos Formuepleje. Blandt andet er der nu mulighed for daglig køb (emission) og salg (indløsning) til et lavere kursspread omkring indre værdi end tidligere uanset beløbsstørrelse. Risikorammerne er desuden synliggjort, og der opdateres nu indre værdier til markedet mindst fire gange dagligt. Samtidig er forvaltningen af porteføljerne kommet under skærpet overvågning fra Finanstilsynet. De nye fordele er en naturlig forlængelse af, at vi i Formuepleje gennem mere end 28 år har forsøgt at minimere de talrige interessekonflikter, som potentielt findes i den finansielle branche og kapitalforvaltning især. Vi har helt fravalgt at have indtjening fra handel med værdipapirer og andre transaktioner, fordi det blot påfører investor erne omkostninger. Da Formueplejeforeningerne blandt andet betaler resultathonorar efter High Water Markprincippet, er der jo netop en interesse i at holde den slags omkostninger lave. I artiklen Formueplejes 3 udviklingsfaser fortæller den ene af Formueplejes to stiftere, Claus Hommelhoff, om hvordan det hele startede og om de kerneværdier vi mener gør Formuepleje unik i den danske investeringsbranche. God læselyst. Søren Astrup, direktør, Formueplejeselskaberne Formueplejeforeningerne * Som risikomål anvendes standardafvigelsen på afkastet. 02 Formue // 1. kvartal 2014

3 Formue 08 Udgives af Formuepleje foreningerne som investororientering Udkommer Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet 28 Oplag eksemplarer Magasinets formål er At orientere om udviklingen i Formueplejeforeningerne At vurdere den aktuelle udvikling på finansmarkederne At redegøre for Formueplejes investeringsstrategier og investeringsløsninger At informere om ny viden og lovgivning, der er relevant for investorerne Redaktion Direktør Søren Astrup (ansvarshavende) Kommunikationschef Søren Verup 18 Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson Istockphoto, Polfoto og Scanpix Bidragydere Direktør Søren Astrup Adm. direktør Niels B. Thuesen Stiftende partner Claus Hommelhoff Kundedirektør Claus Richardt Holm Senior kapitalforvalter Erik Bech Senior kapitalforvalter René Rømer Aktiestrateg Otto Friedrichsen Direktør Henry Høeg Senior formuerådgiver Henrik Iwersen Senior formuerådgiver Søren Nielsen Senior formuerådgiver Anders Kristiansen Kommunikationschef Søren Verup Journalist Katrine Sigvardt I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen 1. kvartal 2014 // 28. årgang Redaktionen er afsluttet den 9. januar 2013 Indhold: ARTIKLER 02 // Leder 04 // Nyheder 08 // 10 realistiske bud på // Formueplejes 3 udviklingsfaser 18 // Jagten på afkast i nulrenteland 22 // Sådan giver Formueplejes byggesten risiko og afkast 24 // Aktiemarkedet skal i 2014 kunne klare sig selv 26 // Om lave renter, uenige økonomer og almindelig dumhed 28 // Stort potentiale i russiske aktier 32 // Spørg Formuepleje 34 // Markedsvurdering 40 // De 10 største aktieposter Formue // 1. kvartal

4 Nyheder Nye regler for rentetilpasningsobligationer Alderspension gør dine børn til millionærer Den nye skattefrie alderspension har ingen begrænsninger for, hvor ung man skal være for at kunne indskyde på den. Ønsker forældrene til et barn og senere barnet selv at være mangemillionær som 65-årig, er recepten nem: Opret en alderspension til dit etårige barn. Indskyd kroner på kontoen hvert år, indtil barnet fylder 65 år. Ved en gennemsnitlig årlig forrentning på 2 procent efter skat og inflation vil der stå knap 3,7 millioner kroner på kontoen i 2079, og det er vel at mærke 3,7 millioner kroner med den samme købekraft som i Antages en gennemsnitlig inflation på 2 procent årligt er saldoen knap 8,3 milli oner kroner i 2079-kroner. Etablering af alderspension for børn er et godt alternativ til børne opsparingen, hvis man ønsker at spare mere op til sine børn, end det er muligt på en børneopsparing. Det kan også være en god måde at give arveforskud på, da pengene er mere låst, end hvis de står på en almindelig konto, siger senior formuerådgiver i Formuepleje Henrik Iwersen. Henrik Iwersen tilføjer, at brugen af aldersopsparingen som opsparingsform for velhavende forældre yderligere har den fordel, at forældrene ikke bliver skattepligtige af afkastet af den gave, som de via aldersopsparingen giver deres børn. Alderspensionen er den pensionsopsparing, der afløste kapitalpensionen. Indskud på alderspension kan ikke fradrages i indkomsten. Afkastet beskattes årligt efter lagerprincippet med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. Udbetaling fra ordningen er skattefri. Alderspensionen kan tidligst udbetales ved opnåelse af pensionsudbetalingsalderen og senest 15 år efter. Pensionsudbetalingspunktet for personer født efter 1. januar 1963 er aktuelt 65 år. Ophæves alderspensio nen i utide, skal der betales 20 procent i afgift. Ordningen er kreditor beskyttet. Alderspensionen oprettes billigst og nemmest i et pengein stitut med et tilhørende værdipapirdepot, hvilket giver mulighed for at investere pengene i nogle af Formueplejes investeringsløsninger. Formuepleje investerer udelukkende investorernes penge i danske realkreditobligationer og herunder også flere milliarder kroner i de kortløbende rentetilpasningsobligationer, der blandt andet bruges til at finansiere boligejernes F1-, F2- og F3-lån. Ny lovgivning er på vej med det formål at forhindre en tænkt situation i fremtiden, hvor finansuro gør det umuligt at refinansiere lånene. Lovgivningen forventes gennemført fra 1. april 2014 og betyder, at investorerne i disse obligationer i tilfælde af den i lovgivningen forudsete uro får forlænget løbetiden med et år ad gangen, indtil rentestigningen fra år til år er mindre end 5 procentpoint. Denne usikkerhed for investorerne betyder logisk set, at de nye rentetilpasningsobligationer er mindre attraktive end de gamle. Formuepleje har en meget stor beholdning af de gamle obligationer, og den forventede lovændring betød blandt andet, at afkastet fra obligationsbeholdningen i november var godt, da de allerede udstedte rentetilpasningsobligationer vurderes som mere attraktive. Formuepleje forventer, at kursen på de nye obligationer med refinansierings-trigger vil være lavere end de gamle. Hvorvidt, Formuepleje vil investere i de nye obligationer, vil afhænge af prisen på obligationerne, og det vil investeringsafdelingen tage endeligt stilling til, når lovgivningen er vedtaget i begyndelsen af 2014, og obligationerne bliver udbudt til salg. 04 Formue // 1. kvartal 2014

5 Migreringen fra aktier til investeringsbeviser er gennemført Efter mere end et år med adskillige ekstraordinære generalforsamlinger er processen med at beslutte og gennemføre overgangen fra børsnoterede aktier til investerings- og hedgeforeninger på plads. Den fysiske tildeling af beviserne skete natten mellem den 12. og 13. januar Her blev værdierne i de otte Formueplejeselskaber udloddet i form af investeringsbeviser i de respektive hedge- og investeringsforeningsafdelinger. Det skete i et forhold, der fremgår af nedenstående oversigtsliste. Brev fra VP Alle aktionærerne i selskaberne har fået brev fra Værdipapircentralen, hvoraf det fremgår hvor mange investerings beviser, der er blevet udloddet for hver aktiepost. Der er i samme omgang udbetalt et mindre kontantbeløb til depotets afkastkonto, da ombytningsfaktoren er skæv og derfor ikke munder ud i et helt antal investeringsbeviser. Eksempel For eksempel vil værdien af aktier i Safe være udloddet i form af investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Safe, idet x 2, giver 6.981,495 investeringsbeviser. Den skæve rest på 0,495 investeringsbevis blev udbetalt til den pr. 13. januar 2014 gældende indre værdi for Hedgeforeningen Formuepleje Safe. Tjek dit depot og din konto for at sikre dig, at alt er i orden. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Formuepleje på eller Se også formuepleje.dk, hvor der er udførlig information og dokumentation. Tømte aktier Helt konkret betyder denne fysiske udlodning af værdierne, at aktionærerne nu både har nye hedgeforeningsbeviser og gamle tømte aktier. Da hvert Formueplejeselskabs egenkapital efter udlodningen nu kun udgør cirka 5,5 7 millioner kroner, er indre værdi på disse tømte aktier nu ganske lav. Aktierne er stadig børsnoterede, men bestyrelserne har anmodet Nasdaq OMX om at afnotere selskaberne, så de bliver slettet fra børsen. Formuepleje Holding og andre interessenter har tilkendegivet, at man betinget af en afnotering forventer at fremsætte et købstilbud på de gamle aktier. Nye kurser Fremover kan investorerne se kurserne på de nye investeringsbeviser under kategorien Investeringsforeninger på diverse eksterne websites som borsen.dk og nasdaqomxnordic.com/investeringsbeviser samt naturligvis på forsiden af formuepleje.dk øverst til højre. Den eneste landsdækkende avis, der bringer børslister på investeringsbeviser, er Jyllands-Posten Erhverv. Her vil kurserne fremover kunne ses i sektionen for investeringsbeviser. Aktuelle indre værdier for hedge- og investeringsbeviserne opgøres flere gange dagligt. Kapitalforeninger Formuepleje forventer, at de seks nye hedgeforeninger i løbet af første halvår af 2014 skifter status til kapitalforeninger. Lovgivningen på området er ny, hvorfor en lang række praktiske detaljer endnu ikke er på plads hos myndighederne. Formuepleje vil løbende informere om dette. Selskab Fondskode Ombytningsforhold Forening Fondskode Formuepleje Optimum A/S DK , Formuepleje Pareto A/S DK , Formuepleje Safe A/S DK , Formuepleje Epikur A/S DK , Formuepleje Penta A/S DK , Formuepleje Merkur A/S DK , Formuepleje LimiTTellus A/S DK , Formuepleje Fokus A/S DK , (Investeringsforeningen CPH Capital og Hedgeforeningerne administreres af Formuepleje Fund Management A/S) CPH Capital, Afdeling Formuepleje Optimum Hedgeforeningen Formuepleje Pareto Hedgeforeningen Formuepleje Safe Hedgeforeningen Formuepleje Epikur Hedgeforeningen Formuepleje Penta Hedgeforeningen Formuepleje Merkur CPH Capital, Afdeling Formuepleje LimiTTellus Hedgeforeningen Formuepleje Fokus DK DK DK DK DK DK DK DK Formue // 1. kvartal

6 Nyheder Formueplejedagene i november Da Formuepleje i efteråret 2013 afholdt Formueplejedage i København og Aarhus, var hovedtemaet for arrangementet Formuepleje 3.0. Omdannelsesprocessen fra selskaber til foreninger er et af flere tiltag, som skal skabe et nyt og bedre Formuepleje, men hvor de gamle værdier stadig er helt i front aktionærer havde tilmeldt sig arrangementet, men gik du glip af Formueplejedagen, eller har du bare lyst til at få genopfrisket nogle af hovedpointerne, ligger alle indlæggene på vores hjemmeside. Du finder videoerne i artiklen Se video fra Formueplejedagen på formuepleje.dk. Alt om migreringen på formuepleje.dk Processen med at omdanne de traditionelle Formueplejeselskaber til investeringsforeninger er i fuld gang. På formuepleje.dk kan du finde svar på de spørgsmål, andre aktionærer har stillet i forbindelse med migreringen i artiklen Migreringen: Spørgsmål og svar, og i Aktuel status på migreringsprocessen: Fra selskaber til foreninger finder du en systematisk redegørelse for hele processen, der startede i september skatteændringer i 2014 I 2014 træder et par skattelettelser og stramninger i kraft: Topskattegrænsen hæves fra kroner i 2013 til kroner. Det giver en skattelettelse på kroner for personer med en personlig indkomst over topskattegrænsen i Beskæftigelsesfradraget øges fra maksimalt til kroner. Det giver en skattelettelse på 853 kroner for en borger i en gennemsnitskommune. For enlige forsørgere stiger maksimalfradraget med kroner til kroner. Det giver en skattelettelse på for en borger i en gennemsnitskommune. Rentefradraget reduceres med 1 procentpoint til 30,6 procent for en gennemsnitskommune. Det reducerede rentefradrag gælder kun negativ kapitalindkomst på over kroner. Grænsen er dobbelt for ægtefæller, idet de kan udnytte grænsen hos hinanden. Børnepengene bliver indkomstafhængige fra årsskiftet. Ved en personlig indkomst på over kroner nedtrappes børnepengene med 2 procent af den del af indkomsten, der overstiger grænsen. For gifte par opgøres aftrapningsgrundlaget som den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger kroner. Tilmeld dig Formueplejes nyhedsbrev FORMUEnyt er Formueplejes elektroniske nyhedsbrev, som hver anden uge giver dig de vigtigste nyheder om, hvad der rører sig på de finansielle markeder og i Formuepleje generelt. FORMUEnyt giver dig desuden direkte adgang til den elektroniske udgave af Magasinet FORMUE, som udkommer fire gange om året, og vores månedsstatus, hvor vi med et kritisk blik vurderer, hvad specifikke hændelser kommer til at betyde for de finansielle markeder fremover. Du tilmelder dig nyhedsbrevet på formuepleje.dk gennem et link på forsiden og det er selvfølgelig gratis. Flere rige i København I løbet af de seneste ti år er antallet af københavnere, der tjener mere end kroner om året tredoblet. Det skrev blandt andre Politiken i december sidste år. Samtidig er boligpriserne skudt i vejret. I 2000 kostede en lejlighed på 80 kvadratmeter kroner, mens prisen i 2011 var helt oppe på kroner. Havde de københavnske boliger fulgt den almindelige prisstigning, ville en tilsvarende lejlighed kun have kostet kroner. Det betyder, at andelen af københavnere med mellemindkomster falder. På grund af de høje priser er det nemlig blevet sværere for denne gruppe at bo i byen. Ifølge Morten Skak, som er lektor i boligøkonomi ved Syddansk Universitet, minder tendensen meget om den, man har set i andre internationale storbyer som eksempelvis London, hvor det kun er de allerrigeste, der har råd til at bo i centrum. 06 Formue // 1. kvartal 2014

7 13% om året i 25 år 19% i afkast det seneste år Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder, at kroner investeret i løbet af mere end 25 år er blevet til cirka 2,3 millioner kroner før skat. Målt over perioden 1/ til 7/ har Formuepleje Safe leveret 13,3 procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 7/ til 7/ har Formuepleje Safe leveret 18,9 procent i afkast. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. Formue // 1. kvartal

8 realistiske bud på 2014 For tiende år i træk giver Formuepleje igen 10 bud på, hvordan vi forudser, det nye år kommer til at forløbe på det finansielle og økonomiske område. Det er Formueplejes samlede investeringskomite, der leverer forudsigelserne. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Et helt afgørende spørgsmål i 2014 er, hvornår væksten i USA bliver selvbærende. Den amerikanske centralbank meldte før jul ud, at det kunstige åndedræt til pengemarkederne i form af opkøb af obligationer bliver nedtrappet i år. Banken forventer, at det helt ophører ved udgangen af året, hvis økonomien viser den forventede vækst og fremgang. Gældskrisen i Europa ser ud til fortsat at køre sidelæns. Visse af de problemramte lande viser tydelige forbedringstegn på de offentlige finanser, men stadig svage vækstrater, og der er tale om et umanerligt langt sejt træk op af hængedyndet de næste mange år. Det vil holde den korte rente og inflationen i bund til gavn for virksomheder og borgere. De seneste år har aktier i emerging markets lidt under den globale krise, men der har også været problemer i flere store emerging market-lande, som overvejende er selvforskyldte. Der er stadig udfordringer for flere af de store emerging markets-økonomier, men aktierne er fundamentalt set billige, og en vending ser ud til at komme i Vi lever stadig i spændende tider. Det ved Formueplejes investeringskomite lige så godt som andre. Komiteen er på dupperne i forhold til at analysere den aktuelle økonomiske og finansielle udvikling samt foretage de rettidige valg og risikoafdækninger, der også i 2014 forventes at kunne føre til et attraktivt positivt afkast. DE TI BUD for 2014 I. Europæisk vækst fortsætter i slæbesporet, men væksten stiger i USA. II. Der vil være højere volatilitet på værdipapir- og valutamarkeder sammenlignet med III. Råvarer stiger i takt med tiltagende vækst, men olieprisen falder til under 100 dollar pr. tønde. IV. Den korte rente forbliver lav. Ingen rentestigning fra ECB og FED. V. Renten på langt løbende obligationer stiger globalt og cirka 1 procentpoint i Danmark. VI. Virksomhedsobligationer forbliver uinteressante som investeringsmulighed ved indgangen til VII. Kursen på den amerikanske dollar kommer op over 6 kroner. VIII. Globale aktier stiger procent, men der er segmenter af aktiemarkedet, der vil falde. IX. Emerging market-aktierne stiger mere end de globale aktier. X. Det russiske aktiemarked stiger mere end emerging markets-aktier. >> 08 Formue // 1. kvartal 2014

9 Formue // 1. kvartal

10 realistiske bud på 2014 Europæisk vækst fortsætter i slæbesporet, I men væksten stiger i USA Formuepleje ser stadig store udfordringer for den europæiske makroøkonomi. Kigger vi først uden for eurozonen, ser vi markante forbedringer i Storbritannien, der ifølge den britiske centralbank kan se frem til en vækst på 2,8 procent i Sverige har det bedre end Danmark, og begge lande kan se frem til positiv vækst i år. Men i eurozonen er der store forskelle, der trækker i begge retninger. Tyskland har stabil økonomisk vækst, der i 2014 forventes at blive på 1,7 procent. I Frankrig bliver den i bedste fald 0, hvilket er på linje med flere af de problemramte sydeuropæiske lande. Gældskrisen er ikke løst. Vi ser en sidelæns bevægelse i væksten, hvor de svageste europæiske lande forsøger at holde gælden fra døren ved at spare på de offentlige udgifter, hvilket ikke er positivt for væksten. Landene håber, at de i løbet af 2014 kan koble sig på en global fremgang i væksten, der mere sikkert kan trække dem fri af nulvæksten. Samlet lander væksten i eurozonen på cirka 0,5 procent. Kigger vi mod USA, ser det straks bedre ud. Væksten i 2013 lander nok omkring de 2 procent, og den bliver højere i 2014 i takt med, at arbejdsløsheden falder, forbrugerne bruger flere penge og virksomhedernes omsætning stiger. Neddroslingen af støtteopkøbene af obligationer vil få de lange renter til at stige, men den amerikanske centralbank vil i 2014 følge økonomien meget tæt og holde de korte renter lave. Inflationen vil holde sig i ro. Der vil være højere volatilitet på II værdipapir- og valutamarkeder sammenlignet med var i historisk sammenhæng præget af moderate kursudsving. Det gentager sig ikke i Formueplejes investeringskomite forudser større udsving på finans- og valutamarkederne især som følge af, at USA står over for et vendepunkt i Vendepunktet kommer, fordi den lempelige pengepolitik nedtrappes i takt med, at væksten stiger, og arbejdsløsheden falder. Usikkerheden om, hvorvidt USA vil opleve det selvbærende opsving i 2014, som alle forventer, betyder, at der helt givet vil komme flere bump på vejen end sidste år. Det betyder for Formuepleje, at risikostyringen i endnu højere grad står i centrum i På sidelinjen er der stadig geopolitisk uro i verden, hvor Kina stadig har til gode at lande sin økonomi blødt efter de svækkelser, landet har gennemlevet de seneste år. Desuden er der uro i Mellemøsten omkring Syrien og risiko omkring Irans tilnærmelser over for vesten på atomområdet. Nordkorea lurer stadig i kulissen. Råvarer stiger i takt med tiltagende III vækst, men olieprisen falder til under 100 dollar pr. tønde Normalt følges råvarepriserne og olieprisen ad, men Formuepleje forventer, at den sammenhæng brydes i Væksten er stigende i USA og Kina. Efterspørgslen af forbrugsvarer vil stige i 2014 også i Europa. Det taler for en stigende pris på de mest gængse industriråvarer som metaller. Men ser vi på olieprisen, plejer den at stige i takt med øget økonomisk aktivitet. Det får vi i 2014, men hele energiforsyningen er under forvandling. Udnyttelsen af skifergas i USA og andre dele af verden sænker efterspørgslen efter energi fra olie. Samtidig er der fokus på lavere energiforbrug og vedvarende energi. Men vigtigst af alt er atomaftalen med Iran en stabiliserende faktor. Iran er en af verdens største producenter af olie. Løftes sanktionerne mod Iran senere på året, vil det øge udbuddet af olie i Formeplejes investeringskomite mener derfor, at olieprisen er under 100 dollar pr. tønde ved udgangen af 2014 hvilket vil være til gavn for den globale vækst. Den korte rente forbliver lav. IV Ingen rentestigning fra ECB og FED Den Europæiske Centralbank er tvunget til at holde den korte rente på det nuværende lave niveau indtil Der er flere forhold, der sammen bevirker en fortsat lav rente i Den europæiske økonomi er stadig i slæbesporet med massive udfordringer i Frankrig, Italien og Spanien. Frankrig kæmper med store underskud på statsfinanserne, en høj gæld og en lammet præsident Hollande, der ikke kan/vil indføre de skrappe reformer, der er nødvendige for at rette op på statsbudgettet. Spanien viser svag fremgang, idet arbejdsløsheden er ved at falde, men det er fra et meget højt niveau på over 20 procent. Italien er på usikker politisk grund. Eneste lyspunkt er Tyskland, der forventer pæn vækst. Samtidig er inflationen meget lav i Europa og langt under Den Europæiske Centralbanks mål om, at inflationen skal være i underkanten af 2 procent. Bankerne slanker balancerne og er tilbageholdende med nye kreditter, og samtidig er euroen stærk. Alt i alt mener Formueplejes Investeringskomite, at den europæiske styrerente også vil være højst 0,25 procent ved udgangen af Formue // 1. kvartal 2014

11 1. februar overlader Ben Bernanke chefstolen til den amerikanske centralbank til Janet Yellen. renten på langt løbende obligationer V stiger globalt og cirka 1 procentpoint i Danmark Formueplejes investeringskomite forventer, at hvor 2013 var året, hvor økonomierne spirede og viste synlige bedringstegn, så bliver 2014 et konsolideringsår, hvor opsvinget skal vinde fodfæste. De stærke økonomier som USA, Tyskland, Storbritannien og Kina får mere vind i sejlene, mens de svagere økonomier som Frankrig, Spanien, Italien, Rusland, Indien og Brasilien kommer ind på mere sikker grund. Det cykliske opsving betyder, at forventningerne til den lange rente det vil sige renten på obligationer med mere end ti års løbetid vil stige. Det vil ske i takt med, at den amerikanske centralbank nedtrapper sit støtteopkøb af amerikanske statsobligationer. Da rentemarkederne er tæt forbundet, betyder det, at den lange danske rente vil stige cirka 1 procentpoint målt på den tiårige statsobligation, der ved udgangen af 2013 havde en rente på 1,98 procent. Det betyder også, at lange danske realkreditobligationer med en kuponrente på 4 procent falder ned under kurs 100 og dermed genåbnes for emission. Virksomhedsobligationer forbliver VI uinteressante som investeringsmulighed ved indgangen til 2014 De seneste fem år har afkastene ved investering i Investment Grade virksomhedsobligationer været ganske attraktive med et meridianafkast på 7,4 procent p.a. ved investering via investeringsforeninger. Men det seneste år har meridianafkastet kun været 2,3 procent. Det faldende afkast skyldes blandt andet, at kreditspændene det vil sige merafkastet som følge at kreditrisikoen allerede ved indgangen til 2013 var mindsket ganske betragteligt, presset ned af investorernes jagt på afkast. Men i 2013 skyldes det svage afkast især, at den lange rente er steget. Da Formueplejes investeringskomite forventer stigende lange renter i år, vil afkastene fra investering i Investment Grade virksomhedsobligationer blive negativt påvirket. Samtidig forventes det ikke, at der sker en mærkbar ændring i kreditspændene. Senere på året, når den lange rente ER steget, og hvis der sker en normali sering af kreditspændene, kan Investment Grade virksomhedsobligationer igen blive interessante. Se artikel om Formuepleje Fokus som et godt alternativ på side 18. Kursen på den amerikanske dollar VII kommer op over 6 kroner Aktuelt her ved udgangen af 2013 ligger den amerikanske dollar under 5,50 kroner. Det er et relativt lavt niveau, og er blandt andet udtryk for, at euroen er stærk. Formueplejes investeringskomite mener, at euroen i løbet af 2014 vil blive svækket, og at den amerikanske dollar vil blive styrket. Tilliden til den amerikanske økonomi vil vokse i 2014, idet problemer med budgetforhandlinger og det famøse gældsloft er løst. Samtidig betyder nedtrapningen af støtteopkøbene af de amerikanske obligationer som følge af stigende vækst og fald i arbejdsløsheden, at de amerikanske renter vil stige. >> Formue // 1. kvartal

12 realistiske bud på 2014 Det vil øge investeringslysten i amerikanske dollar, og dermed trækkes dollarkursen op. Om, vi lige rammer den rigtige side af 6 kroner for en dollar ved udgangen af 2014, er selvsagt usikkert, men dollaren vil stige i 2014 i forhold til globale aktier stiger procent, VIII men der er segmenter af aktiemarkedet, der vil falde 2013 har været et godt aktieår med en stigning i de globale aktier på 21,7 procent. Stigningen er begrundet i omkostningsreduktioner samt forventet fremtidig vækst i virksomhederne bliver ifølge investeringskomiteen mest sandsynligt et godt aktieår, hvilket vil sige, at den forventer en stigning på procent noget over det gennemsnitlige, langsigtede afkast for globale aktier. Aktier vurderes under ét af investeringskomiteen i udgangspunktet til hverken at være dyrt eller billigt prisfastsat. Kva en lav kort rente og udsigt til opjustering af vækstraterne for verdensøkonomien, er der en god opskrift på rigtig gode rammebetingelser for kursstigninger på aktier. Der er dog lommer i aktiemarkedet, hvor aktier allerede er for dyrt prisfastsat og her er der god grund til at være bekymret. Men 2014 er ikke uden udfordringer. Den afgørende faktor er, om USA kan fortsætte med at vise fremgang i vækst og beskæftigelse. Det er den øgede efterspørgsel efter varer og tjenester, der både i USA og Europa skal trække virksomhedernes omsætning op. Sker det i tilstrækkelig grad, vil indtjeningen stige markant i virksomheder, idet de generelt set er toptrimmede og klar til at sende øget omsætning direkte ned på bundlinjen. Opblusning af gældskrisen i Europa vil trække aktierne ned, ligesom risikoen for deflation i Europa og øget politisk uro i Mellemøsten og Asien trækker den forkerte vej. Hvis dette sker, kan vi se en korrektion i aktierne på 10 procent. emerging market-aktierne stiger mere end IX de globale aktier De seneste par år har aktierne i de mere modne emerging markets-lande det vil primært sige Kina, Indien, Brasilien, Rusland og Sydafrika lidt under den svage økonomiske vækst i den globale økonomi. I de første par år efter finanskrisen var landene mindre påvirket end de vestlige økonomier blandt andet som følge af statslige støtteaktioner. Men da landene samtidig har forsømt at reformere deres økonomier til den nye verdensorden efter finanskrisen, har især Brasilien, Indien og Sydafrika mistet momentum. Landene døjer generelt med høj inflation og aftagende vækst. Det har betydet, at den dynamik og vækst, som indtil for et par år siden prægede emerging markets, er blegnet. Formueplejes investeringskomite kan konstatere, at aktierne målt på nøgletal er billige, men ser også en række risici for, at udviklingen tager noget tid, før den for alvor vender. Den vending kan sagtens komme i 2014, og gør den det, vil aktierne relativt hurtigt stige. Investeringskomiteen vover derfor at forudse, at aktierne i emerging markets generelt vil stige mindst 10 procent og mere end de udviklede lande. russiske aktier stiger mere end emerging X markets-aktierne Det russiske aktiemarked er en del af emerging markets såkaldte BRIKS-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Investeringskomiteen vurderer, at Rusland står først i rækken blandt emerging markets-lande, som vil opleve fremgang i aktiekurserne. De russiske aktieselskaber er meget billige målt på P/E-værdier. Niveauet er cirka 4 kroner for 1 krones indtjening, hvor det for de modne økonomier ligger på omkring 16 kroner for 1 krones indtjening. Der er mange grunde til, at de russiske aktier er billige. Rusland er stadig politisk usikkert, og der er udbredt korruption, svindel og politisk indblanding i erhvervslivet. Men det, som peger i retning af fremgang, er, at Rusland er blevet medlem af den internationale handelsorganisation WTO, hvilket vil øge effektiviteten blandt de russiske virksomheder og dermed produktionen og eksporten. Samtidig er befolkningen blev sundere, middelklassen vokser, og infrastrukturen er ved at blive forbedret. Så når investeringskomiteen kigger på BRIKSlandene, er Rusland det land, hvor der på kort sigt er de største forventninger til et markant positivt løft for aktierne. Paradoksalt nok vil også den lavere oliepris være medvirkende hertil, idet dette vil medføre øget pres for reformer i Rusland. Læs også artiklen på side 28 om potentialet i russiske aktier. 12 Formue // 1. kvartal 2014

13 2013 Sådan gik det 7 ud af 10 rigtige... I: Recession i Europa slutter (Korrekt) Recession defineres som to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst i BNP. Det oplevede Europa ikke i 2013, hvor væksten derimod ser ud til at lande på cirka +0,5 procent ifølge de aktuelle prognoser. II: Global vækst over 3,5% (Forkert) Ifølge den seneste prognose fra den internationale valutafond, IMF, tyder det på, at den samlede vækst vil lande på cirka +2,9 procent. III: ECB har renten på hold (Korrekt) Den europæiske centralbank har i hele 2013 holdt renten i ro. Den sænkede endda styringsrenten yderligere med 0,25 procentpoint til 0,25 procent i begyndelsen af november. IV: De lange renter stiger (Korrekt) Renten på den 10-årige amerikanske statsobligation er steget mere end 1 procentpoint i Den tilsvarende danske statsrente er steget cirka et halvt procentpoint. V: Aktier slår VO, der slår stater (Korrekt) De globale aktier er i 2013 steget cirka 22 procent. Investment Grade Virksomhedsobligationer har før omkostninger givet cirka 4 procent i afkast, mens statsobligationer har givet negativt afkast. VI: Globale aktier stiger 10 procent, men bør stige 15 procent (Korrekt) De er endda steget en smule mere, nemlig cirka 22 procent. VII: Dollar styrkes over for danske kroner (Forkert) Den højere rente i Europa og den mindre lempelige pengepolitik end i USA betød, at euroen blev styrket over for amerikanske dollar, der faldt fra cirka 5,60 til 5,45 danske kroner for en dollar. VIII: Guldprisen falder (Korrekt) Prisen på guld målt i dollar faldt med næsten 30 procent i løbet af 2013 i takt med, at usikkerheden i den globale økonomi aftog. IX: Amerikanske boligpriser stiger (Korrekt) Det amerikanske Schiller-indeks for huspriserne steg godt 3 procent i løbet af X: Store kursudsving i perioder (Forkert) Der var udsving i både renterne og aktierne i løbet af året. Der var et fald i aktiekurserne og en stigning i renterne fra slutningen af maj til hen i august som følge af udmelding fra den amerikanske centralbank om nedtrapning af støtteopkøbene af langt løbende obligationer. Men set henover året har markedsbevægelser alt i alt være moderate. Formue // 1. kvartal

14 Formuepleje 3.0. Formueplejes 3 udviklingsfaser Formuepleje har udviklet sig fra at være to investeringsentusiasters markante idéer om den rigtige måde at investere på til en i dag stor virksomhed med over 50 ansatte og mere end 40 milliarder kroner under forvaltning. Formuepleje har hele tiden lært af sine successer og fejl. I dag kan vi se tilbage på de tre faser, der har skabt Formuepleje, sådan som virksomheden ser ud i dag. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Der var gang i den i midt firserne. Poul Schlüter var statsminister for en succesfuld firkløverregering, der formåede at lægge devalueringstiden bag sig ved at gennemføre fastkurspolitikken. Renterne og inflationen faldt, aktierne og boligpriserne steg. Fastkurspolitikken åbnede for, at kapitalbevægelserne blev liberaliseret, og dermed blev det muligt at låne billige penge i udenlandsk valuta samt at investere i udenlandske aktier og obligationer. Der var rødglødende aktivitet hos banker og børsmæglere, hvor der blev lånt penge i udlandet og investeret i udenlandske værdipapirer og valuta. I Aarhus sad Erik Møller og Claus Hommelhoff og ville gøre det anderledes. På deres måde. De så, hvordan investorerne handlede deres penge væk i kurtager og kursskæring, så uanset om det gik op eller ned, tjente banker og børsmæglere penge mange penge. Det, syntes de ikke, var rimeligt. Kunder skulle være medinvestorer Der var tryk på dengang. Og Erik og jeg oplevede, hvordan private investorer købte og solgte værdipapirer med høj hastighed og blev fattigere og fattigere, mens banker Claus Hommelhoff: Stifter af Formuepleje og arbejder i dag som formuerådgiver for nogle af Formueplejes største investorer 14 Formue // 1. kvartal 2014

15 Kroner (Hvad 100 kr. investeret den er vokset til) FASE 1 FASE 2 FASE 2 Safe, MSCI World, År og børsmæglere tjente buler af penge på kurtager og kursskæring. Det, syntes vi, burde kunne gøres anderledes, så det gjorde vi, siger stifter og senior formuerådgiver Claus Hommelhoff, der i dag stadig er rådgiver for Formueplejes største kunder. Erik og Claus ide var at lave et investeringskoncept, hvor de investerede sammen med kunderne og selv tjente penge, når kunderne også tjente penge. Den dag i dag er det en helt central kerneværdi i Formuepleje, at vi betragter kunderne som medinvestorer, og at Formuepleje ikke har indtjening fra transaktioner, kurtager, kursskæring, rentemarginal med mere. Derimod får vi resultathonorar, så når investorerne i Formuepleje tjener penge via vores investeringsløsninger, så gør Formueplejekoncernen det også. Fase 1: Investeringsselskabet Formuepleje Safe blev først etableret i maj 1988, men allerede to år før blev investeringsselskaberne Planinvest-Århus og Planinvest-Odense oprettet og markedsført. Dengang blev der investeret i terminsforrentninger med gode afkast til investorer. I maj 1988 oprettedes Plan-Safe A/S, der senere ændrede navn til Formuepleje Safe A/S. Helt fra begyndelsen blev der ligesom i dag investeret i både obligationer og aktier med en moderat gearing. Men hele Formueplejes nuværende investeringskoncept med optimale porteføljer og tagentporteføljeteori kom først til meget senere. I begyndelsen gjaldt det om at hente gode afkast ved at låne billigt i udenlandsk valuta og investere i aktier og i noget så eksotisk som finske, svenske, spanske, italienske og portugisiske obligationer. Det var meget illikvidt, men også ganske afkastgivende. Det gik rigtig godt fra 1988 og frem til starten af halvfemserne. Blandt andet blev der tjent mange penge på de sydeuropæiske finansmarkeder, som kastede gode afkast fra sig i takt med, at medlemskaberne af EU gav økonomisk fremgang, men i 1992 gik det galt, fortæller Claus Hommelhoff. Og det gik også galt to år senere i Begge år faldt Formuepleje Safe cirka 50 procent som følge af rente- og valutauro. Det tabte blev hurtigt vundet tilbage, da aktierne steg markant, og dermed viste strategien med blandede porteføljer sit værd, men i slutningen af 1994 blev investeringsstrategien ændret. Investeringer i illikvide og eksotiske obligationer med høj rente og dermed også høj risiko blev fravalgt. Uroen viste helt tydeligt på den hårde måde, at når der investeres for lånte penge, så skal der investeres i meget likvide værdipapirer. Fra 1994 blev der alene investeret i meget likvide danske obligationer og fortsat i likvide globale aktier. Men på grund af den lavere udenlandske rente blev der optaget lån i udenlandsk valuta. Læringen af de midlertidige kurstab i starten af halvfemserne blev, at Formuepleje oprustede kraftigt på risikostyringen. Som nogle af de første i Danmark indførte Formuepleje risikostyring ud fra Value at Risk en risikostyringstilgang opfundet af J.P Morgan i 1995 og som netop vandt anerkendelse og blev udbredt ovenpå kriserne i start 90 erne. >> Formue // 1. kvartal

16 Formuepleje 3.0. Formuepleje... Fase 2: 1994 maj 2009 Der sker mange vigtige ting lige op til det, Formuepleje kalder fase 2, som indledes i 1994, og senere i halvfemserne. Der er markant optur på de finansielle markeder i slutningen af halvfemserne, men i 1999 mente stifter og kapitalforvalter Erik Møller, at især IT-aktierne er overvurderede. Han undlader derfor helt at lade Formueplejeselskaberne være investeret i IT- aktier og investerer blandt andet i danske obligationer i stedet. I foråret 2000 brister IT-boblen, og Formueplejes investorer undgår tab. I 2001 rammer terrorangrebene USA. Det er en uventet hændelse, som heldigvis kun påvirker investeringerne negativt i en kort periode, men mantraet og læren fra 1994 om kun at investere i superlikvide aktier og obligationer viser igen sin styrke og berettigelse. Det er også i fase 2, at en række nye selskaber, som Merkur, Penta og Pareto bliver etableret, og i 2005 bliver hele konceptet med de nobelprisbelønnede optimale porteføljer med cirka en fjerdedel i aktier og trefjerdedele obligationer sat på skinner sammen med tangentporteføljeteorien, hvor risikoen øges ved låntagning og ikke ved at øge aktieandelen. Ved indgangen til Finanskrisen har Formuepleje det samme grundlæggende koncept som i dag men med en meget vigtig undtagelse: Lånene var i udenlandsk valuta, især schweizerfranc. Det viste sig at være en fejl. Fase 3: maj 2009 til nu Finanskrisen rammer Formueleje hårdt på alle tre investeringsben. Aktierne falder over 40 procent fra efteråret 2008 og frem til marts Obligationskurserne rasler ned. Samtidig stiger kursen på schweizerfranc og øger dermed gælden i de gearede Formueplejeselskaber. Formuepleje har investeret i meget likvide aktier og obligationer. Det viser sig igen at være en rigtig beslutning. På trods af den højspændte krisestemning og en næsten total nedsmeltning af finansmarkerne er det muligt at sælge ud af de globale aktier og danske realkreditobligationer for at bevare soliditeten og dermed undgå, at de långivende banker tvangsrealiserer aktiverne i de hårdest ramte selskaber, Epikur og Penta. Efteråret og vinteren 2008/09 er ubetinget den hårdeste periode i Formueplejes historie både for de ansatte, men især også for investorerne, der må se deres værdier falde markant. Indre værdi i det mest risikofyldte selskab, Penta, falder knap 87 procent fra toppen i sommeren 2007 og frem til marts Kursfaldene og udsvingene på fondsbørsen er endnu mere dramatiske. Her cirka fem år senere har alle porteføljer indhentet det tabte med undtagelse af Epikur og Penta, der stadig skal stige henholdsvis 32 og 62 procent for at nå fordums højder (beregnet den ). Niels B. Thuesen: Blev ansat den 1. juli 2012 som administrerende direktør for Formueplejekoncernen 16 Formue // 1. kvartal 2014

17 . har bestået den hårdeste test af alle...tiden Ændring af lånevaluta Formuepleje havde i årene op til finanskrisen lånt mange milliarder kroner i schweizerfranc, fordi renten var lavere end den danske. Den lave lånerente bidrog godt til afkastet, men finanskrisen viste med al uønskelig tydelighed, at der ikke er nogen gratis måltider på finansmarkederne, og at prisen på en ekstra lav rente er kursrisiko. Finanskrisen skabte usikkerhed, og da schweizerfrancen er en såkaldt flugtvaluta, som frygtsomme investorer i krisetider opkøber i store lunser, steg schweizerfrancen kraftigt. På meget kort tid steg kursen cirka 20 procent og øgede dermed gælden i de gearede Formueplejeselskaber tilsvarende. Den stigende gæld betød, at Formuepleje måtte sælge ud af aktier og obligationer for at bevare egenkapitalen, og det skete endda i markederne, hvor kurserne på aktier og obligationer faldt med tocifrede procenter. Heldigvis fik Formuepleje lukket lånene i Schweizerfranc ned, langt før kursen toppede, men til trods for det, var kursfaldene indtrådt. Den perfekte storm Det stod klart, at den perfekte storm på finansmarkederne, hvor gælden steg og aktiverne faldt, gav anledning til selvransagelse og refleksion om robustheden i Formueplejes investeringskoncept. Løsningen lå heldigvis lige for. Valutakursrisikoen på lånesiden måtte elimineres, og det blev gjort ved i løbet af nogle måneder at omlægge lånene til danske kroner og euro. Denne regel er nu skrevet ind i prospekter og arbejdsgange. I dag har Formueplejes investeringsløsninger stadig valutakursrisici, men det er kun på aktieporteføljen, hvor der er mulighed for at imødegå risikoen med valutaafdækningsinstrumenter. Formuepleje forholder sig altid meget dynamisk til udviklingen på finansmarkederne. Det blev klart efter finanskrisen, at lån i andet end danske kroner og euro var en for stor en risiko. Den fejl er rettet. Det betyder, at det, vi kalder Formuepleje 3.0. aktuelt står stærkt rustet til at møde de udfordringer, som fremtiden vil byde os, siger administrerende direktør i Formueplejekoncernen, Niels B. Thuesen. Værdierne altid i centrum De seneste to år er der sket en yderligere professionalisering af Formuepleje, der blev aktualiseret, da direktør og stifter Erik Møller alt for tidligt afgik ved døden efter længere tids sygdom i sommeren Fra at være en ejerledet virksomhed har Formuepleje de seneste to år udviklet sig til en professionelt ledet virksomhed. Men Formuepleje holder fast i værdierne. Målet er at bevare og øge investorernes formuer. Det gør Formuepleje ved benhård risikostyring og ved have sammenfaldende interesser med investorerne. Vi er omhyggelige med at tage de rigtige investeringsbeslutninger, og vi har ikke indtjening fra transaktioner, kurtager, kursskæring, rentemarginal og så videre. Disse værdier har Formuepleje haft siden 1986, og det bliver der ikke lavet om på. Formuepleje 4.0. er på vej Formuepleje og vores investorer står her ved indgangen til 2014 på et stærkt og gennemprøvet fundament, der har bestået den sværeste test af alle tiden. Men vi stiller os ikke tilfredse. Investeringskomiteen og kapitalforvalterne har benhårdt fokus på fortsat at levere attraktive risikojusterede afkast. Formuepleje 3.0. er i drift og kører, men vi har allerede øjnene rettet mod Formuepleje 4.0., siger Niels B. Thuesen. Næste fase er under forberedelse. I sommer ansatte Formuepleje erhvervsphd Jesper Bo Pedersen, der i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og Formueplejes investeringsdirektør Leif Hasager, skal udvikle Danmarks mest avancerede risikostyringsværktøj. Succesfuld investering handler om at kunne styre risikoen meget præcist. Formuepleje skal både holde øje med aktier, obligationer og funding. Tre meget dynamiske faktorer, der hver for sig og til sammen arbejder for at levere risiko og afkast til investorerne. Når det gøres rigtigt, opnås høje risikojusterede afkast. Formuepleje har allerede godt styr på risikoen, men vores ambition rækker videre. For at Formuepleje kan blive ved med at levere højt og attraktivt risikojusteret afkast i mere og mere komplekse finansmarkeder, skal investorerne have gavn af de bedste og mest avancerede investeringsmodeller. Det arbejde er i fuld gang og vil blive implementeret løbende over de kommende år, siger Niels B. Thuesen. Overgangen til Formuepleje 4.0. er ikke som de andre faseskift udløst af kriser, der blotlagde svagheder. Det er udløst af fremsynethed og rettidig omhu og et stærkt ønske om at være på forkant med den stadig mere komplekse udvikling på de finansielle markeder, understreger Niels B. Thuesen. Formue // 1. kvartal

18 Fokus, rådgiver Jagten på afkast i nulrenteland Det seneste år har investorer på jagt efter bare en smule rente fra sikre obligationer ledt forgæves. Sikre obligationer giver negative afkast efter skat og inflation. Et muligt bytte i jagten kunne være Formuepleje Fokus. Af Henry Høeg, direktør, partner, Formuepleje // Husker du de glade dage i 1982, hvor renteniveauet i Danmark var 22 procent og inflationen 12? Dengang kunne man købe 20-årige statsobligationer med en kuponrente på 12 procent til kurs 60. Det var tider. Men når skat og inflation blev trukket fra, var det reale nettoafkast negativt sådan er det faktisk også i dag. Selvom krisen dengang er anderledes end i dag, er begge tilstande et udtryk for ubalancer. Formuepleje vurderer, at den aktuelle ubalance i den europæiske økonomi med høj gæld og lav vækst nemt kan vare nogle år endnu. Investorer, der efterspørger mindst mulig risiko, må acceptere et negativt afkast efter skat og inflation. Det negative afkast er så at sige prisen for ikke at tage en risiko. Højrentemiljøet fra firserne og efterfølgende lavrenteog lavinflationsmiljø er nu på andet år erstattet af et nulrentemiljø. De opsparere, som blot vil bevare deres formue og holde inflationen intakt, er prisgivet. De er nødt til at tage stilling til, hvilken risiko de ønsker at påtage sig for bare at holde inflationen og skatten for døren. Alternativet er udhuling af formuen. Risiko Når investering i sikre obligationer giver negative afkast, må investor se sig om efter andre typer af aktiver med andre slags risici. Det er klogt og stærkt anbefalelsesværdigt at sprede sin risiko på andet end renterisiko. Her er det oplagt at kigge på aktierisiko, men hvis investor allerede har aktierisiko, eller ikke ønsker aktierisiko, må investor kigge efter andre typer af risiko fra renteaktiver. Jagten på højere rente og afkast uden aktierisiko indledes ved at øge risikoen på typisk fire faktorer: 1. Kreditrisiko ved at købe obligationer med risiko for konkurs og manglende tilbagebetaling. For eksempel virksomhedsobligationer med moderat eller lav kreditværdighed, også kaldet High Yield eller Junk Bonds. Det kan også være såkaldte højrenteobligationer udstedt af stater med økonomiske problemer. Det kunne være Grækenland, Argentina eller Syrien. Det kan dog også være mere stabile, men stadig økonomisk udfordrede lande som Brasilien, Tyrkiet og 18 Formue // 1. kvartal 2014

19 Ghana. Investering i obligationer med kreditrisiko kræver ekspertise i kreditvurdering, og den type investeringer gøres bedst for private investorer gennem en investeringsforening. 2. Valutakursrisiko ved at investere i udenlandske obligationer udstedt i valutaer, der ikke er bundet til danske kroner via euroen, udsætter investor sig for en valutarisiko, der kan give positive såvel som negative afkast. Nogle investeringsforeninger med udenlandske obligationer afdækker valutakursrisikoen, andre gør ikke. 3. Renterisiko ved at købe en obligation med lang løbetid påtager investor sig en risiko, hvis det generelle renteniveau stiger, eller hvis rentestrukturen bliver mere stejl. Dette gælder for eksempel en langt løbende fastforrentet statsobligation eller realkreditobligation med en kuponrente på eller under markedsrenten. 4. Likviditetsrisiko ved at købe en obligation med manglende eller stærkt reduceret mulighed for salg før udløb. Manglende mulighed for omsætning kendes bedst fra investering i ejendomme og energiprojekter, men for de mange virksomhedsobligationer gælder det også, at markedet er meget trægt. Den dag, hvor der er uro på finansmarkederne, vil det ofte være meget svært eller helt umuligt at sælge sine obligationer selv til relativt lave kurser. >> Formue // 1. kvartal

20 Fokus, rådgiver Ønsker man ikke risiko, er svaret ret enkelt: Undgå dem. Hold fast i nulrenten, og accepter det. Du må stille dig tilfreds med høj sikkerhed og negativt afkast. Formuepleje forventer, at der nemt kan gå flere år, før denne situation ændrer sig. Hvilke af de fire risici bør man acceptere? Ønsker man ikke risiko, er svaret ret enkelt: Undgå dem. Hold fast i nulrenten, og accepter det. Du må stille dig tilfreds med høj sikkerhed og negativt afkast. Formuepleje forventer, at der nemt kan gå flere år, før denne situation ændrer sig. Den femte mulighed Men som alternativ til at påtage en eller flere af de fire risici ovenfor er der en femte mulighed nemlig Formuepleje Fokus. Fokus er en investeringsløsning, der høster afkast til investorer ved investering i obligationer. Fokus investerer i danske realkreditobligationer, og via låntagning gearer hedgeforeningen investeringerne cirka fire gange. Fokus låner i danske kroner til renter på aktuelt cirka 0,2 procent inklusive låneomkostninger til bankerne. Afkastet fra en investering i Fokus kommer fra to kilder: 1. Forskellen på lånerenten og placeringsrenten. 2. På aktiv forvaltning af obligationsporteføljen, hvor der opnås afkast som følge af dispositioner over for forventede rentebevægelser. Potentialet fremgår tydeligt ved at sammenligne det rene obligationsprodukt Formuepleje Fokus med øvrige obligationsinvesteringer i Imponerende afkast Formuepleje Fokus har i 2013 leveret et afkast til sine investorer på 11 procent. Et afkast på 11 procent i et rent obligationsprodukt i et år, hvor den lange rente er steget. Et afkast på 11 procent i 2013: 1. Uden kreditrisiko: Formuepleje Fokus investerer kun i danske realkreditobligationer med kreditværdighed i topkvalitet. 2. Ingen valutarisiko: Formuepleje Fokus låner i danske kroner eller euro og investerer i danske kroner. 3. Med moderat renterisiko: Formuepleje Fokus har aktiv og stram risikostyring. 4. Uden likviditetsrisiko: Formuepleje Fokus beholdning af danske realkreditobligationer er i modsætning til virksomhedsobligationer ultralikvide og kan omsættes i selv de værst tænkelige finansielle markeder. 5. Uden aktierisiko: Formuepleje Fokus må ikke investere i aktier. Lidt enklere sagt er opskriften på Formuepleje Fokus, at den lave lånerente udnyttes i stedet for at påtage sig ovennævnte risikofaktorer. Med billig låneoptagelse geares der op til fire gange i sikre danske realkreditobligationer. Med aktiv kapitalforvaltning sikres en stram risikostyring med moderat til lav rentefølsomhed. Resultatet på 11 procent i 2013 og akkumuleret over 80 procent siden Fokus start i maj 2009 udtrykker klart et attraktivt alternativ til for eksempel virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer, som repræsenterer både kreditrisiko, valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko. Dog er historiske afkast ingen garanti for fremtidige afkast. Obligationsrisiko Formuepleje Fokus er ikke en pengemaskine. Fokus er et obligationsprodukt, der giver Formueplejes kapitalforvaltning et bredt mandat til at navigere bedst muligt i et obligationsmarked, der kræver særlig bevågenhed. Men med billig lånerente, effektive priser i ultralikvide danske realkreditobligationer og med sit brede mandat 20 Formue // 1. kvartal 2014

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere