tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk"

Transkript

1 tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning ISSN Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges.

2 På vegne af forretningsudvalget TUSIND TAK TIL Clara Riis Ottosen-Støtt, cand.mag. i engelsk, fordi du sagde ja til denne opgave og hermed har gjort det muligt for første gang at publicere tidskriftet Futuriblerne både på dansk og engelsk. Clara kan kontaktes på Til Signe Gabriel, kunstner og illustrator, for hendes fine forside illustration. Du finder mere af Signes arbejde på Og sidst men ikke mindst tak til vores faste bidragsyder Ken Hommel, grafisk designer, for dit altid professionelle arbejde. Du finder Ken på Vi sætter stor pris på jeres bidrag! Projektansvarlig, forretningsudvikler og medlem af forretningsudvalget Cand.scient., Jonina Nonginthirath Form din fremtid her! Futuriblerne er et tidskift, der afspejler tidens handlinger, visioner og valg. Vi har med denne udgivelse taget et nyt skridt i Futuriblernes historie. Futuriblerne blev første gang udgivet i 1969 med grundlæggeren af Selskabet for Fremtidsforskning Arne Sørensen som redaktør. Det var kort efter at Selskabet havde tilsluttet sig Association Internationale Futuribles og herved erhvervede rettighederne til navnet Futuriblerne. I 2009 gik Futuriblerne fra papir til online media. Med denne udgivelse bliver tidskriftet for første gang udgivet på både dansk og engelsk. Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges.

3 Redaktionelt forord Den dialog vi nu har på internettets sociale platforme, former fremtiden hurtigere end vi før har kendt. Crowdsourcing giver os hver især mulighed for at komme i kontakt med mennesker verden over inden for et hav af interesseområder. Det udfordrer de kendte måder at handle, udforske idéer, kreere, investere, opsøge og skabe ny viden på. Det giver også nye muligheder for at sætte rammer for vores hverdag og sociale kontakter. Historisk set har udvikling og udbredelse af kommunikationsværktøjer været afgørende for at samfundssystemer er blevet ændret. Udviklingen og udbredelsen af internettet har givet en direkte og hurtig adgang til mennesker på tværs af sted i verden, som vi ikke før har kendt. Vi har set en udvikling gennem de sidste 10 år hvor internettets kommunikationsplatforme, Facebook, Twitter, YouTube osv., bliver brugt politisk. Enkeltpersoner bruger internettet til at påvirke andre med personlige sendte beretninger, billeder, videoer og tekster, som er svære at kontrollere. Mennesker påvirker nu andre med meget personlige direkte online fortællinger via mobiltelefoner i et omfang som vi ikke har kendt før. Crowdsourcing er nu almindeligt brugt i nyhedsstrømmene. FUTURIBLERNE lyser i denne udgave på en række crowdsourcing tiltag, der hver især ændrer på normale måder at gøre ting på: Pia Pinkowski og Susanne Rubæk fører os ind i hvordan crowdsourcing udmønter sig i Danmark og deler deres erfaringer med at arbejde med åben innovation. Vi bliver taget med på rejsen for at skabe og udgive den første danske businessbog om crowdsourcing: CROWDinnovation. Tom Britton forbinder via SyndicateRoom små investorer, Business Angels og iværksættere, der har brug for kapital til at udvikle deres forretning via equity crowdfunding. Jeg har interviewet ham om de muligheder som equity crowdfunding giver. Samia Sarwar fortæller om hvordan unge i Bangladesh får uddannelse, mentorprogram og arbejder som online freelance IT konsulenter, der løser kodningsopgaver for virksomheder via CodersTrust. Som en ramme til de konkrete måder at udføre crowdsourcing på, deler Andreas D. Christiansen sine refleksioner over, hvordan vores opførsel via digitale sociale platforme får betydning for andres opfattelser af os når vi er en del af crowdsourcing. Ved at arbejde med dette nummer af FUTURIBLERNE er jeg blevet mødt med en af de stærkeste positive kræfter i crowdsourcing: tilliden til at vi ønsker at hjælpe hinanden ved at dele vores viden og arbejdsindsats, og sammen arbejde for at udbrede kendskabet til mulighederne i crowdsourcing. Det er sket på trods af at vi ikke har holdt fysiske møder og kun har talt sammen via s og andre sociale medier. Stor tak til alle jer der har bidraget. Tina Baltzer, redaktør 3

4 Indholdsfortegnelse Tina Baltzer Redaktionelt forord... 3 Pia Pinkowsky & Susanne Rubæk Åben Innovation og Crowdsourcing på dansk... 5 Tina Baltzer Equity Crowdfunding giver nye finansieringsmuligheder for startups Samia Sarwar Freelance kodere Andreas D. Christiansen Du er den, jeg siger du er

5 Af Pia Pinkowsky & Susanne Rubæk Åben Innovation og Crowdsourcing på dansk Fænomenet crowdsourcing er ikke en ny måde at samarbejde på. Invitationen via open calls til andre om at bidrage enten i form af viden, arbejdskraft eller økonomi er ikke ny i crowdmiljøet tales der f.eks. om den nye andelsbevægelse. Men crowd-begrebet har udviklet sig voldsomt med tilblivelsen af en online verden, fordi det i www-tidsalderen er blevet meget nemmere at invitere ikke kun lokalsamfundet, men hele verden med i arbejdet. Hensigten med denne artikel er at give dig et overblik over udviklingen mere generelt via to konkrete danske cases. Crowdsourcing af bogen CrowdInnovation og den danske platform InnovationsBørsen. Crowdsourcing er det nye sort Begrebet Crowdsourcing er nemlig en måde at tænke forretning på og en alternativ metode til løsning af konkrete problemer eller udfordringer. Crowdsourcing er et redskab til at skabe åben innovation og løse konkrete problemstillinger med. Crowdsourcing som begreb kan derfor ses som et overbegreb til en række andre begreber som: crowdfunding, sharing economy, collaboration, open innovation, access economy, co-creation, collaborative consumption m.v. Kendetegnet for dem alle er at individer, virksomheder eller organisationer mødes online og bringes sammen via en henvendelse et open call, hvor nogen uden for ens eget netværk hjælper med at finde den rigtige løsning. Disse open calls kan have forskellige hensigter. De løsninger som vi søger via platformene, kan umiddelbart opdeles i følgende tre hovedkategorier: a) Deleplatformene b) Ydelsesplatformene c) Udviklingsplatformene 5

6 I Danmark begynder der at være en række platforme som materialiserer disse begreber. For så vidt angår deleplatformene er der f.eks. minbildinbil.dk, airbandb.com, bemyeyes.dk, enjoylocally.com. Dertil kommer ydelsesplatformene der spænder fra at du kan definere et håndværkerbehov til dit hus, din bil eller.? og få 3 tilbud den anden vej, og så kan du tage det, som bedst dækker dit behov. For at virksomheder og organisationer kan få løst konkrete opgaver, kan vi f.eks. nævne danske Crowdio, som bruger crowden som chat -specialister på hjemmesider. I den tredje kategori, udviklingsplatformene, er der f.eks. tagdel.dk, serviceplatformen.dk, KEA s uddannelsesplatform eller InnovationsBørsen, der præsenteres nedenfor. På disse platforme tages der udgangspunkt i en konkret problemformulering som du ikke bare kan løse via en halv times googlesøgning. Derfor vil dit open call i stedet gå mod at afgrænse en konkret problemstilling eller udfordring som du søger en løsning på. Der arbejdes ud fra følgende kriterier når du søger hjælp til en konkret opgave, problemstilling eller udfordring på disse platforme: Open calls er specifikke, detaljerede og handlingsorienterede Open calls skal formuleres, prioriteres og deles Open calls skal evalueres, bedømmes og belønnes Open calls må ikke stride imod andres rettigheder, og de sikrer dine egne Lad os gennem nedenstående historie bruge tilblivelsen af bogen CROWDinnovation som et eksempel på hvordan man kan crowdsource en opgave og bruge en udviklingsplatform for at få et resultat som én eller få personer ikke kunne have skabt lige så godt. Historien om at crowdsource en bog Der findes mange, især internationale, bøger på markedet om crowdsourcing. Alle som én skrevet af én eller max to forfattere. Tænk lige over den. En bog om crowdsourcing med kun én eller to bidragsydere, selvom crowdsourcing netop handler om at inddrage mange input og megen viden fra mange mennesker. Derfor skal der selvfølgelig udkomme en bog om crowdsourcing på dansk og engelsk der rent faktisk er crowdsourcet! Og sådan begynder historien om den crowdsourcede bog CROWDinnovation. Ambitionen med bogen er da også helt klar fra start: Meningen er at forsyne læseren med de redskaber og den indsigt der skal til for at kunne favne den næste innovationsbølge - crowdsourcingbølgen. Formålet er at nyfortolke det mindset mange af os har om innovation, det at drive virksomhed, og hvad viden er. Læseren indføres gennem en række eksempler og cases i hvordan nye former for fællesskaber vil blive afgørende i forhold til hvordan vi fremadrettet vil bedrive virksomhed og innovation. Ligeledes sættes der fokus på det traditionelle vidensbegreb, som bogen udfordrer. Samtidig vil de typiske grunde til at man ikke opnår succes med crowdsourcing, og de typiske grunde til at man gør, blive udkrystalliseret. Bogen oplister således do s and don ts baseret best practice erfaringer fra bogens bidragsydere. Lad det være sagt med det samme - at crowdsource en bog har været en spændende rejse, men ikke en hurtig rejse, og slet ikke en rejse uden bump på vejen. Men det har været en sjov rejse, og resultatet er uovertruffet. 6

7 Fra luftig drøm til rigtig bog Til at inddrage den nyeste viden, de bedste idéer og de virkeligt gode løsninger, er crowdsourcingmetoden suveræn. Også når det gælder det at skrive en bog om emnet. Og opskriften burde være klar og ligetil. Det er da bare at formulere en tekst, og måske endda producere en lille lækker videobid der opfordrer folk fra nær og fjern til at bidrage med input til bogen. Ikke? Men ønsker man sig en bog der udkommer i fysisk form, bliver markedsført og omtalt i medier mv., og som man ikke selv skal bekoste udgivelsen af, starter rejsen et helt andet sted. Nemlig hos et forlag. Eller ved mange forlag hvis man ikke tidligere har udgivet bøger, og er kendt hos et forlag. For det er nu engang stadig sådan at de fleste der gerne vil have deres bog ud over rampen, fortsat ser de største fordele ved at et forlag udgiver deres værk. Ligesom de fleste musikere også ønsker sig at et pladeselskab udgiver deres musik. Uagtet at verden er i hastig forandring, og at dette nok også ændres på sigt. Og i stald hos et forlag kom bogen da også. Så langt så godt. Platformsuniverset Nu skulle sagen være klar. Nu burde vi kunne komme i gang med at crowdsource! En fængende tekst og måske et videoklip der på bedste vis beskriver udfordringen med at ville indsamle bidrag/crowdsource bogens indhold, og op på en platform med det. Eller hvad? Der findes rigtig mange typer af platforme for crowdsourcede løsninger, der alle er kendetegnede ved at de er specialiserede inden for et bestemt område eller tema. F.eks. amerikanske Innocentive, der arbejder som en to-sidet platform. Firmaer lægger teknologiske eller videnskabelige udfordringer op som specialister byder ind med løsninger på. Hvordan får vi fx indsamlet og opbevaret prøver på Mars og transporteret dem sikkert hjem igen? En udfordring NASA fx har lagt op på platformen. Amazons Mechanical Turk er en helt anden slags platform. Nemlig en markedsplads hvor opgavegiver og opgavetager kan mødes om små og store arbejdsopgaver - alt fra mindre oversættelsesopgaver til flere måneders projektansættelse. Her kan du crowdsource den arbejdskraft du mangler til små eller større opgaver. En slags arbejdsformidling mellem virksomheder og det vi i dag kalder for freelancere, men som fremadrettet vil udgøre en større og større del af arbejdsstyrken. For at finde den rette platform og dermed nå ud til det rette crowd for bogen CROWDinnovation, skulle der derfor kigges på mange platforme. Heldigvis et arbejde der kan lettes, idet der findes sites med temainddelte oversigter over eksisterende platforme. Men ak og ve - selvom der findes internationale platforme der omfatter kunst og kultur, og herunder bøger, passede en businessbog som denne ikke rigtigt ind. Heldet tilsmilede dog vor hårdtprøvede bog, da danske InnovationsBørsen netop blev lanceret på samme tid. Udfordringen i form af et open call efter bidrag til bogen kunne passe ind her. Og det gav flere henvendelser om mulige bidrag til bogen. Mange bække små Henvendelserne via platformen rakte dog ikke til en hel bog. Der skal mere til. Indsamlingen af bidrag til bogen skulle derfor ske gennem flere kanaler på samme tid. 7

8 Derfor blev der udsendt direkte invitationer til mulige bidragsydere (folk i ind og udland der ved noget om emnet crowdsourcing) sammen med en opfordring til at de igen spredte budskabet i deres netværk. Via foreningen Danish Crowsourcings nyhedsbreve og på de sociale medier blev budskabet om bogens åbne call også spredt. Der blev således søgt efter idéer og bidrag til denne bog fra mange kanter. Og der kom henvendelser fra en række mulige bidragsydere. Mange bidrag sandsynliggør at bogen indeholder den nyeste viden og de bedste input. Bidrag der ikke i nær samme grad kunne være indsamlet via traditionelle vidensindsamlingsmetoder, som en enkelt forfatter havde stået for. Og heldigvis var henvendelserne om at bidrage meget forskelligartede. Det er en af de helt store styrker ved crowdsourcing. Der kom således henvendelser fra folk der ønskede at bidrage med specialiseret viden inden for et bestemt hjørne af crowdsourcingverdenen, og der kom henvendelser fra folk der ønskede at bidrage med det brede perspektiv. Dette på samme tid brede og mere snævre perspektiv fra bidragsyderne kunne dels sikre en grundig indføring i begrebet crowdsourcing og dets facetter, og dels crowdsourcingens historiske udvikling og betydning samt bud på fremtidsudsigterne for denne næste innovationsbølge. Samtidig kom der også bidragsydere til med helt konkrete casehistorier. Herved kunne det sikres at bogen også blev krydret med en række praktiske cases, og derved en helt konkret indføring i hvordan der kan arbejdes med crowdsourcing i store som små, og offentlige såvel som private organisationer. Revl og krat Ikke alle bidrag eller forslag til bidrag dur. En sandhed mange synes at glemme når vi taler crowdsourcing. Der skal ofte mange idéer og megen input og viden til før vi finder de idéer eller de bidrag der samlet set skaber det bedste resultat. Trods et forsøg på at beskrive udfordringen med at bidrage til bogen meget konkret, kom der henvendelser der ikke levede op til den standard som bogen skulle have, eller bidrag der faldt uden for bogens emne. Det var altså ikke præcist nok når der i beskrivelsen på platformen, i nyhedsbreve og i invitationer stod: Målgruppen for bogen vil være såvel store som små virksomheder - offentlige som private. Fremtidens innovationsspilleregler for at inddrage crowden kan nemlig omsættes til enhver virksomhed eller organisation. Du kan for eksempel skrive om et eller flere af disse emner: Hvad er crowdsourcing, og hvordan gribes det bedst an? Hvordan kan crowdsourcing skabe mere og bedre innovation? Hvad er fremtiden for crowdsourcing? Hvordan matches udfordring og crowd? Hvad er de vigtigste do s and don ts? gerne med udgangspunkt i konkrete cases 8

9 Det var bare ikke præcist nok for nogle af budskabets modtagere. I bagklogskabens klare lys, skulle der kun have været ét punkt, det skulle have været meget præcist formuleret, men gerne uddybet i en tilhørende tekst eller video. Har du flere spørgsmål du gerne vil have svar på, så spørg crowden flere gange, men ikke på samme tid. Dog skal det påpeges at det altid vil være en balancegang. For hvis vi omvendt ikke får alle mulige bidragsydere på banen, risikerer vi at afskære os fra den anderledes og uforudsete idé. Der kom nemlig også idéer og bidrag ind, som var så gode, og som ingen havde set komme, at de skulle med uanset at bidragsyder måske ikke var et skrivende menneske der selv kunne formidle budskabet. Dette skete så i samarbejde med bogens redaktør så de vigtige budskaber fik en stemme i bogen på lige fod med de bidrag der var velskrevne. Fiks og færdig I skrivende stund kan der sendes et (næsten) færdigt manuskript til forlaget, og bogen CROWDinnovation forventes at udkomme i sommeren 2015, om alt går vel. For her skal der også mange mennesker ind over, selvom arbejdskraften vist endnu ikke crowdsources hos de danske forlag. Da en del af bogens bidragsydere er engelsksprogede, forligger store dele af bogen allerede på engelsk, og der laves således også en co-publishingaftale med et engelsksproget forlag. Resultatet af crowdsourcingrejsen er blevet en bog der aldrig var blevet så god, hvis den kun var skrevet af én eller to forfattere. For ingen enkeltperson kan i dag vide alt eller nok om et emne i en tid hvor ny viden produceres med eksponentiel hastighed i en globaliseret verden. Og hvis en eller få personer fordyber sig for meget, risikerer vi også at tankegange ikke bliver udfordret af anderledes tænkende og nye indfaldsvinkler på emnet. Uanset om det er en bog eller et nyt produkt, en service eller måske måden vi organiserer vores arbejde på som vi skal udvikle. Hensigten bag en platform på dansk! Bogen CROWDinnovation er som nævnt bl.a. blevet til via bidrag fra den danske platform InnovationsBørsen. En af grundene til at en fagbog som denne passer ind på InnovationsBørsen som platform, er bl.a. at hensigten med at skabe en dansksproget platform netop har været en platform hvor du har adgang til mennesker fra vidt forskellige faglige felter. Modsat f.eks. den amerikanske platform Innocentive, er der ikke forventninger om at deltagerne er specialister med en master inden for deres felt. På InnovationsBørsen er hensigten til gengæld at personerne har en fælles interesse for innovation og crowdsourcing. Teoretisk set skabes innovation i krydsfelter mellem fagspecifik viden. Undersøgelser med udgangspunkt i den længst eksisterende platform, innocentive.com i USA, viser at de endelige løsninger findes i krydsfeltet mellem fagområder. Det viser sig at det er de færreste løsninger der er skabt af personer der er specialister inden for det fagområde hvor udfordringen eller invitationen til samarbejde er formuleret. Altså har de personer eller teams som er kommet med løsningsforslagene, fagligt set befundet sig i periferien, har haft perifert kendskab til området eller har gjort sig den udefrakommendes iagttagelser af fagområdet eller problemet. Derved har ikke-fagpersoner iagttaget noget, som specialisterne ikke har bidt mærke i, men som specialisterne er i stand til at arbejde videre med når iagttagelsen bliver italesat for dem. 9

10 Casen omkring InnovationsBørsen er derfor baseret på fire grundlæggende ting: a) En dansksproget platform til at afprøve det at arbejde med crowdsourcing som redskab til at skabe åben innovation, inden man som person, virksomhed eller organisation bevæger sig ud på det globale marked. b) En platform til at øge den dansksprogede viden og netværk omkring crowdsourcing som redskab til innovation. c) En platform som ikke kun er fagspecifik eller specialistbaseret, men bevidst arbejder på at skabe flere innovative krydsfelter på tværs af uddannelsesniveau og fagområde. d) Sidst, men ikke mindst, for at løse konkrete problemstillinger. Et par afsluttende tips Vil du crowdsource en løsning på en udfordring du har, - om det er en bog, et logo, et stykke software, eller om du skal transportere planetstøv fra Mars - så følger her tre gyldne råd til,hvad du med fordel kan gribe og gøre i: 1. Forbered dig grundigt - crowdsourcing er ikke en nem genvej, men blot en anden arbejdsmetode. 2. Keep it simple - spørg ikke crowden om alt muligt på en gang, så vil svarene enten udeblive eller stritte i for mange retninger. 3. Vælg din platform og din crowd med omhu for at kunne nå ud til mange af den type mennesker du ønsker at sprede dit budskab til, uden samtidig at afskære dig fra input fra uventet kant. Pia Pinkowsky Cand.scient.pol. Stifter af InnovationsBørsen, et dansk crowdsourcing site og konsulenthus. Du kan kontakte Pia Pinkowski på Susanne Rubæk Cand.scient. adm. Forfatter, foredragsholder og næstformand i Dansk Crowdsourcing Forening. Du kan kontakte Susanne Rubæk på 10

11 Equity crowdfunding giver nye finansieringsmuligheder for startups Interview med Tom Britton, medstifter og teknisk chef hos SyndicateRoom Af Tina Baltzer SyndicateRoom er en equity crowdfunding platform (aktie crowdfunding platform), der hører hjemme i Storbritannien. I Storbritannien medvirker equity crowdfunding til at udvide paletten af investeringsmuligheder. Equity crowdfunding er blevet hjulpet på vej af regelændringer på området i de senere år. SyndicateRoom er den første platform for equity crowdfunding, der giver mindre investorer mulighed for at investere i firmaer fra 1000, der samtidig støttes af professionelle investorer, også kaldt Business Angels. Tom Britton fortæller i interviewet om fordelene og mulighederne ved equity crowdfunding. 1. Hvordan har crowdfunding udviklet sig dvs. historien bag begrebet samfinansiering/ the crowd brugt i finansiel sammenhæng? Begrebet crowdfunding dukker op for første gang i 2006, men de underliggende principper har rødder tilbage til 1700-tallet. Men den moderne forståelse af crowdfunding stammer fra 1970 erne, hvor Muhammad Yunus grundlagde Grameen Bank. 2. Crowdfunding i dag hvad er det crowdfunding kan som traditionelle investeringsformer ikke kan? Crowdfunding udfylder et stort sort hul der har været i mulighederne for at opnå finansiering af helt nyopstartede virksomheder som ikke har adgang til traditionelle finansieringsformer. Bankerne har strammet op på hvem de låner penge til, så der er mange nye, spændende virksomheder som ikke får en chance, selvom de fortjener den. Fra investorens synspunkt giver crowdfunding adgang til en alternativ investeringsmulighed som indtil for få år siden kun var åben for en lille, lukket gruppe mennesker. 3. Hvad er det unikke ved den investeringsmodel som SyndicateRoom tilbyder? Vi tilbyder vores investornetværk muligheden for at investere i projekter ledet af erfarne investorer og investornetværk. Kort sagt, så skal en investeringsmulighed før den kan blive registreret på vores side først have en hovedinvestor eller -investorgruppe der er klar til at investere i den investeringsrunde. Vi synes selv at det er en perfekt løsning med den erfarne hovedinvestor der fører an i runden, og at resten så udgøres af kapital fra crowden. 11

12 4. Hvordan ser udviklingen ud lige nu fremkomsten af crowdfunding. Hvad er dine erfaringer med at kombinere investeringer fra Business Angels og små investorer ( the crowd )? Det vil sige: Hvordan er din investeringsmodel en fordel for hhv.: Opstartsvirksomhederne der har brug for finansiering? Vores plan sikrer at opstartsvirksomhederne har erfarne investorer og mentorer i ryggen, samtidig med at de får adgang til at rejse midler fra en større kapitalpulje. Business Angels? Business Angels kan godt lide at sprede deres risiko ved at investere i en portefølje af virksomheder, så som udgangspunkt dækker de ikke selv en hel investeringsrunde. Vores model hjælper dem med at sikre sig at deres første investering bakkes op af en bredere kreds af investorer, og den hjælper med at lukke investeringsrunden hurtigere end hvis de selv havde skullet gå ud og opsøge de øvrige investorer. De små investorer? De mindre investorer nyder godt af hovedinvestorernes erfaring og får den tryghed det er at vide at nogen der har været på markedet i lang tid, selv skyder penge i investeringsrunden, modsat en kapitalforvalter der investerer på andres vegne. Finansmarkedet? Vi mener selv at vores model sender mere intelligent kapital ud på markedet. Vi hjælper opstartsvirksomheder der fortjener at opnå finansiering med at få den finansiering. Den generelle konkurrence på markedet? Der er forskellige modeller for de forskellige stadier af en virksomheds livscyklus, og når vi lægger os i selen, så kan du være sikker på at vores konkurrenter vil være tvunget til at gøre det samme. Iværksættermiljøet i Storbritannien? Små og mellemstore virksomheder skaber jobs og tilføjer værdi til økonomien. Ved at hjælpe disse firmaer komme godt fra start og holde sig i gang, gør vi vores til at støtte iværksættermiljøet. Desuden er London blevet kendt som verdens fintech-hovedstad. Hvis vi kan blive ved med at innovere, så mener jeg at vi være medvirkende til at det bliver ved med at være sådan, selv hvis loven Title III of the JOBS Act bliver vedtaget i USA. Kan du nævne nogle af faldgruberne? Lige meget hvilken platform man investerer i, er der altid en risiko for at tabe penge, præcis ligesom på aktiemarkedet. Den største faldgrube er muligheden for at miste hele sin investering, især fordi det er et relativt nyt område, og der er mange der måske kommer uforberedte ind på markedet. 5. Hvordan har bankerne og de store investeringsfonde reageret på de ændringer i det finansielle marked som crowdfunding har medført? Bankerne er begyndt at arbejde sammen med crowdfunding-sider for at hjælpe virksomheder og personer der ikke opfylder bankernes kriterier, men som fortjener investeringen eller lånet, med at finde nogen der kan give dem det. Jeg synes at det er et rigtig godt første skridt, men i sidste ende håber jeg at bankerne begynder at investere i virksomhederne gennem disse platforme. 12

13 6. Hvordan medvirker crowdfunding til at demokratisere det finansielle system? Crowdfunding skaber muligheder for investorerne. Du behøver ikke længere at acceptere renten på 1 % på dit indlån i banken, nu kan du få 6 % i afkast fra en P2P-långiver. Du behøver ikke længere at betale 2,5 % om året plus et startgebyr for at sætte penge i risikable, unge virksomheder. Nu kan du gøre det gennem os. Og det samme gælder for virksomhederne. Hvis du ikke lige lever op til bankernes kriterier, så kan du nu gå andre steder hen og finde finansiering. 7. Hvad gør SyndicateRoom for at skabe opmærksomhed om (equity-) crowdfunding? Vi deltager på så mange investeringsrelaterede konferencer som muligt, vi skriver om det for Forbes, vi har et online marketing team og vi undersøger muligheden for flere offline kommunikationskanaler. Vi er medlem af UK Crowdfunding Association og sammen med dem arbejder vi hårdt på at udbrede kendskabet. 8. Er en del af forklaringen på væksten i crowdfunding at det er et udtryk for en mistillid til de traditionelle spillere på markedet (banker/fonde) der har udviklet sig under finanskrisen? Jeg tror egentlig ikke at det skyldes følelsen af mistillid. Crowdfunding opstod snarere på grund af et behov. Et behov for at skaffe finansiering til iværksættere der ikke havde midlerne eller den veletablerede kredit som bankerne normalt ville kræve, og med det behov opstod et behov for investorer der ønskede bedre afkast end de kunne få fra bankerne. Det var lidt af et lykketræf at begge behov opstod ud af krisen. 9. Kan crowdfunding og udviklingen af nye crowdfunding-metoder, som fx SyndicateRoom s metode, bidrage til at mindske denne mistillid til de finansielle markeder? Hvorfor/hvorfor ikke? Jeg tror en stor del af mistilliden kommer fra en mangel på gennemskuelighed i forhold til hvad folk troede at de investerede i, og hvad det så viste sig at være. Ja, der var mange, mange tilfælde hvor folk købte katten i sækken, men der var også en tendens til at investorerne var overivrige for at skyde penge i produkter de ikke havde sat sig ordentligt ind i. Med crowdfunding er gennemskuelighed nøglen, samt muligheden for at komme i direkte kontakt med ikke blot dem i den anden ende af investeringen, men også de andre der overvejer at foretage den investering. Når miljøet er mere åbent, kan man håbe på at sandheden kommer frem. 10. Hvordan ser fremtiden for crowdfunding ud? Du nævnte f.eks. Title III of the JOBS Act - Udover investeringer i USA, hvordan vil det påvirke mulighederne for crowdfunding verden over? Andre trends i Europa, Asien, Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, Rusland mm.? Før crowdfunding tager springet og bliver globalt, tror jeg at den næste store fase for crowdfunding bliver tilegnelse af viden. Jeg nævnte ovenfor at der er brug for gennemskuelighed, og en del af den gennemskuelighed vil komme fra investorer og iværksættere der har brugt tid på virkeligt at sætte sig ind i hvad det er de har givet sig i kast med. For iværksætterne har der været meget fokus på hvordan man skaffer finansiering, men ikke ret meget på hvad der sker bagefter og hvordan man håndterer aktionærerne. For mange investorer er dette en helt ny type aktiv som opfører sig anderledes end stort set alt andet de har investeret i før. 13

14 Hvis vi vender tilbage til fremtidens trends, så er crowdfunding i vækst i Europa, og EU har et sæt regler for det. Vi har fået henvendelser fra potentielle partnere over hele Asien som gerne vil indføre crowdfunding på deres marked, og Sydamerika er også begyndt at vise mere interesse. Det er altsammen rigtig godt, men det virker som om at verden venter på hvad der sker i USA med Title III of the JOBS Act. Mit gæt er at der vil komme en stor vækst inden for equity crowdfunding så snart loven træder i kraft, men jeg tror ikke at den kæmpemæssige globale påvirkning som folk forventer, kommer til at finde sted, for crowdfunding er ikke længere noget helt nyt. Folk har hørt om det, og hvis de ikke allerede har investeringsbaseret crowdfunding, så efterspørger de det. Ja, der er meget velstand i USA, så tallene for crowdfunding vil stige voldsomt, men jeg tror at vi allerede er på en støt stigende kurve i forhold til tilslutning, om ikke investeringer, og fordi Title III har været forsinket så meget, når det så endelig sker, så vil det være gavnligt, men vil ikke have den indvirkning som den ville have haft hvis den var gået igennem for et år siden. Men det er bare mit bud. Tina Baltzer Stifter og indehaver af Lifesparkz. Medlem af forretningsudvalget i Selskabet for Fremtidsforskning. Cand.Scient.Soc. Skribent og social trends explorer. Tina Baltzer skriver en blog og artikler om trends i erhvervslivet og om virksomheder, der skaber social forandring. Lifesparkz er firmaet, der huser bloggen: wordstoheartfulaction.lifesparkz.com. Du kan kontakte Tina Baltzer på Tom Britton Medstifter og teknisk chef i SyndicateRoom. Tom Britton leder udviklingen af SyndicateRooms hjemmeside og meget mere. SyndicateRoom er en equity crowdfunding platform med base i Cambridge, Storbritanien. Du kan kontakte Tom Britton på 14

15 Af Samia Sarwar Freelance kodere CodersTrust opbygger et internationalt online fællesskab af freelance kodere gennem mikro-finansiering Dyre uddannelsessystemer og dårlige muligheder for studielån i udviklingslandene hæmmer ofte de unges muligheder for vækst og bidrager til at holde dem fast i fattigdom. Resultatet bliver at en stor mængde talent forbliver uudnyttet, og at potentiale for økonomisk og social vækst går tabt. Gennemsnitslønnen for en ufaglært arbejder i et udviklingsland er omkring 500 dollar om måneden, og 80 % af verdens unge lever i familier der tjener mindre end 50 dollar om dagen. Det dækker kun de vigtigste behov som mad og husleje, mens der ikke er råd til videregående uddannelse eller anden oplæring. Derfor er flere end 200 millioner unge arbejdsløse eller i ufaglærte jobs uden mulighed for at uddanne sig. Mulighederne i online opgaveplatforme Online arbejde åbner alternative muligheder for at nå den næste generation. Der er f.eks. Elance og odesk, der giver freelancere i den tredje verden mulighed for at byde ind på opgaver fra hele verden. Med de vækstrater vi ser nu, forudser McKinsey Global Institute at disse portaler vil skabe 160 millioner jobs, eller 11 % af de cirka 1,46 mia jobs der vil være i servicesektoren på verdensplan i Dette falder sammen med en mangel på arbejdskraft i Vesten og en øget adgang til internettet i udviklingslande. I dag er den globale minimumsløn for programmører på freelanceportaler omkring 2500 dollar om måneden, og efterspørgslen er stigende. Udfordringen er derfor at få opkvalificeret de unge så de kan byde på opgaver på freelanceportalerne. Hvis det lykkes dem at få arbejde til 2500 dollar om måneden, svarer det til en femdobling af deres månedsløn. Hvem skal stå for oplæringen? Nu hvor muligheden er der, er udfordringen at finde ud af hvordan man får adgang til jobmulighederne online og forbereder sig til det. En potentiel programmør kræver finansiering og oplæring så han eller hun kan blive en del af det globale jobmarked online. Der skal også afsættes nok tid og ressourcer til at få opbygget en troværdig og tillidsvækkende profil på nettet, der kan gøre dem i stand til at tjene penge online. Traditionelt set har en statslig uddannelsesinstitution været svaret for det lokale marked. Dette fungerede under overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Men denne type uddannelsessystem er ofte dyrt og ofte også frugtesløst i udviklingslande hvor man ikke har været i stand til at sikre sig en kvalificeret arbejdsstyrke på det globale arbejdsmarked. 15

16 Løsningen CodersTrust er en mikrofinansieringsplatform støttet af DANIDA hvor kommende programmører fra udviklingslande sættes i forbindelse med institutioner der er villige til at mikrofinansiere deres uddannelse. Derefter sammensættes ud fra CodersTrust-studieprogrammet en personligt tilpasset plan over oplæring, uddannelse og erfaring der skal optimere indtjening og fremtidig karriere. CodersTrust tilbyder online undervisningsmaterialer og opgaver der passer til den studerendes niveau, i ét samlet uddannelsesprogram med teorilektioner, obligatoriske eksamener og freelanceopgaver. CodersTrust-metoden CodersTrust-studieprogrammet strækker sig over 6 måneder hvor eleverne forberedes på alt fra at håndtere grundlæggende front end webdesign til avancerede back end programmeringsopgaver. Efter tre måneder er de studerende godt klædt på til at begynde at gå ind og byde på simple webdesignopgaver på onlineportalerne. Dette gør dem i stand til at oparbejde en forståelse for markedet og hvordan man interagerer med potentielle arbejdsgivere. CodersTrusts mentorer vælges ud fra deres tekniske, teoretiske og praktiske viden. De er erfarne programmører, der også har adskillige års erfaring som freelancere og iværksættere. De lærer ikke blot de studerende at kode, men også hvordan man på professionel måde byder på opgaver, klarer sig godt til jobsamtaler og arbejder sammen med arbejdsgiverne. Derudover anerkender CodersTrust vigtigheden af at have gode engelskkundskaber og har udviklet programmet sådan at de studerende udvælges, ikke blot på baggrund af deres tekniske og personlige evner, men også deres sproglige færdigheder. I de tilfælde hvor en studerende er meget lovende i forhold til tekniske og personlige evner, men mangler sproglige færdigheder har CodersTrust også opbygget et samarbejde med hjælpeorganisationen British Council, der så tilbyder gratis engelskkurser for at forbedre deres engelskkundskaber. Kort sagt er systemet sat op så de studerende ikke blot lærer at kode, men også hvordan de bliver professionelle freelancere der kan arbejde sammen med arbejdsgivere fra hele verden! Desuden er CodersTrusts studerende ikke kun tilknyttet programmet i de 6 måneder. De får løbende support i de følgende 2 ½ år. Hvis det ikke lykkes dem at få succes med at byde på opgaver, vil CodersTrusts mentorer arbejde tæt sammen med dem for at identificere problemet, give dem mulighed for frivilligt at arbejde på eventuelle huller i deres færdigheder og tilbyde et forum hvor de kan få støtte. De studerende fra CodersTrust bliver i programmet som alumner, ansatte og ambassadører for programmet under CodersTrust-paraplyen hvor de kan netværke, lære af hinanden og har mulighed for at give noget tilbage til fællesskabet. 16

17 Den sociale påvirkning CodersTrusts samlede sociale påvirkning er markant. Hver studerende der færdiggør CodersTrust-programmet og bliver del af det online freelancemiljø, har potentielt mulighed for at tjene langt mere end de gjorde før. Det gør dem i stand til at give noget tilbage til deres familier og samfundet som helhed. De vil kunne bruge penge på sundhedsydelser og bedre mad, og de vil have penge til at videreuddanne sig, såvel som penge til uddannelse til deres børn eller andre familiemedlemmer og penge til overs til fritidsaktiviteter. Det at kurserne foregår online, gør det muligt for mange kvinder at deltage. CodersTrust opererer i øjeblikket i Bangladesh, hvor det er almindeligt for kvinder at gå hjemme selvom de har en høj uddannelse. Problemet med at blive hjemmegående husmor er at de er nødt til helt at opgive muligheden for at tjene penge. I disse tilfælde er det meget praktisk med et online-miljø, fordi det sætter den enkelte i stand til at lære og arbejde i deres eget tempo og bibeholde muligheden for indtjening. For at imødekomme de medlemmer der har brug for at kunne lære hjemmefra, såsom kvinder eller studerende der bor langt væk, er hele CodersTrusts studieprogram tilgængeligt online, således at ingen bliver forhindret i at udnytte deres potentiale for at uddanne sig og tjene penge! Samia Sarwar Udviklingschef i CodersTrust. CodersTrust tilbyder mikro-lån til studerende i Bangladesh og hjælper dem til at starte med at arbejde som freelancers gennem online platforme for jobs. Du kan kontakte Samia Sarwar på 17

18 Du er den, jeg siger, du er Hvordan crowdsourcing vil komme til at forme din digitale identitet Af Andreas D. Christiansen Som læserne af dette blad allerede ved på nuværende tidspunkt, bruges udtrykket crowdsourcing om det at hverve en gruppe mennesker (en crowd ) til at løse et problem defineret af ejerne af et system, i flere og flere sammenhænge. Selvom indholdskuratering og kryptovaluta er nogle af de emner der har tiltrukket sig hovedparten af de traditionelle mediers opmærksomhed i de sidste par år, så er det anvendelsen af crowdsourcing i forbindelse med vores digitale identitet der især interesser mig. De fleste menneskers digitale identitet, dvs. den samlede mængde information der er tilgængelig om en person online, består mestendels af en profil på de sociale medier med informationer som personen selv har stillet til rådighed. Nogle gange indeholder profilen mange informationer, andre gange få, men det er altid ejeren af profilen der kontrollerer informationerne, og dermed vil de være ensidige. Fortalere for privathed, eller privacy, argumenterer for at vi alle bør eje vores personlige informationer. Denne holdning er naturligvis forståelig nok når man tænker på hvor meget en usand smædekampagne på nettet kan skade en persons fremtidsudsigter, men tag ikke fejl; personlig kontrol over individets identitet har en meget høj pris. Det svarer til hvis netbutikker ikke blev anmeldt af kunderne i vore dage er dette både utænkeligt og ineffektivt. Jeg tror at vi om et par år vil se tilbage på 2015 og tænke: Hvad? Brugte I ikke open peer review til at bedømme folk i jeres netværk og dem I gjorde forretninger med? Hvordan kunne I så stole på hinanden? 18

19 Forklaringen på det er den effekt som det har at nedbryde privacy. I en given gruppe af individer vil der være nogle der besidder gode kvaliteter som ikke umiddelbart er synlige. Disse personer ville drage social eller økonomisk fordel af at kunne signalere disse kvaliteter til omverdenen på en troværdig måde. Lad os sige at man altid kan stole på hvad jeg siger. Hvis jeg bare fortæller dig det, vil du ikke have nogen grund til at tro mig. Men hvis mit netværk bakkede op om min udtalelse om at man altid kan stole på mig, uden risiko for negative konsekvenser hvis de var uenige i den, så ville det straks være noget andet det ville være et troværdigt signal. Derfor vil de der mener at have noget at vinde ved åbent at lade deres netværk anmelde dem, få et negativt indtryk af dem der ikke lader deres netværk anmelde dem. Med tiden vil nedbrydningen af privacy tvinge alle til at lade deres netværk anmelde dem. Overvej effekten af nedbrydningen af privacy i forbindelse med data om menneskelige interaktioner og personlighedsaspekter. Nogle personer ville drage fordel af at fortælle om deres viljestyrke, hvor hårdt de arbejder eller at de aldrig spilder deres tid på Facebook. Andre ville drage fordel af at fortælle om den venlighed og empati som folk omkring dem bemærker når de er sammen med dem. Når du bookede et bord på en restaurant, ville din booking afhænge af hvor god du førhen har været til at møde op til en aftale, eller om du generelt er god til at komme til tiden. Der ville være personer som du ikke ville få lov til at kontakte, fordi de kræver at du har en vis mængde crowdsourcet social kapital før de er villige til at interagere med dig. Du bliver bedømt som kunde i løbet af dagen, og din digitale identitet bliver dermed formet af alle dine transaktioner. Der er en række teknologiske udvikler der gør disse scenarier mulige. Den største faktor er de faldende priser på teknologi der kan crowdsource digitale identiteter, og som tillader enkeltpersoner på troværdig vis at signalere hvilken type de er. Hvis man ser bort fra de teknologiske barrierer, så er det også en udfordring at sammenfatte og formidle dataene på en kontekstuelt relevant og koncis måde, men de ovenstående scenarier er ikke helt urealistiske. Taxafirmaet Uber, for eksempel, giver deres kunder karakterer for deres opførsel, og dette praktiseres også af en række andre firmaer. Det nye lader til at være at den bedømmelse du får, vil komme til at have mere permanente konsekvenser, og at data om dig generelt vil blive overført som udtryk for din opførsel på tværs af domæner. Du liker rappere på Facebook, derfor må du betale en højere forsikringspræmie på grund af sammenhængen mellem forsikringssvindel og det at lytte til rapmusik. Faren ligger i at der til sidst opstår et fuldstændigt diskriminerende samfund hvor din kapital og din sociale kapital, som du som resultat af nedbrydningen af privacy har valgt at dele, kontrollerer dit liv. På den positive side vil du til gengæld ikke behøve at bruge tid sammen med folk du ikke kan lide eller arbejde for en chef der ikke er en god leder, for det vil være tydeligt ud fra hans digitale identitet at han ikke er en god leder. Det firma jeg grundlagde for et år siden, Praice (prøv det på praice.com) muliggør troværdig, prisbillig signalering inden for personlighedsområdet. Det betyder at dine venner skaber din offentlige personlighedsprofil på demokratisk vis hvor alle har en stemme. Mens tanken om at blive bedømt, eller i dette tilfælde praiced anonymt af ens netværk virker skræmmende for nogen, så er der andre der opretter en profil uden at blinke. 19

20 Når vi ved hjælp af crowdsourcing kvantificerer andres personlighed og digitale identitet, er vi nødt til at være opmærksomme på konsekvenserne. Ved at skabe en digital identitet som er en autentisk gengivelse af individet og ved at bruge algoritmer til at tage beslutninger der kan ændre ens liv baseret på den identitet, så kan vi ende med at skabe en deterministisk verden der begrænser individets potentiale og kreativitet. Jeg tror dog på at firmaer som Praice vil gøre det markant nemmere at placere de rette folk i de rette stillinger og give folk mulighed for at finde partnere, bofæller eller endda venner der passer til dem. Jeg synes at den mulighed er utroligt spændende, og jeg kan se hvordan det vil kunne skabe positiv forandring i verden, både direkte gennem den øgede effektivitet og brugbarhed og indirekte ved at nudge folk til at opføre sig godt. Andreas D. Christiansen Stifter og indehaver af Praice. Praice er din troværdige sociale profil skabt af dine venner. Andreas D. Christiansen skriver speciale på CBS om Signal Økonomi og har tidligere arbejdet med business analytics i IBM i 4 år. Du kan kontakte Andreas D. Christiansen på eller finde ham på praice.com/andreas. 20

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

60% af de bedste jobs indenfor de næste ti år er ikke opfundet endnu. -Thomas Frey

60% af de bedste jobs indenfor de næste ti år er ikke opfundet endnu. -Thomas Frey 19 JOB I FREMTIDEN 60% af de bedste jobs indenfor de næste ti år er ikke opfundet endnu. -Thomas Frey Før i tiden var karrierer stabile, lineære og enkle. Folk valgte en sti og forfulgte den i løbet af

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere