Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B)."

Transkript

1 Referat fra Ordinær Generalforsamling onsdag d. 12. februar 2014 kl. 19:00 i Værebro Park (Lokale B). 23 stemmeberettigede medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Søren Muldgaard 2. Valg af referent Anders Sukstorf 3. Godkendelse af dagsorden Enstemmigt vedtaget 4. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne ved Formanden har også været et begivenhedsrigt år rent sportsligt med op- og nedture. Vejrliget drillede så græsbanerne kunne ikke ibrugtages ved sæsonstart. Så det var et større puslespil for Ulrich (FIG) at finde ledige kunstbaner til os. Desuden overvintrede 1. Holdet under nedrykningsstregen i Sjællandsserien, så det var ikke udfordringer der manglede. Hele foråret blev der virkelig fightet og overlevelsen blev først sikret i den sidste kamp mod B. 1973, Herlev. Både 2. Holdet og 3. Holdet trak sig desværre op til forårssæsonen. Efterårssæsonen for 1. Holdet valgte vi at benytte opvisningsbanen på Gladsaxe Stadion, men ti dage før kampstart forbød kommunen os at benytte denne bane grundet dens dårlige tilstand. Det gav anledning til store problemer da vi på dette tidspunkt også skulle have modstanderholdenes accept ved flytning af spillested osv. Desuden stoppede vores træner så vi måtte spille hele sæsonen uden en fast træner, men drengene viste høj moral og tog et kollektivt ansvar for afviklingen af kampene. Vi endte dog lige under nedrykningstregen igen, men stadigvæk i kontakt med holdene lige over. 2. Holdet startede igen til efterårssæsonen og vandt Serie 6 Pulje 3 i suveræn stil. I seniorafdelingen blev der også afholdt et udendørsstævne den 1. juni samt et indendørsstævne den 13. december. Udendørsstævnet blev afviklet i et fantastisk vejr og sponsorer samt politiet stillede også med hold. De gamle veteraner genopstod ved denne lejlighed og vandt turneringen knebet foran politiet. Indendørsstævnet stillede der 12 hold til kamp og med præmiepenge på ialt 6000kr. var der lagt op til intense dyster. Finalen blev et tæt opgør mellem Farum og spillere fra 1. holdet og det endte selvfølgelig med en 'Golden Goal' afgørelse efter 3-3 i den ordinære spilletid. Drengene fra Værebro kunne trække sig sejrrigt ud med en flot frispilning samt scoring.

2 Ungdomsafdelingen (U15/19) var en lidt blandet affære der endte med at vi lukkede U15, U16 og U19 grundet manglende kontingentindbetalinger. Mangel på nok trænere samt problemer med kørsel til kampene fyldte desværre meget. Fire af spillerne fra U19 indgik herefter i 1. holdets trup og fik debut i SS. I børneafdelingen (U10/14) var U13 temmelig suveræne og de havde da også vundet puljen, hvis det ikke var fordi de ikke kunne skaffe kørsel til en af kampene. Vi kæmper også stadigvæk med at bevare kontinuiteten på disse hold. Det hele går typisk i stå i løbet af efteråret hvor drengene går på en meget lang og ikke altid særlig konstruktiv vinterferie. Vi har forsøgt at få indendørs træningsfaciliteter tæt på Værebro for at bevare kontinuiteten, men det har desværre ikke været muligt at få attraktive tidspunkter. Microafdelingen (U6/9) har været inde i en rivende udvikling med Nazam Fazal som toneangivende person. På 1½ år er vi gået fra et stort rundt nul til 55 medlemmer. Der er virkelig blevet trænet igennem med stor vægt på det motoriske der øger indlæringen. Vi fik også FIG legatet til indkøb af udstyr til træning af motorikken. Det har resulteret i at U8 og U9 nu spiller lige op med de bedste hold på Sjælland. Det er blevet til seks vundne stævner og tre af sølv i løbet af året. Det bliver utroligt spændende at følge disse drenge i de kommende år. Det ene 7-Herresenior nåede mesterrækken hvorefter de stoppede. Det andet 7- Herresenior blev til 7-Old boys og rykkede op i 7-Old Boys 1 rækken i første sæson. De sluttede som en suverænt bedste to'er á point med vinderen i deres pulje. Der er virkelig blevet trænet seriøst 2 x 2 timer hver uge hvilket har givet resultater og man forventer en god placering i 7-Old Boys 1 rækken. Der satses på at dette hold i fremtiden skal kunne tiltrække ligeså mange tilskuere, som det gamle nedlagte veteranhold. Vi afholdt også DBU's Get2 Fodboldskole med støtte fra DIF og DBU for anden gang og vi satser også på en til Deltagerantallet gik frem med 10 så ialt 52 fik en rigtig god oplevelse samt frokost hver dag for gebyret på 200kr. I år fik vi også besøg af Borgmester Karin Søjberg Holst, Afdelingsleder i Kultur og Fritid Nina Nielsen, Konsulent fra Danmarks Idræts-Forbund Lars Kruse, DBU Sjælland's formand Kurt Bagge-Hansen, medlem af Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park Ingelise Payfeldt og Bent-Raspe-Pedersen, Gladsaxe almennyttige Boligselskab's formand Jytte Jensen, Formand for Lejerforeningen Inge Rishede, Ulrich Engmark fra FIG og Værebro Park Posten's nye redaktør Martin Karbech Mouritsen. Atter var vi i lokalpressen med en positiv historie fra Værebro Park. Som vanen tro var der masser af byggeprojekter i klubben hvor medlemmerne deltog. Tidligt på året påbegyndte vi terrasseoverdækningen og der mangler kun lidt afstivninger på tagkonstruktionen før vi kan færdigmelde byggeriet. I begge badecontainere fik vi reduceret antallet af håndvaske til en samt lavet en langbænk. Som sædvanlig blev klubhuset, bænke osv. malet af medlemmerne. Nazam Fazal foreslog at klubben afholdte stævner som et naturligt skridt for at udvikle vores ungdomsafdeling. Desuden kunne klubben også tjene penge samtidigt ved at afholde disse stævner. Det blev til to indendørsstævner i Gladsaxe Sportscenter samt to udendørsstævner på kunst på Gladsaxe Stadion hvor ialt 400 hold deltog. Rent sportsligt har det været en stor succes under navnet 'Gladsaxe Cup' samtidigt med at vi tjente

3 kr. Vi blev også ret hurtigt kendt på at der var store pokaler til alle på 1., 2. og 3. pladsen. Desuden tiltrak vi mange gode hold grundet det høje niveau U8 og U9 spiller på. Rigtig mange fra klubben (herunder ungdomsafdelingen) og Værebro har hjulpet til ved stævnerne, så en stor tak for det. Midt på året indgik vi i Klubfællesskabet med Akademisk Boldklub Gladsaxe der tager udgangspunkt i talentsamarbejde med klubberne i omkring Gladsaxe Kommune og desuden skal det løfte de involverede klubber både på og uden for banen. Indtil videre har vi fået billetter til 1. holdets kampe i NordicBet Liga'en samt deltaget i salg af nytårsfyrværkeri. AB har også i et tilfælde stillet en bane tilrådighed for vores 1. hold. Vi havde nok regnet med lidt flere initiativer fra AB's side, men det har vi måske tilgode i Klubbens hjemmeside har fået masser af indhold i løbet af året og vi nærmer os næsten besøg om året. Vi nåede op på hele 78 nyheder i løbet af året om stort og småt. Klubbens historieafsnit har også fået et lille løft da det lykkedes at finde Kjeld Elgård Pedersen, der var med til at starte klubben. Han tegnede blandt andet klubbens første logo der havde form som et våbenskjold. Udviklingsprojektet "Social balance i Værebro Park" har også medført ændringer for os, desværre til det negative. Der skal anlægges en sti igennem vores baner så vores muligheder for at fordele sliddet på banerne reduceres kraftigt. Man har også ønsket at fjerne vores nye omklædnings- og badefaciliteter, da de åbenbart skæmmer området. Et projekt vi har arbejdet på i mange år og som blev indviet til sæsonstart Det oprindelige projekt blev også ændret mht. den fysiske placering af kommunen og der blev kun udstedt en midlertidig byggetilladelse, da det var et krav at rullestolsbrugere også fik adgang. Projektet blev iøvrigt financieret uden kommunens hjælp. Mht. klubhuset har vi mange ønsker som ikke er indfriet af vedligeholdelsesmæssig karakter. Vi har altid selv malet klubhuset, så beslutningen om at male klubhuset har vi ikke haft megen glæde af. 14 dage før indvielsen af Byggeren malede vi selv klubhuset og så blev det gud hjælpe mig malet en gang til af HRH. De penge kunne være brugt langt bedre hvis man havde spurgt os. Vores ansøgning om en ekstra 7-mands bane, som vi startede tilbage i august 2011, er indtil videre stoppet grundet udviklingsprojektet. Undervejs har man snakket om anlæggelse af en kunstbane og et nyt klubhus, men det har vist meget laaaaaaange udsigter. Kunstbanen blev brugt som et argument for at stien kunne få et naturligt forløb langs denne. Der er lavet et budgetforlig i byrådet hvor der er afsat midler til anlæggelse af en kunstbane på AB's grusbane i Denne bane vil vi også få mulighed for at benytte i samråd med AB i følge budgetforliget. Så det bliver spændende at følge dette initiativ. Beretning enstemmigt godkendt. 5. Regnskab og godkendelse af dette ved kasseren. Overordnet er årsregnskabet godt da vi har sparet ca kr. op så vi starter det nye år med ca kr. på kontoen. Størstedelen af beløbet er opsparet til en større udflugt for Micro afdelingen. På indtægtssiden har vi haft en fremgang på julekalender/lotteri på ca kr. og Gladsaxe Cup ca kr. De resterende indtægter er stort set uændrede. Vi har som sædvanlig stadigvæk nogle udfordringer mht. kontingentindbetalingerne. Det er

4 et stort problem da vi ca. er dobbelt så mange i klubben end der indrapporteres til kommunen som aktive ved årsskiftet (127 medlemmer hvoraf 102 er bosiddende i kommunen). Det lave indrapporterede medlemstal betyder så, at vi heller ikke kommer i betragtning når kommunen foretager større anlægsinvesteringer. På udgiftssiden har vi brugt ca kr. til skattefri godtgørelse for det store arbejde vores trænere udfører og det er lykkedes at aktivere mange fra ungdomsafdelingen som assistenttrænere. Der er købt meget nyt tøj og udstyr til ungdomsafdelingen der ca. løber op i kr. Der er afholdt nogle gode afslutningsfester i ungdomsafdelingen. Udgifterne til deltagelsen i stævner er fordoblet til ca kr. Regnskab for 2013 udleveret regnskab enstemmigt godkendt 6. Vedtægtsændring. Overordnet ønsker vi at reducere antallet af betyrelsesmedlemmer fra 9 til 5 så arbejdet bliver mere smidigt, da hele bestyrelsen f.eks. ofte skal underskrive dokumenter. Det medføre følgende ændringer: 6.3 Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal være bosiddende i Værebro Park. 6.5 Møderne indkaldes af formanden eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, hvilket skal ske med mindst 2 dages varsel og udsendes af sekretæren. 7.1 Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 7.2 Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. 7.3 Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. 9.1 Den siddende bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. 3.3 ændres da DBU Sjælland's love nu findes på nettet. Ændringen er derfor fra De af DBU Sjælland udskrevne love er også gældende for Værebro Boldklub og skal overholdes. Lovene opbevares af formanden og ethvert medlem kan ved henvendelse få dem til gennemsyn. til De af DBU Sjælland udskrevne love er også gældende for Værebro Boldklub og skal overholdes. 8.6 tilføjes 'Valg af referent' som punkt 2. Desuden gennemføres valg iflg. 7 og ikke 8. Alle ændringsforslag enstemmigt godkendt 7. Jørgen Franck er på valg og han genopstiller som formand.

5 Valgt enstemmigt. 8. F. Azam er på valg og han genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem. I stedet opstiller K. Azam. Valgt enstemmigt. 9. Hector Nartey er på valg og han genopstiller som bestyrelsesmedlem. Udtræder af bestyrelsen hvis punkt 6 besluttes. Da punkt 6 blev besluttet udtræder Hector Nartey af bestyrelsen. 10. Lotte Navndrup Petersen er på valg og hun genopstiller som bestyrelsesmedlem. Udtræder af bestyrelsen hvis punkt 6 besluttes. Da punkt 6 blev besluttet udtræder Lotte Navndrup Petersen af bestyrelsen. 11. Valg af to nye suppleanter. Søren Muldgaard og Sheref Kamel udtræder af bestyrelsen og opstiller som suppleanter hvis punkt 6 vedtages. Ellers genopstiller Peter Braune og Khizran Majeed. Søren Muldgaard og Sheref Kamel enstemmigt valgt som suppleanter. 12. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Mogens Kofod-Jensen genopstiller som revisorsuppleant. Valgt enstemmigt. 13. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse). Behandlet under punkt Eventuelt. Mange udtrykte bekymring for de beslutninger der vedr. klubben i udviklingsprojektet "Social balance i Værebro Park". Erfaringen har vist, at vi ikke har den store indflydelse på beslutninger der påvirker klubben. Jørgen lovede at følge projektet tæt via sit medlemsskab af Nabosporet.

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Vilje til sejr Åbenhed Holdånd Hygge Respekt

Vilje til sejr Åbenhed Holdånd Hygge Respekt DGL News Sensommer 2012 Indhold - Formanden - Sportschefen - Trænerne har ordet - VestjyskBANK-Mitre Cup - Mød en DGL er - Kalender - Sponsorer Kære Læser... Sommerferien er ovre, og grønsværen kalder

Læs mere

Nr. 2 - september 2009 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY

Nr. 2 - september 2009 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Nr. 2 - september 2009 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Tank billigt og støt samtidig Boldklubben B65 Du kan støtte Boldklubben B65, hver gang

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR HIC-NYT Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HIC igen i divsionerne Igen kan vi i HIC bryste os af at have et hold i divisionerne. På aller sidste spilledag (og samtidig dagen for dealine

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere