Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea."

Transkript

1 Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat af debatten. Apollo Mathiassen: Det er tydeligt, at det er nødvendigt med en konference om bygderne og yderdistrikterne. Med hensyn til økonomi fremkom Kåre med indlæg om bygdebeboerne. Fiskeri fra joller, fangst og hundeslædekørsel skal læres, men man får ingen papirer på det fra offentlig side. De der bliver oplært og opdraget med kulturen som baggrund, har ikke papirer på det. Hvis der ikke bliver sat i system vil man miste meget. Det vil være til gavn, hvis de får muligheder. Det er rigtigt, at bygdebeboerne er placeret lavt økonomisk. Administrationen sætter hindringer for mulighederne for at tjene penge, de skal give muligheder ved at åbne mulighederne. Hvis fiskerne og fangerne, der har licenser, blev kategoriseret som faglærte, vil billedet af faglærte blive noget anderledes. De unge har viljen, men man giver dem ikke muligheder. Per Ole Frederiksen, Attu: Indledningsvis er jeg taknemmelig for, at der bliver arrangeret et seminar vedrørende bygderne. Bevillingerne fra Naalakkersuisut på 52 millioner til bygder og yderdistrikter, der skal fordeles til os lader vente på sig. Mange unge og andre arbejdsdygtige mangler arbejde, og man taler ellers om uddannelse. Når man tænker på bygderne, flytter de, der får en uddannelse, til byerne på grund af arbejdsløshed. Derfor venter vi med utålmodighed på bevillingerne til bygderne. Der er problemer med de BSU huse i mange bygder, der ikke længere benyttes, fordi de er blevet inddraget, og de skæmmer i bygderne. Bevillingerne kan sagtens bruges til at nedrive de gamle huse. Der er store problemer i Qaasuitsup Kommunea, og på grund af de dyre priser for børneinstitutioner, kommer de faglærte ikke til bygderne. Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Thomas Petersen, Niaqornaarsuk: Beboerne i bygderne med lavt indkomst. Der er dog også nogle med høje indtægter, der er forgangsmænd for bygdebeboerne. Der er også nogle bygder, det går godt for. Det vil jeg bevise. For det andet, hvor Kåre blandt andet nævnte i sit indlæg om byer, der har haft lave indkomster. Da benævnelsen by blev indført i Kangaatsiaq i 1986, fik meget dårlige konsekvenser. Jeg vil gerne komme med mit på en anden måde at beskue tingene på. Hans Karlsen, Savissivik: Det blev endnu engang bevist af Kåres indlæg, at bygderne kan være gavnlige i driften. Fattigdom i Upernavik i 70 erne og rigdom sydpå. Nogle bygder har altid muligheder på én eller anden måde. Når de få muligheder kan de give noget godt tilbage. Når der er få indbyggere er indkomsten

2 mindre. Det er det, der er behov for, for at give muligheder for Grønlands bosteder. Produktion af hellefisk ved Qaanaaq kan blive nyttig for Grønland. Råstoffer, fiskeri og noget der kan have med fangst at gøre. Emner, der ikke har været behandlet, er blevet emner de sidste år, og jeg håber, at de kan blive bærende for Grønlands økonomi. Benigne Løvstrøm, Kangersuatsiaq: Vi deltog i mødet i Nuuk i 2013: Vi fik problemer, da vores fabrik i bygden blev lukket i 2011, og vi har hele tiden bedt om hjælp til at få et indhandlingssted, idet vi har masser af fiks, og vi har meget flotte torsk. Der eksisterer en høj arbejdsløshed, og skindstuen er åben, når sælskind bliver indhandlet. Den bliver ikke brugt selv om den godt kunne bruges. De unge mangler arbejdspladser. De får hele tiden besked på at får en uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Hvorfor er der ikke praktikpladser i bygderne, i skolerne og kontorerne og andre steder. Jonathan Jakobsen, Qeqertarsuatsiaat: Jeg plejer at tænke på bygder eller på Grønland med selvbærende økonomi. Landskassen bevilger penge til byggeri og lignende. Skabe ny økonomi. Når man tænker på fisk, og når man indhandler fisk, bliver udkommet penge. Lad os få indhandlingssteder. Det er der et mere selvbærende Grønland skal komme fra. Mikkel Jeremiassen, Nuugaatsiaq: Tak. Jeg kommer fra den nordligste bygd Nuugaatsiaq i Uummannaq fjordkompleks. Frihed bør respekteres, og det ligger i FN s menneskerettigheder. Det kører godt for flere bygder, idet de har muligheder, og det er på tide, at man giver muligheder til de, der ikke har muligheder. Forvaltningsloven, bygdebestyrelserne har ingen ret til at bestemme noget. Jeg vil gerne opfordre politikerne i Grønland med følgende; jeg vil opfordre til, at forvaltningsloven bliver tilpasset i samarbejde med KANUNUPE. Karl Petersen, Aappilattoq: For det første er jeg glad for Kåres budskab. Udvikling hvis de har muligheder, det økonomiske råd. Der er lavt skattepligtig indkomst i Upernavik. Hvis vi ved hjælp af ordninger på serviceopgaver kan vi udvikle de bygder med få indbyggere økonomisk. Omdannelse af indhandlingssteder med frysere til produktionsanlæg. Man skal bevilge penge hurtigere for at forbedre vejforholdene. Hvis der ikke er veje kan man bare ikke indhandle til fabrikken. Jens Kristian Therkelsen, Ukkusissat KANUNUPE: Indlægget fra de økonomiske råd er interessant. Der er få faglærte af de, der blev født i 70 erne, idet man på baggrund af opdragelses metode blev opdraget til at blive fiskere og fangere. De, der har licens som fiskere og fangere, er ellers ikke ringere end faglærte. Det kan i fremtiden blive brugt som at få papirer som faglærte. De udvikler sig hele tiden med fiskeri og fangst. Fangstdyr og fisk vandrer, og det kan også rykke for nogle. Vi har grund til at forsvare vores måde at bo spredt. Naturligvis skal man undersøge de muligheder i bygderne, der ikke bliver benyttet.

3 Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut: Med udgangspunkt i de emner vi behandler, bør man arbejde for at nærme os de budskaber Kåre og det økonomiske råd om koncentration. På grund af, at disse tidligere ikke er blevet kigget nærmere på. Tom Mølgård, Kitsissuarsuit: Besparelser er ingen måde at spare penge på. Når vi lader pengene arbejde bliver der flere af dem. Giv muligheder til de, der har muligheder for at have indhandlingssteder. Også til de, har muligheder for turisme. Vi har alle sammen noget at give. Pensioner skal ikke forhøjes, og de faglærte, der ikke kan følge med på anden måde, hvor skal vi placere dem? Vi må arbejde for at rette op på det. Ludvig Sakæussen, Sarfannguit: De sidste år hører vi hele tiden, at man skal uddanne sig. Der bliver optaget meget færre elever fra bygderne til uddannelsessteder end dem fra byerne. De der tager til byerne for at bo på kollegium bliver overset, og de bliver sendt hjem inden året er omme. Der er ikke praktikpladser i byerne til de, der kommer fra bygderne for at søge om uddannelse. Disse forhold må vi søge at rette op på. Vi kan ikke kun vente på det offentlige. Jeg håber, at vi ved at hjælpe hinanden kan tage disse skridt som vi kan køre. Robert Josvassen, Upernavik Kujalleq: Uddannelse i bygderne og i de større byer. Jeg mener, at uddannelse i bygder er meget lavt, og jeg mener, at på grund af følgende holder de unge fra at tage uddannelse; det er et spørgsmål om de faglærte vil flytte fra byerne til bygderne, og hvis de fik mulighed for at vende tilbage ville de tage en uddannelse. Når de oplever velfærd tiltrækker bygderne dem ikke længere. Hvis vi skal forbedre uddannelsen blandt de unge, må vi vende udviklingen. Hvorledes kan vi få en ordning for at tiltrække dem til bygderne? De faglærte tiltrækkes ikke længere til bygderne, når de har oplevet velfærd. Rasmus Eliassen, Innaarsuit: Med hensyn til økonomi; økonomien i bygderne er god. Der er ingen børneinstitutioner, ingen kirker, ingen idrætshal. Man må forvente, at de bliver affolket efterhånden. Der er begrænsede fritidsaktiviteter. Vi kan ellers være med til at løfte økonomien internt i Grønland. Med hensyn til børneinstitutioner, ville de få gode muligheder, hvis de fik økonomisk tilgang. Idet der ikke er børneinstitution i Innaarsuit flytter de arbejdsdygtige til byerne bygderne kan også være med til at løfte opgaverne. Konklusion Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq:

4 Om der skal være vækst i bygderne, eller der skal ske en affolkning. Hvilken politik er det, der praktiseres? Om der skal ske en udvikling eller affolkning. Det er den politik, der praktiseres, der bestemmer, hvorledes fremtiden for bygderne skal se ud. De, der ellers ser ud til ikke at have økonomiske muligheder, vil der ske vækst om få år med den viden man har om mulighederne, med udgangspunkt i den viden man har om råstoffer, fiskeri og fangst. Bygder betragtet som en ressource. Der er ikke fremsat noget større om bygderne, siges der. Man er meget optaget af bygderne. Der tales om at involvere bygderne, og det vil sige, at man vil nå ud til alle bygderne. Det fremgik klart af Kåre og Ullas indlæg, at man udelukkende ikke kan vurdere ud fra de økonomiske forhold. Man må skele til selvforsyning på mange måder, der praktiseres uden hjælp fra det offentlige. De er også med til at give et fingerpeg om bygdernes muligheder, hvad madforsyning angår. Bygdernes indbyggertal skal ikke være afgørende, men man skal se på deres muligheder. I denne debat kom man ind på, at fiskernes og fangernes kvalifikationer skal anses som værdige på lige fod med uddannelse. At opnåede kvalifikationer skal danne fundament som faglært. At bevillingerne skal bruges til at nedrive BSU huse. Der søges indhandlingssteder og praktikpladser, og at forvaltningsloven skal ses efter i sømmene. Praktikpladser blev behandlet, at de skal medtages i uddannelsesstrategien. At bygderne skal blive mere tillokkende, at tjenestemænd skal have bedre vilkår. Emnerne der søges fra Innaarsuit vil også blive set på. Vi har modtaget budskaberne. Fælles debat kl Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat af debatten. Margrethe Nielsen, Qaarsut: Med hensyn til målsætningerne for bygderne, har jeg bedt om at få udskiftet anløbskajerne i Qaarsut. Jeg vil gerne spørge landsstyret om, hvor langt sagen er nået. Nalakkersuisut har for nuværende almindelige planer for anløbskajer, der skal prioriteres over de næste 10 år, og den vil blive færdig til sommer, og godkendes til august, og efterfølgende offentliggøres. Med fremrykning af de 174 millioner kroner vil der blive bygget to pontoner og to anlægskajer, der vil blive bygget til sommer. Der vil blive anlagt et fortøjningsanlæg et sted. Jeg vil i løbet af eftermiddagen komme med informationer om, hvor disse arbejder vil foregå. Fritz Johansen: Jeg vil gerne vide noget om boligforhold. Jeg ved, at der i nogle mindre byer står nogle boliger bare hen, og hvad med at overdrage dem til borgerne med konkurrencedygtige priser. På den måde vil

5 man give de unge, der gerne vil blive i bygderne muligheder. I Ilimanaq står huse tomme. Hvorfor ikke overdrage dem til de, der mangler bolig? Knud Olsen, Kangerlussuaq: Der drives ikke fiskeri og fangst i Kangerlussuaq. Her er havneforholdene de største problemer. Vi har ellers ladet Qeqqata Kommunea se målsætningerne for bygderne. Der kommer mange turister, og de kommer på skift. Der plejer at komme 3 fly på størrelse med Norsaq. På grund af mangel på havnen bliver de sejlet frem og tilbage med landingsfartøjer. Det er ikke sjovt at se, at især de ældre turister på grund af sejlen frem og tilbage ikke er glade og flyver videre nordpå. Der bliver færre turister på grund af mangel på en havn. På grund af lavt vand sejler gummibådene på grund. Renover havnen. Også af hensyn til forsyning. Naalakkersuisoq Steen Lynge Jeg forstår godt, at servicering af turister skal være af god kvalitet, men der er økonomiske begrænsninger, og opgaverne vil blive realiseret efter planerne. Der er ved at blive lavet planer vedrørende havne. Der ses på muligheder for at få investorer fra udlandet. Jollefiskerne i Uummannaq og Upernavik har i dag problemer, så de til tider mister deres redskaber. Robert Josvassen, Upernavik Kujalleq På lige fod med andre har vi også haft problemer i mange år i bygden. Bland andet har vi ikke fået udbygget vejsystemet i år. Vores bygd er kendt for at være en smuk bygd. Når man selv bor der er vejforholdene meget kritisable. Et smukt landskab bliver spoleret af de motordrevne. Fra begyndelsen af 2010 har man selv renoveret huse, hvilket jeg gerne vil nå ud til Qaasuitsup Kommunea og naalakkersuisut med. Situationen med kajanlægget er nu sådan, at det kan koste menneskeliv. Jeg håber, at medlemmet af naalakkersuisut vil tage godt imod. Han har i forvejen noget kørende. Mikkel Jeremiassen Ifølge tal fra Grønlands Statistik bliver der færre kvinder, at de er i mindre tal, at kvinderne ikke vil være i bygderne. Spørgsmål: Hvad har man af konkrete planer om dette emne? Naalakkersuisut/Kommunerne: Vi har kvalificerede kvinder, er der nogle planer? Kun én skal kommentere: Ole Dorph, den resorthavende Naalakkersuisoq, Vittus Qujaukitsoq. Borgmester Ole Dorph: Det er korrekt, at forskellen på antallet af mænd og kvinder i Nordgrønland er blevet skævt. Jeg mener, det nok har at gøre med, at mænd har deres erhverv til søs, og kvinder på land, og når de er færdige flytter de. Her kan der udvikles erhverv. Vi har ikke problemer med udvikling af fiskeriet i Nordgrønland. Fisk, der bliver forarbejdet på land bliver eksporteret. 90 procent bliver solgt til udlandet til videre forarbejdning. Hvis de kunne blive forarbejdet her, kunne vi ellers skabe arbejdspladser. Arbejdsløsheden er for højt, så lad os gøre noget ved det. Hvis vi kan samarbejde med Naalakkersuisut kan vi gøre noget.

6 Naaalakkersuisoq Nick Nielsen: Det er et meget stort problem, og det vil vi fra Naalakkersuisut undersøge, som Inatsisartut har besluttet. Der er færre kvinder. Problemet eksisterer også i andre land verden over. Undersøgelserne bliver lavet på forskerplan. Undersøgelserne bliver koordineret. Vi vil i rapporten kunne læse, hvorfor kvinderne forlader os. På baggrund af forskellige tiltag, vil vi komme med udmeldinger om et år. Ole Johansen, Ikamiut: For det første vil jeg udtrykke min glæde over, at vi får en kaj i bygden, og at vi nu kommer over et mangeårigt problem. Med hensyn til indhandling, åbner Royal Greenland den 1. juni. I 2011 kom der 3 elementhuse, og ved benyttelse af arbejdsløse, blev et hus bygget, og så løb man tør for penge. Jeg har i løbet af 2013 skrevet om elementhusene, men har ikke fået svar. Hvor langt er sagerne nået. Borgmester Ole Dorph: Det er korrekt, at 3 huse endnu ikke er færdige. Vores tekniske forvaltning undersøger sagen, hvorledes diverse detaljer er, inklusiv hvordan finansieringen er. Jeg tror, at det sker i samarbejde med INI. Når detaljerne er blevet undersøgt, vil jeg få lavet en rapport. Gerth Nielsen, Akunnaaq: Et spørgsmål til borgmester Ole Dorph: Målsætninger for de mindre bygder. Jeg har sendt mange breve ud. Jeg har kun fået et svar. Forvaltningen ligger i Kangaatsiaq. Jeg ønsker et svar fra vore repræsentanter fra Aasiaat. Det er skuffende, hvis Qaasuitsup Kommunea er splittet op på denne måde. Siden hvornår er forvaltningen blevet splittet op? Det er meget besværligt at skulle arbejde i de mindre bygder, hvor arbejderne arbejder 1 til 2 timer. Det kan man ikke leve af. Skal vi udsættes for det i Qaasuitsoq? Vi bygdebestyrelser har ingen kompetencer, at bliver jo styret fra oven. Borgmester Ole Dorph: Et arbejde, der har kørt i 2 år. Min by min fremtid. Når de ansatte ved erhvervsforvaltningen er kommet på plads, er det målet, at vi kommer rundt til alle bygderne for at vide, hvilke ønsker de har på erhvervslivet og gå videre med arbejdet. Det sker når embedsmændene er kommet på plads. Med hensyn til ubesvarede henvendelser, er man ved at få sat en ordning ved det. Der er i kommunalbestyrelsen vedtaget, at kompetencernes sammensætning ikke er god. At ansvarsområderne skal tilbage til byerne. Vi skal have folk, der kan svare og har kvalifikationer. Det er for at opnå en hurtigere service. Det vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen i juni til vedtagelse.

7 Med hensyn til, at bygdebestyrelserne ikke længere har kompetencer i kommunalbestyrelsen, og at bygdebestyrelserne får kompetencer. Dette vil ske, således de kan praktisere noget arbejde, i stedet for bare at have en titel. Konklusion Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq: Som vi kan høre, går det skævt med kommunernes organisering. Arbejdet med revurdering af kommunerne til august vil være tungt og vil ikke være helt let. Efter at have besøgt 46 af de 57 bygder, er det tydeligt, at bygderne har tunge byrder at slås med. Planerne kører som planlagt. I Qaasuitsup Kommune med 40 bosteder, har vi desværre ikke fået nogen klare udmeldinger. Derfor vil det være godt at få at vide under konferencen, hvad man har af ønsker om, hvorledes kommunen skal se ud. Hvordan kan man få ordninger, hvor der i nogen kommuner med kun 8 bosteder, hvorimod andre har 40? Vi taler om lige vilkår, og lige servicering. Organiseringen skal blive bedre. Vi kan jo se og mærke, at der er mange forhold, der skal rettes op på. Vi skal ikke dømme eller klandre kommunerne, men tage det op i Inatsisartut i tæt samarbejde med dem, og jeg er sikker på, at vi har masser at diskutere. Så vidt vi kan høre på indlæg fra bygdernes repræsentanter, at de har udfordringer at slås med. I efterlyser, hvilke ting der skal ordnes med hensyn til forsyning af faciliteter. Kommunerne kommer med budskaber om, hvilke sager, de prioriterer. Jeg har fået fremlagt nogle vigtige sager, der vedrører nogle personer der investerer for bygdebeboerne. Pengene vil fortsat være brugt op inden de når ud til bygderne. Hvorfor kan man ikke delegere kompetencer i forhold til og med baggrund af indbyggertallet? Uddelegeringen vil være lidt til bostederne. Det vil blive vurderet, om denne metode kan benyttes og bruge pengene effektivt. Hvis de relevante, der har embedsmænd har spørgsmål, skal I fremkomme med dem. Vi har tunge opgaver at slås med, med hensyn til uddelegering af opgaver i forhold til kommunernes størrelse. Fælles debat kl Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat af debatten. Per Ole Frederiksen, Attu For det første er jeg glad for, at KANUNUPE har forelagt sagen om, at vi bygderne betaler for meget dyre varer. Jeg har ønsker om, at naalakkersuisut vil tygge godt på det. Med hensyn til vandforsyning, er det et problem for mange bygder. Man kan sige, at Nukissiorfiits vandforsyning er problematisk, idet man kan sige, at vandet i rørene bare cirkulerer uden tryk. Dertil er priserne høje. På grund af manglende tryk, har de, der får vandforsyning gennem rør har skullet købe en pumpe til en værdi af kroner. Hvad har man af planer for at finde ud af grunden til de dyre

8 priser? Vi hører hele tiden om, at vandet fryser ved indhandlingsstederne, hvorfor det er nødvendigt, at forsyningen sker med tryk. Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq: Den resorthavende for Nukissiorfiit Kim Kielsen er ikke til stede. Jeg vil bede ham om at svare jer alle om, hvilke planer, der er på dagsordenen. Man vil vide, hvad der skal udvikles i bygderne. Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut: Det har noget med politik at gøre, der skal nå ud til naalakkersuisut. Det er lige det samme som Grønland får bloktilskud på 2 milliarder kroner. Meget af tilskuddet kommer tilbage til Danmark. Naalakkersuisuts servicekontrakter med KNI og RAL skal bruges til bygderne, men alligevel tilfalder servicen byerne. Man overhaler tingene med faldende bevillinger ved hjælp af servicen. Man anser gerne bygderne som ikke rentable, og derfor tænker man på dem med servicekontrakten. Pilersuisoq har hovedkontor i en stor by, og det tilfalder ikke bygderne. Tak for spørgsmålet. Vi bliver nødt til at forklare. Bevillingerne til service skal bruges til transport. Man har også aftale med Pilersuisoq for at opnå, at der ikke bliver sat for høje priser. Aftalen har vist ikke så meget med bloktilskuddet at gøre. Serviceaftalen resulterer i underskud. Man laver servicekontrakter for at undgå for høje priser. KNI forvalter ordningen med servicen under sin drift, og det er ikke en aftale, der skal bruges til service af samfundet. Det er svært at svare på spørgsmålet, idet det kan forstås på den måde, hvorfor det ikke er mere til gavn for bygderne. Knud Olsen, Sarfannguit Der kommer forsyninger af varer til Kangerlussuaq 2 gange om året. Fremlæggeren begrunder det med, at der er islæg visse steder. Der er ikke islæg i Kangerlussuaq. Kan der på nogen måde ske nogen forbedringer? Det sidste forsyningsskib kommer til Kangerlussuaq i september, og det andet i april. Disse kontrakter vil blive opdateret i 2016, og vi vil gerne have en tilsvarende metode. Der vil blive nye servicekontrakter vedrørende passagertransport i samarbejde med kommunerne. Det vil ske med udgangspunkt i kommunernes erfaringer og befolkningens viden. Servicekontrakterne vil blive lavet. Han opfordrer til, at disse tanker kommer ud til kommunerne. De fleste ønsker vil blive realiseret. Jonathan Jakobsen, Qeqertarsuatsiaat Jeg vil gerne spørge Jens-Peter Henriksen, om Nukissiorfiit har planer om renoveringer i begyndelsen af 2014? Nukissiorfiit svarede, at Nukissiorfiit for tiden ikke har nogen planer i bygderne. Der er forsøg med en vindmølle i Sarfannguit, og ved slutningen af året vil resultaterne

9 komme, med alle bygderne i tankerne. Der er jo meget store prisforskelle. Anskaffelse i byerne, for eksempel ved Kangerluarsunnguaq. Selvstyret har betalt, vi har alle betalt. Der er en tilflytter til Qeqertarsuatsiaat, der har betalt 500 kroner. Efter flytning til bygden betaler han nu kroner. Det er for meget. Jens Peter Henriksen: Priserne er politisk fastsat. Det kan jeg ikke svare på. I forhold til, hvis man har rettet henvendelse til Nukissiorfiit og har fået svar. Så kan man klage til Departementet. Det er det korte svar. Jeg har nogle rettelser. Servicekontrakten for transport og kontrakt med Pilersuisoq, hvor disse kontrakter med Pilersuisoq vil blive opdateret i Der vil blive opdateringer på transportområdet frem til 2030 i forbindelse med udskiftning af skibe. Jeg vil undersøge sagen om Kangerlussuaq for at se om der kan findes en ordning. Jeg tager opgaverne til mig. Thomas Petersen, Niaqornaarsuk Til Peter Grønvold Samuelsen vedrørende forsyningspligt. Med hensyn til organisering af Pilersuisoq med for eksempel, for at sige det rent ud, nu kan vi ikke længere rekvirere noget fra Danmark også af redskaber til fiskeriet. Noget vi ikke kan undvære er til reparationer af joller. Det må man finde en ordning på. Peter Grønvold Samuelsen: Tak for spørgsmålet. Pilersuisoq har forsyningspligt for en fastsat periode. Det bliver aftalt med Selvstyret. De sidste år har tilskuddet været på 36 millioner kroner. Forsyning af 52 bygder og 10 byer. Der bliver afsat kroner til brug for hvert bosted. Der er tale om lagerplads, medarbejdere, varer og så videre. Ifølge den sidste servicekontrakt skal man tage stilling til hvilke forpligtelser der er i forhold til indbyggertallene i bygderne. Selskabet forsyner ud over sine forpligtelser. Gummistøvler må importeres, og om det kan være noget Pilersuisoq kan tage med i revurderingerne. Regine Olsvig, Naajaat Der er op mod 70 indbyggere. Der er ingen sygeplejerske station. Ingen forbindelse til mobil telefoni. Der er ingen butik. Der er mangel på masser af ting. Bygden er et stort hellefiskested. Om vinteren kommer der folk fra omegnen for at fiske. Der er ingen indhandlingssted. Vi er borgere ligesom alle andre. Vi vil gerne høres. Jeg er glad for, at Naalakkersuisut hører mine beklagelser. Et spørgsmål til Naalakkersuisut: Jeg ved, at de folkevalgte arbejder for at opnå noget. Også at medlemmerne fra Qaasuitsoq arbejder hårdt, men uden resultat. Der må resultater til nu. Vi kan ikke bare ignoreres. Vi er med til at skaffe indtægter ligesom andre. Det vil glæde mig, hvis man kan svare på det.

10 Hans Karlsen, Savissivik Et tilsvarende spørgsmål: Et problem, der har været i mange år, der vedrører energi. Hvorledes kan man opnå noget, der vedrører Nukissiorfiits forsyningspligt? Vi har længe haft krævet det, idet indbyggerne i Qeqertat bliver ved med at blive ignoreret. Der er ingen mobilforbindelse. Der er én telefon, der benyttes af alle. Det må der findes en ordning på. En bygd, der er én af de mest isolerede, hvor man ikke kan komme til sådan uden videre. Der må sættes udvikling i gang med hensyn til sikkerhed og energiforsyning. Et vandværk, der har været i brug siden 2004, og det er ikke nok, idet kapaciteten mangler. Hvornår vil Nukissiorfiit bringe disse forhold i orden? Vedrørende sygeplejerskestationer og telefoner. Det er sandt, at vi skal have aftaler på plads med sundhedsvæsenet, hvilke tiltag der kan tages med servicering i forhold til indbyggertallet. Vi kan dog ikke komme udenom mangel på arbejdskraft. Der skal holdes kurser fra sundhedsvæsenet for bygdebeboerne, så de kan arbejde på sygeplejerskestationerne. Oplæring er ved at blive etableret. Der har kun været 3 ansøgere. Dette budskab skal I videregive til jeres medborgere, så I kan få den arbejdskraft i mangler. Margrethe Nielsen, Qaarsut Selv om Vittus har fremlagt resume vedrørende opdeling af Qaasuitsoq. Vi kommer fra en kommune med de fleste bosteder. Jeg vil gerne påpege borgmesterens ord. Der er flest indbyggere. Qaasuitsiup Kommunia burde kunne komme med uddybende forklaringer med hensyn til opdeling af bygderne. Vi er sakket langt bagud. Upernavik og Uummannaq har de fleste bygder. Tænk grundigt over, at bygderne får de bedste forhold i forbindelse med opdelingen. Hans Sakariassen, Nutaarmiut Meget store problemer. Selv om vores bygd er dyr i drift bliver vi boende. Vi har gode muligheder for fiskeri og fangst. Indbyggerne forlader ikke bygden. Der er ingen butik. Vi må over til Tasiusaq 30 km længere væk for at handle. Vi betaler for 25 liter benzin. Vi skal først betale for at komme til butikken. Det er et stort problem for at komme til butikken, og det flere gange nær kostet menneskeliv. Pilersuisoq må sætte en udvikling i gang, der er tilpasset indbyggerne i bygderne. Vi bruger 1 dag for at nå ud til butikken. Det er vejret, der bestemmer. Tom Mølgård, Kitsissuarsuit Til Peter Grønvold Samuelsen: Der importeres bestemte madvarer. Diabetikere og andre med andre sygdomme tager til Aasiaat fra Kitsissuarsuit for at handle. Hvorfor skal vi rekvirere noget fra Aasiaat efter at have hørt indbyggerne? Det skal I forsyne dem med. Væk med de varer, som ingen gider købe. Det er upassende at blive forsynet med noget man ikke vil bruge. Peter Grønvold Samuelsen, KNI:

11 Under mit indlæg sagde jeg, at vi er åbne, og der har vi også vist. Butiksrådet er blevet etableret, idet vi gerne vil tage forbrugerne til råds. Etablere sådan et i jeres bygd, så de kan henvende sig til handelschefen. Behov opnås ved at tale sammen. Ikke overraskende kører vi på den måde, at alt er lige, og at udgifterne bliver mindre. Servicekontrakten bliver opdateret i 2016, og kommunerne bliver hørt i det.tele har med konkurrence i Nuuk installeret 3g og 4 g. Tele installerede dem hurtigt. Når Tele har fået overskud, vil selskabet gerne reducere jeres udgifter, der ellers ville have steget. Simon Sakariassen, Tasiusaq Vi er repræsentanter for bygderne. Dengang Upernavik var en kommune for sig, kørte servicen meget bedre. Qaasuitsup Kommunea har meget stort gæld. Vi har som alle andre sat nogle mål. Der er mangel på klare planer. Det er frustrerende. Det er dyrt for Nutaarmiut at komme til butikken for at købe madvarer. Den har været beboet i 100 år. De køber dyrere olie. Upernavik Seafood sælger dyrere. Det køber også sådanne varer. I Nuussuaq er hellefiskefiskeriet åbent i to måneder. Det er et stort hellefiskested. Benigne Løvstrøm, Kangersuatsiaq Jens Kristian Therkelsen, Ukkusissat Vi benytter samme ord med hensyn til at sende fragt. Er det mon også sådan i byerne? Man skal selv ud med sin fragt til helikopteren. Det praktiseres i aftalen med Pilersuisoq. Udgifterne skal dækkes af forbrugerne, idet der er mangel på lagere. Apollo Mathiassen: Det første er rettet mod KNI. Vi beskæftiger os med kultur og sport, der arrangeres med støtte fra Pilersuisoq. Nu er de begyndt at støtte de, der ikke har Pilersuisoq. Det er da skævt. I forlængelse af det, vil det være passende at bed Nukissiorfiit, RAL og Tele, der ikke er med til at støtter at tænke over det. Ludvig Sakæussen, Sarfannguit Som bekendt har der de sidste år ikke været så meget islæg. Det er ikke så koldt længere. I Qeqqata Kommunea er det kun de nordligste man har fået servicekontrakt med beflyvning af helikoptere. Vi bliver benævnt som at komme fra et islægsområde. Der kommer vinteris i februar og er der i to

12 måneder. Forsyning ad vandvejen stopper. Det er ikke alle, der betaler via PBS-aftaler, det bør der tænkes over fra Naalakkersuisuts side. Konklusion De ting i nævnte af behov til dagligt er nødvendige. Kajanlæg, infrastruktur (telekommunikation) og kontrakter med Pilersuisoq, betjening via banken. Med hensyn til brug af bank, bliver byboerne behandlet på samme måde. Som forbrugere er vi i den situation, at vi importerer varer. At varen skal nå frem uden skader, og vi kan nægte at modtage varen. Jeg forstår, at I har mistet denne mulighed. I forbindelse med fremrykning af opgaver, er der kommet ordning for kajanlæg i Kullorsuaq, Kitsissuarsuit og Ikamiut. Det er for at finansiere det med reducering af udgifter vi har lavet fremrykning. Det er for at stoppe hejsninger og nedfiringer på kajerne, vi skal anlægge kajer disse steder. Vi skal prioritere kajerne i Uummannaq, der er blevet farlige. Det er nødvendigt med prioriteringer i forbindelse med reducering af udgifter, også for at være opmærksom på sikkerheden. Vedrørende TELE, sundhedsvæsenet har ingen sygeplejerskestation, og ansættelse af minimum krav. Vi kan ikke behandle alle ens. Vi lever i et spredt område, hvor 40 procent af rejsende Grønland tager til Nuuk, og resten spredes til resten af kysten. Det resulterer i krav om personale og materialer. Naturligvis kan vi ikke undgå at sætte minimum krav.

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30 Referat fra dag 2 Fælles debat kl. 09.30 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584 Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq Finans- og Skatteudvalget Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser Ulloq/Dato: J.nr.: 7. august 2012 01.31.06/12-00584 Orientering til

Læs mere

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 106-A2 106-A3 106-B 106-C1 106-C2 106-C3 106-D1 106-D2

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Eqalugaarsuit Befolkning og Boliger Fritid og offentlige Institutioner Miljø Trafikforhold Kommunikation El, vand og varme Generelt for bygden

Eqalugaarsuit Befolkning og Boliger Fritid og offentlige Institutioner Miljø Trafikforhold Kommunikation El, vand og varme Generelt for bygden Eqalugaarsuit Befolkning og Boliger Fritid og offentlige Institutioner Miljø Trafikforhold Kommunikation El, vand og varme Generelt for bygden Udviklingsstrategi for Eqalugaarsuit 0-A1 0-B1 0-E1 5 6 7

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30.

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30. Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, august 2013 15. årgang Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30. juli Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 2. oktober 2007 EM 2007/31 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) 1.behandling Efter minutiøs vurdering af Landsstyrets forslaget til Landstingsfinanslov

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Beskæftigelsesstrategi 2014-2017

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Beskæftigelsesstrategi 2014-2017 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Beskæftigelsesstrategi 2014-2017 LEDIGHEDEN ÅR FOR ÅR BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 1 Ledigheden stiger fortsat og ligger højt, sammenlignet med tidligere

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk April - 200 Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk ide 1 31. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Storkommunen Nordgrønland 2009 2. Lufthavnsforhold nu og i fremtiden

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni 1. oktober 2007 EM 2007/59.1 Esmar Bergstrøm Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til EM 2008 at fremsætte forslag til landstingsforordning om omdannelse

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse.

Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015 har taget sin begyndelse. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2015 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Et år har fået sin afslutning, og det nye år 2015

Læs mere

Arctic Green Food A/S

Arctic Green Food A/S Arctic Green Food A/S - Grønlandske råvarer - grønlandske arbejdspladser - grønlandske fødevarer August 2009 Arctic Green Food A/S - Grønlandske råvarer - Grønlandske arbejdspladser - Grønlandske fødevarer

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere