Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller"

Transkript

1 Forsiden på den danske vod-kanal movieurope.com, der præsenterer sig som filmmagernes egen distribution. Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen AfBirgir Thor Møller Det forekommer mig svært at beskrive mig selv som teknologiforskrækket. Tværtimod ser jeg mig helst som fremsynet, og når sandheden skal frem, så har jeg ligesom de fleste andre cinefile haft stor glæde af den udvikling, vi har oplevet, siden videom a skinen blev hvermandseje. Ikke desto m indre går jeg direkte i forsvarsposition, da jeg i telefonen hører Niels Aalbæk Jensen, direktør for vod-platformen Movieurope, bebude, at cinefile og andre filmforbrugere inden for en overskuelig fremtid via internettet vil se premierefilm hjemme på fladskærmen. Og at filmens nyeste platform, vod (video-on-demand), vil "flytte biografen ind i folks stuer. Har jeg ikke hørt noget lignende før, er min første indskydelse - og indvending. Var det ikke omtrent, hvad der blev sagt, dengang videoen kom frem, og før den fjernsynet? Ligesom de m indre salgbare apparater såsom laserdisken (dvdens forløber) eller den System 2000-videomaskine, jeg i 1983 lokkede mine forældre til at købe, fordi den var fremtiden. Men som på trods af sin teknologiske overlegenhed aldrig blev nogen reel trussel m od den vhsvideo, forbrugerne havde taget til sig. Og er det ikke netop de forsigtige forbrugere, der i sidste ende afgør, hvilke teknologier der slår an? 31

2 Fremtiden er vod! Ind i frem tiden. Før jeg har fået set mig om, har jeg allerede snakket, for ikke at sige debatteret med Niels Aalbæk i små 30 minutter om filmens fremtid. Vi aftaler at mødes to dage senere til et regulært interview. Da jeg lægger røret på, er jeg stadigvæk meget forundret, for ikke at sige skeptisk. Forud for m ødet med denne mand, der står i spidsen for et selskab, hvis virksomhed er funderet i lige præcis vod-platformens gennembrud, ringer jeg derfor og sender mails til en række branchefolk for at høre deres mening. Kan vod konkurrere med, og evt. udkonkurrere, filmens velkendte vinduer? - dvs. de platforme, vi plejer at se film på: dvd, tv og, selvfølgelig, i biograferne. Svarene er imidlertid lige så få, som de er forbeholdne. Vi snakker jo om den fremtid, ingen kender, og om en teknologisk udvikling, de færreste har begreb om. Eller som Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen, forklarer mig over telefonen: Enhver producent med respekt for sig selv følger selvfølgelig spændt med, men det er et marked under udvikling. I Klaus Hansens øjne er det nok først og fremmest dvd en, der kan føle sig truet, for selv om salget af dvd-enheder har været stigende, er priserne og omsætningen faldende. Men selv i den forbindelse er han forbeholden over for den nye digitale platform, al den stund de færreste kender til betegnelsen vod eller aner, hvor de skal finde dens udbydere. Produktet skal først være tilgængeligt for alle. Alene den faktor skal være på plads, før man kan begynde at tale om en overgang, siger han. Og det kan han have en pointe i. Enhver fremtidssnak bør selvfølgelig tages med alle de forbehold, man kan diske op 3 2 med. Samtidig husker jeg dog, hvordan jeg, da jeg første gang hørte om teknologiske frem skridt som videomaskinen, hjemmecomputeren eller internettet, kun lige akkurat nåede at afvise dem som den pure science fiction, før et kabel bragte den fagre, nye webverden direkte ind i min stue. Så alt imens jeg langsomt begynder at erkende, at jeg nok alligevel har en snert af teknologiforskrækkelse, begynder jeg p a radoksalt nok også at mærke både en frihed og en nysgerrighed ved tanken om at skulle lave et interview om noget så diffust som fremtiden. M ovieurope. Det er blevet en smuk forårsfredag i marts, da jeg møder Niels Aalbæk Jensen på Movieurope, der har til huse i Filmbyen. Vi sætter os til rette med et par kopper kaffe og påbegynder et interview, som dog hurtigt udvikler sig til en ganske fri samtale i takt med, at vi bevæger os ud i fremtiden. M en indledningsvis fortæller Niels Aalbæk mig om virksomhedens historie og grundlag. I korte træ k stiftede han anpartsselskabet Filmmakers Independent Digital Distribution (FIDD) i 2005 med det formål at udvikle en digital platform for distribution af film. Selskabet lagde ud med at etablere filmkanalen Skandinavia, der udelukkende viste nordiske og fortrinsvis smalle film, som blev udbudt via en række kabel-netværk. Stationen opererede under overskriften Filmmagernes egen tv-kanal, hvilket bunder i det forhold, at ud over de kommercielle kræfter, der ejer halvdelen af FIDD, så ejes resten af anpartshavere, der i dag tæller 160 filmproducenter (oprindeligt 125) fra sytten europæiske lande. Tv-kanalen var ikke nogen kom m erciel succes, m en den gav FIDD adgang til en lang række filmtitler, som i dag findes

3 a f Birgir Thor Møller Alle ftlm M E D Dokumenter! A H I Poworod Dy < = Sp tleilm o m > c Koitlltm ril Ptrtrtars G B w es 3 u Land b H % ^. - é tt ftdo A n -fkrtoyn14 -ÜK-iWrt «**>>«g a m w a r d t ojr- **6 X M M 4 1 Et udsnit af den såkaldte Gold-pakke i maj i vod-platformens bagkatalog på movi- og brugervenlig side på movieurope.com europe.com. Da jeg fødte det her projekt, sidste efterår. så vidste jeg godt, at vi skulle starte med M ovieurope, der markedsfører sig u n at lave en tv-kanal, hvor vi samlede film der m ottoet Film direkte fra filmmagerne ind, digitaliserede d em og prøvede at tjene - direkte fra hjertet, er dog ikke den eneste penge på det, så længe vi kunne, m en det web-baserede vod-platform på det danske primære m ål var at lave en vod-platform, marked. De fleste kender nok TV 2 s snart siger han selv. fem år gamle webkanal sputnik.dk, der ved Vendepunktet kom i 2008, hvor Movi- siden af stationens tv-program m er også europe ikke blot m odtog den første af to udlejer en række filmtitler. Og i det sidste millioner euro i støtte fra E U s MEDIA- halve års tid er der kom m et en række nye program, m en også blev nr. 1 blandt de udbydere, som f.eks. headweb.dk, der kon 36 europæiske vod-projekter, der havde centrerer sig om filmudlejning og mest af søgt om EU -m idlerne. Sidste år lukkede alt ligner internettets svar på Blockbuster. man så tv-kanalen og lagde alle kræfter i M en hvor konkurrenterne udlejer en vod-platformen, d er også lancerede en ny kelttitler, skiller Movieurope sig ud ved at 33

4 Fremtidert er vod! sælge månedsabonnementer til filmpakker, der er sammensat på forskellige måder. Den såkaldte Movieurope Gold-pakke er f.eks. et bredt sammensat udvalg af 100 nyere kvalitetsspillefilm, 250 dokumentarfilm og 50 kortfilm, som man kan få fri adgang til for 119 kr./md. Men der er også genrepakker - comedy, drama, action, romance, horror, erotica - eller man kan formedelst 49 kr./md. købe sig adgang til foreløbig 25 af Zentropas film. Det kunne godt se ud til, at konkurrencen kan blive hård for dvd-udlejerne, men Niels Aalbæk vil først og fremmest lægge kræfterne et andet sted. 1 første omgang kommer vi til at ligge i skarp konkurrence med kabel-tv, og de skal nok få kamp til stregen om hele vodmarkedet. Dvd-markedet går jo selv sin skæbnens gang m od at lukke og slukke. Der kommer så også noget Blu-ray i en eller anden overgangsperiode, men um iddelbart ser den ikke ud til at blive særlig lang, og derefter vil alt, der i dag hedder dvd og Blu-ray, ende på vod. Men så er der også alle kabel-tv-kanalerne, altså filmkanaler som Canal+ og T V De skal også over på vod og lægges til det marked, der i Skandinavien er på cirka otte milliarder kroner årligt alene for salg og udlejning af dvd. Så vi kan godt antage, at vod-markedet om fem til ti år vil ligge på et sted mellem otte og tretten milliarder i Skandinavien. Det er det marked, jeg kigger efter. Og hvad angår konkurrencen dér, så bliver fordelingen sikkert sådan, at de udenlandske, dvs. de store, amerikanske, platforme kommer til at løbe med cirka halvdelen af markedet. Men så er der om trent 50 procent tilbage, og af de 50 procent vil jeg gerne have mellem fem og ti procent. En gave til de kreative? Men før Movi- 3 4 europe når dertil, venter der vel en hård konkurrence fra bl.a. de førnævnte filmkanaler, Canal+ og TV1000? Jo, men de er trods alt ikke rigtigt i kontakt med det kreative miljø, som vi indgår i. Nu vil jeg sikkert fornærme nogle, og det er da prisværdigt, n år f.eks. Canal+ har lagt penge i nogle film, men det er netop kun nogle få ud af rigtigt mange film. Og herhjemme lægger TV2 og DR kun penge i film, som de mener vil samle m indst en halv million seere foran skærmene. Det giver ikke ligefrem spændende eller nytænkende film, konstaterer han, før han fortsætter: Det er i det hele taget blevet vanvittigt svært at bryde igennem muren til publikum, og de kreative kræfter er presset ud i en situation, hvor de ikke kan finde penge til at lave ordentlige film for. Derfor bliver de nødt til at finde nye veje - og det er de folk, jeg gerne vil være noget for. For det vil jo aldrig være et problem at få den sidste nye Bruce Willis-film, som i dag kan købes på den lokale tankstation, i supermarkedet eller snart sagt alle steder. Nej, udfordringen ligger i at skabe en platform, der nok er kommerciel, m en hvor m an også kan give hele den kreative masse mulighed for at nå ud til et publikum. Den digitale distribution er altså især en gave til filmmagerne, indskyder jeg spørgende? Ja, for med den hidtidige, analoge distribution - dvs. via biograferne, dvd og hvad vi ellers har set - så har producenterne været stærkt afhængige af mange og for dem komplekse mellemled for at nå ud til publikum. O g ifølge Niels Aalbæk gælder det ikke kun de helt små, uafhængige producenter, m en stort set hele det danske produktionsmiljø, der igennem alt for lang tid har været bundet af en uheldig alliance med de nuværende filmdistributører. Det er et meget slidt forhold, eller

5 afbirgir Thor Møller ægteskab, og der er ingen tvivl om, at det er distributionsselskaberne, der har scoret pengene. Det har ikke været de kreative kræfter og kunstnerne, hvis vi ser bort fra nogle ganske få. Vel vidende, at vi snakker om frem tidsmuligheder, kan jeg alligevel ikke lade være med at spørge, hvorfor så ikke flere filmmagere allerede har lagt vejen forbi ham med deres film? Vi befinder os jo trods alt i Filmbyen... Jo, men vi har skam over tusind film liggende på Movieurope nu og er på den anden side af de første to tusinde titler, som vi allerede har digitaliseret. Vi har samarbejdet med bl.a. Scanbox og Mis. Label, og lige så mange film, som de hælder i hovedet på os, lige så mange digitaliserer vi. Vi startede dog m ed den meget langsomme gang, hvor vi tog kontakt med en masse små, uafhængige og enkeltstående producenter, der blot havde en enkelt, til tider tre eller fem film liggende. Og det vil vi blive ved med. M en samtidig er det jo dejligt nem t bare at gå hen til Scanbox og få 250 film på en palle, og det gør vi så også nu, hvor udviklingen er begyndt at gå stærkt. De analoge hindringer. De problemer, der ifølge Niels Aalbæk kendetegner nutidens distribution, lader sig im idlertid ikke løse blot ved oprettelsen af en digital platform. For selv om det i princippet er både nemt og billigt at lægge en film ud på internettet - og det rent teknisk kan gøres selv samme dag, som den er færdigklippet - så ligger der en del hindringer i de nuværende distributionsstrukturer, såvel på nationalt som internationalt plan. På det internationale marked handles film i dag i forhold til nationalt eller sprogligt afgrænsede territorier, hvor den lokale distributør som regel får eksklusive visningsrettigheder på alle platforme inden for det pågældende territorium. De territoriale rettigheder er selvfølgelig en stor hæmsko og baseret på de analoge strukturer, vi har i dag. Hvis f.eks. EU skulle gøre noget fornuftigt i den sammenhæng, burde de kræve, at film, der støttes med EU-midler, distribueres non-eksklu- sivt inden for Europa. Man bliver nødt til at bryde med den nuværende eksklusivitet og territoriale filmhandel. Det kom m er dog ikke til at ske over night, tilføjer han. Det bliver tværtimod svært, ingen tvivl om det. Men derfor bliver politikerne også nødt til at tilkendegive - ikke for at diktere, men for at hjælpe branchen - at det nuværende system er uholdbart. Det er klart både i producentens og forbrugerens interesse, at systemet bliver ændret. Vi kan umuligt bibeholde det nuværende system i en digital verden. Det går ganske enkelt ikke. Vi handler jo med film, ligesom man gjorde det på Buster Keatons tid. Men visningsrettighederne og de øvrige analoge strukturer er vel også et problem på hjemmemarkedet, hvor man må forvente, at den danske filmforbruger ønsker at få adgang til så mange danske film som muligt? Ja, helt klart. Men først vil jeg lige sige noget. Der bor ca polakker i Danm ark og irakere, og sådan kan jeg blive ved. Og dem er der jo ingen, der viser film for. Også det skal der ændres ved, men igen kom m er de territoriale rettigheder i vejen. Ikke at det nødvendigvis er så svært at få rettigheder til polske film, men hjem m emarkedet er med andre ord mere differentieret end som så. Hvad angår danske film, fortsætter han, så kan jeg kun sige, at jo før distributører som M ovieurope og lignende platfor- 35

6 Fremtiden er vod! Ville Lars von Triers Antichrist (2009) have tjent dobbelt så meget ind, hvis den var blevet lanceret via vod? Framegrab. me bliver en succes, jo hurtigere får producenterne adgang til et middel, hvor de kan få filmene hurtigt ud og pengene hurtigt hjem. Hidtil har det været sådan, at når en film er færdig, så skal den ud på festivaler og derefter gøres klar til biograferne, som dog først skal finde ud af, om de overhovedet gider vise den. Og der er jo kun de sale, der er, og de fremvisere, der er, og de kan jo kun vise én rulle ad gangen. Systemet er analogt fra ende til anden. I mellemtiden er det himmelråbende frustrerende for producenter, der har lavet en film, at de skal vente og vente på, at den kommer i biografen, hvis den i det hele taget får plads der. Men alt det kom m er til at ændre sig, tilføjer han og bevæger sig hen imod det spørgsmål, der har ligget og luret under hele samtalen, nemlig hvilken plads der bliver til biograferne - og biografoplevelsen - i denne fagre nye verden: Så vil du sikkert spørge, om det så kan blive aktuelt at lægge filmpremiererne simultant på vod og i biografer? Og dertil 3 6 kan jeg kun svare, at rent kommercielt er det selvfølgelig i mine øjne interessant, at ni ud af ti danske film sådan set giver underskud i den danske biografdistribution. Og for over halvdelens vedkommende ved producenterne og distributørerne på forhånd, at det ikke er via biograferne, de kommer til at tjene pengene hjem. Det gælder også Lars von Triers film. Med andre ord, og fra et rent kommercielt synspunkt, så burde de film slet ikke komme op i de danske biografer. Film prem ierer på vod? Den udmelding må jeg lige vende et par gange i hovedet, mens jeg hører mig selv spørge, om han ikke mente, at den slags filmpremierer bør understøttes m ed samtidig vod-premiere, i m odsætning til den nuværende praksis, hvor danske film først bliver tilgængelige på dvd et halvt år efter biografpremieren? Næ, egentlig mener jeg, at de smalle film bør have et nyt vindue. At de slet ikke skal op i biografen. Om tre eller måske fem år vil der være så mange mennesker, der kan modtage og betale for at se nye film på deres tv-skærme, og så tror jeg ikke, at

7 afbirgir Ihor Møller en film som f.eks. Antichrist kun sælger de cirka billetter, den solgte, men det dobbelte. Og dét alene af den grund, at det alt andet lige er meget nem m ere at snuppe og se den nye film, alle taler om, når den ligefrem er tilgængelig hjemme i stuen. Men det ville jo forudsætte en kulturpolitisk kovending uden lige, er min um iddelbare reaktion. For en film som Antichrist er jo først og fremmest lavet til at blive oplevet på det store lærred, og er det ikke lidt vel meget at forvente, at politikerne og filminstituttet m.fl. skulle poste millioner i store filmprojekter, hvis resultatet kun skal opleves på en fyrre tom m ers fladskærm hjemme i stuen? Det er selvfølgelig et vægtigt argument. Men omvendt tror jeg, at der er mange kulturpolitikere, der vil prioritere højere, at en film kan ses af et stort publikum, end at den nødvendigvis kommer op på et stort lærred. Han ser på mig et øjeblik og bemærker m in skeptiske mine, før han fortsætter: Sagen er jo også den, at et navn som f.eks. Lars von Trier vil kunne hente betydeligt flere penge hjem direkte fra kunden, når vod en dag er blevet fuldt ud implementeret. Hos mig går 50 procent af al den omsætning, hans film genererer, direkte til ham. Det er mange penge i forhold til, at en filmproducent må nøjes med at hente et sted mellem 15 og 30 procent af om sætningen fra distributøren i den analoge verden, vi kender i dag. I et sådant fremtidsscenarie ville en lang række film, og ikke mindst art-film, jo kun kunne opleves på det store lærred under filmfestivaler, tænker jeg højt, før jeg spørger Aalbæk, om han i så fald forestiller sig, at det bliver festivalerne og lignende events, der skal overtage den m arketingrolle, som biografpremiererne udfylder i dag? Jamen prøv at forestille dig, at lige så snart rulleteksterne er løbet hen over læ r redet ved gallapremieren - f.eks. i Cannes, eller hvad ved jeg - så er filmen tilgængelig på nettet. Listen over film, der trods strålende anmeldelser og fornemme priser har fejlet grelt ved billetlugerne, er selvfølgelig lang og bliver stadig længere, så tanken er for så vidt ikke helt kættersk, tænker jeg igen højt. Jeg falder dog hurtigt tilbage i rollen som djævelens eller rettere sagt biografens advokat og lufter mine tanker om, at også biograferne uundgåeligt vil blive digitaliseret, nok ikke her og nu, men før eller siden og formentlig m ed forskellige støttemidler. Det forekommer mig i hvert fald besynderligt, hvis man i EU - hvilket vil sige via det MEDIA-program, der allerede støtter mange af vores art cinemas - pludselig overlader alle biograferne til Hollywood, alt imens man støtter Movieurope og lignende projekter som del af en strategi, der skal forberede Europa til den uundgåelige konkurrence m ed de amerikanske vodplatforme. Og traditionen tro vil den protektionistisk vinklede kulturpolitik sikkert gå igen på det nationale plan, så de danske biografer vil vel få støtte til digitalisering, hvilket vil gøre det billigere for dem at hente film hjem og sågar de meget smalle titler. Digitaliseringen skaber vel i hele taget også en ny fleksibilitet i den ende af distributionsverdenen? Måske. Lige nu er det ekstremt dyrt for biograferne at erhverve det digitale fremvisningsudstyr, men jo, det kommer givetvis også til at ændre sig, svarer Niels Aalbæk. Set fra hans stol vil det derimod give en større spredning af europæiske film, og derm ed kulturpolitisk mening, hvis man brugte den støtte på at give de digitaliserede film tekster på betydeligt flere sprog, 3 7

8 Fremtiden er vod! Alverdens film direkte til hjemmebiografen. Movieuropes logo. end de har i dag, hvor han med rette påpeger, at kun meget få europæiske film kom mer ud over deres hjemlands grænser. Desuden vil en digitalisering af de traditionelle biografer ikke ændre ved den konkurrence, Niels Aalbæk forventer, at de vil møde fra vod-platformens digitale hjemmebiograf. Nej, for du må huske, at når først folk sidder med en 40 eller 50 tommers plasmaskærm, der er koblet direkte til internettet, så kan de gå lige ind på Piratebay, eller f.eks. Movieurope og itube, og hente en hvilken som helst film det skal være, og højst sandsynligt før den overhovedet er nået ud i en biograf. Og så er det bare, at jeg siger, at jeg har meget svært ved at se, hvordan biograferne skulle kunne ekspandere i det marked. Fra den modsatte grøft påpeger jeg, 38 at vi inden for de sidste ti år har oplevet, hvordan en hulens masse ny digital adspredelsesteknologi har invaderet dagligstuen med alt fra netop fladskærme og dvd-film over bærbare computere til spilkonsoller. Ikke desto mindre har biograferne solgt et stigende antal billetter i selv samme periode. Kan det ikke tænkes, at også fremtidens forbruger vil efterlyse filmoplevelser uden for hjemmets fire vægge? Jo, og det er også derfor, jeg siger, at biograferne skam ikke dør. Jeg tror bare ikke, de får det nemt. Og et eller andet sted må de begynde omstille sig, og helst før det bliver for sent, så man ikke ender ligesom folkekirken, der prøver at holde rockkoncerter for at være moderne. Det holder jo ikke en meter, indskyder han, før han igen understreger, at hans mål ikke er at skyde biograferne ned, men at gøre også den smalle film både så tilgængelig og så rentabel som muligt. Jeg håber jo, der altid vil være et Imperial-lærred, hvor man kan se den nye James Bond-film for fuld hammer. Men jeg tvivler f.eks. på, at alle de tyve små lærreder i Palads har meget at sige publikum i fremtiden. Jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Og der er vel ingen, der kulturpolitisk set vil savne dem. Det kan så også være, at de små kunstbiografer vil dø. Og dem vil der være nogle, der kommer til at savne. Men kun de få, der var der, for den næste generation vil ikke huske dem, og den type film, de viser, vil til gengæld blive set af betydeligt flere via nettet. Det ville selvfølgelig være hårdt, fordi både Gloria, Vester Vov Vov, Øst for Paradis og alle de øvrige små art cinemas er vidunderlige, og vi elsker dem. Og det er da også muligt, at de kan blive ved, at de kan redefinere sig og fortsætte i al evighed. De skal bare ikke være det bærende led for, at den slags film når ud til publikum.

9 afbirgir Thor Møller Coda. Blot en uge efter, at jeg havde afleveret ovenstående artikel til Kosmorama, bragte Politiken en artikel med overskriften TDC vil bryde biografmonopolet (11. april 2010). Af den fremgik det, at TDCs datterselskab YouSee ønskede at præsentere sine brugere for danske premierefilm, og at det udspil blev m ødt med modstand fra Kim Pedersen, form and i brancheforeningen Danske Biografer, og Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen. Artiklens debat fik imidlertid yderligere brod af, at vicedirektøren i YouSee, Ulf Lund, bebudede, at selskabet var parat til at investere penge i dansk filmproduktion - som en art kompensation til branchen - og at YouSee i den anledning havde aftalt møde med Det Danske Filminstitut. DFI s administrerende direktør, Henrik Bo Nielsen, var ikke helt afvisende: Når nogen siger, at de vil bidrage med finansiering, synes vi altid, det er meget spændende. Men i sidste ende er det producenter, distributører og biografejere, der bestem mer, hvornår en film kan sælges til video on demand. For Henrik Bo Nielsen var det desuden vigtigt, at man fik taget hul på diskussionen om nye indtjeningsmuligheder i filmbranchen: "Filmens gamle forretningsmodel er under enorm t pres, og i dag spørger man sig selv om, hvor pengene så skal komme fra. Her er video on demand en del afløsningen. Men hvorvidt man tror på, om det vil det føre til biografdød og et udhulet filmsystem, eller om det betyder nye indtjeningsmuligheder, er en diskussion på linje med religionskrigene. Fremtiden er med andre ord stadigvæk diffus, men den synes samtidig betydeligt nærmere, end jeg havde turdet forestille mig.

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November 2013. Kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk

Læs mere

Årsagerne til det ikke vil hjælpe de små danske film - at der bliver indgået aftaler om hurtigere udsendelse på DVD og VoD - er følgende;

Årsagerne til det ikke vil hjælpe de små danske film - at der bliver indgået aftaler om hurtigere udsendelse på DVD og VoD - er følgende; Fra Formandens Bord Februar 2012 Filmbranchen udfordringer Del V: Filmbranchens problemer er selvforskyldte Mange har gennem det seneste år påtalt at filmbranchen bløder. Og ingen tvivl om branchen bløder.

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt Min far dør Der er fjernsyn på stue fem. Det er dejligt, for så kan mor og jeg se fodbold. Der er EM, og det plejer jeg at se sammen med min far. Nu ser jeg det sammen med min mor, mens far ligger og sover

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Spillefilmens sidste åndedrag? Biografernes kamp for overlevelse. A f Kim Pedersen

Spillefilmens sidste åndedrag? Biografernes kamp for overlevelse. A f Kim Pedersen En fyldt biografsal til en 3D-forestilling i 1950erne. Skal m an også fremover bære briller i biografen? Eller er der overhovedet biografer i fremtiden? Spillefilmens sidste åndedrag? Biografernes kamp

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt

Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt Pressemeddelelse, november 2016 Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt Kampagnen Os der elsker film samler filmbranchen, TDC, Blockbuster, Dansk Industri og RettighedsAlliancen for at fortælle,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Foto: All Over Press 2010 Warner Bros. Ent. Inc. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Februar 2011 Er du en af de mange, der har tv fra YouSee, så nyder du sikkert, at du og din familie kan se fodbold

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F A TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

SuperClásico Nimbus Film. Få mange flere muligheder med YouSee Plus

SuperClásico Nimbus Film. Få mange flere muligheder med YouSee Plus HOP 0 Universal Studios Pirates Of The Caribbean 4 Disney A/S SuperClásico Nimbus Film Få mange flere muligheder med YouSee Plus Oktober 0 Tv på dine vilkår Med YouSee Plus er der altid noget godt i fjernsynet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: A: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv 3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv og få mere nærhed og nydelse Af sexolog Susan Ahrensbach www.susana.dk 1. Mere øjenkontåkt Intimitet er lig intensitet Når intimiteten er høj føles samværet

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere