Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller"

Transkript

1 Forsiden på den danske vod-kanal movieurope.com, der præsenterer sig som filmmagernes egen distribution. Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen AfBirgir Thor Møller Det forekommer mig svært at beskrive mig selv som teknologiforskrækket. Tværtimod ser jeg mig helst som fremsynet, og når sandheden skal frem, så har jeg ligesom de fleste andre cinefile haft stor glæde af den udvikling, vi har oplevet, siden videom a skinen blev hvermandseje. Ikke desto m indre går jeg direkte i forsvarsposition, da jeg i telefonen hører Niels Aalbæk Jensen, direktør for vod-platformen Movieurope, bebude, at cinefile og andre filmforbrugere inden for en overskuelig fremtid via internettet vil se premierefilm hjemme på fladskærmen. Og at filmens nyeste platform, vod (video-on-demand), vil "flytte biografen ind i folks stuer. Har jeg ikke hørt noget lignende før, er min første indskydelse - og indvending. Var det ikke omtrent, hvad der blev sagt, dengang videoen kom frem, og før den fjernsynet? Ligesom de m indre salgbare apparater såsom laserdisken (dvdens forløber) eller den System 2000-videomaskine, jeg i 1983 lokkede mine forældre til at købe, fordi den var fremtiden. Men som på trods af sin teknologiske overlegenhed aldrig blev nogen reel trussel m od den vhsvideo, forbrugerne havde taget til sig. Og er det ikke netop de forsigtige forbrugere, der i sidste ende afgør, hvilke teknologier der slår an? 31

2 Fremtiden er vod! Ind i frem tiden. Før jeg har fået set mig om, har jeg allerede snakket, for ikke at sige debatteret med Niels Aalbæk i små 30 minutter om filmens fremtid. Vi aftaler at mødes to dage senere til et regulært interview. Da jeg lægger røret på, er jeg stadigvæk meget forundret, for ikke at sige skeptisk. Forud for m ødet med denne mand, der står i spidsen for et selskab, hvis virksomhed er funderet i lige præcis vod-platformens gennembrud, ringer jeg derfor og sender mails til en række branchefolk for at høre deres mening. Kan vod konkurrere med, og evt. udkonkurrere, filmens velkendte vinduer? - dvs. de platforme, vi plejer at se film på: dvd, tv og, selvfølgelig, i biograferne. Svarene er imidlertid lige så få, som de er forbeholdne. Vi snakker jo om den fremtid, ingen kender, og om en teknologisk udvikling, de færreste har begreb om. Eller som Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen, forklarer mig over telefonen: Enhver producent med respekt for sig selv følger selvfølgelig spændt med, men det er et marked under udvikling. I Klaus Hansens øjne er det nok først og fremmest dvd en, der kan føle sig truet, for selv om salget af dvd-enheder har været stigende, er priserne og omsætningen faldende. Men selv i den forbindelse er han forbeholden over for den nye digitale platform, al den stund de færreste kender til betegnelsen vod eller aner, hvor de skal finde dens udbydere. Produktet skal først være tilgængeligt for alle. Alene den faktor skal være på plads, før man kan begynde at tale om en overgang, siger han. Og det kan han have en pointe i. Enhver fremtidssnak bør selvfølgelig tages med alle de forbehold, man kan diske op 3 2 med. Samtidig husker jeg dog, hvordan jeg, da jeg første gang hørte om teknologiske frem skridt som videomaskinen, hjemmecomputeren eller internettet, kun lige akkurat nåede at afvise dem som den pure science fiction, før et kabel bragte den fagre, nye webverden direkte ind i min stue. Så alt imens jeg langsomt begynder at erkende, at jeg nok alligevel har en snert af teknologiforskrækkelse, begynder jeg p a radoksalt nok også at mærke både en frihed og en nysgerrighed ved tanken om at skulle lave et interview om noget så diffust som fremtiden. M ovieurope. Det er blevet en smuk forårsfredag i marts, da jeg møder Niels Aalbæk Jensen på Movieurope, der har til huse i Filmbyen. Vi sætter os til rette med et par kopper kaffe og påbegynder et interview, som dog hurtigt udvikler sig til en ganske fri samtale i takt med, at vi bevæger os ud i fremtiden. M en indledningsvis fortæller Niels Aalbæk mig om virksomhedens historie og grundlag. I korte træ k stiftede han anpartsselskabet Filmmakers Independent Digital Distribution (FIDD) i 2005 med det formål at udvikle en digital platform for distribution af film. Selskabet lagde ud med at etablere filmkanalen Skandinavia, der udelukkende viste nordiske og fortrinsvis smalle film, som blev udbudt via en række kabel-netværk. Stationen opererede under overskriften Filmmagernes egen tv-kanal, hvilket bunder i det forhold, at ud over de kommercielle kræfter, der ejer halvdelen af FIDD, så ejes resten af anpartshavere, der i dag tæller 160 filmproducenter (oprindeligt 125) fra sytten europæiske lande. Tv-kanalen var ikke nogen kom m erciel succes, m en den gav FIDD adgang til en lang række filmtitler, som i dag findes

3 a f Birgir Thor Møller Alle ftlm M E D Dokumenter! A H I Poworod Dy < = Sp tleilm o m > c Koitlltm ril Ptrtrtars G B w es 3 u Land b H % ^. - é tt ftdo A n -fkrtoyn14 -ÜK-iWrt «**>>«g a m w a r d t ojr- **6 X M M 4 1 Et udsnit af den såkaldte Gold-pakke i maj i vod-platformens bagkatalog på movi- og brugervenlig side på movieurope.com europe.com. Da jeg fødte det her projekt, sidste efterår. så vidste jeg godt, at vi skulle starte med M ovieurope, der markedsfører sig u n at lave en tv-kanal, hvor vi samlede film der m ottoet Film direkte fra filmmagerne ind, digitaliserede d em og prøvede at tjene - direkte fra hjertet, er dog ikke den eneste penge på det, så længe vi kunne, m en det web-baserede vod-platform på det danske primære m ål var at lave en vod-platform, marked. De fleste kender nok TV 2 s snart siger han selv. fem år gamle webkanal sputnik.dk, der ved Vendepunktet kom i 2008, hvor Movi- siden af stationens tv-program m er også europe ikke blot m odtog den første af to udlejer en række filmtitler. Og i det sidste millioner euro i støtte fra E U s MEDIA- halve års tid er der kom m et en række nye program, m en også blev nr. 1 blandt de udbydere, som f.eks. headweb.dk, der kon 36 europæiske vod-projekter, der havde centrerer sig om filmudlejning og mest af søgt om EU -m idlerne. Sidste år lukkede alt ligner internettets svar på Blockbuster. man så tv-kanalen og lagde alle kræfter i M en hvor konkurrenterne udlejer en vod-platformen, d er også lancerede en ny kelttitler, skiller Movieurope sig ud ved at 33

4 Fremtidert er vod! sælge månedsabonnementer til filmpakker, der er sammensat på forskellige måder. Den såkaldte Movieurope Gold-pakke er f.eks. et bredt sammensat udvalg af 100 nyere kvalitetsspillefilm, 250 dokumentarfilm og 50 kortfilm, som man kan få fri adgang til for 119 kr./md. Men der er også genrepakker - comedy, drama, action, romance, horror, erotica - eller man kan formedelst 49 kr./md. købe sig adgang til foreløbig 25 af Zentropas film. Det kunne godt se ud til, at konkurrencen kan blive hård for dvd-udlejerne, men Niels Aalbæk vil først og fremmest lægge kræfterne et andet sted. 1 første omgang kommer vi til at ligge i skarp konkurrence med kabel-tv, og de skal nok få kamp til stregen om hele vodmarkedet. Dvd-markedet går jo selv sin skæbnens gang m od at lukke og slukke. Der kommer så også noget Blu-ray i en eller anden overgangsperiode, men um iddelbart ser den ikke ud til at blive særlig lang, og derefter vil alt, der i dag hedder dvd og Blu-ray, ende på vod. Men så er der også alle kabel-tv-kanalerne, altså filmkanaler som Canal+ og T V De skal også over på vod og lægges til det marked, der i Skandinavien er på cirka otte milliarder kroner årligt alene for salg og udlejning af dvd. Så vi kan godt antage, at vod-markedet om fem til ti år vil ligge på et sted mellem otte og tretten milliarder i Skandinavien. Det er det marked, jeg kigger efter. Og hvad angår konkurrencen dér, så bliver fordelingen sikkert sådan, at de udenlandske, dvs. de store, amerikanske, platforme kommer til at løbe med cirka halvdelen af markedet. Men så er der om trent 50 procent tilbage, og af de 50 procent vil jeg gerne have mellem fem og ti procent. En gave til de kreative? Men før Movi- 3 4 europe når dertil, venter der vel en hård konkurrence fra bl.a. de førnævnte filmkanaler, Canal+ og TV1000? Jo, men de er trods alt ikke rigtigt i kontakt med det kreative miljø, som vi indgår i. Nu vil jeg sikkert fornærme nogle, og det er da prisværdigt, n år f.eks. Canal+ har lagt penge i nogle film, men det er netop kun nogle få ud af rigtigt mange film. Og herhjemme lægger TV2 og DR kun penge i film, som de mener vil samle m indst en halv million seere foran skærmene. Det giver ikke ligefrem spændende eller nytænkende film, konstaterer han, før han fortsætter: Det er i det hele taget blevet vanvittigt svært at bryde igennem muren til publikum, og de kreative kræfter er presset ud i en situation, hvor de ikke kan finde penge til at lave ordentlige film for. Derfor bliver de nødt til at finde nye veje - og det er de folk, jeg gerne vil være noget for. For det vil jo aldrig være et problem at få den sidste nye Bruce Willis-film, som i dag kan købes på den lokale tankstation, i supermarkedet eller snart sagt alle steder. Nej, udfordringen ligger i at skabe en platform, der nok er kommerciel, m en hvor m an også kan give hele den kreative masse mulighed for at nå ud til et publikum. Den digitale distribution er altså især en gave til filmmagerne, indskyder jeg spørgende? Ja, for med den hidtidige, analoge distribution - dvs. via biograferne, dvd og hvad vi ellers har set - så har producenterne været stærkt afhængige af mange og for dem komplekse mellemled for at nå ud til publikum. O g ifølge Niels Aalbæk gælder det ikke kun de helt små, uafhængige producenter, m en stort set hele det danske produktionsmiljø, der igennem alt for lang tid har været bundet af en uheldig alliance med de nuværende filmdistributører. Det er et meget slidt forhold, eller

5 afbirgir Thor Møller ægteskab, og der er ingen tvivl om, at det er distributionsselskaberne, der har scoret pengene. Det har ikke været de kreative kræfter og kunstnerne, hvis vi ser bort fra nogle ganske få. Vel vidende, at vi snakker om frem tidsmuligheder, kan jeg alligevel ikke lade være med at spørge, hvorfor så ikke flere filmmagere allerede har lagt vejen forbi ham med deres film? Vi befinder os jo trods alt i Filmbyen... Jo, men vi har skam over tusind film liggende på Movieurope nu og er på den anden side af de første to tusinde titler, som vi allerede har digitaliseret. Vi har samarbejdet med bl.a. Scanbox og Mis. Label, og lige så mange film, som de hælder i hovedet på os, lige så mange digitaliserer vi. Vi startede dog m ed den meget langsomme gang, hvor vi tog kontakt med en masse små, uafhængige og enkeltstående producenter, der blot havde en enkelt, til tider tre eller fem film liggende. Og det vil vi blive ved med. M en samtidig er det jo dejligt nem t bare at gå hen til Scanbox og få 250 film på en palle, og det gør vi så også nu, hvor udviklingen er begyndt at gå stærkt. De analoge hindringer. De problemer, der ifølge Niels Aalbæk kendetegner nutidens distribution, lader sig im idlertid ikke løse blot ved oprettelsen af en digital platform. For selv om det i princippet er både nemt og billigt at lægge en film ud på internettet - og det rent teknisk kan gøres selv samme dag, som den er færdigklippet - så ligger der en del hindringer i de nuværende distributionsstrukturer, såvel på nationalt som internationalt plan. På det internationale marked handles film i dag i forhold til nationalt eller sprogligt afgrænsede territorier, hvor den lokale distributør som regel får eksklusive visningsrettigheder på alle platforme inden for det pågældende territorium. De territoriale rettigheder er selvfølgelig en stor hæmsko og baseret på de analoge strukturer, vi har i dag. Hvis f.eks. EU skulle gøre noget fornuftigt i den sammenhæng, burde de kræve, at film, der støttes med EU-midler, distribueres non-eksklu- sivt inden for Europa. Man bliver nødt til at bryde med den nuværende eksklusivitet og territoriale filmhandel. Det kom m er dog ikke til at ske over night, tilføjer han. Det bliver tværtimod svært, ingen tvivl om det. Men derfor bliver politikerne også nødt til at tilkendegive - ikke for at diktere, men for at hjælpe branchen - at det nuværende system er uholdbart. Det er klart både i producentens og forbrugerens interesse, at systemet bliver ændret. Vi kan umuligt bibeholde det nuværende system i en digital verden. Det går ganske enkelt ikke. Vi handler jo med film, ligesom man gjorde det på Buster Keatons tid. Men visningsrettighederne og de øvrige analoge strukturer er vel også et problem på hjemmemarkedet, hvor man må forvente, at den danske filmforbruger ønsker at få adgang til så mange danske film som muligt? Ja, helt klart. Men først vil jeg lige sige noget. Der bor ca polakker i Danm ark og irakere, og sådan kan jeg blive ved. Og dem er der jo ingen, der viser film for. Også det skal der ændres ved, men igen kom m er de territoriale rettigheder i vejen. Ikke at det nødvendigvis er så svært at få rettigheder til polske film, men hjem m emarkedet er med andre ord mere differentieret end som så. Hvad angår danske film, fortsætter han, så kan jeg kun sige, at jo før distributører som M ovieurope og lignende platfor- 35

6 Fremtiden er vod! Ville Lars von Triers Antichrist (2009) have tjent dobbelt så meget ind, hvis den var blevet lanceret via vod? Framegrab. me bliver en succes, jo hurtigere får producenterne adgang til et middel, hvor de kan få filmene hurtigt ud og pengene hurtigt hjem. Hidtil har det været sådan, at når en film er færdig, så skal den ud på festivaler og derefter gøres klar til biograferne, som dog først skal finde ud af, om de overhovedet gider vise den. Og der er jo kun de sale, der er, og de fremvisere, der er, og de kan jo kun vise én rulle ad gangen. Systemet er analogt fra ende til anden. I mellemtiden er det himmelråbende frustrerende for producenter, der har lavet en film, at de skal vente og vente på, at den kommer i biografen, hvis den i det hele taget får plads der. Men alt det kom m er til at ændre sig, tilføjer han og bevæger sig hen imod det spørgsmål, der har ligget og luret under hele samtalen, nemlig hvilken plads der bliver til biograferne - og biografoplevelsen - i denne fagre nye verden: Så vil du sikkert spørge, om det så kan blive aktuelt at lægge filmpremiererne simultant på vod og i biografer? Og dertil 3 6 kan jeg kun svare, at rent kommercielt er det selvfølgelig i mine øjne interessant, at ni ud af ti danske film sådan set giver underskud i den danske biografdistribution. Og for over halvdelens vedkommende ved producenterne og distributørerne på forhånd, at det ikke er via biograferne, de kommer til at tjene pengene hjem. Det gælder også Lars von Triers film. Med andre ord, og fra et rent kommercielt synspunkt, så burde de film slet ikke komme op i de danske biografer. Film prem ierer på vod? Den udmelding må jeg lige vende et par gange i hovedet, mens jeg hører mig selv spørge, om han ikke mente, at den slags filmpremierer bør understøttes m ed samtidig vod-premiere, i m odsætning til den nuværende praksis, hvor danske film først bliver tilgængelige på dvd et halvt år efter biografpremieren? Næ, egentlig mener jeg, at de smalle film bør have et nyt vindue. At de slet ikke skal op i biografen. Om tre eller måske fem år vil der være så mange mennesker, der kan modtage og betale for at se nye film på deres tv-skærme, og så tror jeg ikke, at

7 afbirgir Ihor Møller en film som f.eks. Antichrist kun sælger de cirka billetter, den solgte, men det dobbelte. Og dét alene af den grund, at det alt andet lige er meget nem m ere at snuppe og se den nye film, alle taler om, når den ligefrem er tilgængelig hjemme i stuen. Men det ville jo forudsætte en kulturpolitisk kovending uden lige, er min um iddelbare reaktion. For en film som Antichrist er jo først og fremmest lavet til at blive oplevet på det store lærred, og er det ikke lidt vel meget at forvente, at politikerne og filminstituttet m.fl. skulle poste millioner i store filmprojekter, hvis resultatet kun skal opleves på en fyrre tom m ers fladskærm hjemme i stuen? Det er selvfølgelig et vægtigt argument. Men omvendt tror jeg, at der er mange kulturpolitikere, der vil prioritere højere, at en film kan ses af et stort publikum, end at den nødvendigvis kommer op på et stort lærred. Han ser på mig et øjeblik og bemærker m in skeptiske mine, før han fortsætter: Sagen er jo også den, at et navn som f.eks. Lars von Trier vil kunne hente betydeligt flere penge hjem direkte fra kunden, når vod en dag er blevet fuldt ud implementeret. Hos mig går 50 procent af al den omsætning, hans film genererer, direkte til ham. Det er mange penge i forhold til, at en filmproducent må nøjes med at hente et sted mellem 15 og 30 procent af om sætningen fra distributøren i den analoge verden, vi kender i dag. I et sådant fremtidsscenarie ville en lang række film, og ikke mindst art-film, jo kun kunne opleves på det store lærred under filmfestivaler, tænker jeg højt, før jeg spørger Aalbæk, om han i så fald forestiller sig, at det bliver festivalerne og lignende events, der skal overtage den m arketingrolle, som biografpremiererne udfylder i dag? Jamen prøv at forestille dig, at lige så snart rulleteksterne er løbet hen over læ r redet ved gallapremieren - f.eks. i Cannes, eller hvad ved jeg - så er filmen tilgængelig på nettet. Listen over film, der trods strålende anmeldelser og fornemme priser har fejlet grelt ved billetlugerne, er selvfølgelig lang og bliver stadig længere, så tanken er for så vidt ikke helt kættersk, tænker jeg igen højt. Jeg falder dog hurtigt tilbage i rollen som djævelens eller rettere sagt biografens advokat og lufter mine tanker om, at også biograferne uundgåeligt vil blive digitaliseret, nok ikke her og nu, men før eller siden og formentlig m ed forskellige støttemidler. Det forekommer mig i hvert fald besynderligt, hvis man i EU - hvilket vil sige via det MEDIA-program, der allerede støtter mange af vores art cinemas - pludselig overlader alle biograferne til Hollywood, alt imens man støtter Movieurope og lignende projekter som del af en strategi, der skal forberede Europa til den uundgåelige konkurrence m ed de amerikanske vodplatforme. Og traditionen tro vil den protektionistisk vinklede kulturpolitik sikkert gå igen på det nationale plan, så de danske biografer vil vel få støtte til digitalisering, hvilket vil gøre det billigere for dem at hente film hjem og sågar de meget smalle titler. Digitaliseringen skaber vel i hele taget også en ny fleksibilitet i den ende af distributionsverdenen? Måske. Lige nu er det ekstremt dyrt for biograferne at erhverve det digitale fremvisningsudstyr, men jo, det kommer givetvis også til at ændre sig, svarer Niels Aalbæk. Set fra hans stol vil det derimod give en større spredning af europæiske film, og derm ed kulturpolitisk mening, hvis man brugte den støtte på at give de digitaliserede film tekster på betydeligt flere sprog, 3 7

8 Fremtiden er vod! Alverdens film direkte til hjemmebiografen. Movieuropes logo. end de har i dag, hvor han med rette påpeger, at kun meget få europæiske film kom mer ud over deres hjemlands grænser. Desuden vil en digitalisering af de traditionelle biografer ikke ændre ved den konkurrence, Niels Aalbæk forventer, at de vil møde fra vod-platformens digitale hjemmebiograf. Nej, for du må huske, at når først folk sidder med en 40 eller 50 tommers plasmaskærm, der er koblet direkte til internettet, så kan de gå lige ind på Piratebay, eller f.eks. Movieurope og itube, og hente en hvilken som helst film det skal være, og højst sandsynligt før den overhovedet er nået ud i en biograf. Og så er det bare, at jeg siger, at jeg har meget svært ved at se, hvordan biograferne skulle kunne ekspandere i det marked. Fra den modsatte grøft påpeger jeg, 38 at vi inden for de sidste ti år har oplevet, hvordan en hulens masse ny digital adspredelsesteknologi har invaderet dagligstuen med alt fra netop fladskærme og dvd-film over bærbare computere til spilkonsoller. Ikke desto mindre har biograferne solgt et stigende antal billetter i selv samme periode. Kan det ikke tænkes, at også fremtidens forbruger vil efterlyse filmoplevelser uden for hjemmets fire vægge? Jo, og det er også derfor, jeg siger, at biograferne skam ikke dør. Jeg tror bare ikke, de får det nemt. Og et eller andet sted må de begynde omstille sig, og helst før det bliver for sent, så man ikke ender ligesom folkekirken, der prøver at holde rockkoncerter for at være moderne. Det holder jo ikke en meter, indskyder han, før han igen understreger, at hans mål ikke er at skyde biograferne ned, men at gøre også den smalle film både så tilgængelig og så rentabel som muligt. Jeg håber jo, der altid vil være et Imperial-lærred, hvor man kan se den nye James Bond-film for fuld hammer. Men jeg tvivler f.eks. på, at alle de tyve små lærreder i Palads har meget at sige publikum i fremtiden. Jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Og der er vel ingen, der kulturpolitisk set vil savne dem. Det kan så også være, at de små kunstbiografer vil dø. Og dem vil der være nogle, der kommer til at savne. Men kun de få, der var der, for den næste generation vil ikke huske dem, og den type film, de viser, vil til gengæld blive set af betydeligt flere via nettet. Det ville selvfølgelig være hårdt, fordi både Gloria, Vester Vov Vov, Øst for Paradis og alle de øvrige små art cinemas er vidunderlige, og vi elsker dem. Og det er da også muligt, at de kan blive ved, at de kan redefinere sig og fortsætte i al evighed. De skal bare ikke være det bærende led for, at den slags film når ud til publikum.

9 afbirgir Thor Møller Coda. Blot en uge efter, at jeg havde afleveret ovenstående artikel til Kosmorama, bragte Politiken en artikel med overskriften TDC vil bryde biografmonopolet (11. april 2010). Af den fremgik det, at TDCs datterselskab YouSee ønskede at præsentere sine brugere for danske premierefilm, og at det udspil blev m ødt med modstand fra Kim Pedersen, form and i brancheforeningen Danske Biografer, og Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen. Artiklens debat fik imidlertid yderligere brod af, at vicedirektøren i YouSee, Ulf Lund, bebudede, at selskabet var parat til at investere penge i dansk filmproduktion - som en art kompensation til branchen - og at YouSee i den anledning havde aftalt møde med Det Danske Filminstitut. DFI s administrerende direktør, Henrik Bo Nielsen, var ikke helt afvisende: Når nogen siger, at de vil bidrage med finansiering, synes vi altid, det er meget spændende. Men i sidste ende er det producenter, distributører og biografejere, der bestem mer, hvornår en film kan sælges til video on demand. For Henrik Bo Nielsen var det desuden vigtigt, at man fik taget hul på diskussionen om nye indtjeningsmuligheder i filmbranchen: "Filmens gamle forretningsmodel er under enorm t pres, og i dag spørger man sig selv om, hvor pengene så skal komme fra. Her er video on demand en del afløsningen. Men hvorvidt man tror på, om det vil det føre til biografdød og et udhulet filmsystem, eller om det betyder nye indtjeningsmuligheder, er en diskussion på linje med religionskrigene. Fremtiden er med andre ord stadigvæk diffus, men den synes samtidig betydeligt nærmere, end jeg havde turdet forestille mig.

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November 2013. Kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Foto: All Over Press 2010 Warner Bros. Ent. Inc. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Februar 2011 Er du en af de mange, der har tv fra YouSee, så nyder du sikkert, at du og din familie kan se fodbold

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Flere folkelige film

Flere folkelige film Flere folkelige film Dansk Folkepartis udspil til en filmaftale 2015-2018. August 2014. Billeder leveret af DFI. Forside fra Klassefesten 2 Begravelsen, 2014, Mikkel Serup, Nordisk Film. Foto: Framegrab.

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Filmbranchen i økonomisk krise

Filmbranchen i økonomisk krise Forside Indhold Arkiv Abonnement Profil Links Kontakt English Filmbranchen i økonomisk krise Af JON BAGER Udfordringen er at blive ved med at være interessant, udtaler producent Michael Obel om situationen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER

ÅRSRAPPORT 2011 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER ÅRSRAPPORT 11 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER 1 Malling Bio Grand Teatret, København ÅRSRAPPORT 11 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER INDHOLD: Den sociale værdi af biografer.... Side 3 Lokalmiljøet

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser

Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser Waoo! fra Energi Fyn til private Etablering af fibernet - så nemt er det! Når din bolig skal tilsluttes fibernettet, nedgraves et tomt fiberrør fra

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere