Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller"

Transkript

1 Forsiden på den danske vod-kanal movieurope.com, der præsenterer sig som filmmagernes egen distribution. Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen AfBirgir Thor Møller Det forekommer mig svært at beskrive mig selv som teknologiforskrækket. Tværtimod ser jeg mig helst som fremsynet, og når sandheden skal frem, så har jeg ligesom de fleste andre cinefile haft stor glæde af den udvikling, vi har oplevet, siden videom a skinen blev hvermandseje. Ikke desto m indre går jeg direkte i forsvarsposition, da jeg i telefonen hører Niels Aalbæk Jensen, direktør for vod-platformen Movieurope, bebude, at cinefile og andre filmforbrugere inden for en overskuelig fremtid via internettet vil se premierefilm hjemme på fladskærmen. Og at filmens nyeste platform, vod (video-on-demand), vil "flytte biografen ind i folks stuer. Har jeg ikke hørt noget lignende før, er min første indskydelse - og indvending. Var det ikke omtrent, hvad der blev sagt, dengang videoen kom frem, og før den fjernsynet? Ligesom de m indre salgbare apparater såsom laserdisken (dvdens forløber) eller den System 2000-videomaskine, jeg i 1983 lokkede mine forældre til at købe, fordi den var fremtiden. Men som på trods af sin teknologiske overlegenhed aldrig blev nogen reel trussel m od den vhsvideo, forbrugerne havde taget til sig. Og er det ikke netop de forsigtige forbrugere, der i sidste ende afgør, hvilke teknologier der slår an? 31

2 Fremtiden er vod! Ind i frem tiden. Før jeg har fået set mig om, har jeg allerede snakket, for ikke at sige debatteret med Niels Aalbæk i små 30 minutter om filmens fremtid. Vi aftaler at mødes to dage senere til et regulært interview. Da jeg lægger røret på, er jeg stadigvæk meget forundret, for ikke at sige skeptisk. Forud for m ødet med denne mand, der står i spidsen for et selskab, hvis virksomhed er funderet i lige præcis vod-platformens gennembrud, ringer jeg derfor og sender mails til en række branchefolk for at høre deres mening. Kan vod konkurrere med, og evt. udkonkurrere, filmens velkendte vinduer? - dvs. de platforme, vi plejer at se film på: dvd, tv og, selvfølgelig, i biograferne. Svarene er imidlertid lige så få, som de er forbeholdne. Vi snakker jo om den fremtid, ingen kender, og om en teknologisk udvikling, de færreste har begreb om. Eller som Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen, forklarer mig over telefonen: Enhver producent med respekt for sig selv følger selvfølgelig spændt med, men det er et marked under udvikling. I Klaus Hansens øjne er det nok først og fremmest dvd en, der kan føle sig truet, for selv om salget af dvd-enheder har været stigende, er priserne og omsætningen faldende. Men selv i den forbindelse er han forbeholden over for den nye digitale platform, al den stund de færreste kender til betegnelsen vod eller aner, hvor de skal finde dens udbydere. Produktet skal først være tilgængeligt for alle. Alene den faktor skal være på plads, før man kan begynde at tale om en overgang, siger han. Og det kan han have en pointe i. Enhver fremtidssnak bør selvfølgelig tages med alle de forbehold, man kan diske op 3 2 med. Samtidig husker jeg dog, hvordan jeg, da jeg første gang hørte om teknologiske frem skridt som videomaskinen, hjemmecomputeren eller internettet, kun lige akkurat nåede at afvise dem som den pure science fiction, før et kabel bragte den fagre, nye webverden direkte ind i min stue. Så alt imens jeg langsomt begynder at erkende, at jeg nok alligevel har en snert af teknologiforskrækkelse, begynder jeg p a radoksalt nok også at mærke både en frihed og en nysgerrighed ved tanken om at skulle lave et interview om noget så diffust som fremtiden. M ovieurope. Det er blevet en smuk forårsfredag i marts, da jeg møder Niels Aalbæk Jensen på Movieurope, der har til huse i Filmbyen. Vi sætter os til rette med et par kopper kaffe og påbegynder et interview, som dog hurtigt udvikler sig til en ganske fri samtale i takt med, at vi bevæger os ud i fremtiden. M en indledningsvis fortæller Niels Aalbæk mig om virksomhedens historie og grundlag. I korte træ k stiftede han anpartsselskabet Filmmakers Independent Digital Distribution (FIDD) i 2005 med det formål at udvikle en digital platform for distribution af film. Selskabet lagde ud med at etablere filmkanalen Skandinavia, der udelukkende viste nordiske og fortrinsvis smalle film, som blev udbudt via en række kabel-netværk. Stationen opererede under overskriften Filmmagernes egen tv-kanal, hvilket bunder i det forhold, at ud over de kommercielle kræfter, der ejer halvdelen af FIDD, så ejes resten af anpartshavere, der i dag tæller 160 filmproducenter (oprindeligt 125) fra sytten europæiske lande. Tv-kanalen var ikke nogen kom m erciel succes, m en den gav FIDD adgang til en lang række filmtitler, som i dag findes

3 a f Birgir Thor Møller Alle ftlm M E D Dokumenter! A H I Poworod Dy < = Sp tleilm o m > c Koitlltm ril Ptrtrtars G B w es 3 u Land b H % ^. - é tt ftdo A n -fkrtoyn14 -ÜK-iWrt «**>>«g a m w a r d t ojr- **6 X M M 4 1 Et udsnit af den såkaldte Gold-pakke i maj i vod-platformens bagkatalog på movi- og brugervenlig side på movieurope.com europe.com. Da jeg fødte det her projekt, sidste efterår. så vidste jeg godt, at vi skulle starte med M ovieurope, der markedsfører sig u n at lave en tv-kanal, hvor vi samlede film der m ottoet Film direkte fra filmmagerne ind, digitaliserede d em og prøvede at tjene - direkte fra hjertet, er dog ikke den eneste penge på det, så længe vi kunne, m en det web-baserede vod-platform på det danske primære m ål var at lave en vod-platform, marked. De fleste kender nok TV 2 s snart siger han selv. fem år gamle webkanal sputnik.dk, der ved Vendepunktet kom i 2008, hvor Movi- siden af stationens tv-program m er også europe ikke blot m odtog den første af to udlejer en række filmtitler. Og i det sidste millioner euro i støtte fra E U s MEDIA- halve års tid er der kom m et en række nye program, m en også blev nr. 1 blandt de udbydere, som f.eks. headweb.dk, der kon 36 europæiske vod-projekter, der havde centrerer sig om filmudlejning og mest af søgt om EU -m idlerne. Sidste år lukkede alt ligner internettets svar på Blockbuster. man så tv-kanalen og lagde alle kræfter i M en hvor konkurrenterne udlejer en vod-platformen, d er også lancerede en ny kelttitler, skiller Movieurope sig ud ved at 33

4 Fremtidert er vod! sælge månedsabonnementer til filmpakker, der er sammensat på forskellige måder. Den såkaldte Movieurope Gold-pakke er f.eks. et bredt sammensat udvalg af 100 nyere kvalitetsspillefilm, 250 dokumentarfilm og 50 kortfilm, som man kan få fri adgang til for 119 kr./md. Men der er også genrepakker - comedy, drama, action, romance, horror, erotica - eller man kan formedelst 49 kr./md. købe sig adgang til foreløbig 25 af Zentropas film. Det kunne godt se ud til, at konkurrencen kan blive hård for dvd-udlejerne, men Niels Aalbæk vil først og fremmest lægge kræfterne et andet sted. 1 første omgang kommer vi til at ligge i skarp konkurrence med kabel-tv, og de skal nok få kamp til stregen om hele vodmarkedet. Dvd-markedet går jo selv sin skæbnens gang m od at lukke og slukke. Der kommer så også noget Blu-ray i en eller anden overgangsperiode, men um iddelbart ser den ikke ud til at blive særlig lang, og derefter vil alt, der i dag hedder dvd og Blu-ray, ende på vod. Men så er der også alle kabel-tv-kanalerne, altså filmkanaler som Canal+ og T V De skal også over på vod og lægges til det marked, der i Skandinavien er på cirka otte milliarder kroner årligt alene for salg og udlejning af dvd. Så vi kan godt antage, at vod-markedet om fem til ti år vil ligge på et sted mellem otte og tretten milliarder i Skandinavien. Det er det marked, jeg kigger efter. Og hvad angår konkurrencen dér, så bliver fordelingen sikkert sådan, at de udenlandske, dvs. de store, amerikanske, platforme kommer til at løbe med cirka halvdelen af markedet. Men så er der om trent 50 procent tilbage, og af de 50 procent vil jeg gerne have mellem fem og ti procent. En gave til de kreative? Men før Movi- 3 4 europe når dertil, venter der vel en hård konkurrence fra bl.a. de førnævnte filmkanaler, Canal+ og TV1000? Jo, men de er trods alt ikke rigtigt i kontakt med det kreative miljø, som vi indgår i. Nu vil jeg sikkert fornærme nogle, og det er da prisværdigt, n år f.eks. Canal+ har lagt penge i nogle film, men det er netop kun nogle få ud af rigtigt mange film. Og herhjemme lægger TV2 og DR kun penge i film, som de mener vil samle m indst en halv million seere foran skærmene. Det giver ikke ligefrem spændende eller nytænkende film, konstaterer han, før han fortsætter: Det er i det hele taget blevet vanvittigt svært at bryde igennem muren til publikum, og de kreative kræfter er presset ud i en situation, hvor de ikke kan finde penge til at lave ordentlige film for. Derfor bliver de nødt til at finde nye veje - og det er de folk, jeg gerne vil være noget for. For det vil jo aldrig være et problem at få den sidste nye Bruce Willis-film, som i dag kan købes på den lokale tankstation, i supermarkedet eller snart sagt alle steder. Nej, udfordringen ligger i at skabe en platform, der nok er kommerciel, m en hvor m an også kan give hele den kreative masse mulighed for at nå ud til et publikum. Den digitale distribution er altså især en gave til filmmagerne, indskyder jeg spørgende? Ja, for med den hidtidige, analoge distribution - dvs. via biograferne, dvd og hvad vi ellers har set - så har producenterne været stærkt afhængige af mange og for dem komplekse mellemled for at nå ud til publikum. O g ifølge Niels Aalbæk gælder det ikke kun de helt små, uafhængige producenter, m en stort set hele det danske produktionsmiljø, der igennem alt for lang tid har været bundet af en uheldig alliance med de nuværende filmdistributører. Det er et meget slidt forhold, eller

5 afbirgir Thor Møller ægteskab, og der er ingen tvivl om, at det er distributionsselskaberne, der har scoret pengene. Det har ikke været de kreative kræfter og kunstnerne, hvis vi ser bort fra nogle ganske få. Vel vidende, at vi snakker om frem tidsmuligheder, kan jeg alligevel ikke lade være med at spørge, hvorfor så ikke flere filmmagere allerede har lagt vejen forbi ham med deres film? Vi befinder os jo trods alt i Filmbyen... Jo, men vi har skam over tusind film liggende på Movieurope nu og er på den anden side af de første to tusinde titler, som vi allerede har digitaliseret. Vi har samarbejdet med bl.a. Scanbox og Mis. Label, og lige så mange film, som de hælder i hovedet på os, lige så mange digitaliserer vi. Vi startede dog m ed den meget langsomme gang, hvor vi tog kontakt med en masse små, uafhængige og enkeltstående producenter, der blot havde en enkelt, til tider tre eller fem film liggende. Og det vil vi blive ved med. M en samtidig er det jo dejligt nem t bare at gå hen til Scanbox og få 250 film på en palle, og det gør vi så også nu, hvor udviklingen er begyndt at gå stærkt. De analoge hindringer. De problemer, der ifølge Niels Aalbæk kendetegner nutidens distribution, lader sig im idlertid ikke løse blot ved oprettelsen af en digital platform. For selv om det i princippet er både nemt og billigt at lægge en film ud på internettet - og det rent teknisk kan gøres selv samme dag, som den er færdigklippet - så ligger der en del hindringer i de nuværende distributionsstrukturer, såvel på nationalt som internationalt plan. På det internationale marked handles film i dag i forhold til nationalt eller sprogligt afgrænsede territorier, hvor den lokale distributør som regel får eksklusive visningsrettigheder på alle platforme inden for det pågældende territorium. De territoriale rettigheder er selvfølgelig en stor hæmsko og baseret på de analoge strukturer, vi har i dag. Hvis f.eks. EU skulle gøre noget fornuftigt i den sammenhæng, burde de kræve, at film, der støttes med EU-midler, distribueres non-eksklu- sivt inden for Europa. Man bliver nødt til at bryde med den nuværende eksklusivitet og territoriale filmhandel. Det kom m er dog ikke til at ske over night, tilføjer han. Det bliver tværtimod svært, ingen tvivl om det. Men derfor bliver politikerne også nødt til at tilkendegive - ikke for at diktere, men for at hjælpe branchen - at det nuværende system er uholdbart. Det er klart både i producentens og forbrugerens interesse, at systemet bliver ændret. Vi kan umuligt bibeholde det nuværende system i en digital verden. Det går ganske enkelt ikke. Vi handler jo med film, ligesom man gjorde det på Buster Keatons tid. Men visningsrettighederne og de øvrige analoge strukturer er vel også et problem på hjemmemarkedet, hvor man må forvente, at den danske filmforbruger ønsker at få adgang til så mange danske film som muligt? Ja, helt klart. Men først vil jeg lige sige noget. Der bor ca polakker i Danm ark og irakere, og sådan kan jeg blive ved. Og dem er der jo ingen, der viser film for. Også det skal der ændres ved, men igen kom m er de territoriale rettigheder i vejen. Ikke at det nødvendigvis er så svært at få rettigheder til polske film, men hjem m emarkedet er med andre ord mere differentieret end som så. Hvad angår danske film, fortsætter han, så kan jeg kun sige, at jo før distributører som M ovieurope og lignende platfor- 35

6 Fremtiden er vod! Ville Lars von Triers Antichrist (2009) have tjent dobbelt så meget ind, hvis den var blevet lanceret via vod? Framegrab. me bliver en succes, jo hurtigere får producenterne adgang til et middel, hvor de kan få filmene hurtigt ud og pengene hurtigt hjem. Hidtil har det været sådan, at når en film er færdig, så skal den ud på festivaler og derefter gøres klar til biograferne, som dog først skal finde ud af, om de overhovedet gider vise den. Og der er jo kun de sale, der er, og de fremvisere, der er, og de kan jo kun vise én rulle ad gangen. Systemet er analogt fra ende til anden. I mellemtiden er det himmelråbende frustrerende for producenter, der har lavet en film, at de skal vente og vente på, at den kommer i biografen, hvis den i det hele taget får plads der. Men alt det kom m er til at ændre sig, tilføjer han og bevæger sig hen imod det spørgsmål, der har ligget og luret under hele samtalen, nemlig hvilken plads der bliver til biograferne - og biografoplevelsen - i denne fagre nye verden: Så vil du sikkert spørge, om det så kan blive aktuelt at lægge filmpremiererne simultant på vod og i biografer? Og dertil 3 6 kan jeg kun svare, at rent kommercielt er det selvfølgelig i mine øjne interessant, at ni ud af ti danske film sådan set giver underskud i den danske biografdistribution. Og for over halvdelens vedkommende ved producenterne og distributørerne på forhånd, at det ikke er via biograferne, de kommer til at tjene pengene hjem. Det gælder også Lars von Triers film. Med andre ord, og fra et rent kommercielt synspunkt, så burde de film slet ikke komme op i de danske biografer. Film prem ierer på vod? Den udmelding må jeg lige vende et par gange i hovedet, mens jeg hører mig selv spørge, om han ikke mente, at den slags filmpremierer bør understøttes m ed samtidig vod-premiere, i m odsætning til den nuværende praksis, hvor danske film først bliver tilgængelige på dvd et halvt år efter biografpremieren? Næ, egentlig mener jeg, at de smalle film bør have et nyt vindue. At de slet ikke skal op i biografen. Om tre eller måske fem år vil der være så mange mennesker, der kan modtage og betale for at se nye film på deres tv-skærme, og så tror jeg ikke, at

7 afbirgir Ihor Møller en film som f.eks. Antichrist kun sælger de cirka billetter, den solgte, men det dobbelte. Og dét alene af den grund, at det alt andet lige er meget nem m ere at snuppe og se den nye film, alle taler om, når den ligefrem er tilgængelig hjemme i stuen. Men det ville jo forudsætte en kulturpolitisk kovending uden lige, er min um iddelbare reaktion. For en film som Antichrist er jo først og fremmest lavet til at blive oplevet på det store lærred, og er det ikke lidt vel meget at forvente, at politikerne og filminstituttet m.fl. skulle poste millioner i store filmprojekter, hvis resultatet kun skal opleves på en fyrre tom m ers fladskærm hjemme i stuen? Det er selvfølgelig et vægtigt argument. Men omvendt tror jeg, at der er mange kulturpolitikere, der vil prioritere højere, at en film kan ses af et stort publikum, end at den nødvendigvis kommer op på et stort lærred. Han ser på mig et øjeblik og bemærker m in skeptiske mine, før han fortsætter: Sagen er jo også den, at et navn som f.eks. Lars von Trier vil kunne hente betydeligt flere penge hjem direkte fra kunden, når vod en dag er blevet fuldt ud implementeret. Hos mig går 50 procent af al den omsætning, hans film genererer, direkte til ham. Det er mange penge i forhold til, at en filmproducent må nøjes med at hente et sted mellem 15 og 30 procent af om sætningen fra distributøren i den analoge verden, vi kender i dag. I et sådant fremtidsscenarie ville en lang række film, og ikke mindst art-film, jo kun kunne opleves på det store lærred under filmfestivaler, tænker jeg højt, før jeg spørger Aalbæk, om han i så fald forestiller sig, at det bliver festivalerne og lignende events, der skal overtage den m arketingrolle, som biografpremiererne udfylder i dag? Jamen prøv at forestille dig, at lige så snart rulleteksterne er løbet hen over læ r redet ved gallapremieren - f.eks. i Cannes, eller hvad ved jeg - så er filmen tilgængelig på nettet. Listen over film, der trods strålende anmeldelser og fornemme priser har fejlet grelt ved billetlugerne, er selvfølgelig lang og bliver stadig længere, så tanken er for så vidt ikke helt kættersk, tænker jeg igen højt. Jeg falder dog hurtigt tilbage i rollen som djævelens eller rettere sagt biografens advokat og lufter mine tanker om, at også biograferne uundgåeligt vil blive digitaliseret, nok ikke her og nu, men før eller siden og formentlig m ed forskellige støttemidler. Det forekommer mig i hvert fald besynderligt, hvis man i EU - hvilket vil sige via det MEDIA-program, der allerede støtter mange af vores art cinemas - pludselig overlader alle biograferne til Hollywood, alt imens man støtter Movieurope og lignende projekter som del af en strategi, der skal forberede Europa til den uundgåelige konkurrence m ed de amerikanske vodplatforme. Og traditionen tro vil den protektionistisk vinklede kulturpolitik sikkert gå igen på det nationale plan, så de danske biografer vil vel få støtte til digitalisering, hvilket vil gøre det billigere for dem at hente film hjem og sågar de meget smalle titler. Digitaliseringen skaber vel i hele taget også en ny fleksibilitet i den ende af distributionsverdenen? Måske. Lige nu er det ekstremt dyrt for biograferne at erhverve det digitale fremvisningsudstyr, men jo, det kommer givetvis også til at ændre sig, svarer Niels Aalbæk. Set fra hans stol vil det derimod give en større spredning af europæiske film, og derm ed kulturpolitisk mening, hvis man brugte den støtte på at give de digitaliserede film tekster på betydeligt flere sprog, 3 7

8 Fremtiden er vod! Alverdens film direkte til hjemmebiografen. Movieuropes logo. end de har i dag, hvor han med rette påpeger, at kun meget få europæiske film kom mer ud over deres hjemlands grænser. Desuden vil en digitalisering af de traditionelle biografer ikke ændre ved den konkurrence, Niels Aalbæk forventer, at de vil møde fra vod-platformens digitale hjemmebiograf. Nej, for du må huske, at når først folk sidder med en 40 eller 50 tommers plasmaskærm, der er koblet direkte til internettet, så kan de gå lige ind på Piratebay, eller f.eks. Movieurope og itube, og hente en hvilken som helst film det skal være, og højst sandsynligt før den overhovedet er nået ud i en biograf. Og så er det bare, at jeg siger, at jeg har meget svært ved at se, hvordan biograferne skulle kunne ekspandere i det marked. Fra den modsatte grøft påpeger jeg, 38 at vi inden for de sidste ti år har oplevet, hvordan en hulens masse ny digital adspredelsesteknologi har invaderet dagligstuen med alt fra netop fladskærme og dvd-film over bærbare computere til spilkonsoller. Ikke desto mindre har biograferne solgt et stigende antal billetter i selv samme periode. Kan det ikke tænkes, at også fremtidens forbruger vil efterlyse filmoplevelser uden for hjemmets fire vægge? Jo, og det er også derfor, jeg siger, at biograferne skam ikke dør. Jeg tror bare ikke, de får det nemt. Og et eller andet sted må de begynde omstille sig, og helst før det bliver for sent, så man ikke ender ligesom folkekirken, der prøver at holde rockkoncerter for at være moderne. Det holder jo ikke en meter, indskyder han, før han igen understreger, at hans mål ikke er at skyde biograferne ned, men at gøre også den smalle film både så tilgængelig og så rentabel som muligt. Jeg håber jo, der altid vil være et Imperial-lærred, hvor man kan se den nye James Bond-film for fuld hammer. Men jeg tvivler f.eks. på, at alle de tyve små lærreder i Palads har meget at sige publikum i fremtiden. Jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Og der er vel ingen, der kulturpolitisk set vil savne dem. Det kan så også være, at de små kunstbiografer vil dø. Og dem vil der være nogle, der kommer til at savne. Men kun de få, der var der, for den næste generation vil ikke huske dem, og den type film, de viser, vil til gengæld blive set af betydeligt flere via nettet. Det ville selvfølgelig være hårdt, fordi både Gloria, Vester Vov Vov, Øst for Paradis og alle de øvrige små art cinemas er vidunderlige, og vi elsker dem. Og det er da også muligt, at de kan blive ved, at de kan redefinere sig og fortsætte i al evighed. De skal bare ikke være det bærende led for, at den slags film når ud til publikum.

9 afbirgir Thor Møller Coda. Blot en uge efter, at jeg havde afleveret ovenstående artikel til Kosmorama, bragte Politiken en artikel med overskriften TDC vil bryde biografmonopolet (11. april 2010). Af den fremgik det, at TDCs datterselskab YouSee ønskede at præsentere sine brugere for danske premierefilm, og at det udspil blev m ødt med modstand fra Kim Pedersen, form and i brancheforeningen Danske Biografer, og Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen. Artiklens debat fik imidlertid yderligere brod af, at vicedirektøren i YouSee, Ulf Lund, bebudede, at selskabet var parat til at investere penge i dansk filmproduktion - som en art kompensation til branchen - og at YouSee i den anledning havde aftalt møde med Det Danske Filminstitut. DFI s administrerende direktør, Henrik Bo Nielsen, var ikke helt afvisende: Når nogen siger, at de vil bidrage med finansiering, synes vi altid, det er meget spændende. Men i sidste ende er det producenter, distributører og biografejere, der bestem mer, hvornår en film kan sælges til video on demand. For Henrik Bo Nielsen var det desuden vigtigt, at man fik taget hul på diskussionen om nye indtjeningsmuligheder i filmbranchen: "Filmens gamle forretningsmodel er under enorm t pres, og i dag spørger man sig selv om, hvor pengene så skal komme fra. Her er video on demand en del afløsningen. Men hvorvidt man tror på, om det vil det føre til biografdød og et udhulet filmsystem, eller om det betyder nye indtjeningsmuligheder, er en diskussion på linje med religionskrigene. Fremtiden er med andre ord stadigvæk diffus, men den synes samtidig betydeligt nærmere, end jeg havde turdet forestille mig.

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig,

1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig, 1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig, forud-programerbar manuskriptmaskine, en bestillingshåndværker, et automatskrift, en fabrik med

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Business og kunst er to dynamiske enheder, der driver hinanden

Business og kunst er to dynamiske enheder, der driver hinanden Villads Milthers Fritsche i Ekko (2007). Foto: Bjørn Bertheussen. Business og kunst er to dynamiske enheder, der driver hinanden Anders Morgenthaier A f Eva Jørholt Hvem er i grunden Anders Morgenthaier?

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere