Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske vælgere, hvad Det konservative Folkeparti står for og ønsker for Danmark. Vi vil arbejde for, at der altid er hjælp til de svageste, og hvor alle, der kan klare sig selv, får lov til det. Vi vil arbejde for lavere skatter både i toppen og i bunden, så borgere og virksomheder kan beholde flere af deres egne penge. Vi vil arbejde for at værne om vor kultur og de fælles værdier, der i mange år har været grundlaget for vort samfund. Vi vil arbejde for et bedre sundhedsvæsen med behandlingsgaranti, hvor patienterne ikke ligger på gangene, og hvor læger og sygeplejersker bruger mere tid på patienterne og ikke på papirerne. Vi vil arbejde for at stoppe al unødvendigt bureaukrati. Staten skal tjene borgerne og ikke omvendt. Det skal være langt sværere for offentlige myndigheder at trænge ind på folks ejendom. Vi vil arbejde for at stoppe den stigende grundskyld, som tvinger helt almindelige mennesker fra hus og hjem. Vi vil arbejde for, at borgerne kan føle tryghed i eget hjem, så vi vil have flere betjente og en højere strafferamme for at sætte en stopper for de alt for mange indbrud. Vi vil arbejde for et styrket forsvar, så vi kan leve op til vore forpligtigelser over for NATO og hjælpe til med at sikre frihed og demokrati ude i verden. Vi vil arbejde for et bedre uddannelsessystem. Børn i folkeskolen skal have ro til at lære og tid til at lege. Der skal være gode ungdomsuddannelser til alle typer unge, og vi skal turde stille krav til dem. Vi vil arbejde for et samfund, der altid sætter mennesket først. Vi vil føre borgerlig politik både på det økonomiske og det og værdipolitiske område. - Hvis du har de samme ønsker, så giv os din stemme den 18. juni, sammen kan vi skabe fremgang og et bedre samfund! Eva Møller, formand 1

2 Alle gode gange tre! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Så er den endelig kommet. Nej det er ikke sommeren, selv om jeg har glædet mig over sol og blå himmel de tidlige morgener på stationerne og ude på gader og centre ved brocureuddeling. Dét jeg taler om, er selvfølgelig VALGDAGEN. Valgdage er vigtige dage, det er her vi er med til at bestemme, hvordan landet, regionen eller kommunen skal styres i den kommende tid. Sagt i dagens forenklede mediesprog - det er hér vi skal vælge mellem rød og blå blok. Og det er ikke ligegyldigt, hvad vi vælger. Jeg har ganske vist hørt nogen sige, at der stort set ikke er forskel på de to blokke, så det kan da være ligegyldigt, hvad man stemmer. Men sådan er det jo ikke. Det er selvfølgelig korrekt, at der laves mange forlig og dermed mange kompromiser i dansk politik, men flertallet har altså mest at sige i de situationer. Derfor skal vi arbejde benhårdt for at blå blok vinder. Og specielt for et styrket Konservativt Folkeparti og en plads i Folketinget til Mette Abildgaard. Mange meningsmålinger spår os ganske vist en grum skæbne. Men det gjorde de også ved kommunalvalget, hvor vi ikke desto mindre fik flere borgmesterposter og et bedre resultat end spået. Også til EU-valget blev vi dømt ude med meningsmålinger på 3,4%, men resultatet lød på 9,2%. Lad os nu i fællesskab endnu en gang gøre meningsmålingerne til skamme. Lad os gå ud i de sidste dage og kæmpe for det, vi tror på. Lad os gå ud og fortælle vælgerne, at en stemme på liste C er: - en stemme for et lavere skattetryk, en stemme for, at der kan rationaliseres i den offentlige sektor på linie med, hvad der sker i den private, - en stemme for et uddannelsessystem, der lægger vægten på læring og udfordringer til alle, men uden tvungne lektiecafeer, - en stemme for et sundhedsvæsen, hvor der kommer hurtig udredning og behandlingsgaranti, og hvor det er en sjældenhed, at patienterne ligger på gangene, - en stemme for en styrkelse af politi og forsvar, det skal være trygt at være dansker, - en stemme for en anstændig behandling af de fremmede, der kommer hertil og vil respektere dansk lov, demokrati, ligestilling og øvrige danske skikke og regler, 2

3 - en stemme for lettelse af virksomhedernes byrder både administrativt og skattemæssigt, så de kan konkurrere med udlandet og dermed skabe den vækst, der er grundlaget for vor velfærd, - en stemme for, at det altid også økonomisk kan betale sig at arbejde. Jeg kan ikke love, at alt dette kommer til at ske, men jeg kan love, at der vil blive arbejdet hårdt for det, og jo flere konservative stemmer, jo mere styrke kan vi lægge bag ønskerne og synspunkterne. Hvis vi står sammen, kan det lykkes at få borgerligt flertal til gavn for Danmark. --- Grundlovstale Grundlovsdag den 5.juni 2015 Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Grundlovsdag er det danske demokratis fødselsdag. I år fejrer vi det for 166. gang. Antallet af grundlovsdage er ikke så interessant. I år er det mere årstallet. Det er nemlig nøjagtig 100 år siden, at kvinderne fik stemmeret og det er næsten 100 år siden, at vores parti blev indvarslet til Rigsdagen nemlig i december En grundlovsdag med fokus på kvindernes valgret Kvindernes valgret gik hånd i hånd med udviklingen af vores parti. Det var bl.a. De Konservative/Højre, som fik standset et radikalt forslag i 1914, der nok ville give kvinderne stemmeret, men ved at udelukke forholdstalsvalg reelt ikke give kvinderne nogen mulighed for at blive valgt. (Fx gav De Radikales stemmer 31 mandater, mens Højres stemmer kun gav 7!) Der var blandt De konservative/højre en klippefast tro på, at kvindernes stemme- og valgret ville blive gennemført. Kvinderne havde fået valgret til kommunalvalgene i Og som folketingsmanden, telegrafist Abrahamsen udtalte på det stiftende møde for Danske konservative Kvinders Forening den 17. juni 1914: Og nu staar da glædeligvis alle vi Mænd indenfor Konservatismen sammen om Kvinders Valgret. Det er min klippefaste Tro, at Kvinden vil deltage i det politiske Liv med den rene Villie og de rene Hænder, som ofte har manglet i dansk Politik. De politiske Rævestregers Tid vil da være forbi. Kvindens Deltagelse i Politik er den bedste konservative Garanti. 3

4 I 1908 fik kvinderne som nævnt både stemme- og valgret til kommunalvalg. Ved det første valg i 1909 stemte godt 50 % af kvinderne, men der blev kun valgt 127 kvinder ind i kommunerådene mod mænd. Ved det første Rigsdagsvalg efter 1915-ændringen af Grundloven i 1918 var 41 af 402 opstillede folketingskandidater kvinder. 4 blev valgt til Folketinget og fem til Landstinget. I dag er godt 40 % af folketingets medlemmer kvinder. Og De Konservative i Nordsjællands storkreds er atter med fremme. Alle spidskandidater er kvinder, så inden længe når vi sikkert en ligelig fordeling af kvinder og mænd i Folketinget. Der er for mig ingen tvivl om, at De Konservative/Højres kamp for kvinders valgret gav partiet nyt liv og bæredygtighed. Ja, senere i år fejrer vi partiets 100 års jubilæum. Og måske skule vi atter i vores parti i dag lægge vægt på de dyder, der blev fremhævet i 1915: En moderne social profil med klar appel til middelklassen. Dengang var der en voksende tjenestemands- og funktionærgruppe. I dag er den kæmpestor. Det er dem vi skal fokusere på og i langt højere grad rette vores politik imod både ved folketings- og kommunalvalg. Alt for ofte bliver vi skudt i skoende, at vi går industriens, erhvervslivets og kapitalens interesser. Det kæmpede vore partistiftere imod, ja, her 100 år efter møder vi det desværre stadig. Derfor hilser jeg også med glæde vores motto her i valgkampen 2015: Mennesker først. Al politik skal tage udgangspunkt i mennesket. Måske skulle vi også være lige så progressive, som vore stiftere var: Dengang ville partiet indføre almen værnepligt, almen stemmeret, retslig ligestilling mellem kønnene og en sociallovgivning baseret på princippet om ret til selvhjælp. Alle progressive punkter i det 12-punktsprogram, der blev fremlagt den 18. december 1915, da Rigsdagen fik indvarslinen om dannelsen af Det Konservative Folkeparti. Det var banebrydende, det gav genlyd. Og vi skal have genlyd igen. De seneste målinger ser ikke så lyse ud for os. Men opinionstal er tal, der kan ændres, hvis vi knokler og har gejsten. På det stiftende møde af Danske konservative Kvinders Forening i 1914 udtalte læreren og politikeren Karen Ankerstedt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse i 1909 og medlem af Folketinget i 1918, som en af fire kvinder! en konservativ foregangskvinde: Der er talt mange haanende Ord om konservatismen Det er et dødt Parti, hedder det, som har udspillet sin Rolle, og som man ikke behøver tage Hensyn til. Lad os vise dem, at vi er levende, at Højre er en Faktor, som man maa regne med. Slutter vi os alle sammen og forlanger Stat, Kommune og Hjem respekteret og værnet, da skal det ogsaa nok vise sig, at vi formaar noget; men enighed skal der til. Det er næsten der, vi står i dag i mange mediers og menneskers øjne. Men er Karen Ankerstedts ord ikke lige præcist det, der også skal til i dag? Lad os stå sammen om et parti, der vil og kan noget. Et parti der fokuserer på Mennesker først. Lad os fremstå i enighed og lad os alle her i Egedal-kredsen og Nordsjællands Storkreds være enige om, at vi stemmer på Mette ved valget den 18. juni. Derfor: Gør som jeg: Stem på Mette Abildgaard øverst på den konservative liste i vores kreds og ha en fortsat god grundlovsdag! --- 4

5 Mette Abildgaard kan fortsætte traditionen med stærke konservative på Christansborg Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem Da kvinderne i Danmark for 100 år siden fik valgret, blev der ved det efterfølgende valg stemt fire kvinder ind i Folketinget. En socialdemokrat, en radikal og to konservative. Vort parti har således fra starten af været repræsenteret på tinge af engagerede og dygtige kvinder. Forfatterne bag en ny bog med titlen 99 lyserøde elefanter (netop udvidet til 100) har i anledning af 100-året udvalgt 100 kvinder, som har været markante og gjort en forskel inden for politik, kunst, videnskab, sport m.v. Vi kan glæde os over, at adskillige konservative kvinder fortjent er med på listen. Det gælder blandt andre Lis Møller ( ), som ud over sit politiske arbejde var en højt respekteret journalist og programsekretær med sine sociale udsendelser i radio og TV. Lis Møller tog initiativ til oprettelse af Boligfonden for Enlige Mødre, og satte relevant fokus på mange sociale problemer. Hun var gift med min ungdoms politiske helt, Poul Møller, en stor konservativ leder og gudbenådet taler. Deres søn, Per Stig Møller, blev som bekendt en fremragende udenrigsminister og forfatter m.m., og det glæder mig, at nu hvor Per Stig med udgangen af denne valgperiode takker af, at han da ønsker at give stafetten videre til en yngre generation med disse ord: Min tid i Folketinget slutter snart. Giv Nordsjælland en ny stærk stemme gør som jeg, stem på Mette!. Bedre anbefaling kan man ikke få - Mette er den rette! 5

6 Hvis det konservative Folkeparti ikke fandtes, var man nødt til at opfinde det! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Det påstås af og til, at Det konservative Folkeparti er overflødigt. Vi har jo Venstre til at arbejde for frihed under ansvar, Liberal Alliance til at arbejde for lavere skatter, de Radikale til at arbejde for økonomisk sammenhæng og reformer og Dansk Folkeparti til at arbejde for lov og orden. Så er alle de gode kendte konservative mærkesager jo dækket. MEN, for der er et men. Venstre er for ukritisk over for EU, Liberal Alliance vil have meget mindre stat, de Radikale vil skære på forsvaret og hellere beskytte de kriminelle end lovlydige og Dansk Folkeparti er modstandere af EU og har en for fremmedfjendsk holdning. Konklusionen er altså, at hvis Det konservative Folkeparti ikke fandtes, så var man nødt til at opfinde det! Der er nemlig intet andet parti, der på en gang både udviser rettidig omhu, borgerlig anstændighed og respekt for dansk kultur og danske værdier. --- Et valg, hvor vi skal give danskerne ansvaret tilbage! Af Mette Abildgaard, Konservativ leder i Regionsrådet i Hovedstaden og folketingskandidat i Nordsjælland Sidste år til jul tænkte jeg på, at jeg havde glemt følelse af, hvor meget man som barn glæder sig til at åbne julegaver. Den ekstreme spænding, man kan næsten ikke holde 6

7 det ud, timerne tælles og man spekulerer får jeg mon det, jeg har ønsket mig? Siden den 27. maj, hvor Thorning trykkede på knappen, har jeg haft den følelse konstant. Hvis Altingets prognoser og de kloge hoveders vurderinger holder vand, så kan jeg kalde mig folketingsmedlem den 19. juni Hvis julemanden, eller måske rettere sagt vælgerne, lader det ene ønske gå i opfyldelse, så lover jeg ikke at bede om mere i hver fald de næste fire år! Et af de vigtigste spørgsmål i denne valgkamp har været, hvorvidt det kan betale sig at tage et lavtlønsarbejde i dagens Danmark. Nogle partier har ønsket at sætte et beløb på, at man eksempelvis skal have min 3000 ekstra til sig selv om måneden, ved at tage imod et job. Det er for mig udtryk for en totalt forfejlet tankegang! Hvis der er ét job, som giver en løn, du kan leve af, så har du en forpligtelse til at tage jobbet. Om det så kun giver dig en sølle rød reje mere om måneden, så er det en moralsk forpligtelse. Vi skal som mennesker og familier tage vare på os selv, hvis vi er i stand til det, før vi beder fællesskabet om hjælp. Før vi banker på hos naboen og beder om hans indbetalte skattekroner. Sådan har mine forældre opdraget mig, og det var en væsentlig grund til, at jeg blev konservativ, selvom mine forældre aldrig selv har været politisk aktive. Da jeg var barn arbejdede min mor som social og sundhedshjælper og min far var lastbilchauffør. Ikke to jobs der ligefrem gjorde, at man behøvede at spekulere i undgå topskattegrænsen, men det var heller ikke væsentligt for mine forældre. Det væsentlige bestod i, at de kunne forsøge mig og mine søskende, og at de tog ansvar for vores familie. Den ansvarsfølelse mangler i Danmark i dag, når man ikke som en selvfølgelighed tager et lavtlønsjob, selvom det måske ikke lige er drømmejobbet, hvis det kan give smør på bordet og tag over hovedet. Det er den samme manglende ansvarsfølelse der gør, at nogle forældre kan finde på at aflevere børn i skolen, uden at de har fået lavet lektier eller spist morgenmad, det må skolen klare, og nogle tror at plejehjem er et sted man placerer sine forældre, og så skal man ellers aldrig løfte en finger mere. Det er den manglende ansvarsfølelse, der gør, at folk smider skrald på gaden, for kommunen samler det op, og at hjerteløsheden har fået lov at herske, for socialt udsatte er da statens ansvar. For mig handler dette valg i høj grad om, at få danskerne til at forstå, at ansvaret er vores eget, hver især, og at vi som borgere gør os selv en bjørnetjeneste, ved at udviklet en velfærdsstat, hvor vi ikke behøver tage ansvar! I skrivende stund har klokken for længst passeret midnat, og i morgen ringer vækkeuret tidligt da en ny og spændende kampagnedag venter. Tusinde tak for den enorme opbakning, som jeg har oplevet i vælgerforeningen i valgkampen indtil videre. Alle jer der har hængt i lygtepæle, husstandsomdelt i nabolaget, været på stationer om morgenen og gågaden om eftermiddagen! Det har været fantastisk, og det giver mig troen på, at det vil lykkes! --- 7

8 Mette Abildgaard et godt valg! Gør som jeg: Stem på Mette øverst på De Konservatives liste! Vi har nu en enestående chance for at stemme på et stort og engageret politisk talent ved dette valg: Mette Abildgaard nr. 1 på den konservative liste (C). Mette har allerede vist stor styrke og handlekraft som leder af den konservative gruppe i Regionsrådet. Mette har hidtil især fokuseret på vores sundhedsvæsen. Hun har som formand for Kræftudvalget været med til at sikre, at kvaliteten af kræftbehandlingen er helt i top i regionen og at der ikke skal skæres i antallet af kræftafdelinger. Mette har også gentagne gange påpeget, at der skal gøres noget ved den massive overbelægning på vore hospitaler. Syge mennesker skal behandles med værdighed. Mette er også i front mod de stærkt stigende ejendomsskatter, som rammer alle i Egedal. Flere partier ønsker øgede grundskatter. Mette vil det modsatte. Hun vil være med til at sikre os tryghed, så vi ved, om vi kan blive boende i vore hjem om 5, 10 eller 15 år. Med Mette Abildgaard har vi nu en kandidat, der virkelig vil repræsentere os i Egedal med en stærk stemme. Jens Jørgen Nygaard (C), 1.viceborgmesteri Egedal 8

9 Og vi har fejret Grundlovsdag! I strålende solskin og i et dejligt grønt område på den tidligere Flyvestation Værløse mødtes vi ca. 70 forventningsfulde deltagere fra de konservative vælgerforeninger i Egedal og Furesø til Grundlovsmøde. Både familier, ældre, yngre og unge var med. Vi blev ikke skuffede, der var morgenmad til alle, om end kaffen levede op til teksten om lidt er kaffen klar og så var der ikke mindst 5 veloplagte og inspirerende taler. Der var fyldt godt op i lokalet på den gamle flyvestation 9

10 Første taler var tidligere MF er Helge Adam Møller, der betonede, at Grundlovsdag er en festdag for alle uanset alder og politisk overbevisning. Han kom derefter ind på, at det er tankevækkende, at Grundloven kun fylder 7 A-4 sider med dobbelt linieafstand, og at 2/3 af teksten har været uændret i alle 166 år siden den første Grundlov. Så de mænd, der formulerede den i 1849 havde tænkt sig grundigt om, - og derpå med et smil - de havde sikkert spurgt deres koner. Denne første Grundlov gav stemmeret til 16% af befolkningen, nemlig frie mænd over 30 år. Først i 1915 kom de 5 F er med, dvs. fruentimmere, fjolser, fallenter, fattige og folkehold. Tidl. MF Helge Adam Møller talte stærkt om Grundlovens principper i et nutidigt perspektiv Grundloven hviler på princippet om frihed under ansvar, om at have ansvar for sig og sine og have ret til hjælp, hvis det er nødvendigt. Læg mærke til, at der påhviler den enkelte et ansvar, jeg synes, at Danmark er blevet et pylre- og behandlersamfund, vi bør arbejde for at få ansvaret tilbage til den enkelte. Vi kan finde inspiration i Kennedys ord ved indsættelsesceremonien: Spørg ikke, hvad det land kan gøre for dig, men hvad du kan for dit land. Det var en tale, der specielt var rettet mod de unge, men det er et evigt aktuelt budskab og et mantra for konservative. Det giver os alle glæde og stolthed at kunne klare os selv, og vi skal altid huske, at der er intet, der er gratis, vi lader blot andre betale for os. Som konservative mener vi, at vi selv er bedst til at tage ansvar for vort eget liv, mens socialisterne mener, at samfundet er bedst til at tage ansvar for vort liv. Helge Adam Møller sluttede af med at reflektere over 70 året for anden verdenskrigs afslutning. Vi skylder alle de unge frihedskæmpere og de danske søfolk en stor tak, de tog ansvar og kæmpede. De var årsag til at Danmark blev anerkendt som allieret. Vi kæmpede herhjemme i 3 timer, regeringen sagde: vi er jo blot et lille land, så det nytter ikke at kæmpe mod overmagten. Tænk, hvis andre små lande som Polen, Norge, Holland, Luxemburg og Belgien havde haft samme indstilling, så havde det ikke været Dannebrog, der vajede over Danmark i dag. Efter krigen lød ordene: aldrig mere en 9.ende april fra alle, derfor blev vi medlem af NATO, og derfor skulle vi have et effektivt forsvar. 10

11 Vi er forsat medlem af NATO, men lever vi op til forpligtigelsen om at betale 2 % af BNP til forsvaret, nej vi lover at gøre det, men se om vi gør det. Det er dobbeltmoral. Tankevækkende, at vi bruger mindre og mindre og mindre på forsvaret, mens russerne opruster, opruster og opruster. Derefter talte vor egen folketingskandidat Mette Abildgaard. Mette indledte med at sige tusind tak for hjælpen i forløbne del af valgkampen. Vi har i fællesskab uddelt i alt brochurer, der kører 50 biler rundt med Mette-Streamers, der er uddelt 2000 indkøbsnet, mange tusinde poser tyggegummi. Det viser, at når det gælder, så står vi sammen i Det konservative Folkeparti. Mette fortsatte med at fortælle om det samfund, hun tror på. Mette Abildgaard var i øjenhøjde med tilhørerne som vor lokale folketingskandidat Jeg tror på et samfund hvor heldagsskolen forsvinder, så mor og far kan bruge den tid med deres børn, som de ønsker. Jeg tror på et samfund hvor ansvaret først og fremmest ligger hos den enkelte, men hvor der er et stærkt fællesskab som sørger for de ting, den enkelte ikke kan klare! Jeg tror på et samfund, hvor vi tager os godt af de flygtninge, som kommer til Danmark fra krigshærgede og ubeboelige områder. Og et samfund, hvor de flygtninge og indvandrere, som ikke ønsker at leve efter vore demokratiske regelsæt skal forsvinde ud af landet. Jeg tror på et samfund, hvor borgeren må beholde flere af deres hårdt tjente penge og bruge dem på det, som skaber værdi i deres liv. Jeg tror på et samfund, hvor vi har et politi og forsvar, som kan stå op i mod de kræfter, som ønsker at ødelægge de værdier vort samfund og grundlov bygger på. Hvis vi ikke bestemmer os for, hvilket samfund vi tror på og vil kæmpe for, så er der ingen som ved, hvor vi som samfund ender. Derfor er det også med stor glæde, at jeg altid drager til grundlovsmøde. For her får vi chancen for at tale om den demokratiske samfundspagt, vi til stadighed som Konservative vil hylde. Mette sluttede med at understrege vigtigheden af, at der fortsat er et folketingsmedlem fra Nordsjælland. Thi ellers er der ingen, der vil kæmpe mod den 11

12 dybt uretfærdige udligningsordning, for at få forlænget Hillerød motorvejen og den såkaldte Frederikssundmotorvej, for at få sænket grundskylden, som flere steder i Nordsjælland er steget med op til 75 % og for et produktionskøkken på det nye supersygehus i Hillerød! Derpå talte Egedals 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard, hans tale findes andetsteds i Nyhedsbrevet. Jens Jørgen Nygaard:..Lad os vise, vi er levende i C! Så var det Furesøs viceborgmester Susanne Mortensen der fik ordet, hun begyndte med at slå fast, at I år kan vi fejre Grundlovsdag i lyset af et kommende Folketingsvalg. Et valg, hvor kvinder og mænd kæmper side om side for det parti, de nu engang repræsenterer. Helt naturligt i dag men sådan har det ikke altid været. Det varede 66 år fra vi fik den første Grundlov til kvinderne kunne stemme til Rigsdagen for første gang. Jeg er dybt taknemlig for, at der i tiden op mod 1915 og faktisk også siden da, er så mange kvinder, der har kæmpet for ligestilling mellem kønnene. Susanne Mortensen tog udgangspunkt i kvindernes kamp for ligestilling 12

13 Deres indsats har haft rigtig stor betydning for nutidens kvinder, bl.a. på det uddannelsesmæssige område, i forhold til arbejdsfordelingen i hjemmene og på arbejdspladserne. Herhjemme undrer flertallet sig ikke over kvinder med egen karriere, kvinder som medlemmer af bestyrelser, Kommunalbestyrelser, Folketing med mere. Og i min optik er det heller ikke noget, man skal undre sig over. Helt i mål er vi dog ikke. Vi må konstatere, at der stadig er behov for, at holde fokus på ligestilling, i mange sammenhænge og herunder retten til at blive taget alvorligt, når man som kvinde anmelder et overgreb - også under et karneval. Hvis vi mener noget med, at vi skal kende vores historie for at kunne forstå vores nutid og planlægge vores fremtid, så er det måske på tide, at vi for alvor tager fat på, at sikre reel ligestilling mellem kønnene. Personligt, er jeg ikke tilhænger af positiv særbehandling, kvoter og andre foranstaltninger, som kunne medvirke til en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder på forskellige poster og i forskellige stillinger, men jeg anerkender, at det er en mulig vej at gå. Jeg vil dog meget hellere citere, Charlotte Juhl fra Horsens, som skulle have sagt: Søde kvinder kommer i himlen. Andre kvinder kan komme så langt de vil. Til denne sidste kategori af kvinder hører Mette, så jeg opfordrer alle uanset køn, alder og etnicitet- til at bakke op om Mette ved valget den 18 juni. Sluttelig talte formanden for Rudersdal KU Joachim Hjorting, han tog over, hvor Susanne Mortensen slap og talte om valget. Joachim Hjorting: Vi skal beskytte dét, Grundloven står for! I Konservativ Ungdom har vi været i gang 24/7 siden valgudskrivelsen. Ikke blot i Nordsjælland, men over hele landet har der været KU aktiviteter dagligt. Det bliver der lagt mærke til både af vælgerne og af vore politiske modstandere. Vi fokuserer på, at systemet er til for borgerne og ikke omvendt. Men sådan er det desværre ikke altid. 13

14 Vi ser, at staten krænker vor private ejendomsret, når SKAT vader ind på vore grunde, politiet bruger øget overvågning, og således er der mange eksempler på, at vor Grundlov bliver overtrådt. Vi skal tilbage til dengang, der var respekt for Grundloven, og hvor borgerne var i centrum. Joachim omtalte derpå kort terroren i Paris og København og den trussel, det var mod ytringsfriheden. Den er værd at kæmpe for også i det små, hvor politikerne burde bruge tiden på at tale politik og ikke på smædekampagner og mudderkastning. Han sluttede af med at tale om truslen mod Danmark, Europa og NATO fra både Putin og ISIS. Man skulle tro, at der var stor forskel på Putins Rusland og al Baghdadis Islamisk Stat, men det er der desværre ikke. De har bl.a. det til fælles, at de begge prøver at overtage andre landområder med krig, og de har begge et stort had til minoriteter, som f.eks. homoseksuelle og jøder. Derfor står den vestlige verden over for en stigende trussel, og derfor bliver vi nødt til at sige fra. Som konservativ er jeg ikke i tvivl om, at vi skal øge vort militærbudget for at være i stand til sammen med NATO at forsvare os, hvis det bliver nødvendigt. Det skal vi for at beskytte vor forsamlingsfrihed, vor ytringsfrihed, religionsfrihed, pressefrihed og øvrige frihedsrettigheder. Altså alt det, vi fejrer i dag på Grundlovsdag. Der blev lyttet og noteret flittigt Efter at disse fem inspirerende taler og almindeligt hyggeligt samvær og god indbyrdes debat forlod alle mødet med inspiration til arbejde for et godt konservativt valg den 18. juni. --- Eva Møller, fmd. 14

15 Men ellers handler det jo om VALGKAMPEN!!! Valgkampen kører for fuld kraft i Egedal Kommune. Mette Abildgaard, hendes hjælpere og aktive frivillige fra vælgerforeningen yder i disse dage en imponerende indsats fra tidlig morgen til sen aften. Der kæmpes nærmest fra bydel til bydel, fra indkøbscenter til indkøbscenter, fra station til station, på uddannelsessteder ja, faktisk fra gade til gade og hus til hus! Alt sammen for at synliggøre De Konservative, få vælgerne i tale, uddelt brochurer og, naturligvis i sidste ende, få så mange som muligt til at sætte kryds ved C den 18. juni! Så næsten overalt hvor borgerne færdes i kommunen er de konservative synlige, ikke blot på plakaterne i lygtepælene, men også personligt. Det er derfor glædeligt at opleve, at rigtig mange Egedal-borgere faktisk også er positivt interesserede i at snakke med vores kandidat og høre mere om og diskutere vort valgprogram med os! Selvom meningsmålingerne ind imellem jo kan virke lidt dystre, er kampgejsten stadig stor, ligesom konservative udmeldinger tydeligvis i stigende grad vækker opmærksomhed både hos menigmand og i den politiske debat. Ved både kommunal- og EUvalget gjorde vi meningsmålingerne og eksperternes og kommentatorernes forudsigelser til skamme. Det kan sagtens ske igen, når vælgerne har været alene med sig selv i stemmeboksen, og i al fald i Egedal er der udsigt til et godt valg for vor kandidat! Ulrik Linvald 15

16 Nogle klip fra enkelte af de mange valgaktiviteter 16

17 Klip fra Christiansborg Min grundlovstale for 2015 Af Søren Pape Poulsen Politisk leder, Partiformand Grundlovsdag er en rigtig festdag. En af årets smukkeste. Ikke altid på grund af vejret, men på grund af det dagen repræsenterer. Grundlovsdag er en rigtig festdag. En af årets smukkeste. Ikke altid på grund af vejret, men på grund af det dagen repræsenterer. I dag fejrer vi nemlig, at vi kan leve fredeligt side om side med hinanden. Med respekt for hinandens demokratiske rettigheder. Med respekt for forskellige holdninger. Derfor vil jeg også gerne begynde med at rose SF, Socialdemokraterne, Venstre og Liberal Alliance. Ja, selv Det Radikale Venstre. Alle partier faktisk. Og i anledningen af valget vil jeg også rose dem, der stiller op uden for partierne. Alle gør en flot indsats for at give danskerne noget at vælge mellem. De gør, at du og jeg kan lade os repræsentere af dem, vi ønsker. Det kan vi alle være stolte af. Det gik relativt roligt for sig, da vi herhjemme fik vores grundlov. Det blev klaret i fordragelighed, uden at nogen skulle miste så meget som en tommelfinger. Selvom nogen ville mene, at det er typisk dansk, at tingene skete fredeligt. Ja, nogen mener sågar, at herhjemme ville revolutionen blive aflyst, hvis det begyndte at regne. Så skal man aldrig glemme hvor store grundlæggende forandringer i helt almindelige danskeres livs, grundloven betød og stadig betyder. Med grundloven fik vi for første gange muligheden for at dyrke den Gud, vi vil og på den måde, der nu engang stemmer med vores overbevisning. Man har lov til at tro på det, man vil. Men man skal også opføre sig ordentligt, uanset hvad man tror på. Religion er altså ingen undskyldning for at begå overgreb på andre medmennesker. Religion er heller 17

18 ingen holdbar forklaring på, at man har begået overgreb på andre medmennesker. Der er kort sagt ingen undskyldning for at begå overgreb i religionens navn. Uanset hvor man bor, eller hvad man tror på. Længere er den ikke. I år er det 100-året for kvinders valgret. Men det skete ikke uden kamp. Og kvinderne kæmpede. De samlede sig i Landsforbundet for Kvinders Valgret og fortsatte med at kæmpe for sagen og for at kvinder i politiske spørgsmål er fuldstændig som mænd. Hverken værre eller bedre. Allerede i 1908 slog Dansk Kvindesamfunds Aarsmøde fast, at der ikke er specielle kvinde- eller mandepartier. Der er partier med forskellige holdninger og ideologier, og det er det. Sådan var det dengang, og sådan er det heldigvis stadig. Grundloven har været så effektiv på en lang række punkter, at vi reelt har glemt den. Sådan da. Vi står jo her i dag. Men resten af året er det begrænset, hvor meget grundloven fylder i vores hverdag. De fleste følger immervæk deres børn i skole uden at tænke på grundloven. De fleste smører madpakker uden at tænke på grundloven. Og de fleste spiller fodbold, arbejder og hører radio uden at tænke på grundloven. Det er kun godt. Det er netop meningen med en grundlov. For grundloven er rammen om vores samfund. Det ligger dybt i os alle, at vi har vores demokratiske rettigheder. Siden grundloven er der kommet masser af nye love til. Der er groet en regulær lovjungle, som ofte bliver gødet, men sjældent bliver beskåret. Myndighederne vokser sig større. Det samme gør bureaukratiet. Og som borger kan man bare se til, mens det bliver sværere at gennemskue, hvad man må, og hvad man ikke må. Selv noget så uskyldigt som at plante æbletræer i sin egen have kan man komme i klemme med. Bare spørg Marianne og Gert Johansson på Langeland. I otte år har de måttet slås med myndighederne, fordi deres have lå i strandbeskyttelseszonen. Bureaukratiet og styrelsestyranniet er gået amok, når vi er kommet dertil, at man skal slås for at plante æbletræer i græsset på sin egen have. Eller slås for at anlægge en terrasse ved sit hus. Eller bruge tid på retten til at have et højbed tæt på huset. Sådan et Danmark har vi desværre fået. Valgkampen er gået ind i sin anden uge. Der går ikke en dag, ja der gå næsten ikke en time, uden partier har udskrevet nye milliardløfter og ansat flere i den offentlige sektor. Det er nogle politikere virkelig dygtige til. Omvendt er nogle politikere meget lidt dygtige til at have fokus på, hvordan vi får skabt arbejdsforhold for vores virksomheder, som gør, at de kan tjene de penge, vi alle skal leve af. Uden velstand har vi ingen velfærd. Derfor ærgrer det mig, at vi ikke kan få en ordentlig diskussion om, hvordan vi skaber arbejdspladser. Hvordan vi sikrer erhvervslivet gode vilkår, så arbejdspladserne bliver i Danmark og trækkes til Danmark. Jeg mangler også respekten for hårdt arbejde. Hårdt arbejde og sund fornuft. Der er nærmest kamp om at fortælle, hvor stort problemet med at folk mister retten til dagpenge er. De siger intet om, at nogle af de, som har mistet retten til dagpenge, er kommet i job. Vores diskussion af emnet er et godt eksempel på, at der desværre mangler respekt for det arbejdende folk hos visse partier. Jeg er ked af at skulle sige det, men det er som om dele af venstrefløjen, tror der findes et pengetræ ude bagved, hvor man kan gå ud og hente nye penge, når man løber tør. Det har ikke virket for den yderste venstrefløj i Grækenland, og det virker heller ikke herhjemme. Fundamentet, 18

19 for det velfærdssamfund vi har, er og bliver en stærk privat sektor med konkurrencedygtige virksomheder. Et samfund hvor vi respekterer det hårde arbejde Danmarks mange tusinde virksomhedsejere og deres ansatte gør hver dag. Fundamentet for et stærkt samfund er, at vi har tillid til hinanden og til vores myndigheder. Det sidste er vi dog langsomt, men sikkert, ved at sætte over styr. Gennem en årrække, også da vi selv havde ansvaret, har vi givet offentlige myndigheder stadig flere beføjelser til at gå ind på folks ejendom uden dommerkendelse. Ofte har begrundelse været, at der har været behov for at kontrollere f.eks. sort arbejde eller lignende, og at det har været administrativt lettere bare at give skat lov til at gå ind og kontrollere. I dag er det f.eks. nok, at du har en maler gående i din baghave, så kan skattevæsenet gå ind og forlange dokumentation og afhøre maleren. Der skal ikke være mistanke eller beviser om sort arbejde. Alene det, at maleren går og maler i din baghave, er nok til at SKAT har lov til at gå ind. Så store rettigheder har ikke engang politiet. Der skal der være en forbrydelse i gang eller lignende, før politiet kan gå ind uden dommerkendelse. Den udvikling ønsker jeg at få vendt. Jeg ønsker et samfund, hvor vi i højere grad respekterer borgernes rettigheder og sætter den over, hvad der er administrativt let. Det er derfor vi går til valg på to konkrete forslag, som kan få vendt udviklingen i den retning. For det første skal hver eneste lov, regel og cirkulære, der giver myndighederne adgang til, at borgenes private grunde, gennemgås efter et valg. Og så skal vi aktivt vælge dem til, vi ønsker at beholde. Resten skal ophæves. For det andet skal der være bedre tid til, at man uden for Christiansborg kan reagere på de love, politikerne finder på. Alle lovforslag skal i høring i mindst fire uger. De love, vi vedtager, skal ikke hastes igennem, og vi er ikke tjent med lovsjusk. Der skal være tid til, at samfundet kan nå at reagere på det, en regering foreslår uanset hvem der har regeringsmagten. Der skal være tid til at advare om de negative konsekvenser, der kan være. Der skal være tid til at teste forslagene i virkeligheden. Der skal være tid til at blive hørt. Keld Caspersen er 66 år og har arbejdet i 42 år som typograf, indtil han blev pensioneret. Han er gift med en sygehjælper og har altid stemt på venstrefløjen. Men nu piner det ham, siger han. Det gør det, fordi hans hus i Brønshøj bliver dyrere og dyrere at bo i. Ikke fordi han har sat sig for dyrt, eller fordi huset er særligt stort. Eller fordi han har opført sig uansvarligt på nogen måde. Nej. Det skyldes kun, at et system har besluttet, at nu skal det være dyrere. Grundskylden er steget. Det har han ikke kunnet forudse. Det har han ikke kunnet gøre for. Er det virkelig sådan, vi skal behandle hinanden? Det skal vi, der er til stede her i dag, overveje. For det er jo dine og mine regler, der har sat en klemme på Keld og hans hustru. Jeg siger: Lad os nu tænke på naboen. Kan vi ikke unde ham, at systemets jernnæve slipper grebet? Det mener jeg, at vi kan. Det tror jeg også, at I kan. Lad os sige til folk som Keld: Kære ven, du kan regne med os som dine medborgere. Nu går vi sammen om at forhindre den slags stigninger i grundskylden. Det er både en opgave at sikre Keld og os andre mod skatter. 19

20 Men det er i høj grad også en opgave at sikre os alle mod den slags skatter. De uforudsigelige skatter. Dem, man ikke kan gøre noget ved. Dem, som systemet trækker ned over hovedet på en. Man skal kunne bo trygt i sit hjem uden at skulle tænke på, om der nu kommer en bureaukrat og anslår, at ens hus eller grund måske er mere værd, end da man købte den. For hvad nytter det, at noget kan sælges dyrere, hvis man er pensionist og gerne vil blive boende i sit etplanshus i lokalområdet. Det økonomiske argumentet er, at det er en god skat, fordi man ikke kan undslippe den. Det gør den dog ikke retfærdig. Og jeg synes, det viser, at man ikke kan styre Danmark fra et regneark. At bo trygt i sit hjem er også at være fri for indbrudskriminalitet. Vi er det land i EU efter Grækenland, hvor der bliver begået flest indbrud. Det skal stoppes! Vi skal ikke finde os i, at tyveknægte gør os bange og vores familie med os. Vi skal være trygge i eget hjem. Forbryderne skal i fængsel, og kommer de fra et andet EU land, skal de hjem og afsone der. Vi har nok andet at bruge vores skattekroner på. Grundloven fylder ikke mere, end at man kan have den i baglommen. Men den har rakt langt over hundrede år ind i fremtiden. Og vil blive ved med at gøre det. Vi kan være stolte af vores grundlov. Og vi kan være stolte af kvinders valgret. Jeg tror, at grundlovens idéer kan tages endnu mere alvorligt og udbredes. For vi er ved at gå på kompromis med naboens retssikkerhed. Det er i virkeligheden et udtryk for, at vi er ved at lægge vores fællesskab på hylden. Men jeg ønsker ikke et mig-migmig samfund. Jeg ønsker et fællesskab. Et demokratisk fællesskab, som det vi indledte så smukt med grundloven. Et fællesskab, hvor vi passer på hinanden og den arv, der er os givet gennem generationer i vores skønne land. Kilde: --- Vore virksomheder skal have ordentlige vilkår Af Søren Pape Poulsen Politisk leder, Partiformand Vores virksomheder skal have ordentlige vilkår. Det er virksomhederne, som skaber velstand, vækst, arbejdspladser og velfærd. Derfor er det altafgørende, at erhvervslivet har ordentlige vilkår. Det er altafgørende, at vi også begynder at kigge på, hvem der skaber værdierne her i Danmark. De værdier som politikerne på Christiansborg har så travlt med at dele ud. Det er virksomhederne, som skaber velstand, vækst, arbejdspladser og velfærd. Derfor er det altafgørende, at erhvervslivet har ordentlige vilkår. 20

21 Sådan er det desværre ikke i dag, og det er en stor del af årsagen til, at vi er blandt de lande i OECD, som har den laveste vækst. For det er faktum, selvom regeringen prøver at male et skønmaleri af Danmarks økonomi. Derfor er det afgørende, at vi får sænket selskabsskatten fra de 23,5 procent, den er i dag, til 15 procent. Simpelthen fordi, at når virksomhederne har gode vilkår, opnår vores land større velstand. Og faktisk viser beregninger også, at en sænkelse af selskabsskatten betyder, at danskernes lønninger vil stige. Et andet godt argument for at sænke selskabsskatten, er, at det er afgørende for, at vores virksomheder kan konkurrere med udenlandske virksomheder. Det siger sig selv, at jo flere ordrer danske virksomheder modtager, jo flere ansatte skal de bruge, og jo flere penge ryger i den danske statskasse til vores alles velfærd. Derfor provokerer det mig, når venstrefløjen altid får selskabsskattelettelser til at lyde, som noget fanden har skabt. Nej, det er faktisk med til at give ganske almindelige lønmodtagere højtuddannede som lavtuddannede arbejdspladser. Venstrefløjen burde i det hele taget bakke meget mere op om ordentlige forhold til erhvervslivet som eksempelvis lavere selskabsskat og mindre bureaukrati, netop fordi det giver arbejdspladser og velfærd til alle danskere. Mit store håb er derfor, at den sidste uge af valgkampen i lidt højere grad kommer til at handle om, hvordan vi skaber velstand, velfærd og arbejdspladser. Her er selskabsskatten en vigtig faktor, og den skal sættes ned til 15 procent. Kilde: --- Og sluttelig en aktuel meningsmåling Vægtet gennemsnit 12.juni 2015 sammenlignet med valget 15. september 2011 Kilde: Berlingske Politiko, 21

22 ..Ellers blot fortsat god valgkamp samt god sommerferie og på gensyn i august! C-NYHEDSBREVET s redaktion ønsker fortsat god valgkamp til vore mange aktive frivillige og et godt valgresultat for Det Konservative Folkeparti og ikke mindst for vor lokale folketingskandidat her i kredsen Mette Abildgaard! Samtidig ønsker vi også alle vore læsere en god sommerferie med forhåbentlig rigtig mange solskinsdage, gode ferieoplevelser og ikke mindst tid til afslapppede og hyggelige stunder med familie og venner! Da også redaktionen drager ud i sommerlandet i den kommende måned, udsendes næste nummer af C-NYHEDSBREVET således først omkring den 20. august. Trods ferietid og forhåbentlig veloverstået valg den 18. juni står verden naturligvis ikke stille. Så skulle der inden august blive behov for at orientere medlemmerne af vælgerforeningen om dette eller hint, er vi heldigvis ikke længere væk, end det vil ske pr. mail eller bragt på Vælgerforeningens webside Ellers blot på gensyn i august-nummeret af C-NYHEDSBREVET! På redaktionens vegne Ulrik Linvald Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået ny mailadresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til Ricky Kofoed-Madsen ved mail til Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned. 22

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Viborg d. 20 januar 2016 Til Folketingets Restudvalg Vedr. Høringssvar om den ændrede Knivlov Kære medlemmer af Retsudvalget Jeg er helt klar over at denne

Læs mere

LLR Grundlovstale 2014 Det talte ord gælder. Kære alle tak fordi jeg måtte komme. Og rigtig glædelig Grundlovsdag til jer alle.

LLR Grundlovstale 2014 Det talte ord gælder. Kære alle tak fordi jeg måtte komme. Og rigtig glædelig Grundlovsdag til jer alle. LLR Grundlovstale 2014 Det talte ord gælder Kære alle tak fordi jeg måtte komme. Og rigtig glædelig Grundlovsdag til jer alle. I Danmark har vi ikke en nationaldag, som man kender det fra mange andre lande.

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere