Den offentlige sektor. Intet er gratis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor. Intet er gratis"

Transkript

1 Den offentlige sektor Intet er gratis Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi skal ud over den tankegang, at kommunale tilbud er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Provisionsløn for sagsbehandlere Vi må anerkende, at vores jobcentre har spillet fallit, når 1/3 af danskerne i den arbejdsdygtige alder er uden for arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at gøre noget drastisk. Sagsbehandlere i jobcentre har lige nu intet incitament for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi skal indføre provisionsløn for sagsbehandlere og jobkonsulenter, så de bliver aflønnet for, hvor mange de får i arbejde. Der skal selvfølgelig være forskel på provisionen, og derfor vil det være nødvendigt at genindføre matchgruppesystemet. Udnyt studerendes rejselyst Arbejdsgiverne er vilde med det, og generelle fordele ved at studere et semester i udlandet kan ikke tælles på en hånd. Derfor er det ærgerligt, at det system, der skal hjælpe og forberede os til vores kommende studieoplevelse, hverken er ordentlig organiseret eller let gennemskueligt. Venstres Ungdom ønsker et system, der muliggør et udlandsophold fremfor at spænde ben. Stop det kommunale lighedsmageri I Venstres Ungdom mener vi, at den kommunale udligning er gået over gevind. Målet var fra starten at sikre, at alle kommuner kunne yde det samme basale grundniveau af ydelser. Des- værre er det i dag blevet til endnu et værktøj i målet om at skabe så meget lighed som muligt. Det er i og for sig blevet en topskat hos kommunerne, og hos de 10 af dem, der bidrager til dette gilde, bliver de beskattet på op til 92% af alle nye skatteindtægter. Derfor ønsker Venstres Ungdom en forsimpling af udligningsmodellen, således at der bliver gået væk fra lighedsmageriet, og det i stedet udelukkende benyttes til at sikre, at alle kom- muner kan give deres borgere de samme basale grundydelser såsom folkeskole og ældrepleje. Ny plan for planloven I Venstres Ungdom kæmper vi for, at staten blander sig mindst muligt i den private ejendom- sret. Derfor ønsker Venstres Ungdom en lempelse af planloven. Vi anser det som et stort problem, at

2 konverteringen af erhvervsbygninger til bolig og vice versa besværliggøres af den eksisterende planlov. Eksempelvis kunne byer med ubenyttede erhvervs- og butikslejemål om- formes til potentiel boligmasse, som vil kunne skabe vækst og hjælpe på byudviklingen. Det skal være op til ejerne af bygningen at bestemme formålet med den. Byernes udvikling sættes dog i stå af en langsommelig sagsbehandling. Planlovens formål burde være at sikre en udvikling, der vil kunne forbedre og hjælpe erhvervslivet og borgerne generelt, og som ikke sætter de frie markeds kræfter ud af spil. Det skal derfor være lettere for virksomheder og private at bygge og profitere på byggegrunde i kommuner uden at støde på unødvendige bureaukratiske problemer, da kortere og nemmere sagsbehandlingstider vil skabe et dynamisk erhvervs- og byliv. Det skal derfor også være nemmere for landområder at ændre matriklernes klassificering så en mulig omstrukturering, som vil reducere antallet af tomme ejendomme til nye og anderledes formål. Planloven hører en anden tid til, hvorfor vi mener, at planloven skal lempes, så markedskræfterne igen har frie rammer til at udfolde sig i. Mere decentralisering til regionerne Regionerne er ikke blot et bureaukratisk mellemled. Udover sygehuse bærer de en central del af den trafikale drift, og der er en lang række statslige opgaver, som ville kunne ordnes tæt- tere på borgeren. Eksempelvis bærer kommunerne i dag en stor del af ansvaret for den psykiatriske behandling. Desværre er det sådan, at hvis borgeren skifter adresse til en ny kommune, så går det hele op i et bureaukratisk kaos, hvor borgeren bliver taget som gidsel i embedsmændenes spil. Derfor skal regionerne have flere opgaver pålagt sig fra statens side, samtidig med at de skal have et oversyn over kommunerne, der danner regionen, således at vi fortsat kan have et social- og sundhedsvæsen, der ligger tæt på borgeren. Afskaf partistøtten Det skal aldrig være statens opgave at støtte partier. Partier med folkelig opbakning vil altid kunne overleve i kraft af midler fra private støtter. Er den folkelige opbakning ikke stor nok til at sikre partiets fortsatte eksistens, er der intet, der tæller for partiets overlevelse. Partistøt- ten skal derfor afskaffes. Friere kommunal serviceramme skaber sund konkurrence Landets kommuner begrænses af, at de har et maksimumsbeløb, de må bruge på borger- nes service. Lempede man på de nuværende regler, ville dette skabe en sund konkurrence kommunerne imellem. Hvis man kan give lidt ekstra læretimer i skolen eller give ti minutters ekstra rengøringshjælp på plejecenteret, vil det give kommunerne et incitament til at gøre lidt mere for at skabe kommunal vækst. Til at skabe arbejdspladser, få tilflyttere til og være mere erhvervsvenlige. Man bør ligestille mulighederne for de kommunale serviceudgifter og an- lægsudgifter, således at der ikke længere er et

3 loft. Derved vil det blive kommunen selv, som beslutter, hvor meget der skal bruges på hhv. service og anlæg. En friere kommunal økonomi vil skabe sund konkurrence. Kontanthjælp til SU- niveau I 2012 modtog ca kontanthjælpsmodtagere ydelser for mere end kroner, til stor hån for den arbejdende dansker. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at nogle ydelser bør være lavere end kontanthjælpen, og at kontanthjælpen er alt for høj. Kontanthjælpen skal der- for sættes ned på SU- niveau, og ikke som i dag kun være på SU- niveau for folk under 30. Ved at sænke kontanthjælpen for folk over 30, fastholder vi incitamentet for at studere hele livet, samt slipper for at genindføre starthjælpen. Det kan ikke passe at man ikke kan leve af pasta og ketchup, bare fordi man er fyldt 30. Stop projektmageriet Den offentlige sektor er i evig vækst og i stedet for at finde fornuftige måder at bruge pen- gene på, som for eksempel at give dem tilbage til skatteyderne, sætter kommuner og stat det ene mere vanvittige projekt i gang efter det andet. Senest har vi set at Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og DSB har indkøbt bycykler til svimlende kroner stykket, samt at Københavns Kommune nu lapper din cykel for dig. Venstres Ungdom mener derfor, at den offentlige sektor skal fokusere på kerneydelser og ikke endeløst projektmageri i et forsøg på at bruge skatteydernes penge, blot fordi man kan. Afskaf offentligt ansattes betalte frokostpause Der er stort set ingen ansatte i den private sektor, der kan prale af at have frokostpausen betalt af arbejdsgiveren. Anderledes forholder det sig med langt de fleste offentligt ansatte. Det kan ikke være retfærdigt, at den lille mand i den private sektor skal aflevere over en tredjedel af sin løn til det offentlige, hvor han tvinges til at betale for andres frokostpause, mens han selv må betale sin. Det koster hvert år Danmark mere end 9 milliarder kroner, som er en fuldstændig overset udgift i den offentlige sektor. Derfor skal VU selvfølgelig være imod betalt frokostpause for offentlige ansatte Arbejdsmarked, erhverv, skat og økonomi Arbejdstørklæder Det skal ikke være op til politikerne på Christiansborg at bestemme, hvordan danskerne skal gå klædt. Når man bor i Danmark skal det være op til individet selv, hvordan man går påklædt. Den private arbejdsgiver skal dog have lov til at sætte krav til sine ansatte om påklædning, hvis ansættelsen skal forsætte. Derfor mener VU, at for eksempel en kvinde, der bærer burka/ tørklæde, skal have lov til at bære den frit i det offentlige rum, men indordne sig under de krav, den private arbejdsplads stiller til personalets påklædning.

4 Venstres Ungdom støtter den frie lønkonkurrence I Venstres Ungdom anerkender vi ikke den såkaldte sociale dumping som værende et prob- lem. Vi støtter derimod den frie lønkonkurrence, der giver bedre vilkår for arbejderne, virk- somhederne og samfundet. Arbejdere fra udlandet har mulighed for at komme til Danmark og forbedre deres levevilkår, virksomhederne får bedre konkurrenceforhold og dermed mulighed for mere vækst, og samfundet får glæde af billigere produkter og øgede skatteindtægter. Derfor skal vi kæmpe for den frie lønkonkurrence og ikke lade socialdemokraterne og fagbevægelsen afspore debatten ved at råbe op om social dumping. Der findes ikke grønne arbejdspladser Vil man have grøn energi, så sker det på bekostning af arbejdspladser. Dette prøver venstre- fløjen at camouflere gennem begrebet grønne arbejdspladser. Problemet er, at de grønne arbejdspladser koster langt flere konventionelle arbejdspladser, end der skabes. Analyser viser, at det tabes mellem 2,3 og 6,7 konventionelle arbejdspladser, hver gang der skabes én grøn arbejdsplads. Dette sker som følge af skatteopkrævningen, øgede energipriser og fordrejning af markedets reelle præferencer. I VU sætter vi arbejdspladser over en formålsløs grøn målsætning, og derfor siger vi nej til grønne arbejdspladser. Ikke flere pipfuglekurser! Vi har hørt det flere gange. Kontanthjælpsmodtagere, der bliver sat i aktivering med det mål at kunne komme ud i arbejde. Pludselig befinder de sig i et tilsyneladende meningsløst kur- sus, hvor de skal finde den fugl, der matcher deres personlighed eller lave collager med en forventning om, at det skulle give dem bedre muligheder for at få et job. Det er klart, at disse aktiveringstilbud ikke hjælper ledige i aktivering med at få et arbejde. En undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i år 2013 viste at der blev brugt ca. 16 mia. kr. om året på aktivering. Statistikker fra 2010 til slutningen af 2013 viser et gennem- snit på ca ledige i aktivering om året. Det betyder, at der i gennemsnit bliver brugt over kr. om året pr. ledig der er i aktivering. Venstres Ungdom mener ikke det kan være rigtigt, at man kan bruge kr. på ca % af Danmarks samlede befolkning. Og slet ikke med nogle af de meningsløse ak- tiveringstilbud, der har været igennem årene. Derfor mener vi, at hvis der gennem jobcenteret skal være aktiveringstilbud, så skal aktiverin- gen altid kunne opkvalificere den ledige til hurtigere at komme ud i arbejde. Pipfuglekurser er ikke andet end spild af skatteydernes penge. Privatiser dagpengeordningen Dagpengeordningen i dens nuværende form skal afskaffes til fordel for en privat og frivillig opsparing.

5 Det bør ikke være statens opgave at finansiere en privat opsparing, uden at få del af indtægterne. Derfor skal vi lave en fuldkommen privat ordning, så markedskræfterne får frit løb. Afskaf selskabsskatten En selskabsskat giver ingen mening, da det bør være individer og ikke selskaber, der beskattes. Selskabsskatten er blot endnu et rødt tiltag for at implementere mest mulig beskatning, hvilket i dette tilfælde er en massiv bremse på det danske vækstpotentiale. Aktieavancebeskatningen trænger til retræte Danmark formår igen at placere sig øverst på OECD s ranglister, når det gælder beskatning af kursgevinster. Med en chokerende beskatning på 42% gøres det mindre attraktivt at investere i kapitalapparatet, hvilket betyder produktivitet og velstand falder, hvormed skattebasen reduc- eres. Venstres Ungdom vil imødegå denne skadelige effekt og foreslår derfor en lempelse af aktieav- ancebeskatningen, der bringer den på et rimeligt niveau. Intet andet end minusvækst Danmark er udfordret. Konkurrenceevnen er i bund, og størrelsen på den offentlige sek- tor blokerer for muligheden for at skabe et provenu, der er stort nok til for alvor at forbedre konkurrenceevnen. Det er ikke nødvendigt, at verdens største offentlige sektor vokser endnu mere. Tværtimod. Fjern topskatten Topskatten er en misundelsesskat betalt af de mest produktive mennesker i Danmark. Ikke nok med at det er økonomisk rentabelt at fjerne topskatten, så er det moralsk forkasteligt at straffe Danmarks mest bidragende borgere. Personlig frihed, religion og kultur Bevar Kongehuset! Ikke nok med at det er økonomisk rentabelt for Danmark at bevare kongehuset, så er det også vigtigt i et multikulturelt samfund, at der eksisterer et nationalt samlingspunkt, som er i stand til at bringe individer sammen på kryds og tværs af etniske, økonomiske og kulturelle forskelle. Nødvendigheden af dette kommer især til udtryk under ustabile perioder i et lands historie, som historisk kan og vil opstå før eller siden. Dertil kommer, at kongehuset består som en helt essentiel del af den danske etnicitet, foruden nationale og kulturelle selvforståelse. Giv homoseksuelle mænd retten til bloddonation Ønsker man i Danmark at donere blod til de mennesker, der har livsnødvendigt brug for det, så er det

6 ikke sikkert man kan få lov. At en mand der har haft seksuel kontakt med en anden mand på et tidspunkt i sit liv, lige meget hvornår, ikke kan donere blod er et udtryk for en forældet, stereotyp og homofobisk opfattelse af homoseksuelle mænd. Reglen er derfor både diskriminerende og udtryk for en nedladende holdning til homoseksualitet. Der er ikke sundhedsmæssigt belæg for at forbyde blod fra en homoseksuel mand, og det er muligt for disse at donere blod i både Sverige og Storbritannien. Reglen er derimod blot et udtryk for en modvilje mod at ændre det nuværende system. Dit blod er ikke beskidt, fordi du som mand er til andre mænd, og det mener Venstres Ungdom, at reglerne for bloddonation skal afspejle. Dumt svin i egen ejendom Den private ejendomsret er det allerhelligste, og derfor skal staten ikke blande sig i, om hvorvidt f.eks. diskoteksejeren ikke ønsker homoseksuelle, muslimer, mennesker med anden hudfarve, samt ammende speltmødre ind på sin privatejede ejendom. Venstres Ungdom går dermed ind for, at netop DU kan være et dumt svin i din egen ejendom, og vi håber, at du går konkurs, hvis du er det! Alexandra Det kongehus, vi har i dag, øsler deres penge væk. Der er principielt mange ting galt med kongehuset, så mens vi venter på, at det bliver afskaffet, skal der laves en klar grænse for, hvornår kongehusstøtten skal ophøre. Skal en ekskone til en prins have en grevinde- titel og modtage støtte igennem resten af sit liv, fordi hun har børn med en, som er nummer 6 i køen til tronen? Vi i VU mener, at der skal laves en klar grænse for, hvornår støtten skal ophøre. Afkriminalisering af narko I 2000 vedtog det portugisiske parlament en lov, der ikke havde præcedens noget sted i verden. Man afkriminaliserede narkotika. Det har siden vist sig som en bragende succes. Krigen mod stoffer har i Vesten ikke ført til andet end et kæmpe hul, hvor vi kan smide skattek- roner ned. Den har på alle måder slået fejl. Det centrale i den portugisiske model er, at man i stedet for at betragte afhængighed af euforiserende stoffer som et kriminalitetsproblem, be- tragter man det som et folkesundhedsproblem. I stedet for at lave razziaer og visitationer på landets metrostationer på uskyldige mennesker, benytter man i stedet de ressourcer til hjælp og behandling af narkomanerne. Hvis man bliver taget med et narkotikaprodukt, men der er til under 10 dages forbrug, bliver man ikke smidt i fængsel og får sit liv ødelagt. Man bliver i stedet stillet for et panel bestående af en advokat, en socialrådgiver og en psykiater, der tager stilling til alvoren af ens forbrug, og hvorvidt man er en risikobruger og kan i værste tilfælde give en behandlingsdom, hvis man bliver taget stoffet flere gange inden for 3 måneder. Hvis det vurderes, at

7 du blot benytter marihuana en gang imellem, så får du en straf der svarer til en trafikoverseelse. Det kommer ikke på straffeattesten og får derved ikke vedvarende kon- sekvenser for din dagligdag. Resultatet af dette? Et lavere antal af individer, som ender i alvorlige problemer som følge af personligt brug af narko, en langt lavere omkostning for politiet og et lavere antal overdoser der ender i døds- fald. Politiets indsats rettes mod den organiserede kriminalitet, som er der, hvor truslerne mod de private borgere er at finde. Lad os få afkriminaliseret narko i Danmark. Hvis vi reelt ønsker at hjælpe samfundets svageste, så er det den rigtige vej at gå. Hvis vi ønsker den mest ressour- ceeffektive sundheds-, og retspolitik, så er det den rigtige vej at gå. Hvis vi ønsker et mere liberalt samfund, så er det den rigtige vej at gå. Retspolitik Synlige politi ID- numre Vi i Venstres Ungdom går ind for, at politibetjente i uniform skal bære synlige id- numre! Dette vil medføre, at befolkningen har lettere ved at finde frem til den enkelte politibetjent i klages- ager. Disse id- numre bør dog være roterende politibetjentene imellem, sådan at den enkelte politibetjent undgår chikane enten på sig selv eller vedkommendes nærmeste. Afskaf den kriminelle lavalder som begreb I dag betyder en arbitrært fastsat grænse, at kriminelle på 14 år og 364 dage ikke kan straffes for deres handlinger men blot én dag ældre, som 15- årige (omend ikke mere modne) kan de godt straffes. Dette giver ikke mening. VU mener derfor, at det skal overlades til domstolene at foretage konkrete vurderinger i forbindelse med tilfælde af ungdomskriminalitet. Dette således, at alderen og modenheden af den kriminelle inddrages i strafudmålingen og valget af sanktionsmuligheder, ligesom en række andre faktorer, for eksempel den mentale tilstand, allerede bliver inddraget i dag. Ny hundelov nu Hundelovens paragraf om de 13 forbudte hunderacer er fuldstændig i strid med den liberalis- tiske ideologi. Ligesom med alle andre kæledyr er det ikke hunden man skal kigge på men ejeren. Venstres Ungdom hylder frihed under ansvar, hvilket forudsætter, at hundeejeren har sat sig ind i den hund, som vedkommende vælger at anskaffe sig. Hunden er ejerens ansvar, og hvis ejeren ikke kan tage dette ansvar, bør vedkommende ikke have hund. Raceforbuddets omv- endte bevisbyrde er direkte i strid med uskyldsformodningen, som gælder i det danske retssa- mfund. Derfor bør vi afskaffe hundelovens raceforbudsliste!

8 Integration og udlændinge Du er velkommen, hvis du bidrager Velfærdsstaten har i dag i forvejen alt for mange nydere! Vi vil gerne have indvandrere til Danmark - det kræver bare, at de kan bidrage positivt til det danske samfund. Det vil sige, at de skal kunne forsørge sig selv, overholde Danmarks love og besidde vilje og lyst til at integrere sig i det danske samfund. Ja til dobbelt statsborgerskab I en globaliseret verden bør Venstres Ungdom hylde den fri bevægelighed. Derfor bakker vi op om, at man i Danmark kan få lov til at have dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborger- skab fjerner uhensigtsmæssigheder forbundet med at bosætte sig i udlandet som dansker. VU bakker derfor op om at styrke arbejdskraftens fri bevægelighed, så udenlandsdanskere ikke skal vælge Danmark fra. Social og sundhed Mere snus til folket Venstres Ungdom går ind for legalisering salg af alle former for snus i Danmark. Befolkningen skal ikke længere undertrykkes af gammeldags traditionslovgivning, som forhindrer de snus- hungrende danskere i at købe portionssnus i landet. Den danske befolkning fortjener selv at kunne vælge hvilke tobaksprodukter, de vil indtage. Udenrigs, udvikling og sikkerhed VU står på det israelske folks side Israel og området omkring staten har alt for længe været præget af krig, terror og ustabilitet. Det er tragisk, at jøder på verdensplan skal udsættes for forfølgelse, fordi Israel forsvarer sit territorium og sin befolkning, og det er tragisk, at palæstinensiske civile må lade livet på grund af Hamas kujonagtige taktikker om menneskelige skjolde. Den optrapning vi har set af Israel/ Palæstina- konflikten i sommeren 2014 er på inden måde overraskende det er blot endnu et eksempel på, at enhver gnist af fjendtligheder kan antænde den krudttønde, som området for øjeblikket udgør. Israel er Mellemøstens eneste velfungerende demokrati og fortjener vores opbakning. Men for den israelske befolknings og fredens skyld må der arbejdes på en løsning, hvor palæstinen- siske terrororganisationer vil miste deres folkelige opbakning. En sådan løsning kræver, at det palæstinensiske folk også anerkendes, og at deres grundlæggende rettigheder søges over- holdt. Præsident Bush og endda israelerne anerkendte så sent som i 2007 at en løsning i to stater burde

9 forfølges. Det er på tide at sikre, at det israelske folk kan leve i fred og uden missilangreb fra Gaza. Uddannelse Bevar 10. klasse I Venstres Ungdom anser vi friheden for det enkelte individ som værende et af de vigtigste principper, hvorfor vi går ind for en bevarelse af den offentlige 10. klasse. Med en bevarelse af denne anerkender vi nemlig mangfoldigheden blandt de danske elever, og at ikke alle elever er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Pengene skal følge eleven I Venstres Ungdom går vi ind for et frit skolevalg i alle henseender. Derfor skal pengene følge eleven og ikke den enkelte uddannelsesinstitution. Lad ungdomsuddannelserne bestemme Hos Venstres Ungdom mener vi, at det skal være op til den enkelte ungdomsuddannelse, hvilke parametre de ønsker at optage elever på baggrund af. Dette betyder, at en uddannelsesinstitu- tion kan vælge at indføre et karakterkrav på 7, mens en anden kan vælge at modtage motivere- de ansøgninger i stedet. Dermed får man et uddannelsessystem, der afspejler en stor mangfol- dighed, mens der samtidig skabes en øget konkurrence de forskellige uddannelsesinstitutioner imellem. Afskaf færdiggørelsestaxameteret! I Venstres Ungdom mener vi, at færdiggørelsestaxameteret på ungdomsuddannelserne result- erer i, at ledelsen på den enkelte uddannelsesinstitution fastholder elever, der ikke egner sig til at tage den givne uddannelse. Dette er hverken skolen eller eleverne tjent med, hvorfor vi ønsker en afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret. Rust os til den nye foleskolereform! Den nye folkeskolereform foreskriver, at specialelever skal indsluses i den danske folkeskole. Imidlertid er det sådan, at læreruddannelse ikke sikre, at lærer bliver uddannede i specialpæda- gogik, da dette er et frivilligt fag. Hvis man vælger specialpædagogik som fag, mister man et af sine andre linjefag (da man max kan have 3 linjefag) og bliver på den måde mindre attraktiv på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Hvis vi skal undervise elever, som lider af hypersensi- tivitet, ADHD, ADD eller andre lidelser så giv os forudsætninger for det! Alternativ undervisning ja tak!

10 I VU synes vi, at folkeskolen skal have frie hænder, i forhold til hvilke læringsmetoder de be- nytter, herunder niveaudelt undervisning. Lærerne er uddannede til at undervise på den mest optimale måde for den enkelte elev, så selvfølgelig er det dem, som skal bestemme, hvordan undervisning skal foregå. Eleverne skal naturligvis stadig opfylde Fælles Mål (det faglige niveau eleverne skal opnå). Nej Til Socialt Taxameter Regeringen har i længere tid barslet med en art socialt taxameter modellerne, der er i spil er mange, men de har alle det til fælles at dygtige skoler med høje karaktergennemsnit skal straffes økonomisk i lighedens navn, mens de skoler der præsterer dårlige karaktergennemsnit skal tilføres yderligere finansiering. I Venstres Ungdom er vi af den overbevisning, at dygtige gymnasier skal belønnes frem for straffes. Vi anerkender, at nogle elevtyper er sværere at undervise end andre, men dette kan løses med særlig kompensation ellewr puljer til særligt udfordrede skoler. Karakterkrav på ungdomsuddannelse Venstres Ungdom mener, at der skal stilles større krav til de unge, når de efter folkeskolen har et ønske om at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Her er der særligt tale om kravene til at blive optaget på de gymnasiale uddannelser. Derfor bør de unge bedømmes ud fra deres faglige kompetencer og ikke ud fra en personlig vurdering fra lærernes side. Dog skal det stadig være muligt at tage en optagelsesprøve, hvis den enkelte person ikke kan opfylde det givne krav, der forventes for at få en direkte adgang til den ønsket uddannelse. Sæt folkeskolen fri Den danske folkeskole fortjener mere, end at være detailstyret af politikkerne, derfor øn- sker VU at gøre folkeskolerne til selvejende institutioner. Den danske folkeskole er bundet på hænder og fødder. Staten regulerer og bestemmer både hvilke processer og resultater, skolerne må benytte sig af og opnå. I Venstres Ungdom tror vi på, at det skolerne, lærerne og ikke mindst lederne er de bedste til at tage stilling til de ting, og kan gøre markant bedre end staten. Ikke to folkeskoler er ens, alligevel er indretter vi dem alle på præcist samme måde. Vi burde tværtimod give den enkelte skole midlerne, ansvaret og friheden til at drive skolen, som de ser hensigtsmæssigt. Da vil uddannede folkeskolelærere og ledere sidde med beslutningerne, så man kan tilpasse sig eleverne og dermed få den bedste folkeskole og de bedste resultater til gavn for hele vores samfund! Derfor mener vi i Venstres ungdom, at folkeskolerne skal være selvejende institutioner. AT skal give mening AT har været en del af gymnasiumpensummet i mange år, men det fungerer stadig ikke. Det er tegn på, at det aldrig kommer til at fungere, som det er nu. I teorien giver AT mange fær- digheder, som er nødvendige i videre uddannelsesforløb, så det skal ikke afskaffes helt. De- rimod skal det omstruktureres, så eleverne på gymnasierne stadig får de færdigheder. Derfor skal der være mere

11 fokus på tværfaglige forløb i gymnasiet, og AT skal ændres. VU mener, at AT skal redefineres, så det giver mening for de studerende. Den måde, AT bliver undervist på nu, fungerer ikke. Transport og trafik Højresving skal være lovligt i udvalgte kryds Både for biler og cykler skal det være tilladt at dreje til højre i kryds ved rødt lys, med mindre andet er angivet. Træningskørekort til 16- årige 16- årige skal have mulighed for at erhverve sig et træningskørekort, sådan som man ser det i mange andre europæiske lande. Dette skal fungere som et led i en oplæringsperiode. Som 16- årig skal man altså have mulighed for at køre bil med et træningskørekort, så længe man er ledsaget af en erfaren bilist. På denne måde sikrer vi, at unge har langt mere erfaring med at køre, når de bliver 18, end sådan som systemet ser ud i dag. Venstres Ungdom - så kører det for dig! Diverse 2 resolutioner, der på ingen made skal tages seriøst Så kan du lære det, Jens Venstres Ungdom ønsker at omfordele de ca. 82 millioner kroner, der hvert år gives i særlig støtte til handicappede børn, og bruge dem på topskattelettelser. Vi glæder os til du skal på News. Nordjyllands naturlige grænse går ved Limfjorden I Venstres Ungdom kalder vi en spade for en spade og pynter os ikke med lånte fjer. Derfor mener vi heller ikke at nogle skal påstå de er med i en klub, de åbenlyst ikke er med i. Ligesom Fyn og Sjælland bliver delt af Storebælt, mener vi, at den nordjyske grænse bør går ved Limfjorden Det betyder selvfølgelig ikke, at sønderfjordske byer som Aars, Aalborg og lignende ikke længere kan være en del af Region Nordjylland. Lige som f.eks. Aalborg, Horsens eller Herning Kommune ikke stopper ved bygrænsen, behøver regionen ikke stoppe ved fjorden. Dette er ganske enkelt et spørgsmål, om hvem der kan få lov til at kalde sig nordjyder.

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Dobbelt regning for sygehusindlæggelse

Dobbelt regning for sygehusindlæggelse Dobbelt regning for sygehusindlæggelse Finansiering: Thisted Kommune betaler to gange for samme patient NORDJYLLAND: Når en patient med et brækket ben bliver indlagt i akutmodtagelsen på sygehuset i Thisted

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Venstre viser vejen. Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009. Venstre viser vejen

Venstre viser vejen. Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009. Venstre viser vejen Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009 1 Forord ved Hans Erik Jensen Kære læser, Mit navn er Hans Erik Jensen. Jeg står i spidsen for et stærkt hold af borgerlige politikere, der mener,

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Finansieringsudvalgets seminar

Finansieringsudvalgets seminar Finansieringsudvalgets seminar Mandag d. 26. april 2010 Tak fordi vi måtte komme. 1 Mariagerfjord Kommunes analyser: Der er en sammenhæng mellem Geografisk struktur (rejsetid) Økonomiske vilkår (Krevi)

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere