Den offentlige sektor. Intet er gratis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor. Intet er gratis"

Transkript

1 Den offentlige sektor Intet er gratis Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi skal ud over den tankegang, at kommunale tilbud er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Provisionsløn for sagsbehandlere Vi må anerkende, at vores jobcentre har spillet fallit, når 1/3 af danskerne i den arbejdsdygtige alder er uden for arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at gøre noget drastisk. Sagsbehandlere i jobcentre har lige nu intet incitament for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Derfor mener Venstres Ungdom, at vi skal indføre provisionsløn for sagsbehandlere og jobkonsulenter, så de bliver aflønnet for, hvor mange de får i arbejde. Der skal selvfølgelig være forskel på provisionen, og derfor vil det være nødvendigt at genindføre matchgruppesystemet. Udnyt studerendes rejselyst Arbejdsgiverne er vilde med det, og generelle fordele ved at studere et semester i udlandet kan ikke tælles på en hånd. Derfor er det ærgerligt, at det system, der skal hjælpe og forberede os til vores kommende studieoplevelse, hverken er ordentlig organiseret eller let gennemskueligt. Venstres Ungdom ønsker et system, der muliggør et udlandsophold fremfor at spænde ben. Stop det kommunale lighedsmageri I Venstres Ungdom mener vi, at den kommunale udligning er gået over gevind. Målet var fra starten at sikre, at alle kommuner kunne yde det samme basale grundniveau af ydelser. Des- værre er det i dag blevet til endnu et værktøj i målet om at skabe så meget lighed som muligt. Det er i og for sig blevet en topskat hos kommunerne, og hos de 10 af dem, der bidrager til dette gilde, bliver de beskattet på op til 92% af alle nye skatteindtægter. Derfor ønsker Venstres Ungdom en forsimpling af udligningsmodellen, således at der bliver gået væk fra lighedsmageriet, og det i stedet udelukkende benyttes til at sikre, at alle kom- muner kan give deres borgere de samme basale grundydelser såsom folkeskole og ældrepleje. Ny plan for planloven I Venstres Ungdom kæmper vi for, at staten blander sig mindst muligt i den private ejendom- sret. Derfor ønsker Venstres Ungdom en lempelse af planloven. Vi anser det som et stort problem, at

2 konverteringen af erhvervsbygninger til bolig og vice versa besværliggøres af den eksisterende planlov. Eksempelvis kunne byer med ubenyttede erhvervs- og butikslejemål om- formes til potentiel boligmasse, som vil kunne skabe vækst og hjælpe på byudviklingen. Det skal være op til ejerne af bygningen at bestemme formålet med den. Byernes udvikling sættes dog i stå af en langsommelig sagsbehandling. Planlovens formål burde være at sikre en udvikling, der vil kunne forbedre og hjælpe erhvervslivet og borgerne generelt, og som ikke sætter de frie markeds kræfter ud af spil. Det skal derfor være lettere for virksomheder og private at bygge og profitere på byggegrunde i kommuner uden at støde på unødvendige bureaukratiske problemer, da kortere og nemmere sagsbehandlingstider vil skabe et dynamisk erhvervs- og byliv. Det skal derfor også være nemmere for landområder at ændre matriklernes klassificering så en mulig omstrukturering, som vil reducere antallet af tomme ejendomme til nye og anderledes formål. Planloven hører en anden tid til, hvorfor vi mener, at planloven skal lempes, så markedskræfterne igen har frie rammer til at udfolde sig i. Mere decentralisering til regionerne Regionerne er ikke blot et bureaukratisk mellemled. Udover sygehuse bærer de en central del af den trafikale drift, og der er en lang række statslige opgaver, som ville kunne ordnes tæt- tere på borgeren. Eksempelvis bærer kommunerne i dag en stor del af ansvaret for den psykiatriske behandling. Desværre er det sådan, at hvis borgeren skifter adresse til en ny kommune, så går det hele op i et bureaukratisk kaos, hvor borgeren bliver taget som gidsel i embedsmændenes spil. Derfor skal regionerne have flere opgaver pålagt sig fra statens side, samtidig med at de skal have et oversyn over kommunerne, der danner regionen, således at vi fortsat kan have et social- og sundhedsvæsen, der ligger tæt på borgeren. Afskaf partistøtten Det skal aldrig være statens opgave at støtte partier. Partier med folkelig opbakning vil altid kunne overleve i kraft af midler fra private støtter. Er den folkelige opbakning ikke stor nok til at sikre partiets fortsatte eksistens, er der intet, der tæller for partiets overlevelse. Partistøt- ten skal derfor afskaffes. Friere kommunal serviceramme skaber sund konkurrence Landets kommuner begrænses af, at de har et maksimumsbeløb, de må bruge på borger- nes service. Lempede man på de nuværende regler, ville dette skabe en sund konkurrence kommunerne imellem. Hvis man kan give lidt ekstra læretimer i skolen eller give ti minutters ekstra rengøringshjælp på plejecenteret, vil det give kommunerne et incitament til at gøre lidt mere for at skabe kommunal vækst. Til at skabe arbejdspladser, få tilflyttere til og være mere erhvervsvenlige. Man bør ligestille mulighederne for de kommunale serviceudgifter og an- lægsudgifter, således at der ikke længere er et

3 loft. Derved vil det blive kommunen selv, som beslutter, hvor meget der skal bruges på hhv. service og anlæg. En friere kommunal økonomi vil skabe sund konkurrence. Kontanthjælp til SU- niveau I 2012 modtog ca kontanthjælpsmodtagere ydelser for mere end kroner, til stor hån for den arbejdende dansker. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at nogle ydelser bør være lavere end kontanthjælpen, og at kontanthjælpen er alt for høj. Kontanthjælpen skal der- for sættes ned på SU- niveau, og ikke som i dag kun være på SU- niveau for folk under 30. Ved at sænke kontanthjælpen for folk over 30, fastholder vi incitamentet for at studere hele livet, samt slipper for at genindføre starthjælpen. Det kan ikke passe at man ikke kan leve af pasta og ketchup, bare fordi man er fyldt 30. Stop projektmageriet Den offentlige sektor er i evig vækst og i stedet for at finde fornuftige måder at bruge pen- gene på, som for eksempel at give dem tilbage til skatteyderne, sætter kommuner og stat det ene mere vanvittige projekt i gang efter det andet. Senest har vi set at Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og DSB har indkøbt bycykler til svimlende kroner stykket, samt at Københavns Kommune nu lapper din cykel for dig. Venstres Ungdom mener derfor, at den offentlige sektor skal fokusere på kerneydelser og ikke endeløst projektmageri i et forsøg på at bruge skatteydernes penge, blot fordi man kan. Afskaf offentligt ansattes betalte frokostpause Der er stort set ingen ansatte i den private sektor, der kan prale af at have frokostpausen betalt af arbejdsgiveren. Anderledes forholder det sig med langt de fleste offentligt ansatte. Det kan ikke være retfærdigt, at den lille mand i den private sektor skal aflevere over en tredjedel af sin løn til det offentlige, hvor han tvinges til at betale for andres frokostpause, mens han selv må betale sin. Det koster hvert år Danmark mere end 9 milliarder kroner, som er en fuldstændig overset udgift i den offentlige sektor. Derfor skal VU selvfølgelig være imod betalt frokostpause for offentlige ansatte Arbejdsmarked, erhverv, skat og økonomi Arbejdstørklæder Det skal ikke være op til politikerne på Christiansborg at bestemme, hvordan danskerne skal gå klædt. Når man bor i Danmark skal det være op til individet selv, hvordan man går påklædt. Den private arbejdsgiver skal dog have lov til at sætte krav til sine ansatte om påklædning, hvis ansættelsen skal forsætte. Derfor mener VU, at for eksempel en kvinde, der bærer burka/ tørklæde, skal have lov til at bære den frit i det offentlige rum, men indordne sig under de krav, den private arbejdsplads stiller til personalets påklædning.

4 Venstres Ungdom støtter den frie lønkonkurrence I Venstres Ungdom anerkender vi ikke den såkaldte sociale dumping som værende et prob- lem. Vi støtter derimod den frie lønkonkurrence, der giver bedre vilkår for arbejderne, virk- somhederne og samfundet. Arbejdere fra udlandet har mulighed for at komme til Danmark og forbedre deres levevilkår, virksomhederne får bedre konkurrenceforhold og dermed mulighed for mere vækst, og samfundet får glæde af billigere produkter og øgede skatteindtægter. Derfor skal vi kæmpe for den frie lønkonkurrence og ikke lade socialdemokraterne og fagbevægelsen afspore debatten ved at råbe op om social dumping. Der findes ikke grønne arbejdspladser Vil man have grøn energi, så sker det på bekostning af arbejdspladser. Dette prøver venstre- fløjen at camouflere gennem begrebet grønne arbejdspladser. Problemet er, at de grønne arbejdspladser koster langt flere konventionelle arbejdspladser, end der skabes. Analyser viser, at det tabes mellem 2,3 og 6,7 konventionelle arbejdspladser, hver gang der skabes én grøn arbejdsplads. Dette sker som følge af skatteopkrævningen, øgede energipriser og fordrejning af markedets reelle præferencer. I VU sætter vi arbejdspladser over en formålsløs grøn målsætning, og derfor siger vi nej til grønne arbejdspladser. Ikke flere pipfuglekurser! Vi har hørt det flere gange. Kontanthjælpsmodtagere, der bliver sat i aktivering med det mål at kunne komme ud i arbejde. Pludselig befinder de sig i et tilsyneladende meningsløst kur- sus, hvor de skal finde den fugl, der matcher deres personlighed eller lave collager med en forventning om, at det skulle give dem bedre muligheder for at få et job. Det er klart, at disse aktiveringstilbud ikke hjælper ledige i aktivering med at få et arbejde. En undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i år 2013 viste at der blev brugt ca. 16 mia. kr. om året på aktivering. Statistikker fra 2010 til slutningen af 2013 viser et gennem- snit på ca ledige i aktivering om året. Det betyder, at der i gennemsnit bliver brugt over kr. om året pr. ledig der er i aktivering. Venstres Ungdom mener ikke det kan være rigtigt, at man kan bruge kr. på ca % af Danmarks samlede befolkning. Og slet ikke med nogle af de meningsløse ak- tiveringstilbud, der har været igennem årene. Derfor mener vi, at hvis der gennem jobcenteret skal være aktiveringstilbud, så skal aktiverin- gen altid kunne opkvalificere den ledige til hurtigere at komme ud i arbejde. Pipfuglekurser er ikke andet end spild af skatteydernes penge. Privatiser dagpengeordningen Dagpengeordningen i dens nuværende form skal afskaffes til fordel for en privat og frivillig opsparing.

5 Det bør ikke være statens opgave at finansiere en privat opsparing, uden at få del af indtægterne. Derfor skal vi lave en fuldkommen privat ordning, så markedskræfterne får frit løb. Afskaf selskabsskatten En selskabsskat giver ingen mening, da det bør være individer og ikke selskaber, der beskattes. Selskabsskatten er blot endnu et rødt tiltag for at implementere mest mulig beskatning, hvilket i dette tilfælde er en massiv bremse på det danske vækstpotentiale. Aktieavancebeskatningen trænger til retræte Danmark formår igen at placere sig øverst på OECD s ranglister, når det gælder beskatning af kursgevinster. Med en chokerende beskatning på 42% gøres det mindre attraktivt at investere i kapitalapparatet, hvilket betyder produktivitet og velstand falder, hvormed skattebasen reduc- eres. Venstres Ungdom vil imødegå denne skadelige effekt og foreslår derfor en lempelse af aktieav- ancebeskatningen, der bringer den på et rimeligt niveau. Intet andet end minusvækst Danmark er udfordret. Konkurrenceevnen er i bund, og størrelsen på den offentlige sek- tor blokerer for muligheden for at skabe et provenu, der er stort nok til for alvor at forbedre konkurrenceevnen. Det er ikke nødvendigt, at verdens største offentlige sektor vokser endnu mere. Tværtimod. Fjern topskatten Topskatten er en misundelsesskat betalt af de mest produktive mennesker i Danmark. Ikke nok med at det er økonomisk rentabelt at fjerne topskatten, så er det moralsk forkasteligt at straffe Danmarks mest bidragende borgere. Personlig frihed, religion og kultur Bevar Kongehuset! Ikke nok med at det er økonomisk rentabelt for Danmark at bevare kongehuset, så er det også vigtigt i et multikulturelt samfund, at der eksisterer et nationalt samlingspunkt, som er i stand til at bringe individer sammen på kryds og tværs af etniske, økonomiske og kulturelle forskelle. Nødvendigheden af dette kommer især til udtryk under ustabile perioder i et lands historie, som historisk kan og vil opstå før eller siden. Dertil kommer, at kongehuset består som en helt essentiel del af den danske etnicitet, foruden nationale og kulturelle selvforståelse. Giv homoseksuelle mænd retten til bloddonation Ønsker man i Danmark at donere blod til de mennesker, der har livsnødvendigt brug for det, så er det

6 ikke sikkert man kan få lov. At en mand der har haft seksuel kontakt med en anden mand på et tidspunkt i sit liv, lige meget hvornår, ikke kan donere blod er et udtryk for en forældet, stereotyp og homofobisk opfattelse af homoseksuelle mænd. Reglen er derfor både diskriminerende og udtryk for en nedladende holdning til homoseksualitet. Der er ikke sundhedsmæssigt belæg for at forbyde blod fra en homoseksuel mand, og det er muligt for disse at donere blod i både Sverige og Storbritannien. Reglen er derimod blot et udtryk for en modvilje mod at ændre det nuværende system. Dit blod er ikke beskidt, fordi du som mand er til andre mænd, og det mener Venstres Ungdom, at reglerne for bloddonation skal afspejle. Dumt svin i egen ejendom Den private ejendomsret er det allerhelligste, og derfor skal staten ikke blande sig i, om hvorvidt f.eks. diskoteksejeren ikke ønsker homoseksuelle, muslimer, mennesker med anden hudfarve, samt ammende speltmødre ind på sin privatejede ejendom. Venstres Ungdom går dermed ind for, at netop DU kan være et dumt svin i din egen ejendom, og vi håber, at du går konkurs, hvis du er det! Alexandra Det kongehus, vi har i dag, øsler deres penge væk. Der er principielt mange ting galt med kongehuset, så mens vi venter på, at det bliver afskaffet, skal der laves en klar grænse for, hvornår kongehusstøtten skal ophøre. Skal en ekskone til en prins have en grevinde- titel og modtage støtte igennem resten af sit liv, fordi hun har børn med en, som er nummer 6 i køen til tronen? Vi i VU mener, at der skal laves en klar grænse for, hvornår støtten skal ophøre. Afkriminalisering af narko I 2000 vedtog det portugisiske parlament en lov, der ikke havde præcedens noget sted i verden. Man afkriminaliserede narkotika. Det har siden vist sig som en bragende succes. Krigen mod stoffer har i Vesten ikke ført til andet end et kæmpe hul, hvor vi kan smide skattek- roner ned. Den har på alle måder slået fejl. Det centrale i den portugisiske model er, at man i stedet for at betragte afhængighed af euforiserende stoffer som et kriminalitetsproblem, be- tragter man det som et folkesundhedsproblem. I stedet for at lave razziaer og visitationer på landets metrostationer på uskyldige mennesker, benytter man i stedet de ressourcer til hjælp og behandling af narkomanerne. Hvis man bliver taget med et narkotikaprodukt, men der er til under 10 dages forbrug, bliver man ikke smidt i fængsel og får sit liv ødelagt. Man bliver i stedet stillet for et panel bestående af en advokat, en socialrådgiver og en psykiater, der tager stilling til alvoren af ens forbrug, og hvorvidt man er en risikobruger og kan i værste tilfælde give en behandlingsdom, hvis man bliver taget stoffet flere gange inden for 3 måneder. Hvis det vurderes, at

7 du blot benytter marihuana en gang imellem, så får du en straf der svarer til en trafikoverseelse. Det kommer ikke på straffeattesten og får derved ikke vedvarende kon- sekvenser for din dagligdag. Resultatet af dette? Et lavere antal af individer, som ender i alvorlige problemer som følge af personligt brug af narko, en langt lavere omkostning for politiet og et lavere antal overdoser der ender i døds- fald. Politiets indsats rettes mod den organiserede kriminalitet, som er der, hvor truslerne mod de private borgere er at finde. Lad os få afkriminaliseret narko i Danmark. Hvis vi reelt ønsker at hjælpe samfundets svageste, så er det den rigtige vej at gå. Hvis vi ønsker den mest ressour- ceeffektive sundheds-, og retspolitik, så er det den rigtige vej at gå. Hvis vi ønsker et mere liberalt samfund, så er det den rigtige vej at gå. Retspolitik Synlige politi ID- numre Vi i Venstres Ungdom går ind for, at politibetjente i uniform skal bære synlige id- numre! Dette vil medføre, at befolkningen har lettere ved at finde frem til den enkelte politibetjent i klages- ager. Disse id- numre bør dog være roterende politibetjentene imellem, sådan at den enkelte politibetjent undgår chikane enten på sig selv eller vedkommendes nærmeste. Afskaf den kriminelle lavalder som begreb I dag betyder en arbitrært fastsat grænse, at kriminelle på 14 år og 364 dage ikke kan straffes for deres handlinger men blot én dag ældre, som 15- årige (omend ikke mere modne) kan de godt straffes. Dette giver ikke mening. VU mener derfor, at det skal overlades til domstolene at foretage konkrete vurderinger i forbindelse med tilfælde af ungdomskriminalitet. Dette således, at alderen og modenheden af den kriminelle inddrages i strafudmålingen og valget af sanktionsmuligheder, ligesom en række andre faktorer, for eksempel den mentale tilstand, allerede bliver inddraget i dag. Ny hundelov nu Hundelovens paragraf om de 13 forbudte hunderacer er fuldstændig i strid med den liberalis- tiske ideologi. Ligesom med alle andre kæledyr er det ikke hunden man skal kigge på men ejeren. Venstres Ungdom hylder frihed under ansvar, hvilket forudsætter, at hundeejeren har sat sig ind i den hund, som vedkommende vælger at anskaffe sig. Hunden er ejerens ansvar, og hvis ejeren ikke kan tage dette ansvar, bør vedkommende ikke have hund. Raceforbuddets omv- endte bevisbyrde er direkte i strid med uskyldsformodningen, som gælder i det danske retssa- mfund. Derfor bør vi afskaffe hundelovens raceforbudsliste!

8 Integration og udlændinge Du er velkommen, hvis du bidrager Velfærdsstaten har i dag i forvejen alt for mange nydere! Vi vil gerne have indvandrere til Danmark - det kræver bare, at de kan bidrage positivt til det danske samfund. Det vil sige, at de skal kunne forsørge sig selv, overholde Danmarks love og besidde vilje og lyst til at integrere sig i det danske samfund. Ja til dobbelt statsborgerskab I en globaliseret verden bør Venstres Ungdom hylde den fri bevægelighed. Derfor bakker vi op om, at man i Danmark kan få lov til at have dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborger- skab fjerner uhensigtsmæssigheder forbundet med at bosætte sig i udlandet som dansker. VU bakker derfor op om at styrke arbejdskraftens fri bevægelighed, så udenlandsdanskere ikke skal vælge Danmark fra. Social og sundhed Mere snus til folket Venstres Ungdom går ind for legalisering salg af alle former for snus i Danmark. Befolkningen skal ikke længere undertrykkes af gammeldags traditionslovgivning, som forhindrer de snus- hungrende danskere i at købe portionssnus i landet. Den danske befolkning fortjener selv at kunne vælge hvilke tobaksprodukter, de vil indtage. Udenrigs, udvikling og sikkerhed VU står på det israelske folks side Israel og området omkring staten har alt for længe været præget af krig, terror og ustabilitet. Det er tragisk, at jøder på verdensplan skal udsættes for forfølgelse, fordi Israel forsvarer sit territorium og sin befolkning, og det er tragisk, at palæstinensiske civile må lade livet på grund af Hamas kujonagtige taktikker om menneskelige skjolde. Den optrapning vi har set af Israel/ Palæstina- konflikten i sommeren 2014 er på inden måde overraskende det er blot endnu et eksempel på, at enhver gnist af fjendtligheder kan antænde den krudttønde, som området for øjeblikket udgør. Israel er Mellemøstens eneste velfungerende demokrati og fortjener vores opbakning. Men for den israelske befolknings og fredens skyld må der arbejdes på en løsning, hvor palæstinen- siske terrororganisationer vil miste deres folkelige opbakning. En sådan løsning kræver, at det palæstinensiske folk også anerkendes, og at deres grundlæggende rettigheder søges over- holdt. Præsident Bush og endda israelerne anerkendte så sent som i 2007 at en løsning i to stater burde

9 forfølges. Det er på tide at sikre, at det israelske folk kan leve i fred og uden missilangreb fra Gaza. Uddannelse Bevar 10. klasse I Venstres Ungdom anser vi friheden for det enkelte individ som værende et af de vigtigste principper, hvorfor vi går ind for en bevarelse af den offentlige 10. klasse. Med en bevarelse af denne anerkender vi nemlig mangfoldigheden blandt de danske elever, og at ikke alle elever er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Pengene skal følge eleven I Venstres Ungdom går vi ind for et frit skolevalg i alle henseender. Derfor skal pengene følge eleven og ikke den enkelte uddannelsesinstitution. Lad ungdomsuddannelserne bestemme Hos Venstres Ungdom mener vi, at det skal være op til den enkelte ungdomsuddannelse, hvilke parametre de ønsker at optage elever på baggrund af. Dette betyder, at en uddannelsesinstitu- tion kan vælge at indføre et karakterkrav på 7, mens en anden kan vælge at modtage motivere- de ansøgninger i stedet. Dermed får man et uddannelsessystem, der afspejler en stor mangfol- dighed, mens der samtidig skabes en øget konkurrence de forskellige uddannelsesinstitutioner imellem. Afskaf færdiggørelsestaxameteret! I Venstres Ungdom mener vi, at færdiggørelsestaxameteret på ungdomsuddannelserne result- erer i, at ledelsen på den enkelte uddannelsesinstitution fastholder elever, der ikke egner sig til at tage den givne uddannelse. Dette er hverken skolen eller eleverne tjent med, hvorfor vi ønsker en afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret. Rust os til den nye foleskolereform! Den nye folkeskolereform foreskriver, at specialelever skal indsluses i den danske folkeskole. Imidlertid er det sådan, at læreruddannelse ikke sikre, at lærer bliver uddannede i specialpæda- gogik, da dette er et frivilligt fag. Hvis man vælger specialpædagogik som fag, mister man et af sine andre linjefag (da man max kan have 3 linjefag) og bliver på den måde mindre attraktiv på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Hvis vi skal undervise elever, som lider af hypersensi- tivitet, ADHD, ADD eller andre lidelser så giv os forudsætninger for det! Alternativ undervisning ja tak!

10 I VU synes vi, at folkeskolen skal have frie hænder, i forhold til hvilke læringsmetoder de be- nytter, herunder niveaudelt undervisning. Lærerne er uddannede til at undervise på den mest optimale måde for den enkelte elev, så selvfølgelig er det dem, som skal bestemme, hvordan undervisning skal foregå. Eleverne skal naturligvis stadig opfylde Fælles Mål (det faglige niveau eleverne skal opnå). Nej Til Socialt Taxameter Regeringen har i længere tid barslet med en art socialt taxameter modellerne, der er i spil er mange, men de har alle det til fælles at dygtige skoler med høje karaktergennemsnit skal straffes økonomisk i lighedens navn, mens de skoler der præsterer dårlige karaktergennemsnit skal tilføres yderligere finansiering. I Venstres Ungdom er vi af den overbevisning, at dygtige gymnasier skal belønnes frem for straffes. Vi anerkender, at nogle elevtyper er sværere at undervise end andre, men dette kan løses med særlig kompensation ellewr puljer til særligt udfordrede skoler. Karakterkrav på ungdomsuddannelse Venstres Ungdom mener, at der skal stilles større krav til de unge, når de efter folkeskolen har et ønske om at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Her er der særligt tale om kravene til at blive optaget på de gymnasiale uddannelser. Derfor bør de unge bedømmes ud fra deres faglige kompetencer og ikke ud fra en personlig vurdering fra lærernes side. Dog skal det stadig være muligt at tage en optagelsesprøve, hvis den enkelte person ikke kan opfylde det givne krav, der forventes for at få en direkte adgang til den ønsket uddannelse. Sæt folkeskolen fri Den danske folkeskole fortjener mere, end at være detailstyret af politikkerne, derfor øn- sker VU at gøre folkeskolerne til selvejende institutioner. Den danske folkeskole er bundet på hænder og fødder. Staten regulerer og bestemmer både hvilke processer og resultater, skolerne må benytte sig af og opnå. I Venstres Ungdom tror vi på, at det skolerne, lærerne og ikke mindst lederne er de bedste til at tage stilling til de ting, og kan gøre markant bedre end staten. Ikke to folkeskoler er ens, alligevel er indretter vi dem alle på præcist samme måde. Vi burde tværtimod give den enkelte skole midlerne, ansvaret og friheden til at drive skolen, som de ser hensigtsmæssigt. Da vil uddannede folkeskolelærere og ledere sidde med beslutningerne, så man kan tilpasse sig eleverne og dermed få den bedste folkeskole og de bedste resultater til gavn for hele vores samfund! Derfor mener vi i Venstres ungdom, at folkeskolerne skal være selvejende institutioner. AT skal give mening AT har været en del af gymnasiumpensummet i mange år, men det fungerer stadig ikke. Det er tegn på, at det aldrig kommer til at fungere, som det er nu. I teorien giver AT mange fær- digheder, som er nødvendige i videre uddannelsesforløb, så det skal ikke afskaffes helt. De- rimod skal det omstruktureres, så eleverne på gymnasierne stadig får de færdigheder. Derfor skal der være mere

11 fokus på tværfaglige forløb i gymnasiet, og AT skal ændres. VU mener, at AT skal redefineres, så det giver mening for de studerende. Den måde, AT bliver undervist på nu, fungerer ikke. Transport og trafik Højresving skal være lovligt i udvalgte kryds Både for biler og cykler skal det være tilladt at dreje til højre i kryds ved rødt lys, med mindre andet er angivet. Træningskørekort til 16- årige 16- årige skal have mulighed for at erhverve sig et træningskørekort, sådan som man ser det i mange andre europæiske lande. Dette skal fungere som et led i en oplæringsperiode. Som 16- årig skal man altså have mulighed for at køre bil med et træningskørekort, så længe man er ledsaget af en erfaren bilist. På denne måde sikrer vi, at unge har langt mere erfaring med at køre, når de bliver 18, end sådan som systemet ser ud i dag. Venstres Ungdom - så kører det for dig! Diverse 2 resolutioner, der på ingen made skal tages seriøst Så kan du lære det, Jens Venstres Ungdom ønsker at omfordele de ca. 82 millioner kroner, der hvert år gives i særlig støtte til handicappede børn, og bruge dem på topskattelettelser. Vi glæder os til du skal på News. Nordjyllands naturlige grænse går ved Limfjorden I Venstres Ungdom kalder vi en spade for en spade og pynter os ikke med lånte fjer. Derfor mener vi heller ikke at nogle skal påstå de er med i en klub, de åbenlyst ikke er med i. Ligesom Fyn og Sjælland bliver delt af Storebælt, mener vi, at den nordjyske grænse bør går ved Limfjorden Det betyder selvfølgelig ikke, at sønderfjordske byer som Aars, Aalborg og lignende ikke længere kan være en del af Region Nordjylland. Lige som f.eks. Aalborg, Horsens eller Herning Kommune ikke stopper ved bygrænsen, behøver regionen ikke stoppe ved fjorden. Dette er ganske enkelt et spørgsmål, om hvem der kan få lov til at kalde sig nordjyder.

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Generalforsamling i den konservative

Generalforsamling i den konservative 1 Generalforsamling i den konservative vælgerforening 26-1 2009 Indledning: Tak for velkomst tak for at måtte være her og tak for samværet i det forløbne år. Finanskrise. Vil jeg ikke sige meget om, men

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON:

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON: VUs Thomas Banke i RÆSON: VI LEVER i en globaliseret verden. En verden hvor udfordringerne for et lille land som Danmark bliver større og større. Det industrielle erhvervsliv flytter arbejdspladser ud

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Først et par baggrundsspørgsmål. Morten Ryom. Socialdemokraterne. Navn. Politisk parti. 2/6/2015 SurveyXact

Først et par baggrundsspørgsmål. Morten Ryom. Socialdemokraterne. Navn. Politisk parti. 2/6/2015 SurveyXact X6X1 4XV7 VSMP X6X1 4XV7 VSMP Danske elever og studerende med stemmeret tæller ca. 470.000 tusind stemmer. Det er nok til at flytte 20 mandater i folketinget. Danske elever og studerende sidder altså med

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge Akademiet for talentfulde unge Cand. Scient. Stud, detrullende UNIVERSITET HVEM ER JEG?, 26 år Startede på Matematik-Økonomi på Aarhus Universitet i 2010 Vil undervise jer i Hvem skal betale for din uddannelse?

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere