4. årgang juni Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår"

Transkript

1 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

2 Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende. Og det har i sandhed været nogle travle uger her frem mod sommerferien. Den 28.maj havde 9.årgang deres sidste skoledag. Det var en rigtig god dag, som eleverne havde forberedt. Arrangementet foregik ved Tovsig sø med udfordringer og konkurrencer, og alt klappede, som det skulle. Efter endt 9.klasses prøver, har vi haft translokation med vore 49 elever på årgangen. Vi står tilbage med en følelse af stolthed over at kunne sende de unge videre til næste etape i deres liv på efterskoler, handelsskole, gymnasier, HF og erhvervsskoler mv. 12 børn er startet i Skoleintro, og indgår allerede nu, helt selvfølgeligt i Hannæsskolens hverdag, godt klædt på til at skulle starte i 0.klasse efter sommerferien; det er også takket være den bløde overgang fra børnehave og ind i skolen frem til skolestarten i august. Eleverne har hurtigt lært mange af de andre elever og medarbejdere at kende, og holdet virker til at trives. Kommende 7. årgang har haft deres første introdag i Vesløs sammen med deres nye klasse og lærerne omkring årgangen. Der er to store klasser med 23 og 24 elever i hver klasse, der starter i overbygningen efter sommerferien. I forbindelse med skolereformen har der, som udgangspunkt, været en intention om, at skolen mere skulle åbne sig ud mod samfundet og virksomhederne. Derfor blev en del firmaer, vi allerede har et samarbejde med, i uge 24, inviteret til et samarbejdsmøde omkring det at etablere et formaliseret samarbejde med skolerne i Thisted Kommune. I den forbindelse vil jeg sige tak til alle virksomheder, som i hverdagen åbner op for Hannæsskolens elever og medarbejdere og giver os et indblik i jeres hverdag. Vi tror, at også det fremtidige samarbejde bliver en lokal sammenhængskraft, der bl.a. er

3 medvirkende til at åbne elevernes øjne for mulighederne for at vælge en specifik erhvervsuddannelse. Det er vores indtryk, at eleverne i mødet med virksomhederne får blik for, hvad de kan, når de er færdige med deres skolegang. Det har været et frugtbart år på Hannæsskolen, da 2 af skolens lærere har barslet. Desuden har fire medarbejdere søgt nye udfordringer, hvorfor vi her ved skoleårets afslutning må tage afsked med flere lærere. Tak, til de fastansatte lærere, Bente T., Iben, Louise og Jens Jacob for jeres store indsats her ved Hannæsskolen. Også tak til vores to vikarer, Jens Peter og Kathrine. Jeg ønsker jer alle alt det bedste i jeres videre lærergerning. Randi fortsætter på Hannæsskolen på afdelingen i Østerild også tak til dig. Lærerskift kan være en udfordring og give anledning til bekymring. Når det er sagt, er det et fantastisk stærkt hold af dygtige og engagerede lærere og pædagoger, der tager imod eleverne til august. Tak, til klasseforældreråd og forældre for alle de gode klassearrangementer, I har afviklet gennem årets løb. Disse arrangementer er af stor og vigtig betydning både for klassernes sociale liv og for samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel. Det glæder mig dagligt, at Hannæsskolen nyder så stor forældreopbakning tusind tak! Tak til skolebestyrelsen for et gedigent arbejde de sidste år, og en tak skal også lyde til Dorte Grønbech og Helle Lynge for jeres indsats. Held og lykke fremover. Hermed også en stor tak til Erik Gustavsson, for din indsats og engagement på Hannæsskolen som viceskoleleder. Det kommende skoleår byder heldigvis også på velkomster. Den 1.august starter Susanne Leth, Trine Brun Olesen (årsvikar) og Vibeke Stagstrup som lærere for mellemtrinnet, og i overbygningen møder vi fra august Ulla Persson og Martin Leegaard Andersen. Vi glæder os til at arbejde sammen med de nye kollegaer!

4 Ligeledes træder den nyvalgte skolebestyrelse til med Annelise Plet Bliksted, Jane Kær Rishøj, Louise Lynge, Pia Jensen (næstformand), Roy Pedersen,(bestyrelsesformand), Tina Langballe og Trine Laursen. Velkommen til jer. Endelig starter det nye ledelsesteam med Johannes Nicolajsen som skoleleder, med base i Frøstrup, Lise Stricker Oddershede som afdelingsleder på afdelingen i Østerild og undertegnede som viceskoleleder i Vesløs. Jeg ser med glæde og forventning frem til samarbejdet med jer alle. De mindre klassekvotienter og nye krav om besparelser gør, at vi fra 1.august kommer til at samlæse en del lektioner i indskolingen. Umiddelbart kan besparelser synes både skræmmende og ødelæggende, men ved en fælles indsats kan de samtidig være med til at udvikle vores evne til at se muligheder frem for begrænsninger og styrke vores oplevelse af at være en vigtig del af et forpligtende fællesskab. Det tror jeg, kommer til at ske med det velkvalificerede og dygtige team der også i indskolingen vil arbejde for, at læring og udvikling for den enkelte elev skal lykkes. I forbindelse med 7.årgangs konfirmationsforberedelser og placering af lektioner, har vi besluttet også at indføre skolerejser for 7.årgangs eleverne og tror, at det udgør en vigtig del af arbejdet med klassernes sociale udvikling. Allerede nu er lærerne omkring klasserne så småt i gang med at se på- og forberede turens form og indhold. En ny skoledag starter på den anden side af sommerferien, og her arbejder vi fortsat målrettet med at styrke skolens faglige og sociale læringsmiljø. Mit ønske er, at Hannæsskolen fortsat skal være en mangfoldig og rummelig lokalskole, hvor forskellighed og mangfoldighed trives, og er et sted hvor kerneydelsen er elevernes læring og udvikling.

5 Forældrenes opbakning er væsentlig, for at vi skal kunne få vores ønsker indfriet. Derfor vil vi takke Jer forældre for den betydningsfulde opbakning og det gode skole-hjem-samarbejde i dette skoleår. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde på den anden side af sommerferien. Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 26.juni. Alle elever på årg. møder denne dag fra kl. 8:20 11:45/11:50. Skolebusserne kører herefter. Vi starter igen mandag den 10.august, hvor alle elever møder efter deres nye skema kl. 8:00. Jeg ønsker jer alle en god og velfortjent sommer! Majbritt Larsen Skoleleder

6 Nyt fra skolebestyrelsen Sommerferien er nær, og over os er sommerafslutninger og klassearrangementer en hel årgang dimitterer efter gode eksamensresultater stort tillykke til jer alle. Når vi går i gang igen i august er det med en ny skole og en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse er valgt, og har konstitueret sig, så vi alle er klar til at tage fat 1. august. Vi siger farvel til Helle Lynge og Dorte Grønbech i bestyrelsesarbejdet, og siger tak for arbejdet som I har lagt for skolen. Den nye bestyrelse kommer til at bestå af repræsentanter fra alle tre afdelinger, hvilket kommer til at sikre en god implementering så vi kommer til at føle os som én skole med fælles mål og værdier. 1. august skal vi ligeledes sige velkommen til Johannes som bliver den nye skoleleder samt sige stor tak til Majbritt for det store stykke arbejde hun har lagt i skolen de sidste to år som konstitueret leder Majbritt fortsætter som viceskoleleder. Tak til Erik for at have påtaget sige vicelederposten, og for at have bistået Majbritt og bestyrelsen i vores arbejde. Erik fortsætter som lærer på skolen. Tak til alle for et supergodt samarbejde og dejlig opbakning i dette skoleår - vi ser frem til at fortsætte begge del efter ferien Med ønsket om meget sol og høj varme - God sommerferie til alle, og på glædeligt gensyn! Bestyrelsen

7 Nyt fra Pitten Nu kan vi også snart i Pitten afslutte et travlt skoleår, hvor skolereformen har stået sin prøve. Den kortere åbningstid som den har affødt i SFO, betyder bl.a. et øget pres, lige når alle har fri, så der er travlt omkring kl. 14. Beskeder, aftaler, bespisning og meget andet skal gå op i en højere enhed, og vi to voksne, der er til stede kunne indimellem ønske os adskilligt flere arme. Af samme grund har vi også meldt ud, at vi kan have svært ved at svare på telefonopkald omkring kl. 14. Vi oplever heldigvis stor forståelse for dette forhold! Skole Intro holdet, det der tidligere kaldtes Mini-SFO, er ved at være klar til at komme videre i Børnehaveklassen. Grundet små klassestørrelser vil børnehaveklasse og 1. klasse i det kommende skoleår blive samlæst i mange timer. De har allerede i år haft timer sammen, så vi håber, de er godt forberedte. Igen i år er det forunderlige sket, at de forsigtige og små børn, som trådte ind ad døren d. 1. april, lynhurtigt er vokset og blevet en naturlig del af skolen. Forsigtigheden ja den røg også hurtigt på retræte. Anette Thomsen har været ansat i rotationsjob som pædagogmedhjælper siden 15. marts. I perioden med Skole-Intro er der jo væsentligt flere timer, der skal dækkes, så Anette skal være I Pitten til og med uge 32. På det seneste har vi været i gang med at tilrette vores Mål og Indholdsplan. Den blev godkendt af skolebestyrelsen på junimødet. Thisted Kommune ønsker, at alle skal være færdige til 1. august. Der arbejdes med en hensigt om, at vi i lighed med en række andre af Thisted Kommunes SFO er skal være forenings-sfo og samarbejde med det lokale foreningsliv. Således at børnene i Pit-tiden kan gå til fx boldspil en dag om ugen. Det vil I høre mere om. Fra Pitten skal lyde et ønske om god sommer til alle! Mette og Lene og Anette

8 Nyt fra vuggestue og børnehave. Nyt fra Hannæsbørnehaven. Børn og personale: Lærke, Sille og Mads er startet i børnehaven. De kommer fra vuggestuen. Kjartan er også startet i børnehaven, han kommer fra dagplejen. Maiken er sygemeldt indtil sommerferien og kommer tilbage til uge 33. Tina O. har en rest af barselsorlov, som hun afvikler efter sommerferien. Hun er tilbage til uge 36. Mens Tina er på orlov, vil Emma og Maiken gå op i tid. Pædagogik: I april, maj og juni arbejder vi med læreplanstemaet natur og naturoplevelser både i børnehave og vuggestue. Vi har bl.a arbejdet med mariehøns, frøer, lavet små eksperimenter, læst bøger og undersøgt ting i naturen. Vuggestue og børnehave har været på Kirsten Kjærs museum, hvor vi lavede land art. Vi blev hjulpet af kunstneren Pia Skogdal. Vores kunst står ude i en lille lund ude ved Kirsten Kjærs museum og hænger oppe i to træer. Jeg vil opfordre jer til at tage ud og se det sammen med jeres børn.

9 Nyt fra vuggestue og børnehave. Igen i år var vi til byfest på Frøstrup sportsplads. Der var hoppepuder, masser af frisk frugt og saft. Der var rigtig mange børn. Børnehavebørnene så et trylleshow, som de var meget betagede af. Struktur: I forbindelse med at der er reduceret i områdelederne, er der nu to område-ledergrupper tilbage. Vi har skiftet områdeleder fra Pia Stjerslev til Pernille Kasting. I ledergrupperne arbejder vi på, at få opbygget de nye samarbejdsrelationer. Børn og personale er fordelt i de institutioner, der er berørt at sammenlægninger og der arbejdes på at samkøre institutionerne til nye enheder. De meldinger jeg får, går ud på, at der ikke er nye ændringer i strukturen på vej indenfor daginstitutioner og skoler. Forældrerådet: Forældrerådet skal også i gang med at fungere i en ny sammenhæng i vores nye område. I forældrerådet har vi været optaget af hvordan budgetterne passer til år Vi har snakket om vores venteliste, hvor vi mangler børn til vuggestuen. Desværre verserer der rygter om, at vores venteliste er lang. Det er uheldigt, så hvis I kender familier, der har børn, der skal starte i dagpasning, må I endelig opfordre dem til, at komme på besøg hos os og se vores vuggestue og børnehave.

10 Nyt fra vuggestue og børnehave. På baggrund af, at både vi og skolen har været i søgelyset til nedlæggelse, har vi talt om, hvordan vi kan sikre at vi består også på sigt. Både forældrerådet og skolebestyrelsen mener, at vi skal markere vores styrker overfor omverdenen. De har derfor besluttet, at ansatte i skolen og vores institution skal samarbejde tættere. Det skal ske på to møder om året, hvor vi skal snakke om vores fælles værdier og udvikle vores samarbejde. Vi har vedtaget, at vi skal ændre navn til Hannæs Børnehus, for at få inkluderet vuggestuen i vores navn og vi skal have nyt logo. Logoet skal ligne skolens, som er skolebørn der holder hinanden i hånden i en rundkreds. Forældrerådet består af: Anne, mor til Otto i vuggestuen Louise, mor til Sille i børnehaven Ann, mor til Emma i børnehaven. Kontaktoplysninger til dem står på vores hjemmeside, I kan også se dem på opslagstavlen for forældre i institutionen.8i

11 Nyt fra vuggestue og børnehave. Personalet: Vi har afsluttet vores undervisning i Lp modellen. Nu har vi nogle opsamlende opgaver vi skal lave og så kan vi bruge metoden til at udvikle vores daglige pædagogiske arbejde. I efteråret skal vi arbejde med en kortlægning. Det omfatter spørgeskemaer til de ældste børn, som vi laver med dem, børnenes forældre, det personale der har børnene i grupperne og et til alle personaler. Jeg skal nok informere jer, så snart jeg ved mere. Vi skal have vores kvalitetsrapport revideret og der skal tilføjes nogle emner. Dette arbejde skal være slut til 1. december. Til slut vil jeg fortælle jer den glædelige nyhed, at vuggestuen har fået bevilliget penge til at gøre puslefaciliteterne bedre, så personalet ikke behøver at gå ud af stuen for at pusle børnene. Det bliver så dejligt og jeg vil allerede nu bede om jeres tålmodighed, der kommer en periode med en del rod i huset. Jeg vil takke alle jer der kom og arbejdede til vores havedag. Der blev arbejdet igennem og det er altid en stor fornøjelse for mig at se, hvordan I får snakket en masse under arbejdet, så I lærer hinanden bedre at kende, samtidig med, at vores legeplads bliver ordnet og renoveret. De bedste sommerhilsner Nauja

12 5.klasse cykler i og lærer om nærområdet I 4. og 5. klasse har vi lært en masse om Frøstrup og omegn. Vi har sammen med Lone og Randi været ved fugletårnet, vikingegravpladsen, Bulbjerg og Lild strand. For nylig cyklede vi til området ved Øsløs hvor vi lærte om Johan Skjoldborg, møllen og stranden. Vi har lært at Nils, Johans far, som var skomager, var meget interesseret i ligestilling, så de fattige fik mere respekt omkring dem. Johan havde et meget hårdt liv, på grund af han løb bl.a. til Thisted med toldpapir for købmand Dige som boede i omegnen nær Johans hus. Han fik arbejde i Nibe ved en købmand, efter et par måneder så Nils ( Johans far) at Johan knap nok kunne gå. Det satte en stopper for at blive købmand.

13 Møllen i Øsløs var ikke en helt almindelig mølle, den blev transporteret til den anden ende af Vejlerne over isen af heste efter at den var blevet væltet omkuld af en flodbølge. Da den var kommet til det sted den skulle stå blev den bygget op igen. Nu er den et sted man kan se udstilling og kigge fugle fra. Til sidst var vi på stranden og se på sten. Vi var også ude at soppe, og det var rigtig koldt. Derefter var vi på en legeplads, hvor vi spiste madpakker, og så cyklede vi hjem igen. Skrevet af Taus, Sara, Malthe og Mathilde. Emneugen 2015 Vi har haft emneuge her på Hannæsskolen i Frøstrupafdelingen. Fra tirsdag til torsdag. Hele skolen var delt op i 3 store grupper. Man kunne være på skolen, i anlægget eller i spejderhuset. På skolen samlede vi på kryb og legede. Til sidst lavede vi regnormebo. I anlægget var vi ude på løb hvor vi skulle finde ting som var unaturlige i skoven. Bagefter skulle vi finde nogle bestemte bladarter. Og så skulle vi lege kims leg. Vi skulle også lave et naturbillede. Så skulle vi se hvem der vandt til sidst. I spejderhuset skulle vi lave bål og

14 snobrød og se på biller. Om fredagen skulle vi ud til søen ved Søvej. Vi lavede vores egen mad og vi skulle fange dyr i en sø med naturvejlederen Jan. Vi skulle også lave atletik og postløb. Vi syntes at ugen var rigtig god og spændende!! Skrevet af Amalie GP, Biingi, Amalie D og Kræn 5. klasse cykler i og lærer om nærområdet I 4. og 5. klasse har vi lært en masse om Frøstrup og omegn. Vi har sammen med Lone og Randi været ved Fugletårnet, vikingegravpladsen, Bulbjerg og Lild strand. For nylig cyklede vi til ved Øsløs, hvor vi lærte om Johan Skjoldborg og møllen. Vi lærte at Johan Skjoldborg da han blev konfirmeret trak han en seddel, op hvor der stod at han skulle være købmand. Han kom i praktik i Nibe. En dag kom hans storebror og så at han slet ikke kunne gå, så hans storebror sejlede hjem for at fortælle at Johan ikke kunne gå til hans far. Så

15 hans far sejlede straks over til Nibe og sagde at det var ikke i orden at Johan slet ikke kunne gå som 12 årig. Han såede ved at tage græs ved vejkanten og tog det med ud på vejlerne og så satte han det. Og senere degn på skolen i Øsløs. Og det inspireret til at blive digter. Han skrev ikke om de rige men om husmænd. Hans far døde og så Johan fallit med skomageriet. Alle husmændene i Danmark købte et hus i Løgstør. Vejlerne er Skandinaviens største fuglereservat. Vi var ude at se på møllen, som blev bygget 1860 ca. De flyttede fra Vust til vejlerne fordi der var for meget vind og var ved at vælte. Om vinteren 1861 blev den flyttet. Skrevet af Rene, Mathias og Marcus Emneuge: Udeskole Fårup Sommerland

16 6.klasserne i Thisted kommune har været i Fårup Sommerland, som tak for at de har stået skolepatrulje hele året i alt slags vejr. Det har været både koldt og varmt- mest koldt!! Men det var det hele værd, for det var rigtig sjovt, at være i Fårup Sommerland. Vi kørte i bus sammen med Østerild. Der var mange andre skoler derude, men der var ikke særlig meget kø ved forlystelserne, så man kunne få mange ture i træk. Vi fik en madbillet udleveret i bussen og der var også 40 kroner til hver til snoller. Man kunne få burger med pommesfrites eller nuggets med pommesfrites og en sodavand til for madbilletten. Daniel fik rekorden i opkast, han kunne ikke tåle labyrinten og brækkede sig tre gange. Da han kom ud af labyrinten igen, lige efter han havde brækket sig, spurgte han straks om vi snart skulle have den is, han havde glædet sig til. Jeppe blev køresyg på vej hjem og måtte også ofre lidt i skraldespanden i bussen så kom han op at sidde foran i bussen så fik han det bedre. Det var sjovt at være i lynet og falken og den næsten nye orkanen hvor man kørte under vandet. I træstammerne blev vi rigtig våde. Til sidst da vi skulle ud i bussen, nåede vi lige at købe noget slik, og så kom politiet i en stor politibil med is til alle skolerne. Det var en dejlig tur, men der var mega koldt den dag, selv om de havde lovet godt vejr! Lavet af Janni, Jeppe og Markus

17 Årgang 08 gennem årene! Vi har helt klart mange gode minder, når man har gået i klasse sammen i snart 7 år. Vi har været på rigtig mange ture, og oplevet meget sammen på dem alle. Men det, der er VIGTIGT er, at vi alle sammen er rigtig gode venner. Vi var lidt umulige i starten, men nu synes vi selv, vi er blevet gode til fagene og mega gode til at løse konflikter. Vi har mange forskellige minder både gode og dårlige mest gode! Nogle af vores bedste minder er fra vores ture ud af huset. Den første tur vi husker, var da vi skulle til Arup beboerhus i 0.klasse. Vi legede og fangede krapper med hamburgerryg sat fast i klemmer. Vi var også på tur i spejderhuset, hvor Hans kom og slagtede to store høns, som løb rundt uden hoved med blodet sprøjtende ud af hullet. Inde i hønsene var der over 20 æg i alle størrelser uden skal altså. Så kogte vi hønsene med grøntsager og fik både suppe og kogt høne med kartofler fra bål det smagte dejligt! Vi husker også vores læseovernatning på skolen. Vi skulle læse hele natten, men de fleste faldt nu i søvn inden klokken 22. vi fik læst over 3000 sider vi var stolte! I 4. klasse var vi på Utzon Centret i Ålborg og lege arkitekter, vi skulle bygge en Zoo. Næste dag var vi på Ålborg kunstmuseum og lave skulpturer inspireret af Robert Jacobsen, som museet havde en særudstilling af. Det var Henrik, som var vores kunstlærer. En anden god oplevelse var, da vi var i Thisted musikteater og høre to forfattere Daniel Zimakof og hans kone, bagefter var vi på McDonalds, hvor Marcus Si spiste 9 burgere uden at kaste op! og vi var på museum til sidst. Her i 6. klasse har vi været på en super lejrtur men det skriver andre om.

18 Vi har rigtig mange dejlige minder fra vores skoletid her på Frøstrup afdelingen men vi glæder os også til at få nye venner på Vesløs afdelingen. Af Helena og Jessica. Skolepatrulje og legepatrulje Det er en tradition at 6. klasse på Hannæsskolen skal være skolepatrulje og legepatrulje, og i år var det så os, der fik tjansen. Som skolepatrulje er det vores opgave at passe på de små i trafikken. Vi var på kursus en hel dag på Rolighedsskolen i Thisted, hvor politimand Morten uddannede os til at blive en god skolepatrulje. Vi fik også lige lov til at se og røre ved hans tjenestepistol. Det viser sig desværre, at det er de voksne, der er sværest ved at vise respekt i trafikken. Vi har fået meget ros af Susanne, fordi vi altid møder tidligt og er på vores pladser hver eneste dag. Skolepatruljen skal nemlig møde 20 minutter før alle andre. Vi har også været legepatrulje i år. Vi var alle på kursus i Snedsted hallen i starten af skoleåret. Her lærte vi en masse nye lege og spil. Vi havde også selv forberedt 3 lege, som de andre deltagere skulle give kritik på. De andre skoler havde i hvert fald ikke lært, at man altid starter en kritik med at sige tre positive ting og til slut det, der kan forbedres. Vi har nydt at lege med de små vi har haft legepatrulje to gange om ugen, og vi har forberedt os til legene i faglig fordybelse om mandagen. Vi syntes legepatrulje var sjovest i starten, for da var der rigtig mange deltagere nu er de små blevet bedre til at lege selv, så har vi fået lidt færre deltagere.

19 Det har været dejligt at have et ansvar, og vi har fået meget ros for at tage os af de små på en god måde. Alex, Frederik og Daniel Emneuge I emneugen havde vi om naturen. Emneugen varede 4 dage tirsdag til fredag, 3 af dagene rokerede vi rundt i hold. Nogle af holdene var ude i Spejderhuset på forskellige dag, hvor vi lavede bål, og andre så på biller og andre kryb. Et andet hold var på skolen og udforskede kryb og insekter. Her brugte vi også Skolens ipads til at fotografere og finde ud af ting om insektet. Bagefter tog vi ud til stenskoven og legede skov stratego. Da vi kom hjem lavede vi ormebo. Vi tog sand og jord og puttede det i et glas, hvor vi skiftevis puttede det i. Den anden dag var vi ude i anlægget hvor vi legede kims leg. Senere skulle vi finde nogle specielle blade og lave billeder med grene, blade og andre naturting. På et tidspunkt skulle vi finde ting, som lærerne havde gemt i skoven som f.eks. skeer, hæfter, en sko, en dukke og andre ting som ikke hørte til i skoven. Vi skulle også finde forskellige planter, som vi lærte om der var konkurrence i alle tingene til sidst fik vi at vide, hvem der vandt sammenlagt. Den sidste dag var vi ude ved Søvej og lave bål, som vi lavede mad over. Senere var vi på blandede hold ude og se på haletusser og andre dyr, der lever i vandet. Vi var også klassevis ude og lave Natur OL, hvor vi kastede og løb med træ. Vi synes, at det var sjovt, for vi lærte meget om naturen. Lavet af Mathilde og Nanna

20 Sundhedseksperimentarium. Vi har haft besøg af Charlotte sundhedsplejerske og en anden sundhedsplejerske, som havde medbragt et sundhedseksperimentarium, hvor vi skulle lære en masse om kroppen og sundhed i kroppen. Sundhedeksperimentariet bestod af 6 poster, som alle handlede om forskellige målinger af sundhed. Post nr. 1 skulle man måle sin højde og måle, hvor højt man kunne hoppe. Man skulle også måle sit BMI. På post nr. 2 prøvede man at snyde sin hjerne. Man skulle læse nogle farver, som havde en anden farve end den, man læste. Og bagefter skulle man sige den farve som ordet var. Det var faktisk ret svært. Post nr. 3 gik man ca. 3 meter væk og læse det, der stod på papiret. Og de andre fra holdet skulle bygge en figur i legokloder og så skulle den, der kiggede væk mærke på den, og derefter bygge en selv. På post nr. 4 skulle man måle sit kondital ved at hoppe i 1. minut og bagefter måle sin puls. Man skulle også måle sit blodtryk og måle hjertes slag med et stetoskop. På post nr.5 spillede man mikrogolf med et bræt der havde et hul for enden, som bolden skulle ned i. Nogle fik aldrig bolden i hullet, andre lykkes allerede første gang. Man skulle også stå på en pind i 1 min og se, hvor mange gange man faldt af. Der var stor forskel på vores balanceevne. Man skulle også teste sin reaktionsevne med en lineal. Der var en, der skulle holde en lineal, mens den anden skulle gribe den inden den ramte jorden. Post nr. 6 handlede om hygiejne. Man skulle smøre sine hænder ind i noget stads, gå ud og vaske dem og derefter putte dem ind i en sort affaldssæk og lyse på dem for at se om de var rene. Man skulle fortælle, hvordan man hilser, og hvor man stiller sine sko, når man går indenfor. Skrevet af Rasmus

21 I maj måned havde Hannæsskolen emneuge. Vi blev delt op i 3 hold på tværs af klasserne fra 0 til 6. Hvert hold prøvede 3 forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Mandag: Var det en almindelig skoledag. Aktivitet 1: på skolen. På skolen fangede vi insekter og regnorme. Vi synes at det var lærerigt. Fx lærte vi at hvis man deler en regnorm så den ene ende får bæltet lever den videre, mens den anden dør. Aktivitet 2: I Spejderhuset. Ved spejderhuset lavede vi bål og snobrød. Vi fangede insekter ved at tømme de fælder som Lars havde hængt op i træernes grene. Og når vi havde fanget dem gik vi hen til Lars. Så fandt vi ud af hvad det var for nogle insekter. Aktivitet 3: Ved Anlægget lige uden for Frøstrup. Her lavede vi mange forskellige ting. Fx Kims leg, løb, billedkunst og genkendelsesleg med ting fra skoven. Om fredagen var vi ved søen ved Søvej. Her lavede vi: bål, bålmad, huggede brænde, vi havde besøg af en naturvejleder. Vi synes at det var en god uge. Skrevet af: Lærke og Tilde 5. Klasse

22 De halvtreds elever nu blev vi stille! Vi er altid søde når det gælder og til prøverne gælder det. Skriftelige prøver foregik i hallen, og takket være at der nu er installeret wifi var vi i år fri for at løbe rundt med usb-stiks. Vi var til prøve i retskrivning og diktat, færdighedsregning og problemregning. I samme lokale var vi også de første elever - i hele skolens historie -, som var oppe i idræt. Det gik godt.

23 Sidste skoledag for 9. årgang Fredag d. 29. maj 2015 var det sidste skoledag for 9 klasse. Det betyder på vores skole, at 9 klasserne har arrangeret et eller andet løb. I år var det ude ved Tovsig sø, hvor de havde lavet nogle poster, som 7. og 8. klasserne skulle gennemføre. En af de sjoveste poster var, hvor vi skulle gribe vandballoner, som de kastede ud fra et højt tårn. For hver ballon vi greb, fik vi et point. En anden post, der også var ret sjov, var hvor vi skulle mime nogle sætninger, som en fra holdet læste, og så derefter skulle man få resten af holdet til at gætte, hvad der stod. Sætningerne var ret korte så det tog ikke ret lang tid og gætte det, de kunne godt havde været lidt længere. Dar var også nogle ting de kunne havde gjort noget bedre. Der var en post hvor vi skulle lave en tøj kæde det var sådan set ok. Men så når man står i under bukser og de begynder at sprøjte vand på os er lidt trælst. Det vand de sprøjtede med var nede fra søen det var også en smugle klamt. Men ellers var det en god dag, med mange nye poster. Det plejer nemlig at være de samme hver gang. Men de var gode til at få nogle nye poster med. Til sidst kunne vi tjene nogle ekstra point til vores hold ved at vinde i tovtrækning over de andre hold. Men det gik heller ikke så godt fordi, at det tov som vi brugte kunne ikke holde så det sprang et par gange. Men vi kom da hjem i god behold.

24 Vi har afholdt vælgermøde! 8. årgang har sammen med borgerforeningen arrangeret valgmøde. Der var valg til folketinget 18. juni, og valgmøde d. 11. Til mødet havde flittige elever bagt en fantastisk kagebuffet, og publikum jublede da vi kom ind med fadene. Vi tjente penge til skolerejsen i september, hvor vi skal til Hamborg. Tre af politikerne som var i Vesløs blev valgt ind i folketinget. Det var Thorsten Schack Pedersen fra Venstre, Simon Kollerup fra Socialdemokraterne, og Lise Bech fra Dansk Folkeparti. Forskellige fodboldstile

25 Social dag for årgang har fredag d. 19. juni nydt dagen på havnen i Amtoft. Vi cyklede derud, og vejret var med os. Her spillede vi beachvolley, fiskede krabber, spiste kage og pølser, og nød hinandens samvær.

26 Igen i år har to af vores elever i 8. årgang været på tur, som en del af kommunens venskabsby-samarbejde. I år gik rejsen tik venskabsbyen Loimaa, som ligger i Finland. Her fortæller de om turen: Finlandstur - Ungdomscamp Loimaa Torsdag: Torsdag morgen tog vi med bussen til Aalborg lufthavn kl. 04:00 om morgenen, for at flyve til Kastrup lufthavn kl. 7:30. Hvor vi så fløj videre til Helsinki kl. 8:30. Da vi landede i Helsinki ventede vi i 4 timer på de andre lande(norge, Sverige og Island). I den tid fik vi noget at spise og lov til at kigge rundt i lufthavnen. Så blev vi hentet af bussen kl. 14:30 hvor vi kørte mod Loimaa hvor vi skulle bo i et skolehus. Da vi kom der op skulle vi have noget at spise og bag efter skulle vi have vores nøgler til værelserne. Så var det tid til at pakke ud. Bag efter skulle vi rystes sammen med nogle lege. Så havde vi en times fritid og bag efter gik vi i seng. Fredag: Vi står op kl. 8:00 lokal tid og går ned og får morgenmad. Kl. 9:00 bliver vi præsenteret for det de kaldte workshop. I workshoppen skulle vi halvdelen af tiden øve nogle sange vi skulle spille senere på ugen. Den anden halvdel af tiden skulle vi lave andre aktiviteter der var planlagt. Kl. 12 stod den på frokost. Bagefter var der mere workshop. Så var der eftermiddagsmad kl.14:30 hvor efter der var mere workshop. Så var der aftensmad og så nogle flere ryst sammen aktiviteter til kl 20:00 hvor der var snaks. Når vi var færdige med at spise havde vi fritid indtil kl. 23:00 hvor vi skulle være på vores værelser. Lørdag: Startede vi med at stå op og få noget at spise. Bagefter øvede vi musik resten af dagen når vi ikke var nede at spise. Og legede nogle lege Kl 2100 fik vi fri timer indtil kl 23 hvor vi gik i seng. Søndag: Startede vi med at stå op og få noget at spise. Bagefter øvede vi musik resten af dagen når vi ikke var nede at spise. Og legede nogle lege Kl 2100 fik vi fri timer indtil kl 23 hvor vi gik i seng.

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2008/09 Læs bl.a. om: Nyt fra elevrådet Teamarbejde Brobygning Lus Fastelavn Spilledåsen Mobbepatruljen Dm i oplæsning Finanskrise Trafikfarlige veje 1.c fortæller

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet.

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Mvh. Mona og Peter Indhold 2. Info 3. Siden sidst 4. 7.b s konfirmation. 7. Indslag fra 1.a 8. Arbejdslørdagen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole!

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! KONTAKTEN SKOLEBLAD FOR MUNKEVÆNGETS SKOLE 4/APRIL 2009 MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000 KOLDING. TLF: 76333500 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Emmerske Efterskole Årsskrift 2007

Emmerske Efterskole Årsskrift 2007 Emmerske Efterskole Årsskrift 2007 Emmerske Efterskole, Aabenraavej 14, 6270 Tønder Tlf. 7472 4433 ee@emmerskeefterskole.dk Fax. 7472 5770 Hjemmeside: www.emmerskeefterskole.dk INDHOLD: Forord...3 Skolen

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

juni/juli 2014 24. årgang nr.

juni/juli 2014 24. årgang nr. guiden3 juni/juli 2014 24. årgang nr. ANNISSE MÅRUM I dette nummer: Indhold 30+44 Kaffeklubben Sommerkoncerter 8.C i Paris 41 Generalforsamling i AiF Lejrskoler...side 16, 18 og 26 18...side 60 Silg og

Læs mere