4. årgang juni Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår"

Transkript

1 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

2 Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende. Og det har i sandhed været nogle travle uger her frem mod sommerferien. Den 28.maj havde 9.årgang deres sidste skoledag. Det var en rigtig god dag, som eleverne havde forberedt. Arrangementet foregik ved Tovsig sø med udfordringer og konkurrencer, og alt klappede, som det skulle. Efter endt 9.klasses prøver, har vi haft translokation med vore 49 elever på årgangen. Vi står tilbage med en følelse af stolthed over at kunne sende de unge videre til næste etape i deres liv på efterskoler, handelsskole, gymnasier, HF og erhvervsskoler mv. 12 børn er startet i Skoleintro, og indgår allerede nu, helt selvfølgeligt i Hannæsskolens hverdag, godt klædt på til at skulle starte i 0.klasse efter sommerferien; det er også takket være den bløde overgang fra børnehave og ind i skolen frem til skolestarten i august. Eleverne har hurtigt lært mange af de andre elever og medarbejdere at kende, og holdet virker til at trives. Kommende 7. årgang har haft deres første introdag i Vesløs sammen med deres nye klasse og lærerne omkring årgangen. Der er to store klasser med 23 og 24 elever i hver klasse, der starter i overbygningen efter sommerferien. I forbindelse med skolereformen har der, som udgangspunkt, været en intention om, at skolen mere skulle åbne sig ud mod samfundet og virksomhederne. Derfor blev en del firmaer, vi allerede har et samarbejde med, i uge 24, inviteret til et samarbejdsmøde omkring det at etablere et formaliseret samarbejde med skolerne i Thisted Kommune. I den forbindelse vil jeg sige tak til alle virksomheder, som i hverdagen åbner op for Hannæsskolens elever og medarbejdere og giver os et indblik i jeres hverdag. Vi tror, at også det fremtidige samarbejde bliver en lokal sammenhængskraft, der bl.a. er

3 medvirkende til at åbne elevernes øjne for mulighederne for at vælge en specifik erhvervsuddannelse. Det er vores indtryk, at eleverne i mødet med virksomhederne får blik for, hvad de kan, når de er færdige med deres skolegang. Det har været et frugtbart år på Hannæsskolen, da 2 af skolens lærere har barslet. Desuden har fire medarbejdere søgt nye udfordringer, hvorfor vi her ved skoleårets afslutning må tage afsked med flere lærere. Tak, til de fastansatte lærere, Bente T., Iben, Louise og Jens Jacob for jeres store indsats her ved Hannæsskolen. Også tak til vores to vikarer, Jens Peter og Kathrine. Jeg ønsker jer alle alt det bedste i jeres videre lærergerning. Randi fortsætter på Hannæsskolen på afdelingen i Østerild også tak til dig. Lærerskift kan være en udfordring og give anledning til bekymring. Når det er sagt, er det et fantastisk stærkt hold af dygtige og engagerede lærere og pædagoger, der tager imod eleverne til august. Tak, til klasseforældreråd og forældre for alle de gode klassearrangementer, I har afviklet gennem årets løb. Disse arrangementer er af stor og vigtig betydning både for klassernes sociale liv og for samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel. Det glæder mig dagligt, at Hannæsskolen nyder så stor forældreopbakning tusind tak! Tak til skolebestyrelsen for et gedigent arbejde de sidste år, og en tak skal også lyde til Dorte Grønbech og Helle Lynge for jeres indsats. Held og lykke fremover. Hermed også en stor tak til Erik Gustavsson, for din indsats og engagement på Hannæsskolen som viceskoleleder. Det kommende skoleår byder heldigvis også på velkomster. Den 1.august starter Susanne Leth, Trine Brun Olesen (årsvikar) og Vibeke Stagstrup som lærere for mellemtrinnet, og i overbygningen møder vi fra august Ulla Persson og Martin Leegaard Andersen. Vi glæder os til at arbejde sammen med de nye kollegaer!

4 Ligeledes træder den nyvalgte skolebestyrelse til med Annelise Plet Bliksted, Jane Kær Rishøj, Louise Lynge, Pia Jensen (næstformand), Roy Pedersen,(bestyrelsesformand), Tina Langballe og Trine Laursen. Velkommen til jer. Endelig starter det nye ledelsesteam med Johannes Nicolajsen som skoleleder, med base i Frøstrup, Lise Stricker Oddershede som afdelingsleder på afdelingen i Østerild og undertegnede som viceskoleleder i Vesløs. Jeg ser med glæde og forventning frem til samarbejdet med jer alle. De mindre klassekvotienter og nye krav om besparelser gør, at vi fra 1.august kommer til at samlæse en del lektioner i indskolingen. Umiddelbart kan besparelser synes både skræmmende og ødelæggende, men ved en fælles indsats kan de samtidig være med til at udvikle vores evne til at se muligheder frem for begrænsninger og styrke vores oplevelse af at være en vigtig del af et forpligtende fællesskab. Det tror jeg, kommer til at ske med det velkvalificerede og dygtige team der også i indskolingen vil arbejde for, at læring og udvikling for den enkelte elev skal lykkes. I forbindelse med 7.årgangs konfirmationsforberedelser og placering af lektioner, har vi besluttet også at indføre skolerejser for 7.årgangs eleverne og tror, at det udgør en vigtig del af arbejdet med klassernes sociale udvikling. Allerede nu er lærerne omkring klasserne så småt i gang med at se på- og forberede turens form og indhold. En ny skoledag starter på den anden side af sommerferien, og her arbejder vi fortsat målrettet med at styrke skolens faglige og sociale læringsmiljø. Mit ønske er, at Hannæsskolen fortsat skal være en mangfoldig og rummelig lokalskole, hvor forskellighed og mangfoldighed trives, og er et sted hvor kerneydelsen er elevernes læring og udvikling.

5 Forældrenes opbakning er væsentlig, for at vi skal kunne få vores ønsker indfriet. Derfor vil vi takke Jer forældre for den betydningsfulde opbakning og det gode skole-hjem-samarbejde i dette skoleår. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde på den anden side af sommerferien. Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 26.juni. Alle elever på årg. møder denne dag fra kl. 8:20 11:45/11:50. Skolebusserne kører herefter. Vi starter igen mandag den 10.august, hvor alle elever møder efter deres nye skema kl. 8:00. Jeg ønsker jer alle en god og velfortjent sommer! Majbritt Larsen Skoleleder

6 Nyt fra skolebestyrelsen Sommerferien er nær, og over os er sommerafslutninger og klassearrangementer en hel årgang dimitterer efter gode eksamensresultater stort tillykke til jer alle. Når vi går i gang igen i august er det med en ny skole og en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse er valgt, og har konstitueret sig, så vi alle er klar til at tage fat 1. august. Vi siger farvel til Helle Lynge og Dorte Grønbech i bestyrelsesarbejdet, og siger tak for arbejdet som I har lagt for skolen. Den nye bestyrelse kommer til at bestå af repræsentanter fra alle tre afdelinger, hvilket kommer til at sikre en god implementering så vi kommer til at føle os som én skole med fælles mål og værdier. 1. august skal vi ligeledes sige velkommen til Johannes som bliver den nye skoleleder samt sige stor tak til Majbritt for det store stykke arbejde hun har lagt i skolen de sidste to år som konstitueret leder Majbritt fortsætter som viceskoleleder. Tak til Erik for at have påtaget sige vicelederposten, og for at have bistået Majbritt og bestyrelsen i vores arbejde. Erik fortsætter som lærer på skolen. Tak til alle for et supergodt samarbejde og dejlig opbakning i dette skoleår - vi ser frem til at fortsætte begge del efter ferien Med ønsket om meget sol og høj varme - God sommerferie til alle, og på glædeligt gensyn! Bestyrelsen

7 Nyt fra Pitten Nu kan vi også snart i Pitten afslutte et travlt skoleår, hvor skolereformen har stået sin prøve. Den kortere åbningstid som den har affødt i SFO, betyder bl.a. et øget pres, lige når alle har fri, så der er travlt omkring kl. 14. Beskeder, aftaler, bespisning og meget andet skal gå op i en højere enhed, og vi to voksne, der er til stede kunne indimellem ønske os adskilligt flere arme. Af samme grund har vi også meldt ud, at vi kan have svært ved at svare på telefonopkald omkring kl. 14. Vi oplever heldigvis stor forståelse for dette forhold! Skole Intro holdet, det der tidligere kaldtes Mini-SFO, er ved at være klar til at komme videre i Børnehaveklassen. Grundet små klassestørrelser vil børnehaveklasse og 1. klasse i det kommende skoleår blive samlæst i mange timer. De har allerede i år haft timer sammen, så vi håber, de er godt forberedte. Igen i år er det forunderlige sket, at de forsigtige og små børn, som trådte ind ad døren d. 1. april, lynhurtigt er vokset og blevet en naturlig del af skolen. Forsigtigheden ja den røg også hurtigt på retræte. Anette Thomsen har været ansat i rotationsjob som pædagogmedhjælper siden 15. marts. I perioden med Skole-Intro er der jo væsentligt flere timer, der skal dækkes, så Anette skal være I Pitten til og med uge 32. På det seneste har vi været i gang med at tilrette vores Mål og Indholdsplan. Den blev godkendt af skolebestyrelsen på junimødet. Thisted Kommune ønsker, at alle skal være færdige til 1. august. Der arbejdes med en hensigt om, at vi i lighed med en række andre af Thisted Kommunes SFO er skal være forenings-sfo og samarbejde med det lokale foreningsliv. Således at børnene i Pit-tiden kan gå til fx boldspil en dag om ugen. Det vil I høre mere om. Fra Pitten skal lyde et ønske om god sommer til alle! Mette og Lene og Anette

8 Nyt fra vuggestue og børnehave. Nyt fra Hannæsbørnehaven. Børn og personale: Lærke, Sille og Mads er startet i børnehaven. De kommer fra vuggestuen. Kjartan er også startet i børnehaven, han kommer fra dagplejen. Maiken er sygemeldt indtil sommerferien og kommer tilbage til uge 33. Tina O. har en rest af barselsorlov, som hun afvikler efter sommerferien. Hun er tilbage til uge 36. Mens Tina er på orlov, vil Emma og Maiken gå op i tid. Pædagogik: I april, maj og juni arbejder vi med læreplanstemaet natur og naturoplevelser både i børnehave og vuggestue. Vi har bl.a arbejdet med mariehøns, frøer, lavet små eksperimenter, læst bøger og undersøgt ting i naturen. Vuggestue og børnehave har været på Kirsten Kjærs museum, hvor vi lavede land art. Vi blev hjulpet af kunstneren Pia Skogdal. Vores kunst står ude i en lille lund ude ved Kirsten Kjærs museum og hænger oppe i to træer. Jeg vil opfordre jer til at tage ud og se det sammen med jeres børn.

9 Nyt fra vuggestue og børnehave. Igen i år var vi til byfest på Frøstrup sportsplads. Der var hoppepuder, masser af frisk frugt og saft. Der var rigtig mange børn. Børnehavebørnene så et trylleshow, som de var meget betagede af. Struktur: I forbindelse med at der er reduceret i områdelederne, er der nu to område-ledergrupper tilbage. Vi har skiftet områdeleder fra Pia Stjerslev til Pernille Kasting. I ledergrupperne arbejder vi på, at få opbygget de nye samarbejdsrelationer. Børn og personale er fordelt i de institutioner, der er berørt at sammenlægninger og der arbejdes på at samkøre institutionerne til nye enheder. De meldinger jeg får, går ud på, at der ikke er nye ændringer i strukturen på vej indenfor daginstitutioner og skoler. Forældrerådet: Forældrerådet skal også i gang med at fungere i en ny sammenhæng i vores nye område. I forældrerådet har vi været optaget af hvordan budgetterne passer til år Vi har snakket om vores venteliste, hvor vi mangler børn til vuggestuen. Desværre verserer der rygter om, at vores venteliste er lang. Det er uheldigt, så hvis I kender familier, der har børn, der skal starte i dagpasning, må I endelig opfordre dem til, at komme på besøg hos os og se vores vuggestue og børnehave.

10 Nyt fra vuggestue og børnehave. På baggrund af, at både vi og skolen har været i søgelyset til nedlæggelse, har vi talt om, hvordan vi kan sikre at vi består også på sigt. Både forældrerådet og skolebestyrelsen mener, at vi skal markere vores styrker overfor omverdenen. De har derfor besluttet, at ansatte i skolen og vores institution skal samarbejde tættere. Det skal ske på to møder om året, hvor vi skal snakke om vores fælles værdier og udvikle vores samarbejde. Vi har vedtaget, at vi skal ændre navn til Hannæs Børnehus, for at få inkluderet vuggestuen i vores navn og vi skal have nyt logo. Logoet skal ligne skolens, som er skolebørn der holder hinanden i hånden i en rundkreds. Forældrerådet består af: Anne, mor til Otto i vuggestuen Louise, mor til Sille i børnehaven Ann, mor til Emma i børnehaven. Kontaktoplysninger til dem står på vores hjemmeside, I kan også se dem på opslagstavlen for forældre i institutionen.8i

11 Nyt fra vuggestue og børnehave. Personalet: Vi har afsluttet vores undervisning i Lp modellen. Nu har vi nogle opsamlende opgaver vi skal lave og så kan vi bruge metoden til at udvikle vores daglige pædagogiske arbejde. I efteråret skal vi arbejde med en kortlægning. Det omfatter spørgeskemaer til de ældste børn, som vi laver med dem, børnenes forældre, det personale der har børnene i grupperne og et til alle personaler. Jeg skal nok informere jer, så snart jeg ved mere. Vi skal have vores kvalitetsrapport revideret og der skal tilføjes nogle emner. Dette arbejde skal være slut til 1. december. Til slut vil jeg fortælle jer den glædelige nyhed, at vuggestuen har fået bevilliget penge til at gøre puslefaciliteterne bedre, så personalet ikke behøver at gå ud af stuen for at pusle børnene. Det bliver så dejligt og jeg vil allerede nu bede om jeres tålmodighed, der kommer en periode med en del rod i huset. Jeg vil takke alle jer der kom og arbejdede til vores havedag. Der blev arbejdet igennem og det er altid en stor fornøjelse for mig at se, hvordan I får snakket en masse under arbejdet, så I lærer hinanden bedre at kende, samtidig med, at vores legeplads bliver ordnet og renoveret. De bedste sommerhilsner Nauja

12 5.klasse cykler i og lærer om nærområdet I 4. og 5. klasse har vi lært en masse om Frøstrup og omegn. Vi har sammen med Lone og Randi været ved fugletårnet, vikingegravpladsen, Bulbjerg og Lild strand. For nylig cyklede vi til området ved Øsløs hvor vi lærte om Johan Skjoldborg, møllen og stranden. Vi har lært at Nils, Johans far, som var skomager, var meget interesseret i ligestilling, så de fattige fik mere respekt omkring dem. Johan havde et meget hårdt liv, på grund af han løb bl.a. til Thisted med toldpapir for købmand Dige som boede i omegnen nær Johans hus. Han fik arbejde i Nibe ved en købmand, efter et par måneder så Nils ( Johans far) at Johan knap nok kunne gå. Det satte en stopper for at blive købmand.

13 Møllen i Øsløs var ikke en helt almindelig mølle, den blev transporteret til den anden ende af Vejlerne over isen af heste efter at den var blevet væltet omkuld af en flodbølge. Da den var kommet til det sted den skulle stå blev den bygget op igen. Nu er den et sted man kan se udstilling og kigge fugle fra. Til sidst var vi på stranden og se på sten. Vi var også ude at soppe, og det var rigtig koldt. Derefter var vi på en legeplads, hvor vi spiste madpakker, og så cyklede vi hjem igen. Skrevet af Taus, Sara, Malthe og Mathilde. Emneugen 2015 Vi har haft emneuge her på Hannæsskolen i Frøstrupafdelingen. Fra tirsdag til torsdag. Hele skolen var delt op i 3 store grupper. Man kunne være på skolen, i anlægget eller i spejderhuset. På skolen samlede vi på kryb og legede. Til sidst lavede vi regnormebo. I anlægget var vi ude på løb hvor vi skulle finde ting som var unaturlige i skoven. Bagefter skulle vi finde nogle bestemte bladarter. Og så skulle vi lege kims leg. Vi skulle også lave et naturbillede. Så skulle vi se hvem der vandt til sidst. I spejderhuset skulle vi lave bål og

14 snobrød og se på biller. Om fredagen skulle vi ud til søen ved Søvej. Vi lavede vores egen mad og vi skulle fange dyr i en sø med naturvejlederen Jan. Vi skulle også lave atletik og postløb. Vi syntes at ugen var rigtig god og spændende!! Skrevet af Amalie GP, Biingi, Amalie D og Kræn 5. klasse cykler i og lærer om nærområdet I 4. og 5. klasse har vi lært en masse om Frøstrup og omegn. Vi har sammen med Lone og Randi været ved Fugletårnet, vikingegravpladsen, Bulbjerg og Lild strand. For nylig cyklede vi til ved Øsløs, hvor vi lærte om Johan Skjoldborg og møllen. Vi lærte at Johan Skjoldborg da han blev konfirmeret trak han en seddel, op hvor der stod at han skulle være købmand. Han kom i praktik i Nibe. En dag kom hans storebror og så at han slet ikke kunne gå, så hans storebror sejlede hjem for at fortælle at Johan ikke kunne gå til hans far. Så

15 hans far sejlede straks over til Nibe og sagde at det var ikke i orden at Johan slet ikke kunne gå som 12 årig. Han såede ved at tage græs ved vejkanten og tog det med ud på vejlerne og så satte han det. Og senere degn på skolen i Øsløs. Og det inspireret til at blive digter. Han skrev ikke om de rige men om husmænd. Hans far døde og så Johan fallit med skomageriet. Alle husmændene i Danmark købte et hus i Løgstør. Vejlerne er Skandinaviens største fuglereservat. Vi var ude at se på møllen, som blev bygget 1860 ca. De flyttede fra Vust til vejlerne fordi der var for meget vind og var ved at vælte. Om vinteren 1861 blev den flyttet. Skrevet af Rene, Mathias og Marcus Emneuge: Udeskole Fårup Sommerland

16 6.klasserne i Thisted kommune har været i Fårup Sommerland, som tak for at de har stået skolepatrulje hele året i alt slags vejr. Det har været både koldt og varmt- mest koldt!! Men det var det hele værd, for det var rigtig sjovt, at være i Fårup Sommerland. Vi kørte i bus sammen med Østerild. Der var mange andre skoler derude, men der var ikke særlig meget kø ved forlystelserne, så man kunne få mange ture i træk. Vi fik en madbillet udleveret i bussen og der var også 40 kroner til hver til snoller. Man kunne få burger med pommesfrites eller nuggets med pommesfrites og en sodavand til for madbilletten. Daniel fik rekorden i opkast, han kunne ikke tåle labyrinten og brækkede sig tre gange. Da han kom ud af labyrinten igen, lige efter han havde brækket sig, spurgte han straks om vi snart skulle have den is, han havde glædet sig til. Jeppe blev køresyg på vej hjem og måtte også ofre lidt i skraldespanden i bussen så kom han op at sidde foran i bussen så fik han det bedre. Det var sjovt at være i lynet og falken og den næsten nye orkanen hvor man kørte under vandet. I træstammerne blev vi rigtig våde. Til sidst da vi skulle ud i bussen, nåede vi lige at købe noget slik, og så kom politiet i en stor politibil med is til alle skolerne. Det var en dejlig tur, men der var mega koldt den dag, selv om de havde lovet godt vejr! Lavet af Janni, Jeppe og Markus

17 Årgang 08 gennem årene! Vi har helt klart mange gode minder, når man har gået i klasse sammen i snart 7 år. Vi har været på rigtig mange ture, og oplevet meget sammen på dem alle. Men det, der er VIGTIGT er, at vi alle sammen er rigtig gode venner. Vi var lidt umulige i starten, men nu synes vi selv, vi er blevet gode til fagene og mega gode til at løse konflikter. Vi har mange forskellige minder både gode og dårlige mest gode! Nogle af vores bedste minder er fra vores ture ud af huset. Den første tur vi husker, var da vi skulle til Arup beboerhus i 0.klasse. Vi legede og fangede krapper med hamburgerryg sat fast i klemmer. Vi var også på tur i spejderhuset, hvor Hans kom og slagtede to store høns, som løb rundt uden hoved med blodet sprøjtende ud af hullet. Inde i hønsene var der over 20 æg i alle størrelser uden skal altså. Så kogte vi hønsene med grøntsager og fik både suppe og kogt høne med kartofler fra bål det smagte dejligt! Vi husker også vores læseovernatning på skolen. Vi skulle læse hele natten, men de fleste faldt nu i søvn inden klokken 22. vi fik læst over 3000 sider vi var stolte! I 4. klasse var vi på Utzon Centret i Ålborg og lege arkitekter, vi skulle bygge en Zoo. Næste dag var vi på Ålborg kunstmuseum og lave skulpturer inspireret af Robert Jacobsen, som museet havde en særudstilling af. Det var Henrik, som var vores kunstlærer. En anden god oplevelse var, da vi var i Thisted musikteater og høre to forfattere Daniel Zimakof og hans kone, bagefter var vi på McDonalds, hvor Marcus Si spiste 9 burgere uden at kaste op! og vi var på museum til sidst. Her i 6. klasse har vi været på en super lejrtur men det skriver andre om.

18 Vi har rigtig mange dejlige minder fra vores skoletid her på Frøstrup afdelingen men vi glæder os også til at få nye venner på Vesløs afdelingen. Af Helena og Jessica. Skolepatrulje og legepatrulje Det er en tradition at 6. klasse på Hannæsskolen skal være skolepatrulje og legepatrulje, og i år var det så os, der fik tjansen. Som skolepatrulje er det vores opgave at passe på de små i trafikken. Vi var på kursus en hel dag på Rolighedsskolen i Thisted, hvor politimand Morten uddannede os til at blive en god skolepatrulje. Vi fik også lige lov til at se og røre ved hans tjenestepistol. Det viser sig desværre, at det er de voksne, der er sværest ved at vise respekt i trafikken. Vi har fået meget ros af Susanne, fordi vi altid møder tidligt og er på vores pladser hver eneste dag. Skolepatruljen skal nemlig møde 20 minutter før alle andre. Vi har også været legepatrulje i år. Vi var alle på kursus i Snedsted hallen i starten af skoleåret. Her lærte vi en masse nye lege og spil. Vi havde også selv forberedt 3 lege, som de andre deltagere skulle give kritik på. De andre skoler havde i hvert fald ikke lært, at man altid starter en kritik med at sige tre positive ting og til slut det, der kan forbedres. Vi har nydt at lege med de små vi har haft legepatrulje to gange om ugen, og vi har forberedt os til legene i faglig fordybelse om mandagen. Vi syntes legepatrulje var sjovest i starten, for da var der rigtig mange deltagere nu er de små blevet bedre til at lege selv, så har vi fået lidt færre deltagere.

19 Det har været dejligt at have et ansvar, og vi har fået meget ros for at tage os af de små på en god måde. Alex, Frederik og Daniel Emneuge I emneugen havde vi om naturen. Emneugen varede 4 dage tirsdag til fredag, 3 af dagene rokerede vi rundt i hold. Nogle af holdene var ude i Spejderhuset på forskellige dag, hvor vi lavede bål, og andre så på biller og andre kryb. Et andet hold var på skolen og udforskede kryb og insekter. Her brugte vi også Skolens ipads til at fotografere og finde ud af ting om insektet. Bagefter tog vi ud til stenskoven og legede skov stratego. Da vi kom hjem lavede vi ormebo. Vi tog sand og jord og puttede det i et glas, hvor vi skiftevis puttede det i. Den anden dag var vi ude i anlægget hvor vi legede kims leg. Senere skulle vi finde nogle specielle blade og lave billeder med grene, blade og andre naturting. På et tidspunkt skulle vi finde ting, som lærerne havde gemt i skoven som f.eks. skeer, hæfter, en sko, en dukke og andre ting som ikke hørte til i skoven. Vi skulle også finde forskellige planter, som vi lærte om der var konkurrence i alle tingene til sidst fik vi at vide, hvem der vandt sammenlagt. Den sidste dag var vi ude ved Søvej og lave bål, som vi lavede mad over. Senere var vi på blandede hold ude og se på haletusser og andre dyr, der lever i vandet. Vi var også klassevis ude og lave Natur OL, hvor vi kastede og løb med træ. Vi synes, at det var sjovt, for vi lærte meget om naturen. Lavet af Mathilde og Nanna

20 Sundhedseksperimentarium. Vi har haft besøg af Charlotte sundhedsplejerske og en anden sundhedsplejerske, som havde medbragt et sundhedseksperimentarium, hvor vi skulle lære en masse om kroppen og sundhed i kroppen. Sundhedeksperimentariet bestod af 6 poster, som alle handlede om forskellige målinger af sundhed. Post nr. 1 skulle man måle sin højde og måle, hvor højt man kunne hoppe. Man skulle også måle sit BMI. På post nr. 2 prøvede man at snyde sin hjerne. Man skulle læse nogle farver, som havde en anden farve end den, man læste. Og bagefter skulle man sige den farve som ordet var. Det var faktisk ret svært. Post nr. 3 gik man ca. 3 meter væk og læse det, der stod på papiret. Og de andre fra holdet skulle bygge en figur i legokloder og så skulle den, der kiggede væk mærke på den, og derefter bygge en selv. På post nr. 4 skulle man måle sit kondital ved at hoppe i 1. minut og bagefter måle sin puls. Man skulle også måle sit blodtryk og måle hjertes slag med et stetoskop. På post nr.5 spillede man mikrogolf med et bræt der havde et hul for enden, som bolden skulle ned i. Nogle fik aldrig bolden i hullet, andre lykkes allerede første gang. Man skulle også stå på en pind i 1 min og se, hvor mange gange man faldt af. Der var stor forskel på vores balanceevne. Man skulle også teste sin reaktionsevne med en lineal. Der var en, der skulle holde en lineal, mens den anden skulle gribe den inden den ramte jorden. Post nr. 6 handlede om hygiejne. Man skulle smøre sine hænder ind i noget stads, gå ud og vaske dem og derefter putte dem ind i en sort affaldssæk og lyse på dem for at se om de var rene. Man skulle fortælle, hvordan man hilser, og hvor man stiller sine sko, når man går indenfor. Skrevet af Rasmus

21 I maj måned havde Hannæsskolen emneuge. Vi blev delt op i 3 hold på tværs af klasserne fra 0 til 6. Hvert hold prøvede 3 forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Mandag: Var det en almindelig skoledag. Aktivitet 1: på skolen. På skolen fangede vi insekter og regnorme. Vi synes at det var lærerigt. Fx lærte vi at hvis man deler en regnorm så den ene ende får bæltet lever den videre, mens den anden dør. Aktivitet 2: I Spejderhuset. Ved spejderhuset lavede vi bål og snobrød. Vi fangede insekter ved at tømme de fælder som Lars havde hængt op i træernes grene. Og når vi havde fanget dem gik vi hen til Lars. Så fandt vi ud af hvad det var for nogle insekter. Aktivitet 3: Ved Anlægget lige uden for Frøstrup. Her lavede vi mange forskellige ting. Fx Kims leg, løb, billedkunst og genkendelsesleg med ting fra skoven. Om fredagen var vi ved søen ved Søvej. Her lavede vi: bål, bålmad, huggede brænde, vi havde besøg af en naturvejleder. Vi synes at det var en god uge. Skrevet af: Lærke og Tilde 5. Klasse

22 De halvtreds elever nu blev vi stille! Vi er altid søde når det gælder og til prøverne gælder det. Skriftelige prøver foregik i hallen, og takket være at der nu er installeret wifi var vi i år fri for at løbe rundt med usb-stiks. Vi var til prøve i retskrivning og diktat, færdighedsregning og problemregning. I samme lokale var vi også de første elever - i hele skolens historie -, som var oppe i idræt. Det gik godt.

23 Sidste skoledag for 9. årgang Fredag d. 29. maj 2015 var det sidste skoledag for 9 klasse. Det betyder på vores skole, at 9 klasserne har arrangeret et eller andet løb. I år var det ude ved Tovsig sø, hvor de havde lavet nogle poster, som 7. og 8. klasserne skulle gennemføre. En af de sjoveste poster var, hvor vi skulle gribe vandballoner, som de kastede ud fra et højt tårn. For hver ballon vi greb, fik vi et point. En anden post, der også var ret sjov, var hvor vi skulle mime nogle sætninger, som en fra holdet læste, og så derefter skulle man få resten af holdet til at gætte, hvad der stod. Sætningerne var ret korte så det tog ikke ret lang tid og gætte det, de kunne godt havde været lidt længere. Dar var også nogle ting de kunne havde gjort noget bedre. Der var en post hvor vi skulle lave en tøj kæde det var sådan set ok. Men så når man står i under bukser og de begynder at sprøjte vand på os er lidt trælst. Det vand de sprøjtede med var nede fra søen det var også en smugle klamt. Men ellers var det en god dag, med mange nye poster. Det plejer nemlig at være de samme hver gang. Men de var gode til at få nogle nye poster med. Til sidst kunne vi tjene nogle ekstra point til vores hold ved at vinde i tovtrækning over de andre hold. Men det gik heller ikke så godt fordi, at det tov som vi brugte kunne ikke holde så det sprang et par gange. Men vi kom da hjem i god behold.

24 Vi har afholdt vælgermøde! 8. årgang har sammen med borgerforeningen arrangeret valgmøde. Der var valg til folketinget 18. juni, og valgmøde d. 11. Til mødet havde flittige elever bagt en fantastisk kagebuffet, og publikum jublede da vi kom ind med fadene. Vi tjente penge til skolerejsen i september, hvor vi skal til Hamborg. Tre af politikerne som var i Vesløs blev valgt ind i folketinget. Det var Thorsten Schack Pedersen fra Venstre, Simon Kollerup fra Socialdemokraterne, og Lise Bech fra Dansk Folkeparti. Forskellige fodboldstile

25 Social dag for årgang har fredag d. 19. juni nydt dagen på havnen i Amtoft. Vi cyklede derud, og vejret var med os. Her spillede vi beachvolley, fiskede krabber, spiste kage og pølser, og nød hinandens samvær.

26 Igen i år har to af vores elever i 8. årgang været på tur, som en del af kommunens venskabsby-samarbejde. I år gik rejsen tik venskabsbyen Loimaa, som ligger i Finland. Her fortæller de om turen: Finlandstur - Ungdomscamp Loimaa Torsdag: Torsdag morgen tog vi med bussen til Aalborg lufthavn kl. 04:00 om morgenen, for at flyve til Kastrup lufthavn kl. 7:30. Hvor vi så fløj videre til Helsinki kl. 8:30. Da vi landede i Helsinki ventede vi i 4 timer på de andre lande(norge, Sverige og Island). I den tid fik vi noget at spise og lov til at kigge rundt i lufthavnen. Så blev vi hentet af bussen kl. 14:30 hvor vi kørte mod Loimaa hvor vi skulle bo i et skolehus. Da vi kom der op skulle vi have noget at spise og bag efter skulle vi have vores nøgler til værelserne. Så var det tid til at pakke ud. Bag efter skulle vi rystes sammen med nogle lege. Så havde vi en times fritid og bag efter gik vi i seng. Fredag: Vi står op kl. 8:00 lokal tid og går ned og får morgenmad. Kl. 9:00 bliver vi præsenteret for det de kaldte workshop. I workshoppen skulle vi halvdelen af tiden øve nogle sange vi skulle spille senere på ugen. Den anden halvdel af tiden skulle vi lave andre aktiviteter der var planlagt. Kl. 12 stod den på frokost. Bagefter var der mere workshop. Så var der eftermiddagsmad kl.14:30 hvor efter der var mere workshop. Så var der aftensmad og så nogle flere ryst sammen aktiviteter til kl 20:00 hvor der var snaks. Når vi var færdige med at spise havde vi fritid indtil kl. 23:00 hvor vi skulle være på vores værelser. Lørdag: Startede vi med at stå op og få noget at spise. Bagefter øvede vi musik resten af dagen når vi ikke var nede at spise. Og legede nogle lege Kl 2100 fik vi fri timer indtil kl 23 hvor vi gik i seng. Søndag: Startede vi med at stå op og få noget at spise. Bagefter øvede vi musik resten af dagen når vi ikke var nede at spise. Og legede nogle lege Kl 2100 fik vi fri timer indtil kl 23 hvor vi gik i seng.

4. årgang juni Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Dette blad er til: Juni 2008 1

Dette blad er til: Juni 2008 1 Dette blad er til: Juni 2008 1 Indhold Nyt fra kontoret... 3 Værsko... 4 Indtryk fra Fur... 5 Bedste oldeforældredag... 8 Storebørns-gruppe vuggestuen... 10 Nyt fra forældrebestyrelsen... 12 Rokketænderne...

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

Landsbynyt Oktober 2010

Landsbynyt Oktober 2010 Landsbynyt Oktober 2010 Kære forældre! Skoler er ofte til debat, og sådan er det i høj grad i øjeblikket. Det gælder på landsplan, hvor folketinget sætter folkeskolen på dagsordenen, og hvor der fra mange

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Månedsblad Børnebiksen februar 2011.

Månedsblad Børnebiksen februar 2011. Månedsblad Børnebiksen februar 2011. Nyt fra Kontoret. Det roder alle vegne i Børnebiksen, både ude og inde, håndværkerne knokler for at gøre vores hus rigtig dejligt. Personalet knokler også med malerarbejde

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke Billedede fra Markfest 2012 2 Herfra SFO skal der lyde en stor tak til alle jer forældre for den kæmpestore opbakning til vores Markfest. Jeres børn nød også rigtig at vise deres arbejde frem og have jer

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749.

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så kom efteråret med regn og blæst, men da børnene stadig gerne vil ud,

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Nyhedsbrev. 3. november 2016

Nyhedsbrev. 3. november 2016 Nyhedsbrev 3. november 2016 Så er det vist på tide med et nyhedsbrev. Personale; Som tidligere skrevet ud, har Lars af personlige årsager måttet se sig nødsaget til at opsige sin stilling. Det er vi selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen?

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Projekt Børn og udeliv Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Uge 40-41 2011 Vi har i de sidste 2 uger arbejdet med natur og naturfænomener. Krudtuglerne har valgt at lave

Læs mere

25. april 2013. Kære Alle Forældre i Hjerm Dagtilbud. Hermed et nyhedsbrev med stort som småt

25. april 2013. Kære Alle Forældre i Hjerm Dagtilbud. Hermed et nyhedsbrev med stort som småt 25. april 2013 Kære Alle Forældre i Hjerm Dagtilbud Hermed et nyhedsbrev med stort som småt Personalesituationen For dagplejen er alt uændret. I Vuggestuen har vi frem til sommerferien fået Inger i løntilskud.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Skive d. 3 Juli 2013. Nyhedsbrev Sommer 2013

Skive d. 3 Juli 2013. Nyhedsbrev Sommer 2013 Skive d. 3 Juli 2013 Nyhedsbrev Sommer 2013 Fra personalet: Efter sommerferien har vi sagt farvel til alle de store Bifrost og deres forældre, derfor vil der blive nogle personalerokeringer fra den 1.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev Februar 2015

Nyhedsbrev Februar 2015 Fælles for hele Børnehuset Nyhedsbrev Februar 2015 Fødselsdag for hele Børnehuset: Tirsdag den 3. Februar holder vi fødselsdag for hele børnehuset med bla. Underholdning fra børnene og fællesspisning.

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere