4. årgang juni Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår"

Transkript

1 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

2 Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende. Og det har i sandhed været nogle travle uger her frem mod sommerferien. Den 28.maj havde 9.årgang deres sidste skoledag. Det var en rigtig god dag, som eleverne havde forberedt. Arrangementet foregik ved Tovsig sø med udfordringer og konkurrencer, og alt klappede, som det skulle. Efter endt 9.klasses prøver, har vi haft translokation med vore 49 elever på årgangen. Vi står tilbage med en følelse af stolthed over at kunne sende de unge videre til næste etape i deres liv på efterskoler, handelsskole, gymnasier, HF og erhvervsskoler mv. 12 børn er startet i Skoleintro, og indgår allerede nu, helt selvfølgeligt i Hannæsskolens hverdag, godt klædt på til at skulle starte i 0.klasse efter sommerferien; det er også takket være den bløde overgang fra børnehave og ind i skolen frem til skolestarten i august. Eleverne har hurtigt lært mange af de andre elever og medarbejdere at kende, og holdet virker til at trives. Kommende 7. årgang har haft deres første introdag i Vesløs sammen med deres nye klasse og lærerne omkring årgangen. Der er to store klasser med 23 og 24 elever i hver klasse, der starter i overbygningen efter sommerferien. I forbindelse med skolereformen har der, som udgangspunkt, været en intention om, at skolen mere skulle åbne sig ud mod samfundet og virksomhederne. Derfor blev en del firmaer, vi allerede har et samarbejde med, i uge 24, inviteret til et samarbejdsmøde omkring det at etablere et formaliseret samarbejde med skolerne i Thisted Kommune. I den forbindelse vil jeg sige tak til alle virksomheder, som i hverdagen åbner op for Hannæsskolens elever og medarbejdere og giver os et indblik i jeres hverdag. Vi tror, at også det fremtidige samarbejde bliver en lokal sammenhængskraft, der bl.a. er

3 medvirkende til at åbne elevernes øjne for mulighederne for at vælge en specifik erhvervsuddannelse. Det er vores indtryk, at eleverne i mødet med virksomhederne får blik for, hvad de kan, når de er færdige med deres skolegang. Det har været et frugtbart år på Hannæsskolen, da 2 af skolens lærere har barslet. Desuden har fire medarbejdere søgt nye udfordringer, hvorfor vi her ved skoleårets afslutning må tage afsked med flere lærere. Tak, til de fastansatte lærere, Bente T., Iben, Louise og Jens Jacob for jeres store indsats her ved Hannæsskolen. Også tak til vores to vikarer, Jens Peter og Kathrine. Jeg ønsker jer alle alt det bedste i jeres videre lærergerning. Randi fortsætter på Hannæsskolen på afdelingen i Østerild også tak til dig. Lærerskift kan være en udfordring og give anledning til bekymring. Når det er sagt, er det et fantastisk stærkt hold af dygtige og engagerede lærere og pædagoger, der tager imod eleverne til august. Tak, til klasseforældreråd og forældre for alle de gode klassearrangementer, I har afviklet gennem årets løb. Disse arrangementer er af stor og vigtig betydning både for klassernes sociale liv og for samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel. Det glæder mig dagligt, at Hannæsskolen nyder så stor forældreopbakning tusind tak! Tak til skolebestyrelsen for et gedigent arbejde de sidste år, og en tak skal også lyde til Dorte Grønbech og Helle Lynge for jeres indsats. Held og lykke fremover. Hermed også en stor tak til Erik Gustavsson, for din indsats og engagement på Hannæsskolen som viceskoleleder. Det kommende skoleår byder heldigvis også på velkomster. Den 1.august starter Susanne Leth, Trine Brun Olesen (årsvikar) og Vibeke Stagstrup som lærere for mellemtrinnet, og i overbygningen møder vi fra august Ulla Persson og Martin Leegaard Andersen. Vi glæder os til at arbejde sammen med de nye kollegaer!

4 Ligeledes træder den nyvalgte skolebestyrelse til med Annelise Plet Bliksted, Jane Kær Rishøj, Louise Lynge, Pia Jensen (næstformand), Roy Pedersen,(bestyrelsesformand), Tina Langballe og Trine Laursen. Velkommen til jer. Endelig starter det nye ledelsesteam med Johannes Nicolajsen som skoleleder, med base i Frøstrup, Lise Stricker Oddershede som afdelingsleder på afdelingen i Østerild og undertegnede som viceskoleleder i Vesløs. Jeg ser med glæde og forventning frem til samarbejdet med jer alle. De mindre klassekvotienter og nye krav om besparelser gør, at vi fra 1.august kommer til at samlæse en del lektioner i indskolingen. Umiddelbart kan besparelser synes både skræmmende og ødelæggende, men ved en fælles indsats kan de samtidig være med til at udvikle vores evne til at se muligheder frem for begrænsninger og styrke vores oplevelse af at være en vigtig del af et forpligtende fællesskab. Det tror jeg, kommer til at ske med det velkvalificerede og dygtige team der også i indskolingen vil arbejde for, at læring og udvikling for den enkelte elev skal lykkes. I forbindelse med 7.årgangs konfirmationsforberedelser og placering af lektioner, har vi besluttet også at indføre skolerejser for 7.årgangs eleverne og tror, at det udgør en vigtig del af arbejdet med klassernes sociale udvikling. Allerede nu er lærerne omkring klasserne så småt i gang med at se på- og forberede turens form og indhold. En ny skoledag starter på den anden side af sommerferien, og her arbejder vi fortsat målrettet med at styrke skolens faglige og sociale læringsmiljø. Mit ønske er, at Hannæsskolen fortsat skal være en mangfoldig og rummelig lokalskole, hvor forskellighed og mangfoldighed trives, og er et sted hvor kerneydelsen er elevernes læring og udvikling.

5 Forældrenes opbakning er væsentlig, for at vi skal kunne få vores ønsker indfriet. Derfor vil vi takke Jer forældre for den betydningsfulde opbakning og det gode skole-hjem-samarbejde i dette skoleår. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde på den anden side af sommerferien. Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 26.juni. Alle elever på årg. møder denne dag fra kl. 8:20 11:45/11:50. Skolebusserne kører herefter. Vi starter igen mandag den 10.august, hvor alle elever møder efter deres nye skema kl. 8:00. Jeg ønsker jer alle en god og velfortjent sommer! Majbritt Larsen Skoleleder

6 Nyt fra skolebestyrelsen Sommerferien er nær, og over os er sommerafslutninger og klassearrangementer en hel årgang dimitterer efter gode eksamensresultater stort tillykke til jer alle. Når vi går i gang igen i august er det med en ny skole og en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse er valgt, og har konstitueret sig, så vi alle er klar til at tage fat 1. august. Vi siger farvel til Helle Lynge og Dorte Grønbech i bestyrelsesarbejdet, og siger tak for arbejdet som I har lagt for skolen. Den nye bestyrelse kommer til at bestå af repræsentanter fra alle tre afdelinger, hvilket kommer til at sikre en god implementering så vi kommer til at føle os som én skole med fælles mål og værdier. 1. august skal vi ligeledes sige velkommen til Johannes som bliver den nye skoleleder samt sige stor tak til Majbritt for det store stykke arbejde hun har lagt i skolen de sidste to år som konstitueret leder Majbritt fortsætter som viceskoleleder. Tak til Erik for at have påtaget sige vicelederposten, og for at have bistået Majbritt og bestyrelsen i vores arbejde. Erik fortsætter som lærer på skolen. Tak til alle for et supergodt samarbejde og dejlig opbakning i dette skoleår - vi ser frem til at fortsætte begge del efter ferien Med ønsket om meget sol og høj varme - God sommerferie til alle, og på glædeligt gensyn! Bestyrelsen

7 Nyt fra Pitten Nu kan vi også snart i Pitten afslutte et travlt skoleår, hvor skolereformen har stået sin prøve. Den kortere åbningstid som den har affødt i SFO, betyder bl.a. et øget pres, lige når alle har fri, så der er travlt omkring kl. 14. Beskeder, aftaler, bespisning og meget andet skal gå op i en højere enhed, og vi to voksne, der er til stede kunne indimellem ønske os adskilligt flere arme. Af samme grund har vi også meldt ud, at vi kan have svært ved at svare på telefonopkald omkring kl. 14. Vi oplever heldigvis stor forståelse for dette forhold! Skole Intro holdet, det der tidligere kaldtes Mini-SFO, er ved at være klar til at komme videre i Børnehaveklassen. Grundet små klassestørrelser vil børnehaveklasse og 1. klasse i det kommende skoleår blive samlæst i mange timer. De har allerede i år haft timer sammen, så vi håber, de er godt forberedte. Igen i år er det forunderlige sket, at de forsigtige og små børn, som trådte ind ad døren d. 1. april, lynhurtigt er vokset og blevet en naturlig del af skolen. Forsigtigheden ja den røg også hurtigt på retræte. Anette Thomsen har været ansat i rotationsjob som pædagogmedhjælper siden 15. marts. I perioden med Skole-Intro er der jo væsentligt flere timer, der skal dækkes, så Anette skal være I Pitten til og med uge 32. På det seneste har vi været i gang med at tilrette vores Mål og Indholdsplan. Den blev godkendt af skolebestyrelsen på junimødet. Thisted Kommune ønsker, at alle skal være færdige til 1. august. Der arbejdes med en hensigt om, at vi i lighed med en række andre af Thisted Kommunes SFO er skal være forenings-sfo og samarbejde med det lokale foreningsliv. Således at børnene i Pit-tiden kan gå til fx boldspil en dag om ugen. Det vil I høre mere om. Fra Pitten skal lyde et ønske om god sommer til alle! Mette og Lene og Anette

8 Nyt fra vuggestue og børnehave. Nyt fra Hannæsbørnehaven. Børn og personale: Lærke, Sille og Mads er startet i børnehaven. De kommer fra vuggestuen. Kjartan er også startet i børnehaven, han kommer fra dagplejen. Maiken er sygemeldt indtil sommerferien og kommer tilbage til uge 33. Tina O. har en rest af barselsorlov, som hun afvikler efter sommerferien. Hun er tilbage til uge 36. Mens Tina er på orlov, vil Emma og Maiken gå op i tid. Pædagogik: I april, maj og juni arbejder vi med læreplanstemaet natur og naturoplevelser både i børnehave og vuggestue. Vi har bl.a arbejdet med mariehøns, frøer, lavet små eksperimenter, læst bøger og undersøgt ting i naturen. Vuggestue og børnehave har været på Kirsten Kjærs museum, hvor vi lavede land art. Vi blev hjulpet af kunstneren Pia Skogdal. Vores kunst står ude i en lille lund ude ved Kirsten Kjærs museum og hænger oppe i to træer. Jeg vil opfordre jer til at tage ud og se det sammen med jeres børn.

9 Nyt fra vuggestue og børnehave. Igen i år var vi til byfest på Frøstrup sportsplads. Der var hoppepuder, masser af frisk frugt og saft. Der var rigtig mange børn. Børnehavebørnene så et trylleshow, som de var meget betagede af. Struktur: I forbindelse med at der er reduceret i områdelederne, er der nu to område-ledergrupper tilbage. Vi har skiftet områdeleder fra Pia Stjerslev til Pernille Kasting. I ledergrupperne arbejder vi på, at få opbygget de nye samarbejdsrelationer. Børn og personale er fordelt i de institutioner, der er berørt at sammenlægninger og der arbejdes på at samkøre institutionerne til nye enheder. De meldinger jeg får, går ud på, at der ikke er nye ændringer i strukturen på vej indenfor daginstitutioner og skoler. Forældrerådet: Forældrerådet skal også i gang med at fungere i en ny sammenhæng i vores nye område. I forældrerådet har vi været optaget af hvordan budgetterne passer til år Vi har snakket om vores venteliste, hvor vi mangler børn til vuggestuen. Desværre verserer der rygter om, at vores venteliste er lang. Det er uheldigt, så hvis I kender familier, der har børn, der skal starte i dagpasning, må I endelig opfordre dem til, at komme på besøg hos os og se vores vuggestue og børnehave.

10 Nyt fra vuggestue og børnehave. På baggrund af, at både vi og skolen har været i søgelyset til nedlæggelse, har vi talt om, hvordan vi kan sikre at vi består også på sigt. Både forældrerådet og skolebestyrelsen mener, at vi skal markere vores styrker overfor omverdenen. De har derfor besluttet, at ansatte i skolen og vores institution skal samarbejde tættere. Det skal ske på to møder om året, hvor vi skal snakke om vores fælles værdier og udvikle vores samarbejde. Vi har vedtaget, at vi skal ændre navn til Hannæs Børnehus, for at få inkluderet vuggestuen i vores navn og vi skal have nyt logo. Logoet skal ligne skolens, som er skolebørn der holder hinanden i hånden i en rundkreds. Forældrerådet består af: Anne, mor til Otto i vuggestuen Louise, mor til Sille i børnehaven Ann, mor til Emma i børnehaven. Kontaktoplysninger til dem står på vores hjemmeside, I kan også se dem på opslagstavlen for forældre i institutionen.8i

11 Nyt fra vuggestue og børnehave. Personalet: Vi har afsluttet vores undervisning i Lp modellen. Nu har vi nogle opsamlende opgaver vi skal lave og så kan vi bruge metoden til at udvikle vores daglige pædagogiske arbejde. I efteråret skal vi arbejde med en kortlægning. Det omfatter spørgeskemaer til de ældste børn, som vi laver med dem, børnenes forældre, det personale der har børnene i grupperne og et til alle personaler. Jeg skal nok informere jer, så snart jeg ved mere. Vi skal have vores kvalitetsrapport revideret og der skal tilføjes nogle emner. Dette arbejde skal være slut til 1. december. Til slut vil jeg fortælle jer den glædelige nyhed, at vuggestuen har fået bevilliget penge til at gøre puslefaciliteterne bedre, så personalet ikke behøver at gå ud af stuen for at pusle børnene. Det bliver så dejligt og jeg vil allerede nu bede om jeres tålmodighed, der kommer en periode med en del rod i huset. Jeg vil takke alle jer der kom og arbejdede til vores havedag. Der blev arbejdet igennem og det er altid en stor fornøjelse for mig at se, hvordan I får snakket en masse under arbejdet, så I lærer hinanden bedre at kende, samtidig med, at vores legeplads bliver ordnet og renoveret. De bedste sommerhilsner Nauja

12 5.klasse cykler i og lærer om nærområdet I 4. og 5. klasse har vi lært en masse om Frøstrup og omegn. Vi har sammen med Lone og Randi været ved fugletårnet, vikingegravpladsen, Bulbjerg og Lild strand. For nylig cyklede vi til området ved Øsløs hvor vi lærte om Johan Skjoldborg, møllen og stranden. Vi har lært at Nils, Johans far, som var skomager, var meget interesseret i ligestilling, så de fattige fik mere respekt omkring dem. Johan havde et meget hårdt liv, på grund af han løb bl.a. til Thisted med toldpapir for købmand Dige som boede i omegnen nær Johans hus. Han fik arbejde i Nibe ved en købmand, efter et par måneder så Nils ( Johans far) at Johan knap nok kunne gå. Det satte en stopper for at blive købmand.

13 Møllen i Øsløs var ikke en helt almindelig mølle, den blev transporteret til den anden ende af Vejlerne over isen af heste efter at den var blevet væltet omkuld af en flodbølge. Da den var kommet til det sted den skulle stå blev den bygget op igen. Nu er den et sted man kan se udstilling og kigge fugle fra. Til sidst var vi på stranden og se på sten. Vi var også ude at soppe, og det var rigtig koldt. Derefter var vi på en legeplads, hvor vi spiste madpakker, og så cyklede vi hjem igen. Skrevet af Taus, Sara, Malthe og Mathilde. Emneugen 2015 Vi har haft emneuge her på Hannæsskolen i Frøstrupafdelingen. Fra tirsdag til torsdag. Hele skolen var delt op i 3 store grupper. Man kunne være på skolen, i anlægget eller i spejderhuset. På skolen samlede vi på kryb og legede. Til sidst lavede vi regnormebo. I anlægget var vi ude på løb hvor vi skulle finde ting som var unaturlige i skoven. Bagefter skulle vi finde nogle bestemte bladarter. Og så skulle vi lege kims leg. Vi skulle også lave et naturbillede. Så skulle vi se hvem der vandt til sidst. I spejderhuset skulle vi lave bål og

14 snobrød og se på biller. Om fredagen skulle vi ud til søen ved Søvej. Vi lavede vores egen mad og vi skulle fange dyr i en sø med naturvejlederen Jan. Vi skulle også lave atletik og postløb. Vi syntes at ugen var rigtig god og spændende!! Skrevet af Amalie GP, Biingi, Amalie D og Kræn 5. klasse cykler i og lærer om nærområdet I 4. og 5. klasse har vi lært en masse om Frøstrup og omegn. Vi har sammen med Lone og Randi været ved Fugletårnet, vikingegravpladsen, Bulbjerg og Lild strand. For nylig cyklede vi til ved Øsløs, hvor vi lærte om Johan Skjoldborg og møllen. Vi lærte at Johan Skjoldborg da han blev konfirmeret trak han en seddel, op hvor der stod at han skulle være købmand. Han kom i praktik i Nibe. En dag kom hans storebror og så at han slet ikke kunne gå, så hans storebror sejlede hjem for at fortælle at Johan ikke kunne gå til hans far. Så

15 hans far sejlede straks over til Nibe og sagde at det var ikke i orden at Johan slet ikke kunne gå som 12 årig. Han såede ved at tage græs ved vejkanten og tog det med ud på vejlerne og så satte han det. Og senere degn på skolen i Øsløs. Og det inspireret til at blive digter. Han skrev ikke om de rige men om husmænd. Hans far døde og så Johan fallit med skomageriet. Alle husmændene i Danmark købte et hus i Løgstør. Vejlerne er Skandinaviens største fuglereservat. Vi var ude at se på møllen, som blev bygget 1860 ca. De flyttede fra Vust til vejlerne fordi der var for meget vind og var ved at vælte. Om vinteren 1861 blev den flyttet. Skrevet af Rene, Mathias og Marcus Emneuge: Udeskole Fårup Sommerland

16 6.klasserne i Thisted kommune har været i Fårup Sommerland, som tak for at de har stået skolepatrulje hele året i alt slags vejr. Det har været både koldt og varmt- mest koldt!! Men det var det hele værd, for det var rigtig sjovt, at være i Fårup Sommerland. Vi kørte i bus sammen med Østerild. Der var mange andre skoler derude, men der var ikke særlig meget kø ved forlystelserne, så man kunne få mange ture i træk. Vi fik en madbillet udleveret i bussen og der var også 40 kroner til hver til snoller. Man kunne få burger med pommesfrites eller nuggets med pommesfrites og en sodavand til for madbilletten. Daniel fik rekorden i opkast, han kunne ikke tåle labyrinten og brækkede sig tre gange. Da han kom ud af labyrinten igen, lige efter han havde brækket sig, spurgte han straks om vi snart skulle have den is, han havde glædet sig til. Jeppe blev køresyg på vej hjem og måtte også ofre lidt i skraldespanden i bussen så kom han op at sidde foran i bussen så fik han det bedre. Det var sjovt at være i lynet og falken og den næsten nye orkanen hvor man kørte under vandet. I træstammerne blev vi rigtig våde. Til sidst da vi skulle ud i bussen, nåede vi lige at købe noget slik, og så kom politiet i en stor politibil med is til alle skolerne. Det var en dejlig tur, men der var mega koldt den dag, selv om de havde lovet godt vejr! Lavet af Janni, Jeppe og Markus

17 Årgang 08 gennem årene! Vi har helt klart mange gode minder, når man har gået i klasse sammen i snart 7 år. Vi har været på rigtig mange ture, og oplevet meget sammen på dem alle. Men det, der er VIGTIGT er, at vi alle sammen er rigtig gode venner. Vi var lidt umulige i starten, men nu synes vi selv, vi er blevet gode til fagene og mega gode til at løse konflikter. Vi har mange forskellige minder både gode og dårlige mest gode! Nogle af vores bedste minder er fra vores ture ud af huset. Den første tur vi husker, var da vi skulle til Arup beboerhus i 0.klasse. Vi legede og fangede krapper med hamburgerryg sat fast i klemmer. Vi var også på tur i spejderhuset, hvor Hans kom og slagtede to store høns, som løb rundt uden hoved med blodet sprøjtende ud af hullet. Inde i hønsene var der over 20 æg i alle størrelser uden skal altså. Så kogte vi hønsene med grøntsager og fik både suppe og kogt høne med kartofler fra bål det smagte dejligt! Vi husker også vores læseovernatning på skolen. Vi skulle læse hele natten, men de fleste faldt nu i søvn inden klokken 22. vi fik læst over 3000 sider vi var stolte! I 4. klasse var vi på Utzon Centret i Ålborg og lege arkitekter, vi skulle bygge en Zoo. Næste dag var vi på Ålborg kunstmuseum og lave skulpturer inspireret af Robert Jacobsen, som museet havde en særudstilling af. Det var Henrik, som var vores kunstlærer. En anden god oplevelse var, da vi var i Thisted musikteater og høre to forfattere Daniel Zimakof og hans kone, bagefter var vi på McDonalds, hvor Marcus Si spiste 9 burgere uden at kaste op! og vi var på museum til sidst. Her i 6. klasse har vi været på en super lejrtur men det skriver andre om.

18 Vi har rigtig mange dejlige minder fra vores skoletid her på Frøstrup afdelingen men vi glæder os også til at få nye venner på Vesløs afdelingen. Af Helena og Jessica. Skolepatrulje og legepatrulje Det er en tradition at 6. klasse på Hannæsskolen skal være skolepatrulje og legepatrulje, og i år var det så os, der fik tjansen. Som skolepatrulje er det vores opgave at passe på de små i trafikken. Vi var på kursus en hel dag på Rolighedsskolen i Thisted, hvor politimand Morten uddannede os til at blive en god skolepatrulje. Vi fik også lige lov til at se og røre ved hans tjenestepistol. Det viser sig desværre, at det er de voksne, der er sværest ved at vise respekt i trafikken. Vi har fået meget ros af Susanne, fordi vi altid møder tidligt og er på vores pladser hver eneste dag. Skolepatruljen skal nemlig møde 20 minutter før alle andre. Vi har også været legepatrulje i år. Vi var alle på kursus i Snedsted hallen i starten af skoleåret. Her lærte vi en masse nye lege og spil. Vi havde også selv forberedt 3 lege, som de andre deltagere skulle give kritik på. De andre skoler havde i hvert fald ikke lært, at man altid starter en kritik med at sige tre positive ting og til slut det, der kan forbedres. Vi har nydt at lege med de små vi har haft legepatrulje to gange om ugen, og vi har forberedt os til legene i faglig fordybelse om mandagen. Vi syntes legepatrulje var sjovest i starten, for da var der rigtig mange deltagere nu er de små blevet bedre til at lege selv, så har vi fået lidt færre deltagere.

19 Det har været dejligt at have et ansvar, og vi har fået meget ros for at tage os af de små på en god måde. Alex, Frederik og Daniel Emneuge I emneugen havde vi om naturen. Emneugen varede 4 dage tirsdag til fredag, 3 af dagene rokerede vi rundt i hold. Nogle af holdene var ude i Spejderhuset på forskellige dag, hvor vi lavede bål, og andre så på biller og andre kryb. Et andet hold var på skolen og udforskede kryb og insekter. Her brugte vi også Skolens ipads til at fotografere og finde ud af ting om insektet. Bagefter tog vi ud til stenskoven og legede skov stratego. Da vi kom hjem lavede vi ormebo. Vi tog sand og jord og puttede det i et glas, hvor vi skiftevis puttede det i. Den anden dag var vi ude i anlægget hvor vi legede kims leg. Senere skulle vi finde nogle specielle blade og lave billeder med grene, blade og andre naturting. På et tidspunkt skulle vi finde ting, som lærerne havde gemt i skoven som f.eks. skeer, hæfter, en sko, en dukke og andre ting som ikke hørte til i skoven. Vi skulle også finde forskellige planter, som vi lærte om der var konkurrence i alle tingene til sidst fik vi at vide, hvem der vandt sammenlagt. Den sidste dag var vi ude ved Søvej og lave bål, som vi lavede mad over. Senere var vi på blandede hold ude og se på haletusser og andre dyr, der lever i vandet. Vi var også klassevis ude og lave Natur OL, hvor vi kastede og løb med træ. Vi synes, at det var sjovt, for vi lærte meget om naturen. Lavet af Mathilde og Nanna

20 Sundhedseksperimentarium. Vi har haft besøg af Charlotte sundhedsplejerske og en anden sundhedsplejerske, som havde medbragt et sundhedseksperimentarium, hvor vi skulle lære en masse om kroppen og sundhed i kroppen. Sundhedeksperimentariet bestod af 6 poster, som alle handlede om forskellige målinger af sundhed. Post nr. 1 skulle man måle sin højde og måle, hvor højt man kunne hoppe. Man skulle også måle sit BMI. På post nr. 2 prøvede man at snyde sin hjerne. Man skulle læse nogle farver, som havde en anden farve end den, man læste. Og bagefter skulle man sige den farve som ordet var. Det var faktisk ret svært. Post nr. 3 gik man ca. 3 meter væk og læse det, der stod på papiret. Og de andre fra holdet skulle bygge en figur i legokloder og så skulle den, der kiggede væk mærke på den, og derefter bygge en selv. På post nr. 4 skulle man måle sit kondital ved at hoppe i 1. minut og bagefter måle sin puls. Man skulle også måle sit blodtryk og måle hjertes slag med et stetoskop. På post nr.5 spillede man mikrogolf med et bræt der havde et hul for enden, som bolden skulle ned i. Nogle fik aldrig bolden i hullet, andre lykkes allerede første gang. Man skulle også stå på en pind i 1 min og se, hvor mange gange man faldt af. Der var stor forskel på vores balanceevne. Man skulle også teste sin reaktionsevne med en lineal. Der var en, der skulle holde en lineal, mens den anden skulle gribe den inden den ramte jorden. Post nr. 6 handlede om hygiejne. Man skulle smøre sine hænder ind i noget stads, gå ud og vaske dem og derefter putte dem ind i en sort affaldssæk og lyse på dem for at se om de var rene. Man skulle fortælle, hvordan man hilser, og hvor man stiller sine sko, når man går indenfor. Skrevet af Rasmus

21 I maj måned havde Hannæsskolen emneuge. Vi blev delt op i 3 hold på tværs af klasserne fra 0 til 6. Hvert hold prøvede 3 forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Mandag: Var det en almindelig skoledag. Aktivitet 1: på skolen. På skolen fangede vi insekter og regnorme. Vi synes at det var lærerigt. Fx lærte vi at hvis man deler en regnorm så den ene ende får bæltet lever den videre, mens den anden dør. Aktivitet 2: I Spejderhuset. Ved spejderhuset lavede vi bål og snobrød. Vi fangede insekter ved at tømme de fælder som Lars havde hængt op i træernes grene. Og når vi havde fanget dem gik vi hen til Lars. Så fandt vi ud af hvad det var for nogle insekter. Aktivitet 3: Ved Anlægget lige uden for Frøstrup. Her lavede vi mange forskellige ting. Fx Kims leg, løb, billedkunst og genkendelsesleg med ting fra skoven. Om fredagen var vi ved søen ved Søvej. Her lavede vi: bål, bålmad, huggede brænde, vi havde besøg af en naturvejleder. Vi synes at det var en god uge. Skrevet af: Lærke og Tilde 5. Klasse

22 De halvtreds elever nu blev vi stille! Vi er altid søde når det gælder og til prøverne gælder det. Skriftelige prøver foregik i hallen, og takket være at der nu er installeret wifi var vi i år fri for at løbe rundt med usb-stiks. Vi var til prøve i retskrivning og diktat, færdighedsregning og problemregning. I samme lokale var vi også de første elever - i hele skolens historie -, som var oppe i idræt. Det gik godt.

23 Sidste skoledag for 9. årgang Fredag d. 29. maj 2015 var det sidste skoledag for 9 klasse. Det betyder på vores skole, at 9 klasserne har arrangeret et eller andet løb. I år var det ude ved Tovsig sø, hvor de havde lavet nogle poster, som 7. og 8. klasserne skulle gennemføre. En af de sjoveste poster var, hvor vi skulle gribe vandballoner, som de kastede ud fra et højt tårn. For hver ballon vi greb, fik vi et point. En anden post, der også var ret sjov, var hvor vi skulle mime nogle sætninger, som en fra holdet læste, og så derefter skulle man få resten af holdet til at gætte, hvad der stod. Sætningerne var ret korte så det tog ikke ret lang tid og gætte det, de kunne godt havde været lidt længere. Dar var også nogle ting de kunne havde gjort noget bedre. Der var en post hvor vi skulle lave en tøj kæde det var sådan set ok. Men så når man står i under bukser og de begynder at sprøjte vand på os er lidt trælst. Det vand de sprøjtede med var nede fra søen det var også en smugle klamt. Men ellers var det en god dag, med mange nye poster. Det plejer nemlig at være de samme hver gang. Men de var gode til at få nogle nye poster med. Til sidst kunne vi tjene nogle ekstra point til vores hold ved at vinde i tovtrækning over de andre hold. Men det gik heller ikke så godt fordi, at det tov som vi brugte kunne ikke holde så det sprang et par gange. Men vi kom da hjem i god behold.

24 Vi har afholdt vælgermøde! 8. årgang har sammen med borgerforeningen arrangeret valgmøde. Der var valg til folketinget 18. juni, og valgmøde d. 11. Til mødet havde flittige elever bagt en fantastisk kagebuffet, og publikum jublede da vi kom ind med fadene. Vi tjente penge til skolerejsen i september, hvor vi skal til Hamborg. Tre af politikerne som var i Vesløs blev valgt ind i folketinget. Det var Thorsten Schack Pedersen fra Venstre, Simon Kollerup fra Socialdemokraterne, og Lise Bech fra Dansk Folkeparti. Forskellige fodboldstile

25 Social dag for årgang har fredag d. 19. juni nydt dagen på havnen i Amtoft. Vi cyklede derud, og vejret var med os. Her spillede vi beachvolley, fiskede krabber, spiste kage og pølser, og nød hinandens samvær.

26 Igen i år har to af vores elever i 8. årgang været på tur, som en del af kommunens venskabsby-samarbejde. I år gik rejsen tik venskabsbyen Loimaa, som ligger i Finland. Her fortæller de om turen: Finlandstur - Ungdomscamp Loimaa Torsdag: Torsdag morgen tog vi med bussen til Aalborg lufthavn kl. 04:00 om morgenen, for at flyve til Kastrup lufthavn kl. 7:30. Hvor vi så fløj videre til Helsinki kl. 8:30. Da vi landede i Helsinki ventede vi i 4 timer på de andre lande(norge, Sverige og Island). I den tid fik vi noget at spise og lov til at kigge rundt i lufthavnen. Så blev vi hentet af bussen kl. 14:30 hvor vi kørte mod Loimaa hvor vi skulle bo i et skolehus. Da vi kom der op skulle vi have noget at spise og bag efter skulle vi have vores nøgler til værelserne. Så var det tid til at pakke ud. Bag efter skulle vi rystes sammen med nogle lege. Så havde vi en times fritid og bag efter gik vi i seng. Fredag: Vi står op kl. 8:00 lokal tid og går ned og får morgenmad. Kl. 9:00 bliver vi præsenteret for det de kaldte workshop. I workshoppen skulle vi halvdelen af tiden øve nogle sange vi skulle spille senere på ugen. Den anden halvdel af tiden skulle vi lave andre aktiviteter der var planlagt. Kl. 12 stod den på frokost. Bagefter var der mere workshop. Så var der eftermiddagsmad kl.14:30 hvor efter der var mere workshop. Så var der aftensmad og så nogle flere ryst sammen aktiviteter til kl 20:00 hvor der var snaks. Når vi var færdige med at spise havde vi fritid indtil kl. 23:00 hvor vi skulle være på vores værelser. Lørdag: Startede vi med at stå op og få noget at spise. Bagefter øvede vi musik resten af dagen når vi ikke var nede at spise. Og legede nogle lege Kl 2100 fik vi fri timer indtil kl 23 hvor vi gik i seng. Søndag: Startede vi med at stå op og få noget at spise. Bagefter øvede vi musik resten af dagen når vi ikke var nede at spise. Og legede nogle lege Kl 2100 fik vi fri timer indtil kl 23 hvor vi gik i seng.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes:

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes: FUSK Oktober 2008 Nødsaget til videoovervågning I de sidste numre af FUSK har jeg desværre hver gang haft et fast indslag, der har drejet sig om hærværk på bilerne på parkeringspladsen ved hallen. Vi er

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 24+25 2012 Fælles info Husk. At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16.00 i ugerne 28, 29 og 30. Afslutningsfest for 2. klasserne. I går torsdag den 21. juni- holdt vi afslutning

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Nyhedsbrev fra Rødderne

Nyhedsbrev fra Rødderne August - oktober 2012 Nyhedsbrev fra Rødderne Så kom vi godt i gang hos Rødderne efter en skøn sommerferie og vi har siden sidst sagt velkommen til Astrid, Bertram, Joanna. Derudover har vi sagt farvel

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

BUSPLAN sidste dag FØR ferien BUSPLAN skoleåret 2015-16

BUSPLAN sidste dag FØR ferien BUSPLAN skoleåret 2015-16 Sidste skoledag FØR ferien Første skoledag EFTER ferien BUSPLAN sidste dag FØR ferien BUSPLAN skoleåret 2015-16 Kære elever og forældre Skoleåret 2014-2015 er ved at gå på hæld og et nyt skoleår venter

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Lærerguide Beretning

Lærerguide Beretning Lærerguide Beretning Det er en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem, at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele med forskelligt

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere