Rudersdal. mere end et sted vi bor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudersdal. mere end et sted vi bor"

Transkript

1 Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker med handicap har også krav på værdighed... 7 Sund hele livet... 8 Alsidighed, leg og udvikling... 9 Vores omgivelser Der skal være sikkert i trafikken De grønne områder Den næste generation Job og erhverv også her i kommunen Det Konservative Folkepartis kandidater

3 Forord Vores valgprogram hedder Rudersdal mere end et sted vi bor. Fordi Rudersdal er andet end adresser, hvor man lukker døren, når man kommer hjem fra arbejde. For os er Rudersdal det sted vi lever, og med til livet hører både fritidslivet og arbejdslivet. Derfor er det for os vigtigt, at foreningerne har gode vilkår, at naturen indbyder til gode oplevelser, og at virksomhederne har gode rammevilkår. Det skal være trygt at bo i Rudersdal, som barn, voksen eller ældre. Vi konservative vil stå som garant for kvalitet. Det være sig i alt fra daginstitutioner over skoleveje til plejehjem. For os er det vigtigt, at kommunen er til for alle, som bor i Rudersdal, ikke omvendt. Vi vil ikke en belærende og bedrevidende indstilling fra kommunen, når den møder os som borgere. Tidens store økonomiske udfordringer vælger vi at se positivt på. De tvinger os til at gentænke kommunens opgaver og måden at løse dem på. Vi skal konstant søge at forny os. Vi skal være hurtigere, smartere, billigere og mere effektive. For os er der nemlig ikke noget, der hedder kommunens penge for os er det skatteborgernes penge, og dem skal vi være meget omhyggelige med at bruge rigtigt og med respekt. Rudersdal Kommune skal være en imødekommende kommune overfor borgere og virksomheder. Kulturen i Rudersdal Kommune skal gennemsyres af bevidstheden om, at kommunen er til for borgerne og virksomhederne og ikke omvendt. På de næste sider vil du kunne læse et udsnit af alt det, vi vil udrette i Rudersdal. Vi vil være glade for at være din repræsentant i kommunalbestyrelsen. 3

4 En sund økonomi Lad os slå det fast med det samme: Det går godt i Rudersdal. Der er styr på økonomien, hvilket vi konservative altid har stået som garant for. Det vil vi også fremover. Ressourcerne skal bruges klogt, rigtigt og effektivt. Vi mener, der er brug for forbedring, for hvis skattekronerne bliver brugt forkert, skal der opkræves flere. Derfor er vi også store modstandere af den dybt urimelige kommunale udligningsordning, som gør, at vi brutto årligt sender mere end 1,3 milliard kr. (netto 804 millioner kr.) af Rudersdal-borgernes penge direkte ud af kommunen. Det er for os et grundlæggende princip, at borgernes hårdt tjente penge bedst ligger i borgernes egne lommer fremfor i kommunekassen. Derfor er det også vores klare ambition, at vi bør have landets laveste kommuneskat og grundskyld. Derfor mener vi, det bør være et princip i Rudersdal, at skatten og grundskylden sænkes hver gang, der er en mulighed for dette. Det er ikke nødvendigvis nemt, men med stram styring kan vi sikre bevarelse af et højt serviceniveau til lavere pris. Det vil vi bl.a. gøre via en øget udlicitering, således at private kan byde på flere af kommunens opgaver, hvilket vil sikre både bedre kvalitet og pris. Vi vil også søge bredere samarbejde med vores nabokommuner om fælles udbud. For os konservative er det desuden vigtigt, at udbud altid er klart definerede og overskuelige, således at vi får så mange bud ind som muligt, og således at flest mulige lokale virksomheder kan byde på opgaven, og få den hvis de er konkurrencedygtige. Alt sammen til gavn for alle os som bor i Rudersdal Kommune. 4

5 En tryg og værdig alderdom Jo længere man som ældre borger kan blive i eget hjem desto bedre. For os er hjemmet det trygge sted, og derfor arbejder vi for, at alle kan klare sig i deres eget hjem så længe, som det er muligt. Helt konkret har vi i de sidste 4 år arbejdet på udbredelsen af hjælp til selvhjælp, det arbejde vil vi aktivt fortsætte. Ikke på baggrund af økonomiske argumenter, men fordi vi tror på, at det at være selvhjulpen øger livskvaliteten. Alle ældre i Rudersdal skal have et værdigt liv. Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor vil vi konservative være garant for, at der også i fremtiden vil være mange aktiviteter i kommunens ældrecentre, meget gerne i samarbejde med frivillige, foreninger og private. Vi vil desuden arbejde for at forenkle transporten for at gøre det så let som muligt for de ældre at deltage i aktiviteter. Eksempelvis så vi gerne, at der oprettes en bussluse ved Dronninggaardskolen. Det ville gøre, at man kunne lave stoppesteder ved bl.a. Ældreaktivitetscentret Rønnebærhus og Ny Holte Kirke. Vi vil ikke acceptere, at dårlig logistik fremmer ensomhed. Vi vil derfor undersøge mulighederne for en tilfredsstillende transportløsning. Meget gerne i samarbejde med private. For de ældre medborgere, der ikke længere kan bo hjemme, er det vigtigt, at ventetiden på en plejehjemsplads i nærområdet eller tæt på ens familie er så kort som mulig. Vi tror på, det er med til at øge trygheden, at man ikke skal langt væk hjemmefra og bliver i vante omgivelser. Hvis der er ældre borgere, der ikke i forvejen bor i Rudersdal, men gerne vil hertil fordi, de har familie i kommunen skal vi byde dem velkommen. Vi er glade for den frie bevægelighed også på dette område. Princippet om hjælp til selvhjælp skal ikke kun praktiseres hos hjemmeboende borgere, men også når man bor på plejehjem. Man er ikke patient, når man kommer på plejehjem vi vil have, at der lægges vægt på hjem i ordet plejehjem. Dagligdagen her skal være på beboernes vilkår og nej skal være et sjældent benyttet ord. Vi vil desuden åbne endnu mere op for frivillige på vores plejehjem. Telemedicin, hvor kommunikationen mellem patient og det offentlige sker via videolink, er med til at skabe tryghed og fleksibilitet for den enkelte. Man slipper for at være bundet af at skulle være hjemme, man behøver ikke at lukke fremmede ind i sit hjem, hvis man er utryg ved det, og der bliver mere tid til samtale grundet transporttiden skæres fra. Derfor vil vi have udarbejdet en konkret plan for øget udbredelse af dette. 5

6 Derfor vil vi: Øge hjælp til selvhjælp Bruge moderne,brugervenlige hjælpemidler- og velfærdsteknologi Styrke ældreaktiviteterne ved at udbrede samarbejdet til foreninger, frivillige og private Give de ældre muligheden for at deltage aktivt i hverdagen på plejehjemmene Åbne døren for frivillige på plejehjemmene 6

7 Mennesker med handicap har også krav på værdighed Borgere med fysisk handicap og/eller psykiske lidelser skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre. Der skal sættes ind med en konkret og individuel indsats, således at der sikres den størst mulige personlige frihed, som det at kunne klare sig selv er. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem alle parter for at indrette dagligdagen så fleksibel som muligt. Det handler om i højere grad at forebygge, hvor man kan og sætte ind med en tidlig indsats, der understøtter og udvikler den enkelte. Der er mange grader af fysiske handicap og psykiske lidelser, og ikke alle er kroniske. Men fælles er, at det med den rette støtte og hjælp er muligt at få skabt værdighed og livskvalitet for den enkelte. Det er dokumenterbart, at rehabilitering og recovery virker. Et aktivt socialt liv er vigtigt for alle. Også for udsatte grupper. Vi vil derfor aktivt belønne foreninger, som tager socialt ansvar ved at inddrage fysisk handicappede og sindslidende. Derfor vil vi: Sætte ind med en konkret, individuel og målbar indsats på handicap- og psykiatriområdet Sikre ordentlige adgangsforhold for handicappede Støtte foreninger der gør en indsats for handicappede 7

8 Sund hele livet I Rudersdal har vi en velfungerende hjælp til genoptræning efter hospitalsudskrivning. Det er vi stolte af. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal konstant følge med i de nyeste teknikker og teknologier inden for genoptræning, således at borgere i Rudersdal hurtigere kan komme tilbage til hverdagen igen. Vi vil ligeledes søge at opbygge samarbejde med de lokale idrætscentre og foreningslivet herom. Udendørs træningsstationer, som kan benyttes døgnet rundt, er med til at give fleksibilitet for den enkelte, således at man kan passe sin træning, når der er tid til det. Derfor vil vi meget gerne opsætte flere træningsstationer jævnt fordelt i kommunen. Dette skal naturligvis ske i dialog med idrætsklubberne. Vi vil lægge pres på Region Hovedstaden for, at der oprettes flere hospicepladser i Rudersdal. Det er en kendsgerning, at der i vores område er akut mangel på hospicepladser. Danmark halter bagud på dette område, og det står værst til i vores region. Et hospice ser vi gerne drevet som et offentligt-privat samarbejde. Derfor vil vi: Sikre topmoderne genoptræning Arbejde for flere hospicepladser 8

9 Alsidighed, leg og udvikling For os er Rudersdal ikke et sted, hvor man blot bor. Vi mener, at Rudersdal har langt mere at byde på. Det skyldes helt klart kommunens blomstrende foreningsliv drevet af aktive borgere. Foreningerne bidrager positivt til at skabe nye venskaber og fællesskab, formidle viden, kunst og kultur samt sikre grundlaget for et sundt og aktivt fritidsliv. Der er hos os ingen tvivl om, at det er de frivillige, der giver vores kommune sin helt unikke identitet. Uden disse ildsjæle ville der være et fattigere kultur- og fritidsliv i vores kommune. Ildsjælene er de mange frivillige, der gør den ekstra indsats til fordel for andre end blot dem selv. Det kan være alt fra at være træner i den lokale sportsklub, over frivillig i et af kommunens aktivitetscentre til at være aktivt medlem i en af de mange musik- og kunstforeninger eller man har engageret sig i grundejerforeningen. Ildsjælene skal ud og bruge deres energi, på det de brænder for de skal ikke begraves i papirarbejde, indberetninger og kringlede tilskudsansøgninger. Vi er stolte af det blomstrende foreningsliv i kommunen. Og vi vil værne om det. Der skal være tilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte ildsjælene og det fællesskab, som foreningslivet er. Det må ikke være manglende fysiske rammer, der får ildsjælen til at brænde ud eller udelukker nogen fra at blive inkluderet. At sige nej grundet noget så relativt banalt som dårlige fysiske forhold er efter vores mening alene en dårlig undskyldning og et udtryk for blindhed overfor, hvad der skaber et rigt lokalsamfund. Udover at optimere udnyttelsen af den eksisterende bane- og halkapacitet er det helt konkret vores forslag, at der på sigt bygges en ny multihal i den sydlige del af kommunen, evt. ved Rudegård Stadion i Holte. Derudover ønsker vi, at fodbold anerkendes fuldt ud som en helårssport og at der bygges en kunstgræsbane på Vedbæk Stadion. For os er det sociale samvær en vigtig del af foreningslivet. Derfor ser vi positivt på etablering af klublokaler, da de fungerer som hjertet i klubbernes sociale liv. Vi støtter, at der er elitesport i kommunen, da elitesportsudøvere er forbilleder for vores børn og unge. Det vil vi bl.a. gøre ved at indgå i en aktiv dialog med sportsklubberne om deres udfordringer og forhold. Vi tror på, at et stærkt elitemiljø er med til at skabe synlighed omkring sport og dermed få flere til at komme i gang. Kultur er ikke kun noget, der foregår i forenings- eller klubregi. Det er også at nyde vores skønne naturperler. Derfor er det vigtigt for os at spadsere- og løbestier som f.eks. Forskerruten, Lysløjpen og 9

10 Rudersdal-Ruten holdes godt ved lige. Derudover vil vi gerne i samarbejde med det lokale handelsliv etablere en vinterskøjtebane. VM i cykling og andre sportsbegivenheder er en positiv del af livet i Rudersdal. De er med til at skabe fokus på sund livsstil og er i øvrigt sjove for både deltagere og publikum. Vi har dog samtidig den holdning, at afvikling af sportsbegivenheder og etablering af faciliteter skal respektere boligområderne. Derfor støtter vi naturligvis et Rudersdal Marathon, mens vi ikke er tilhængere af et fast anlæg for triatleter i Søllerød Sø. Vi mener, at den bestilte COWI-undersøgelse i stedet skal fokusere på at placere en triatlon-rute et andet sted. Det kunne eksempelvis være Furesøen, Sjælsø eller Øresund. Vi mener ganske enkelt ikke, at Søllerød Sø er en egnet placering. Både miljømæssigt og af hensyn til naboerne. Derudover skal det være lettere for uorganiserede motionister at få adgang til kommunens faciliteter. Derfor vil vi have et bookingsystem, således at klubber og foreninger kan melde fra, når de ikke bruger deres bane- og haltider. Det ville kunne åbne op for, at borgere og virksomheder lettere kan benytte sig af faciliteterne. Vi er desuden tilhængere af mindre anlæg rundt om i kommunen til f.eks. streetfodbold, basket, skateboard og lignende. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at komme ind under sportsforeningernes rammer for dem skal det være muligt at bevæge sig på egne præmisser og ikke nødvendigvis på faste ugedage og klokkeslæt. Lokalhistorien er vigtig, men formidling af denne er mindst ligeså vigtig. Vi ønsker derfor et samarbejde imellem de lokalhistoriske arkiver/foreninger og kommunens uddannelsesinstitutioner, således at Rudersdals unge kender til deres lokalområdes historie. Et oplagt bud kunne også være at ledsage vores interessante vejnavne med en historisk baggrundsinformation. Bibliotekerne står for os som kulturelle fyrtårne i deres lokalområder. Vi ser bibliotekerne som kulturcentre. For os er det vigtigt, at der er nem biblioteksadgang. Når vi siger nem adgang, tænker vi særligt på, at afstanden skal være overkommelig og at åbningstiden er lang. Kulturarrangementer skal fordeles jævnt mellem de forskellige biblioteker i kommunen. Men vi tænker også på adgangen til E-bogsudlån. Vi er store tilhængere af det døgnåbne bibliotek, hvor man kan besøge biblioteket præcis, når man vil. Det døgnåbne bibliotek giver udfordringer hvad angår den faglige vejledning. Vi vil derfor have undersøgt, hvornår på døgnet de døgnåbne biblioteker besøges. Helt konkret vil vi arbejde for en fælleskommunal aftenhotline, således at man uden for normal bibliotekstid kan ringe til og chatte med en bibliotekar. 10

11 Derfor vil vi: Bakke op om ildsjælene Forbedre, eller i det mindste at fastholde, de fysiske forhold for foreningerne Sikre udbredelsen af vores lokalhistorie Gøre faglig biblioteksbetjening tilgængelig når låneren har tid 11

12 Vores omgivelser Vores kommune ligger i naturskønne omgivelser. Det skal vi både udnytte og værne om. Vores skove, søer og Øresund bruges af mange. Derfor var vi også særligt bekymrende, da Furesøen fik vandpest. Vi stod i spidsen for, at kommunen aktivt gik sammen med de lokale foreninger omkring søen for at få lavet en genopretningsplan for Furesøen, således at den også i fremtiden kan nydes af alt fra sejlere til badende. Vi vil værne om vores grønne områder. Vi stiller os yderst skeptisk overfor at fælde træer og dermed mindske vores skovareal. Vi vil, at Rudersdal skal være en grøn kommune, og vi ser meget gerne, at der plantes grønt så mange steder som muligt. Det er vigtigt, at vores havne og strande fremstår indbydende og er renholdte. Vi er tilhængere af udvidelsen af Vedbæk Havn, da det vil give flere muligheden for at benytte en af vores største naturressourcer: Øresund. Det er vigtigt, at stier holdes fri for beplantning og huller lappes, således at der er let og ubesværet adgang. Vi vil kortlægge behovet for opsætning af bænke på smukke positioner. For os er bænken et udtryk for et frirum til fordybelse og refleksion. Det skal være muligt at donere en bænk mod at få en lille messingplade på den med sit navn. Vi vil have en plan for en forskønnelsesindsats for kommunen. Vi vil ikke tolerere graffiti, døde træer, hullede veje osv. Vi vil desuden arbejde aktivt for beplantning af vejblomster. Dette ville være et helt oplagt projekt at inddrage frivillige i, der kunne få ansvaret for et stykke af vejkanten. Det skal ikke kun være kommuneskiltet, der viser, at man kommer til Rudersdal det skal være synligt for enhver. Rudersdal skal fremstå som den perle, den er. I samarbejde med menighedsrådene vil vi renovere og forskønne kommunens kirkegårde. Det skal være sikkert for alle borgere at komme på kirkegårdene også de ældre gangbesværede borgere. Her tænker vi bl.a. gelændere og bænke. Kirkegårdene er for os i højeste grad vores lokalhistorie og et rum for refleksion. Især Assistens Kirkegård i Birkerød trænger til en vedligeholdelsesindsats. Vi vil i samarbejde med Movia se på busruterne i kommunen samt størrelsen på busserne. Flere buslinjer kunne godt betjenes af en mindre bus. Det vil både være mere miljøvenligt samt støje mindre. Endvidere vil vi opfordre Region Hovedstaden til at lade deres busser stoppe ved Birkerød Idrætscenter, således at det er 12

13 muligt for borgere, der er knapt så mobile, at kunne udnytte idrætscenteret og svømmehallens faciliteter. Vi vil arbejde for en stationsbus, der kører mellem alle kommunens fem stationer. Vi er modstandere af at indføre betalingsparkering. Vi vil arbejde for bedre parkeringsforhold, bl.a. ved Birkerød Station, Hovedgaden og erhvervsområdet. Derfor vil vi: Sikre Furesøens overlevelse Igangsætte en forskønnelse af Rudersdal Flere gratis parkeringspladser 13

14 Der skal være sikkert i trafikken Trafiksikkerheden er vigtig for os. Sikre skoleveje, så børnene kan cykle til skole, har høj prioritet for os. Især Øverødvej, krydset mellem Bregnerødvej og Birkerød Parkvej, Vasevejen, Henrikholms Alle og Strandvejen bekymrer os. Her skal der findes en løsning til fordel for både bløde trafikanter og billister. Især de bløde trafikanter kan have udfordringer med tilisede cykelstier og fortove i vinterhalvåret. Grusning og lapning af huller på cykelstier og fortove er vigtigt, både for trafiksikkerheden og trygheden. Naturligvis skal skolevejene være førsteprioritet også ved privatskolerne. Vi vil desuden have en fodgængerovergang ved Birkerød Privatskole. Vi ønsker, at så mange som muligt lader deres børn cykle til skole, men vi forstår også godt forældrenes bekymring over visse strækninger. Vi vil derfor have lavet en opdateret skolevejsanalyse, der objektivt viser, hvor der præcist skal sættes ind for at forbedre børnenes sikkerhed og forældrenes tryghed. Sikre skoleveje er et område, vi konservative positivt vil prioritere økonomisk. Vi går ind for en 3. underføring under jernbanen i Birkerød, da det vil lette trafikken i centrum og øge trafiksikkerheden og skabe bedre sammenhæng i infrastrukturen. Vi stiller os yderst skeptisk overfor privatisering af veje, da vi ser det som en maskret skattestigning at pålægge borgerne ekstra udgifter uden at sænke skatten tilsvarende for de berørte. Derfor vil vi: Sørge for sikre skoleveje og trafiksikkerhed generelt Sikre lapning af frost-huller i veje, fortove og cykelstier Stille os yderst skeptisk overfor privatisering af veje 14

15 De grønne områder Rudersdal består af mange små bysamfund. Hvert bysamfund har sin egen sjæl og identitet. Det ser vi som en styrke, og denne særegenhed skal respekteres. En udvikling af Rudersdal Kommune præget af en gennemtænkt og velordnet anvendelse af givne arealressourcer, er en konservativ hjertesag. Vi lægger megen vægt på kvaliteten af vores by- og naturmiljø og ser kommune- og lokalplanlægningen som et vigtigt redskab til at sikre denne kvalitet. Vi skal passe på vores miljø vores natur og tænke på de klimapåvirkninger, vi selv er herrer over. Vi er privilegerede ved at bo i et område, der fra naturens side har alle de kvaliteter, vi kan ønske. Disse kvaliteter skal bevares. En fast grænse mellem land og by, hvad der ligger i byzone, og hvad der ligger i landzone, hvad der er skov, og hvad der henligger som åbent areal, er meget vigtig. Vi konservative ser derfor en opgave i at sikre, at borgere og virksomheder får nogle rimelige udfoldelsesrammer. Planlægningen skal sikre vores fælles interesser, men borgernes frihed til at bygge og bo, som de finder rigtigt, skal ikke kvæles i kommunal detailregulering og smagsdommeri. Der skal være plads til fornyelse af arkitekturen inden for de afstukne rammer, for selv i værdifulde kulturmiljøer må der være et vist frirum for den enkelte. Dog under skyldig respekt for helheden og det enkelte bysamfunds unikke udtryk. Generelt for kommunen kan man sige, at det er begrænset med tæt bebyggelse. Det er vi glade for. Vi er tilhængere af, at der er krav om store grundstørrelser, fordi det sikrer det grønne præg og giver plads og rum i boligområderne. Af samme årsag er vi også skeptiske overfor fortætning i højden, altså at der må bygges i flere etager i områder, der ellers er karakteriseret af et-plans-huse med høj rejsning. Helt grundlæggende er det vores holdning, at byudviklingen skal tage hensyn til vores grønne områder. Vi vil ikke inddrage fredede arealer eller landzone til bolig- eller større erhvervsformål. Mindre liberale erhverv kan være i orden, men det vil bygge på en konkret vurdering fra gang til gang. Vi står vagt om den private ejendomsret. Derfor vil vi: Altid stå for en konkret, hurtig og fleksibel sagsbehandling i byggesager Sikre bevarelsen af de enkelte områdes unikke udtryk Skepsis overfor byfortætning Nægte at inddrage fredede arealer og landzone til bolig eller større erhvervsformål 15

16 Den næste generation Som konservativ er den næste generation utrolig vigtig. Undersøgelser viser, at Rudersdals unge er Danmarks dygtigste og det skal de fortsat være. Det er vores helt klare ambition, at skoleeleverne i Rudersdal bliver de dygtigste i Skandinavien. Det vil vi gøre ved at optimere skolernes fysiske forhold, således at den nyeste undervisningsteknologi er til rådighed for lærerne. Vi vil arbejde for, at lærere i Rudersdal skal bruge deres forberedelsestid på skolerne, for vi tror på, at det vil fremme den faglige diskussion lærerne imellem og fremme miljøet på skolen som arbejdsplads og læringssted. Det vil desuden give eleverne mulighed for at spørge lærerne til råds i lektiecafeer, hvis de har udfordringer med hjemmeopgaver. Vi har nogle dygtige lærere i Rudersdal, og det skal vi fortsat have. Derfor vil vi styrke efteruddannelse af kommunens lærere ved at tilbyde kurser og studieophold internationalt. Vi ser meget gerne et mere systematisk samarbejde med kommunens britiske samarbejdspartnere. Vi vil også meget gerne tage imod britiske lærere på studieophold på skolerne. Ganske enkelt skal det være attraktivt for den dygtige lærer at arbejde i og for Rudersdal. Det er konservativ politik, at læreruddannelsen skal være en universitetsuddannelse. Det vil vi naturligvis gennem kommunens kanaler forsøge at presse på for, at den bliver. Vi vil bevare traditionelle klasser, da de er grundlaget for udviklingen af sociale kompetencer. Men vi vil i enkelte fag opfordre til øget niveaudeling og undervisningsdifferentiering. En elev, der er dygtig til dansk, kan have udfordringer i matematik og omvendt. Vi vil have, at den enkelte elev mødes på sit niveau og udfordres dagligt. Valgfag må aldrig blive fritimer eller mindre vigtige timer. Valgfagstimerne skal bruges aktivt til at styrke fagligheden og til at sætte ind med en ekstra indsats, hvor der er behov for dette for den enkelte elev. Valg af valgfag skal sættes i system og vælges i dialog mellem forældre, elev og skolen, således at den enkelte elev bruger sine valgfagstimer optimalt. Vi er tilhængere af flere undervisningstimer, men vi er imod tvungen heldagsskole. Vi tror på, at det er vigtigt med tid til fritidsaktiviteter og familieliv, og det er ikke alene antallet af skoletimer, der er interessant, det er mindst lige så meget indholdet af timerne. Det skal ikke være den enkelte skoles udbud af fritidsaktiviteter, der skal bestemme, hvilken sport eller interesse børnene skal dyrke. Det er en beslutning, der hører til i familien. Derfor er vi modstandere af tvungen heldagsskole. 16

17 Vi lever i en stadig mindre verden, og sprog- og kulturkendskab vil kun blive vigtigere i fremtiden. Vi vil derfor meget gerne oprette en international folkeskolelinje. Der er i øjeblikket stor ledighed blandt lærere. Derfor ser vi ingen grund til at bruge uudannede vikarer, som f.eks. nyudklækkede studenter. Vores børn skal konstant mødes af høj faglighed. Høj faglighed tror vi skaber respekt for skolen og det at lære. Det er vigtigt at flette de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv sammen. Det er vigtigt at åbne elevernes øjne for, hvordan de, ude i virkeligheden, kan bruge det, de lærer i klasselokalet. Teori og praksis skal ganske enkelt kombineres. Innovation og iværksætteri er for os af største betydning og derfor vil vi have det som en del af undervisningen for folkeskolens ældste klasser. Vi tror på et øget samarbejde mellem skolerne, institutionerne, idrætsforeningerne, ungdomsskolen og de lokalhistoriske foreninger omkring vores børn. Det kan ske ved, at dygtige trænere kommer og præsentere eleverne for idrætsgrene, de måske ikke kender så meget til i idrætsundervisningen, lektiehjælp på ungdomsskolen eller, at en repræsentant fra en af kommunens lokalhistoriske foreninger kommer som en del af historieundervisningen og fortæller om lokalområdets historie. Skolerne skal blive bedre til systematisk at inddrage frivillige kræfter og ressourcer som støtte for læreren i undervisningen. Faglighed og engagement tror vi er positivt smittende. Vi vil aldrig gå på kompromis med skolernes faglighed. Når det er sagt, så har nærhed også betydning, især når det kommer til børn og unge. Det at gå i skole i sit lokalområde, selv at kunne cykle derhen samt at vennerne bor i nærheden, har stor betydning. Nærhed understøtter det enkelte barn og har positiv indflydelse på læringsparatheden. Derfor betyder nærhedsprincippet også mere for os desto yngre børnene er, da det giver tryghed. Lokale vuggestuer og børnehaver er vigtige, og derfor arbejder vi vedvarende for et fleksibelt udbud. der omfatter forskellige typer institutioner. Vi vil have gennemført en kvalitets- og brugervurdering af skolerne og institutionerne og af, hvorfor de vælges til og fra. Det er vigtigt for os at sætte hurtigt ind, hvis der er udfordringer eller inspirationsmuligheder. 17

18 Afskaffelsen af lukkeloven gør, at der for nogle forældre i endnu højere grad end tidligere er brug for fleksible åbningstider i vuggestuerne og børnehaverne. Derfor er vi også tilhængere af, at en af Rudersdals institutioner omdannes til en døgnåben vuggestue og børnehave. Dette kan evt. gøres i samarbejde med en af vores nabokommuner. Dog skal det ikke være sådan, at det enkelte barn er i institution længere tid end tilfældet er i dag. Vi mener nemlig, at det er i familien at opdragelsen af barnet hører hjemme ikke på institutionen. Derfor vil vi: Styrke skolen, således at elever i Rudersdal bliver Skandinaviens dygtigste Målrettet rekruttere de bedste lærere Sikre niveaudeling og undervisningsdifferentiering Sikre størst muligt udbytte af valgfagstimer Danne et vikarteam af uddannede lærere Sikre nærhed men aldrig på bekostning af faglighed Danne en døgnåben vuggestue/børnehave 18

19 Job og erhverv også her i kommunen Lad os slå det fast med det samme. Det private erhvervsliv er hele fundamentet for vores velfærdssamfund. Det skal derfor have de allerbedste vilkår. For et rigt erhvervsliv giver også et rigt samfund og omvendt. Rudersdal er ikke blot et sted, man bor, det er et sted, man lever. Med til livet hører også arbejdslivet og muligheden for at kunne handle lokalt i gode forretninger og kunne få leveret lokal service fra dygtige håndværkere. Virksomhederne er med til at give kommunen liv, og de skaber arbejdspladser, og da mange borgere gerne vil mindske transporttiden, vil en indsats for at tiltrække virksomheder også tiltrække nye borgere til vores kommune. Vi skal skabe rammer, der sikrer, at vi har en velfungerende og differentieret detailhandel samt et bredt udbud af servicevirksomheder, herunder ikke mindst håndværksvirksomheder, der hurtigt, effektivt og professionelt kan servicere de mange husstande i kommunen. Hvis vi ikke skaber de rigtige rammer, vil væksten i erhvervsliv og dermed også i skatteindtægter blot foregå i vores nabokommuner. Det er bekymrende, at en undersøgelse placerer Rudersdal Kommune som nr. 58 ud af 98 kommuner. Det er bare ikke godt nok. Derfor vil vi forbedre de lokale virksomheders vilkår. Vi vil arbejde for at sænke dækningsafgiften markant, så det er attraktivt at drive virksomhed i Rudersdal. Dækningsafgiften er en helt unødvendig afgift på det at drive virksomhed i kommunen. Vi vil også kritisk gennemgå, hvilke øvrige afgifter kommunen pålægger det lokale erhvervsliv. Vi vil også undersøge mulighederne for, at kommunen i større omfang kan udlicitere opgaver til lokale virksomheder og foretage lokale indkøb for derved at give virksomhederne i kommunen et bedre forretningsmæssigt fundament, og ikke mindst for at sikre, at kommunens aktiviteter bliver konkurrenceudsatte. Naturligvis forudsat at de lokale er konkurrencedygtige. I nogle af vores nabokommuner er der indført betalingsparkering. Det bliver aldrig indført i Rudersdal med konservative stemmer. Betalingsparkering foringer vilkårene for det lokale erhvervsliv. Tvært imod er der god grund til at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i forbindelse med 19

20 indkøbsmulighederne, ligesom der også for de mange, der arbejder uden for kommunen, bør gives bedre parkeringsforhold ved de offentlige transportknudepunkter. I Rudersdal er ledigheden heldigvis relativ lav. Det betyder, at vi har helt unikke muligheder for at tilbyde de ledige en personlig og effektiv indsats for hurtigst muligt at skaffe dem i arbejde igen. Derfor skal jobcenteret have hyppigere og konstruktiv kontakt med de ledige og sikre, at der findes individuelle handlingsplaner, der fra dag et giver den ledige de mest optimale betingelser for hurtigst muligt igen at komme i arbejde. Vi vil sikre, at de ledige, der ikke umiddelbart har mulighed for at finde et job, involveres i vores plan for forskønnelse af Rudersdal under Teknik- og Miljøforvaltningen. Ingen ledige skal udsættes for lediggang mere end nogle få måneder. Derfor vil vi: Sænke dækningsafgiften markant Sikre øget erhvervsvenlighed i den kommunale administration Sikre større lokale kommunale indkøb Sikre øget kommunal udlicitering Stå for en effektiv og personlig service til de ledige 20

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere