Rudersdal. mere end et sted vi bor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudersdal. mere end et sted vi bor"

Transkript

1 Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker med handicap har også krav på værdighed... 7 Sund hele livet... 8 Alsidighed, leg og udvikling... 9 Vores omgivelser Der skal være sikkert i trafikken De grønne områder Den næste generation Job og erhverv også her i kommunen Det Konservative Folkepartis kandidater

3 Forord Vores valgprogram hedder Rudersdal mere end et sted vi bor. Fordi Rudersdal er andet end adresser, hvor man lukker døren, når man kommer hjem fra arbejde. For os er Rudersdal det sted vi lever, og med til livet hører både fritidslivet og arbejdslivet. Derfor er det for os vigtigt, at foreningerne har gode vilkår, at naturen indbyder til gode oplevelser, og at virksomhederne har gode rammevilkår. Det skal være trygt at bo i Rudersdal, som barn, voksen eller ældre. Vi konservative vil stå som garant for kvalitet. Det være sig i alt fra daginstitutioner over skoleveje til plejehjem. For os er det vigtigt, at kommunen er til for alle, som bor i Rudersdal, ikke omvendt. Vi vil ikke en belærende og bedrevidende indstilling fra kommunen, når den møder os som borgere. Tidens store økonomiske udfordringer vælger vi at se positivt på. De tvinger os til at gentænke kommunens opgaver og måden at løse dem på. Vi skal konstant søge at forny os. Vi skal være hurtigere, smartere, billigere og mere effektive. For os er der nemlig ikke noget, der hedder kommunens penge for os er det skatteborgernes penge, og dem skal vi være meget omhyggelige med at bruge rigtigt og med respekt. Rudersdal Kommune skal være en imødekommende kommune overfor borgere og virksomheder. Kulturen i Rudersdal Kommune skal gennemsyres af bevidstheden om, at kommunen er til for borgerne og virksomhederne og ikke omvendt. På de næste sider vil du kunne læse et udsnit af alt det, vi vil udrette i Rudersdal. Vi vil være glade for at være din repræsentant i kommunalbestyrelsen. 3

4 En sund økonomi Lad os slå det fast med det samme: Det går godt i Rudersdal. Der er styr på økonomien, hvilket vi konservative altid har stået som garant for. Det vil vi også fremover. Ressourcerne skal bruges klogt, rigtigt og effektivt. Vi mener, der er brug for forbedring, for hvis skattekronerne bliver brugt forkert, skal der opkræves flere. Derfor er vi også store modstandere af den dybt urimelige kommunale udligningsordning, som gør, at vi brutto årligt sender mere end 1,3 milliard kr. (netto 804 millioner kr.) af Rudersdal-borgernes penge direkte ud af kommunen. Det er for os et grundlæggende princip, at borgernes hårdt tjente penge bedst ligger i borgernes egne lommer fremfor i kommunekassen. Derfor er det også vores klare ambition, at vi bør have landets laveste kommuneskat og grundskyld. Derfor mener vi, det bør være et princip i Rudersdal, at skatten og grundskylden sænkes hver gang, der er en mulighed for dette. Det er ikke nødvendigvis nemt, men med stram styring kan vi sikre bevarelse af et højt serviceniveau til lavere pris. Det vil vi bl.a. gøre via en øget udlicitering, således at private kan byde på flere af kommunens opgaver, hvilket vil sikre både bedre kvalitet og pris. Vi vil også søge bredere samarbejde med vores nabokommuner om fælles udbud. For os konservative er det desuden vigtigt, at udbud altid er klart definerede og overskuelige, således at vi får så mange bud ind som muligt, og således at flest mulige lokale virksomheder kan byde på opgaven, og få den hvis de er konkurrencedygtige. Alt sammen til gavn for alle os som bor i Rudersdal Kommune. 4

5 En tryg og værdig alderdom Jo længere man som ældre borger kan blive i eget hjem desto bedre. For os er hjemmet det trygge sted, og derfor arbejder vi for, at alle kan klare sig i deres eget hjem så længe, som det er muligt. Helt konkret har vi i de sidste 4 år arbejdet på udbredelsen af hjælp til selvhjælp, det arbejde vil vi aktivt fortsætte. Ikke på baggrund af økonomiske argumenter, men fordi vi tror på, at det at være selvhjulpen øger livskvaliteten. Alle ældre i Rudersdal skal have et værdigt liv. Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor vil vi konservative være garant for, at der også i fremtiden vil være mange aktiviteter i kommunens ældrecentre, meget gerne i samarbejde med frivillige, foreninger og private. Vi vil desuden arbejde for at forenkle transporten for at gøre det så let som muligt for de ældre at deltage i aktiviteter. Eksempelvis så vi gerne, at der oprettes en bussluse ved Dronninggaardskolen. Det ville gøre, at man kunne lave stoppesteder ved bl.a. Ældreaktivitetscentret Rønnebærhus og Ny Holte Kirke. Vi vil ikke acceptere, at dårlig logistik fremmer ensomhed. Vi vil derfor undersøge mulighederne for en tilfredsstillende transportløsning. Meget gerne i samarbejde med private. For de ældre medborgere, der ikke længere kan bo hjemme, er det vigtigt, at ventetiden på en plejehjemsplads i nærområdet eller tæt på ens familie er så kort som mulig. Vi tror på, det er med til at øge trygheden, at man ikke skal langt væk hjemmefra og bliver i vante omgivelser. Hvis der er ældre borgere, der ikke i forvejen bor i Rudersdal, men gerne vil hertil fordi, de har familie i kommunen skal vi byde dem velkommen. Vi er glade for den frie bevægelighed også på dette område. Princippet om hjælp til selvhjælp skal ikke kun praktiseres hos hjemmeboende borgere, men også når man bor på plejehjem. Man er ikke patient, når man kommer på plejehjem vi vil have, at der lægges vægt på hjem i ordet plejehjem. Dagligdagen her skal være på beboernes vilkår og nej skal være et sjældent benyttet ord. Vi vil desuden åbne endnu mere op for frivillige på vores plejehjem. Telemedicin, hvor kommunikationen mellem patient og det offentlige sker via videolink, er med til at skabe tryghed og fleksibilitet for den enkelte. Man slipper for at være bundet af at skulle være hjemme, man behøver ikke at lukke fremmede ind i sit hjem, hvis man er utryg ved det, og der bliver mere tid til samtale grundet transporttiden skæres fra. Derfor vil vi have udarbejdet en konkret plan for øget udbredelse af dette. 5

6 Derfor vil vi: Øge hjælp til selvhjælp Bruge moderne,brugervenlige hjælpemidler- og velfærdsteknologi Styrke ældreaktiviteterne ved at udbrede samarbejdet til foreninger, frivillige og private Give de ældre muligheden for at deltage aktivt i hverdagen på plejehjemmene Åbne døren for frivillige på plejehjemmene 6

7 Mennesker med handicap har også krav på værdighed Borgere med fysisk handicap og/eller psykiske lidelser skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre. Der skal sættes ind med en konkret og individuel indsats, således at der sikres den størst mulige personlige frihed, som det at kunne klare sig selv er. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem alle parter for at indrette dagligdagen så fleksibel som muligt. Det handler om i højere grad at forebygge, hvor man kan og sætte ind med en tidlig indsats, der understøtter og udvikler den enkelte. Der er mange grader af fysiske handicap og psykiske lidelser, og ikke alle er kroniske. Men fælles er, at det med den rette støtte og hjælp er muligt at få skabt værdighed og livskvalitet for den enkelte. Det er dokumenterbart, at rehabilitering og recovery virker. Et aktivt socialt liv er vigtigt for alle. Også for udsatte grupper. Vi vil derfor aktivt belønne foreninger, som tager socialt ansvar ved at inddrage fysisk handicappede og sindslidende. Derfor vil vi: Sætte ind med en konkret, individuel og målbar indsats på handicap- og psykiatriområdet Sikre ordentlige adgangsforhold for handicappede Støtte foreninger der gør en indsats for handicappede 7

8 Sund hele livet I Rudersdal har vi en velfungerende hjælp til genoptræning efter hospitalsudskrivning. Det er vi stolte af. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal konstant følge med i de nyeste teknikker og teknologier inden for genoptræning, således at borgere i Rudersdal hurtigere kan komme tilbage til hverdagen igen. Vi vil ligeledes søge at opbygge samarbejde med de lokale idrætscentre og foreningslivet herom. Udendørs træningsstationer, som kan benyttes døgnet rundt, er med til at give fleksibilitet for den enkelte, således at man kan passe sin træning, når der er tid til det. Derfor vil vi meget gerne opsætte flere træningsstationer jævnt fordelt i kommunen. Dette skal naturligvis ske i dialog med idrætsklubberne. Vi vil lægge pres på Region Hovedstaden for, at der oprettes flere hospicepladser i Rudersdal. Det er en kendsgerning, at der i vores område er akut mangel på hospicepladser. Danmark halter bagud på dette område, og det står værst til i vores region. Et hospice ser vi gerne drevet som et offentligt-privat samarbejde. Derfor vil vi: Sikre topmoderne genoptræning Arbejde for flere hospicepladser 8

9 Alsidighed, leg og udvikling For os er Rudersdal ikke et sted, hvor man blot bor. Vi mener, at Rudersdal har langt mere at byde på. Det skyldes helt klart kommunens blomstrende foreningsliv drevet af aktive borgere. Foreningerne bidrager positivt til at skabe nye venskaber og fællesskab, formidle viden, kunst og kultur samt sikre grundlaget for et sundt og aktivt fritidsliv. Der er hos os ingen tvivl om, at det er de frivillige, der giver vores kommune sin helt unikke identitet. Uden disse ildsjæle ville der være et fattigere kultur- og fritidsliv i vores kommune. Ildsjælene er de mange frivillige, der gør den ekstra indsats til fordel for andre end blot dem selv. Det kan være alt fra at være træner i den lokale sportsklub, over frivillig i et af kommunens aktivitetscentre til at være aktivt medlem i en af de mange musik- og kunstforeninger eller man har engageret sig i grundejerforeningen. Ildsjælene skal ud og bruge deres energi, på det de brænder for de skal ikke begraves i papirarbejde, indberetninger og kringlede tilskudsansøgninger. Vi er stolte af det blomstrende foreningsliv i kommunen. Og vi vil værne om det. Der skal være tilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte ildsjælene og det fællesskab, som foreningslivet er. Det må ikke være manglende fysiske rammer, der får ildsjælen til at brænde ud eller udelukker nogen fra at blive inkluderet. At sige nej grundet noget så relativt banalt som dårlige fysiske forhold er efter vores mening alene en dårlig undskyldning og et udtryk for blindhed overfor, hvad der skaber et rigt lokalsamfund. Udover at optimere udnyttelsen af den eksisterende bane- og halkapacitet er det helt konkret vores forslag, at der på sigt bygges en ny multihal i den sydlige del af kommunen, evt. ved Rudegård Stadion i Holte. Derudover ønsker vi, at fodbold anerkendes fuldt ud som en helårssport og at der bygges en kunstgræsbane på Vedbæk Stadion. For os er det sociale samvær en vigtig del af foreningslivet. Derfor ser vi positivt på etablering af klublokaler, da de fungerer som hjertet i klubbernes sociale liv. Vi støtter, at der er elitesport i kommunen, da elitesportsudøvere er forbilleder for vores børn og unge. Det vil vi bl.a. gøre ved at indgå i en aktiv dialog med sportsklubberne om deres udfordringer og forhold. Vi tror på, at et stærkt elitemiljø er med til at skabe synlighed omkring sport og dermed få flere til at komme i gang. Kultur er ikke kun noget, der foregår i forenings- eller klubregi. Det er også at nyde vores skønne naturperler. Derfor er det vigtigt for os at spadsere- og løbestier som f.eks. Forskerruten, Lysløjpen og 9

10 Rudersdal-Ruten holdes godt ved lige. Derudover vil vi gerne i samarbejde med det lokale handelsliv etablere en vinterskøjtebane. VM i cykling og andre sportsbegivenheder er en positiv del af livet i Rudersdal. De er med til at skabe fokus på sund livsstil og er i øvrigt sjove for både deltagere og publikum. Vi har dog samtidig den holdning, at afvikling af sportsbegivenheder og etablering af faciliteter skal respektere boligområderne. Derfor støtter vi naturligvis et Rudersdal Marathon, mens vi ikke er tilhængere af et fast anlæg for triatleter i Søllerød Sø. Vi mener, at den bestilte COWI-undersøgelse i stedet skal fokusere på at placere en triatlon-rute et andet sted. Det kunne eksempelvis være Furesøen, Sjælsø eller Øresund. Vi mener ganske enkelt ikke, at Søllerød Sø er en egnet placering. Både miljømæssigt og af hensyn til naboerne. Derudover skal det være lettere for uorganiserede motionister at få adgang til kommunens faciliteter. Derfor vil vi have et bookingsystem, således at klubber og foreninger kan melde fra, når de ikke bruger deres bane- og haltider. Det ville kunne åbne op for, at borgere og virksomheder lettere kan benytte sig af faciliteterne. Vi er desuden tilhængere af mindre anlæg rundt om i kommunen til f.eks. streetfodbold, basket, skateboard og lignende. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at komme ind under sportsforeningernes rammer for dem skal det være muligt at bevæge sig på egne præmisser og ikke nødvendigvis på faste ugedage og klokkeslæt. Lokalhistorien er vigtig, men formidling af denne er mindst ligeså vigtig. Vi ønsker derfor et samarbejde imellem de lokalhistoriske arkiver/foreninger og kommunens uddannelsesinstitutioner, således at Rudersdals unge kender til deres lokalområdes historie. Et oplagt bud kunne også være at ledsage vores interessante vejnavne med en historisk baggrundsinformation. Bibliotekerne står for os som kulturelle fyrtårne i deres lokalområder. Vi ser bibliotekerne som kulturcentre. For os er det vigtigt, at der er nem biblioteksadgang. Når vi siger nem adgang, tænker vi særligt på, at afstanden skal være overkommelig og at åbningstiden er lang. Kulturarrangementer skal fordeles jævnt mellem de forskellige biblioteker i kommunen. Men vi tænker også på adgangen til E-bogsudlån. Vi er store tilhængere af det døgnåbne bibliotek, hvor man kan besøge biblioteket præcis, når man vil. Det døgnåbne bibliotek giver udfordringer hvad angår den faglige vejledning. Vi vil derfor have undersøgt, hvornår på døgnet de døgnåbne biblioteker besøges. Helt konkret vil vi arbejde for en fælleskommunal aftenhotline, således at man uden for normal bibliotekstid kan ringe til og chatte med en bibliotekar. 10

11 Derfor vil vi: Bakke op om ildsjælene Forbedre, eller i det mindste at fastholde, de fysiske forhold for foreningerne Sikre udbredelsen af vores lokalhistorie Gøre faglig biblioteksbetjening tilgængelig når låneren har tid 11

12 Vores omgivelser Vores kommune ligger i naturskønne omgivelser. Det skal vi både udnytte og værne om. Vores skove, søer og Øresund bruges af mange. Derfor var vi også særligt bekymrende, da Furesøen fik vandpest. Vi stod i spidsen for, at kommunen aktivt gik sammen med de lokale foreninger omkring søen for at få lavet en genopretningsplan for Furesøen, således at den også i fremtiden kan nydes af alt fra sejlere til badende. Vi vil værne om vores grønne områder. Vi stiller os yderst skeptisk overfor at fælde træer og dermed mindske vores skovareal. Vi vil, at Rudersdal skal være en grøn kommune, og vi ser meget gerne, at der plantes grønt så mange steder som muligt. Det er vigtigt, at vores havne og strande fremstår indbydende og er renholdte. Vi er tilhængere af udvidelsen af Vedbæk Havn, da det vil give flere muligheden for at benytte en af vores største naturressourcer: Øresund. Det er vigtigt, at stier holdes fri for beplantning og huller lappes, således at der er let og ubesværet adgang. Vi vil kortlægge behovet for opsætning af bænke på smukke positioner. For os er bænken et udtryk for et frirum til fordybelse og refleksion. Det skal være muligt at donere en bænk mod at få en lille messingplade på den med sit navn. Vi vil have en plan for en forskønnelsesindsats for kommunen. Vi vil ikke tolerere graffiti, døde træer, hullede veje osv. Vi vil desuden arbejde aktivt for beplantning af vejblomster. Dette ville være et helt oplagt projekt at inddrage frivillige i, der kunne få ansvaret for et stykke af vejkanten. Det skal ikke kun være kommuneskiltet, der viser, at man kommer til Rudersdal det skal være synligt for enhver. Rudersdal skal fremstå som den perle, den er. I samarbejde med menighedsrådene vil vi renovere og forskønne kommunens kirkegårde. Det skal være sikkert for alle borgere at komme på kirkegårdene også de ældre gangbesværede borgere. Her tænker vi bl.a. gelændere og bænke. Kirkegårdene er for os i højeste grad vores lokalhistorie og et rum for refleksion. Især Assistens Kirkegård i Birkerød trænger til en vedligeholdelsesindsats. Vi vil i samarbejde med Movia se på busruterne i kommunen samt størrelsen på busserne. Flere buslinjer kunne godt betjenes af en mindre bus. Det vil både være mere miljøvenligt samt støje mindre. Endvidere vil vi opfordre Region Hovedstaden til at lade deres busser stoppe ved Birkerød Idrætscenter, således at det er 12

13 muligt for borgere, der er knapt så mobile, at kunne udnytte idrætscenteret og svømmehallens faciliteter. Vi vil arbejde for en stationsbus, der kører mellem alle kommunens fem stationer. Vi er modstandere af at indføre betalingsparkering. Vi vil arbejde for bedre parkeringsforhold, bl.a. ved Birkerød Station, Hovedgaden og erhvervsområdet. Derfor vil vi: Sikre Furesøens overlevelse Igangsætte en forskønnelse af Rudersdal Flere gratis parkeringspladser 13

14 Der skal være sikkert i trafikken Trafiksikkerheden er vigtig for os. Sikre skoleveje, så børnene kan cykle til skole, har høj prioritet for os. Især Øverødvej, krydset mellem Bregnerødvej og Birkerød Parkvej, Vasevejen, Henrikholms Alle og Strandvejen bekymrer os. Her skal der findes en løsning til fordel for både bløde trafikanter og billister. Især de bløde trafikanter kan have udfordringer med tilisede cykelstier og fortove i vinterhalvåret. Grusning og lapning af huller på cykelstier og fortove er vigtigt, både for trafiksikkerheden og trygheden. Naturligvis skal skolevejene være førsteprioritet også ved privatskolerne. Vi vil desuden have en fodgængerovergang ved Birkerød Privatskole. Vi ønsker, at så mange som muligt lader deres børn cykle til skole, men vi forstår også godt forældrenes bekymring over visse strækninger. Vi vil derfor have lavet en opdateret skolevejsanalyse, der objektivt viser, hvor der præcist skal sættes ind for at forbedre børnenes sikkerhed og forældrenes tryghed. Sikre skoleveje er et område, vi konservative positivt vil prioritere økonomisk. Vi går ind for en 3. underføring under jernbanen i Birkerød, da det vil lette trafikken i centrum og øge trafiksikkerheden og skabe bedre sammenhæng i infrastrukturen. Vi stiller os yderst skeptisk overfor privatisering af veje, da vi ser det som en maskret skattestigning at pålægge borgerne ekstra udgifter uden at sænke skatten tilsvarende for de berørte. Derfor vil vi: Sørge for sikre skoleveje og trafiksikkerhed generelt Sikre lapning af frost-huller i veje, fortove og cykelstier Stille os yderst skeptisk overfor privatisering af veje 14

15 De grønne områder Rudersdal består af mange små bysamfund. Hvert bysamfund har sin egen sjæl og identitet. Det ser vi som en styrke, og denne særegenhed skal respekteres. En udvikling af Rudersdal Kommune præget af en gennemtænkt og velordnet anvendelse af givne arealressourcer, er en konservativ hjertesag. Vi lægger megen vægt på kvaliteten af vores by- og naturmiljø og ser kommune- og lokalplanlægningen som et vigtigt redskab til at sikre denne kvalitet. Vi skal passe på vores miljø vores natur og tænke på de klimapåvirkninger, vi selv er herrer over. Vi er privilegerede ved at bo i et område, der fra naturens side har alle de kvaliteter, vi kan ønske. Disse kvaliteter skal bevares. En fast grænse mellem land og by, hvad der ligger i byzone, og hvad der ligger i landzone, hvad der er skov, og hvad der henligger som åbent areal, er meget vigtig. Vi konservative ser derfor en opgave i at sikre, at borgere og virksomheder får nogle rimelige udfoldelsesrammer. Planlægningen skal sikre vores fælles interesser, men borgernes frihed til at bygge og bo, som de finder rigtigt, skal ikke kvæles i kommunal detailregulering og smagsdommeri. Der skal være plads til fornyelse af arkitekturen inden for de afstukne rammer, for selv i værdifulde kulturmiljøer må der være et vist frirum for den enkelte. Dog under skyldig respekt for helheden og det enkelte bysamfunds unikke udtryk. Generelt for kommunen kan man sige, at det er begrænset med tæt bebyggelse. Det er vi glade for. Vi er tilhængere af, at der er krav om store grundstørrelser, fordi det sikrer det grønne præg og giver plads og rum i boligområderne. Af samme årsag er vi også skeptiske overfor fortætning i højden, altså at der må bygges i flere etager i områder, der ellers er karakteriseret af et-plans-huse med høj rejsning. Helt grundlæggende er det vores holdning, at byudviklingen skal tage hensyn til vores grønne områder. Vi vil ikke inddrage fredede arealer eller landzone til bolig- eller større erhvervsformål. Mindre liberale erhverv kan være i orden, men det vil bygge på en konkret vurdering fra gang til gang. Vi står vagt om den private ejendomsret. Derfor vil vi: Altid stå for en konkret, hurtig og fleksibel sagsbehandling i byggesager Sikre bevarelsen af de enkelte områdes unikke udtryk Skepsis overfor byfortætning Nægte at inddrage fredede arealer og landzone til bolig eller større erhvervsformål 15

16 Den næste generation Som konservativ er den næste generation utrolig vigtig. Undersøgelser viser, at Rudersdals unge er Danmarks dygtigste og det skal de fortsat være. Det er vores helt klare ambition, at skoleeleverne i Rudersdal bliver de dygtigste i Skandinavien. Det vil vi gøre ved at optimere skolernes fysiske forhold, således at den nyeste undervisningsteknologi er til rådighed for lærerne. Vi vil arbejde for, at lærere i Rudersdal skal bruge deres forberedelsestid på skolerne, for vi tror på, at det vil fremme den faglige diskussion lærerne imellem og fremme miljøet på skolen som arbejdsplads og læringssted. Det vil desuden give eleverne mulighed for at spørge lærerne til råds i lektiecafeer, hvis de har udfordringer med hjemmeopgaver. Vi har nogle dygtige lærere i Rudersdal, og det skal vi fortsat have. Derfor vil vi styrke efteruddannelse af kommunens lærere ved at tilbyde kurser og studieophold internationalt. Vi ser meget gerne et mere systematisk samarbejde med kommunens britiske samarbejdspartnere. Vi vil også meget gerne tage imod britiske lærere på studieophold på skolerne. Ganske enkelt skal det være attraktivt for den dygtige lærer at arbejde i og for Rudersdal. Det er konservativ politik, at læreruddannelsen skal være en universitetsuddannelse. Det vil vi naturligvis gennem kommunens kanaler forsøge at presse på for, at den bliver. Vi vil bevare traditionelle klasser, da de er grundlaget for udviklingen af sociale kompetencer. Men vi vil i enkelte fag opfordre til øget niveaudeling og undervisningsdifferentiering. En elev, der er dygtig til dansk, kan have udfordringer i matematik og omvendt. Vi vil have, at den enkelte elev mødes på sit niveau og udfordres dagligt. Valgfag må aldrig blive fritimer eller mindre vigtige timer. Valgfagstimerne skal bruges aktivt til at styrke fagligheden og til at sætte ind med en ekstra indsats, hvor der er behov for dette for den enkelte elev. Valg af valgfag skal sættes i system og vælges i dialog mellem forældre, elev og skolen, således at den enkelte elev bruger sine valgfagstimer optimalt. Vi er tilhængere af flere undervisningstimer, men vi er imod tvungen heldagsskole. Vi tror på, at det er vigtigt med tid til fritidsaktiviteter og familieliv, og det er ikke alene antallet af skoletimer, der er interessant, det er mindst lige så meget indholdet af timerne. Det skal ikke være den enkelte skoles udbud af fritidsaktiviteter, der skal bestemme, hvilken sport eller interesse børnene skal dyrke. Det er en beslutning, der hører til i familien. Derfor er vi modstandere af tvungen heldagsskole. 16

17 Vi lever i en stadig mindre verden, og sprog- og kulturkendskab vil kun blive vigtigere i fremtiden. Vi vil derfor meget gerne oprette en international folkeskolelinje. Der er i øjeblikket stor ledighed blandt lærere. Derfor ser vi ingen grund til at bruge uudannede vikarer, som f.eks. nyudklækkede studenter. Vores børn skal konstant mødes af høj faglighed. Høj faglighed tror vi skaber respekt for skolen og det at lære. Det er vigtigt at flette de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv sammen. Det er vigtigt at åbne elevernes øjne for, hvordan de, ude i virkeligheden, kan bruge det, de lærer i klasselokalet. Teori og praksis skal ganske enkelt kombineres. Innovation og iværksætteri er for os af største betydning og derfor vil vi have det som en del af undervisningen for folkeskolens ældste klasser. Vi tror på et øget samarbejde mellem skolerne, institutionerne, idrætsforeningerne, ungdomsskolen og de lokalhistoriske foreninger omkring vores børn. Det kan ske ved, at dygtige trænere kommer og præsentere eleverne for idrætsgrene, de måske ikke kender så meget til i idrætsundervisningen, lektiehjælp på ungdomsskolen eller, at en repræsentant fra en af kommunens lokalhistoriske foreninger kommer som en del af historieundervisningen og fortæller om lokalområdets historie. Skolerne skal blive bedre til systematisk at inddrage frivillige kræfter og ressourcer som støtte for læreren i undervisningen. Faglighed og engagement tror vi er positivt smittende. Vi vil aldrig gå på kompromis med skolernes faglighed. Når det er sagt, så har nærhed også betydning, især når det kommer til børn og unge. Det at gå i skole i sit lokalområde, selv at kunne cykle derhen samt at vennerne bor i nærheden, har stor betydning. Nærhed understøtter det enkelte barn og har positiv indflydelse på læringsparatheden. Derfor betyder nærhedsprincippet også mere for os desto yngre børnene er, da det giver tryghed. Lokale vuggestuer og børnehaver er vigtige, og derfor arbejder vi vedvarende for et fleksibelt udbud. der omfatter forskellige typer institutioner. Vi vil have gennemført en kvalitets- og brugervurdering af skolerne og institutionerne og af, hvorfor de vælges til og fra. Det er vigtigt for os at sætte hurtigt ind, hvis der er udfordringer eller inspirationsmuligheder. 17

18 Afskaffelsen af lukkeloven gør, at der for nogle forældre i endnu højere grad end tidligere er brug for fleksible åbningstider i vuggestuerne og børnehaverne. Derfor er vi også tilhængere af, at en af Rudersdals institutioner omdannes til en døgnåben vuggestue og børnehave. Dette kan evt. gøres i samarbejde med en af vores nabokommuner. Dog skal det ikke være sådan, at det enkelte barn er i institution længere tid end tilfældet er i dag. Vi mener nemlig, at det er i familien at opdragelsen af barnet hører hjemme ikke på institutionen. Derfor vil vi: Styrke skolen, således at elever i Rudersdal bliver Skandinaviens dygtigste Målrettet rekruttere de bedste lærere Sikre niveaudeling og undervisningsdifferentiering Sikre størst muligt udbytte af valgfagstimer Danne et vikarteam af uddannede lærere Sikre nærhed men aldrig på bekostning af faglighed Danne en døgnåben vuggestue/børnehave 18

19 Job og erhverv også her i kommunen Lad os slå det fast med det samme. Det private erhvervsliv er hele fundamentet for vores velfærdssamfund. Det skal derfor have de allerbedste vilkår. For et rigt erhvervsliv giver også et rigt samfund og omvendt. Rudersdal er ikke blot et sted, man bor, det er et sted, man lever. Med til livet hører også arbejdslivet og muligheden for at kunne handle lokalt i gode forretninger og kunne få leveret lokal service fra dygtige håndværkere. Virksomhederne er med til at give kommunen liv, og de skaber arbejdspladser, og da mange borgere gerne vil mindske transporttiden, vil en indsats for at tiltrække virksomheder også tiltrække nye borgere til vores kommune. Vi skal skabe rammer, der sikrer, at vi har en velfungerende og differentieret detailhandel samt et bredt udbud af servicevirksomheder, herunder ikke mindst håndværksvirksomheder, der hurtigt, effektivt og professionelt kan servicere de mange husstande i kommunen. Hvis vi ikke skaber de rigtige rammer, vil væksten i erhvervsliv og dermed også i skatteindtægter blot foregå i vores nabokommuner. Det er bekymrende, at en undersøgelse placerer Rudersdal Kommune som nr. 58 ud af 98 kommuner. Det er bare ikke godt nok. Derfor vil vi forbedre de lokale virksomheders vilkår. Vi vil arbejde for at sænke dækningsafgiften markant, så det er attraktivt at drive virksomhed i Rudersdal. Dækningsafgiften er en helt unødvendig afgift på det at drive virksomhed i kommunen. Vi vil også kritisk gennemgå, hvilke øvrige afgifter kommunen pålægger det lokale erhvervsliv. Vi vil også undersøge mulighederne for, at kommunen i større omfang kan udlicitere opgaver til lokale virksomheder og foretage lokale indkøb for derved at give virksomhederne i kommunen et bedre forretningsmæssigt fundament, og ikke mindst for at sikre, at kommunens aktiviteter bliver konkurrenceudsatte. Naturligvis forudsat at de lokale er konkurrencedygtige. I nogle af vores nabokommuner er der indført betalingsparkering. Det bliver aldrig indført i Rudersdal med konservative stemmer. Betalingsparkering foringer vilkårene for det lokale erhvervsliv. Tvært imod er der god grund til at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i forbindelse med 19

20 indkøbsmulighederne, ligesom der også for de mange, der arbejder uden for kommunen, bør gives bedre parkeringsforhold ved de offentlige transportknudepunkter. I Rudersdal er ledigheden heldigvis relativ lav. Det betyder, at vi har helt unikke muligheder for at tilbyde de ledige en personlig og effektiv indsats for hurtigst muligt at skaffe dem i arbejde igen. Derfor skal jobcenteret have hyppigere og konstruktiv kontakt med de ledige og sikre, at der findes individuelle handlingsplaner, der fra dag et giver den ledige de mest optimale betingelser for hurtigst muligt igen at komme i arbejde. Vi vil sikre, at de ledige, der ikke umiddelbart har mulighed for at finde et job, involveres i vores plan for forskønnelse af Rudersdal under Teknik- og Miljøforvaltningen. Ingen ledige skal udsættes for lediggang mere end nogle få måneder. Derfor vil vi: Sænke dækningsafgiften markant Sikre øget erhvervsvenlighed i den kommunale administration Sikre større lokale kommunale indkøb Sikre øget kommunal udlicitering Stå for en effektiv og personlig service til de ledige 20

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil: Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti vi vil sænke skatten for både borgere og virksomheder. Vi vil have færre forbud og regler og vi vil reformere arbejdsmarkedet, så Danmark bliver ved med

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg 2015-2018 AUGUST 2014

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg 2015-2018 AUGUST 2014 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg 2015-2018 AUGUST 2014 OM BUDGETOPLÆGGET Det Konserva9ve Folkepar9 anerkender at Rudersdal Kommunes budget for perioden 2015-2018 er vanskeligt.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vi siger det, som det er!

Vi siger det, som det er! Vi siger det, som det er! Venstre Odenses kommunalpolitiske handlingsprogram for byrådsperioden 2014-2017 Nye tider nye løsninger I Venstre siger vi det, som det er. Der er ikke råd til alt. Vores samfundsmodel

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere