Rudersdal. mere end et sted vi bor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudersdal. mere end et sted vi bor"

Transkript

1 Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker med handicap har også krav på værdighed... 7 Sund hele livet... 8 Alsidighed, leg og udvikling... 9 Vores omgivelser Der skal være sikkert i trafikken De grønne områder Den næste generation Job og erhverv også her i kommunen Det Konservative Folkepartis kandidater

3 Forord Vores valgprogram hedder Rudersdal mere end et sted vi bor. Fordi Rudersdal er andet end adresser, hvor man lukker døren, når man kommer hjem fra arbejde. For os er Rudersdal det sted vi lever, og med til livet hører både fritidslivet og arbejdslivet. Derfor er det for os vigtigt, at foreningerne har gode vilkår, at naturen indbyder til gode oplevelser, og at virksomhederne har gode rammevilkår. Det skal være trygt at bo i Rudersdal, som barn, voksen eller ældre. Vi konservative vil stå som garant for kvalitet. Det være sig i alt fra daginstitutioner over skoleveje til plejehjem. For os er det vigtigt, at kommunen er til for alle, som bor i Rudersdal, ikke omvendt. Vi vil ikke en belærende og bedrevidende indstilling fra kommunen, når den møder os som borgere. Tidens store økonomiske udfordringer vælger vi at se positivt på. De tvinger os til at gentænke kommunens opgaver og måden at løse dem på. Vi skal konstant søge at forny os. Vi skal være hurtigere, smartere, billigere og mere effektive. For os er der nemlig ikke noget, der hedder kommunens penge for os er det skatteborgernes penge, og dem skal vi være meget omhyggelige med at bruge rigtigt og med respekt. Rudersdal Kommune skal være en imødekommende kommune overfor borgere og virksomheder. Kulturen i Rudersdal Kommune skal gennemsyres af bevidstheden om, at kommunen er til for borgerne og virksomhederne og ikke omvendt. På de næste sider vil du kunne læse et udsnit af alt det, vi vil udrette i Rudersdal. Vi vil være glade for at være din repræsentant i kommunalbestyrelsen. 3

4 En sund økonomi Lad os slå det fast med det samme: Det går godt i Rudersdal. Der er styr på økonomien, hvilket vi konservative altid har stået som garant for. Det vil vi også fremover. Ressourcerne skal bruges klogt, rigtigt og effektivt. Vi mener, der er brug for forbedring, for hvis skattekronerne bliver brugt forkert, skal der opkræves flere. Derfor er vi også store modstandere af den dybt urimelige kommunale udligningsordning, som gør, at vi brutto årligt sender mere end 1,3 milliard kr. (netto 804 millioner kr.) af Rudersdal-borgernes penge direkte ud af kommunen. Det er for os et grundlæggende princip, at borgernes hårdt tjente penge bedst ligger i borgernes egne lommer fremfor i kommunekassen. Derfor er det også vores klare ambition, at vi bør have landets laveste kommuneskat og grundskyld. Derfor mener vi, det bør være et princip i Rudersdal, at skatten og grundskylden sænkes hver gang, der er en mulighed for dette. Det er ikke nødvendigvis nemt, men med stram styring kan vi sikre bevarelse af et højt serviceniveau til lavere pris. Det vil vi bl.a. gøre via en øget udlicitering, således at private kan byde på flere af kommunens opgaver, hvilket vil sikre både bedre kvalitet og pris. Vi vil også søge bredere samarbejde med vores nabokommuner om fælles udbud. For os konservative er det desuden vigtigt, at udbud altid er klart definerede og overskuelige, således at vi får så mange bud ind som muligt, og således at flest mulige lokale virksomheder kan byde på opgaven, og få den hvis de er konkurrencedygtige. Alt sammen til gavn for alle os som bor i Rudersdal Kommune. 4

5 En tryg og værdig alderdom Jo længere man som ældre borger kan blive i eget hjem desto bedre. For os er hjemmet det trygge sted, og derfor arbejder vi for, at alle kan klare sig i deres eget hjem så længe, som det er muligt. Helt konkret har vi i de sidste 4 år arbejdet på udbredelsen af hjælp til selvhjælp, det arbejde vil vi aktivt fortsætte. Ikke på baggrund af økonomiske argumenter, men fordi vi tror på, at det at være selvhjulpen øger livskvaliteten. Alle ældre i Rudersdal skal have et værdigt liv. Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor vil vi konservative være garant for, at der også i fremtiden vil være mange aktiviteter i kommunens ældrecentre, meget gerne i samarbejde med frivillige, foreninger og private. Vi vil desuden arbejde for at forenkle transporten for at gøre det så let som muligt for de ældre at deltage i aktiviteter. Eksempelvis så vi gerne, at der oprettes en bussluse ved Dronninggaardskolen. Det ville gøre, at man kunne lave stoppesteder ved bl.a. Ældreaktivitetscentret Rønnebærhus og Ny Holte Kirke. Vi vil ikke acceptere, at dårlig logistik fremmer ensomhed. Vi vil derfor undersøge mulighederne for en tilfredsstillende transportløsning. Meget gerne i samarbejde med private. For de ældre medborgere, der ikke længere kan bo hjemme, er det vigtigt, at ventetiden på en plejehjemsplads i nærområdet eller tæt på ens familie er så kort som mulig. Vi tror på, det er med til at øge trygheden, at man ikke skal langt væk hjemmefra og bliver i vante omgivelser. Hvis der er ældre borgere, der ikke i forvejen bor i Rudersdal, men gerne vil hertil fordi, de har familie i kommunen skal vi byde dem velkommen. Vi er glade for den frie bevægelighed også på dette område. Princippet om hjælp til selvhjælp skal ikke kun praktiseres hos hjemmeboende borgere, men også når man bor på plejehjem. Man er ikke patient, når man kommer på plejehjem vi vil have, at der lægges vægt på hjem i ordet plejehjem. Dagligdagen her skal være på beboernes vilkår og nej skal være et sjældent benyttet ord. Vi vil desuden åbne endnu mere op for frivillige på vores plejehjem. Telemedicin, hvor kommunikationen mellem patient og det offentlige sker via videolink, er med til at skabe tryghed og fleksibilitet for den enkelte. Man slipper for at være bundet af at skulle være hjemme, man behøver ikke at lukke fremmede ind i sit hjem, hvis man er utryg ved det, og der bliver mere tid til samtale grundet transporttiden skæres fra. Derfor vil vi have udarbejdet en konkret plan for øget udbredelse af dette. 5

6 Derfor vil vi: Øge hjælp til selvhjælp Bruge moderne,brugervenlige hjælpemidler- og velfærdsteknologi Styrke ældreaktiviteterne ved at udbrede samarbejdet til foreninger, frivillige og private Give de ældre muligheden for at deltage aktivt i hverdagen på plejehjemmene Åbne døren for frivillige på plejehjemmene 6

7 Mennesker med handicap har også krav på værdighed Borgere med fysisk handicap og/eller psykiske lidelser skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre. Der skal sættes ind med en konkret og individuel indsats, således at der sikres den størst mulige personlige frihed, som det at kunne klare sig selv er. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem alle parter for at indrette dagligdagen så fleksibel som muligt. Det handler om i højere grad at forebygge, hvor man kan og sætte ind med en tidlig indsats, der understøtter og udvikler den enkelte. Der er mange grader af fysiske handicap og psykiske lidelser, og ikke alle er kroniske. Men fælles er, at det med den rette støtte og hjælp er muligt at få skabt værdighed og livskvalitet for den enkelte. Det er dokumenterbart, at rehabilitering og recovery virker. Et aktivt socialt liv er vigtigt for alle. Også for udsatte grupper. Vi vil derfor aktivt belønne foreninger, som tager socialt ansvar ved at inddrage fysisk handicappede og sindslidende. Derfor vil vi: Sætte ind med en konkret, individuel og målbar indsats på handicap- og psykiatriområdet Sikre ordentlige adgangsforhold for handicappede Støtte foreninger der gør en indsats for handicappede 7

8 Sund hele livet I Rudersdal har vi en velfungerende hjælp til genoptræning efter hospitalsudskrivning. Det er vi stolte af. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal konstant følge med i de nyeste teknikker og teknologier inden for genoptræning, således at borgere i Rudersdal hurtigere kan komme tilbage til hverdagen igen. Vi vil ligeledes søge at opbygge samarbejde med de lokale idrætscentre og foreningslivet herom. Udendørs træningsstationer, som kan benyttes døgnet rundt, er med til at give fleksibilitet for den enkelte, således at man kan passe sin træning, når der er tid til det. Derfor vil vi meget gerne opsætte flere træningsstationer jævnt fordelt i kommunen. Dette skal naturligvis ske i dialog med idrætsklubberne. Vi vil lægge pres på Region Hovedstaden for, at der oprettes flere hospicepladser i Rudersdal. Det er en kendsgerning, at der i vores område er akut mangel på hospicepladser. Danmark halter bagud på dette område, og det står værst til i vores region. Et hospice ser vi gerne drevet som et offentligt-privat samarbejde. Derfor vil vi: Sikre topmoderne genoptræning Arbejde for flere hospicepladser 8

9 Alsidighed, leg og udvikling For os er Rudersdal ikke et sted, hvor man blot bor. Vi mener, at Rudersdal har langt mere at byde på. Det skyldes helt klart kommunens blomstrende foreningsliv drevet af aktive borgere. Foreningerne bidrager positivt til at skabe nye venskaber og fællesskab, formidle viden, kunst og kultur samt sikre grundlaget for et sundt og aktivt fritidsliv. Der er hos os ingen tvivl om, at det er de frivillige, der giver vores kommune sin helt unikke identitet. Uden disse ildsjæle ville der være et fattigere kultur- og fritidsliv i vores kommune. Ildsjælene er de mange frivillige, der gør den ekstra indsats til fordel for andre end blot dem selv. Det kan være alt fra at være træner i den lokale sportsklub, over frivillig i et af kommunens aktivitetscentre til at være aktivt medlem i en af de mange musik- og kunstforeninger eller man har engageret sig i grundejerforeningen. Ildsjælene skal ud og bruge deres energi, på det de brænder for de skal ikke begraves i papirarbejde, indberetninger og kringlede tilskudsansøgninger. Vi er stolte af det blomstrende foreningsliv i kommunen. Og vi vil værne om det. Der skal være tilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte ildsjælene og det fællesskab, som foreningslivet er. Det må ikke være manglende fysiske rammer, der får ildsjælen til at brænde ud eller udelukker nogen fra at blive inkluderet. At sige nej grundet noget så relativt banalt som dårlige fysiske forhold er efter vores mening alene en dårlig undskyldning og et udtryk for blindhed overfor, hvad der skaber et rigt lokalsamfund. Udover at optimere udnyttelsen af den eksisterende bane- og halkapacitet er det helt konkret vores forslag, at der på sigt bygges en ny multihal i den sydlige del af kommunen, evt. ved Rudegård Stadion i Holte. Derudover ønsker vi, at fodbold anerkendes fuldt ud som en helårssport og at der bygges en kunstgræsbane på Vedbæk Stadion. For os er det sociale samvær en vigtig del af foreningslivet. Derfor ser vi positivt på etablering af klublokaler, da de fungerer som hjertet i klubbernes sociale liv. Vi støtter, at der er elitesport i kommunen, da elitesportsudøvere er forbilleder for vores børn og unge. Det vil vi bl.a. gøre ved at indgå i en aktiv dialog med sportsklubberne om deres udfordringer og forhold. Vi tror på, at et stærkt elitemiljø er med til at skabe synlighed omkring sport og dermed få flere til at komme i gang. Kultur er ikke kun noget, der foregår i forenings- eller klubregi. Det er også at nyde vores skønne naturperler. Derfor er det vigtigt for os at spadsere- og løbestier som f.eks. Forskerruten, Lysløjpen og 9

10 Rudersdal-Ruten holdes godt ved lige. Derudover vil vi gerne i samarbejde med det lokale handelsliv etablere en vinterskøjtebane. VM i cykling og andre sportsbegivenheder er en positiv del af livet i Rudersdal. De er med til at skabe fokus på sund livsstil og er i øvrigt sjove for både deltagere og publikum. Vi har dog samtidig den holdning, at afvikling af sportsbegivenheder og etablering af faciliteter skal respektere boligområderne. Derfor støtter vi naturligvis et Rudersdal Marathon, mens vi ikke er tilhængere af et fast anlæg for triatleter i Søllerød Sø. Vi mener, at den bestilte COWI-undersøgelse i stedet skal fokusere på at placere en triatlon-rute et andet sted. Det kunne eksempelvis være Furesøen, Sjælsø eller Øresund. Vi mener ganske enkelt ikke, at Søllerød Sø er en egnet placering. Både miljømæssigt og af hensyn til naboerne. Derudover skal det være lettere for uorganiserede motionister at få adgang til kommunens faciliteter. Derfor vil vi have et bookingsystem, således at klubber og foreninger kan melde fra, når de ikke bruger deres bane- og haltider. Det ville kunne åbne op for, at borgere og virksomheder lettere kan benytte sig af faciliteterne. Vi er desuden tilhængere af mindre anlæg rundt om i kommunen til f.eks. streetfodbold, basket, skateboard og lignende. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at komme ind under sportsforeningernes rammer for dem skal det være muligt at bevæge sig på egne præmisser og ikke nødvendigvis på faste ugedage og klokkeslæt. Lokalhistorien er vigtig, men formidling af denne er mindst ligeså vigtig. Vi ønsker derfor et samarbejde imellem de lokalhistoriske arkiver/foreninger og kommunens uddannelsesinstitutioner, således at Rudersdals unge kender til deres lokalområdes historie. Et oplagt bud kunne også være at ledsage vores interessante vejnavne med en historisk baggrundsinformation. Bibliotekerne står for os som kulturelle fyrtårne i deres lokalområder. Vi ser bibliotekerne som kulturcentre. For os er det vigtigt, at der er nem biblioteksadgang. Når vi siger nem adgang, tænker vi særligt på, at afstanden skal være overkommelig og at åbningstiden er lang. Kulturarrangementer skal fordeles jævnt mellem de forskellige biblioteker i kommunen. Men vi tænker også på adgangen til E-bogsudlån. Vi er store tilhængere af det døgnåbne bibliotek, hvor man kan besøge biblioteket præcis, når man vil. Det døgnåbne bibliotek giver udfordringer hvad angår den faglige vejledning. Vi vil derfor have undersøgt, hvornår på døgnet de døgnåbne biblioteker besøges. Helt konkret vil vi arbejde for en fælleskommunal aftenhotline, således at man uden for normal bibliotekstid kan ringe til og chatte med en bibliotekar. 10

11 Derfor vil vi: Bakke op om ildsjælene Forbedre, eller i det mindste at fastholde, de fysiske forhold for foreningerne Sikre udbredelsen af vores lokalhistorie Gøre faglig biblioteksbetjening tilgængelig når låneren har tid 11

12 Vores omgivelser Vores kommune ligger i naturskønne omgivelser. Det skal vi både udnytte og værne om. Vores skove, søer og Øresund bruges af mange. Derfor var vi også særligt bekymrende, da Furesøen fik vandpest. Vi stod i spidsen for, at kommunen aktivt gik sammen med de lokale foreninger omkring søen for at få lavet en genopretningsplan for Furesøen, således at den også i fremtiden kan nydes af alt fra sejlere til badende. Vi vil værne om vores grønne områder. Vi stiller os yderst skeptisk overfor at fælde træer og dermed mindske vores skovareal. Vi vil, at Rudersdal skal være en grøn kommune, og vi ser meget gerne, at der plantes grønt så mange steder som muligt. Det er vigtigt, at vores havne og strande fremstår indbydende og er renholdte. Vi er tilhængere af udvidelsen af Vedbæk Havn, da det vil give flere muligheden for at benytte en af vores største naturressourcer: Øresund. Det er vigtigt, at stier holdes fri for beplantning og huller lappes, således at der er let og ubesværet adgang. Vi vil kortlægge behovet for opsætning af bænke på smukke positioner. For os er bænken et udtryk for et frirum til fordybelse og refleksion. Det skal være muligt at donere en bænk mod at få en lille messingplade på den med sit navn. Vi vil have en plan for en forskønnelsesindsats for kommunen. Vi vil ikke tolerere graffiti, døde træer, hullede veje osv. Vi vil desuden arbejde aktivt for beplantning af vejblomster. Dette ville være et helt oplagt projekt at inddrage frivillige i, der kunne få ansvaret for et stykke af vejkanten. Det skal ikke kun være kommuneskiltet, der viser, at man kommer til Rudersdal det skal være synligt for enhver. Rudersdal skal fremstå som den perle, den er. I samarbejde med menighedsrådene vil vi renovere og forskønne kommunens kirkegårde. Det skal være sikkert for alle borgere at komme på kirkegårdene også de ældre gangbesværede borgere. Her tænker vi bl.a. gelændere og bænke. Kirkegårdene er for os i højeste grad vores lokalhistorie og et rum for refleksion. Især Assistens Kirkegård i Birkerød trænger til en vedligeholdelsesindsats. Vi vil i samarbejde med Movia se på busruterne i kommunen samt størrelsen på busserne. Flere buslinjer kunne godt betjenes af en mindre bus. Det vil både være mere miljøvenligt samt støje mindre. Endvidere vil vi opfordre Region Hovedstaden til at lade deres busser stoppe ved Birkerød Idrætscenter, således at det er 12

13 muligt for borgere, der er knapt så mobile, at kunne udnytte idrætscenteret og svømmehallens faciliteter. Vi vil arbejde for en stationsbus, der kører mellem alle kommunens fem stationer. Vi er modstandere af at indføre betalingsparkering. Vi vil arbejde for bedre parkeringsforhold, bl.a. ved Birkerød Station, Hovedgaden og erhvervsområdet. Derfor vil vi: Sikre Furesøens overlevelse Igangsætte en forskønnelse af Rudersdal Flere gratis parkeringspladser 13

14 Der skal være sikkert i trafikken Trafiksikkerheden er vigtig for os. Sikre skoleveje, så børnene kan cykle til skole, har høj prioritet for os. Især Øverødvej, krydset mellem Bregnerødvej og Birkerød Parkvej, Vasevejen, Henrikholms Alle og Strandvejen bekymrer os. Her skal der findes en løsning til fordel for både bløde trafikanter og billister. Især de bløde trafikanter kan have udfordringer med tilisede cykelstier og fortove i vinterhalvåret. Grusning og lapning af huller på cykelstier og fortove er vigtigt, både for trafiksikkerheden og trygheden. Naturligvis skal skolevejene være førsteprioritet også ved privatskolerne. Vi vil desuden have en fodgængerovergang ved Birkerød Privatskole. Vi ønsker, at så mange som muligt lader deres børn cykle til skole, men vi forstår også godt forældrenes bekymring over visse strækninger. Vi vil derfor have lavet en opdateret skolevejsanalyse, der objektivt viser, hvor der præcist skal sættes ind for at forbedre børnenes sikkerhed og forældrenes tryghed. Sikre skoleveje er et område, vi konservative positivt vil prioritere økonomisk. Vi går ind for en 3. underføring under jernbanen i Birkerød, da det vil lette trafikken i centrum og øge trafiksikkerheden og skabe bedre sammenhæng i infrastrukturen. Vi stiller os yderst skeptisk overfor privatisering af veje, da vi ser det som en maskret skattestigning at pålægge borgerne ekstra udgifter uden at sænke skatten tilsvarende for de berørte. Derfor vil vi: Sørge for sikre skoleveje og trafiksikkerhed generelt Sikre lapning af frost-huller i veje, fortove og cykelstier Stille os yderst skeptisk overfor privatisering af veje 14

15 De grønne områder Rudersdal består af mange små bysamfund. Hvert bysamfund har sin egen sjæl og identitet. Det ser vi som en styrke, og denne særegenhed skal respekteres. En udvikling af Rudersdal Kommune præget af en gennemtænkt og velordnet anvendelse af givne arealressourcer, er en konservativ hjertesag. Vi lægger megen vægt på kvaliteten af vores by- og naturmiljø og ser kommune- og lokalplanlægningen som et vigtigt redskab til at sikre denne kvalitet. Vi skal passe på vores miljø vores natur og tænke på de klimapåvirkninger, vi selv er herrer over. Vi er privilegerede ved at bo i et område, der fra naturens side har alle de kvaliteter, vi kan ønske. Disse kvaliteter skal bevares. En fast grænse mellem land og by, hvad der ligger i byzone, og hvad der ligger i landzone, hvad der er skov, og hvad der henligger som åbent areal, er meget vigtig. Vi konservative ser derfor en opgave i at sikre, at borgere og virksomheder får nogle rimelige udfoldelsesrammer. Planlægningen skal sikre vores fælles interesser, men borgernes frihed til at bygge og bo, som de finder rigtigt, skal ikke kvæles i kommunal detailregulering og smagsdommeri. Der skal være plads til fornyelse af arkitekturen inden for de afstukne rammer, for selv i værdifulde kulturmiljøer må der være et vist frirum for den enkelte. Dog under skyldig respekt for helheden og det enkelte bysamfunds unikke udtryk. Generelt for kommunen kan man sige, at det er begrænset med tæt bebyggelse. Det er vi glade for. Vi er tilhængere af, at der er krav om store grundstørrelser, fordi det sikrer det grønne præg og giver plads og rum i boligområderne. Af samme årsag er vi også skeptiske overfor fortætning i højden, altså at der må bygges i flere etager i områder, der ellers er karakteriseret af et-plans-huse med høj rejsning. Helt grundlæggende er det vores holdning, at byudviklingen skal tage hensyn til vores grønne områder. Vi vil ikke inddrage fredede arealer eller landzone til bolig- eller større erhvervsformål. Mindre liberale erhverv kan være i orden, men det vil bygge på en konkret vurdering fra gang til gang. Vi står vagt om den private ejendomsret. Derfor vil vi: Altid stå for en konkret, hurtig og fleksibel sagsbehandling i byggesager Sikre bevarelsen af de enkelte områdes unikke udtryk Skepsis overfor byfortætning Nægte at inddrage fredede arealer og landzone til bolig eller større erhvervsformål 15

16 Den næste generation Som konservativ er den næste generation utrolig vigtig. Undersøgelser viser, at Rudersdals unge er Danmarks dygtigste og det skal de fortsat være. Det er vores helt klare ambition, at skoleeleverne i Rudersdal bliver de dygtigste i Skandinavien. Det vil vi gøre ved at optimere skolernes fysiske forhold, således at den nyeste undervisningsteknologi er til rådighed for lærerne. Vi vil arbejde for, at lærere i Rudersdal skal bruge deres forberedelsestid på skolerne, for vi tror på, at det vil fremme den faglige diskussion lærerne imellem og fremme miljøet på skolen som arbejdsplads og læringssted. Det vil desuden give eleverne mulighed for at spørge lærerne til råds i lektiecafeer, hvis de har udfordringer med hjemmeopgaver. Vi har nogle dygtige lærere i Rudersdal, og det skal vi fortsat have. Derfor vil vi styrke efteruddannelse af kommunens lærere ved at tilbyde kurser og studieophold internationalt. Vi ser meget gerne et mere systematisk samarbejde med kommunens britiske samarbejdspartnere. Vi vil også meget gerne tage imod britiske lærere på studieophold på skolerne. Ganske enkelt skal det være attraktivt for den dygtige lærer at arbejde i og for Rudersdal. Det er konservativ politik, at læreruddannelsen skal være en universitetsuddannelse. Det vil vi naturligvis gennem kommunens kanaler forsøge at presse på for, at den bliver. Vi vil bevare traditionelle klasser, da de er grundlaget for udviklingen af sociale kompetencer. Men vi vil i enkelte fag opfordre til øget niveaudeling og undervisningsdifferentiering. En elev, der er dygtig til dansk, kan have udfordringer i matematik og omvendt. Vi vil have, at den enkelte elev mødes på sit niveau og udfordres dagligt. Valgfag må aldrig blive fritimer eller mindre vigtige timer. Valgfagstimerne skal bruges aktivt til at styrke fagligheden og til at sætte ind med en ekstra indsats, hvor der er behov for dette for den enkelte elev. Valg af valgfag skal sættes i system og vælges i dialog mellem forældre, elev og skolen, således at den enkelte elev bruger sine valgfagstimer optimalt. Vi er tilhængere af flere undervisningstimer, men vi er imod tvungen heldagsskole. Vi tror på, at det er vigtigt med tid til fritidsaktiviteter og familieliv, og det er ikke alene antallet af skoletimer, der er interessant, det er mindst lige så meget indholdet af timerne. Det skal ikke være den enkelte skoles udbud af fritidsaktiviteter, der skal bestemme, hvilken sport eller interesse børnene skal dyrke. Det er en beslutning, der hører til i familien. Derfor er vi modstandere af tvungen heldagsskole. 16

17 Vi lever i en stadig mindre verden, og sprog- og kulturkendskab vil kun blive vigtigere i fremtiden. Vi vil derfor meget gerne oprette en international folkeskolelinje. Der er i øjeblikket stor ledighed blandt lærere. Derfor ser vi ingen grund til at bruge uudannede vikarer, som f.eks. nyudklækkede studenter. Vores børn skal konstant mødes af høj faglighed. Høj faglighed tror vi skaber respekt for skolen og det at lære. Det er vigtigt at flette de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv sammen. Det er vigtigt at åbne elevernes øjne for, hvordan de, ude i virkeligheden, kan bruge det, de lærer i klasselokalet. Teori og praksis skal ganske enkelt kombineres. Innovation og iværksætteri er for os af største betydning og derfor vil vi have det som en del af undervisningen for folkeskolens ældste klasser. Vi tror på et øget samarbejde mellem skolerne, institutionerne, idrætsforeningerne, ungdomsskolen og de lokalhistoriske foreninger omkring vores børn. Det kan ske ved, at dygtige trænere kommer og præsentere eleverne for idrætsgrene, de måske ikke kender så meget til i idrætsundervisningen, lektiehjælp på ungdomsskolen eller, at en repræsentant fra en af kommunens lokalhistoriske foreninger kommer som en del af historieundervisningen og fortæller om lokalområdets historie. Skolerne skal blive bedre til systematisk at inddrage frivillige kræfter og ressourcer som støtte for læreren i undervisningen. Faglighed og engagement tror vi er positivt smittende. Vi vil aldrig gå på kompromis med skolernes faglighed. Når det er sagt, så har nærhed også betydning, især når det kommer til børn og unge. Det at gå i skole i sit lokalområde, selv at kunne cykle derhen samt at vennerne bor i nærheden, har stor betydning. Nærhed understøtter det enkelte barn og har positiv indflydelse på læringsparatheden. Derfor betyder nærhedsprincippet også mere for os desto yngre børnene er, da det giver tryghed. Lokale vuggestuer og børnehaver er vigtige, og derfor arbejder vi vedvarende for et fleksibelt udbud. der omfatter forskellige typer institutioner. Vi vil have gennemført en kvalitets- og brugervurdering af skolerne og institutionerne og af, hvorfor de vælges til og fra. Det er vigtigt for os at sætte hurtigt ind, hvis der er udfordringer eller inspirationsmuligheder. 17

18 Afskaffelsen af lukkeloven gør, at der for nogle forældre i endnu højere grad end tidligere er brug for fleksible åbningstider i vuggestuerne og børnehaverne. Derfor er vi også tilhængere af, at en af Rudersdals institutioner omdannes til en døgnåben vuggestue og børnehave. Dette kan evt. gøres i samarbejde med en af vores nabokommuner. Dog skal det ikke være sådan, at det enkelte barn er i institution længere tid end tilfældet er i dag. Vi mener nemlig, at det er i familien at opdragelsen af barnet hører hjemme ikke på institutionen. Derfor vil vi: Styrke skolen, således at elever i Rudersdal bliver Skandinaviens dygtigste Målrettet rekruttere de bedste lærere Sikre niveaudeling og undervisningsdifferentiering Sikre størst muligt udbytte af valgfagstimer Danne et vikarteam af uddannede lærere Sikre nærhed men aldrig på bekostning af faglighed Danne en døgnåben vuggestue/børnehave 18

19 Job og erhverv også her i kommunen Lad os slå det fast med det samme. Det private erhvervsliv er hele fundamentet for vores velfærdssamfund. Det skal derfor have de allerbedste vilkår. For et rigt erhvervsliv giver også et rigt samfund og omvendt. Rudersdal er ikke blot et sted, man bor, det er et sted, man lever. Med til livet hører også arbejdslivet og muligheden for at kunne handle lokalt i gode forretninger og kunne få leveret lokal service fra dygtige håndværkere. Virksomhederne er med til at give kommunen liv, og de skaber arbejdspladser, og da mange borgere gerne vil mindske transporttiden, vil en indsats for at tiltrække virksomheder også tiltrække nye borgere til vores kommune. Vi skal skabe rammer, der sikrer, at vi har en velfungerende og differentieret detailhandel samt et bredt udbud af servicevirksomheder, herunder ikke mindst håndværksvirksomheder, der hurtigt, effektivt og professionelt kan servicere de mange husstande i kommunen. Hvis vi ikke skaber de rigtige rammer, vil væksten i erhvervsliv og dermed også i skatteindtægter blot foregå i vores nabokommuner. Det er bekymrende, at en undersøgelse placerer Rudersdal Kommune som nr. 58 ud af 98 kommuner. Det er bare ikke godt nok. Derfor vil vi forbedre de lokale virksomheders vilkår. Vi vil arbejde for at sænke dækningsafgiften markant, så det er attraktivt at drive virksomhed i Rudersdal. Dækningsafgiften er en helt unødvendig afgift på det at drive virksomhed i kommunen. Vi vil også kritisk gennemgå, hvilke øvrige afgifter kommunen pålægger det lokale erhvervsliv. Vi vil også undersøge mulighederne for, at kommunen i større omfang kan udlicitere opgaver til lokale virksomheder og foretage lokale indkøb for derved at give virksomhederne i kommunen et bedre forretningsmæssigt fundament, og ikke mindst for at sikre, at kommunens aktiviteter bliver konkurrenceudsatte. Naturligvis forudsat at de lokale er konkurrencedygtige. I nogle af vores nabokommuner er der indført betalingsparkering. Det bliver aldrig indført i Rudersdal med konservative stemmer. Betalingsparkering foringer vilkårene for det lokale erhvervsliv. Tvært imod er der god grund til at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i forbindelse med 19

20 indkøbsmulighederne, ligesom der også for de mange, der arbejder uden for kommunen, bør gives bedre parkeringsforhold ved de offentlige transportknudepunkter. I Rudersdal er ledigheden heldigvis relativ lav. Det betyder, at vi har helt unikke muligheder for at tilbyde de ledige en personlig og effektiv indsats for hurtigst muligt at skaffe dem i arbejde igen. Derfor skal jobcenteret have hyppigere og konstruktiv kontakt med de ledige og sikre, at der findes individuelle handlingsplaner, der fra dag et giver den ledige de mest optimale betingelser for hurtigst muligt igen at komme i arbejde. Vi vil sikre, at de ledige, der ikke umiddelbart har mulighed for at finde et job, involveres i vores plan for forskønnelse af Rudersdal under Teknik- og Miljøforvaltningen. Ingen ledige skal udsættes for lediggang mere end nogle få måneder. Derfor vil vi: Sænke dækningsafgiften markant Sikre øget erhvervsvenlighed i den kommunale administration Sikre større lokale kommunale indkøb Sikre øget kommunal udlicitering Stå for en effektiv og personlig service til de ledige 20

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Rudersdal. Borgmesterkandidaten: Nr. 3 - november 2013. Af borgmesterkandidat Birgitte Schjerning Povlsen. Kære Konservative

Rudersdal. Borgmesterkandidaten: Nr. 3 - november 2013. Af borgmesterkandidat Birgitte Schjerning Povlsen. Kære Konservative Rudersdal Nr. 3 - november 2013 Af borgmesterkandidat Birgitte Schjerning Povlsen Kære Konservative I Det Konservative Folkeparti har vi en klar vision: Rudersdal skal være mere end et sted, hvor vi bor.

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL KV2017 VALGPROGRAM RUDERSDAL LANDETS BEDSTE STED AT BO Venstre vil med Borgmester Jens Ive i spidsen gå forrest for at udvikle Rudersdal Kommune som en moderne og innovativ servicevirksomhed med fokus

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009 Rev 2 POLITISK PROGRAM 2009 1. Indledning En kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet. Det er ingen kunst at fordele velfærd kunsten består i at skabe

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere