Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009"

Transkript

1 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og nemmere at skrive. Jeg vil her gerne pointere, at det synes jeg ikke! Det er ikke, fordi jeg ikke kan li det, for det er en spændende udfordring at præsentere, både hvordan det er gået i det forløbne år, og så sandelig også, hvilke forventninger jeg har til fremtiden. Når jeg kigger tilbage til sidste år ved den her tid, og hvad overskrifterne bragte fra vores generalforsamling, var det, at vi landmænd tjente penge som aldrig før! Sagde jeg virkelig det? Ja, det gjorde jeg og i bagklogskabens ulideligt klare lys så skulle det måske have været omformuleret lidt, for hvor kom vi dog ned på jorden igen ret hurtigt. Hvad kan vi så lære af det forløb, vi har været igennem, på godt og ondt? Jo, vi kan lære, at når vores produkter når en pris, vi kan leve med, er det ret fornuftigt at få den prissikret, hvis det er muligt. Vi kan lære, at når vores hjælpestoffer er nede i et fornuftigt leje, er det også en fordel at få lavet en langtidskontrakt. Det er redskaber, vi skal lære at bruge som landmænd nu, hvor der fremover vil komme større og større udsving på vores salgs- og købsside. Det er jo så også noget af det, der gør det spændene at være landmand. Alt er ikke kun problemer, og vi kan måske vende det, så det bliver en udfordring i stedet. Finanskrisen Det, vi særligt vil huske året 2008 for, er ordet Finanskrise. Et udtryk for massive, økonomiske forandringer i verden, men også økonomiske forandringer, der har dybe konsekvenser for Danmark og derfor også for os landmænd. 1

2 Desværre må vi vel konstatere, at den danske vækstøkonomi ikke lader noget tilbage i forhold til andre økonomier, og derfor bliver den danske vækstrate også kraftig reduceret i de kommende år. Som landmænd har vi heller ikke holdt os tilbage, hvad angår vækst og spekulation. Det betyder, at vi i landbruget i de kommende år tvinges til at se mere økonomisk konservativt på vores økonomiske dispositioner, hvor vi i høj grad skal sikre os, at vores landbrug kan holde en positiv likviditet. Finanskrisen vil formentligt give os en lav rente i en lang periode, hvilket absolut er vigtigt for vores eksistens. Men det største problem med finanskrisen bliver bankernes manglende interesse i at tilføre landbruget mere kapital, specielt kapital til at understøtte økonomier, der hidtil ikke har kunnet fremvise en positiv balance. Samtidig med finanskrisen har vi landmænd også skulle lære et fuldstændigt liberaliseret marked for varer, der har resulteret i store og hurtige udsving på priser. Det gælder prisudvikling på de varer, vi køber, og dem, vi sælger. Problemet med disse store udsving er, at de er meget svære at forudse, og det gør, at vi som landmænd kan pådrage os tab, som er uforskyldte. Vi er derfor helt afhængige af at kende vores egne risikoprofiler i landbrugsøkonomien og skal træffe sikre valg. Jeg har forespurgt på kontoret, hvordan finanskrisen påvirker medlemmerne på Djursland, og om vi har særlige problemer på vej i vores område. Meldingen er, at der fortsat er meget store forskelle mellem medlemmernes økonomier. Vi har medlemmer, der ikke har vækstet og ikke har gået ind i spekulationer, og vi har medlemmer, der har den modsatte strategi. Forskellene er blot blevet endnu større. Regnskabsresultaterne viser disse forskelle fra sunde positive resultater til dybe, negative resultater på tværs af alle produktionsgrene. Jeg mener ikke, vi landmænd alene kan stilles til ansvar for disse problemer med Finanskrisen. Vi har været i en lang vækstperiode, hvor alle kun kunne se en fortsat positiv vækst. De, der ikke nåede at komme på væksttoget, følte, at de var kommet for sent og dermed ikke nåede med. Dermed bliver en løsning af finanskrisen også en samfundsmæssig opgave, der skal løses, selv om vi let kan blive enige om, at nogle få har haft alt for let adgang til finansiering. 2

3 Det er mit håb, at I ikke mister modet på de enkelte landbrug, men får hjælp og støtte fra vores rådgivere, så vi med fælles hjælp kan komme igennem denne økonomiske krise også. Landbrugets rammevilkår: Vi er som landmænd en meget vigtig del af det samfund, vi lever i. Samfundet er så også afhængigt af, at landbruget har nogle rammevilkår, der giver mulighed for en fortsat vækst og en sund økonomi inden for vores erhverv. Det har i mine øjne ikke særlig stor bevågenhed i dag. Nu er det kun begrænsninger og indskrænkninger, som vi ser komme væltende ind over os. Vi er et stort erhverv også i dag, selvom vi bliver færre og færre. Det skal vi ikke tage fejl af, og jeg tror, at vi fremover vil se, at samfundet, for at få løst mange problemer, vil kunne gøre brug af os. Her tænker jeg blandt andet på hele energispørgsmålet, som vi vil kunne høste stor anerkendelse på ved at tilbyde CO2-neutrale brændstoffer Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men en gang imellem kan jeg blive så splitterravende tosset, når forskellige dertil indbudte og såkaldte eksperter skal udtale sig om, hvordan jeg skal drive mit landbrug. Jeg har sagt det før, men jeg vil nu alligevel fremture med det en gang mere. Det øvrige samfund ræser af sted med 150 km i timen, og så forventer de, at vi som landmænd skal kunne følge med, når der er sat en hastighedsgrænse på 50 km i timen for os. Vi ser gang på gang, at landmandens andel af forbrugerkronen formindskes. Det, den danske forbruger skal lægge af penge på disken for at opretholde livet, er ved at være en så forbandet lille del, at man skulle tro, at det var løgn. Der er et eller andet, der ikke hænger sammen her, for med de rammevilkår, vi som danske landmænd bliver præsenteret for, skulle det da være modsat. Dette her skal ikke opfattes som om, jeg er tilhænger af, at vi ikke skal overholde lovgivningen, for selvfølgelig skal vi det. Det, jeg gerne vil opnå med det, er, at lovgiverne opfører sig med en vis anstændighed, når det gælder udformningen af nye love, og det halter det gevaldigt med! Det halter så meget, at de ville få en dyreværnssag på halsen.. 3

4 Vi ser det ene lovudkast efter det andet. Det kommer som skidt fra en spædekalv. Når de forskellige love så modarbejder hinanden er det, at jeg som landmand ryster på hovedet. Vi ser mange eksempler på det, når love om husdyrhold modarbejder love om nitratudledning. Vi ser love, der bliver udtænkt på grundlag af statistiske beregninger, der ikke udspringer af virkeligheden, men kun bygger på formodninger. Vi møder sagsbehandlere i miljøansøgninger, som i den grad går i petitesser og ikke vil tage ansvar - for der kunne jo komme noget andet i morgen, som man kunne belemre landmanden med! Ja, så er det, at jeg standser op og spørger mig selv: Hvornår er nok, nok? Jeg spørger også mig selv: Hvorfor bliver du dog ved, når du kan se, at det bureaukrati, du er oppe imod, kun bliver større og større? Når du den ene gang efter den anden render panden mod en mur? Ja, så er det, at jeg er nødt til at gå en tur i marken for at konstatere, at det, jeg arbejder for, stadig er derude. Det kulturlandskab, som jeg og fire generationer før mig har arbejdet med, det eksisterer stadig. Og de afgrøder, der står, de også stadig trives. Og når jeg kommer ind til søerne i stalden, ja så trives de også og føder stadig små lyserøde pattegrise - og for mælkeproducenten, der konstaterer, at det stadig er hvid mælk, der kommer ud i tanken, så må det være nogle af de ting, der gør, at vi bliver hængende. Vi oplever jo da også små sejre ind i mellem, når vi blandt andet får at vide, at nu skal landbruget løse hele Danmarks CO2-problem ved at producere energipil til afbrænding og ved at producere græs, der sammen med gylle skal gi os en masse CO2-neutralt biogas. For derefter den næste dag at høre, at det ikke lige var den måde, vores så kaldte miljøminister havde regnet med. Næ, han og andre ministre ser hellere, at der bliver indført afgift på koprutter og på kvælstof. Jeg håber på, at Henrik Høegh får taget nogle indtryk med til Christiansborg og er klar til en diskussion lidt senere. Vi landmænd skal rettelig have lidt tilbage fra det øvrige samfund i form af lidt forståelse ikke penge men forståelse for, at vi altså også har et ønske om, at vi kan aflevere det kulturlandskab, vi lever af og med, videre til næste generation i en ordentlig stand. Det nytter ikke noget, at vi om nogle år må sige, at det var en vellykket operation, men patienten døde på halvvejen. 4

5 Jeg har kun det ønske som landmand, at den bedrift, som jeg har fået lov til at bestyre, på alle måder er højere i værdi, end da jeg overtog den. At jeg som landmand er værdsat af det øvrige samfund og kan være en del af det. Det tror jeg, både samfundet og vi som landmænd vil få det bedst med. Husdyrhold Tag nu blot de problemer, vi ser omkring landmænds ansøgninger til husdyrhold. Det overordnede, fælles mål for landbrug og myndighed er stadig: En hurtig og god sagsbehandling! Kommunens politikere må tage ansvar for forvaltningen. I nødvendigt omfang også deltage i møder om problemsager eller principper (f.eks. Syddjurs krav om maks. 50 mg nitrat i grundvandsområder). Det nytter ikke, at tilfældige embedsmænd får lov til at udøve et miljødiktatur i kommunerne. Der er i løbet af 2008 kommet væsentlig mere skred i sagsbehandlingen, der dog i nogle kommuner stadig tager alt for lang tid. Der er fortsat stor forskel på kommunernes håndtering og administration af miljøgodkendelser. Status er, at de fleste kommuner i forskelligt omfang opstiller egne retningslinjer for sagsbehandlingen vedr. udvidelse af husdyrbrug i bestemte områder. Det afviger altså væsentligt fra Miljøministeriet udmelding i 2007 om, at lovens generelle beskyttelsesniveauer i langt de fleste tilfælde er tilstrækkelige, og at der kun i ganske særlige tilfælde vil være behov for at stille yderligere krav til landbruget. Vi afholder løbende dialogmøder med Norddjurs kommune og Syddjurs Kommune 3-4 gange årligt mellem landboforeningens miljøkonsulenter og kommunens sagsbehandlere. Det gør vi for at sikre os, at kommunerne løbende holdes til ilden, så der er fremdrift i sagsbehandlingerne. I foråret 2008 har vi i landboforeningen sendt høringssvar til begge kommuners forslag til planstrategier. Heri påpeges landbrugets betydning som erhverv og som producent af fødevarer og energi. Vi står sammen med kommunerne foran store udfordringer med gennemførslen af Vandplaner og Natura 2000-planer de kommende år. Der må forudses både problemer og nye muligheder på natur og miljøområdet. 5

6 Vandløb Landboforeningen er i flere tilfælde blevet bedt om at gå ind i sager omkring afvandingssituationen og vandløbsvedligeholdelse. Gennem en årrække har mange landmænd oplevet en stadig ringere afvandingstilstand på lavtliggende arealer. Både på folkevalgt og konsulentniveau har vi forsøgt at påvirke kommunerne til at løse problemerne. Desværre ikke altid med lige stort held. Flere vandløbslaug og -repræsentanter gør også et stort arbejde over for kommunerne og har i nogle tilfælde fået indgået fornuftige aftaler om løsninger. Det er vigtigt, at man ude lokalt, hvor problemerne er, organiserer sig og tager kontakten til kommunen. Blandt andre har en sag om oversvømmelse og erstatning ved Alling Å været med til, at Norddjurs kommune har fokus på vandløbsvedligeholdelse. Herunder at dialog og kommunikation med lodsejerne er meget vigtigt. Kommunerne er heldigvis også blevet opmærksomme på hele problemstillingen omkring øgede befæstede arealer, ændret og måske øget nedbørsintensitet og utidssvarende vandløbsregulativer. Netop regulativerne står foran en revision de kommende år. Det er vores håb, at et godt samarbejde med kommunerne kan bane vejen for mere ordnede forhold for lodsejerne langs vandløbene. Dansk Landbrug Vi har på det seneste i landbrugspressen kunnet læse om fusionen af Landbrugsrådet, Dansk Landbrug og Danish Meat Association. Det bliver spændende de næste måneder at følge, hvad det indebærer af forandringer på Axelborg. Den organisationsplan, vi har kunnet se for nuværende, synes jeg, ser meget fornuftig ud. En plan der kan skabe synergi, så vi står stærkere i både modspil og samspil over for politikere på Christiansborg, diverse interesseorganisationer og ikke mindst hele embedsværket i forskellige ministerier, der forhåbentlig vil kunne mærke, at vi samler kræfterne. Jeg tror også, det vil kunne styrke vores indflydelse i blandt andet EU. Den nye organisation får hovedkontor på Axelborg. Der foreslås et formandskab på 6 personer, hvor både landmænd og vore virksomheder er repræsenteret. Derunder skal der sidde 2 6

7 bestyrelser, 1 for os landmænd og 1 for vores virksomheder. De 2 bestyrelser skal have en gensidig repræsentation, så de er koblet tæt sammen. Derudover vil der blive et fælles forum til varetagelse af den daglige drift, med strategi, vedtægter, budgetter og regnskab. Jeg tror og håber, at det vil betyde et mere enigt landbrug, der melder ud i politiske sager fremover, og efter min mening skal vi støtte op omkring de forslag, der nu er på bordet. Det er også min overbevisning, at det vil få betydning for landmænd på Djursland. Vi vil i den kommende tid skulle tage stilling til fusionen på et ekstraordinært delegeretmøde, og der skal vi efter min mening give det forslag, der ligger, vores fulde opbakning. DLMØ: Vi har i Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) ansat Helge Kjær Sørensen som sekretær til at varetage det praktiske arbejde i dette regi. Det er hovedsageligt i vores modspil op mod Miljøcenter Århus, at vi bruger dette forum. Det er nogle meget komplekse problemstillinger, vi har med at gøre her. Derfor er det vigtigt, at det er de helt rigtige folk, der arbejder med dem, og ved at vi i det store bagland, som DLMØ dækker, har mange ansatte, der har kompetencerne og forstår at arbejde sammen for at nå det bedste resultat for os landmænd, ja så ser jeg det som en fornuftig løsning. I løbet af det sidste år har vi her også diskuteret, hvordan vi i dette regi kunne få løftet den politiske indflydelse på mange af det problemer, vi bokser med i hverdagen i de forskellige foreninger. Det er ikke altid nemt, når mange skal være enige om det samme indspil. Men når vi så først har fået sagerne diskuteret godt og grundigt igennem internt, er det også mit indtryk, at vi står meget stærkere, end hvis vi ikke havde modet til at få afklaret de uenigheder, vi nogle gange kan komme ud for. Åbent Landbrug Aktiviteterne i Åbent Landbrug, Djursland har de sidste par år båret præg af stabilitet - nogen vil sige rutine og gentagelser. Men ikke desto mindre har de aktiviteter, der er blevet afviklet, vakt 7

8 stor interesse hos målgruppen, børnefamilierne, som er dagens og morgendagens forbrugere - dem der er med til at sætte dagsordenen ude ved køledisken. Der har været rigtig stor interesse omkring vores arrangementer og aktiviteter, om har været: - Landbrugsmessen Gl. Estrup med legeland og følekasser for de yngste, kombineret med messens halmlegeland Svineudvalgets grisevæddeløb og kvægudvalgets håndmalkning samt klap og kram hos de små kalve. - Århus Høstfest, - præsentation af det moderne fødevareproducerende erhverv for hele Århus befolkning - Åben Gård 3. søndag i september, hvor vi i 2008 havde to kvæggårde med i arrangementet. Den ene gård var hos Karen og Per Rasmussen i Floes med ombygget staldanlæg og malkerobot, og den anden var hos Anette og Mogens Hjort Jensen i Dolmer med nybygget staldanlæg - Høst og modedag i Grenå. Her var der ko med kalve, Eksperimentariet med følekasser, legeland og konkurrencer, og igen børnekøkken i museumsgården. Vejret var ekstremt dårligt, men så snart regnen holdt op, var der mange interesserede - især børnefamilier. Disse fire nævnte aktiviteter viser, at der er stor interesse hos den almindelige forbruger for at møde landbruget, se dyrenes forhold og tilegne sig forståelse for, hvad der foregår, eller få en diskussion om, hvad der ikke er enighed om Åbent Landbrug Østjylland Åbent Landbrug Østjylland (ÅLØ), som er en sammenslutning af de lokale landboforeningers og familiebrugets Åbent Landbrug-udvalg, hidtil kun i det tidligere Århus Amt, er nu blevet udvidet til at dække hele DLMØ og Vejle/Fredericia landboforeninger. Det giver mulighed for et stærkere sekretariat og samarbejde om udvikling af Åbent Landbrug-aktiviteter i Østjylland.. 8

9 Det økonomiske grundlag for ÅLØ s aktiviteter er dels bloktilskud fra Landbrugsrådet og dels medlemsbidrag fra ca medlemmer i de foreninger, der er med. Bidraget til ÅLØ er på 100 kr. pr aktivt medlem, som vi i Djursland Landboforening har valgt at synliggøre ved at udfakturere det til vore medlemmer. Det er glædeligt, at der ikke har været den mindste kritik af hverken beløb eller fremgangsmåde. Det tager vi som udtryk for forståelse og opbakning til arbejdet med Åbent Landbrug. LAG lokal aktions gruppe Jeg nævnte, at vi igennem vores landdistriktsudvikling forsøger at få hentet midler fra forskellige fonde til Djursland. Det arbejde forsøger jeg også at påvirke igennem LAG- Djursland, hvor jeg sidder i bestyrelsen sammen med en masse gode mennesker. Det har været et interessant år, vi i dette regi har været igennem. LAG-midlerne kommer jo fra fødevareprogrammet i EU og har tidligere været penge, som vi landmænd fik udbetalt. Sådan er det så ikke mere, en større og større del kommer fra vores udbetalinger, den såkaldte modulation. Det er politisk besluttet på højere sted, at sådan er det. Derfor finder jeg det vigtigt, at vi som landmænd følger disse midler til dørs og interesserer os for, hvad de bliver brugt til. LAG- Djursland er en af de LAG er, der har fået flest ansøgninger ind. Så siger det jo sig selv, at der er et stort spænd i de formål, der bliver ansøgt til, og så sandelig også et stort spænd i kvaliteten. Selvom vi føler, at det er mange penge, der er overført til lokale aktions grupper, får de altså også ben at gå på, når vi modtager så mange ansøgninger. Det er min fornemmelse, at der er nogle ansøgere, som tror, at når de har sendt en ansøgning af sted, kan de være sikker på, at pengene bliver formidlet til netop deres projekt, og at dette bestemte projekt da er langt bedre en alle andres. Derfor er det nogle vanskelige beslutninger, som bestyrelsen i LAG- Djursland nogle gange skal træffe. Vi har en koordinator, Karen Just, som nogle af jer måske allerede kender, ansat til at hjælpe bestyrelsen med det praktiske arbejde, der er forbundet med LAG en. Derudover skal hun også sikre, at ansøgningerne stemmer overens med de retningslinier, som Direktoratet for fødevareerhverv har udstukket. 9

10 Jeg vil gerne her slå fast, at det IKKE er koordinatorens opgave at tilrette og være behjælpelig med at udforme ansøgningen, så bestyrelsen i LAG en finder den spiselig og derfor stemmer for den. Der har desværre i den seneste tid kørt en debat i avisen vedrørende LAG- Djursland, og jeg er meget forundret over, at så mange, der ikke er involveret i LAG-arbejdet, gør sig klog på andres vegne. Jeg er ked af, at politikere står frem i avisen og mener, at landboforeningen laver billige projekter. Det gør vi ikke, men vi laver dem heller ikke dyrere end nødvendigt. Til sidst omkring dette emne vil jeg bare sige, at al opstart er vanskelig, men jeg har en tro på, at vi også får sat nogle projekter i gang til gavn for landboerne på Djursland og derved er med til at holde liv på landet, så vi til sidst ikke er helt alene herude. Jeg vil gerne opfordre de af jer, som har lyst og lejlighed til at møde op på den forestående generalforsamling i LAG, for det er meget vigtigt, at vi får lov til at beholde en LAG på Djursland. Djurslands Udviklings Råd Djursland Landboforening har en plads i Djursland Udviklings Råd, også kaldet DUR. Her sidder repræsentanter fra de to kommuner og Region Midtjylland (både folkevalgte og embedsmænd), turismen på Djursland, arbejdsgiver og arbejdstager, og endelig landbruget. De to udviklingsafdelinger i kommunerne har stoppet med den fælles afdeling, der var i Tirstrup, og har trukket embedsværket hjem i deres egen afdeling igen. Det er ikke mit indtryk, at samarbejdet er blevet forringet af den grund, for de to udviklingsafdelinger har derved fået mere økonomi til at udvikle for, og derfor tror jeg, at den beslutning nok skal bære frugt. Jeg håber, at det vil kunne lade sig gøre igennem dette forum at skabe en interesse for udvikling af erhvervslivet, herunder landbruget på Djursland, at få skabt en synergieffekt både for erhverv og landbrug - det der med et moderne ord hedder innovation. Der er i Region Midtjyllands Vækstforum afsat mange penge til fødevareudvikling, og det ville være dejligt, hvis vi på Djursland kunne få skabt et frugtbart samarbejde mellem de udmærkede industrier, vi har her, og os landmænd, så vi kan få givet dette område et løft. 10

11 På baggrund af den omrokering, der var på kontorerne i Tirstrup, kom der en forespørgsel, om det var muligt, at Karen Just kunne få kontorplads i Følle. Jeg er glad for, at Karen Just siden 1. december har haft kontor dør om dør med vores egen udviklingsafdeling i Følle, og det er mit indtryk, at hun er faldet godt til i huset. Landdistriktsudvikling I Djursland landboforening arbejder vi med udvikling af projektaktiviteter under Landdistriktsprogrammet og søger projektmidler hjem fra forskellige landdistriktspuljer i bl.a. Fødevareministeriet, Velfærdsministeriet, Landlegatet, Skov- og Naturstyrelsen m.fl. Det omfatter i 2008 og 2009 følgende projektaktiviteter a) Kronvildtforvaltning Fuglsø Mose: Et flerårigt forsøg med henblik på at begrænse afgrødeskader forårsaget af kronvildt b) Gourmetkøkken i Børnehøjde: Formidling af viden og oplevelser om fødevarer for børn og unge c) Bioenergirute på Djursland - Information om udnyttelse af bioenergi på Djursland d) Natur- og miljøforvaltning af å-dale og vådområder - om bæredygtig driftsform og erhvervsudvikling i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet e) Landboturisme med smagsoplevelser en netværkskonference for landboturist ferieværter, gårdbutikker og nicheproducenter f) Profilering af mindre fødevareproducenter - om udvikling af nicheproduktioner og markedsføring af lokale fødevarer, fødevarenetværk, producenter og fødevareoplevelser i landdistrikterne (lidt usikkerhed om finansiering) Nationalpark Mols Bjerge Processen omkring den endelige afgræsning af nationalparken er i gang. Lodsejere på grænsen har fået breve, og der har været holdt tre offentlige møder. Den enkelte ejer kan ønske et møde om grænsedragningen på hans ejendom. Dermed er landboforeningens ønsker om dialog med de enkelte lodsejere rimeligt imødekommet. 11

12 Der skal nu oprettes en nationalparkfond, en nationalparkbestyrelse og et lokalt nationalparkråd. Formålet og målsætninger for nationalparkens udvikling skal fastlægges. Vi har gennem længere tid nærmest gået og ventet på nyt fra Skov- og Naturstyrelsen, og så sent som i går udsendte de et høringsbrev et brev som mange af jer sikkert også har fået som lodsejere. Vi vil nu nærlæse det, og dernæst vil vi sammenkalde lodsejere i området til et møde. Da vi først fik høringsbrevet i går, har vi ikke fastsat en dato endnu, men den kommer snart. Der gælder stadig, at der ikke må komme restriktioner for landbruget på grund af nationalparken. Strategi for Djursland Landboforening Bestyrelsen besluttede i efteråret 2008 at gennemføre et strategiseminar for foreningens folkevalgte og ledelse for at øge kendskab til de udviklingstendenser, der har indflydelse på foreningens fremadrettede aktiviteter, styrke samarbejdsrelationer og skabe et fælles afsæt for udvikling af idéer og nye aktiviteter. Ikke mindst set i lyset af, at vi nu har samlet vores aktiviteter i et nyt center i Følle. Der har her i januar og februar måned været afviklet et forløb med tre indlæg fra eksterne indlægsholdere om blandt andet bosætning, infrastruktur, nye services, erhvervsudvikling på Djursland samt kommunale udviklingsstrategier, landdistriktsudvikling, samfunds- og erhvervsøkonomiske perspektiver m.v. På det sidste møde afholdt de folkevalgte en dag med workshop, hvor deltagerne gennem en SWOT-analyse og gruppediskussioner arbejdede med formulering af foreningens 2020-strategi på områderne rådgivning, medlemmer, synlighed og politisk aktiviteter. På grundlag af disse gennemførte møder er der udarbejdet en rapport over forløbet, som nu skal nærlæses og være med til at danne et nyt værdigrundlag for det videre arbejde med strategisk udvikling for Djursland landboforening for de kommende år. Sammenlægning af centre Den helt store begivenhed for landboforeningen i år har været at til- og ombygge centeret i Følle og herefter samle medarbejderne. 12

13 Jeg må sige, at det har kørt fantastisk godt. Dels har vi fået et super godt og velfungerende center, byggeriet har holdt den aftalte pris, byggeriet er fuldt finansieret, og omkostningerne til drift af centeret er en overkommelig, økonomisk opgave, ikke mindst set i lyset af det rentefald, vi står overfor. Center i Allingåbro blev solgt til Norddjurs kommune i 2007 og overdraget den 1. juni 2008, hvorfor medarbejderne i Allingåbro flyttede allerede i maj måned. Byggeriet var i september måned så langt, at også medarbejderne i Grenaa kunne flytte til Følle. Fra marts måned i år er centeret i Grenaa udlejet til Økoflex Revisorer, der ønsker at udvide på erhvervskunder i Grenaa. Lejer har betinget sig en forkøbsret på ejendommen. Det er en fornøjelse for mig at komme i det nye center og møde den opbakning, medarbejderne udviser for foreningen og for huset. Det tegner godt for de kommende år. Jeg vil gerne sige tak til alle for den kæmpeindsats, der er gjort i 2008, for at ændringen af landboforeningens centerstruktur skulle lykkes. Afslutning Til slut vil jeg gerne have lov til at udtrykke en kæmpestor tak til alle foreningens medarbejdere for den store indsats, som de har ydet i det forløbne år. Hans-Henrik vil senere gennemgå regnskabet, og hvis vore medarbejdere ikke havde ydet denne indsats, ville det ikke have været det samme regnskab at gennemgå. Det har været en fornøjelse at komme til centeret i Følle og opleve, hvordan de tre tidligere centre er blevet til ét, og vi nu kan se fremad og få muligheden for i fællesskab at udvikle rådgivningen til gavn for alle vores medlemmer. Nu har vi i alt fald rammerne til det! Til bestyrelsen og alle udvalgene vil jeg gerne takke for de mange diskussioner og meningsudvekslinger, vi har haft i løbet af året. Det er altid en fornøjelse, når I er så engagerede og positive i de møder og sammenkomster, vi har haft. Det var det! Tak, fordi I lyttede. Hans Gæmelke 13

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning

Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning 11. december 2008 Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning Kære alle Hermed referat fra møde i netværksgruppen vedr. Vand- og Naturplanlægning den 10. december 2008 på Koldkærgård

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Landbrug og kommuner sådan opfatter vi hinanden!

Landbrug og kommuner sådan opfatter vi hinanden! Landbrug og kommuner sådan opfatter vi hinanden! Lone Søderkvist Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Slide 1 En undersøgelse af hvordan kommuner og landbrug

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Beretning v/formand Hans Gæmelke på Djursland Landboforenings Generalforsamling den 10. marts 2015

Beretning v/formand Hans Gæmelke på Djursland Landboforenings Generalforsamling den 10. marts 2015 Beretning v/formand Hans Gæmelke på Djursland Landboforenings Generalforsamling den 10. marts 2015 Indledning Jeg har før startet min beretning med en lille sjov ting, som jeg har vist jer her oppe på

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 04-03- 2009 TILSYNET Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet anmodede ved brev af 15. juli 2008 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) i 2013

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) i 2013 Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) i 2013 Også i 2013 har DLMØ bestyrelsen haft et meget aktivt år bl.a. med en del møder med beslutningstagere, der har indflydelse på dansk landbrug. Drøftelser om

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning.

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret.

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret. Samarbejde Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. hvor 5 er meget interesseret.

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere