Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009"

Transkript

1 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og nemmere at skrive. Jeg vil her gerne pointere, at det synes jeg ikke! Det er ikke, fordi jeg ikke kan li det, for det er en spændende udfordring at præsentere, både hvordan det er gået i det forløbne år, og så sandelig også, hvilke forventninger jeg har til fremtiden. Når jeg kigger tilbage til sidste år ved den her tid, og hvad overskrifterne bragte fra vores generalforsamling, var det, at vi landmænd tjente penge som aldrig før! Sagde jeg virkelig det? Ja, det gjorde jeg og i bagklogskabens ulideligt klare lys så skulle det måske have været omformuleret lidt, for hvor kom vi dog ned på jorden igen ret hurtigt. Hvad kan vi så lære af det forløb, vi har været igennem, på godt og ondt? Jo, vi kan lære, at når vores produkter når en pris, vi kan leve med, er det ret fornuftigt at få den prissikret, hvis det er muligt. Vi kan lære, at når vores hjælpestoffer er nede i et fornuftigt leje, er det også en fordel at få lavet en langtidskontrakt. Det er redskaber, vi skal lære at bruge som landmænd nu, hvor der fremover vil komme større og større udsving på vores salgs- og købsside. Det er jo så også noget af det, der gør det spændene at være landmand. Alt er ikke kun problemer, og vi kan måske vende det, så det bliver en udfordring i stedet. Finanskrisen Det, vi særligt vil huske året 2008 for, er ordet Finanskrise. Et udtryk for massive, økonomiske forandringer i verden, men også økonomiske forandringer, der har dybe konsekvenser for Danmark og derfor også for os landmænd. 1

2 Desværre må vi vel konstatere, at den danske vækstøkonomi ikke lader noget tilbage i forhold til andre økonomier, og derfor bliver den danske vækstrate også kraftig reduceret i de kommende år. Som landmænd har vi heller ikke holdt os tilbage, hvad angår vækst og spekulation. Det betyder, at vi i landbruget i de kommende år tvinges til at se mere økonomisk konservativt på vores økonomiske dispositioner, hvor vi i høj grad skal sikre os, at vores landbrug kan holde en positiv likviditet. Finanskrisen vil formentligt give os en lav rente i en lang periode, hvilket absolut er vigtigt for vores eksistens. Men det største problem med finanskrisen bliver bankernes manglende interesse i at tilføre landbruget mere kapital, specielt kapital til at understøtte økonomier, der hidtil ikke har kunnet fremvise en positiv balance. Samtidig med finanskrisen har vi landmænd også skulle lære et fuldstændigt liberaliseret marked for varer, der har resulteret i store og hurtige udsving på priser. Det gælder prisudvikling på de varer, vi køber, og dem, vi sælger. Problemet med disse store udsving er, at de er meget svære at forudse, og det gør, at vi som landmænd kan pådrage os tab, som er uforskyldte. Vi er derfor helt afhængige af at kende vores egne risikoprofiler i landbrugsøkonomien og skal træffe sikre valg. Jeg har forespurgt på kontoret, hvordan finanskrisen påvirker medlemmerne på Djursland, og om vi har særlige problemer på vej i vores område. Meldingen er, at der fortsat er meget store forskelle mellem medlemmernes økonomier. Vi har medlemmer, der ikke har vækstet og ikke har gået ind i spekulationer, og vi har medlemmer, der har den modsatte strategi. Forskellene er blot blevet endnu større. Regnskabsresultaterne viser disse forskelle fra sunde positive resultater til dybe, negative resultater på tværs af alle produktionsgrene. Jeg mener ikke, vi landmænd alene kan stilles til ansvar for disse problemer med Finanskrisen. Vi har været i en lang vækstperiode, hvor alle kun kunne se en fortsat positiv vækst. De, der ikke nåede at komme på væksttoget, følte, at de var kommet for sent og dermed ikke nåede med. Dermed bliver en løsning af finanskrisen også en samfundsmæssig opgave, der skal løses, selv om vi let kan blive enige om, at nogle få har haft alt for let adgang til finansiering. 2

3 Det er mit håb, at I ikke mister modet på de enkelte landbrug, men får hjælp og støtte fra vores rådgivere, så vi med fælles hjælp kan komme igennem denne økonomiske krise også. Landbrugets rammevilkår: Vi er som landmænd en meget vigtig del af det samfund, vi lever i. Samfundet er så også afhængigt af, at landbruget har nogle rammevilkår, der giver mulighed for en fortsat vækst og en sund økonomi inden for vores erhverv. Det har i mine øjne ikke særlig stor bevågenhed i dag. Nu er det kun begrænsninger og indskrænkninger, som vi ser komme væltende ind over os. Vi er et stort erhverv også i dag, selvom vi bliver færre og færre. Det skal vi ikke tage fejl af, og jeg tror, at vi fremover vil se, at samfundet, for at få løst mange problemer, vil kunne gøre brug af os. Her tænker jeg blandt andet på hele energispørgsmålet, som vi vil kunne høste stor anerkendelse på ved at tilbyde CO2-neutrale brændstoffer Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men en gang imellem kan jeg blive så splitterravende tosset, når forskellige dertil indbudte og såkaldte eksperter skal udtale sig om, hvordan jeg skal drive mit landbrug. Jeg har sagt det før, men jeg vil nu alligevel fremture med det en gang mere. Det øvrige samfund ræser af sted med 150 km i timen, og så forventer de, at vi som landmænd skal kunne følge med, når der er sat en hastighedsgrænse på 50 km i timen for os. Vi ser gang på gang, at landmandens andel af forbrugerkronen formindskes. Det, den danske forbruger skal lægge af penge på disken for at opretholde livet, er ved at være en så forbandet lille del, at man skulle tro, at det var løgn. Der er et eller andet, der ikke hænger sammen her, for med de rammevilkår, vi som danske landmænd bliver præsenteret for, skulle det da være modsat. Dette her skal ikke opfattes som om, jeg er tilhænger af, at vi ikke skal overholde lovgivningen, for selvfølgelig skal vi det. Det, jeg gerne vil opnå med det, er, at lovgiverne opfører sig med en vis anstændighed, når det gælder udformningen af nye love, og det halter det gevaldigt med! Det halter så meget, at de ville få en dyreværnssag på halsen.. 3

4 Vi ser det ene lovudkast efter det andet. Det kommer som skidt fra en spædekalv. Når de forskellige love så modarbejder hinanden er det, at jeg som landmand ryster på hovedet. Vi ser mange eksempler på det, når love om husdyrhold modarbejder love om nitratudledning. Vi ser love, der bliver udtænkt på grundlag af statistiske beregninger, der ikke udspringer af virkeligheden, men kun bygger på formodninger. Vi møder sagsbehandlere i miljøansøgninger, som i den grad går i petitesser og ikke vil tage ansvar - for der kunne jo komme noget andet i morgen, som man kunne belemre landmanden med! Ja, så er det, at jeg standser op og spørger mig selv: Hvornår er nok, nok? Jeg spørger også mig selv: Hvorfor bliver du dog ved, når du kan se, at det bureaukrati, du er oppe imod, kun bliver større og større? Når du den ene gang efter den anden render panden mod en mur? Ja, så er det, at jeg er nødt til at gå en tur i marken for at konstatere, at det, jeg arbejder for, stadig er derude. Det kulturlandskab, som jeg og fire generationer før mig har arbejdet med, det eksisterer stadig. Og de afgrøder, der står, de også stadig trives. Og når jeg kommer ind til søerne i stalden, ja så trives de også og føder stadig små lyserøde pattegrise - og for mælkeproducenten, der konstaterer, at det stadig er hvid mælk, der kommer ud i tanken, så må det være nogle af de ting, der gør, at vi bliver hængende. Vi oplever jo da også små sejre ind i mellem, når vi blandt andet får at vide, at nu skal landbruget løse hele Danmarks CO2-problem ved at producere energipil til afbrænding og ved at producere græs, der sammen med gylle skal gi os en masse CO2-neutralt biogas. For derefter den næste dag at høre, at det ikke lige var den måde, vores så kaldte miljøminister havde regnet med. Næ, han og andre ministre ser hellere, at der bliver indført afgift på koprutter og på kvælstof. Jeg håber på, at Henrik Høegh får taget nogle indtryk med til Christiansborg og er klar til en diskussion lidt senere. Vi landmænd skal rettelig have lidt tilbage fra det øvrige samfund i form af lidt forståelse ikke penge men forståelse for, at vi altså også har et ønske om, at vi kan aflevere det kulturlandskab, vi lever af og med, videre til næste generation i en ordentlig stand. Det nytter ikke noget, at vi om nogle år må sige, at det var en vellykket operation, men patienten døde på halvvejen. 4

5 Jeg har kun det ønske som landmand, at den bedrift, som jeg har fået lov til at bestyre, på alle måder er højere i værdi, end da jeg overtog den. At jeg som landmand er værdsat af det øvrige samfund og kan være en del af det. Det tror jeg, både samfundet og vi som landmænd vil få det bedst med. Husdyrhold Tag nu blot de problemer, vi ser omkring landmænds ansøgninger til husdyrhold. Det overordnede, fælles mål for landbrug og myndighed er stadig: En hurtig og god sagsbehandling! Kommunens politikere må tage ansvar for forvaltningen. I nødvendigt omfang også deltage i møder om problemsager eller principper (f.eks. Syddjurs krav om maks. 50 mg nitrat i grundvandsområder). Det nytter ikke, at tilfældige embedsmænd får lov til at udøve et miljødiktatur i kommunerne. Der er i løbet af 2008 kommet væsentlig mere skred i sagsbehandlingen, der dog i nogle kommuner stadig tager alt for lang tid. Der er fortsat stor forskel på kommunernes håndtering og administration af miljøgodkendelser. Status er, at de fleste kommuner i forskelligt omfang opstiller egne retningslinjer for sagsbehandlingen vedr. udvidelse af husdyrbrug i bestemte områder. Det afviger altså væsentligt fra Miljøministeriet udmelding i 2007 om, at lovens generelle beskyttelsesniveauer i langt de fleste tilfælde er tilstrækkelige, og at der kun i ganske særlige tilfælde vil være behov for at stille yderligere krav til landbruget. Vi afholder løbende dialogmøder med Norddjurs kommune og Syddjurs Kommune 3-4 gange årligt mellem landboforeningens miljøkonsulenter og kommunens sagsbehandlere. Det gør vi for at sikre os, at kommunerne løbende holdes til ilden, så der er fremdrift i sagsbehandlingerne. I foråret 2008 har vi i landboforeningen sendt høringssvar til begge kommuners forslag til planstrategier. Heri påpeges landbrugets betydning som erhverv og som producent af fødevarer og energi. Vi står sammen med kommunerne foran store udfordringer med gennemførslen af Vandplaner og Natura 2000-planer de kommende år. Der må forudses både problemer og nye muligheder på natur og miljøområdet. 5

6 Vandløb Landboforeningen er i flere tilfælde blevet bedt om at gå ind i sager omkring afvandingssituationen og vandløbsvedligeholdelse. Gennem en årrække har mange landmænd oplevet en stadig ringere afvandingstilstand på lavtliggende arealer. Både på folkevalgt og konsulentniveau har vi forsøgt at påvirke kommunerne til at løse problemerne. Desværre ikke altid med lige stort held. Flere vandløbslaug og -repræsentanter gør også et stort arbejde over for kommunerne og har i nogle tilfælde fået indgået fornuftige aftaler om løsninger. Det er vigtigt, at man ude lokalt, hvor problemerne er, organiserer sig og tager kontakten til kommunen. Blandt andre har en sag om oversvømmelse og erstatning ved Alling Å været med til, at Norddjurs kommune har fokus på vandløbsvedligeholdelse. Herunder at dialog og kommunikation med lodsejerne er meget vigtigt. Kommunerne er heldigvis også blevet opmærksomme på hele problemstillingen omkring øgede befæstede arealer, ændret og måske øget nedbørsintensitet og utidssvarende vandløbsregulativer. Netop regulativerne står foran en revision de kommende år. Det er vores håb, at et godt samarbejde med kommunerne kan bane vejen for mere ordnede forhold for lodsejerne langs vandløbene. Dansk Landbrug Vi har på det seneste i landbrugspressen kunnet læse om fusionen af Landbrugsrådet, Dansk Landbrug og Danish Meat Association. Det bliver spændende de næste måneder at følge, hvad det indebærer af forandringer på Axelborg. Den organisationsplan, vi har kunnet se for nuværende, synes jeg, ser meget fornuftig ud. En plan der kan skabe synergi, så vi står stærkere i både modspil og samspil over for politikere på Christiansborg, diverse interesseorganisationer og ikke mindst hele embedsværket i forskellige ministerier, der forhåbentlig vil kunne mærke, at vi samler kræfterne. Jeg tror også, det vil kunne styrke vores indflydelse i blandt andet EU. Den nye organisation får hovedkontor på Axelborg. Der foreslås et formandskab på 6 personer, hvor både landmænd og vore virksomheder er repræsenteret. Derunder skal der sidde 2 6

7 bestyrelser, 1 for os landmænd og 1 for vores virksomheder. De 2 bestyrelser skal have en gensidig repræsentation, så de er koblet tæt sammen. Derudover vil der blive et fælles forum til varetagelse af den daglige drift, med strategi, vedtægter, budgetter og regnskab. Jeg tror og håber, at det vil betyde et mere enigt landbrug, der melder ud i politiske sager fremover, og efter min mening skal vi støtte op omkring de forslag, der nu er på bordet. Det er også min overbevisning, at det vil få betydning for landmænd på Djursland. Vi vil i den kommende tid skulle tage stilling til fusionen på et ekstraordinært delegeretmøde, og der skal vi efter min mening give det forslag, der ligger, vores fulde opbakning. DLMØ: Vi har i Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) ansat Helge Kjær Sørensen som sekretær til at varetage det praktiske arbejde i dette regi. Det er hovedsageligt i vores modspil op mod Miljøcenter Århus, at vi bruger dette forum. Det er nogle meget komplekse problemstillinger, vi har med at gøre her. Derfor er det vigtigt, at det er de helt rigtige folk, der arbejder med dem, og ved at vi i det store bagland, som DLMØ dækker, har mange ansatte, der har kompetencerne og forstår at arbejde sammen for at nå det bedste resultat for os landmænd, ja så ser jeg det som en fornuftig løsning. I løbet af det sidste år har vi her også diskuteret, hvordan vi i dette regi kunne få løftet den politiske indflydelse på mange af det problemer, vi bokser med i hverdagen i de forskellige foreninger. Det er ikke altid nemt, når mange skal være enige om det samme indspil. Men når vi så først har fået sagerne diskuteret godt og grundigt igennem internt, er det også mit indtryk, at vi står meget stærkere, end hvis vi ikke havde modet til at få afklaret de uenigheder, vi nogle gange kan komme ud for. Åbent Landbrug Aktiviteterne i Åbent Landbrug, Djursland har de sidste par år båret præg af stabilitet - nogen vil sige rutine og gentagelser. Men ikke desto mindre har de aktiviteter, der er blevet afviklet, vakt 7

8 stor interesse hos målgruppen, børnefamilierne, som er dagens og morgendagens forbrugere - dem der er med til at sætte dagsordenen ude ved køledisken. Der har været rigtig stor interesse omkring vores arrangementer og aktiviteter, om har været: - Landbrugsmessen Gl. Estrup med legeland og følekasser for de yngste, kombineret med messens halmlegeland Svineudvalgets grisevæddeløb og kvægudvalgets håndmalkning samt klap og kram hos de små kalve. - Århus Høstfest, - præsentation af det moderne fødevareproducerende erhverv for hele Århus befolkning - Åben Gård 3. søndag i september, hvor vi i 2008 havde to kvæggårde med i arrangementet. Den ene gård var hos Karen og Per Rasmussen i Floes med ombygget staldanlæg og malkerobot, og den anden var hos Anette og Mogens Hjort Jensen i Dolmer med nybygget staldanlæg - Høst og modedag i Grenå. Her var der ko med kalve, Eksperimentariet med følekasser, legeland og konkurrencer, og igen børnekøkken i museumsgården. Vejret var ekstremt dårligt, men så snart regnen holdt op, var der mange interesserede - især børnefamilier. Disse fire nævnte aktiviteter viser, at der er stor interesse hos den almindelige forbruger for at møde landbruget, se dyrenes forhold og tilegne sig forståelse for, hvad der foregår, eller få en diskussion om, hvad der ikke er enighed om Åbent Landbrug Østjylland Åbent Landbrug Østjylland (ÅLØ), som er en sammenslutning af de lokale landboforeningers og familiebrugets Åbent Landbrug-udvalg, hidtil kun i det tidligere Århus Amt, er nu blevet udvidet til at dække hele DLMØ og Vejle/Fredericia landboforeninger. Det giver mulighed for et stærkere sekretariat og samarbejde om udvikling af Åbent Landbrug-aktiviteter i Østjylland.. 8

9 Det økonomiske grundlag for ÅLØ s aktiviteter er dels bloktilskud fra Landbrugsrådet og dels medlemsbidrag fra ca medlemmer i de foreninger, der er med. Bidraget til ÅLØ er på 100 kr. pr aktivt medlem, som vi i Djursland Landboforening har valgt at synliggøre ved at udfakturere det til vore medlemmer. Det er glædeligt, at der ikke har været den mindste kritik af hverken beløb eller fremgangsmåde. Det tager vi som udtryk for forståelse og opbakning til arbejdet med Åbent Landbrug. LAG lokal aktions gruppe Jeg nævnte, at vi igennem vores landdistriktsudvikling forsøger at få hentet midler fra forskellige fonde til Djursland. Det arbejde forsøger jeg også at påvirke igennem LAG- Djursland, hvor jeg sidder i bestyrelsen sammen med en masse gode mennesker. Det har været et interessant år, vi i dette regi har været igennem. LAG-midlerne kommer jo fra fødevareprogrammet i EU og har tidligere været penge, som vi landmænd fik udbetalt. Sådan er det så ikke mere, en større og større del kommer fra vores udbetalinger, den såkaldte modulation. Det er politisk besluttet på højere sted, at sådan er det. Derfor finder jeg det vigtigt, at vi som landmænd følger disse midler til dørs og interesserer os for, hvad de bliver brugt til. LAG- Djursland er en af de LAG er, der har fået flest ansøgninger ind. Så siger det jo sig selv, at der er et stort spænd i de formål, der bliver ansøgt til, og så sandelig også et stort spænd i kvaliteten. Selvom vi føler, at det er mange penge, der er overført til lokale aktions grupper, får de altså også ben at gå på, når vi modtager så mange ansøgninger. Det er min fornemmelse, at der er nogle ansøgere, som tror, at når de har sendt en ansøgning af sted, kan de være sikker på, at pengene bliver formidlet til netop deres projekt, og at dette bestemte projekt da er langt bedre en alle andres. Derfor er det nogle vanskelige beslutninger, som bestyrelsen i LAG- Djursland nogle gange skal træffe. Vi har en koordinator, Karen Just, som nogle af jer måske allerede kender, ansat til at hjælpe bestyrelsen med det praktiske arbejde, der er forbundet med LAG en. Derudover skal hun også sikre, at ansøgningerne stemmer overens med de retningslinier, som Direktoratet for fødevareerhverv har udstukket. 9

10 Jeg vil gerne her slå fast, at det IKKE er koordinatorens opgave at tilrette og være behjælpelig med at udforme ansøgningen, så bestyrelsen i LAG en finder den spiselig og derfor stemmer for den. Der har desværre i den seneste tid kørt en debat i avisen vedrørende LAG- Djursland, og jeg er meget forundret over, at så mange, der ikke er involveret i LAG-arbejdet, gør sig klog på andres vegne. Jeg er ked af, at politikere står frem i avisen og mener, at landboforeningen laver billige projekter. Det gør vi ikke, men vi laver dem heller ikke dyrere end nødvendigt. Til sidst omkring dette emne vil jeg bare sige, at al opstart er vanskelig, men jeg har en tro på, at vi også får sat nogle projekter i gang til gavn for landboerne på Djursland og derved er med til at holde liv på landet, så vi til sidst ikke er helt alene herude. Jeg vil gerne opfordre de af jer, som har lyst og lejlighed til at møde op på den forestående generalforsamling i LAG, for det er meget vigtigt, at vi får lov til at beholde en LAG på Djursland. Djurslands Udviklings Råd Djursland Landboforening har en plads i Djursland Udviklings Råd, også kaldet DUR. Her sidder repræsentanter fra de to kommuner og Region Midtjylland (både folkevalgte og embedsmænd), turismen på Djursland, arbejdsgiver og arbejdstager, og endelig landbruget. De to udviklingsafdelinger i kommunerne har stoppet med den fælles afdeling, der var i Tirstrup, og har trukket embedsværket hjem i deres egen afdeling igen. Det er ikke mit indtryk, at samarbejdet er blevet forringet af den grund, for de to udviklingsafdelinger har derved fået mere økonomi til at udvikle for, og derfor tror jeg, at den beslutning nok skal bære frugt. Jeg håber, at det vil kunne lade sig gøre igennem dette forum at skabe en interesse for udvikling af erhvervslivet, herunder landbruget på Djursland, at få skabt en synergieffekt både for erhverv og landbrug - det der med et moderne ord hedder innovation. Der er i Region Midtjyllands Vækstforum afsat mange penge til fødevareudvikling, og det ville være dejligt, hvis vi på Djursland kunne få skabt et frugtbart samarbejde mellem de udmærkede industrier, vi har her, og os landmænd, så vi kan få givet dette område et løft. 10

11 På baggrund af den omrokering, der var på kontorerne i Tirstrup, kom der en forespørgsel, om det var muligt, at Karen Just kunne få kontorplads i Følle. Jeg er glad for, at Karen Just siden 1. december har haft kontor dør om dør med vores egen udviklingsafdeling i Følle, og det er mit indtryk, at hun er faldet godt til i huset. Landdistriktsudvikling I Djursland landboforening arbejder vi med udvikling af projektaktiviteter under Landdistriktsprogrammet og søger projektmidler hjem fra forskellige landdistriktspuljer i bl.a. Fødevareministeriet, Velfærdsministeriet, Landlegatet, Skov- og Naturstyrelsen m.fl. Det omfatter i 2008 og 2009 følgende projektaktiviteter a) Kronvildtforvaltning Fuglsø Mose: Et flerårigt forsøg med henblik på at begrænse afgrødeskader forårsaget af kronvildt b) Gourmetkøkken i Børnehøjde: Formidling af viden og oplevelser om fødevarer for børn og unge c) Bioenergirute på Djursland - Information om udnyttelse af bioenergi på Djursland d) Natur- og miljøforvaltning af å-dale og vådområder - om bæredygtig driftsform og erhvervsudvikling i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet e) Landboturisme med smagsoplevelser en netværkskonference for landboturist ferieværter, gårdbutikker og nicheproducenter f) Profilering af mindre fødevareproducenter - om udvikling af nicheproduktioner og markedsføring af lokale fødevarer, fødevarenetværk, producenter og fødevareoplevelser i landdistrikterne (lidt usikkerhed om finansiering) Nationalpark Mols Bjerge Processen omkring den endelige afgræsning af nationalparken er i gang. Lodsejere på grænsen har fået breve, og der har været holdt tre offentlige møder. Den enkelte ejer kan ønske et møde om grænsedragningen på hans ejendom. Dermed er landboforeningens ønsker om dialog med de enkelte lodsejere rimeligt imødekommet. 11

12 Der skal nu oprettes en nationalparkfond, en nationalparkbestyrelse og et lokalt nationalparkråd. Formålet og målsætninger for nationalparkens udvikling skal fastlægges. Vi har gennem længere tid nærmest gået og ventet på nyt fra Skov- og Naturstyrelsen, og så sent som i går udsendte de et høringsbrev et brev som mange af jer sikkert også har fået som lodsejere. Vi vil nu nærlæse det, og dernæst vil vi sammenkalde lodsejere i området til et møde. Da vi først fik høringsbrevet i går, har vi ikke fastsat en dato endnu, men den kommer snart. Der gælder stadig, at der ikke må komme restriktioner for landbruget på grund af nationalparken. Strategi for Djursland Landboforening Bestyrelsen besluttede i efteråret 2008 at gennemføre et strategiseminar for foreningens folkevalgte og ledelse for at øge kendskab til de udviklingstendenser, der har indflydelse på foreningens fremadrettede aktiviteter, styrke samarbejdsrelationer og skabe et fælles afsæt for udvikling af idéer og nye aktiviteter. Ikke mindst set i lyset af, at vi nu har samlet vores aktiviteter i et nyt center i Følle. Der har her i januar og februar måned været afviklet et forløb med tre indlæg fra eksterne indlægsholdere om blandt andet bosætning, infrastruktur, nye services, erhvervsudvikling på Djursland samt kommunale udviklingsstrategier, landdistriktsudvikling, samfunds- og erhvervsøkonomiske perspektiver m.v. På det sidste møde afholdt de folkevalgte en dag med workshop, hvor deltagerne gennem en SWOT-analyse og gruppediskussioner arbejdede med formulering af foreningens 2020-strategi på områderne rådgivning, medlemmer, synlighed og politisk aktiviteter. På grundlag af disse gennemførte møder er der udarbejdet en rapport over forløbet, som nu skal nærlæses og være med til at danne et nyt værdigrundlag for det videre arbejde med strategisk udvikling for Djursland landboforening for de kommende år. Sammenlægning af centre Den helt store begivenhed for landboforeningen i år har været at til- og ombygge centeret i Følle og herefter samle medarbejderne. 12

13 Jeg må sige, at det har kørt fantastisk godt. Dels har vi fået et super godt og velfungerende center, byggeriet har holdt den aftalte pris, byggeriet er fuldt finansieret, og omkostningerne til drift af centeret er en overkommelig, økonomisk opgave, ikke mindst set i lyset af det rentefald, vi står overfor. Center i Allingåbro blev solgt til Norddjurs kommune i 2007 og overdraget den 1. juni 2008, hvorfor medarbejderne i Allingåbro flyttede allerede i maj måned. Byggeriet var i september måned så langt, at også medarbejderne i Grenaa kunne flytte til Følle. Fra marts måned i år er centeret i Grenaa udlejet til Økoflex Revisorer, der ønsker at udvide på erhvervskunder i Grenaa. Lejer har betinget sig en forkøbsret på ejendommen. Det er en fornøjelse for mig at komme i det nye center og møde den opbakning, medarbejderne udviser for foreningen og for huset. Det tegner godt for de kommende år. Jeg vil gerne sige tak til alle for den kæmpeindsats, der er gjort i 2008, for at ændringen af landboforeningens centerstruktur skulle lykkes. Afslutning Til slut vil jeg gerne have lov til at udtrykke en kæmpestor tak til alle foreningens medarbejdere for den store indsats, som de har ydet i det forløbne år. Hans-Henrik vil senere gennemgå regnskabet, og hvis vore medarbejdere ikke havde ydet denne indsats, ville det ikke have været det samme regnskab at gennemgå. Det har været en fornøjelse at komme til centeret i Følle og opleve, hvordan de tre tidligere centre er blevet til ét, og vi nu kan se fremad og få muligheden for i fællesskab at udvikle rådgivningen til gavn for alle vores medlemmer. Nu har vi i alt fald rammerne til det! Til bestyrelsen og alle udvalgene vil jeg gerne takke for de mange diskussioner og meningsudvekslinger, vi har haft i løbet af året. Det er altid en fornøjelse, når I er så engagerede og positive i de møder og sammenkomster, vi har haft. Det var det! Tak, fordi I lyttede. Hans Gæmelke 13

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling

Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis v. Projektrådgiver Solveig Kappel Et projekt i samarbejde med Videncentret for landbrug, Gefion, Landbo Nord, Lars Glerup og Sønderjysk Landboforening

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Landbrug og kommuner sådan opfatter vi hinanden!

Landbrug og kommuner sådan opfatter vi hinanden! Landbrug og kommuner sådan opfatter vi hinanden! Lone Søderkvist Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Slide 1 En undersøgelse af hvordan kommuner og landbrug

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Tale Stenbjerg den

Tale Stenbjerg den 1 Tale Stenbjerg den 22.8 2008 Allerførst vil jeg gerne takke for invitationen til at tale her i Stenbjerg. Det er en stor ære at være med til at markere åbningen af Danmarks første nationalpark, og jeg

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Kompetencerådet mødes næste gang den 9. februar 2011, hvor der gøres status for igangsatte initiativer.

Kompetencerådet mødes næste gang den 9. februar 2011, hvor der gøres status for igangsatte initiativer. Bilag pkt. 7 Orientering om aktuelle emner a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Mundtlig beretning til brug for LAG Fanø-Vardes generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Hodde-Tistrup Hallen.

Mundtlig beretning til brug for LAG Fanø-Vardes generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Hodde-Tistrup Hallen. Mundtlig beretning til brug for LAG Fanø-Vardes generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Hodde-Tistrup Hallen. Fremlægges af formanden Arne Haahr Hansen 15-14817 26791/16 haje LAG Fanø-Varde

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Opsamling på vandrådsworkshops

Opsamling på vandrådsworkshops Opsamling på vandrådsworkshops Indholdsfortegnelse Opsamling på vandrådsworkshops 1 0. Vandrådsworkshops, målgruppe og tidspunkt 2 1. De centrale pointer fra Morten Graversgaard 2 1.1 Rammesætning er afgørende

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Ideer fra Matrix projektet

Ideer fra Matrix projektet Workshop om integrering af lavinput- landbrug og fødevarenetværk som virkemidler i landdistriktspoli9kken: Ideer fra Matrix projektet ved Henning Hervik, Økologisk Rådgivning/Gefion Niels Nørskov, LHN/ObyN

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Få vandløbet målt op

Få vandløbet målt op (http://agrogruppen.dk) Få vandløbet målt op 4. APRIL 2016 Oversvømmede marker og ødelagte afgrøder har i de seneste måneder været situationen for mange landmænd landet over. Agronom Casper Szilas fra

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere