Kom godt i gang med Hosted CRM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Hosted CRM"

Transkript

1 1 Velkommen til Hosted CRM Fordele med Hosted CRM Salgsmodul Eksempel fra en sælgers hverdag Menu-struktur Aktiviteter Konti Kontaktpersoner Kundeemne Salgsmulighed Kalender Meddelelser Marketingsmodul Servicemodul Rapporter Tilpasningsmuligheder Import af stamdata Søgninger Advanced Find Form Assistant... 23

2 1 Velkommen til Hosted CRM Hosted CRM er en hostet version af Microsoft Dynamics CRM. Formålet med dette dokument er at give en introduktion til brugen af programmet. Der gives først en detaljeret gennemgang af de mest anvendte funktioner inden for salg, hvorefter marketings- og servicefaciliteterne samt rapporteringsmulighederne beskrives. Slutteligt introduceres mulighederne for tilpasning, og import af stamdata gennemgås. 1.1 Fordele med Hosted CRM Hosted CRM styrker virksomhedens forhold til kunder og samarbejdspartnere. Systemet sikrer, at medarbejderne kan dele informationer og viden og herved yde en ensartet og mere effektiv kundeservice. Ofte forlader kunder virksomheder på grund af manglende omsorg. Med Hosted CRM kommer virksomheden tættere på sine kunder og har herved bedre forudsætninger for at øge salget og styrke kundeplejen. Hosted CRM er nemt at bruge og vedligeholde, og det forbedrer produktiviteten i virksomheden ved at gøre det nemmere for sælgere at arbejde effektivt, samt altid have overblik over deres vigtigste opgaver. Det endelige mål med indførelsen af Hosted CRM er at give medarbejderne mere tid til kundekontakt ved at gøre det lettere for dem at overskue deres kunder og indsamle alle informationer (der måske tidligere boede på gule huskesedler eller i lommebøger) i systemet. Herved kan den enkelte medarbejder fokusere indsatsen på de rigtige kunder. Samtidig bliver det muligt at tjene flere penge på øget krydssalg, I får en mere effektiv og målrettet salgsproces, og firmaet opnår bedre kundeloyalitet qua jeres mere professionelle tilgang til kunderne. Det gør virksomhedens forretning mere strømlinet og ved at udnytte de rationaliseringsgevinster, systemet giver, kan firmaet vokse, uden at det behøves at ansætte flere medarbejdere. Din hverdag med Hosted CRM bliver mere struktureret end før systemet blev indført i virksomheden. Programmet hjælper med at fokusere på de relevante kunder og sørger for, at de ting, der er lovet kunderne, ikke glemmes. Samtidig er det blevet lettere at holde styr på, hvilke kontakter kunderne ellers har med virksomheden. Side 2 af 23

3 2 Salgsmodul Salgsmodulet er grundstenen i Hosted CRM. Det indeholder alle de basale funktioner, der er nødvendige for de fleste brugere. I det følgende gives en generel introduktion, hvorefter arbejdet med aktiviteter, konti, kontaktpersoner, kundeemner m.m. beskrives. 2.1 Eksempel fra en sælgers hverdag Tidligere nåede jeg ikke at få fundet mine egne notater frem om kunden i lommebogen eller set efter i regnearket, hvornår jeg sidst havde snakket med ham, før samtalen var færdig. Samtidig gjorde de mange opslag alle mulige steder mig ret så ukoncentreret at tale med, erindrer Peter, der er sælger i en større dansk virksomhed. Det skete også tit, at jeg glemte et eller andet, som jeg havde lovet en kunde i løbet af en samtale, pr. mail eller på et møde. Eller at jeg glemte at spørge ind til en ny salgsmulighed, jeg var kommet i tanke om var oplagt for en eller anden kunde, næste gang jeg snakkede med vedkommende. Det var surt, for det havde sikkert været let tjente penge, fortsætter han og peger på skærmen. Men nu har jeg alt stående her på skærmen, når jeg snakker med kunden. Her kan jeg både se, hvad jeg har talt med kunden om tidligere, hvilke salgsmuligheder jeg eller andre har talt med kunden om og hvor mange penge, vi forventer at få ind på kunden inden for de nærmeste måneder. 2.2 Menu-struktur Hosted CRM er inddelt i mapperne Activities, Calender, Announcements, Accounts, Contacts, Leads og Opportunities, der findes i øverste venstre hjørne af skærmen, jf. figur 1. I det følgende beskrives det, hvorledes dit fremtidige arbejde kommer til at foregå fra disse mapper. Side 3 af 23

4 Figur 1: Startmenu i Microsoft CRM Aktiviteter I Activities-mappen finder du en liste over de opgaver, du arbejder på i øjeblikket. De kan være tildelt dig af en anden bruger, være en del af en kampagne eller være nogle, du selv har oprettet. Når mappen åbnes, kan du med det samme se de aktiviteter, du skal klare den pågældende dag. Ved hjælp af Look for-feltet øverst kan du søge efter aktiviteter, mens Type-feltet gør det muligt at begrænse søgningen til kun at omfatte bestemte aktivitetstyper, eksempelvis telefonopkald, aftaler eller breve. Under View-feltet kan du filtrere visningen til kun at omfatte igangværende aktiviteter, alle aktiviteter, åbne aktiviteter eller planlagte aktiviteter. Endeligt er det muligt at sortere aktiviteter efter de forskellige kolonneoverskrifter. Når du klikker på en aktivitet, åbnes aktivitetskortet for den pågældende aktivitet, jf. figur 2. Her kan du se, hvad aktiviteten omhandler, hvor lang tid den forventes at tage, hvornår den skal være afsluttet og hvilken prioritet, den har. Side 4 af 23

5 Figur 2: Aktivitetskort for et telefonopkald Tip: Du kan med fordel anvende Form Assistant, der findes i højre side af skærmbilledet. Herved minimeres antallet af museklik. Læs mere under Søgninger. Du kan oprette en ny aktivitet inden fra et objekt (eksempelvis kan du oprette en på en kontaktperson) eller du kan gøre det ved at klikke på New på værktøjslinien øverst i Activities-mappen. Du kan vælge mellem opgave, fax, telefonopkald, , brev, aftale eller kampagnerespons, jf. figur 3. Tip: Du kan gemme og lukke aktiviteter og andre objekter ved at trykke Alt + S Side 5 af 23

6 Figur 3: Aktiviteter i Hosted CRM. Herefter åbnes et aktivitetskort af den valgte type. Felterne og opbygningen af det enkelte aktivitetskort afhænger af aktivitetstypen. Tip: Det er en god idé at oprette aktivitet inde fra det objekt, de tilhører. Herved oprettes relationerne med det samme. Eksempelvis kan du oprette en inde fra en kontaktperson. 2.4 Konti Accounts-mappen omfatter de virksomheder eller organisationer, der har relation til dit firma. En konto indeholder stamoplysninger om virksomheden i form af adresse, telefonnummer, primær kontaktperson m.m. jf. figur 4. Når en konti oprettes, fastlægges det under type, hvorvidt der er tale om en kunde, en partner, en potentiel kunde, en konkurrent m.m. jf. rullegardinet i højre side af billedet. Side 6 af 23

7 Figur 4: Konto (Account) Tip: Du kan anvende felterne Info #1 og Info #2, hvis du ønsker at kunne tilgå specielle informationer på det første faneblad. 2.5 Kontaktpersoner Contacs-mappen indeholder oplysninger om relevante kontaktpersoner, jf. figur 5. For hver kontaktperson kan der oprettes stamdata i form af adresse, telefonnummer, jobtitel, e- mailadresse osv. En kontaktperson kan endvidere knyttes til en virksomhed, og det er også muligt at knytte en kontaktperson til en anden kontaktperson. Side 7 af 23

8 Figur 5: Kontaktperson (contact) Tip: Det er feltet Do not Allow s, der definerer, om den pågældende kontaktperson skal inkluderes i en kampagne. Tip: Brugere af systemet bør oprettes som bruger (users) og ikke som kontaktpersoner (contacts). 2.6 Kundeemne I de fleste tilfælde begynder din salgsproces med, at du får oplysninger om et nyt kundeemne (et lead). Det kan være i form af et visitkort på en interesseret person, du har mødt på en messe, som en oplysning, du har fået fra en anden kunde eller måske en adresse, firmaet har købt fra et firma, der sælger firmaoplysninger, f.eks. Krak. Dette kundeemne skal oprettes i systemet, hvilket gøres fra mappen Leads jf. figur 6. Side 8 af 23

9 Figur 6: Kundeemne (lead) Giv kundeemnet en sigende beskrivelse under Topic og angiv navn på kontaktpersonen og virksomheden samt diverse andre oplysninger. Herefter kan du begynde at arbejde med kundeemnet. Den dag du får en salgsmulighed (opportunity) på et kundeemne, kan du konvertere denne (lead konverteres til oppotunity). Det gøres i Leads-menuen ved at klikke på knappen Convert Lead. Så åbnes Convert Lead-dialogboksen, hvor du kan vælge, hvilken kvalificering kundeemnet skal have. Du kan vælge mellem en konto, en kontaktperson, en salgsmulighed eller alle tre felter på en gang. Alle oplysninger om aktiviteter, relationer og notater, du har oprettet på kundeemnet overføres automatisk til de relevante faner på den nye konto, kontaktperson eller salgsmulighed. Såfremt det viser sig, at kundeemnet ikke er interesseret i dine produkter alligevel, markerer du Disqualify nederst i Convert Lead-dialogboksen og angiver, om emnet er tabt, ikke kan kontaktes, ikke længere er interesseret eller slettet. Side 9 af 23

10 2.7 Salgsmulighed Når et kundeemne er konverteret til en salgsmulighed (en opportunity), kan du arbejde videre med kundeemnet her, jf. figur 7. Men du kan også knytte en ny salgsmulighed med en allerede eksisterende konto eller kontaktperson, hvilket gøres ved at vælge New i Opportunitiesmappen. I en salgsmulighed kan du angive anslået omsætning (Est. Revenue), sandsynligheden for at få ordren i hus (Probability) og anslået afslutningsdato (Est. Close Date). Figur 7: Salgsmulighed (opportunity) Fra tid til anden kan det være rart at få et overblik over, hvor meget salg du kan forvente at generere indenfor den nærmeste fremtid. Det kan du hurtigt få et overblik over ved at klikke på Opportunities og lægge omsætningstallene i listen sammen. Dette gøres lettest ved at markere salgsmulighederne og klikke på Excel-iconet på værktøjslinien. Bemærk her, at du kan lave et statisk regneark (Dynamisk Excel kan kun anvendes i Komplet CRM). Tip: Du kan selv definere hvilke kolonner, der skal vises i Excel arket. Når kunden har besluttet sig for, hvorvidt dit tilbud skal accepteres eller ej, kan du lukke den tilhørende salgsmulighed. Det gør du ved at åbne salgsmuligheden og vælge Actions øverst og dernæst Close Opportunity, hvorefter du angiver, hvorvidt du vandt eller tabte, og hvad grunden til dette var. Side 10 af 23

11 2.8 Kalender Fra Calender-menuen har du adgang til din salgskalender, hvor du kan booke aftaler med kunder, kundeemner m.v. jf. figur 8. Figur 8: Kalender 2.9 Meddelelser Announcements benyttes af systemadministratoren til at sende oplysninger ud til brugerne. Det kan eksempelvis være tips og tricks, der kan lette brugen af programmet, men det kan også være meddelelser om, at der kan tilgås nye funktioner. Det er derfor en god idé at tjekke mappen fra tid til anden. Side 11 af 23

12 3 Marketingsmodul Marketings- og servicemodulet kan aktiveres fra Personalize Workplace ved at sætte flueben i boksene, jf. figur 9. Tip: Hvis du ikke har behov for funktionerne i marketings- og servicemodulerne, er detaf overskuelighedsmæssige årsager bedre at lade være med at aktivere dem. Figur 9: Aktivér marketings- og servicemodul Marketingsmodulet gør det muligt at arbejde med kampagner. Dette kan både være i form af en struktureret udsendelse af s eller i form af en ringerunde. Det er løbende muligt at følge op på en kampagne, og når den er færdig, kan resultatet aflæses. Kampagnemodulet omfatter følgende: Campaign (her defineres kampagnes aktiviteter) Quick Campaign (forsimplet udgave af Campaign) Marketing List (her defineres målgruppen) Side 12 af 23

13 Figur 10: Med marketingsmodulet er det nu muligt at arbejde med kampagner. Side 13 af 23

14 4 Servicemodul Servicemodulet gør det muligt at arbejde med support- og servicesager. Det aktiveres på samme måde som beskrevet under Marketingsmodulet. Ved anvendelse af Cases er det muligt at holde styr på de aktiviteter, der knytter sig til en bestemt sag, jf. figur 11. I servicemodulet er det endvidere muligt at knytte forskellige typer af kontrakter (supportaftale). Figur 11: Med servicemodulet er det nu muligt at arbejde med supportsager og kontrakter. Side 14 af 23

15 5 Rapporter Rapportfunktionen tilgås fra mappen Reports, jf. figur 12. Figur 12: Der er mulighed for at anvende mange forskellige typer rapporter. Det er muligt at anvende følgende rapporter: Account Distribution Account Overview (overblik over dine konti) Account Summary (overblik over aktiviteter på dine konti) Campaign Comparison (sammenligning af resultater fra to forskellige kampagner) Campaign Performance (kampagneresultat) Case Summary (resume af dine supportsager) Lead Source Effectiveness (viser hvilken kilde dine kundeemner kommer fra) Neglected Accounts (konti, der ikke er fulgt op på indenfor en given periode) Side 15 af 23

16 Neglected Cases (sager, der ikke er fulgt op på indenfor en given periode) Neglected Leads (kundeemner, der ikke er fulgt op på indenfor en given periode) Pipeline (forventet salg fordelt på sælger, periode, status osv.) Sales History (salgsrapport fordelt på måned, sælger, kategori osv.) User Summary (CRM-brugere med diverse oplysninger) Der kan anvendes filtrering på de fleste af rapporterne, hvorved det er muligt at lave situationsbestemte tilpasninger. Endvidere er det muligt at tilgå rapportfunktionerne under de forskellige objektmenuer. Eksempelvis kan der laves en kontooversigt (Account Summary) direkte fra en specifik konto, jf. figur 13. Figur 13: Der kan trækkes rapporter direkte fra de forskellige undermenuer. Side 16 af 23

17 6 Tilpasningsmuligheder Det er muligt at udvide forskellige objekter (Accounts, Contacts, Leads, Opportunities m.m.) med flere felter alt afhængig af, hvilke specifikke informationsbehov din virksomhed har. Denne tilpasning foretages i menuen CustomFields under CRM Extentions, der findes i værktøjslinien, jf. figur 14. Bemærk, at det kun er brugere med rettigheden Super User, der kan foretage tilpasninger. Figur 14: I menuen FieldManager er det muligt at tilpasse forskellige objekter. Der kan oprettes 12 nye felter pr. objekt, og det er muligt at vælge mellem datatyperne Text, Yes/No, Checkbox eller Picklist, jf. figur 15. Endvidere kan hvert objekt inddeles i to sektioner adskilt af linier og overskrifter. Side 17 af 23

18 Figur 15: Der kan laves nye felter vha. FieldManager Tip: Hvis du ændrer et felt, der indgår i allerede eksisterende datamateriale, kan det medføre overskrivning af data. Side 18 af 23

19 7 Import af stamdata I det følgende beskrives det, hvorledes stamdata kan importeres til CRM databasen. Inden der kan overføres stamdata fra et tidligere system til Hosted CRM, er det nødvendigt at rense det. Når dette er gjort, kan det importeres på følgende måde vha. Bulk Import Wizard, idet formaterne.txt og.csv kan benyttes: Under Tools i menu baren trykkes der på Import-knappen. Så udfyldes felterne i Bulk Import Wizard, jf. figur 16, idet det er nødvendigt at vide følgende: Hvor ligger Source import file gemt? Hvilken Record type indeholder filen? (er det Accounts eller Contacts?) Hvilket format har Source import file? (er den komma-separeret, kolon-separeret eller semikolon-separeret?) Figur 16: Import af stamdata vha. Bulk Import Wizard Side 19 af 23

20 I næste skærmbillede vælges de felter, der passer sammen fra hhv. Target Field (data i CRMsystemet) og Source Field (data fra det oprindelige system), og der trykkes på Next, jf. figur 17. Figur 17: Mapning af data i Bulk Import Wizard. Hvis der skal importeres data med tilhørende picklister, er det muligt at mappe det til CRM systemet. Dette gøres ved at vælge Lists og List Values og derefter trykke på Map, jf. figur 18. Når alle relationer (mappings) er på plads tryk Import. Figur 18: Tilføjelse af picklister. Side 20 af 23

21 8 Søgninger I det følgende gennemgås en række funktioner, der letter den daglige brug af systemet, herunder Advanced Find og Form Assistant. 8.1 Advanced Find Advanced Find er et avanceret søgeværktøj, der gør det muligt at søge på kryds og tværs i CRM systemet. Den tilgås fra CRM værktøjslinien, jf. figur 19. Figur 19: Markering af Advaned Find og visninger. Fremgangsmåden for opbygningen af en søgning foregår således: 1. Outputtet af søgningen defineres vha. Look for feltet 2. Søgekriterier defineres, idet der kan opbygges afhængigheder på kryds og tværs Side 21 af 23

22 Figur 20: Advanced Find Figur 20 viser en søgning efter alle de konti, der er aktive og som tilhører Danmark. Når en søgning er opbygget, kan den gemmes til senere brug. Tip: Du kan dele visninger med andre, hvilket gøres fra Advanced Find under Saved Views, idet Sharing vælges under More Actions, jf. figur 21. Læs mere om visninger under Søgninger. Figur 21: Del dine visninger. Side 22 af 23

23 8.2 Form Assistant Form Assistant er et værktøj, der minimerer antallet af museklik og skærmbilleder, når der arbejdes med de forskellige objekter (konti, salgsmuligheder osv.). Specielt er det nyttigt ved oprettelse af nye objekter. Figur 22: Form Assistant Figur 22 viser oprettelse af en konto vha. Form Assistant. I stedet for at der åbnes et nyt skærmbillede, hvor det kan vælges, hvilken region kontoen skal tilhøre, kan det gøres direkte fra det samme skærmbillede. Side 23 af 23

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere