DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd?"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2004:3 Vrede unge mænd? 1

2 Anne Line Dalsgård og Katherine V. Gough Et spørgsmål om forskel Ungdom, vold og overlevelse i Recife Recife er en moderne storby med ca. 1,5 millioner indbyggere beliggende i Nordøstbrasilien, en af Brasiliens fattigste regioner. Recife er også en af de byer i Brasilien, som har den højeste procent af dødsfald på grund af skydevåben blandt unge mænd mellem 15 og 24. I de fattige boligområder kender de fleste en ung mand, som er blevet skudt, og mange har tilfælde i familien. Med bekymringen for sine egne sønner i tankerne sagde en mor til os: Jeg har allerede kendt mange; de er dræbt unge, unge, unge yngre end mine egne drenge. Alle venner, sønner af mine venner, som jeg så blive født, så vokse op, for de var gode drenge. Men pludselig Denne artikel beskriver situation bag disse dødsfald og diskuterer, hvorvidt håb for fremtiden spiller en rolle i unge mænds håndtering af deres begrænsede og risikofyldte hverdag. Efter en introduktion til unges situation i Recifes lavindkomst områder beskrives tre unge mænd, Ronaldo, Elias og Tiago, og deres forskellige veje gennem vold og kriminalitet. Historierne er almindelige, men giver tilsammen et billede af unge mænds liv i udkanten af det brasilianske samfund og de sociale færdigheder ydmyghed og målrettethed der synes at skulle til for at overleve som ung mand i Recifes fattige kvarterer. Ungdom i Recife Brasilien har siden 1960erne gennemgået store forandringer: På grund af omlægninger af landbrugsproduktionen flyttede over 30 millioner mennesker fra land til by mellem 1960 og Skiftet fra subsistensøkonomi til afhængighed af lønarbejde i byerne førte til en relativ forarmelse af mange familiers liv. Kvinder udgør i dag en stigende del af arbejdsstyrken, og arbejdsløsheden blandt mænd splitter mange lavindkomst-familier, fordi både kønsroller og arbejdsdeling i hjemmet bygger på en forventning til manden som forsørger. Antallet af kvindeligt ledede husstande er derfor støt stigende, og mange børn vokser op i tæt kontakt med bedstemødre eller andre slægtninge på mors side, fordi fædre og stedfædre kun er forbigående fænomener. Skole- og sundhedssystemet er blevet væsentligt forbedret siden 1960erne. Mange familier får i dag kun 2-3 børn, og alle DEN NY VERDEN 2004:3 Et spørgsmål om forskel 99

3 DEN NY VERDEN 2004:3 Anne Line Dalsgård og Katherine V. Gough 100 børn forventes nu at gå i skole. Offentlige skoler er imidlertid ikke gode nok til at fastholde dem. Lærerne er for dårligt uddannet og lønnet, og mange elever i de fattigere kvarterer går klasser om op til flere gange og dropper ud i lange perioder. Samtidig er TV blevet en selvfølgelig del af dagligdagen i alle hjem. De brasilianske telenovelas (soap operas) og den udbredte reklamedækning (ca. 25% af sendetiden) spreder budskabet om forbrug, romantisk kærlighed og spænding i livet til alle brasilianere, i det rige Syd såvel som i det fattigere Nord. Ungdom i Brasilien i dag beskrives ofte som en tid, hvor man skal udnytte livet, bruge det og nyde det. Reklame- og medieindustrien nærer dette billede af ungdommen som en tid præget af forbrug. Det er imidlertid lettere for nogen end for andre af Recifes unge at efterleve disse idealer. I Recife lever mange familier under fattigdomsgrænsen. Det er svært for de unge fra fattige familier at skaffe sig et job, og i det omfang det lykkes, er det som regel dårligt betalt. Unge kvinder får typisk arbejde som hushjælp i private hjem. Her forventes man at arbejde alle dage til sent, og ofte stilles der krav om, at man overnatter, uden at man nødvendigvis tilbydes eget værelse. Unge mænd får fysisk belastende jobs eller løsarbejde som håndlangere i byggeindustri eller for private erhvervsdrivende. Sådanne jobs giver ikke en ungdom i nydelse og forbrug. Kontrasten mellem ideal og virkelighed bliver for stor for mange, og incitamentet til at arbejde smuldrer væk. Uden penge fastholdes de unge i økonomisk afhængighed af deres forældre. Dermed skifter ungdom i de unges oplevelse fra at være et kulturelt moratorium (Wulff 1995, 7), det vil sige en tid præget af unge værdier og normer, til at være et socialt moratorium (Vigh 2004, 123) en position i generationshierarkiet, der er defineret som midlertidig, men truer med at blive permanent. Unge kvinder vælger i denne situation ofte at blive mødre; derved opnår de til dels at blive voksne. Deres økonomiske afhængighed af forældrene forstærkes imidlertid, hvis de ikke har en mand til at forsørge sig. For unge mænd i Recifes fattige kvarterer er kriminalitet en mulig vej ud af fastlåsheden. Overalt i Recife taler folk om a violência, om skyderier og overfald, og aviserne prydes dagligt af billeder af især myrdede unge mænd fra byens lavindkomst-områder. A violência er generelt knyttet til unges kriminelle aktiviteter og en alt for let adgang til skydevåben. A violência er langt fra kun at finde i Recife; overalt i Brasiliens byer er narkokriminalitet, røverier og bandeopgør del af bylivet. Mens dødeligheden for den brasilianske befolkning er faldet betydeligt siden 1980erne, er den steget for unge mænd mellem 15 og 29 år. Denne stigning har ført til, at gennemsnitsalderen for mænd efter mange års opgang, nu igen er faldende. Og ikke alene er dødeligheden blandt unge steget, den har også skiftet mønster: Omkring 70% af alle dødsfald blandt mænd mellem 15 og 25 år sker på grund af ydre årsager (drab, selvmord, trafikuheld) (Waiselfi sz 2000). Recife ligger højt i denne statistik. Byen havde i 1997 en af de højeste rapporterede drabsrater i verden blandt unge mænd mellem 15 og 19 år

4 (Falbo et al. 2001). Størstedelen af sådanne drab skyldes skydevåben og finder sted i Recifes fattigere kvarterer. Forskning har vist, at gentagen kontakt med politiet og brug af illegale stoffer øger risikoen for at dø i en ung alder i Recife, mens skolegang, religiøs praksis og tilstedeværelsen af en far i hjemmet nedsætter den (ibid.). Bag statistikken ligger imidlertid forhold, som langt fra er så mekaniske og lette at identificere. I det følgende fortæller vi Ronaldo, Elias og Tiagos historier. De blev kontaktet og interviewet i perioden De var alle unge på interviewtidspunktet (24, 19 og 16 år), alle havde de boet en stor del af deres ungdom med deres fraskilte mødre og yngre søskende, og alle havde de bevæget sig på kanten af loven, tiltrukket af muligheden for penge og kontrol over situationen. Af deres historier fremgår det, at især evnen til at fastholde et ønske for fremtiden hvor umuligt det end måtte være reddede én, mens to andre døde. Ronaldos historie På bordet lå bogen Estação Carandiru. Læs den, det er en god bog, sagde Ronaldo, jeg har læst den flere gange især det sidste kapitel. Det er det mest interessante. Bogen handlede om forholdene i Latinamerikas største fængsel, Carandiru i São Paulo, som i begyndelsen af 1990erne husede omkring 7200 fanger. Ved ankomsten til fængslet blev fangerne ifølge bogens forfatter mødt med ordene: I er ankommet til interneringsanstalten i São Paulo for at betale jeres gæld til samfundet. Det er hverken jeres bedstemors eller tantes hus; det er Latinamerikas største fængsel. De, som opfører sig med ydmyghed og respekt for disciplinen, kan regne med, at de ansatte hjælper dem ud den vej, vi alle bedst kan lide: gennem hoveddøren og med familien ventende. Men den, som mener, at han er en farlig fyr, at han selv vil bestemme hvis han ikke tager afsted i retsmedicinsk instituts ligvogn, så kan han regne med, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at tilbageholde ham. Vi har for vane at glemme folk af den slags herinde. Det sidste kapitel gengav overlevende fangers beskrivelser af en politimassakre, som fandt sted den 2. oktober Politiet havde angrebet fængselsafdelingen Pavillon 9, efter eget udsagn for at kontrollere indbyrdes stridigheder blandt fangerne. Der havde været blod overalt, mange fanger var blevet dræbt, ydmyget og sat til at stable døde medfanger i store bunker. En overlevende fortæller: At gå ned ad trappen var noget for sig. Trappen var sølet til i blod, en masse lig over det hele. Rækken [af fanger] måtte ikke stoppe, politiet sagde de skulle løbe og truede dem; hvis nogen sprøjter blod på mig, vil han dø! Man skulle løbe barfodet i al det blod, DEN NY VERDEN 2004:3 Et spørgsmål om forskel 101

5 DEN NY VERDEN 2004:3 Anne Line Dalsgård og Katherine V. Gough 102 uden at løfte fødderne for ikke at svine dem til, for de ventede bare på en undskyldning til at slå ihjel. Det officielle antal døde var 111, deraf ingen fra politiet. Men ifølge fangerne var tallet snarere 250, hvis man medregnede fanger, som tog sårede derfra og aldrig vendte tilbage. Ronaldo var 24 år, da vi talte med ham. Han boede sammen med sin kæreste Anita i et et-værelses hus klemt inde i en smal gyde. Når solen bagte på bliktaget, var varmen ulidelig, men rummet indeholdte i al sin fattigdom én sjælden ting: en reol med flere bøger om vigtige sociale og fi losofiske emner, deriblandt Estação Carandiru. Vi var kommet for at optage Ronaldos historie på bånd. Den er så almindelig, at den næsten er banal i en brasiliansk sammenhæng, og dog er den præget af en usædvanlig styrke. Den ydmyghed og accept, som præger den, er ikke medfødte egenskaber hos Ronaldo, men tilkæmpede, sociale færdigheder og del af hans stræben efter at overleve i en verden, som ikke giver ham mange chancer. Ronaldo identificerede sig med fangerne fra Carandiru. Han sagde det ikke direkte, men det fremgik af det, han fortalte om sit liv og af hans interesse for bogen. Desillusioneret og ærligt så han på det brasilianske samfund med en blanding af sørgmodighed og væmmelse. Hans kropslige integritet og rettigheder som brasiliansk samfundsborger var blevet overskredet ikke én, men mange gange. Som fangerne i Carandiru havde han lært at være ydmyg; ingen havde fortalt ham, hvilke ressourcer han kunne trække på, og han havde tidligt indset, at han ikke skulle gøre sig store forhåbninger. Om sin skolegang sagde han: Jeg kunne ikke lide at gå i skole. Dovenskab? Jeg ved ikke hvad det var. Jeg ville bare lave ballade. Jeg hørte folk som var ældre sige, at studere her til lands er lig nul, for inden længe ender man som som ham, der var i tv forleden, der havde gået i gymnasiet, men nu går og sælger gammelt pap på gaden i São Paulo. Jeg hørte efter den slags. Jeg mistede interessen, selv om jeg afsluttede 8. klasse. Der var aldrig en lærer, som fik mig til at se, hvad jeg kunne gøre. Jeg gik i offentlig skole, og der tænker lærerne kun på deres eget. De får så lidt i løn. Altid er der strejker. Jeg tabte tiden gik. Det er i dag obligatorisk at gå 8 år i skole i Brasilien, men mange når ikke så langt. Det offentlige grundskolesystem fungerer ikke som det bør, og mange børn mister hurtigt interessen. Samtidig er der ikke arbejde til dem, som forlader skolen: Da jeg afsluttede 8. klasse, begyndte jeg at sælge ispinde i byen. Det var ydmygende. Man tager en [flamingo] kasse med ispinde Jeg gik ud for at sælge, men der var dage,

6 hvor jeg intet solgte, de smeltede, blev ødelagt alle sammen. Eller gadedrengene stjal dem. En dag sad jeg på den plads, som hedder Treze de Maio og spiste min frokost. Så kom der tre fyre og bad om is. De spiste tre hver, men betalte ikke. Jeg sagde: Lad være med at gøre det mod mig. I ved jeg tjener så lidt, stjæl ikke fra mig. Men en af dem svarede bare pjat! og gav min kasse et spark, så den gik i stykker. Jeg spænede, fordi de ville slå mig. De så, de havde overtaget, for dengang var jeg ret splejset. De pustede sig op, og jeg græd af væmmelse og tog hjem med den ødelagte kasse. Da jeg kom hjem, troede min bedstemor, at jeg selv havde ødelagt den for at slippe for at arbejde. Hun havde nær slået mig. Jeg satte kassen væk og begyndte at sælge jordnødder på stranden. Da jeg så, at det heller ikke gik, droppede jeg at arbejde, lavede bare småting. Jeg tog på grønttorvet med Sr. Manuel, som boede tæt ved favelaen. Han havde en forretning, og jeg hjalp ham med indkøbene. Han gav mig så meget vægt at bære sække med appelsiner, græskar. Engang havde jeg en sæk her henover, og han syntes det var for lidt, så han lagde en til ovenpå. Min nakke knækkede næsten. Jeg gik med nakken i gips i over en måned. Lægen sagde, at jeg var for ung til at bære så meget. Så holdt jeg op med det. Som så mange andre på sin alder blev Ronaldo fristet af let tjente penge: Jeg har været rodet ud i noget skidt. Jeg vil ikke lyve. Hør hvordan det var: Jeg var flad, vel omkring 18 år, smart fyr. Mor boede hos bedstemor, hun var arbejdsløs, og jeg ville have ting, en bluse, bukser, sko. Jeg så, hvordan drengene gik klædt og blev misundelig. Ville have det samme uden at kunne. Jeg spurgte far, men han ville ikke give noget. Mor kunne ikke, og en dag inviterede en ven mig. Jeg gik med for første gang. Vi standsede en bil. Jeg var bange, men han gav mig en revolver. Han tog mandens bilradio og hans pung. Jeg kan stadig huske, hvor meget det var 60 eller 80 reais ( kr). Ikke meget at svine sig til for. Han tog også mandens ur, og vi gik hjem. Da ugen var gået, inviterede han mig igen. Jeg kunne lide det. Første gang jeg kom hjem, købte jeg et par bukser, sko. Han gav mig mandens ur, og jeg brugte det. Jeg var allerede vænnet til. Men hør hvordan det kan gå: En dag spurgte han mig, om jeg ville med, og jeg sagde ja. Men så kom der noget i vejen, og han tog alene af sted. Han brød ind i et hus, og da han skulle ud, stod nogle fyre på lur for at dræbe ham. Fem skud i hovedet. Det tjente som eksempel! Siden da DEN NY VERDEN 2004:3 Et spørgsmål om forskel 103

7 DEN NY VERDEN 2004:3 Anne Line Dalsgård og Katherine V. Gough 104 har jeg holdt mig på afstand af det, men jeg har gjort andre ting. Solgt loló [euforiserende blandingsstof] til karneval, jeg har endda tjent rigtigt mange penge. Jeg blev taget af politiet og fi k bank. Så stoppede jeg med det. Jeg sagde til mig selv: Det her er ikke godt for mig. Jeg har aldrig hørt om en pensioneret tyv. Aldrig. En tyv er enten død, på kirkegården, eller i fængsel. Jeg har venner, som jeg har fløjet drager med, da jeg var lille, som er døde i dag. En er i fængsel På trods af sin noget tvivlsomme fortid var Ronaldo i stand til at skaffe sig et job. Folk plejede at sige, at Ronaldo havde vundet i lotteriet: et fast job hvor han tjente en minimumsløn om måneden (i 2003 ca. 450 kr.). Men Ronaldo beskrev sit job med blandede følelser: Du bliver behandlet som et dyr. Han var for nylig blevet overfaldet på gaden og skudt i siden. Da han efter en sygeperiode vendte tilbage til jobbet, fi k han ingen støtte. Der er tønder på 60 kg. Jeg er ok igen, efter at jeg er blevet skudt, men det gør ondt at løfte tunge ting. I går da jeg tog en tønde, gjorde det ondt i benet, da jeg rettede mig op. 60 kilo er meget at bære på skulderen. Jeg kunne ikke og satte den ned igen. Fyren sagde, Rapaz, vil du lave rod eller arbejde? Hvis du vil lave rod, smider jeg dig ud! Og så sagde jeg Godt, så tager jeg den, løftede den og bar den væk med rystende ben. Det er tungt at bære så meget vægt hele natten, men jeg klarer det, og jeg takker endda Gud for, at jeg har arbejde, for det er værre at sidde fast, som jeg gjorde før jeg risikerede alt muligt. Ronaldos drøm er at blive lastbilchauffør. Han behøver et særligt kørekort. Vi spurgte, hvordan han kunne få det? Det er svært, for de giver ingen chancer. Man skal kende nogen. Jeg kender ingen, men jeg prøver altid at tale med dem. Man bliver nødt til at tale, for når man starter i et firma som det her, starter man som håndlanger. Så skal du gøre alt det tunge, bære tunge læs, feje gården, alt hvad de giver dig besked på. Og hvis du kommer til firmaet som håndlanger og du ikke taler, så forlader du det som håndlanger eller forbliver der uden værdi, for ingen ser til din side. Som i går til aftensmaden. Jeg kom med min bakke i kantinen. Der er en, som hedder Murilo, personalechef jeg ville ikke engang tale med ham, bare sidde ved bordet. Da jeg stillede min bakke, rejste han sig og satte sig ved et andet bord. Jeg var beskidt, han var ren. Han arbejder på et kontor med aircondition, og jeg tror, han mærkede lugten af sved, helt klistret af fedt. Jeg blev. Jeg var ret ydmyget,

8 men jeg blev, hvor jeg var, roligt. For ham var jeg bare en analfabet. Mit navn er Ronaldo, men de behandler mig ikke som Ronaldo. De kalder bare hej, du, tag lige det der! Men jeg skal kalde dem ved navn, ellers retter de på mig. Det er det, som gør det besværligt, forstår du. For ingen ser til din side. Jeg beder til Gud om, at jeg skal blive lastbilchauffør, men hvis Gud ser, at jeg ikke kan nå mit mål, så vil jeg affinde mig med det. Hvis jeg ser, at det ikke kan gå for mig, så bliver jeg, hvor jeg er. Man får kun det, man skal have. For se, det er ikke kun i dag, at jeg prøver at få et job som chauffør, nej. Jeg har altid villet det, men hvor er jobbet, hvor jeg? Jeg vil tilpasse mig og fortsætte mit liv fremad. Ikke se tilbage. For hvis man ser tilbage på det, man allerede har gjort, hvad kommer der så ud af det? Intet. Man bliver nødt til at se fremad. Prøve. Ronaldo havde meget at se tilbage på. Han mistede en god ven, engang de lå på taget af et tog i fuld fart og sniffede lim. Høj af limen rejste vennen sig netop, hvor nogle el-ledninger krydsede togbanen og skar hans hoved af. En anden gang var han med sin bror ude for at stjæle mad til familien. De blev opdaget og måtte løbe. Broderen blev ramt af vagtens kugle, og Ronaldo løb og lod ham ligge døende tilbage. Men Ronaldos historie er ikke ualmindelig. Det ualmindelige ved Ronaldo var, at han indtil videre havde undgået at bukke under. Han stod midt i den strøm, som tog så mange af hans jævnaldrende, ude af stand til at gå imod den, men endnu ikke revet med. Elias og Tiagos historier For Elias og Tiago gik det anderledes. Vi mødte dem i foråret 2002 i et af Recifes lavindkomst-kvarterer, og foråret efter var de begge døde. Skudt ned i deres eget kvarter, Elias i en alder af 19, Tiago bare 16. Elias traf vi stående ved en offentlig telefon på et gadehjørne. Skønt han var mørk i huden, som næsten kun fattige er det i Brasilien, så han rigere ud end de fleste andre unge, vi mødte i kvarteret, velklædt i smarte sko og busker. Under et senere interview spurgte vi, om han havde arbejde. Han sagde først nej, men senere kom det frem, at han tjente en del penge han solgte stjålne mobiltelefoner. Han var ikke direkte involveret i tyverier, men modtog de stjålne telefoner, ordnede dem og solgte dem videre. Af andre havde han lært at re-programmere telefonerne og fremstille falske kvitteringer, så de fremstod som købte. Elias vidste, at hans familie ikke syntes om hans forretninger; de vidste, at han levede farligt på kanten af loven. Han selv forsvarede sine handlinger ved at sige, at han ikke gjorde noget forkert han købte og solgte som så mange andre for at skaffe sig et udkomme. Hver dag tog han til Recifes centrum, hvor han snildt DEN NY VERDEN 2004:3 Et spørgsmål om forskel 105

9 DEN NY VERDEN 2004:3 Anne Line Dalsgård og Katherine V. Gough 106 tjente 100 reais [ca. 200kr]. Han nød at have penge og kunne købe sig godt tøj, gå ud og drikke med vennerne, invitere piger ud til pizza osv. Han gjorde ingen forsøg på at spare op som han sagde Penge, som kommer let, går let. Måske forventede han ikke at leve længe nok til at have brug for en opsparing. Elias havde tidligere haft et job som sikkerhedsvagt, som han havde fået gennem sin stedfar. Det havde givet få og hårdt tjente penge. Han havde måttet arbejde mange timer i træk 12 timer om dagen, 6 dage om ugen, og han havde tjent en minimumsløn [ca. 450 kr.]. Skønt mange havde anset ham for at være heldig, var han ikke parat til at leve et så slidsomt liv uden udsigt til forbedring. Som han sagde: Jeg arbejdede med min stedfar, hver dag 10 reais for at arbejde med ham, men hele dagen gik med at tjene de penge og med dette arbejde med mobiltelefoner tjener jeg over hundrede, og jeg behøver ikke bruge hele dagen på det. Jeg bruger en halv time, en time. Jeg vil ikke lade mig spidde hele dagen for at tjene 10 reais. Elias ønske om smart tøj og sjov med vennerne synes måske ikke urealistisk for en teenager, men ikke desto mindre er det udelukket for en stor del af Brasiliens ungdom at få sådanne ønsker opfyldt, og i sidste ende kostede det Elias livet. Han havde købt et skydevåben for at beskytte sig. Da en bande i nabokvarteret, hvor han ofte kom, opdagede at han gik bevæbnet, advarede de ham mod at komme der mere. Elias nægtede at være bange: Han kom og gik i kvarteret, som det passede ham, og begyndte i øvrigt selv at organisere en bande. Han blev skudt af nabobanden, mens han stod og talte med nogle venner i sit eget kvarter, oven i købet af sin egen fætter. I dag er også fætteren død. Tiago var en charmerende fyr, som kunne lide at have det sjovt. Han drev tit rundt og pjattede med piger. Efter at have gentaget 5. klasse flere gange havde han forladt skolen, var blevet rodet ind i noget småkriminelt og snart taget af politiet. Som han selv sagde: Når man cykler rundt i gaden uden noget at lave, bare driver rundt, så bliver man straks fængslet. Jeg blev ført til politistationen, fik bank, og blev sendt hjem igen. De mistænkte mig bermudashorts, løs bluse, kasket og cykel, det er allerede grund til at mistænke én. Tiagos far havde derefter skaffet ham et job hos en af sine venner. Tiago skulle hjælpe ham med at bringe yoghurt ud. Når Tiago ikke arbejdede, fortsatte han med at drive rundt på sin cykel. En dag stjal han en mobiltelefon fra en pige. En af pigens slægtninge fandt ud af det og hævnede hende ved at dræbe Tiago en nat, han sov hos en ven. Tiago blev 16 år. Han havde ikke ventet sig meget af fremtiden. Under et interview med ham og en ven, sagde han alvorligt: Jeg har ingen drømme. Jeg kender ikke min dag i morgen, hvordan skulle jeg forudse min fremtid? Ikke alt hvad man tænker sig sker, så hvorfor skulle man forudse fremtiden? Jeg lader tingene rulle.

10 Fremtiden I Recife findes en talemåde, som vi ofte stødte på i vores samtaler med folk: Agua mole, pedra dura tanto bate até que fura (Blødt vand, hårde sten, slår så meget at det til sidst trænger igennem). Unge mennesker brugte talemåden, når vi spurgte til deres chancer i fremtiden. For dem syntes talemåden at rumme både forhåbning og ambition i forhold til eget liv. Folk, som var ældre, brugte den, når vi spurgte til, hvilke færdigheder man må tilegne sig for at få et godt liv i Recife. For dem bekræftede ordene betydningen af ydmyghed og vedholdenhed. Mellem de to betydninger af vandets vedholdende kraft lå en erfaring med det brasilianske samfund, som ikke alle slap levende igennem: En erfaring af at blive bedømt på sit udseende (sit tøj, sin sved) og blive straffet på sin krop, som var man ikke et fuldgyldigt menneske, men en andenklassesborger. Og en erfaring af altid at støde på en mur, når man forsøger at nå et mål. Som i Carandiru er det gentagne budskab Ydmyghed og respekt for disciplinen!, for gør man oprør og vil bestemme selv, så venter enten retsmedicinsk ligvogn eller glemsel i fængslet. Men ydmyghed synes ikke at være nok, for Tiago der ikke havde andre ambitioner end at nyde sit helt almindelige liv og bare drev med, nåede heller ikke langt. Sociologen Pierre Bourdieu skriver, at dominerede aktører (de, som lever i bunden af et socialt hierarki) altid sætter deres forventninger i forhold til deres objektive chancer og dermed accepterer at forblive dominerede. De dømmer sig selv til det, som alligevel ville være blevet deres lod, ved at indvillige i at være hvad de er nødt til at være beskedne, ydmyge, og ubemærkede (Bourdieu 1984, 471). Med Elias, Tiago og Ronaldo i tankerne må vi imidlertid spørge, om noget sådant som objektive chancer findes. De var alle dominerede aktører i Bourdieus forstand, men deres forventninger til livet var meget forskellige. Elias ville leve et andet liv end det, han blev tilbudt, og trods en reel risiko for at dø nægtede han at være beskeden, ydmyg, og ubemærket. Tiago så sine begrænsede chancer og forventede sig ikke mere af livet, end det så ud til at ville give. Ronaldo forholdt sig rolig trods ydmygelserne, men accepterede ikke stiltiende, selv om han sagde, man får kun det, man skal have. Han indvilligede i at være beskeden, ydmyg og ubemærket, men kun i håbet om derigennem at nå et mål, som lå udover hans umiddelbare chancer. Derved syntes han at have en form for kontrol over sin situation, som Bourdieu ikke tager i betragtning. Ronaldo havde levet længere en mange af sine jævnaldrende, da vi mødte ham. Han havde været i stand til at stoppe op og tænke Det her er ikke godt for mig!, og noget i ham havde ikke givet op, skønt skuffelserne var mange. Han styrede stadig efter fremtiden som lastbilchauffør eller det, Gud nu måtte bestemme for ham. Han havde formået at skabe sig en horisont, som nutiden kunne sammenholdes med. Det er nærliggende på den baggrund at spørge, om ikke subjektive håb betyder mere end DEN NY VERDEN 2004:3 Et spørgsmål om forskel 107

11 DEN NY VERDEN 2004:3 Anne Line Dalsgård og Katherine V. Gough 108 objektive chancer for udfaldet af et menneskes liv. Måske trænger ydre forhold (fattigdom, marginalisering, manglende familiestrukturer, ringe skolegang og fristelsen forbundet med kriminalitet) sig ind på individets livsverden uden nødvendigvis at have en direkte, essentiel indvirkning på den. Måske er det individets evne til styre efter et mål i fremtiden, der i hvert fald til en vis grad bestemmer sådanne forholds determinerende kraft. Elias, Tiagos og Ronaldos historier lader spørgsmålene stå åbne. Én ting kan dog siges med sikkerhed: Skulle det være sandt, hvad vi her har foreslået, må man beklage den mangel på fremtid, så mange unge mænd oplever i Brasiliens ulige økonomi. Anne Line Dalsgård er antropolog, Ph.d., og adjunkt på Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet Katherine V. Gough er geograf, Ph.d., og lektor på Geografi sk Institut, Københavns Universitet Note 1. Denne artikel udspringer af det tværfaglige forskningsprojekt Youth and the City: Skills, knowledge and social reproduction. Projektet er støttet af Rådet for Ulandsforskning og har til huse på Institut for An- ropologi, Københavns Universitet. Projektet fokuserer på ungdom i tre storbyer, Hanoi, Lusaka og Recife, og udføres i samarbejde med lokale forskere. Anne Line Dalsgård er antropolog og ansvarlig for Brasiliensdelen, Kate Gough er geograf og har udført et sammenlig- nende studie på tværs af de tre lokaliteter. Litteratur Bourdieu, P. (1984): Distinction. A social critique of the judgement of taste, London: Routledge. Falbo, Gilliat H., Buzzetti, Roberto and Cattaneo, Adriano (2001): Homicide in children and adolescents: a case-control study in Recife, Brazil, Bulletin of World Health Organisation vol.79, no.1, p.2-7. Vigh, Henrik (2004): Navigation. Unge i konfliktfyldt terræn, Viden om verden, ed. Kirsten Hastrup, København: Hans Reitzels Forlag. Waiselfisz, Julio Jacobo (2000): Mapa da Violência II. Os Jovens do Brasil, Brasília: UNESCO. Wulff, Helena (1995): Introducing Youth Culture in its own right. The state of the art and new possibilities, Youth Cultures. A cross-cultural perspective, eds. Vered Amit-Talai og Helena Wulff, London: Routledge.

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 25. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere