HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte"

Transkript

1 HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år.

2 Praktiske oplysninger til Haunstrupgårds beboere Indhold

3 Velkommen til Haunstrupgård Bestyrelsen byder dig velkommen som beboer i Haunstrupgård. Haunstrupgård, der er færdigbygget i 1942, er en af fsb s ældre ejendomme. Ejendommen er opført og indrettet enkelt og funktionelt af gode materialer. Det er en åben bebyggelse med gode udearealer til både børn og voksne. Haunstrupgård ligger i den åbne del af Østerbro, tæt på både havnen og fælledparken og med ganske kort til byens centrum. Det kan selvfølgelig ses at bygningerne snart er 70 år gamle, men bestyrelsen bestræber sig hele tiden på, dels at sikre en god vedligeholdelsesstandard, og dels at sikre at der ikke bruges flere penge, end at huslejen kan holdes på et rimeligt niveau. Haunstrupgård der har en god beboersammensætning af ældre, børnefamilier og unge, er et godt sted at bo. Vi beder derfor alle, gamle som nye, beboere om at værne om ejendommen og det fysiske / psykiske miljø, så det forsat vil være et godt sted at bo. Mappen her samler mange af de oplysninger man kan få brug for når man er beboer i Haunstrupgård. Med venlig hilsen Bestyrelsen

4 Ejendomskontoret Ejendommens kontor er beliggende: Strandboulevarden København Ø. tlf intern tlf Adresse: Telefontid mandag - onsdag og fredag kl , torsdag kl Træffetid mandag - onsdag og fredag kl , torsdag kl På kontoret er ansat: Driftsleder Jan Christiansen Hjøllund Driftslederassistent Rene Osberg Ejendoms funktionær Carsten Andersen Ejendommens ansatte passer, tilser og vedligeholder ejendommen. Nogle opgaver løser de selv, og til andre rekvirerer de håndværkere udefra. Alle spørgsmål vedrørende ejendommens drift skal rettes til kontoret i åbningstiden. De ansatte kan også være beboerne behjælpelige med svar og løsninger på spørgsmål og problemer i forbindelse med at bo i Haunstrupgård. Hovedkontoret: fsb Rådhuspladsen Kbh. V tlf

5 Beboerdemokrati Haunstrupgård er en afdeling i den almennyttige boligforening fsb. I Haunstrupgård giver beboerdemokratiet dig medbestemmelse over din husleje og din egen boligsituation. Du kan vælge at deltage aktivt i beboerdemokratiet. På et afdelingsmøde (også kaldet beboermøde eller generalforsamling) vælger du og de øvrige beboere en afdelingsbestyrelse. Haunstrupgårds bestyrelse lægger i samarbejde med fsb s administration det kommende års budget for afdelingen. Bestyrelsen drøfter også løbende afdelingens drift og bygningernes vedligeholdelse, og har stor indflydelse på hvilken standard vi ønsker boligerne skal have. På afdelingsmødet er du med til at diskutere og godkende budgettet og hvilke aktiviteter, der sættes i gang i ejendommen. Du kan selv komme med forslag til mødet. Mød derfor op på afdelingsmødet. Der holdes et ordinært møde om året. Ved at bruge din indflydelse på mødet, eller ved at gå ind i det frivillige bestyrelsesarbejde, kan du være med til at præge udviklingen i Haunstrupgård.

6 Dørtelefon, tilslutning og brug Alle lejligheder er forsynet med et telefonstik. I dette stik tilslutter lejeren sin egen telefon. Telefonen vil så uden yderligere tilmeldinger virke som dørtelefon og gratis intern telefon mellem alle Haunstrupgårds lejligheder. De interne telefonnumre er 6-cifret og er lejenummeret med 100 foran f. eks som er nummeret til ejendomskontoret. Dørtelefonen: Hoveddøren åbnes udefra med nøglen til kælder og loft og indefra med håndtaget Hoveddøren åbnes fra lejligheden som følger: Der lyder 2 korte ring Løft røret svar vedkommende (du har 30 sek.) Skal døren åbnes tryk 7 i ca. 5 sek. læg røret på. Skal døren ikke åbnes tryk 9 og læg røret på Hvis det ringer på døren mens du taler i telefonen (2 svage dut) Sig et øjeblik tryk R*87 Svar personen ved døren Skal døren åbnes tryk 7 i ca. 5 sek. Tryk R*87 forsæt samtalen fra før Fejlmeldinger på dørtelefonanlægget meldes straks til ejendomskontoret.

7 Telefon brug af ejendomsnettet Haunstrupgaard har sin egen telefoncentral. Centralen gør det meget billigt at ringe på fastnettet til andre fastnet abonnenter, og gratis at ringe internt i Haunstrupgård. Tilmeldingsskema kan fås på ejendomskontoret. Ved tilmelding bliver du personlig kunde hos telefonselskabet, og levering og betaling er ejendommen uvedkommende, i lighed med hvis du er kunde hos TDC.

8 Beboerlokalerne (leje og brug) Beboerforeningen har indrettet nogle fælleslokaler i ejendommen, som kan benyttes til forskellige arrangementer. Lokalerne kan også lånes af beboere i Haunstrupgård til private sammenkomster. Lokalerne: Lokalerne består af et stort rum med plads til ca. 40 personer, samt entre, toilet og køkken. Der er stole, borde og alt nødvendigt køkkenudstyr og service. Lånerne skal selv medbringe håndklæder, viskestykker og duge, samt alle forbrugsvarer. Lån: Lokalerne lånes via ejendomskontoret, hvor også nøglen skal hentes og afleveres. Ligeledes skal tekniske mangler og defekter meddeles til kontoret. Ansvar: I låneperioden er lokalerne med alt udstyr underlagt lånerens opsyn og ansvar. Brugsregler Lokalerne ligger i ejendommen omgivet af almindelige private lejemål. Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at udarbejde et sæt regler for benyttelse af lokalerne, der bedst muligt tager hensyn til, dels at lånerne af lokalerne kan fejre deres mærkedage og holde nogle hyggelige sammenkomster, og dels at de omkringboende lejere kan have et rimeligt uforstyrret privatliv. Reglerne er: Der må holdes sammenkomst i lokalerne fra til alle ugens dage. Lokalerne er tilgængelige fra til for forberedelse og oprydning. Lyset slukker automatisk kl efter dette tidspunkt skal lokalerne være mennesketomme. Adgang til lokalerne må kun ske fra hjørnedøren mod gaden. De andre døre er kun nødudgange, og må kun åbnes i nødstilfælde. Der skal overholdes et rimeligt lydniveau. Høj råben og meget høj musik er ikke tilladt. Lokaler og udstyr skal afleveres ryddeligt og rengjort til aftalt tid. Der skal altid vaskes køkkengulv og alle gulve skal støvsuges. Den beboer der har lejet lokalerne skal altid være tilstede når der er sammenkomst. Betaling: For private sammenkomster betales der 500 kr. til administration, lys, gas, varme og almindelig slitage, samt et depositum på 300 kr. i depositum for nøglen. Depositummet tilbagebetales når lokalerne er synet og godkendt, og nøglen afleveret.

9 Haveanlæg, Grill og Flag Haunstrupgård har 2 haveanlæg, et i gård 1 og et i gård 2. Der er grønt anlæg, borde og bænke, samt legeplads til mindre børn i gård 1. Der er grønt anlæg, legeplads til lidt større børn, borde og bænke, samt Grillplads i gård 2. Alt dette kan anvendes frit af beboerne i Haunstrupgård, og står under beboernes ansvar og opsyn. Det forventes derfor, især ved grillen, at man rydder pænt op efter sig, tømmer og overdækker grillen, slår parasollerne sammen og sætter overtrækket på, når man er færdig med at bruge det. Der kan ikke reserveres tid eller plads i gården eller ved Grillen. Alt anvendes efter princippet først til mølle, men dog med skyldig hensyntagen til at det er et fællesanlæg, så der bør være plads til alle. I gård 1 findes en flagstang med tilhørende vimpel og flag. Vimplen er altid sat. Hvis en beboer ønsker flaget sat i en særlig anledning, kan flaget lånes og afleveres hos inspektøren mod et depositum på 300 kr. Låneren har ansvaret for at flaget håndteres efter alm. danske flagregler, dette indebærer bl.a. at flaget skal nedtages senest ved solnedgang. Når du forlader Grillen bedes du: Ryde pænt op, fjerne flasker og affald. Rengøre grillen (hvis den er for varm, da næste morgen) Lægge låget på Grillen. Slå parasollerne sammen, og sætte overtrækket på.

10 Vaskerierne (reservation og brug) Haunstrupgård har 4 fællesvaskerier fordelt i kælderen. Vaskerierne er pengeløse, og gratis i brugen (driftsudgiften indgår på lige fod med ejendommens andre udgifter i huslejen). Vaskerierne er røgfrie Vaskerierne er kun for Haunstrupgårds beboere, og må ikke benyttes af personer under 16 år. Hvert vaskeri indeholder 3 store vaskemaskiner, 1 strygerulle og 2 tørretumblere, samt diverse vaskekurve og arbejdsborde. Når man ønsker at benytte vaskeriet, låser man sin vaskenøgle fast på en ledig dag og tid. Reserverede vasketider skal respekteres Såfremt man ikke har påbegyndt sin vasketur senest 15 minutter efter starttidspunktet, kan en anden beboer tage maskinerne i brug. Hvis man ikke benytter alle 3 maskiner, eller bliver færdig før ens tid udløber. Opfordrer bestyrelsen til at man lader andre bruge den/de ikke benyttede maskiner, eller lader dem komme til før deres vasketur begynder. Alle beboere får på denne måde den bedste udnyttelse af de maskiner ejendommen har til rådighed. Vaskeriet skal efterlades i pæn og rengjort stand, som man selv ønsker at modtage det. Følgende skal gøres hver gang man har brugt vaskeriet: Tøm og rens sæbeskålen Rengør filteret i tørretumbleren, (nederste plade på forsiden løftes af, og filteret renses) Strygerullen slukkes Der må aldrig bruges rensevæsker, blegemidler eller tøjfarvemidler i maskinerne Defekter og andet meddeles straks til ejendomskontoret, eller der skrives en fejlmelding, som lægges i kontorets brevkasse. Lejeren afmærker straks maskinen som defekt. Vaskerierne benyttes på beboernes eget ansvar. Nøglen er personlig og må ikke overdrages til andre, sker dette kan det medføre erstatningspligt ved skader og merforbrug.

11 Råderetten (nyt køkken, bad og andet) Alle ændringer, forbedringer og vedligeholdelsesarbejder der ikke står nævnt i vedligeholdelsesreglementet, skal der ansøges om hos driftslederen (inspektøren). Intet arbejde må iværksættes før der er givet en skriftlig tilladelse, med vedledning om, hvordan arbejdet skal udføres og betales. Råderet En beboer i Haunstrupgård har, indenfor nærmere fastsatte regler, mulighed for at ændre og modernisere sin bolig. Man skelner mellem den individuelle råderet, og den kollektive råderet. Individuel råderet Alle arbejder under den individuelle råderet betales af lejeren. Under den individuelle råderet kan der laves nye køkkener, bad og mange andre ændringer i lejligheden. Hvis arbejdet på forhånd godkendes som en forbedring af lejemålet, og efter udførelsen synes og godkendes skal der ikke foretages en retablering ved fraflytning, og man kan få godkendt en 10 årig afskrivnings periode, således at hvis man f. eks. Flytter efter 3 år får man 70 % af det investerede beløb udbetalt, flytter man efter 8 år får man 20% udbetalt. Kan arbejdet ikke på forhånd godkendes som en forbedring af lejemålet, kræves der ved fraflytning en retablering af lejemålet på lejers bekostning. Kollektiv råderet Under den kollektive råderet kan beboerne få opsat nyt køkken og Bad efter de nedenfor beskrevne regler. Ved arbejder udført under den kollektive råderet betaler fsb i første omgang arbejdet ved et særligt lån. Når arbejdet er færdigt, betaler lejeren lånet tilbage ved en månedlig lejeforhøjelse i 20 år. Leje forhøjelsen udregnes på baggrund af arbejdets kostpris + omkostninger til FSB. Når der under den kollektive råderet opføres nyt køkken eller bad må et køkken max koste kr. + omkostninger til fsb, og et badeværelse max koste kr. + omkostninger til fsb. Når der renoveres køkkener og bad under ordningen Kollektiv råderet skal alle bygningsregulativer følges, og alt el- og vvs arbejde udføres af autoriserede håndværkere. Særligt ved indretningen Der skal altid afsættes 60 cm. plads til et standard komfur. Der skal afsættes plads til 60cm. vaske- eller opvaskemaskine, hvis det teknisk set er muligt i den pågældende lejlighed. Der skal altid afsættes plads til et køle/frys skab på 60 cm. i bredden og min.190 cm. i højden. Der skal altid være et skuffe- eller skabselement på min. 20 cm mellem komfur og høj skabsside eller væg. Låger og skuffeforsider på køkken- og badeværelsesskabe skal holdes i lyse farver eller lyst naturtræ.

12 Serviceaftaler og vagtordninger i Haunstrupgård Problem Kontakt Telefon Træffetid Stormskade Strømafbrud Sprængte vand- og afløbsrør og lignende Falck Falck Falck Abonnementskode skal oplyses: døgnet rundt Dørtelefon ejendomskontoret eller Mandag, tirsdag,onsdag og fredag kl torsdag kl Telefon Dansk kabel TV Hele ugen også week-end Tv You-See Hverdage Week-end Internet Dansk kabel TV Hele ugen også week-end For samtlige serviceaftaler og vagtordninger gælder, at de er aftalt til at dække ejendommens fællesanlæg og væsentlige fejl og skader på faste installationer. Udenfor ejendomsfunktionærernes normale arbejdstid, kan den enkelte beboer frit kontakte disse vagtordninger ved fejl, mangler eller skader som omtalt ovenfor. Hvis den enkelte beboer tilkalder servicefolk til fejl og mangler der ikke vedrører fællesanlægget, eller til ikke væsentlige fejl og skader på de faste vand- og el anlæg, skal beboeren selv betale regningen. Vi beder beboere der observerer sprængte vandrør, indtrængende regnvand eller fejl på TV eller dataleverancen, straks at melde det til de respektive vagtcentraler.

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

AFDELINGSMØDET FREDAG D. 20. APRIL 2012. Beretning 2011 2012

AFDELINGSMØDET FREDAG D. 20. APRIL 2012. Beretning 2011 2012 Afdeling 9 - VIBORGGAARD Kontor: Martin Vahls Vej 16 st.tv. Kontortid: Hver mandag kl. 18:00 19:00 Tlf.: 86 13 25 10 E-mail: afdelingsbestyrelsen@viborggaard.dk Hjemmeside: www.viborggaard.dk 1 AFDELINGSMØDET

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere