Jeg vil gerne starte med at sætte fokus på vort syn på den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil gerne starte med at sætte fokus på vort syn på den offentlige sektor"

Transkript

1 Oplæg Sophia Indledning Jeg vil gerne starte med at sætte fokus på vort syn på den offentlige sektor Hvordan opfører de sig de der offentlig ansatte a. Storm P og arbejdsmanden med skovlen b. Vores egen skoletid med læreren der kom for sent, rette-noget for-selv arbejde c. Vores egen gymnasietid, men læreren der kunne det hele udenad d. Skrankepaven, tjenestemanden der ikke kan fyres e. Plejehjemsmedarbejderne der snyder og køber ind til dem selv Nej det er ikke godt, og det gælder i øvrigt også de, der arbejder i den halvoffentlige sektor a. de utroværdige banker b. tandlægerne vi ikke kan kontrollerer men som vi er overladt til c. praktiserende læger, der skovler penge, ind når de har vagt for ikke at tale om, de, der er i private sektor a. hvem kan stole på en mekaniker b. ejendomsmæglerne, der uden at lave noget tjener tykt c. advokater og alle deres ben d. fabrikanter der ikke betaler skat e. landmænd, der snyder med miljøet, dyrevelfærd og tilsætningsstoffer f. fiskere der lander deres fisk ulovligt g. håndværkere der hver weekend arbejder sort osv osv Jyllandsposten d. 4.april vi vil gerne bevare et samfund baseret på tillid til hinanden Måske 1

2 Men vi vil måske også gerne bevare et samfund, hvor fordommene lever i bedste velgående. Hvor tilliden måske ikke så stor, at det er noget at prale af. Og hvad være er et samfund, hvor vi til stadighed kontrollerer hinanden. Der skal kun én sag til i den bedste sendetid, før de politiske partier i Folketinget foreslår en ny lov. Skyder på alt der rører på sig. Og de love de ikke kan finde på i Folketinget, kan vi sikkert sagtens finde på ude i kommunerne, vil mange sikkert mene. Derfor går vi også til tider skævt i byen, når der skal gives et bud på, hvad fremtiden kræver af kompetencer og viden i den offentlige sektor. Vi går skævt i byen p.g.a. vore fordomme, manglende tillid og heraf følgende kontrol og mistænkeliggørelse. Jeg vil forsøge at gøre rede for mit syn på den offentlige sektor og hvilke udfordringer, jeg oplever, den står overfor, og dermed hvilke kompetencer der vil blive efterspurgt En ny virkelighed Grundvilkår vil være, at vi vil bruge mindre på de færre Velfærdstatens opgave har primært været - at sikre en tilstrækkelig og effektiv arbejdskraft ved at passe medarbejdernes børn i vore daginstitutioner, gøre den kommende generation klar til at deltage på arbejdsmarkedet og sikre at de, der på den ene eller anden måde ryger udenfor, igen kommer på banen. - tage hånd om de svage gennem vor sociallovgivning, sundhedslovgivning, efterløn, sygedagpenge, omsorgsdage og seniordage, kontakthjælp, SU o.s.v. o.s.v Men nu skifter dagsordenen. Globaliseringen og den øgede konkurrence Det at vi lever længere Det at vi forventer mere, Det at vi bliver færre - sætter en ny dagsorden. 2

3 - vi har kunnet nøjes med at 80 85% af en årgang bidrog til fællesskabet. Det er ikke godt nok mere. Vi taler om at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse - vi har ønsket at alle kunne få den hjælp fra sundhedsområdet som var muligt. Vi har hørt den ene overlæge efter den anden sige, at de ikke tænker på økonomi, når de bevilliger eller igangsætter behandlinger. Ingen var for gammel eller levede for usundt til at kunne få den hjælp der var muligt. Det er slut nu. De overvægtige skal slanke sig for at vi vil bruge penge på deres sundhed. De der ryger skal holde op. De der dyrker ekstrem sport må selv forsikre sig og brugerbetaling lurer lige om hjørnet. Vil du kunstig befrugtes, have gjort noget større eller mindre så må du selv betale - effektivisering er ikke mere noget som vi beregner og udvikler os til. Det er noget, vi tager som en selvfølge og vi skærer på forhånd nogle procenter eller mere i forventede effektiviseringer. Så må de findes bagefter helst uden at borgerne får en dårlige service - som ung skal du yde. Som gammel skal du nyde. Det går ikke mere. Vi giver ikke betale til at friske middelaldrene skal hygge sig på golfbanen eller i kolonihavehuset. Ligeledes skal de gamle ikke forsørges af det offentlige for så at deres arvinger, som i øvrigt ikke besøger dem, skal score arven. Det er slut - og alle os der trods alt skal have vores efterløn afskaffelsen skal jo først indfases, når vi har vores på det tørre ja vi fik SU som unge, fik lov at holde fjumreår, skifte uddannelse et hav af gange o.s.v vores børn de har bare at komme i gang med en uddannelse, så de kan komme ud og forsørge os Bundlinjen er med andre ord, at udfordringerne for den offentlige sektor ændrer sig. 3

4 Den offentlige sektor i dag Vi ønsker en offentlig sektor - hvor kvaliteten af det der foregår, er bedre. Vore børn skal have større kvalitet i daginstitutionerne og i skolen. - Vi udskiller for mange til specielle foranstaltninger, og der er ikke noget der tyder på, at det er til deres fordel. Tværtimod. Alt tyder på at langt de fleste børn men også kun de fleste profiterer bedst af at være i et så normalt miljø som muligt. Det gælder vore elever i folkeskolen, unge der er kommet på kant med loven, psykisk og fysisk sårbare børn og unge o.s.v. o.s.v - Vi oplever at borgerne i højere grad ønsker at vide, hvad de kan forvente af den offentlige sektor. Nutidens forældre eller mange af dem vil gerne følge mere med i hvad der sker omkring deres børn og deres ældre. Nogle af dem mangler så lige at lære, at de er borgere og ikke brugere. D.v.s. at der også er noget som de skal levere - Vi ønsker et sundhedssystem, som kan håndtere nutidens udfordringer som kræft, livsstils sygdomme, demens m.v - Vi ønsker en moderne offentlig sektor, hvor så meget som muligt af rutineopgaver kan klares over nettet hjemme fra sofaen - Vi ønsker en offentlig sektor, der er en aktiv medspiller, når det handler om beskæftigelse, turisme, udvikling og innovation Det er en anden offentlig sektor end den vi til tider tænker på, når fordommene tager over 4

5 Hvad betyder det i praksis? Alt der har rutinepraksis bliver gjort elektronisk. Skat, opgørelser, ansøgninger o.s.v. det er allerede i dag i stor grad gjort elektronisk. Kan det ikke gøres elektronisk og det er simpelt, overskueligt så udliciteres det. Det handler om transportområdet, teknik og miljø området, en række sundhedsområder Vi bliver til stadighed spurgt om der ikke er noget som kan udliciteres. Ideen er at skabe konkurrence. Engang imellem giver det god mening engang imellem gør det ikke Det der bliver tilbage er enten myndighedsområdet (fx børns retssikkerhed) og det der er kompliceret Og ordet kompliceret er helt centralt. Det der bliver tilbage i dag i den offentlige sektor er det der er kompliceret Derfor er forventninger til medarbejdere og ledere høje. Hvis vi ser på ledere i min kommune: - vi forventer at de har eller hurtigt får en formel lederuddannelse. Ikke en række kurser men på diplom- eller masterniveau. Ledelse er en kompetence der både skal læres i praksis, men også med en teoretisk baggrund. - Vi forventer at vore ledere til stadighed er under uddannelse, deltager i netværk, laver bench-marking, effektundersøgelser, brugerundersøgelser m.v. Medarbejdere i min kommune - vi forventer, at de enten har mere end deres grunduddannelse eller hurtigt får det. En grunduddannelse er alene en billet til at søge et job. Det er ikke en tilstrækkelig kvalifikation til at beholde det. - det gælder lærere der skal specialisere sig i læsning, it, klasserumsledelse, specialpædagogik o.s.v, o.s.v. 5

6 - pædagoger der skal specialisere sig i sprog, sociale kompetence, innovation m.v. De skal ikke passe børn, men skabe rum for fordybelse, social udvikling, fantasi og leg. Ikke fri leg, hvor alt er lige godt, men rammerne for leg der udvikler venskaber og sliber kanter af. Leg hvor de kvalificeres til at gå i skole og få en uddannelse. - Vi ønsker sundhedsmedarbejdere, der skal specialisere sig i bestemte sygdomme og udfordringer. Hvis de kan noget i Skejby skal det straks overføres til Rigshospitalet. - - det er ikke tilfældigt, at antallet af akademikere i kommunerne er eksploderet. Der er politikere, som har gjort en dyd ud af, at der ikke skal ansættes akademikere i deres kommuner, hvis de skulle bestemme. Det er en utrolig uvidende og dum holdning. Opgaverne er netop så komplekse, at det er specialisterne vi har brug for. Vi oplever i disse år en lang række nedlæggelser af mindre skoler, daginstitutioner, plejehjem m.v. Det sker på baggrund af dybdegående analyser af befolkningsudviklingen, økonomiske rationaler, borgerønsker m.v. Det kræver store kompetencer at udarbejde et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Den slags opgaver bliver løst på vore rådhuse hver eneste dag. - Efteruddannelse er helt centralt i dag, når det handler om løn. Både for at få en god løn, men også som erstatning for løn. Mange medarbejdere vil hellere have uddannelsesmuligheder end mere i løn, for de ved, at yderlige kompetencer vil kræves af dem. I gamle dage afskedigede man ved besparelser de sidst ankomne medarbejdere. I dag afskediger vi dem, vi bedst kan undvære. De dårligst uddannede. De mindst fleksible. De der er dårligst til at samarbejde. Hvilke kompetencer skal fremtidens medarbejdere så besidde? Vi har brug for medarbejdere: - der kan håndtere komplekse og nye problemstillinger - der er kreative og innovative - der kan arbejde sammen med andre på en konstruktiv og dygtig måde - der er gode til at lære 6

7 Kerne ordene er altså kompleksitet, kreativitet, sociale kompetencer og nysgerrighed. Vi spiller børnenes tid, hvis vi ikke sørger for at skabe nysgerrige, videns hungrende, kreative og musiske unge mennesker. Allermest svigter vi de børn, der kommer fra de mest sårbare hjem. Hvor det ikke er en selvfølge, at man skal have en god uddannelse. Når jeg hver dag - i den lille by jeg bor i -møder unge mennesker, som jeg ved, har klaret de nationale test godt, sidde ved kassen i Fakta og Super Brugsen bliver jeg ked af det. Ikke i forhold til dem, hvor det handler om et fritidsjob, men i forhold til dem hvor det er deres fuldtidsjob. Hvor vi ikke er lykkedes med at skabe nysgerrige og videns hungrende unge mennesker, men hvor vi alene har skabt forbrugere som vi en dag vil kassere og marginalisere. Som tror, det handler om at tjene så mange penge som muligt, så hurtigt som muligt. Så har vi svigtet. Vi har brug for specialister i det offentlige Vi har brug for innovative og kreative medarbejdere Vi har brug for de allerbedste. Resten må få job et andet sted. 7

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Iw1: Hvor lang tid gik der fra øhhh fra før da du blev arbejdsløs til du så kom i aktivering?.. Hvis du kan huske det.

Iw1: Hvor lang tid gik der fra øhhh fra før da du blev arbejdsløs til du så kom i aktivering?.. Hvis du kan huske det. Bilag 3 Ip1: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Ja, øhh, men det første spørgsmål er simpelthen bare, hvor gammel er du? Ip1: Jeg er 56, jaer Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip1: Det gjorde jeg for

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere