srå ese Helena Horstedt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "srå ese Helena Horstedt"

Transkript

1 II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med godt håndværk også selv om tradtonen næsten er døet ud.... gør Helena Horstedts desgn tl noget lgt Masseproducerende modehuse har en årrække karakterseret svensk mode. Men som en reakon er flere unge desgnere nu begyndt at vende sg mod brug og smd vækmoden. Mnutøst håndværk og metervarer af høj kvaltet er således omdrejnngspunkt Helena Horstedts kollektoner. Den 29årge desgner er opvokset Umeå Nordsverge, hvor det eneste, man kunne købe, var H&M. Hvs man vlle have noget andet, var man nødt tl at lave det selv, fortæller Helena, som fulgte op på desgndrømmen med at studere mode på den berømte Beckmans Desgnskole Stockholm. Tdløst snt og god kvaltet Som desgner syr hun stadg det hele kjole tager hende crka 200 arbejdstmer og koster omkrng selv. En svenske kroner. Materalerne er eksklusve og detaljerne mange. Struktur, folder og smock karakterserer Helenas stl, tn 05/2007 srå ese Helena Horstedt Y&*T:1977 Umeå, Nordsverge. P æ,&*,å fld g ås g : B e c km a n s des gn s ko e, 2004 K&&R*n&&: Grundlagde 2004 st eget mærke, som er baseret på håndlavet og specalbestlt mode. Har desuden deltaget I flere udstllnger Sverlge og Mlano, og modtog senest prsen,årets Blckfång< af det svenske Elle.!å?,t; Usvensk, med fokus på håndværksteknkker, struktur og form, og eksklusve mateåj som kræver td og præcson. Og da desgnet er tdløst, kan kunden lge så vel bestlle en model fra 2005kollektonen som fra Tøjet er foreløbg dukket op trendsættende, svenske blade, samt det russske Elle. Det er desuden blevet udstllet forskellge sammenhænge Sverge og Mlano magasnet Wallpapers reg under den årlge bolgmesse. For mg handler mode om en tdløshed og om en særlg kvaltet. AIt går så hurtgt, og man skal hele tden købe noget n1t. leg stræber efter at skabe mode, som holder lgesom med godt møbeldesgn, fortæller Helena Horstedt, hvs kollektoner kan nydes og bestlles på l ra ler. g&&åq S?",X; Egne kjoler tl fest og secondhandkjoler tl hverdag rsk*tll & &: Vktor & Rolf og YSL for deres håndværksmæssge tlgang tl moden. å{&kgy: Ingen. Arbejdet er hendes passlon. &t1æ6,?,$å1,: At kunne lave to årlge kollekto, ner, og at fnde kvalfceret arbeldskraft tll at hjælpe med produktonen. Den slags fndes kke ængere Sverge, fortæller hun 87

2 ,,DIAMOND CUT DIAMOND,,(DE GRA) AF CAMILLA ALFTHAN. FOTO:.,DON'T WALK" (DE RØDE), DENISE GRUNSTEIN CARL BENGTSON I< 13 Hun løver mode, der er strkket, hæklet, vklet eller består af hår eller spejlstumper. Sden Søndra Backlund tog sn afgang fra desgnskolen Stockholm, har hun skabt ravage nogle af modeverdens mest trendsættende blade. IAJ F) tt \.t tl.t l{ ll vs danske desgnere skal gøre sg 'u^ det store udland, er de nødt tl at slå pjalterne sammen med resten af Norden, sger Style. bemærket lt coms amerkanske moderedaktør Lard Borrel. Hendes egen yndlngsdesgner er den unge og talentfulde svensker Sandra Backlund, der, sden hun tog sn afgang fra Beckman desgnskolen Stockholm 2006, har fascneret og forundret den nternatonale modeverden. Italensk Vogue har vst hendes kunstnerske kreatoner, lgesom det talenske Elle og det amerkanskengelske Nylon, som fotograferede tøjet den mørke, svenske vnter. Hendes udtryk er usædvanlgt, og en skulpturel, glnsende brun top er ved nærmere eftersyn skabt af hår. Håret kom fra en salon, hvor de sælger hår tl parykker og dreadlocks, fortælier den 32årrge desgner, som også har vklet sejlgarn nd st tøj og foldet en japansk orgamtop. Senest har hun arbejdet med små spejlstumper, som blandt andet danner en mosakoverflade på en knallerthjelm og en kubstsk top. Kroppens mag Efter en opvækst det kolde Nordsverge har Sandra Backlund nu slået rødder Stockholm og er blevet kaldt tl møder med >nteressante butkkern udlandet. Men alt er håndlavet, og derfor er hendes produkton foreløbg begrænset. Hun er optaget afkroppen, og hvordan tn 2/2007 FJl g.:ff v dækker den, blotter den eller fremhæver vsse træk. eg er fascneret af, hvordan man kan ændre kroppens form ved at bygge nye slhuetter op. Selv om tøjet kke er særlg praktsk, går jeg altd meget op, at det sdder godt, og derfor arbejder jeg altd med en gne, fortæller Sandra Backlund, der kan lde at rumstere alene og kke lgger under for trends eller modeluner. Modsat modehusene arbej der hun kke med temaer, og deerne opstår, mens hun er gang med at strkke, hækle eller sy stumper sammen. ]eg nspreres af materalerne og af at arbejde frt og hele tden ekspermentere med nye tng. feg tror, at jeg har en specel evne for at sdde og strkke 12 tmer og så rve det hele op, ford det er forkert, og starte forfra. Det er anstrengende, både fyssk og psyksk, og kræver, at man kan lde at sdde og pusle tmevs, fortæller Sandra Backlund, hvs tøj kan ses og bestlles på nettet på n Blå bog Født: I umeå Sverge Uddannelse: Beckmans Desgnskole stockholm, Karrere: Etablerede st eget mærke efter at have fået sn eksamen og sælger kun tl prvatbestllnger. Har bl.a. udstllet Stockholmsmetroen og NKvaremagasnet, og hendes kollektoner er vst blade som Nylon, :D, Elle og Vogue. Stl:skulpturelt tøj, bygget op omkrng kroppen, hvor små, påsyede tøjstykker blver tl en helhed, lgesom en kollage. Egen stl: Secondhandkjoler eller kedelgt basstøj sort eller hvdt. Når man arbejder med mode, blver man hurtgt mæt. Man pynter kke sg selv. Forbllede: Alle, som tør satse på deres egen stl, selv om det er hårdt. Det ansporer mg tl selv at blve ved. Fremtdsønske: At få en produkton, så hun kke skal sdde lange tmer for at skabe et stykke bestlt tøj stedet for at fnde på noget nyt. 63

3 INreININreIlE l =:ltr:,.1:):::'::..::? lt ll l{ o t{ ) = Fr t^v lj. ll Sko er en passonfor Mnna Parkka, som Jlrtende retrostl fra 3)brne og 4}brne. Hendes sommerkollekton er ndyrker en spreret af sol og sandslotte '=. under en 20 grader kold og blev skabt tf F) fnsk vn T qe sden Mnna Parkkas storesøstår som er journalsl og lotogral II ' havde skrevet en artkel om skodesgneren Andrea Pf ster, begyndte Mnna at drømme om at desgne sko. egvar 15 år og anede kke engang, at der fandtes et sådant job. Det var en åbenbarng, da jeg allerede havde spekuleret på at blve ndustrel desgner. For mg er sko et tredmensonelt desgnprodukt, som det er fantastsk, at kvnder går rundt med, fortæller hun. Efter at have taget en skouddannelse England lancerede hun som 25årg st eget mærke med fokus på sko og matchende håndtasker. Skoene er håndlavet på en llle, famleejet fabrk Alcante Spanen. Stlen er farverg og optmstsk. Hælene er mellem tre tl otte cm hø1e. Globale sko I stedet for at dyrke en ren lnsk stl har jeg valgt at dyrke mt eget, nternatonae udtryk, som også appellerer tl kvnder over hele verden. Kunderne er mellem 1870 år gamle. De yngste beundrer mn flrtende, humørfl,ldte stl, mens de ældste kunder går skoene, ford de mnder dem om de sko, deres mor plejede at gå med, fortæller desgneren, som selv ejer 50 par sko. rn 06/2007 bog Født: 1980 I Helsngfors, Fnland. Uddannelse: BA (hons) Footwear Desgn, De Montfort unversty, England. Karrere: Startede eget frma med eksklusve tasker og sko I 2005 efter at have freelancet Favortmærket er Vvenne Westwood, loruden hendes eget desgn. Sommerkollektonen er nspreret af sol og sandslotte, og Mnna tegnede den mdt om vnteren, da det var mnus 20 grader udenfot og hun drømte om var mere tder. Sko er et dekoratr,.t og smukt objekt. De får kvnder tl at se smukke ud og forbedrer vores hodnng. o højere hæle, jo bedre blver fguren, sger Mnna Parkka. n nogle å. Sæ geri oas t' oul"le og varemdgas ner verden over, herhjemme hos Nag Peope og Hornecker KØbenhavn og My Shoes Hellerup. Desgnstl: DagdrØmmersk og funktonel med fokus på detaljer. Farverg også om vnteren, med llla, dylr rød og magenta. Motto: Selvorn hovedet er I skyerne, er fød derne på jorden. Højdepunkt: Da hun allerede marts rundede 1.ooo so ge par fra årets sommerko lekton. Inspraton: V ntagernode fra 3o'erne og 40'erne sorn hendes garderobe er fyldt med. Forblleder: coco Chanel, Sona Rykel og v venne Westwood for at have skabt deres egen, stærke desgnvson. Fremtdsambton: At blve et nternatonalt anerkendt brand et nchernarked. 93

4 NretrWINEIIP rl ::: r:: fd ;? :: ;"4. l, FJ lr{ P Tre norske gutter står bøg det nye, etske tøjmærke FIN og har som de første nogensnde skabt en C7zneutral kollekton, der er pr o ducer et eft er F ør tr ade pr ncpp erne. FINs desgnstl ER også meget fn og tæller allerede kunder som Kera Knghtley og Kate Bosworth. er nspreret af den første kvnde som FlNs 2008kollekton Amela Earhart f øl alene over Atlanten I f /vnder plejer på mange c N:*;'"'ru'ff:"[T'J utrelt også er meget mljøbevd tede de tre nordmænd Nke now Evnd Ødegård og N :Herofson jmærke sdste år at skabe det grø nd havde FIN tl kvnder. Nk& allerede arbejdet som konsulenter nden for mljø og samfundsansvarlghed med fokus på blandt andet tekstlprodukton og havde derfor en sold baggrund uetsk produktonu. Vores d6 er at skabe smukt og spændende tøj. Samtdg vl v sørge for, at tøjet blver produceret på en forsvarlg måde. V tror på, at man med en etsk forretnng kan være med tl at forandre verden og gøre den tl et bedre sted, sger FINs kreatve drektør, Nkola Permnow Han har også en baggrund som grafsk desgner. Tøjet er desgnet Norge afden norske desgnduo Arne & Carlos. Ideen er at samarbejde med flere forskellge desgnere og skabe et genkendelgt FIN udtryk. Tøjet blver produceret Peru og Inden og er som det første nogensnde modebranchen Fartradecertf ceret. tn Peru har verdens bedste bomud og er kendt for sne fantastske strkketradtoner. Inden har også fne tradtoner nden for tøjprodukton og er kendt for sne smukke håndbroderer og høje kvaltet. Derudover har begge lande store, socale problemer, og derfor er det vgtgt for os at være med og udvkle dsse lande, sger Nkola Permnow som med FIN også har lanceret verdens første C0z neutrale tøjkollekton. For at være med den grønne debat har modehuset også oprettet en profl på nternetportalen MySpace. Det er en fantastsk måde for os at kommunkere med vores kunder på og få en masse feedback. Og så er det mere mljøvenlgt end at sende en masse trykte brochurer ud, forklarer Nkola, hvs mærke kan besøges på space.com/fnfashon. n BLÅ BOG Navn og stllng: Nkola Perrnnow kreatv drektør. Født: 1980 oslo. Uddannelse: Master nternatonal markedsførngf(a Hande shøyskolen Bl Norge, Grenoble Ecole de Management Frankrg. FIN: Blev grundlagt 2006 som et økologsk alternatv tl modebevdste rnennesker. Fndes allerede storbyer som New York, San Fran csco, London og Amsterdam og er Norge no mneret tl den prestgefulde prs Gullnålen. Desgnstl: Femnn, trendy og urban. ldeolog:at skabe smukt tøj, som 8Ør folk glade, og som er produceret på en ansvarlg måde. Kendte kvlnder der går FIN: Kera Knghtley og Kate Bosworth. Ambton: At skabe et kendt, skandnavsk modenrærke og at nsprere andre tl at skabe grøn mode. Motto: walk n style but leave a lght footprnt. 69

5 lnretrtrlr\tlle lrl L,) al cru lr.\j\ Fe m n n t, funkt onel t og rkke mrndst varml materaler er den h" slandske desgner Eyglo, H som endnu kke er ramt af Fudgangspunkt Den unge slandske desgner er tl eksk usve t"ø1 den gtooate hos opvarmntng. " l (t) >..<l + + \./ Flo H Flosoflen bag Larusdottrs rnærke, Eygl6, er der både er brugbart, srnukt og nteressant. tø1, Blå bog elv om Islands nye kunstskole be Jtragter hende som et af landets ledende talenter, var det aldrg Eyglo Larusdottrs menng at blve hverken kunstner eller desgner. Men da hun først så lyset en alder af 16 år, var der ngen vej tlbage. feg følte og føler stadg, at det er noget, jeg bare må gøre.leger nødt tl at skabe noget med mne hænder. Da jeg gk på skolen, prøvede jeg hele tden at genopfnde den dybe tallerken og lave en masse vlde kjoler. Men lge så snart jeg kom ud den rgtge verden, var jeg nødt tl at desgne mere brugbart tøj, som samtdg er smukt og nteressant, fortæller Eyglo, som også ser sg selv som en mere praktsk person end en kunstnersk. Som desgner er det mønstrene, som fascnerer mg, og den matematske del afskabelsen, fortæller hun. Som udgangspunkt desgner hun tl sg seha men også en del ældre kvnder falder for hendes skrædder og materaler. Selv om hun har arbejdet som desgnin assstent det solrge Calfornen med udsgt tl solsvedne bakker og bamber foretrækker hun at desgne derhjemme Reykjavk. Det at være desgner på Island har både gode og dårlge sder. En ulempe v kke har nogen fabrkker eller særlg mange desgnere, som man kan arbejde for. Så den eneste vej frem er at gøre det hele selv. Samtdg møder du heller kke særlg mange nye mennesker, som kan nsprere dg. Omvendt er det godt at kunne fordybe sg st eget arbejde uden at blve dstraheret, fortæller Eyglo, som altd starter med at fnde nogle forskellge deer, som hun dernæst ekspermenterer med. Knuder har senest nspreret hende, men nu tænker hun mere på antkt, plettet glas. V får se, hvor det vl føre hen, fortæller Eyglo, som går luften med st eget webste og websalg august. n er, at FøDT:' I Reykjavk UDDANNELSE: B.A. MOdC fta ThC ICCIANd Art Academy KARRIERE: Arbeldede tre måneder Los Angeles med den amerkanske nrodes enfant terrble, Jeremy Scott, og fk derefter so gt sn egen kollekton Reykjavks eksklusve butk Kronkron. stll: Fernnrn og funktonel med eksklusve materaler og mnutøst håndværk. Mange frakker, da det året rundt er koldt på Island. MUsE: Desgner t sg selv selv om ældre kvnder også køber tøjet. FORBILLEDER: Balencaga og Bernhard Wllhelm. Hans mønstre er rnere end blot et syret outft. Han gver dem nele sn sjæ. HøJDEPUNKT: Venter hun endnu på. værste øjeblik: Da hun var 13 og havde set nogle futurstske plastckjoler på et mo deprograrn og senere troppede op t en skolefest ført en plastcnederdel af Pepslmærkater. Jeg fk en masse opmærksomhed og en masse krtlk. N/en dag elskerjeg deen, og at jeg havde modet tl at tage den på. FREMTIDSøNSKE: At kunne blve ved med at leve af moden uden at gå på komproms med sln egen stl. 67

6 INreCNINreIIE l b Å r (t). O AF CAMILLA ALFTHAN T\ et var lord. Louse AmstruP havi I a. tlbragt en slor del alsn opl,, vækst T],skland. at hun valge at studere Dsseldorf efter gymnaset. Efter studeårene var det gen td tl at rykke teltpælene op, og derfor drog Louse tl London for at arbejde for st store dol, Alexander McQueen. Først arbejdede hun grats seks måneder, og da hun dernæst begyndte at freelance for den mndre kendte desgner fona than Saunders, slog McQueenfrmaet tl og ansatte hende. Det var en kæmpe arbejdsplads med en masse desgnere og meget herark. Man måtte kke kgge på McQueen eller tale tl ham, når han var der. eg arbejdede først med alle mulge tng, blandt andet show peces, og kom dernæst tl at arbejde med selve teamet, fortæller Louse, der senere også lavede shows for Sofa Kokosalak og desgnede selskabstøj for Catherne Walker prnsesse D's yndlngsdesgner. Man far meget teknsk erfarng ved at arbejde for forskellge desgnere, ud over at man lærer, hvordan en vrksomhed fungerer. Hos McQueen lærte jeg, at der altd er en løsnng på tngene. Man blver ved, ndtl tøjet er perfekt. Men der er også mange mennesker og rn 08/2007 mange sder af branchen, som jeg kke bryder mg om. Med mt eget bestemmer jeg selv, hvordan tngene skal være, fortæller danskeren, som lavede sn første testkollekton tl foråret Den londonske butk Labour oflove købte stort nd, så Louse tjente penge nok tl at turde sprnge ud som selvstændg. I dag arbejder hun st stude Hackney, East London med tre praktkanter, en assstent og en syerske. Mens holdet står for prototlperne, syes kollektonerne Hong Kong. Det bedste er, når en kollekton er færdg og skal fotograferes og præsenteres for ndkøberne. Jeg ved, at jeg har gjort mt bedste, og så er det spændende at få feedback, fortæller Louse Amstrup, som har fået en fllvende start med rosende artkler Vogue, Elle og The Daly Telegraph. Louse Amtrups tøj fås endnu kke herhjemme, men sælges London og Dsseldorf og va Louses hjemmesde, wwr,nlouseamstrup.com! L l CI F Ø U Ø f o BLÅ BOG Født' Rosklde. BA fra Akademe IVlodedesgn, 2003, DUsseldorl hvor hun vandt afgangseksamens talentprs. Karrere: Arbejdede London for bl.a. Alexander lvlcqueen, Sofa Kokosalak og Catherne Walker 2006 grundlagde hun st eget Uddannelse: mærke. Stærk og femnn, hvor det konstruerede og strngente møder det bløde og sensuelle. Egen st!: Eget tøj eller noget fra et lagersals, stl: loppernarkedet eller bare jeans og Tshrt. Ncolas Ghesquåre fra BalencLanvn, da de hver sæell:azfra aga ogalber son fnder på noget nyt og nnovatvt og kk^ bærer præ8 af at have et kæmpe desgnteam. Fremtdsambton: At kunne bllve ved med at vokse og at få forhandlere hele verden. Forblleder: 77

7 INretr[UINreIIP IV!> OT d.) :> U< z> Ø> agvejen har været Dana t^ "n ml ndgang tl modeverden, ede med et sykursus Aalborg og fortsatte på en desgnskole København. Og hvor klassekammeraten ]m Lyngvld hurtgt åbnede butk og lukkede den gen for at blve modedktator, valgte Dana at holde udgfterne nede, så hun kunne starte st eget mærke og langsomt arbejde sg op. Egentlg var det menngen, at jeg vlle bruge eksamen tl at starte på en anden desgnuddannelse. Men da jeg havde lavet mn afgangskollekton for butkken Pede & Stoffer, var jeg også nødt tl at stfte mt eget frma. Så jeg tænkte hvad pokker, så kan jeg lge så godt fortsætte, fortæller desgneren, som startede med at lave bælter og sdenhen desgnede tøj. Som selvstændg er man nødt tl at fnde ud af, hvad man vl, og hvordan man vl bruge sne penge. Og uden netværk tager tngene td. Dana Brnks drvkraft var passonen for at lave tøj. leg elsker at desgne, sy og konstruere men kommer øvrgt fra en famle, der på ngen måde er de kreatve fag. Modsat københavnerne, som er ldt mpulsve og lgefremme, er v jyder måske mere velovervejde, sger Dana, hvs stl er overensstemmelse med hendes temperament: tdløs og enkel og uafhængg af skftende trends eller farver. Det var modemessen Pars, der for halvandet år sden satte Dana på tn ob/2008 =; verdenskortet og førte tl reportager magasner som Vogue og Dazed & Dana Brlnks Confused. Og selvom det kan være svært at være et llle undergrundsmærke og samtdg tjene penge, er Dana Brnks optmstsk. Man er nødt tl at komme op på et vst nveau for at spse krsebær med de store. Det handler bare om på hvlken måde, man gør det. Man kan jo sagtens være et stort navn, men et mndre frma lgesom belgske Ann Demeulemeester, sger Dana Brnks. Hun tror, at tngene var gået anderledes, hvs hun kke havde været en nøjsom jyde. Så var jeg enten kommet meget hurtgere frem lyset, eller også var jeg gået ned på en fks d6, som måske kke var gennemtænkt. Men jeg har kke travlt med at nå toppen jeg vl bare gerne gøre d6t, jeg brænder for, og så må det tage den td, det skal tage. For desgnet skal være orden, ogjegvl stå 100 pct. ffddåfrårelse: Copenhagen Fashon Desgn Academy, E{frrere: Fk st gennembrud 2006 og sælger dag byer sorn Pars, London ogtokyo. *esekrtstå Sort, enkel, rå og casual desgn med flere rnulgheder trods sn enke hed. Egen ts:st&: Sort, enkel, casual og overslzed. F*ø!deF$mkt: Et ntervew t tysk Vogue. Det sætter tngene ldt I perspektlv udlandet, at man er et respekteret navn. ffrnkså{qrfnden; En casual kvnde med en skarp, personlg stl som t trækkes af et unkt look r lækre matera er, som samtdg er t hverdagsbr!9. gw$tts: >Det, man sender ud I lvet, komrner altd tlbage en dag på godt og på ondt(. t: ræsått*#** s'!å3åtåsår : At bl ve et nte rnaton a lt modehus uden at blve kommerce og alt for nde for det. Dana Brnks tøj kan fndes va ffl& ff#ff F6dt: Aallrorg, 12. maj Ll stor 87

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Li#[rii[*.Thilde Jens en

Li#[rii[*.Thilde Jens en L#[r[*.Thlde es e Hu var med tl at størte Kdrøg oglærte sde at skabe luksustg New York hos Zøc Pose.,{u er Thlde lese aktuel mred st eget, eksklusve mærke, Glda Hayes, som tøger øfsæt pels og det fere

Læs mere

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ # ->-V mm* UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ ^Xf» 11! MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJIIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Lev Livet Kuren. INTRO: Én kur Fire faser

Lev Livet Kuren. INTRO: Én kur Fire faser Lev Livet Kuren INTRO: Én kur Fire faser Lev Livet Kuren er en slanke-, sundheds-, og energikur. Som navnet siger, så er det en kur. En kur er defneret som en metode eller række foranstaltninger tl behandling

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Tjek på fremtiden. du skal bare vælge den rigtige vej... 5. november 2013 Greve Gymnasium kl. 17.00-19.30

Tjek på fremtiden. du skal bare vælge den rigtige vej... 5. november 2013 Greve Gymnasium kl. 17.00-19.30 Tjek på fremtden Stor uddannelsesmesse for dg, der skal vdere fra folkeskole du skal bare vælge den rgtge vej... SÆRTILLÆG I Sydkysten MESSEN VIL FOREGÅ FØLGENDE STEDER: 5. november 2013 Greve Gymnasum

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

ffiffi M" P, ffi&ffi. Cigar- ogtobatrrsf o nretn. L E J E K 0 N T R A Kr" CIGAR Og TOBAKSHANDLERE i Aakirkeby.

ffiffi M P, ffi&ffi. Cigar- ogtobatrrsf o nretn. L E J E K 0 N T R A Kr CIGAR Og TOBAKSHANDLERE i Aakirkeby. fr CIGAR Og TOBAKSHANDLERE AAKIRKEBY. Hvs jeg, kommende år skal berette for mne børnebørn om mn barndomstd. kormer t1 al sge: tt Mn farfar, han var bagermester, men da han som 58 årg trak åg tlbage t1

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere