srå ese Helena Horstedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "srå ese Helena Horstedt"

Transkript

1 II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med godt håndværk også selv om tradtonen næsten er døet ud.... gør Helena Horstedts desgn tl noget lgt Masseproducerende modehuse har en årrække karakterseret svensk mode. Men som en reakon er flere unge desgnere nu begyndt at vende sg mod brug og smd vækmoden. Mnutøst håndværk og metervarer af høj kvaltet er således omdrejnngspunkt Helena Horstedts kollektoner. Den 29årge desgner er opvokset Umeå Nordsverge, hvor det eneste, man kunne købe, var H&M. Hvs man vlle have noget andet, var man nødt tl at lave det selv, fortæller Helena, som fulgte op på desgndrømmen med at studere mode på den berømte Beckmans Desgnskole Stockholm. Tdløst snt og god kvaltet Som desgner syr hun stadg det hele kjole tager hende crka 200 arbejdstmer og koster omkrng selv. En svenske kroner. Materalerne er eksklusve og detaljerne mange. Struktur, folder og smock karakterserer Helenas stl, tn 05/2007 srå ese Helena Horstedt Y&*T:1977 Umeå, Nordsverge. P æ,&*,å fld g ås g : B e c km a n s des gn s ko e, 2004 K&&R*n&&: Grundlagde 2004 st eget mærke, som er baseret på håndlavet og specalbestlt mode. Har desuden deltaget I flere udstllnger Sverlge og Mlano, og modtog senest prsen,årets Blckfång< af det svenske Elle.!å?,t; Usvensk, med fokus på håndværksteknkker, struktur og form, og eksklusve mateåj som kræver td og præcson. Og da desgnet er tdløst, kan kunden lge så vel bestlle en model fra 2005kollektonen som fra Tøjet er foreløbg dukket op trendsættende, svenske blade, samt det russske Elle. Det er desuden blevet udstllet forskellge sammenhænge Sverge og Mlano magasnet Wallpapers reg under den årlge bolgmesse. For mg handler mode om en tdløshed og om en særlg kvaltet. AIt går så hurtgt, og man skal hele tden købe noget n1t. leg stræber efter at skabe mode, som holder lgesom med godt møbeldesgn, fortæller Helena Horstedt, hvs kollektoner kan nydes og bestlles på l ra ler. g&&åq S?",X; Egne kjoler tl fest og secondhandkjoler tl hverdag rsk*tll & &: Vktor & Rolf og YSL for deres håndværksmæssge tlgang tl moden. å{&kgy: Ingen. Arbejdet er hendes passlon. &t1æ6,?,$å1,: At kunne lave to årlge kollekto, ner, og at fnde kvalfceret arbeldskraft tll at hjælpe med produktonen. Den slags fndes kke ængere Sverge, fortæller hun 87

2 ,,DIAMOND CUT DIAMOND,,(DE GRA) AF CAMILLA ALFTHAN. FOTO:.,DON'T WALK" (DE RØDE), DENISE GRUNSTEIN CARL BENGTSON I< 13 Hun løver mode, der er strkket, hæklet, vklet eller består af hår eller spejlstumper. Sden Søndra Backlund tog sn afgang fra desgnskolen Stockholm, har hun skabt ravage nogle af modeverdens mest trendsættende blade. IAJ F) tt \.t tl.t l{ ll vs danske desgnere skal gøre sg 'u^ det store udland, er de nødt tl at slå pjalterne sammen med resten af Norden, sger Style. bemærket lt coms amerkanske moderedaktør Lard Borrel. Hendes egen yndlngsdesgner er den unge og talentfulde svensker Sandra Backlund, der, sden hun tog sn afgang fra Beckman desgnskolen Stockholm 2006, har fascneret og forundret den nternatonale modeverden. Italensk Vogue har vst hendes kunstnerske kreatoner, lgesom det talenske Elle og det amerkanskengelske Nylon, som fotograferede tøjet den mørke, svenske vnter. Hendes udtryk er usædvanlgt, og en skulpturel, glnsende brun top er ved nærmere eftersyn skabt af hår. Håret kom fra en salon, hvor de sælger hår tl parykker og dreadlocks, fortælier den 32årrge desgner, som også har vklet sejlgarn nd st tøj og foldet en japansk orgamtop. Senest har hun arbejdet med små spejlstumper, som blandt andet danner en mosakoverflade på en knallerthjelm og en kubstsk top. Kroppens mag Efter en opvækst det kolde Nordsverge har Sandra Backlund nu slået rødder Stockholm og er blevet kaldt tl møder med >nteressante butkkern udlandet. Men alt er håndlavet, og derfor er hendes produkton foreløbg begrænset. Hun er optaget afkroppen, og hvordan tn 2/2007 FJl g.:ff v dækker den, blotter den eller fremhæver vsse træk. eg er fascneret af, hvordan man kan ændre kroppens form ved at bygge nye slhuetter op. Selv om tøjet kke er særlg praktsk, går jeg altd meget op, at det sdder godt, og derfor arbejder jeg altd med en gne, fortæller Sandra Backlund, der kan lde at rumstere alene og kke lgger under for trends eller modeluner. Modsat modehusene arbej der hun kke med temaer, og deerne opstår, mens hun er gang med at strkke, hækle eller sy stumper sammen. ]eg nspreres af materalerne og af at arbejde frt og hele tden ekspermentere med nye tng. feg tror, at jeg har en specel evne for at sdde og strkke 12 tmer og så rve det hele op, ford det er forkert, og starte forfra. Det er anstrengende, både fyssk og psyksk, og kræver, at man kan lde at sdde og pusle tmevs, fortæller Sandra Backlund, hvs tøj kan ses og bestlles på nettet på n Blå bog Født: I umeå Sverge Uddannelse: Beckmans Desgnskole stockholm, Karrere: Etablerede st eget mærke efter at have fået sn eksamen og sælger kun tl prvatbestllnger. Har bl.a. udstllet Stockholmsmetroen og NKvaremagasnet, og hendes kollektoner er vst blade som Nylon, :D, Elle og Vogue. Stl:skulpturelt tøj, bygget op omkrng kroppen, hvor små, påsyede tøjstykker blver tl en helhed, lgesom en kollage. Egen stl: Secondhandkjoler eller kedelgt basstøj sort eller hvdt. Når man arbejder med mode, blver man hurtgt mæt. Man pynter kke sg selv. Forbllede: Alle, som tør satse på deres egen stl, selv om det er hårdt. Det ansporer mg tl selv at blve ved. Fremtdsønske: At få en produkton, så hun kke skal sdde lange tmer for at skabe et stykke bestlt tøj stedet for at fnde på noget nyt. 63

3 INreININreIlE l =:ltr:,.1:):::'::..::? lt ll l{ o t{ ) = Fr t^v lj. ll Sko er en passonfor Mnna Parkka, som Jlrtende retrostl fra 3)brne og 4}brne. Hendes sommerkollekton er ndyrker en spreret af sol og sandslotte '=. under en 20 grader kold og blev skabt tf F) fnsk vn T qe sden Mnna Parkkas storesøstår som er journalsl og lotogral II ' havde skrevet en artkel om skodesgneren Andrea Pf ster, begyndte Mnna at drømme om at desgne sko. egvar 15 år og anede kke engang, at der fandtes et sådant job. Det var en åbenbarng, da jeg allerede havde spekuleret på at blve ndustrel desgner. For mg er sko et tredmensonelt desgnprodukt, som det er fantastsk, at kvnder går rundt med, fortæller hun. Efter at have taget en skouddannelse England lancerede hun som 25årg st eget mærke med fokus på sko og matchende håndtasker. Skoene er håndlavet på en llle, famleejet fabrk Alcante Spanen. Stlen er farverg og optmstsk. Hælene er mellem tre tl otte cm hø1e. Globale sko I stedet for at dyrke en ren lnsk stl har jeg valgt at dyrke mt eget, nternatonae udtryk, som også appellerer tl kvnder over hele verden. Kunderne er mellem 1870 år gamle. De yngste beundrer mn flrtende, humørfl,ldte stl, mens de ældste kunder går skoene, ford de mnder dem om de sko, deres mor plejede at gå med, fortæller desgneren, som selv ejer 50 par sko. rn 06/2007 bog Født: 1980 I Helsngfors, Fnland. Uddannelse: BA (hons) Footwear Desgn, De Montfort unversty, England. Karrere: Startede eget frma med eksklusve tasker og sko I 2005 efter at have freelancet Favortmærket er Vvenne Westwood, loruden hendes eget desgn. Sommerkollektonen er nspreret af sol og sandslotte, og Mnna tegnede den mdt om vnteren, da det var mnus 20 grader udenfot og hun drømte om var mere tder. Sko er et dekoratr,.t og smukt objekt. De får kvnder tl at se smukke ud og forbedrer vores hodnng. o højere hæle, jo bedre blver fguren, sger Mnna Parkka. n nogle å. Sæ geri oas t' oul"le og varemdgas ner verden over, herhjemme hos Nag Peope og Hornecker KØbenhavn og My Shoes Hellerup. Desgnstl: DagdrØmmersk og funktonel med fokus på detaljer. Farverg også om vnteren, med llla, dylr rød og magenta. Motto: Selvorn hovedet er I skyerne, er fød derne på jorden. Højdepunkt: Da hun allerede marts rundede 1.ooo so ge par fra årets sommerko lekton. Inspraton: V ntagernode fra 3o'erne og 40'erne sorn hendes garderobe er fyldt med. Forblleder: coco Chanel, Sona Rykel og v venne Westwood for at have skabt deres egen, stærke desgnvson. Fremtdsambton: At blve et nternatonalt anerkendt brand et nchernarked. 93

4 NretrWINEIIP rl ::: r:: fd ;? :: ;"4. l, FJ lr{ P Tre norske gutter står bøg det nye, etske tøjmærke FIN og har som de første nogensnde skabt en C7zneutral kollekton, der er pr o ducer et eft er F ør tr ade pr ncpp erne. FINs desgnstl ER også meget fn og tæller allerede kunder som Kera Knghtley og Kate Bosworth. er nspreret af den første kvnde som FlNs 2008kollekton Amela Earhart f øl alene over Atlanten I f /vnder plejer på mange c N:*;'"'ru'ff:"[T'J utrelt også er meget mljøbevd tede de tre nordmænd Nke now Evnd Ødegård og N :Herofson jmærke sdste år at skabe det grø nd havde FIN tl kvnder. Nk& allerede arbejdet som konsulenter nden for mljø og samfundsansvarlghed med fokus på blandt andet tekstlprodukton og havde derfor en sold baggrund uetsk produktonu. Vores d6 er at skabe smukt og spændende tøj. Samtdg vl v sørge for, at tøjet blver produceret på en forsvarlg måde. V tror på, at man med en etsk forretnng kan være med tl at forandre verden og gøre den tl et bedre sted, sger FINs kreatve drektør, Nkola Permnow Han har også en baggrund som grafsk desgner. Tøjet er desgnet Norge afden norske desgnduo Arne & Carlos. Ideen er at samarbejde med flere forskellge desgnere og skabe et genkendelgt FIN udtryk. Tøjet blver produceret Peru og Inden og er som det første nogensnde modebranchen Fartradecertf ceret. tn Peru har verdens bedste bomud og er kendt for sne fantastske strkketradtoner. Inden har også fne tradtoner nden for tøjprodukton og er kendt for sne smukke håndbroderer og høje kvaltet. Derudover har begge lande store, socale problemer, og derfor er det vgtgt for os at være med og udvkle dsse lande, sger Nkola Permnow som med FIN også har lanceret verdens første C0z neutrale tøjkollekton. For at være med den grønne debat har modehuset også oprettet en profl på nternetportalen MySpace. Det er en fantastsk måde for os at kommunkere med vores kunder på og få en masse feedback. Og så er det mere mljøvenlgt end at sende en masse trykte brochurer ud, forklarer Nkola, hvs mærke kan besøges på space.com/fnfashon. n BLÅ BOG Navn og stllng: Nkola Perrnnow kreatv drektør. Født: 1980 oslo. Uddannelse: Master nternatonal markedsførngf(a Hande shøyskolen Bl Norge, Grenoble Ecole de Management Frankrg. FIN: Blev grundlagt 2006 som et økologsk alternatv tl modebevdste rnennesker. Fndes allerede storbyer som New York, San Fran csco, London og Amsterdam og er Norge no mneret tl den prestgefulde prs Gullnålen. Desgnstl: Femnn, trendy og urban. ldeolog:at skabe smukt tøj, som 8Ør folk glade, og som er produceret på en ansvarlg måde. Kendte kvlnder der går FIN: Kera Knghtley og Kate Bosworth. Ambton: At skabe et kendt, skandnavsk modenrærke og at nsprere andre tl at skabe grøn mode. Motto: walk n style but leave a lght footprnt. 69

5 lnretrtrlr\tlle lrl L,) al cru lr.\j\ Fe m n n t, funkt onel t og rkke mrndst varml materaler er den h" slandske desgner Eyglo, H som endnu kke er ramt af Fudgangspunkt Den unge slandske desgner er tl eksk usve t"ø1 den gtooate hos opvarmntng. " l (t) >..<l + + \./ Flo H Flosoflen bag Larusdottrs rnærke, Eygl6, er der både er brugbart, srnukt og nteressant. tø1, Blå bog elv om Islands nye kunstskole be Jtragter hende som et af landets ledende talenter, var det aldrg Eyglo Larusdottrs menng at blve hverken kunstner eller desgner. Men da hun først så lyset en alder af 16 år, var der ngen vej tlbage. feg følte og føler stadg, at det er noget, jeg bare må gøre.leger nødt tl at skabe noget med mne hænder. Da jeg gk på skolen, prøvede jeg hele tden at genopfnde den dybe tallerken og lave en masse vlde kjoler. Men lge så snart jeg kom ud den rgtge verden, var jeg nødt tl at desgne mere brugbart tøj, som samtdg er smukt og nteressant, fortæller Eyglo, som også ser sg selv som en mere praktsk person end en kunstnersk. Som desgner er det mønstrene, som fascnerer mg, og den matematske del afskabelsen, fortæller hun. Som udgangspunkt desgner hun tl sg seha men også en del ældre kvnder falder for hendes skrædder og materaler. Selv om hun har arbejdet som desgnin assstent det solrge Calfornen med udsgt tl solsvedne bakker og bamber foretrækker hun at desgne derhjemme Reykjavk. Det at være desgner på Island har både gode og dårlge sder. En ulempe v kke har nogen fabrkker eller særlg mange desgnere, som man kan arbejde for. Så den eneste vej frem er at gøre det hele selv. Samtdg møder du heller kke særlg mange nye mennesker, som kan nsprere dg. Omvendt er det godt at kunne fordybe sg st eget arbejde uden at blve dstraheret, fortæller Eyglo, som altd starter med at fnde nogle forskellge deer, som hun dernæst ekspermenterer med. Knuder har senest nspreret hende, men nu tænker hun mere på antkt, plettet glas. V får se, hvor det vl føre hen, fortæller Eyglo, som går luften med st eget webste og websalg august. n er, at FøDT:' I Reykjavk UDDANNELSE: B.A. MOdC fta ThC ICCIANd Art Academy KARRIERE: Arbeldede tre måneder Los Angeles med den amerkanske nrodes enfant terrble, Jeremy Scott, og fk derefter so gt sn egen kollekton Reykjavks eksklusve butk Kronkron. stll: Fernnrn og funktonel med eksklusve materaler og mnutøst håndværk. Mange frakker, da det året rundt er koldt på Island. MUsE: Desgner t sg selv selv om ældre kvnder også køber tøjet. FORBILLEDER: Balencaga og Bernhard Wllhelm. Hans mønstre er rnere end blot et syret outft. Han gver dem nele sn sjæ. HøJDEPUNKT: Venter hun endnu på. værste øjeblik: Da hun var 13 og havde set nogle futurstske plastckjoler på et mo deprograrn og senere troppede op t en skolefest ført en plastcnederdel af Pepslmærkater. Jeg fk en masse opmærksomhed og en masse krtlk. N/en dag elskerjeg deen, og at jeg havde modet tl at tage den på. FREMTIDSøNSKE: At kunne blve ved med at leve af moden uden at gå på komproms med sln egen stl. 67

6 INreCNINreIIE l b Å r (t). O AF CAMILLA ALFTHAN T\ et var lord. Louse AmstruP havi I a. tlbragt en slor del alsn opl,, vækst T],skland. at hun valge at studere Dsseldorf efter gymnaset. Efter studeårene var det gen td tl at rykke teltpælene op, og derfor drog Louse tl London for at arbejde for st store dol, Alexander McQueen. Først arbejdede hun grats seks måneder, og da hun dernæst begyndte at freelance for den mndre kendte desgner fona than Saunders, slog McQueenfrmaet tl og ansatte hende. Det var en kæmpe arbejdsplads med en masse desgnere og meget herark. Man måtte kke kgge på McQueen eller tale tl ham, når han var der. eg arbejdede først med alle mulge tng, blandt andet show peces, og kom dernæst tl at arbejde med selve teamet, fortæller Louse, der senere også lavede shows for Sofa Kokosalak og desgnede selskabstøj for Catherne Walker prnsesse D's yndlngsdesgner. Man far meget teknsk erfarng ved at arbejde for forskellge desgnere, ud over at man lærer, hvordan en vrksomhed fungerer. Hos McQueen lærte jeg, at der altd er en løsnng på tngene. Man blver ved, ndtl tøjet er perfekt. Men der er også mange mennesker og rn 08/2007 mange sder af branchen, som jeg kke bryder mg om. Med mt eget bestemmer jeg selv, hvordan tngene skal være, fortæller danskeren, som lavede sn første testkollekton tl foråret Den londonske butk Labour oflove købte stort nd, så Louse tjente penge nok tl at turde sprnge ud som selvstændg. I dag arbejder hun st stude Hackney, East London med tre praktkanter, en assstent og en syerske. Mens holdet står for prototlperne, syes kollektonerne Hong Kong. Det bedste er, når en kollekton er færdg og skal fotograferes og præsenteres for ndkøberne. Jeg ved, at jeg har gjort mt bedste, og så er det spændende at få feedback, fortæller Louse Amstrup, som har fået en fllvende start med rosende artkler Vogue, Elle og The Daly Telegraph. Louse Amtrups tøj fås endnu kke herhjemme, men sælges London og Dsseldorf og va Louses hjemmesde, wwr,nlouseamstrup.com! L l CI F Ø U Ø f o BLÅ BOG Født' Rosklde. BA fra Akademe IVlodedesgn, 2003, DUsseldorl hvor hun vandt afgangseksamens talentprs. Karrere: Arbejdede London for bl.a. Alexander lvlcqueen, Sofa Kokosalak og Catherne Walker 2006 grundlagde hun st eget Uddannelse: mærke. Stærk og femnn, hvor det konstruerede og strngente møder det bløde og sensuelle. Egen st!: Eget tøj eller noget fra et lagersals, stl: loppernarkedet eller bare jeans og Tshrt. Ncolas Ghesquåre fra BalencLanvn, da de hver sæell:azfra aga ogalber son fnder på noget nyt og nnovatvt og kk^ bærer præ8 af at have et kæmpe desgnteam. Fremtdsambton: At kunne bllve ved med at vokse og at få forhandlere hele verden. Forblleder: 77

7 INretr[UINreIIP IV!> OT d.) :> U< z> Ø> agvejen har været Dana t^ "n ml ndgang tl modeverden, ede med et sykursus Aalborg og fortsatte på en desgnskole København. Og hvor klassekammeraten ]m Lyngvld hurtgt åbnede butk og lukkede den gen for at blve modedktator, valgte Dana at holde udgfterne nede, så hun kunne starte st eget mærke og langsomt arbejde sg op. Egentlg var det menngen, at jeg vlle bruge eksamen tl at starte på en anden desgnuddannelse. Men da jeg havde lavet mn afgangskollekton for butkken Pede & Stoffer, var jeg også nødt tl at stfte mt eget frma. Så jeg tænkte hvad pokker, så kan jeg lge så godt fortsætte, fortæller desgneren, som startede med at lave bælter og sdenhen desgnede tøj. Som selvstændg er man nødt tl at fnde ud af, hvad man vl, og hvordan man vl bruge sne penge. Og uden netværk tager tngene td. Dana Brnks drvkraft var passonen for at lave tøj. leg elsker at desgne, sy og konstruere men kommer øvrgt fra en famle, der på ngen måde er de kreatve fag. Modsat københavnerne, som er ldt mpulsve og lgefremme, er v jyder måske mere velovervejde, sger Dana, hvs stl er overensstemmelse med hendes temperament: tdløs og enkel og uafhængg af skftende trends eller farver. Det var modemessen Pars, der for halvandet år sden satte Dana på tn ob/2008 =; verdenskortet og førte tl reportager magasner som Vogue og Dazed & Dana Brlnks Confused. Og selvom det kan være svært at være et llle undergrundsmærke og samtdg tjene penge, er Dana Brnks optmstsk. Man er nødt tl at komme op på et vst nveau for at spse krsebær med de store. Det handler bare om på hvlken måde, man gør det. Man kan jo sagtens være et stort navn, men et mndre frma lgesom belgske Ann Demeulemeester, sger Dana Brnks. Hun tror, at tngene var gået anderledes, hvs hun kke havde været en nøjsom jyde. Så var jeg enten kommet meget hurtgere frem lyset, eller også var jeg gået ned på en fks d6, som måske kke var gennemtænkt. Men jeg har kke travlt med at nå toppen jeg vl bare gerne gøre d6t, jeg brænder for, og så må det tage den td, det skal tage. For desgnet skal være orden, ogjegvl stå 100 pct. ffddåfrårelse: Copenhagen Fashon Desgn Academy, E{frrere: Fk st gennembrud 2006 og sælger dag byer sorn Pars, London ogtokyo. *esekrtstå Sort, enkel, rå og casual desgn med flere rnulgheder trods sn enke hed. Egen ts:st&: Sort, enkel, casual og overslzed. F*ø!deF$mkt: Et ntervew t tysk Vogue. Det sætter tngene ldt I perspektlv udlandet, at man er et respekteret navn. ffrnkså{qrfnden; En casual kvnde med en skarp, personlg stl som t trækkes af et unkt look r lækre matera er, som samtdg er t hverdagsbr!9. gw$tts: >Det, man sender ud I lvet, komrner altd tlbage en dag på godt og på ondt(. t: ræsått*#** s'!å3åtåsår : At bl ve et nte rnaton a lt modehus uden at blve kommerce og alt for nde for det. Dana Brnks tøj kan fndes va ffl& ff#ff F6dt: Aallrorg, 12. maj Ll stor 87

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet. NR.9 24. NOVEMBER 1977 22.ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN NR.1 2. FEBRUAR 1978 23. ARGANG Entusasme og begejstrng præger lvet audo-gruppen. Her dskuteres vrgt reklameaktvteten for de nye produkter, hvoraf et -radoen 794 - står mdt på bordet. Fra venstre: PeterThesen,

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Det bedste. aktuelle design. Dansk Design Center skifter fokus og ændrer huset radikalt S08

Det bedste. aktuelle design. Dansk Design Center skifter fokus og ændrer huset radikalt S08 annoncllæg september 2012 Producer af Partner Publshng samarbejde med Dansk Desgncter dstrbuer med berlngske Dansk Desgn Cter skfter fokus og ændrer hus radkalt S08 D bedste aktuelle desgn Hvem vandt Dansh

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

LVUfagbladet. VUC fylder rundt. VUC tester elever på teknisk skole. Bortvist for at sygemelde sig. Reform eller halvering af dagpenge

LVUfagbladet. VUC fylder rundt. VUC tester elever på teknisk skole. Bortvist for at sygemelde sig. Reform eller halvering af dagpenge LVUfagbladet 03 11 2008 VUC fylder rundt VUC tester elever på tens sole 8 Bortvst for at sygemelde sg 18 Reform eller halverng af dagpenge 22 L e d e r Foto Vbee Toft Lønommssonens angreb på den danse

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte FoV-\/.øaa"- 7q 1'{.' Lc6 Stephan Hansen, Nykøbng F. Bueslryttelaug, sgter efter medatjer ved senor-em ndendørs slovenske Koper. Pnrverroro Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sdste ndendørs-em

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere