sortering Dit affald er penge værd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sortering Dit affald er penge værd"

Transkript

1 nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED? få styr på byggeaffaldet læs mere på side 4 og 5

2 02 genbrug Affald er penge værd - når det sorteres rigtigt Hvert år afleverer hver københavner ca. 400 kg affald. Næsten en tredjedel af dette bliver genanvendt i nye produktioner. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi sorterer vores affald, så de forskellige typer kan genanvendes i stedet for at ende på forbrændingsanlæg. Det gavner miljøet, og gør affaldet til en ressource. Derfor skal du altid aflevere dit affald sorteret, så endnu mere af det kan genanvendes. Du kan læse, hvordan du skal sortere, i Københavns Kommunes sorteringsguide på Sorteret affald går hver sin vej Når skraldemanden henter dit genanvendelige affald, eller du selv afleverer det på genbrugsstationen, bliver affaldet kørt til vidt forskellige behandlingsanlæg, som har specialiseret sig i at behandle lige netop én specifik type affald. Metal og plast sælges direkte videre, mens træ bliver lavet til flis på anlægget og herefter sælges til fx spånpladeproduktion. Papaffald og papiraffald opløses og bruges til at lave nyt pap og papir. Glas og drikkevareemballager bruges også til ny produktion. Det specielle storskrald Storskrald er fx kasseret indbo og affald, der er for stort til at blive smidt ud sammen med det øvrige affald. Storskrald er en lidt speciel affaldstype, da det ikke er defineret ud fra det kasserede materiales beskaffenhed. Rent faktisk er indsamlet storskrald en af de affaldstyper, hvor en ekstra gennemgang ofte giver masser af ting, der enten kan ryge direkte til genbrug eller genanvendelse. Storskrald, som husstandsindsamles, bliver eftersorteret, hvor metal pilles fra og videresælges. Men når du afleverer dit storskrald på genbrugsstationen, kan storskraldet sorteres yderligere i fx træ og plast. Det affald, der er til overs, når du har sorteret, kalder vi for restaffald eller dagrenovation. Det bliver kørt til kommunens forbrændingsanlæg, hvor det indgår i produktion af fjernvarme og elektricitet til københavnerne. Læs mere om sortering på

3 affaldsforebyggelse 03 Skrump dit skrald Tænk før du køber ind - tænk før du smider ud. Det er det enkle budskab til københavnerne fra Københavns Kommune, der gerne vil have byens affaldsmængder bragt ned. Lige nu kører skraldebilerne i København rundt med meterhøje plakater med teksten: Skrump dit skrald. Tænk før du køber ind - tænk før du smider væk. I København produceres der næsten 1 million ton affald om året. Det svarer til omtrent 5 kilo affald om dagen pr. københavner. Den mængde vil Københavns Kommune gerne bringe ned. For selv om vi københavnere er blevet gode til at sortere affaldet, så er det langt bedre for miljøet, hvis vi kan smide mindre ud. Og det er nemmere, end man skulle tro. Meget handler om vaner. Ved at købe ind med omtanke og undgå at smide ting væk, som andre kan bruge, kan vi alle være med til at forebygge affald. Miljøstyrelsen har lavet seks enkle råd, du kan følge, hvis du vil være med til at skabe mindre affald: På genbrugsstationen kan du aflevere ca. 30 forskellige typer affald. Jo mere du sorterer dit affald, jo mere kan genanvendes. 1. Køb kvalitet Køb produkter, der kan holde, og som kan repareres. 2. Lad tingene gå videre Del, giv, byt, lån, køb brugt og brug lejeordninger. 3. Brug igen og igen Brug produkter og emballager, der kan bruges mange gange, og brug dine gamle ting på nye måder. 4. Køb noget, der aldrig bliver til affald Gå efter oplevelser, og køb spil, musik og film som downloads. 5. Spild mindst muligt Køb kun det, du har brug for, undgå madspild, brug e-boks, og sig nej tak til reklamer. 6. Undgå skadelige stoffer Køb produkter, der er mærket med Svanen eller Blomsten, og undgå produkter, der belaster miljøet. VIDSTE DU, at... Elektronikaffald samles ind i forbindelse med storskraldsafhentning, men skal placeres i en bunke for sig. Elektronikaffald må IKKE afleveres som storskrald. Det skyldes, at elektronikaffald indeholder skadelige stoffer, der skal behandles på en særlig måde. Elektronikaffald kan selvfølgelig afleveres separat på byens otte genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer. Småt elektronikaffald må også gerne afleveres i den røde boks, hvis du bor i villa. Du kan læse mere om, hvordan du kan være med til at minimere affaldet på Og på Københavns Kommunes hjemmeside kan du sende et godt tip til andre om affaldsforebyggelse. Skraldebilerne fungerer som rullende plakatsøjler og opfordrer med budskabet Skrump dit skrald lige nu københavnerne til at smide mindre ud.

4 04 TIL DIG DER BOR I LEJLIGHED Gør det selv og få styr på byggeaffaldet Nyafhøvlede gulve er flotte, men støvet fra afhøvlingen skal pakkes forsvarligt ind, inden det smides ud. Dette gælder også alt andet støvet affald, så skraldemanden ikke indånder de små og farlige støvpartikler. Er du en af de mange københavnere, der gerne påtager dig byggeopgaver i dit hjem eller får hjælp af venner og bekendte, der har hænderne skruet rigtigt på, så ved du også, at små som store opgaver som regel skaber en del affald. Alt affald fra gør det selv -byggearbejde kan afleveres på en genbrugsstation, og så er det gratis. Byggeaffald, fx mursten, beton og træ, bliver så sendt videre til genbrug. Noget byggeaffald er farligt affald. Derfor er det særlig vigtigt, at du afleverer alt farligt affald på genbrugsstationen, så sørger Københavns Kommune for, at det farlige affald behandles rigtigt og ikke skaber miljøproblemer i vores omgivelser. På disse sider får du også et overblik over, hvor du skal gøre af beton, pap, forurenet jord med mere. Genanvendeligt byggeaffald kan afleveres på genbrugsstationen Asfalt Beton Elkabler og ledninger Gips og gipsplader Jern og metal Rent pap Rent glas Teglbrokker Visse typer plast, fx fra tagrender og nedløbsrør

5 TIL DIG DER BOR I HUS 05 Farligt byggeaffald skal specialbehandles skal afhængig af mængden afleveres enten i den røde boks, i ejendommens miljøskab eller på genbrugsstationen Forurenet jord Malings- og lakrester Olie- og kemikalierester Spraydåser Stærkt støvende asbestholdige materialer (se også nedenfor) Pcb-holdige fuger Hele asbestholdige eternitplader Miljøskadeligt byggeaffald, som hverken kan genbruges eller brændes, skal deponeres på lossepladsen. Det gælder bl.a.: Isoleringsmaterialer af sten- og glasuld Træbeton Koks og slagger Asbestholdigt affald, fx knækkede gamle eternitplader Imprægneret træ Vinylgulve og andre typer blød pvc Hele asbestholdige eternitplader Pcb Pcb I 1986 blev det kemiske stof pcb forbudt at bruge, da det er skadeligt for mennesker og for miljøet. Indtil da blev det ofte brugt i visse byggematerialer pga. nogle gode byggetekniske egenskaber. Pcb kan man finde i bløde plastiske fuger, der fx sidder mellem beton-/murelementer og i termoruders tætningsliste mellem glassene. Inden man bygger om eller river ned, skal man fjerne alle de pcb-holdige materialer, der skal behandles som farligt affald og gratis kan afleveres på genbrugsstationen. Man kan ikke se på en fuge, om den indeholder pcb, det kan kun afgøres ved en analyse af fugen, der udføres på et speciallaboratorium. Skifter man selv vinduer ud, er termoruder mærket DS 1094 fremstillet efter 1983 og uden pcb, senere termoruder kan være mærket med produktionsårstal. Så alle umærkede ruder kan i princippet indeholde pcb og bør behandles som pcb-holdige. Læs mere om pcb på Asbest Nedtagning af gamle tagplader af asbestholdigt bølgeeternit er ofte det gør det selv -arbejde, som fx en husejer selv ønsker at lave. Men asbest er farligt for både miljø og mennesker, og det er uhyre vigtigt at beskytte sig mod de meget små, usynlige sundhedsfarlige asbestfibre, der frigøres under afmontering af eternitplader. Her gælder det om, at pladerne forsigtigt afmonteres og forsigtig lægges, inden de indpakkes. Man kan aflevere afmonterede eternitplader tætsluttende indpakket i klart plastik på genbrugsstationen. Al anden form for asbestarbejde og særligt indendørs asbestarbejde skal udføres af en uddannet asbestsanitør eller et asbestsaneringsfirma. Læs mere om Arbejdstilsynets regler for arbejde med asbestsanering på

6 06 Nyt fra Affald KBH gode råd om affald Hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag sidder Københavns Affaldsservices otte medarbejdere klar ved telefonerne og computerne og hjælper københavnske borgere og viceværter med spørgsmål om affald. Pia, Camilla, Winnie, Joan, Diana, Søren, Sofie og Maria tilbringer cirka syv timer hver dag med at tage telefonerne hos Affaldsservice på Toftegårds Plads i Valby. Telefonerne ringer mellem gange hver uge. Indimellem endnu mere. Som fx sidste vinter, hvor mange skraldebiler ikke kunne komme frem til beholderne, og affaldet derfor hobede sig op. - Der kunne vi godt have brugt nogle ekstra hænder. Også til at fjerne den sne, der lå i vejen for skraldebilerne, griner Maria, en af de medarbejdere, der hver dag tager telefonerne i Affaldsservice. Borgernes indgang Københavns Affaldsservice er borgernes indgang til kommunen, når det gælder bestilling af tømninger, sorteringsvejledning, klager, spørgsmål og andet om affald. De fleste opkald handler om at få bestilt afhentning af fx storskrald, elektronikaffald, farligt affald eller tømning af glasbeholdere. Det sker også, at affaldsbeholderen i gården eller ejendommen ikke er blevet tømt - og så bliver der også ringet til Affaldsservice, der straks tager Både skraldemænd og cyklister/fodgængere vil opleve større tryghed, når de begge er nede i samme niveau og kan se hinanden i øjnene. Maria er en af de otte medarbejdere i Københavns Affaldsservice. affære og kontakter den renovatør, der har ansvaret for at tømme beholderne i det pågældende område. Travlt om morgenen Der er mest travlt mellem 7 og 10 om morgenen - og særligt om mandagen. Så vil man undgå at komme til at vente i kø, skal man ringe senere på dagen og ikke om mandagen, forklarer Maria. - På de travle tidspunkter kan der være lidt ventetid, men de fleste opkald bliver besvaret hurtigt. Og ellers kan man altid kontakte os på mail, forsikrer Maria. Kontakt info Affaldsservice tager telefonerne dagligt mellem , om fredagen dog til kl. 15 på Du kan også sende en mail på skraldemænd i øjenhøjde I løbet af de næste to år vil der køre op mod 100 splinternye skraldebiler ud og hente skrald i København. Og de første nye biler kører allerede nu ude i gader og stræder i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Tingbjerg. Skraldemændene er kommet ned i øjenhøjde, da adgangen til førerhuset foregår via et lavt trin, som det kendes fra bybusserne. Udsynet fra førersædet er også kraftigt forbedret, så skraldemanden kan se, hvis der er en cyklist eller fodgænger foran eller ved siden af bilen. Og så lever alle bilerne op til kravene til lastbiler inden for miljøzonen i København. Oveni kan de nye biler laste op til ti ton skrald mod de tidligere otte ton, og der bruges mindre brændstof til færre ture til forbrændingsanlægget til gavn for både miljø og klima. Layout: TMF GRAFISK DESIGN. foto: Troels Heien (forside), Klaus Hjerrild, Søren Weile og Colourbox. tryk: Formula A/S. Ansv. redaktør: Områdechef Jens Purup, Københavns Kommune. papir bli r til papir Center for Miljø Njalsgade Postboks København V Mail til redaktionen Affaldsservice # 2 Hvis du har generelle spørgsmål om affald og daglig drift. Kundeteam # 1 Hvis du har spørgsmål om registrering, betaling el.lign.

7 genbrug guide til genbrugsstationerne i københavn Det skal være nemt at komme af med affaldet på en miljørigtig måde i Københavns Kommune. Derfor er der ikke mindre end otte genbrugsstationer, hvor borgere og erhverv kan aflevere det affald, der ikke må komme i dagrenovationsbeholderne. Personalet på genbrugsstationerne hjælper med råd og vejledning, når du afleverer dit affald. Genbrugsstationerne modtager en lang række produkter, som af forskellige grunde ikke må komme i dagrenovationsbeholderne. Det kan være produkter, der kan genanvendes, eller som af hensyn til miljøet skal håndteres på en særlig måde. Jern og metal, plast, træ, it- og teleudstyr og haveaffald er alt sammen eksempler på produkter, der helt eller delvist kan genbruges. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald og afleverer det på genbrugsstationen, så det kan blive udnyttet til glæde for miljøet. Spørg personalet På genbrugsstationerne sørger personalet for, at affaldet bliver håndteret miljørigtigt, og at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet. Alle genbrugsstationer er bemandet, så du kan spørge personalet på genbrugsstationerne, hvis du er i tvivl om, hvad der må afleveres, og hvordan det skal sorteres. Inden du kører på genbrugsstationen med dine ting, er det en god idé at overveje, om andre måske kan bruge det, du vil smide ud. På kan du gratis annoncere og tilbyde de ting, du ikke selv kan bruge længere, men som andre kan have glæde af. Du kan også benytte genbrugsstationernes byttecentre, hvor du kvit og frit kan aflevere og hente brugbare ting, der ellers ville blive smidt ud. Brug kun klare sække Husk at bruge klare sække til det affald, der ikke kan afleveres enkeltvis. Det er ikke tilladt at aflevere affald i sække, der ikke er gennemsigtige. I Københavns Kommune er der to typer genbrugsstationer: Genbrugsstationer og Nærgenbrugsstationer. Genbrugsstationerne er større, bemandede stationer, der modtager ca. 30 forskellige affaldstyper og som regel har åbent alle ugens dage. Der er adgang for biler med en totalvægt på kg. Nærgenbrugsstationer er mindre, bemandede stationer, der modtager 11 forskellige affaldstyper. Der er åbent tre gange om ugen, undtagen på Christianias Nærgenbrugsstation, der har åbent alle dage. Nærgenbrugsstationerne modtager ikke byggeaffald, sanitet, haveaffald, affald til deponi, asbest og eternit, og der er ikke adgang for biler. Find din nærmeste genbrugsstation på næste side VIDSTE DU, at... På alle genbrugsstationerne, undtagen Vasbygade Genbrugsstation, findes der byttecentre, hvor du kvit og frit kan aflevere og hente brugbare ting, der er for gode til at smide ud. Du kan også frit benytte alle de genbrugsstationer, der ligger i kommunerne omkring København.

8 genbrugsstationer i københavn Alle genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer er lukkede d. 24., 25., 26. og 31. dec. og 1. jan. Du kan finde mere info om genbrugsstationerne på Københavns Kommunes hjemmeside på og på Amagerforbrændings hjemmeside tingbjerg Nærgenbrugsstation Ved Bygården Brønshøj Åbent: Tir. og tor Lør Møllegade Nærgenbrugsstation Møllegade 25 C 2200 København N Åbent: Tir. og tor Lør Gartnergade Nærgenbrugsstation Gartnergade København N Åbent: Tir. og tor Lør Borgervænget Genbrugsstation Borgervænget København Ø Åbent: Hverdage Lør. lukket Søn., helligdage Christiania Nærgenbrugsstation Bådsmandsstræde 43. Prærien 1470 København K Åbent: Alle dage Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej Valby Åbent: Hverdage Lør., søn., helligdage Vasbygade Genbrugsstation Vasbygade København SV Åbent: Hverdage Lør., søn., helligdage Vermlandsgade Genbrugsstation Hejredalgade København S Åbent: Hverdage (1. okt.-31. marts) Hverdage (1. apr.-30. sep.) Lør., søn., helligdage RIV UD OG GEM genbrugsstationer På genbrugsstationerne kan du komme af med de fleste typer affald, dog ikke dagrenovation. På Amagerforbrændings hjemmeside kan du se, hvordan du skal sortere dit affald og læse, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Der er adgang for biler. nærgenbrugsstationer På nærgenbrugsstationer kan du komme af med et mindre antal affaldstyper, dog ikke dagrenovation. Du kan se, hvilke typer affald du kan komme af med på Nærgenbrugsstationerne modtager ikke byggeaffald, sanitet, haveaffald, affald til deponi, asbest og eternit. Der er ikke adgang for biler.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >>

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere