1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug kl Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. 2. Foreningens finansiering, historie og hovedprojekter gennem årene, baggrund for de politiske anbefalinger og Brug Folkeskolens netværksmetode. Oplæg (Sekretariatet) og diskussion Finansiering: Vi har pt. en finansiering hos KK, der dækker ca. 2,5 medarbejdere. Vi har haft finansiering fra KK siden 2004, og søger med fire års intervaller. Der har ikke været diskussion om, at vi ikke skulle have pengene, men der er blevet spurgt ind til bestemte aspekter ind i mellem. Der er udmærket for os, således at vi får diskuteret vores målsætninger. Vi har haft store bevillinger fra Egmontfonden og Integrationsministeriet, hvor vi var oppe på 4 ansatte. Og pt. har vi så bevillingen fra UVM, og det svarer ca. til 15 timer om ugen i tre år. Vi søger til aktiviteter hos Lokaludvalg og får dem oftest. Det kræver imidlertid også tid at fundraise, så det være til projekter, der giver mening. Lige nu er evalueringsniveauet fint, men fx var Integrationsministeriet meget krævende. Nu laver vi en årlig evaluering til KK og UVM.Vi tjener lidt penge på workshops og kurser. Pt. har vi en aftale med Skole og Forældre, der kan udvikle sig til mere. 1

2 Foreningens historie Foreningen blev stiftet i 2003, og arbejdede først på frivillig basis. Vi fik en pulje fra Integrationsministeriet og derefter kom KK også med en bevilling. Det var svært for foreningen at forklare forvaltning og politikere, hvor krævende et arbejde, det var at få forældrenetværk op at køre. Der blev stiftet et lille sekretariat. Udelukkende fokus på rekruttering og forældretil- forældre dialog i børnehaver og i pressen. Og så blev der arbejdet hårdt på en holdningsbearbejdelse hos politikerne, da holdningen var at man bare kunne sende flere penge til skolerne, og at forældrene bare skulle tage sig sammen og vælge den lokale folkeskole. Jan Andreasen ( nu i BUU, for A) sprøjtede debatindlæg ud og fik skabt en masse debat. Men der var meget modstand og det var ikke politisk korrekt at kritisere at elevsammensætningerne var så skæv på skolerne. Men det stærke argument var, at vi selv havde børn i de lokale folkeskoler og også talte godt om skolerne. Omkring 2008 begyndte det at gå op for os, at det ikke var nok at arbejde med rekruttering. Vi kunne få forældrene ind på skolerne, men mange faldt hurtigt fra igen. Sjællandsgades Skole vendte hurtigt, fordi distriktet havde mange majoritetsforældre, men på Helligkorsgade, Blågården ( i dag lagt sammen til Blågård Skole) og Rådmandsgades Skole var langt svære at vende, fordi distrikterne havde langt større udfordringer med udsatte familier og elever, og balancen derfor tippede. Rådmandsgades Skole valgte at lave klasser, hvor de samlede eleverne med dansk baggrund, og så havde de klasser kun med tosprogede børn, hvilken var kontroversielt og skabte en masse debat. Vi kunne se, at der skulle arbejdes mere systematisk med fastholdelse, og søgte derfor penge til at lave et projekt, der handlede om forældreinddragelse og hvordan man styrkede samarbejdet mellem forældre med meget forskellige udgangspunkter og støtte op om de forældre, der var meget engagerede i at skabe sammenhold i klasserne. I dag er det man kalder kammeratskabseffekt anerkendt, men det var det ikke på det her tidspunkt, så vi har også været involveret i debat omkring betydningen af at have en bæredygtig elevsammensætning, hvis man ønsker at løfte de mest udsatte børn. I 2008 fik vi midler til et pilotprojekt på Amager og i Bispebjerg, først tre måneder os efterfølgende i tre år. Dvs. at der i sekretariatet var 4 ansatte. Der var gang i mange forældreprojekter på det her tidspunkt, så vi samlede ind, prøvede workshoptyper af, gik ind i kontaktforældresamarbejde og netværk. Vi lavede samtidigt en frafaldsanalyse for at vise, hvad der sker på skoler, der har en meget udsat elevgruppe. 2

3 I 2010 blev vi inviteret af et hollandsk videnscenter for blandede skoler til at skrive en artikel i en bog, der diskuterede hvad elevsammensætning betyder for elevers resultater, og hvordan man kunne bekæmpe elevsegregering. Vi var til konference i Holland og holde oplæg og diskutere problemstillingen. Samarbejdet med Christian Lamhauge Rasmussen fra UVM, startede der og vi har haft ambitionen om et videnscenter, og det har resulteret i ledernetværket for skoler med særlige rammebetingelser. I 2011 udløb midlerne fra Integrationsministeriet og egmont, og derfor stoppede vi i Bispebjerg. Det havde været svært at etablere samarbejdet med frivillige forældre i bydelen, så projektmedarbejderen havde primært samarbejde med de professionelle omkring skolerne. Amager fortsatte lidt, fordi der var flere forældre, men også her har det været svært at få nok engagerede forældre. Tina, vores tidligere formand, overleverede til forvaltningen med den besked om, at de bare kunne gribe fat i netværkets forældre og så ville de gerne gå med ud. Det har de ikke gjort. Vi har opnået det på Amager, at de har fået ændret på deres skoledistrikter og er kommet med i Københavnermodellen og har fået modtageskoler. I 2011 opdagede vi grafisk facilitering, og har brugt det til at udvikle materialer, som var let tilgængelige. Vi har samlet vores erfaringer i Rekrutteringshåndbogen og Forældresamarbejdshåndbog. Vi har også brugt meget tid på at få ledernetværket i stand. Og vi har brugt en del tid på at få styrket samarbejdet med Skole og forældre, og er gået sammen om at få sat fokus på forældresamarbejdet i KK. Vi har også forsøgt med lærerforeningen, men det er sværere. Vi har flyttet vores fokus fra at forældresamarbejde skal handle om det sociale til at have langt mere fokus på det faglige. Der var vi meget tidlige, og vi kan se, at det breder sig nu. Vi prøver sammen med Skole og Forældre at få KK til at budgettere, at vi sammen kan gå ud på langt flere skoler og sætte det her på dagsordenen. Vi skriver sammen til BUU, at de skal sætte penge af til det her. Ledernetværket er en løftestang i forhold til at få en bredere offentlig forståelse for, hvad skoler i udsatte områder skal løfte. Det som optager skolelederne, er at der jævnligt popper historier op i pressen, hvor skolerne bliver talt ned fordi de stort set kun har tosprogede børn, og hvor nogle politikere går ud og siger LUK LORTET og stigmatiserer skolerne og eleverne. Og samtidigt oplever skolerne, at der ikke er andre, der vil løfte opgaven med de her børn. Så der mangler en politisk 3

4 stillingtagen og nogle rammer og strukturer, der gør at opgaven er til at løfte. Så hvor er vi nu? Spørgsmål til diskussion? Skal vores fokus gå i retning af at styrke folkeskolen generelt? Eller er vi primært talerør for de skoler, der ligger i socialt udsatte områder med de udfordringer, der følger med. Vores politiske anbefalinger gennemgåes. (Vedhæftes). Jakob spørger til processen omkring de politiske anbefalinger? Skal bestyrelsen arbejde med dem nu? Mette K siger, at de er revideret da der skulle være kommunalvalg, og at det er op til bestyrelsen, hvornår de skal revurderes igen. Jakob og Anja ved ikke om taxameterordningen er aktuel længere og bør diskuteres. Vi skal hellere italesætte at folkeskolerne er gode og får en masse ressourcer, som privatskolerne ikke nødvendigvis har. Så fokus på, hvordan vi højner kvaliteten i folkeskolen først og fremmest. Vi kan godt fortælle den gode historie uden at slå privatskolerne i hovedet. Forslag: Vi kan evt. holde en lille arbejdsdag/workshop hvor vi diskuterer/ udvikler anbefalingerne. Det er besluttet, at vi sætter anbefalingerne på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil gerne have en google kalender, så de kan importere vores aktiviteter samlet. Marianne og Jakob kigger på det. Datoer på direktionsmøder ud igen!! 3. Årets planlægning og datoer for kommende møder. Mødedatoer vedhæftet 4. Aktuel skolepolitik Høring: Sprog og Integration, udkast vedhæftet. (diskussion og beslutning) Tiltagene er fine, og ligger fint i tråd med den forskning, der er. Tidlig indsats er vigtig og betaler sig, så det bakker vi op om. Der skal vidensdeles omkring det, der virker, og det er godt men en indsigelse er, at der skal være ressourcer til det, sådan at man ikke trækker kræfter ud af institutionen. Udfordrede institutioner.?? Fik ikke helt fat på det METTE K Anja: highligt vores pointer i starten. 4

5 Skolereform: Forældreinddragelse og styrkelse af skolebestyrelserne. Arbejdsgruppe og samarbejde med Skole & Forældre. Der er ikke så meget nyt, så vi tager det op, når det bliver aktuelt. Politisk salon og møder med politikere. Fokus på dialog og at vi får åbnet perspektivet. Vi inviterer forvaltning og skoleledere. Marianne beder ca. fem forældre om at fortælle kort omkring deres tanker omkring deres skolevalg og hvilke udfordringer, de ser både Ellebjerg og Bavnehøj, og en enkelt fra Sydhavnskolen Referat fra møde med Pia Allerslev (Jakob, Anja) og Ninna Thomsen (Mette K). Nyt fra sekretariatet: Sommeruniversitet Ny medarbejder Diskussion omkring kravet med at have børn på vej eller i folkeskolen på Nørrebro. Argumenter for er at udvide søgefeltet. Modargument at det udhuler vores legitimitet i forhold til politikere. Men det har også en vægt i forhold til forældrene, at man selv har børn på skolen. Det er en af grundpillerne vi er inde og pille ved, hvis vi går bort fra det. Mette K vil anbefale, at vi holder fast ved det krav. Ledernetværk Det boligsociale samarbejde (Marianne, Anna?) BF Nyborg Er kommet i gang, og skal finde ud af hvem de er og hvad de vil sammen. Vi skal holde et møde med dem, når de er kommet i gang. PT. planlægger de en aktionsdag. 5. Nyt fra bestyrelsen. Folkemøde referat og nyt initiativ (Jakob) Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde 6. Evt. 5

6 6

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Den 19. marts 2014 REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Tilstede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Jakob Bondesen, Hans Præstbo, Marianne Kjær, Anja Storgaard, Mette Kirk, Bente Haugbøl,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere