Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:"

Transkript

1 "Den lille hjælper"

2 Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf Lise-Lotte van den Berge Guldhammer (sekretær) Herupvej S, Dybe Tlf Kjeld Madsen (kasserer) Godsbanevej 18, Lemvig Tlf Rasmus Rasmussen Bøgelundvej 5, Bonnet Tlf Skoleleder: Inge Høgsberg Nadhazi Algade 37, Ramme Tlf Tilsynsførende: Niels Jørgen Husted Kjær P O Pedersensvej Holstebro

3 Ansvarsforsikring. Det kan være en god ide at have en privat ansvarsforsikring, der også dækker de skader, børnene kan komme til at lave på skolens ejendom- f.eks. ruder og døre. Bogbus. En gang om ugen kommer bogbussen til friskolen. ' l Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrekredsens medlemmer. Bus- og togforbindelser. Bus nr. 484 og 485 kører til Bonnet og stopper ved friskolen. VLTJ har station i Bonnet. : "Bifrost". 2 gange om året udkommer skolens blad, "Bifrost". Forældre er velkomne til at skrive i bladet.

4 Bøger og hæfter. Hæfteforbrug og lån af skolebøger er gratis. Lånte bøger skal bindes ind. Bortkomne eller ødelagte bøger og hæfter skal erstattes. adresse: friskole.dk -. Dansk Friskoleforening. Skolen er medlem af Dansk Friskoleforening. - Det betyder, at alle forældre og ansatte automatisk er medlem af foreningen, hvis formål er: "...at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske frisko- ' ler, at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål, samt at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark". Falck. Skolen har ikke Falckabonnement til persontransport Familiens eget abonnement dækker. Ved alvorlige ulykker kører Falck altid.

5 Ferieplan. Skolen følger normalt folkeskolens ferieplan. Forældresamtale. I løbet af skoleåret kan alle forældre naturligvis henvende sig til lærerne for at høre, hvordan de mener, det går barnet i skolen. Herudover arrangeres forældresamtaler med klasselæreren, der er orienteret om, hvordan det går i alle fag. Forældredage. Forældrene er altid velkomne i skolen og kan overvære timerne i det omfang, dette ikke generer undervisningen. Aftal med klasselæreren hvornår det passer ind. Fredagssan g. Hver uge afsluttes med en fælles sangtime.

6 Fredagsseddel. Hver fredag mailes en fredagsseddel til alle hjem. På sedlen samles alle meddelelser. CJ. o. Friskolebladet. Friskolebladet udgives af Dansk Friskoleforening og udkommer hver 14. dag. Bladet kan læses på skolen. Friplads. Hel eller delvis friplads kan søges. Ansøgningsskema udsendes af skolen i forbindelse med sommerferien. Fritagelse fra undervisningen. Fritagelse fra undervisning skal ske ved forældrehenvendelse til skolelederen og skal begrænses mest muligt. En skole har ikke lovhjemmel til at give fri til ferier udenfor ferieplanen. Hvis et barn skal have fri i løbet af skoledagen, skal barnet hentes eller selv holde øje med tiden - lærerne kan ikke sørge for at sende et barn af sted i undervisningstiden.

7 Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes på skolen hvert år inden l. maj. Ved generalforsamlingen bør alle hjem være repræsenteret. Alle forældre til børn i skolen er valgbare og har valgret, hvis de har forældremyndigheden. Hjemmesideadresse: desuden kan man følge skolen på FACEBOOK l1 c l

8 Kridthuset Skolefritidsordningen er åben fra 7.00 til Fredag fra Betaling for SFO i 15/16 udgør pr. barn, der er tilmeldt SFO 11rater a' 725 kr. Forfaldsdato er den 1. i hver betalingsmåned. Kridthusets telefonnummer er: Julefest. Hvert år holdes en julefest i december. Legeaftaler. Hvis forældrene har accepteret - det, må børnene i rimeligt omfang ringe hjem fra skolen for at lave legeaftal er. Konfirmation. Hvis jeres barn skal konfirmeres, skal I selv kontakte jeres sognepræst. Legetøj. Hvis børnene har eget legetøj med i skole, er det på eget ansvar. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkommet eller ødelagt legetøj.

9 Lektiebøger. Alle børnene skal have en lektie /kontaktbog. Bogen skal medbringes hver dag. Lus. For at holde skolen fri for lus er det nødvendigt, at alle børn tjekkes hjemme hver uge, og at alle i familien behandles, hvis de har lus. Skolen skal have besked, hvis jeres barn har lus, så alle forældre kan lave tjek af deres børn. "Det er ikke flovt at have lus, men det er flovt ikke at gøre noget ved det!" Mobiltelefoner og lignende. Hvis børnene har mobiltelefon med i skole, skal den afleveres på lærerværelset og kan hentes efter skoletid. Elevernes mobiltelefoner må ikke være tændte på skolens grund. Telefoni, fotografering og SMS må kun foregå efter forudgående aftale med en lærer. Morgensang. Hver dag er der fælles morgensang for alle. Lånetøj. På skolen har vi ekstratøj, som lånes ud. Lånt tøj sendes med hjem til vask. Det skal retur til skolen hurtigst muligt. Musikskolen. Børn, der ønsker undervisning på instrument, kan tilmelde sig den kommunale musikskole.

10 Sangbøger. Børnene får en sangbog, der er deres egen. Sangbogen skal holdes i pæn og hel stand. Bliver sangbogen væk, eller går den i stykker, skal man købe en ny. Penge med i skole. Medbring kun penge i skole, hvis 1 det er absolut nødvendigt. I l sådanne tilfælde anbefaler vi, at en voksen passer på pengene til efter skoletid. Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne penge. SFO. Se "Kridthuset". Skolefritidsordning. Se "Kridthuset". Regler. Intet barn må gå ned til moserne uden at være sammen med en voksen. Uden tilladelse må eleverne ikke forlade skolens grund i skoletiden. Herudover har vi nogle almindelig "færdselsregler" i dagligdagen. l

11 Skolelæge/skolesygeplejerske. Børnene tilses af skolelæge og skolesygeplejerske som i folkeskolen. Skoletandlæge. Børnene deltager i den kommunale skoletandpleje ved den kommune, de har bopæl i. Skolemælk. Der kan bestilles skolemælk for et halvt år ad gangen. Bestilling og betaling foregår via Mejeriforeningens hjemmeside: Skolepenge. Skolepenge dækker undervisning, bøger og hæfter. For l. barn betales i skoleåret 2015/16-865,00 kr. om måneden. For 2. barn betales skoleåret 2015/16-430,00 kr. om måneden. For alle efterfølgende børn betales O kr. Skriveredskaber. Hver dag skal medbringes mindst 2 gode, spidse blyanter, en blyantspidser, godt viskelæder, en lille æske farver og en lineal på min. 20 cm. Fra 4. klasse desuden vinkelmåler, passer, tegnetrekant og lommeregner. Forfaldsdato er den l. i betalings-måneden. Der betales kontant på skolens kontor eller ved overførsel til skolens bankkonto

12 Slik. Der må normalt ikke medbringes nogen form for slik og sodavand.,., ( l,. /,. l ;l l.l l Støttekreds. "Støttekredsens opgave er at værne om Friskolens beståen og støtte de forældre, som gerne vil have deres børn i Friskolen, men ikke magter det økonomisk. Enhver, der føler sig knyttet til skolen, kan blive medlem". Støttekredsen plejer at holde generalforsamling i umiddelbar forlængelse af skolens generalforsamling. Tilsyn. Forældrene ved en friskole har det overordnede tilsyn med undervisningen. På Bonnet Friskole har forældrene besluttet, at tilsynet skal varetages ved at: - forældrene altid er velkomne på skolen og kan overvære undervisningen i det omfang, dette ikke generer undervis-. ningen. - der normalt afholdes et fælles forældremøde i begyndelsen af skoleåret. - der afholdes klasseforældremøder. - der afholdes forældresamtaler. )'. Sygdom. Sygdom skal meddeles skolen inden kl Hvis et barn ikke er kommet i skole, og vi ikke har hørt fra forældrene, kontakter vi hjemmet.,'... -, ' ' l.1 l,.. J' l l _., '.: l lvvi L

13 Tilsynsførende. På generalforsamlingen vælges en tilsynsførende for 4 år ad gangen. Den tilsynsførende tilser, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. P.t. er skolens tilsynsførende Niels Jørgen Husted Kjær Tlf Udmeldelse. Udmeldelse skal ske til skolelederen. Der er 2 måneders opsigelse til både Kridthus samt skole. Vedligeholdelsesdage. To gange om året er der vedligeholdelsesdag, hvor alle forældrene er sammen for at reparere, male, luge m.m. For at holde skolepengene nede, forventes det, at alle forældre deltager. Vedtægter. Ved indmeldelse på skolen modtager forældre et eksemplar af skolens vedtægter. I vedtægterne står flg. formålsparagraf: "Skolens formål er at virke som Grundtvig-Koldsk Friskole. Skolen skal drives efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler." Ændringer. Hvis I får ny adresse, skal skolen have besked. Hvis I får nyt tlf. nr., skal skolen have besked. Hvis der sker ændringer i, hvem der har forældremyndigheden, skal skolen have besked. Hvis der sker store ændringer i børnenes livsforhold (f.eks. skilsmisse, dødsfald), bedes I oplyse det på skolen.

14 Lærerne ved Bonnet Friskole: Hanne Galsgaard Tlf Nanna Winter Tlf Irena Dimke Tlf Inge Nadhazi tlf Kridthuset: Erna Nielsen tlf: Inger Maagaard Sekretær: Ole Pedersen Ferieplan 2015/16: Sommerferie 2015 fra lørdag den 27. juni til søndag den 9. august Efterårsferie 2015 fra lørdag den 10.oktober til søndag den 18 oktober Juleferie 2015/16 fra lørdag den 19. december til søndag den 3. januar. Vinterferie 2016 fra lørdag den 13. februar til søndag den 21. februar. Påskeferie 2016 fra lørdag den 19. marts til mandag den 28. marts. St. Bededag 2016 fredag den 22. april. Kr. Himmelfartsferie 2016 torsdag den 5. maj til søndag den 8. maj 2015 Grundlovsdag 2016 søndag den 5. juni Sommerferie 2016 lørdag den 25. juni til søndag den 7. august.

15

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere