Volume nº1 November 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volume nº1 November 2006"

Transkript

1 Volume nº1 November 2006 Ledende artikel Udgivelse af elearning Papers indledt Pierre-Antoine Ullmo Artikler mgbl mobile Game-Based Learning (læring baseret på mobile spil): perspektiver og brug indenfor e-learning og karriere vejledningsemner Cristina Cogoi, Daniele Sangiorgi og Kussai Shahin Kendetegn for og kapacitet af e-learning platforme til sproglæring (sommer 2006) Sharon Monti Bonafede, Félix San Vicente og Vanio Preti E-learning Udvikling og Udveksling; praktiske lektioner fra udvikling af e-sprog redskaber til støtte i mindre anvendte europæiske sprog Ian Roffe e-learning og højere uddannelse Tapio Varis Brugerdefineret indhold i et konstruktivistisk læremiljø Jean Johnson og Jonny Dyer elearning Papers elearning Papers er en udgivelse af elearningeuropa.info, Europakommissionens portal, som fremmer bruget af IKT til livslang læring Publikation og produktion: P.A.U. Education, S.L. Med mindre andet er angivet, er teksterne udgivet i dette tidsskrift underkastet en Creative Commons Attribution-Noncommercial- NoDerivativeWorks 2.5 licens. De må kopieres, fordeles og udgives hvis forfatteren og e-tidsskriftet, som udgiver dem, elearning Papers, citeres. Reklamebrug og afledt arbejde er ikke tilladt. Den fulde udgave af licensen kan ses på

2 Ledende artikel: Udgivelse af elearning Papers indledt I år 2002 blev elearningeuropa.info portalen startet, som et initiativ fra den Europæiske Kommission for at støtte uddannelse og træning via alle former for multimedie- og teknologiske redskaber. Siden da har portalen opfordret til at anvende uddannelsesmæssigt indhold af høj kvalitet samt dialog og samarbejde til bruget af nye teknologier indenfor uddannelsesområdet. Der er sket en masse siden den gang, og der er dukket nye krav og udfordringer op indenfor uddannelses- og teknologiske områder. Efter at have arbejdet for diskussion blandt e-learning udøvere i Europa og indsamlet et stort lager af e-learning indhold, starter vi nu en digital udgave under navnet elearning Papers, som er en eksklusiv platform udstyret med artikler, interviews og god praksis forbundet med e-learning. Med elearning Papers, har vi til hensigt at gøre artiklerne mere synlige og tilbyde læsere en mere struktureret og kvalitetsrig tekst via en strengere redaktionel proces. Således sigter vi mod at tilføje en ny dimension til udvekslingen af e-learning information i Europa og stimulere forskning. Udgivelsens omfang afspejler elearningeuropa.info portalens fire fællesskabsområder, som er: skoler, højere uddannelse, træning og arbejde samt indlæring og samfund. elearning Papers, som vil blive udgivet hver anden måned, giver alle de interesserede en mulighed for at få deres tekster udgivet i hele Europa. Vi vil fortsætte med at udgive artikler, interviews og god praksis, som de selvsamme læsere af portalen stiller til rådighed. Hver artikel har et overordnet resume, som forefindes på 19 europæiske sprog, hvilket giver læserne mere materiale på deres eget sprog og derfor gør informationen lettere tilgængelig. Artiklerne er til rådighed i deres fulde længde på originalsproget. I denne første udgave vil du finde et antal artikler, som hver giver et individuelt syn på e-learning i Europa. - Ian Roffe snakker om nye e-sprog redskaber til anvendelse på mindre brugte europæiske sprog. - Forskerne bag projektet mgbl mobile game-based learning (mgbl læring baseret på mobile spil) skriver om hvordan projektet har forsket i brugen af mobilt udstyr blandt unge voksne med forskellige uddannelses- og kulturelle niveauer. - Sharon Monti, Félix San Vicente og Vanio Preti diskuterer sproglærings- og undervisningserfaringer i e- learning sammenhæng. - Jean Johnson og Jonny Dyer påpeger, at brugergenereret indhold spiller en vigtig rolle i forbindelse med at definere nye pædagogiske metoder indenfor læring. - Og til sidst skitserer Tapio Varis et behov for en fælles europæisk virtuel uddannelse på tværs af landegrænser. Vi håber, at du vil finde dette initiativ inspirerende og nyttigt. Forskere og e-learning udøvere på ethvert niveau inviteres til at indsende deres arbejde. Du skal endelig ikke tøve med at sende dine forslag og ideer ind, til hvordan denne udgivelse kan forbedres. Nyd den første udgave. Pierre-Antoine Ullmo elearning Papers 2

3 Kussai Shahin Director, ASTER Cristina Cogoi ASTER Daniele Sangiorgi ASTER ASTER Scienza Tecnologia Impresa - S.Cons.p.a. (Italy) Projektet sigter mod at udvikle en platform, som kan bruges til effektivt at designe og udvikle spil til m-learning og m-guidance, og forsøge at støtte beslutningstagning i kritiske situationer og brugervalg i overgangsperioder. m-learning, m-guidance, m- games. files/media/media10911.pdf mgbl mobile Game-Based Learning (læring baseret på mobile spil): perspektiver og brug indenfor e-learning og karriere vejledningsemner mgbl mobile Game Based Learning er et forskningsprojekt med det formål at forbedre effektiviteten af læring og vejledning i en målgruppe af unge mennesker ved at udvikle fornyende læring og vejledningsmodeller baseret på mobile spil. Projektet, som begyndte 1. oktober år 2005, er et STReP (Specific Targeted Research Project) projekt, finansieret i tre år af det Europæiske Fællesskab via det sjette rammeprogram, og det tager fat på det strategiske formål bag forstærkelse af integreringen af IKT forskningsbestræbelsen i et forstørret Europa, et grænse forskningsområde indenfor IST programmets prioritets tematiske område. Projektideen er baseret på den kendsgerning, at mobilt udstyr på nuværende tidspunkt er stigende udbredt, og specielt mobiltelefoner repræsenterer hvad unge voksne, med forskellige uddannelses- og kulturelle niveauer, har tilfælles. Endvidere har adskillige forskningsprojekter vist potentialet af spil baseret læring, og projektet forsøger at udnytte det potentiale mere, ved hjælp af de mobile teknologiers gennemtrængning, ved at udvikle et nyt paradigme af m- learning brug samt vekselvirkning med hensyn til de klassiske e-learning modeller. Projektet sigter mod at udvikle en platform, som kan bruges til effektivt at designe og udvikle spil til m-learning og m-guidance, og forsøge at støtte beslutningstagning i kritiske situationer og brugervalg i overgangsperioder. Desuden, baseret på den platform, vil to spil prototyper blive udviklet i løbet af projektet, og deres indhold vil blive baseret på e-health, e-commerce og e-guidance. Specielt tager mgbl fat på et dobbelt behov indenfor den Europæiske Union. Behovet for at støtte beslutningstagning i kritiske situationer, ikke kun på en kognitiv men også på en følelsesmæssig måde og, som konsekvens deraf, behovet for at bygge på frontlinie arbejde indenfor det nye område som m-learning er. Projektet er baseret på en nedefra-og-op indfaldsvinkel, hvilket betyder at de endelige brugere af mobile spil og eksperter har været direkte involveret fra begyndelsen via specifikke interviews og fokusgrupper, som er blevet udført på de tre analyseområder: e-guidance, e-health og e-commerce. Med hensyn til fremtidigt arbejde, hinsides teknologisk implementering, vil der specielt blive sat ind på brugerforsøg og evaluering samt valideringsprocesser, for således at bevare fokus på brugerbehov. Desuden vil udbredelsesaktiviteter sigte mod at etablere et fællesskab til at lette videnoverføring indenfor m-learning fællesskabet, og til at muliggøre bruget af projektresultater til yderligere forskning indenfor området game-based m-learning (spil baseret m-learning). elearning Papers 3

4 Sharon Monti Bonafede CLIRO Vanio Preti CLIRO Félix San Vicente Director, CLIRO CLIRO - Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna, University of Bologna Hvert kursus komplementeres af præcise analyser af de kvantitative og kvalitative data, som udgør en ekstremt værdifuld informationskilde til forbedring af kommende e- learning projekter. Sprogundervisning, lære om ledelsessystemer, læringsobjekter, evaluering, vurdering, tracking. Kendetegn for og kapacitet af e-learning platforme til sproglæring (sommer 2006) Denne artikel illustrerer den e-learning sproglærings og undervisnings erfaring, som foregik i løbet af det akademiske år på CLIRO Lingvistiske Center (Bolognas Universitet). Dette studie opstår fra en tidligere analyse af kendetegnene for og potentialet af forskellige e- learning platforme (LMS), hvorigennem vort forskningsteam har fokuseret på sprogkursers specifikke behov (Monti, FSV, Preti, 2006). Efter at definere de grundlæggende karakteristiske træk af en LMS egnet til sprogkurser (inklusive blandt andet den kommunikative/ samarbejdende fremgangsmåde, fleksibiliteten af de anvendte redskaber, og anvendeligheden af og samarbejdsmulighederne med andre e-learning ledelsessystemer), blev nogle få blandet læring kurser planlagt og ført ud i livet, for således at bygge den eksperimentelle fase op. Dette havde et dobbelt formål. På den ene side at teste de valgte redskaber, indholdet udviklet i læringsobjekt format (SCORM standard), og den valgte metodologiske fremgangsmåde. På den anden side at konstant overvåge udviklingen af de anvendte teknologier, evaluere potentielle og nye måder at fungere på, for således at eksperimentere med nyskabende metodologier og teknikker til sprogundervisning og sproglæring. Indsamlingen af feedback og relevant data, med hensyn til den praktiske erfaring, er mulig takket være de mange redskaber til overvågning, tracking og evaluering af både kursets projektledelse (evaluering) og de studerendes læreprocesser og bedrifter (vurdering). Hvert kursus komplementeres af præcise analyser af de kvantitative og kvalitative data (tracking data, de studerendes resultater, kommentarer og forslag indsamlet via spørgeskemaer etc.), som udgør en ekstremt værdifuld informationskilde til forbedring af kommende e-learning projekter. Kort sagt var hovedformålet bag dette studie at opnå anvendelig information og etablere kriterier til effektivt brug af nye teknologier indenfor sproglæring, som kan garantere kvaliteten af e-learning projekter, som testes på CLIRO Lingvistiske Center. Efter at bevise fremgangsmådens effektivitet, vil det være muligt at skitsere interne retningslinjer og praktiske forslag til projektledelse af e-learning kurser, som kan anvendes til forskellige sprog (genbrug af processen), samtidig med at man konstant har hvert sprogs særegenheder og specifikke behov på ethvert læreniveau i tankerne, som angivet af forskningsprojektet under titlen Common European Framework (Fælleseuropæisk Ramme for Sprog). files/media/media11005.pdf elearning Papers 4

5 University of Wales, Lampeter (UK) Ian Roffe Director of the Centre for Enterprise, European and Extension Services Politisk bevidsthed om projektpersonale er nødvendig for at opnå en vis grad politisk støtte, for således at gøre det nemmere at samarbejde mellem projektets partnere og regeringsorganisationer. e-learning, Interreg, sprogredskaber, tværnationalt samarbejde. files/media/media11003.pdf E-learning Udvikling og Udveksling; praktiske lektioner fra udvikling af e-sprog redskaber til støtte i mindre anvendte europæiske sprog Når e-learning er til rådighed i udstrakt grad, er konkurrence uundgåelig, og nicher er vigtige for udbydere parate til at levere til små grupper. Med et stort antal forskellige sprog, som anvendes i EU, er sprogprogrammer uundgåeligt et vigtigt træk af den europæiske e-learning forsyning. At opretholde e-learning aktiviteter i forbindelse med mindre anvendte europæiske sprog førte til, at man identificerede nye e-redskaber som servicer til at støtte læring. Dog kræver udvikling, at man forsker i ressourcer, og indflydelse fra og vekselvirkning af EU politikker og programmer på et lokalt niveau er meget vigtige. Via en uformel matching proces, blev et fælles initiativ til at udvikle on-line sprogredskaber skabt for walisisk og irsk. Indholdet, lokale indflydelser, vanskeligheder og løsninger beskrives nedenfor. Anvendelsesdataene er ualmindelige, idet de berører database anvendelse brugt på sprog, men syv generelle projekt udviklingslektioner kan overføres og fremhæves særligt. Networking på tværs af initiativer tilbyder adskillige måder at udvikle e-learning på og, på et lokalt niveau, er der nok information til at justere relevante initiativer for således at skabe noget, som kan føres videre. Politisk bevidsthed om projektpersonale er nødvendig for at opnå en vis grad politisk støtte, for således at gøre det nemmere at samarbejde mellem projektets partnere og regeringsorganisationer. Tværnational teambuilding burde inkludere forskellige personaleniveauer for at gøre det muligt for dem at kommunikere uden sværheder om et problem. Derfor skal kontaktfladen designes således, at den kan opdateres med lethed som svar på brugerbehov. Fremmelse af marketing kan være effektiv i forskellige former, som f.eks. at vedligeholde og opdatere en frisk og attraktiv webside, som vil tiltrække forespørgsler og internationale indmeldelser via Internettet, holde specielle fremmende arrangementer, som planlægges til at falde sammen med kursusudviklings milepæle samt arrangere et drop med lokale nyhedshistorier, for at stimulere interessen og bevare tilstrømningen af indmeldelser. Overvågning af websiden tilbyder en hurtig og nøjagtig idé om effektiviteten af marketingsinitiativet. Til sidst er evaluering en af de vigtigste opgaver, og den skal programmers fra initiativets første dag. Der lægges vægt på at indsamle så megen udviklende information som muligt, inklusive de uventede og planlagte resultater. Evalueringsled inkluderede sociale og kulturelle behov, miljøet der støttede læringen samt ledelse. Effektiv evaluering kan frembringe resultater, og sammen med en egnet udbredelse er disse vigtige redskaber til at opretholde en drivkraft til nyskabelse. elearning Papers 5

6 Tapio Varis Professor and Chair of Media Education University of Tampere, Finland Der er nu et behov for en fælles europæisk virtuel uddannelse og et fælles europæisk gradsystem. Livslang uddannelse, europæisk virtuel uddannelse, universiteter, digitalt indhold. files/media/media11006.pdf Denne artikel blev oprindeligt udgivet på e-learning Conference 2005: Towards a Learning Society e-learning og højere uddannelse Moderne europæiske universitetstraditioner igennem de sidste 500 år står overfor store udfordringer i det 21. århundrede. I løbet af Kants oplysning og ånd blev der lagt vægt på den menneskelige rationalitets logik. Humboldt traditionen i løbet af det 19. århundrede fremmede kultur og civilisation som en holistisk ide om mennesket som værende det endelige mål for højere uddannelse. Dette synspunkt blev afløst sidst i det 20. århundrede af ideen om centres of excellence, som er meget specialiserede, men ganske indskrænket i deres måde at gribe lærdom an på. Ideen om civilisation udartede sig til teknobureaukrati. Denne tendens er yderligere blevet forstærket af markedsmodellen af et universitet, hvor områder med menneskelig efterforskning, som tjener penge, bliver favoriseret. Også korporative universiteter bliver støttet, specielt når nye e-learning- og mobil læring modeller kan anvendes. Der er nu et behov for en fælles europæisk virtuel uddannelse og et fælles europæisk gradsystem. Indholdet af en serviceport for et europæisk virtuelt universitet ville være en portal til netbaserede eller netstøttede kurser og programmer, som søger information, samarbejde og udveksling, fællesnævnere, ejerskab og endossementbetegnelser. Kvalitetsproblemer inkluderer gennemsigtighed, udgangspunkter, metadata struktur, bruger- og ligemandsmønstring, at dele modeller og bedste praksis, et delesystem og redskab beskrivelse, såvel som brugererfaringer. Indtil videre er den virtuelle uddannelse i Europa primært foregået på et nationalt niveau, og der er endnu ikke meget tværnationalt samarbejde. Nationale konsortium med ekspertisecentre er blevet dannet i mange lande (Frankrig, Nederlandene, Finland etc.), mens at der også eksisterer nogle enkelte e-universiteter og projektbaserede nationale initiativer. Også offentlige-private fællesskaber udvikles, og der er nye udbydere af indhold fra kilder forbundet med den korporative- og medie verdenen. Problemer som kvalitetssikring og anerkendelse såvel som internationale strategiske alliancer diskuteres i vid udstrækning. I Finland er der i de senere år sket følgende fremskridt indenfor indførelse af e-learning i den højere uddannelse: - Ledelsesændringer: tidligere gav universitetets ledelse ordrer til institutter og fakulteter om at gøre fremskridt i at anvende e-learning i deres arbejde. Løsningen var da en yderligere træning af lærerstaben. Nu er der strategiske servicer, som gør det muligt for universiteter at involvere afdelingsniveauet. Denne indfaldsvinkel på mellemniveau involverer institutters- og fakulteters virkende ledere. - Tendensen er at fremme samarbejde mellem de bedste forsknings- og undervisningsuniversiteter, således at materiale af høj kvalitet er til rådighed for alle. På nuværende tidspunkt er en europæisk læreportal imellem universiteter ved at blive opbygget. - Fælles støttestrukturer og kreditsystemer er ved at blive udviklet mellem udvalgte europæiske universiteter, hvilket ville garantere bevægelighed og operative infrastrukturer. Studerende fra et hvilket som helst af de deltagende universiteter ville kunne deltage i forskningsbaseret uddannelse. Der bliver også udviklet søgemaskiner til kurserne. elearning Papers 6

7 Jonny Dyer TheCademy, UK Jean Johnson Director, TheCademy, UK Hvor de sociale fællesskabs tankekonstruktioner bygger tillid og selvværd, er individer i stand til at påtage sig deres egen læring og udvikle et ejerskab via fællesskabskub. konstruktivist, indhold, brugerdefineret, fællesskab. o/files/media/media11007.pdf Denne artikel blev oprindeligt udgivet i konferencebogen fra m- ICTE 2005: Recent Research Developments in Learning Technologies (2005) Edit: A. Méndez- Vilas, B & co. te2005/book.htm Brugerdefineret indhold i et konstruktivistisk læremiljø Nye pædagogikker udvikles sammen med den digitale generation, hvilket genspejler samarbejde, indadvendt tænkning, reflektion og gentagelse snarere end konceptet om den lærte lektion. Dog bliver Internettet stadig anset af mange som en bekvem mekanisme til at levere traditionelle materialer on-line. Medens en indholdsskub model ofte er normen, reduceres elevens muligheder for deltagelse ofte til flervalgsspørgsmål eller et lille udvalg af fællesskabsredskaber, som ikke genkender det 21. århundredes skiftende og udfordrende lærekultur. Medens mængden af information til rådighed for individer fortsætter med at stige dramatisk, bliver de færdigheder, som er nødvendige for at få adgang til og behandle den information, hurtigt forældede. Færdigheder så som evnen til at bruge nye teknologier og skabe social kommunikation og vekselvirkning via brugen af en række multimedie redskaber vil definere succesen i fremtiden. Denne forskning argumenterer, at i on-line fællesskabssammenhæng spiller brugerdannet indhold en vigtig rolle i at definere nye pædagogiske indfaldsvinkler til læring. Hvor de sociale fællesskabs tankekonstruktioner bygger tillid og selvværd, er individer i stand til at påtage sig deres egen læring og udvikle et ejerskab via fællesskabskub. Læreprocessen understøttes af udviklingen af evnerne til kritisk og uafhængig tænkning. Den mest effektive læring sker, når elevernes interesser vækkes og deres vej møder deres behov. Det er nyttigt for elever at være medlem at et fællesskab, hvor de er involveret i dialog, udveksling og samarbejde. Indenfor opnår et lærefællesskab eleverne mere selvsikkerhed og kontrol. Fællesskabet giver dem en følelse af et læreområde, som deler erfaringer om mål, samarbejde og støtte. Følelsen af fællesskab tjener til at definere en række brugerstyret og ligemandsgeneret indhold med fælles træk. elearning Papers 7

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Praksisfællesskaber og virtuelle lærefællesskaber: fordele, hindringer og succesfaktorer Patricia Margaret Gannon-Leary og Elsa Fontainha

Praksisfællesskaber og virtuelle lærefællesskaber: fordele, hindringer og succesfaktorer Patricia Margaret Gannon-Leary og Elsa Fontainha Nr. 5 September 2007 elearning Papers Ledende artikel Ledende artikel: Praksisfællesskaber Michelle Selinger og Roberto Carneiro Artikler etwinning - En ny vej for europæiske skoler Anne Gilleran Praksisfællesskaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Det Tematiske Netværks Projekt. AEHESIS - www.aehesis.com. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science

Det Tematiske Netværks Projekt. AEHESIS - www.aehesis.com. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Det Tematiske Netværks Projekt AEHESIS - www.aehesis.com Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Rapport fra det tredje år 2006 Oversigt over projektet 1 Den 1. oktober 2003, påbegyndtes

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring

Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune. Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Smart City i øjenhøjde Vejle Kommune Jacob Knudsen, VIFIN Anne-Mette Agermark, Teknik & Miljø Mads Bo-Kristensen, Uddannelse & Læring Baggrund for Smart City arbejde Ansøgning til EU ICT PSP 2011 Tværkommunalt

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION

i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION For at tilpasse og integrere teknologi og medier med andre oplevelser og muligheder skal små børn have adgang til

Læs mere

E-learning og interkulturelle dimensioner bag undervisningsteorier og undervisningsmodeller Claire Bélisle

E-learning og interkulturelle dimensioner bag undervisningsteorier og undervisningsmodeller Claire Bélisle Nr. 7 Februar 2008 elearning Papers Ledende artikel Læring og interkulturalitet Roberto Carneiro, Lluís Tarín & Elina Jokisalo Artikler Migrationer og Nettet: Nye virtuelle områder til at bygge en kulturel

Læs mere

Blandet læring som et forslag til europæisk konvergens i naturvidenskabsundervisningen Antonia Andrade Olalla

Blandet læring som et forslag til europæisk konvergens i naturvidenskabsundervisningen Antonia Andrade Olalla Nº 3 Marts 2007 elearning Papers Ledende artikel Blandet læring Roberto Carneiro og Lluís Tarín Artikler Succesfulde Blandet Læring projekter i 2006: Erfaringer i forskellige formelle og uformelle læremiljøer

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Nyskabende e-learnings undergrundsfloder: et glimt af HELIOS årlige rapport 2006/07 Claudio Dondi

Nyskabende e-learnings undergrundsfloder: et glimt af HELIOS årlige rapport 2006/07 Claudio Dondi Nr. 4 Maj 2007 elearning Papers Ledende artikel Observation af elearning fænomenet Roberto Carneiro og Fabio Nascimbeni Artikler Nyskabende e-learnings undergrundsfloder: et glimt af HELIOS årlige rapport

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

8/22/16. Ledelse af. digital didaktik. Peter Holmboe.

8/22/16. Ledelse af. digital didaktik. Peter Holmboe. Ledelse af digital didaktik Peter Holmboe phol@ucsyd.dk Tel. 7266 5275 1 Projektbeskrivelse Deltagere vil få viden og inspiration til at svare på spørgsmålene: Hvordan ledes digital didaktik? Hvordan kan

Læs mere

Inklusion i Den Digitale Skole

Inklusion i Den Digitale Skole Inklusion i Den Digitale Skole 22.5.2012 Learning Lab, Skolegade 1 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune www.vejledigitaleskoler.net www.skolenibevaegelse.nu Denne PPT ligger på www.vejledigitaleskoler.net

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

LÆRERUDDANNELSE: STATUS OG UDSIGTER FOR UDDANNELSE AF GRUNDSKOLELÆRERE I EUROPA

LÆRERUDDANNELSE: STATUS OG UDSIGTER FOR UDDANNELSE AF GRUNDSKOLELÆRERE I EUROPA GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE LÆRERUDDANNELSE: STATUS OG UDSIGTER FOR UDDANNELSE AF GRUNDSKOLELÆRERE I EUROPA UNDERSØGELSE

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

elearning Papers Omdefinering af universitet www.elearningpapers.eu April 2011 Ledende artikel Højere uddannelse til et nyt samfund

elearning Papers Omdefinering af universitet www.elearningpapers.eu April 2011 Ledende artikel Højere uddannelse til et nyt samfund April 2011 Omdefinering af universitet Ledende artikel Højere uddannelse til et nyt samfund I dybden Grader for åben læring? Virtuel mobilitet: værdien af interkulturel udveksling Implementering af online

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads

Fra klasselokale til bestyrelseslokale. De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Fra klasselokale til bestyrelseslokale De 5 bedste måder til at forberede de studerende på morgendagens arbejdsplads Implementering af samarbejdsbaseret og innovativ teknologi Globalt er uddannelsesmarkedet

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Effektiv digital kommunikation. IT-Branchen 10/

Effektiv digital kommunikation. IT-Branchen 10/ Effektiv digital kommunikation IT-Branchen 10/10 2017 Bo Mikael Journalist og redaktør siden 1982 Arbejdet digitalt siden 1996 Den digitale redaktørskole, Danske Medier Kontaktdirektør hos Peytz & Co Peytz

Læs mere

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen University College Lillebælt og Region Syddanmark Oktober 2016 1. Baggrund Det pædagogiske værdigrundlag er blevet til i et samarbejde mellem Radiografuddannelsen

Læs mere

Læring i fremtidens arbejdsmiljø

Læring i fremtidens arbejdsmiljø Læring i fremtidens arbejdsmiljø Om e-læring og tekniske muligheder for kompetenceudvikling Powerpoint tilgængelig på ce.rm.dk hvorefter der tilføjes /arkiv i url en. www.regionmidtjylland.dk Indhold Hvornår

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Lad os lære af udlandet

Lad os lære af udlandet Lad os lære af udlandet - E-læring og blended learning i et internationalt perspektiv Ditte Schlüntz, cand.scient.soc University College Sjælland disc@ucsj.dk Den 5. oktober 2015 Baggrund og metode Oplægget

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere