Nr 3 December Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark"

Transkript

1 Nr 3 December idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes virksomhed til at arbejde med idéer. Ræsonnementet stammer fra Alan G. Robinson, professor ved University of Massachusetts og forfatter til flere bøger om forbedringsprocesser i organisationer, kreativitet og udvikling. Allan G. Robinson deltog i Coors årlige ledermøde i oktober for at fortælle om sine konklusioner Skaber vi hos Coor værdi for vores kunder? Både ja og nej. Jeg er sikker på, at alt kan blive bedre. I Coor udnævnte vi 2008 til at være kundeforbedringernes år. En start på en mere gennemgribende, struktureret og metodisk måde at arbejde med kundeforbedringer på. I dag har vi indført denne arbejdsmåde i 90% af vores større kontrakter. Efter at processen blev indført, har vi dokumenteret ca forbedringsforslag, som er blevet præsenteret for vores kunder. Næsten halvdelen af forslagene har kunderne valgt at gennemføre. Et af de større forbedringsforslag var opfindelsen af et automatisk indstilleligt skærevæskemundstykke til en maskine hos Volvo Aero. En opfindelse, som sparer tid og penge for Volvo Aero, og som du kan læse om i Nova. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Et andet var hos vores egen LEO Pharma med forslaget, at kvalitetsforbedre for at modvirke afvigelser ved inspektioner. Ved at kundens mål afspejles i vores egne mål og handlingsplaner gør vi en forskel hos kunden og vi kan derved skabe fremgang. Dr Robinson taler om betydningen af de små, enkle forbedringer de er lette at gennemføre og giver hurtig virkning. Ikke mindst er de små forbedringer vigtige for at få startet idé-produktionen op i organisationen. Hos Coor er vi kommet i gang. Nu skal vi få øget produktionen i idéfabrikken. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

2 I dag er samarbejdet blevet uddybet og udvidet. For nylig blev der indgået en ny aftale på yderligere 5 år, som indebærer, at Coor skal levere og udvikle ejendoms- og intern service til ti Saab-anlæg i Sverige. Håkan Sigfridsson, chef for Saab Shared Services, er fortaler for åbenhed i leverandørsamarbejdet. Coor er motoren i ejendomsservice Outsourcing er en fælles forpligtelse, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden i lange aftaleperioder. Tillid er en nødvendighed for, at samarbejdet skal kunne fungere. For Coor og Saab var den første aftale en prøvelse, hvor der blevet givet og taget meget. I 2003 indgik Coor og Saab en 5-årig serviceaftale omkring FM-service på deres hovedanlæg i Linköping. Med handlen fulgte 60 medarbejdere indenfor ejendomsservice, rengøring og intern service. For Saab var det første gang, at man indgik en outsourcingaftale. De to første år var svære, aktiviteterne fungerede dårligt, og til sidst satte man sig ned for at forsøge at forstå, hvad der var gået galt. Grundlaget for en god forretningsrelation er åbent at kunne diskutere svære spørgsmål. At have mod til at tale om det, der ikke fungerer og at være ærlig. Det fremkalder respekt, siger Håkan Sigfridsson, chef for Saab Shared Services. Ret hurtigt opdagede man, at problemerne fandtes hos både Coor og Saab og for at komme til bunds med problemet, gennemførte Coor en undersøgelse, og Saab gennemgik sin bestillerorganisation. Vi indså bl.a., at vi ikke havde udviklet tjenesterne tilstrækkeligt. I starten af kontrakten fortsatte vi med at udføre tjenesterne som tidligere, uden aktivt at hjælpe med at forbedre dem. Da vi igennem undersøgelsen havde indkredset problemerne, påbegyndte vi en stor forandringsproces, siger Leif Arvered, forretningsenhedschef hos Coor. Saab har en stor egen ejendomsportefølje, der skal forvaltes. Udgangspunktet var at finde den leverandør, som var bedst egnet hertil. Coor havde den tekniske kunnen, ligger rigtigt prismæssigt og er en langsigtet og stabil leverandør. Desuden har de ressourcer og penge til at satse på udvikling, siger Håkan Sigfridsson. For Saab handler outsourcing om langsigtethed. At have det samme FM-system og en ensartet serviceleverance på alle sine anlæg er en effektiv løsning, som holder omkostningerne nede og letter det daglige arbejde. Leif Arvered synes, at Saab er modnet som kunde i årenes løb og har med den nye aftale fundet et nyt effektivt niveau for sine tjenester. Hos Saab har man arbejdet meget med sin bestillerrolle. De styrede den seneste indkøbsproces meget professionelt og vidste, hvad de ville have, og hvad de var klar til at betale. Da det var tid til en ny aftaleperiode, valgte Saab at invitere et par forskellige servicevirksomheder til at afgive tilbud. En af dem var Coor, som under forhandlingerne af den nye kontrakt, gjorde sit hjemmearbejde ordentligt. Leif Arvered husker, at Saab næsten syntes, at Coor var for detail-fokuseret og besværlig med alle de spørgsmål, der skulle udredes. Vi er meget omhyggelige i denne fase for at undgå unødvendige diskussioner den dag, hvor leverancen starter. Det er vigtigt, at forventningerne hos Saab virkelig modsvarer det, som de faktisk køber. Tillid, udvikling og en ubesværet hverdag for Saab er Coors ledeord i samarbejdet. Man har også stået fast ved sin forretningsmodel, at levere en integreret service og ikke enkelte tjenester. Håkan Sigfridsson bekræfter, at Coor gik ind med en analysegrad, som var meget ambitiøs, hvilket resulterede i et kort over Saabs FM-tjenester, som man derefter kunne arbejde videre med. Mange af de adspurgte leverandører påstod, at de Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 var gode til alt og ikke havde nogen begrænsninger. Men Coor havde selvindsigt nok til at fortælle om, hvilke leverancer Coor er gode til, og hvilke andre bør udføre. Som kunde vil man høre sandheden. Samarbejdet mellem Saab og Coor startede for 5 år siden, og nu har man udviklet aftalen og indgået aftale for yderligere 5 år. Er det risikabelt at anvende samme leverandør i længere tid? Som i alle langvarige relationer skal man passe på ikke at blive for tilfreds og glad. Saabs hovedbidrag vil være at være en professionel kunde, der bliver ved med at stille store krav til Coor og opfordre til initiativer udover det normale, for at vores relationer vil blive ved med at udvikle sig positivt. Jeg ser store fordele ved en stabil og langvarig leverandørrelation, siger Håkan Sigfridsson. Tanken er, at når Saab bliver ved med at udvikle sig globalt, skal Coor kunne følge med som FM-leverandør. Vi har brug for en samarbejdspartner, som har tilstrækkeligt med muskler til at kunne foretage denne rejse sammen med os. Coor hjælper Ericsson på plads I det første halvår i 2008 havde Ericsson Danmark nok at gøre, da deres 4 etager skulle relokaliseres. Ikke nogen let opgave, men heldigvis havde Ericssons Facility and Security Manager, Linda Lykke, Coor til sin hjælp. Takket være en nordisk aftale mellem Coor og Ericsson blev der indgået en outsourcingaftale mellem de to virksomheder i Danmark. For Ericsson var outsourcing i sig selv ikke noget nyt. Ericsson Danmark har outsourcet meget af sin interne service og sekundære tjenester siden 1999, men til en anden leverandør. Vi er vant til at arbejde på den måde og at samarbejde med eksterne leverandører, så det er ikke mærkeligt for os, siger Linda Lykke, Facility and Security Manager hos Ericsson Danmark. Opgaven består af service til bl.a. reception, kantine, rengøring og varemodtagelse. Desuden har Coor været meget aktive i Ericssons relokaliseringsprojekt. Aftalen er meget omfattende, og forhåbentlig vil en leverandør, som kender os og vores virksomhed, have stor indsigt i, hvad der kræves for at sikre den rigtige leverance, men de skal også kunne se, hvor fremtidige besparelser kan foretages, siger Linda Lykke. I det seneste år har der været fokus på logistikken omkring at flytte deres aktiviteter. Linda Lykke fortæller, at man nu, hvor alle er på plads, har lagt meget arbejde i at finde gode teamledere til hver sted. Vi har gjort store fremskridt og kan nu koncentrere os helt om det, der er vigtigt for vores virksomhed og vores forretning. Ericsson så tidligt et stort potentiale i outsourcing, men eftersom det var ukendt land, var man nødt til at gøre det meget tydeligt overfor medarbejderne, at dette var et godt alternativ for begge parter. Resultatet var vellykket, og de fleste valgte at blive under den opringdelige outsourcing i Vi har i grunden det samme argument, som de fleste andre firmaer, der outsourcer. Det, der ikke er vores kernevirksomhed, tjener vi ikke penge på, og vi har hverken ressourcer eller viden til at udvikle. Men til forskel fra mange andre firmaer, var vi meget tidligt ud med den indsigt, siger Linda Lykke. Nu, hvor alle flytteprojekter er afklaret, skal Coor lære af Ericsson, og Ericsson lære af Coor for at lægge grundlaget for et fremgangsrigt samarbejde. Der skal stadig arbejdes på hvad, der er inkluderet Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 i den daglige drift og hvilke opgaver, som falder udenfor. Men Linda Lykke mener, at det er noget, som man arbejder meget med, og som vil blive bedre. Vi har møder hver måned, hvor vi afstemmer med hinanden. Vi har en god dialog, og jeg synes, at Coor virkelig anstrenger sig for at lytte, siger Linda Lykke. Også selv om det er for tidligt at se nogle omkostningsbesparelser eller udvikling af tjenesterne, håber man i nær fremtid at kunne drage sådanne konklusioner. Hvad koster intern service? Hvor stor en del af jeres totale omkostninger går til intern service og andre sekundære tjenester? I det spørgsmål adskiller Norge sig markant fra de øvrige nordiske lande. I Norge derimod mener private firmaer at have højere omkostninger til intern service end stat og landsting. Og lægger vi den offentlige og private sektor i Finland sammen, så mener 19 %, at den interne service modsvarer mindst 20 % af deres totale omkostninger. Danmark har det største antal usikre interviewpersoner; 40 % har svaret nej. Men også i Sverige er der stor usikkerhed indenfor offentlige virksomheder, hvor 38 % ikke ved, hvor stor en del af deres totale omkostninger, som går til intern service. Gennemsnittet for de, der svarer, at omkostningerne modsvarer 10 % af den totale værdi er det samme i alle de nordiske lande og ligger på ca. 25 %. - Undersøgelsen styrker vores opfattelse af, at firmaernes støttevirksomhed udgør ca. 10 % af de totale omkostninger. For virksomheder med særlige krav om høj sikkerhed eller renlighed, f.eks. sygepleje eller atomkraftværker, er andelen noget højere. Disse omkostninger kan vi normalt reducere med 20 til 30 %, hvilket indebærer, at vores kunders totale omkostninger reduceres med 2-4 %. Det er vores bidrag til virksomheder, som i dag rammes af lavkonjunkturen og har brug for reducering af omkostningerne, siger Jacob Dohn, chef for Forretningsudvikling i Danmark. Indenfor den offentlige sektor svarer hver tredje interviewperson i Norge, at summen for intern service og sekundære tjenester er mindre end 5 % af deres totale omkostninger. Sammenligner man det med Danmark, så svarer knapt en ud af ti det samme. Men yderlighederne er store i Norge. Næsten lige så mange, 28 %, anser, at det tal skal være dobbelt så højt; dvs. at 10 % af omkostningerne udgøres af intern service. I Finland er fordelingen mellem den offentlige og private sektor ganske lille, men kun 1 % har omkostninger for sin interne service, som overstiger 40 % eller mere. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

5 viser, at gode lokaler og skolemad højner elevernes præstationer, at sygehuse, som føles vedkommende, fungerer og har god mad, får mere tilfredse patienter, der bliver hurtigere raske. Derudover vil den offentlige sektors kernevirksomhed kræve flere ressourcer i fremtiden. Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young, ved det meste om FM-branchen. Hvem gør hvad i krisen? Konjunkturnedgangen er en barsk virkelighed for både private og offentlige virksomheder. Magnus Kuchler, ekspert på FM-markedet, ser forskelligheder i de forskellige sektorers handlemåde for at håndtere situationen. Den private sektor reagerer hurtigere, på godt og ondt. Mange virksomheder har et godt tredje kvartal, men træder alligevel på bremsen for en sikkerheds skyld, mens den offentlige sektor tænker langsigtet og tilpasser sig på en langsommere måde, siger Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young. Kuchler mener, at begge parter kan lære af hinanden. Den private sektor har meget at vinde på langsigtethed og ikke kun fokusere på næste kvartal. Indenfor det offentlige skal man blive mere værdistyret, fordi kunderne vil kræve mere og mere. Mange virksomheder, som i længere tid har udviklet sine FM-aktiviteter, har foretaget et bevidst valg og har kontrol med alle dele af sin virksomhed. De ved, hvor de kan øge eller formindske serviceniveauet for at ligge på de rette omkostninger og værdier. Indenfor den offentlige sektor er der en tendens til blot at spare løs, hvilket reducerer værdien lidt på alle områder, i stedet for at man foretager gode prioriteringer og tænker på helheden. FM er i allerhøjeste grad en vigtig støtteaktivitet indenfor den offentlige sektor. Undersøgelser Tendensen er, at flere mennesker har brug for samfundets støtte i dag. Vi lever længere, bliver oftere syge og har en stigende arbejdsløshed. Organisationerne ønsker at ansætte veluddannede mennesker, hvilket stiller krav til skolevæsenet. Alt dette koster penge, som ikke findes, hvilket betyder, at den offentlige sektor skal være mere effektiv uden at sænke serviceniveauet, mener Magnus Kuchler. Hvis en ændring skal være vellykket, kræver det investering i både tid og penge. Private virksomheder har lettere ved at foretage store investeringer, som på længere sigt tjener sig ind igen flere gange. Den offentlige sektor lapper taget lidt her og der, og så sker der ingen store forandringer. Derudover er det et problem, at outsourcing indimellem fejlagtigt forbindes med privatisering indenfor den offentlige sektor, og at man sjældent kigger på alle mulige handlingsalternativer i sin virksomhed. Og derfor har dårlig kontrol over, hvad en tjeneste faktisk bør koste. Den private sektor påvirkes af andre faktorer, ifølge Magnus Kuchler. Der findes en uønsket fleksibilitet hos kunderne, som er lunefulde og kan skifte leverandør hurtigt. Det stiller store krav til FM-branchen, som oftest har lange kontrakter og mange ansatte. Derudover skal man have muskler nok til at kunne følge med store private virksomheder internationalt. Deres FM-portefølje skal kunne være global. Magnus påpeger, at vi skal huske på, at FM stadig er en ung branche, og at, uanset konjunkturerne, så vil både kunder og leverandører modnes med mere viden og bevæge sig mod en mere professionel make or buy-strategi. Virksomhederne drives af den indsigt, at de ikke kan koncentrere sig om alt, og at det, der ikke er kernevirksomheden mange gange med fordel kan udføres af andre. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Det er en udfordring for alle FM-leverandører at blive mere proaktive med den værdi, som man kan levere til kundens kernevirksomhed i stedet for kun at levere det aftalte. Det er vigtigt at finde den rigtige strategi, som virksomheden kan leve med i længere tid og ikke gribes af panik og foretage sig noget hurtigt og forkert. Outsourcing er ikke en allround medicin, som fungerer for alle. Hvis man ikke er forberedt på at arbejde med forandringer og tage kontrol over sin virksomhed, så kan man ikke forvente, at outsourcing i sig selv løser problemerne, siger Magnus. Hvordan ser konjunkturerne ud om et år? Så er vi på vej i den rigtige retning igen. Alting går hurtigere nu, også opgangen. Hvilken effekt har den globale finanskrise på FM-markedet? Virksomhederne gennemfører omkostningsbesparelser, hvilket fører til, at den samlede indkøbsvolumen formindskes. Visse leverandører vil miste deres kontrakter, visse medarbejdere vil miste deres arbejde. Men på den anden side gennemgår mange virksomheder deres aktiviteter nu og foretager ændringer, som i længden genererer flere indkøb, og som i sin tur udvikler FM-branchen. Idéer for millioner For Volvo Aero var det kølevand på det forkerte sted, som skabte problemer i hele leveranceleddet, men med hjælp fra Coor fandt man en unik løsning på problemet. Hos Volvo Aero i Trollhättan producerer man komponenter til flymotorer. Præcision og kvalitet er et must. Tomas Odelius, afdelingschef på Volvo Aero, fortæller, at man har lagt meget arbejde i at effektivisere anlægget for at kunne øge målingen af produkterne i takt med, at bestillingerne forøges. De stolte opfindere viser det indstillelige skærevæskemundstykke frem. Men der var noget, som ikke stemte. Til trods for, at vi udskiftede en maskine, fik vi ikke bedre operationstider. Da forstod vi, at problemet lå et andet sted. Volvo Aero fik hjælp af Coor, som leverer produktionsservice til anlægget, til at finde en løsning. Det personale, der arbejder med maskinerne, kunne måske se, hvad der var galt? Når man sliber reservedele, er kølevand alfa og omega. Problemet viste sig at være et dårligt tilpasset kølevandsmundstykke. Kølevandet havnede nogle gange, hvor det skulle, men som oftest ikke. Resultatet var brandskadede reservedele nogle så alvorligt, at hele reservedele måtte kasseres, og andre skader kunne pudses væk. Tabet i maskinens tider beregnes til ca timer om året. Derudover bliver flere forskellige reservedele slebet på denne maskine. Det er blevet noget af en flaskehals for alle vores leverancer, siger Tomas Odelius. El-mekanikerne Terho Klaavuniemi og Jan Östenberg påtog sig sammen med sammen med Arne Nyman, vedligeholdelsesingeniør hos Coor udfordringen. Løsningen blev et automatisk indstilleligt skærevæskemundstykke, som sørgede for, at slibningen kunne gennemføres på den rigtige måde. Det tog to år fra idé til et fungerende komponent. I dag fungerer den fejlfrit og vurderes at spare 2,5 mio. SEK om året for Volvo Aero i kortere ledetider. Derudover har man ikke måtte kassere en eneste af de dyre reservedele. Mig bekendt har vi den eneste maskine i Sverige, der har et skyllemundstykke, som følger et forprogrammeret program. Coor har gjort en kæmpestor indsats i dette forbedringsarbejde, siger Tomas Odelius.

7 Udover alle de åbenlyse fordele med det nye mundstykke, så forlænger det også levetiden på maskinens diamantslibeskiver. Skiver, som man betaler ca SEK pr. styk for, og som på årsbasis bliver en stor besparelse. Det er værdifuldt, når vi sammen kan drage nytte af hinandens viden i et projekt og arbejde mod det samme mål. Også selvom det drejer sig om forbedringer i kundens produktionsmetoder, så opnår vi erfaring og renommé, siger Lars Johansson, gruppechef for Coor hos Volvo Aero. Fakta Coor oprettede for fire år siden en intern konkurrence Forbedringer til kunden, som skal inspirere og skabe opmærksomhed omkring medarbejdernes forbedringsarbejde. Årets vinder blev Terho, Jan og Arne for deres arbejde hos Volvo Aero. Således lyder juryens motivering Det er lykkedes maskinvedligeholdelsesgruppen at udvikle en flaskehalsmaskine, så Volvo Aero kan klare kommende volumenstigninger uden yderligere investeringer og med bedre kvalitet til lavere omkostninger end tidligere. Gruppen har kombineret viden om kundens virksomhed og fagkundskab med innovation og kreativitet, hvilket virkelig har udviklet serviceleverancen, så den skaber værdi og fremgang for kunden. Det er intelligent service! Kreativitet for fremgang Forslagskasser og præmier er ikke noget, som højner kreativiteten i virksomheden. I stedet skal virksomhederne opmuntre og indføre de idéer, der kommer fra medarbejderne. Så kan kreativitet betale sig. Den prisbelønnede forfatter, lærer og organisationskonsulent Dr. Alan G. Robinson deltog i Coors årlige lederdag i år for at fortæller om forbedringsprocesser. Alan G. Robinson har studeret mere end 300 organisationer i 17 lande, hvilket har givet en unik mulighed for at udforske lighederne hos de ansatte i forskellige organisationer. Medarbejdere på gulvet ser mange problemer og muligheder, som deres chefer ikke ser. Chefer skal forstå, at 80 % af idéerne kommer fra de ansatte og kun 20 % fra lederne, siger Robinson. Hvordan en organisation går til værks for at få idéer frem, har også indflydelse på, hvor de får succes med deres forbedringsarbejde. Først og fremmest skal den øverste ledelse have viljen til at drive forandringsprocessen, tage têten i dette arbejde og opmuntre resten af organisationen til også at komme i gang. Mellemledere og ansvarlige skal trænes og vejledes i, hvordan de skal få deres teams til at komme med idéer. At sætte tydelige, kvantitative mål, som f.eks. at hver medarbejder i firmaet skal aflevere mindst en idé om måneden i løbet af et år, kan bidrage til at starte processen. Ved også at afsætte tid, f.eks. en gang om ugen til teamet, til kun at fokusere på idéer, skabes der en proces for virksomhedskreativitet, som integreres med andre arbejdsmomenter. Robinson opfordrer ledere og medarbejdere til at observere, hvad der sker på gulvet i virksomheden og at skabe en fælles og positiv idéproces. Dette gavner alles kreativitet. Det er virkelig en win-win situation, siger han. Det er en del af det forbedringsarbejde, som virksomhederne kan udføre, for at medarbejderne skal Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

8 opleve en merværdi, og medarbejderne i sin tur kan føle stolthed og tilfredsstillelse ved at vide, at de arbejder for et firma, som lytter til dem og sætter pris på deres idéer. For en organisation som Coor er den virkelige udfordring at forsøge at øge problemorienteringen. Når medarbejderne begynder at blive opmærksomme på problemer, giver det dem anledning til at være kreative og finde løsninger, siger Alan G. Robinson. Fakta om Dr. Alan G. Robinson Dr. Alan G. Robinson har specialiseret sig i Lean Production, samt håndtering af løbende forbedring, kreativitet og innovation. Han er medforfatter til fem bøger, der er oversat til mere end 20 sprog. Dr. Alan G. Robinson arbejder på Isenberg School of Management på University of Massachusetts, USA. Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Stine Maria Jörgensen, Tekster: Susanne Kinnunen, Victoria Wahlberg/Webbkraft, Tsemaye Opubor Hambraeus Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Fotografier og illustrationer: Bengt Alm, Sofia Sabel, Johnny Lindahl, Peter Knutson Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Facility Services Fokus på kerneforretningen

Facility Services Fokus på kerneforretningen Facility Services Fokus på kerneforretningen Indhold: Facility Services: Kun få kender fordelene 3 Leder 4 Fremtidens arbejdsplads - belyst fra flere vinkler 8 Outsourcing - tendenser i Danmark 10 Nye

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere