Nr 3 December Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark"

Transkript

1 Nr 3 December idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes virksomhed til at arbejde med idéer. Ræsonnementet stammer fra Alan G. Robinson, professor ved University of Massachusetts og forfatter til flere bøger om forbedringsprocesser i organisationer, kreativitet og udvikling. Allan G. Robinson deltog i Coors årlige ledermøde i oktober for at fortælle om sine konklusioner Skaber vi hos Coor værdi for vores kunder? Både ja og nej. Jeg er sikker på, at alt kan blive bedre. I Coor udnævnte vi 2008 til at være kundeforbedringernes år. En start på en mere gennemgribende, struktureret og metodisk måde at arbejde med kundeforbedringer på. I dag har vi indført denne arbejdsmåde i 90% af vores større kontrakter. Efter at processen blev indført, har vi dokumenteret ca forbedringsforslag, som er blevet præsenteret for vores kunder. Næsten halvdelen af forslagene har kunderne valgt at gennemføre. Et af de større forbedringsforslag var opfindelsen af et automatisk indstilleligt skærevæskemundstykke til en maskine hos Volvo Aero. En opfindelse, som sparer tid og penge for Volvo Aero, og som du kan læse om i Nova. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Et andet var hos vores egen LEO Pharma med forslaget, at kvalitetsforbedre for at modvirke afvigelser ved inspektioner. Ved at kundens mål afspejles i vores egne mål og handlingsplaner gør vi en forskel hos kunden og vi kan derved skabe fremgang. Dr Robinson taler om betydningen af de små, enkle forbedringer de er lette at gennemføre og giver hurtig virkning. Ikke mindst er de små forbedringer vigtige for at få startet idé-produktionen op i organisationen. Hos Coor er vi kommet i gang. Nu skal vi få øget produktionen i idéfabrikken. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

2 I dag er samarbejdet blevet uddybet og udvidet. For nylig blev der indgået en ny aftale på yderligere 5 år, som indebærer, at Coor skal levere og udvikle ejendoms- og intern service til ti Saab-anlæg i Sverige. Håkan Sigfridsson, chef for Saab Shared Services, er fortaler for åbenhed i leverandørsamarbejdet. Coor er motoren i ejendomsservice Outsourcing er en fælles forpligtelse, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden i lange aftaleperioder. Tillid er en nødvendighed for, at samarbejdet skal kunne fungere. For Coor og Saab var den første aftale en prøvelse, hvor der blevet givet og taget meget. I 2003 indgik Coor og Saab en 5-årig serviceaftale omkring FM-service på deres hovedanlæg i Linköping. Med handlen fulgte 60 medarbejdere indenfor ejendomsservice, rengøring og intern service. For Saab var det første gang, at man indgik en outsourcingaftale. De to første år var svære, aktiviteterne fungerede dårligt, og til sidst satte man sig ned for at forsøge at forstå, hvad der var gået galt. Grundlaget for en god forretningsrelation er åbent at kunne diskutere svære spørgsmål. At have mod til at tale om det, der ikke fungerer og at være ærlig. Det fremkalder respekt, siger Håkan Sigfridsson, chef for Saab Shared Services. Ret hurtigt opdagede man, at problemerne fandtes hos både Coor og Saab og for at komme til bunds med problemet, gennemførte Coor en undersøgelse, og Saab gennemgik sin bestillerorganisation. Vi indså bl.a., at vi ikke havde udviklet tjenesterne tilstrækkeligt. I starten af kontrakten fortsatte vi med at udføre tjenesterne som tidligere, uden aktivt at hjælpe med at forbedre dem. Da vi igennem undersøgelsen havde indkredset problemerne, påbegyndte vi en stor forandringsproces, siger Leif Arvered, forretningsenhedschef hos Coor. Saab har en stor egen ejendomsportefølje, der skal forvaltes. Udgangspunktet var at finde den leverandør, som var bedst egnet hertil. Coor havde den tekniske kunnen, ligger rigtigt prismæssigt og er en langsigtet og stabil leverandør. Desuden har de ressourcer og penge til at satse på udvikling, siger Håkan Sigfridsson. For Saab handler outsourcing om langsigtethed. At have det samme FM-system og en ensartet serviceleverance på alle sine anlæg er en effektiv løsning, som holder omkostningerne nede og letter det daglige arbejde. Leif Arvered synes, at Saab er modnet som kunde i årenes løb og har med den nye aftale fundet et nyt effektivt niveau for sine tjenester. Hos Saab har man arbejdet meget med sin bestillerrolle. De styrede den seneste indkøbsproces meget professionelt og vidste, hvad de ville have, og hvad de var klar til at betale. Da det var tid til en ny aftaleperiode, valgte Saab at invitere et par forskellige servicevirksomheder til at afgive tilbud. En af dem var Coor, som under forhandlingerne af den nye kontrakt, gjorde sit hjemmearbejde ordentligt. Leif Arvered husker, at Saab næsten syntes, at Coor var for detail-fokuseret og besværlig med alle de spørgsmål, der skulle udredes. Vi er meget omhyggelige i denne fase for at undgå unødvendige diskussioner den dag, hvor leverancen starter. Det er vigtigt, at forventningerne hos Saab virkelig modsvarer det, som de faktisk køber. Tillid, udvikling og en ubesværet hverdag for Saab er Coors ledeord i samarbejdet. Man har også stået fast ved sin forretningsmodel, at levere en integreret service og ikke enkelte tjenester. Håkan Sigfridsson bekræfter, at Coor gik ind med en analysegrad, som var meget ambitiøs, hvilket resulterede i et kort over Saabs FM-tjenester, som man derefter kunne arbejde videre med. Mange af de adspurgte leverandører påstod, at de Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 var gode til alt og ikke havde nogen begrænsninger. Men Coor havde selvindsigt nok til at fortælle om, hvilke leverancer Coor er gode til, og hvilke andre bør udføre. Som kunde vil man høre sandheden. Samarbejdet mellem Saab og Coor startede for 5 år siden, og nu har man udviklet aftalen og indgået aftale for yderligere 5 år. Er det risikabelt at anvende samme leverandør i længere tid? Som i alle langvarige relationer skal man passe på ikke at blive for tilfreds og glad. Saabs hovedbidrag vil være at være en professionel kunde, der bliver ved med at stille store krav til Coor og opfordre til initiativer udover det normale, for at vores relationer vil blive ved med at udvikle sig positivt. Jeg ser store fordele ved en stabil og langvarig leverandørrelation, siger Håkan Sigfridsson. Tanken er, at når Saab bliver ved med at udvikle sig globalt, skal Coor kunne følge med som FM-leverandør. Vi har brug for en samarbejdspartner, som har tilstrækkeligt med muskler til at kunne foretage denne rejse sammen med os. Coor hjælper Ericsson på plads I det første halvår i 2008 havde Ericsson Danmark nok at gøre, da deres 4 etager skulle relokaliseres. Ikke nogen let opgave, men heldigvis havde Ericssons Facility and Security Manager, Linda Lykke, Coor til sin hjælp. Takket være en nordisk aftale mellem Coor og Ericsson blev der indgået en outsourcingaftale mellem de to virksomheder i Danmark. For Ericsson var outsourcing i sig selv ikke noget nyt. Ericsson Danmark har outsourcet meget af sin interne service og sekundære tjenester siden 1999, men til en anden leverandør. Vi er vant til at arbejde på den måde og at samarbejde med eksterne leverandører, så det er ikke mærkeligt for os, siger Linda Lykke, Facility and Security Manager hos Ericsson Danmark. Opgaven består af service til bl.a. reception, kantine, rengøring og varemodtagelse. Desuden har Coor været meget aktive i Ericssons relokaliseringsprojekt. Aftalen er meget omfattende, og forhåbentlig vil en leverandør, som kender os og vores virksomhed, have stor indsigt i, hvad der kræves for at sikre den rigtige leverance, men de skal også kunne se, hvor fremtidige besparelser kan foretages, siger Linda Lykke. I det seneste år har der været fokus på logistikken omkring at flytte deres aktiviteter. Linda Lykke fortæller, at man nu, hvor alle er på plads, har lagt meget arbejde i at finde gode teamledere til hver sted. Vi har gjort store fremskridt og kan nu koncentrere os helt om det, der er vigtigt for vores virksomhed og vores forretning. Ericsson så tidligt et stort potentiale i outsourcing, men eftersom det var ukendt land, var man nødt til at gøre det meget tydeligt overfor medarbejderne, at dette var et godt alternativ for begge parter. Resultatet var vellykket, og de fleste valgte at blive under den opringdelige outsourcing i Vi har i grunden det samme argument, som de fleste andre firmaer, der outsourcer. Det, der ikke er vores kernevirksomhed, tjener vi ikke penge på, og vi har hverken ressourcer eller viden til at udvikle. Men til forskel fra mange andre firmaer, var vi meget tidligt ud med den indsigt, siger Linda Lykke. Nu, hvor alle flytteprojekter er afklaret, skal Coor lære af Ericsson, og Ericsson lære af Coor for at lægge grundlaget for et fremgangsrigt samarbejde. Der skal stadig arbejdes på hvad, der er inkluderet Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 i den daglige drift og hvilke opgaver, som falder udenfor. Men Linda Lykke mener, at det er noget, som man arbejder meget med, og som vil blive bedre. Vi har møder hver måned, hvor vi afstemmer med hinanden. Vi har en god dialog, og jeg synes, at Coor virkelig anstrenger sig for at lytte, siger Linda Lykke. Også selv om det er for tidligt at se nogle omkostningsbesparelser eller udvikling af tjenesterne, håber man i nær fremtid at kunne drage sådanne konklusioner. Hvad koster intern service? Hvor stor en del af jeres totale omkostninger går til intern service og andre sekundære tjenester? I det spørgsmål adskiller Norge sig markant fra de øvrige nordiske lande. I Norge derimod mener private firmaer at have højere omkostninger til intern service end stat og landsting. Og lægger vi den offentlige og private sektor i Finland sammen, så mener 19 %, at den interne service modsvarer mindst 20 % af deres totale omkostninger. Danmark har det største antal usikre interviewpersoner; 40 % har svaret nej. Men også i Sverige er der stor usikkerhed indenfor offentlige virksomheder, hvor 38 % ikke ved, hvor stor en del af deres totale omkostninger, som går til intern service. Gennemsnittet for de, der svarer, at omkostningerne modsvarer 10 % af den totale værdi er det samme i alle de nordiske lande og ligger på ca. 25 %. - Undersøgelsen styrker vores opfattelse af, at firmaernes støttevirksomhed udgør ca. 10 % af de totale omkostninger. For virksomheder med særlige krav om høj sikkerhed eller renlighed, f.eks. sygepleje eller atomkraftværker, er andelen noget højere. Disse omkostninger kan vi normalt reducere med 20 til 30 %, hvilket indebærer, at vores kunders totale omkostninger reduceres med 2-4 %. Det er vores bidrag til virksomheder, som i dag rammes af lavkonjunkturen og har brug for reducering af omkostningerne, siger Jacob Dohn, chef for Forretningsudvikling i Danmark. Indenfor den offentlige sektor svarer hver tredje interviewperson i Norge, at summen for intern service og sekundære tjenester er mindre end 5 % af deres totale omkostninger. Sammenligner man det med Danmark, så svarer knapt en ud af ti det samme. Men yderlighederne er store i Norge. Næsten lige så mange, 28 %, anser, at det tal skal være dobbelt så højt; dvs. at 10 % af omkostningerne udgøres af intern service. I Finland er fordelingen mellem den offentlige og private sektor ganske lille, men kun 1 % har omkostninger for sin interne service, som overstiger 40 % eller mere. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

5 viser, at gode lokaler og skolemad højner elevernes præstationer, at sygehuse, som føles vedkommende, fungerer og har god mad, får mere tilfredse patienter, der bliver hurtigere raske. Derudover vil den offentlige sektors kernevirksomhed kræve flere ressourcer i fremtiden. Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young, ved det meste om FM-branchen. Hvem gør hvad i krisen? Konjunkturnedgangen er en barsk virkelighed for både private og offentlige virksomheder. Magnus Kuchler, ekspert på FM-markedet, ser forskelligheder i de forskellige sektorers handlemåde for at håndtere situationen. Den private sektor reagerer hurtigere, på godt og ondt. Mange virksomheder har et godt tredje kvartal, men træder alligevel på bremsen for en sikkerheds skyld, mens den offentlige sektor tænker langsigtet og tilpasser sig på en langsommere måde, siger Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young. Kuchler mener, at begge parter kan lære af hinanden. Den private sektor har meget at vinde på langsigtethed og ikke kun fokusere på næste kvartal. Indenfor det offentlige skal man blive mere værdistyret, fordi kunderne vil kræve mere og mere. Mange virksomheder, som i længere tid har udviklet sine FM-aktiviteter, har foretaget et bevidst valg og har kontrol med alle dele af sin virksomhed. De ved, hvor de kan øge eller formindske serviceniveauet for at ligge på de rette omkostninger og værdier. Indenfor den offentlige sektor er der en tendens til blot at spare løs, hvilket reducerer værdien lidt på alle områder, i stedet for at man foretager gode prioriteringer og tænker på helheden. FM er i allerhøjeste grad en vigtig støtteaktivitet indenfor den offentlige sektor. Undersøgelser Tendensen er, at flere mennesker har brug for samfundets støtte i dag. Vi lever længere, bliver oftere syge og har en stigende arbejdsløshed. Organisationerne ønsker at ansætte veluddannede mennesker, hvilket stiller krav til skolevæsenet. Alt dette koster penge, som ikke findes, hvilket betyder, at den offentlige sektor skal være mere effektiv uden at sænke serviceniveauet, mener Magnus Kuchler. Hvis en ændring skal være vellykket, kræver det investering i både tid og penge. Private virksomheder har lettere ved at foretage store investeringer, som på længere sigt tjener sig ind igen flere gange. Den offentlige sektor lapper taget lidt her og der, og så sker der ingen store forandringer. Derudover er det et problem, at outsourcing indimellem fejlagtigt forbindes med privatisering indenfor den offentlige sektor, og at man sjældent kigger på alle mulige handlingsalternativer i sin virksomhed. Og derfor har dårlig kontrol over, hvad en tjeneste faktisk bør koste. Den private sektor påvirkes af andre faktorer, ifølge Magnus Kuchler. Der findes en uønsket fleksibilitet hos kunderne, som er lunefulde og kan skifte leverandør hurtigt. Det stiller store krav til FM-branchen, som oftest har lange kontrakter og mange ansatte. Derudover skal man have muskler nok til at kunne følge med store private virksomheder internationalt. Deres FM-portefølje skal kunne være global. Magnus påpeger, at vi skal huske på, at FM stadig er en ung branche, og at, uanset konjunkturerne, så vil både kunder og leverandører modnes med mere viden og bevæge sig mod en mere professionel make or buy-strategi. Virksomhederne drives af den indsigt, at de ikke kan koncentrere sig om alt, og at det, der ikke er kernevirksomheden mange gange med fordel kan udføres af andre. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Det er en udfordring for alle FM-leverandører at blive mere proaktive med den værdi, som man kan levere til kundens kernevirksomhed i stedet for kun at levere det aftalte. Det er vigtigt at finde den rigtige strategi, som virksomheden kan leve med i længere tid og ikke gribes af panik og foretage sig noget hurtigt og forkert. Outsourcing er ikke en allround medicin, som fungerer for alle. Hvis man ikke er forberedt på at arbejde med forandringer og tage kontrol over sin virksomhed, så kan man ikke forvente, at outsourcing i sig selv løser problemerne, siger Magnus. Hvordan ser konjunkturerne ud om et år? Så er vi på vej i den rigtige retning igen. Alting går hurtigere nu, også opgangen. Hvilken effekt har den globale finanskrise på FM-markedet? Virksomhederne gennemfører omkostningsbesparelser, hvilket fører til, at den samlede indkøbsvolumen formindskes. Visse leverandører vil miste deres kontrakter, visse medarbejdere vil miste deres arbejde. Men på den anden side gennemgår mange virksomheder deres aktiviteter nu og foretager ændringer, som i længden genererer flere indkøb, og som i sin tur udvikler FM-branchen. Idéer for millioner For Volvo Aero var det kølevand på det forkerte sted, som skabte problemer i hele leveranceleddet, men med hjælp fra Coor fandt man en unik løsning på problemet. Hos Volvo Aero i Trollhättan producerer man komponenter til flymotorer. Præcision og kvalitet er et must. Tomas Odelius, afdelingschef på Volvo Aero, fortæller, at man har lagt meget arbejde i at effektivisere anlægget for at kunne øge målingen af produkterne i takt med, at bestillingerne forøges. De stolte opfindere viser det indstillelige skærevæskemundstykke frem. Men der var noget, som ikke stemte. Til trods for, at vi udskiftede en maskine, fik vi ikke bedre operationstider. Da forstod vi, at problemet lå et andet sted. Volvo Aero fik hjælp af Coor, som leverer produktionsservice til anlægget, til at finde en løsning. Det personale, der arbejder med maskinerne, kunne måske se, hvad der var galt? Når man sliber reservedele, er kølevand alfa og omega. Problemet viste sig at være et dårligt tilpasset kølevandsmundstykke. Kølevandet havnede nogle gange, hvor det skulle, men som oftest ikke. Resultatet var brandskadede reservedele nogle så alvorligt, at hele reservedele måtte kasseres, og andre skader kunne pudses væk. Tabet i maskinens tider beregnes til ca timer om året. Derudover bliver flere forskellige reservedele slebet på denne maskine. Det er blevet noget af en flaskehals for alle vores leverancer, siger Tomas Odelius. El-mekanikerne Terho Klaavuniemi og Jan Östenberg påtog sig sammen med sammen med Arne Nyman, vedligeholdelsesingeniør hos Coor udfordringen. Løsningen blev et automatisk indstilleligt skærevæskemundstykke, som sørgede for, at slibningen kunne gennemføres på den rigtige måde. Det tog to år fra idé til et fungerende komponent. I dag fungerer den fejlfrit og vurderes at spare 2,5 mio. SEK om året for Volvo Aero i kortere ledetider. Derudover har man ikke måtte kassere en eneste af de dyre reservedele. Mig bekendt har vi den eneste maskine i Sverige, der har et skyllemundstykke, som følger et forprogrammeret program. Coor har gjort en kæmpestor indsats i dette forbedringsarbejde, siger Tomas Odelius.

7 Udover alle de åbenlyse fordele med det nye mundstykke, så forlænger det også levetiden på maskinens diamantslibeskiver. Skiver, som man betaler ca SEK pr. styk for, og som på årsbasis bliver en stor besparelse. Det er værdifuldt, når vi sammen kan drage nytte af hinandens viden i et projekt og arbejde mod det samme mål. Også selvom det drejer sig om forbedringer i kundens produktionsmetoder, så opnår vi erfaring og renommé, siger Lars Johansson, gruppechef for Coor hos Volvo Aero. Fakta Coor oprettede for fire år siden en intern konkurrence Forbedringer til kunden, som skal inspirere og skabe opmærksomhed omkring medarbejdernes forbedringsarbejde. Årets vinder blev Terho, Jan og Arne for deres arbejde hos Volvo Aero. Således lyder juryens motivering Det er lykkedes maskinvedligeholdelsesgruppen at udvikle en flaskehalsmaskine, så Volvo Aero kan klare kommende volumenstigninger uden yderligere investeringer og med bedre kvalitet til lavere omkostninger end tidligere. Gruppen har kombineret viden om kundens virksomhed og fagkundskab med innovation og kreativitet, hvilket virkelig har udviklet serviceleverancen, så den skaber værdi og fremgang for kunden. Det er intelligent service! Kreativitet for fremgang Forslagskasser og præmier er ikke noget, som højner kreativiteten i virksomheden. I stedet skal virksomhederne opmuntre og indføre de idéer, der kommer fra medarbejderne. Så kan kreativitet betale sig. Den prisbelønnede forfatter, lærer og organisationskonsulent Dr. Alan G. Robinson deltog i Coors årlige lederdag i år for at fortæller om forbedringsprocesser. Alan G. Robinson har studeret mere end 300 organisationer i 17 lande, hvilket har givet en unik mulighed for at udforske lighederne hos de ansatte i forskellige organisationer. Medarbejdere på gulvet ser mange problemer og muligheder, som deres chefer ikke ser. Chefer skal forstå, at 80 % af idéerne kommer fra de ansatte og kun 20 % fra lederne, siger Robinson. Hvordan en organisation går til værks for at få idéer frem, har også indflydelse på, hvor de får succes med deres forbedringsarbejde. Først og fremmest skal den øverste ledelse have viljen til at drive forandringsprocessen, tage têten i dette arbejde og opmuntre resten af organisationen til også at komme i gang. Mellemledere og ansvarlige skal trænes og vejledes i, hvordan de skal få deres teams til at komme med idéer. At sætte tydelige, kvantitative mål, som f.eks. at hver medarbejder i firmaet skal aflevere mindst en idé om måneden i løbet af et år, kan bidrage til at starte processen. Ved også at afsætte tid, f.eks. en gang om ugen til teamet, til kun at fokusere på idéer, skabes der en proces for virksomhedskreativitet, som integreres med andre arbejdsmomenter. Robinson opfordrer ledere og medarbejdere til at observere, hvad der sker på gulvet i virksomheden og at skabe en fælles og positiv idéproces. Dette gavner alles kreativitet. Det er virkelig en win-win situation, siger han. Det er en del af det forbedringsarbejde, som virksomhederne kan udføre, for at medarbejderne skal Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

8 opleve en merværdi, og medarbejderne i sin tur kan føle stolthed og tilfredsstillelse ved at vide, at de arbejder for et firma, som lytter til dem og sætter pris på deres idéer. For en organisation som Coor er den virkelige udfordring at forsøge at øge problemorienteringen. Når medarbejderne begynder at blive opmærksomme på problemer, giver det dem anledning til at være kreative og finde løsninger, siger Alan G. Robinson. Fakta om Dr. Alan G. Robinson Dr. Alan G. Robinson har specialiseret sig i Lean Production, samt håndtering af løbende forbedring, kreativitet og innovation. Han er medforfatter til fem bøger, der er oversat til mere end 20 sprog. Dr. Alan G. Robinson arbejder på Isenberg School of Management på University of Massachusetts, USA. Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Stine Maria Jörgensen, Tekster: Susanne Kinnunen, Victoria Wahlberg/Webbkraft, Tsemaye Opubor Hambraeus Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Fotografier og illustrationer: Bengt Alm, Sofia Sabel, Johnny Lindahl, Peter Knutson Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Viden giver resultater

Viden giver resultater Nr 2 Oktober 2007 Viden giver resultater Mangel på tid til at udvikle nye idéer og løsninger er, hvad firmaer og den offentlige sektor oplever som det største problem ved at drive serviceaktiviteter i

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S 1 Indhold Kort om Coor Service Management A/S Hvorfor outsource? Hvordan og hvad kan outsources?

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL DCUM anbefaler, at elever inddrages ved indretningsmæssige ændringer. Medbestemmelse kan være med til at sikre ejerskab og øge elevernes lyst til at lære. På Præstø Skole

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere