Nr 3 December Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark"

Transkript

1 Nr 3 December idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes virksomhed til at arbejde med idéer. Ræsonnementet stammer fra Alan G. Robinson, professor ved University of Massachusetts og forfatter til flere bøger om forbedringsprocesser i organisationer, kreativitet og udvikling. Allan G. Robinson deltog i Coors årlige ledermøde i oktober for at fortælle om sine konklusioner Skaber vi hos Coor værdi for vores kunder? Både ja og nej. Jeg er sikker på, at alt kan blive bedre. I Coor udnævnte vi 2008 til at være kundeforbedringernes år. En start på en mere gennemgribende, struktureret og metodisk måde at arbejde med kundeforbedringer på. I dag har vi indført denne arbejdsmåde i 90% af vores større kontrakter. Efter at processen blev indført, har vi dokumenteret ca forbedringsforslag, som er blevet præsenteret for vores kunder. Næsten halvdelen af forslagene har kunderne valgt at gennemføre. Et af de større forbedringsforslag var opfindelsen af et automatisk indstilleligt skærevæskemundstykke til en maskine hos Volvo Aero. En opfindelse, som sparer tid og penge for Volvo Aero, og som du kan læse om i Nova. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Et andet var hos vores egen LEO Pharma med forslaget, at kvalitetsforbedre for at modvirke afvigelser ved inspektioner. Ved at kundens mål afspejles i vores egne mål og handlingsplaner gør vi en forskel hos kunden og vi kan derved skabe fremgang. Dr Robinson taler om betydningen af de små, enkle forbedringer de er lette at gennemføre og giver hurtig virkning. Ikke mindst er de små forbedringer vigtige for at få startet idé-produktionen op i organisationen. Hos Coor er vi kommet i gang. Nu skal vi få øget produktionen i idéfabrikken. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

2 I dag er samarbejdet blevet uddybet og udvidet. For nylig blev der indgået en ny aftale på yderligere 5 år, som indebærer, at Coor skal levere og udvikle ejendoms- og intern service til ti Saab-anlæg i Sverige. Håkan Sigfridsson, chef for Saab Shared Services, er fortaler for åbenhed i leverandørsamarbejdet. Coor er motoren i ejendomsservice Outsourcing er en fælles forpligtelse, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden i lange aftaleperioder. Tillid er en nødvendighed for, at samarbejdet skal kunne fungere. For Coor og Saab var den første aftale en prøvelse, hvor der blevet givet og taget meget. I 2003 indgik Coor og Saab en 5-årig serviceaftale omkring FM-service på deres hovedanlæg i Linköping. Med handlen fulgte 60 medarbejdere indenfor ejendomsservice, rengøring og intern service. For Saab var det første gang, at man indgik en outsourcingaftale. De to første år var svære, aktiviteterne fungerede dårligt, og til sidst satte man sig ned for at forsøge at forstå, hvad der var gået galt. Grundlaget for en god forretningsrelation er åbent at kunne diskutere svære spørgsmål. At have mod til at tale om det, der ikke fungerer og at være ærlig. Det fremkalder respekt, siger Håkan Sigfridsson, chef for Saab Shared Services. Ret hurtigt opdagede man, at problemerne fandtes hos både Coor og Saab og for at komme til bunds med problemet, gennemførte Coor en undersøgelse, og Saab gennemgik sin bestillerorganisation. Vi indså bl.a., at vi ikke havde udviklet tjenesterne tilstrækkeligt. I starten af kontrakten fortsatte vi med at udføre tjenesterne som tidligere, uden aktivt at hjælpe med at forbedre dem. Da vi igennem undersøgelsen havde indkredset problemerne, påbegyndte vi en stor forandringsproces, siger Leif Arvered, forretningsenhedschef hos Coor. Saab har en stor egen ejendomsportefølje, der skal forvaltes. Udgangspunktet var at finde den leverandør, som var bedst egnet hertil. Coor havde den tekniske kunnen, ligger rigtigt prismæssigt og er en langsigtet og stabil leverandør. Desuden har de ressourcer og penge til at satse på udvikling, siger Håkan Sigfridsson. For Saab handler outsourcing om langsigtethed. At have det samme FM-system og en ensartet serviceleverance på alle sine anlæg er en effektiv løsning, som holder omkostningerne nede og letter det daglige arbejde. Leif Arvered synes, at Saab er modnet som kunde i årenes løb og har med den nye aftale fundet et nyt effektivt niveau for sine tjenester. Hos Saab har man arbejdet meget med sin bestillerrolle. De styrede den seneste indkøbsproces meget professionelt og vidste, hvad de ville have, og hvad de var klar til at betale. Da det var tid til en ny aftaleperiode, valgte Saab at invitere et par forskellige servicevirksomheder til at afgive tilbud. En af dem var Coor, som under forhandlingerne af den nye kontrakt, gjorde sit hjemmearbejde ordentligt. Leif Arvered husker, at Saab næsten syntes, at Coor var for detail-fokuseret og besværlig med alle de spørgsmål, der skulle udredes. Vi er meget omhyggelige i denne fase for at undgå unødvendige diskussioner den dag, hvor leverancen starter. Det er vigtigt, at forventningerne hos Saab virkelig modsvarer det, som de faktisk køber. Tillid, udvikling og en ubesværet hverdag for Saab er Coors ledeord i samarbejdet. Man har også stået fast ved sin forretningsmodel, at levere en integreret service og ikke enkelte tjenester. Håkan Sigfridsson bekræfter, at Coor gik ind med en analysegrad, som var meget ambitiøs, hvilket resulterede i et kort over Saabs FM-tjenester, som man derefter kunne arbejde videre med. Mange af de adspurgte leverandører påstod, at de Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 var gode til alt og ikke havde nogen begrænsninger. Men Coor havde selvindsigt nok til at fortælle om, hvilke leverancer Coor er gode til, og hvilke andre bør udføre. Som kunde vil man høre sandheden. Samarbejdet mellem Saab og Coor startede for 5 år siden, og nu har man udviklet aftalen og indgået aftale for yderligere 5 år. Er det risikabelt at anvende samme leverandør i længere tid? Som i alle langvarige relationer skal man passe på ikke at blive for tilfreds og glad. Saabs hovedbidrag vil være at være en professionel kunde, der bliver ved med at stille store krav til Coor og opfordre til initiativer udover det normale, for at vores relationer vil blive ved med at udvikle sig positivt. Jeg ser store fordele ved en stabil og langvarig leverandørrelation, siger Håkan Sigfridsson. Tanken er, at når Saab bliver ved med at udvikle sig globalt, skal Coor kunne følge med som FM-leverandør. Vi har brug for en samarbejdspartner, som har tilstrækkeligt med muskler til at kunne foretage denne rejse sammen med os. Coor hjælper Ericsson på plads I det første halvår i 2008 havde Ericsson Danmark nok at gøre, da deres 4 etager skulle relokaliseres. Ikke nogen let opgave, men heldigvis havde Ericssons Facility and Security Manager, Linda Lykke, Coor til sin hjælp. Takket være en nordisk aftale mellem Coor og Ericsson blev der indgået en outsourcingaftale mellem de to virksomheder i Danmark. For Ericsson var outsourcing i sig selv ikke noget nyt. Ericsson Danmark har outsourcet meget af sin interne service og sekundære tjenester siden 1999, men til en anden leverandør. Vi er vant til at arbejde på den måde og at samarbejde med eksterne leverandører, så det er ikke mærkeligt for os, siger Linda Lykke, Facility and Security Manager hos Ericsson Danmark. Opgaven består af service til bl.a. reception, kantine, rengøring og varemodtagelse. Desuden har Coor været meget aktive i Ericssons relokaliseringsprojekt. Aftalen er meget omfattende, og forhåbentlig vil en leverandør, som kender os og vores virksomhed, have stor indsigt i, hvad der kræves for at sikre den rigtige leverance, men de skal også kunne se, hvor fremtidige besparelser kan foretages, siger Linda Lykke. I det seneste år har der været fokus på logistikken omkring at flytte deres aktiviteter. Linda Lykke fortæller, at man nu, hvor alle er på plads, har lagt meget arbejde i at finde gode teamledere til hver sted. Vi har gjort store fremskridt og kan nu koncentrere os helt om det, der er vigtigt for vores virksomhed og vores forretning. Ericsson så tidligt et stort potentiale i outsourcing, men eftersom det var ukendt land, var man nødt til at gøre det meget tydeligt overfor medarbejderne, at dette var et godt alternativ for begge parter. Resultatet var vellykket, og de fleste valgte at blive under den opringdelige outsourcing i Vi har i grunden det samme argument, som de fleste andre firmaer, der outsourcer. Det, der ikke er vores kernevirksomhed, tjener vi ikke penge på, og vi har hverken ressourcer eller viden til at udvikle. Men til forskel fra mange andre firmaer, var vi meget tidligt ud med den indsigt, siger Linda Lykke. Nu, hvor alle flytteprojekter er afklaret, skal Coor lære af Ericsson, og Ericsson lære af Coor for at lægge grundlaget for et fremgangsrigt samarbejde. Der skal stadig arbejdes på hvad, der er inkluderet Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 i den daglige drift og hvilke opgaver, som falder udenfor. Men Linda Lykke mener, at det er noget, som man arbejder meget med, og som vil blive bedre. Vi har møder hver måned, hvor vi afstemmer med hinanden. Vi har en god dialog, og jeg synes, at Coor virkelig anstrenger sig for at lytte, siger Linda Lykke. Også selv om det er for tidligt at se nogle omkostningsbesparelser eller udvikling af tjenesterne, håber man i nær fremtid at kunne drage sådanne konklusioner. Hvad koster intern service? Hvor stor en del af jeres totale omkostninger går til intern service og andre sekundære tjenester? I det spørgsmål adskiller Norge sig markant fra de øvrige nordiske lande. I Norge derimod mener private firmaer at have højere omkostninger til intern service end stat og landsting. Og lægger vi den offentlige og private sektor i Finland sammen, så mener 19 %, at den interne service modsvarer mindst 20 % af deres totale omkostninger. Danmark har det største antal usikre interviewpersoner; 40 % har svaret nej. Men også i Sverige er der stor usikkerhed indenfor offentlige virksomheder, hvor 38 % ikke ved, hvor stor en del af deres totale omkostninger, som går til intern service. Gennemsnittet for de, der svarer, at omkostningerne modsvarer 10 % af den totale værdi er det samme i alle de nordiske lande og ligger på ca. 25 %. - Undersøgelsen styrker vores opfattelse af, at firmaernes støttevirksomhed udgør ca. 10 % af de totale omkostninger. For virksomheder med særlige krav om høj sikkerhed eller renlighed, f.eks. sygepleje eller atomkraftværker, er andelen noget højere. Disse omkostninger kan vi normalt reducere med 20 til 30 %, hvilket indebærer, at vores kunders totale omkostninger reduceres med 2-4 %. Det er vores bidrag til virksomheder, som i dag rammes af lavkonjunkturen og har brug for reducering af omkostningerne, siger Jacob Dohn, chef for Forretningsudvikling i Danmark. Indenfor den offentlige sektor svarer hver tredje interviewperson i Norge, at summen for intern service og sekundære tjenester er mindre end 5 % af deres totale omkostninger. Sammenligner man det med Danmark, så svarer knapt en ud af ti det samme. Men yderlighederne er store i Norge. Næsten lige så mange, 28 %, anser, at det tal skal være dobbelt så højt; dvs. at 10 % af omkostningerne udgøres af intern service. I Finland er fordelingen mellem den offentlige og private sektor ganske lille, men kun 1 % har omkostninger for sin interne service, som overstiger 40 % eller mere. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

5 viser, at gode lokaler og skolemad højner elevernes præstationer, at sygehuse, som føles vedkommende, fungerer og har god mad, får mere tilfredse patienter, der bliver hurtigere raske. Derudover vil den offentlige sektors kernevirksomhed kræve flere ressourcer i fremtiden. Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young, ved det meste om FM-branchen. Hvem gør hvad i krisen? Konjunkturnedgangen er en barsk virkelighed for både private og offentlige virksomheder. Magnus Kuchler, ekspert på FM-markedet, ser forskelligheder i de forskellige sektorers handlemåde for at håndtere situationen. Den private sektor reagerer hurtigere, på godt og ondt. Mange virksomheder har et godt tredje kvartal, men træder alligevel på bremsen for en sikkerheds skyld, mens den offentlige sektor tænker langsigtet og tilpasser sig på en langsommere måde, siger Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young. Kuchler mener, at begge parter kan lære af hinanden. Den private sektor har meget at vinde på langsigtethed og ikke kun fokusere på næste kvartal. Indenfor det offentlige skal man blive mere værdistyret, fordi kunderne vil kræve mere og mere. Mange virksomheder, som i længere tid har udviklet sine FM-aktiviteter, har foretaget et bevidst valg og har kontrol med alle dele af sin virksomhed. De ved, hvor de kan øge eller formindske serviceniveauet for at ligge på de rette omkostninger og værdier. Indenfor den offentlige sektor er der en tendens til blot at spare løs, hvilket reducerer værdien lidt på alle områder, i stedet for at man foretager gode prioriteringer og tænker på helheden. FM er i allerhøjeste grad en vigtig støtteaktivitet indenfor den offentlige sektor. Undersøgelser Tendensen er, at flere mennesker har brug for samfundets støtte i dag. Vi lever længere, bliver oftere syge og har en stigende arbejdsløshed. Organisationerne ønsker at ansætte veluddannede mennesker, hvilket stiller krav til skolevæsenet. Alt dette koster penge, som ikke findes, hvilket betyder, at den offentlige sektor skal være mere effektiv uden at sænke serviceniveauet, mener Magnus Kuchler. Hvis en ændring skal være vellykket, kræver det investering i både tid og penge. Private virksomheder har lettere ved at foretage store investeringer, som på længere sigt tjener sig ind igen flere gange. Den offentlige sektor lapper taget lidt her og der, og så sker der ingen store forandringer. Derudover er det et problem, at outsourcing indimellem fejlagtigt forbindes med privatisering indenfor den offentlige sektor, og at man sjældent kigger på alle mulige handlingsalternativer i sin virksomhed. Og derfor har dårlig kontrol over, hvad en tjeneste faktisk bør koste. Den private sektor påvirkes af andre faktorer, ifølge Magnus Kuchler. Der findes en uønsket fleksibilitet hos kunderne, som er lunefulde og kan skifte leverandør hurtigt. Det stiller store krav til FM-branchen, som oftest har lange kontrakter og mange ansatte. Derudover skal man have muskler nok til at kunne følge med store private virksomheder internationalt. Deres FM-portefølje skal kunne være global. Magnus påpeger, at vi skal huske på, at FM stadig er en ung branche, og at, uanset konjunkturerne, så vil både kunder og leverandører modnes med mere viden og bevæge sig mod en mere professionel make or buy-strategi. Virksomhederne drives af den indsigt, at de ikke kan koncentrere sig om alt, og at det, der ikke er kernevirksomheden mange gange med fordel kan udføres af andre. Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Det er en udfordring for alle FM-leverandører at blive mere proaktive med den værdi, som man kan levere til kundens kernevirksomhed i stedet for kun at levere det aftalte. Det er vigtigt at finde den rigtige strategi, som virksomheden kan leve med i længere tid og ikke gribes af panik og foretage sig noget hurtigt og forkert. Outsourcing er ikke en allround medicin, som fungerer for alle. Hvis man ikke er forberedt på at arbejde med forandringer og tage kontrol over sin virksomhed, så kan man ikke forvente, at outsourcing i sig selv løser problemerne, siger Magnus. Hvordan ser konjunkturerne ud om et år? Så er vi på vej i den rigtige retning igen. Alting går hurtigere nu, også opgangen. Hvilken effekt har den globale finanskrise på FM-markedet? Virksomhederne gennemfører omkostningsbesparelser, hvilket fører til, at den samlede indkøbsvolumen formindskes. Visse leverandører vil miste deres kontrakter, visse medarbejdere vil miste deres arbejde. Men på den anden side gennemgår mange virksomheder deres aktiviteter nu og foretager ændringer, som i længden genererer flere indkøb, og som i sin tur udvikler FM-branchen. Idéer for millioner For Volvo Aero var det kølevand på det forkerte sted, som skabte problemer i hele leveranceleddet, men med hjælp fra Coor fandt man en unik løsning på problemet. Hos Volvo Aero i Trollhättan producerer man komponenter til flymotorer. Præcision og kvalitet er et must. Tomas Odelius, afdelingschef på Volvo Aero, fortæller, at man har lagt meget arbejde i at effektivisere anlægget for at kunne øge målingen af produkterne i takt med, at bestillingerne forøges. De stolte opfindere viser det indstillelige skærevæskemundstykke frem. Men der var noget, som ikke stemte. Til trods for, at vi udskiftede en maskine, fik vi ikke bedre operationstider. Da forstod vi, at problemet lå et andet sted. Volvo Aero fik hjælp af Coor, som leverer produktionsservice til anlægget, til at finde en løsning. Det personale, der arbejder med maskinerne, kunne måske se, hvad der var galt? Når man sliber reservedele, er kølevand alfa og omega. Problemet viste sig at være et dårligt tilpasset kølevandsmundstykke. Kølevandet havnede nogle gange, hvor det skulle, men som oftest ikke. Resultatet var brandskadede reservedele nogle så alvorligt, at hele reservedele måtte kasseres, og andre skader kunne pudses væk. Tabet i maskinens tider beregnes til ca timer om året. Derudover bliver flere forskellige reservedele slebet på denne maskine. Det er blevet noget af en flaskehals for alle vores leverancer, siger Tomas Odelius. El-mekanikerne Terho Klaavuniemi og Jan Östenberg påtog sig sammen med sammen med Arne Nyman, vedligeholdelsesingeniør hos Coor udfordringen. Løsningen blev et automatisk indstilleligt skærevæskemundstykke, som sørgede for, at slibningen kunne gennemføres på den rigtige måde. Det tog to år fra idé til et fungerende komponent. I dag fungerer den fejlfrit og vurderes at spare 2,5 mio. SEK om året for Volvo Aero i kortere ledetider. Derudover har man ikke måtte kassere en eneste af de dyre reservedele. Mig bekendt har vi den eneste maskine i Sverige, der har et skyllemundstykke, som følger et forprogrammeret program. Coor har gjort en kæmpestor indsats i dette forbedringsarbejde, siger Tomas Odelius.

7 Udover alle de åbenlyse fordele med det nye mundstykke, så forlænger det også levetiden på maskinens diamantslibeskiver. Skiver, som man betaler ca SEK pr. styk for, og som på årsbasis bliver en stor besparelse. Det er værdifuldt, når vi sammen kan drage nytte af hinandens viden i et projekt og arbejde mod det samme mål. Også selvom det drejer sig om forbedringer i kundens produktionsmetoder, så opnår vi erfaring og renommé, siger Lars Johansson, gruppechef for Coor hos Volvo Aero. Fakta Coor oprettede for fire år siden en intern konkurrence Forbedringer til kunden, som skal inspirere og skabe opmærksomhed omkring medarbejdernes forbedringsarbejde. Årets vinder blev Terho, Jan og Arne for deres arbejde hos Volvo Aero. Således lyder juryens motivering Det er lykkedes maskinvedligeholdelsesgruppen at udvikle en flaskehalsmaskine, så Volvo Aero kan klare kommende volumenstigninger uden yderligere investeringer og med bedre kvalitet til lavere omkostninger end tidligere. Gruppen har kombineret viden om kundens virksomhed og fagkundskab med innovation og kreativitet, hvilket virkelig har udviklet serviceleverancen, så den skaber værdi og fremgang for kunden. Det er intelligent service! Kreativitet for fremgang Forslagskasser og præmier er ikke noget, som højner kreativiteten i virksomheden. I stedet skal virksomhederne opmuntre og indføre de idéer, der kommer fra medarbejderne. Så kan kreativitet betale sig. Den prisbelønnede forfatter, lærer og organisationskonsulent Dr. Alan G. Robinson deltog i Coors årlige lederdag i år for at fortæller om forbedringsprocesser. Alan G. Robinson har studeret mere end 300 organisationer i 17 lande, hvilket har givet en unik mulighed for at udforske lighederne hos de ansatte i forskellige organisationer. Medarbejdere på gulvet ser mange problemer og muligheder, som deres chefer ikke ser. Chefer skal forstå, at 80 % af idéerne kommer fra de ansatte og kun 20 % fra lederne, siger Robinson. Hvordan en organisation går til værks for at få idéer frem, har også indflydelse på, hvor de får succes med deres forbedringsarbejde. Først og fremmest skal den øverste ledelse have viljen til at drive forandringsprocessen, tage têten i dette arbejde og opmuntre resten af organisationen til også at komme i gang. Mellemledere og ansvarlige skal trænes og vejledes i, hvordan de skal få deres teams til at komme med idéer. At sætte tydelige, kvantitative mål, som f.eks. at hver medarbejder i firmaet skal aflevere mindst en idé om måneden i løbet af et år, kan bidrage til at starte processen. Ved også at afsætte tid, f.eks. en gang om ugen til teamet, til kun at fokusere på idéer, skabes der en proces for virksomhedskreativitet, som integreres med andre arbejdsmomenter. Robinson opfordrer ledere og medarbejdere til at observere, hvad der sker på gulvet i virksomheden og at skabe en fælles og positiv idéproces. Dette gavner alles kreativitet. Det er virkelig en win-win situation, siger han. Det er en del af det forbedringsarbejde, som virksomhederne kan udføre, for at medarbejderne skal Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

8 opleve en merværdi, og medarbejderne i sin tur kan føle stolthed og tilfredsstillelse ved at vide, at de arbejder for et firma, som lytter til dem og sætter pris på deres idéer. For en organisation som Coor er den virkelige udfordring at forsøge at øge problemorienteringen. Når medarbejderne begynder at blive opmærksomme på problemer, giver det dem anledning til at være kreative og finde løsninger, siger Alan G. Robinson. Fakta om Dr. Alan G. Robinson Dr. Alan G. Robinson har specialiseret sig i Lean Production, samt håndtering af løbende forbedring, kreativitet og innovation. Han er medforfatter til fem bøger, der er oversat til mere end 20 sprog. Dr. Alan G. Robinson arbejder på Isenberg School of Management på University of Massachusetts, USA. Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Stine Maria Jörgensen, Tekster: Susanne Kinnunen, Victoria Wahlberg/Webbkraft, Tsemaye Opubor Hambraeus Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Fotografier og illustrationer: Bengt Alm, Sofia Sabel, Johnny Lindahl, Peter Knutson Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 3 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

Viden giver resultater

Viden giver resultater Nr 2 Oktober 2007 Viden giver resultater Mangel på tid til at udvikle nye idéer og løsninger er, hvad firmaer og den offentlige sektor oplever som det største problem ved at drive serviceaktiviteter i

Læs mere

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Service i verdensklasse

Service i verdensklasse Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

BEREGN DIN BESPARELSE

BEREGN DIN BESPARELSE BEREGN DIN BESPARELSE Hvor meget kan din virksomhed spare...? Optimering af processer og frigørelse af ressourcer er vores kernekompetencer. Der er omkostninger forbundet med hver leverandør din virksomhed

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Benchmarkingaf Facilities Management

Benchmarkingaf Facilities Management Benchmarkingaf Facilities Management DFM Benchmarking medlemsmøde 18. marts 2010 Agenda FM trends FM Benchmarking Afrunding og spørgsmål 2 Nogle af de største udfordringer vores kunder har lige nu Strategi

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Coor er med til at styre udviklingen

Coor er med til at styre udviklingen No 2 December 2009 Leder Jørgen Utzon Coor er med til at styre udviklingen En god serviceleverandør skal være på forkant med udviklingen. Det er nødvendigt for at kunne forstå kundernes udfordringer og

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere