OM VÆDISKABELSE VELFÆRDSSTAT RETFÆRDIG FORDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM VÆDISKABELSE VELFÆRDSSTAT RETFÆRDIG FORDELING 12-04-2015"

Transkript

1 OM VÆRDISKABELSE/VELFÆRD OG RETFÆRDIG FORDELING I min reol med lærebøger står der en megatyk bog skrevet af Adam Smith, der som bekendt var en herlig skotsk blanding af økonom og moralfilosof. En række af sine betragtninger nedfældede han i det digre værk om Nationers Velfærd og om principperne for, hvorledes de skabes. Hans synspunkter tjente som delvise inspirationskilder til Karl Marx; værdiskabelse/værdi af arbejde/nytteteori /profitbegrebet. Hans konklusioner er klare; nemlig at kun ved og gennem værdiskabelse genereres det nødvendige overskud, som efterfølgende skal fordeles retfærdigt mellem dem, der skabte det; Punktum finale. Gid det var sådan, at alle kunne forstå, at penge, der udbetales for udført arbejde skal genere en værdi, der er større end den udbetalte sum for arbejdet. Hvis det ikke sker ruller hjulene den gale vej. I økonomiske termer udtrykkes det ofte som dette nøgletal; produktion pr. udbetalt krone, det er vel at mærke i den private industri. I nationaløkonomiske sammenhænge bruges andre nøgletal. Også i Danmark er det blevet populært at udregne værdien af en nation/land ved at bruge den samlede brutto-nationale-produktion divideret med antal indbyggere og se på, hvor stor en indkomst der skabes pr. person eller skrevet på en anden måde; resultatet er udtryk for den økonomiske vækst i et nationalt regnskab. I marts kunne vi i Weekendavisen læse en interessant artikel, der postulerer at antallet af indvandrere til Danmark får indkomsten/resultatet til at falde. I 2000/2003 kom der flygtninge til Danmark og 10 år efter er kun 25 % af dem har fået et arbejde. Resten lever af midler, som samfundet på forbilledlig vis tildeler dem. I 2013 udgjorde summen lidt over 13 milliarder kroner til gruppen fra ikke-vestlige lande, men gruppen af indvandrere fra vestlige lande skabte en indtægt på 3,8 milliarder. Med et smil på læben tager vi et nettotab på små 10 milliarder solide danske kroner. Driftsresultatet for aktieselskabet Danmark udvikler sig i den forkerte retning, men reaktionerne er svære at få øje på. Blandt andet med baggrund i denne analyse får vi at vide at fra året 2010 til 2013 er indkomsten, som det så pænt hedder, pr. person i fædrelandet faldet med kroner. Produktionen pr. person er kun DKK i Når jeg farer i blækhuset er det fordi jeg finder det uretfærdigt og usagligt at skubbe hele skylden på tilbagegangen på indvandrerne. Årsagerne skal efter min beskedne opfattelse søges andre steder. F.eks. findes én af dem i den syge danske tilbedelse af uddannelse af unge til årelang arbejdsløshed. Konkurrencen mellem universiteterne om hvilket, der kan uddanne flest studerende til en buket af alt fra kandidatgrader til ph.d.er koster kassen, hvilket jeg i en tidligere artikel har belyst grundigt. Men Herregud vi er så rige, at det er uden betydning at bidraget til samfundshusholdningen i bedste fald er af beskeden karakter, i værste fald medfører direkte tab for statskassen og så har jeg da sandelig været høflig i min udtryksform? Venligst bemærk at jeg har ændret min stil. 1

2 I samme nummer af WA kan denne påstand dokumenteres qua en herlig artikel skrevet af en ung pige, der har fået sin kandidatgrad ved at undersøge, hvorfor kvinder ser porno på Nettet og efter mange måneders studier kan konkludere, at de gør det fordi det stimulerer deres onani. Dermed bekræftes i et vist omfang tidligere argumenter om, at også ph.d. forløbet, der oprindeligt havde grobund i solide og meningsfyldte forskningsprojekter, nu er en pølsefabrik, der uddanner middelmådige studerende og dermed har sænket niveauet og respekten for graden. Som bekendt var det den foregående regering (2007), der i forbindelse med globaliseringspuljen øgede antallet af ph.d. studerende med 700 om året samtidig med at adgangskravene blev reduceret. Hvor tåbelig kan man være? På den anden side sikres nye medlemmer til DJØF. Der er ikke mange, der har lyst til at regne, ikke alene med de umiddelbare økonomiske konsekvenser, men også på de langsigtede, for alt for mange med baggrund fra pølsefabrikkens produktion kan ikke hamle op med deres europæiske konkurrenter, der dyrker eliten og ikke middelmådigheden. Det ses desværre tydeligt, at det er en stor fejl at anvende midler i en pulje, der skulle sikre fædrelandet en favorabel siddeplads i globaliseringstoget, men som bruges til initiativer uden tilstrækkelig værdi. Forleden kunne vi læse en analyse om dette emne foretaget af LO. Hvis vi tror på tallene er de skræmmende og bekræfter mine argumenter. Analysen præsenterer os for disse resultater; i 2030 vil vi i Danmark have akademikere, som landet ikke behøver. At kvaliteten af dem er stærkt faldende ved vi alle og i disse dage optager debatten om mange unges manglende kvalifikationer og deres mangel på respekt for at overholde spillets regler. Et adgangskrav på 2 er lig med en forøget produktion af middelmådige medarbejdere til samfundet, et krav på 4 resulterer i råb og skrig om uretfærdig fordeling, for hvem vil ikke hellere være en arbejdsløs akademiker på kontanthjælp end at være mekaniker? I rapporten (Danmark 2030) postuleres det, at landet på samme tid vil mangle personer med en erhvervsuddannelse. Jeg medgiver at tallene skal vurderes forsigtigt. Danmark har haft en række markante skikkelser, der klart udtrykte deres mening om samfundsmodellen. Én af dem var venstremanden Madsen-Mygdal, der var talsmand for flid, sparsommelighed, arbejdsomhed og nøjsomhed. I en af sine berømte taler fra 1929 håner han den socialdemokratiske regering for dens opfindsomhed med at finde objekter, der kan beskattes. Det skal dog tilføjes, at hans synspunkter på samfundsøkonomien var meget subjektive og han havde ikke forståelse for industriens indmarch og den ændring, der skete, da ansatte i landbruget søgte over til industrien og dermed skabte en ny type samfundsmodel, der var startskuddet til arbejderbevægelsen. I 1981/1982 havde vi en økonomiminister ved navnet Per Hækkerup, der gik i rette med sine trosfæller i det kongelige danske Socialdemokrati og på åben skærm fortalte os alle, at uden en privat og velfungerende industri, der tjener penge har landet svært ved at komme fremad. Det førte til en dyb splittelse i partiet og regeringen, der året efter måtte give op. Som vi alle ved er en profet sjældent agtet i sit hjemland. 2

3 Nu i 2015 har landet svært ved at få de primære nationaløkonomiske faktorer til at gå op i en højere enhed; det offentlige skal skaffe sig kontanter til ikke alene at fastholde den danske velfærdsmodel, men også til at honorere stigende krav fra vælgerne om flere goder i velfærdsbutikken. Staten får som bekendt sine indtægter fra en buket af skatter og afgifter, der nu baserer sig på mere end 100 komplicerede love, som er svære at gennemskue for ikke at skrive at de er kropumulige at forstå for de fleste borgere. Men fantasien til at finde objekter/områder, der kan beskattes er stor. Danmark blev præsenteret for den første såkaldte afgiftsbuket allerede i 1911; forlystelser samt banderoler på spiritus og var det bare blevet ved disse to, men sådan gik det ikke. Det er ikke umagen værd at opremse de mange former for afgifter Staten indkasserer i dag, listen er lang og vi skal ikke glemme at alle afgifter pålægges 25 % moms. De samlede indtægter fra dette område udgør 1/3 af alle Statens indtægter. Vi kan altså opdele de omtalte skatter således; indkomstbeskatning, moms, told og afgifter, der alle har udgangspunkt i en form for ægte varer, men det forholder sig anderledes, når talen falder på en meget udemokratisk beskatning; værdi af egen bolig bedre kendt som ejendomsværdiskat for ejerbolig. Her beskattes en borger, der har købt og betalt sin egen bolig og han er ansvarlig for alle økonomiske konsekvenser. Men der er mange flere mulighed for misundelsesbeskatning; værdierne af fringe benefits. Den sidste opfindelse er værdi af eget arbejde. Dermed bliver lysten til at arbejde meget begrænses af ulysten til at betale skat, men uden de omtalte indtægter kan staten ikke finansiere sine udgifter. Men hvilken værdi er skabt ved at Skat sætter en vilkårlig procent af vurderingen af egen bolig, som ejerne selv har betalt, og bruger denne som beskatningsgrundlag? Hvorfor beskatter man så ikke f.eks. værdien af mere fritid, fornøjelser og rejser til udlandet, hvor landet går glip af indtægter som moms og punktafgifter, fordi forbruget lægges i ferielandet? Eller er det alvorligt ment, når jeg i disse dage kan læse om det nye grundlag for ejendomme; værdien stiger hvis en lejlighed har en altan og et parcelhus har en flot udsigt? I denne måned, hvor partilederne har trukket valgkampsdragterne på, dukker det grimme begreb brugerbetaling op igen. - Og derfor så lidt om den (u-)retfærdige fordeling Begrebet matematisk fordeling af goderne i samfundet er ikke nyt. Den franske filosof Condorcet var tillige matematiker og med stor interesse for samfundsforhold. I forbindelse med indførelsen af det metriske system opstod tilbedelsen af, at alt og alle skal kunne kvantificeres/måles og vejes og resultaterne udtryk for værdier, vi alle kan forholde os til og som bruges globalt. Denne påstand hviler på det fundament, at vi skal være enige om principperne og deres baggrund og det er nok her vi finder årsagen til endeløse diskussioner og dermed skabes der ingen retfærdig fordeling. I en ældre artikel om dette emne har jeg henvist til John Rawls, der bidrog med bogen Retfærdighedens Teori (han hører til gruppen af politiske filosoffer.). Han taler om en samfundskontrakt på vilkår, der etableres mellem to parter, der både er frie og ligestillede (det drypper lidt af Karl Marx). 3

4 Begrebet retfærdighed kan beskrives som en konflikt mellem det ideelle og den faktiske tilstand, her af en nation. Vi kan også opdele emnet i 2 grupper; overfor gældende love er vi alle lige, men vi er det ikke, når vi skal fordele indholdet fra godteposen. Vi skal ikke så mange år tilbage førend vi kunne læse dette statement: Anders Fogh Rasmussen: Hvis socialstaten Danmark fortsætter sin omklamring af mennesket ender vi som de sidste mennesker med at miste værdien i tilværelsen. Vi ender med at blive tæmmede og sociale dyr. Uden at skulle fordybe mig i de mange teorier, der knytter sig til begrebet velfærd, synes jeg at emnet solidaritet skiller sig ud, for det her vandene skiller. Vi har fået et A hold og et B ditto og A holdet, der for det meste består af DJØF ere, har tilsyneladende glemt alt om anstændighed og ikke er solidariske med medlemmer af B holdet. Ifølge Rawls er grundlaget for en retfærdig stat en samfundskontrakt, der baserer sig på lige rettigheder og pligter. Et andet princip er, at enhver har ret til at bestemme over de værdier han selv har skabt. Der er forskel på velfærd og velstand. Men den nuværende regering mener, at den skal ekspropriere midler fra personer eller firmaer, der er velhavende for at finansiere overfloden af velfærd til B holdet, der som tak forventes at stemme på giverne, der ikke er regeringen, men det tænker holdets medlemmer ikke på. I disse dage, hvor valgkampen forekommer skudt i gang, omtales forøgede brugerbetalinger hyppigt. Ender vi med at velhavende danskere nu selv skal betale for de sociale ydelser, som passagererne, der sidder i klasse 2 får gratis og altså dermed også betale for dem? Det er ikke bare brugerbetaling, men dobbelt op. Det kaldes retfærdig fordeling og bidrager til debatten om, hvorvidt landet skal have 100 % brugerbetaling på alle ydelse fra den institution, vi fejlagtigt betegner som staten eller skal vi rejse os i protest og insistere på reformer? For Staten der er os alle, tror vi da, men sådan er det ikke helt. Er det en retfærdig fordeling når personer, der trofast har sparet op til deres alderdom, skal til lommerne hver gang de har behov for varer fra velfærdsbutikken og altså nu er forbrugskunder? Det var Anders Fogh Rasmussen, der i sin magtperiode ansatte kontrollanter til at analysere forretningsgangen i butikken og resultatet ses tydeligt i dag, hvor kvalitetskontrollen optager mere tid end produktionen; den er helt ude i hampen, som det kaldes i dag. Ikke uden grund at partiet Venstre har åndedrætsbesværligheder. På samme tid er det sikkert blevet et problem for Socialdemokratiet, at mange af dets medlemmer ikke mere har rod i arbejderklassen, men i al ubemærkethed har bevæget sig op i middelklassen og har anskaffet sig værdier, f.eks. i form af egen bolig. Samtidig er fagbevægelsen sejlet på grund og afstanden mellem socialdemokratiets karrieresoldater, der er blevet levebrødspolitikere, og grundpillen i fagbevægelsen; den hårdt arbejdende smed er en uoverstigelig kløft. Den sidste stærke smed var Georg Poulsen og med ham fosvandt et godt emne til at lede en socialdemokratisk regering. Når det forudses, at landet vil stå overfor svære problemer når udgifterne til opretholdelse af velfærdsstaten stiger mere end de indtægter, der skal finansiere gildet, er årsagen ikke alene at der ikke arbejdes nok. 4

5 Det er politikernes mangel på kvalifikationer og vilje til at reducere eller tilpasse statens udgifter til et fornuftigt balancepunkt, der er kimen til problemet. Derfor dykker DJØF-holdet ned i tryllehatten og vil udsætte den vedtagne pensionsalder fra 67 til 68, hvorved der generes ekstra skatteindtægter og udgifterne til pensioner og oceaner af tilskud reduceres på samme tid. Ifølge CEPOS burde tanken bag brugerbetaling være, at alle betalinger fra borgerne skal anvendes til en reduktion af de direkte skatter. Det er jo via skatterne udgifter til velfærdsshoppen skal finansieres. Men nej sådan er det ikke. De bruges til at dække magtapparatets overforbrug, hvilket fører til en forvridning i butikkens driftsbillede, men ikke mange reagerer overfor dette faktum. I går aftes var der i TV en god udsendelse om Klaus Rifbjerg. Blandt hans skarpe argumenter var, at kun 2000 danskere er godt begavede, resten af os er dumme. Så fik vi den, men hans kommentar om danskernes ligegyldighed overfor de faktorer, der styrer eller påvirker deres hverdag får af mig 5 stjerner; Hvornår rejser vi os og siger Nu kan det fandme være nok?. Og hvilke realiteter reagerer de danske sofakartofler ikke overfor? For Store Klaus har jo ret. UDDANNELSEN Danmark har 1500 forskellige retninger/muligheder for uddannelse. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor mange af dem, landet har brug for fremover, men jeg fornærmer nok ikke de fleste af læserne ved at påstå, at det er omkostningssvineri og mange af dem er ikke relevante for at drive samfundet frem. Hvor mange cand.ubrugelig er der behov for og som jeg en gang tidligere har omtalt koster en kandidatgrad samfundet 5 millioner hårdt tjente skattekroner. Og en strøtanke; hvordan vil regeringen opfylde sit løfte om arbejde til alle, når der er 400 arbejdsløse akademikere, der har en grad i studier i Afrika, hvor relevant er dette antal i forhold til problemstillingen? Fra emnelisten finder jeg også studier af det moderne Indien, Eskimologi og haveingeniør. Debatten om at skære i udbud og antal af studerende får mange op i det røde felt; fint nok, men hvem betaler gildet? SKAT Det er herligt at SKAT har gjort os til Tast/Selv/Borgere. Denne afdeling i velfærdsbutikken har ansatte, men ingen ved, hvor mange af dem, der arbejder. Det tager i dag op til mellem 18 og 24 måneder at få en afklaring på en anke (jeg har selv en, der nu fejrer 14 måneders jubilæum) og det blev fortalt os, at en medarbejder i den pågældende afdeling forventes at skulle kunne behandle 68 sager om året, men kun magter 38. Det er sandsynligvis landets bedste arbejdsplads. Det er vanskeligt at finde tallet for SKAT s skrottede IT systemer, men vi er i milliardklassen og ingen reagerer på, at chefen for nylig fortalte os, at han skal bruge 1.2 milliard mere for at anskaffe en IT model, der kan regne korrekt. Hvad pokker bilder de sig ind? Der er heller ingen der reagerer på, at han og andre topchefer i samme afdeling fik en pæn stor bonus for veludført arbejde. Hvordan kan man tale om arbejde, når borgerne skal betjene sig selv? 5

6 LØN/BONUS ORDNINGEN Det er en kendt sag, at regeringsmedlemmer er den dyreste praktikantordning i Danmark. Men heldigvis sidder der et hold af bundsolide bagstoppere, der betegnes dom departementschefer. Dem har landet vistnok enten 20 eller 21 af og deres lønniveau er ikke at kimse af. Hvis vi forudsætter, at en sådan personage arbejder hårdt er en løn på godt 1.7 millioner om året velfortjent og sikkert også deres lukrative bonusordninger, der kan sikre dem op til p.a. Nu kommer spøgen; deres indsats skal vurderes og hvem gør det? Det gør de selv og kassen med Likes er hurtig tom. Men kæden hopper af når vi læser om departementschefen i justitsministeriet, der blev overført til en mindre post efter at hun var mor og ophavsmand til en række skandalesager. Hun fik i 2014 en fast løn på hvortil vi skal tillægge hendes bonus på omkring Hun er nu chef for en mindre afdeling og burde efter aftalen mellem DJØF og ministeriet have en lønnedgang på om året, men nej. Hun beholder sin løn og bonusordning. Og ikke mange reagerer på den oplysning. Dette er blot et enkelt tilfælde, hvor DJØF ere demonstrerer deres magt og håner skatteborgerne gennem at belønne uduelige topchefer. Der er mange flere eksempler, der kan refereres til, men desværre er det en kendsgerning at danskernes hukommelse er kort. Skulle I have lyst er det nemt at hente hele listen. Der er en del andre personer, der scorer kassen. Mette Frederiksens ministersekretær fik i 2014 udbetalt for overarbejde uagtet at denne medarbejder i forvejen havde et tillæg på som kompensation for samme disciplin. I alt unødvendige omkostninger, der kan sættes sammen med, at hendes 2 toprådgivere fik henholdsvis og for overarbejde på toppen af deres faste honorar på og ; A fik og B modtog , men det oplyses ikke, hvor meget de almindelige rådgivere fik. Det hører ikke hjemme nogen steder, men det skalnaturligvis lige omtales, at MF dengang var beskæftigelsesminister, det forklarer naturligvis hvorfor. DR Generaldirektøren Maria Rørbye Rønn, der naturligvis er jurist, fik i 2014 en lønforhøjelse på cirka og får nu i underkanten af 3 millioner for sat være chef for landets dårligste medievirksomhed. I årets løb, fyres medarbejdere og der skæres i personalegoder for at skaffe bidrag til hendes knapt højere gage pr. måned. Virksomheden har godt ansatte, og mon ikke de fleste ved, at produktionen pr. udbetalt lønkrone/gagekrone er meget lav, idet mange udsendelser enten produceres eller købes ude fra. Det er vel også en kendsgerning at den politiske holdning i denne virksomhed langtfra er objektiv, hvilket der er mange eksempler på og det er derfor bemærkelsesværdigt, at DR i sin årsrapport for 2014 adskillige gange fremhæver, at organisationen har et stort samfundsansvar. Dette statement står i skærende modsætning til den opfattelse, som kommer til udtryk fra kompetent hold, der beskriver landets største medievirksomhed som arrogant, magtfuld og tilknappet. DR er i princippet en folkejet virksomhed, der betales fra brugere, der har krav på respekt. 6

7 AFSLUTNING Det er ofte en gåde for mig, når jeg prøver at illustrere mine opfattelser med eksempler fra den hverdag, danskerne er omgivet af og som de skal fungere i, hvorfor jeg mødes med denne kommentar: Sådan kan man ikke se på det. Er det fordi mange ikke ønsker at blive konfronteret med deres vattede holdning til det enorme forbrug af samfundskassen, som A-holdet har prioriteret til sig selv? Eller for bekvemme til at tage handsken op? Det danske velfærdssamfund er ikke uden problemer. Baggrunden kan måske findes i spørgsmålet om, hvorvidt det er godt for et samfund at for mange af dets borgere bliver afhængige af statens omsorg fra vugge til grav? Jeg er temmelig liberal og har den opfattelse at en borger skal gøre sig fri af statens omklamrende arme og tage ansvaret for sig selv, ikke bede andre om at påtage sig denne opgave. Et marxistisk synspunkt lyder, at velfærdsstaten bestikker sine arbejdere via produkterne i velfærdsbutikken, der frister dem til at falde til patten, som det hedder i Jylland. Kun sultne laver revolution siges det og det andet argument er, at produkterne minimerer risikoen for social ballade. Det er en joke, når Socialdemokratiet påstår, at det er arbejdernes bidrag, der finansierer velfærden. 2/3 af bidragene kommer fra den private industri, det ved alle velbegavede, men dem er der ikke mange af i det parti, hvis motto er Der er ingen løfter der for store til at man kan løbe fra dem. (SAK). Det er ligeledes forkert at hævde, at indvandrerne er skyld i den indledningsvise omtale af reduktionen i omsætningen per borger. Det er A-holdet, der rager til sig med arme og ben og håner dem, der finansierer dem ved deres opførsel. Dets "alene-vide- og-jeg ved-bedre-udfald" får uden modspillets faste tackling i historieskrivningens hukommelsesløse grundbund med falske efterrationaliseringer alt for let fodfæste«, siges det, når fremtidsperspektivet tegnes op. For fremtiden tegner sig ikke så rosenrødt, som den nuværende regering vil have os til at tro på. Den tryghed den lovede i sin valgkampagne er smidt over bord. Nødvendighedens lov er trådt i kraft og den har sit udspring i vor deltagelse i det globale kapløb, der presser konkurrenceevnen nedad og denne tendens kan hverken finansiere det nuværende niveau af velfærd eller sikre dets beståen og al tale om produktforbedringer kan vi godt glemme, det er en anomali. Så lad mig slutte igen med kommentaren fra Store Klaus til de danske sofakartofler med hængerøv: Føns i april 2015 Ole Hvornår siger i stop, nu er det fandme nok! Vi vil ikke finde os i det mere. 7

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ i:\jan-feb-2001\skat-2.doc af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ LAVERE SKAT PÅ INDKOMST I TYSKLAND ER EN MYTE Ifølge Dansk Industri kan det meget bedre betale sig at arbejde i

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Grafisk samfundsmodel

Grafisk samfundsmodel Grafisk samfundsmodel Dette dokument indeholder en forklaring til de grafiske modeller over kapital og materiel strømme i samfundet som er vist i samfundsmodelgrafik3 Modellerne viser dels hvordan forholdene

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere