OM VÆDISKABELSE VELFÆRDSSTAT RETFÆRDIG FORDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM VÆDISKABELSE VELFÆRDSSTAT RETFÆRDIG FORDELING 12-04-2015"

Transkript

1 OM VÆRDISKABELSE/VELFÆRD OG RETFÆRDIG FORDELING I min reol med lærebøger står der en megatyk bog skrevet af Adam Smith, der som bekendt var en herlig skotsk blanding af økonom og moralfilosof. En række af sine betragtninger nedfældede han i det digre værk om Nationers Velfærd og om principperne for, hvorledes de skabes. Hans synspunkter tjente som delvise inspirationskilder til Karl Marx; værdiskabelse/værdi af arbejde/nytteteori /profitbegrebet. Hans konklusioner er klare; nemlig at kun ved og gennem værdiskabelse genereres det nødvendige overskud, som efterfølgende skal fordeles retfærdigt mellem dem, der skabte det; Punktum finale. Gid det var sådan, at alle kunne forstå, at penge, der udbetales for udført arbejde skal genere en værdi, der er større end den udbetalte sum for arbejdet. Hvis det ikke sker ruller hjulene den gale vej. I økonomiske termer udtrykkes det ofte som dette nøgletal; produktion pr. udbetalt krone, det er vel at mærke i den private industri. I nationaløkonomiske sammenhænge bruges andre nøgletal. Også i Danmark er det blevet populært at udregne værdien af en nation/land ved at bruge den samlede brutto-nationale-produktion divideret med antal indbyggere og se på, hvor stor en indkomst der skabes pr. person eller skrevet på en anden måde; resultatet er udtryk for den økonomiske vækst i et nationalt regnskab. I marts kunne vi i Weekendavisen læse en interessant artikel, der postulerer at antallet af indvandrere til Danmark får indkomsten/resultatet til at falde. I 2000/2003 kom der flygtninge til Danmark og 10 år efter er kun 25 % af dem har fået et arbejde. Resten lever af midler, som samfundet på forbilledlig vis tildeler dem. I 2013 udgjorde summen lidt over 13 milliarder kroner til gruppen fra ikke-vestlige lande, men gruppen af indvandrere fra vestlige lande skabte en indtægt på 3,8 milliarder. Med et smil på læben tager vi et nettotab på små 10 milliarder solide danske kroner. Driftsresultatet for aktieselskabet Danmark udvikler sig i den forkerte retning, men reaktionerne er svære at få øje på. Blandt andet med baggrund i denne analyse får vi at vide at fra året 2010 til 2013 er indkomsten, som det så pænt hedder, pr. person i fædrelandet faldet med kroner. Produktionen pr. person er kun DKK i Når jeg farer i blækhuset er det fordi jeg finder det uretfærdigt og usagligt at skubbe hele skylden på tilbagegangen på indvandrerne. Årsagerne skal efter min beskedne opfattelse søges andre steder. F.eks. findes én af dem i den syge danske tilbedelse af uddannelse af unge til årelang arbejdsløshed. Konkurrencen mellem universiteterne om hvilket, der kan uddanne flest studerende til en buket af alt fra kandidatgrader til ph.d.er koster kassen, hvilket jeg i en tidligere artikel har belyst grundigt. Men Herregud vi er så rige, at det er uden betydning at bidraget til samfundshusholdningen i bedste fald er af beskeden karakter, i værste fald medfører direkte tab for statskassen og så har jeg da sandelig været høflig i min udtryksform? Venligst bemærk at jeg har ændret min stil. 1

2 I samme nummer af WA kan denne påstand dokumenteres qua en herlig artikel skrevet af en ung pige, der har fået sin kandidatgrad ved at undersøge, hvorfor kvinder ser porno på Nettet og efter mange måneders studier kan konkludere, at de gør det fordi det stimulerer deres onani. Dermed bekræftes i et vist omfang tidligere argumenter om, at også ph.d. forløbet, der oprindeligt havde grobund i solide og meningsfyldte forskningsprojekter, nu er en pølsefabrik, der uddanner middelmådige studerende og dermed har sænket niveauet og respekten for graden. Som bekendt var det den foregående regering (2007), der i forbindelse med globaliseringspuljen øgede antallet af ph.d. studerende med 700 om året samtidig med at adgangskravene blev reduceret. Hvor tåbelig kan man være? På den anden side sikres nye medlemmer til DJØF. Der er ikke mange, der har lyst til at regne, ikke alene med de umiddelbare økonomiske konsekvenser, men også på de langsigtede, for alt for mange med baggrund fra pølsefabrikkens produktion kan ikke hamle op med deres europæiske konkurrenter, der dyrker eliten og ikke middelmådigheden. Det ses desværre tydeligt, at det er en stor fejl at anvende midler i en pulje, der skulle sikre fædrelandet en favorabel siddeplads i globaliseringstoget, men som bruges til initiativer uden tilstrækkelig værdi. Forleden kunne vi læse en analyse om dette emne foretaget af LO. Hvis vi tror på tallene er de skræmmende og bekræfter mine argumenter. Analysen præsenterer os for disse resultater; i 2030 vil vi i Danmark have akademikere, som landet ikke behøver. At kvaliteten af dem er stærkt faldende ved vi alle og i disse dage optager debatten om mange unges manglende kvalifikationer og deres mangel på respekt for at overholde spillets regler. Et adgangskrav på 2 er lig med en forøget produktion af middelmådige medarbejdere til samfundet, et krav på 4 resulterer i råb og skrig om uretfærdig fordeling, for hvem vil ikke hellere være en arbejdsløs akademiker på kontanthjælp end at være mekaniker? I rapporten (Danmark 2030) postuleres det, at landet på samme tid vil mangle personer med en erhvervsuddannelse. Jeg medgiver at tallene skal vurderes forsigtigt. Danmark har haft en række markante skikkelser, der klart udtrykte deres mening om samfundsmodellen. Én af dem var venstremanden Madsen-Mygdal, der var talsmand for flid, sparsommelighed, arbejdsomhed og nøjsomhed. I en af sine berømte taler fra 1929 håner han den socialdemokratiske regering for dens opfindsomhed med at finde objekter, der kan beskattes. Det skal dog tilføjes, at hans synspunkter på samfundsøkonomien var meget subjektive og han havde ikke forståelse for industriens indmarch og den ændring, der skete, da ansatte i landbruget søgte over til industrien og dermed skabte en ny type samfundsmodel, der var startskuddet til arbejderbevægelsen. I 1981/1982 havde vi en økonomiminister ved navnet Per Hækkerup, der gik i rette med sine trosfæller i det kongelige danske Socialdemokrati og på åben skærm fortalte os alle, at uden en privat og velfungerende industri, der tjener penge har landet svært ved at komme fremad. Det førte til en dyb splittelse i partiet og regeringen, der året efter måtte give op. Som vi alle ved er en profet sjældent agtet i sit hjemland. 2

3 Nu i 2015 har landet svært ved at få de primære nationaløkonomiske faktorer til at gå op i en højere enhed; det offentlige skal skaffe sig kontanter til ikke alene at fastholde den danske velfærdsmodel, men også til at honorere stigende krav fra vælgerne om flere goder i velfærdsbutikken. Staten får som bekendt sine indtægter fra en buket af skatter og afgifter, der nu baserer sig på mere end 100 komplicerede love, som er svære at gennemskue for ikke at skrive at de er kropumulige at forstå for de fleste borgere. Men fantasien til at finde objekter/områder, der kan beskattes er stor. Danmark blev præsenteret for den første såkaldte afgiftsbuket allerede i 1911; forlystelser samt banderoler på spiritus og var det bare blevet ved disse to, men sådan gik det ikke. Det er ikke umagen værd at opremse de mange former for afgifter Staten indkasserer i dag, listen er lang og vi skal ikke glemme at alle afgifter pålægges 25 % moms. De samlede indtægter fra dette område udgør 1/3 af alle Statens indtægter. Vi kan altså opdele de omtalte skatter således; indkomstbeskatning, moms, told og afgifter, der alle har udgangspunkt i en form for ægte varer, men det forholder sig anderledes, når talen falder på en meget udemokratisk beskatning; værdi af egen bolig bedre kendt som ejendomsværdiskat for ejerbolig. Her beskattes en borger, der har købt og betalt sin egen bolig og han er ansvarlig for alle økonomiske konsekvenser. Men der er mange flere mulighed for misundelsesbeskatning; værdierne af fringe benefits. Den sidste opfindelse er værdi af eget arbejde. Dermed bliver lysten til at arbejde meget begrænses af ulysten til at betale skat, men uden de omtalte indtægter kan staten ikke finansiere sine udgifter. Men hvilken værdi er skabt ved at Skat sætter en vilkårlig procent af vurderingen af egen bolig, som ejerne selv har betalt, og bruger denne som beskatningsgrundlag? Hvorfor beskatter man så ikke f.eks. værdien af mere fritid, fornøjelser og rejser til udlandet, hvor landet går glip af indtægter som moms og punktafgifter, fordi forbruget lægges i ferielandet? Eller er det alvorligt ment, når jeg i disse dage kan læse om det nye grundlag for ejendomme; værdien stiger hvis en lejlighed har en altan og et parcelhus har en flot udsigt? I denne måned, hvor partilederne har trukket valgkampsdragterne på, dukker det grimme begreb brugerbetaling op igen. - Og derfor så lidt om den (u-)retfærdige fordeling Begrebet matematisk fordeling af goderne i samfundet er ikke nyt. Den franske filosof Condorcet var tillige matematiker og med stor interesse for samfundsforhold. I forbindelse med indførelsen af det metriske system opstod tilbedelsen af, at alt og alle skal kunne kvantificeres/måles og vejes og resultaterne udtryk for værdier, vi alle kan forholde os til og som bruges globalt. Denne påstand hviler på det fundament, at vi skal være enige om principperne og deres baggrund og det er nok her vi finder årsagen til endeløse diskussioner og dermed skabes der ingen retfærdig fordeling. I en ældre artikel om dette emne har jeg henvist til John Rawls, der bidrog med bogen Retfærdighedens Teori (han hører til gruppen af politiske filosoffer.). Han taler om en samfundskontrakt på vilkår, der etableres mellem to parter, der både er frie og ligestillede (det drypper lidt af Karl Marx). 3

4 Begrebet retfærdighed kan beskrives som en konflikt mellem det ideelle og den faktiske tilstand, her af en nation. Vi kan også opdele emnet i 2 grupper; overfor gældende love er vi alle lige, men vi er det ikke, når vi skal fordele indholdet fra godteposen. Vi skal ikke så mange år tilbage førend vi kunne læse dette statement: Anders Fogh Rasmussen: Hvis socialstaten Danmark fortsætter sin omklamring af mennesket ender vi som de sidste mennesker med at miste værdien i tilværelsen. Vi ender med at blive tæmmede og sociale dyr. Uden at skulle fordybe mig i de mange teorier, der knytter sig til begrebet velfærd, synes jeg at emnet solidaritet skiller sig ud, for det her vandene skiller. Vi har fået et A hold og et B ditto og A holdet, der for det meste består af DJØF ere, har tilsyneladende glemt alt om anstændighed og ikke er solidariske med medlemmer af B holdet. Ifølge Rawls er grundlaget for en retfærdig stat en samfundskontrakt, der baserer sig på lige rettigheder og pligter. Et andet princip er, at enhver har ret til at bestemme over de værdier han selv har skabt. Der er forskel på velfærd og velstand. Men den nuværende regering mener, at den skal ekspropriere midler fra personer eller firmaer, der er velhavende for at finansiere overfloden af velfærd til B holdet, der som tak forventes at stemme på giverne, der ikke er regeringen, men det tænker holdets medlemmer ikke på. I disse dage, hvor valgkampen forekommer skudt i gang, omtales forøgede brugerbetalinger hyppigt. Ender vi med at velhavende danskere nu selv skal betale for de sociale ydelser, som passagererne, der sidder i klasse 2 får gratis og altså dermed også betale for dem? Det er ikke bare brugerbetaling, men dobbelt op. Det kaldes retfærdig fordeling og bidrager til debatten om, hvorvidt landet skal have 100 % brugerbetaling på alle ydelse fra den institution, vi fejlagtigt betegner som staten eller skal vi rejse os i protest og insistere på reformer? For Staten der er os alle, tror vi da, men sådan er det ikke helt. Er det en retfærdig fordeling når personer, der trofast har sparet op til deres alderdom, skal til lommerne hver gang de har behov for varer fra velfærdsbutikken og altså nu er forbrugskunder? Det var Anders Fogh Rasmussen, der i sin magtperiode ansatte kontrollanter til at analysere forretningsgangen i butikken og resultatet ses tydeligt i dag, hvor kvalitetskontrollen optager mere tid end produktionen; den er helt ude i hampen, som det kaldes i dag. Ikke uden grund at partiet Venstre har åndedrætsbesværligheder. På samme tid er det sikkert blevet et problem for Socialdemokratiet, at mange af dets medlemmer ikke mere har rod i arbejderklassen, men i al ubemærkethed har bevæget sig op i middelklassen og har anskaffet sig værdier, f.eks. i form af egen bolig. Samtidig er fagbevægelsen sejlet på grund og afstanden mellem socialdemokratiets karrieresoldater, der er blevet levebrødspolitikere, og grundpillen i fagbevægelsen; den hårdt arbejdende smed er en uoverstigelig kløft. Den sidste stærke smed var Georg Poulsen og med ham fosvandt et godt emne til at lede en socialdemokratisk regering. Når det forudses, at landet vil stå overfor svære problemer når udgifterne til opretholdelse af velfærdsstaten stiger mere end de indtægter, der skal finansiere gildet, er årsagen ikke alene at der ikke arbejdes nok. 4

5 Det er politikernes mangel på kvalifikationer og vilje til at reducere eller tilpasse statens udgifter til et fornuftigt balancepunkt, der er kimen til problemet. Derfor dykker DJØF-holdet ned i tryllehatten og vil udsætte den vedtagne pensionsalder fra 67 til 68, hvorved der generes ekstra skatteindtægter og udgifterne til pensioner og oceaner af tilskud reduceres på samme tid. Ifølge CEPOS burde tanken bag brugerbetaling være, at alle betalinger fra borgerne skal anvendes til en reduktion af de direkte skatter. Det er jo via skatterne udgifter til velfærdsshoppen skal finansieres. Men nej sådan er det ikke. De bruges til at dække magtapparatets overforbrug, hvilket fører til en forvridning i butikkens driftsbillede, men ikke mange reagerer overfor dette faktum. I går aftes var der i TV en god udsendelse om Klaus Rifbjerg. Blandt hans skarpe argumenter var, at kun 2000 danskere er godt begavede, resten af os er dumme. Så fik vi den, men hans kommentar om danskernes ligegyldighed overfor de faktorer, der styrer eller påvirker deres hverdag får af mig 5 stjerner; Hvornår rejser vi os og siger Nu kan det fandme være nok?. Og hvilke realiteter reagerer de danske sofakartofler ikke overfor? For Store Klaus har jo ret. UDDANNELSEN Danmark har 1500 forskellige retninger/muligheder for uddannelse. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor mange af dem, landet har brug for fremover, men jeg fornærmer nok ikke de fleste af læserne ved at påstå, at det er omkostningssvineri og mange af dem er ikke relevante for at drive samfundet frem. Hvor mange cand.ubrugelig er der behov for og som jeg en gang tidligere har omtalt koster en kandidatgrad samfundet 5 millioner hårdt tjente skattekroner. Og en strøtanke; hvordan vil regeringen opfylde sit løfte om arbejde til alle, når der er 400 arbejdsløse akademikere, der har en grad i studier i Afrika, hvor relevant er dette antal i forhold til problemstillingen? Fra emnelisten finder jeg også studier af det moderne Indien, Eskimologi og haveingeniør. Debatten om at skære i udbud og antal af studerende får mange op i det røde felt; fint nok, men hvem betaler gildet? SKAT Det er herligt at SKAT har gjort os til Tast/Selv/Borgere. Denne afdeling i velfærdsbutikken har ansatte, men ingen ved, hvor mange af dem, der arbejder. Det tager i dag op til mellem 18 og 24 måneder at få en afklaring på en anke (jeg har selv en, der nu fejrer 14 måneders jubilæum) og det blev fortalt os, at en medarbejder i den pågældende afdeling forventes at skulle kunne behandle 68 sager om året, men kun magter 38. Det er sandsynligvis landets bedste arbejdsplads. Det er vanskeligt at finde tallet for SKAT s skrottede IT systemer, men vi er i milliardklassen og ingen reagerer på, at chefen for nylig fortalte os, at han skal bruge 1.2 milliard mere for at anskaffe en IT model, der kan regne korrekt. Hvad pokker bilder de sig ind? Der er heller ingen der reagerer på, at han og andre topchefer i samme afdeling fik en pæn stor bonus for veludført arbejde. Hvordan kan man tale om arbejde, når borgerne skal betjene sig selv? 5

6 LØN/BONUS ORDNINGEN Det er en kendt sag, at regeringsmedlemmer er den dyreste praktikantordning i Danmark. Men heldigvis sidder der et hold af bundsolide bagstoppere, der betegnes dom departementschefer. Dem har landet vistnok enten 20 eller 21 af og deres lønniveau er ikke at kimse af. Hvis vi forudsætter, at en sådan personage arbejder hårdt er en løn på godt 1.7 millioner om året velfortjent og sikkert også deres lukrative bonusordninger, der kan sikre dem op til p.a. Nu kommer spøgen; deres indsats skal vurderes og hvem gør det? Det gør de selv og kassen med Likes er hurtig tom. Men kæden hopper af når vi læser om departementschefen i justitsministeriet, der blev overført til en mindre post efter at hun var mor og ophavsmand til en række skandalesager. Hun fik i 2014 en fast løn på hvortil vi skal tillægge hendes bonus på omkring Hun er nu chef for en mindre afdeling og burde efter aftalen mellem DJØF og ministeriet have en lønnedgang på om året, men nej. Hun beholder sin løn og bonusordning. Og ikke mange reagerer på den oplysning. Dette er blot et enkelt tilfælde, hvor DJØF ere demonstrerer deres magt og håner skatteborgerne gennem at belønne uduelige topchefer. Der er mange flere eksempler, der kan refereres til, men desværre er det en kendsgerning at danskernes hukommelse er kort. Skulle I have lyst er det nemt at hente hele listen. Der er en del andre personer, der scorer kassen. Mette Frederiksens ministersekretær fik i 2014 udbetalt for overarbejde uagtet at denne medarbejder i forvejen havde et tillæg på som kompensation for samme disciplin. I alt unødvendige omkostninger, der kan sættes sammen med, at hendes 2 toprådgivere fik henholdsvis og for overarbejde på toppen af deres faste honorar på og ; A fik og B modtog , men det oplyses ikke, hvor meget de almindelige rådgivere fik. Det hører ikke hjemme nogen steder, men det skalnaturligvis lige omtales, at MF dengang var beskæftigelsesminister, det forklarer naturligvis hvorfor. DR Generaldirektøren Maria Rørbye Rønn, der naturligvis er jurist, fik i 2014 en lønforhøjelse på cirka og får nu i underkanten af 3 millioner for sat være chef for landets dårligste medievirksomhed. I årets løb, fyres medarbejdere og der skæres i personalegoder for at skaffe bidrag til hendes knapt højere gage pr. måned. Virksomheden har godt ansatte, og mon ikke de fleste ved, at produktionen pr. udbetalt lønkrone/gagekrone er meget lav, idet mange udsendelser enten produceres eller købes ude fra. Det er vel også en kendsgerning at den politiske holdning i denne virksomhed langtfra er objektiv, hvilket der er mange eksempler på og det er derfor bemærkelsesværdigt, at DR i sin årsrapport for 2014 adskillige gange fremhæver, at organisationen har et stort samfundsansvar. Dette statement står i skærende modsætning til den opfattelse, som kommer til udtryk fra kompetent hold, der beskriver landets største medievirksomhed som arrogant, magtfuld og tilknappet. DR er i princippet en folkejet virksomhed, der betales fra brugere, der har krav på respekt. 6

7 AFSLUTNING Det er ofte en gåde for mig, når jeg prøver at illustrere mine opfattelser med eksempler fra den hverdag, danskerne er omgivet af og som de skal fungere i, hvorfor jeg mødes med denne kommentar: Sådan kan man ikke se på det. Er det fordi mange ikke ønsker at blive konfronteret med deres vattede holdning til det enorme forbrug af samfundskassen, som A-holdet har prioriteret til sig selv? Eller for bekvemme til at tage handsken op? Det danske velfærdssamfund er ikke uden problemer. Baggrunden kan måske findes i spørgsmålet om, hvorvidt det er godt for et samfund at for mange af dets borgere bliver afhængige af statens omsorg fra vugge til grav? Jeg er temmelig liberal og har den opfattelse at en borger skal gøre sig fri af statens omklamrende arme og tage ansvaret for sig selv, ikke bede andre om at påtage sig denne opgave. Et marxistisk synspunkt lyder, at velfærdsstaten bestikker sine arbejdere via produkterne i velfærdsbutikken, der frister dem til at falde til patten, som det hedder i Jylland. Kun sultne laver revolution siges det og det andet argument er, at produkterne minimerer risikoen for social ballade. Det er en joke, når Socialdemokratiet påstår, at det er arbejdernes bidrag, der finansierer velfærden. 2/3 af bidragene kommer fra den private industri, det ved alle velbegavede, men dem er der ikke mange af i det parti, hvis motto er Der er ingen løfter der for store til at man kan løbe fra dem. (SAK). Det er ligeledes forkert at hævde, at indvandrerne er skyld i den indledningsvise omtale af reduktionen i omsætningen per borger. Det er A-holdet, der rager til sig med arme og ben og håner dem, der finansierer dem ved deres opførsel. Dets "alene-vide- og-jeg ved-bedre-udfald" får uden modspillets faste tackling i historieskrivningens hukommelsesløse grundbund med falske efterrationaliseringer alt for let fodfæste«, siges det, når fremtidsperspektivet tegnes op. For fremtiden tegner sig ikke så rosenrødt, som den nuværende regering vil have os til at tro på. Den tryghed den lovede i sin valgkampagne er smidt over bord. Nødvendighedens lov er trådt i kraft og den har sit udspring i vor deltagelse i det globale kapløb, der presser konkurrenceevnen nedad og denne tendens kan hverken finansiere det nuværende niveau af velfærd eller sikre dets beståen og al tale om produktforbedringer kan vi godt glemme, det er en anomali. Så lad mig slutte igen med kommentaren fra Store Klaus til de danske sofakartofler med hængerøv: Føns i april 2015 Ole Hvornår siger i stop, nu er det fandme nok! Vi vil ikke finde os i det mere. 7

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

Få fingre i de skattefri indtægter

Få fingre i de skattefri indtægter Få fingre i de skattefri indtægter Danskerne tjener hvert år milliarder af kroner, som ikke bliver beskattet. B PLUS giver dig overblikket over, hvor der er penge at hente. Juni 2012. Få fingre i de skattefri

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Dobbelt regning for sygehusindlæggelse

Dobbelt regning for sygehusindlæggelse Dobbelt regning for sygehusindlæggelse Finansiering: Thisted Kommune betaler to gange for samme patient NORDJYLLAND: Når en patient med et brækket ben bliver indlagt i akutmodtagelsen på sygehuset i Thisted

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Indvendinger. Psykologisk glidning

Indvendinger. Psykologisk glidning 144 Indvendinger Psykologisk glidning I forhold til ubeslutsomme kunder, der har behov for et ekstra skub, og kunder der ikke helt har forstået værdien af produktet, kan det være gavnligt at anvende en

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt 29. september 2016 J.nr. 16-1424145 Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

oblaten, viser Jesus os, at hermed har jeg betalt for dit liv, og billedet viser, at det er med sit liv, han har betalt.

oblaten, viser Jesus os, at hermed har jeg betalt for dit liv, og billedet viser, at det er med sit liv, han har betalt. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. september 2014 Kirkedag: 13.s.e.Trin/B Tekst: Matt 20,20-28 Salmer: SK: Nu går vi glad; 727; 729 ; 41; 728; 477; 730 LL: Nu går vi glad; 447; 729 ;

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Finansieringsudvalgets seminar

Finansieringsudvalgets seminar Finansieringsudvalgets seminar Mandag d. 26. april 2010 Tak fordi vi måtte komme. 1 Mariagerfjord Kommunes analyser: Der er en sammenhæng mellem Geografisk struktur (rejsetid) Økonomiske vilkår (Krevi)

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

Tale holdt af Daniel Ankarloo, på Folket åbner tinget Köbenhavn, 30 september 2014. Kære mødedeltagere folket, der åbner tinget

Tale holdt af Daniel Ankarloo, på Folket åbner tinget Köbenhavn, 30 september 2014. Kære mødedeltagere folket, der åbner tinget Tale holdt af Daniel Ankarloo, på Folket åbner tinget Köbenhavn, 30 september 2014 Kære mødedeltagere folket, der åbner tinget Den svenske legendariske partileder Olof Palme udtrykte for halvtreds år siden

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere