CAMPINGANALYSEN 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPINGANALYSEN 2014"

Transkript

1 CAMPINGANALYSEN 2014

2 Publiceret af CAMPINGRÅDET August Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: F: E: Gengivelse af analysen eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hovedkonklusioner for Opsummeret status for Overnatningstallene Mindre stigning i danske overnatninger Udenlandske campingovernatninger De 20 største overnatningsnationer Campingturismens størrelse i Danmark Campingturismens størrelse i Europa Camping er stadig danskernes foretrukne ferieform Campinggæsternes opholdslængder Antallet af campingvogne og autocampere Lille nedgang i antallet af indregistrerede campingvogne Stabile tal for indregistrerede autocampere Campingturismens økonomiske betydning Ændringer i data og model Hovedresultater for Detaljerede forbrugstal De kommunale og regionale tal Den regionale betydning Den kommunale betydning Øvrig information om de danske campingkommuner

4 1. HOVEDKONKLUSIONER FOR 2014 Overnatningstallene steg i 2014 med i alt 3,6 procent i forhold til Siden krisens indhug i 2009 har overnatningstallene dog været på det laveste niveau siden nedgangstiden omkring år Året 2014 kunne således ikke hive overnatningstallene op til niveauet før finanskrisen, men der er dog alligevel positive takter, som er værd at fremhæve. En af disse er, at man kan glæde sig over stigningen i antallet af overnatninger fra de fire vigtige nærmarkeder (Tyskland, Norge, Sverige og Holland). Således så man en stigning på flotte 8 procent på den største udenlandske kundegruppe, de tyske campinggæster, imens man så helt op til ca. 16 procents stigning på de hollandske overnatninger. Nordmændene lagde ca. 9 procent flere overnatninger, mens svenskerne lagde knap 5 procent flere overnatninger end år Camping er stadig danskernes foretrukne ferieform, imens man ikke anderledes fra de forgangne år må nøjes med at være den tredje mest foretrukne overnatningsform for udlændinge i Danmark; slået af hotel- og feriehusovernatning. Antallet af indregistrerede campingvogne er faldet med 1 procent i forhold til året forinden imens antallet af autocampere er faldet ca. 4 procent. Der har således ikke været så få indregistrerede autocampere siden år Varde Kommune er til stadighed landets største campingkommune målt på antallet af campingovernatninger, imens Frederikshavn Kommune har overhalet Jammerbugt Kommune, der kommer ind som hhv. den 2. og 3. største campingkommune i Danmark. Afslutningsvist skal bemærkes til denne udgave af Campinganalysen, at udregningsmodellerne bag campingturismens økonomiske betydning i år er lavet så markant om, at de desværre ikke er sammenlignelige med de forgangne år. Dette skal derfor holdes for øje, hvis man holder denne rapport op i forhold til tidligere udgaver OPSUMMERET STATUS FOR ,2 mio. camping overnatninger 8,5 mio. danske campingovernatninger indregistrerede campingvogne per indregistrerede autocampere per Overnatningerne fra de fire vigtigste nærmarkeder er alle steget Varde Kommune stadig landets klart største campingkommune 3

5 Antal overnatninger Antal overnatninger 2. OVERNATNINGSTALLENE 1 Det samlede antal campingovernatninger steg med overnatninger, eller 3,6 procent, fra 2013 til Overnatningstallet for 2014 (ca. 11,2 mio.) er dermed det bedste i 3 år. Både danske og udenlandske overnatninger steg i 2014; dog steg antallet af udenlandske overnatninger med ca flere end de danske overnatninger Campingovernatninger i alt i perioden MINDRE STIGNING I DANSKE OVERNATNINGER De danske overnatninger på campingpladserne steg en smule med overnatninger (2 procent) og er således kravlet op på det bedste overnatningstal i 3 år til 8,5 mio. overnatninger. Den største kundegruppe på de danske campingpladser er dog ikke tilbage på niveau med før-krisetiden, hvor man i f.eks registrerede 9,3 mio. danske overnatninger. Positivt er dog, at overnatningstallene synes at stige jævnt de seneste par år, hjulpet godt på vej af et godt sommervejr Danske campingovernatninger i perioden Alle overnatningstal i denne analyse er fra Danmarks Statistik.

6 Antal overnatninger 2.2. UDENLANDSKE CAMPINGOVERNATNINGER Den største udenlandske kundegruppe er igen i år klart de tyske campinggæster. Positivt er det derfor, at der i 2014 blev registreret campingovernatninger (8 procent) flere end i Det samlede antal tyske campingovernatninger er således Der er dog lang vej tilbage til et tilfredsstillende niveau for de danske campingpladser, idet man i 2013 kunne registrere det laveste antal tyske campingovernatninger i hele registreringsperioden fra 1992 til Tyske og øvrige udenlandske overnatninger i Tyskland Øvrige udenlandske - I 2010 troede man, at man havde fået bugt med den negative udvikling i kundegrupperne fra det øvrige udland (dvs. alle udenlandske overnatninger undtagen tyske), men allerede året efter viste tallene sig at falde igen. I 2012 så man således de laveste campingovernatningstal de seneste 10 år altså i perioden 2002 til Derfor er det positiv, at der nu to år i træk har været opadgående kurver på de udenlandske overnatninger. I alt er de øvrige udenlandske overnatninger steget med (ca. 10 procent) fra 2013 til 2014, og altså yderligere en stigning på ca. 21 procent siden Forhåbentlig kan Danmark fastholde sin gode position på de udenlandske markeder som en attraktiv campingnation. 5

7 Antal overmatninger Hollandske, norske og svenske overnatninger Norge Holland Sverige Når de tyske overnatninger er faldet så markant det seneste årti, er det derfor endnu vigtigere, at de 3 øvrige nærmarkeder bidrager med stigninger i antal overnatninger. Således er norske overnatninger er steget med overnatninger (9,2 procent), hollandske overnatninger er steget med overnatninger (15,6 procent) og svenske overnatninger er steget med overnatninger (4,8 procent). Som det kan ses senere i denne analyse, er det norske døgnforbrug relativt højt i forhold til andre udenlandske campinggæster (undtagen Schweiz), hvorfor det er meget positivt, at netop denne kundegruppe er steget så meget de seneste år. 6

8 2.3. DE 20 STØRSTE OVERNATNINGSNATIONER Nedenfor finder du de 20 lande, hvorfra der kom flest campingovernatninger til Danmark i Da tabellen blev introduceret for første gang i sidste års Campinganalyse, har vi valgt at inkludere overnatningstallene for 2013 samt den procentvise udvikling for de sidste 5 år og 1 år. Land (%) (%) Tyskland ,9-8,3 Norge ,2 41,7 Holland ,6-19,5 Sverige ,8 39,6 Schweiz ,2 28,3 Storbritannien ,5 39,1 Frankrig ,5 14,8 Polen ,8-46,5 Belgien ,0 31,8 Finland ,8 9,4 Italien ,9-31,0 Østrig ,2 19,6 Portugal ,0 122,5 Litauen ,4 194,2 Spanien ,8 6,9 Slovakiet ,3 591,4 Tjekkiet ,2-1,4 Rusland ,1 71,9 USA ,5 108,3 Island ,8 299,2 7

9 2.4. CAMPINGTURISMENS STØRRELSE I DANMARK Kigger man på de totale turismeovernatningstal i Danmark, så spiller campingovernatningerne stadig en ganske betydelig rolle. Nedenfor ses en opdeling efter den procentvise størrelse af overnatningsformerne i dansk turisme. Tallene inkluderer både danske og udenlandske overnatninger. Fordelingen af overnatninger i hele dansk turisme i 2014 Feriehuse 35% Hoteller 29% Lystbådehavne 2% Vandrerhjem 2% Feriecentre 8% Camping 24% Sammenligner vi disse tal med årene forinden, kan vi se en negativ udvikling idet camping har mistet markedsandele fra 27 procent i 2010 og 25 procent i 2011 til ca. 24 procent i Det er dog relativt uændret i perioden 2012 til 2014, hvor der kun har været en samlet marginal tilbagegang på ca. 0,5 procent. I alt var der i dansk turisme i ,8 mio. overnatninger, hvoraf 23,6 mio. af disse var danske. Udenlandske overnatninger udgjorde dermed 49,5 procent af det totale overnatningstal med sine 23,2 mio. overnatninger. De største udenlandske overnatningsnationer generelt er hhv. Tyskland (13 mio. overnatninger), Norge (2,5 mio. overnatninger) og Sverige (1,9 mio. overnatninger) CAMPINGTURISMENS STØRRELSE I EUROPA Ifølge EU s statistikdatabase Eurostat 2 havde dansk turisme i alt 28,5 mio. overnatninger, hvor den samlede turisme i Europa samlet havde ca. 2,6 mia. overnatninger. Dansk turisme udgør således kun en lille del af den samlede europæiske turisme idet overnatningerne i Danmark kun udgør ca. 1 procent af de totale europæiske overnatninger. Kigger man på dansk campings størrelse i forhold til hele Europa udgør overnatningerne på de danske campingpladser således 3 procent af de totale overnatninger på alle europæiske campingpladser. Frankrig er klart den største campingnation med mere end 109 mio. campingovernatninger årligt efterfulgt af Italien (ca. 53 mio.) og Tyskland (ca. 26 mio.). 8 2 Alle tal er 2013-tal, da 2014-tallene ikke fremgår i Eurostat endnu.

10 2.6. CAMPING ER STADIG DANSKERNES FORETRUKNE FERIEFORM Fordelingen af danske overnatninger i dansk turisme 2014 Lystbådehavne 2% Vandrerhjem 3% Feriehuse 17% Hoteller 31% Camping 36% Feriecentre 11% Trods den nedadgående kurve for campingovernatninger mht. markedsandele i Danmark på overnatninger, som nævnt ovenfor, kan branchen dog trøste sig med, at camping stadig er danskernes foretrukne ferieform; en trend, der har været nogenlunde stabil de seneste 10 år med en lille stigning i årene og en mindre nedadgående kurve i perioden Siden da har det været status quo. Fordelingen af udenlandske overnatninger i dansk turisme 2014 Hoteller 28% Feriehuse 52% Lystbådehavne 2% Feriecentre 5% Camping 12% Vandrerhjem 1% Kigger man på de udenlandske overnatninger, ligger camping på en stabil 3. plads, overgået af feriehusovernatninger og hotelovernatninger på hhv. 1. og 2. pladsen. De danske campingpladsers markedsandel af udenlandske turister i Danmark har været stort set uændret de seneste 10 år. 9

11 2.7. CAMPINGGÆSTERNES OPHOLDSLÆNGDER Når man kigger på antallet af overnatninger siger det ikke noget om, hvor lang tid af gangen campinggæsterne opholder sig på de danske campingpladser. Det gør nedenstående graf til gengæld. I grafen ses campinggæsters gennemsnitlige opholdslængder og senere i denne analyse kan man finde døgnforbruget pr. campinggæst samt pr. gruppe. Nationalitet Antal dage Alle (gnsn.) 12,6 Danskere 13,0 Udlændinge 11,3 Tyskland 12,4 Norge 10,0 Holland 11,8 Sverige 6,3 Schweiz 11,0 Storbritannien 12,5 Frankrig 12,5 Polen 12,5 Belgien 12,5 Finland 12,5 10

12 Antal campingvogne pr ANTALLET AF CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Der er mange måder at gøre status på en branche. Overnatningstallene er, og har været det i mange år, en god indikator for, hvordan det går på de danske campingpladser. Overnatningstallene fortæller ca. hvor mange nætter campingpladserne sælger, men det fortæller ikke nødvendigvis, hvor mange familier der camperer. Det kan antallet af indregistrerede campingvogne og autocampere give os en indikator af LILLE NEDGANG I ANTALLET AF INDREGISTREREDE CAMPINGVOGNE Den gode vækst i antallet af indregistrerede campingvogne stoppede med finanskrisens frembrud i 2009, hvor krisen for alvor tog fat i campingerhvervet. Året 2012 var det første år i perioden , at man så en mindre nedgang i antallet af indregistrerede campingvogne. Man gik således fra 3-4 procent i årene til status quo som vi nu har oplevet siden Året 2014 medførte dog en negativ kurve idet antallet af indregistrerede campingvogne faldt med ca. 1 procent. Således var der færre indregistrerede campingvogne i 2014 i forhold til Indregistrerede campingvogne i Danmark i Campingvogne i alt

13 Antal autocampere pr STABILE TAL FOR INDREGISTREREDE AUTOCAMPERE Antallet af indregistrerede autocampere har ikke rykket meget på sig siden 2008, hvor der var et stort boom af nye indregistreringer af autocampere. I 2011 faldt dette tal med ca. 1,5 procent og siden da har det ikke været lige så eftertragtet at eje en autocamper i Danmark. Sidste år så man et dyk i tabellen med 2,1 procent og i år falder statistikken på antal indregistrerede autocampere med yderligere 4,1 procent. Antallet af indregistrerede autocampere i Danmark er således på det laveste niveau siden Indregistrerede autocampere i Danmark i Autocampere i alt CAMPINGTURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Dette afsnit 3 indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark, der kan tilskrives campingturismen samt nøgletal for branchens samfundsøkonomiske betydning i form af beskæftigelse, værditilvækst (sammenligneligt med BNP) og skatteprovenu. Alt dette er både opgjort for hele Danmark og på kommunalt niveau. Turismeforbruget er baseret på Turismens økonomiske betydning 2013, hvilket er det nyeste satellitregnskab for turismen udarbejdet af VisitDenmark. De afledte samfundsøkonomiske effekter er beregnet ved hjælp af den generelle ligevægtsmodel LINE ÆNDRINGER I DATA OG MODEL I det bagvedliggende datagrundlag og modelapparat er der sket tre overordnede ændringer i forhold til sidste års campinganalyse. Det betyder, at særligt de afledte samfundsøkonomiske effekter ikke kan sammenlignes med sidste års analyse. Dette understreger, at 'Turismens økonomiske betydning' er 12 3 Udregninger i afsnittet er udarbejdet af VisitDenmark for Campingrådet.

14 en strukturrapport og ikke en konjunkturpublikation, der kan sammenlignes år efter år. Dette er især gældende på kommunalt niveau. Se yderligere detaljer i hovedrapporten, der findes på Her skal de blot nævnes helt kort: 1. Opdatering af dansk endagsturisme på baggrund af DTU's transportvaneundersøgelse. Dette har bl.a. løftet det danske endagsferieforbrug med 6 mia. kr. Dette har ikke nogen direkte effekt for campingturismen, men har selvfølgelig betydning for det samlede turismeforbrug og afledte effekter, og dermed indirekte for camping-turismens relative vigtighed. 2. Implementering af Danmarks Statistiks store nationalregnskabsrevision Den har særlig betydning for ferie-/forretningsfordelingen af forbruget af overnatningskomponenten og kan have mindre betydning for campingturismens forbrugssammensætning. 3. Nedskrivning af de estimerede antal turismeskabte årsværk særligt for overnatningsbranchernes og 'andre' branchers vedkommende. Den primære forklaring er, at der i den bagvedliggende model arbejdes med fremskrivninger af tidsserier fra nationalregnskabet, og bl.a. beskæftigelsen ser ud til have været overvurderet i de seneste års fremskrivninger og modeller HOVEDRESULTATER FOR 2014 En opsummering på de officielle og seneste (2013) tal lyder: Campingturismen omsatte i 2013 for ca. 4,1 mia. kroner. Ud af ovenstående omsættes ca. 60 procent af danske campinggæster. Campingturismen skabte godt fuldtidsjobs i Danmark i Campinggæsternes forbrug skaber, inkl. afledte effekter, en bruttoværditilvækst (sammenligneligt med BNP) på knap 2,3 mia. kr. Campinggæsternes forbrug svarer til 4 procent af den samlede turismeafledte værditilvækst i Danmark. Det samlede skatteprovenu 4 for campingturismen udgjorde 1,8 mia. kroner, svarende til 5 procent af det samlede skatteprovenu fra dansk turisme. Danske campinggæster havde i gennemsnit et døgnforbrug på 246 kroner pr. person, mens udenlandske campinggæster havde et døgnforbrug på 365 kroner pr. person. Det gennemsnitlige gruppedøgnforbrug for den danske campinggæst var 702 kroner pr. gruppe, hvor det lå på kroner pr. gruppe for de udenlandske campinggæster Ekskl. selskabs-, ejendoms- og grundskatter

15 Den udenlandske campinggæst bruger i gennemsnit 47 procent af sit forbrug på campingovernatningen, hvorimod den danske campinggæst kun bruger 20 procent på overnatningen. 31 procent af det samlede døgnforbrug hos udenlandske campinggæster bruges i detailhandlen, hvor dette er 47 procent hos danske campinggæster DETALJEREDE FORBRUGSTAL Campinggæsters døgnforbrug Nationalitet Døgnforbrug (DKK) Alle (gnsn.) 273 Danskere 246 Udlændinge 365 Tyskland 275 Norge 574 Holland 359 Sverige 541 Schweiz Storbritannien 365 Frankrig 365 Polen 365 Belgien 365 Finland 365 Campinggæsters gruppedøgnforbrug Nationalitet Døgnforbrug (DKK) pr. gruppe Alle (gnsn.) 755 Danskere 702 Udlændinge Tyskland 671 Norge Holland 881 Sverige Schweiz Storbritannien Frankrig Polen Belgien Finland

16 Campinggæsters totale opholdsforbrug per gruppe Nationalitet Alle (gnsn.) Danskere Udlændinge Tyskland Norge Holland Sverige Schweiz Storbritannien Frankrig Polen Belgien Finland Opholdsforbrug (DKK) pr. gruppe Fordeling af udenlandske campinggæsters døgnforbrug på produkter Produkter Overnatning 47 Restaurant 8 Lokaltransport 3 Rejseservice 2 Kultur og forlystelser 1 Føde- og drikkevarer samt tobak 14 Andet detail 9 Teater, bibliotek og andre kulturelle tjenester Procent af det totale døgnforbrug Fordeling af danske campinggæsters døgnforbrug på produkter Produkter Overnatning 20 Restaurant 9 Lokaltransport 2 Rejseservice 4 Kultur og forlystelser 1 Føde- og drikkevarer samt tobak 29 Andet detail 10 Teater, bibliotek og andre kulturelle tjenester 2 Procent af det totale døgnforbrug 2 15 For yderligere detaljer om ovenstående tal, henvises til: Campingturismens økonomiske betydning i Danmark 2013, august 2015 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013, juli 2015

17 5. DE KOMMUNALE OG REGIONALE TAL VisitDenmark har i turismeregnskabet 2013 for Danmark (RTSA 2012) opgjort det samlede turismeforbrug i Danmark. Turismeforbruget knyttet til campinggæster opstår som en kombination af overnatninger (mængder) og tilhørende døgnforbrug (priser). Mængden af overnatninger baserer sig på den officielle overnatningsstatistik for campingpladser fra Danmarks Statistik, suppleret med estimater for overnatninger på campingpladser med under 75 enheder. Døgnforbruget bygger på VisitDenmarks turistundersøgelse fra I forhold til turismeforbruget på kommunalt niveau kan der i turismesatellitregnskabet, og dermed også i LINE-modellen, være foretaget justeringer fra de oprindelige overnatningsoplysninger og døgnforbrug af hensyn til afstemning med Danmarks Statistiks nationalregnskab. Dermed er der ikke altid en tydelig sammenhæng mellem offentlig kendte overnatningstal på kommunalt niveau og tilhørende turismeomsætning i turismesatellitregnskabet. Bemærk at der ikke er entydig sammenhæng mellem campinggæsternes samlede forbrug i en given kommune og så de afledte effekter af dette forbrug i samme kommune. Kun en vis andel af forbrugets afledte effekter vil forblive i forbrugs- (dvs. overnatnings-) kommunen (de såkaldte intraeffekter), mens en anden del vil ende i andre kommuner via de såkaldte intereffekter. De afledte effekter i en given kommune vil altså være sammensat af intra- og intereffekter fra egen og andre kommuners turisme. Hvor store intra- og intereffekterne er i den enkelte kommune, afhænger bl.a. af i hvor høj grad kommunen er selvforsynende i den bagud vertikale værdikæde til turismens slutprodukter, og er leverandør af produktionsfaktorer til selvsamme værdikæde i andre kommuner. 16

18 5.1. DEN REGIONALE BETYDNING Campingturismens regionale betydning i 2014 så således ud: Region Antal overnatninger Heraf fastliggere Afledt beskæftigelse (årsværk) 5 Turismeforbrug (mio. kr.) 5 Afledt offentligt provenu (mio. kr.) Hovedstaden ( 4,3) ( 4,6) Sjælland ( 4,7) ( 2,4) Syddanmark ( 4,8) ( 3,1) Midtjylland ( 3,9) ( 0,4) Nordjylland ( 0,3) ( 5,6) I alt ( 3,6) ( 2,1) Vi ser således, at Region Syddanmark har klart flest overnatninger i alt, hvilket også ses i de afledte effekter i både beskæftigelse, omsætning samt offentligt provenu. Dette hænger naturligvis sammen med det faktum, at der er flest campingpladser i denne region. Kigger man på produktiviteten 5 (dvs. forholdet mellem antal omsatte mio. pr. årsværk), bør det bemærkes, at man i Region Syddanmark omsætter for ca kr. pr. årsværk, hvorimod man i eksempelvis Region Hovedstaden kun omsætter for ca kr. pr. årsværk, som det laveste af alle regionerne. Det højeste turismeforbrug pr. årsværk er dog i Region Sjælland, hvor der er et turismeforbrug på ca kr. pr. årsværk. Region Midtjylland omsætter for ca kr. og Region Nordjylland for ca kr. pr. årsværk på de danske campingpladser Da de endelige turismeforbrugstal for 2014 endnu ikke foreligger, er turismeforbruget samt det afledte offentlige provenu ganget op med den procentvise stigning i antal overnatninger (3,6 procent) samt inflationen for 2014 (0,6 procent), imens den afledte beskæftigelse er ganget op med den procentvise stigning i antal overnatninger (3,6 procent). Produktiviteten er derfor alt andet lige blot en pegesnor for, hvordan vi kan forvente udviklingen for 2014.

19 5.2. DEN KOMMUNALE BETYDNING Campingerhvervet spiller en vigtig rolle i de fleste danske kommuner. Der findes 81 campingkommuner af landets i alt 98 kommuner, hvoraf der er 55 kommuner med 2 campingpladser 6 og flere. I de store campingområder kan kommunerne takke camping for flere hundrede arbejdspladser og en omsætning på mange millioner. Den slags betyder noget ikke mindst for store områder på eksempelvis Vestkysten, på Bornholm og i Sønderjylland, hvor turismen er med til at holde gang i den lokale beskæftigelse. I nedenstående graf er fremstillet de 10 største campingkommuner på basis af antallet af overnatninger på campingpladserne i den pågældende kommune Top 10 campingkommuner 2014 Overnatninger i alt Danske overnatninger Udenlandske overnatninger På de følgende sider er listet 55 udvalgte campingkommuners antal overnatninger, årlige turismeforbrug samt antal årsværk afledt fra campingturismen. Det skal bemærkes, at den procentvise udvikling i omsætningen samt i antallet af årsværk er udeladt idet den nye metode, der beregner disse tal, er lavet om. Sidste års tal er således ikke sammenlignelige med tallene i år Campingpladser henviser i denne sammenhæng til pladser med +75 enheder, som er de campingpladser, der indgår i de kommunale tal på de følgende sider.

20 Region Kommune (udvalgte) Antal overnatninger Omsætning (mio. kr.) 4 Antal fuldtidsjobs (årsværk) 4 Hovedstaden Bornholms Kommune ( 8 %) 107,3 85 Halsnæs Kommune ( 11 %) 41,7 28 Gribskov Kommune ( 13 %) 37,5 29 Helsingør Kommune ( 1 %) 50,0 53 Sjælland Faxe Kommune ( 8 %) 79,2 62 Guldborgsund Kommune ( 6 %) 50,0 52 Odsherred Kommune ( 3 %) 40,6 29 Lolland Kommune ( 18 %) 49,0 49 Næstved Kommune ( 4 %) 43,8 53 Holbæk Kommune ( 4 %) 38,6 48 Kalundborg Kommune ( 14 %) 31,3 25 Vordingborg Kommune ( 2 %) 34,4 36 Slagelse Kommune ( 2 %) 37,5 42 Syddanmark Varde Kommune ( 1 %) 166,8 133 Haderslev Kommune ( 7 %) 84,4 78 Tønder Kommune ( 2 %) 90,7 88 Aabenraa Kommune ( 11 %) 66,7 78 Sønderborg Kommune ( 16 %) 74,0 76 Fredericia og Kolding Kommuner ( 15 %) 93,8 143 Svendborg Kommune ( 1 %) 59,4 65 Nordfyns Kommune ( 25 %) 35,4 35 Billund Kommune ( 8 %) 99,0 83 Esbjerg og Vejen Kommuner ( 4 %) 68,

21 Vejle Kommune ( 15 %) 85,5 124 Middelfart Kommune ( 0,4 %) 44,8 55 Fanø Kommune ( 3 %) 32,3 22 Kerteminde Kommune ( 13 %) 27,1 23 Langeland Kommune ( 4 %) 30,2 17 Assens Kommune ( 2 %) 24,0 29 Nyborg Kommune ( 5 %) 26,1 32 Faaborg-Midtfyn Kommune ( 7 %) 28,1 34 Midtjylland Ringkøbing-Skjern/ Herning Kommuner ( 7 %) 126,1 93 Norddjurs Kommune ( 8 %) 65,7 64 Syddjurs Kommune ( 5 %) 62,5 62 Silkeborg Kommune ( 1 %) 63,6 97 Århus og Favrskov Kommuner ( 8 %) 124,0 246 Viborg Kommune ( 5 %) 37,5 57 Skive Kommune ( 1 %) 30,2 37 Holstebro Kommune ( 0,2 %) 34,4 49 Hedensted Kommune ( 12 %) 25,0 34 Struer Kommune ( 2 %) 21,9 24 Odder Kommune ( 2 %) 24,0 25 Horsens Kommune ( 1 %) 34,4 66 Skanderborg Kommune ( 0,5 %) 21,9 37 Lemvig Kommune ( 7 %) 15,6 18 Randers Kommune ( 1 %) 26,1 50 Samsø Kommune ( 7 %) 12,5 7 20

22 Nordjylland Jammerbugt Kommune ( 7 %) 140,7 177 Frederikshavn Kommune ( 3 %) 162,6 198 Hjørring Kommune ( 8 %) 89,6 113 Aalborg Kommune ( 2 %) 93,8 131 Morsø Kommune ( 1 %) 35,4 50 Thisted Kommune ( 1 %) 36,5 47 Mariagerfjord Kommune ( 1 %) 35,4 46 Vesthimmerlands Kommune ( 3 %) 30, ØVRIG INFORMATION OM DE DANSKE CAMPINGKOMMUNER Campingkommunernes priser for bortskaffelse af affald Campingrådet udgav i december 2014 en undersøgelse om de danske campingkommuners priser for bortskaffelse af affald. Find undersøgelsen på Campingrådets hjemmeside eller på dette link. Antal campingpladser, antal enheder og kapacitetsudnyttelse Udover ovenstående tal på overnatninger, turismeforbrug og årsværk ligger Campingrådet desuden inde med tal for antal campingpladser, antal enheder og kapacitetsudnyttelsen i de forskellige kommuner. Danske, udenlandske og fastliggerovernatninger Udover ovenstående totale overnatningstal pr. kommune, har Campingrådet separate overnatningstal for danske og udenlandske campingovernatninger i kommunerne. Ønsker du at få fremsendt ovenstående tal for din kommune, kan du tage kontakt til Campingrådets sekretariat på eller 21

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger.

8,7 mio. danske overnatninger. 2007 blev dermed igen rekordår for antallet af danske overnatninger. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 435 Offentligt DANSK CAMPING 2007 1. Sammenfatning 2. Tal for overnatninger 3. Afledt forbrug og omsætning 4. Afledt beskæftigelse 5. Investeringer

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

Campinganalysen 2015 Opgørelse af nøgletal og tendenser i camping i Danmark. En rapport udarbejdet af Campingrådet

Campinganalysen 2015 Opgørelse af nøgletal og tendenser i camping i Danmark. En rapport udarbejdet af Campingrådet Campinganalysen 2015 Opgørelse af nøgletal og tendenser i camping i Danmark En rapport udarbejdet af Campingrådet Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2016 www.campingraadet.dk/analyser-og-statistik/campingraadets-analyser/

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status

Destinationsmonitor Januar december 2018, Status Destinationsmonitor Januar december 2018, Status VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Destinationsmonitor Januar december 2018

Destinationsmonitor Januar december 2018 Destinationsmonitor Januar december 2018 VisitDenmarks Destinationsmonitor Ny opdatering i månederne: Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere