Lydpotter, arbejde og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydpotter, arbejde og ledelse"

Transkript

1

2 1 Jørgen Burchardt Lydpotter, arbejde og ledelse Walker Danmark fra håndværk til multinational business Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger

3 2 ISBN Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger Jørgen Burchardt Trykt hos Special-Trykkeriet Viborg A/S Udgivet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Dansk Lokalhistorisk Forening og Walker Danmark Aps. Af samme forfatter: Jørgen Burchardt: Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Jørgen Burchardt: Fra universitet til samfund. Forskningsformidlingens infrastruktur Jørgen Burchardt: Selskaber og tidsskrifter Jørgen Burchardt og Mette Schønberg: Lige ud ad landevejen. Med hestevogn og bil på amternes veje Jørgen Burchardt, Hans Jørgen Limborg, Klaus T. Nielsen og Ole H. Sørensen (red.): Stress. En guds gave eller et satanisk mesterværk? Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 2, Jørgen Burchardt: Dansk arbejdslivsforskning. Forskere og ressourcepersoner Jørgen Burchardt: Working Life in Denmark. Researchers and Experts Jørgen Burchardt: En dansk bushistorie. Busbyggeri på Aabenraa Karrosseri Jørgen Burchardt: Da ost blev for alle. 100 års udvikling set fra Brørup Mejeri Jørgen Burchardt, Peter Olsén, Thomas Rasmussen og Hans Jeppe Jeppesen (red.): Team-organisering af arbejdet. Tidsskrift for arbejdsliv nr. 1, Henning Kirk, Jesper Wégens, Jørgen Burchardt og Vibeke Kold (red.): Seniorer på arbejdsmarkedet. Tidsskrift for Arbejdsliv 2002, nr. 3. Jørgen Burchardt: Historiens lange tråd. NKT Trådværket Jørgen Burchardt og Gitte Kjær: NKT 100 år. Tusinder af flittige hænders værk Jørgen Burchardt: Arbejdsliv og ny teknologi. Vilh. Langes Tobaksfabrik, Slagelse, Jørgen Burchardt: Plan for Danmarks Vejmuseum. Museum for vej og trafik, oplevelses- og aktivitetscenter Nils Petter Gleditsch, Pehr H. Enckell og Jørgen Burchardt: Det vitenskapelige tidsskrift Jørgen Burchardt: Industri & håndværk. Genstande på de danske museer Jørgen Burchardt: Netværk for humanister. Idéerne bag et nordisk netværk for kulturhistoriskere Jørgen Burchardt: Før og nu. Tulip i Faaborg Jørgen Burchardt: Medicin og helbredelse. Fåborg Løve Apotek 150 år Jørgen Burchardt: Flygtninge i Faaborg Jørgen Burchardt: Provinsindustri. Arbejdspladser på Faaborg-egnen de sidste 100 år Jørgen Burchardt: Fabrik. Arbejdsmandens historie i 100 år Jørgen Burchardt og Poul V. Nielsen (red.): Arbejderliv. 8 arbejdere fortæller Jørgen Burchardt: Vi lærte at arbejde. Arbejderklassens lokalhistorie. 23 arbejdere fortæller fra sit liv og sin by Finn Arvid Olsson, Jørgen Burchardt og Geert Egger (red.): De nye tider. Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag Carl Erik Andresen, Jørgen Burchardt og Flemming Mikkelsen: Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse Forside: Svejser Lis Rasmussen. Fotograferet af Arne Knudsen.

4 3 Indledning 5 Walkers historie bevaret for eftertiden... 6 En virksomhed fødes Dansk Lyddæmperfabrik... 9 Fabrik i Odense... 9 Hvad er et udstødningssystem? Den store vækst - ny ledelse og aktieselskab Danmarks største lyddæmperfabrik Flere og flere maskiner Flere bygninger Arbejdskraften Ledelsen i vækst Spekulant som ny ejer Under storkoncernen Kosangas Den nye ejers mange aktiviteter Kosans gammeldags ledelse Moderfabrikken Cylindric Genial tekniker opbyggede rationel fabrik Kosan ud af den stærke lyddæmperfabrik Den amerikanske historie Tennessee Gas and Transmission Company Tenneco Corporation og paradigmet: Big is beautiful Guldgravere, overrisling og olie Kern County Land Co Walkers amerikanske historie Monroe Tenneco - verdens nr Tenneco i Danmark Danmark - en del af den amerikanske historie Under amerikansk ledelse Tenneco overtager Lydex Et nordisk fremstød Den danske ledelse under ny ejer Koncernfordele, produktudvikling og investeringer Levedygtig del udskilt Dinex historie En stor kvindearbejdsplads Første forsøg med nye ledelsesformer Utilfredse svejsere og anskaffelse af robotter Rationalisering gav økonomisk fremgang Forpligtende internationalt samarbejde ca Centralt styret produktudvikling Rekruttering af medarbejdere Arbejdsforhold og utilfredshed Mange praktiske kurser One Company, One World, One Future Det internationale samarbejde styrkes Management på internationalt niveau Management kampagnerne starter Måling og kontrol Kvalitetssystemer og TQM Forhandlernes distribution Kvalitetsforbedring gav længere levetid Det europæiske marked for AM og OE og The big three Tennecos europæiske organisation og strategi Den lokale planlægning og logistik Walkers danske kunder Fremgang frem til ca.

5 4 Mod total integration Orlov, sabbat og uddannelsesudvalg Uddannelsesboom i Det vestfynske Netværk Tiltag for en bedre kvalitet Continuous improvement, omstilling og vedligehold Ned med omstillingstid og stop Ledelsesidéer skulle cascades through the organization Forberedelse til selvstyrende grupper WELCOM produktionsceller på Walker ernes lønsystem Nu også kvalifikationsløn Personaleudvikling og ønskede kvalifikationer Produktionsgrupper kommer i gang Utilfredshed og strejke Koncernens kontrol og ensretning Total integration via teknik og IT Fagforeninger, tillidsmænd og fagligt miljø Intern lederrekruttering Arbejdsmiljø og sygdom Fremgangen stoppede Krise og afvikling Koncernen Tenneco i problemer Topledelsen i unåde Nedrustning gav dårlig forretning Automobilsektoren blev tilbage Tilliden i frit fald Amerikanske topchefer skulle være redningsfolk Kræftsvulst ændrede ledelsen Lykkedes aktionen? Slutspillet for Walker Danmark Lukningen Efterspil 117 Rundtur Spalteværket Perforatorer Rørværkerne Save og cuttere Atkin og stansere Flowlinier Rørbukkere Svejsning Værksted og vedligehold Administration og udvikling Færdigvarelageret Hjælpefunktioner og salg Bleghuset Litteratur 149 Noter 151 Stikord 154

6 5 Indledning Middelfart Museum har hermed den fornøjelse at præsentere Lydpotter, arbejde og ledelse., skrevet af seniorforsker Jørgen Burchardt. Middelfart Museum har de sidste år haft den lokale industrihistorie på programmet. I 1990 erne blev der skabt et generelt overblik om egnens industrihistorie og dybere indsigt med undersøgelser af de store virksomheder som NKT Traadværket og Jernstøberiet Hess samt bygningen af den første Lillebæltsbro. Men fokus har primært været på tiden før Tiden efter har vi været mindre fortrolige med. Da nyheden om Walker Danmarks lukning kom i januar 2002, var vi klar over, at her var der en historie, som ville blive meget vanskelig at fange, hvis vi ikke handlede nu. Heldigvis var Walkers ledelse med på projektet, og med Jørgen Burchardt i marken fik vi gennemført en dokumentation af fabrikken i sommeren Senere har det været muligt at skaffe midler til behandling af det indsamlede materiale. Der er mange aspekter ved Walker Danmark, der gør virksomheden og dens historie relevant for Middelfart Museum. Dels er jernindustrien stadig en væsentlig del af industrien i Middelfart og med til at sætte præg på lokalsamfundet. Dels er Walker i sin forhistorie hæftet op på den nye industri, der voksede frem i erne. Walker er i vores sammenhæng en del af Kosan-komplekset, og derfor i familie med både Dinex og Cylindric. Ved at se på den ene får man indsigt i dem alle. Endelig er der det globale aspekt. Lyddæmperproduktion kan kun forstås på baggrund af det internationale marked, og Lydex/Walker virkede på den globale scene. At se sammenhængen mellem det globale og det lokale har været et af formålene med vores undersøgelse. Med Walkers historie har vi kunnet sætte fokus på tiden efter 1970, hvor globaliseringen blev en realitet for vort erhvervsliv. Det har været en pionerindsats, og det skal ikke skjules, at industrihistorikere har vanskelige vilkår, når man arbejder med internationale koncerner. Det har ikke været muligt at komme dybt ind i koncernens beslutningsgange, men alligevel er vi med arbejdet blevet klogere på den virkelighed, vi står i, og den danske afdelings placering i den store sammenhæng. Det kan synes dristigt for et lille museum at påtage sig den opgave. Men som kulturhistorisk museum er vi nødt til at forholde os til den verden, der er, og tackle sådanne problemstillinger så godt vi formår. Særudstillingen: Moderne tider historien om Walker Danmark A/S i Industrikulturens År 2007 var en første præsentation af de resultater, vi har nået. Udgivelsen af denne bog er den næste. Vi er glade for, at vi har haft en så indsigtsfuld industrihistoriker som Jørgen Burchardt til at stå for arbejdet gennem de 6 år. Denne bog er ikke det sidste punktum for Walkers historie og de medarbejdere, der arbejdede der. Det indsamlede kildemateriale ligger klar hos os og andre til videre brug. Vi takker alle, ikke mindst medarbejderne hos Walker, for bidrag til denne bog. Harriet M. Hansen ledende museumsinspektør Middelfart Museum

7 6 Walkers historie bevaret for eftertiden Historien fra Walker, engang Vestfyns største arbejdsplads, er blevet bevaret for eftertiden. Det er ikke alene denne bog, som sikrer historiens bevaring. Der findes nemlig meget mere materiale, så det er muligt at skrive mange flere bøger samt at vise og fortælle mange andre historier. Da Middelfart Museum erfarede beslutningen om at lukke fabrikken, gik man straks i gang med at redde historien. Virksomhedens medarbejdere med direktør Aksel Pedersen i spidsen stillede sig yderst velvillige, hvilket var grundlaget for det vellykkede resultat. Takket være et tilskud fra Statens Museumsnævn (i dag Kulturarvsstyrelsen) blev der givet midler til en hasteindsats. Denne støtte er siden blev udvidet. Herved blev det muligt, at jeg kunne arbejde i længere perioder på virksomheden, hvor jeg beredvilligt fik stillet et kontor til rådighed. Resultaterne er mange. Ikke alene ligger der i kasserne på hylderne på Middelfart Museums magasin en mængde fysiske genstande fra fabrikken. Det gør der også på de store magasin-haller hos Danmarks Video er blevet et vigtigt medie til at fastholde arbejdsprocesser. Således er alle væsentlige processer blevet fotograferet og derved fastholdt for fremtidens historie. Mere end fotografier, 30 interviews og 20 timers video blev indsamlet under museets feltarbejde. Alt er blevet systematiseret og ligger klar til fremtidens historieformidlere. Tekniske Museum i Helsingør. Alt dette kan benyttes til at fortælle, hvordan virkeligheden var for en fabrik i Genstandene er imidlertid ikke nok. En så stor fabrik som Walker har vi ingen mulighed for at bevare som andet end små brudstykker. Tidligere kunne måske små skomagerværksteder blive gemt i hele sin udstrækning, men en fuldstændig fabrik er helt umulig, når dens areal er større end arealet i 250 parcelhuse. Ikke alene har der været mange genstande måske mere end maskiner og redskaber på Walker på et bestemt tidspunkt - men tingene har også forandret sig eller blevet udskiftet med korte mellemrum. Derfor er der blevet samlet meget andet end genstande sammen. Vi har således kunnet fastholde viden om de fysiske forhold på video og fotografier. Ved et såkaldt feltarbejde startede jeg ved arbejdstids begyndelse og fulgte alt, hvad der foregik, mens fabrikken stadig fungerede. Herved fik jeg en indgående forståelse af fabrikken, som hjalp mig til at fotografere de rette ting og til at udvælge de rette genstande til bevaring.

8 7 Ikke kun forfatteren af denne bog har samlet materiale (yderst til højre). Mange medarbejdere på Walker har bidraget. Således er museets fotografier blevet suppleret af lagerarbejder Arne Knudsen (i midten) og planlægningschef Bent Nielsen (til venstre). Det gav mig også et nødvendigt kendskab, så jeg lettere kunne tale med pensionerede medarbejdere om deres hverdag, idet jeg i forvejen kendte til de lokaler og maskiner, de havde passet. Da pengene slap op, overtog museumsinspektør Maiken Nørup, Middelfart Museum, arbejdsopgaverne og fortsatte med at samle genstande og interviews. Vi kunne dog ikke udføre arbejdet alene. Alle medarbejdere, som vi kom i forbindelse med på fabrikken, hjalp beredvilligt med informationer, fandt fortællende genstande og gamle papirer. Der blev herved desuden reddet et fyldigt materiale af arkivalier. Det er papirer og fotografier om fabrikkens lokale betydning, som ligger på det lokalhistoriske arkiv i Middelfart, og mange hyldemeter om den nationale og internationale historie, som de passer på i kældrene under Erhvervsarkivet i Århus. Her vil fremtidens historieformidlere kunne hente endnu flere historier. Det er meget få fabrikker, hvis historie er blevet indsamlet lige så detaljeret og omhyggeligt. Det sker måske ikke engang 1 gang om året i Danmark. Der bliver derfor meget få fabrikker, som i det hele Nogle af de mange hundrede genstande på magasinerne på Middelfart Museum og Danmarks Tekniske Museum er allerede blevet benyttet til at fortælle den fysiske historie. Her ses en svejsekabine med fixtur og lydpotte samt gine i arbejdstøj fra en udstilling på Middelfart Museum sommeren taget kan levere viden om arbejde og arbejdsprocesser i helt samme udstrækning, som det er tilfældet med Walker. Walkers historie er derfor ikke alene historien om Walker i Middelfart, men denne bog bliver også et bidrag til Danmarkshistorien om en typisk mellemstor dansk fabrik. Heller ikke i udlandet udføres der mange af denne slags indsamlinger. Derfor kan forskere i udlandet for al fremtid også hente materiale om Walker, når man skal vide noget om udstødningssystemer, om udvikling og ledelse i en international koncern eller blot om hvordan en fabrik i metalbranchen var indrettet og drevet. Materialet om Walker vil for altid også være en lille del af verdenshistorien.

9 8 Direktør Buck havde nogle omskiftelige år i ungdommen, hvor hans virksomheder ikke rigtig lykkedes. Da han kom i gang med at fremstille lyddæmpere i 1935, gik det meget bedre. Hans lille håndværksvirksomhed udviklede sig i takt med bilismens udvikling til landets største. Han døde som millionær i 1956, 67 år gammel.

10 9 En virksomhed fødes Dansk Lyddæmperfabrik Vores historie begynder i bilens barndom. Stedet er Vamdrup i Jylland, hvor den unge Ingemann Otto Buck starter sin egen virksomhed i Han var oprindelig uddannet grovsmed og havde i en årrække arbejdet som smed på Tranekær Slot. Senere kom han til Seest Maskinfabrik i Kolding, hvor han bl.a. var beskæftiget med at anlægge vandværker. Han så mulighederne i tidens folkelige transportmiddel, cyklen. Med sin tekniske baggrund kunne han samle og reparere, og tillige solgte han cykler og andre tekniske ting fra forretningen i Vamdrup. 1 Da Buck startede sin forretning, var Vamdrup en central by i den sydlige del af Danmark. Jernbanestationen var indtil 1920 en vigtig grænsebanegård, og forretningen gik godt. Han nøjedes ikke med at handle med cykler, for da biler efterhånden var blevet rimelig teknisk stabile, indgik de også i hans forretning. I slutningen af 1920 erne blev det dårligere tider for forretningen, og til sidst måtte han stoppe med et stort tab. Han fik aftaler med kreditorerne om akkord på sin gæld, 2 men han fortalte senere, at han alligevel betalte alle sine forpligtelser trods akkorden, efterhånden som han tjente penge. Han flyttede med familien til Haderslev omkring 1930, hvor han først fik arbejde som repræsentant og senere som automobilmekaniker. I kølvandet på den store internationale økonomiske krise blev der knaphed på valuta, hvorfor Danmark og mange andre lande satte kraftige restriktioner på importen. Det kom også til at gælde reservedele til biler, og her så Buck i 1935 muligheden i at starte en produktion af udstødningssystemer. På det tidspunkt havde han have fået sin gæld ud af verden og var frit stillet til at etablere en ny virksomhed. I april 1935 lejede han en gammel garage i Slotsgade i Haderslev, og penge til den nye virksomhed skaffede han ved at låne 175 kr. på en veksel i et pengeinstitut. Det var ikke noget dårligt valg han traf. Antallet af biler steg kraftigt og dermed behovet for reservedele. Allerede senere på året måtte han ansætte en arbejdsmand til at hjælpe sig. Fabrik i Odense Forretningen blev en succes. Mulighederne for at udvikle sig i Haderslev var imidlertid begrænsede i forhold til storbyen Odense, hvortil Buck flyttede den lille virksomhed i maj Først fandt han en stor garage på Hunderupvej, hvor det tidligere traktørsted Fiona havde ligget. Opholdet her blev dog kun af ganske kort varighed. Der var brug for mere plads, hvilket han fandt i Brogade tæt på byens store industrivirksomheder. De nye lokaler havde tilmed ordentlige elinstallationer med kraft, hvilket blev nødvendigt, efterhånden som det hidtidige håndværksarbejde blev flyttet over til eldrevne maskiner. Odense var på den tid Danmarks bilby på en måde som Detroit var USA s bilby nr. 1, for her lå nemlig den største danske bilfabrik, De forenede Automobilfabrikker. I København fandtes ganske vist store samlefabrikker som General Motors og Ford, men fabrikken på Fyn var den eneste rigtige fabrik, som konstruerede og byggede biler helt fra bunden. Den kom Buck også til at levere udstødningssystemer til, hvilket dog ikke gav de helt store ordrer, da fabrikken kun i snit producerede omkring et køretøj om dagen. Bilproduktionen flyttede i 1940 til søsterfabrikken Scandia i Randers, og der blev nu ledig plads i de hidtidige fabrikslokaler i den tidligere kaserne i Ryttergade. Denne lejede Buck en del af og flyttede sit værksted hertil.

11 10 Odense, 1931, set fra byens gasbeholder i Sct. Jørgensgade. Det store bygningskompleks i forgrunden var De Forenede Automobilfabrikkers. Fabrikkens bilmærke hed Triangel, som det blev malet på det lave tag. Da automobilfabrikken rykkede ud i 1942, blev der plads til mindre virksomheder, herunder Bucks lyddæmperfabrik.

12 11 Krigen betød ændrede vilkår for virksomheden, idet det hurtigt blev vanskeligt at skaffe de nødvendige plader, rør og andre råvarer. Buck måtte se sig om efter erstatningsvarer, og her blev genbrugsmaterialer redningen. Pladerne til lyddæmperkroppene kom til at bestå af materialer fra farvetromler og oliedunke. Til endebunde blev anvendt pandeplader fra tage. Mange rejser måtte foretages for at skaffe disse ting, der umiddelbart var uegnede til produktion. De skulle gennemgå en omstændelig og langtfra behagelig renselsesproces, før man havde et blot nogenlunde anvendeligt materiale. Pladerne skulle blandt andet rettes ud, bankes fri for rust, klippes i de rigtige størrelser og nedsænkes i syre- og vandbade. Man måtte være meget påpasselig, for var pladerne for længe i syrebadet, blev jernet opløst og der opstod huller. Med hensyn til rør måtte Buck selv konstruere en primitiv, men effektiv maskine til at forme rør. De var hidtil blevet leveret el-svejsede, men man måtte nu selv svejse dem ved gas, hvilket var en tidskrævende proces. 3 Udnyttelse af genbrugsmaterialer fortsatte efter krigen. For eksempel kunne revnede køleskabsplader bruges som råmateriale til lyddæmperkroppe, og som svejsestandere kunne stativer fra hårtørrere være gode, da de var trebenede og solide. Som andre virksomheder lavede Buck også anden produktion. Blandt andet fremstilledes små rottekanoner, som lignede en rigtig lille kanon anbragt på to ben og kunne sættes i et rottehul og skydes af. Trods de besværlige forhold havde virksomheden fremgang i krigsårene. I 1944 blev der solgt for kr, i 1945 blev det til kr. og i kr. Det var nu ikke alle kunder, der var lige agtede. F.eks. rekvirerede de offentlige myndigheder 10 meget store lyddæmpere oprindelig bestilt til Triangel lastvogne, men de skulle leveres til den tyske værnemagt. Da lyddæmperfabrikken efter 2. Verdenskrig skulle finde nye lokaler, fandt man en egnet bygning tæt på Nyborgvej lidt uden for Odense. De mange skorstene viser, hvorledes den tidligere cikoriefabrik tørrede og ristede tidens nødvendige kaffeerstatning. Efter krigen fik virksomheden imidlertid et stort problem. De forenede Automobilfabrikker meddelte ved krigens afslutning, at fabrikken skulle flytte tilbage til Odense, og i løbet af et års tid ønskede de selv at bruge de udlejede lokaler. Efter lang tids søgen fandt Buck en tom fabrik i udkanten af byen. Den havde oprindelig været cikoriefabrik og blev drevet af bønderne i Ejby og Åsum, men var blevet købt af Rich s koncernen, som nedlagde den. Bygningerne var i en elendig forfatning, da fabrikken havde ligget stille i mange år og havde været beslaglagt af tyskerne under besættelsen. Buck købte den tidligere fabrik for kr., og i løbet af den sidste del af 1946 blev bygningerne sat i stand, så man kunne flytte ind i Der var meget mere plads, end man selv skulle bruge, så der blev lejet lokaler ud til værktøjsfabrikken Dana og maskinfabrikken ASA-TOR.

13 12 Fakta blok Lyddæmperen til en Ford A var endnu ret simpel. To stykker bukkede rør sat fast til en lyddæmper. Den vigtigste del af et lyddæmpersystem var lydpotten. Til venstre ses en tegning for den engelske Morris Oxford, som var en af 1950-ernes og 1960-ernes mest populære biler. Konstruktionerne skulle fabrikken selv finde frem til. I de første år var det Buck eller værkførerne, men efter der blev ansat ingeniører, blev det deres opgave. Hvad er et udstødningssystem? Et udstødningssystem leder udstødningen væk fra motoren samtidig med, at de kraftige eksplosioner fra motoren bliver lyddæmpet. Det sker ved at sænke det store tryk og derved den enorme larm, som gassen fra motoren ellers ville forårsage. Støjens voldsomhed skyldes, at gassen så at sige bliver eksploderet ud af motoren. Lydpotten bremser trykket og nedsætter dermed støjen ved at lade gassen passere lydpottens kamre, f.eks. gennem perforerede rør. Dermed skal gassen ændre retning utallige gange samt mase sig gennem små huller, og lydpotten optager således en stor del af energien i gassen. Et udstødningssystem er en sliddel. På samme måde som gummi bliver slidt, bliver et udstødningssystem også slidt. Det skal derfor udskiftes med jævne mellemrum, når det er rustet igennem eller på anden måde har mistet sin funktion. Et udstødningssystem består af flere dele, som enten kan udskiftes hver for sig eller som er leveret færdige i et helt udstødningssystem med en eller flere potter, hvori lyden reduceres.

14 13 Udformningen af et udstødningssystem skal konstrueres, så det passer til et køretøjs motor. Et velkonstrueret system giver faktisk en modstand, hvilket betyder en bedre ydelse af motoren på måske et par hk ekstra i forhold til en mindre god konstruktion. De originale dele på en ny bil kaldes OE original equipment. De er ofte fremstillet af den bedste kvalitet. Reservedele kaldes AM (After- Market), hvis kvalitetsniveau kan variere. Der findes tillige en tredje type, som kaldes OES. Det er reservedele, som sælges af bilfabrikkerne selv. De er dog ikke (nødvendigvis) identiske med de originale dele, men er af en acceptabel, men måske lidt dårligere kvalitet end OE. For at gøre det besværligt, så kan en fabrikant af udstødningssystemer måske levere alle tre typer. Således har Dansk Lyddæmperfabrik leveret både OE og OES lyddæmpere til Triangel-køretøjer, samtidig med at fabrikkens hovedproduktion var AM lyddæmpere til mange forskellige køretøjer. Mens dæk, tændrør og lamper var standardprodukter, der passede til en lang række forskellige bilmærker, havde et udstødningssystem sin helt specifikke udformning til et enkelt type køretøj. Efterhånden som antallet af forskellige køretøjer voksede, måtte udvikling af nye modeller sættes i system. Man indgik i et mere systematisk samarbejde med automobilværksteder, som kontaktede fabrikken, når nye modeller kom til reparation. Herefter kunne konstruktører fra fabrikken låne bilen mod en vis honorering og herefter i ro og mag udarbejde en nøjagtig kopi efter de udvendige fysiske mål. Det er faktisk i princippet denne metode, man har benyttet ved udvikling af reservedele i hele Dansk Lyddæmperfabrik/Walkers historie. Man har egentlig ikke ønsket at kopiere den originale del. Dels er det ikke lovligt at kopiere en konstruktion, og dels var det vigtigere at fremstille reservedelen, så den passede til fabrikkens maskiner. Desuden skulle konstruktionen være billig at fremstille, og undertiden kunne den måske endda blive bedre end originalen. Lyddæmpere udgør en stor andel af reservedelene. Selvom der gennem tiden blev gjort særlig store fremskridt på at gøre dem langtidsholdbare, hørte de stadig i 1990 til den tredjestørste gruppe af reservedele til biler efter koblinger og bremser. Buck s amerikanske Humber vakte opsigt, når han kørte rundt i landet. Han kunne opdage en ny bilmodel parkeret på vejen, hvorefter han krøb ind under den nye bil for med ståltråd at tage mål til udstødningssystemets udformning (bilerne var ret højhjulede dengang). Nu kunne han måle afstandene og tage formen af lyddæmperen med hjem til fabrikken og udvide produktionen med et system til endnu et køretøj.

15 14 Luftbilledet er taget omkring år Der er blevet bygget enkelte haller til fabrikken, og muren ud mod jernbanen har fået firmanavnet påskrevet. Varemærket Lydex findes også, og så ved vi, at billedet er taget efter 1957, hvor det blev registreret. 5 Omvendt er de helt store haller endnu ikke bygget, hvor byggeriet gik i gang år 1963.

16 15 Bucks produktion af udstødningssystemer var nu blevet en rigtig fabrik, hvorved den kunne leve op til sit navn Dansk Lyddæmperfabrik. For første gang blev der lokaler til kontorer, og der blev endda også ansat en uddannet salgs- og regnskabsmand, som kunne udarbejde prislister og andet salgsmateriale. Det regnskabsmæssige blev lagt i faste rammer, og der blev ansat en kontordame til fakturering. I selve fabrikken blev Buck tilsvarende aflastet, da Rudbæk blev ansat som værkfører. I 1951 afgik han til fordel for Børge Melbye, som blev udnævnt til overværkfører i 1962 (og som fulgte med fabrikken, da den senere flyttede til Middelfart). Den store vækst - ny ledelse og aktieselskab Da Buck i begyndelsen af 1956 var blevet alvorlig syg, indså han, at der måtte en ny ledelse til. Han aftalte derfor med sin ældste datter og svigersøn, at de skulle flytte til Odense for at overtage ledelsen af fabrikken. Svigersønnen, Chr. Sønnichsen, overtog den daglige ledelse, og datteren Kristine gik ind som kontordame i administrationen. Samtidig blev Bucks nevø, Ole Buck, ansat som ingeniør i 1956, og en anden nevø, Jørgen Friis Buck, kom til som prokurist i Det var nu blevet et rigtigt familieaktieselskab, hvor ikke alene stifterens familie ejede firmaet, men hvor også nøglestillingerne var besat med familiemedlemmer. Det var dog ikke uden problemer at have familiemedlemmer ansat, og begge de to nævnte nevøer forlod virksomheden efter et par år. I 1950 erne var den kraftige vækst i biltrafikken for alvor begyndt. Bilkørslen havde været stærkt reduceret under krigen, og det varede længe, inden den igen var oppe på niveauet fra Selvom der kom visse lempelser i slutningen af 1940 erne og de første år af 1950 erne, kunne man først købe benzin frit igen i Køb af bil var også begrænset, men selv om de sidste restriktioner først forsvandt i 1957, steg antallet af biler nu stærkt og tilsvarende antallet af kørte kilometre. Behovet for lyddæmpere steg kraftigt. Dansk Lyddæmperfabrik udviklede sig hastigt. Mens der i 1952 kun havde været omkring 10 ansatte, 4 gik det for alvor stærkt, da familieaktieselskabet var blevet etableret. Afsætningen gik strygende. Der blev for første gang udarbejdet et lagerkartotek, så man kunne holde styr på firmaets beholdninger. For at kunne servicere kunder i hovedstadsområdet blev der hos firmaet Apco oprettet et såkaldt konsignationslager, hvor lyddæmperfabrikken havde sine produkter tilgængelige, og hvor Apco betalte det, der blev solgt. Det første egentlige katalog blev efter mange besværligheder færdig i slutningen af 1957, og nu kunne man både internt på virksomheden og hos kunderne se hvilke produkter, som kunne leveres. I 1959 udkom et nyt katalog, og i 1961 et nyt med engelsk tekst beregnet for eksportsalget. Men da det blev udsendt til de danske kunder med et godt resultat, besluttede man fremover kun at udgive et engelsksproget katalog, hvor det næste udkom i Man begyndte også at lave systematiske kunderejser rundt i landet, og i det hele taget knyttede man kontakt til de faste aftagere. Således sendte man hver jul et julekort sammen med en lille gave. Det startede i 1956 med et værktøjssæt og fortsatte de følgende år med vægtermometer, proptrækker, telefontavle og lighter. Dansk Lyddæmperfabrik producerede i mange år kun lyddæmpere til reservedelsmarkedet, men i 1961 lykkedes det at blive leverandør af officielle reservedele til Ford Motor. Også salget til udlandet kom i gang. Allerede i begyndelsen af 1950 erne startede eksporten til de nordiske lande, og snart spredtes produkterne til det øvrige Europa, hvor Belgien f.eks. kom til i Dansk Lyddæmperfabrik deltog i den store automobilmesse i Frankfurt i I 1960 kom Finland og Holland til som eksportområder,

17 16 Det blev en tradition, at firmaet sendte julekort ud til sine kunder. Tegningen til venstre viser fabrikkens placering uden for Odense og med nær adgang til færgen til Sjælland, hvor mange af de store kunder boede. Stansepresser var nogle af de første maskiner, der blev anskaffet, da fabrikken begyndte at blive mekaniseret. Pressen på billedet fra 1958 var en af fabrikkens første og hørte til de mindre i forhold til de meget store presser, som fabrikken senere anskaffede sig.

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE MED MERE END 50 ÅRS ERFARING INDENFOR KOMPRESSOR TEKNOLOGI OG STÆRKT ENGAGEREDE MEDARBEJDERE, ER VORES FOKUS RETTET MOD AT UDVIKLE OG ANVENDE AVANCERET KOMPRESSOR TEKNOLOGI TIL OPNÅELSE AF STANDARD INDSTILLINGER

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

...så kom dog ind i kampen... besøg fagmessen

...så kom dog ind i kampen... besøg fagmessen Brancheblad udgivet af Dækbranchens Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgang JULI/AUGUST 2010 - NR. 6 Glatbanekørsel - ikke for sarte maver Foto: James Holm Følg med til Clermont-Ferrand Side 4 På museum i

Læs mere

Læring og arbejdsorganisering

Læring og arbejdsorganisering Læring og arbejdsorganisering - Læreprocesser i forbindelse med arbejdsorganisatoriske ændringer Lizzie Mærsk Nielsen (red.), Bente Elkjær, Christian Helms Jørgensen, Camilla Bruun, Mette Bock, Eva-Carina

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere