Lydpotter, arbejde og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydpotter, arbejde og ledelse"

Transkript

1

2 1 Jørgen Burchardt Lydpotter, arbejde og ledelse Walker Danmark fra håndværk til multinational business Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger

3 2 ISBN Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger Jørgen Burchardt Trykt hos Special-Trykkeriet Viborg A/S Udgivet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Dansk Lokalhistorisk Forening og Walker Danmark Aps. Af samme forfatter: Jørgen Burchardt: Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Jørgen Burchardt: Fra universitet til samfund. Forskningsformidlingens infrastruktur Jørgen Burchardt: Selskaber og tidsskrifter Jørgen Burchardt og Mette Schønberg: Lige ud ad landevejen. Med hestevogn og bil på amternes veje Jørgen Burchardt, Hans Jørgen Limborg, Klaus T. Nielsen og Ole H. Sørensen (red.): Stress. En guds gave eller et satanisk mesterværk? Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 2, Jørgen Burchardt: Dansk arbejdslivsforskning. Forskere og ressourcepersoner Jørgen Burchardt: Working Life in Denmark. Researchers and Experts Jørgen Burchardt: En dansk bushistorie. Busbyggeri på Aabenraa Karrosseri Jørgen Burchardt: Da ost blev for alle. 100 års udvikling set fra Brørup Mejeri Jørgen Burchardt, Peter Olsén, Thomas Rasmussen og Hans Jeppe Jeppesen (red.): Team-organisering af arbejdet. Tidsskrift for arbejdsliv nr. 1, Henning Kirk, Jesper Wégens, Jørgen Burchardt og Vibeke Kold (red.): Seniorer på arbejdsmarkedet. Tidsskrift for Arbejdsliv 2002, nr. 3. Jørgen Burchardt: Historiens lange tråd. NKT Trådværket Jørgen Burchardt og Gitte Kjær: NKT 100 år. Tusinder af flittige hænders værk Jørgen Burchardt: Arbejdsliv og ny teknologi. Vilh. Langes Tobaksfabrik, Slagelse, Jørgen Burchardt: Plan for Danmarks Vejmuseum. Museum for vej og trafik, oplevelses- og aktivitetscenter Nils Petter Gleditsch, Pehr H. Enckell og Jørgen Burchardt: Det vitenskapelige tidsskrift Jørgen Burchardt: Industri & håndværk. Genstande på de danske museer Jørgen Burchardt: Netværk for humanister. Idéerne bag et nordisk netværk for kulturhistoriskere Jørgen Burchardt: Før og nu. Tulip i Faaborg Jørgen Burchardt: Medicin og helbredelse. Fåborg Løve Apotek 150 år Jørgen Burchardt: Flygtninge i Faaborg Jørgen Burchardt: Provinsindustri. Arbejdspladser på Faaborg-egnen de sidste 100 år Jørgen Burchardt: Fabrik. Arbejdsmandens historie i 100 år Jørgen Burchardt og Poul V. Nielsen (red.): Arbejderliv. 8 arbejdere fortæller Jørgen Burchardt: Vi lærte at arbejde. Arbejderklassens lokalhistorie. 23 arbejdere fortæller fra sit liv og sin by Finn Arvid Olsson, Jørgen Burchardt og Geert Egger (red.): De nye tider. Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag Carl Erik Andresen, Jørgen Burchardt og Flemming Mikkelsen: Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse Forside: Svejser Lis Rasmussen. Fotograferet af Arne Knudsen.

4 3 Indledning 5 Walkers historie bevaret for eftertiden... 6 En virksomhed fødes Dansk Lyddæmperfabrik... 9 Fabrik i Odense... 9 Hvad er et udstødningssystem? Den store vækst - ny ledelse og aktieselskab Danmarks største lyddæmperfabrik Flere og flere maskiner Flere bygninger Arbejdskraften Ledelsen i vækst Spekulant som ny ejer Under storkoncernen Kosangas Den nye ejers mange aktiviteter Kosans gammeldags ledelse Moderfabrikken Cylindric Genial tekniker opbyggede rationel fabrik Kosan ud af den stærke lyddæmperfabrik Den amerikanske historie Tennessee Gas and Transmission Company Tenneco Corporation og paradigmet: Big is beautiful Guldgravere, overrisling og olie Kern County Land Co Walkers amerikanske historie Monroe Tenneco - verdens nr Tenneco i Danmark Danmark - en del af den amerikanske historie Under amerikansk ledelse Tenneco overtager Lydex Et nordisk fremstød Den danske ledelse under ny ejer Koncernfordele, produktudvikling og investeringer Levedygtig del udskilt Dinex historie En stor kvindearbejdsplads Første forsøg med nye ledelsesformer Utilfredse svejsere og anskaffelse af robotter Rationalisering gav økonomisk fremgang Forpligtende internationalt samarbejde ca Centralt styret produktudvikling Rekruttering af medarbejdere Arbejdsforhold og utilfredshed Mange praktiske kurser One Company, One World, One Future Det internationale samarbejde styrkes Management på internationalt niveau Management kampagnerne starter Måling og kontrol Kvalitetssystemer og TQM Forhandlernes distribution Kvalitetsforbedring gav længere levetid Det europæiske marked for AM og OE og The big three Tennecos europæiske organisation og strategi Den lokale planlægning og logistik Walkers danske kunder Fremgang frem til ca.

5 4 Mod total integration Orlov, sabbat og uddannelsesudvalg Uddannelsesboom i Det vestfynske Netværk Tiltag for en bedre kvalitet Continuous improvement, omstilling og vedligehold Ned med omstillingstid og stop Ledelsesidéer skulle cascades through the organization Forberedelse til selvstyrende grupper WELCOM produktionsceller på Walker ernes lønsystem Nu også kvalifikationsløn Personaleudvikling og ønskede kvalifikationer Produktionsgrupper kommer i gang Utilfredshed og strejke Koncernens kontrol og ensretning Total integration via teknik og IT Fagforeninger, tillidsmænd og fagligt miljø Intern lederrekruttering Arbejdsmiljø og sygdom Fremgangen stoppede Krise og afvikling Koncernen Tenneco i problemer Topledelsen i unåde Nedrustning gav dårlig forretning Automobilsektoren blev tilbage Tilliden i frit fald Amerikanske topchefer skulle være redningsfolk Kræftsvulst ændrede ledelsen Lykkedes aktionen? Slutspillet for Walker Danmark Lukningen Efterspil 117 Rundtur Spalteværket Perforatorer Rørværkerne Save og cuttere Atkin og stansere Flowlinier Rørbukkere Svejsning Værksted og vedligehold Administration og udvikling Færdigvarelageret Hjælpefunktioner og salg Bleghuset Litteratur 149 Noter 151 Stikord 154

6 5 Indledning Middelfart Museum har hermed den fornøjelse at præsentere Lydpotter, arbejde og ledelse., skrevet af seniorforsker Jørgen Burchardt. Middelfart Museum har de sidste år haft den lokale industrihistorie på programmet. I 1990 erne blev der skabt et generelt overblik om egnens industrihistorie og dybere indsigt med undersøgelser af de store virksomheder som NKT Traadværket og Jernstøberiet Hess samt bygningen af den første Lillebæltsbro. Men fokus har primært været på tiden før Tiden efter har vi været mindre fortrolige med. Da nyheden om Walker Danmarks lukning kom i januar 2002, var vi klar over, at her var der en historie, som ville blive meget vanskelig at fange, hvis vi ikke handlede nu. Heldigvis var Walkers ledelse med på projektet, og med Jørgen Burchardt i marken fik vi gennemført en dokumentation af fabrikken i sommeren Senere har det været muligt at skaffe midler til behandling af det indsamlede materiale. Der er mange aspekter ved Walker Danmark, der gør virksomheden og dens historie relevant for Middelfart Museum. Dels er jernindustrien stadig en væsentlig del af industrien i Middelfart og med til at sætte præg på lokalsamfundet. Dels er Walker i sin forhistorie hæftet op på den nye industri, der voksede frem i erne. Walker er i vores sammenhæng en del af Kosan-komplekset, og derfor i familie med både Dinex og Cylindric. Ved at se på den ene får man indsigt i dem alle. Endelig er der det globale aspekt. Lyddæmperproduktion kan kun forstås på baggrund af det internationale marked, og Lydex/Walker virkede på den globale scene. At se sammenhængen mellem det globale og det lokale har været et af formålene med vores undersøgelse. Med Walkers historie har vi kunnet sætte fokus på tiden efter 1970, hvor globaliseringen blev en realitet for vort erhvervsliv. Det har været en pionerindsats, og det skal ikke skjules, at industrihistorikere har vanskelige vilkår, når man arbejder med internationale koncerner. Det har ikke været muligt at komme dybt ind i koncernens beslutningsgange, men alligevel er vi med arbejdet blevet klogere på den virkelighed, vi står i, og den danske afdelings placering i den store sammenhæng. Det kan synes dristigt for et lille museum at påtage sig den opgave. Men som kulturhistorisk museum er vi nødt til at forholde os til den verden, der er, og tackle sådanne problemstillinger så godt vi formår. Særudstillingen: Moderne tider historien om Walker Danmark A/S i Industrikulturens År 2007 var en første præsentation af de resultater, vi har nået. Udgivelsen af denne bog er den næste. Vi er glade for, at vi har haft en så indsigtsfuld industrihistoriker som Jørgen Burchardt til at stå for arbejdet gennem de 6 år. Denne bog er ikke det sidste punktum for Walkers historie og de medarbejdere, der arbejdede der. Det indsamlede kildemateriale ligger klar hos os og andre til videre brug. Vi takker alle, ikke mindst medarbejderne hos Walker, for bidrag til denne bog. Harriet M. Hansen ledende museumsinspektør Middelfart Museum

7 6 Walkers historie bevaret for eftertiden Historien fra Walker, engang Vestfyns største arbejdsplads, er blevet bevaret for eftertiden. Det er ikke alene denne bog, som sikrer historiens bevaring. Der findes nemlig meget mere materiale, så det er muligt at skrive mange flere bøger samt at vise og fortælle mange andre historier. Da Middelfart Museum erfarede beslutningen om at lukke fabrikken, gik man straks i gang med at redde historien. Virksomhedens medarbejdere med direktør Aksel Pedersen i spidsen stillede sig yderst velvillige, hvilket var grundlaget for det vellykkede resultat. Takket være et tilskud fra Statens Museumsnævn (i dag Kulturarvsstyrelsen) blev der givet midler til en hasteindsats. Denne støtte er siden blev udvidet. Herved blev det muligt, at jeg kunne arbejde i længere perioder på virksomheden, hvor jeg beredvilligt fik stillet et kontor til rådighed. Resultaterne er mange. Ikke alene ligger der i kasserne på hylderne på Middelfart Museums magasin en mængde fysiske genstande fra fabrikken. Det gør der også på de store magasin-haller hos Danmarks Video er blevet et vigtigt medie til at fastholde arbejdsprocesser. Således er alle væsentlige processer blevet fotograferet og derved fastholdt for fremtidens historie. Mere end fotografier, 30 interviews og 20 timers video blev indsamlet under museets feltarbejde. Alt er blevet systematiseret og ligger klar til fremtidens historieformidlere. Tekniske Museum i Helsingør. Alt dette kan benyttes til at fortælle, hvordan virkeligheden var for en fabrik i Genstandene er imidlertid ikke nok. En så stor fabrik som Walker har vi ingen mulighed for at bevare som andet end små brudstykker. Tidligere kunne måske små skomagerværksteder blive gemt i hele sin udstrækning, men en fuldstændig fabrik er helt umulig, når dens areal er større end arealet i 250 parcelhuse. Ikke alene har der været mange genstande måske mere end maskiner og redskaber på Walker på et bestemt tidspunkt - men tingene har også forandret sig eller blevet udskiftet med korte mellemrum. Derfor er der blevet samlet meget andet end genstande sammen. Vi har således kunnet fastholde viden om de fysiske forhold på video og fotografier. Ved et såkaldt feltarbejde startede jeg ved arbejdstids begyndelse og fulgte alt, hvad der foregik, mens fabrikken stadig fungerede. Herved fik jeg en indgående forståelse af fabrikken, som hjalp mig til at fotografere de rette ting og til at udvælge de rette genstande til bevaring.

8 7 Ikke kun forfatteren af denne bog har samlet materiale (yderst til højre). Mange medarbejdere på Walker har bidraget. Således er museets fotografier blevet suppleret af lagerarbejder Arne Knudsen (i midten) og planlægningschef Bent Nielsen (til venstre). Det gav mig også et nødvendigt kendskab, så jeg lettere kunne tale med pensionerede medarbejdere om deres hverdag, idet jeg i forvejen kendte til de lokaler og maskiner, de havde passet. Da pengene slap op, overtog museumsinspektør Maiken Nørup, Middelfart Museum, arbejdsopgaverne og fortsatte med at samle genstande og interviews. Vi kunne dog ikke udføre arbejdet alene. Alle medarbejdere, som vi kom i forbindelse med på fabrikken, hjalp beredvilligt med informationer, fandt fortællende genstande og gamle papirer. Der blev herved desuden reddet et fyldigt materiale af arkivalier. Det er papirer og fotografier om fabrikkens lokale betydning, som ligger på det lokalhistoriske arkiv i Middelfart, og mange hyldemeter om den nationale og internationale historie, som de passer på i kældrene under Erhvervsarkivet i Århus. Her vil fremtidens historieformidlere kunne hente endnu flere historier. Det er meget få fabrikker, hvis historie er blevet indsamlet lige så detaljeret og omhyggeligt. Det sker måske ikke engang 1 gang om året i Danmark. Der bliver derfor meget få fabrikker, som i det hele Nogle af de mange hundrede genstande på magasinerne på Middelfart Museum og Danmarks Tekniske Museum er allerede blevet benyttet til at fortælle den fysiske historie. Her ses en svejsekabine med fixtur og lydpotte samt gine i arbejdstøj fra en udstilling på Middelfart Museum sommeren taget kan levere viden om arbejde og arbejdsprocesser i helt samme udstrækning, som det er tilfældet med Walker. Walkers historie er derfor ikke alene historien om Walker i Middelfart, men denne bog bliver også et bidrag til Danmarkshistorien om en typisk mellemstor dansk fabrik. Heller ikke i udlandet udføres der mange af denne slags indsamlinger. Derfor kan forskere i udlandet for al fremtid også hente materiale om Walker, når man skal vide noget om udstødningssystemer, om udvikling og ledelse i en international koncern eller blot om hvordan en fabrik i metalbranchen var indrettet og drevet. Materialet om Walker vil for altid også være en lille del af verdenshistorien.

9 8 Direktør Buck havde nogle omskiftelige år i ungdommen, hvor hans virksomheder ikke rigtig lykkedes. Da han kom i gang med at fremstille lyddæmpere i 1935, gik det meget bedre. Hans lille håndværksvirksomhed udviklede sig i takt med bilismens udvikling til landets største. Han døde som millionær i 1956, 67 år gammel.

10 9 En virksomhed fødes Dansk Lyddæmperfabrik Vores historie begynder i bilens barndom. Stedet er Vamdrup i Jylland, hvor den unge Ingemann Otto Buck starter sin egen virksomhed i Han var oprindelig uddannet grovsmed og havde i en årrække arbejdet som smed på Tranekær Slot. Senere kom han til Seest Maskinfabrik i Kolding, hvor han bl.a. var beskæftiget med at anlægge vandværker. Han så mulighederne i tidens folkelige transportmiddel, cyklen. Med sin tekniske baggrund kunne han samle og reparere, og tillige solgte han cykler og andre tekniske ting fra forretningen i Vamdrup. 1 Da Buck startede sin forretning, var Vamdrup en central by i den sydlige del af Danmark. Jernbanestationen var indtil 1920 en vigtig grænsebanegård, og forretningen gik godt. Han nøjedes ikke med at handle med cykler, for da biler efterhånden var blevet rimelig teknisk stabile, indgik de også i hans forretning. I slutningen af 1920 erne blev det dårligere tider for forretningen, og til sidst måtte han stoppe med et stort tab. Han fik aftaler med kreditorerne om akkord på sin gæld, 2 men han fortalte senere, at han alligevel betalte alle sine forpligtelser trods akkorden, efterhånden som han tjente penge. Han flyttede med familien til Haderslev omkring 1930, hvor han først fik arbejde som repræsentant og senere som automobilmekaniker. I kølvandet på den store internationale økonomiske krise blev der knaphed på valuta, hvorfor Danmark og mange andre lande satte kraftige restriktioner på importen. Det kom også til at gælde reservedele til biler, og her så Buck i 1935 muligheden i at starte en produktion af udstødningssystemer. På det tidspunkt havde han have fået sin gæld ud af verden og var frit stillet til at etablere en ny virksomhed. I april 1935 lejede han en gammel garage i Slotsgade i Haderslev, og penge til den nye virksomhed skaffede han ved at låne 175 kr. på en veksel i et pengeinstitut. Det var ikke noget dårligt valg han traf. Antallet af biler steg kraftigt og dermed behovet for reservedele. Allerede senere på året måtte han ansætte en arbejdsmand til at hjælpe sig. Fabrik i Odense Forretningen blev en succes. Mulighederne for at udvikle sig i Haderslev var imidlertid begrænsede i forhold til storbyen Odense, hvortil Buck flyttede den lille virksomhed i maj Først fandt han en stor garage på Hunderupvej, hvor det tidligere traktørsted Fiona havde ligget. Opholdet her blev dog kun af ganske kort varighed. Der var brug for mere plads, hvilket han fandt i Brogade tæt på byens store industrivirksomheder. De nye lokaler havde tilmed ordentlige elinstallationer med kraft, hvilket blev nødvendigt, efterhånden som det hidtidige håndværksarbejde blev flyttet over til eldrevne maskiner. Odense var på den tid Danmarks bilby på en måde som Detroit var USA s bilby nr. 1, for her lå nemlig den største danske bilfabrik, De forenede Automobilfabrikker. I København fandtes ganske vist store samlefabrikker som General Motors og Ford, men fabrikken på Fyn var den eneste rigtige fabrik, som konstruerede og byggede biler helt fra bunden. Den kom Buck også til at levere udstødningssystemer til, hvilket dog ikke gav de helt store ordrer, da fabrikken kun i snit producerede omkring et køretøj om dagen. Bilproduktionen flyttede i 1940 til søsterfabrikken Scandia i Randers, og der blev nu ledig plads i de hidtidige fabrikslokaler i den tidligere kaserne i Ryttergade. Denne lejede Buck en del af og flyttede sit værksted hertil.

11 10 Odense, 1931, set fra byens gasbeholder i Sct. Jørgensgade. Det store bygningskompleks i forgrunden var De Forenede Automobilfabrikkers. Fabrikkens bilmærke hed Triangel, som det blev malet på det lave tag. Da automobilfabrikken rykkede ud i 1942, blev der plads til mindre virksomheder, herunder Bucks lyddæmperfabrik.

12 11 Krigen betød ændrede vilkår for virksomheden, idet det hurtigt blev vanskeligt at skaffe de nødvendige plader, rør og andre råvarer. Buck måtte se sig om efter erstatningsvarer, og her blev genbrugsmaterialer redningen. Pladerne til lyddæmperkroppene kom til at bestå af materialer fra farvetromler og oliedunke. Til endebunde blev anvendt pandeplader fra tage. Mange rejser måtte foretages for at skaffe disse ting, der umiddelbart var uegnede til produktion. De skulle gennemgå en omstændelig og langtfra behagelig renselsesproces, før man havde et blot nogenlunde anvendeligt materiale. Pladerne skulle blandt andet rettes ud, bankes fri for rust, klippes i de rigtige størrelser og nedsænkes i syre- og vandbade. Man måtte være meget påpasselig, for var pladerne for længe i syrebadet, blev jernet opløst og der opstod huller. Med hensyn til rør måtte Buck selv konstruere en primitiv, men effektiv maskine til at forme rør. De var hidtil blevet leveret el-svejsede, men man måtte nu selv svejse dem ved gas, hvilket var en tidskrævende proces. 3 Udnyttelse af genbrugsmaterialer fortsatte efter krigen. For eksempel kunne revnede køleskabsplader bruges som råmateriale til lyddæmperkroppe, og som svejsestandere kunne stativer fra hårtørrere være gode, da de var trebenede og solide. Som andre virksomheder lavede Buck også anden produktion. Blandt andet fremstilledes små rottekanoner, som lignede en rigtig lille kanon anbragt på to ben og kunne sættes i et rottehul og skydes af. Trods de besværlige forhold havde virksomheden fremgang i krigsårene. I 1944 blev der solgt for kr, i 1945 blev det til kr. og i kr. Det var nu ikke alle kunder, der var lige agtede. F.eks. rekvirerede de offentlige myndigheder 10 meget store lyddæmpere oprindelig bestilt til Triangel lastvogne, men de skulle leveres til den tyske værnemagt. Da lyddæmperfabrikken efter 2. Verdenskrig skulle finde nye lokaler, fandt man en egnet bygning tæt på Nyborgvej lidt uden for Odense. De mange skorstene viser, hvorledes den tidligere cikoriefabrik tørrede og ristede tidens nødvendige kaffeerstatning. Efter krigen fik virksomheden imidlertid et stort problem. De forenede Automobilfabrikker meddelte ved krigens afslutning, at fabrikken skulle flytte tilbage til Odense, og i løbet af et års tid ønskede de selv at bruge de udlejede lokaler. Efter lang tids søgen fandt Buck en tom fabrik i udkanten af byen. Den havde oprindelig været cikoriefabrik og blev drevet af bønderne i Ejby og Åsum, men var blevet købt af Rich s koncernen, som nedlagde den. Bygningerne var i en elendig forfatning, da fabrikken havde ligget stille i mange år og havde været beslaglagt af tyskerne under besættelsen. Buck købte den tidligere fabrik for kr., og i løbet af den sidste del af 1946 blev bygningerne sat i stand, så man kunne flytte ind i Der var meget mere plads, end man selv skulle bruge, så der blev lejet lokaler ud til værktøjsfabrikken Dana og maskinfabrikken ASA-TOR.

13 12 Fakta blok Lyddæmperen til en Ford A var endnu ret simpel. To stykker bukkede rør sat fast til en lyddæmper. Den vigtigste del af et lyddæmpersystem var lydpotten. Til venstre ses en tegning for den engelske Morris Oxford, som var en af 1950-ernes og 1960-ernes mest populære biler. Konstruktionerne skulle fabrikken selv finde frem til. I de første år var det Buck eller værkførerne, men efter der blev ansat ingeniører, blev det deres opgave. Hvad er et udstødningssystem? Et udstødningssystem leder udstødningen væk fra motoren samtidig med, at de kraftige eksplosioner fra motoren bliver lyddæmpet. Det sker ved at sænke det store tryk og derved den enorme larm, som gassen fra motoren ellers ville forårsage. Støjens voldsomhed skyldes, at gassen så at sige bliver eksploderet ud af motoren. Lydpotten bremser trykket og nedsætter dermed støjen ved at lade gassen passere lydpottens kamre, f.eks. gennem perforerede rør. Dermed skal gassen ændre retning utallige gange samt mase sig gennem små huller, og lydpotten optager således en stor del af energien i gassen. Et udstødningssystem er en sliddel. På samme måde som gummi bliver slidt, bliver et udstødningssystem også slidt. Det skal derfor udskiftes med jævne mellemrum, når det er rustet igennem eller på anden måde har mistet sin funktion. Et udstødningssystem består af flere dele, som enten kan udskiftes hver for sig eller som er leveret færdige i et helt udstødningssystem med en eller flere potter, hvori lyden reduceres.

14 13 Udformningen af et udstødningssystem skal konstrueres, så det passer til et køretøjs motor. Et velkonstrueret system giver faktisk en modstand, hvilket betyder en bedre ydelse af motoren på måske et par hk ekstra i forhold til en mindre god konstruktion. De originale dele på en ny bil kaldes OE original equipment. De er ofte fremstillet af den bedste kvalitet. Reservedele kaldes AM (After- Market), hvis kvalitetsniveau kan variere. Der findes tillige en tredje type, som kaldes OES. Det er reservedele, som sælges af bilfabrikkerne selv. De er dog ikke (nødvendigvis) identiske med de originale dele, men er af en acceptabel, men måske lidt dårligere kvalitet end OE. For at gøre det besværligt, så kan en fabrikant af udstødningssystemer måske levere alle tre typer. Således har Dansk Lyddæmperfabrik leveret både OE og OES lyddæmpere til Triangel-køretøjer, samtidig med at fabrikkens hovedproduktion var AM lyddæmpere til mange forskellige køretøjer. Mens dæk, tændrør og lamper var standardprodukter, der passede til en lang række forskellige bilmærker, havde et udstødningssystem sin helt specifikke udformning til et enkelt type køretøj. Efterhånden som antallet af forskellige køretøjer voksede, måtte udvikling af nye modeller sættes i system. Man indgik i et mere systematisk samarbejde med automobilværksteder, som kontaktede fabrikken, når nye modeller kom til reparation. Herefter kunne konstruktører fra fabrikken låne bilen mod en vis honorering og herefter i ro og mag udarbejde en nøjagtig kopi efter de udvendige fysiske mål. Det er faktisk i princippet denne metode, man har benyttet ved udvikling af reservedele i hele Dansk Lyddæmperfabrik/Walkers historie. Man har egentlig ikke ønsket at kopiere den originale del. Dels er det ikke lovligt at kopiere en konstruktion, og dels var det vigtigere at fremstille reservedelen, så den passede til fabrikkens maskiner. Desuden skulle konstruktionen være billig at fremstille, og undertiden kunne den måske endda blive bedre end originalen. Lyddæmpere udgør en stor andel af reservedelene. Selvom der gennem tiden blev gjort særlig store fremskridt på at gøre dem langtidsholdbare, hørte de stadig i 1990 til den tredjestørste gruppe af reservedele til biler efter koblinger og bremser. Buck s amerikanske Humber vakte opsigt, når han kørte rundt i landet. Han kunne opdage en ny bilmodel parkeret på vejen, hvorefter han krøb ind under den nye bil for med ståltråd at tage mål til udstødningssystemets udformning (bilerne var ret højhjulede dengang). Nu kunne han måle afstandene og tage formen af lyddæmperen med hjem til fabrikken og udvide produktionen med et system til endnu et køretøj.

15 14 Luftbilledet er taget omkring år Der er blevet bygget enkelte haller til fabrikken, og muren ud mod jernbanen har fået firmanavnet påskrevet. Varemærket Lydex findes også, og så ved vi, at billedet er taget efter 1957, hvor det blev registreret. 5 Omvendt er de helt store haller endnu ikke bygget, hvor byggeriet gik i gang år 1963.

16 15 Bucks produktion af udstødningssystemer var nu blevet en rigtig fabrik, hvorved den kunne leve op til sit navn Dansk Lyddæmperfabrik. For første gang blev der lokaler til kontorer, og der blev endda også ansat en uddannet salgs- og regnskabsmand, som kunne udarbejde prislister og andet salgsmateriale. Det regnskabsmæssige blev lagt i faste rammer, og der blev ansat en kontordame til fakturering. I selve fabrikken blev Buck tilsvarende aflastet, da Rudbæk blev ansat som værkfører. I 1951 afgik han til fordel for Børge Melbye, som blev udnævnt til overværkfører i 1962 (og som fulgte med fabrikken, da den senere flyttede til Middelfart). Den store vækst - ny ledelse og aktieselskab Da Buck i begyndelsen af 1956 var blevet alvorlig syg, indså han, at der måtte en ny ledelse til. Han aftalte derfor med sin ældste datter og svigersøn, at de skulle flytte til Odense for at overtage ledelsen af fabrikken. Svigersønnen, Chr. Sønnichsen, overtog den daglige ledelse, og datteren Kristine gik ind som kontordame i administrationen. Samtidig blev Bucks nevø, Ole Buck, ansat som ingeniør i 1956, og en anden nevø, Jørgen Friis Buck, kom til som prokurist i Det var nu blevet et rigtigt familieaktieselskab, hvor ikke alene stifterens familie ejede firmaet, men hvor også nøglestillingerne var besat med familiemedlemmer. Det var dog ikke uden problemer at have familiemedlemmer ansat, og begge de to nævnte nevøer forlod virksomheden efter et par år. I 1950 erne var den kraftige vækst i biltrafikken for alvor begyndt. Bilkørslen havde været stærkt reduceret under krigen, og det varede længe, inden den igen var oppe på niveauet fra Selvom der kom visse lempelser i slutningen af 1940 erne og de første år af 1950 erne, kunne man først købe benzin frit igen i Køb af bil var også begrænset, men selv om de sidste restriktioner først forsvandt i 1957, steg antallet af biler nu stærkt og tilsvarende antallet af kørte kilometre. Behovet for lyddæmpere steg kraftigt. Dansk Lyddæmperfabrik udviklede sig hastigt. Mens der i 1952 kun havde været omkring 10 ansatte, 4 gik det for alvor stærkt, da familieaktieselskabet var blevet etableret. Afsætningen gik strygende. Der blev for første gang udarbejdet et lagerkartotek, så man kunne holde styr på firmaets beholdninger. For at kunne servicere kunder i hovedstadsområdet blev der hos firmaet Apco oprettet et såkaldt konsignationslager, hvor lyddæmperfabrikken havde sine produkter tilgængelige, og hvor Apco betalte det, der blev solgt. Det første egentlige katalog blev efter mange besværligheder færdig i slutningen af 1957, og nu kunne man både internt på virksomheden og hos kunderne se hvilke produkter, som kunne leveres. I 1959 udkom et nyt katalog, og i 1961 et nyt med engelsk tekst beregnet for eksportsalget. Men da det blev udsendt til de danske kunder med et godt resultat, besluttede man fremover kun at udgive et engelsksproget katalog, hvor det næste udkom i Man begyndte også at lave systematiske kunderejser rundt i landet, og i det hele taget knyttede man kontakt til de faste aftagere. Således sendte man hver jul et julekort sammen med en lille gave. Det startede i 1956 med et værktøjssæt og fortsatte de følgende år med vægtermometer, proptrækker, telefontavle og lighter. Dansk Lyddæmperfabrik producerede i mange år kun lyddæmpere til reservedelsmarkedet, men i 1961 lykkedes det at blive leverandør af officielle reservedele til Ford Motor. Også salget til udlandet kom i gang. Allerede i begyndelsen af 1950 erne startede eksporten til de nordiske lande, og snart spredtes produkterne til det øvrige Europa, hvor Belgien f.eks. kom til i Dansk Lyddæmperfabrik deltog i den store automobilmesse i Frankfurt i I 1960 kom Finland og Holland til som eksportområder,

17 16 Det blev en tradition, at firmaet sendte julekort ud til sine kunder. Tegningen til venstre viser fabrikkens placering uden for Odense og med nær adgang til færgen til Sjælland, hvor mange af de store kunder boede. Stansepresser var nogle af de første maskiner, der blev anskaffet, da fabrikken begyndte at blive mekaniseret. Pressen på billedet fra 1958 var en af fabrikkens første og hørte til de mindre i forhold til de meget store presser, som fabrikken senere anskaffede sig.

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Et holdbart samarbejde

Et holdbart samarbejde Et holdbart samarbejde Off-shore Marine Industri Food - I Hele Europa Underleverandører af stålkonstruktioner og engineering Beregning Konstruktion Produktion Dokumentation KAMI der består af KAMI STÅL

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 17. januar 2014. Familiedesign: Bidt af gravhunde. Side 8-12

Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 17. januar 2014. Familiedesign: Bidt af gravhunde. Side 8-12 Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 17. januar 2014 Familiedesign: Bidt af gravhunde Side 8-12 Kontakt Redaktion Ansvarshavende redaktør: Per Westergård Redaktionschef: Peter Rasmussen Entréen

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere