EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1

2 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for korruption. Alle medarbejdere skal derfor læse og sætte sig ind i vores politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer. For at beskytte vores omdømme og sikre Egmonts fremtidige succes er det nødvendigt, at vores arbejde udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Nærværende politik og retningslinjerne afspejler ligeledes vores stærke ønske om at opretholde høje standarder for virksomhedens integritet og etik i forhold til den måde, som vi driver vores virksomhed på. Disse retningslinjer tager ikke højde for alle situationer, som du måtte støde på i din dagligdag. Hvis du er i tvivl om eller har betænkeligheder ved en specifik situation, bedes du kontakte din leder. Hvis du har alvorlige betænkeligheder ved eventuelle aspekter i Egmonts virksomhedsdrift, vil vi opfordre dig til at sige til og give udtryk for disse betænkeligheder. Steffen Kragh, administrerende direktør Indhold Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse... 3 Om retningslinjerne... 4 Medarbejderansvar... 5 Lederansvar... 5 Bestikkelse... 6 Facilitation Payments (Smørelse)... 8 Gaver... 9 Forplejning og repræsentation Møder med fagligt indhold Interessekonflikter Giv udtryk for din bekymring

3 Om retningslinjerne Egmonts politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer skitserer den måde, vi driver virksomhed på, hvordan vi bør opføre os som repræsentanter for Egmont, og behandler de etiske problemstillinger, som vi eventuelt vil støde på i vores daglige arbejde. Politikken og de tilhørende retningslinjer gælder for alle medarbejdere i Egmontkoncernen, herunder medarbejdere i selskaber, som er delvist ejet af Egmont-koncernen. Hvis lokale love og bestemmelser i dit land er strammere end dem, der beskrives i Egmonts politik og de tilhørende retningslinjer, skal du både overholde disse betingelser og de regler, der er fastsat af Egmont. Det er vigtigt at følge de instruktioner, der beskrives i politikken og retningslinjerne, da dårlige beslutninger eventuelt vil kunne ødelægge Egmonts omdømme og i værste fald udsætte Egmont for retsforfølgelse eller bøder. Medarbejderansvar Som Egmontmedarbejder er det dit ansvar at: Læse, forstå og overholde Egmonts politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Deltage i og gennemføre den introduktion, der tilbydes via e-learning Forstå de forskellige kanaler, man skal gå igennem, når man vil rapportere sine betænkeligheder Hvis du støder på et problem omkring manglende overholdelse, skal du sige til og rapportere dine betænkeligheder Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre i en given situation, skal du spørge dig selv om følgende: Er dette i overensstemmelse med politikken mod korruptionog bestikkelse? Er det lovligt? Har jeg beføjelser til at gøre dette? Vil mine handlinger stille mig selv og Egmont i et positivt lys? Vil dette fremstå positivt i medierne? Hvis svaret er nej til et af disse spørgsmål, så lad være at gøre det. Lederansvar Som en af Egmonts ledere er det dit ansvar at: Fremme god forretningsmæssig adfærd inden for dit eget ansvarsområde og til enhver tid foregå med et godt eksempel Sørge for, at dine medarbejdere forstår deres ansvar ifølge politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at fremkomme med deres betænkeligheder Sørge for, at alle nye medarbejdere introduceres til og forstår politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer tager ikke højde for alle situationer, som du eventuelt vil støde på i dit daglige arbejde. Vi opfordrer dig derfor til at bruge din egen dømmekraft og sunde fornuft i enhver given situation. 4 5

4 Bestikkelse Egmont tolererer ikke nogen former for bestikkelse Det er uacceptabelt, uetisk og strengt forbudt at tilbyde eller tage imod bestikkelse både direkte og indirekte. Bestikkelse er at tilbyde, give eller modtage noget af værdi (penge eller gaver) med det formål for giveren at udøve uretmæssig indflydelse på modtagerens beslutning eller adfærd Bestikkelse involverer typisk noget for noget, hvoraf begge parter drager nytte, f.eks. en leverandør, som tilbyder penge til en virksomheds medarbejder, for at få ordrer fra den pågældende virksomhed. Bestikkelse kan være: Et direkte eller indirekte løfte med tilbud om eller beføjelser til noget af værdi Tilbud om eller modtagelse af penge under bordet (give eller tage imod penge, gaver eller andet af værdi som modydelse for favorabel behandling), lån, vederlag, belønning eller andre upassende fordele Støtte og donationer eller stemmer med henblik på at udøve upassende indfyldelse eller opnå afhængighed Være varsom, når du modtager noget fra samarbejdspartnere. Dette gælder også, når du giver noget af værdi til samarbejdspartnere. Hvis du er i tvivl, om der er risiko for at modtage eller afgive bestikkelse, skal du rapportere dette til din leder eller den lokale HR-afdeling. Anvende tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, til indirekte at tilbyde eller tage imod bestikkelse Tage imod eller afgive bestikkelse, penge under bordet eller andre upassende betalinger uanset årsagen Tage imod eller tilbyde personlige begunstigelser, som f.eks. gratis rejser, usædvanligt store gaver eller middage, som kunne opfattes som en tilskyndelse til at indgå eller forny et forretningsforhold Indgå aftaler med eventuel tredjepart, som kunne ødelægge Egmonts omdømme Sådan skelner man mellem bestikkelse og gaver: Bestikkelse skaber en forpligtelse hos modtageren, som således bliver underlagt giveren og derved opfordres til at ændre sin adfærd på en eller anden måde. Gaver er ikke forbundet med sådanne forpligtelser og har til hensigt at identificere giveren med modtageren for at forsegle en relation eller venskab. 6 7

5 Facilitation Payments (Smørelse) Egmont erkender, at der er en udbredt brug af smørelse i visse lande. Egmont anser dog dette som bestikkelse, og det er i modstrid med Egmonts politik. Smørelse (også kaldet facilitation payments) er betaling af en lille sum penge med henblik på at fremskynde udførelsen af rutinehandlinger eller -processer, som f.eks. udstedelse af et visum, en tilladelse eller toldklarering osv. Smørelse (facilitation payments) til sikring af personlig sikkerhed vil ikke blive opfattet som en overtrædelse af politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer. Gaver Udveksling af gaver anerkendes som en måde at opbygge goodwill og vise påskønnelse blandt de virksomheder, som vi handler med. Når udvekslingen af gaver bliver hyppig eller ekstravagant, tyder det dog på upassende adfærd. Der er forskellige kulturelle traditioner omkring det at give og modtage gaver i de lande, hvor vi opererer. Der er en hårfin grænse mellem tilladte gaver og bestikkelse. Den primære forskel er dog, at bestikkelse påvirker den objektive beslutningstagning. Altid sige nej til facilitation payments (smørelse) Hvis du bliver tvunget til at betale facilitation payments (smørelse), skal du rådføre dig med din leder eller selskabets administrerende direktør omkring beslutningstagning og retningslinjer. Hvis det ikke er muligt, skal du bede om en kvittering, informere din chef og aflevere den til den lokale økonomidirektør/-chef i din virksomhed Være opmærksom på leverandører med lave etiske normer. Der er større risiko for, at sådanne leverandører er involveret i uhæderlige aktiviteter Betale facilitation payments (smørelse) direkte eller indirekte via tredjepart Give gaver til velgørenhed i Egmonts navn, medmindre du har din leders tilladelse. Ved gave forstås alt af værdi og omfatter mindre eller beskedne gaver, såsom reklameprodukter, billetter til sportsbegivenheder eller kulturelle begivenheder. Ved dyrere gaver forstås luksusting, rejser, brug af ferieboliger, salgsrejser osv. Egmont har derfor ikke en fast beløbsmæssig grænse for de gaver, som vi giver og modtager. Du er nødt til i den enkelte situation at bruge din dømmekraft og sunde fornuft baseret på følgende eksempler: Acceptable gaver: Beskedne/lejlighedsvise måltider med forretningsforbindelser Gaver af lav værdi, såsom kuglepenne, små reklamegaver, Egmont-produkter eller en flaske vin/en buket blomster ved særlige lejligheder, f.eks. et jubilæum. Uacceptable gaver: Gaver der gives med forventning om at få noget til gengæld (noget for noget) Gaver i form af kontanter, gavekort eller lign. Personlige ydelser eller tjenester Lån Repræsentation af seksuel eller lignende karakter Dyre ting, som ipads, iphones, weekendophold, smykker eller andre luksusting 8 9

6 Forplejning og repræsentation Afslag på gaver Hvis en samarbejdspartner tilbyder dig en gave, som overstiger den grænse, der er fastsat i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse, skal du venligt afslå og forklare de gældende regler i Egmont. Hvis giveren ville blive fornærmet over returnering af gaven, eller hvor de omstændigheder, hvorunder den blev givet, gør dette umuligt, kan du acceptere gaven på Egmonts vegne. Gaven kan blive givet til velgørenhed eller inkluderet i en lodtrækning til jul i din afdeling. Sociale arrangementer med samarbejdspartnere, som f.eks. måltider, sports- eller kulturelle begivenheder, receptioner, osv. anses for en legitim måde at styrke forretningsforbindelser på. Det accepteres, at man lejlighedsvis deltager i sådanne sociale arrangementer i forretningsmæssigt øjemed, medmindre begivenhederne finder sted så regelmæssigt, at det antyder et ikke-forretningsmæssigt formål. Tilbud om repræsentation og forplejning skal altid være forbundet med et forretningsmæssigt formål, samarbejdspartneren skal være til stede, og der skal være et passende forhold mellem omkostning og varighed. Kun give eller tage imod gaver af lav værdi for at understøtte samarbejdet. Vær opmærksom på, at meget dyre gaver generelt øger risikoen for en interessekonflikt Rapportere alle gaver uanset værdien (afleverede eller modtagne) til din leder Sørg altid for godkendelse fra din leder, hvis du overvejer at give en gave til en embedsmand Brug din sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rimeligt Give eller tage imod en gave, hvis dette kan påvirke, eller se ud som om man forsøger at påvirke, parternes beslutningstagning Tillade, at en gave eller et frynsegode gør dig afhængig af de involverede parter Tage imod eller give kontanter eller gavekort af pengemæssig værdi Tage imod meget dyre gaver Give eller modtage en gave eller en begunstigelse, som du ville føle dig ilde til mode ved at forklare din leder, arbejdskollegaer, din familie eller medierne. Afslag på forplejning og repræsentation Hvis du bliver tilbudt forplejning og/eller inviteres til et arrangement eller på en forretningsrejse, som ikke er inden for de rammer, der er skitseret i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse, skal du venligt afslå tilbuddet og forklare Egmonts regler. Hvis afslag på invitationen ville fornærme samarbejdspartneren (f.eks. af kulturelle årsager), skal du rådføre dig med din leder for at afgøre, om der er passende forretningsmæssigt begrundelse for din deltagelse. Hvis det er tilfældet, bør Egmont afholde rejseomkostninger og alle andre udgifter, og ikke samarbejdspartneren. Sikre dig, at al gæstfrihed eller repræsentation, som du tilbyder eller tager imod, er beskeden og passende, og tjener et legitimt forretningsmæssigt formål Rapportere eventuelle tilbud om repræsentation eller forplejning til eller fra samarbejdspartnere til din leder, uanset værdien Bruge din sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rimeligt Tage imod måltider eller repræsentation fra samarbejdspartnere eller kunder, hvis dette vil kunne kompromittere eller synes at kompromittere din evne til at foretage objektive forretningsbeslutninger, som er i Egmonts bedste interesse Tage imod måltider eller repræsentation som modydelse for at gøre, eller love at gøre, noget til gengæld for samarbejdspartneren Bede en samarbejdspartner om måltider eller repræsentation 10 11

7 Møder med fagligt indhold Det er en normal del af jobbet at deltage i eller afholde en række forskellige møder og arrangementer med fagligt indhold, f.eks. salgsmøder, marketingmøder, kongresser, konferencer, osv. Det er dog Egmonts politik, at indholdet af mødet eller kongressen, som du deltager i, skal være den afgørende faktor og ikke stedet eller repræsentationen. Al deltagelse i konferencer, kongresser og marketingmøder skal være godkendt af din leder. Interessekonflikter Som ansat hos Egmont forventes du hverken at være engageret i aktiviteter eller have finansielle interesser, der er i konflikt med dit ansvar hos Egmont, da dette anses for en interessekonflikt. Alle dine beslutninger skal tages ud fra Egmonts behov og ikke på basis af personlige interesser eller forhold. Der opstår en interessekonflikt, når en medarbejder forsøger at påvirke udfaldet af en beslutning for egen vindings skyld. Det er ikke muligt at opremse alle situationer, der kunne udgøre eller give indtryk af at være en potentiel interessekonflikt, så den enkelte situation skal vurderes nøje. Vælge et sted, der er egnet til uddannelse og møder, såsom et konferencested og forretningshoteller Vælge et egnet hotel tommelfingerreglen er et 3- eller 4-stjernes hotel. Undersøge på forhånd, om Egmont har en aftale med det pågældende hotel. Deltage i møder eller kongresser på luksushoteller eller krydstogtskibe Vælge hoteller, fordi de i sig selv er en attraktion Selv undlade eller fritage andre, som arbejder for dig, fra at tage beslutninger, der kan skabe en interessekonflikt i forhold til dine personlige interesser Være opmærksom på potentielle interessekonflikter, hvis du tager imod gaver, forplejning eller repræsentation Sørge for, at dit forhold til entreprenører og leverandører foregår på professionel, upartisk og konkurrencedygtig måde Videregive eventuelle relevante oplysninger skriftligt til din leder og forklare de omstændigheder, som giver eller kan give anledning til en interessekonflikt Acceptere samtidigt arbejde hos en anden virksomhed Bruge virksomhedens ressourcer til private formål, medmindre dette er aftalt formelt Begunstige slægtninge og venner Ansætte slægtninge eller venner uden først at have rådført dig med din leder Gøre uretmæssig brug af din stilling hos Egmont eller fortrolige informationer, som du er kommet i besiddelse af, til at opnå en personlig fordel eller indirekte gevinst Lade dit forhold til entreprenører og leverandører påvirke forretningsmæssige beslutninger, som tages på vegne af Egmont 12 13

8 Giv udtryk for din bekymring Vi forventer, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er opmærksomme på uregelmæssigheder og ikke forholder sig tavse, hvis de har betænkeligheder ved aspekter i Egmonts forretningsaktiviteter. På den måde vil ledelsen have mulighed for at gøre noget ved potentielle problemer på et tidligt tidspunkt. Vi har forståelse for, at nogle medarbejdere kan være tilbageholdende med at udtrykke deres betænkeligheder af frygt for repressalier. Egmont vil dog ikke tolerere chikane eller afstraffelse fra nogens side, uanset niveau og stilling, og vil tage passende tiltag til beskyttelse af de medarbejdere, som i god tro giver udtryk for bekymringer. Selvom det ikke forventes, at du til fulde kan bevise rigtigheden af en påstand, skal du kunne påvise, at der er rimelig grund til din bekymring. Hvis du har spørgsmål eller hvis du er i tvivl om, hvordan du skal opføre dig i en given situation, skal du slå op i politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Hvis du er bekymret for, at en korrupt handling overvejes eller har fundet sted enten i Egmont eller hos nogen af vores samarbejdspartnere skal du rapportere dette til din leder. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at tale med din leder, bedes du rapportere det til en anden overordnet leder eller den lokale HR-afdeling. Hvis du tror, at din chef er involveret, skal du rette henvendelse til hans eller hendes overordnede eller den lokale HR-afdeling. (Hvis du tror, at selskabets administrerende direktør eller økonomidirektør er involveret, kan du i stedet henvende dig til divisionslederen) I tvivlstilfælde (hvordan skal man forholde sig) Konsulter politikken Konsulter retningslinjerne Konsulter nærmeste leder eller lokal HR Brug Egmonts whistleblowingsystem Hvordan man skal indberette Hvis det ikke er er muligt, eller hvis du ikke er ansat hos Egmont og ikke har adgang til relevante niveauer i Egmonts ledelse, kan du logge dig på Egmonts elektroniske whistleblower-system og sende Egmont en besked via systemet. Du kan læse om politik for whistleblowing her:

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere