EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1

2 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for korruption. Alle medarbejdere skal derfor læse og sætte sig ind i vores politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer. For at beskytte vores omdømme og sikre Egmonts fremtidige succes er det nødvendigt, at vores arbejde udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Nærværende politik og retningslinjerne afspejler ligeledes vores stærke ønske om at opretholde høje standarder for virksomhedens integritet og etik i forhold til den måde, som vi driver vores virksomhed på. Disse retningslinjer tager ikke højde for alle situationer, som du måtte støde på i din dagligdag. Hvis du er i tvivl om eller har betænkeligheder ved en specifik situation, bedes du kontakte din leder. Hvis du har alvorlige betænkeligheder ved eventuelle aspekter i Egmonts virksomhedsdrift, vil vi opfordre dig til at sige til og give udtryk for disse betænkeligheder. Steffen Kragh, administrerende direktør Indhold Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse... 3 Om retningslinjerne... 4 Medarbejderansvar... 5 Lederansvar... 5 Bestikkelse... 6 Facilitation Payments (Smørelse)... 8 Gaver... 9 Forplejning og repræsentation Møder med fagligt indhold Interessekonflikter Giv udtryk for din bekymring

3 Om retningslinjerne Egmonts politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer skitserer den måde, vi driver virksomhed på, hvordan vi bør opføre os som repræsentanter for Egmont, og behandler de etiske problemstillinger, som vi eventuelt vil støde på i vores daglige arbejde. Politikken og de tilhørende retningslinjer gælder for alle medarbejdere i Egmontkoncernen, herunder medarbejdere i selskaber, som er delvist ejet af Egmont-koncernen. Hvis lokale love og bestemmelser i dit land er strammere end dem, der beskrives i Egmonts politik og de tilhørende retningslinjer, skal du både overholde disse betingelser og de regler, der er fastsat af Egmont. Det er vigtigt at følge de instruktioner, der beskrives i politikken og retningslinjerne, da dårlige beslutninger eventuelt vil kunne ødelægge Egmonts omdømme og i værste fald udsætte Egmont for retsforfølgelse eller bøder. Medarbejderansvar Som Egmontmedarbejder er det dit ansvar at: Læse, forstå og overholde Egmonts politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Deltage i og gennemføre den introduktion, der tilbydes via e-learning Forstå de forskellige kanaler, man skal gå igennem, når man vil rapportere sine betænkeligheder Hvis du støder på et problem omkring manglende overholdelse, skal du sige til og rapportere dine betænkeligheder Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre i en given situation, skal du spørge dig selv om følgende: Er dette i overensstemmelse med politikken mod korruptionog bestikkelse? Er det lovligt? Har jeg beføjelser til at gøre dette? Vil mine handlinger stille mig selv og Egmont i et positivt lys? Vil dette fremstå positivt i medierne? Hvis svaret er nej til et af disse spørgsmål, så lad være at gøre det. Lederansvar Som en af Egmonts ledere er det dit ansvar at: Fremme god forretningsmæssig adfærd inden for dit eget ansvarsområde og til enhver tid foregå med et godt eksempel Sørge for, at dine medarbejdere forstår deres ansvar ifølge politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at fremkomme med deres betænkeligheder Sørge for, at alle nye medarbejdere introduceres til og forstår politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer tager ikke højde for alle situationer, som du eventuelt vil støde på i dit daglige arbejde. Vi opfordrer dig derfor til at bruge din egen dømmekraft og sunde fornuft i enhver given situation. 4 5

4 Bestikkelse Egmont tolererer ikke nogen former for bestikkelse Det er uacceptabelt, uetisk og strengt forbudt at tilbyde eller tage imod bestikkelse både direkte og indirekte. Bestikkelse er at tilbyde, give eller modtage noget af værdi (penge eller gaver) med det formål for giveren at udøve uretmæssig indflydelse på modtagerens beslutning eller adfærd Bestikkelse involverer typisk noget for noget, hvoraf begge parter drager nytte, f.eks. en leverandør, som tilbyder penge til en virksomheds medarbejder, for at få ordrer fra den pågældende virksomhed. Bestikkelse kan være: Et direkte eller indirekte løfte med tilbud om eller beføjelser til noget af værdi Tilbud om eller modtagelse af penge under bordet (give eller tage imod penge, gaver eller andet af værdi som modydelse for favorabel behandling), lån, vederlag, belønning eller andre upassende fordele Støtte og donationer eller stemmer med henblik på at udøve upassende indfyldelse eller opnå afhængighed Være varsom, når du modtager noget fra samarbejdspartnere. Dette gælder også, når du giver noget af værdi til samarbejdspartnere. Hvis du er i tvivl, om der er risiko for at modtage eller afgive bestikkelse, skal du rapportere dette til din leder eller den lokale HR-afdeling. Anvende tredjeparter, f.eks. samarbejdspartnere, til indirekte at tilbyde eller tage imod bestikkelse Tage imod eller afgive bestikkelse, penge under bordet eller andre upassende betalinger uanset årsagen Tage imod eller tilbyde personlige begunstigelser, som f.eks. gratis rejser, usædvanligt store gaver eller middage, som kunne opfattes som en tilskyndelse til at indgå eller forny et forretningsforhold Indgå aftaler med eventuel tredjepart, som kunne ødelægge Egmonts omdømme Sådan skelner man mellem bestikkelse og gaver: Bestikkelse skaber en forpligtelse hos modtageren, som således bliver underlagt giveren og derved opfordres til at ændre sin adfærd på en eller anden måde. Gaver er ikke forbundet med sådanne forpligtelser og har til hensigt at identificere giveren med modtageren for at forsegle en relation eller venskab. 6 7

5 Facilitation Payments (Smørelse) Egmont erkender, at der er en udbredt brug af smørelse i visse lande. Egmont anser dog dette som bestikkelse, og det er i modstrid med Egmonts politik. Smørelse (også kaldet facilitation payments) er betaling af en lille sum penge med henblik på at fremskynde udførelsen af rutinehandlinger eller -processer, som f.eks. udstedelse af et visum, en tilladelse eller toldklarering osv. Smørelse (facilitation payments) til sikring af personlig sikkerhed vil ikke blive opfattet som en overtrædelse af politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer. Gaver Udveksling af gaver anerkendes som en måde at opbygge goodwill og vise påskønnelse blandt de virksomheder, som vi handler med. Når udvekslingen af gaver bliver hyppig eller ekstravagant, tyder det dog på upassende adfærd. Der er forskellige kulturelle traditioner omkring det at give og modtage gaver i de lande, hvor vi opererer. Der er en hårfin grænse mellem tilladte gaver og bestikkelse. Den primære forskel er dog, at bestikkelse påvirker den objektive beslutningstagning. Altid sige nej til facilitation payments (smørelse) Hvis du bliver tvunget til at betale facilitation payments (smørelse), skal du rådføre dig med din leder eller selskabets administrerende direktør omkring beslutningstagning og retningslinjer. Hvis det ikke er muligt, skal du bede om en kvittering, informere din chef og aflevere den til den lokale økonomidirektør/-chef i din virksomhed Være opmærksom på leverandører med lave etiske normer. Der er større risiko for, at sådanne leverandører er involveret i uhæderlige aktiviteter Betale facilitation payments (smørelse) direkte eller indirekte via tredjepart Give gaver til velgørenhed i Egmonts navn, medmindre du har din leders tilladelse. Ved gave forstås alt af værdi og omfatter mindre eller beskedne gaver, såsom reklameprodukter, billetter til sportsbegivenheder eller kulturelle begivenheder. Ved dyrere gaver forstås luksusting, rejser, brug af ferieboliger, salgsrejser osv. Egmont har derfor ikke en fast beløbsmæssig grænse for de gaver, som vi giver og modtager. Du er nødt til i den enkelte situation at bruge din dømmekraft og sunde fornuft baseret på følgende eksempler: Acceptable gaver: Beskedne/lejlighedsvise måltider med forretningsforbindelser Gaver af lav værdi, såsom kuglepenne, små reklamegaver, Egmont-produkter eller en flaske vin/en buket blomster ved særlige lejligheder, f.eks. et jubilæum. Uacceptable gaver: Gaver der gives med forventning om at få noget til gengæld (noget for noget) Gaver i form af kontanter, gavekort eller lign. Personlige ydelser eller tjenester Lån Repræsentation af seksuel eller lignende karakter Dyre ting, som ipads, iphones, weekendophold, smykker eller andre luksusting 8 9

6 Forplejning og repræsentation Afslag på gaver Hvis en samarbejdspartner tilbyder dig en gave, som overstiger den grænse, der er fastsat i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse, skal du venligt afslå og forklare de gældende regler i Egmont. Hvis giveren ville blive fornærmet over returnering af gaven, eller hvor de omstændigheder, hvorunder den blev givet, gør dette umuligt, kan du acceptere gaven på Egmonts vegne. Gaven kan blive givet til velgørenhed eller inkluderet i en lodtrækning til jul i din afdeling. Sociale arrangementer med samarbejdspartnere, som f.eks. måltider, sports- eller kulturelle begivenheder, receptioner, osv. anses for en legitim måde at styrke forretningsforbindelser på. Det accepteres, at man lejlighedsvis deltager i sådanne sociale arrangementer i forretningsmæssigt øjemed, medmindre begivenhederne finder sted så regelmæssigt, at det antyder et ikke-forretningsmæssigt formål. Tilbud om repræsentation og forplejning skal altid være forbundet med et forretningsmæssigt formål, samarbejdspartneren skal være til stede, og der skal være et passende forhold mellem omkostning og varighed. Kun give eller tage imod gaver af lav værdi for at understøtte samarbejdet. Vær opmærksom på, at meget dyre gaver generelt øger risikoen for en interessekonflikt Rapportere alle gaver uanset værdien (afleverede eller modtagne) til din leder Sørg altid for godkendelse fra din leder, hvis du overvejer at give en gave til en embedsmand Brug din sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rimeligt Give eller tage imod en gave, hvis dette kan påvirke, eller se ud som om man forsøger at påvirke, parternes beslutningstagning Tillade, at en gave eller et frynsegode gør dig afhængig af de involverede parter Tage imod eller give kontanter eller gavekort af pengemæssig værdi Tage imod meget dyre gaver Give eller modtage en gave eller en begunstigelse, som du ville føle dig ilde til mode ved at forklare din leder, arbejdskollegaer, din familie eller medierne. Afslag på forplejning og repræsentation Hvis du bliver tilbudt forplejning og/eller inviteres til et arrangement eller på en forretningsrejse, som ikke er inden for de rammer, der er skitseret i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse, skal du venligt afslå tilbuddet og forklare Egmonts regler. Hvis afslag på invitationen ville fornærme samarbejdspartneren (f.eks. af kulturelle årsager), skal du rådføre dig med din leder for at afgøre, om der er passende forretningsmæssigt begrundelse for din deltagelse. Hvis det er tilfældet, bør Egmont afholde rejseomkostninger og alle andre udgifter, og ikke samarbejdspartneren. Sikre dig, at al gæstfrihed eller repræsentation, som du tilbyder eller tager imod, er beskeden og passende, og tjener et legitimt forretningsmæssigt formål Rapportere eventuelle tilbud om repræsentation eller forplejning til eller fra samarbejdspartnere til din leder, uanset værdien Bruge din sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rimeligt Tage imod måltider eller repræsentation fra samarbejdspartnere eller kunder, hvis dette vil kunne kompromittere eller synes at kompromittere din evne til at foretage objektive forretningsbeslutninger, som er i Egmonts bedste interesse Tage imod måltider eller repræsentation som modydelse for at gøre, eller love at gøre, noget til gengæld for samarbejdspartneren Bede en samarbejdspartner om måltider eller repræsentation 10 11

7 Møder med fagligt indhold Det er en normal del af jobbet at deltage i eller afholde en række forskellige møder og arrangementer med fagligt indhold, f.eks. salgsmøder, marketingmøder, kongresser, konferencer, osv. Det er dog Egmonts politik, at indholdet af mødet eller kongressen, som du deltager i, skal være den afgørende faktor og ikke stedet eller repræsentationen. Al deltagelse i konferencer, kongresser og marketingmøder skal være godkendt af din leder. Interessekonflikter Som ansat hos Egmont forventes du hverken at være engageret i aktiviteter eller have finansielle interesser, der er i konflikt med dit ansvar hos Egmont, da dette anses for en interessekonflikt. Alle dine beslutninger skal tages ud fra Egmonts behov og ikke på basis af personlige interesser eller forhold. Der opstår en interessekonflikt, når en medarbejder forsøger at påvirke udfaldet af en beslutning for egen vindings skyld. Det er ikke muligt at opremse alle situationer, der kunne udgøre eller give indtryk af at være en potentiel interessekonflikt, så den enkelte situation skal vurderes nøje. Vælge et sted, der er egnet til uddannelse og møder, såsom et konferencested og forretningshoteller Vælge et egnet hotel tommelfingerreglen er et 3- eller 4-stjernes hotel. Undersøge på forhånd, om Egmont har en aftale med det pågældende hotel. Deltage i møder eller kongresser på luksushoteller eller krydstogtskibe Vælge hoteller, fordi de i sig selv er en attraktion Selv undlade eller fritage andre, som arbejder for dig, fra at tage beslutninger, der kan skabe en interessekonflikt i forhold til dine personlige interesser Være opmærksom på potentielle interessekonflikter, hvis du tager imod gaver, forplejning eller repræsentation Sørge for, at dit forhold til entreprenører og leverandører foregår på professionel, upartisk og konkurrencedygtig måde Videregive eventuelle relevante oplysninger skriftligt til din leder og forklare de omstændigheder, som giver eller kan give anledning til en interessekonflikt Acceptere samtidigt arbejde hos en anden virksomhed Bruge virksomhedens ressourcer til private formål, medmindre dette er aftalt formelt Begunstige slægtninge og venner Ansætte slægtninge eller venner uden først at have rådført dig med din leder Gøre uretmæssig brug af din stilling hos Egmont eller fortrolige informationer, som du er kommet i besiddelse af, til at opnå en personlig fordel eller indirekte gevinst Lade dit forhold til entreprenører og leverandører påvirke forretningsmæssige beslutninger, som tages på vegne af Egmont 12 13

8 Giv udtryk for din bekymring Vi forventer, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er opmærksomme på uregelmæssigheder og ikke forholder sig tavse, hvis de har betænkeligheder ved aspekter i Egmonts forretningsaktiviteter. På den måde vil ledelsen have mulighed for at gøre noget ved potentielle problemer på et tidligt tidspunkt. Vi har forståelse for, at nogle medarbejdere kan være tilbageholdende med at udtrykke deres betænkeligheder af frygt for repressalier. Egmont vil dog ikke tolerere chikane eller afstraffelse fra nogens side, uanset niveau og stilling, og vil tage passende tiltag til beskyttelse af de medarbejdere, som i god tro giver udtryk for bekymringer. Selvom det ikke forventes, at du til fulde kan bevise rigtigheden af en påstand, skal du kunne påvise, at der er rimelig grund til din bekymring. Hvis du har spørgsmål eller hvis du er i tvivl om, hvordan du skal opføre dig i en given situation, skal du slå op i politikken mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer Hvis du er bekymret for, at en korrupt handling overvejes eller har fundet sted enten i Egmont eller hos nogen af vores samarbejdspartnere skal du rapportere dette til din leder. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at tale med din leder, bedes du rapportere det til en anden overordnet leder eller den lokale HR-afdeling. Hvis du tror, at din chef er involveret, skal du rette henvendelse til hans eller hendes overordnede eller den lokale HR-afdeling. (Hvis du tror, at selskabets administrerende direktør eller økonomidirektør er involveret, kan du i stedet henvende dig til divisionslederen) I tvivlstilfælde (hvordan skal man forholde sig) Konsulter politikken Konsulter retningslinjerne Konsulter nærmeste leder eller lokal HR Brug Egmonts whistleblowingsystem Hvordan man skal indberette Hvis det ikke er er muligt, eller hvis du ikke er ansat hos Egmont og ikke har adgang til relevante niveauer i Egmonts ledelse, kan du logge dig på Egmonts elektroniske whistleblower-system og sende Egmont en besked via systemet. Du kan læse om politik for whistleblowing her:

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver.

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver. Adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver Udarbejdet af: for Vestforbrænding I/S Den 31. maj 2017 Ekstern repræsentation

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION I. INTRODUKTION Firmagaver og -repræsentation i beskeden målestok benyttes i udstrakt grad til at skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne mellem

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION I. INTRODUKTION Firmagaver og repræsentation i beskeden målestok benyttes i udstrakt grad til at skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne mellem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK Version 1.0 10-07-2015 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016 Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige Den 29. august 2016 ET EKSEMPEL TIL AT BEGYNDE MED 2 REGLER FOR MODTAGELSE AF GAVER OG BESTIKKELSE DAGSORDEN Tilliden til det offentlige Beskrivelse af reglerne

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.2 10-01-2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere,

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

COMPLIANCE POLITIK Version

COMPLIANCE POLITIK Version COMPLIANCE POLITIK Version 3.1 08.11.2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere, kunder og partnere samarbejder for at bygge Danmark med

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel:

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel: Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017 Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: STAMOPLYSNINGER: Klassifikation: Uklassificeret Titel: Vejledning om modtagelse af gaver i politiet

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.0 19-08-2016 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor vores medarbejdere,

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat

Folketingets Lovsekretariat Folketingets Lovsekretariat MINISTEREN 1. august 2005 Folketinget har med skrivelse af 20. juli 2005 anmodet om min besvarelse af følgende af Jørgen Arbo- Bæhr (EL) stillede spørgsmål nr. S 2636 (2. samling):

Læs mere

God adfærd i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

God adfærd i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen God adfærd i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen G O D A D F Æ R D I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse 1. God adfærd i Rigsrevisionen... 1 2. Etik i forbindelse med gaver...

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Global Transport and Logistics. Forretningsetiske Regler

Global Transport and Logistics. Forretningsetiske Regler Global Transport and Logistics Forretningsetiske Regler Indhold 1 Indhold 2 2 Indledning 3 3 Generelle principper for forretningsetik i DSV-koncernen 4 3.1 Forretningsetik 4 3.1.1 Bestikkelse 4 3.1.2 Facilitation

Læs mere

UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE

UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE side 2 1) Hvad gælder generelt om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele som led i arbejdet? 2) Ansættelsesretlige

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere