Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet."

Transkript

1 Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008

2 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben Kristensen Østergade 10 A, 3.tv Næstved Benny Clausen Fodbygårdsvej Næstved Jens Asserbo Kirke Alle Rødby Afdelingens giro Ungdomsudvalg Træningsudvalg Jesper Børsting Fællesejevej Næstved Stig Kulle Bogensevej 55, 2. th Næstved Sekretær Lene Hansen Redaktør Figenvej 44 B, st Tilmelder 4700 Næstved Klubhus Adresse Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved Klubbens Hjemmeside: 2

3 Redaktørens spalte Indlæg til næste nummer af Klub-nyt skal være redaktøren i hænde senest den 4. marts Artikler som ikke ligger i min mailboks denne dag kommer IKKE med. Da vi nu får trykt bladet hos en bogtrykker er leveringsdagen vigtig. Klub-nyt Deadline Udkommer /3 15/ /4 26/ Indholdsfortegnelse Side 4.: Aktivitetsoversigt Side 5.: Formanden tager ordet Side 6-7.: Vintertræningsløb Side 8.: Dagsorden for bestyrelsesmøde 9/10-07 Side 9.: Generalforsamling 2008 Side : Træningsudvalgets årsberetning Side 12.: Vinter løbetræning intensiveres Side 13.: Divisionsturneringen 2008 I Troldens fodspor De Barske Side 14.: Voksen Begyndertræning Side 15.: HG på skøjtebanen (pasning af udlejning) Side 18.: Klubaften Bingo 14/ Side : Ungdomsudvalgets årsberetning Side 17.: Rettelser til medlemslisten Side : Ungdomssiderne Side 20.: Økonomi og tilskudsregler - Ungdom Side 21.: Påklædning som O-løber Side 22.: U2 kursus Side : Klubbens sponsorer 3

4 A K T I V I T E T S O V E R S I G T. februar 4 marts Dd Akt. Art og Sted Bemær Dd Akt. Art og Sted Bemærk 1 k 1 VU-Beg. Stenskoven 2 VU-Beg. Rådmandsha. 2 Langdistance I Troldens foddspor 3 VTR. Slagelseskovene TR. Løbetræning KH 5 TR. Løbetræning KH Skøjteudlejning Skøjteudlejning VU-Beg. Fr.Plantage 9 VU-Beg. Fr.Plantage 9 Div-Match Kårup VIGTIG 10 VTR. Åstrup TR. Løbetræning KH 12 TR. Løbetræning KH Skøjteudlejning VU-Beg. Rådmandsha. 16 VU-Beg. Herlufsholm VTR. lellinge TR. Løbetræning KH 19 Generalforsamling kl Påskeløb Fanø Tm Skøjteudlejning Påskeløb Fanø TM Skøjteudlejning Påskeløb Fanø TM VU-Beg. Fr.Plantage VTR. Stensby TR. Stenskoven TR. Løbetræning KH Skøjteudlejning TM = Tilmelding Løbetræning, start hver tirsdag fra KH KH = Klubhuset VTR = start hver søndag mellem VTR = Vintertræningsløb VU-Beg = Voksen Begynderkursus TR = Træningsløb start kl

5 Formandens første klumme i år Et nyt år er skudt i gang, officielt skulle bragene være mindre end før, men det var godt nok svært at høre og se. Vinteren er atter engang, ikke mere vinter end at det gør noget. Temperatureren er nærmest forårsagtig. Det er med andre ord, godt vejr at løbe orienteringsløb i, så op af sofaen, ud af vinterhulen, VTR løbene er jo i fuld gang og fortsætter indtil 1 marts i skovene rundt om os. Vi har selv lige afholdt et sikkert udemærket et af slagsen i Glumsø Østerskov, endnu engang med Arne Kristensen som banelægger, håber i var der. Der er fuld gang i Skøjtebanen, oppe på Grønnegade. Da den først, efter den sædvanlige forsinkelse, kom i gang har den kørt upåklageligt, næsten da. Meld dig som passer om fredagen, hvis du ikke allerede har gjort det. Som noget nyt er Voksenbegynder kurset, først startet efter nytår og skal køre lige til tirsdagstræningsløbene starter i foråret. Formanden var stand-in for Lene den første lørdag. Før kurset startede skulle der lige sættes et par poster ud rundt om klubhuset, noget der ikke burde tage lang tid. Men jeg var jo blevet overtalt til at bruge den elektroniske slags, havde derfor fuldstændigt fejlvurderet tiden. Da jeg lettere forpustet nåede tilbage til klubhuset lidt i kl.13, var det næsten ikke til at komme ind for den menneskemængde der stod og ventede. 18 var vi den første lørdag, hvis det fortsætter med så mange, er det da ikke så ringe endda. Men mød bare op alligevel, og ta en bekendt med, der er plads til flere, der kunne måske også være brug for lidt hjælp. Næste klubarrangement er Generalforsamlingen Tirsdag d.19 februar i Klubhuset, mød op og vær med til at præge, hvilken vej klubben skal tage. Der er selvfølgelig mulighed for en kop Mocca, sodavand eller øl. Der er jo heller ikke lang tid til terminslisten starter, hvor vi lægger ud med at skulle løbe en div. match oppe i Kåup Skov d.9 marts. Ret efter er der Påskeløb på Fanø, det skal prøves, godt terræn. Og så er vi jo selv med til at arrangere en 1/2 div. match nede på Lolland d.13 april. Alt i alt er masser af gode tilbud for dig der vil dyrke klublivet, og samtidig løbe nogen gode løb. Og når man hjælper til kan det godt være at der skal arbejdes, men det er altid under hyggelige former, med mottoet: Selv om det kan være lidt hårdt- skal det altid være sjovt- når der arrangeres i Herlufsholm. Slut fra formanden for denne gang 5

6 VINTERTRÆNINGSLØBENE Dato Klub Skov Startsted Point/bem Hvalsø Ny Tolstrup Gl. skovridergård X OCS Slagelse skovene OKR Åstrup Arne Have hus Vejen Nr. Hvalsø-Vester Såby Køge Lellinge X X - SI O-63 Stensby Petersværfts X - SI HOK Holbæk Fælled Bjergmark skolen Finaleløb HG Hedeland X Troldens Fodspor Kun de med x-pointmarkerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence. Alle speciel løb har andre baner. Baner Svær Sort, lang 7½-10 km. - Sort, mellem 6-7 km. - Sort, kort 4-5 km. - Sort, mini 3-4 km. Mellemsvær Gul 4-5 km. Let Hvid 3-4 km. Begynder Grøn 2-3 km. Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul. Generelle bestemmelser Der er fri startret på alle baner. Point I alle løb får vinderen af en bane 100 point. De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere. På alle baner opdeles resultaterne i dame og herre, og de får point hver for sig. De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence - for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. 6

7 - for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til finaleløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit 6 bedste løb nedrundet til heltal + point finaleløb. I tilfælde af point lighed er 6 bedste løb afgørende. I sæsonen er der i alt 14 tællende løb. Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt point svarende til gennemsnittet af deres 5 bedste løb. Finaleløbsprogram/Præmier Ved det afsluttende finaleløb, startes: - for Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl for Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter samlet kl , hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten. Program kl Indprikning kl Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sort/under 6 løb) kl start (Sorte baner) kl Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse. Finalearrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Man bør tilstræbe forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne. Pris Kr. 10,- for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Start Indprikning fra kl Søndage mellem kl Finaleløbet dog lørdag kl Resultater Resultater ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Resultatliste samlet stilling ophænges ved hvert løb. 7

8 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. december 2007 For at du bedre kan holde dig orienteret om, hvilke emner der aktuelt drøftes i bestyrelsen, kan du her læse dagsorden fra seneste møde. 1. Referater 1.1 Bestyrelsesmøde Huskeliste 3. Ny hjemmeside 4. Afviklede arrangementer VTR Kommende arrangementer Juleløb Skøjteudlejning Voksenbegynder 2008 VTR og 2 divisionsmatch 13. april Generalforsamling DM 2007 i Klinteskoven, 8-9 sep. 7. Bordet rundt 8. Eventuelt 9. Næste møde, kl Husk: Vinter løbetræning Vil du holde din løbe form ved lige, så mød op i klubhuset hver tirsdag aften og vær klar til at løbe kl Der er stadig plads til flere. Der løbes 2 ruter. Den korte tur mellem 3-5 km i et stille og roligt tempo. Den lange, hvor der løbes ture på op til 13 km med et godt tempo. Mulighed for bad efter løbet. Trænings hilsen Stig Kulle - TRU 8

9 Generalforsamling 2008 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlufsholm Orienteringsklub i klublokalet, Herlufsholm Alle 227A Tirsdag den 19 februar 2008 kl Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Udvalgenes beretning 5. a. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, for 2007 b. Budget 2008, til orientering 6. Indkomne forslag 7. Vedtægtsændringer 8 Kontigent Valg a. Bestyrelse b. 2 Suppleanter c. 2 Revisorer d. 1 Revisorsuppleant 10. Valg til udvalg 11. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 5 Februar 2008 Bestyrelsen 9

10 Træningsudvalgets årsberetning for 2007 Træningsudvalget udgør undertegnet og Jesper Børsting som har haft følgende på programmet. O-løbe træning i vores lokale skove, bød på 15 løb, med et gennemsnit på 24 løbere pr. gang (ungdomsløbere ikke talt med) 43 var det højeste antal løbere til et løb og 15 løbere det færreste, så det svinger lidt. Som ekstra motivation til banelæggerne indførtes som et forsøg, at alle løbere skulle bedømme den bane de netop havde løbet. Banelæggere kunne på denne måde få en respons på den bane de havde lagt. Denne konkurrence fortsætter i næste sæson. Årets Pinseløb på Vesterlyng blev godt besøgt, knap 100 o-løbere løb den snedige point bane som Torben havde lagt. Klubben stillede med et hold i Odin klassen (10 mand) til årets Midgårsorm i Sjørup Plantage i det jyske. Holdet blev placeret som nr. 10, midt i feltet. Klubmesterskabet blev igen i år afholdt af O63 i Vintersbølle skoven. 36 løber stillede til start. Efter løbet var der spisning i klubhuset. I stedet for at rejse hele vejen til Dyrehaven i København kunne man deltage i det lokale Erimitageløb, som er den samme distance 13,3 km. HG stillede med 3 løbere og de gjorde det rigtig flot. Bjarne vant og Peter og Jesper kom ind ikke lange efter. Juleløbet blev afholdt i det fineste efterårsvejr med dejlig solskin. 21 løbere var tilmeldt og løb de 2 baner. Efterfølgende var der julehygge i klubhuset, med gløgg og æbleskiver. Vinterløbetræningen, som foregår hver tirsdag kl , har en pæn tilslutning i år. Der løbes i to grupper. Den lange tur løbes af ca. 5 løbere hver gang. Den korte tur løbes af fortrinsvis af ungdomsløbere, som giver den gas på Å-ruten ca. 5 km. 10

11 Vintertræningssamarbejdet VTR 2006/2007 bød på 8 løb i foråret inkl. finalen og 7 løb i efteråret. Der er endnu 8 løb tilbage i denne sæson inden finalen på Holbæk Fælled den 1. marts Tak til alle de aktive som har benyttet sig af de gode tilbud. Og en stor tak til alle dem, der har arrangeret og tilrettelagt løb, uden jeres hjælp kan klubben ikke holde dette høje aktivitets niveau. Træningsudvalgets program for 2008 Den 25. marts starter vi op med tirsdags o-løb igen. Der er planlagt 11 løb før sommerferien, samt 6 efter. Der en ny skov på programmet i denne sæson nemlig Harrested Skov. - Pinseløbet på Vesterlyng den 12. maj - Midgårdsormen i Sorø Sønderskov - Klubmesterskab - Erimitage løb i Næstved - Vintertræningssamarbejdet VTR - Vinterløbetræning - Juleløb Der vil komme en udførlig plan over alle aktiviteter i de kommende numre af klub-nyt samt på klubbens hjemmeside. Træningsudvalget Stig Kulle Løbetræning, Inden længe starter o-løbe sæsonen op igen. Så kom og vær med om tirsdagen kl og få hævet konditallet lidt. Du bestemmer selv, kort eller lang tur? Når sæsonen så starter, behøver du ikke at bekymrer dig om kondien er i orden, så kan du koncerterer dig fuldt ud om orienteringen. Fint ik ;-) 11

12 Løbetræningen om tirsdagen intensiveres Vi er en trofast skare, som hver tirsdag aften lufter os på de mørke veje omkring Næstved. Har du også lyst til en frisk løbetur, skal du være velkommen. Vi løber hver tirsdag med start kl PRÆSIS fra klublokalet. Vi vil følge nedennævnte program frem mod Påsken på Fanø. Længde og intensitet kan afpasses efter ønsker og evner. Dato Træningsmoment Ca. længde Jog + Test 30 min 5,5+ 7, Jog + Langinterval 4x(6-3 min.) 4,5 + 8, Langtur Jog + Langinterval 4x(6-3 min.) 4,5 + 8, Jog + Langinterval 4x(6-3 min.) 4,5 + 8, Jog + Kortinterval 7x(3-1min.) 5,5 + 7, Jog + Kortinterval 7x(3-1min.) 5,5 + 7, Egen træning pga påske Husk: Skal du med til Fanø er t.m. senest d Da DM-lang og DM-stafet afholdes på Rømø i år, er påsken super velegnet som fortræning, da terrænerne minder meget om hinanden. Plan over o-træningsløbene bringes i næste nr. af Klub-nyt. Du kan glæde dig til et helt nyt terræn på listen, idet der er nytegnet kort over Harested. Vi har for ca. 10 år siden haft træningsløb i skoven, hvor vi løb på skovkort i sort-hvid. Sæsonstart bliver tirsdag d i Stenskoven med start fra Gulerodshuset kl Her håber vi, der vil ligge nyrevideret kort klar til dig. Træningshilsen Jesper & Stig K 12

13 Divisionsturneringen 2008 I år skal vi løbe de 2 indledende matcher hhv d i Kårup skov d i Grønholt Hegn Finalematchen til efteråret vil afhænge af, hvordan det er gået os i de indledende 2 matcher. Husk sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig til Lene. Til divisionsmatch har vi brug for alle klubbens løbere, så vi kan bemande de 12 baner. Der er baner til alle aldre og niveauer, og dermed brug for både de bedste eliteløbere og de helt nystartede på begynderniveau. Vi kører fra klubben kl. 8.00, når vi skal til Kårup. 1. start kl De Barske og Herlufsholm OK indbyder til langdistance O-løb I troldens fodspor Søndag den 2. marts 2008 i Hedeland, øst og sydøst for Roskilde Mødested Tune skole, Skolegade 10, 4000 Roskilde Afmærkning fra Vindingevej/Tunevej og Tune Landevej Mødetid Kl (omklædt). Samlet afgang til start for alle 3 baner kl Baner 3 baner på ca. 7, 12 og 24 km Startafgift 100 kr. Tilmelding Senest den 23. februar 2008 til Lene Hansen HG OK, Figenvej 44B, st., 4700 Næstved, Eftertilmelding: På løbsdagen, senest kl.09.15, forhøjet startafgift 120 kr Se også 13

14 Voksne Begyndere. Kurset startede lørdag den 12. januar 2008 kl , og der var mødt hele 18 friske løbere op. En god start, som også gør det nødvendig at der kommer nogle af de gamle for at deltage, evt. som skygger. Kurset fortsætter hver lørdag mellem kl og Kurset er både teori og praksis, så der vil være mulighed for en lille løbetur hver lørdag. Der er igen i år lavet baner/intro opdelt i hold (nye let øvede). Voksen træning i orienteringsløb et tilbud til dig der værksætter naturoplevelser, udfordringer og aktivitet. ALLE klubbens medlemmer er velkommen til at komme og deltage i løbene, start i skoven ca Dato tidspunkt Aktivitet Mødested Kort m.v. Løb med kompaskurs Kurver m.v. Fruens Plantage Klubhuset Klubhuset Klubhuset Supertræning - Herlufsholm Klubhuset Supertræning Fruens Plantage P-Pølsevogn Supertræning - Stenskoven Stenskoven Supertræning Fruens Plantage P-plads Afslutningsløb - Rådmandshaven Klubhuset På gensyn til Orienteringstræning - Lene 14

15 Skøjteudlejning sæson 2007/2008 Hej alle sammen. Der er stadig nogle få huller i skemaet, se hvor der er skrevet et?. Kik på din kalender, og se om ikke du kan hjælpe klubben en af dagene. Husk: klubben tjener 125,- kr. for hver time, og vi skal være 3 deroppe hver gang. Hvis der en fredag ikke er travlt, får en lov til at gå tidligere. Jeg har allerede skrevet mig på de dage hvor jeg kan, så håber jeg at der også er andre der melder sig. Der skal være 1 deroppe hver gang som har prøvet det før. Men nye hjælpere har stor mulighed for hurtig oplæring. Vi plejer at have det hyggeligt de timer vi står deroppe. Dato Vagt kl. 14:00-17:00 Vagt kl. 17:00-20: jan. 08 Lene Benny Ruth Lene Benny Lise 1. feb. 08 Lykke Lone? Lykke Lone Helle H feb. 08 Lene Lise? Lene Lykke Lone 15. feb. 08 Vinterferien Lene Helle R ?? Der er brug for 2 ekstra her Lene Peter J. Marlene NYT Diskoteksaften fra til Lene?? 21. feb feb. 08 Lene Helle H.? Annie?? 29. feb. 08??? Annie? Helle H mar. 07 Lene Benny Lykke Lene Benny Lykke 14. mar. 07 Lene Lykke (Nødvendig hvis sæsonen ikke er slut) Har du lyst er du frisk så ring eller skriv O-hilsen Lene 15

16 Ungdomsudvalgets årsberetning Ungdomsudvalget blev i 2007 udvidet til at består af 4 personer, idet Peter i trådte ind i udvalget, så dette nu udgøres af Jesper, Helle H, Lise og Peter. Desuden er Jan tilknyttet som hjælper. Tilbudene i UU har været afgrænset til nedennævnte 3 hovedpunkter, som der her aflægges beretning om. Året Orienteringsskolen. I 2007 afholdtes 10 tirsdags o-skoletræninger i forårs- og 6 o- skoletræninger i efterårssæsonen i vores lokale skove, hvor der dels blev indlært teori fra bogen Kan du finde vej og trænet o-teknik i skoven. Der har været en flot deltagelsespct. på næsten 90, svarende til 8-10 uu-løbere pr. aften. Både forår og efterår blev afsluttet med mærkeprøve, og der blev uddelt 3 nye begyndermærker, 2 nye bronzemærker og 2 sølvmærker. - Lørdagssjov. Der blev afholdt 5 samlinger, hvor vi mødtes til noget helt andet end Orientering. Vi har været i svømmehal, på cykeltur, på kanotur, til filmhygge og i BonBon-land. Også her har deltagelsen været flot med 6-10 uu-løbere pr. træf. - Øvrige løb & kurser. Der har deltaget ungdomsløbere ved nytårsstafet, påskeløbene, pinseløbet, divisionsturneringen, NOC på Bornholm, kredsløb, klubmesterskabet og vintertræningsløbene. Foruden vi har haft deltagere med på mini, U1 og U2-kurserne i Nordsjælland. Året 2008 UU`s program vil i det nye år til forveksling ligne året der gik, med: - Orienteringsskole om tirsdagen i de lokale skove 12 stk. forår og 6 stk. efterår. Nu inddelt på 3 sværhedsniveauer Grøn, Gul og Sort. - Lørdagssjov med start fra klubhuset, i alt 5 stk. - Øvrige løb & kurser. Vi vil søge deltage ved nytårsstafet, påsken, pinsen, kredsløb, divisionsturnering, Midgårdsorm, DM-er, klubmesterskab og vintertræningsløb. Foruden deltagelse i østkredsens kurser på niveau Mini, U1, U2 og U3. Dette var ordene om året der gik, og året som kommer. Håber i har lyst at deltage lige så aktivt i tilbudene for den komne sæson. Jesper, Helle H, Lise og Peter samt hjælper Jan UU 16

17 Næsten alle mål nået i UU Det er med stor tilfredshed, jeg ser tilbage på Dels har det været en stor fornøjelse at have med de unge mennesker at gøre, og desuden har vi sammen nået næsten alle årets målsætninger. De nye unge har været livlige men lydhør, og de er mødt flittigt frem til træning med godt humør og stor energi. Tak til jer forældre som har fodret og opdraget dem. Det er ligeledes mit indtryk, at de fortsat kommer rigtig godt ud af det sammen trods den store aldersforskel. UU`s målsætninger for 2007 var: - Øge antal aktive u-løbere fra 13 til 17. Næsten nået. Vi har nu 15 aktive. - Deltagelse af ungdom i divisionsturnering på banerne 8-7b-7a-6-5. Nået. - Deltagelse på Mini, U1 og U2 kurser. Nået. Du kan i næste nr. af klubnyt læse om UU`s nye mål for det nye år. Disse vil være yderligere ambitiøse og kræve støtte fra alle klubbens medlemmer. Jesper Ungdomsleder RERETTELSER TIL MEDLEMSLISTEN Velkommen i klubben. Nye medlemmer: Adresse ændring: Rettelser: Frede Udmeldt: Preben Sørensen Ulla Pedersen Annika Arnstrup HUSK at give besked hvis der er ændringer i Jeres adr., tlf. og mail. 17 O-hilsen Lene

18 Ungdomssiderne Andre løb og øvrige bemærkninger Resten af året vil vi forsøge samle jer til følgende arrangementer: Vintertræningsløb i Syd-, Vest- & Midtsjælland: Der vil være fælles kørsel fra klubhuset kl. se nedenfor. For yderligere oplysninger se andet steds i Klub-nyt. Dato Klub Skov Afgang kl. Hjemkomst ca. kl Hvalsø Ny Tolstrup OCS Slagelse skovene OKR Åstrup Køge Lellinge O-63 Stensby HOK Holbæk Fælled Husk kørerpenge til chaufføren (kr. 0,25 pr km) og penge til startafgift (kr. 10,-). Startafgiften vil blive godskrevet din løbskonto, når sæsonen er forbi. Sæsonstart på O-skolen 2008 O-skolen på tirsdage starter d. 25. marts kl i Stenskoven med start fra Gulerodshuset. Du vil kunne læse herom i næste nr. af Klubnyt, sammen med øvrige tilbud frem til sommerferien. Du kan glæde dig, for der bliver tale om endnu flere tilbud end tidligere år. Ungdomshilsen Peter, Lise, Helle & Jesper Tilmelding Divisionsmatch Vi skal løbe divisionsmatch allerede d i Kårup skov, så husk tilmelding til Jesper senest d Vi kører fra klubben kl Anden runde skal løbes d i Grønholt Hegn, så sæt kryds i kalenderen. Til divisionsmatch har vi brug for alle til at løbe. 18

19 Ungdomssiderne Ungdommen deltager i VTR-løbene Efter de 8 første VTR-løb er der uddelt følgende point: Grøn bane (Begynder) Dato Sebastian Kaare Lucas 99 Kristine 100 Hvid bane (Let) Dato Kaare Patrick Rasmus H 98 Kristine Malene Gul bane (Mellemsvær) Dato Rasmus H Jacob 90 Malene 100 Er du ikke kommet med på listen endnu, kan du stadig nå det. Se løbs planen og hvornår vi kører fra klubhuset på ungdomssiderne 19

20 Ungdomssiderne Økonomi og tilskudsregler Ungdom Orientering er ingen dyr idræt (som motionist) og slet ikke som ungdomsløber. For klubben giver en række ekstra tilskud til ungdommen. Løbstilskud Fri start ved alle løb. Gælder også vintertræningsløb, p.t. startafgift kr. 10,-. Du betaler selv ved start til de enkelte løb. Når sæsonen er overstået, bliver det beløb du samlet har betalt, refunderet til dig. (Ved manglende fremmøde, som ikke skyldes sygdom, opkræves dog startafgiften) Kurser/Samlinger/KUM Deltagerafgiften og transportudgift dækkes. (Ved manglende fremmøde, som ikke skyldes sygdom, opkræves dog deltagerafgift) Sommerlejre Halvdelen af deltagerafgiften dækkes, dog max. Kr ,-. (Ved manglende fremmøde, som ikke skyldes sygdom, opkræves dog fuld afgift) Transporttilskud til DM Fuldt ud, hvis en løber har opnået DM-status (Krav til DM-status spørg Jesper) Tilskuddet ydes ud fra, at der er 4 personer i bilen. Der regnes med klubbens kørselstakst plus eventuelt færge eller broafgift. Ved andre løb betales 1 kr. pr. km. : antal personer i bilen. Ex. Løb i Hvalsø. Afstand 100 km retur og 4 personer i bilen. 100 kr. : 4 pers. = kr. 25,-. Transporten er typisk den største udgift ved sporten, idet vi ofte er tvunget til kører i bil ud til løb Kørsel afregnes med chaufføren. 20

21 Ungdomssiderne Påklædning som O-løber Orientering kræver ikke det store udstyr (som motionist). En jogging dragt (fuldt dækkende af hensyn til brombær, brændenæller m.m.) og et par kondisko, så er du klar. Som konkurrenceløber er det en god ide, at investere i rigtigt o-udstyr af hensyn til slitage, vægt, komfort og beskyttelse. Dette indebærer følgende udgifter: Nylon løbedragt ca. kr. 500,- Benbeskyttere ca. kr. 200,- Kompas og postbeskrivelsesholder ca. kr. 300,- O-sko ca. kr. 700,- SI-kontrolenhed ca. kr. 400,- Disse ting kan købes hos O-butikken, som ofte kommer ud til konkurrenceløb. Bemærk, O-udstyr kan ikke købes i en almindelig sportsforretning! Klubben nylon løbedragt (Pris kr. 500,-) kan købes via Jan. Desuden har klubben en overtræksdragt (Pris kr. 650,-), som ligeledes sælges via Jan. Specielt for Ungdomsløbere Som ungdomsløber kan du låne: 1 nylon løbedragt i klubbens farver for kr. 100,- 1 kompas gratis 1 SI-kontrolenhed gratis Dog opkræves den reele pris, hvis effekterne ikke afleveres senest når senior (21 år). Har du ønsker om udlån, kontakter du din ungdomsleder. 21

22 U2 kursus Det startede med, at vi skulle mødes ved klubhuset kl. 16. Men Lise kom lidt for sent. Da Lise endelig kom, kørte vi til Helsingør. Her skulle vi fortælle, hvad vi hed, og hvilken klub vi kom fra. Så spiste vi vores madpakker. Og senere på aften skulle vi alle sammen ud og løbe natløb. Vi løb to og to, og enkelte løb alene. Da alle var kommet i mål, kørte vi retur til hytten, og snakkede vejvalg med lederne, og ellers bare slappe af resten af aften. Lørdag var der morgenmad kl. 8. Herefter skulle vi løbe dagens første løb. Vi måtte vente, til alle var kommet hjem, før vi kunne køre retur til hytten. Lederne kørte dog meget tidligt, da de skulle sætte poster ud til det næste løb. Endelig var alle kommet ind, og vi kunne køre hjem til hytten, og lave frokost. Efter frokosten kunne man lige slappe lidt af, inden vi skulle ud og løbe igen. Da alle på ny var kommet hjem fra skoven, kørte vi hjem til hytten igen. Nu skal det lige siges, at Rasmus kørte bilen, og vi kørte derud ad. Følger pænt efter de andre leder, og så lige pludselig kunne han ikke se de andre lederes biler. Så vi endte ved Kronborg. Her sagde jeg til Rasmus, er vi ikke kørt forkert. Mobilen frem og ringe til Lise, så hun kunne fortælle, hvilken vej vi skulle køre. Endelig kom vi hjem, og gik i bad. Bagefter snakkede vi vejvalg med lederne, ret spændende. Om aften skulle vi ud og spise, og bagefter hjem og spille banko. Jeg vandt en gang, Lise vandt 2 gange, og jeg mener Rasmus vandt en gang. Senere på aften hyggede vi os, da lederne havde møde. Søndag var der morgenmad kl. 8. Derefter skulle vi ud og løbe det sidste løb. Det var point løb, hvor vi var 4 på et hold, men man skulle løbe alene. Også galt det bare finde alle de poster man kunne nå inden for 50 min. Nåede man det ikke inden 50 min, fik man en straf. Da alle var kommet i mål, kørte vi for sidste gang hjem til hytten. Jeg og nogle andre skulle lave frokost. Da vi var færdig med at spise, skulle der gøres rent. Så alle måtte i gang med at gøre rent. Da vi var færdige, skulle lederne lige sige noget, og så måtte vi godt køre hjem. På vejen hjem skulle jeg, Lise, Rasmus og Jakob lige på Mc Donald s og spise, og derefter hjem. Malene 22

23 PAS PÅ MALINGEN IKKE LØBER FOR DIG! BRUG LADY MALING FRA: Sct. Jørgens Farvehandel PEUGEOT NÆSTVED Henrik Hansen Automobiler A/S Transportbuen 2, 4700 Næstved, telefon Åbningstider: ma.-fr lø

24 Sponsorer REVISIONSFIRMAET TOM SØNDERUP STATSAUTORISERET REVISOR 24

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Vinderholdet fra div. matchen 8. marts.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Vinderholdet fra div. matchen 8. marts. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Vinderholdet fra div. matchen 8. marts. Marts Nr.2/2009 Klubbens Bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Ungdomsudvalg Træningsudvalg Torben Kristensen Østergade 10

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Organ for OK Sorø 41 årgang nr. 4 December 2009 www.oksorø.dk

Organ for OK Sorø 41 årgang nr. 4 December 2009 www.oksorø.dk Organ for OK Sorø 41 årgang nr. 4 December 2009 www.oksorø.dk Redaktion: Jan Kuno Rost, Lodshusvej 17, 4230 Skælskør Tlf.22434874 Mail: j.k.rost@mail.dk God jul og godt nytår til jer alle Tjek løbende

Læs mere

Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med OCS og Haslev rykket i 2. division.. En stor tak og et stort tillykke til alle klubbens medlemmer.

Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med OCS og Haslev rykket i 2. division.. En stor tak og et stort tillykke til alle klubbens medlemmer. Organ for OK Sorø 41 årgang nr. 3 Oktober 2009 www.oksorø.dk Redaktion: Jan Kuno Rost, Lodshusvej 17, 4230 Skælskør Tlf.22434874 Mail: j.k.rost@mail.dk Så lykkedes det OK Sorø er via samarbejdet med OCS

Læs mere

Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub

Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Og hvor er så posten? spørger en HG-løber i Slovenien! Oktober Nr.5/2009 Klubbens Bestyrelse Formand Næstformand Kasserer Ungdomsudvalg Træningsudvalg Torben Kristensen

Læs mere

eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2008 Nummer 4

eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2008 Nummer 4 eren Medlemsblad for Orienteringsklubben af 1963 VORDINGBORG December 2008 Nummer 4 1 Formandens side Her kort tid før årsskiftet vil jeg se lidt frem på 2009. Det vigtigste og for klubben det største

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub Juli nr. 3/2015

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub Juli nr. 3/2015 Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Juli nr. 3/2015 Amalie og Hjalte til Påskeløb 2015 Klubbens bestyrelse valgt på generalforsamling 4/2 2015 Formand Næstformand Kasserer Sekretær Klubblad Ungdomskontakt

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Hvor skal vi hen? fra Coast Zone extrem Maraton 2008, hvor et par ældre O-løbere viste at de stadig kunne.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Hvor skal vi hen? fra Coast Zone extrem Maraton 2008, hvor et par ældre O-løbere viste at de stadig kunne. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Hvor skal vi hen? fra Coast Zone extrem Maraton 2008, hvor et par ældre O-løbere viste at de stadig kunne. august Nr.4/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Årsberetning for 2013 Løbsåret 2013 Vi har i året 2013 oplevet mange spændende løb. Årets fynske løbskalender har lignet de foregående år, med mange tilbud til løberne. Med fælles vintercup og Fynsk Sprint

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Påskeløbet 2014 At arrangere et påskeløb, er en ganske anderledes opgave, end at arrangere et B-løb som normalt er det største løb vi arrangerer. Når det går godt til et B-løb er

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

God Jul og godt nytår

God Jul og godt nytår Organ for OK Sorø 40 årgang nr. 5 December 2008 www.oksorø.dk Redaktion: Jan Kuno Rost, Lodshusvej 17, 4230 Skælskør Tlf.58 19 43 07 Mail: j.k.rost@mail.dk God Jul og godt nytår Tjek løbende vores hjemmeside

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK Tirsdag den 11. august 2015 i Bygholm ark! NYuHmEeD d 2015 Hovedsponsor N spurt! Sponsorer Arrangører FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK FORTRÆNING Der tilbydes fortræning i uge 31 og 32. Søg yderligere

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere