Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2. Godkendelse Forretningsordenen og øvrige formalier blev godkendt. Helen Lundgaard blev valgt som referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning Elsebeth Mortensen fra bestyrelsen fremlagde bestyrelsens beretning. Hun fortalte, at hun for et år siden blev valgt ind som 2. suppleant. Imidlertid er 3 medlemmer af bestyrelsen, nemlig Jan Brostrøm, Jasper Lyngsig og Helen Lundgaard, flyttet fra Nordhavnsgården i løbet af 2013, og ét medlem, Jonas Elm, er pt. på udlandsophold, så i det daglige arbejde består bestyrelsen af 3 medlemmer, som udover Elsebeth er Anders Petersen (kasserer) og Nete Kamper. Elsebeth fortalte om følgende ting: Tilstandsvurdering. Arbejdet blev skudt i gang for cirka 3 år siden og nu ligger der et udkast på godt 50 sider klar. Tilstandsvurderingen er ikke den samme, som dén helhedsplan, som beboerne vedtog at igangsætte sidste år på afdelingsmødet. Jan Sørensen (driftsleder) har læst den. Han sagde, at der ikke umiddelbart er noget nyt i rapporten, som han ikke vidste i forvejen. Miljøgård. Den blev åbnet i august. Flot projekt. Stor tak til Hanne Burchardt (beboer), der har haft ansvaret for at føre miljøgården ud i livet - fra idé over spadestik til åbning. Kælderrenovering. 2. etape i Herninggade 2, 4 og 6 er skudt i gang. De involverede beboere er adviserede. Renovering af badeværelser. Blev besluttet sidste år på afdelingsmødet og er gået i gang via dén ordning, som man kalder kollektiv råderet. Det er samme ordning, som man kan få nyt køkken igennem. Det fungerer ikke helt på samme måde, som når man skal have nyt køkken, fordi man skal finde en entreprenør i stedet for en leverandør. Det koster cirka kr. Heraf går cirka kr. til FSB til administration og cirka kr. til selve badeværelset. Facebooksiden. Det er en god side, som alle beboere opfordres til at synes om. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: En beboer syntes, at miljøgården er noget juks. Hvorfor er der udelukkende hvide blomster i foråret? Beboeren har talt med en kineser, som synes, at det ligner en kinesisk begravelse, og beboeren spurgte om ikke vi få lidt flere farver på forårsblomsterne. Det kan vel ikke være svært. Bestyrelsen fortalte, at FSB afholder løgdag, hvor man kan få tilskud til at plante blomsterløg, men da FSB først orienterede bestyrelsen en uge i forvejen, kunne bestyrelsen ikke nå at reagere. På opfordring fra beboerne lovede bestyrelsen at prøve at få rykket fristen eller holde det på et andet tidspunkt. Det kan man jo altid spørge om. 1

2 En beboer spurgte, om ikke man få tilstandsvurderingen hængt op i vaskerierne. Det ville bestyrelsen gerne gøre og lovede derudover at lægge den på hjemmesiden og lave et resumé, så man ikke behøver at læse alle 55 sider. Beretningen blev herefter godkendt. 4. Forslag Forslag I: Nyt vedligeholdelsesreglement. Bestyrelsen havde stillet forslaget. Beboerne blev bedt om at godkende et revideret vedligeholdelsesreglement for Nordhavnsgården. Anders Petersen fremlagde forslaget. Han fortalte, at vi fortsat vil være under a-ordningen. Det betyder, at man selv er ansvarlig for og selv skal betale for vedligeholdelse, imens man bor der. Til gengæld betaler man ikke for istandsættelse af lejligheden, når man flytter ud, med mindre man har misligholdt lejemålet. Hvorfor må man ikke rullemale på træværk? Fordi det kommer til at ligne overfladen på en appelsin. En beboer spurgte, hvorfor er det et udkast? Skal der ændres noget mere? Nej, det er ikke længere et udkast, hvis beboerne godkender udkastet. Så var der et spørgsmål til dét, som handler om råderet uden for boligen. Betyder det, at vi ikke har råderet over kældrene længere? Nej, når der henvises til udearealer i vedligeholdelsesreglementet, så drejer det sig ikke om kældrene. Det handler om udestuer, haver og den slags. Dernæst var der en kommentar fra en beboer til almindelig vedligehold. Han fremførte, at de steder, hvor der er kommet nye køkkener, så afdrages køkkenerne over 20 år. Men problemet er bare, at de nye køkkener ikke er lige så holdbare, som de gamle køkkener fra Der ligger altså en problemstilling, når man flytter ind i en lejlighed med nyt køkken, fordi et nyt køkken hurtigere bliver slidt ned end de gamle. Anders Petersen bemærkede til dét, at vi må sætte vores lid til, at FSB, når de godkender et nyt køkken, så også holder stærkt øje med, om projektet har den fornødne kvalitet til at kunne holde i mindst 20 år. Hvor står de penge, som bruges til flyttelejligheder, ville en anden vide? De står i budgettet under henlæggelser. En anden beboer spurgte, hvad er nyt i forhold til det eksisterende vedligeholdelsesreglement? Driftschef Michael Willer Jensen svarede, at FSB har lavet en ny og mere formaliseret udgave med nogle mindre redaktionelle ændringer, som gør det nemmere at læse og overskue. Men ellers er intet ændret i forhold til det eksisterende. Man flytter ind og flytter ud efter samme reglement. Uanset om man har boet her i mange år eller få år. Og det affødte et spørgsmål fra en beboer, som forårsagede en større diskussion. Hun sagde, at hun havde læst i reglementet, at uanset hvornår man flytter ind, så gælder det nyeste? Det drejer sig om sætningen: Dette reglement gælder fra den dato, det vedtages på afdelingsmødet. Vedligeholdelsesreglementet erstatter alle tidligere gældende reglementer. Regler træder dermed i stedet for tidligere bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, uanset om der står noget andet i din lejekontrakt. Hvad så hvis man er flyttet ind for mange år siden, hvor der var andre regler, som man har fulgt, bliver man så hængt på det ved fraflytningen? Driftschef Michael Willer Jensen svarede, det gør man ikke. Man kan ikke træffe beslutninger bagud. Det nye reglement gælder kun for folk, som flytter ind fra i morgen. Og for eksisterende beboere, skal de først følge det nye reglement fra i morgen, hvorfor tidligere vedligeholdelsesarbejder, som de har foretaget af deres lejemål op til i dag, ikke vurderes efter det nye. Michael forsikrede, at beboerne er lovgivningssikrede, og at beboerklagenævnet altid vil hjælpe beboerne, hvis der opstår tvister på grund af dét. 2

3 Men mange beboere troede ikke på det. De var usikre på dén sætning og var bekymrede for, at man kommer klemme, når man flytter. En beboer, som er jurist, foreslog at beslutningen udsættes, til at der ingen uklarheder er. Det frembragte klapsalver. Michael fortalte, at teksten er kopieret fra lovgivningen. Vi kan ikke ændre loven ved at udsætte beslutningen. Man har formuleret det på dén måde, for at FSB ikke skal til at ændre alle lejekontrakter hver gang, der kommer nyt vedligeholdelsesreglementet. Derfor dén sætning. Mange beboere var dog stadig ikke overbevist og ville hellere vente med at vedtage vedligeholdelsesreglementet til alle uklarheder var afklaret. Et stort flertal stemte imod. Bestyrelsen blev på den baggrund anmodet om at afklare spørgsmålet. Forslag IIa: Nordhavnsgårdens historie. Forslagsstiller Vibeke Brusvang præsenterede idéen om at lade gamle og nye beboere mødes og fortælle historier. Hun har boet her i 3 år. Bydelen er under hastig forandring. Der kommer til at ske en masse. Og i den anledning kunne det være interessant fordybe sig i vores historie, sagde hun. Det kunne være sjovt at høre, hvordan folk har oplevet Nordhavnsgården i gennem tiderne. Vibeke vil tage initiativet til et socialt arrangement og håber at give inspiration til tilsvarende arrangementer og vil høre, om der er opbakning, og om der er nogen, der vil hjælpe med det? Spørgsmål og kommentarer: Bestyrelsen bakker op. Der er rigeligt midler fra puljen til sociale aktiviteter, siger Anders. Christian Woetman Nielsen, Østbanegade 151, 1.tv., meldte sig til planlægningsgruppen. Evt. andre interesserede kan henvende sig til bestyrelsen eller driftskontoret, hvis de vil være med. Forslaget mødte stor opbakning. IIb: Renovering af vores trappeopgange. Vibeke Brusvang vil vide, hvornår man planlægger renovering af vores trappeopgang. En anden af beboerne mente i dén sammenhæng, at vi besluttede trapperenovering for flere år siden og satte en opsparingsproces i gang, og han spurgte hvad er der sket med de penge? Svaret er, at der ikke pt. er afsat midler til at renovere trappeopgangene, fordi man i stedet besluttede at afvente resultaterne af den helhedsplan, som blev besluttet af beboerne på afdelingsmødet sidste år. Læs mere om trappeopgange under forslag IV om nye hoveddøre (side 6). IIc: Renovering af vaskeriet: Vibeke Brusvang havde et spørgsmål om hvornår man planlægger en renovering af vaskeriet i Århusgade? Der er planlagt renovering af vaskerier i 2017 af begge vaskerier. De penge, som er afsat i 2017, er til nye vaskemaskiner og tumblere. Pengene er afsat i 2017 på baggrund af en vurdering af, hvor lang tid den type maskiner normalt kan holde. Men hvis det skulle vise sig allerede om et år at blive nødvendigt at udskifte dem alle, så kan vi gøre det, hvis der er flertal for det. Hvis en enkelt maskine ryger, og man ikke kan reparere den, så vil den altid nu og her kunne blive udskiftet. Det bliver så bare en uforudset ekstraudgift dét år på driftsregnskabet. Vibeke spurgte dernæst: Kan man købe småting ind, såsom kurve? Ja, det kan vi sagtens gøre nu. 3

4 Forslag III: Nye altaner Tommy Petersen havde stillet forslaget om at udskifte altanerne. Driftschef Michael Willer Jensen havde regnet lidt på det. Han viste et billede af, hvordan nye altaner for eksempel kunne komme til at se ud. Hvis man tog udgangspunkt i den viste model, så vil en altan koste hver beboer sammenlagt 4400 kr. i afdrag om året over 20 år. Det svarer til en månedlig ekstraydelse på 380 kr. per altan over 20 år. Hvis man får to nye altaner vil det koste det dobbelte, altså 760 kr. per måned per lejemål. Rammen er: 17½ mio. kr. plus moms i alt - cirka kr. per altan, inkl. honorarer. Hvis forslaget vedtages, så har man ikke truffet endelig beslutning. Nej, så har man har blot besluttet at nedsætte en gruppe til at arbejde videre med forslaget inden for den givne økonomiske ramme. Man kan gå videre med hvilken som helst løsning. Men udgangspunktet er det eksempel, som er vist. Den arbejdsgruppe skal derefter fremstille et meget mere konkret forslag på et afdelingsmøde senere. Er det under kollektiv råderet? Nej, det er altaner til alle. Er det kun altaner til den ene side, eller begge sider? Det er til begge sider, 480 altaner i alt. Giver det ikke en forringelse af stueetagen pga. skygge fra større altaner? Det kommer an på den valgte løsning. Herefter blev der spurgt om huslejeforhøjelsen også vil komme til at gælde for stueetagen, selvom der ikke kommer altaner her? Ja, det gælder også for stueetagen, blev der svaret. Det buhede mange beboere af. En beboer foreslog, at man udtænker en løsning, som er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig, for eksempel sagde han, at man kunne indtænke isolering og varme. En anden beboer sagde, at han meget gerne ville have nye altaner men skal vi ikke vente på tilstandsvurderingen? Så spurgte én, om ikke der skal være en udbudsrunde for at få en billigere løsning? Jo, det skal der selvfølgelig. En anden ville ikke sige ja til at bruge penge på noget, som man ikke kender mere specifikt. Det blev derfor gentaget, at man giver mandat til en gruppe til at arbejde videre med altaner inden for en bestemt økonomisk ramme. Hvis der er opbakning til det endelige forslag fra arbejdsgruppen, så går man i gang med en licitation, for at få det så billigt som muligt. Den viste økonomiske beregning er såkaldt worst case scenario. Det vil sige, at det aldrig kan blive dyrere, men at det kan godt blive billigere. Det ved man først, når udbuddet er overstået. Der var et overvejende flertal imod forslaget, men der blev alligevel nedsat en arbejdsgruppe til at kigge nærmere på mulighederne. Følgende beboere meldte sig til gruppen: Poul Lysén fra Herninggade 10 st. tv.; Rudi Jensen 161 fra Østbanegade 1. th.; Christian Woetman Nielsen fra Østbanegade 151, 1.tv; Bonnie Bluebird fra Østbanegade 157, 3. th. og Ulla Koch fra Herninggade 1.tv. Andre beboere kan melde sig efter mødet, hvis de skulle få lyst. Henvend Jer til bestyrelsen eller til Jan og Ronny i driftskontoret, så skal de nok give beskeden videre. Forslag IV: Nye hoveddøre og maling af trappeopgange: Tommy Petersen havde stillet forslaget. Totalrenovering af trappeopgangene har tidligere været budgetteret under posten for planlagte periodiske vedligeholdelser (PPV). Jan Sørensen forklarede, at det blev fjernet, fordi man i stedet besluttede at lave en helhedsplan. Man ville sikre sig en hensigtsmæssig rækkefølge for renovering af alle mulige forskellige ting. Bestyrelsen forventede, at der ville komme penge fra landsbyggefonden til at få lavet dén helhedsplan, men desværre meldte landsbyggefonden tilbage i år, at der ikke kan gives penge til Nordhavnsgården til en helhedsplan, fordi 4

5 Nordhavnsgården sammenlignet med andre almene afdelinger simpelthen ikke er i dårlig nok tilstand. Pengene er ikke brugt til noget andet, så vi kan bare lægge pengene ind igen. Vi kan gennemføre det gratis, fordi pengene er der. Michael Willer Jensen fortalte, at vil koster i omegnen af 2,2 mio. kr. over to år, hvis vi både skal have udskiftet entredøre og maling af trappeopgangene. En beboer er forvirret af begrebet hoveddøre - som hun opfatter som lejlighedsdøre - og spurgte, om vi ikke kan kalde det for gadedøre i stedet. Så blev der spurgt ind til, hvad der egentlig er med i forslaget. Er nye lejlighedsdøre ikke med i den beregning? Nej, det er de ikke. Så bliver det meget dyrere. En beboer kunne huske, at belysning også var med i de tidligere planer. Er det heller ikke med længere? Nej. Og hvad med låsesystemet? Nej. Men ikke noget stort problem, for når vi skifter hoveddøre, så skifter vi bare cylinderet over i de nye døre fra de gamle. Flere beboere var ærgerlige over, at lejlighedsdøre og belysning ikke er med i beregningen. Dørene ind til lejlighederne er misligholdte og bør udskiftes. Det burde de have været blevet for længst. Kan man lave et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi tager stilling til en udvidet pakke, som indeholder lejlighedsdøre og mange af de andre ting, som der tidligere var planer om at lave i forbindelse med renovering af trappeopgangene? Bestyrelsen gentog, at man ikke havde opgivet at renovere trappeopgangene men bare at udskyde det til efter helhedsplanen for at opnå synergieffekter ved at renovere flere forskellige ting samtidig. En beboer mente ikke, at han havde kunnet læse sig til i afdelingsmødereferaterne fra tidligere, at trappeopgangene skulle pilles ud af budgettet. Det er tyveri! Hvis pengene bare er forsvundet! Sådan lød nogle af de lettere opildnede kommentarer fra lokalet. Så var det endelig tid til at stemme om Tommys forslag om renovering af gadedøre og maling af trappeopgange. Dirigenten besluttede, at der var for meget uklarhed omkring forslaget om gadedøre, så derfor blev afstemningen om gadedøre udsat. Dermed skulle vi kun stemme om maling af trappeopgangene. Det blev fastslået, at pengene var der, så det ikke ville medføre yderligere huslejestigning. Der var stort flertal for at få malet uden huslejestigning: En beboer havde dog en kommentar, da afstemningen var afsluttet. Hun vil gerne have malet trapper men hvad med rengøringen af opgangene? Den er ikke god nok. Der er altså noget trappevask, som der skal kigges på. Hvis rengøringen ikke følger med, så kan det hele være lige meget. Så er det bare lort på lort, sagde hun. Hvis resten af det ligner lort, så er det lige meget med nymalede vægge. En beboer ville gøre det for det halve (rengøre det for halvdelen af prisen, som vi betaler i dag). Det medførte et latterbrøl. Forslag V: Ny pulje til kollektiv råderet til køkkener: Bestyrelsen havde stillet forslaget om at der opstartes en ny pulje til udskiftning af køkkener i Nordhavnsgården. Nete Kamper fremlagde forslaget. 3. pulje er nemlig opbrugt. Forslaget indebærer, at afdelingen optager et nyt lån på en million kroner over 20 år til en ny runde af nye køkkener. Beslutningen er betinget af at FSB s organisationsbestyrelse og Københavns Kommune efterfølgende godkender lånet. Nogen vil ikke bruge det køkkenfirma, som har vundet udbuddet om at lave nye køkkener i Nordhavnsgården. Kan man bruge nogen andre end dem? Nej, så må man bruge individuel råderet. 5

6 En anden gør opmærksom på håndværker fradraget ifm. individuel råderet! Men nogen mente ikke, at lovgivningen giver mulighed for at benytte sig af håndværkerfradraget i den almene sektor. Hvorfor kan man ikke længere selv vælge sit køkken/leverandør, ligesom tidligere? Det var en fejl, at man ikke gennemførte udbud tidligere. FSB har fundet ud af, at det ikke er lovligt. Man skal lave udbud. Derfor. Står der nogen på venteliste og hvor mange? Det er dyre renter, som vi andre skal betale, hvis der kun er én på ventelisten? Bestyrelsen kan ikke sige, helt præcist hvor mange, men der er en del på venteliste. Og nej, det er ikke dyre renter for beboerne generelt. Det går kun ud over dem, som får nyt køkken. Man optager et lån for den gruppe af beboere, cirka 10 beboere, som får nyt køkken. Kun de 10 deles om renten. Michael Willer Jensen foreslog, at man slår lånet for køkkener og badeværelser sammen, fordi det vil blive billigere. Der er nemlig ikke særlig stor efterspørgsel på at få nye badeværelser via kollektiv råderet. En spurgte efter den lange drøftelse, som der havde været, hvad vi nu skulle stemme om? Så det blev gentaget. Afstemning resulterede i, at man gav grønt lys til flere køkkener samt til at slå de to puljer sammen. FSB vil melde ud, når alle godkendelser er op på plads og det igen vil være muligt at få lavet nye køkkener via den kollektive råderet. Forslag VI: Vandbesparende tiltag indførelse af betalingsvaskerier: Det var bestyrelsens forslag. Nete Kamper fremlagde. Man ønsker at indføre betalingsvaskerier, fordi vi har et højere vandforbrug i Nordhavnsgården end andre steder. Der bliver brugt meget vand i vaskerierne. En masse miljøproblemer osv. følger, når der vaskes meget. Bestyrelsen foreslår en symbolsk betaling på 10 kr. per vask. Det vil fortsat være gratis at tørre tøj i tumblerne og bruge rullerne. Det kan gennemføres nemt igennem chip-systemet i kældrene og medfører ikke huslejestigning. Man skal ikke have mønter op af lommen. En beboer, som har boet i Nordhavnsgården i mange år, sagde, at der aldrig har været så meget hærværk, som dén gang, der var betaling. Bestyrelsen sagde, at det er anderledes nu, fordi det bliver pengeløse vaskerier. En anden beboer var kritisk over for de mange forskellige programmer og hun var ked af den lorte-centrifuge, som ikke virker, og at der er pissekoldt i vaskeriet. Bestyrelsen sagde, at det her forslag handler ikke om, hvordan vaskeriet virker. Det skal man altid gå til driftskontoret om. Kan man ikke lave en ordning, hvor det koster noget efter for eksempel de første 20 vask om året, spurgte en beboer? Det har bestyrelsen ikke overvejet. En anden beboer havde ikke noget imod betaling men ville høre, om de 10 kr. dækker nettoudgiften? For der er jo også en vand-/pengebesparelse forbundet med det. Bestyrelsen svarede, at uanset hvordan vi finansierer det, så vil det blive dækket over budgettet. Hvis der indtægter forbundet med en vandbesparelse, så vil det være til gavn for det samlede økonomi for ejendommen og modvirke huslejestigningen. Pengene forsvinder ikke. FSB kræver et honorar på 12 kr./år per beboer for at administrere betalingsvaskerier. Koster det det samme, uanset hvilken slags vask? Har I tænkt på at differentiere prisen? Det ville give god mening, om man skelnede imellem 90 grader og 30 graders vask, fordi det koster meget forskelligt! Bestyrelsen svarede, at det har de ikke snakket om, men det skal de nok undersøge muligheden for. En beboer synes, at det er fra den ene yderlighed til den anden at gå fra gratis til fuld pris. Kan vi ikke følge det forslag om at man kan få de første 20 vask om året gratis, før man betaler? Bestyrelsen vil undersøge det, men præciserede at de 10 kroner ikke er fuld pris, men kun en symbolsk pris. [Referenten kan tilføje, at det koster 27 kroner for en almindelig vask på et betalingsvaskeri på Strandboulevarden]. 6

7 En anden syntes, at det er en god ide. Hun møder mange, som ikke forstår systemet. Informationen dernede i vaskerierne er for dårlig. Mange forstår ikke godt dansk. Bestyrelsen tager det til efterretning. Kan man frygte, at flere vil få egne vaskerimaskiner i lejlighederne, hvis der kommer betalingsvaskerier? Hvad med dem, som har vaskemaskine derhjemme? De bruger masser af vand. Hvordan styrer vi det? Hvem betaler for den vand, som bruges i lejlighederne til private vaskerimaskiner? Svaret er, at vi alle bøder for dén ekstra vand, som bliver brugt til private vaskerimaskiner, fordi al vandet går over fællesudgifterne. Er det ikke en skjult huslejestigning? Nej, det er brugerbetaling. Jan Sørensen minder om, at beboerne fik huslejenedsættelse på cirka kr. for at gå over til gratis vaskerier for 14 år siden. Det er en diktatorisk måde, som man fremsætter det på, mente en beboer så. Kan bestyrelsen ikke gennemarbejde forslaget? Men bestyrelsen sagde, at det allerede var gennemarbejdet, hvorfor man gik over til afstemningen. Der var 34 for og 20 imod forslaget. Dermed blev det godkendt, at der indføres betalingsvaskerier. Der fulgte en rygepause, hvor der blev snakket videre om betalingsvaskerier. Efterfølgende blev afstemningen genoptaget af dirigenten, som havde talt med nogle beboere i rygepausen. Den ny afstemning førte til, at 18 var for og 24 imod. Men der var mange beboere, som var til stede ved den første afstemning, som havde forladt mødet og var gået hjem, da anden afstemning fandt sted. Der var andre problemer med den anden afstemning, hvilket er kommet for øre inde i FSB. FSB har derfor et par uger efter afdelingsmødet undersøgt sagen og meddelt bestyrelsen, at den anden afstemning er ugyldig. Forslag VI: Belysning i kældrene: Bestyrelsen havde fremstillet forslaget. Anders Petersen fremlagde det. Det handler om at få ny belysning i kældrene. Med en ny teknologi kan det gøres for kr., hvilket er meget billigere end tidligere. Hvis man indfører den nye belysning, så får man en besparelse på kr. per år pga. et meget mindre forbrug af el. Hvem har lavet beregningen? Det har en el-installatør gjort, svarede Jan Sørensen. Det er blot et overslag. Vi spørger flere firmaer, hvis det bliver vedtaget, og så tager vi det billigste tilbud. Kommer der mere lys? Der er meget mørkt med den nuværende belysning i kældrene. Anders bekræftede det. Vi forventer for eksempel, at der kommer lys i sidegangene, hvilket der ikke er i dag. Bør vi ikke også gøre noget ved opgangene, hvor lyset brænder i døgndrift? Bestyrelsen svarede, at vi ikke kan udvide forslaget nu. Det skal besluttes af beboerne på et nyt afdelingsmøde. Til sidst var der en kommentar til lyset i miljøgården. Det er tændt hele tiden, også om natten, hvorfor? Betaler vi for lyset der? Ja, det betaler vi for. Bestyrelsen lovede at finde en hensigtsmæssig løsning på det. Vedtaget med overvældende flertal. 5. Regnskaber - orientering Regnskaberne for rådighedsbeløbet sidste år blev fremlagt af Anders Petersen. Det var blevet brugt i alt kr. ud af et samlet budget på kr. 7

8 Regnskabet for aktivitetsmidlerne til sociale aktiviteter blev dernæst fremlagt. Der var kun blevet brugt kr. ud af kr. i Der blev spurgt, om man kan bruge midlerne til et træningslokale? Nej, det kan man ikke. Det vil skulle finansieres over driften, og skal vedtages af beboerne på et afdelingsmøde. Det vil medføre en huslejestigning. Til sidst blev regnskabet for beboerlokalet fremlagt. Det er blevet udlejet 20 gange sidste år, hvilket har medført en indtægt på kr. Der har ingen udgifter været. Regnskaberne blev taget til efterretning af beboerne. 6. Budgetter - godkendelse Beboerne godkendte budgetterne for henholdsvis bestyrelsens rådighedsbeløb på kr. og til sociale aktiviteter (aktivitetsmidlerne) på kr. Det var de samme beløb som tidligere år for begges vedkommende. 7. Driftsbudget - godkendelse Michael Willer fremlagde budgettet for 2014 for den samlede drift af Nordhavnsgården. Sammenlagt vil det medføre en huslejestigning på 1,6 %. Stigningen skyldes især en stigning på udgifter til renovation og ejendomsskatter. Budgettet har samtidig afsat til en energihandlingsplan og tekniske undersøgelser. Dette blev uddybet af miljømedarbejder Anders Wiig fra FSB. Han fortalte at Ministeriet for byer, boliger og landdistrikter for tiden giver 50 % tilskud til energihandlingsplaner. Nordhavnsgården kan således søge om penge i staten til en plan for en energirenovering. Han fortæller, at tilstandsrapporter fra 2009 og 2013 peger på et renoveringsbehov i Nordhavnsgården. Fx nyt tag, efterisolering og nye vinduer. Vi har visse indeklimaproblemer, fordi vi har massive mure og indeliggende radiatorer. Vi har tidligere forsøgt at få solceller, men det gik i vasken, fordi staten ændrede på tilskudsreglerne. Vi deltog i visionsprojektet 2nd Chance, som Arkitekt Tanja Jordan lavede for os for et par år siden. Både hendes projekt og tilstandsrapporterne giver os en masse idéer til energirenovering af mure, varme- og ventilationsløsninger og bedre indeklima. Derfor er det en god idé at få lavet en energihandlingsplan. Sådan en plan skal afklare muligheder og pege på løsninger, men den kan også bruges til at afklare teknik og økonomi. Det er noget, som vi ellers skulle købe os konsulent bistand til selv. Staten stiller ikke krav om at man skal udmønte planen. Man skal bare sørge for at lave handlingsplanen. Så kan man få op til kr. fra ministeriet. Der kan opstilles en moderat og en ambitiøs energirenovering, det er helt op til os, men vi skal opstille et mål med planen, for eksempel at vi vil gå fra energimærke E til D. På den baggrund foreslår Anders Wiig, at Nordhavnsgården beslutter at få lavet en energihandlingsplan, og at vi søger om støtte fra staten på kr. Det kommer ikke til at koste os noget, fordi vi allerede har afsat de kr., som ikke er blevet brugt til at få lavet en helhedsplan. Vi skal bare beslutte at konvertere midlerne. Det vil sige, at vi skal godkende at de bliver brugt til en energihandlingsplan, frem for til forundersøgelser forud for en helhedsplan. Spørgsmål og kommentarer til Anders Wiig: Med de stadigt stigende oliepriser så vil dette her kunne betale sig ind over mange år? Ja. En anden beboer sagde, at svamp, kuldebroer, radiatorer, osv. skal ses i en helhed. Det skal ses i forhold til tilbagebetalingstider og indeklima osv. Der blev også talt om vores varmesystem og radiatorerne. Er vi ikke begyndt at spare op til tag? Jo, vi har sparet cirka 10 mio. kr. op, når vi når frem til

9 Kan de sparede ikke bruges til at nedsætte huslejestigning? Nej, fordi pengene er opsparing og man kan ikke føre dem tilbage til almindelig drift, ifølge de regnskabstekniske regler for almene boliger. Hvad koster undersøgelsen til energihandlingsplan? Cirka kr. Det blev forklaret yderligere, at den samlede økonomi er kr. for vores vedkommende, men at vi kan håbe på at få ekstra kr. fra staten. Man skal have en egenbetaling på minimum på kr. for at søge om 50 % medfinansiering. Der var megen snak om, hvordan de forskellige ting hang sammen. Det var meget indviklet at forklare og forstå. Der er i forvejen sat penge til tekniske undersøgelser, nu sættes der penge af til energihandlingsplan OG tekniske undersøgelser. Der blev forklaret og forklaret, og derefter blev det sendt til afstemning og vedtaget. Spørgsmål til budgettet i øvrigt: Har problemet med SKAT s forfejlede ejendomsvurderinger indvirkning på huslejestigningen? Nej. Hvad betyder PPV? Det betyder planlagt periodisk vedligeholdelse. Det er en 10 års plan. Budgettet for driftsbudgettet for 2014 blev enstemmigt vedtaget, det vil sige at vi får en huslejestigning på 1,6 % til næste år. Vedtagelsen indebærer, at der afsættes kr. til en energihandlingsplan og tekniske undersøgelser. 8. Valg Vi har pt. en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Jonas Elm er valgt for to år i 2012 og er først på valg til næste år. Elsebeth Mortensen, Anders Petersen og Nete Kamper modtager genvalg i år. Der skal derfor vælges 3 medlemmer for to år og 1 medlem for et år. Derudover er der valg til suppleanter og revisor. Følgende blev valgt: Medlem: Elsebeth Mortensen (2 år) Medlem: Anders Petersen (2 år) Medlem: Nete Kamper (2 år) Medlem: Christian Woetman Nielsen (2 år) 1 suppleant: Marianne E. Larsen (1 år) 2. suppleant: Ingen valgt (ingen interesserede) 1 kritisk revisor 1 år: Søren Jensen 1 revisor suppleant 1 år: Ingen valgt (ingen interesserede) 9. Eventuelt: En beboer synes, at det er fantastisk at komme til afdelingsmødet og ønsker derfor, at afdelingsmødet kan holdes to gange om året i stedet for en gang. Det blev bemærket af én, at der er behov for at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde, fordi der er mange ønsker til renovering af opgange, osv. 9

10 Så var den én som spurgte, om man kan henvende sig til kommunen om at få cykelsti ved Århusgade og Østbanegade? Det kan man altid gøre. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøafdeling tager sig af planlægning, anlæg og drift af cykelstier i kommunen. Jan Sørensen lovede, at cykelstativet ud foran stuelejligheden i Herninggade 2 bliver flyttet. Det var en forglemmelse, at det ikke var sket. 10

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1 Christianshavn d. 2. December 2016 Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Niels bød velkommen på bestyrelsens vegne

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning

Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning af glas-halvtag på altanerne m. afdelingsbestyrelsens

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Afdelingsmødereferat for den 17. september 2013 Tilstede: 23 beboere Næstformand: Pia Jensen Bestyrelsesmedlem: Martin Westy Løvendahl valgt som referent 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Referat fra Toftegården afdelingsmøde

Referat fra Toftegården afdelingsmøde Referat fra Toftegården afdelingsmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 9. september 2010 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Iris Gausbo, Rene Holm (Byg) Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Dato Mandag den 7. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 11 lejemål Fra fsb: Anne Warrer Poulsen (ref)

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 35

AAB Silkeborg Afdeling 35 AAB Silkeborg Afdeling 35 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 25. august 2016, kl. 14.00 i pavillionen i gården i afdeling 35. Deltagere: Antal beboere: 14 Organisationsbestyrelse: Driftskontor:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde Ryparken II Referat af afdelingsmøde onsdag den 26. maj 2010 Ad.1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Steen Søndergaard fra FSB s organisationsbestyrelse. Dirigenten konstaterede, at mødet var indvarslet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park september 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 27. september kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park september 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 27. september kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park september 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 27. september kl. 19.00 Indhold: Orientering om status for køkkenmoderniseringen Referat af afdelingsmødet i maj Status for køkkenmoderniseringen

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere