Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima."

Transkript

1 MILJØREDEGØRELSE 2012

2

3 INDHOLD 1. Indledning Miljødata ICT Logistics samlede miljøperformance Miljøberetning Miljøpolitik Miljøforhold Indsatsen hos ICT Logistics A/S Indsatsen i Miljømål og planlagt indsats for Basisoplysninger Anvendt regnskabspraksis Ord, forkortelser og udtryk

4 1. INDLEDNING ICT Logistics A/S er en logistik- og transportvirksomhed med hovedaktivteter mellem Skandinavien/ Nordtyskland/Belenux/UK og SNG landene, de Baltiske lande, Centraløsteuropa og Balkan-regionen. Vi vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner på vores kernemarkeder. Midlet er innovative logistikløsninger med udgangspunkt i at optimere kundernes værdi, derfor lægger vi vægt på fleksibilitet og løsninger tilpasset den enkelte kunder. Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. Det stiller krav til, at vi som transportvirksomhed arbejder proaktivt på at forbedre miljøeffektiviteten af de gennemførte aktiviteter, og at vi er åbne omkring det arbejde, vi gennemfører for at opnå forbedringer, og de resultater, vi opnår. Gennem 2012 er der gennemført et arbejde med sigte på at udvikle en miljøstrategi og miljøpolitik for ICT Logistics. Det er baggrunden for at vi nu fra 2013 årligt udsender en miljøredegørelse, som dokumenterer vores miljøarbejde og vores miljøeffektivitet. Denne miljøredegørelse, som er vores første, viser de samlede emissioner af CO 2 e fra ICT Logistics transportaktiviteter i I de kommende år, vil den årlige redegørelse også indeholde en beskrivelse af udviklingen i energiforbrug og emissioner for de gennemførte transportopgaver i forhold til året inden. Arbejdet for at skabe bedre miljø og nedbringe klimapåvirkningen af vores aktiviteter kan kun lykkes, når alle medarbejdere og samarbejdspartner deler visionen om et bedre miljø og bidrager til at opnå forbedringer. Den årlige miljøredegørelse er således et vigtigt element i den løbende kommunikation til og dialog med medarbejdere og samarbejdspartnere i øvrigt om midler til at nedbringe miljøbelastningen fra de transporter, der i stigende grad er en vigtig del af det moderne samfund. Herning, april 2013 Leif Pedersen 2

5 2. MILJØDATA 2012 Fra 2012 har ICT Logistics A/S valgt at udarbejde og offentliggøre en oversigt over udviklingen i vores miljøperformance. Oversigten vil være baseret på måling af en række miljøindikatorer (se omtale heraf i afsnit 3.2). I det følgende er givet en redegørelse for ICT Logistics samlede miljøperformance i 2012 i tekst, tal og figurer. Da denne miljøredegørelse er den første, gives der alene en oversigt over miljøperformance i Ved fremtidige redegørelser vil dette blive suppleret med en redegørelse for udviklingen i forhold til tidligere år. ICT Logistic A/S miljøperformance i 2012, miljøindikatorer: note CIS/ Baltikum Central-/ Østeuropa Enhed/målt (M) eller beregnet (B) CO 2 udledninger, well -> wheel/ton km kg CO 2 (e)/ton km Egne biler 1 0,10 kg CO 2 (e)/ton km (M) Fremmede biler 2 0,10 0,07 kg CO 2 (e)/ton km (B) Alle biler 0,10 0,07 kg CO 2 (e)/ton km Skib 3 0,10 kg CO 2 (e)/ton km (M) Bane 4 0,02 kg CO 2 (e)/ton km (B) I alt 0,08 0,07 kg CO 2 (e)/ton km Modal split Andel af transportarbejde på Lastbil 68% 100% % (M) Skib 14% 0 % (M) Bane 18% 0 % (M) Andel tomkørsel på egne biler 5 20% % (M) Andel tomkørsel på fremmede biler 6 20% 5% % (M) Energiforbrug / km på egne biler 7 0,376 liter/km (M) Energiforbrug / km på fremmede biler 8 0,376 0,376 liter/km (B) Trailerflåde Long lease enheder Presenningtrailere 205 antal Gns. alder 2,07 gns. alder mdr. Trækkere (egne) Fordeling på euronorm 4,21 - gns. euronorm (M) Trækkere (underleverandører) Fordeling på euronorm 9 3,25 4,51 gns. euronorm (M) Se kommentarerne til noterne under afsnit 5. Anvendt regnskabspraksis 3

6 2.1 ICT LOGISTICS SAMLEDE MILJØPERFORMANCE 2012 I 2012 betød de transportaktiviteter, som blev gennemført i ICT Logistics samlede logistiksystem en samlet udledning på ca ton CO 2 e. 83% af udledningerne kom fra lastbiltransport, medens skibstransport tegnede sig for 13% og bane for 4%. ICT Logistics samlede udledninger af CO 2 e 2012 fordelt på transportmidler: 6% 77% 13% 4% 13% 4% 6% 77% Egne biler Fremmede vognmænd Skib Tog Udledningen af CO 2 e i forbindelse med aktiviterne i Central- og Østeuropa udgjorde knap 14 tus. ton CO 2 e. Transportopgaverne her blev udført med lastbil. Udledningen af CO 2 e i fra aktiviteterne i Baltikum og CIS regionen udgjorde godt 58 tus ton CO 2 e. Der blev her anvendt lastbil, skib og bane. ICTs samlede emissioner af CO 2 e 2012 opgjort på aktivitetsområder. ton CO 2 e CO 2 e emissioner total 2012, ton CO 2 e well to wheel CEO CIS/BALT Egne biler Fremmede vognmænd Skib Tog 4

7 Der er var i 2012 forskel på udledningen af CO 2 e pr tonkm for de forskellige transportmidler. Ved transport med tog blev der udledt ca. 22g CO 2 e pr tonkm, medens der ved transport med skib blev udledt ca. 98g CO 2 e pr tonkm og ca. 95g CO 2 e pr tonkm ved transport med lastbil i Baltikum og CIS regionen. Udledningen af CO 2 e pr tonkm ved transport med lastbil i Central- og Østeuropa var knap 69g CO 2 e pr tonkm eller ca. 28% mindre pr tonkm i forhold til lastbiltransporterne i Baltikum og CIS regionen. Forskellen skal ses i lyset af, at andelen af tomkørsel var mindre, 5% i Central- og Østeuropa mod 20% i Baltikum og CIS regionen. Udledning af g CO 2 e pr tonkm g CO 2 e pr tonkm, well to wheel gns ICT tog skib fremmede biler egne biler CEO CIS / Baltikum ¾ af de samlede transportaktiviteter målt i tonkm blev i 2012 gennemført med lastbil, 11% blev gennemført med skib og 14% blev gennemført med bane. Bemærk, at bane tegnede sig for 14% af transportarbejdet men kun ca. 4% af CO 2 e udledningerne. Fordelingen af transportarbejdet i 2012 på transportmidler ICT total CEO CIS/BALT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Egne biler Fremmede vognmænd Skib Tog 5

8 Den gns. alder af flåden af presenningtrailere på langtidsleje var i ,07 år. Alderen af presenningstrailere på langtidsleje i ,5 2 1,5 gns. alder 1 0,5 0 gns. alder Den gns. Euronorm for ICT Logistics egne trækkende enheder var i ,21, medens den gns. Euronorm for de trækkende enheder hos undervognmænd, der kørte for ICT logistics i 2012, var 3,25 for de trækkende enhder, der kørte i CIS /Baltikum, og 4,51 for de trækkende enheder, der kørte i Øst- og Centraleuropa. Euronormen af trækkende enheder anvendt til gennemførelse af transportaktiviteter i ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 CIS/Baltikum 4,21 CIS/Baltikum 3,25 Central- /Østeuropa 4,51 CIS/Baltikum CIS/Baltikum Central-/Østeuropa ICT Logistics Fremmede vognmænd 6

9 3. MILJØBERETNING Miljøredegørelsen for 2012 indeholder efter ledelsens vurdering de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af de væsentligste miljøforhold for virksomheden. 3.1 MILJØPOLITIK Hos ICT Logistics har vi som transportvirksomhed et ansvar for at skåne miljøet bedst muligt. Det er vores mål at være den foretrukne transport- og logistikpartner på vores kernemarkeder også hos kunder, hvor miljø er i fokus. Vi forpligtiger os til gennem løbende forbedringer at reducere miljøbelastningen fra vores aktiviteter, og vi forpligtiger os til at overholde alle myndighedskrav. Fokus i vores miljøarbejde er: Inddragelse af samarbejdspartnere og medarbejdere Adfærd og træning af vores medarbejdere Moderne og effektivt materiel Åbenhed over for nye ideer og tiltag, som kan skabe yderligere effektiviseringer Vi måler vores miljøeffektivitet, og vi er åbne om vores opnåede resultater for et bedre miljø 7

10 3.2 MILJØFORHOLD De væsentligste miljøpåvirkninger for virksomheden er: Energiforbrug til og udledning af CO 2 e transportaktiviteterne i forbindelse med ICT Logistics samlede logistiksystem. Heri indgår også energiforbrug og CO 2 e fra underleverandører. Herudover er øvrige udledninger fra vores transportaktiviteter (NO x, SO 2, HC og partikler) en væsentlig miljøpåvirkning. Vi har valgt at måle dem på sammensætningen af Euronomen for vores egne lastbiler og for de lastbiler, som andre vognmænd benytter til at køre vores kunders gods. Vi har valgt at måle udviklingen i vores miljøeffektivitet på en række indikatorer, som er: CO 2 e udledningen pr tonkm fordelt på vores to landeområder Central- og Østeuropa og Baltikum/CIS landene. Vi måler udviklingen i CO 2 e pr tonkm på: Lastbil, Bane og Skib. Udviklingen i modalsplit, dvs. fordelingen i transportarbejdet fordelt på lastbil, skib og bane Andelen af tomkørsel med lastbil Energiforbrug målt som liter/km med lastbil Alderen af vores trailerflåde (trailere som er lejet på longlease) Fordelingen af trækkere fordelt på Euronorm 8

11 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS A/S Hos ICT har vi valgt følgende overordnede fokusområder for vores miljøarbejde: Vores chauffører har fokus på miljøbevidst kørsel Vi minimerer kørslen af tomme kilometer og reducerer miljøbelastningen for hvert ton gods vi kører ved at have fokus på kørselsruter og returlæsning Vores flåde af presenningtrailere på langtidsleje, som omfatter mere end 300 enheder, må ikke være mere end tre år, inden de udskiftes Vi anvender skib mellem Nordeuropa (incl. Nordtyskland, Benelux, og UK) og Baltikum incl. volumen til SNG landene. Det er en mere direkte rute (hermed sikres mindre udledning af CO 2 ) og vi aflaster vejnettet for lastbiltrafik. I 2012 udgjorde transport med skib 11% af det samlede transportarbejde udført i regi af ICT logistics A/S Vi anvender bane, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt. Banetransport ske i vidt omfang til regioner i det centrale Rusland og de øvrige SNG-lande, hvor det ofte er vanskeligt at få returlæs med lastbil. Banetransport udleder mindre CO 2 pr tonkm. I 2012 udgjort transport med bane 14% af det samlede transportarbejde i regi af ICT Logistics. 3.4 INDSATSEN I er det første år, hvor ICT Logistics A/S har udarbejdet en miljøredegørelse. De vigtigste aktiviteter med har i 2012 været: Opfølgning på dieselforbrug og energirigtig kørsel i forhold til egne chauffører Indførelse af miljøledelsessystem Første miljøredegørelse 3.5 MILJØMÅL OG PLANLAGT INDSATS FOR 2013 I 2013 vil de vigtigste aktiviteter med sigte på at forbedre ICT Logistics miljøperformance være: Opfølgning for dieseløkonomi i forhold til ICT Logistics s egne biler forventes at indebære, at disse biler i 2013 kører 3% længere på literen. Øget anvendelse af bane. Udnyttelsen af bane forventes at stige med 10% (absolut niveau) i Dialog med faste underleverandører om miljødata og energirigtig kørsel Ud over presenningtrailerne råder ICT Logistics også over ca. 60 specialtrailere. Disse har en mindre årskørsel og udskiftes derfor ikke så hurtigt som presenningstrailerne 9

12 4. BASISOPLYSNINGER Virksomheden: ICT Logistics A/S Transportbuen Herning CVR: Direktion og påtegningsberettiget: Direktør Leif Midtgaard Pedersen Branchebetegnelse: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport DB03: Hovedaktivitet: International godstransport og logistik samt spedition Miljødataperiode: 1. januar december 2012 Rapport udarbejdet i samarbejde med: Force Technology 10

13 5. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ICT Logistics A/S miljøredegørelse er udarbejdet med sigte på, at vores kunder og interessenter kan få et overblik over virksomhedens miljømæssige forhold. Noterne nedenfor angiver, hvorledes de enkelte data i miljøredegørelsen er fremskaffet. Note 1. Udviklingen i energiforbrug til lastbiler er opgjort på grundlag af det samlede antal vognkm (målt) og dieselforbruget ved kørslen med egne biler. Energiforbrug og udledning af CO 2 e er opgjort på grundlag af dieselforbruget. Ved beregning af energiforbrug og CO 2 e er der anvendt nøgletal fra standarden DS EN 16258, Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services ( freight and passengers). Note 2. Dieselforbrug for fremmede vognmænd er beregnet. Der er forudsat at de i gns. har samme dieselforbrug pr km, som ICT Logistics egne lastbiler. Kørte km er opgjort på grundlag af afregningen med vognmændene. Note 3. CO 2 e udledninger fra skib er opgjort op grundlag af oplysninger fra de rederier, som ICT Logistics benytter. Note 4. CO 2 e udledninger fra transport med bane er beregnet med udgangspunkt i Klimakompassets varetransportmodul. Ved beregningen er der taget udgangspunkt i det gennemførte transportarbejde med bane og, det er forudsat, at alle transporterne er gennemført med dieseltrukne tog i Rusland. Note 5. Andel tomkørsel med egen biler er opgjort på grundlag af ICT Logistics disponeringssystem. Note 6. Andel af tomkørsel på fremmede biler er for lastbiler I Baltikum og CIS landene beregnet, idet der er forudsat samme andel tomkørsel som for ICT Logistics egne lastbiler i regionen. Andel tomkørsel i Central- og Østeuropa er opgjort på baggrund af oplysninger fra de vognmænd, der samarbejdes med her. Note 7. Energiforbrug (km pr liter diesel) på ICT Logistics egne lastbiler er mål på grundlag af antal kørte km og tanket diesel. Note 8. Energiforbrug (km pr liter diesel) for fremmede biler er beregnet idet det er forudsat, at antal kørte km pr liter diesel er det samme som for ICT Logistics egne biler. Note 9. Fordelingen af Euronorm på trækkere hos undervognmænd er opgjort på baggrund af indberetning fra vognmændene. 11

14 6. ORD, FORKORTELSER OG UDTRYK CO 2 e (kuldioxid-ækvivalenter). Kuldioxid (CO 2 ) dannes ved forbrænding af fossilt brændstof. Kuldioxid er den globalt den vigtigste klimagas. På europæisk plan tegner transportsektoren sig for ca. 32 % af den samlede udledninger af CO 2. I den globale aftale om reduktion af klimagasser, Kyotoprotokollen, er klimagasserne ud over CO 2 fastlagt til: Metan (CH4), Lattergas (N 2 O), Hydrofluorcarboner (HFC er), Perfluorcarboner (PFC er) og Svovlhexafluorid (SF 6 ) Udledning af de 6 klimagasser opgøres ofte som en samlet værdi CO 2 e (kuldioxid-ækvivalenter), hvor bidrag fra de 6 gasser lægges sammen vægtet efter deres bidrag til den globale opvarmning. CO 2 e værdierne opgøres som well to wheel, dvs. de samlede udledninger incl. bidrag fra processerne ved udvinding, raffinering og transport af brændstoffet frem til transportmidlets brændstoftank, og tank to wheel, som alene er udledningerne fra forbrændingen i transportmidlets motor. NO x (Kvælstofoxider) er en samlet betegnelse for forbindelser af kvæstof (N) og ilt. Kvælstofoxider dannes ved al forbrændring og bidrager primært ved forsurring af undergrunden og grundvandet samt kan genere luftvejene. HC (Kulbrinter) dannes ved udfuldstændig forbrændig af fossilt brændstof. Kulbrinter er fællesbetegnelsen for methaner og ikke methan kulbrinter (non-methane hydrocarbons, NMHC). Visse kulbrinter er kræftfremkaldende. Derudover bidrager kulbrinterne til ozondannelse og drivhuseffekt. Partikler fra dieselmoter udgør et betydelig sundhedsrisiko i nærmiljøet og forøger f.eks. risikoen for kræft. Ny motorteknologi (partikelfiltre) bidrager til nedbringelsen af partiklerne i udstgødningsgassen. SO 2 (Svovldixid) Svovldioxid dannes ved forbrænding af svovlen i diselolie. Mængden af svovl er meget beskeden i de diselolier, som i dag anvendes i lastbiler. Svovldioxid er den vigtigste årsdag til skovdød og forsurring af undergrunden og grundvandet. Svovldioxid kan også forårsage åndedrætsbesvær. Skibene, der sejler i det baltiske område skal fra 2015 sejle på olie, som er svovlfri. Alternativt skal røgen fra skibenes skorsten renses for SO 2. 12

15 EURO-NORMER Siden starten af 1990 erne har der i EU (og før det i FN-regi) været krav om, at tunge dieselkøretøjer over 3,5 ton ved 1. registrering skal overholde visse grænseværdier for udslip af luftforurenende stoffer de såkaldte Euro-normer. Normerne er gennem årene blevet skærpet i flere omgange. Ikrafttrædelse og grænseværdier fremgår af nedenstående. Grænseværdier for udslip af NO x, HC, CO og partikler (PM) fra tunge dieselkøretøjer (g/kwh) for EURO 3, 4, 5 og 6 lastbiler, samt tidspunkt for indførelse af motorteknologien. NOx HC CO PM EURO 3 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,0 0,66 2,1 0,10 EURO 4 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,5 0,46 1,5 0,02 EURO 5 - Typegodk. 1/ , nye køretøjer 1/ ,0 0,46 1,5 0,02 COM(2007)851 (forslag) EURO 6 Typegodk. 31/ , nye køretøjer 31/ ,4 0,13 1,5 0,01 13

16 ICT Logistics A/S Transportbuen 6 DK-7400 Herning CVR:

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014

MILJØREDEGØRELSE 2014 MILJØREDEGØRELSE 2014 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2014...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2014...7

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2016

MILJØREDEGØRELSE 2016 MILJØREDEGØRELSE 2016 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2016... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Mere effektive godstransporter - bedre miljø Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2004 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 Resultaterne i det grønne regnskab Det grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse med Post Danmark miljøpolitik og redegør for resultaterne og udviklingen på miljøområdet

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset

Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Modul til opgørelse af emissioner fra varetransport scope 3 i Klimakompasset Baggrund Partnerskab ml. DI og EogS Lanceret september 2008 Formålet med web værktøjet Klimakompasset er at gøre det nemmere

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2005 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Freja Transport & Logistics A/S. Kvalitet & Miljø KPI Data 2014 Danmark. Eric Clausen Med. QES Manager. 2014-02-21 vers. 2

Freja Transport & Logistics A/S. Kvalitet & Miljø KPI Data 2014 Danmark. Eric Clausen Med. QES Manager. 2014-02-21 vers. 2 Freja Transport & Logistics A/S Kvalitet & Miljø KPI Data 2014 Danmark Eric Clausen Med QES Manager 2014-02-21 vers. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 MILJØ:... 2 FREJA S VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER...

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Håndbog. Miljøledelse. Min miljøledelse sådan gør du trin for trin

Håndbog. Miljøledelse. Min miljøledelse sådan gør du trin for trin Håndbog Miljøledelse Min miljøledelse sådan gør du trin for trin Denne håndbog er udarbejdet af Netværk for Transport og Miljø, TINV. Kolofon: Håndbogen er udarbejdet af følgende projektgruppe: Lars Dagnæs,

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Ny håndbog Vejledning i opgørelse og deklara6on af energiforbrug og CO2 emissioner fra transport

Ny håndbog Vejledning i opgørelse og deklara6on af energiforbrug og CO2 emissioner fra transport Ny håndbog Vejledning i opgørelse og deklara6on af energiforbrug og CO2 emissioner fra transport Lars Dagnæs, Transportens Innova2onsnetværk Indhold: Indhold og krav.l opgørelse og deklara.on Systemgrænser

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Emissioner fra skibstrafik i Danmark

Emissioner fra skibstrafik i Danmark Emissioner fra skibstrafik i Danmark Røggasemissioner fra skibsfart, før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab København, 15. november 2006 Morten Winther National Environmental Research Institute Department

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde

Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde $IFLYLOLQJHQL U6 UHQ%RDV3RVW'DQPDUNRJFLYLOLQJHQL U+HQULN. VWHU&2:, %DJJUXQG Post Danmark udfører en stor del af godstransporten i Danmark. Hver dag transporterer

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler...

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København

26. januar 2011. Beregninger af emissioner fra transport. Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 26. januar 2011 Beregninger af emissioner fra transport Notat fra møde den 11. januar 2011 i København 1. Velkomst Niels Anders Nielsen, Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport bød velkommen til mødet.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Center for Grøn Transport Et center i centret Ulrich Lopdrup Problemet! Transportens CO 2 Vejtransportens CO 2 udledning står for mere end 20 % af EU s totale CO

Læs mere