FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED"

Transkript

1 Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

2 FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01 Dato Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret af Helle Madsen Godkendt af Nadeem Niwaz Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 CO2-OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED INDHOLD 1. Resultat af CO 2 -opgørelse Datagrundlag og opgørelsesmetode Afgrænsning og datagrundlag Emissionsfaktorer Graddage 5 3. Specifikation af CO 2 -udledningen Fjernvarme Naturgas Fyringsolie Elforbrug Transport Kørsel i kommunale køretøjer Transport Tjenestekørsel i privatbil 9 FIGURER OG TABELLER Figur 2. Udvikling i CO 2 -udledning for Faxe Kommune som virksomhed ift. DN Klimakommuneaftalen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug Figur 3. Den procentvise fordeling af CO 2 -udledningen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug Figur 4. Udviklingen i CO2-udledningen for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og årsspecifik emissionsfaktor på elforbrug Tabel 1. Faxe Kommunes udvikling i CO 2 -udledning som virksomhed fra 2008 til 2011, fordelt på områder til brug ved afrapportering til DN. Graddagekorrigeret varmeforbrug, samt faste emissionsfaktorer for el og fjernvarme Tabel 2. Afgræsning af aktiviteter, samt datakilder anvendt i opgørelsen Tabel 3. Anvendte emissionsfaktorer i opgørelsen. Bemærk, at det er de fastlåste emissionsfaktorer der er anvendt. Kilde: DN Tabel 5. Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug Tabel 6. Graddagekorrigeret naturgasforbrug Tabel 7. Graddagekorrigeret fyringsolie forbrug. Data fra 2008 til 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag Tabel 8. Elforbrug Tabel 9. Brændstofforbrug i kommunale køretøjer. Data fra 2008 til 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag Tabel 10. Tjenestekørsel i privatbil.... 9

4 CO2-OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED BILAG Bilag 1 CO 2 -emissioner med reelle emissionsfaktorer på elektriciet

5 RESULTAT AF CO 2 -OPGØRELSE Faxe Kommune har underskrevet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune. Dette indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed skal reducere sit energiforbrug og mindske udledningen af CO 2 med 2 % om året frem til Kommunen er først for nyligt begyndt at implementere energistyring i driften af kommunens ejendomme. Dette forventes at kunne lette dataindsamling og -behandling samt sikre et konsistent datagrundlag fremover, og gøre det muligt at benytte data til CO 2 -opgørelsen fra kommunens eget energistyringsprogram i fremtiden. Til forskel fra sidste års opgørelse er datagrundlaget for el, fjernvarme og naturgas i en væsentlig bedre kvalitet. Dette har muliggjort at opdele energiforbrug og udledning fra kommunens bygninger ud fra deres anvendelse. I nedenstående tabel ses opgørelsen. Det bemærkes, at CO 2 -udledningen for kommunen som virksomhed er steget med 13 % i perioden Datagrundlaget for 2008 (basisår) har dog været behæftet med stor usikkerhed jf. ovenstående. Kommunen har derimod levet op til mere end målsætningen om 2 % årlig CO 2 -reduktion fra 2009 til 2010 med en reduktion på 3,8 %, men øger udledningen 1,6 % fra 2010 til Samlet set i perioden er CO 2 -udledningen steget med ca. 10,5 % svarende til en årlig gns. stigning på 3,5 %. Den gns. årlige reduktion i perioden er på ca. -1,1 %, dvs. en underopfyldelse af målsætning med ca. -0,9 % pr. år. Total CO 2 udledning ton/år Graddagekorrigeret m. % % % faste emissionsfaktorer Basisår Ændring Ændring Ændring Område/delområde fra fra fra Kommunale bygninger i alt , , ,9 Ældrepleje , , ,1 Specialinstitutioner , , ,4 Administrationsbygninger , , ,4 Biblioteker , , ,2 Skoler , , ,2 Daginstitutioner , , ,5 Fritids- og ungdomsklubber , , ,5 Andre kommunale bygninger , , ,1 Idrætsanlæg i alt , , ,0 Sportshaller , , ,4 Svømmehaller , , ,4 Anden bygning til idræt ,9 34 2,0 36 4,3 Transport i alt , , ,8 Tjenestekørsel i privatbil , , ,6 Kommunale køretøjer , , ,7 Fyringsolie , , ,0 I alt for kommunen , , ,6 Tabel 1. Faxe Kommunes udvikling i CO 2-udledning som virksomhed fra 2008 til 2011, fordelt på områder til brug ved afrapportering til DN. Graddagekorrigeret varmeforbrug, samt faste emissionsfaktorer for el og fjernvarme. 1 På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at det ikke har været muligt at indhente konsistente og valide data for 2008, hvorfor kommunen enten bør søge DN om at få ændret basisår fra 2008 til 2009 med henblik på at få et mere validt basisår eller alternativt forbedre datagrund- 1 Det bemærkes at basisåret, jf. sidste års opgørelse, er flyttet til 2009, grundet upålidelige data for 2008.

6 CO 2 /år CO 2 /år 1-2 laget for 2008 bagudrettet. Det synes, dog at være mest hensigtsmæssigt at ændre basisår til I figur 1 ses den samlede udledning fordelt på bygningsanvendelse, kørsel og forbrug af fyringsolie. CO 2 opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed Kommunale køretøjer Tjenestekørsel i privatbil Fyringsolie Andre kommunale bygninger Anden bygning til idræt (2008) Svømmehaller Sportshaller Fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Skoler Biblioteker Administrationsbygninger Specialinstitutioner Ældrepleje Figur 1. Udvikling i CO 2-udledning for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. Usikkert datagrundlag for I nedenstående figur vises udviklingen i forhold til Klimakommuneaftale med DN. Nødvendigheden for ændring af basisår fra 2008 til 2009 bemærkes tydeligt CO 2 udledning ift. DN-aftale DN aftale Faktisk (basisår) Figur 2. Udvikling i CO 2-udledning for Faxe Kommune som virksomhed ift. DN Klimakommuneaftalen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug.

7 1-3 Procentvis fordeling af CO 2 -udledningen i 2011 for Faxe Kommune som virksomhed Ældrepleje 2% 2% 1% 5% 11% 3% 19% 2% Specialinstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber 4% 9% Sportshaller 3% Svømmehaller 8% 3% Anden bygning til idræt Andre kommunale bygninger 28% Tjenestekørsel i privatbil Kommunale køretøjer Fyringsolie Figur 3. Den procentvise fordeling af CO 2-udledningen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. I figur 3, som viser den procentvise fordeling af CO 2 -udledningen for 2011, ses hvilke områder der står for de største andele af den samlede udledning. Det ses, at institutioner, specielt skoler og ældrepleje, har en betydelig andel i CO 2 -udledningen, samlet set svarende til mere end halvdelen af CO 2 -udledningen i nærværende opgørelse.

8 Forbrugsdata fra kommunens fjernvarmeleverandører: Faxe Fjernvarmeselskab Haslev Fjernvarme Ørslev-Terslev, E.ON Forbrugsdata fra kommunens naturgasleverandør: Dong Energy Forbrugsdata fra kommunens ellevendrandør: SEAS-NVE DATAGRUNDLAG OG OPGØRELSESMETODE I det følgende beskrives metoderne for opgørelsen af kommunens aktiviteter. Ved udarbejdelsen af denne CO 2 -opgørelse er der blevet konstateret manglende og inkonsistente data for basisåret Dels har det ikke været muligt at fremskaffe forbrugsoplysninger for elektricitet, samt to af de tre fjernvarmeværker, for det pågældende år. Denne afrapportering dækker således emissionerne fra kommunen som virksomhed fra 2008 til og med Der er benyttet emissionsfaktorer for brændsler og køretøjer, samt energiomregningsfaktorer fra DN s Vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed - Version II-A. 2.1 Afgrænsning og datagrundlag Følgende aktiviteter er medtaget i denne opgørelse og er valgt ud fra et krav om, at der eksisterer et konsistent datagrundlag for de respektive områder. De inkluderede aktiviteter fremgår i nedenstående tabel og er således ikke et fuldstændigt billede af kommunens CO 2 udledning som virksomhed, da kun målbare aktiviteter med et konsistent datagrundlag er medtaget. I tabellen er der anført kilden til de benyttede data. Inkluderede områder i opgørelsen Datakilder Fjernvarme Naturgas Elektricitet Brændstof Bygninger Ældrepleje Specialinstitutioner Administration Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklub Andre kommunale bygninger. Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Transport Tjenestekørsel i privatbil Kommunens økonomiafdeling. Rapport på udbetalt kørselsgodtgørelse. Kommunale køretøjer Fyringsolie Kommunens økonomiafdeling. Rapport på indkøbte brændstoffer. Kommunens økonomiafdeling. Rapport på indkøbte brændstoffer. Tabel 2. Afgræsning af aktiviteter, samt datakilder anvendt i opgørelsen. For de kommunale bygningers vedkommende er forbrugsdata hentet gennem de respektive leverandører af el, naturgas og fjernvarme, opdelt på branchekoder og/eller BBR bygningsanvendelseskoder. Data om forbrug af transportbrændstoffer samt fyringsolie er indhentet fra kommunens økonomiafdeling.

9 Emissionsfaktorer Emissionsfaktoren for elektricitet er fastlåst til 475 g CO 2 /kwh og 107 g CO 2 /kwh for fjernvarme fra basisåret 2008 jf. anbefalingen i DN's vejledning. Således vil ændringer i brændselssammensætningen i el- og fjernvarmesystemet, som kommunen ikke har direkte indflydelse på, ikke spille ind i denne opgørelse og gør det derved muligt at isolere kommunes indsatser på områderne. CO 2 -emissioner fra kommunens aktiviteter med årsspecifikke emissionsfaktorer for elektricitet kan ses i bilag 1. Aktivitet Enhed Fastlåst faktor Fjernvarme g CO 2 /kwh Elektricitet g CO 2 /kwh Naturgas kg CO 2 /Nm 3 2,25 2,25 Benzin kg CO 2 /liter 2,4 2,4 Diesel kg CO 2 /liter 2,65 2,65 Fyringsolie kg CO 2 /liter 2,65 2,65 Gns. bil g CO 2 /km Tabel 3. Anvendte emissionsfaktorer i opgørelsen. Bemærk, at det er de fastlåste emissionsfaktorer der er anvendt. Kilde: DN. I ovenstående tabel ses de anvendte emissionsfaktorer til beregning af CO 2 -udledningen fra aktiviteterne i denne afrapportering. Emissionsfaktoren for fjernvarme er den gennemsnitlige udledning for de tre fjernvarmeværker i kommunen 2. Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme producerer en betydelig del af fjernvarmen på henholdsvis flis og overskudsvarme, samt halm. Kun E.ONs værk Ørslev-Terslev benytter udelukkende naturgas som brændsel. Det har ikke været muligt at indhente årsspecifikke emissionsfaktorer fra hvert af de tre fjernvarmeværker. Derfor er der valgt en fastholdt faktor for alle værkerne. 2.3 Graddage Varmeforbruget for de gængse opvarmningsformer er graddagekorrigeret. På denne måde kan energiforbruget til opvarmning sammenlignes år for år, ved at isolere energiforbruget fra temperaturmæssige årsudsving (f.eks. kolde og varme vintre). Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været, og er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 ºC. Er gennemsnitstemperaturen på eller over 17 ºC er der ingen graddage for det pågældende døgn. Årets antal graddage sammenlignes med antal graddage for et normalår, og der dannes en beregningsfaktor til at bestemme et normalårs energiforbrug. År Graddage 2.406, , ,20 Normalårets graddage Graddage faktor 1,25 1,18 0,94 1,23 Tabel 4. Graddagekorrektion. MinEnergi. Der er anvendt graddage fra kommunens energistyringsprogram, MinEnergi, som vist i ovenstående tabel. Dette sikrer, at de fremtidige opgørelser bliver sammenlignelige, når MinEnergi er fuldt ud implementeret i kommunen, og datagrundlaget baseres på udtræk fra MinEnergi. Ved varmeforbrug, der dækker over en anden afregningsperiode end kalenderåret, er de respektive perioders graddage anvendt. Der er for alle opvarmningsformer antaget et graddageuafhængigt forbrug (GUF), dvs. varmt brugsvand, på 20 % som ikke korrigeres. 2 Emissionsfaktor for fjernvarme er beregnet ud fra de tre værkers samlede varmesalg i kommunen som geografi og deres samledes naturgasforbrug. Således er denne faktor ikke vægtet i forhold til kommunens køb af fjernvarme fra de tre værker. Kilde: CO2- regnskab for Faxe Kommunen som geografisk område og som virksomhed 2008, COWI.

10 SPECIFIKATION AF CO 2 -UDLEDNINGEN I de følgende tabeller udspecificeres energiforbruget og CO 2 -udledningen fordelt på områderne og energiformerne, der er inkluderet i opgørelsen. Eftersom kommunen er begyndt at implementere energistyringsprogrammet, MinEnergi, bliver de samlede el-, naturgas-, fyringsolie- og fjernvarmeforbrug holdt op imod forbrug registreret i energistyringsprogrammet for Dette gøres for at kunne belyse, hvor stor en forbrugsandel der er inkluderet i MinEnergi Fjernvarme Fjernvarmeforbrug Graddagekorrigeret m. fast emissionsfaktor Total MWh CO 2 Total MWh CO 2 Total MWh CO 2 Total MWh Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Fjernvarmeforbrug i alt CO 2 Tabel 5. Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug. Det har ikke været muligt at få data om fjernvarmeforbruget fra Faxe Fjernvarme og E.ON for Forbruget fra 2009 er derfor anvendt. Generelt ligger fjernvarmeforbruget meget stabilt fra 2009 til 2011, hvilket kunne indikere at kommunen ikke har konverteret bygninger til fjernvarme i perioden. Der er i MinEnergi registeret et graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug på MWh 4 for Således udgør andelen af fjernvarmeforbruget registreret i MinEnergi 68 %. 3 Udtrækket fra MinEnergi er med graddagekorrektion og er foretaget d. 11. oktober Forudsat at forbruget for Frederiksgade 8 er i kwh, og ikke MWh som der står registreret i MinEnergi.

11 Naturgas Naturgasforbrug Graddagekorrigeret Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Adm. bygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklub Andre kommunale. bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygn. til idræt Naturgasforbrug i alt Tabel 6. Graddagekorrigeret naturgasforbrug. Forbrugsdata dækker fra 2008 og frem. Det kunne antydes, at kommunen har øget sit naturgasforbrug inden for ældreplejen og skoler, grundet det store spring i forbrug fra 2008 til 2009 eller at forbrugsopgørelsen fra Dong Energy for 2008 er fejlbehæftet. I MinEnergi er der registreret et graddagekorrigeret naturgasforbrug på Nm 3 for 2011, hvilket er 62 % af det oplyste forbrug fra Dong Energy. 3.3 Fyringsolie Fyringsolieforbrug Graddagekorrigeret Liter MWh CO 2 Liter MWh CO 2 Liter MWh CO 2 Liter MWh Fyringsolie i alt CO 2 Tabel 7. Graddagekorrigeret fyringsolie forbrug. Data fra 2008 til 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag. Data omkring fyringsolieforbruget fra 2008 til 2010 er usikkert. Fra og med 2011 har det været muligt at lave pålidelige rapporter i kommunens økonomisystem over indkøbte brændstoffer, heriblandt også fyringsolie. Samtidig skal det her nævnes, at leverance af fyringsolie oftest sker med tanklevering til kommunens bygninger, der opvarmes med fyringsolie. Derfor kan der være usikkerhed omkring tallene, grundet tidsmæssige forskelle i leverancer. En bygning kan eksempelvis få 3 leverancer det ene år, og måske kun 2 året efter. Der er i MinEnergi registeret et graddagekorrigeret fyringsolieforbrug på liter i Dette stemmer godt overens med brændstofrapporten fra kommunens økonomisystem. Forskellen på ca liter skyldes sandsynligvis overstående usikkerhed ift. tankleveringer.

12 Elforbrug Elforbrug kwh CO 2 kwh CO 2 kwh CO 2 kwh CO 2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Elforbrug i alt Tabel 8. Elforbrug. Det har ikke været muligt at fremskaffe elforbrugsdata for 2008.Forbruget fra 2009 er derfor anvendt. Det bemærkes, at i perioden 2009 til 2011 har kommunen reduceret sit elforbrug med små kwh. Der er registreret et elforbrug på kwh i MinEnergi for Dette svarer til at en andel på 65 % af forbruget er registreret i energistyringsprogrammet. 3.5 Transport Kørsel i kommunale køretøjer Kommunale køretøjer Liter CO 2 Liter CO 2 Liter CO 2 Liter CO 2 Benzin Diesel CO 2 i alt Tabel 9. Brændstofforbrug i kommunale køretøjer. Data fra 2008 til 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag. Data for diesel og benzinforbruget i kommunale køretøjer fra 2008 til 2010 er usikkert. Det ses at udledningen fra 2008 til 2009 ca. fordobles, hvilket en indikerer usikkerhed i datamaterialet. Fra og med 2011 har det været muligt at lave pålidelige rapporter i kommunens økonomisystem over indkøbte brændstoffer, heriblandt også benzin og diesel.

13 Transport Tjenestekørsel i privatbil Tjenestekørsel i privatbil kr. km kr. km kr. km kr. km Høj sats Lav sats I alt CO 2 (184 g/km) CO 2 (130 g/km) Tabel 10. Tjenestekørsel i privatbil. Data om udbetalt kørselsgodtgørelse er baseret på udtræk fra kommunens økonomisystem og opgør både udbetalte godtgørelsesbeløb og antal km. DN s vejledning har fra 2010 skiftet emissionsfaktor for en gennemsnitsbil fra 184 g CO 2 /km til 130 CO 2 /km. Således falder CO 2 emissionen for tjenestekørsel i privatbil betragtelig fra 2009 til Tendensen gennem perioden er faldende.

14 2-10 BILAG 1 CO 2 -EMISSIONER MED REELLE EMISSIONSFAKTORER PÅ ELEKTRICIET Følgende tabel og figur viser kommunens CO 2 -udledning med reelle emissionsfaktorer på elforbruget i de kommunale bygninger. Varmeforbrug er stadig graddagekorrigeret. Dette viser, hvor stor en indflydelse de reelle emissionsfaktorer har på CO 2 -udledningen over perioden. Total CO 2 udledning ton/år Graddagekorrigeret % % % Reelle emissionsfaktorer på el ændring ændring ændring Område/delområde fra fra fra Kommunale bygninger i alt , , ,9 Ældrepleje , , ,2 Specialinstitutioner , , ,6 Administrationsbygninger , , ,4 Biblioteker , , ,2 Skoler , , ,8 Daginstitutioner , , ,7 Fritids- og ungdomsklubber , , ,8 Andre kommunale bygninger , , ,6 Idrætsanlæg i alt , , ,4 Sportshaller , , ,9 Svømmehaller , , ,7 Anden bygning til idræt ,6 33-4,6 30-7,5 Transport i alt , , ,8 Tjenestekørsel i privatbil , , ,6 Kommunale køretøjer , , ,7 Fyringsolie , , ,0 I alt for kommunen , , ,0 Tabel 11. CO2 opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed fordelt på områder. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med årsvariende emissionsfaktorer for elforbrug.

15 CO 2 /år 2-11 CO2 opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed - graddagekorrigeret og med reelle emissionsfaktorer på el Kommunale køretøjer Tjenestekørsel i privatbil Fyringsolie Andre kommunale bygninger Anden bygning til idræt (2008) Svømmehaller Sportshaller Fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Skoler Biblioteker Administrationsbygninger Specialinstitutioner Ældrepleje Figur 4. Udviklingen i CO2-udledningen for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og årsspecifik emissionsfaktor på elforbrug. I afsnittet Datagrundlag og opgørelsesmetode fremgår de anvendte emissionsfaktorer.

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2013 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

-udledning inkluderet.

-udledning inkluderet. CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2010 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg. Kommunen har

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 Juli 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9 Gade

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.479 tons. CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard Kommunens grønne regnskab 2007 til 2016 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 Den offentlige

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen

Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen Kommunens grønne regnskab 2007 til 2015 Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 De offentlige

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO 2 -opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2015 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Han og Kulturværftet. H E L S I N G Ø R K O M M U N E HELSINGØR CO 2 regnskab 2015 Revision

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2015 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Han og Kulturværftet. H E L S I N G Ø R K O M M U N E HELSINGØR CO 2 regnskab 2015 Revision

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014

Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014 Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB standard Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...4 Frederiksberg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

CO2 REGNSKAB

CO2 REGNSKAB KOMMUNE CO2 REGNSKAB 2007-2016 KORTLÆGNING AF KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Helsingør Kommune 30. maj 2017 Kuben Management A/S www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 KMS 407 Ver. 6.0 Indhold 1 Indledning 3 2 Hovedresultat

Læs mere

Kommunens grønne regnskab

Kommunens grønne regnskab Kommunens grønne regnskab 2013 1 Kommunens grønne regnskab 2013 Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune et grønt regnskab for kommunen som virksomhed og et for byen. Dette er kommunens grønne regnskab,

Læs mere