Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine Sådan kommer du i gang... 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75"

Transkript

1

2 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning af tapekassetter...76 Sådan bruges etiketteringsmaskinen første gang Funktioner og muligheder Tænd-sluk...78 LCD-display...78 Format...78 Indsæt...79 Indstillinger...79 Store bogstaver...79 Num Lock...79 Backspace...79 Slet...79 Navigationstaster...79 Annullér...80 Formatering af etiketter Ændring af skriftstørrelse...80 Ændring af typografi...80 Tilføjelse af rammer eller understregning...81 Oprettelse af etiketter med to linjer...82 Justering af teksten...82 Oprettelse af etiketter med fast længde...82

3 Brug af spejlvendt tekst...83 Brug af symboler og specialtegn Symboler og specielle tegn...83 Tilføjelse af tegnsætning...83 Brug af Currency-tasten (Valuta)...83 Tilføjelse af internationale tegn...85 Udskriftsindstillinger Vis udskrift...86 Udskrivning af flere etiketter...86 Udskrivningskontrast...86 Brug af hukommelse Lagring af en etiket...87 Åbning af gemte etiketter...87 Indsættelse af gemt tekst...88 Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding DYMO D1 Tapekassetter AC-adapter Tilbagemelding om brugervejledningen Miljømæssige oplysninger

4 Figur 1 LabelManager 210D Elektronisk etiketteringsmaskine 1 Tapeafklipper-knappen 9 Currency (Valuta) 17 Netstik 2 Udskriv 10 Mellemrumstast 18 Slet 3 Eksempel 11 Indsæt 19 Hent 4 OK 12 CAPS 20 Navigation 5 Backspace 13 Number lock 21 LCD-display 6 Retur 14 Annullér 22 Indstillinger 7 Specialtegn 15 Format 23 Gem 8 Tegnsætning 16 Tænd-sluk 24 Tape-udgang 74

5 Om din nye etiketteringsmaskine Med den elektroniske etiketteringsmaskine DYMO LabelManager 220P kan du oprette en lang række selvklæbende etiketter af høj kvalitet. Du kan udskrive etiketter i mange forskellige skriftstørrelser og typografier. Etiketteringsmaskinen bruger DYMO D1 tapekassetter på 6 mm, 9 mm eller 12 mm. Tapekassetterne kan fås i mange forskellige farver. Besøg for at få oplysninger om, hvor du kan købe etiketter og tilbehør til din etiketteringsmaskine. Produktregistrering Besøg for at registrer din etiketteringsmaskine online. Sådan kommer du i gang Følg vejledningen på de følgende sider for at udskrive din første etiket. Strømforsyning Figur 2 Etiketteringsmaskinen kører på almindelige batterier eller via en strømforsyning For at spare strøm slukker etiketteringsmaskinen automatisk, når den ikke har været i brug i to minutter. Batterier Etiketteringsmaskinen bruger 6 high-capacity AA-alkalinebatterier. Sådan isættes batterierne 1. Skub batteridækslet af etiketteringsmaskinen. Se figur Indsæt standardbatterierne i henhold til polaritetsangivelserne (+ og -). 3. Sæt dækslet på igen. x Fjern batterierne, hvis etiketteringsmaskinen ikke skal bruges i en længere periode. 75

6 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning Der kan også benyttes en 9-volts-, 1,5 A-strømforsyning til etiketteringsmaskinen. Når strømforsyningen sluttes til etiketteringsmaskinen, frakobles batterierne automatisk som strømkilde. Sådan tilsluttes strømadapteren 1. Sæt strømforsyningen i strømstikket øverst til venstre på etiketteringsmaskinen. 2. Sæt stikket i den anden ende af strømadapteren i en stikkontakt. x Sørg for, at etiketteringsmaskinen er slukket, før du afbryder Figur 3 strømmen til strømforsyningen på stikkontakten. Ellers mister du de senest indtastede hukommelsesindstillinger. Isætning af tapekassetter Etiketteringsmaskinen leveres med en enkelt etiketkassette. Du kan købe yderligere tapekassetter hos den lokale forhandler af tilbehør. Styrestifter Sådan isættes tapekassetter 1. Løft dækslet over kassetterummet for at åbne taperummet. Se figur 3. x Før du bruger etiketteringsmaskinen første gang, skal du fjerne tapeslottet. Se Figur Indsæt kassetten med etiketten opad mellem styrestifterne. 3. Tryk ned, indtil kassetten klikker på plads. Se Figur Luk dækslet over kassetterummet. 76 Fjern beskyttelsespap Klik! Figur 4 Klik! Figur 5

7 Sådan bruges etiketteringsmaskinen første gang Første gang du tænder for maskinen, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed. Disse indstiller anvendes, indtil de ændres, eller indtil etiketteringsmaskinen nulstilles. Du kan ændre indstillingerne ved at trykke på knappen Indstillinger. Sådan indstilles etiketteringsmaskinen 1. Tryk på { for at tænde den. 2. Vælg sprog, og tryk på }. Som standard er sproget indstillet til engelsk. Det valgte sprog er afgørende for det tilgængelige tegnsæt. 3. Vælg tommer eller mm, og tryk på }. 4. Vælg bredden på den tapekassette, der for øjeblikket sidder i etiketteringsmaskinen. Du er nu klar til at udskrive din første etiket. Sådan udskrives etiketter 1. Indtast en enkel tekst. 2. Tryk på G. 3. Vælg antal kopier. 4. Tryk på } for at udskrive. 5. Tryk på afklipperknappen for at afklippe etiketten. Tillykke! Du har udskrevet din første etiket. Du kan læse mere om de forskellige muligheder for at designe og udskrive etiketter på de følgende sider. Funktioner og muligheder Bliv fortrolig med placeringen af funktionstasterne på din etiketteringsmaskine. Se figur 1. De følgende afsnit indeholder en detaljeret beskrivelse af de enkelte funktioner. 77

8 Tænd-sluk {-knappen bruges til at tænde og slukke for etiketteringsmaskinen. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for to minutter, slukkes etiketteringsmaskinen automatisk. Den etiket, du skrev til sidst, er blevet gemt i hukommelsen og vil blive vist i displayet, når du igen tænder for etiketteringsmaskinen. De tidligere valgte indstillinger bliver også gemt. LCD-display Du kan angive op til 99 tegn og mellemrum. Displayet kan vise ca. 13 tegn ad gangen. Det viste antal tegn afhænger af antallet af mellemrum. Med DYMOs avancerede grafiske display, kan enhver formatering, du tilføjer, kunne ses med det samme. For eksempel kan man tydeligt se kursiv tekst og formaterede kanter i teksten. Funktionsindikatorer øverst på LCD-displayet er sorte, så du kan se, hvilke funktioner der er aktiverede. Format 2-tasten viser undermenuer for skriftstørrelse, Slet formatering, Spejlvendt, etiketlængde, justering, understregning, kanter og typografi. Disse formateringsfunktioner beskrives senere i denne brugervejledning 78

9 Indsæt 8-tasten kan bruges til at indsætte symboler eller gemt tekst på etiketter. Disse funktioner beskrives senere i denne brugervejledning. Indstillinger I-tasten viser menuvalgene for sprog, enheder, etiketbredde og kontrast. Disse funktioner beskrives senere i denne brugervejledning. Store bogstaver Z -tasten skifter mellem små og store bogstaver. Når CAPS-funktionen er aktiveret, vises CAPS-indikatoren i displayet, og alle bogstaver, der indtastes, vil være store.. Fabriksindstillingen for CAPS-tasten er ON. Når CAPS-funktionen ikke er aktiveret, vil alle bogstaver, der indtastes, være små. Num Lock S -tasten giver adgang til de tal, der er placeret på nogle af de bogstavtasterne. Når Num Lock er aktiveret, vises Num Lock-indikatoren i displayet, og tallene 1 til 0 vises, når der trykkes på de tilsvarende bogstavtaster. Num Lock er som standard slået fra. Backspace 0-tasten fjerner tegn til venstre for markøren. Slet 6-tasten giver mulighed for at vælge, om du vil fjerne al tekst, formateringen eller begge dele. Navigationstaster Du kan gennemse og redigere en etiket vha. venstre og højre piletast. Du kan også navigere gennem menuer vha. pil op og pil ned, og derefter trykke på } for at foretage et valg. 79

10 Annullér 7-tasten bruges til at forlade en menu uden at foretage et valg eller til at annullere en handling. Formatering af etiketter Etiketteringsmaskinen har en række formateringsfunktioner til brug ved udformning af etiketter. Ændring af skriftstørrelse Du kan vælge mellem seks skriftstørrelser til dine etiketter: Ekstra lille, Lille, Mellem, Stor, Ekstra stor og Ekstra ekstra stor. Den valgte skriftstørrelse anvendes på alle tegn på etiketten. Sådan indstilles skriftstørrelsen 1. Tryk på Vælg Skriftstørrelse, og tryk på }. 3. Vælg den ønskede skriftstørrelse, og tryk på }. Indikatoren for skriftstørrelse på displayet ændres, når du vælger skriftstørrelser. Ændring af typografi Du kan vælge mellem seks forskellige typografier: AaBbCc Normal Kontur AaBbCc Fed Skygge AaBbCc Kursiv a Vertikal Den valgte typografi anvendes på alle tegn. Typografierne kan anvendes i forbindelse med alfanumeriske tegn og visse symboler. 80

11 Sådan indstilles typografien 1. Tryk på Vælg Typografi, og tryk på }. 3. Vælg en typografi, og tryk på }. Tilføjelse af rammer eller understregning Du kan fremhæve tekst ved at vælge rammer eller understreget tekst. Understregning Pergament Firkantet ramme Billedforklaring Ramme med afrundede ender Blomsterramme Ramme med revnede ender Krokodilleramme Ramme med spidse ender En etiket kan være understreget eller indsat i en ramme, men ikke begge dele samtidig. Sådan tilføjes en rammetype 1. Tryk på Vælg Rammer, og tryk på }. 3. Vælg en rammetype, og tryk på }. Når du bruger rammer på etiketter med to linjer, omfattes begge linjer i én ramme. Sådan tilføjes understregning 1. Tryk på Vælg Understregning, og tryk på }. 3. Tryk på } igen, når den understregede tekst bliver vist i displayet. Ved understregning af etiketter med to linjer, understreges begge linjer. 81

12 Oprettelse af etiketter med to linjer Du kan højst udskrive to linjer på en etiket. Sådan skrives etiketter med to linjer 1. Skriv teksten til den første linje, og tryk påd. Displayet viser symbolet for flere linjer ë i slutningen af første linje, men symbolet udskrives ikke. 2. Skriv teksten til den anden linje. 3. Tryk på G for at udskrive. Justering af teksten Du kan justere teksten, så den udskrives centreret, venstrejusteret eller højrejusteret på etiketten. Standardjusteringen er centreret. Sådan ændres justeringen 1. Tryk på Tryk på Justering, og tryk på }. 3. Vælg højre, venstre eller centreret justering, og tryk på }. Oprettelse af etiketter med fast længde Etikettens længde bestemmes normalt af tekstens længde. Du kan dog vælge at angive længden af en etiket til et bestemt formål. Når du vælger en fast etiketlænge, ændres størrelsen på etiketteksten automatisk, så den passer på etiketten. Hvis teksten ikke kan justeres, så den passer på den faste etiketlængde, vises en meddelelse, der viser men minimumetiketlængden for teksten. Du kan vælge en fastlængdeetiket på op til 400 mm. Sådan angiver du fast længde på en etiket 1. Tryk på 2-tasten. 2. Vælg Etiketlængde, og tryk på }. 82

13 3. Vælg Fast, og tryk på }. 4. Vælg etiketlængde, og tryk på }. Brug af spejlvendt tekst Ved hjælp af formatet til spejlvendt tekst kan du udskrive en tekst, så den læses fra højre mod venstre, som om den er spejlvendt. Sådan aktiveres spejlvendt tekst 1. Tryk på 2-tasten. 2. Vælg Spejlvendt, og tryk på }. 3. Vælg On, og tryk på }. Brug af symboler og specialtegn Du kan tilføje symboler, tegnsætning og andre specialtegn på etiketter. Symboler og specielle tegn Etiketteringsmaskinen understøtter nedenstående udvidede symbolsæt. 83

14 Tegnsætning Græske bogstaver Parenteser Valuta Tal (sænket/hævet) Pile Matematisk Business Sådan indsættes et symbol 1. Tryk på Vælg Symboler, og tryk derefter på }. 3. Vælg symbolkategori, og tryk på }. 84

15 4. Brug venstre og højre piletast til at flytte til det ønskede symbol. Venstre og højre piletaster flytter vandret langs en række symboler. Pil op og pil ned ruller lodret gennem symboler. 5. Når du finder det ønskede symbol, skal du trykke på } for at føje symbolet til etiketten. Tilføjelse af tegnsætning Du kan hurtigt tilføje tegnsætning vha. genvejstasten til tegnsætning. Sådan indsættes tegnsætning.? 1. Tryk på /;. 2. Vælg det ønskede tegn, og tryk på }. Brug af Currency-tasten (Valuta) Du kan hurtigt tilføje valutasymboler vha. valutagenvejstasten. 1. Tryk på. 2. Vælg den ønskede valutasymbol, og tryk på }. Tilføjelse af internationale tegn Etiketteringsmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt ved hjælp af RACEteknologien. Når du har trykket på -tasten, får du vist variationer af tegnet, hvis du bliver ved med at trykke på tasten. Hvis du f.eks. har valgt sproget fransk, og du trykker på bogstavet a, får du vist a à â æ osv. Udvalget af tegn og disses rækkefølge afhænger af hvilket sprog, du har valgt. Sådan tilføjes tegn med accenttegn 1. Tryk på. Indikatoren for accenttegn vises på displayet. 2. Tryk på et Press an alfategn. De forskellige muligheder vises. 3. Når det ønskede tegn vises, skal du vente et øjeblik, indtil markøren er flyttet væk fra tegnet, og så kan du fortsætte med at skrive tekst. 85

16 Udskriftsindstillinger Du kan få vist din etiket, udskrive flere etiketter og justere udskrivningskontrasten. Vis udskrift Du kan få vist teksten eller formatet på din etiket, før du udskriver den. En etiket med to linjer vises som en etiket med én linje med et linjeskiftstegn mellem de to linjer.. Sådan vises etiketter inden udskrivning Tryk på 5. Etiketlængden vises og derefter ruller etiketteksten over displayet. Udskrivning af flere etiketter Hver gang du udskriver en etiket, skal du angive, hvor mange kopier der skal udskrives. Du kan udskrive op til 10 etiketter på samme tid. Sådan udskrives flere etiketter 1. Tryk på G. 2. Vælg antallet af kopier, der skal udskrives. 3. Tryk på }. Efter udskrivningen går indstillingen tilbage til fabriksindstillingen (1 kopi). Udskrivningskontrast Udskrivningskontrasten kan justeres, så udskriftens kvalitet optimeres. Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk på I. 2. Vælg Kontrast, og tryk på }. 3. Brug piletasterne til at vælge en kontrastindstilling mellem 1 (mindre kontrast) og 5 (mer kontrast), og tryk på }. 86

17 Brug af hukommelse Etiketteringsmaskinen har en stor hukommelse, som lader dig gemme teksten på op til ni etiketter, du ofte benytter. Du kan hente gemte etiketter og indsætte gemt tekst på et etiket. Lagring af en etiket Du kan gemme op til ni etiketter, du ofte benytter. Når du gemmer en etiket, gemmes tekst og formatering også. Sådan gemmes den aktuelle etiket 1. Tryk på 3. Den første tilgængelige placering i hukommelsen vises. 2. Brug piletasterne til at skifte mellem placeringerne. Du kan gemme ny tekst på alle placeringer. 3. Vælg en placering, og tryk på }. Nu er etiketten gemt, og displayet vender automatisk tilbage til den aktuelle etiket. Åbning af gemte etiketter Det er nemt at åbne etiketter, der er gemt i hukommelsen. Sådan åbnes gemte etiketter 1. Tryk på 4. Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil overskrive den aktuelle etiket. 2. Tryk på }. Den første hukommelsesplacering vises. 3. Brug piletasterne til at vælge en etiket, der skal åbnes, og tryk på }. Hvis du vil slette en hukommelsesplacering, skal du markere placeringen og derefter trykke på Slet. 87

18 Indsættelse af gemt tekst Du kan indsætte teksten fra en gemt etiket på den aktuelle etiket. Det er kun den gemte tekst, der indsættes ikke formateringen. Sådan indsættes gemt tekst 1. Placer markøren det sted på den aktuelle etiket, hvor teksten skal indsættes. 2. Tryk på 8. Den første hukommelsesplacering vises. 3. Brug piletasterne til at vælge den tekst, der skal indsættes. 4. Tryk på }. Teksten indsættes på den aktuelle etiket. Rengøring og vedligeholdelse Etiketteringsmaskinen er udviklet til at fungere problemfrit i lang tid og kræver kun meget lidt vedligeholdelse. Rengør etiketteringsmaskinen jævnligt for at den kan fungere problemfrit. Sørg for at rense knivbladet, hver gang du skifter etiketkassette. Sådan renses knivbladet 1. Fjern tapekassetten. 2. Tryk på afklipperknappen, og hold den nede for at få adgang til knivbladet. Se figur Rens begge sider af knivbladet med en vattot fugtet med sprit. è Skærekniven er utrolig skarp. Vær varsom ved rengøring. Sådan renses printerhovedet 1. Fjern tapekassetten. 2. Fjern rengøringsværktøjet fra dækslet over kassetterummet. 3. Kør forsigtigt den bløde side af værktøjet over printerhovedet. Se figur 6. Printerhoved Afklipperknap Figur 6 88

19 Fejlfinding Læs følgende løsningsmuligheder, hvis du støder på et problem ved brug af din etiketteringsmaskine. Problem/fejlmeddelelse Displayet er ikke aktivt Dårlig udskriftskvalitet Knivbladet fungerer ikke korrekt Udskrivning... For mange tegn Overskredet maksimum antal tegn For mange linjer Overskredet maksimum antal linjer Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Løsningsforslag Kontroller, at etiketteringsmaskinen er tændt. Udskift eller oplad batterierne. Udskrift batterier, eller tilslut strømforsyningen. Indstil kontrast til et højere niveau. Se Udskrivningskontrast. Kontroller, at etiketkassetten er sat korrekt i etiketteringsmaskinen. Rens printerhovedet. Udskift etiketkassetten. Rengør knivbladet. Se Rengøring og vedligeholdelse. Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Meddelelsen forsvinder automatisk, når udskrivningen er afsluttet. Slet noget af eller hele teksten. Slet en linje, så den passer til tapebredden. Indsæt en bredere tapekassette. Udskift batterierne eller tilslut AC-adapteren. Tapen har sat sig fast Fjern tapen, og udskift tapekassetten. Motoren er stoppet, fordi tapen har sat sig fast Rens knivbladet. Hvis ovenstående ikke løser problemet, er du velkommen til at kontakte den lokale afdeling for DYMO kundeservice. Se Kontakt kundeservice bag på denne brugervejledning for at finde nummeret til kundeservice i dit land. 89

20 DYMO D1 Tapekassetter Bredde: Længde: 6 mm 7 m 9 mm 7 m Sort/klar S Blå/klar S Rød/klar S S Sort/hvid Blå/hvid S Rød/hvid S Sort/blå S Sort/rød S S S Sort/gul Sort/grøn S Hvid/klar Hvid/sort Bredde: Længde: 6 mm 3,5 m 9 mm 3,5 m Fleksible etiketter til buede overflader Bredde: 6 mm 9 mm Længde: 5,5 m 5,5 m Permanente etiketter 12 mm 7 m S S S S S S S S S S S S mm 3,5 m S mm 5,5 m S

21 AC-adapter UK-strømforsyning S / Europæisk strømforsyning S / Tilbagemelding om brugervejledningen Vi arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten af vores brugervejledninger. og i den forbindelse vil vi meget gerne have din tilbagemelding. Du må meget gerne sende dine kommentarer og forbedringsforslag til os. Medtag venligst følgende oplysninger i din tilbagemelding: Produktnavn, brugervejledningsudgave og sidehenvisning. En kort beskrivelse af emnet (fx uklare eller unøjagtige instruktioner eller bør uddybes) Du er også velkommen til at sende os forslag til andre emner, som du gerne vil have inkluderet i brugervejledningerne. Send s til: Vær venligst opmærksom på, at denne adresse kun er beregnet til tilbagemelding om brugervejledninger. Hvis du har spørgsmål af teknisk art, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. 91

22 Miljømæssige oplysninger Til fremstilling af det produkt, du har købt, kræves udvinding og brug af naturressourcer. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for helbredet og for miljøet. For at undgå, at disse stoffer spredes i miljøet og for at mindske presset på naturressourcer, opfordrer vi til, at du gør brug af de relevante retursystemer. Disse systemer genbruger de fleste af materialerne i udstyret på en måde, der er hensigtsmæssig over for miljøet. Symbolet på enheden angiver, at du bør bruge disse systemer. Hvis du vil have yderligere oplysninger om indsamling og genbrug af dette produkt, kan du kontakte den lokale eller regionale genbrugsplads. Du kan også kontakte os for at få flere oplysninger om vores produkter og miljøet. Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med EMC-direktivet og direktivet for lavspænding. Produktet er endvidere udviklet i henhold til følgende internationale standarder: US FCC Klasse B-kompatibilitet Sikkerhed - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick EMC - EMI kompatibilitet EN 55022; EN (+ tilføjelser) RoHS 2002/95/EC 92

23 93

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin

Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin LM350 NEU.qxd 07-11-2003 15:19 Pagina 1 350 Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk märkmaskin Handbok Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Tekstmaskine Brugsanvisning Sähköinen tarrakirjoitin

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugerhåndbog. www.dymo.com

Brugerhåndbog. www.dymo.com www.dymo.com Brugerhåndbog Tapeudgang Baggrundslys LCD-display Tænd/sluk Afskæring/fremfør Udskriv/antal kopier Genvejstaster Stregkode Symbol Bibliotek Færdig/ESC Tilbage/ryd Navigationstast OK Størrelse/store

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Industriel etiketmaskine

Industriel etiketmaskine WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE PRINT CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE BCODE LANG SAVE SAVE GRAPHIC 219 Industriel etiketmaskine Brugermanual www.dymo.dk 2 WRAP

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid.

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid. INTRODUKTION Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter www.bradyid.com/idxpert Velkommen til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter en ny, let håndholdt

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere