Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær"

Transkript

1 OKTOBER KFUM-Spejderne i Danmark Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær N T Nr.: Årgang Tag en kikker på vores nye hjemmeside Det er Den Grønne Gruppes nye hjemmesideadresse. Allerede nu kan du gå ind og se opbygningen af den nye hjemmeside. Hjemmesiden er stadig under opbygning, og billeder og indhold er ikke helt opdateret endnu; men det vil løbende ske i perioden frem til nytår. Den gamle hjemmeside er stadig aktiv. Den gamle og den nye hjemmeside kører derfor parallelt de kommende par måneder. Nyt stof lægges ind begge steder for at sikre medlemmernes adgang til mødereferater m.m. Medlemmerne bliver orienteret, når den gamle hjemmeside lukkes. Den gamel hjemmsides adresse er: Den nye hjemmeside vil give et bedre overblik, så det bliver nemmere at finde det, man har brug for. Desuden vil der, blandt mange andre nye tiltag, være mulighed for at bestille en nyhedsmail (altså: få besked), når der er nyt på hjemmesiden. Under menupunktet medlemmer på den nye hjemmeside kan du også se, hvordan du tilmelder dig Den Grønne Gruppes nyhedsmail. Har du spørgsmål til hjemmesiden, kan du henvende dig til: Webmaster Claus Jørgensen, tlf Claus Jørgensen og Peder Spørring Læs også Nyt fra Grupperådet Årsmødeberetning Nyt fra korpsarbejdet Spejdernes Lejr 2012 Beretning fra Sverige Bededagsvandring 2012 Kalender side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8

2 Nyt fra grupperådet Grupperådet i samarbejde med Korpsets hovedbestyrelse Det er arbejdet med en ny struktur for Den Grønne Gruppe, der er på dagsordenen. I juni måned havde grupperådet et møde med Hovedbestyrelsens forretningsudvalg for at afklare inden for hvilke rammer, vi kunne arbejde med udvikling af Den Grønne Gruppe. På den baggrund arbejder Grupperådet med udformning af et forslag til en ny organisering af Den Grønne Gruppe. Med forslaget ønsker grupperådet : at medlemsgruppen bliver knyttet tættere til korpset at give en god direkte informationsmulighed til mange voksne KFUM-Spejdere både om korpsets arbejde og om Den Grønne Gruppes tilbud at mange flere tidligere aktive ledere bliver fastholdt som medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark at man derved skaber et ambassadørkorps, som kan være med til at give KFUM-Spejderne et endnu mere positivt image at medlemskontingentet bliver så lavt som muligt gerne på niveau med korpsafgiften for at sikre en større medlemsskare Vi har i september måned drøftet et konkret forslag med Hovedbestyrelsen, der var positiv over for nytænkning. Forslaget indeholdt dog en del detaljer, der skal justeres og bearbejdes yderligere. Grupperådets forslag vil derfor ikke blive offentliggjort på nuværende tidspunkt, men vi er fortsat optimistiske og arbejder videre med mulighederne inden for de rammer, som vi forventer Hovedbestyrelsen kan god-kende. Keld Søllested, formand Referater fra grupperådsmøder Referat fra grupperådsmødet den 28/ Benny Harthøjs 75 års jubilæum: 75 års stjernen overrækkes ved et privat arrangement hos Benny den 5. september. Keld har arrangeret. Grønt Nyt: ros fra grupperådet og positive reaktioner fra medlemmerne. Vi ønsker, at bladet skal være sideopdelt, så det er nemt læseligt på skærmbilledet. Bladet var hurtig ude med nyheden om generalsekretær Niels Johans afgang. Der er kun 50 medlemmer der får bladet tilsendt med post. Hjemmesiden: Bitten (hende der laver den nye hjemmeside/red.) har nu lavet skabelonerne klar, så vi skal i fællesskab rette indholdet til. Claus J. og Peder er tovholder på, at hjemmesiden snarest bliver klar. Medlemmer og økonomi: Vi har 350 medlemmer og økonomien balancerer trods mange mødeudgifter til visionsarbejdet. Der er stor besparelse ved at GRØNT NYT udsendes som mail. Der blev brugt meget tid på drøftelser af Den Grønne Gruppes fremtid, og der blev lavet et oplæg som Keld og Claus L. tager med til mødet med Korpsets hovedbestyrelse den 10. september i Holstebro. På årsstævnet den september bliver der to timer til at fortælle om og drøfte Den Grønne Gruppes fremtid og vore andre aktiviteter. Robert Madsen har planlagt og leder stævnet. Grupperådet holder møde lørdag formiddag. Spejderlejren 2012: Inger Hansen og Claus Jørgensen er Den Grønne Gruppes tovholder på den. Peder Spørring 2

3 Samvær, skumsprøjt og nye vinde Beretning fra årsstævnet på Houens Odde den sept. Artiklens forfatter modtager Korpsets 50 årsstjerne af formanden for Den Grønne Gruppe. Fredag kl. 17 mødtes en mindre flok medlemmer af Den Grønne Gruppe på Houens Odde til det årlige stævne. Efter indkvartering og middag samledes vi i pejsestuen for at få den sidste opdatering fra korpsets første 3. verdensprojekt i Sierra Leone. Ellen Wyke fortalte og Carsten Thomasen viste sin håndholdte film fra arbejdsholdets besøg på Grafton. Efter kaffen hyggede Robert Madsen om os, og vi så billedkavalkader fra årets ture: Bededagsvandringen på Gendarmstien og busturen til Sverige med masser af kultur og jamboree-besøg. Aftenen sluttede med den traditionelle natmad. Lørdag startede med en alternativ og interaktiv gudstjeneste med Anna Jensen, som på tankevækkende vis, i bogstaveligste forstand, lagde op til den enkeltes personlige fortolkning at søndagens tekst. En ny måde at fordybe sig på. Selv nadveren blev omdelt i og af kredsen af kirkegængere. (Det er nemt at være præst, når menigheden selv laver arbejdet ). Derefter var der frisk luft og vandsprøjt til de to bådfulde, som trodsede den friske vind og lod sig sejle til Store Kidholm. Lille Kidholm med skarv-kolonien var ikke tilgængelig pga. højvande. De øvrige deltagere gik på sightseeing rundt på Odden. Alle blev blæst godt igennem og fik samlet god appetit til frokosten, hvorefter vi atter samledes i pejsestuen til information om planerne for fremtiden i Den Grønne Gruppe. Vi hørte om den næsten færdige hjemmeside og om det nye og læsevenlige nyhedsbrev (til dem, der kan modtage ). Vi hørte også om Den Grønne Gruppes kommende rejsearrangementer og om Spejdernes Lejr i 2012 ved Holstebro. Eftermiddagen sluttede med kaffe og afrejse. Desværre måtte rejsegensynet aflyses pga. for få tilmeldinger. Tak til alle for endnu et godt årsstævne, som flere kunne have fået glæde af! Leif Kenrad, deltager Referater fra grupperådsmøder Referat fra grupperådsmødet den 17/ Mødet blev afvikles på Houens Odde med deltagelse af: Keld, Claus L., Claus J., Inger og Peter. Søren Andersen deltog i mødet som gæst. Efter de (mere) formelle punkter, var det atter arbejdet med Den Grønne Gruppes nye struktur, der fyldte mødet. Keld og Claus Ladegaard orienterede om mødet med korpsets hovedbestyrelse og med baggrund heri drøftede grupperådet mulighederne for DGG s fremtidsstruktur (Se mere om dette på side 2). Hjemmesiden er nu så tæt på at gå i æteren, at adressen kan offentliggøres i Grønt Nyt i oktober. Herfra er den nye hjemmeside gruppens primære cyperspaceorgan. Det kan være nødvendigt at holde den tidligere hjemmeside kørende en periode, indtil den nye er fuldt kørende. Næste grupperådsmøde den 13. november. Søren M. Andersen, gæst 3

4 KorpsNews Der er gang i vores korps Grønt Nyt citerer herunder uddrag fra de sidste ugers Ledernyhedsbrev. Medlemmer af Den Grønne Gruppe kan i øvrigt selv på korpsets hjemmeside bestille korpsets Ledernyhedsbrev, der udkommer ugentligt som mail (www.spejdernet.dk/aktuelt/nyhedsbreve/for_ledere.aspx). UGE 37 Spejderne styrker demokratiet i Tunesien Med støtte fra Udenrigsministeriet skal KFUM-Spejderne lave aktiviteter der fremmer demokratiet og opbygge en ny lederuddannelse i det tunesiske spejderkorps, som skal sætte dybe spor i hele det tunesiske samfund. Overvejelser om ny uniform Vores nuværende uniform er mere end 20 år gammel, og historisk set er det så ved at være tid til at kigge nærmere på, om vi skal have en ny uniform. Hovedbestyrelsen konkluderede derfor, at vi ikke skal lave lappeløs ninger på den eksisterende, men overvejede i stedet om der skal sættes gang i en demokratisk proces med henblik på at indføre en ny uniform. UGE 38 Arla og KFUM-Spejderne samarbejdede om stor familiedag Det var ikke alle steder i landet, at vejret viste sig ikke fra sin bedste side. Alligevel deltog mere end danskere i Åbent Landbrug, og af dem lagde vejen forbi de ti gårde, hvor KFUM-Spejderne lavede aktiviteter. Det er anden gang, at KFUM- Spejderne samarbejder med Arla om et konkret projekt. UGE 39 Spejderhjælpsugen er slut for denne gang Sidste uge tjente spejdere i hele Danmark penge til skolebørn i Burma. KFUM-Spejderne starter ny gruppe op i Maribo Det er absolut ikke hverdagskost at KFUM-Spejderne åbner en ny gruppe, derfor er det jo helt fantastisk og meget glædeligt med en sådan fremgang, siger formand for KFUM-Spejderne Lars Kjeld Jensen. UGE 40 Åben Odde med otte forskellige workshops Åben Odde er KFUM-Spejdernes samlingsted, et eksperimentarium, hvor alle medlemmer kan få lov, at sætte sit præg på KFUM-Spejderne. Velkommen på Åben Odde d. 12. november Flere unge vil gerne i grupperådet Det viser en ny undersøgelse fra KFUM-Spejderne. Kun fem procent af de unge mellem 14 og 18 år har en plads i grupperådet, men op imod 20 procent af de unge vil gerne vælges ind. Mindeord over Eigil Møller En af Danmarks ældste aktive spejdere, Eigil Møller fra Herlev, er død i en alder af 94 år. Eigil har været grøn spejder siden han for mere end 80 år siden blev ulveunge i Sct. Bernhard Gruppen i Herlev. Han var aktiv i gruppen som ulveunge, spejder, patruljefører og gruppefører/-leder indtil han i begyndelsen af 70 erne overlod ledelsen til andre. Siden da har Eigil været aktivt medlem af Den Grønne Gruppe og sammen med Esther deltaget i mange ture og lejre, ligesom han har været interesseret i korpsets historieskrivning. Eigil har altid været levende optaget af korpsets formål: at lade børn og unge møde det kristne evangelium ; det har bl.a. udmøntet sig i de velkendte kasser i spejdercentrene indeholdende det grønne Det Nye Testamente med spejderhilsen fra E.M. En god spejderkammerat og god ven er gået hjem. Egon Nielsen 4

5 ScoutNews Mange danske spejdere i Kandersteg i 2011 En del medlemmer af Den Grønne Gruppe har på et tidspunkt besøgt Kandersteg Internationale Scout Centre (KISC) og har med interesse været med til at udbrede kendskabet til centret blandt danske spejdere. Redaktionen har kontaktet centret for at høre, hvor mange danskere der egentlig har besøgt KISC i Svaret fra centret er følgende: Gennem en årrække har Kandersteg Internationale Scout Centre (KISC) oplevet en tydelig stigning af danske gæster på centret især KFUM- Spej-dere. Det er også tilfældet i 2011, hvor danskerne udgør 3992 overnatninger fordelt på 650 personer (alle-rede afviklede samt bestilte resten af året). Heraf er halvdelen under 16 år. Korpsfordelingen er Det Danske Spejderkorps: 385 personer (2427 overnatninger), KFUM-Spejderne: 231 personer (1447 overnatninger), Danske Baptisters Spejderkorps: 5 personer (10 overnatninger). Desuden er der 29 personer (108 overnatninger), som ikke er registreret som spejdere. Søren M. Andersen Kandersteg Internationale Scout Centre er WOSM s verdensspejdercenter, og det ligger i det centrale Schweiz mellem høje bjerge. Centret blev indviet af Baden-Powell i 1923 med ønsket om at skabe en permanent minijamboree. I dag kan KISC registrere ca besøgende om året fordelt på mere end 40 lande. Vil du vide mere om Kandersteg Internationale Scout Centre, så besøg centrets hjemmeside Med Den Grønne Gruppe på Spejdernes Lejr 2012 den juli i Holstebro Spejdernes Lejr 2012 er en åben lejr. Man kan deltage på lejren, uanset om man er spejder eller ej, ung eller gammel, dansker eller udlænding. Gæster er velkomne i Flexlejren Man kan også vælge at flytte ind på lejrområdet for et par dage eller en hel uge. Der bliver mulighed for at komme med telt eller campingvogn, og der bliver også tilbud om at booke et overnatningssted. Når man bor på lejren, kan man deltage i lejrens aktiviteter og andre tilbud til deltagerne. Spejdernes Lejr 2012 arrangeres i fællesskab af de fem internationalt anerkendte danske spejderkorps. Det er første gang, at alle spejderkorps går sammen om en fælles lejr, og der ventes op til deltagere fra indog udland. Arrangørerne er: Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere, Det danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark. Lejren er åben for alle, også ikke-spejdere. Læs mere om de fem spejderkorps på Lejrens hjemmeside: Spejderneslejr2012.dk. Er også på Facebook. 5 Lejrjob Der er hundredvis af job, som skal løses forud for og under Spejdernes Lejr Se på lejrens hjemmeside under Lejr-job. Samvær i Den Grønne Gruppe Du vil kunne se mere om tilmelding og mulighed for bofællesskab med andre medlemmer af Den Grønne Gruppe i næste nummer af Grønt Nyt. Har du spørgsmål inden da, så kontaklt gerne en kontaktpersonerne. Kontaktpersoner i Den Grønne Gruppe er: Claus Jørgensen (tlf eller ) og Inger Hansen (tlf eller ). Inger Hansen

6 Ture og rejser Kødbullar, svensk historie og Jamboreebesøg Beretning fra Den Grønne Gruppes tur til Sverige Vi mødtes lørdag morgen på Houens Odde. Det var den 30. juli og vejret var fint. Kort efter rullede bussen ind på pladsen og ud steg alle tiders chauffør, John fra Hjørring, som sikkert og med megen humor de næste mange dage fragtede os de 3000 km rundt i Sverige. Hjemmefra havde jeg på deltagerlisten lagt mærke til især et navn: Børge Dahl fra Skagen. Vi kendte hinanden fra gammel tid, fra divisionsturneringer i landets største division: Vendsyssel Division. Mon vi kunne kende hinanden? Vi havde jo ikke set hinanden i 30 år. Lidt efter kom Børge kørende, steg ud af bilen og stilede umiddelbart over mod mig: Daw Anders! Alt var som i gamle dage, bortset fra at Børge havde en lidt kraftigere isse, og håret var hvidt! Vi sad selvfølgelig ved siden af hinanden i bussen, og snart faldt snakken på divisionsturneringen i Som Børge og Oscar sagde: Det var DIN skyld, Anders, at vi ikke vandt pokalen, for du løb jo selv med den! Jeg har selvfølgelig været tynget at det ansvar siden, men mon ikke det går over en dag? Derpå trillede bussen mod Sct. Johannesgården i København, hvor resten af selskabet hoppede om bord. Og så blev kursen sat mod Linköping i efterhånden silende regnvejr. Men hvad vi sad i tørvejr. Næste dag, søndag, besøgte vi Friluftsmuseet Gamla Linköping. En stor oplevelse at være der. Det mindede næsten om Hjerl Hede, bortset fra at de svenske folkedragter var lidt anderledes. Ved frokosten blev vi for første gang præsenteret for de svenske kødbullar, en nationalret, som vi hen ad vejen blev fortrolig med. Næste stop var Stockholm, Sveriges meget smukke hovedstad, som vi mødte i det mest strålende solskinsvejr. Gamla Stan er altid en oplevelse værd, og det gjaldt også denne gang. Mandag morgen hed det Wasamuseet, et fantastisk museum, der rummer det ca. 400 år gamle krigsskib, som på grund af overvægt og for mange kanoner sank kort efter stabelafløbningen. Dejlig frokost på museet: atter kødbullar! Om aftenen en kanontur til Skansen, hvor vi hørte et veloplagt jazzorkester med tilsvarende sangerinde. Tirsdag morgen afgang med færgen til Gotland. Det blev til en dejlig rundtur til den nordlige del af øen og sidst på dagen ankom vi til vores hotel, som var meget hyggelig. Onsdag med bussen til Visby, hvor vi så den fantastiske kirke og ringmuren hele vejen rundt om byen. På ny frokost med kødbullar og så med færgen til Oscarshamn. Torsdag morgen afgang til Døderhultarmuseet, hvor vi så de mest fantastiske træfigurer lavet af Axel Petursson, en af Smålands helt store sønner. Hvad han kunne snitte i træ, er helt utroligt. Derpå til Kalmar Slot en meget fin oplevelse. Så blev det Jamboreedag, fredag den 5. august. Vi blev sat af ved busterminalen, hvorpå vi i busser blev fragtet til Jamboreen. Her blev vi budt velkommen af den danske 6 delegation. Og så var der tid til at besøge den store plads med indbyggere. En fantastisk oplevelse at vandre rundt på hovedgaden og høre alle mulige sprog, og se alle mulige forskellige uniformer. Jeg klarede min sult foran en dansk pølsevogn og fik to ristede med det hele! Efter morgenmaden lørdag kører vi til Niels Holgersens Glimmingehus, hvor en meget engageret medarbej-

7 der viste os rundt. En meget spændende og velbevaret borg. Senere landede vi i Lund, og så startede regnen igen. Søndag morgen besøgte vi Lund Domkirke, hvor vi først fik en professional rundvisning ved Allan. Kl. 11 deltog vi i den ordinære højmesse. Det var meget spændende at bemærke, at man i Sverige næsten altid står op, når der skal synges, og at man sætter sig ned, når dagens tekst læses. Der var indtil flere prosessioner under gudstjenesten, så det forekom noget katolsk. Men jeg skal hilse at sige: Sverige blev protestantisk samtidig med Danmark, men er mere påvirket af engelsk tradition, hvor vi i Danmark er mere påvirket af det tyske. Efter Lund gik turen i øsende regn-vejr til Danmark og til Sct. Johannesgården, hvor vi fik en sandwich og sagde farvel til københavnerne, hvorefter vi trillede mod Houens Odde til de ventende personbiler. Mange tak Allan og Robert for en fin spejdertur til broderlandet. Den kan jeg leve længe på. Det var rart og dejligt at møde så mange spændende mennesker i Den Grønne Gruppe! Stor spejderhilsen Anders Graven, turdeltager Langs kandidaten til verdens naturarv - Stevns Klint Bededagsvandring 2012 Bededagsturen maj 2012 er på ca. 50 km og starter i Fakse Ladeplads, hvorfra vi vandrer mod Køge ad små veje og stier samt på den 20 km lange trampesti direkte langs Stevns Klint med fantastisk udsigt over Fakse Bugt til Møns Klint og længere nordpå ud over Køge Bugt mod København og Øresundbroen. Undervejs vil der blive mulighed for at besøge en række af disse seværdigheder: Østsjællands Museum, Stevns Klint, Højrup Kirke, Stevns Fyr, Holtug Kridtbrud, Koldkrigsmuseet (i Stevnsfortet) og Gjorslev Gods. Den i Danmark så sjældent ynglende vandrefalk, forventes at ruge på klinten i Bededagsferien; så måske et vågent øje kan få syn for sagen. Der vil blive mulighed for at vælge alternative rutestrækninger, hvor stierne bliver vanskeligt fremkommelige, eller hvis man ønsker at cykle i stedet for at vandre. Offentlige transportmidler kan benyttes for at afkorte visse dele af vandreturen. Praktiske oplysninger Overnatning i campinghytter og lejrskolebygning. Den Bededagsvandring 2013 afvikles i Vendsyssel. Opgaven er i hænderne på Hanne og Per Højen fra Hjørring Jørgen Øllgaard, Rejseudvalget store bagage bliver transporteret melem overnatningsstederne. Prisen er ca kr. for to overnatninger, forplejning fra fredag middag og transport fra Køge til Fakse Ladeplads. Turarrangør: Anne Dragsbæk Rasmussen, Hellested, Tlf: I nformationer om tilmelding til Bededagsvandring 2012 og flere praktiske oplysinger kan ses i januar-nummeret af Grønt Nyt. Flere oplysninger om området kan findes på bl.a. og Anne Dragsbæk Rasmussen 7

8 Kontakt Grupperådet Keld Søllested, Grupperådsformand Byvangen 227, 8700 Horsens tlf , mail: Inger Hansen, Gruppeleder Hoppeshuse 3, 6000 Kolding tlf , mail: Claus Ladegaard, Kasserer Granitvej 33, 4684 Holmegaard tlf , mail: Peder Spørring, Webmaster Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel tlf , mail: Claus Ludvig Jørgensen, Ribevej 59, Foldingbro, 6650 Brørup tlf , Tina Mølby, Ribevej 225, 6040 Egtved tlf , mail: Velkommen NYE MEDLEMMER Nye medlemmer siden 1. juli 2011 Den Grønne Gruppe byder velkommen til Marie Ahlburg, Aarhus Kalender /11 Grupperådsmøde 20/12 Deadline, Grønt Nyt oktober Kalender /1 Start på ny hjemmeside ca. 10/1 Grønt Nyt udkommer marts Grupperådsmøde 20/3 Deadline, Grønt Nyt april 4-6/5 Bededagsvandring juni Grupperådsmøde 20-29/7 Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro 30/7 Deadline, Grønt Nyt august 4-18/9 Grønlandstur 10/10 Deadline, Grønt Nyt oktober 26-27/10 Årsmøde m/ generalforsamling Andre korpsarrangementer, der kan have interesse for Den Grønne Gruppes medlemmer er skrevet med kursiv i kalenderen Rejseudvalg Jørgen Øllgaard, Formand Ystadvej 42, 2850 Nærum tlf , mail: KFUM Spejderne i Danmark Grønt Nyt Søren M. Andersen, Redaktør Jens Engbergs Allè 3, 7130 Juelsminde, tlf , mail: Niels Falk, Layout Erik Bøghs Vej 8, 4250 Fuglebjerg tlf , mail: Den Grønne Gruppes hjemmeside Grønt Nyt Grønt Nyt, oktober 2011 Grønt Nyt er medlemsblad for Den Grønne Gruppe og udkommer 4 gange årligt. GrøntNyt er udsendt som pdf-fil til gruppens medlemmer, samt med brevpost til dem, der ikke benytter . Redaktør Søren Meldgaard Andersen Grafisk udformning/layout Niels Falk Næste nummer udkommer januar 2011 Deadline er den 20. december Indlæg til Grønt Nyt kan mailes til eller til Keld Søllested. Tidligere numre af Grønt Nyt kan ses på Den Grønne Gruppes hjemmeside. Foto i dette nummer Liselotte Søllested, Leif Kenrad, Peter Spørring, Søren M. Andersen m.fl. 8

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien SPEJDER-REJSER 2008-09 Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien [HVAD ER SPEJDER-REJSER?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig,

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark

GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark GRØNT NYT. Medlemsblad for Den grønne Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Nr. 15. AUGUST 2010. Læs i dette nummer: Side 1: Årsmøde invitation Side 2: Program for gruppemødet samt tilmeldelse. Side 3: Rejseudvalget

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

21.-29. juli 2012. Spejdernes Lejr 2012 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden

21.-29. juli 2012. Spejdernes Lejr 2012 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden 21.-29. juli 2012 Spejdernes Lejr 2012 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden ER FOR ALLE Spejdere uanset alder og farve 0 eller 95 ingen hindring Både fra Danmark

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Glæd dig til nye oplevelser med Spejder-Rejser! I 2010 går turene til: Mallorca, Sicilien, Tunesien... og Skive!

Glæd dig til nye oplevelser med Spejder-Rejser! I 2010 går turene til: Mallorca, Sicilien, Tunesien... og Skive! spejder-rejser 2010 Glæd dig til nye oplevelser med Spejder-Rejser! I 2010 går turene til: Mallorca, Sicilien, Tunesien... og Skive! [Hvad er Spejder-Rejser?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig, der gerne

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Turen går til Bere Island, Irland!

Turen går til Bere Island, Irland! Turen går til Bere Island, Irland 11.-20. marts 2014 Anholt Skole og Børnehave Kære alle Som lovet ved informationsmødet torsdag aften, sender jeg hermed samme oplysninger ud på skrift, så alle deltagere

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 Kort nyt fra korpset Mission Mange tak for jeres evaluering af Rumæniensåret. Det er en fryd at læse alt det I har lavet i grupperne. Hvis I ikke

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere