Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær"

Transkript

1 OKTOBER KFUM-Spejderne i Danmark Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær N T Nr.: Årgang Tag en kikker på vores nye hjemmeside Det er Den Grønne Gruppes nye hjemmesideadresse. Allerede nu kan du gå ind og se opbygningen af den nye hjemmeside. Hjemmesiden er stadig under opbygning, og billeder og indhold er ikke helt opdateret endnu; men det vil løbende ske i perioden frem til nytår. Den gamle hjemmeside er stadig aktiv. Den gamle og den nye hjemmeside kører derfor parallelt de kommende par måneder. Nyt stof lægges ind begge steder for at sikre medlemmernes adgang til mødereferater m.m. Medlemmerne bliver orienteret, når den gamle hjemmeside lukkes. Den gamel hjemmsides adresse er: Den nye hjemmeside vil give et bedre overblik, så det bliver nemmere at finde det, man har brug for. Desuden vil der, blandt mange andre nye tiltag, være mulighed for at bestille en nyhedsmail (altså: få besked), når der er nyt på hjemmesiden. Under menupunktet medlemmer på den nye hjemmeside kan du også se, hvordan du tilmelder dig Den Grønne Gruppes nyhedsmail. Har du spørgsmål til hjemmesiden, kan du henvende dig til: Webmaster Claus Jørgensen, tlf Claus Jørgensen og Peder Spørring Læs også Nyt fra Grupperådet Årsmødeberetning Nyt fra korpsarbejdet Spejdernes Lejr 2012 Beretning fra Sverige Bededagsvandring 2012 Kalender side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8

2 Nyt fra grupperådet Grupperådet i samarbejde med Korpsets hovedbestyrelse Det er arbejdet med en ny struktur for Den Grønne Gruppe, der er på dagsordenen. I juni måned havde grupperådet et møde med Hovedbestyrelsens forretningsudvalg for at afklare inden for hvilke rammer, vi kunne arbejde med udvikling af Den Grønne Gruppe. På den baggrund arbejder Grupperådet med udformning af et forslag til en ny organisering af Den Grønne Gruppe. Med forslaget ønsker grupperådet : at medlemsgruppen bliver knyttet tættere til korpset at give en god direkte informationsmulighed til mange voksne KFUM-Spejdere både om korpsets arbejde og om Den Grønne Gruppes tilbud at mange flere tidligere aktive ledere bliver fastholdt som medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark at man derved skaber et ambassadørkorps, som kan være med til at give KFUM-Spejderne et endnu mere positivt image at medlemskontingentet bliver så lavt som muligt gerne på niveau med korpsafgiften for at sikre en større medlemsskare Vi har i september måned drøftet et konkret forslag med Hovedbestyrelsen, der var positiv over for nytænkning. Forslaget indeholdt dog en del detaljer, der skal justeres og bearbejdes yderligere. Grupperådets forslag vil derfor ikke blive offentliggjort på nuværende tidspunkt, men vi er fortsat optimistiske og arbejder videre med mulighederne inden for de rammer, som vi forventer Hovedbestyrelsen kan god-kende. Keld Søllested, formand Referater fra grupperådsmøder Referat fra grupperådsmødet den 28/ Benny Harthøjs 75 års jubilæum: 75 års stjernen overrækkes ved et privat arrangement hos Benny den 5. september. Keld har arrangeret. Grønt Nyt: ros fra grupperådet og positive reaktioner fra medlemmerne. Vi ønsker, at bladet skal være sideopdelt, så det er nemt læseligt på skærmbilledet. Bladet var hurtig ude med nyheden om generalsekretær Niels Johans afgang. Der er kun 50 medlemmer der får bladet tilsendt med post. Hjemmesiden: Bitten (hende der laver den nye hjemmeside/red.) har nu lavet skabelonerne klar, så vi skal i fællesskab rette indholdet til. Claus J. og Peder er tovholder på, at hjemmesiden snarest bliver klar. Medlemmer og økonomi: Vi har 350 medlemmer og økonomien balancerer trods mange mødeudgifter til visionsarbejdet. Der er stor besparelse ved at GRØNT NYT udsendes som mail. Der blev brugt meget tid på drøftelser af Den Grønne Gruppes fremtid, og der blev lavet et oplæg som Keld og Claus L. tager med til mødet med Korpsets hovedbestyrelse den 10. september i Holstebro. På årsstævnet den september bliver der to timer til at fortælle om og drøfte Den Grønne Gruppes fremtid og vore andre aktiviteter. Robert Madsen har planlagt og leder stævnet. Grupperådet holder møde lørdag formiddag. Spejderlejren 2012: Inger Hansen og Claus Jørgensen er Den Grønne Gruppes tovholder på den. Peder Spørring 2

3 Samvær, skumsprøjt og nye vinde Beretning fra årsstævnet på Houens Odde den sept. Artiklens forfatter modtager Korpsets 50 årsstjerne af formanden for Den Grønne Gruppe. Fredag kl. 17 mødtes en mindre flok medlemmer af Den Grønne Gruppe på Houens Odde til det årlige stævne. Efter indkvartering og middag samledes vi i pejsestuen for at få den sidste opdatering fra korpsets første 3. verdensprojekt i Sierra Leone. Ellen Wyke fortalte og Carsten Thomasen viste sin håndholdte film fra arbejdsholdets besøg på Grafton. Efter kaffen hyggede Robert Madsen om os, og vi så billedkavalkader fra årets ture: Bededagsvandringen på Gendarmstien og busturen til Sverige med masser af kultur og jamboree-besøg. Aftenen sluttede med den traditionelle natmad. Lørdag startede med en alternativ og interaktiv gudstjeneste med Anna Jensen, som på tankevækkende vis, i bogstaveligste forstand, lagde op til den enkeltes personlige fortolkning at søndagens tekst. En ny måde at fordybe sig på. Selv nadveren blev omdelt i og af kredsen af kirkegængere. (Det er nemt at være præst, når menigheden selv laver arbejdet ). Derefter var der frisk luft og vandsprøjt til de to bådfulde, som trodsede den friske vind og lod sig sejle til Store Kidholm. Lille Kidholm med skarv-kolonien var ikke tilgængelig pga. højvande. De øvrige deltagere gik på sightseeing rundt på Odden. Alle blev blæst godt igennem og fik samlet god appetit til frokosten, hvorefter vi atter samledes i pejsestuen til information om planerne for fremtiden i Den Grønne Gruppe. Vi hørte om den næsten færdige hjemmeside og om det nye og læsevenlige nyhedsbrev (til dem, der kan modtage ). Vi hørte også om Den Grønne Gruppes kommende rejsearrangementer og om Spejdernes Lejr i 2012 ved Holstebro. Eftermiddagen sluttede med kaffe og afrejse. Desværre måtte rejsegensynet aflyses pga. for få tilmeldinger. Tak til alle for endnu et godt årsstævne, som flere kunne have fået glæde af! Leif Kenrad, deltager Referater fra grupperådsmøder Referat fra grupperådsmødet den 17/ Mødet blev afvikles på Houens Odde med deltagelse af: Keld, Claus L., Claus J., Inger og Peter. Søren Andersen deltog i mødet som gæst. Efter de (mere) formelle punkter, var det atter arbejdet med Den Grønne Gruppes nye struktur, der fyldte mødet. Keld og Claus Ladegaard orienterede om mødet med korpsets hovedbestyrelse og med baggrund heri drøftede grupperådet mulighederne for DGG s fremtidsstruktur (Se mere om dette på side 2). Hjemmesiden er nu så tæt på at gå i æteren, at adressen kan offentliggøres i Grønt Nyt i oktober. Herfra er den nye hjemmeside gruppens primære cyperspaceorgan. Det kan være nødvendigt at holde den tidligere hjemmeside kørende en periode, indtil den nye er fuldt kørende. Næste grupperådsmøde den 13. november. Søren M. Andersen, gæst 3

4 KorpsNews Der er gang i vores korps Grønt Nyt citerer herunder uddrag fra de sidste ugers Ledernyhedsbrev. Medlemmer af Den Grønne Gruppe kan i øvrigt selv på korpsets hjemmeside bestille korpsets Ledernyhedsbrev, der udkommer ugentligt som mail (www.spejdernet.dk/aktuelt/nyhedsbreve/for_ledere.aspx). UGE 37 Spejderne styrker demokratiet i Tunesien Med støtte fra Udenrigsministeriet skal KFUM-Spejderne lave aktiviteter der fremmer demokratiet og opbygge en ny lederuddannelse i det tunesiske spejderkorps, som skal sætte dybe spor i hele det tunesiske samfund. Overvejelser om ny uniform Vores nuværende uniform er mere end 20 år gammel, og historisk set er det så ved at være tid til at kigge nærmere på, om vi skal have en ny uniform. Hovedbestyrelsen konkluderede derfor, at vi ikke skal lave lappeløs ninger på den eksisterende, men overvejede i stedet om der skal sættes gang i en demokratisk proces med henblik på at indføre en ny uniform. UGE 38 Arla og KFUM-Spejderne samarbejdede om stor familiedag Det var ikke alle steder i landet, at vejret viste sig ikke fra sin bedste side. Alligevel deltog mere end danskere i Åbent Landbrug, og af dem lagde vejen forbi de ti gårde, hvor KFUM-Spejderne lavede aktiviteter. Det er anden gang, at KFUM- Spejderne samarbejder med Arla om et konkret projekt. UGE 39 Spejderhjælpsugen er slut for denne gang Sidste uge tjente spejdere i hele Danmark penge til skolebørn i Burma. KFUM-Spejderne starter ny gruppe op i Maribo Det er absolut ikke hverdagskost at KFUM-Spejderne åbner en ny gruppe, derfor er det jo helt fantastisk og meget glædeligt med en sådan fremgang, siger formand for KFUM-Spejderne Lars Kjeld Jensen. UGE 40 Åben Odde med otte forskellige workshops Åben Odde er KFUM-Spejdernes samlingsted, et eksperimentarium, hvor alle medlemmer kan få lov, at sætte sit præg på KFUM-Spejderne. Velkommen på Åben Odde d. 12. november Flere unge vil gerne i grupperådet Det viser en ny undersøgelse fra KFUM-Spejderne. Kun fem procent af de unge mellem 14 og 18 år har en plads i grupperådet, men op imod 20 procent af de unge vil gerne vælges ind. Mindeord over Eigil Møller En af Danmarks ældste aktive spejdere, Eigil Møller fra Herlev, er død i en alder af 94 år. Eigil har været grøn spejder siden han for mere end 80 år siden blev ulveunge i Sct. Bernhard Gruppen i Herlev. Han var aktiv i gruppen som ulveunge, spejder, patruljefører og gruppefører/-leder indtil han i begyndelsen af 70 erne overlod ledelsen til andre. Siden da har Eigil været aktivt medlem af Den Grønne Gruppe og sammen med Esther deltaget i mange ture og lejre, ligesom han har været interesseret i korpsets historieskrivning. Eigil har altid været levende optaget af korpsets formål: at lade børn og unge møde det kristne evangelium ; det har bl.a. udmøntet sig i de velkendte kasser i spejdercentrene indeholdende det grønne Det Nye Testamente med spejderhilsen fra E.M. En god spejderkammerat og god ven er gået hjem. Egon Nielsen 4

5 ScoutNews Mange danske spejdere i Kandersteg i 2011 En del medlemmer af Den Grønne Gruppe har på et tidspunkt besøgt Kandersteg Internationale Scout Centre (KISC) og har med interesse været med til at udbrede kendskabet til centret blandt danske spejdere. Redaktionen har kontaktet centret for at høre, hvor mange danskere der egentlig har besøgt KISC i Svaret fra centret er følgende: Gennem en årrække har Kandersteg Internationale Scout Centre (KISC) oplevet en tydelig stigning af danske gæster på centret især KFUM- Spej-dere. Det er også tilfældet i 2011, hvor danskerne udgør 3992 overnatninger fordelt på 650 personer (alle-rede afviklede samt bestilte resten af året). Heraf er halvdelen under 16 år. Korpsfordelingen er Det Danske Spejderkorps: 385 personer (2427 overnatninger), KFUM-Spejderne: 231 personer (1447 overnatninger), Danske Baptisters Spejderkorps: 5 personer (10 overnatninger). Desuden er der 29 personer (108 overnatninger), som ikke er registreret som spejdere. Søren M. Andersen Kandersteg Internationale Scout Centre er WOSM s verdensspejdercenter, og det ligger i det centrale Schweiz mellem høje bjerge. Centret blev indviet af Baden-Powell i 1923 med ønsket om at skabe en permanent minijamboree. I dag kan KISC registrere ca besøgende om året fordelt på mere end 40 lande. Vil du vide mere om Kandersteg Internationale Scout Centre, så besøg centrets hjemmeside Med Den Grønne Gruppe på Spejdernes Lejr 2012 den juli i Holstebro Spejdernes Lejr 2012 er en åben lejr. Man kan deltage på lejren, uanset om man er spejder eller ej, ung eller gammel, dansker eller udlænding. Gæster er velkomne i Flexlejren Man kan også vælge at flytte ind på lejrområdet for et par dage eller en hel uge. Der bliver mulighed for at komme med telt eller campingvogn, og der bliver også tilbud om at booke et overnatningssted. Når man bor på lejren, kan man deltage i lejrens aktiviteter og andre tilbud til deltagerne. Spejdernes Lejr 2012 arrangeres i fællesskab af de fem internationalt anerkendte danske spejderkorps. Det er første gang, at alle spejderkorps går sammen om en fælles lejr, og der ventes op til deltagere fra indog udland. Arrangørerne er: Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere, Det danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark. Lejren er åben for alle, også ikke-spejdere. Læs mere om de fem spejderkorps på Lejrens hjemmeside: Spejderneslejr2012.dk. Er også på Facebook. 5 Lejrjob Der er hundredvis af job, som skal løses forud for og under Spejdernes Lejr Se på lejrens hjemmeside under Lejr-job. Samvær i Den Grønne Gruppe Du vil kunne se mere om tilmelding og mulighed for bofællesskab med andre medlemmer af Den Grønne Gruppe i næste nummer af Grønt Nyt. Har du spørgsmål inden da, så kontaklt gerne en kontaktpersonerne. Kontaktpersoner i Den Grønne Gruppe er: Claus Jørgensen (tlf eller ) og Inger Hansen (tlf eller ). Inger Hansen

6 Ture og rejser Kødbullar, svensk historie og Jamboreebesøg Beretning fra Den Grønne Gruppes tur til Sverige Vi mødtes lørdag morgen på Houens Odde. Det var den 30. juli og vejret var fint. Kort efter rullede bussen ind på pladsen og ud steg alle tiders chauffør, John fra Hjørring, som sikkert og med megen humor de næste mange dage fragtede os de 3000 km rundt i Sverige. Hjemmefra havde jeg på deltagerlisten lagt mærke til især et navn: Børge Dahl fra Skagen. Vi kendte hinanden fra gammel tid, fra divisionsturneringer i landets største division: Vendsyssel Division. Mon vi kunne kende hinanden? Vi havde jo ikke set hinanden i 30 år. Lidt efter kom Børge kørende, steg ud af bilen og stilede umiddelbart over mod mig: Daw Anders! Alt var som i gamle dage, bortset fra at Børge havde en lidt kraftigere isse, og håret var hvidt! Vi sad selvfølgelig ved siden af hinanden i bussen, og snart faldt snakken på divisionsturneringen i Som Børge og Oscar sagde: Det var DIN skyld, Anders, at vi ikke vandt pokalen, for du løb jo selv med den! Jeg har selvfølgelig været tynget at det ansvar siden, men mon ikke det går over en dag? Derpå trillede bussen mod Sct. Johannesgården i København, hvor resten af selskabet hoppede om bord. Og så blev kursen sat mod Linköping i efterhånden silende regnvejr. Men hvad vi sad i tørvejr. Næste dag, søndag, besøgte vi Friluftsmuseet Gamla Linköping. En stor oplevelse at være der. Det mindede næsten om Hjerl Hede, bortset fra at de svenske folkedragter var lidt anderledes. Ved frokosten blev vi for første gang præsenteret for de svenske kødbullar, en nationalret, som vi hen ad vejen blev fortrolig med. Næste stop var Stockholm, Sveriges meget smukke hovedstad, som vi mødte i det mest strålende solskinsvejr. Gamla Stan er altid en oplevelse værd, og det gjaldt også denne gang. Mandag morgen hed det Wasamuseet, et fantastisk museum, der rummer det ca. 400 år gamle krigsskib, som på grund af overvægt og for mange kanoner sank kort efter stabelafløbningen. Dejlig frokost på museet: atter kødbullar! Om aftenen en kanontur til Skansen, hvor vi hørte et veloplagt jazzorkester med tilsvarende sangerinde. Tirsdag morgen afgang med færgen til Gotland. Det blev til en dejlig rundtur til den nordlige del af øen og sidst på dagen ankom vi til vores hotel, som var meget hyggelig. Onsdag med bussen til Visby, hvor vi så den fantastiske kirke og ringmuren hele vejen rundt om byen. På ny frokost med kødbullar og så med færgen til Oscarshamn. Torsdag morgen afgang til Døderhultarmuseet, hvor vi så de mest fantastiske træfigurer lavet af Axel Petursson, en af Smålands helt store sønner. Hvad han kunne snitte i træ, er helt utroligt. Derpå til Kalmar Slot en meget fin oplevelse. Så blev det Jamboreedag, fredag den 5. august. Vi blev sat af ved busterminalen, hvorpå vi i busser blev fragtet til Jamboreen. Her blev vi budt velkommen af den danske 6 delegation. Og så var der tid til at besøge den store plads med indbyggere. En fantastisk oplevelse at vandre rundt på hovedgaden og høre alle mulige sprog, og se alle mulige forskellige uniformer. Jeg klarede min sult foran en dansk pølsevogn og fik to ristede med det hele! Efter morgenmaden lørdag kører vi til Niels Holgersens Glimmingehus, hvor en meget engageret medarbej-

7 der viste os rundt. En meget spændende og velbevaret borg. Senere landede vi i Lund, og så startede regnen igen. Søndag morgen besøgte vi Lund Domkirke, hvor vi først fik en professional rundvisning ved Allan. Kl. 11 deltog vi i den ordinære højmesse. Det var meget spændende at bemærke, at man i Sverige næsten altid står op, når der skal synges, og at man sætter sig ned, når dagens tekst læses. Der var indtil flere prosessioner under gudstjenesten, så det forekom noget katolsk. Men jeg skal hilse at sige: Sverige blev protestantisk samtidig med Danmark, men er mere påvirket af engelsk tradition, hvor vi i Danmark er mere påvirket af det tyske. Efter Lund gik turen i øsende regn-vejr til Danmark og til Sct. Johannesgården, hvor vi fik en sandwich og sagde farvel til københavnerne, hvorefter vi trillede mod Houens Odde til de ventende personbiler. Mange tak Allan og Robert for en fin spejdertur til broderlandet. Den kan jeg leve længe på. Det var rart og dejligt at møde så mange spændende mennesker i Den Grønne Gruppe! Stor spejderhilsen Anders Graven, turdeltager Langs kandidaten til verdens naturarv - Stevns Klint Bededagsvandring 2012 Bededagsturen maj 2012 er på ca. 50 km og starter i Fakse Ladeplads, hvorfra vi vandrer mod Køge ad små veje og stier samt på den 20 km lange trampesti direkte langs Stevns Klint med fantastisk udsigt over Fakse Bugt til Møns Klint og længere nordpå ud over Køge Bugt mod København og Øresundbroen. Undervejs vil der blive mulighed for at besøge en række af disse seværdigheder: Østsjællands Museum, Stevns Klint, Højrup Kirke, Stevns Fyr, Holtug Kridtbrud, Koldkrigsmuseet (i Stevnsfortet) og Gjorslev Gods. Den i Danmark så sjældent ynglende vandrefalk, forventes at ruge på klinten i Bededagsferien; så måske et vågent øje kan få syn for sagen. Der vil blive mulighed for at vælge alternative rutestrækninger, hvor stierne bliver vanskeligt fremkommelige, eller hvis man ønsker at cykle i stedet for at vandre. Offentlige transportmidler kan benyttes for at afkorte visse dele af vandreturen. Praktiske oplysninger Overnatning i campinghytter og lejrskolebygning. Den Bededagsvandring 2013 afvikles i Vendsyssel. Opgaven er i hænderne på Hanne og Per Højen fra Hjørring Jørgen Øllgaard, Rejseudvalget store bagage bliver transporteret melem overnatningsstederne. Prisen er ca kr. for to overnatninger, forplejning fra fredag middag og transport fra Køge til Fakse Ladeplads. Turarrangør: Anne Dragsbæk Rasmussen, Hellested, Tlf: I nformationer om tilmelding til Bededagsvandring 2012 og flere praktiske oplysinger kan ses i januar-nummeret af Grønt Nyt. Flere oplysninger om området kan findes på bl.a. og Anne Dragsbæk Rasmussen 7

8 Kontakt Grupperådet Keld Søllested, Grupperådsformand Byvangen 227, 8700 Horsens tlf , mail: Inger Hansen, Gruppeleder Hoppeshuse 3, 6000 Kolding tlf , mail: Claus Ladegaard, Kasserer Granitvej 33, 4684 Holmegaard tlf , mail: Peder Spørring, Webmaster Chr. Eriksensvej 11, 8450 Hammel tlf , mail: Claus Ludvig Jørgensen, Ribevej 59, Foldingbro, 6650 Brørup tlf , Tina Mølby, Ribevej 225, 6040 Egtved tlf , mail: Velkommen NYE MEDLEMMER Nye medlemmer siden 1. juli 2011 Den Grønne Gruppe byder velkommen til Marie Ahlburg, Aarhus Kalender /11 Grupperådsmøde 20/12 Deadline, Grønt Nyt oktober Kalender /1 Start på ny hjemmeside ca. 10/1 Grønt Nyt udkommer marts Grupperådsmøde 20/3 Deadline, Grønt Nyt april 4-6/5 Bededagsvandring juni Grupperådsmøde 20-29/7 Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro 30/7 Deadline, Grønt Nyt august 4-18/9 Grønlandstur 10/10 Deadline, Grønt Nyt oktober 26-27/10 Årsmøde m/ generalforsamling Andre korpsarrangementer, der kan have interesse for Den Grønne Gruppes medlemmer er skrevet med kursiv i kalenderen Rejseudvalg Jørgen Øllgaard, Formand Ystadvej 42, 2850 Nærum tlf , mail: KFUM Spejderne i Danmark Grønt Nyt Søren M. Andersen, Redaktør Jens Engbergs Allè 3, 7130 Juelsminde, tlf , mail: Niels Falk, Layout Erik Bøghs Vej 8, 4250 Fuglebjerg tlf , mail: Den Grønne Gruppes hjemmeside Grønt Nyt Grønt Nyt, oktober 2011 Grønt Nyt er medlemsblad for Den Grønne Gruppe og udkommer 4 gange årligt. GrøntNyt er udsendt som pdf-fil til gruppens medlemmer, samt med brevpost til dem, der ikke benytter . Redaktør Søren Meldgaard Andersen Grafisk udformning/layout Niels Falk Næste nummer udkommer januar 2011 Deadline er den 20. december Indlæg til Grønt Nyt kan mailes til eller til Keld Søllested. Tidligere numre af Grønt Nyt kan ses på Den Grønne Gruppes hjemmeside. Foto i dette nummer Liselotte Søllested, Leif Kenrad, Peter Spørring, Søren M. Andersen m.fl. 8

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet 2349. ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid? 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BudN r. 145/4 23. årgang aug.09 stikken Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Budstikken Randi Hansen

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere