Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it"

Transkript

1 JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT (BØRNELEDDEGIGT) Hvad er det?` Juvenil idiopatisk artrit (JIA) er en kronisk sygdom der karakteriseres ved vedvarende ledinflammation; de typiske tegn på ledinflammation er smerte, hævelse og indskrænket bevægelighed. Idiopatisk betyder, at vi ikke kender årsagen til sygdommen og juvenil i denne sammenhæng betyder at symptomerne startede før det fyldte 16. år. Hvad betyder kronisk sygdom? En sygdom siges at være kronisk når den tilgængelige behandling ikke fører til umiddelbar helbredelse, men kun til lindring af symptomer og bedring af laboratorietests. Det betyder også, at når diagnosen er stillet, er det umuligt at sige, hvor lang tid barnet vil være sygt. Hvor hyppig er den? JIA er en sjælden sygdom med tilfælde om året pr børn, men det er den hyppigste bindevævslidelse hos børn. Hvad er årsagen til sygdommen? Vores immunsystem beskytter mod angreb af infektioner (virus og bakterier). Normalt er immunsystemet i stand til at skelne mellem, hvad der er fremmed og potentielt farligt (det destrueres), og det der er harmløst og tilhører os selv. Man forestiller sig at JIA skyldes en ubalance i immunsystemet af ukendte grunde, men som fører til at evnen til at skelne mellem fremmede og egne celler går tabt og dermed at immunsystemet angriber celler i eksempelvis et led. Af disse grunde kaldes JIA også en autoimmun sygdom, hvilket betyder, at immunsystemet reagerer imod kroppens egne organer. Det ukendt, hvilke præcise mekanismer der fører til JIA eller en af de andre bindevævssygdomme (kronisk inflammatoriske sygdomme). Er det en arvelig sygdom? JIA er ikke en arvelig sygdom, idet den ikke direkte arves fra forældre til barn. Ikke desto mindre er der nogle genetiske faktorer, hvoraf de fleste endnu er ukendte, der prædisponerer til sygdommen. Blandt forskere er der enighed om, at det er en såkaldt multifaktoriel sygdom, dvs. at sygdommen er et resultat af en kombination af genetisk disposition og påvirkning af udefra kommende faktorer, eksempelvis infektioner. Selvom der er en genetisk prædisposition, er det meget sjældent at have mere end et sygt barn i samme familie. 1

2 Hvordan stilles diagnosen? Lægerne vil sige at det er børneleddegigt (JIA) når sygdommen starter før det 16. leveår, gigten har varet mindst seks uger og årsagen ikke kendes, hvilket betyder, at andre kendte årsager til gigt skal være udelukket, herunder forbigående (reaktiv) gigt, som kan komme efter virusinfektioner. Med andre ord betyder JIA alle former for vedvarende gigt af ukendt årsag med debut i barnealderen. Der findes forskellige former af børneleddegigt (se nedenfor). Diagnosen JIA er derfor baseret på den vedvarende tilstedeværelse af gigt og af en grundig udelukkelse af andre sygdomme ud fra symptomerne, den lægelige undersøgelse og laboratorie testene. Hvad sker der med leddene? Ledslimhinden, der sædvanligvis er meget tynd bliver tyk og fyldt med inflammatoriske (betændelseslign.) celler, hvorved mængden af ledvæske øges. Det forårsager de hævede, ømme led med nedsat bevægelighed. Et karakteristisk træk ved ledinflammation er ledstivhed, som opstår efter lang hvile, hvilket derfor er særligt udtalt om morgenen (morgenstivhed). Ofte vil barnet forsøge at mindske smerten ved at holde leddet i en hvilestilling midtvejs mellem og bøjet og strakt tilstand. Uden tilstrækkelig behandling vil ledinflammationen kunne give ledskader, hovedsageligt ved to mekanismer a. ledslimhinden (synovial membran) kan blive meget tyk med dannelsen af såkaldt synovial pannus og gennem frigørelse af forskellige partikler give anledning til bruskirritation og siden knoglenedbrydning. b. en vedvarende abnorm stilling i et led, der hverken strækkes eller bøjes helt vil medføre svind af muskler, forkortning af muskler og bløddele med efterfølgende fejlstilling. Er der forskellige typer af sygdommen? Der er flere forskellige typer af JIA, der hovedsageligt adskilles ved tilstedeværelse eller fravær af systemiske symptomer, som feber, udslæt, hjertehindebetændelse (systemisk JIA) og på antallet af involverede led (oligoeller polyartikulær JIA). Det er vedtaget at forskellige former af JIA defineres efter, hvilke symptomer der er tilstede i de første seks måneder af sygdommen. Af denne grund taler man om debuttype. Systemisk JIA. Den er karakteriseret ved, at der udover gigt, er systemiske symptomer (systemisk betyder at forskellige organer i kroppen involveres). Hovedsymptomet er springende feber med en temperatur, der typisk vil springe fra normal til meget høj temperatur inden for samme døgn og, hvor der ved temperatur spring ofte vil være et småplettet, rødligt udslæt, led- og muskelsmerter. Der kan ses forstørrelse af lever, milt, lymfeknuder og inflammation af hjertehinde og lungehinder (betændelseslignende reaktion kaldet pericarditis og pleuritis). Der vil som regel være påvirkning af fem eller 2

3 flere led men ikke altid fra starten af sygdommen. Sygdommen kan påvirke børn i alle aldre. Omkring halvdelen af patienterne har først og fremmest systemiske symptomer, det ser ud til at de har den bedste prognose på lang sigt. Hos den anden halvdel vil de systemiske symptomer aftage, mens ledsymptomerne bliver mere udtalte. Hos en mindre del af disse vil der både være vedvarende systemiske symptomer og ledsymptomer. Systemisk JIA ses hos < 10% af alle børneleddegigttilfælde, det ses sjældent hos voksne. Polyartikulær JIA. Karakteriseres ved, at der i de første seks sygdoms måneder er gigt i mindst fem led og at der samtidig ikke er symptomer som ved den systemiske JIA. Man undersøger for tilstedeværelsen af det antistof, der hedder reumafaktor og inddeler den polyartikulære JIA i to undergrupper, den reuma-faktor negative og den reuma-faktor positive. 1.Reuma-faktor positiv polyartikulær JIA er meget sjælden hos børn (<5% af alle JIA-patienter). Den svarer til voksen-leddegigt. Den påvirker ofte leddene symmetrisk, især de små led i hænder og fødder før den spreder sig til de øvrige led. Den er meget mere almindelig hos hunkøn end hankøn og ses hyppigst hos børn over 10 år. Det er ofte en sværere form for leddegigt. 2.Reuma-faktor negativ polyartikulær JIA ses hos i alt 15-20% af alle børneleddegigt-patienter. Det er en type, der kan udvikle sig på mange forskellige måder, og derved give en meget forskellig prognose. Den kan ses ved alle aldre. Oligoartikulær JIA. Ved denne type er der højst fire påvirkede led og ingen tilstedeværelse af systemiske symptomer. Den påvirker især de store led, som knæ og ankler, ofte asymmetrisk. Nogle gange kun et enkelt led (monoartikulær form). Hos nogle børn vil antallet af påvirkede led efter de første seks måneder øges til fem eller mere, man taler så om extended (udvidet) oligoartikulær JIA. Oligoartikulær JIA starter ofte før seksårsalderen og ses især hos piger. Med den korrekte behandling vil den type, der vedbliver at være oligoartikulær ofte have en god prognose, mens den kan variere ved den udvidede oligoartikulære type. Hos en stor del af patienterne vil der være risiko for at få en øjenkomplikation i form af inflammation af den forreste del af uvea (anterior uveitis). Uvea er den hinde, der ligger inden for senehinden og består at tre dele, den bagerste del med de blodkarførende lag (choroidea), strålelegemet (corpus ciliare) samt regnbuehinden (iris). Da den forreste del af uvea formes af iris og corpus ciliare hedder denne komplikation enten en kronisk anterior uveit eller en kronisk iridocyklit. Hvis denne øjenkomplikation ikke erkendes og derfor ikke behandles, kan der ske alvorlig skade på øjet. Man kan ikke umiddelbart se noget på det ramte øje og barnet selv kan heller ikke mærke noget, men begyndende sygdom fanges alene ved en speciel undersøgelse hos en øjenlæge (spaltelampeundersøgelse). Jo før diagnosen stilles jo bedre, derfor bør der udføres regelmæssig øjenundersøgelse, på nogle børn hver 3. måned, andre med langt sjældnere hyppighed. 3

4 Oligoarthritis er langt den hyppigste form for børneleddegigt (omkring 50%), den ANA-positive type (se laboratorieundersøgelser) kombineret med iridocyklitis er en type, der er helt speciel for børn og ikke ses hos voksne. Psoriasis arhtritis. Er gigt sammen med psoriasis eller psoriasistræk. Psoriasis er en hudsygdom, der kan vise sig som områder med skællende hud, specielt over albuer og knæ. Hudsymptomerne kan komme før eller efter ledsymptomerne. Denne type kan variere meget, både hvad symptomer og prognose angår. Gigt associeret med enthesitis. Enthetitis er inflammation af sener og disses tilhæftningssteder, typisk over achillessener, under hæl og forfod. Hos andre over bækkenhvirvler, sjældent af ryghvirvler. Gigttypen vil oftest være af oligoartikulær type, med gigt i de store led i benene. Nogen gange kan man ved denne type få en akut anterior uveit, hvor symptomerne er røde øjne, lysfølsomhed. De fleste med denne gigttype har en speciel vævstype, HLAB27, det rammer især drenge og specielt efter 7-8 års alderen. Denne type gigt tilhører en gruppe af sygdomme ( spondylarthropatier), der er langt hyppigere hos voksne end børn. Hvad skyldes kronisk iridocyklitis? Er der en sammenhæng med gigt? Ligesom for gigten skyldes øjeninflammationen en abnorm immunreaktion mod øjet (autoimmun). Den præcise mekanisme hertil er ukendt. Komplikationen ses først og fremmest hos børn der får gigt i meget ung alder og af den oligoartikulære type samt med en positiv ANA (antinukleære antistoffer ). Hvorfor øjen- og ledsygdommen hører sammen, vides ikke. Det er vigtigt at huske på, at led- og øjensymptomerne kan komme tids-uafhængigt af hinanden, så selvom ledsymptomerne er gået i ro, er det vigtigt fortsat at gå til rutinemæssig spaltelampeundersøgelse hos øjenlæge. Forløbet af øjensygdommen er karakteriseret ved perioder med opblussen, også uafhængigt af gigtforløbet. Øjensymptomerne starter dog oftest samtidig med gigten, men det kan komme før de første ledsymptomer, hvilket er en uheldig kombination, da øjensygdommen ikke giver symptomer og iridocyklitten så først opdages når den giver symptomer med f.eks. synsforstyrrelser. Er sygdommen hos børn forskellige fra sygdommen hos voksne? For det meste, ja. Den reuma-faktor positive type som ses hos færre end 5% af JIA-børn ses hos omkring 70% af voksenleddegigt patienter. Den oligoartikulære type, som ses hos omkring 50% af JIA, ses ikke hos voksne. Den systemiske leddegigt hos børn ses meget sjældent hos voksne. Hvilke nogle laboratorietest er nødvendige? På diagnosetidspunktet er nogle undersøgelser nødvendige, for sammen med symptomerne at kunne definere typen af JIA. Derved kan man finde de patienter, der er i risiko for komplikationer. Reuma-faktor er et autoantistof, 4

5 som er positiv i høj koncentration ved den mest sjældne polyartikulære type af JIA, en gigtype, der svarer til den voksne leddegigt. Anti-nukleære antistoffer (ANA) er meget hyppigt positive hos patienter med den oligoartikulære JIA med debut i ung alder. Det er en gruppe af JIApatienter som er i høj risiko for at udvikle kronisk iridocyklit og derfor bør gå til øjenlægekontrol med spaltelampeundersøgelse ca. hver 3. måned. HLA-B27 er en vævstype, der er pos. hos op til 80% af patienter med enthesitis-associeret gigt. Hyppigheden hos raske personer er kun omkring 5-8% Andre undersøgelser som sænkning (SR) og C-reaktivt protein (CRP) måler sygdomsaktiviteten, som dog først og fremmest baseres på de kliniske symptomer. Under behandling vil der være behov for blodprøve- og urinundersøgelser for at undgå bivirkninger fra lægemidler. Røntgenundersøgelser, der bruges til at vurdere, om der er kommet brusk- og knogleforandringer, og om disse forværres. Alt dette for at sikre den bedst mulige behandling. Hvordan kan vi behandle den? Der er ikke nogen behandling, der kan helbrede JIA. Behandlingen sigter mod at barnet skal kunne føre et så normalt liv, som muligt og samtidig undgå varige mèn. Sygdommen går i de fleste tilfælde i ro, men det er ikke forudsigeligt hvornår. Behandlingen er først og fremmest baseret på lægemidler, der forhindrer systemisk og/eller ledinflammation, samt på genoptræning, der skal sikre normal ledfunktion og modvirke deformiteter. Behandlingen kan derfor være ret kompleks og kræve samarbejde af forskellige specialister, som børnegigtlæge, ortopædkirurg, fysioterapeut, ergoterapeut, øjenlæge m.m.fl. 1. Non-steroid antiinflammatorisk droger (NSAID). Disse er symptomatiske, antiinflammatoriske og antipyretiske (febernedsættende) lægemidler. Symptomatisk betyder, at de ikke kan få sygdommen til at gå i ro, men de kan kontrollere symptomerne. De mest brugte i denne gruppe er bl.a. Naprosyn og Ibuprofen. Kodimagnyl, som ganske vist er effektivt og billigt, bliver ikke brugt så meget mere, først og fremmest pga. bivirkninger (øger mavesyren). Børn tåler sædvanligvis de øvrige NSAID-præparater godt. Nogle gange kan man have effekt ved at skifte fra det ene NSAID-præparat til det andet. Effekten på leddene kommer først efter flere ugers behandling. 2. Ledindsprøjtninger. Disse bruges, hvis kun et eller meget få led er påvirkede og hvis der er vedvarende nedsat bevægelighed af leddet. Lægemidlet, der indsprøjtes er et depot binyrebarkormon. I Danmark kan man foreløbig kun give indsprøjtninger med præparatet Kenalog, men i fremtiden håbes også at kunne anvendes Lederspan, der virker lidt længere end Kenalog. Der kommer kun minimale mængder af lægemidlet ud i blodet. 3. DMARD (disease modifying antirheumatic drugs), hvilket betyder lægemidler, der kan modificere = dæmpe sygdommen. Disse bruges hos børn, der har vedvarende sygdomsaktivitet trods NSAID og/eller steroidinjektioner i led. De vil i starten blive givet sammen med NSAID, indtil der er effekt af lægemidlet, hvilket kan veksle fra uger til måneder. 5

6 Det lægemiddel, der oftest anvendes, er Methotrexat i en lav dosis, der gives x 1 ugentligt. Det vil være effektivt hos langt de fleste patienter. Det dæmper den abnorme immunreaktion (antiinflammatorisk) og kan hos nogen få sygdommen til at gå i ro (remission). Sædvanligvis tåles det godt, men der kan være mave- /tarmreaktioner som kvalme, der kan være risiko for leverpåvirkning (høje levertal =transaminaser ). Dette undgås ved regelmæssige blodprøvekontroller. Tilskud af folinsyre mindsker risikoen for disse bivirkninger. Salazopyrin kan ligeledes være effektiv ved JIA, men tåles som regel ikke så godt som MTX. Erfaringen med Salazopyrin er mindre end med Methotrexat. Cyklosporin (Sandimmun) har indtil nu ikke vist speciel effekt ved JIA, men er en meget værdifuld behandling af den sjældne komplikation ved systemisk JIA, der hedder makrofagaktiverende syndrom. Det er en potentielt livstruende komplikation, der skyldes en massiv aktivering af immunapparatet. Leflunomide er et meget nyt præparat, som der kun er meget beskeden erfaring med. Lovende perspektiver i behandlingen er set efter introduktion af lægemidler, der hæmmer TNF-alpha. Ved gigtsygdom ses en overproduktion af immunhormonet TNF-alpha. TNF-alpha-hæmmere (ENBREL, Remicade, Adalimumab), kan bruges alene, eller sammen med Methotrexat og er effektivt hos de fleste patienter. Som regel virker de meget hurtigt og indtil nu er sikkerheden god, men det er endnu for tidligt at afvise, at der kan være bivirkninger på lang sigt. Det skal derfor gives under tæt kontrol og gives først når sædvanlig behandling så som Methotrexat, ikke har været effektiv. Behandlingen er kostbar. 4. Corticosteroider (binyrebarkhormon). Disse lægemidler giver hurtig og god effekt, men deres anvendelse er begrænset da lang tids anvendelse vil give risiko for bivirkninger som knogleskørhed og vækstforstyrrelser, men de er uundværlige og værdifulde i behandlingen af systemiske symptomer, der ikke er tilgængelige for andre lægemidler ved livstruende systemiske komplikationer og som supplement til kontrol af akut sygdom, mens man venter på effekt af anden behandling som eksempelvis Methotrexat. Steroidøjendråber bruges til behandling af iridocyklit. I andre tilfælde kan steroidinjektion i øjet anvendes eller binyrebarkhormon som tablet eller indsprøjtning. 5. Ortopædkirurgi. Omfatter fra småindgreb til i sjældnere tilfælde, indsættelse af kunstige led. 6. Genoptræning. Er en meget vigtig del af behandlingen. Den omfatter bestemte øvelser og hvis det er påkrævet, skinner, for at undgå fejlstillinger. Genoptræning bør starte tidligt og fortsætte rutinemæssigt for at undgå eller mindske fejlstillinger og om muligt, at bevare normal muskelkraft og ledbevægelighed. Hvad er bivirkningerne til behandlingen? De lægemidler der anvendes til JIA tåles sædvanligvis godt. Ved brug af NSAID er den hyppigste bivirkning øget mavesyre, hvorfor tabletterne bør tages 6

7 sammen med et måltid. NSAID kan påvirke lever og nyrer, det ses ikke så hyppigt som ved kodimagnyl. Methotrexat tåles ligeledes godt. Bivirkninger som kvalme og opkastninger er dog ikke sjældne, hvorfor barnet tilbydes kvalmestillende medicin. Blodprøver kan vise, om der er påvirkning af lever/nyrer, hvorefter dosis vil reduceres eller behandlingen vil stoppes. Tilskud med folinsyre mindsker hyppigheden af leverpåvirkningen. Overfølsomhedsreaktion til Methotrexat kan ses, men er sjælden. Salazopyrin tåles sædvanligvis godt. Hyppigste bivirkning er overfølsomhedseksem, mavesmerter, måske nedsat appetit, leveren kan ligeledes påvirkes, og specielt ved høje doser tendens til påvirkning af de hvide blodlegemer. I disse tilfælde vil dosis reduceres eller behandling ophøre. Anti-TNF-alphahæmmerbehandling er endnu givet for kort tid til, at man med sikkerhed kender alle mulige bivirkninger. Alle patienter bør derfor følges meget tæt under denne behandling. Indtil nu er der ikke set nogen svære bivirkninger. Langtidsbrug af binyrebarkhormon i store doser er forbundet med væsentlige bivirkninger. Det kan påvirke væksten og give knogleskørhed. De giver markant øget appetit og hermed vægtøgning. Det er derfor vigtigt, at barnet instrueres i sund kaloriefattig kost og der bør gives tilskud med kalk og D- vitamin. Hvor lang tid skal behandlingen vare? Den skal vare så længe sygdommen er aktiv. Sygdomsvarigheden er uforudsigelig. I de fleste tilfælde af JIA vil sygdommen efter et forløb på få til mange år gå spontant i ro. Ofte er JIA karakteriseret ved vekslende perioder med sygdomsro og opblussen med forskellige behov for medicinsk behandling. Ophør af behandling sker derfor først efter der har været ro i sygdommen i lang tid. Øjenundersøgelse (spaltelampeundersøgelse); hvor ofte, og hvor længe? Hos patienter i risiko (ANA-pos., debut i tidlig alder) bør spaltelampeundersøgelse foretages hver 3. måned. Hos barnet der har udviklet iridocyklit kan hyppigere kontroller være nødvendige, helt afhængig af sværhedsgraden. Risikoen for udvikling af iridocyklit aftager med tiden, men iridocyklit kan opstå første gang flere år efter, at gigten er begyndt. Det anbefales derfor sædvanligvis at man fortsætter med regelmæssig øjenlægekontrol til gigten har været i ro i to år. Den akutte uveit, der ses hos patienter med artrit og enthesitis, giver symptomer (rødt, smertefuldt, lysfølsomt øje), hvorfor en spaltelampeundersøgelse ikke er nødvendig for at stille diagnosen tidligt. Hvad er prognosen ved JIA? Prognosen afhænger af JIA-typen, dens sværhedgrad, men også af, hvor tilgængelig den er for medicinsk behandling. Der er sket betydelige fremskridt i behandlingen gennem de sidste 10 år. Den systemiske JIA har en meget variabel prognose, omkring halvdelen af patienterne har kun beskedne 7

8 gigtsymptomer og sygdommen er ofte forbundet med kun periodevis sygdomsopblussen. Prognosen her er oftest god og sygdommen går ofte spontant ro. Hos den anden halvdel er der vedvarende ledsymptomer mens de systemiske symptomer synes at aftage med årene. Svære leddestruktioner kan ses ved denne patienttype. Endelig, hos en meget lille del af disse patienter, vil de systemiske symptomer vare ved sammen med ledsymptomerne. Disse patienter har den værste prognose og kan udvikle amyloidosis, en alvorlig komplikationer, der oftest kræver meget massiv medicinsk behandling. Amyloid er et specielt protein, der kan aflejres i forskellige organer som skader organerne. RF-positiv polyartikulær JIA har ofte et voldsomt sygdomsforløb, der kan føre til svære leddestruktioner. RF-neg. polyartikulær JIA har som hovedregel en langt bedre prognosen end de RF-positive, hvor kun omkring ¼ af disse vil udvikle svære ledskade. Oligoartikulær JIA har ofte en god prognose, hvis sygdommen holder sig til at påvirke få led. Hos de patienter, der udvikler den udvidede type, vil prognosen langt mere ligne de polyartikulære RF-negative. Mange patienter med psoriasis JIA har et sygdomsforløb der ligner det oligoartikulære, men den har nok en højere tendens til at blive polyartikulær med tiden. Ved JIA med enthesitis vil sygdommen hos nogen gå i ro, mens den er fortsat progressiv hos andre og eksempelvis kan involvere bækkenhvirvler. Endnu er det ikke muligt fra starten af sygdommen ved en undersøgelse eller blodprøve, at forudsige, hvilke patienter der vil have den dårligste prognose. Der forskes imidlertid i dette, det vil være et stort fremskridt at vide, hvilke patienter der fra starten skal have en intensiv medicinsk behandling, hvilke der kun kræver lidt behandling, således at både komplikationer til sygdommen og behandlingen bliver minimal. Hvad er prognosen for iridocyklitis? Ubehandlet iridocyklitis vil i sin yderste konsekvens kunne medføre grå stær og blindhed. Hvis den bliver behandles korrekt, vil de fleste helt undgå mèn eller kun få beskeden påvirkning af synet. Er vaccinationer tilladt? Hvis en patient behandles med immun dæmpende midler (binyrebarkhormon, Methotrexat, anti-tnf-hæmmer etc.) er vaccination med levende svækket virus (eksempelvis MFR og poliosukker) ikke tilladt. Andre vaccinationer, som difteri, tetanus, polio ved indsprøjtning, vaccination mod leverbetændelse, kighoste samt vaccinationer mod bakterier som pneumokker, haemophilus og meningokokker er tilladt og kan hos nogen endog specielt anbefales. Kan diæt influere på forløbet af sygdommen? Der er ikke noget bevis for at diæt kan påvirke sygdommen. Generelt skal børn have en sund, varieret kost. Hvis barnet får binyrebarkhormon skal man være opmærksomhed på, at den ikke er for fedende og for sød og for rigelig. 8

9 Kan klima påvirke sygdommen? Der er ikke noget bevis for, at klima kan påvirke sygdommen, men mange patienter føler dog færre gigtsmerter under varmere himmelstrøg. Er sport tilladt? At deltage i sport er en meget vigtig del af et dagligdags liv for ethvert barn. Hvad angår JIA-børn og behandlingen af disse, er det vigtigt, at børnene deltager mest muligt i normal aktivitet, så de ikke føler sig anderledes end deres jævnaldrende. Derfor anbefales generelt, at de deltager i de sportsgrene de ønsker, og at man stoler på at de stopper aktiviteten, hvis leddene smerter. Selvom mekanisk stress ikke er en fordel for et påvirket led, vil det skade langt mindre end den psykologiske skade barnet vil have, af ikke at kunne deltage i sportsaktiviteter med vennerne pga. sygdommen. Barnet bør generelt opmuntres til at være selvstændigt og selv sætte grænser for sin fysiske aktivitet. Når man ser bort fra disse betragtninger, vil en sportsgren som svømning og ridning være mest ledbeskyttende. Kan barnet gå normalt i skole? Det er yderst vigtigt at barnet går regelmæssigt i skole, men der kan være problemer i forhold til skolegang. Besvær med at gå, udtalt morgenstivhed, øget trætbarhed. Det er derfor vigtigt at forklare skolelæreren barnets specielle behov, der kan være brug for speciel bord og stol, hjælpemidler inkl. computer til skrivning, behov for kørsel til og fra skole, behov for forholdsregler omkring gymnastik. Skolegangen hos et barn er, hvad arbejdet er for en voksen. Et sted, hvor man lærer, hvordan man bliver en selvstændig person, produktiv og uafhængig. Forældre og skolelærere bør gøre hvad som helst for, at det syge barn kan deltage i skolens aktiviteter på normal vis for at opleve at få akademisk succes, men også opnå mulighed for at kommunikere med jævnaldrende og voksne, være accepteret og værdsat at sine venner. Vil barnet have et normalt voksenliv? Dette er et af hovedformålene ved behandlingen og det kan for langt hovedparten opnås. Behandlingen af JIA er virkelig blevet dramatisk forbedret inden for de seneste 10 år og adskillige, meget potente lægemidler vil være til rådighed i fremtiden. Kombinationen af lægemidler og genoptræning kan nu hos langt de fleste forhindre ledskade. Der bør gives stor opmærksomhed til den psykologisk påvirkning som sygdommen giver barnet og familien. En kronisk sygdom som JIA er en vanskelig opgave for hele familien og selvfølgelig jo alvorligere sygdom, jo sværere er det at forholde sig til. Det vil selv sagt være vanskeligt for et barn at forholde sig til sin sygdom, hvis forældrene ikke kan. Forældre vil måske føle behov for at overbeskytte barnet, men det er vigtigt at barnet opmuntres til uafhængighed på trods af sygdommen, samt at overvinde vanskelighederne relateret til sygdommen. Barnet skal også opmuntres til et socialt liv med jævnaldrende kammerater, for at kunne udvikle en uafhængig, balanceret personlighed. Psykologisk hjælp bør tilbydes når det er nødvendigt. 9

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro SLE - Systemisk Lupus Erythematosus Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen SLE stilles udfra en kombination af

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER Hvad er det? Familiær middelhavsfeber (FMF) er en genetisk (arvelig) sygdom, der viser sig ved tilbagevendende anfald af feber, ledsmerter

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL DERMATOMYOSITIS Hvad er det? Juvenil dermatomyosit (JDM) er en autoimmun sygdom. Autoimmun betyder, at det er en sygdom i immunsystemet som i stedet for at

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it MEDICINSK BEHANDLING NSAID = non steroid antiinflammatorisk droger Det er symptomatiske, antiinflammatoriske, antifebrile (antipyretiske) og smertestillende midler.

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Sklerodermi Version af 2016 1. HVAD ER SKLERODERMI 1.1 Hvad er det? Navnet sklerodermi er afledt af de græske ord "skleros", som betyder hård og "dermos",

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCET S SYGDOM Hvad er det? Behcet s syndrom eller Behcet s sygdom (BS) er en systemisk vaskulit sygdom af ukendt årsag (inflammation af blodkar mange steder i kroppen).

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro CANDLE Version af 2016 1. HVAD ER CANDLE 1.1 Hvad er det? Kronisk Atypisk Neutrofil Dermatose med Lipodystrofi og forhøjet temperatur (CANDLE) er en sjælden

Læs mere

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Entabs (SAZP) VIRKNING Salazopyrin Entabs (SAZP) anvendes bl.a. til behandling af leddegigt

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 1. HVAD ER BØRNELEDDEGIGT (JIA) 1.1 Hvad drejer det sig om? Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat (MTX) VIRKNING Methotrexat (MTX) dæmper sygdomsaktiviteten ved leddegigt, psoriasisgigt

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 1. HVAD ER BEHCET 1.1 Hvad er det? Behcets syndrom eller Behcets sygdom (BS) er en systemisk vaskulit sygdom (inflammation af

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring. Børneleddegigt. Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening

Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring. Børneleddegigt. Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening Information til børnehaver, fritidsinstitutioner, skoler m.v. omkring Børneleddegigt Udgivet af GBF - Gigtramte Børns Forældreforening Sygdommen Jamen, kan børn få gigt? Det er et spørgsmål, der ofte stilles

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) Version af 2016 1. HVAD ER CAPS 1.1 Hvad er det? Cryopyrin Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) består

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

- om behandling med CellCept

- om behandling med CellCept Patientinformation - om behandling med CellCept - Mycophenolatmofetil Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med CellCept (Mycophenolatmofetil) CellCept

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Patientinformation. mete. (methotrexat)

Patientinformation. mete. (methotrexat) DK Patientinformation mete (methotrexat) Methotrexat Methotrexat er et veletableret lægemiddel til behandling af forskellige betændelsessygdomme, f.eks. leddegigt, psoriasis og Crohns sygdom. Med de samlede

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Patientinformation. mete. (methotrexat)

Patientinformation. mete. (methotrexat) Patientinformation mete (methotrexat) Methotrexat Methotrexat er et veletableret lægemiddel til behandling af forskellige betændelsessygdomme, f.eks. leddegigt, psoriasis og Crohns sygdom. Med de samlede

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

Psoriasis. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/psoriasis/psoriasis.

Psoriasis. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/psoriasis/psoriasis. Hudlægen informerer om Psoriasis Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/psoriasis/psoriasis.htm (1 of 7)07-05-2006 09:18:09 PSORIASIS Psoriasis er en kronisk sygdom.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Patientvejledning. Colitis Ulcerosa

Patientvejledning. Colitis Ulcerosa Patientvejledning Colitis Ulcerosa Hvad er Colitis Ulcerosa? Colitis Ulcerosa er en kronisk tarmsygdom, hvor der i tyktarmens slimhinde opstår en betændelses reaktion. Den betændte slimhinde hæver, bliver

Læs mere

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro SLE - Systemisk Lupus Erythematosus Version af 2016 1. HVAD ER SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS 1.1 Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere